Page 111

odmah na stranu NOV, dok nije prekasno.» U isto vrijeme u broju 10 «Slobodnog doma» 17. kolovoza 1944. godine, piše da su pravi pristalice HSS-a i istinski sljedbenici nauka Stjepana Radića oni koji su pristupili NOP-u. Za Radićev nauk kaže se da je bio «putokaz narodu da priđe NOP-u.» 1.Aktivnosti pristalica IO HSS-a do formiranja Okružnog odbora JNOf-a Čazma Pristalice HSS-a, koji su pristupili NOP-u, obavljali su potpuno druge zadatke od svojih bivših istomišljenika koji su ostali vjerni vodstvu HSS- a na čelu s Mačekom. U razdoblju, o kojem je riječ, najviše su zaokupljeni popularizacijom odluka 2. zasjedanja ZAVNOH-a, konstituiranjem IO HSS-a i nastojanjima da uvjere one članove HSS-a, koji se još uvijek nisu opredijeli za NOP, da to učine. Uz navedeno, sudjeluju s članovima KPH i drugim organizacijama (Antifašistički front žena- AFŽ, Ujedinjeni savez omladine Hrvatske- USAH i Savez komunističke omladine Jugoslavije SKOJ) u konstituiranju Jedinstvene narodnooslobodilačke fronte (JNOF). Naime, na 3. zasjedanju ZAVNOH-a u Topuskom (8. i 9. svibnja 1844.) on se konstituira u vrhovno predstavničko tijelo i najviši organ vlasti u federalnoj Hrvatskoj. Zato je bilo potrebno da se oslobodi političke funkcije koju je do tada obavljao. Tu će funkciju unutar NOP-a od tada obavljati JNOF Hrvatske. Sve do tada JNOF ne djeluje kao posebna organizacija, ali od tada ona to postaje. JNOF Hrvatske konstituira se na konferenciji održanoj 18. svibnja 1944. godine u Topuskom, izborom Izvršnog odbora (IO) JNOF-a . U tom odboru bilo je 20 članova. Odbor je sutradan, 19. svibnja, uputio preporuku narodu Hrvatske o održanoj konferenciji79. ZAVNOH je na trećem zasjedanju donio više značajnih odluka vrlo važnih za izgradnju hrvatske države koja je nastajala u antifašističkoj borbi. Uz već navedenu odluku o proglašenju najvišeg predstavničkog tijela hrvatskog naroda, donesene su i odluke o ustrojstvu i poslovanju NOO-a kao i Deklaracija o osnovnim pravima naroda i građana demokratske Hrvatske u kojoj je naglašena ravnopravnost Hrvata i Srba u Hrvatskoj te ravnopravnost svih građana Hrvatske bez obzira na narodnost, rasu i vjeru. Žene su dobile pravo glasa kao i svi građani s navršenih 18 godina života. IO ZAVNOHA-a, na svojoj sjednici održanoj 7. svibnja 1944., primio je, kao vijećnike iz Moslavine, Lovru Kranjeca iz Dubrave, Ivana Kosaka iz Vezišća koji je bio predsjednik Kotarskog NOO-a Čazma i član Okružnog NOO Čazma. Oba vijećnika pripadala su HSS-u. Prema tome, uz ranije vijećnike u ZAVNOH – u, bilo je pet vijećnika iz Moslavine80. CK KPH je 10. lipnja 1944. uputio pismo svim oblastima i divizijskim komitetima kojim ih obvezuje da se sve partijske organizacije i cjelokupno članstvo organizira u popularizaciji IO JNOF-a . Trebalo je pripremiti osnivanje odbora JNOF-a u selima, općinama, kotarima

112

Zbornik Moslavine IX - X  

Izdanje 2006. / 2007.

Zbornik Moslavine IX - X  

Izdanje 2006. / 2007.

Advertisement