Page 1

INFOR MATOR c il pie

W obcym kraju…

Wojska sprzymierzone na Górnym Śląsku w latach 1920 –1922

Śląskie sacrum Sztuka gotycka 1200 –1550

Teatralium Malarstwo Literatura Teatr


Święta Anna Samotrzeć ze Slavkova, ok. 1510 –1520, wł. Muzeum Śląskie w Opawie

wystawy czasowe

ŚLĄSKIE SACRUM Sztuka gotycka 1200 –1550

> 17 czerwca – 2 października Ekspozycja jest prezentacją sztuki na Górnym Śląsku od początku gotyku i odbudowy Śląska po zniszczeniach spowodowanych najazdem tatarskim, przez poszukiwanie nowego stylu pomiędzy gotykiem a renesansem, aż po czasy reformacji luterańskiej. Przypomnienie wielkości i znaczenia sztuki sakralnej w okresie gotyku na terenie Górnego Śląska jest jednocześnie odzwierciedleniem różnorodności wpływów kulturowych i religijnych, jakim podlegał Śląsk w odniesieniu do sytuacji politycznej i społeczno-wyznaniowej. Na wystawie zostaną zaprezentowane obiekty sztuki średniowiecznej – po raz pierwszy od czasów powojennych – ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach. Ekspozycję znacząco wzbogacają cenne zabytki z innych muzeów, m.in. z Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum w Nysie, Muzeum w Żywcu, Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach i Muzeum Diecezjalnego w Opolu. Zbiory muzealne uzupełniają obiekty pochodzące ze śląskich kościołów, m.in. św. Bartłomieja w Głogówku i śś Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach. Są to głównie paramenty liturgiczne, charakteryzujące się jednocześnie wysoką wartością artystyczną. Scenariusz ekspozycji zakładał prezentację wybranych, cennych zbiorów sztuki gotyckiej z Muzeum Śląskiego w Opawie. Jednak tuż przed otwarciem wystawy, nie było możliwe ich przywiezienie ze względu na decyzję rządu Republiki Czeskiej wprowadzającą blokadą wywozu dzieł sztuki z kraju. Eksponaty zostały zastąpione wielkoformatowym fotogramami. Zgromadzone na wystawie dawne obiekty kultu i jednocześnie wybitne dzieła gotyckiej sztuki sakralnej dopełnione są fotografiami, głównie w zakresie architektury, malarstwa ściennego oraz innych obiektów ruchomych, których wypożyczenie z różnych przyczyn nie było możliwe. Razem ilustrują pełniejszy obraz zagadnień artystycznych wpisujących się w pojęcie śląskiego sacrum doby średniowiecza i służą przypomnieniu wielkości sztuki sakralnej w stylu gotyckim na terenie Górnego Śląska. Wystawa przygotowana we współpracy z Muzeum Śląskim w Opawie w ramach wydarzeń kulturalnych towarzyszących polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Matka Boska z Dzieciątkiem, Rój pow. Rybnik, pocz. XVI w., wł. Muzeum Śląskie w Katowicach


wystawy czasowe

W OBCYM KRAJU…

Wojska sprzymierzone na Górnym Śląsku w latach 1920 –1922

> 9 czerwca – 28 sierpnia

Wystawa, zrealizowana w 90. rocznicę wybuchu III powstania śląskiego, po raz pierwszy na taką skalę prezentuje zapomniany rozdział historii Górnego Śląska, jakim jest obecność alianckich wojsk rozjemczych na terenie obszaru plebiscytowego w latach 1920 –1922. Wystawa ukazuje aktywność wojsk sprzymierzonych w czasie plebiscytu i dwóch powstań na tle działalności najwyższej władzy na Górnym Śląsku tamtych lat – Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej, której zbrojnym ramieniem były wojska sprzymierzone. Celem ekspozycji jest przybliżenie charakteru służby żołnierzy francuskich, włoskich i brytyjskich prezentacja stacjonujących tu jednostek, zobrazowanie życia codziennego żołnierzy i ich relacji z mieszkańcami. Zobaczymy archiwalne fotografie, często dotąd nigdy niepublikowane, archiwalne filmy z 1921 r., plany, mapy, korespondencję oraz dokumenty wytworzone podczas pobytu aliantów w regionie po raz pierwszy w takiej ilości zgromadzone w ramach jednej wystawy.

Spotkania towarzyszące wystawie: Kino letnie w Muzeum Śląskim 19.08.2011 / godz. 21.00 Sumrun / Niemcy 1920, reż. Ernest Lubitsch, wyst. Pola Negri, Paul Wegner, Ernst Lubitsch 20.08.2011 / godz. 21.00 Anna Boleyn / Niemcy 1920, reż. Ernst Lubitsch, wyst. Emil Jannigns, Henny Porten 21.08.2011 / godz. 21.00 Die Bergkatze (Górska kotka) / Niemcy 1921, reż. Ernst Lubitsch, wyst. Pola Negri, Victor Janson, Paul Heidemann Filmy udostępnione przez:

Żołnierze szkockiego regimentu The Black Watch w strojach galowych na Moltkeplatz (pl. Jana III Sobieskiego) w Bytomiu, 1921, wł. Muzeum Śląskie w Katowicach

Partnerzy

Patronat Honorowy

W październiku zapraszamy na spotkania z ppłk. dr. hab. Remym Porte’em, francuskim historykiem, które odbędą się: > w Muzeum Śląskim > w Gliwicach i Opolu – przygotowane z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej

Wystawa przygotowana w ramach Roku pamięci Powstań Śląskich.


wystawy czasowe

Maria Wnęk Trójca Święta, wł. Muzeum Śląskie w Katowicach

GALERIA SZTUKI POGRANICZA

VIVAT INSITA. MARIA WNĘK > 15 lipca – 2 października

Ekspozycja dzieł Marii Wnęk, najwybitniejszej przedstawicielki polskiego art brut. Jej prace znajdują się zarówno w sławnej Collection de l’Art Brut w Lozannie, jak i American Visionary Art Muzeum w Baltimore oraz Art & Marges Museum w Brukseli. Mimo to obrazami tej artystki pochwalić się mogą tylko nieliczne polskie muzea: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Muzeum Etnograficzne w Toruniu i od niedawna Muzeum Śląskie w Katowicach. Jej twórczość była prezentowana na całym świecie (między innymi w 2004 roku na VII Międzynarodowym Triennale Sztuki Nieprofesjonalnej INSITA w Bratysławie) i opisywana w literaturze przedmiotu w Polsce oraz za granicą. Twórczość Marii Wnęk bliska jest ekspresjonizmowi – to sztuka napięć i obsesji, to automanifestacja własnych przeżyć poprzez tworzone dzieło. Malarstwo dawało jej możliwość wyartykułowania doznań wewnętrznych, niepokojów i lęków. Obsesja religijna spotęgowana rozwojem choroby psychicznej spowodowała niesamowitą ekspresję w twórczości artystki, tym bardziej, że w jej życiu nie było wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy rzeczywistością a wyobraźnią. W świadomości malarki przenikały się wizje religijne, w których rozmawiała ze świętymi, a Chrystus i Matka Boska ratowali ją z wielu opresji, z przerażającymi relacjami o tym, jak różni ludzie czyhają na jej zdrowie i życie. Wszelkie faktyczne czy domniemane krzywdy, wszelkie tragiczne przeżycia, malując starała się niejako oswoić, chociaż większość z nich była jedynie wytworem jej chorej wyobraźni. Efekt plastyczny potęgowała rozbudowanymi tekstami umieszczanymi na odwrociach prac, mającymi bardzo silny związek z obrazem.

wystawy czasowe PREZENTACJA NA PRZEDPOLU MUZEUM

DZIEŁA MAŁYCH TWÓRCÓW > 16 sierpnia – 30 września

Wystawa jest podsumowaniem cykli warsztatów artystycznych dla dzieci „Mali i wielcy twórcy w Muzeum Śląskim” oraz „Wtorki z niespodzianką” realizowanych w Muzeum Śląskim w roku szkolnym 2010/2011. Ekspozycja prezentuje wybrane prace dzieci i fotograficzny zapis przebiegu zajęć. Chętnych do udziału w kolejnych edycjach warsztatów zapraszamy w roku szkolnym 2011/2012.


wystawy stałe

SZALONY HIDALGO W ŚWIECIE UTOPII

Motywy hiszpańskie w dziełach scenografów z kolekcji Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach

> 18 kwietnia – 30 lipca

> Lipiec

GALERIA W OKNIE

Andrzej Tobis Stanął na chwilę, 1978

> Sierpień

Paweł Kurzeja Pejzaż śląski, 1984

Wystawa przedstawia polskie inscenizacje dramatów hiszpańskich zrealizowane w drugiej połowie XX wieku. W ramach ekspozycji doświadczamy przestrzeni na pograniczu życia i snu, w której rodzą się demony i bohaterowie stworzeni przez takich geniuszy pióra, jak Cervantes, Lorca, Lope de Vega, Calderon czy Tirso de Molina. Ekspozycja prezentuje kolekcję 120 eksponatów składającą się z projektów scenograficznych i obrazów olejnych, które powstały pod wpływem współczesnej interpretacji symboli kultury hiszpańskiej. Nawiązując do atmosfery ówczesnych metropolii, Madrytu, Toledo, Sewilli czy Salamanki, których mieszkańcy oglądali sztuki grane w teatrach zwanych corralami, odtworzyliśmy dzięki XVII-wiecznym planom tradycyjny hiszpański teatr. Wystawy czynne od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00. Projekt scenograficzny Otto Axera do Człowieka z La Manchy, Operetka Warszawska 1971

FOTOPLASTYKON 3D Z XIX WIEKU

Dawne widoki w trójwymiarze Ponad 100-letni fotoplastykon Muzeum Śląskiego to jedno z nielicznych tego typu urządzeń w Polsce. Wynaleziony w drugiej połowie XIX wieku służy do projekcji trójwymiarowych fotografii stereoskopowych, czyli obrazów przestrzennych. Pozwala na równoczesne oglądanie przezroczy na 24 stanowiskach. Wstęp: normalny – 2,50 zł, ulgowy – 1 zł

DWA ŚWIATY

> 18 kwietnia – 30 lipca

Ekspozycja, która jest kontynuacją corocznych wystaw studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie organizowanych w Centrum Scenografii Polskiej, zaprezentuje ich najciekawsze propozycje z zakresu scenografii. Po raz pierwszy w tym cyklu będziemy mieć zaszczyt gościć studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Cała przestrzeń wystawowa CSP podzielona zostanie na dwie części: krakowską i katowicką. Oddzielenie ekspozycji od siebie, a także pokazanie poszczególnych pracowni w ramach konkretnej uczelni da możliwość porównania, dostrzeżenia różnic w sposobie kształcenia i w sposobie myślenia o scenografii jako oddzielnej dziedzinie sztuki.

Od 5 lipca do 25 września zapraszamy na seans „Letnie wojaże naszych przodków. Palestyna i Syria”. Na prezentowanych fotografiach z lat 30. XX wieku pokażemy atrakcje dwóch azjatyckich państw – Palestyny i Syrii. Zobaczymy charakterystyczny pustynny krajobraz, zabytki i budowle Jerozolimy, Damaszku czy Palmyry – miejsc ważnych zarówno dla kultury chrześcijańskiej, jak i dla wyznawców islamu. Oryginalne zdjęcia pochodzą z wojaży naszych przodków w odległe zakątki świata.

SZTUKA PRZEZ DOTYK

Ścieżka zwiedzania dla osób niewidomych i niedowidzących Galerii Malarstwa Polskiego Zapraszamy wszystkich chętnych, a w szczególności osoby niewidome i niedowidzące, do zwiedzenia Galerii Malarstwa Polskiego. Specjalnie przygotowane przewodniki, wypukłodrukowe reprodukcje oraz reliefy przybliżą treść wybranych dzieł najwybitniejszych polskich malarzy XIX i XX wieku. Każdy zwiedzający ma możliwość skorzystania z audioprzewodnika i zestawu słuchawkowego.


wystawy stałe

GALERIA MALARSTWA POLSKIEGO 1800  –1945 Galeria Malarstwa Polskiego 1800 –1945 pochodzi ze zbiorów przedwojennego Muzeum Śląskiego. Jest to wspaniała kolekcja zajmująca jedno z czołowych miejsc w kraju, prezentuje bowiem najwybitniejszych polskich malarzy oraz najważniejsze zjawiska i kierunki w sztuce polskiej. Większość dzieł eksponowanych w Galerii zalicza się do największych osiągnięć sztuki polskiej, a przykładem mogą być takie dzieła, jak „Błękitny chłopiec” Piotra Michałowskiego, portrety Jana Matejki, słynna „Żydówka z cytrynami” Aleksandra Gierymskiego, „Sulamitka” Maurycego Gottlieba i „Lato” Aleksandra Kotsisa, a także obrazy malarzy tworzących w okresie międzywojennym, takich jak Tadeusz Makowski, Roman Kramsztyk czy Stanisław Ignacy Witkiewicz.

Mela Muter Portret Molnarda, wł. Muzeum Śląskie w Katowicach

wystawy stałe

GALERIA MALARSTWA POLSKIEGO po 1945 roku Wiesław Obrzydowski Liebe Familie, 1986, wł. Muzeum Śląskie w Katowicach

Ekspozycja sygnalizuje najciekawsze zjawiska artystyczne w Polsce od roku 1945 do początków lat 90. Obejmuje powojenny okres poszukiwań twórczych, pierwsze eksperymenty w ramach nurtu malarstwa materii oraz informel, abstrakcję geometryczną i emocjonalną, dzieła o zabarwieniu metaforyczno-symbolicznym oraz powrót w latach 80. do sztuki figuratywnej o różnym natężeniu ekspresji i deformacji. W Galerii znajdziemy prace najcenniejsze i najbardziej interesujące z perspektywy rozwoju powojennego malarstwa oraz z uwagi na wyjątkowość niektórych indywidualności twórczych, często nie mieszczących się w obrębie panujących i obowiązujących trendów.


UWAGA! TU SIĘ BUDUJE

NOWE MUZEUM ŚLĄSKIE 2013

Uroczyste wbicie łopaty 5 lipca 2011 roku to początek mającej trwać dwadzieścia miesięcy inwestycji, w ramach której nie tylko powstanie nowy gmach główny Muzeum Śląskiego, ale także zostaną zrewitalizowane i zrewaloryzowane wybrane obiekty architektoniczne dawnej kopalni. Teren byłej kopalni „Katowice” wkrótce zmieni swoje oblicze. Podziemna konstrukcja skrywać będzie sale wystawowe i zbiory Muzeum, a panoramę zabudowań dawnej kopalni wzbogacą wystrzeliwujące ku górze szklane budowle doświetlające muzealne wnętrza i neutralnie ingerujące w historyczny pejzaż tej części miasta. Kompleks zabudowań Muzeum obejmie także wieżę widokową zintegrowaną z wieżą szybu „Warszawa”, z której będzie można zobaczyć panoramę Katowic. Goście Muzeum Śląskiego obejrzą aż sześć wystaw stałych w zupełnie nowych aranżacjach, zaprezentowanych na wszystkich kondygnacjach głównego budynku. Na wystawach stałych Muzeum Śląskie zaprezentuje bogactwo i różnorodność swoich zbiorów i kolekcji, zarówno tych pochodzących sprzed 1939 roku, jak i pozyskanych po restytucji Muzeum od 1984 roku. Wśród nich nie zabraknie wybitnej kolekcji malarstwa polskiego sprzed 1945 roku, polskiej sztuki współczesnej, plastyki nieprofesjonalnej tak mocno wrosłej w tradycję artystyczną Górnego Śląska, czy też skromnej, ale posiadającej wysokie walory artystyczne śląskiej sztuki sakralnej. Po raz pierwszy w Muzeum Śląskim zostanie udostępniona wystawa stała historii Górnego Śląska oraz zaprezentowane zostaną zbiory Centrum Scenografii Polskiej, na które składają się najwybitniejsze prace polskiego środowiska plastyki scenicznej, filmowej, teatralnej.

Wizualizacja wnętrza

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–  2013 oraz środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


spotkania

TEATRALIUM

Malarstwo / Literatura / Teatr

NOWY CYKL TEATRALNY

9 lipca / Muzeum Śląskie

godz. 16.00 / wykład prof. Dariusza Kosińskiego z Instytutu im. Jerzego Grotowskiego godz. 17.00 / prezentacja filmowego zapisu spektaklu „Akropolis” teatr telewizji – reż. James Mac Toggart, prod. Lewis Freedman dla Public Broadcaster Laboratory, New York, 1969, 82 min., na podstawie „Akropolis” Stanisława Wyspiańskiego „Akropolis” według poematu dramatycznego Stanisława Wyspiańskiego to jedno z najważniejszych przedstawień teatru polskiego i światowego XX wieku. Akcja dramatu została przeniesiona w realia XX-wiecznej Europy – z Wawelu, „tego polskiego Akropolu”, w „plemion cmentarzysko” – rzeczywistość obozów koncentracyjnych. Wielokrotnie omawiany i interpretowany spektakl w wielu swych aspektach wciąż pozostaje nierozpoznany.

13 sierpnia / Muzeum Śląskie

godz. 16.00 / Przekraczanie granic. Późna twórczość malarska i teatralna Tadeusza Kantora – wykład Małgorzaty Paluch-Cybulskiej (Cricoteka) godz. 17.00 / prezentacja filmowego zapisu spektaklu Teatru Cricot 2 „Nigdy tu już nie powrócę” Tadeusza Kantora Spektakl „Nigdy tu już nie powrócę” uznany został przez krytykę za artystyczną biografię artysty. Tadeusz Kantor występuje w nim jako Ja – we własnej osobie, opowiada o swoim życiu i twórczości, wprowadzając na scenę bohaterów z wcześniejszych przedstawień. Zapraszamy również na spotkanie 24 września w Muzeum Śląskim przy al. W. Korfantego 3. Spektakl: 12 zł – ulgowy, 15 zł – normalny Wstęp na wykłady: lipiec–wrzesień: 4 zł Karnet na wszystkie wydarzenia: 22 zł – normalny, 17 zł – ulgowy Więcej informacji: Dagmara Stanosz, d.stanosz@muzeumslaskie.pl, tel. 32 779 93 19

Partnerzy


spotkania

zajęcia dla dzieci

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2011

Kamienie milowe – historia, kultura, nauka Od 15 lipca do 25 września zapraszamy na prezentowany w zabytkowym fotoplastykonie Muzeum Śląskiego seans „Letnie wojaże naszych przodków. Palestyna i Syria”. W poszukiwanie kamieni milowych naszej cywilizacji na pewno wpisuje się wynalazek fotografii. Jej rozpowszechnienie poszerzyło możliwości poznawcze człowieka. Dzięki zdjęciom możliwe stało się oglądanie ludzi z różnych części świata i wizerunków materialnych świadectw ich kultur. Modne stały się wojaże, a rozpowszechnienie fotografii, przede wszystkim amatorskiej, pozwoliło na ich rejestrację, dzięki czemu dziś możemy poznawać i smakować atmosferę tamtych czasów. 10 września o godz. 14.00 i 17.00 oraz 17 września o godz. 14.00 zapraszamy na spotkania na wystawie „Śląskie sacrum. Sztuka gotycka 1200–1550”. O przełomowych dla historii sztuki dokonaniach dawnych mistrzów opowie kurator wystawy Andrzej Holeczko-Kiehl.

Europejskie Dni Dziedzictwa Wspólne działanie Rady Europy i Komisji Europejskiej

Patronat honorowy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynator ogólnopolski

spotkania Jesienią zapraszamy na wznowione po wakacyjnej przerwie cykle wykładów, spotkań i warsztatów. Obok kontynuacji sprawdzonych i lubianych form pojawią się cykle w odnowionych formułach oraz całkiem nowe propozycje dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Zapraszamy m.in. na cykl:

UWAGA! DOROŚLI UWAGA! SZTUKA

W pierwsze czwartki miesiąca (od października do grudnia) w godzinach popołudniowych zapraszamy na zajęcia dotyczące polskiej sztuki współczesnej po 1945 roku z elementami wykładu i warsztatu. Punktem wyjścia do każdego działania twórczego będą eksponaty znajdujące się w Galerii Malarstwa Polskiego po 1945 roku.

WAKACYJNE PODRÓŻE Z MUZEUM ŚLĄSKIM Zajęcia adresowane do dzieci w wieku 7–12 lat godz. 11.00 do 13.00 4–8 lipca 8–12 sierpnia Każdego dnia uczestnicy otrzymają „bilet” do wybranego miasta w Polsce, następnie oglądając prezentację multimedialną, dzieci zapoznają się z architekturą oraz historią danego miejsca. Kolejnym etapem spotkania będzie część twórcza, w trakcie której dzieci wykonają pracę plastyczną ilustrującą wybrane miasto. Każdy dzień będzie spotkaniem z innym miejscem i z inną techniką, w której wykonywane będą prace. Dodatkową atrakcją będzie duża mapa Polski, na której dzieci zaznaczą miejsca swoich podróży. Karnety w cenie 25 zł do nabycia od 1 czerwca. Informacje i zapisy: tel. 32 779 93 19


nasze wydawnictwa

ceny biletów

Stany graniczne. Fotografia. Arkadiusz Gola oprac. Danuta Kowalik-Dura Album prezentuje prace uznanego fotografika młodego pokolenia – Arkadiusza Goli. Autor penetruje rożne środowiska i przestrzenie, tworząc zbiorowy portret grup społecznych, których życie jest wplecione w determinujące je otoczenie i zmieniające się oblicze przemysłu na Górnym Śląsku. Format 31,3 x 20,7 cm, 152 strony, oprawa miękka ze skrzydełkami, papier kredowy, fot. czarno-białe.

Cena: 55 zł Cena egzemplarza kolekcjonerskiego: 85 zł

Paulina Chmielewska

„Giesche”. Fabryka Porcelany 1923–1945 Publikacja prezentuje historię Fabryki Porcelany „Giesche” – jednej z ważniejszych wytwórni porcelany w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Autorka na podstawie istniejących dokumentów prześledziła losy ludzi w niej pracujących, a także przeprowadziła analizę wzornictwa artystycznego i technologii dzięki zachowanym, historycznym już obiektom. Książka została wzbogacona licznymi archiwalnymi i współczesnymi ilustracjami, a także fotografiami wykonanymi w czerwcu 2010 r. w dawnej fabryce „Giesche” S.A. w KatowicachBogucicach.

Cena: ? zł

Format 22 x 27 cm, 248 stron, oprawa miękka ze skrzydełkiem, papier kredowy, il. kolorowe i czarno-białe, streszczenia w języku angielskim i niemieckim.

Katarzyna Łakomy

Wille miejskie Katowic Układy rezydencjonalno-ogrodowe z obszaru Katowic autorka publikacji scharakteryzowała, analizując ogólne uwarunkowania ich powstania, usytuowanie w tkance urbanistycznej miasta, zagospodarowanie terenu wokół willi, formę, styl i funkcję budynku mieszkalnego oraz XIX-wieczne koncepcje filozoficzne, które wpłynęły na ukształtowanie całego układu. Część II – Katalog – dokładnie przedstawia 19 willi katowickich z lat 1850–1914. Format 22 x 27 cm, 312 stron, oprawa miękka ze skrzydełkiem, papier kredowy, il. kolorowe i czarno-białe, streszczenia w języku angielskim i niemieckim. Cena: ? zł

OD 1 MAJA 2011 ROKU MUZEUM ŚLĄSKIE WPROWADZIŁO NOWE CENY BILETÓW Na wszystkie wystawy: normalny – 12 zł, ulgowy – 7 zł Na wszystkie wystawy czasowe: normalny – 9 zł, ulgowy – 5 zł Na wszystkie wystawy stałe: normalny – 6 zł, ulgowy – 4 zł Na jedną wybraną wystawę (czasową): normalny – 5 zł, ulgowy – 3 zł Fotoplastykon: normalny – 2,5 zł, ulgowy – 1 zł Dla grup zorganizowanych (powyżej 10 osób): 4 zł od osoby Bilet rodzinny (3–6 osób): 20 zł W soboty wstęp wolny na wystawy stałe. Obowiązuje cennik na wystawy czasowe i fotoplastykon Uwaga: Muzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych cen biletów na wybrane wystawy czasowe Opłata za korzystanie z usług przewodnika: 20 zł + bilety według cennika Centrum Scenografii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego Bilet normalny – 9 zł, ulgowy – 5 zł Bilet grupowy (od 3 osób) – 4 zł Bilet grupowy obejmujący lekcję muzealną – 6 zł Happy Hours! W każdy drugi piątek miesiąca możesz zwiedzić Centrum Scenografii Polskiej za 1 zł od osoby. Tego dnia CSP będzie czynne do godz. 19.30. Bilet wspólny do siedziby przy al. W. Korfantego i Centrum Scenografii Polskiej: normalny – 15 zł, ulgowy –10 zł (ważny 14 dni od daty zakupu) Bilet roczny: normalny – 120 zł, ulgowy – 70 zł


kontakt al. W. Korfantego 3 40-005 Katowice tel. 32 258 56 61– 3, fax 32 259 98 04

www.muzeumslaskie.pl Godziny otwarcia wtorek: 10.00 –18.00 środa: 10.00 –18.00 czwartek: 10.00 –19.00 (w pierwszy czwartek miesiąca – wejście za 50% na wystawy czasowe)

piątek: 12.00 –16.00 sobota: 12.00 –18.00 niedziela: 12.00 –17.00 poniedziałek: nieczynne

Uwaga: sprzedaż biletów jest prowadzona do pół godziny przed zamknięciem muzeum. Wystawy „Przemysł śląski w produkcji zbrojeniowej XIX i XX wieku” oraz „W drukarni Jana Eichhorna” są czynne we wtorki i czwartki w godz. 12.00–17.00. Maksymalna liczba zwiedzających w tym samym czasie to 10 osób. Biblioteka Zaprasza do korzystania z czytelni od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 –15.00. Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Wykonuje usługi w zakresie konserwacji malarstwa sztalugowego, rzeźby, drobnych przedmiotów użytkowych i wyrobów rzemiosła artystycznego. Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 –16.00. Magazyn Kulturalny (Księgarnia Muzeum Śląskiego) Godziny otwarcia piątek: 12.00 –16.00 wtorek: 10.00 –18.00  sobota: 10.00 –18.00 środa: 10.00 –17.00 niedziela: 12.00 –17.00 czwartek: 10.00 –18.00 pl. Sejmu Śląskiego 2 40-032 Katowice tel./fax 32 251 57 14, 32 251 51 67 sekretariatcsp@scenografia-polska.pl

www.scenografia-polska.pl

Czynne od poniedziałku do piątku od 9.00 –17.00 Muzeum Śląskie jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Patroni medialni:

Historia

.org.pl

informator lipiec sierpien  

Informacje o wystawach w Muzeum Śląskim