Page 320

Ljerka Poštek Jelača, Ivanić Grad procvale ivančice vire u nečiju sobu crveni se prva ruža u mnoštvu pupoljaka u balama slame počiva sunce na zalazu na traktorskoj prikolici stisnuti berači i bačva okopnio snijeg. u tišini noći, žubor potoka.

Vida Pust-Škrgulja, Ivanić Grad na dnu srebrne čaše u staretinarnicitragovi crnog vina dječji se smijeh uvukao u gitaru na zidu sunčan je dan. uz balkonska vrata nađoh prvi žuti list. ljetna noć. vlak turnji kroz mirni disaj djece. u grahovoj ljusci pucketa - miris zrele jeseni. Toplim smijehom veselo se smije peć promrzlom gostu

u maloj lokvi komad neba i cijeli oblak list perunike na straži uz žuti cvijet jesenji dan kroz šumu šeče put noćas je mraz sakrio zvijezde u prozorsko staklo

plot – prlek do prlka ima škrlak od čupa kravice se gegaju čez polski put daleko ja paša na slivi visi sirnica vrabec luknju išče kmica – vatra gori, plamički skaču krunica zvoncka

Mirjana Pavelić, Kloštar Ivanić njedra trešnje crvenim perlama okitio cjelov sunca na brijegu na trgu susreću se zvuci dva zvonika

Željka Vučinić Jambrešić, Ivanić Grad kap rose preteška za laticu cvijeta okupala mrava

Ljudmila Milena Mršić, Ivanić Grad

Dragica Vereš, Ivanić Grad u ruci žene u gužvi vlaka cvjetna livada iz grabe žablja rapsodija sve glasnija. u krošnji oraha uz cvrkut ptica slažu se orahnjače minus deset suza za pokojnikom zastala na licu

usred noći bolničkim hodnikom odjekujetišina.

Stanko Petrović, Ivanić Grad potočić svira pastorelu, trčeć kamenim tipkama briješka navrh krova glavom u mjesecu mačak slavi veljaču lijeni hlad stanjio se of pripeke u podne omara na suhoj prašnoj cesti skapava pas

321

Zbornik Moslavine IX - X  

Izdanje 2006. / 2007.

Zbornik Moslavine IX - X  

Izdanje 2006. / 2007.

Advertisement