Page 1


Sciana zaczarowana.indd 2

2014-07-30 12:28:46


Wydawnictwo składa serdeczne podziękowania p. Jackowi Fridrichowi za udostępnienie oryinałów ilustracji.

Redaktor projektu: Iwona Krynicka Redakcja techniczna: Andrzej Sobkowski Korekta: Zofia Smuga

© for the text by Joanna Papuzińska © for the illustrations and graphic design by Bożena Truchanowska © for this edition by MUZA SA, Warszawa 2014

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, przechowywana jako źródło danych i przekazywana w jakiejkolwiek formie zapisu bez pisemnej zgody posiadaczy praw.

ISBN 978-83-7758-709-6 MUZA SA Warszawa 2014

Sciana zaczarowana.indd 4

2014-07-30 12:28:49


Profile for MUZA S.A.

Ściana zaczarowana  

Pierwsze wydanie "Ściany zaczarowanej" miało miejsce w 1969 roku. W tej opowieści o znajdziemy zarówno powiew wielkiej przygody, jak i zachę...

Ściana zaczarowana  

Pierwsze wydanie "Ściany zaczarowanej" miało miejsce w 1969 roku. W tej opowieści o znajdziemy zarówno powiew wielkiej przygody, jak i zachę...

Profile for muza.sa
Advertisement