Issuu on Google+

SPUŚCIZNA IRENY ZADARNOWSKIEJ (1916 – 1986) I – 17

Rapperswil 2008/2011

Zadarnowska Irena.doc

1/4


Spis treści: I. Materiały twórczości artystycznej

sygn. 1 – 3

II. Materiały biograficzne

sygn. 4 – 5

III. Materiały osób obcych

sygn. 6

IV. Załączniki

sygn. 7

Zadarnowska Irena.doc

2/4


I. MATERIAŁY TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ 1. Dokumentacja malarstwa I.Z. 1. Odbitki linorytowe ( 7 szt.), 2. Pocztówki obrazów (8 szt.), 3. Fotografie obrazów (44 szt.) Bok. 1973, druk, fot., linoryt, kolor, l., k. 59 2. Dokumentacja wystaw I.Z. Zaproszenia, druki reklamowe, wywiad prasowy z I.Z. 1974, druk, ksero druku, l., j. pol., j. wł., k. 12 3. Dokumentacja wystawy w Muzeum Polskim w Rapperswilu Zaproszenie, tekst mowy powitalnej I.Z., cennik obrazów, rachunki, korespondencja, fotografie 1981, druk, fot., l., j. niem., j. pol., k. 35 (w tym 8 fot.) II. MATERIAŁY BIOGRAFICZNE 4. Nota biograficzna, nekrolog 1968, 1986, druk. l., j. niem., j. pol., k. 4 5. Fotografie I.Z. Portretowe, dom w Toskanii, wnętrze domu B.d., 18 fot., l. III. MATERIAŁY OSÓB OBCYCH

6. Korespondencja osób trzecich do osób trzecich wg adresatów: 1. Burdowiczówna Janina, 2. Kuchcińska Wisia, 3. Romarnicka P. 4. Stępieniówna Maria 1925 – 1929, rkp, l., k. 9

Zadarnowska Irena.doc

3/4


IV. ZAŁĄCZNIKI 7. Zbiór pocztówek 1. Widoki hamburga, 2. Malarstwo Grottgera, 3. Tadeusz Kościuszko, 4. Legiony Polskie B.d., druk. l., k. 34

Zadarnowska Irena.doc

4/4


Irena Zadarnowska