Issuu on Google+

SPUŚCIZNA HANNY DORWSKIEJ. /1904 - 1995/

/I – 4/

Muzeum Polskie w Rapperswil

Dorwska Hanna.doc

1


ZAWARTOŚĆ ZESPOŁU

I. II. III. IV. V.

Materiały twórczości literackiej H.D. Materiały działalności zawodowej H.D.. Materiały biograficzne. Materiały o H.D. Załączniki.

Dorwska Hanna.doc

POZYCJA INWENTARZA

1 -2 3 4 5 6

2


INWENTARZ SPUŚCIZNY HANNY DORWSKIEJ. I.

Materiały twórczości literackiej H.D

. 1. Zeszyty z wycinkami artykułów prasowych H.D. i o H.D. i K.D. 1972 – 1981, 2 poszyty z wycinkami prasowymi, k. 40. 2. Zeszyty z wycinkami artykułów prasowych H.D. i o H.D. i K.D. 1981 – 1992, 3 poszyty z wycinkami prasowymi, k. 42. II.

Materiały działalności zawodowej H.D.

3. Materiały związane z pracą aktorską H.D. Program teatralny, fotografie z przedstawień z udziałem H.D. [przed 1939]? – [1974]?, druk. l., k. 2 i 4 fot. III.

Materiały biograficzne.

4. Nekrologi H.D. i K.D. jako zał. do listu H. Chmiel. 1995, rkp., druk, l., k.2. IV.

Materiały o H.D.

5. Wycinki prasowe dot. malarki Haliny Karskiej, które przedstawiają m.in. portret H .D. b.d., wycinek prasowy, l., ksero, k. 2. V.

Załączniki.

6. Broszura „Dutch Council for Accreditaion /RvA/”. Annual Report 1996. j. angielski 1997, broszura, k. 36.

Dorwska Hanna.doc

3


Hanna Dorwska