Page 1

PEDAGOŠKI PROGRAMI 

Šolsko leto 2014 / 2015

• Vsebinsko bogat pedagoški program ob razstavi o prvi svetovni vojni • Programi za maturante • Nove in dopolnjene učne ure in delavnice


PEDAGOŠKI PROGRAMI  Šolsko leto

2014 / 2015 •

Vsebinsko bogat pedagoški program ob razstavi o prvi svetovni vojni

Programi za maturante

Nove in dopolnjene učne ure in delavnice


Spoštovani ravnatelji, vzgojitelji, učitelji, profesorji, pred vami je nov katalog pedagoških programov za šolsko leto 2014/2015, ki smo jih v Muzeju novejše zgodovine Slovenije pripravili za vedoželjno predšolsko in šolsko mladino. V knjižici so zato posebej označeni programi, ki so primerni za vrtce, osnovne šole in srednje šole.

Primerno OŠ/2. in 3. triada, SŠ Trajanje 45 minut Vstopnina 2,5 EUR/učenca

Primerno OŠ/2. in 3. triada, SŠ Trajanje 45 minut Vstopnina 2,5 EUR/učenca

Skozi naše poslanstvo si želimo, da bi obiskovalcem posredovali znanje o zgodovini in dosežkih Slovencev od prve svetovne vojne do današnjih dni. Programi se vsebinsko navezujejo na veljavne učne načrte v osnovnih in srednjih šolah ter so obogatitev rednega šolskega procesa. Še zlasti si prizadevamo, da bi obiskovalci ob obisku Muzeja novejše zgodovine Slovenije svoje znanje nadgradili skozi igro, z radovednostjo in željo po odkrivanju novega. Radi bi vas opozorili tudi na novosti v pedagoški ponudbi. V prihajajočem šolskem letu bo na ogled razstava, ki bo posvečena stoti obletnici začetka prve svetovne vojne. Poleg vodenih ogledov bodo potekale tudi aktivne delavnice, primerne za vse starostne skupine. Tudi stalno razstavo Slovenci v 20. stoletju smo obogatili z novimi programi. S šolsko mladino bomo raziskovali razvoj slovenskega naroda v 20. stoletju in na konkretnih primerih spoznali, kako se je spremenilo življenje Slovencev v obdobju po drugi svetovni vojni. Posebej v muzej vabimo maturante, ki se odločajo za maturo iz zgodovine, saj lahko na petih delavnicah intenzivno ponovijo slovensko zgodovino 20. stoletja. Upamo, da boste katerega izmed ponujenih programov izbrali in ga vključili v svoj program. Pokličite nas, povprašajte po dodatnih informacijah in si rezervirajte termin. Veselimo se, da vas v šolskem letu 2014/2015 pozdravimo v našem muzeju. Dobrodošli! S spoštovanjem,

dr. Kaja Širok direktorica


DELAVNICE IN USTVARJALNICE Ustvarjalna delavnica Primerno: V/4+, OŠ/1. triada Cena: 1,00 € /otroka (predšolske skupine);

PREGLEDNO VODENJE

2,50 € /učenca

po stalni razstavi Slovenci v 20. stoletju Učencem in dijakom približa slovensko zgodovino od začetka 20. stoletja do današnjih dni preko pogovorov o ključnih dogodkih preteklega stoletja. Na voljo so tudi delovni listi, prilagojeni starosti otrok, in vodeni ogledi, osredotočeni le na posamezno zgodovinsko obdobje, kot so prva ali druga svetovna vojna, obdobje med vojnama, petdeseta leta, demokratizacija in osamosvojitev Slovenije.

Trajanje: 60 minut Primerno OŠ/2. in 3. triada, SŠ Primerno: Trajanje OŠ/2. in 3. triada, SŠ 45 minut Vstopnina v muzej Vstopnina (za ogled vseh razstav): 2,5 EUR/učenca 2,50 € /osebo Vodstvo: 0,50 € /osebo

poznavanje temeljnih obdobij iz slovenske zgodovine 20. stoletja

spoznavanje slovenske kulturne dediščine in razvijanje zavesti o narodni identiteti in državni pripadnosti

krepitev orientacije v času

Delovni listi: 2. in 3. triada osnovne šole, srednja šola

Ustvarjalna delavnica Primerno: V/4+, OŠ/1. triada Cena: 1,00 €/otroka (predšolske skupine); 2,50 €/učenca Trajanje: 60 minut

Ključni cilji za 9. razrede osnovne šole: •

izgrajevanje, razširjanje in poglabljanje znanja o najpomembnejših dogodkih, pojavih in procesih iz nacionalne zgodovine 20. stoletja

razvijanje spretnosti časovne in prostorske predstavljivosti

razvijanje zavesti o narodni identiteti in državni pripadnosti ob razširjanju znanja o slovenski zgodovini

Muzejski pedagog z različnimi vprašanji aktivno vključi otroke v pogovor o muzeju. Otroci spoznajo, kaj je muzej, kaj hrani, kako pridejo predmeti v muzej in kaj nato z njimi v muzeju počnemo. Obisk obsega sprehod skozi stalno razstavo in ustvarjalno delavnico, na kateri izdelamo pomemben izum 20. stoletja – računalnik. Ključni cilji:

Trajanje: 90 minut

Ključni cilji za nižje razrede osnovne šole:

Veste, kaj je muzej?

spoznavanje dela v muzeju in kulture obnašanja v muzeju

razvijanje ročnih spretnosti in ustvarjalnega mišljenja

samozavestno izražanje, poslušanje sogovornikov, raziskovanje v skupini, interakcija

Kaj sta počela babica in dedek, ko sta bila mlada? Aktivna delavnica, kjer se igramo stare, že pozabljene otroške igre, kot so Pekel ali nebesa, Zvezde metat, Ali je kaj trden most, Leti, leti in druge. Z igrami spodbujamo gibalne spretnosti in otroško ustvarjalnost. Izdelke, narejene na delavnici, otroci odnesejo domov. Delavnica lahko gostuje v vašem vrtcu ali na vaši šoli. Ključni cilji: •

razvijanje družbenih, komunikacijskih, raziskovalnih in gibalnih spretnosti

poslušanje sogovornikov, interakcija

razvijanje razumevanja sodelovanja in tekmovanja


Še veste, kako so nekoč živeli? Na delavnici spoznamo, kako so se ljudje v začetku 20. stoletja oblačili, kako so se prevažali, kaj so jedli in kako so se sporazumevali na daljavo. Vse to v primerjavi z današnjim časom. Na koncu vsak otrok izdela časovni trak s pomembnimi dogodki iz svojega življenja. Delavnica spodbuja kreativnost, inovativnost in razmišljanje ter pomeni nadgradnjo spoznanj, osvojenih v vrtcu ali šoli.

Ustvarjalna delavnica Primerno: V/4+, OŠ/1. in 2. triada Cena: 1,00 EUR/otroka (predšolske skupine); 2,50 €/učenca Trajanje: 60 minut

Ključni cilji: •

spoznavanje načina življenja v preteklosti in primerjava z današnjim življenjem

raziskovanje preteklosti z uporabo različnih zgodovinskih virov

razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine

spoznavanje orientacije v času

Naše mesto je veliko V 20. stoletju so se mesta širila in postala velika, z visokimi bloki in stolpnicami. Odkrivali bomo odgovore na vprašanja, zakaj so mesta zrasla in se spremenila, zakaj so gradili bloke in stolpnice, so imeli od nekdaj elektriko in vodo. Izdelali bomo svoje stavbe in skupaj zgradili svoje mesto. Ključni cilji: •

Primerno OŠ/2. in 3. triada, SŠ Trajanje 45 minut Vstopnina 2,5 EUR/učenca

raziskovanje preteklosti z uporabo različnih zgodovinskih virov

razvijanje domišljije in ročnih spretnosti

Obleka naredi človeka Obleka poleg estetske govorice tudi sporoča, ali je človek namenjen k maši ali pripravljen za delo, ali je premožen ali reven, star ali mlad. Vse to in še več bomo raziskovali in se zabavali ob starih fotografijah. V drugem delu bomo veselo ustvarjali in se oblekli v stara oblačila.

Trajanje 45 minut Vstopnina 2,5 EUR/učenca

Ključni cilji: •

spoznavanje načina življenja v preteklosti

Primerno: V/4+, OŠ/1. in 2. triada

raziskovanje preteklosti z uporabo različnih zgodovinskih virov

Cena: 1,00 €/otroka (predšolske skupine);

razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine

razvijanje ustvarjalnosti in ročnih spretnosti

Ustvarjalna delavnica

2,50 €/učenca Trajanje: 60 minut

Časovnica

spoznavanje načina življenja v preteklosti in primerjava z današnjim življenjem

Primerno OŠ/2. in 3. triada, SŠ

Učna ura Primerno: OŠ/2. in 3. triada, SŠ Cena: 2,50 €/učenca ali dijaka Trajanje: 45 minut

Ustvarjalna delavnica

Učna ura, na kateri učenci ali dijaki sami sestavijo časovni trak zgodovine 20. stoletja. Dodajajo ključne politične, gospodarske in kulturne dogodke, fotografije in izume. Tako lažje vizualizirajo sočasnost dogodkov, se o njih pogovorijo in si tudi več zapomnijo. Učenci ali dijaki ponovijo snov, pridobijo vizualen pregled posameznega obdobja in se bolje časovno orientirajo. Delavnico priporočamo vsem skupinam, ki si bodo ogledale stalno razstavo.

Primerno: V/4+, OŠ/1. in 2. triada

Ključni cilji:

Cena: 1,00 €/otroka (predšolske skupine);

orientacija v času z uporabo časovnega traku

izdelovanje kronološkega prikaza dogodkov iz preteklo- sti na preprostem časovnem traku

2,50 €/učenca Trajanje: 60 minut


poznavanje temeljnih obdobij iz slovenske zgodovine 20. stoletja

uporabljanje zgodovinskih virov pri raziskovanju preteklosti

Tehnološki napredek v moderni dobi V 20. stoletju so ljudje iznašli veliko tehničnih novosti, ki so močno spremenile naše vsakdanje življenje. Učenci aktivno in na zabaven način odkrivajo in spoznavajo pomembne izume 20. stoletja ob igri pantomime, nariši ali opiši. O vsakem izumu se pogovorijo in ga še podrobneje spoznajo.

Učna ura Primerno OŠ/2. in 3. triada, SŠ Primerno: Trajanje OŠ/2. in 3. triada 45 minut Cena: 2,50 €/učenca Vstopnina Trajanje: 45 minut 2,5 EUR/učenca

Ključni cilji: •

primerjanje ključnih izumov in odkritij

spoznavanje vpliva izumov na vsakdanje življenje ljudi

umestitev ključnih znanstvenih in tehnoloških novosti v ustrezen zgodovinski čas in prostor

spoznavanje razlike med dobro in slabo platjo izumov

Postanite skrivni vohuni in rešite veliko skrivnost 20. stoletja Pripravite se na skrbno varovano nalogo! Odpravili se bomo raziskovat skrivnostne uganke, ki so skrite po muzeju, in razrešili veliko skrivnost. Postali bomo skrivni vohun in raziskovali zgodovino. Ste pripravljeni na izziv? Ključni cilji: •

uporabljanje zgodovinskih virov pri raziskovanju preteklosti

razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine

Ustvarjalna delavnica Primerno: OŠ/2. in 3. triada Cena: 2,50 €/učenca Trajanje: 45 minut

Primerno OŠ/2. in 3. triada, SŠ Trajanje 45 minut Vstopnina 2,5 EUR/učenca


Učna ura Primerno: OŠ/3. triada in SŠ Cena: 2,50 €/učenca ali dijaka

Spoznavanje države Republike Slovenije

Učna ura

V obliki zabavnega nagradnega kviza spoznavamo našo državo, njeno ozemlje in pokrajine ter sosednje države. Pogovorimo se o naših simbolih – himni, zastavi in grbu. Naučimo se, kdo so slovenske narodne manjšine in kako je Slovenija povezana z Evropsko unijo.

Cena: 2,50 €/učenca

Trajanje: 60 minut

Primerno: OŠ/2. in 3. triada

Spreminjanje načina življenja Slovencev po drugi svetovni vojni Na učni uri primerjamo značilnosti življenja v Sloveniji v posameznih obdobjih po drugi svetovni vojni z vidika gospodarskega delovanja, družbene organizacije, rastoče blaginje in potrošništva ter spoštovanja in kršenja človekovih pravic. Ocenjujemo tudi možnosti in pomen izobraževanja, kulturnega delovanja in športnega ustvarjanja. Ključni cilji:

Trajanje: 45 minut

Ključni cilji:

umestitev ključnih sprememb v načinu življenja na Slovenskem po drugi svetovni vojni v ustrezen zgodovinski čas in prostor

razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev, kritično presojanje njihove uporabne vrednosti

spoznavanje državnih simbolov

spoznavanje organiziranosti slovenske države

oblikovanje svojih sklepov, mnenj, stališč in interpretacij

spoznavanje različnosti prebivalstva v Sloveniji (narodne manjšine, priseljenci)

razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja

spoznavanje osnovnih dejstev o Slovencih v zamejstvu, o slovenskih izseljencih in zdomcih

spoznavanje organiziranosti EU

Razvoj slovenskega naroda v 20. stoletju Učna ura, na kateri podrobno spoznamo, kakšen je bil položaj Slovencev v različnih obdobjih 20. stoletja. Ob pisnih in slikovnih virih iščemo odgovore, kako se je po prvi in drugi svetovni vojni reševal problem meja. Pogovorimo se tudi o položaju slovenskega naroda zunaj Slovenije in o položaju manjšine pri nas. Ključni cilji:

• • • • • •

Učna ura Primerno: OŠ/3. triada in SŠ Učna ura Primerno: OŠ/3. triada in SŠ Cena: 2,50 €/učenca ali dijaka Trajanje: 60 minut

Cena: 2,50 €/učenca ali dijaka Trajanje: 60 minut

Slovenci v obdobju prve svetovne vojne Na delavnici ob delu z zgodovinskimi viri podrobno spoznamo obdobje prve svetovne vojne. Primerjamo vzroke in povod za začetek vojne, na zemljevidu pokažemo, kje so se bojevali slovenski vojaki, pojasnimo določila in posledice tajnega Londonskega sporazuma, se pogovorimo o vplivu vojne na civilno prebivalstvo in razložimo okoliščine nastanka Države SHS. Ključni cilji: •

umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih s Slovenci v prvi svetovni vojni, v ustrezen zgodovinski čas in prostor

razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev, kritično presojanje njihove uporabne vrednosti

oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč, interpretacij

razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja

analiziranje in primerjanje položaja slovenskega naroda v različnih obdobjih/državah 20. stoletja preiskovanje in primerjanje reševanj mejnih vprašanj v različnih obdobjih raziskovanje okoliščin in dejavnikov, ki so vodili do samostojne države in vključevanja v evropsko integracijo primerjanje položaja zamejcev, zdomcev in izseljencev primerjanje položaja manjšin v Republiki Sloveniji umestitev ključnih dogodkov, pojavov in procesov iz slovenske zgodovine 20. stoletja v ustrezen zgodovinski čas in prostor


Slovenci med drugo svetovno vojno Na delavnici ob delu z zgodovinskimi viri podrobno spoznamo obdobje druge svetovne vojne. Ob razkosanem zemljevidu slovenskega ozemlja opišemo življenje pod vsemi štirimi okupatorji, pojasnimo odnos Slovencev do okupacije, nastanek NOB, se pogovorimo o položaju civilnega prebivalstva v obdobju pomanjkanja, omenimo državljansko vojno in zaključne boje druge svetovne vojne na slovenskem ozemlju

Slovenci v prvem desetletju po drugi svetovni vojni Učna ura Primerno: OŠ/3. triada, SŠ Cena: 2,50 €/učenca ali dijaka Trajanje: 60 minut

Učna ura Primerno: OŠ/3. triada, SŠ Cena: 2,50 €/učenca ali dijak Trajanje: 60 minut

Učna ura, ki ob delu z zgodovinskimi viri obravnava obdobje od konca druge svetovne vojne do sredine petdesetih let. Razložimo povojni sistem oblasti in nasilen obračun z nasprotniki, se pogovorimo o značilnostih življenja z vidika gospodarskega, družbenega in socialnega delovanja ter pojasnimo določitev mej. Opišemo tudi značilnosti informbirojevskega spora in posledice za jugoslovansko notranjo in zunanjo politiko.

Ključni cilji:

Ključni cilji:

umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih s Slovenci v drugi svetovni vojni, v ustrezen zgodovinski čas in prostor

umestitev ključnih dogodkov in procesov, povezanih s Slovenci v prvem desetletju po drugi svetovni vojni, v ustrezen zgodovinski čas in prostor

razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev, kritično presojanje njihove uporabne vrednosti

razvijanje spretnosti zbiranja in izbiranja informacij iz različnih medijev, kritično presojanje njihove uporabne vrednosti

oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč, interpretacij

oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč, interpretacij

razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja

razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja

Dešifriranje sporočil Delavnica je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu podrobneje spoznamo nemški šifrirni stroj Enigmo in njegove kriptografske značilnosti, po katerih slovi. V drugem delu učenci ali dijaki sami dešifrirajo dve šifrirani besedili. Pri prvem besedilu skupaj poiščemo ključ. Drugo besedilo pa razvozlajo s pripomočkom za ročno dešifriranje, ki so ga uporabljali vse do izuma Enigme. Ključni cilji: •

pojasnitev pomena izuma in njegova umestitev v zgodovinski čas in prostor

ugotavljanje vpliva sodobne vojaške tehnične iznajdbe na življenje po vojni

razvijanje logičnega mišljenja

Učna ura Primerno: OŠ/3. triada, SŠ Cena: 2,50 €/učenca ali dijak Trajanje: 45 minut


Slovenska zgodovina 20. stoletja za maturante Intenziven pregled slovenske zgodovine 20. stoletja, vključene v evropske in svetovne okvire. Uporaba zgodovinskih virov: branje in uporaba zemljevidov, analiziranje pisnih virov, grafov, slikovnega gradiva, ustnih pričevanj in predmetov, uporaba pravilne strokovne terminologije, razlaga zgodovinskih dogodkov. Za vsako zgodovinsko obdobje 20. stoletja je pripravljena samostojna učna ura z delovnim zvezkom, zato predlagamo celodnevni obisk muzeja (5 šolskih ur). Program je oblikovan v skladu s predmetnim izpitnim katalogom za zgodovino. Obravnavana obdobja so: prva svetovna vojna, medvojno obdobje, druga svetovna vojna, prvo desetletje po koncu druge svetovne vojne, demokratizacija in osamosvojitev Slovenije. Učna ura Primerno: SŠ

Osamosvojitev Republike Slovenije Voden pregled demokratizacije in osamosvojitve Republike Slovenije (1980–2008) ob zgodovinskih virih. Spoznamo značilnosti in obseg jugoslovanske krize v osemdesetih letih ter razloge, ki so Slovence dokončno odvrnili od Jugoslavije. Pojasnimo ključne dogodke, ki so pripeljali do osamosvojitve. Obnovimo tudi vojno za Slovenijo in prvih dvajset let samostojne države, vključno z njenim mednarodnim povezovanjem. Ključni cilji: •

opisovanje življenja Slovencev v socialistični Jugoslaviji z različnih perspektiv

pojasnjevanje vzrokov za odločitev Slovencev za lastno državo

pojasnjevanje mednarodnega povezovanja Slovenije

z uporabo in učenjem ob raznovrstnih zgodovinskih virih oblikovanje svojih sklepov, mnenj, stališč in interpretacij

razvijanje socialnih spretnosti pri različnih oblikah sodelovalnega učenja

Učna ura Primerno: OŠ/3. triada, SŠ Cena: 2,50 €/učenca ali dijaka Trajanje: 45 minut

Ključni cilji: •

Cena: 2,50 €/dijaka za eno učno uro

analiziranje in primerjanje položaja slovenskega naroda v različnih obdobjih/državah 20. stoletja

Trajanje: 60 minut za posamezno zgodovinsko obdobje

umestitev ključnih dogodkov, pojavov in procesov iz slovenske zgodovine 20. stoletja v ustrezen zgodovinski čas in prostor

analiziranje večperspektivnih zgodovinskih virov in ob njih razvijanje sposobnosti samostojnega izbiranja in odločanja

oblikovanje svojih zaključkov, mnenj, stališč in interpretacij

razvijanje sposobnosti različnih oblik komunikacije

razvijanje pozitivnega odnosa do slovenske narodne identitete in državnosti

Program Slovenska zgodovina 20. stoletja za maturante je vključen tudi v »Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za šolsko leto 2014/15«, ki ga pripravlja Zavod RS za šolstvo. Dijaki lahko z vključitvijo v program opravijo del obveznih izbirnih vsebin.


Primerno: OŠ/1, 2, 3, SŠ Vstopnina v muzej (za ogled vseh razstav): 2,50 €/osebo; predšolske skupine brezplačno Vodstvo: 0,50 €/osebo Trajanje: 60 minut

TAKE VOJNE SI NISMO PREDSTAVLJALI …

Velika občasna razstava ob stoti obletnici začetka prve svetovne vojne Razstava bo predstavila muzejske zbirke prve svetovne vojne in slovensko izkušnjo prve svetovne vojne. V ospredje muzejske pripovedi bodo postavljene drobne človeške zgodbe in vojna izkušnja prebivalcev širšega območja današnje Slovenije. Razstavna pripoved bo osnovana na življenjskih usodah vojakov iz slovenskih mobilizacijskih okrajev, predstavljena bo njihova pot na bojišča, ujetništvo in povratek domov. Pri tem bo posebna pozornost namenjena vplivom vojne na življenje v zaledju med letoma 1914 in 1918, beguncem, bolnišnicam in militarizaciji družbe. Razstava bo predstavila obdobje prve svetovne vojne v skladu z učnim načrtom za osnovne in srednje šole. Na ogled bo od 21. junija 2014 do sredine maja 2015.

Pregledno vodenje Občasna razstava obeležuje stoletnico začetka prve svetovne vojne. Na vodstvu bo predstavljen celovit pregled obdobja od 1914 do 1918. Na voljo bodo tudi delovni listi, prilagojeni posameznim starostnim skupinam, in časovni trak, s pomočjo katerega bodo učenci in dijaki obnovili znanje ter dobili časovno orientacijo. Ključni cilji: •

analiziranje in primerjanje položaja slovenskega naroda v obdobju prve svetovne vojne

umestitev ključnih dogodkov, pojavov in procesov iz obdobja prve svetovne vojne v ustrezen zgodovinski čas in prostor

razvijanje pozitivnega odnosa do slovenske narodne identitete in kulturne dediščine

Delavnica kamuflaže Ustvarjalna delavnica Primerno: V/4+, OŠ/1, 2 Cena: 1,00 €/otroka (predšolske skupine); 2,50 €/učenca Trajanje: 45 minut

V prvi svetovni vojni so nasprotniki uporabljali kamuflažo ladij, letal, tankov in čelad, s katero so zmedli in zavedli nasprotnika. Veste, kako skriti ladjo, tako da nihče ne ve, da gre za ladjo? Pridite na delavnico, izdelajte ladjo in jo z barvami ter vzorci zakamuflirajte. Ključni cilji: •

razlaganje načinov bojevanja v prvi svetovni vojni in primerjanje z načini bojevanja do prve svetovne vojne

razvijanje ustvarjalnosti, domišljije in ročnih spretnosti


obdobja prve svetovne vojne v ustrezen zgodovinski čas in prostor •

Učna ura Primerno: SŠ in maturanti Cena: 2,50 €/dijaka Trajanje: 60 minut

Izdelajmo periskop Veste, kaj je periskop? Veste, da je »obvaroval« glavo vojakov na fronti? Ob stoletnici prve svetovne vojne se bomo spomnili pomembnega izuma slovenskega vojaka – periskopa. Pridružite se nam in iz papirja izdelajte svoj periskop. Učenci 3. triade OŠ in dijaki bodo na delavnici izvedeli tudi, kako je razvoj novega in močnejšega orožja spremenil način bojevanja v prvi svetovni vojni.

Ustvarjalna delavnica

spoznavanje pomembnega tehničnega izuma iz časa prve svetovne vojne

razlaganje načinov bojevanja v prvi svetovni vojni in primerjanje z načini bojevanja do prve svetovne vojne

razvijanje ustvarjalnosti in ročnih spretnosti

razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine

Spoznajte življenje vojaka Spoznajte vojaka, ki vam bo opisal svoje življenje in borbo na fronti v prvi svetovni vojni. Spremljajte njegovo pot iz Slovenije na vzhodno fronto in nazaj na soško bojišče, kjer je dočakal konec prve svetovne vojne. Oprli se bomo na predmete, zemljevide, fotografije, članke iz časopisov, dopisnice in pričevanja ter se o vsem veliko pogovarjali. Ključni cilji: •

analiziranje in primerjanje položaja slovenskega naroda v obdobju prve svetovne vojne

umestitev ključnih dogodkov, pojavov in procesov iz

O prvi svetovni vojni za maturante Učna ura je namenjena dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz zgodovine. Preko osebnih zgodb bomo podrobno spoznali čas prve svetovne vojne na Slovenskem in v evropskem ter svetovnem okviru. Poleg skupinskega dela z zgodovinskimi viri bomo posamezne teme, ki so v programu maturantov, spoznali tudi preko pogovora, saj so maturanti sami izrazili željo po učenju preko razprave.

Primerno: V/4+, OŠ/1, 2, 3, SŠ

Ključni cilji:

Cena: 1,00 €/otroka (predšolske skupine);

analiziranje in primerjanje položaja slovenskega naroda v obdobju prve svetovne vojne

umestitev ključnih dogodkov, pojavov in procesov iz obdobja prve svetovne vojne v ustrezen zgodovinski čas in prostor

analiziranje večperspektivnih zgodovinskih virov in ob njih razvijanje sposobnosti samostojnega izbiranja in odločanja

oblikovanje svojih sklepov, mnenj, stališč in interpretacij

2,50 €/učenca Trajanje: 45 minut

Ključni cilji: •

razvijanje pozitivnega odnosa do kulturne dediščine

Učna ura Primerno: OŠ/2, 3 in SŠ Cena: 2,50 €/učenca ali dijaka Trajanje: 45 minut


UČITELJSKA MREŽA – prostor izmenjave Pridružite se BREZPLAČNI učiteljski mreži in prejmite:

Primerno OŠ/2. in 3. triada, SŠ Trajanje 45 minut Vstopnina 2,5 EUR/učenca

redne e-novice

prednost pri rezervaciji obiska

10% popust na publikacije, ki jih je izdal MNZS

brezplačne zasebne oglede stalne in občasnih razstav

priložnost, da se aktivno vključite v razvoj pedagoških programov in raziskav

E-novice obsegajo najnovejše muzejske novice s področja pedagoškega dela v MNZS in aktivnosti za delo v učilnicah, ki jih lahko takoj uporabite pri delu z učenci oziroma dijaki. PRIJAVA Za prijavo na e-novice pošljite sporočilo na natasa.robeznik@muzej-nz.si.

PROJEKT DNEVNIK ANE FRANK

Prosimo dopišite svoje ime in priimek in organizacijo ter navedite, kateri razred poučujete.

Projekt Dnevnik Ane Frank je mednarodni projekt, v katerem sodeluje že veliko evropskih držav. Osnovni cilj je dijakom in učencem predstaviti osebno zgodbo Ane Frank s pomočjo različnih delavnic, pri tem pa koncept razširiti na celotno dogajanje v času druge svetovne vojne in tudi na lokalno zgodovino. Posebnost tega projekta je, da lahko dijaki, potem ko osvojijo znanje, tudi sami vodijo različne skupine po razstavi in na tak način dobijo osnoven vpogled v delo kustosov v muzejih. V kolikor se bo razstava v času vašega obiska nahajala v našem muzeju, jo bodo lahko učenci tudi sami postavili in s tem razširili svoje znanje o muzejskih dejavnostih.

Od prejemanja e-novic se lahko kadarkoli odjavite s sporočilom na natasa.robeznik@muzej-nz.si.

Program Ana Frank je vključen tudi v »Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za šolsko leto 2014/15«, ki ga pripravlja Zavod RS za šolstvo. Dijaki lahko z vključitvijo v program opravijo del obveznih izbirnih vsebin.


Kako do nas? Muzej novejše zgodovine Slovenije se nahaja v Cekinovem gradu na obrobju parka Tivoli. V njegovi neposredni bližini je Hala Tivoli. Če prihajate v muzej iz centra Ljubljane, se odpravite peš skozi park Tivoli. V 15 minutah zmerne hoje boste prišli do muzeja. Če vas avtobus pusti na parkirišču parka Tivoli, se do muzeja odpravite peš skozi kostanjev drevored in po 200 metrih boste prispeli do muzeja – baročnega dvorca s svetlo roza fasado. Drevored stoji pravokotno na Celovško cesto in pivovarno Union.

Način plačila Vstopnino v muzej in na delavnice plačate pri varnostniku muzeja z gotovino ali naročilnico.

Informacije in najava obiska: Nataša Robežnik T: 01 300 96 21 M: 051 353 901 E: natasa.robeznik@muzej-nz.si


Muzej novejše zgodovine Slovenije Pedagoški programi za šolsko leto 2014/2015

Izdal in založil: Muzej novejše zgodovine Slovenije zanj direktorica dr. Kaja Širok Avtorica besedil: Nataša Robežnik Fotografije: Sarah Bervar, Sašo Kovačič, Urša Valič Oblikovanje: Gilberto Mazzoli, Mojca Turk Tisk: Medium d.o.o., Žirovnica Naklada: 1500 izvodov Ljubljana, maj 2014

Projekt EuroVision: Museums Exhibiting Europe (EMEE) je evropski muzejski razvojni projekt za nacionalne in regionalne muzeje. Njegov namen je preučevati inovativen interdisciplinarni pristop za muzeje, da bi lahko reinterpretirali predmete v širšem kontekstu evropske in transnacionalne zgodovine. Ali se želite priključiti projektu in uporabiti ideje in rezultate EMEE? Postanite del našega sistema spremljevalnih in pridruženih partnerjev! http://www.museums-exhibiting-europe.eu/ Kontakt za Slovenijo: Muzej novejše zgodovine Slovenije urska.purg@muzej-nz.si Projekt EMEE se izvaja od leta 2012 do leta 2016. Finančno ga podpira Kulturni program Evropske komisije.

Informacije in najava obiska po elektronski pošti natasa.robeznik@muzej-nz.si

Celovška cesta 23 1000 Ljubljana T: 01 300 96 10 E: uprava@muzej-nz.si W: www.muzej-nz.si

Pedagoški program za šolsko leto 2014/2015  
Pedagoški program za šolsko leto 2014/2015  

MNZS brošura s pedagoškim programom zaobjame dejavnosti, ki so na voljo za predšolske in šolske skupine, obenem pa predstavitev evropskega p...

Advertisement