Issuu on Google+

SPUŚCIZNA JULIANA GODLEWSKIEGO ( 1903 - 1983 )

I – 27

Godlewski Julian.doc

1


Rapperswil 2008/9

SPIS TREŚCI JULIAN GODLEWSKI ( 1903-1983 )

I. Materiały działalności społecznej Juliana Godlewskiego

sygn: 1 - 5

II. Materiały Biograficzne Juliana Godlewskiego

sygn: 6 - 14

III. Korespondencja

sygn: 15 - 17

IV. Materiały o Julianie Godlewskim

sygn: 18 -21

V. Materiały rodowe

sygn: 22 - 24

1. Anna Godlewska, matka J.G.

VI. Materiały Obce

sygn: 25 – 28

VII. Załączniki

sygn: 29 - 41

Godlewski Julian.doc

2


I.

Materiały działalności społecznej 1.

Fundacja Kulturalno-Społeczna Juliana Godlewskiego Protokoły z zebrań 1972-1980 mps, msp.powielany, l., j.niem., k.16

2.

Fundacja Kulturalno-Społeczna Juliana Godlewskiego Zaproszenia na uroczystość wręczenia Nagrody Fundacji 1977, 1980, druk, l., k.8

3.

Fundacja Kulturalno-Społeczna Juliana Godlewskiego Czyste blankiety B.d., l., k.3

4.

Materiały związane ze zdobyciem Mont Everestu przez polskich himalaistów Telegram o sukcesie, list gratulacyjny Jana Pawła II, Wycinki prasowe, koperty okolicznościowe, fotografie 1980, druk, msp. powielany, fot., l., j.ang., j.pol., k.13 (w tym 2 fot.)

5.

IX i X Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im F. Chopina Zaproszenia, korespondencja 1975, 1980, druk, msp., l., k.7

II.

Materiały Biograficzne 6.

Dokumenty osobiste Paszporty R.P. i Republiki Argentyny 1952-1968, druk, poszyt, l., j.hiszp., j.pol., k.127

7.

Poświadczenie utraty obywatelstwa polskiego 1963, msp. powielony, l., k.2

Godlewski Julian.doc

3


8.

Dokumenty osobiste Prawa jazdy, karty członkowskie, zezwolenie na broń 1941-1981, druk, poszyt, l., j.ang., j.niem., k.71

9.

Fotografie J.G. B.d., l., 61 fot.,

10.

Komandoria Orderu Zasługi PRL B.d., fot., l., k.3 ( w tym 2 fot.)

11.

Dyplom dla J.G. w kategorii Apostolstwa za fundowanie nagród Sacrosongu 1978, druk oprawny w skórę, poszyt, k.2 Uwagi: na dyplomie podpis kardynała Karola Wojtyły

12.

Odznaczenie Medalem Honorowym za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego 1980, druk, l., k.1

13.

Życiorys Po 1950-1971, msp., l., j.ang., k.5

14.

Dokumentacja finansowa 1973-1974, rkp, druk, msp., l., j.ang., j.wł., k.5

III.

Korespondencja 15.

Korespondencja wychodząca do: 1. H. Rathgeba 2. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu 1958-1974, msp., l., j.niem., k.4

Godlewski Julian.doc

4


16.

Korespondencja przychodząca od osób: 1. Gut Theodor 2. Jasiński Piotr, ks. 3. Kipińska Katarzyna 4. Kunz Kazimierz 5. Pregowski Zdzisław 6. Zawodny Janusz 7. Zimermann Krystian 8. Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu 9. N.N. 1959-1982 rkp, msp., msp.powielany, l., j.niem., j.pol., k.17

17.

Korespondencja wpływająca od instytucji, organizacji, towarzystw: 1. Antiquitäten Czesław Bednarczyk 2. American-Polsh Documentation Studio 3. Centro Pastorale „Corda Cordii” 4. Fundacja Jana Pawła II 5. Home of Peace 6. Muzeum Azji i Pacyfiku 7. Muzeum Narodowe w Poznaniu 8. Muzeum Narodowe w Warszawie 9. Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu 10. Polski Komitet Olimpijski 11. Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej 1958-1982, rkp, druk, msp., l., j.niem., j.pol., k.34

IV.

Materiały o Julianie Godlewskim 18.

Album z ex librisami ks. Ignacego Ryndzionka z dedykacją dla J.G. 1976, rkp, druk, poszyt, k.42 Uwaga: na k.1 i 38 ex libris J.G

19.

Wycinki prasowe o życiu i działalności J.G 1. 2. 3. 4.

„Die Linth” „Neue Helvetia Broschüre” „Stolica“ „Wiadomości“

1965-1981, druk, l., j.niem., j.pol., k.8

Godlewski Julian.doc

5


20.

Wycinki prasowe o współpracy J.G. z Zamkiem Królewskim na Wawelu : 1. 2. 3. 4. 5.

„Dziennik Polski” „Gazeta Południowa” „Panorama Polonii” „Słowo Powszechne” „Stolica”

1978-1979, druk, l., k.15 Uwaga: zał., 1fot., obrazu Władysława IV 21.

Wycinki prasowe dot. działalności J.G. w Towarzystwie Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu 1. 2.

„Nasza Gazetka” „Sonntag”

1977-1981, l., j.niem., j.pol., k.21

V.

Materiały Rodowe 22.

Anna Godlewska, matka J.G. (1873-1956) Materiały biograficzne Fotografia A.G., grobu A.G. na cmentarzu w Warszawie ok. 1965-ok.1980, 10 fot. w kolorze, l.,

23.

Fundacja Kulturalno-Społeczna im. Anny Godlewskiej Zaproszenie na uroczystość wręczenia nagród, projekty herbu Godlewskich, koperty 1973, 1976, druk, k.7

24.

Wycinki prasowe dot. Fundacji Kulturalno-Społecznej im. Anny Godlewskiej : 1. 2. 3. 4. 5.

„Dziennik Polski” „Nasza Gazetka” „Nasza Rodzina” „Neue Zürcher Zeitung” „Wiadomości“

1972-1980, druk, j., j.niem., j.pol., k.12 Godlewski Julian.doc

6


VI.

Materiały Obce 25.

Wycinki prasowe dot. osób: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bobrowski Andrzej K. Cichy Leszek Hemar Marian Klaczyńska Aleksandra Olejniczak Janusz Thyssen Amelia Wyszyński Stefan Zimerman Krystian

1973-1981, druk, msp., l., k.49 26.

Korespondencja osób trzecich do osób trzecich wg. nadawców: 1. C.R. Brupbaher 1973, msp.powielany, l., k.2

27.

Kolegium Miłosierdzie Bożego w Fawley Court (Wielka Brytania) 1973-1979, druk, poszyt, l., k.30

28.

Recenzje, omówienia książki J. Kowalika „Bibliografia Czasopism Polskich, wydawanych poza granicami kraju od września 1939” 1977-1980, nadbitki artykułów, ksero druku, l., j.ang., j.pol., k.42

VII. Załączniki 29.

Kalendarzyk Kombatanta na rok 1982 1982, druk, poszyt, k.178

30.

Druki ulotne Wizytówki, święte obrazki, karta menu Bd., druk, l., k.12

Godlewski Julian.doc

7


31.

Fotografie Jana Pawła II oprawne w ramkach ok. 1980-1990, 2fot.,

32.

Fotografie oprawne w ramki przedstawiające: 1. Poczet sztandarowy na cmentarzu na Monte Cassino 2. Wypas bydła w Argentynie Ok. 1950-1960, 2 fot.

33.

Fotografia Konrada Adenauera ok. 1955-1960, 8 fot., l., Uwaga: na fot. 2, 4, 5 [Julian Godlewski]

34.

Fotografie m.in. zamku d’Oron, koncert [K. Zimermana] w Rapperswilu ok. 1970-1980, 5 fot., l.,

35.

Pocztówki ok. 1930-1980, l., k.11

36.

Przedmioty: Serwetka, 2 łyżki, nóż-długopis, przedmiot metalowy z odwróconym imieniem i nazwiskiem J.G B.d., ilość: 6

37.

Przedmioty: Pudełko metalowe z obrazkami dewocjonalnymi z metalu, Krzyż drewniany ok. 1939-[1980], ilość: 7

38.

Przedmioty: Bony towarowe PKO, monety polskie

Godlewski Julian.doc

8


1969-1979, ilość: 5 39.

Przedmioty: Bryła kryształu górskiego, Dzbanek z agatu, Pudełko z laki z kluczykami B.d. ilość: 22

40.

Wycinanki ludowe ok. 1976-1980, ilość: 2

41.

Puchar metalowy dla J.G. za udział w polowaniu w l.1956-1962

Godlewski Julian.doc

9


Julian Godlewski