Page 1

Assumpta Lyceum

De Wandstraat

...

...

Bus 53 - 230 -231

Tram 19-23-52

Wanneer Woensdag Vrijdag

-

24u00 18u30 02u00 02u00 01u00

Jeugdhuis ‘t Mutske vzw is erkend en wordt gesubsidieerd door

De Vlaamse Gemeenschapscommissie De Jeugddienst van Brussel Stad

Jeugdhuis

't Mutske Schapenweg 2

vzw

Zaterdag Zondag

20u00 15u30 20u00 20u00 19u00

je at w n s ete Alle w e wild je r ove huis d jeug

1020 Brussel

( 02/262.28.58 E-Mail mutske@skynet.be http://mutske.vgc.be

VU : Lukas Van Broecck, Schapenweg 2, 1020 Brussel

Karel Buls SHELL

Z

St Annalaan

Q8

akwoordenboek

Schapenweg 2 1020 Brussel 02/262.28.58 E-mail mutske@skynet.be http://mutske.vgc.be/

Ring n°7

1ste editie november 2005

Waar


A

(pag.2)

Abs Activiteiten Algemene Vergadering

B

(pag.3) Beroepskracht

D

I

J

(pag.5-7) Jes Jeugdhuis ‘t Mutske vzw Jip

K

(pag.3) De Kaart Doelstellingen

Korting

F

L

(pag.4)

Fenixx

G

(pag.4) Gratis Vat

H

(pag4) Halve Liter

17

(pag.5) IdeeĂŤnbus Instuifruimte

(pag.7)

(pag.8-9) Leden Lidkaart Lidkaart nr.1 Logo

N

(pag.9) Net-o-maat Nieuwsbrief


16

o

(pag.10) Openhouden Openingsuren

P

(pag.11) Permanente Activiteit PV

R

V

(pag.13-14) Verjaardagsdrank VFJ VGC Voetbal

W

(pag 14-15) Werkende leden Werkgroepen

(pag.11)

RVB

S

(pag.12) Schapenweg 2 Spaarpot Spelavond Stuurgroep

Taplijst

Schapenweg 2

(pag.13)

vzw

T

Jeugdhuis

't Mutske

1020 Brussel

Beste, 1 Mag ik u voorstellen ‘Het Zakwoordenboek’ van jeugdhuis ‘t Mutske. U zult waarschijnlijk al gehoord hebben van het jeugdhuis. Is het in de functie van lid, leerkracht, toevallige bezoeker, directeur, buurtbewoner, ouder, tante, … of sympathisant het maakt niet uit. Want dit boekje is speciaal voor jullie gemaakt, om jullie een beeld te geven wat er zich allemaal afspeelt in dat donker gat, het jeugdhuis. Natuurlijk is dit geen volledig afschrift van onze werking dus moest U nog vragen of bemerkingen hebben gelieve ons dan te contacteren. In tussentijd wensen wij jullie veel leesplezier,

( 02/262.28.58 E-Mail mutske@skynet.be http://mutske.vgc.be

De RVB


2 AAAAAAAAAAAAA ABS: Is een redelijke nieuwe vergadering in het jeugdhuis, ook zij bestaat uit vrijwilligers. Ze komen maandelijks bijeen, dit is een vergadering zonder ledenbestand. Dit wil zeggen dat je steeds welkom bent, zonder verplichting of engagement om ook de volgende keren aanwezig te zijn. Het doel van ABS is om te brainstormen, een hulporgaan voor de werkgroepen, en eventueel zelf nieuwe werkgroepen op te richten. Vb: Op de ABS wordt er een bingo-avond bedacht en werkgroep recrea voert deze activiteit uit of abs bedenkt een kerstmarkt en voert ze zelf uit. Alles is mogelijk! Zie ook WERKGROEPEN

Activiteiten: Naast de instuifruimte die wekelijks 4keer wordt opengehouden door vrijwilligers zijn er in het jeugdhuis ook verscheidene activiteiten. Jaarlijks zijn er minstens 100 activiteiten (60% zijn recreatief en de overige 40% zijn van culturele, vormende of informatieve aard). Er zijn ook enkele permanente activiteiten. Deze activiteiten worden grotendeels bedacht, uitgewerkt en uitgevoerd door de verschillende werkgroepenen de ABS.

15

Werkgroepen: In het jeugdhuis worden er activiteiten van verschillende aard aangeboden, omdat er duidelijke verschillen inzitten worden de vrijwilligers opgedeeld in diverse groepen volgens intresses. Zo zijn er momenteel de volgende werkgroepen: WG Sport WG Recrea WG Redactie WG Instuif WG Multimedia Nog enkele andere activiteiten neemt de RvB of de beroepskracht op zich. Elke werkgroep heeft ook nog een voorzitter, deze roept zijn werkgroep bijeen, zoekt nieuwe geïnteresseerden en maakt met de andere voorzitters de maandkalender. Zie ook RVB Zie ook BEROEPSKRACHT Zie ook ACTIVITEITEN Zie ook INSTUIFRUIMTE

Zie ook INSTUIFRUIMTE Zie ook PERMANENTE ACTIVITEITEN Zie ook WERKGROEPEN

Algemene Vergadering: Minstens één maal per jaar komt de Algemene Vergadering samen. Deze bestaat uit de werkende leden van Jeugdhuis 't Mutske. Gewone leden mogen de Algemene Vergadering bijwonen, maar hebben echter geen stemrecht. Op deze Algemene Vergadering kunnen leden zich kandidaat stellen om werkend lid te worden of zelfs voor de Raad van Bestuur. Op de algemene ledenvergadering worden er ook belangrijke beslissingen genomen met betrekking tot structurele veranderingen.

Wil jij je ook inzetten in een WG. Laat dan zeker iets weten! Iedereen is welkom! Tot Binnenkort!!

Zie ook WERKENDE LEDEN Zie ook LEDEN Zie ook RVB

http://mutske.vgc.be

.02/262.28.58


14 Jan

Voetbal: Elke woensdag @ JVR. Het jeugdhuis huurt van het Jan Van Ruusbroeckollege iedere week de sporthal. Voor de luttele prijs van 1 euro kan je als mutskelid daar je voetbalkunsten oefenen. WG Sport neemt de taak als trainer op zich. Eerst is het aan de meisjes en de woensdagavond wordt afgesjot door de jongens.

Zie ook WERKGROEPEN Zie ook PERMANENTE ACTIVITEITEN

WWWWWWWWWWWWWW Werkende leden: Zijn leden die een actieve rol vervullen in het jeugdhuis. Elk werkend lid heeft een stem in de Algemene Ledenvergadering Elk lid kan door goedkeuring van de RVB een werkend lid worden als die: -deel uitmaakt van een werkgroep -en/of regelematig mee helpt bij het voorbereiden, uitwerken of oorganiseren van activiteiten Zie ook LEDEN Zie ook WERKGROEPEN Zie ook ACTIVITEITEN Zie ook RVB

Werkend lid ? Interesse?? Iedereen is welkom!

voetbal op Woensdag

BBBBBBBBBBB 3 Beroepskracht: Deze persoon werkt fulltime voor het jeugdhuis. De raad van bestuur is de werkgever. Naast zijn administratieve taak is hij ook het aanspreekpunt en heeft hij een ondersteunende functie naar de raad van beheer en de werkgroepen toe. De beroepskracht treedt niet op als een plaatsvervanger voor het vrijwilligerswerk, maar vult de werking aan. Hij vertegenwoordigd het jeugdhuis op allerlei vergaderingen en bij verschillende organisaties. Hij wordt ook wel eens PV genoemd of permanent verantwoordelijke. Zie ook RVB

DDDDDDDDDDDD De Kaart: Dit is de achterzijde van de lidkaart. Alle brusselse jeugdhuizen verdelen 'de Kaart' onder hun leden. Aan de kaart zijn verschillende voordelen verbonden: - kortingen: op verschillende activiteiten: In bss jeughduizen In de AB In de KVS In het kaaitheater georganiseerd door jes - Wedstrijden: Kans om cd's te winnen via wedstrijden. Zie ook JES Zie ook LIDKAART

Doelstellingen: Jeugdhuis 't Mutske heeft als doel een ontmoetingsplaats aan te bieden voor jongeren. Daarnaast wil Jeugdhuis 't Mutske activiteiten aanbieden die een verantwoord vrijetijdsgebruik moeten bevorderen, zowel op creatief, cultureel, sportief als vormend gebied. Zie ook JEUGDHUIS 'T MUTSKE VZW Zie ook ACTIVITEITEN

http://jeugdhuizen.vgc.be


4 FFFFFFFFFFFFFFFFFF

Tttttttttttttttt 13

Fenixx: Fenixx is een samenwerking verschillende verenigingen en

Taplijst: Het whiteboard dat in de instuifruimte hangt waarop jij je

jongeren die samen een activiteitenkalender opstellen voor jongeren in en rond Grimbergen. De beroepskracht is lid van Fenixx. Hij bepaalt mee de kalender, zoekt medewerkers en vrijwilligers en bepaalt rol van JH 't Mutske binnen Fenixx. Hierdoor krijgt elk lid een gratis fenixxpas. Zie ook BEROEPSKRACHT

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG Een gratis vat: Een vat van 50 liter bier wordt regelmatig wel eens gegeven in het Mutske. Je kan een gratis vat geven ter ere van ........als lid kost dit je 90€ anders 100€. Op de toog staat ook een spaarpot de helft van dat geld wordt opgespaard tot er een gratis vat kan gegeven worden door de RVB de andere helft gaat naar het spaarboekje van het jeugdhuis. Zie ook LEDEN

hhhhhhhhhhhhhh Halve liter: Als je lid bent heb je recht op een halve liter drank naar keuze in de maand van je verjaardag. Jouw naam staat dan op de lijst achter de toog. Vraag het aan de barman. Zie ook LEDEN Zie ook BARMAN

Happy Hour: Elke eerste vrijdagnamiddag van de maand is het HAPPY HOUR, een extra stimulans voor jongeren die na de zware schoolweek nood hebben aan even rust. Alle dranken tot 1 euro krijg je dan aan 0.50 euro

http://www.fenixx.be

kan opschrijven als tapper van dienst. Elk lid kan zich opschrijven als tapper. Zie ook OPENHOUDEN Zie ook LEDEN Zie ook INSTUIF

vvvvvvvvvvvvvvvv Verjaardagsdrank: Zie HALVE LITER VFJ: Vlaamse Federatie Jeugdhuizen is een overkoepelende organisatie die alle Nederlandstalige jeugdhuizen in België. Jeugdhuis 't Mutske is lid van deze organisatie en daardoor hebben al de leden recht op de VFJ korting in de deelnemende jeugdhuizen. Zie ook JEUGDHUIS 'T MUTSKE Zie ook LEDEN

VGC: De Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidieerd het jeugdhuis, daardoor beschikt 't Mutske over middelen voor de dagelijkse werking, de lonen van de beroepskracht en de organisatie van activiteiten. Natuurlijk zijn er ook nog de lidgelden en opbrengsten van instuif en activiteiten. Al deze gelden worden onafhankelijk beheerd door de RVB. Zie ook BEROEPSKRACHT Zie ook RVB Zie ook ACTIVITEITEN Zie ook INSTUIF

http://www.vfj.be


12 ssssssssssssssssssss Schapenweg 2 : 1000 Brussel, dit is het adres van het jeugdhuis. Het ligt op de grens van Brussel en Vilvoorde. (De overkant van de straat is Vilvoorde). Als het Mutske open is vragen we dan ook vriendelijk om de fietsen op het stukje aan de overkant tegen de muur te plaatsen en 's avonds geen lawaai te maken bij het buitengaan. Dit om onze buren niet te veel overlast te bezorgen. Zie ook JEUGDHUIS 'T MUTSKE VZW

Spaarpot: Op de toog staat een spaarpot, de helft van de inkomsten hiervan gaat rechtstreeks naar de spaarrekening, de andere helft wordt opgespaard tot er genoeg geld aanwezig is, zodat de Rvb een gratis vat kan geven. De jongeren worden dus aangezet om mee te sparen voor het jeugdhuis en als beloning valt er af en toe een gratis vat uit de lucht. Zie ook GRATIS VAT Zie ook RVB

Spelavond: Iedere Zondag @ 't Mutske. Het jeugdhuis koopt regelmatig nieuwe gezelschapspellen aan. Zondagavond is dan ook gepromoveerd tot spelavond. Je kan vrij kiezen op zolder wat je wil spelen. Trivial Pursuit, Zeerovers van Katan, Wie is het, Abalon, .... ik ben vrij zeker dat je kandidaten vind om mee te spelen. Zie ook PERMANENTE ACTIVITEITEN

Stuurgroep Brusselse Jeugdhuizen: Brainstormen en meewerken aan overkoepelende activiteiten van de Brusselse Jeugdhuizen. Deze vergadering wordt georganiseerd door JES. Activiteiten die deze stuurgroep uitwerkt zijn samenwerkingen tussen de verschillende jeugdhuizen. De stuurgroepvergaderingen hebben maandelijks plaats. Zie ook JES Zie ook ACTIVITEITEN

Schapenweg2,1020 Brussel

I i i i i i i i i i i i i i i i i i 5 IdeeĂŤnbus: Dit is de verzameling van communicatiemogelijkheden naar de RVB, beroepskracht en of werkgroepen toe. Zit je met een idee, opmerking, of iets anders deponeer dit dan in De brievenbus (gleuf in de instuifruimte), of stuur een email of fax, of geef een belletje of zeg het gewoon tegen iemand van de RVB of WG de rvb of WG Zie ook RVB Zie ook BEROEPSKRACHT Zie ook WERKGROEPEN Zie ook INSTUIFRUIMTE

De instuifruimte: De instuifruimte is de centrale plaats van waaruit een heel assortiment activiteiten in en buiten het jeugdhuis worden georganiseerd. Tijdens de openingsuren kan je hier ook gewoon komen of afspreken of .... De barman voorziet je van snacks en drinken. Zie ook Openingsuren Zie ook activiteiten

Jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj JES: Jeugd En Stad vzw, deze organisatie is een hulporgaan voor verschillende verenigingen in de Belgische grootsteden. In Brussel verzorgen zij de coordinatie van de Brusselse Jeugdhuizen. Enkele initiatieven waar het mutske graag aan meewerkt zijn: Bruksellive, de stuurgroep, PV-overleg, jeugdhuizenweekends, voetbalcompetitie en natuurlijk DE KAART Zie ook DE KAART Zie ook STUURGROEP V/D BSS JEUGDHUIZEN

een idee? @ gleuf


6

Jeugdhuis 't Mutske vzw:

1974: De vzw is officieel opgericht, 't Mutske is ook erkend als jeugdhuis, een ontmoetingsplaats voor jongeren. Het Mutske is een vzw en is dus per definitie niet gereicht op het maken van winst, daarom ook wordt er gestreefd om enerzijds de prijzen zo laag mogelijk te houden en anderzijds ervoor te zorgen dat het jeugdhuis financieel gezond (met voldoende financiële reserves) te houden, zodanig dat de activiteiten en toekomst verzekerd zijn. 1980: Jeugdhuis 't Mutske verhuist naar het huidige gebouw in de Schapenweg 1996: 't Mutske krijgt als Brussels Jeugdhuis van de VGC een beroepskracht ter beschikking. Vincent Jannsens gaat dan ook de geschiedenis in als eerste PV van 't Mutske. 1997: Jeugdhuis 't Mutske is koopt het gebouw in de Schapenweg, sindsdien zijn ze de trotse eigenaar van het gebouw 't Mutske, iets wat niet veel (Brusselse) verenigingen kunnen zeggen. 2000: Nu is het jeugdhuis ook officieel een JongerenInformatiePunt 2005: We bestaan nu reeds 31 jaar en dus in de bloei van ons leven. Zie ook SCHAPENWEG Zie ook VGC Zie ook BEROEPSKRACHT Zie ook JIP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 11 Permanente activiteiten: Een aantal van de activiteiten komt regelmatig terug: Elke dinsdag: Film@CC Strombeek Elke woensdag: Voetbal @ JVR Elke zondag: Spelavond @ Mutske ste Elke 1 vrijdag van de maand: Happy Hour @ 't Mutske Zie ook ACTIVITEITEN Zie ook HAPPY HOUR Zie ook SPELAVOND PV: Zie BEROEPSKRACHT

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur wordt verkozen voor een periode van één jaar onder vrijwillige leden van de Algemene Vergadering van Jeugdhuis 't Mutske v.z.w. Zij bezit de meest uitgebreide macht inzake het beheren van de belangen van het jeugdhuis. Zij zijn de werkgever van de beroepskracht. Het Mutske ligt hun nauw aan het hart, en ze verdedigen de belangen van het jeugdhuis. Zie ook ALGEMENE LEDENVERGADERING Zie ook LEDEN Zie ook JEUGDHUIS 'T MUTSKE VZW

http://mutske.vgc.be

1ste Vrijdag = Happy Hour


10 OOOOOOOOOOOOOOOOOOO Openhouden: Het jeugdhuis word tijdens de openingsuren 'opengehouden'. Dit wil zeggen dat een vrijwilliger (elk lid mag en kan dit doen) achter de toog staat van de instuifruimte en dus de tapper van dienst is. Hij maakt een beginkassa, bedient je. Bij het afsluiten wast hij alle tafels, glazen, veegt de vloer, maakt een eindkassa en laat hij het jeugdhuis achter op een ordelijke manier. Terwijl je openhoud mag je zelf kiezen welke muziek er uit de boxen klinkt en mag zichzelf af en toe voorzien van een drankje. Wil je zelf openhouden dan kan dat door je naam op de taplijst te zetten. Zie ook OPENINGSUREN Zie ook TAPLIJST

JIP: Sinds 2000 is het mutske officieel erkend als Jongeren Informatie Punt, dit wil zeggen dat het jeugdhuis en de beroepskracht er steeds zijn om je te helpen of door te sturen naar mensen die je kunnen helpen in verband met de thema's ouders, geld, relaties, sex, ‌ In het informatie rek in de instuifruimte liggen heel wat folders en brochures van verschillende (brusselse) verenigingen. Je kan ook steeds op de Net o Maat komen surfen, informatie zoeken, contacten leggen, .... ste Tijdens de openingsuren is deze steeds toegangkelijk (1 verdiep) buiten de openingsuren kan je beter een afspraak maken met de Beroepskracht.

7

Zie ook BEROEPSKRACHT Zie ook INSTUIFRUIMTE Zie ook NET-O-MAAT Zie ook OPENINGSUREN

Zie ook LEDEN Zie ook INSTUIFRUIMTE

Openingsuren: Dit zijn de uren dat de instuifruimte effectief open is (onder voorbehoud van een vrijwillige tapper) De tapper heeft het recht om te sluiten op het afgesproken uur, maar mag ook langer openhouden. De uren zijn: Woensdag: 20u00 tot 24u00 Vrijdag:

15u30 tot 18u30

Zaterdag:

20u00 tot 02u00

Zondag:

24u00 tot 01u00

20u00 tot 02u00

Zie ook TAPPER Zie ook INSTUIFRUIMTE

KKKKKKKKKkkkkk Kortingen: of voordelen: Als Mutskelid heb je enkele voordelen, zo heb je met je lidkaart in je portefeuille direct een hogere status. Je kan ook steeds terecht in het jeugdhuis voor hulp en/of informatie. Je krijgt verschillende kortingen (Andere vfj jeugdhuizen, andere BBS Jeugdhuizen, kaaitheater, Ab, KVS, Fenixx, 't Mutske) Kortom het is een must om lid te worden. Zie ook LEDEN Zie ook LIDKAART Zie ook DE KAART Zie ook FENIXX

Zie ook OPENHOUDEN

Wil jij ook eens tappen?

http://www.jips.be


8 LLLLLLLLLLLLlllllll Leden: Alle personen die een lidkaart hebben gekocht van het jeugdhuis. Elk lid heeft zijn rechten en plichten. Zo heb je als lid recht op de pennemuts, de nieuwsbrief, De kaart, de fenixxpas, verjaardagsdrank, 20% korting op alle activiteiten van 't Mutske. Je plichten zijn dan het goedkeuren en volgen van het binnenhuisregelement. Er wordt ook van elk lid verwacht om af en toe eens open te houden. Zie ook LIDKAART Zie ook PENNEMUTS Zie ook NIEUWSBRIEF Zie ook DE KAART Zie ook FENIXX Zie ook VERJAARDAGSDRANK Zie ook WERKENDE LEDEN

Lidkaart: Deze kaart bewijst dat je lid bent van jeugdhuis 't Mutske, via deze kaart kun je ook genieten van enkele kortingen. De rvb behoud zich wel het voorrecht om deze lidkaart op elk moment weer in te trekken. De lidkaart is 1 jaar geldig en kan gekocht worden bij de barman of rvb. Zie ook LEDEN Zie ook RVB

9

Logo: Ons logo (13 mannetjes op een rij) doet al dienst van bij het prille begin. Het verhaal gaat de ronde dat de oprichters aan het discussiĂŤren waren over de naam. Omdat het jeugdhuis gelegen is in de Mutsaardwijk bleek 't Mutske, als verkleinwoord van muts, een geschikte naam. Nadat de naam gevonden was werd er gezocht naar een geschikt logo. Bij de drukker ging de voorliefde uit naar dit logo omdat de '13 mannekes' bijna allemaal een mutske op hebben. Ons logo verschijnt ook nog eens in een uitgave van het stripalbum de Blauwbloezen.

NNNNNNNnnnnnnnnnnn Net-O-Maat: Dit is een handige kast waarmee je eenvoedig en snel het wereldwijde web kan afsurfen zonder moe te worden. Deze net-o-maat is vrij toegangkelijk voor iedereen tijdens de openingsuren. Buiten deze uren maak je best een afspraak met de beroepskracht of spring je eens binnen tijdens de werkuren. De beroepskracht helpt je graag op je zoektocht. De net-o-maat bevindt zich op de 1ste verdieping. Zie ook BEROEPSKRACHT Zie ook OPENINGSUREN

Lidkaart nummer 1: Dit de eerste lidkaart van het jaar deze wordt verkocht per opbod verkocht en dit steeds in het voorjaar. De voordeel van deze kaart is dat je naam op 'the wall of fame' terecht komt en dat je op elke activiteit in het Mutske gratis binnen mag. Zie ook LEDEN Zie ook LIDKAART Zie ook ACTIVITEITEN

Nieuwsbrief: Op onregelmatige tijdstippen krijg je een mail in je inbox, in deze mail staat wat je de komende dagen of weken mag verwachten in het jeugdhuis. En dit als extra herinnering voor activiteiten of om last-minute wijzigingen te melden. De nieuwsbrief wordt gemaakt en verstuurd door de beroepskracht. Krijg je deze niet of wil je deze niet meer krijgen laat het hem gerust weten. Zie ook BEROEPSKRACHT Zie ook ACTIVITEITEN

nog geen lid ???

http://mutske.vgc.be

http://www.mutske.be/boekenplank/publicaties/2005zakwoordenboek  

http://www.mutske.be/boekenplank/publicaties/2005zakwoordenboek.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you