Page 1

Lech Karwowski Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Marzena Szmyt Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy

ZAPOMNIANE OBLICZA Motyw twarzy na zabytkach archeologicznych z ziem polskich od IV tysiąclecia p.n.e. do XVII wieku n.e. WYSTAWA PRZYGOTOWANA PRZEZ MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIU AUTOR TOMASZ SKORUPKA

18 września 2013 (środa), godz. 17.00 Gmach Główny Muzeum Narodowego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 3 Wystawa czynna do 15 stycznia 2014 roku www.muzeum.szczecin.pl Zabytki prezentowane na wystawie użyczyły następujące instytucje: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze, Muzeum Częstochowskie w Częstochowie, Muzeum Miejskie Wrocławia, Muzeum w Międzyrzeczu, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Muzeum Zamojskie w Zamościu, Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska mgr Alina Jaszewska w Zielonej Górze Organizatorzy wystawy

Patroni medialni

Partner

Zapomniane oblicza - zaproszenie  
Zapomniane oblicza - zaproszenie  

18 września 2013 (środa), o godzinie 17.00, Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie Lech Karwowski oraz Dyrektor Muzeum Archeologicznego w P...

Advertisement