Page 104

obnove ljevice u HSS-u u sklopu NOP-a . Vodstvo NOP-a s Titom na čelu nije se tome suprostavljalo jer se u tim nastojanjima vidjela prilika da «KPJ jednostavnije riješi problem HSS-a « te da se «stvori njihovo političko predstavništvo u okviru ZAVNOH-a46. «Slobodni dom» stizao je i do Moslavine. U nekoliko članaka piše o Tomi Vojkoviću kojeg se osuđuje što slijedi Mačekovu politiku i što se ne uključuje u NOP. Članci «Slobodnog doma «suzbijali su i demantirali propagandu onog dijela članstva HSS-a koje se suprostavljalo suradnji s partizanima. Članovi HSS-a u Moslavini, u kojih je Radićeva karizma još uvijek bila jako utjecajna, prve brojeve lista dočekali su s velikim ushićenjem47. «Glas slobode», u broju 12. od 9. listopada 1943., povodom aktiviranja članova HSS-a u NOP-u Moslavine piše da se na slobodnom teritoriju Moslavine organiziraju pristalice IO HSS-a, da u selima postoji povjerenik koji okuplja članove na pouzdanim sastancima. Povjerenik vodi brigu o širenju i čitanju «Slobodnog doma» i strogo pazi na «sve što bi moglo spriječiti razvoj NOB-e«. Prilog završava konstatacijom: «Ni jedan pristaša HSS-a ne smije služiti švabobranstvu, već treba iz njega da bježi, a najviša je dužnost što prije stupiti u pravo domobranstvo, u NOV-u ». Pristupanje članova HSS-a NOP-u list «Glas slobode « koristi da bi demantirao glasine onih koji tvrde da se NOP bori za uvođenje komunističkog uređenja ističući da se NOP bori protiv fašizma do njegovog potpunog uništenja. «Slobodni dom» imao je još jednu važnu ulogu. Njegovi povjerenici u pojedinim mjestima brinuli su se o raspačavanju primjeraka lista među seljacima, a morali su svakih petnaest dana izvještavati IO HSSa o rezultatima preko posebno određenog člana. Povjerenici su imali dužnost da strogo paze na sve što bi moglo spriječiti razvoj NOB-e, a time i razvoj hrvatskog seljačkog pokreta. Preko svojih povjerenika «Slobodni dom « je praktički obnavljao djelatnost HSS-a u općinama i kotarima pod vodstvom IO HSS-a. Tako će se postupno IO HSS-a formirati u stranku i odvojiti od vodstva u Zagrebu48. Sredina i druga polovica 1943. godine prijelomno je razdoblje opredjeljivanja pristalica HSS-a za NOP. U svim izvještajima partizanske provenijencije tog razdoblja to se opredjeljivanje ističe. U jednom takvom dokumenatu piše : «Masovno raspoloženje naroda za NOB je na cijelom okrugu. Po oslobođenom teritoriju može se danju kretati, a da te nitko ne prijavi. Omladina može prići i tražiti bilo kakvu pomoć za partizane, a da se ne će bojati posljedica. Popularnost partizana je velika , omladina se ne boji represalija. Pa što se meni može dogoditi ako će banda za to saznati, ja znam kuda ću i kako u partizane.»49. Moslavački NOP, 30. srpnja 1943., piše Štabu 2. operativne zone da postoje odlični uvjeti za mobilizaciju i priljev novih boraca. Potvrda za to je broj boraca Moslavačkog NOP odreda u kojem zajedno s pozadinskim jedinicama ima do 1300 partizana50. Ovakvo stanje rezultat je i odluka 1. zasjedanja ZAVNOH-a kao i promidžbene aktivnosti među pristalicama HSS-a u Moslavini, koju provode vijećnici ZAVNOH-a iz Moslavine u susretu s narodom govoreći o Rezoluciji ZAVNOH-a51. Nakon dugih uvjeravanja, istaknuti član HSS-a, Tomo Vojković prilazi NOP-u. Taj njegov postupak bio je veliki dobitak za NOP jer su mnogi

40. Vodstvo HSS-a na ovakva razmišljanja potakla je ratna situacija koja je bila vrlo povoljna za zapadne saveznike čije snage vode uspješne borbe u Italiji kojoj prijeti skora kapitulacija. Računalo se nakon kapitulacije Italije s mogućom invazijom angloameričkih snaga na Balkan 41. HAD, fond Okružnog komiteta Čazma fascikl 46 – 444. Martin Marković je bio zamjenik narodnog zastupnika na izborima 1938. godine. Oko sebe je okupljao velik broj pristalica HSS-a među kojima su najutjecajniji bili : Joisp ura iz Obedišća, Blaž Mezak iz Okešinca, Stjerpan Grdović i Ivan Smajić

105

Zbornik Moslavine IX - X  

Izdanje 2006. / 2007.

Zbornik Moslavine IX - X  

Izdanje 2006. / 2007.

Advertisement