Page 1

SPUŚCIZNA ANTONIEGO GOŁASIA /1910 – 1994/ /I -8/

Archiwum Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Golas Antoni.doc

1


ZAWARTOŚĆ ZESPOŁU I. Materiały twórczości literackiej A.G. II. Materiały działalności społecznej A.G, III. Materiały biograficzne IV. Korespondencja . V. Materiały rodowe VI. Załączniki

Golas Antoni.doc

POZYCJA INWENTARZA 1–2 3 4 5–6 7 8 – 10.

2


INWENTARZ SPUŚCIZNY ANTONIEGO GOŁASIA I.

Materiały twórczości literackiej.

1. /1-3/. Artykuły A.G.; 1. „Das Polnische Heer im Septemberfeldzug 1939”; 2. „Listopad 1918 – 22 lipca 1944“; 3. „Sprawy polskie w prasie niemieckiej“. j. niemiecki, j. polski. b.d., rkp., msp., l., k. 65 2. Materiały warsztatowe: notatki, rysunek. 1960, 1974, rkp., ksero, rysunek tuszem [karykatura A. G.]?, m.l., k. 6. II.

Materiały działalności społecznej A.G.

3. Materiały działalności społecznej. Teksty przemówień. b.d., rkp., msp., l., k. 17 III.

Materiały biograficzne

4. /1-5/ Dokumenty osobiste: 1.Paszporty, dokumenty podróży; 2. Dokumenty z okresu studiów; 3. Świadectwa pracy i c.v.; 4. Dokumenty dot. służby wojskowej; 5. Odznaczenia i awanse. j. francuski, j. niemiecki, j. polski. 1934 – 1977, rkp., msp., druk, ksero, poszyty i l., k. 91. II.

Korespondencja.

1. /1 -3/. Korespondencja wpływająca od osób trzecich: 1. Chylewska A. 2. Hanselmann H., prof. dr; Golas Antoni.doc

3


3. Krzyściak Władysław, ppłk.. art.; j. niemiecki, j. polski 1945 – 1970, msp. l., k. 8 i 11 fot. wklejonych w liście Wł. Krzyściaka. 6./1-5/. Korespondencja wpływająca od instytucji, organizacji, stowarzyszeń: 1. 2. 3. 4. 5.

Consulat General de France a Zurich; Gouvernement Militaire de Paris; Koło b. Żołnierzy 2 Dywizji Strzelców Pieszych w Wielkiej Brytanii; Vorstand das Sozialamtes der Stadt Zurich; YMCA

j. francuski, j. niemiecki, j. polski. 1942 – 1975, rkp., msp., l., k.9. III.

Materiały rodowe.

7. Materiały żony A.G. – Hedi Gołaś. Odznaczenie dla H. G. 1969, druk, l., k. 1. IV.

Załączniki.

8. /1 – 3/. Zbiór Fotografii: 1. Dzieci – więźniowie KL Auschwitz;/3 szt./ 2. Manifestacja uliczna; 3. Portret biskupa Józefa [Gaslina]? z dedykacją. 1945, 1961, l., 5 fot., 1 neg. 9. Druki ulotne. 1983, msp., l., k. 1. 10. Modlitewnik. 1974, druk, poszyt, k. 301.

Golas Antoni.doc

4

Antoni Gołas  

Antoni Gołas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you