Page 1

Sce

2012

no

Muzeum Śląskie w Katowicach

Centrum Scenografii Polskiej

gra fia

D 6D

w ć ś ó sze miar rafii wy nog e c s


Magdalena Czechowska Pracownia Projektowania Scenografii pod kierunkiem prof. Andrzeja Markowicza

Projekt kos umu i makieta do sztuki W małym dworku S.I. Witkiewicza

18


Monika Dobek Praca dyplomowa, Pracownia Projektowania Scenografii pod kierunkiem prof. Andrzeja Markowicza

Projekty przestrzeni scenograficznej do Miss Saigon – Torpedownia Babie Doły w Gdyni

19


26

Daria Skoczylas III rok, Pracownia Projektowania Scenografii pod kierunkiem prof. Andrzeja Markowicza

Projekt przestrzeni i makieta do sztuki W małym dworku S.I. Witkiewicza


27

Beata Targosz I rok, studia II stopnia, Pracownia Projektowania Scenografii pod kierunkiem prof. Andrzeja Markowicza

Projekty przestrzeni, wizualizacje do Nabucco G. Verdiego


Dagmara Walkowicz Pracownia Podstaw Scenografii prowadzona przez dr Katarzynę Sobańską i dr. Marcela Sławińskiego

Projekty kos umów i makieta do Idomeneusza, króla Krety W.A. Mozarta

38


Barbara Wesołowska Berta Witowska Dagna Krzystanek Pracownia Podstaw Scenografii prowadzona przez dr Katarzynę Sobańską i dr. Marcela Sławińskiego

Projekt kos umu i makieta do Magicznej karuzeli

Mariuszek

39


Patryk Kowalczyk Projekty scenografii filmowej Krucha chwała

72


Zofia Lubińska Projekty kos umów i scenografii filmowej do A jak królem, a jak katem będziesz T. Nowaka Marysia

Hela

Matka

Wdówka

73

Scenografia 6D - sześć wymiarów scenografii  

Katalog towarzyszący wystawie „Scenografia 6D – sześć wymiarów scenografii”, prezentowanej w Centrum Scenografii Polskiej. Sześć wymiarów sc...

Scenografia 6D - sześć wymiarów scenografii  

Katalog towarzyszący wystawie „Scenografia 6D – sześć wymiarów scenografii”, prezentowanej w Centrum Scenografii Polskiej. Sześć wymiarów sc...

Advertisement