Page 1

1-3

P

R

G

O

R

A

M

N

Y

L

A

E

E

D

N

-

B

Ř

E

Z

E

2

N

1

0

3

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Ředitelství: Praha 1, Kožná 1, tel.: 224 227 490, e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz, www.muzeumprahy.cz HLAVNÍ BUDOVA MUZEA

Na Poříčí 52, Praha 8 - Florenc, tel.: 224 816 772–3, 606 859 951 Otevřeno: denně mimo pondělí 9 –18 hodin. Vstupné: základní 120 Kč, snížené (studenti, senioři) 50 Kč, rodinné 200 Kč, děti do 6 let a ZTP zdarma, školní skupiny 30 Kč za osobu (pedagogický dozor zdarma). Na pokladnách našich objektů lze využít zvýhodněné vstupné při opakovaných návštěvách. Každý první čtvrtek v měsíci v době od 9 do 14 hodin vstup pro žáky, studenty a seniory zdarma, ostatní 10 Kč.

1.– 3. 2. 2013 Ledová Praha – vstupné po předložení průkazky s logem akce je pro děti, pedagogy a rodiče: Muzeum hlavního města Prahy hlavní budova: 30 Kč, Zámecký areál Ctěnice: 20 Kč, Petřínská rozhledna a bludiště: 20 Kč. S T Á L É

1826-1837

LangweiLův modeL Prahy

3d

Praha na přelomu středověku a novověku (1437–1620) Barokní Praha (1620–1784)

Muzeum pro děti – vítejte ve středověkém domě Stálá expozice pro děti slouží jako herna a je koncipovaná jako náznakový interiér pražského středověkého domu z období 14.–15. století.

-

Slabikář návštěvníků památek Hmatová expozice určená pro vidoucí i nevidomé návštěvníky věnovaná románskému slohu a gotice.

m

Muze u

Středověká Praha

3D kino − virtuální průlet Langweilovým modelem Prahy. Otevřeno: úterý–neděle každou půlhodinu od 9.30 do 17.30 hodin, vstup: 30 Kč, snížené 15 Kč, první čtvrtek v měsíci je nutná rezervace: 3Dkino@muzeumprahy.cz nebo na tel.: 221 709 674.

rna he

T

he

pro děti

Praha v pravěku

Langweilův model Prahy z let 1826 –1837 − unikátní model Prahy vyrobený ručně z papírové lepenky

LangweiLův modeL Prahy

m

E X P O Z I C E

o ro mu lay seu m for children - p

V Ý S T A V Y

Vinohrady a Žižkov – nová města za východní pražskou hradbou 10. 10. 2012 – 5. 5. 2013 Výstava představuje další dvě pozoruhodné oblasti Prahy v celé jejich pestrosti a mnohovrstevnatosti. Prostřednictvím bohatého fotografického materiálu a řady dalších muzejních exponátů se návštěvník seznámí s každodenním životem v ulicích Žižkova a Vinohrad.

Pohled Prokopovou ulicí na Žižkově

11 světů – současná česká ilustrace pro děti 28. 11. 2012 – 24. 2. 2013 Expozice představuje jedenáct současných ilustrátorů navazujících na slavnou tradici české ilustrátorské školy. Výstava i bohatý doprovodný program zprostředkovává potenciálním dětským čtenářům setkání s kvalitními dětskými knihami a ukazuje, že kniha může být pro děti atraktivní i dnes. Sobotní workshopy pro celou rodinu vždy od 15 hodin vede jeden z vystavujících autorů.

Petr Šmalec, z knihy Šmalcova abeceda, 2005

Zdenko Feyfar – neznámý i známý 13. 3. – 28. 8. 2013 Autor patří k nejvýznamnějším českým fotografům. V roce 1958 získal stříbrnou medaili na světové výstavě Expo 58 v Bruselu. Výstava připravená k stému výročí jeho narození se soustředí na Feyfarovy mistrovské snímky Prahy, připomenuta bude i jeho tvorba inspirovaná rodnými Krkonošemi.

Z. Feyfar, Setkání koňských sil před Staroměstskou radnicí, 1956

V Y S T A V U J E M E (minivýstava) P O P R V É Malý výstavní projekt představující ukázky z rozsáhlých sbírek muzea, pokaždé na ploše jedné vitríny.

Němí strážci 27. 11. 2012 – 10. 3. 2013 Výběr z obsáhlé sbírky zámků MMP včetně přiblížení postupu jejich restaurování.

Zámek dveřní, uzavřený s motivem akantových listů, materiál: železo a mosaz, neznámý původ, kolem roku 1700

Hrací karty 12. 3. – 10. 6. 2013 Sbírka hracích karet MMP nabízí mimo jiné také přehlídku pražské produkce od 16. do 20. století, z níž jsou vybrány dosud neprezentované soubory. PROGRAMY

PRO

Š K O LY

Na programy se objednávejte předem na tel.: 221 709 677, 721 330 470 nebo e-mailem: edu@muzeumprahy.cz Interaktivní programy Domovní znamení, Vytvoř si svoji rodinu aneb usedněte u jednoho stolu, Vyber si řemeslo, Moje královská cesta, Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský, Na dvoře Rudolfa II., Multikulturní Praha za doby Karla IV., Z deníků 1948 –1953 Archeologické programy pro školní a zájmové skupiny Podrobné informace najdete na www.muzeumprahy.cz Na programy se objednávejte minimálně 10 dní předem, tel: 221 012 921 nebo e-mail: behenska@muzeumprahy.cz 22. – 25. 1. Seznamte se s archeologií Děti se seznámí s archeologickým výzkumem a se získanými nálezy. 26. 2. – 1. 3. Škola mladých archeologů Poznáte metody archeologického výzkumu, vyzkoušíte si dokumentaci nálezů, laboratorní ošetření i datování nálezů. 19. – 22. 3. Archeologie není jen pravěk Pojďme zjistit, v čem nám pomáhá archeologie při odkrývání středověkých dějin. Multikulturní programy Na programy se objednávejte předem na tel.: 224 815 850 nebo e-mailem: suska@muzeumprahy.cz Žijí s námi, žijeme s nimi Nepravidelné programy využitelné pro rámcově vzdělávací programy k průřezovému tématu multikulturní výchova. Komentované prohlídky Na prohlídky se objednávejte na tel.: 221 709 677, 721 330 470 nebo na e-mailu: edu@muzeumprahy.cz. Hravou formou vás provedeme expozicí pravěku a středověku. Součástí programu jsou pracovní listy. PROGRAMY

PRO

VEŘEJNOST

Archeologické programy pro děti a dospělé Na program se objednávejte minimálně 10 dní předem na tel.: 221 012 921 nebo na e-mailu: behenska@muzeumprahy.cz. 26. 1. v 10 hodin Seznamte se s archeologií 2. 3. v 10 hodin Škola mladých archeologů 23. 3. v 10 hodin Archeologie není jen pravěk Interaktivní dílny – vždy od 9.15 do 16 hodin 12. 1. Tea bag folding – skládání hvězdiček z čajových sáčků 16. 2. Quilling – ozdoby ze stáčených papírových proužků 16. 3. Iris folding – skládání motivů, které připomínají clonu fotoaparátu 16. 3. – 4. 4. Pražské hravé Velikonoce – doprovodné víkendové programy. Součástí projektu je tradičně soutěž žáků ZŠ O nejhezčí velikonoční kraslici. Akademie volného času – cyklus odborných přednášek. Více informací na www.muzeumprahy.cz nebo na tel. 221 709 669 nebo e-mailem: suska@muzeumprahy.cz Cyklus Pražské paláce a lidé v nich 3. 1. (sk.A), 17. 1. (sk.B) Černínové a Černínský palác 7. 2. (sk.A), 21. 2. (sk.B) Šternberské paláce 7. 3. (sk.A), 21. 3. (sk.B) Pánové s erbem pětilisté Růže a jejich pražská sídla Cyklus Výtvarné umění v dějinách 10. 1. Gotické sochařství 14. 2. Dvorské malířství a dvorská malba do 1. pol. 14. století 14. 3. Nástěnné malířství 2. pol. 14. století, desková a knižní malba Pražské divadelní rodiny 24.1. Nejstarší herecká dynastie. Od Tylovy doby do současnosti I. 28.2. Nejstarší herecká dynastie. Od Tylovy doby do současnosti II. 28.3. Čtyři generace rodiny Hrušínských

PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI

Rašínovo nábřeží 412, Praha 2, tel.: 224 919 833 Stálá expozice – Historie zaniklého Podskalí, Voroplavba na Vltavě, Z dějin Podskalí, Nákladní plavba na Vltavě, Pražská osobní paroplavba. Od listopadu do března zavřeno.

M Ü L L E R O V A V I L A , národní kulturní památka Nad Hradním vodojemem 14/642, Praha 6 - Střešovice Světově proslulé dílo významného avantgardního architekta Adolfa Loose (1870 –1933).

Otevřeno: út, čt, so, ne. Prohlídky v lednu, únoru a březnu v 10, 12, 14 a 16 hodin. Vstup jen po předchozí rezervaci v návštěvních dnech na tel.: 224 312 012 nebo na e-mailu: vila.muller@muzeumprahy.cz. Prohlídka objektu pouze s lektorským výkladem, maximální počet návštěvníků ve skupině je 7 osob. Vstupné: základní 300 Kč, snížené (studenti, senioři, ZTP) 200 Kč, děti do 6 let zdarma (pouze v doprovodu dospělé osoby), příplatek za cizojazyčný výklad 150 Kč za osobu. Možnost dárkové vstupenky. V termínu od 15. 2. do 15. 3. 2013 vstupné snížené o 50%. ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE

Bohdanečská 259/1, Praha 9 - Vinoř, tel.: 286 001 366, www.zamekctenice.cz V areálu působí Jezdecká společnost, Zámecké zahradnictví a Zámecký hotel Ctěnice. Dopravní spojení: metro C - Letňany; bus 302, st. Ctěnice nebo bus 259 / 375 / 378 směr Vinoř do st. Vinořský hřbitov. Otevřeno: výstavy a expozice út – pá 10 –16 hodin, so – ne 10 –18 hodin, park je přístupný denně 8 –18 hodin. Vstupné na výstavy: základní 100 Kč, snížené (studenti, senioři) 50 Kč, rodinné 200 Kč, školní skupiny 30 Kč za osobu (pedagogický dozor zdarma), děti do 6 let a ZTP zdarma. Z Á M E K – V Ý S TAV Y

Šárka Váchová – Chaloupka na vršku a Vánoční koleda 26. 8. 2012 – 3. 3. 2013 Výstava známé výtvarnice Šárky Váchové navazující na stejnojmenný cyklus úspěšných večerníčků, kde autorka zachytila nejen vánoční a novoroční zvyky na venkově, ale i kouzlo lidového řemesla. Tvůrčí dílny pro děti i jejich rodiče vždy v sobotu a v neděli od 11 hodin s lektorem. Š P E J C H A R – V Ý S TAV N Í S Á L

Stanislav Holý – Krajina her Od Studia Kamarád ke Krajině her aneb kde si hrají Jů, Hele a jejich kamarádi. 23. 9. 2012 – 27.1. 2013 Interaktivní výstava je připravena ve spolupráci s pražskou Galerií U Prstenu a Českou televizí. Kámen svému městu – hornictví a lámání kamene na území Prahy 23. 2. – 31. 8. 2013 Výstava připravená ve spolupráci s Muzeem Středních Brd představuje nezastupitelnou funkci pražského kamene v historii hlavního města Prahy.

Petřínská rozhledna O T E V Ř E N O

O D P O N D Ě L Í 2 1. L E D N A 2 0 1 3

Petřínské sady, Praha 1, tel.: 257 320 112

Otevřeno denně: v lednu a únoru 10 –18 hodin, v březnu 10 –20 hodin. Vstupné: základní 105 Kč, snížené 55 Kč, rodinné 260 Kč, děti do 6 let a ZTP 25 Kč, školní skupiny (max. 30 žáků): MŠ 10 Kč za osobu, ZŠ a SŠ 30 Kč za osobu (pedagogický dozor zdarma). Výtah: dospělí, studenti 15 – 26 let, děti 6 – 15 let 55 Kč, děti do 6 let, ZTP a senioři zdarma

Zrcadlové bludiště na Petříně O T E V Ř E N O

O D P O N D Ě L Í 2 1. L E D N A 2 0 1 3

Petřínské sady, Praha 1, tel.: 257 315 212

Staroměstská mostecká věž O T E V Ř E N O

OD ÚTERÝ 29. LEDNA 2013

Karlův most, Praha 1 - Staré město, tel.: 224 220 569

Prašná brána O T E V Ř E N O

OD ÚTERÝ 5. ÚNORA 2013

Náměstí Republiky 5, Praha 1 - Staré město, tel.: 724 911 461

Věž chrámu sv. Mikuláše O T E V Ř E N O

OD ÚTERÝ 12. ÚNORA 2013

Malostranské nám. 556/29, Praha 1 - Malá Strana, tel.: 251 512 516 Stálá expozice – Pražské zvony

Malostranská mostecká věž O T E V Ř E N O

OD ÚTERÝ 19. ÚNORA 2013

Karlův most, Praha 1 - Malá Strana, tel.: 221 714 575

Věže a Bludiště otevřeno denně: v lednu a únoru 10 –18 hodin, v březnu 10 –20 hodin. Vstupné: základní 75 Kč, snížené 55 Kč, rodinné 210 Kč, děti do 6 let, ZTP 25 Kč, školní skupiny (max. 30 žáků): MŠ 10 Kč za osobu, ZŠ a SŠ 30 Kč za osobu (pedagogický dozor zdarma).

M U Z E U M

H L AV N Í H O

M Ě S T A

P R A H Y -

P Ř Í S P Ě V K O VÁ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

O R G A N I Z A C E

H L AV N Í H O

M Ě S T A

P R A H Y

muzeum - newsletter  
muzeum - newsletter  

newsletter

Advertisement