Page 1

Mojżesz Kisling

Kw i ac

ar

i

, ka wł.

Galeria Malarstwa Polskiego

Mu z

13.02– –29.06. 2014

eum Śląskie w

Jó z

ef a

H ar

yi up

c ca

Ja d

wigi Kleinert z B ytk o wa ,

Majowie to jedna z najbardziej fascynujących kultur starożytnego świata. Od 2006 roku odkrywaniem tej zagadkowej cywilizacji zajmuje się polski zespół pod kierownictwem dr. Jarosława Źrałki oraz mgr. Wiesława Fo t. R o

Kurator wystawy: dr Joanna Knapik

14 19

h

ł. M

uze

S

Jean-Louis Cerisier Malarstwo

Autorki: Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko, Małgorzata Paul

W związku z przygotowaniami do przeprowadzki Centrum Scenografii Polskiej zaprasza na wystawy organizowane poza siedzibą instytucji: „Spektakl w obiektywie miasta”, który będzie prezentowany do 18 kwietnia w Miejskim Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach (ul. Markiefki 44a) oraz od 5 do 31 maja w Bibliotece Miejskiej w Zabrzu-Biskupicach (ul. Bytomska 28). Ekspozycje „Teatr może zaistnieć wszędzie. Teatr w przestrzeniach miasta” oraz „Zawsze myślę oczami. Jerzy Moskal” zobaczymy do 30 kwiet-

nia w Galerii Epicentrum Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju (al. Piłsudskiego 27).

Muzeum Śląskie po raz dwunasty zaprasza na świąteczną przejażdżkę zabytkowym tramwajem, który zawita do Bytomia, Katowic, Chorzowa, Rudy Śląskiej i Zabrza. Zaprezentujemy w nim wystawę poświeconą Wielkanocy: rzeźby o tematyce pasyjnej ze zbiorów galerii Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej oraz z pracowni artysty Józefa Szypuły z Czechowic-Dziedzic, ponadto archiwalne fotografie ilustrujące obrzędy Wielkiego Tygodnia oraz tradycyjne świąteczne pocztówki. Ekspozycję będzie Główny partner

17.05– –27.07. 2014

Fale Subiektywna historia polskiego strit artu

Kuratorzy wystawy: Adam Jastrzębski, Mariusz Waras,

Fotoplastykon 3D z XIX wieku Dawne widoki w trójwymiarze Og

Ponad 100-letni fotoplastykon Muzeum Śląskiego to jedno z nielicznych tego typu urządzeń w Polsce. Wynaleziony w drugiej połowie XIX wieku, służy do projekcji trójwymiarowych fotografii stereoskopowych, czyli obrazów przestrzennych. Pozwala na równoczesne oglądanie przezroczy na 24 stanowiskach.

Sławek Czajkowski / Opieka merytoryczna: Joanna Szeligowska-Farquhar / Koncepcja merytoryczna i koordynacja: Małgorzata i Marcin Gołębiewscy / Współpraca: Iga Urbańska

Od 1 kwietnia do 4 maja zapraszamy na seans „W klimacie Wielkiej Nocy”. Na prezentowanych 48 stereoparach z lat 30. XX wieku pokazujemy zabytki Palestyny i Syrii. Można zobaczyć obiekty ważne dla kultury chrześcijańskiej – bazylikę Grobu Świętego, jak również dla wyznawców innych religii, na przy-

ró d

o

kład islamu – meczet Al-Aksa, nadto zabytki i budowle Jerozolimy, Damaszku czy Palmyry oraz charakterystyczny pustynny krajobraz tych krain. Koordynator projektu: Danuta Kowalik-Dura

17.05– –28.09. 2014

można zwiedzić na wybranych przystankach lub odbyć niecodzienną przejażdżkę w towarzystwie muzealnych eksponatów.

Sponsor

Partnerzy

Ludziki Lucika, czyli opowieść o człowieku

O Władysławie Lucińskim mówi się „malarz ludzików”. Artysta z Rudy Śląskiej jest bowiem twórcą charakterystycznych obrazów, których rzeczywistość komponuje za pomocą drobnych postaci ludzkich, sprowadzonych do prostego znaku graficznego. Ten formalny element, będący składnikiem warsztatu, determinuje całą jego twórczość. Malarstwo Lucińskiego ma jednak o wiele głębszy wymiar, za jego pomocą bowiem artysta wyraża swój sprzeciw wobec otaczającej go rzeczywistości, w której coraz mniej miejsca jest

Wł ad

ys

a

Wystawa stanowi podsumowanie ponad dwudziestu lat istnienia street artu w Polsce. Prezentuje całą złożoność, wieloaspektowość i procesualny charakter street artu w ujęciu historycznym i problemowym, porządkując zebraną dotychczas wiedzę i uzupełniając jej braki. Przedstawia historię street artu, od antycypujących go działań w latach 80. aż do chwili obecnej. Pokazuje pogłębione i krytyczne spojrzenie na to, czym jest street art z perspektywy jego najważniejszych współtwórców. Wystawa w ramach Nocy Muzeów 2014.

1.04– –4.05. 2014

Świąteczna jazda z Muzeum Śląskim

ada, biada ski Bi , bi ciń ad

By

Kurator wystawy: Sonia Wilk

Prezentacja zabawek z kolekcji Muzeum Śląskiego, a także ze zbiorów innych muzeów oraz kolekcji prywatnych. Zobaczymy te najprostsze, dłubane na

podwórkach czy pastwiskach, ludowe, przy wyrobie których pomagały chłopskie dzieci, także wykonywane ręką rodziców czy dziadków, dalej przygotowywane przez rzemieślników, wreszcie fabryczne, w tym sygnowane, produkowane przez zagranicznych oraz rodzimych renomowanych wytwórców. Najstarsze zabawki pochodzą z XVIII i XIX wieku, a najmłodsze z ostatnich lat. Ekspozycję uzupełnią fotografie archiwalne.

1.04– –21.04. 2014

Lu

ow

rtrait mas er Po qué risi Ce is ou

nictwa Górnicze g

Jea nL

Towarzysze dziecięcych zabaw

Wystawy wyjazdowe Centrum Scenografii Polskiej

w ła

tow

Opieka merytoryczna: Joanna Szeligowska-Farquhar Wystawa jest realizowana w ramach Programu Metropolis

Wystawa prezentująca malarstwo francuskiego przedstawiciela sztuki intuicyjnej, którego twórczość znajduje się w zbiorach najważniejszych francuskich muzeów kolekcjonujących sztukę naiwną. Malarstwo Cerisiera przypomina obrazy Erwina Sówki, w których realizm przeplata się z fantastycznymi wizjami. W sposób oczywisty i bezpośredni malarz wprowadza odbiorcę w surrealistyczny świat własnych snów, doznań i wspomnień.

Lale, misie, koniki…

lima, lata 30. rozo XX wi , Je ek ny u liw

ral na

20.02– –4.05. 2014

Ra

ch

Kurator wystawy: Joanna Szeligowska-Farquhar

Artyści: Patrycja Orzechowska, Rafał Urbacki Kurator: Stanisław Ruksza

cja try Pa

chowska, Ce O rze nt

cja ta

um Śląskie w K ato wi ca

Ekspozycja sygnalizuje najciekawsze zjawiska artystyczne w Polsce od roku 1945 do początków lat 90. XX wieku. Obejmuje powojenny okres poszukiwań twórczych, pierwsze eksperymenty w ramach nurtu malarstwa materii oraz informel, abstrakcję geometryczną i emocjonalną, dzieła o zabarwieniu metaforyczno-symbolicznym, a także powrót w latach 80. do sztuki figuratywnej o różnym natężeniu ekspresji i deformacji. W Galerii znajdziemy prace najcenniejsze i najbardziej interesujące z perspektywy rozwoju powojennego malarstwa oraz – z uwagi na wyjątkowość niektórych indywidualności twórczych – często nie mieszczące się w obrębie panujących i obowiązujących trendów.

Surrealistyczna wizja Bellmerowskiej cielesności i seksualności stała się punktem wyjścia do projektu o różnorodnym znakowaniu ciała. Jego oś stanowi mapa przestrzeni granicznych pomiędzy miłością i medycyną. Śląsk obnaża swoje ciała niechętnie, tylko podczas specjalnych okazji. Podglądanie ich to zajęcie żmudne, poprzedzone poszukiwaniem materiałów w tekstach źródłowych i archiwach wizualnych, a także próbą rekonstrukcji wydarzeń.

Fo t.

,w

po 1945 roku

Miłość i Medycyna Antologia

iu

kt

Galeria Malarstwa Polskiego

10.05– –29.06. 2014

m to

lsk iP ół a

Koszkula z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Głównym celem projektu są badania starożytnego miasta kultury Majów o nazwie Nakum. Prace archeologów przyniosły wiele spektakularnych wyników. Piękne zdjęcia Roberta Słabońskiego, który od lat uwiecznia badania w różnych zakątkach świata, tworzą niepowtarzalny, tajemniczy klimat wystawy. Autorzy wystawy: Robert Słaboński, Jarosław Źrałka, Wiesław Koszkul / Kurator wystawy w Muzeum Śląskim: dr Renata Abłamowicz

Kurator wystawy: Katarzyna Jarmuł Jerzy Nowosie

30.04– –31.08. 2014

Wystawa fotograficzna autorstwa Roberta Słabońskiego

ski boń Sła

Wystawa została przygotowana w ramach międzynarodowego projektu Traces of 1914, prezentuje I wojnę światową jako zjawisko społeczne. Bohaterami eks-

pozycji są Ślązacy pochodzący z różnych środowisk społecznych i deklarujący różną tożsamość narodową. Łączy ich jedno – wszyscy przeszli traumatyczne doświadczenie wojny totalnej. Oprócz okopów ukazane zostało życie codzienne żołnierskich rodzin, na których działania zbrojne odcisnęły swoje piętno. W tworzeniu wystawy pomagali uczniowie III LO w Gliwicach, którzy byli zaangażowani w poszukiwania eksponatów w swoich rodzinnych miejscowościach.

Odkrywanie tajemnic Majów. Polskie wykopaliska w Gwatemali

rt be

Galeria Malarstwa Polskiego 1800 –1945 pochodzi ze zbiorów przedwojennego Muzeum Śląskiego. Ta wspaniała kolekcja obrazów należy do najznakomitszych w kraju, prezentuje bowiem najwybitniejszych polskich malarzy oraz najważniejsze zjawiska i kierunki w sztuce polskiej. Przykładem mogą być takie dzieła, jak „Błękitny chłopiec” Piotra Michałowskiego, portrety Jana Matejki, słynna „Żydówka z cytrynami” (Pomarańczarka) Aleksandra Gierymskiego, „Sulamitka” Maurycego Gottlieba i „Lato” Aleksandra Kotsisa, a także obrazy malarzy tworzących w okresie międzywojennym, takich jak Tadeusz Makowski, Roman Kramsztyk czy Stanisław Ignacy Witkiewicz.

30.01– –27.04. 2014

Ślązacy w latach 1914–1918 Portret ślubny

Ka tow i

1800–1945

Wojna od frontu i od zaplecza

dla człowieka, wartości i tradycji. Wystawa w ramach Nocy Muzeów 2014. Kurator wystawy: Magdalena Łuków vel Broniszewska


Wtorki z niespodzianką Warsztaty dla dzieci w wieku 9–12 lat Malarskie sztuczki godz. 16.30 / wstęp 3,50 zł Spotkanie z ikoną Mandylion – wizerunek Chrystusa „nie ręką ludzką uczyniony” godz. 17.00 / wstęp 3,50 zł

D

S

Koncert lunchowy Koncert muzyki barokowej godz. 15.00 / wstęp 5 zł W

Spotkanie z ikoną Ikona we współczesności godz. 17.00 / wstęp 3,50 zł S

Noc muzeów al. W. Korfantego 3 / godz. 18.00–1.00 ul. T. Dobrowolskiego 1 (nowa siedziba) godz. 12.00–1.00 / wstęp wolny Dzień Dziecka w Muzeum Śląskim Zabawa plastyczna na wystawie „Lale, misie, koniki…” / dla dzieci od lat 4 godz. 12.30–14.00 oraz 15.30–17.00 wstęp 5,00 zł

W

D

prowadzenie – Joanna Szeligowska-Farquhar

Wtorki z niespodzianką Warsztaty dla dzieci w wieku 9–12 lat Lale, misie, koniki… godz. 16.30 / wstęp 3,50 zł D

Autor cyklu: prof. Marek Toporowski Cykl objęty patronatem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Koncert lunchowy Koncert muzyki słowiańskiej godz. 15.00 / wstęp 5 zł

Slow Art Day Dzień Wolnej Sztuki w Muzeum Śląskim godz. 12.00 / wstęp wolny W

W

Mali i wielcy twórcy w Muzeum Śląskim / Op-art. Warsztaty dla dzieci w wieku 7–9 lat godz. 12.30 / wstęp 5 zł D

Autor cyklu: prof. Marek Toporowski Cykl objęty patronatem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Mali i wielcy twórcy w Muzeum Śląskim / Op-art. Warsztaty dla dzieci w wieku 10–12 lat godz. 12.30 / wstęp 5 zł D

Prowadzenie – Katarzyna Jarmuł

Muzeum dla malucha Spotkania rodzinne dla dzieci w wieku 4–6 lat i ich opiekunów Artystyczne pisanki godz. 15.30 / wstęp 5 zł

D

w ramach biletu wstępu do Galerii Sztuki Pogranicza

Szkoły zapraszamy do skorzystania z oferty wykładów i lekcji na zamówienie. Więcej informacji na stronie www.muzeumslaskie.pl oraz www.scenografia-polska.pl

sobota

31.05

sobota

17/18.05

środa

14.05

wtorek

13.05

niedziela

11.05

maj

sobota

26.04

sobota

26.04

niedziela

13.04

sobota

12.04

środa

9.04

wtorek

8.04

Patroni medialni:

sobota

Muzeum Śląskie w Katowicach jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

5.04

Centrum Scenografii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego ul. T. Dobrowolskiego 1 / 40-205 Katowice e-mail: sekretariatcsp@scenografia-polska.pl www.scenografia-polska.pl poniedziałek – piątek: 8.00 –16.00

Sztuka czy terapia Wystawa prac plastycznych podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej

W

W

W

W wydarzenia

Muzeum Śląskie w Katowicach, al. W. Korfantego 3

5 zł 4 zł 3 zł 1 zł

9 zł 6 zł 5 zł 2,5 zł

20 zł

20 zł

4 zł / osoba

ulgowy 7 zł

normalny 12 zł

Bilet grupowy + lekcja muzealna

Wszystkie wystawy

6 zł / osoba

1 zł

Uwaga: Sprzedaż biletów jest prowadzona do pół godziny przed zamknięciem muzeum. Bilety w przedsprzedaży są dostępne na tydzień przed terminem każdego spotkania. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych cen biletów na wybrane wystawy czasowe, a także możliwość wprowadzenia limitu miejsc na poszczególne wydarzenia.

Centrum Scenografii Polskiej, ul. T. Dobrowolskiego 1

W soboty wstęp wolny na wystawy stałe. Obowiązuje cennik na wystawy czasowe i fotoplastykon. W pierwszy czwartek miesiąca – wejście za 50% na wystawy czasowe

Przewodnik

Bilet rodzinny (3–10 osób)

Grupy zorganizowane (pow. 10 osób)

Fotoplastykon

Jedna wystawa czasowa

Wszystkie wystawy stałe

Wszystkie wystawy czasowe

typ biletu Wszystkie wystawy

miejsce

ceny biletów

Pełna oferta dostępna na www.muzeumslaskie.pl/sklep oraz w Magazynie Kulturalnym w Katowicach przy al. W. Korfantego 3.

Polecamy najnowszy katalog zbiorów Muzeum Śląskiego. Tym razem zapraszamy Państwa w podróż do krainy dziecięcych marzeń, prezentując bogate zbiory zabawek z kolekcji Muzeum. Na ponad 240 stronach odnaleźć można ciekawe przykłady lalek, akcesoriów do nich, samochodzików, gier, zabawek ludowych i mechanicznych. Publikacja zawiera ponadto informacje o producentach i wytwórcach ludowych.

oprac. K. Pieronkiewicz-Pieczko, M. Paul

Lale, misie, koniki... Zabawki w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach

Długo oczekiwane drugie wydanie publikacji, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem czytelników oraz uznaniem specjalistów. Ponadtrzystustronicowa znakomita praca Waldemara Odorowskiego, wzbogacona współczesnymi i archiwalnymi fotografiami, stanowi bogate kompendium wiedzy na temat architektury Katowic w latach międzywojennych.

W. Odorowski

Architektura Katowic w latach międzywojennych 1922–1939

wydawnictwa

Prace konkursowe z dopiskiem: „Konkurs na pracę doktorską z dziedziny scenografii” prosimy nadsyłać do 15 lipca 2014 roku na adres: Biblioteka, Muzeum Śląskie, al. W. Korfantego 3, 40-005 Katowice. Najlepsza praca zostanie wydana drukiem.

Konkurs na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie scenografii

S spotkania / wykłady

Koncert współorganizowany przez Miasto Imielin

Finisaż wystawy „Wojna od frontu i od zaplecza Ślązacy w latach 1914–1918” Koncert marszów wojskowych i muzyki z filmów wojennych w wyk. Imielińskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Andrzeja Króla. W ramach biletu wstępu godzinę przed koncertem oprowadzanie kuratorskie po wystawie / godz. 16.00 / wstęp 5 zł

Industriada Warsztaty dla miłośników techniki, sztuki oraz dla rodzin z dziećmi wstęp wolny

Autor cyklu: prof. Marek Toporowski Cykl objęty patronatem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Koncert lunchowy Opera – od baroku do współczesności godz. 15.00 / wstęp 5 zł

D dla dzieci

sobota

28.06

sobota

14.06

niedziela

8.06

Wystawy „Przemysł śląski w produkcji zbrojeniowej XIX i XX wieku” oraz „W drukarni Jana Eichhorna” są czynne we wtorki i czwartki w godz. 12.00 –17.00. Maksymalna liczba zwiedzających w tym samym czasie to 10 osób.

W

Godziny otwarcia wtorek – piątek: 10.00 – 17.00 sobota – niedziela: 11.00 – 17.00 poniedziałek: nieczynne

do 4.05

czerwiec

Czytelnia poniedziałek – piątek: 10.00 – 15.00 Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki poniedziałek – piątek: 7.00 –16.00 Magazyn Kulturalny (księgarnia Muzeum Śląskiego) poniedziałek – piątek: 9.00 – 16.00 sobota: 11.00 – 16.00 niedziela: nieczynne

kwiecień

Muzeum Śląskie w Katowicach / al. W. Korfantego 3 40-005 Katowice / tel. 32 779 93 00 / fax 32 779 93 67 e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl / www.muzeumslaskie.pl

informator

kwiecień maj czerwiec 2014

Informator kwiecień, maj, czerwiec  

Informacje o wystawach, wydarzeniach oraz wydawnictwach Muzeum Śląskiego

Informator kwiecień, maj, czerwiec  

Informacje o wystawach, wydarzeniach oraz wydawnictwach Muzeum Śląskiego

Advertisement