Page 1


EUROPEAN URBANAUTS Projekt terv 1.0 München, 2013. február 12.

Tartalomjegyzék

1. Bemutatkozás .....................................................................................................................2 2. Filozófia ..............................................................................................................................2 3. Az ügynökség művészei .....................................................................................................3 4. Eddigi külföldi projektjeink ..................................................................................................5 5. A „European Urbanauts” Projekt bemutatása és célja .......................................................6 6. Célcsoport...........................................................................................................................6 7. Helyszínek ..........................................................................................................................6 8. Költségvetés .......................................................................................................................6 9. Együttműködés és arculattervezés ....................................................................................6

10. Jövőbeli tervek ....................................................................................................................6

The Art Agency – Kulturmenedzsment és rendezvény szervezői ügynökség www.theartagency.de – 81377 München, Cimbernstr.7 – hello@theartagency.de

1


1. Bemutatkozás Magyar hazánk kultúrája fontos szerepet tölt be életünkben és már a világban is. Mi, Rákosi Tamás és Lőrincz Gabriella magyar urbánus művészeti kiállításokat rendezünk külföldön. Müncheni székhellyel szervezzük üzenetünket. Lőrincz Gabriella 1988-ban született Pécsett. A magával hozott vizuális affinitása művészi vonalra késztette, tanulmányait a Pécsi Művészeti Szakközépiskola (textil szaka) után a budapesti

Szellemkép

Szabadiskolában

(fotó

szakán)

erősítette

meg.

A

pécsi

szubkultúrában hobby szinten fényképezett, mely rövidesen elvezette későbbi pécsi mesteréhez, Marsalkó Péterhez. Mellette megtanulta a szakma technikai, menedzsmenti és emberi követelményeit. Ezen tudás- és tapasztalatszerzés után Münchenben folytatta tanulmányait és profi fotóssá nőtte ki magát. Ügynökségünknél, mint vizuális felelős, mediátor és kurátor alkalmazza hatékonyan tudását és kamatoztatja tehetségét. Rákosi Tamás 1977-ben született Lipcsében. Édesanyja német, Édesapja pedig magyar, így kettős kultúrával nőtt fel, s ez adott későbbi aktivitásainak erős alapot. Tanulmányait szintén a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában kezdte (tánc szakon), ahol a tánc mellett a kultúra más területeivel is kapcsolatba került. Felsőfokú végzettségét a PTE-FEEK oktatási központban szerezte. 6 évnyi nemzetközi tapasztalatát utazásai során gyűjtötte, mely által kifinomult interkulturális kompetenciára tett szert. Ő az Art Agency vezetője; a cég kommunikációjáért, a marketing és kulturmenedzsmenti tevékenységért felel. Auguszt Gabriella 1987-ben született Pécsett. Olyan átfogó zenei, mozgás és vizuális neveltetésben volt része, mely alapvetően meghatározta későbbi szakmai-tudományos tevékenységét. Jelenleg a Miniszterelnökségen kulturális tartalomfejlesztésért felelős, kiemelt kormányzati projektben és kutatását doktori programra készíti. Nyitott szemmel, szívvel fordítja kulturális-művészeti szenzorjait a világ felé. Christian Jacob 1970-ben született Lipcsében. Tanulmányait Magyarországon kezdte, később pedig Németországban folytatta. Több mint 10 év tapasztalattal bír a supply chain területén; ő a cég logisztikai projektmenedzsere. Ügynökségünknél a web shop működéséért és a szállításért felel. A termelés irányítását és az árukészlet optimalizálását felügyeli.

The Art Agency – Kulturmenedzsment és rendezvény szervezői ügynökség www.theartagency.de – 81377 München, Cimbernstr.7 – hello@theartagency.de

2


2. Filozófiánk Szívügyünk egy kulturális híd és kapcsolatrendszer kiépítése Magyarország és más európai országok között kiválasztott művészekkel. Célunk különböző kulturális intézmények bevonásával egy nemzetközi, stabil hálózat felépítése, s ezzel a külföldön élő magyar polgárok nemzeti tudatának erősítése.

3. Az ügynökség művészei 

Ulrich Ákos: Művészeti ág: grafikai designer Ákos alkotásai központjában az ember áll; a természet formáinak leképezése hálózza be műveit. Megfigyeléseit más művészek stílusával frissíti fel, így folyamatosan változó képeket hozva ezzel létre. Városi festései még ma is láthatóak Pécs és Budapest utcáin.

 Sófalvi „GOBÉ” Imre Művészeti ág: festő GÓBÉ

egyedi

irányzatát

tudatos

véletlenek

képzik.

Érzelmi

mélységek ötvöződnek frappáns kollázzsal, és színdús alkotásai előtt elmereng a megfigyelő. Egy magyar gúnyába bújtatott „LEGO” figura a névjegye, melyet megtalálható a világ különböző városaiban. Imre egy igazi Urbanist. 

Marsalkó Péter Művészeti ág: fotó Egy, a karakterében egyedülálló Fényképész. Küzdő lélek, és szókimondó, szélsőséges és érzelemmel teli - ez jellemzi képeinek témáit. A régi iskola követője. Pécs város egyik legnagyobb

és

legérettebb

fotósát

méltón

mutatjuk

be

Európának. 

Bubreg Balázs Művészeti ág: festő, grafikus Balázst festői és grafikusi mivoltát alkotásaiban olvasztja egybe. Tökéletes arculattervező, és ezt referenciája is mutatja: a Zsolnay Porcelán és Tisza minden magyar ember számára ismert. Festményei zsűrizett és elismert alkotások; mi a „Fotel Freak” nevet adtuk neki. The Art Agency – Kulturmenedzsment és rendezvény szervezői ügynökség www.theartagency.de – 81377 München, Cimbernstr.7 – hello@theartagency.de

3


Tatai Tibor Művészeti ág: grafikai designer Tibor Mohácsról származik, melynek hagyományai a mai napig nagy hatással vannak művészetére. A Busójárás szimbólumvilágát felfrissítetve teszi izgalmassá a fiatal generáció számára. Alkotásai magyar hangulatokkal teltek, és bőven tartogatnak meglepetéseket. Szereti az arany színt, melyet ügyesen kombinál képeivel.

Gajcsi Blanka Művészeti ág: ékszerész, designer Pécsi

születésű

művész,

aki

számára

szobrász

diplomája

megszerzése után egyre inkább nyilvánvalóbbá vált, hogy az ékszerkészítésben leli örömét. Ékszereihez a természetben található formákat, különleges terméseket és magokat használ fel, a megmunkált anyagok viszonyát ezüsttel kombinálva újragondolja. Az ékszerkészítés és a design világában egyaránt a letisztult geometriák és organikus formák viszonya érdekli 

Oláh Enikő Művészeti ág: designer 1977-ben született Magyarországon. Pécsett megalapította a „Csemege” shop-ot amely egyedülálló volt a saját tervezésű design

termékek

és

művészi

alkotások

terjesztésében.

Életfilozófiája: A kreativitást, a kreálni akarást és ennek szeretetét megőrizve másoknak átadása. Jelenleg a tervezőgrafikai munkái mellett

workshop-okat

és

előadásokat

tart

újrahasznosításról és betondesign műhelyt vezet.

a

kreatív

Egy igazi

kreatív lélek!

The Art Agency – Kulturmenedzsment és rendezvény szervezői ügynökség www.theartagency.de – 81377 München, Cimbernstr.7 – hello@theartagency.de

4


4. Eddigi külföldi projektjeink  2012.január 27-től rendeztük meg első müncheni kiállításunkat „Urban Art Kommunikation” címmel. Az egy hónapos rendezvény 4 helyszínen volt látható a város különböző pontjain. München városa ajánlotta fel az Ebenböck művész házat, ahol az általunk meghívott alkotók szállhattak meg egy hónapra. A művészek a város múzeumai mellett a lokális aktivitásokkal is ismerkedtek, és helyi alkotókkal tapasztalatot cseréltek.

The Art Agency – Kulturmenedzsment és rendezvény szervezői ügynökség www.theartagency.de – 81377 München, Cimbernstr.7 – hello@theartagency.de

5


The Art Agency – Kulturmenedzsment és rendezvény szervezői ügynökség www.theartagency.de – 81377 München, Cimbernstr.7 – hello@theartagency.de

6


 Következő kiállításunk a „Bavaria meets Hungaria” címet kapta, mely 2012. november közepétől, hat héten át volt látható Münchenben. Az előzőekben szerzett tapasztalatokra alapozva jóval több érdeklődőt tudtunk elérni. A helyi média már önállóan tudósított az eseményről, és a Bajorországban élő magyar közösség nagy érdeklődést tanúsított kiállításunk iránt. Ekkor már a művészek termékeiket is bemutathatták, ami színesítette a kiállítás palettáját. A visszhang egyértelműen jelezte sikerünket.

The Art Agency – Kulturmenedzsment és rendezvény szervezői ügynökség www.theartagency.de – 81377 München, Cimbernstr.7 – hello@theartagency.de

7


The Art Agency – Kulturmenedzsment és rendezvény szervezői ügynökség www.theartagency.de – 81377 München, Cimbernstr.7 – hello@theartagency.de

8


5. A „European Urbanauts” Projekt célja 

Ország imázs fejlesztés, kulturális aktivitás: Törekvésünk, hogy a magyar kultúrát külföldön, oly módon képviseljük, hogy az gazdasági helyzettől, hovatartozástól függetlenül érvényesüljön. Pécs és vonzáskörzetének kulturális értékeinek kiemelését tartjuk szem előtt. E kulturális indíttatáson keresztül valós értékeket közvetítünk

Európa

felé,

bemutatva

Magyarország

gazdag

kultúráját

a

fiatal

művészgeneráció munkásságán keresztül. 

Fiatal tehetségek támogatása: Hazánkban kiemelt hangsúlyt fektetünk a főváros kulturális vonzásterén kívül alkotó művészek bemutatására. Pécsről származunk és ismerve a város kulturális dinamikáját, választottuk

ki

Baranya

tehetséges

képzőművészeit,

kiknek

külföldön

szervezett

kiállításokon keresztül biztosítunk bemutatkozást és reklámot.

6. Célcsoport Célközönségünk a külföldön élő magyar polgárok mellett azon fiatal felnőttek, akik már ismerkednek Európa országaival, és e közös kulturális híd erősítésében nélkülözhetetlen partnerek. Továbbá azok a külföldön lévő magyar kulturális intézmények, mint pl. a Collegium Hungaricum és egyéb európai kulturális szervezetek, kikkel együtt erősíthetjük a kulturális dialógust.

7. Helyszínek Négy országba, 11 helyszínre terveztük a kiállítást. Galériák mellett olyan tereket (mint Art Bárokat, rusztikus helyszíneket) kerestünk meg, ahol a hétköznapi élet mellett beférkőzik az urbánus művészet. Így a megcélzott réteg is bővül, és a műalkotások másképp hatnak a szemlélőre. 

Németországban Stuttgart, Regensburg, Berlin és München

Nagy Britanniában London, Bath, Brighton és Porthsmouth mellett döntöttünk.

Franciaországban Díjon és Lyon, Pécs testvérvárosa

Ausztriában Bécs városa az év utolsó

The Art Agency – Kulturmenedzsment és rendezvény szervezői ügynökség www.theartagency.de – 81377 München, Cimbernstr.7 – hello@theartagency.de

9


8. Költségvetés A költségek elsősorban a helyszínek bérléséből, szállásból és ellátásból állnak össze. A mellékelt táblázatban taglaltuk a költségvetést.

9. Együttműködés, arculattervezés A cégeknek következő előnyöket biztosítunk:  Új piacok felkutatása, szerzése  Arculattervezés/Branding a művészek által (egyszeri vagy folyamatos)  Reklámfelület  Online összekapcsolódás  Ügynökségünk Webshop-ja, mint további kereskedelmi platform  Adókedvezmény támogatás esetén

10. Jövőbeli tervek 2014-ben szeretnénk tudásunkat Magyarországon is kamatoztatni. Vállalt feladatunknak megfelelve külföldi művészek és intézmények bevonásával erősíteni a kulturális hidat. Az ország különböző városaiban tervezünk rendezvényeket, melyhez a nemzetközi sajtót is meghívjuk. Partnereinkkel együtt kiépítünk egy stabil, művészetpárti réteget megcélzó hálózatot.

The Art Agency – Kulturmenedzsment és rendezvény szervezői ügynökség www.theartagency.de – 81377 München, Cimbernstr.7 – hello@theartagency.de

10


Fun is Necessary

The Art Agency – Kulturmenedzsment és rendezvény szervezői ügynökség www.theartagency.de – 81377 München, Cimbernstr.7 – hello@theartagency.de

11

The Art Agency  
The Art Agency  

Contempo makes us move

Advertisement