Page 1

11.45 – 12.15: Odmor 12.15 – 13.00 Nikica Barić, Neke glavne značajke javne percepcije jugoslavenskog partizanskog pokreta u suvremenoj Hrvatskoj / Nekatere značilnosti zaznavanja jugoslovanskega partizanskega gibanja v sodobni Hrvaški Mateja Režek, Nacionalno ali nadnacionalno zgodovinopisje? Jugoslovansko »zgodovinopisje delavskega gibanja« in slovenske posebnosti Zdenko Radelić, Povijest i politika : primjer Instituta za Historiju radničkog pokreta Hrvatske (1961.-1990.) / Zgodovina in politika: primer Inštituta za zgodovino delavskega gibanja Hrvaške (1961-1990) 13.00: Razprava

Organizacija simpozija Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana Muzej novejše zgodovine Slovenije, Celovška c. 23, 1000 Ljubljana Programski in organizacijski odbor dr. Zdenko Čepič, predsednik dr. Jure Gašparič dr. Damijan Guštin dr. Kaja Širok dr. Peter Vodopivec Simpozij bo potekal v slovenskem, hrvaškem, srbskem jeziku.

Vljudno vabimo na Simpozij

SLOVENIJA

V JUGOSLAVIJI Ljubljana, 28. – 29. november 2013 Muzej novejše zgodovine Slovenije, Celovška 23


Četrtek, 28. november 2013 9.30: Otvoritveni nagovori Kaja Širok, direktorica Muzeja novejše zgodovine Slovenije Damijan Guštin, v. d. direktorja Inštituta za novejšo zgodovino 10.00 – 11.15 Zdenko Čepič, Bilo je nekoč v Jugoslaviji: prizori iz političnega dogajanja Jure Gašparič, »Država številnih prednosti«: slovensko dojemanje druge Jugoslavije Aleksander Lorenčič, Kako smo živeli v drugi Jugoslaviji: oris dogajanja v luči izbranih kazalnikov

Petek, 29. november 2013 Jože Prinčič, Blagovna menjava Slovenije z drugimi jugoslovanskimi republikami (19451991) 12.30 -13.15: Razprava 13.15-14.00: Odmor 14.00 – 14.45

Marta Rendla, Življenjska raven Slovencev v drugi Jugoslaviji Filip Čuček, Nekaj besed o slovenskem športu v jugoslovanski stvarnosti 10.15 – 10.30: Odmor

Marko Zajc, Odlepljanje : jugoslovanstvo in ne-jugoslovanstvo v besedilih slovenskih intelektualcev v osemdesetih letih

10.30 – 11.15

11.15 – 11.45: Odmor 11.45 – 12.30

14.45: Razprava

Vera Katz, Bosna i Hercegovina (1943.-1993.) – kratak pregled / Bosna in Hercegovina (1943-1993) – kratek pregled

Kaja Širok, Iz juga na sever : migracije v Slovenijo v kontekstu izgradnje urbanih okolij na primeru Nove Gorice

Aleš Gabrič, Uveljavljanje slovenščine kot uradnega jezika po drugi svetovni vojni

Božo Repe, Obljube in dejstva o samostojni slovenski državi ali nekaj vprašanj za osamosvojitelje

Ljubodrag Dimić, Srbija u Jugoslaviji 19451991 / Srbija v Jugoslaviji 1945-1991

9.30 – 10.15

Bojan Godeša, Odnos Slovencev do Jugoslavije v času okupacije med letoma 1941 in 1945 Nataša Miličević, »Obračun s klasnim neprijateljem«: slučaj srpskog gradjanstva 1944-1950 / Obračun z razrednim sovražnikom“ : primer srbskega meščanstva 1944-1950 Jurij Hadalin, Otopela ost revolucije : strukturne spremembe represivnega aparata v Socialistični republiki Sloveniji ter njegovo dojemanje v slovenski javnosti 11.15 – 11.45: Razprava

Vabilo na simpozij Slovenija v Jugoslaviji  

Simpozij Slovenija v Jugoslaviji bo pri nas med 28. in 29. novembrom 2013. Simpozij organizira Inštitut za novejšo zgodovino in bo potekal v...

Vabilo na simpozij Slovenija v Jugoslaviji  

Simpozij Slovenija v Jugoslaviji bo pri nas med 28. in 29. novembrom 2013. Simpozij organizira Inštitut za novejšo zgodovino in bo potekal v...

Advertisement