Page 1

Řezbářské sympozium 2012 13. 11. – 16. 11. 2012 proběhl 4. ročník mezinárodního řezbářského sympozia

„Zlatý řez“

Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci se Střední školou uměleckou a řemeslnou nabídlo žákům ze základních škol možnost vyzkoušet si práci s řezbářským náčiním a podívat se na práci zkušených řezbářů. Dílny měly veliký ohlas u žáků i pedagogů. Těšíme se na 5. jubilejní „Zlatý řez“.

.

Pozvánka na ctěnice  

pozvanka na nejakou akci

Pozvánka na ctěnice  

pozvanka na nejakou akci

Advertisement