Page 1

E T A D UP


DE ANDERE WERELD “Heb je even?”, vraagt onze viooldocente uit Hardenberg, en ze neemt me mee naar haar leslokaal. Daar staat Hacob. Vorig jaar stuiterde hij nog door het lokaal. Nu speelt hij supergeconcentreerd drie liedjes voor mij op de viool. Een uurtje daarvoor spraken we erover, de docente en ik. Steeds vaker verschijnen er onderzoeken over het positieve effect van kunsteducatie op kinderen. Over de competenties die ze ervan ontwikkelen en wat dat betekent voor hun verdere leven. Ik vroeg haar of ze dat effect ook al direct merkte in haar lessen in het onderwijs en na schooltijd. Haar antwoord daarop was een enthousiast verslag van de ontwikkeling die ze kinderen ziet doormaken als ze op een andere manier worden aangesproken en aangespoord door middel van muziek. Natuurlijk is kunsteducatie geen wondermiddel. Maar onze docenten dagen leerlingen en cursisten op een andere manier uit en richten zich op het ontwikkelen van vaardigheden die in het gewone onderwijs of in de gewone vrije tijdsbesteding vaak wat ondergesneeuwd raken. “Kijk er eens op een andere manier naar!” “Maak je fantasie eens werkelijkheid….” “Doe eens voor hoe dat voelt?” “Luister eens en vertel wat je hoort!”. Zomaar wat vragen die onze docenten stellen. Waardoor een verlegen kind opeens heel grappig blijkt te zijn. Of een druk kind eindelijk eens los mag gaan op een drumstel. Misschien kan je niet goed rekenen, maar je maakt wel een indrukwekkend kunstwerk dat klopt. En als je samen danst met je klasgenoten voel je je opeens wel één met de groep. Het is mooi om te zien hoe kunsteducatie werkt en hoe iedereen die er kennis mee maakt erdoor geraakt wordt. Onze docenten geven aandacht aan de niet-materiële wereld van gedachten, fantasie, creativiteit en gevoel.

Dat blijkt een hele andere en mooie wereld te zijn, waarin je misschien wel iemand anders bent of kan worden. Een wereld die je een andere blik geeft op de werkelijkheid en je leert om anders te kijken of er anders mee om te gaan. De aandacht die wij geven aan die andere wereld loopt als een rode draad door dit boekje. Met dit boekje willen we u laten zien hoe Muzerie het afgelopen jaar mensen heeft kunnen raken met kunst en op welke manier wij bij hebben gedragen aan de ontwikkeling van iedereen die in onze wereld stapte. Marijn Cornelis Directeurbestuurder

E T A D UP


ACCOUNT KINDEREN Het kinderaccount van Muzerie heeft afgelopen jaar het aanbod nog beter afgestemd op de actuele belevingswereld van kinderen én meer samenhang gebracht tussen de activiteiten in het onderwijs en de vrije tijd. Om deze vernieuwing mogelijk te maken introduceerde Team Kinderen ‘De Talentlijn’©. Een inhoudelijke structuur die het activiteitenaanbod voor kinderen op en na school op een vanzelfsprekende manier ordent en verbindt. Doordat De Talentlijn het onderwijs- en vrije-tijd aanbod samensmeedt was het dit schooljaar voor het eerst mogelijk dat scholen gecombineerd activiteiten afnemen voor zowel onder als na schooltijd. Op die manier kunnen kinderen die onder schooltijd bijvoorbeeld nieuwsgierig

werden naar dans, die belangstelling in een korte naschoolse cursus opvolgen. Op een aantal scholen is dit verslagjaar met deze aanpak in pilot vorm geëxperimenteerd. Vraaggericht Al enige jaren bevordert de rijksoverheid de vraagarticulatie van basisscholen op het gebied van kunsteducatie. Ondermeer door de aanstelling van Intern Cultuur Coördinatoren te stimuleren. In dit verslagjaar heeft Muzerie maar liefst 15 nieuwe Cultuur Coördinatoren opgeleid. Voor het eerst ook in Hardenberg. De komende jaren zet Muzerie verder in op vraaggerichte kunsteducatie.

KINDEREN


Nieuwe samenwerking Hedon Op 20 april stonden bovenbouw leerlingen van de Zwolse basisscholen Veldboeket en Werkschuit als echte popartiesten op het podium van Hedon in Zwolle. In de weken ervoor hadden ze les gehad van een band- en zangcoach van Muzerie. Het project was het eerste resultaat van de nieuwe samenwerking tussen Muzerie en Hedon gericht op kinderen. Het optreden was om nog een tweede reden uniek. Op internet kon het live gevolgd worden via het nieuwe videokanaal van Team Kinderen.

N

Eerste Onderwijsmarkt Op 22 juni organiseerde Team Kinderen in het gemeentehuis van Zwolle de eerste Kunsteducatie Markt Basisonderwijs. Een nieuw initiatief om leraren kennis te laten maken met de kunstenaars en gezelschappen waarmee Muzerie samenwerkt. Ondermeer Introdans, Orkest van het Oosten, EYE Filminstituut, De Fundatie en Historisch Centrum Overijssel gaven sneak previews en informeerden over hun werk. Samenwerking Grote Peuterdag Op 25 juli participeerde Muzerie voor het eerst in de Grote Peuterdag van schoolbestuur OOZ. Op scholen in Dalfsen en Zwolle werden door Muzerie docenten peuterworkshops gegeven. Hiermee werd het nieuwe voorschoolse aanbod onder de aandacht gebracht.


Introductie Kunstenmakerspas Op 6 oktober heeft wethouder Nelleke Vedelaar in Zwolle en op 22 december wethouder René de Vent in Hardenberg de eerste Kunstenmakers­pas uitgereikt. Deze pas geeft iedere Muzerie cursist tot 12 jaar korting bij meer dan 20 deelnemende winkels, bedrijven en instellingen in diverse gemeenten. Bijvoorbeeld op bladmuziek, cd’s, hobby materialen, concerten en voorstellingen. Geregeld worden rond de pas ook speciale acties georganiseerd. In 2011 o.a. met Orkest van het Oosten, Theater De Spiegel en Theater Young Ones.

Bijzonder project Speciaal Onderwijs Kunsteducatie in het Speciaal Onderwijs verdient meer aandacht. Om die reden diende Team Kinderen een speciaal project in bij het Oranjefonds. Uit meer dan 180 inzendingen werd ‘Hoor eens wat ik kan’ geselecteerd. Een uniek muziekproject in samenwerking met Onderwijscentrum de Twijn in Zwolle. Muzerie docenten geven de kinderen op deze school voor speciaal onderwijs wekelijks muziekles op speciaal aangepaste instrumenten. Muzerie zal de kennis en ervaring die met het project wordt opgedaan delen met andere kunstencentra om zo muziekonderwijs op speciale scholen te stimuleren. ‘Hoor eens wat ik kan’ wordt mogelijk gemaakt door het Oranjefonds en het Fonds voor Cultuur Participatie en ondersteund door Stichting Het Hervormd Weeshuis.

KINDEREN


Op 12 juni bracht Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima een werkbezoek aan De Twijn. Zij kwam kijken en luisteren naar de kinderen die speciaal voor haar een concertje uitvoerden. Bijzonder project achterstandswijk Op woensdagmiddag 9 november organiseerde Team Kinderen in samenwerking met Sociaal Artistieke Projecten in de achterstandswijk Diezerpoort in Zwolle een bijzonder feestje voor kinderen uit de buurt. Met het speciale ‘Gouden Kans’ polsbandje dat in de weken ervoor was uitgedeeld op scholen in de wijk kregen ze gratis toegang en maakten kans op een gratis muziek- of theatercursus. Het project werd mede mogelijk gemaakt dankzij een sponsorbijdrage van SWZ en DeltaWonen.

N

Coaching Kinderen voor Kinderen Op initiatief van Muzerie konden deelnemers aan de provinciale voorronde van VARA’s Kinderen voor Kinderen zich voorafgaand aan hun auditie laten coachen door een zang- en theaterdocent van Muzerie. Ruim 40 kinderen schreven zich in en kregen op 19 en 20 november in een miniworkshop advies over stemgebruik en presentatie. Onderzoek amateurkunst Dalfsen In opdracht van de gemeente Dalfsen onder­ zocht de combinatiefunctionaris die deel uitmaakt van Team Kinderen of en op welke manier amateurkunstverenigingen in Dalfsen met naschoolse activiteiten kunnen aansluiten op KunstKwartet, het kunsteducatie concept dat Muzerie in opdracht van de gemeente D ­ alfsen uitvoert in het basisonderwijs. Het bereik van KunstKwartet is in schooljaar 2010-2011 ­toegenomen van 230 naar 810 deelnemers.


Samenwerking Nederlands Symfonie Orkest Het Nederlands Symfonie Orkest en Muzerie sloten eind 2012 een unieke samenwerkings­ overeenkomst. Die past in de strategie van Team Kinderen om in alle disciplines met een kernpartner tot nauwe samen­ werking te komen. Het orkest en Muzerie gaan samenwerken rond concerten, kunst­educatie projecten op basisscholen, deskundigheidsbevordering van leraren maar ook bij vrije tijd cursussen voor kinderen. Zo gaan musici van het orkest een speciaal concert geven voor deelnemers aan de zogenaamde ontdekcursussen.

Muziek en Ik = MIK ‘Muziek en Ik’, kortweg MIK, is een bijzonder project in Overijssel met landelijke belangstelling. Muzerie behoort tot de selecte groep van organisaties in Nederland die bij het Fonds voor Cultuur Participatie (FCP), het pilot project ‘Er zit muziek in ieder kind’ heeft weten binnen te halen. Samen met de bijdragen van andere partijen, zoals de provincie Overijssel, het VSB fonds, gemeente Zwolle, Prins Bernhard Cultuurfonds en St. Hervormd Weeshuis levert dit een solide financiële basis voor de uitvoering van het project. Het project wordt door Muzerie uitgerold onder de naam MIK, dat staat voor muziek en IK! Het project is gericht op kinderen in de leeftijds­categorie 4 -12 jaar. Tijdens het

KINDEREN


project worden inspanningen verricht om kinderen die door sociaal-maatschappelijke drempels nu nog weinig of niets aan actieve muziekbeoefening doen, juist wel te bereiken. Wat hebben we bereikt? In de week 10 januari 2011 is het MIK project gestart op vier scholen: twee in Zwolle, één in Dalfsen en één in Oud Avereest (gemeente Hardenberg). In totaal bereikten we met de vier MIK scholen 550 kinderen in het eerste MIKjaar. De keuze van de instrumenten is soepel verlopen en voor bijna ieder kind is zijn/haar eerste keuze gehonoreerd. Op één school konden de kinderen het instrument meenemen naar huis, op de andere scholen bleven de instrumenten op school en werden die door verschillende groepen gebruikt. Tot de zomer hebben alle

N

kinderen ook twee blokken van drie lessen ‘andere Kunstdiscipline’ gekregen. Tijdens deze lesblokken werd muziek verweven met dans, theater of beeldende kunst. In juni vond op alle scholen een eerste presentatie plaats. Alle MIK kinderen deden mee aan de presentaties en deze werden druk bezocht door ouders, broertjes, zusjes en opa en oma’s. Op één school was de ambassadeur, Edwin Rutten, van ons project Muziek telt! aanwezig. Een groot succes! Ouders toonden zich zeer geïnteresseerd en bezochten trouw de open lessen en presentaties. Op 5 juni vond het eerste MIK concert plaats in theater Odeon, met als presentator Steven Jan Bousema. Ruim 600 kinderen uit Zwolle en het Vechtdal deden hieraan mee, samen met 8 musici van het Nederlands Symfonie Orkest.


ACCOUNT JONGEREN Het account jongeren heeft afgelopen jaar veel nieuwe projecten voor jongeren gedaan, veelal in samenwerking met andere culturele aanbieders of scholen. Dit heeft zij o.a. gedaan door de projecten ‘Kunstkick’, ‘Film’ en ‘Broeikas’. Aan Kunstkick namen in 2011 ruim 2.500 leerlingen uit de gemeenten Zwolle, Hardenberg en Raalte deel. Ruim 500 leerlingen maakten bij ‘Film’ een eigen animatiefilm en het project BROEIKAS, dat in 2011 voor de 3e keer plaatsvond als samenwerkingsproject van Kunstbende, Muzerie en TalentStad, had dit jaar een record aantal deelnemers.

Kunstbende Naast deze projecten organiseert het jongeren­ account ieder jaar de wedstrijd Kunstbende. Als aanvulling op de wedstrijd organiseerde Muzerie workshops en coachingstrajecten voor jongeren. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar konden meedoen in de categorieën Muziek, DJ, Fashion, Theater&Performance, Film&Animatie, Dans, Taal en Expo. Ruim 350 jongeren namen deel aan de Overijsselse Kunstbende wedstrijd en ruim 2.500 jongeren zijn in contact gekomen met Kunstbende door de activiteiten die rond de wedstrijd werden georganiseerd.

JONGEREN


New Arts Nieuw in Zwolle was dit jaar het project New Arts. New Arts is een samenwerkingsverband tussen kunstencentra in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Twente, Nijmegen en Zwolle. New Arts wordt in 2011 en 2012 financieel gesteund door het Fonds Cultuur Participatie, de provincie Gelderland en de provincie Overijssel. New Arts concentreert zich rondom urban arts, maar biedt ruimte voor talentontwikkeling in alle kunstvormen die populair zijn onder jongeren tussen 10 en 25 jaar. De vraag van jongeren is het uitgangspunt voor het bieden van coaching, workshops en talentnights. In september 2011 vond de KickOff van New

N

Arts Zwolle plaats met optredens van jongeren en hun coaches en een masterclass tijdens het Thorbecke­gracht­festival. Daarna ging het eerste hiphop­­talent­ontwikkelings­traject van start: ‘VideoVirus’. Een overkoepelende Powered by New Arts talentbattle, waarin jong talent coaching kreeg en onder professionele begeleiding een eigen videoclip maakten. In Zwolle meldden zich 29 jongeren aan voor de audities en vier acts mochten een videoclip maken. Op de videoclips van New Arts Zwolle is op het internet meer dan 10.000 keer gestemd. De Zwolse winnaars, hiphopact ‘De Pioniers’ zijn uiteindelijk derde geworden tijdens de finale Oost Nederland.


In samenwerking met Hedon organiseerde New Arts een coachingsdag voor de finalisten van de talentnight ‘Stairway to Hedon’, een talentbattle voor muzikale acts, waaraan 18 jongeren deelnamen. New Arts organiseerde dansworkshops in jongerencentrum Level-Z en voorbereidingen werden getroffen voor een ‘One Minute’ filmproject in 2012. Een initiatief dat ontstaan is vanuit de vraag van de jongeren. YOU XL: Stimuleringsplan Muzikale Talentontwikkeling Overijssel Muzerie sloot een samenwerkingsovereenkomst met Kunst & Cultuur Overijssel (KCO), ArtEZ Conservatorium en 9 andere Kunstencentra in de regio voor het opzetten van een tweejarige pilot voor muzikale talent­

ontwikkeling in de provincie Overijssel. Deze pilot loopt van augustus 2011 tot augustus 2013 en biedt jongeren in de leeftijd tot en met 18 jaar, die voldoen aan de toelatingseisen, een programma van lessen en podium­activiteiten om hun talenten te ontwikkelen en zich te oriënteren op een muziek­vakopleiding. In het schooljaar 2011-2012 bestaat de doelgroep uit jeugd van 14 tot en met 18 jaar die op vmbotl, havo of vwo zitten. De doelgroep voor het schooljaar 2012-2013 wordt in overleg met de samenwerkingspartners bepaald op basis van een evaluatie van schooljaar 2011-2012.

JONGEREN


Pop&Rockschool De Pop&Rockschool in Zwolle en Hardenberg startte in nieuwe vorm in september 2011. Een jaar lang kregen jongeren wekelijks instrumentale lessen en bandcoaching. Voor het eerst vonden de bandrepetities plaats in Popfront in Zwolle. Een voor jonge muzikanten inspirerende plek, waar ze in contact konden komen met andere bands en artiesten. De bands treden in een seizoen drie of vier keer op. Er vond voor het eerst een Bandnight plaats in studentencafé ‘Vliegende Paard’: een succesvolle avond in dit intieme café met gezellige sfeer. Een goede plek voor jongeren om voor het eerst op te treden.

N

Theaterschool Young Ones Sinds 2011 is de jeugdtheaterschool van Muzerie verplaatst naar theater Young Ones van Theater­groep The Young Ones aan de Bisschop Willebrandlaan 32 in Zwolle. Theater Young Ones is een succesvol jongeren­theater­ gezelschap. De jeugdtheaterschool gaat verder onder de naam Theaterschool Young Ones. In seizoen 2011-2012 wordt steeds intensiever samen gewerkt met Theater Young Ones en gaat de jeugdtheaterschool mee in de ‘huisstijl’ van het gezelschap. De idee is om jongeren die spelen in voorstellingen van het gezelschap aansluitend de mogelijkheid te bieden om mee te doen aan cursussen.


ACCOUNT VOLWASSENEN Het volwassenenaanbod van Muzerie heeft zich in 2011 voornamelijk geconcentreerd op het aanbieden van kunstzinnige activiteiten met het accent op cursussen. Muzerie heeft 728 volwassen klanten aan zich weten te binden; beginners en gevorderden met lange en korte cursussen en diverse workshopdagen. Een breed palet aan mogelijkheden op het gebied van tekenen en schilderen, aquarelleren, beeldhouwen, edelsmeden, keramiek, fotografie en glasfusion, zilverklei, digitaal schilderen, vilten, zanglessen klassiek en in koor, tot het meespelen in diverse muziekensembles, het volgen van instrumentale –en muziek theorielessen, theater en flamencodanslessen.

Afgesloten met uitvoeringen, presentaties en tentoonstellingen met werk van cursisten en een spetterend optreden van de flamenco dans cursisten. Het volwassenenaccount heeft dit jaar verschillende nieuwe initiatieven ontplooid en heeft diverse samenwerkingsverbanden onderzocht:

VOLWASS


Flamenco dans presentatie Flamencodansers, cursisten van Muzerie, maakten op het voorplein van Muzerie aan de Goudsteeg in Zwolle, met hun ruisende rokken, door rode rozen opgestoken haar en een enkele in strak zwart pak gestoken danser, hun opwachting om 150 bezoekers te trakteren op een onvervalste Spaanse avond met zang, dans, wijn en tapas van La bodega! In passende sfeer waarbij langskomende bezoekers verrast opkeken en tussen de spijlen van het hek een glimp probeerden op te vangen van het feestgedruis! De avond werd afgesloten met een Feria waarin alle bezoekers op het podium werden uitgenodigd om het Spaanse dansgevoel mee te maken!

Cursisten eindpresentaties beeldende kunst Deze tentoonstellingen in Hardenberg en Zwolle boden een prachtig overzicht van kunst­werken gemaakt door cursisten die een heel cursusjaar bezig zijn geweest. Een diversiteit van werken, met zorg bijeengebracht door onze docenten en zo atractief mogelijk ­gepresenteert. De geluiden van verfkwasten over het doek, het hakken in steen en het opwarmen van de ovens die het hele jaar in onze cursusgebouwen in Hardenberg en Zwolle te horen zijn vallen dan even stil en maken plaats voor al het moois en interessants wat aan het publiek getoond wordt. Zilverwerken, aquarellen, olieverfschilderijen, portretten, beeldhouwwerken, subtiele en krachtige keramiekstukken, kunstwerken van glas en fotografische afbeeldingen van documentaire waarde tot aan poëtische fotografie. Alles onder één kunst­ zinnig Muzeriedak!

“breng ik mijn dochter naar vioolles, val ik midden in een flamencoavond, wat een mazzelweek” Maria Hart

“wat zouden deze fraai geklede, zingende en klappende dames doen bij Muzerie? “ Erik Dannenberg

SENEN


Theatergroep Applaus Theatergroep Applaus uit Zwolle biedt voor mensen met een (geestelijke) beperking de gelegenheid om in een veilige omgeving met theater bezig te zijn. Met Theatergroep Applaus zorgen wij ervoor dat de deelnemers plezier krijgen in toneelspelen en dat zij zichzelf durven te laten zien op het podium. Fantasie en dingen uit het dagelijks leven worden verwerkt in een toneelvoorstelling waarbij elke speler de gelegenheid krijgt het beste uit zichzelf te halen. Muzerie heeft dit jaar de samenwerking gezocht met zorgorganisatie Frion. Op deze manier kan deze bijzondere doelgroep gebruik blijven maken van de theaterlessen van Muzerie.

Stichting Wijz Initiatieven voor 55 plussers werden in samen足 werking met Stichting Wijz in de vorm van een gezamenlijke kunst en cultuur activiteiten足 kalender uitgebracht en op 10.000 adressen van mensen tussen de 55 en 65 jaar in Zwolle verspreid. Driezorg Het Team Volwassenen is actief op zoek gegaan naar samenwerking in de regio. Hiertoe werden ook gesprekken werden gevoerd met Driezorg, een overkoepelende instelling met woonservice gebieden. Samen is actief gezocht naar vormen van samenwerking en mogelijkheden tot financiering. Dit heeft geresulteerd in een pilotproject dat in 2013 in diverse woonservice gebieden van start moet gaan.

VOLWASS


VVV Overijsseltrips en Zwolle Marketing Muzerie bood dit jaar creatieve workshops aan voor toeristen die Zwolle bezochten. De workshops op het gebied van muziek, theater, beeldende kunst, vonden plaats in onze historische panden in de binnenstad van Zwolle.

In memoriam: Jan Scholte Jan Scholte was een hele bijzondere cursist, hij volgde zo’n 45 jaar lang trouw de beeldhouw­ lessen bij Muzerie in Zwolle. In het voorjaar van 2011 is Jan overleden en in december zou hij 90 geworden zijn. Muzerie heeft samen met de familie van Jan een overzichtstentoonstelling georganiseerd met zijn beeldhouwwerken. Een eerbetoon aan deze eigenzinnige beeldhouwer en oudste cursist van Muzerie!

SENEN


KUNST & ZO: HÉT KUNSTSERVICEPUNT VAN ZWOLLE Met haar dienstverlening beoogt Kunst & Zo bij te dragen aan een bloeiend, inspirerend en dynamisch (verenigings)leven van amateurkunst. Bij Kunst & Zo kan men terecht voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van kunstbeoefening en alles wat daarbij komt kijken, het & zo. Bovendien is Kunst & Zo curator van de hedendaagse professionele beeldende kunst (BKV-fonds), en legt ze verbindingen tussen de verschillende partijen in Zwolle die zich op welke manier dan ook met (amateur)kunst bezig houden. Met dit alles als doel: een rijk cultureel leven voor álle inwoners van Zwolle.

Vanaf de officiële start van Kunst & Zo in mei 2010 was een stijgende lijn waar te nemen in het aantal adviesaanvragen op het gebied van onder meer subsidies en fondsen, samenwerkingsmogelijkheden en geschikte podia. Het bleef hierbij niet bij adviesgesprekken alleen. Ook had Kunst & Zo een organiserende en coördinerende rol bij een aantal activiteiten op amateurkunstgebied. Voorbeelden hiervan zijn het Bevrijdingsconcert op 14 april 2010 in de Grote Kerk, dat in samenwerking met verschillende muziekverenigingen, koren en basisscholen werd georganiseerd, als ook de Week van de Amateurkunst in 2011 waar vele Zwolse amateurkunstenaars, individueel en in

KUNST & Z


groepsverband, aan deelnamen. Verder heeft Kunst & Zo als taak het signaleren van belangen bij de verschillende amateurkunstverenigingen. Door het structureel bijwonen van de bestuurs足 vergaderingen van zowel de Zangraad als de Muziekraad kwam deze belangen goed in beeld en ondernam Kunst & Zo hierin actie (indien dit gewenst was). In 2011 richtte Kunst & Zo haar vizier lang足 zamerhand ook op andere partijen in de amateurkunst (naast de muziekverenigingen en koren) en op organisaties en personen die indirect aan amateurkunst gelieerd zijn. In dit kader vonden er gesprekken plaats met onder meer partijen als de Idee谷n足

makelaar van Zwolle, Annemiek de Wolf, als ook met YMCA Jeugdwerk en Advies (t.b.v. het vinden en binden van jeugd bij amateurkunstverenigingen), met WijZ (t.b.v. de bevordering van kunstactiviteiten voor senioren), en met Culturele Broedplaats DOAS (De Oude Ambachtschool). Verder zocht Kunst & Zo in het kader van de Week van de Amateurkunst 2012 de samenwerking op met Zwolle Unlimited, een overkoepeling van allerlei leuke initiatieven die samen de handen in elkaar vouwen om Zwolle in het eerste weekend van juni 2012 te laten bruisen van leuke activiteiten en evenementen.

kunstservicepunt Zwolle

Bloemendalstraat 8 8011 PJ Zwolle (038) 852 87 01

voor kunst & cultuur in zwolle

ZO

info@kunstenzo.nl www.kunstenzo.nl


SOCIAAL ARTISTIEKE PROJECTEN Sinds 2009 zet kunstencentrum Muzerie Sociaal Artistieke Projecten (SAP) in om de sociale cohesie in de wijken Kamperpoort en Diezerpoort in Zwolle te bevorderen. In samenspraak met bewoners uit deze wijken worden wensen en behoeftes omgezet in vaak letterlijk kleurrijke projecten die de wijk een oppepper geven, of worden ergernissen op een ludieke wijze aangepakt. Muzerie is hierbij initiator en coördinator en zet een projectleider in die verbindingen legt, zorg draagt voor de implementatie van de projecten en fungeert als spin in het web.

Voorbeelden van projecten in 2011 zijn de ‘Sjitweek’ voor een hondenpoepvrije Kamperpoort; ‘BLIK.vanger’ voor een zwerf­ afvalvrije Diezerpoort; de ‘Kamper­poorter­ KunstPloeg’, een voorbeeld van kunstenaars die zich inzetten voor hun eigen wijk; ‘Bankoverval’ voor meer kleur in Dieze; ‘Streetview’ laag‘drempelige’ kunst om de verkeersveiligheid aan te pakken in de Pieter Steynstraat en wijktheaterprojecten om bewoners met elkaar in contact te brengen en in enkele gevallen zelfs uit een sociaal isolement te helpen.

SOCIAAL A


Bewoners zijn de hoofdrolspelers bij SAP. Muzerie zet als bewaker van de artistieke kwaliteit een kunstenaar in die samen met de bewoners aan de slag gaat om hun leefomgeving te verbeteren. Hierbij wordt veelvuldig samengewerkt met andere partijen die actief zijn in de wijken, zoals Travers Welzijn, gemeente Zwolle, bewonersorganisaties (KKP, STRIK, SAP-team), Kwartiermakers en Theater Young Ones.

In 2011 vonden er 21 projecten plaats in de wijken, waarbij bewoners van jong tot oud werden betrokken. Per project waren ongeveer 10-30 bewoners actief betrokken gedurende de looptijd van het project. Vaak was er een feestelijke afsluiting gekoppeld aan een project, waarbij bewoners werden uitgenodigd om naar het eindresultaat te komen kijken. Hierbij werden gemiddeld nog ongeveer 100Â bewoners meer bereikt.

ARTISTIEKE


COLOFON

UITGAVE

© 2012 kunstencentrum Muzerie afdeling verkoop & marketi ng Muzerie FOTO’S Henry Krul , Bas van Dishoeck, Ingvild Molenaar, Tom van Dijke en anderen ONT WERP Omniafaust a grafisch ontwerp, Utrecht TEKSTEN

kunstencentrum Muzerie info@muzerie.nl www.muzerie.nl

hoofdlocatie Zwolle Goudsteeg 19 8011 PP Zwolle telefoon 038 422 40 55 fax 038 421 26 35

locatie Hardenberg Parkweg 1-4 7772 XP Hardenberg telefoon 0523 238 021


Muzerie update  
Muzerie update  

Muzerie update overzicht seizoen 2011-2012 We staan aan het eind van het seizoen even stil bij alle activiteiten die we zelf – of in samenw...

Advertisement