Page 8

8

PROSTI ČAS

EMEE KRIŽANKA

EMEE LABIRINT

KATARINA Muzejski križ SUČIČ kraž za prosti čas

GILBERTO MAZZOLI

1

2

3

4

13

6

7

8

14

17

18 26

19

20

22

28 32

11

23

EUROVISION LAB.

EN PREDMET – MNOGO VIZIJ – EVROVIZIJ

12

Izdal in založil Muzej novejše zgodovine Slovenije (zanj direktorica dr. Kaja Širok)

24

25

Uredili: Urška Purg in Janja Štefanič

30

34 40

10

»EN PREDMET – MNOGO VIZIJ – EVROVIZIJ«

16

29

33 39

38

9 15

21

27

31 37

5

EUROVISION LAB.

35

36

41

42

43

Oblikovanje in prelom: Gilberto Mazzoli

63

Pisci besedil: Tajda Blazinšek, Filip Draženović, Veronika Koren, Jaroš Krivec, Gal Pavliha, Urška Purg, Vid Sosič, Katarina Sučič, Janja Štefanič

EMEE 45

46

47

52

53

58

59

48

49

54

50

51

55

56

60

61

64

65

68 71

72

79

73 80

81

74

75

82

76 83

62

66

67

69

70

77 85

86

89 91

92

93

Lektoriranje: Boljebo s.p.

78

84

88

57

87

Fotografije in muzejski predmeti: Čebelarski muzej v Radovljici, Goriški muzej, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Narodna in univerzitetna knjižnica, Slovenska kinoteka, Slovenski etnografski muzej, Tehniški muzej Slovenije

90

94

95

EMEE 96

97

103

98

99

104

107

108

109

110

111

121

123

125

127

128

141 149

148

Tisk: AERO PRINT d.o.o. Naklada: 600

136

140 147

129

133

135

139 146

126

132

134

Fotografije predmetov: Sašo Kovačič, Sarah Poženel

120

124

131

145

116

119

122

130

112

115

118

138

102 106

114

117

144

101

105

113

137

100

142

143 150

151

EuroVision 157

Križala: K. Sučič

96. Posoda za vodo z ročajem. 97. Ko nekoga obliva rdečica. Oseba, ki ... . 98. Cestno vozilo, avtomobil. 100. Evropska nogometna zveza (kr. - uradno ime). 101. Bakreni rimski kovanec. 103. Sedemnajsta črka grške abecede. 108. Smisel besede ali predmeta. 109. Park v Ljubljani. 110. Pevski zlog. 111. Blagajna. 114. Igra na karte. 116. Ponaredek, plagiat. 119. Slovenski risar in slikar, Fran Tratnik (1881 – 1957), (kr.). 123. Jezero v Italiji, Gardsko jezero (... di Gardo). 124. Računalniški operacijski sistem. 125. Tenka mrežasta tkanina. 126. Glasen vzdih ob nezadovoljstvu. 127. Oznaka za kemijski element Tantal. 129. Omaka (pog.). 130. Tehniški muzej Slovenije (kr.). 132. Primorski vzklik. 133. Kulturna rastlina iz družine trav. 134. Turek, Otoman. 135. Črna ...(?) Koroškem. 138. Huda nalezljiva bolezen. 141. Vzhodnonemška drsalka, dobitnica dveh olimpijskih medalj, Katarina. 142. Slovenski slikar, grafik in risar, Zoran Mušič (1909 – 2005), (kr.). 145. Azijski nomad. 147. Glavni števnik. 148. Solmizacijski zlog ... , RE, MI ... 149. Kratica za gospa (angl.). 150. Moško ime. 151. Dongpo, kitajski pesnik, esejist, pravo ime Su Shi (1036-1101). 153. Slovenski gledališki in filmski igralec, Ban Ivo (kr.). 155. Volt-amper.

137 S

145 H

144 U 138 K

153 B

N A 146 M

139 O

M O

A

N

V

121 E M

O

O

113 R R

117 T

D

107 O

108 P

104 A

E

103 R

97 Z

96 V

A

R

147 E 122 K 118 O

O

114 P

T V

88 O O

79 A

72 Z

71 N

Z 80 I 68 Š 64 K

V N

58 O

R

52 D

T

45 O

38 S

37 G 31 Z

P I 53 V

46 A 27 U

R

17 R

P

I

13 K

2 R

1 K

O

I N D

18 M

T A

123 L

X I

O 60 P

74 J R

V

E

110 L

O 19 M

I

3 V

Muzejski križkražza prosti čas REŠITEV

E

I 125 T

I

75 N R A N

O V O 49 L

14 5 O

O 6 V

L S 94 O

84 E

H 126 E

M

65 E

A

A 127 T

50 N 41 L 34 Ž 29 R

N 7 A

E B 22 E

I 8

15

N

S 133 O

A

S A

66 T

I G O 61 L

A T I L 23 M

R

78 K

A 62 O

9 U

O 129 Z

O

T I L D 86 O

G A 10 N

A R

O

I N T O 87 P

S Z N

T S 63 I

57 M N 42 V

43 I

B P 24 A

G 11 I

I L

A

A 36

T S

K

51 Z K 30 Y

16 D

L 56 G

35 E I

O 67 D

D

S 112 E

70 B

R

D

151 S

M

K

N

E

T 90 K

A

O T

A

A 102 O

Križala: K. Su i

U

C 116 I

95 Ž 85 J

B

E 106 G

101 A

I 128 I

A 111 K

A 157 J

143 E

U 69 O

K 55 J

U P

T

A

V O

I 89 B

L J

150 E

142 Z

N

C 77 Z

40 21 J

O

J

D 136 V

115 A

N N

A 28 N

20 A

100 U

76 A

A 33 L

F

93 B 83 O

I 120 S

105 E F

P

S 4 K

R

T

L

A 99 B

92 A 48 J

L

T 141 W

A 132 M

R P

149 M

T

A

S 54 S

T

135 N

N A

156 R

A

N 124 U

S

119 F

I

R O

A

K 39 I

32 A S

A

O 47 V

G R

I

V

155 V

EuroVision

V

E 82 L

EMEE P

26 K

R

81 Z 59 O

E

L

98 A 73 K

I

I 91 A

I

154 A

148 D 109 T

B

EMEE

159 A O 140 O

R 131 E

E D

N

S 134 O

130 T

A

K N N

J

12 A

25 T

NAVPIČNO 1. Danski pisatelj, Hans (1898-1962). 2. Kratica za recept. 3. Alpska dolina v vznožju Julijskih Alp pod Triglavom. 5. 16. In 4. Črka abecede. 6. Oborožen spopad med dvema ali več državami. 7. Kalcijev oksid, ki se dobi z žganjem apnenca. 8. Različni črki. 9. Okončina (množina). 10. Pogost madžarski priimek. 11. Otroški predmet za igranje. 12. Angleško žensko ime (Ana). 13. Slovenski slikar, Kotnik Rudolf (1931-

1996)(kr.). 15. Bivališče čebel. 18. Murska Sobota (kr.). 19. Predmet ali element umetniškega oblikovanja. 20. Čistokrvni arabski konj. 23. Slovenska slikarka in ilustratorka, Vovk (1928-2008). 24. All points bulletin, računalniška igra (kr.). 25. Slovenski slikar, grafik in kipar Tone Kralj (1900 -1975), (kr.). 27. Nada, upanje. 29. Kulturna rastlina, vrsta žita. 31. Obdobje v razvoju človeške družbe, iz katerega so pisani viri, historija. 33. Igralec na staro poulično glasbilo. 35. Veda o kulturi in načinu življenja posameznih etničnih skupin, narodoslovje. 38. Strnina, strnišče. 40. Kdor poklicno kaj čuva. 43. Veznik. 46. Različna samoglasnika. 47. Vodič. 49. Začimbna rastlina, grm ali drevo. 51. Resnična ali izmišljena pripoved. 53. Storitev za telefonijo preko internetnega protokola (kr.). 54. Orodje za ročno žetev. 57. Muzej novejše zgodovine Slovenije (kr.). 60. Pokal, množina. 62. Pritok reke Clarence, New South Wales, Australija. 63. Otok v Jadranskem morju. 64. Košarkaška šola (kr.). 65. Slovenski slikar Erik Lovko (1953-2009), (kr.). 66. Krajša oblika imena Tobija. 72. Živalski vrt (kr.). 74. Gozdna površina, ki ni porasla z drevjem. 75. Nacionalni park. 76. Sumerski bog neba. 77. Zaposlitveni center. 78. Registrska avtomobilska oznaka za Krško. 80. Kmečka manjša soba (knjiž.). 81. Začetnica priimka in imena slovenskega pisatelja, »Draga moja Iza« (... Ivo 1926 – 2009). 83. Osvobodilna fronta. 84. Števnik (pridevn.) 86. Posnetek plastične tvorbe z odlitkom v mavec, glino. 87. Javna listina za prehod državne meje. 89. Slovenski slikar in scenograf (Milan 1923-1999). 90. Bicikel. 92. Slovenski fotograf, novinar in popotnik, Hodalič. 93. Slovenska slikarka iz Postojne, Beti Bricelj (kr.). 94. Glavno mesto Švedske. 95. Športni rekvizit.

I

102. Ameriški krajinski arhitekt, Laurie (roj. 1938). 103. Oznaka za kemijski element Renij. 104. Rimski pozdrav. 105. Pokrajina v Grčiji, Elida. 106. Stari Germani. 107. Nasprotno od zaprt. 109. Aparat za pogovor na daljavo po žici. 111. Registrska oznaka za Karlovac. 112. Španski določni člen za moški spol. 113. Gorovje v Bolgariji. 115. Žensko ime. 116. Otok v Korejskem prelivu, Japonska. 117. Slovenska smučarka, Nuša (udeleženka ZOI 1980). 118. Slovenski klarinetist in skladatelj narodnozabavne glasbe Ovsenik Vilko (kr.). 120. Slovenski etnografski muzej (kr.). 121. Elda Viler 122. Ploščat, okrogel predmet. 125. Sestra očeta ali matere. 128. 10., 24. in 21. črka abecede 130. Merska enota za težo. 131. Izdelovalec smuči (Begunje na Gorenjskem). 132. Slovenski slikar, Maleš (1903-1987). 133. Slovenski pevec in skladatelj zabavne glasbe, Pestner. 134. Izvirnik. 136. Podeželsko naselje. 137. Slovenska kinoteka (kr.) 139. Središče vrtenja. 140. Italijanska pevka, Anna. 141. Slovenska slikarka iz Celovca, Weiss Zorka (kr.). 143. Mednarodna avtomobilska oznaka za Ekvador. 144. Medmet. 146. Strd. Produkt čebel. 149. Osnovni pojem antične estetike. 152. Nekaj, kar je pomečkano, stisnjeno. 154. Vzklik bolečine. 156. Konec polotoka. 157. Žid. 158. Kraj na jugozahodu Romunije (bogato najdišče fosilnih ostankov iz obdobja Jure). 159. Evropska država z glavnim mestom Dunaj.

U

VODORAVNO 1. Streha. 4. Slovenska pevka, Tinkara. 9. Zveza, združenje, zedinjenje, union. 13. Statua, soha. 14. Slikarjevo orodje. 16. Okrajšava za dekagram. 17. Ameriški igralec Robert Redford (kr.). 18. Mati. 21. Nemški sodobni umetnik Jo Niemeyer (kr.). 22. Izseljenec, tudi politični begunec. 26. Skrbnik (čuvaj,varuh) muzejskih predmetov. 28. Portugalski pesnik, Antoine (18671900). 30. Otok vzhodno od Filipinov. 32. Hunski poglavar, imenovan “bič božji”. 34. Strnjenka, zdriz. 36. Čebelarski muzej (kr.) 37. Gorska služba (kr.). 39. Jezik Bantujcev (afriško ljudstvo). 41. Tuje žensko ime. 42. Rimska številka 6. 45. Slovenska radijska moderatorka in TV-voditeljica, Roš. 47. Enaki črki. 48. Ameriška animirana znanstveno fantastična televizijska serija (2004-2006), (kr.). 50. Neposredne tuje naložbe (kr.). 52. Olesenela rastlina z dobro razvitim deblom in krošnjo. 54. Materija, tvar. 55. Ljudstvo na jugozahodu Kitajske. 56. Goriški muzej (kr.). 58. Osebni zaimek. 59. Potovanje posebne skupine z raziskovalnim namenom. 61. Kraj na otoku Fidži. 64. Projekcijski aparat za predvajanje filmov. 67. Državna založba Slovenije (kr.). 68. Koničast vrh, špica. 69. Japonsko mesto v prefekturi Agita. 70. (Battery Safety Terminal) Preprečevanje požara pri trčenju (kr. ang.). 71. Mednarodna avtomobilska oznaka za Novo Zelandijo. 73. Abelov brat. 77. Kolekcija. 79. Kraj pri Pamploni. 82. Prebivalec Laponske. 85. Tibetansko govedo. 86. Opus (kr.). 88. Egipčanski bog mrtvih, plodnosti in sodnik mrtvih v podzemlju. 89. Oznaka za kemijski element Barij. 90. Vprašalnica. 91. Slovenski slikar Anton Ažbe (1862 – 1905), (kr.). 94. Območni urad (kr.). 95. Rumen (starinsko). 96. Umetniško oblikovana posoda iz stekla, keramike, kovine ipd. 99. Doprsni kip, tudi bista.

159

156

N

158

155

G

154

158 A

153

152 Z

152

Zahvaljujemo se sodelavcem in sodelavkam za pomoč: Tajda Blazinšek, Renata Čeh, Metka Dariš, Filip Draženović, Katarina Kogoj, David Kožuh, Jaroš Krivec, Veronika Koren, Ana Martinčič, Anja Moric, Gal Pavliha, Tita Porenta, Nika Rosman, Mojca Slapar, Vid Sosič, Katarina Sučič, Janja Štefanič, Tjaša Zidarič Izid brošure sta omogočila: Program za kulturo Evropske unije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

EuroVision Lab. eksperimentalni časopis  

Pred vami je prva eksperimentalna razstavna številka časopisa EuroVision Lab., ki so ga mladi pripravili kot vodič po eksperimentalni razsta...

EuroVision Lab. eksperimentalni časopis  

Pred vami je prva eksperimentalna razstavna številka časopisa EuroVision Lab., ki so ga mladi pripravili kot vodič po eksperimentalni razsta...

Advertisement