__MAIN_TEXT__

Page 1

MUŞ EĞİTİM VE KALKINDIRMA VAKFI www.musvak.org.tr

MUŞ’TAN NEFES ALAN MUŞ’A NEFES VERMELİ


muş EĞİTİm vE kaLkındıRma vakfı

Vakfımızın Amacı

M

uş Vakfı “Muş eğitim ve kalkındırma Vakfı” adı ile bir vakıf kurulmuş olup izleyen maddelere sadece “Muş Vakfı” kısa adı ile anılmıştır. Muş ve ilçelerinin içinde ve dışındaki Muşluların tanışması kaynaşması, yardımlaşmasını temin etmek, Muş’un dışındaki Muşluların Muş ili, ilçe ve köyleri ile ilgili irtibat ve yardımlaşmasını sağlayarak, Muş ve Muşluların madden ve manen geliştirmektir.

Muş ve ilçelerinin nüfusa kayıtlı olanların ve ya buralardan başka yerlere nüfus kaydı naklini yapanların ilk ve orta dereceli okulların birinden mezun olup, orta dereceli okullar ile üniversite ve ya yüksek okullarda öğrenim görme maddi olanağından yoksun ve yetenekli bulunan çocuklarımızın her türlü eğitim, öğrenim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımda bulunmak. fakir hastalara ve düşkünlere tedavi ve ilaç yardımında bulunmak, muayene ve tedavilerine yardımcı olmak, imkanlar dahilinde klinik, dispanser ve hastaneler gibi sağlık kuruluşları açmak ve çalıştırmak. Muş ve ilçelerinin tarihsel ve kültürel, sanatsal, turistik, folklorik yönlerini ve gelenek ile göreneklerinin araştırmak ve geliştirmek. Vakıf amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar. eğitim amacını gerçekleştirmek üzere okul, dershane, yurt, kreş, derslikler kurmak, amacı kapsamında yetenekli, yoksul öğrencilere burs vermek, kitap, öğretim araştırma araç ve gereçlerini temin etmek. sağlık amacını gerçekleştirmek üzere klinik, hastaneler kurar ve işletir ya da işlettirir. Muşlu, doktorların ve hayırsever doktorların hizmetlerinde yararlanır. yoksul hastaların tedavileri için gerekli olan ilaç, araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin eder. Vakfın kiralayacağı veya satın alabileceği bir yerde bir “MuşeVi” açarak bunun içinde lokal, dinlenme tesisi, kütüphane tesis edilerek hemşerilerin bir araya gelmesini ve kaynaşmasını sağlamak. tanışma ve kültürel amacı tahakkuk ettirmek için; Muş folklor müziğini ve Muş halk oyunlarını üslup ve özellikleri ile gelenek ve göreneklerini yaşatmak için geceler tertip eder. Muş’un tarihsel ve doğal konumunu, ekonomik gelişimini, kültür ve sanat yönünü, turistik değerleri ile gelecekteki önemli yerini, basın yayın, bilimsel çalışmalar ve toplantılar ile anma ve kutlama günleriyle belirtmek, yeterli ve özendirici kamuoyu yaratmak. amaç ve hizmet konularına yönelik eğitim, araştırma ve inceleme çalışmalarını yapmak, Muş ve ilçeleri için yaptıkları çalışma ve başarıları ile temayüz edenlere armağanlar ve ödüller vermek, topluma mal olmuş Muşluların çabaları ile ürünlerini tanıtmak, örnek kişiliklerinin yeni kuşaklarca benimsenmesini özendirmek. amaç ve hizmet konularına yönelik katalog ve kitap yayınlamak, konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, sergi ve bilimsel toplantılar düzenlemek. Vakıf, yapacağı her türlü faaliyetlerde içki veremez. kuracağı ve işleteceği lokal ve tesislerde içki veremez, kumar oynatamaz, hiçbir politik görüşe alet edilemez, hiçbir siyasetle ilgilenemez. amaç ve hizmet konularının gerektirdiği diğer çalışmaları yapar, sağlığında veya ölüme bağlı bir tasarrufla vakfa bağış ve yardımda bulunanların yapılmasını istedikleri yurt, okul, klinik, hastane, kreş ve diğer tesislere ya da bunların bir bölümüne bağış yapanların ismini vermek suretiyle özendirici ve teşvik edici her türlü önlemleri alır. 2 Ocak 2018


MUȘ EĞİTİM KALKINDIRMA VAKFI Yönetim kurulu bașkanı Orhan Sami Gültekin medya sorumlusu Ramazan Çamlıca Yayın koordinatörü Abdurrahman Çınar YaYın kuRuLu bașkan: O.Sami GÜLTEKİN 2.bașkan: K.Serhat KALSIN Gn.sekreter: Șemsettin MEMİȘ sayman: Ulvi EROĞLU Üye: Sertaç SADIR Üye: MEHMET ȘAH DURSUN Üye: Oktay ÇUBUKÇUOĞLU Üye: Nurettin BULUT Üye: Nihat AL Üye: Cüneyt AYKAN Üye: Samet CENGİZ Üye: Necip SEVER Üye: Nimetullah DEMİR Üye: Serkan KARADAĞ Üye: Özcan SAĞIR İdaRİ kadRO vakıf mÜdÜRÜ: ZAHİR AKSOY Ön muHasEbE: FARUK BENİCE YaPım: EKONOMİ AJANS YAYINCILIK PAZ. VE DANIȘMALIK HİZMETLERİ Fevzi Pașa Cad. No 2 Sarı Apt. D:6 34750 Küçükbakalköy Atașehir- İstanbul Tel : (0) 216 572 60 69 Faks: (0) 216 576 89 96 Gsm : 0530 263 79 50 CTP ve baskı Creative basım Ltd. şti. Litros Yolu 2.Matbaacılar Sitesi ZD1 Topkapı/İstnbul Tel:0212 709 75 25 Ocak 2018

3


İÇİNDEKİLER

23 Taziyelerimiz Vakfımız, yakınlarını kaybeden hemşerilerimizin acılarına ortak olmaktadır. ‘acılar paylaşıldıkça azalır’ sözünden yola çıkan vakıf yönetimi, vefat haberini alınır alınmaz kederli aileye başsağlığı dileklerini iletilmektedir.

22 Sohbetler 12 Kültürel değerlerimizi koruma ve ifa etmeyi bir borç olarak bilmekteyiz

Vakıf merkezimin salonunda, konularında ihtisas sahibi ilim adamlarımız tarafından, üniversiteli gençlerimize ve iştirak eden davetlilerle, haftada bir veya ihtiyaç duyulduğu zamanlarda olmak üzere ilmî sohbetler yapılmakta ve günümüze ait öneml meseleler görüşülerek çare ve çözüm yolları dile getirilmektedir.

10 Vakıf Medeniyeti

İslâm medeniyetinde vakıf, bir gayenin tahakkuku için allah rızasını kazanmak niyetiyle ilahi bir emri yerine getirmek, kişinin kendisi ailesi ve diğer insanların yararına yaptığı her türlü hayırlı iş anlamındadır.

nefes alan 11 MuŞ’tan MuŞ’a nefes vermeli

“Başarının 15 Vakfımızın verdiĞi burslar 20 Vakfımızda tanımı ve Kariyer”

İnsan âlemlerin özü, kâinat sisteminin, manzumesinin özetidir. Bu yönüyle insan yaratılmışların en şereflisi, varlıkların en mükemmelidir. İnsan bu şerefe, ilim ve irfan sayesinde ulaşır; takva ile meleklerden üstün mertebelere kavuşur.

31

Sungu İmamhatip Ortaokulu açılıŞını gerçekleŞtirdik Vakfımız tarafından sungu beldesinde yaptırılan 8 derslikli sungu İmam hatip ortaokulunun açılışı yapıldı.

Vakfımız geçmişten günümüze nesil yetiştirme gayesiyle Muşlu üniversite öğrencilerine kucak açmış, onları hem maddi hem manevi olarak destekleyip hayatın her adımında yanlarında durmuştur.

28 Temel amacımız hemşeri

dayanışması olmuştur Muş Vakfı, derneklerle koordinasyon içerisinde bir çatı olmuştur. Muş Vakfı’nın ev sahipliğinde Muş dernekleri istişare toplantıları düzenlemektedir.

söyleşisi gerçekleşti Vakfımızda Vakıf Başkanımız Dr. Orhan Sami Gültekin ve Bashan Tarımsal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Memis tarafından” Başarının tanımı ve Kariyer” söyleşi gerçekleşti.

27 Kurbanlarımızı Muş’ta Kesiyoruz Her yıl olduğu gibi bu yıl da Muş Vakfı olarak kurbanlarımızı muş’ta kestik.


19 Tıp öğrencilerimiz

kahvaltıda buluştular Vakfımızda kahvaltıda bir araya gelen Muşlu Tıp ögrencilerine, Vakıf Başkanımız Dr. Orhan Sami Gültekin, Prof. Dr. Vahit Özmen, Dr. Nevin Özmen, Vakıf 2.Başkanımız K.Serhat Kalsın ve yönetim kurulu üyemiz Mehmetsah Dursun eşlik ettiler.

20 Memleketimiz İçin Varız Ve

14 “Vakfımızın amacı ilimizin

bütün ihtiyaçlarına maddi ve manevi cevap vermek” Vakfımızın temel görevi ilimiz dışında eğitim gören Muşlu talebelerin maddi manevi ihtiyaçlarına yardımcı olmak, memleketimizin kalkınmasına ve tanıtımına yardımcı olabilmektir.

18 Memleketimizin proje

ve eksikleri vakfımızda dile getirildi

Bir Aradayız... Mus Vakfı egitim gören üniversiteli gençleri hayata daha iyi hazırlamak için seminer ve konferanslar düzenlemektedir... Gelecegimizin teminatı gençlerimizin iyi yetismesi için yıl boyunca alanında uzman sahısları, degerli yazar, düsünür ve profesörleri vakıf merkezine davet ederek ögrencileriyle bulusturan Mus Vakfı, düzenledigi konferans ve oturumlarla onların ufuklarını açmakta ve egitimlerine katkı saglamaktadır.

24 Temel Gayemiz Muş’un KARACA 21 Prof.Dr.Mehmet öğrencilerimiz ile bir araya geldi

İstanbul Teknik Üniversitesi (ITÜ) Rektörü Prof. Dr.Mehmet KARACA vakfımızın Vefa’daki genel merkezinde öğrencilerimizle bir söyleşi gerçekleştirdi.

26 BuMuşRamazan’da Garip Kalmasın Ramazan ayında Muş ilimizde on binlerce fakir aileye gıda yardımı yapılmaktadır. Tüm bu hizmetlerin sebebi siz, vesilesi biz oluyoruz.

kalkınmasına katkı sağlamak ve yarının önemli insanlarını yetiştirmek Bugün baktıgımızda Muslular olarak çok önemli yerlerde hemserilerimizin olmasından gurur duymaktayız.

30 Maddi ve manevi bütün

ihtiyaçlara cevap vermek arzusundayız Tüm imkânları araştırmak olan vakfımızın, vakıf binamızın tadilatından sonra 138 olan eğitim bursumuzu 700’ye çıkarmış bulunmaktayız.

25 Muş’a büyük yatırım atağı Muş valiliği, Muş Vakfı ve DAKA ortaklığında yapılan yatırımcılara yönelik 23 İli Kapsayan Cazibe Merkezleri Programı bilgilendirme toplantısında İstanbul’daki iş dünyası bir araya geldi.

ve memleketimize 32 Vakfımıza hizmet eden hemşerimizin

yanında olmayı borç bildik Memleket sevdalısı gören tüm hemşerilerimiz ve hayırsever işadamlarımızın yanında olduk.


muş EĞİTİm vE kaLkındıRma vakfı

Vakfımızın misyonu Ö nce inanç, sonra azim ve alın teri ile kazanılanın bir kısmını, bunda payı olduğuna inandıkları okumak isteyen gençler ile paylaşmak, ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin yaşam kalitelerini arttırmak ve eğitim alanında akla gelecek ilk kurum olmak. Muş’ta yaşayan vatandaşlarımızın sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan kalkınması, refahının sağlanması memleketimizin ekonomisine katkı sağlamak ve Muş’un toplum hayatının yanında karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmanın sonucu ile insanlar arasında birlik ve beraberliğin sağlanması temel amacımızı oluşturmaktadır.

6 Ocak 2018


Vizyonumuz M

uş ve ilçelerinin içinde ve dışındaki Muşluların tanışması kaynaşması, yardımlaşmasını temin etmek. Muş’un dışındaki Muşluların Muş ili, ilçe ve köyleri ile ilgili irtibat ve yardımlaşmasını sağlayarak, Muş ve Muşluların madden ve manen geliştirmektir.

Muş ve ilçelerinin nüfusa kayıtlı olanların veya buralardan başka yerlere nüfus kaydı naklini yapanların ilk ve orta dereceli okulların birinden mezun olup üniversite veya yüksekokullarda öğrenim görme maddi olanağından yoksun ve yetenekli çocuklarımızın her türlü eğitim, öğrenim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımda bulunmak. Muş ve ilçelerinin tarihsel ve kültürel, sanatsal, turistik, folkrolik yönlerini ve gelenek ile göreneklerini araştırmak ve geliştirmek.

Ocak 2018

7


Sevgili Muşlu Hemşerilerim,

T

emel görevi ilimiz dışında eğitim gören Muşlu talebelerin maddi manevi ihtiyaçlarına yardımcı olmak, memleketimizin kalkınmasına ve tanıtımına yardımcı olabilecek tüm imkanları araştırmak olan vakfımızı, yönetim kurulundaki kıymetli arkadaşlarımla birlikte 4 yıla yakın bir süredir yönetmekteyiz. Bu süre zarfında yaptığımız çalışmaların kısa bir özetini, deneyimlerimizi ve tavsiyelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Saygıdeğer arkadaşlar, Muş ilimiz kişi başına düşen milli gelirde ve il dışına yapılan ihraca‫מּ‬a ülkemizin en alt sıralarında. Nüfusu her yıl azalan, kişi başına düşen sermaye birikimi ve yetişmiş insan gücü en düşük sayıda olan illerimizdendir. Son yıllarda Alpaslan Üniversite’sinin dinamik gelişimi, Bulanık ve Muş’ta yapılmakta olan baraj yapıları ekonomide kısmen heyecanlanmalara neden olmakla birlikte henüz arzu edilen seviyeye erişmemiştir. “

saygıdeğer arkadaşlar, Muş ilimiz kişi başına düşen milli gelirde ve il dışına yapılan ihracatta ülkemizin en alt sıralarında. nüfusu her yıl azalan, kişi başına düşen sermaye birikimi ve yetişmiş insan gücü en düşük sayıda olan illerimizdendir. son yıllarda alparslan üniversite’sinin dinamik gelişimi, Bulanık ve Muş’ta yapılmakta olan baraj ekonomide kısmen heyecanlanmalara neden olmakla birlikte henüz arzu edilen seviyeye erişmemiştir. Muş ovası ülkemizin 3.büyük ovası. içinden Murat ve karasu gibi 2 büyük nehir akmasına rağmen ovanın drenaj, sulama ve kooperatifleşme sorunu çözülemediğinden topraklarımızdan yeterli verim alınamamakta, ekonomik sıkıntı gittikçe derinleşmektedir. eğitim-öğretimin sonrasında sosyal huzursuzluğa sebebiyet verilmemesi için, vakfımız yoğun bir gayret sarf etmemektedir. Biz yönetim kurulu olarak bu yıl, Muşlu, yüksek okullarda eğitim gören 700 talebeye, sekiz aylık eğitim süresince burslarını zamanında hesaplarına yatıracağız. geçen yıl (2017) Muşta ramazan süresince yardım sever hemşerilerimizin katkılarıyla 10.000 aileye bayram hediyesi kolileri dağıtıldı. istanbul’da ikamet eden, kurbanlarını Muş’ta kestirmek isteyen 107 hemşerimizin kurbanlarını vekalet vererek kestirdik ve ihtiyaç sahibi 600 aileye dağıttık. gelecek yıllarda da bu hizmetlerin artarak devamını tüm hayırsever hemşerilerimizden rica ediyoruz. Vakıf bünyesinden Varto ilçesinde 50 talebelik yurt yapımına katkıda bulunduk. sungu ilçesine, imam hatip ortaokul inşaatının yapımına yardımcı olduk. okulda halen 220 talebe eğitim görmektedir. korkut, Bulanık ilçeleri ve ziyaret belde belediyelerine cenaze yıkama aracı hediye ettik. istanbul ticaret odası Başkanı Merhum ibrahim çağlar beyefendiyi ve 15 kişilik yönetim kurulunu Muş’ta misafir etmiştik ve 2 gün boyunca ilimizin tanıtımını yaptık. tüm emeği geçen arkadaşlarıma ve hemşerilerimize sonsuz teşekkürler. Bu nedenle kendini memleket sevdalısı gören tüm hemşerilerimizin bu gidişatı düzeltmek için neler yapabileceğini düşünmeye davet ediyoruz. Muş Vakfı olarak hizmetlerimizin daha yoğun, daha moralle yapılabilmesi, süreklilik arz etmesi için tüm hemşerilerimizin maddimanevi yardımcı olmasını ve Vakfımıza üye olmasını rica ediyoruz. Bu vesile ile tüm hemşerilerimizin yeni yılını, vakıf yönetim kurulu ve genel kurul üyesi arkadaşlarım adına en iyi dileklerim ile kutlar, cenab-ı allahtan sağlık ve mutluluklar dilerim.

DR. ORHAN SAMİ GÜLTEKİN 8 Ocak 2018

MUŞ EĞİTİM VE KALKINDIRMA VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANI


muş EĞİTİm vE kaLkındıRma vakfı TaRİHÇEsİ

“Vakıf vakfedenlerindir”

K

ıymetli hemşerilerim, Biz, vakfı 1995’te kurduktan itibaren öğrencilerimize burs vermeye başladık. Muş ve ilçelerinde gençlerin yükseköğrenim yapmalarında yardımcı olmak, onlarında yanında yer almak ilk yılımızdan itibaren amacımız oldu.

1958 yılında üniversite öğrenimi için istanbul’a gelirken 4 arkadaş olarak çok zor şartlar altında okuduk iş sahibi olduk. gördüğümüz zorlukları bizden sonra gelecek çocuklarımızın öğrencilerimizin görmemesi için bir nebze nasıl yardımcı olabiliriz kaygısına girdik. 1970 yılarından sonra acaba ne yapabiliriz diye düşündük, 1970 yılında “Muş kültür derneği” adı altında bir dernek kurduk. Muş gecesi düzenledik ama 1971 muhtırası sonrası kapatıldı. ilerleyen yıllarda 1975 yılında “Muş kültür ve dayanışma derneği” adı altında bir dernek kurduk, o zamanki Muş valisi rahmetli “Vefik kitapçı” derneğimize çok ilgi gösterdi. istanbul belediyesiyle ile irtibata geçerek bizim gayretlerimize yardımcı olarak yurt yapmak üzere vatan caddesinde yer tahsis ettirdi. yurt yapmak üzere faaliyetlere başladık. 1980 darbesi ile de dernek kapatılması ile bütün emeklerimiz boşa çıktı. 1980 sonrası yine düşünmeye başladık acaba ne yapabiliriz diye en son 1995 yılında 52 hemşerimizi bir araya getirerek “Muş eğitim ve kalkındırma Vakfımızı” kurduk ve tescil ederek faaliyete başladık. Vakfı kurmadan önce de fatih’te ev kiralayarak öğrencilerimizin barınma ve erzak ihtiyaçlarını karşılıyorduk. Vakıf olduktan sonra ilk işimiz ihtiyacı olan öğrencilerimize burs vermeye başladık ve vakfımız yavaş yavaş gelişmeye başladı. kirada olduğumuz yerden çıkıp vakfa yeni yer aramaya başladık. sağ olsun bir gurup hayırsever hemşerilerimizin yardımıyla bugünkü binayı aldık. Vakıf merkezimiz öğrencilerimizin daha iyi eğitim alması açısından çok önemli, büyük cesaret göstererek bu çalışmalarımızda katkıda bulunan bütün hemşerilerimizle iftihar ediyoruz. Vakfımızın sahibi bütün Muşlulardır. Vakfımız hiç kimseyi ayırmadan vakfedenlerindir, vakfedenlerin rızasına uygun günden güne gelişmektedir. Burası herkesin yeri, ortak gayemiz ne mezhep ne ırk ayrımımız yok burası herkesin yeri, tek gayretimiz Muş. Bütün herkesi bu çatı altında toplama gayretindeyiz. Vakfımız amacı, Muş ve ilçelerinin içinde ve dışındaki Muşluların tanışması, kaynaşması, yardımlaşmasını temin etmek, Muş’un dışındaki Muşluların Muş ili, ilçe ve köyleri ile ilgili irtibat ve yardımlaşmasını sağlayarak, Muş ve Muşluların madden ve manen geliştirmektir. Vakfımızı yeni nesillere teslim ettik, başarılı çalışmalarını iftiharla izlemekteyiz. inşallah daha ileri bir noktaya gelir. Vakfın kuruluşunda maddi manevi büyük fedakarlıkla emeği geçen vefat eden büyüklerimize ve kardeşlerimize allah’tan rahmet dilerim. yad ediyoruz. Bugüne kadar vakıf yönetiminde görev alan kardeşlerimizin de hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Mevcut yönetime başarılar diliyorum.

M. ZİHNİ KALSIN MUŞ VAKFI ONURSAL BAŞKANI

Ocak 2018

9


muş EĞİTİm vE kaLkındıRma vakfı

Vakıf Medeniyeti

İ

slâm medeniyetinde vakıf, bir gayenin tahakkuku için allah rızasını kazanmak niyetiyle ilahi bir emri yerine getirmek, kişinin kendisi ailesi ve diğer insanların yararına yaptığı her türlü hayırlı iş anlamındadır. Bu bakımdan vakfın hükümleri vakfın talepleri hiç bir şekilde gayesi dışında değiştirilemez. Vakıf, kelime olarak, durmak manasına gelir. islam hukukunda ise, bir mülkün bütün faydasını insanların yararına harcamak kıyamete kadar başka birinin mülküne geçmeyecek şekilde kullanımının devamını sağlamaktır. Bu amaçlarla kurulan vakıflar, din, dil ırk hatta yeryüzündeki hiç bir canlı ayırımı gözetmeksizin hizmet yapma gayesi içinde olmuştur. yüzyıllar içinde bu medeniyetin inşa ettiği iyilik, güzellik, sevgi ve merhamet sözcüklerinden hareketle büyük bir insanlık birikimi ortaya çıkartmıştır. yani vakıf hem kendini yaşatır, hem kendine ait olan eseri ve iyiliği... Bu bakımdan dedelerimiz, bize armağan olarak ne kadar maddî-manevî varlık bıraktı ise neredeyse hepsi vakıf yoluyla meydana getirilmiştir. Bilinen en eski vakıf, Mekke’deki kabe’dir. kabe, yeryüzündeki ilk mabettir. rivayete göre sürülerini satıp insanların istifadesi için vakfeden ilk insanda hz. ibrahim’dir. peygamberimiz Medine’deki yedi parça mülkünü vakfetmiştir. toplumsal hayatta sayısız işlevler gören vakıflar, Müslümanların hukuk dünyasında önemli katkılar sunmuştur. yüce kitabımızda da rabbimiz infak ve tasadduka işaret eden ayetlerden bahsetmektedir. ey insanlar, ruku edin, secdeye varın, rabbinize kulluk edin, iyilik yapın ki saadete erişesiniz. (hac, 22-77) keza, vakıfla ilişkisi kurulan ayet, “sevdiğiniz şeylerden sarf etmedikçe iyiliğe erişemezsiniz. her ne sarf ederseniz, şüphesiz allah onu bilir.“(al-i imran,3-92) Vakıf islâm tarihini göz önünde tutularak islâm hukukçularının takdire şayan değer çabaları sonucu işlenip geliştirilmiştir. nitekim bir hadisi şerifte “ insanlar ölünce üç şeyden başka ameli sona erer, devam eden sadaka (sadaka-i cariye)

10 Ocak 2018

faydalanan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat” denilmektedir. Bu hadiste geçen sadaka-i cariye islâm hukukçuları tarafından vakıf olarak yorumlanmıştır. Müslümanlar, islâm’ın ilk yıllarından itibaren kuran ve sünnetin emirlerine uyarak yardımlaşmaya başlamışlardır. cabir isimli sahabe, “Ben Mekkeli ve Medineli Müslümanlardan mal ve kudret sahibi bir kimse tanımam ki, vakıf ve tasaddukta bulunmuş olmasın, diyerek bu hakikati ifade etmiştir. islam tarihinde vakıflar, insanların ve başka canlıların faydasına olan çeşitli hizmetleri yerine getirmek üzere kurulmuştur. (ziya kacızı, 1985, 45) Vakıf, bir malın allah’ın malı olmak üzere ferdi mülkiyetten çıkartarak insanların faydasına sunmaktır. Buradaki önemli olan hususlardan biri, vakfedilen mal insanların faydasına olmasıdır. Şahsi mülkiyetten çıkarıp allah’ın mülkü olarak kabul edilmesiyle vakfedilmiştir. OSMANLILARDA VAKIF KÜLTÜRÜ osmanlı dönemlerinde ise vakıflar, zirve yapmış en ücra coğrafyalarda yaşayan insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamada ve hayat standartlarını yükseltmede en tesirli unsurlardan birisi de şüphesiz vakıf müesseseleri olmuştur. Bir vakıf medeniyeti olan osmanlı, bir vakıf külliyesi etrafında yalnızca şehirler kurmamış, aynı o şehri ayakta tutacak sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda vakıflar kurarak mekan ile insanı birlikte düşünmüş, hayatı her yönüyle kuşatan vakıflar kurmaya özen göstermiştir.

osmanlılarda vakıfların hizmet götürmediği ne bir yer, ne de bir sosyal alan kalmıştır. devlet iç ve dış sebeplerle mali sıkıntılara girdiği dönemlerde, vakıflar sayesinde eğitim ve sağlık hizmetleri, dini ve kültürel hizmetler aksamadan devam edebilmiştir. özellikle osmanlı döneminde pek büyük bir gelişme gösteren “vakıflar” sayesinde bir adam, vakıf evde doğar, vakıf beşikte uyur, vakıf mülkten yer içer, vakıf kitaplardan okur, vakıf bir okulda hocalık eder, vakıf idaresinden ücretini alır, öldüğü zaman vakıf bir tabuta konur ve vakıf bir mezarlığa gömülürdü. Vakıfların gördüğü hizmetlerin en başında geleni, eğitim ve öğretim alanındaki faaliyetlerdir. Bunun için tahsil gören öğrenciler yeme, içme, barınma ihtiyaçlarını gidererek bir mekanın temini idi.

osmanlılar vakıf kurumuna ayrı bir önem vermiş ve bu müesseseleri cemiyetin her katmanına yaymayı başarmıştır. öyle ki, padişahlardan tutun, onların anneleri, eşleri, kızları, erkek çocukları, gelinleri, şeyhülislamlar, müderrisler ve diğer devlet memurları zenginlerden tutun, mütevazi gelire sahip sıradan insanlara kadar, kadını erkeği hayırda yarışmışlar. nitekim kanuni sultan süleyman devrinin ünlü tarihçisi ve adamı lütfi paşa, asafname adındaki eserinde, ideal bir devlet adamının gelirlerinin üçte birini harcamasını, üçte birini tasarruf etmesini, üçte birini de hayır ve vakıf işlerine yatırmasını gerektiğini yazmaktadır.

Bu güzel hayrat müessesesi vasıtasıyla oluşturulan finansman kültür, eğitim, sağlık, altyapı, bayındırlık, dini ve sosyal hizmetlerde tarihte altın sahifeleri dolduracak önemli hizmetleri ortaya koymuştur. günümüz türkiye’sinde eğitim, sağlık, sosyal, güvenlik, ibadet ve bayındırlık faaliyetleri devlete yaklaşık 100 milyar tl’yi aşan bir maliyeti bulunmaktadır. Bu sebeple, Vakıflar bir devletin güçlü olmasında bir mihenk taşı bir yol haritasıdır. Vakıf her şeyden önce Müslüman toplumun manevî sigortalarından biri olup, kardeşliği, farkındalığı, bir arada yaşama sanatını öğreten önemli bir hayri müessesedir. niMetullah deMir osManlı arŞiVleri araŞtırMa uzManı- yazar


Muş’tan nefes alan Muş’a nefes vermeli İ

nsan âlemlerin özü, kâinat sisteminin, manzumesinin özetidir. Bu yönüyle insan yaratılmışların en şereflisi, varlıkların en mükemmelidir. insan bu şerefe, ilim ve irfan sayesinde ulaşır; takva ile meleklerden üstün mertebelere kavuşur. insanın en önemli meziyetlerinden biri de vefa ve dostluk duygusudur. Vefa, insana has bir meziyet, varlığı taçlandıran bir kıymettir. Bu karakter, bir insanın asaletinin bir simgesi, edep ve hayâsının neticesidir. Vefa, aslında yapılan insanlık, iyilik ve ihsana karşı bir teşekkürün ifadesidir. Vefa, aynı zamanda dostluk ve kardeşliğin neticesidir. dost olmak vefayı gerektirir. samimiyet ister, bağlılık ister. Vefalı insan dar günün dostudur. arkadaşının derdi ile dertlenir, sevincine ortak olur. Vefakar, zarif, ahlaklı, çalışkan, milli manevi değerlerine bağlı insan yetiştirmek suretiyle huzurlu bir cemiyet ortamı meydana getirmek,

dinin asli gayelerinden biridir, memleketimize bir vefa borcudur. kardeşlik duygularının azaldığı, içtimai huzur ve sükunetin bozulduğu zamanımızda böyle vasıflara haiz bir gençlik yetiştirebilmek ancak gönüllerin merhamet ve şefkat hissi ile dolması ve en güzel tezahürü olan zekat ve eğitim hizmetleri ile mümkündür. zira bütün bunlar kulun rabbine karşı en mühim bir şükür borcudur. dostluk ve kardeşliğe açılan kapı sevgiden, dostluk ve kardeşliğin devamı vefadan geçer. Vakfımız Muş’un her sahada kalkınması adına özveriyle yaptığı çalışmamalarla beraber, memleketimizdeki muhtaç ailelere ramazan ve kurban yardımları ile hiçbir ayırım söz konusu olmadan şefkat eli uzatmaktadır. özellikle, sevgi- merhametin cemiyetimize taşınması adına, eğitim

hayatında başarılı, araştıran, sorgulayan, öğrenen, öğreten, gelişen dünyaya ayak uydurabilecek, Muş’un inşasında katkıda bulunabilecek, her türlü platformlarda söz sahibi olacak, öz güveni tam, mukaddesat sevdalısı, ilim irfan ile mücehhez bir gençlik yetiştirme gayreti içerisindedir. yukarıda zikrettiğimiz bu gayret ve çalışmalarımıza vereceğiniz her türlü destek, hizmet halkamızın daha da büyümesine vesile olacak. ‘’Bir hayra vesile olan sanki onu işlemiş gibidir!’’ hadis-i şerif-i mucibince birçok hemşerimizin derdine merhem olacak, gençlerimizin daha iyi yetişmesine vesile olacaksınız. cenab-ı allah, ‘’Muşt’an nefas alan Muşa nefes Vermeli’’ inancını taşıyarak vefa örneği gösteren hemşerilerimizin her türlü hayır ve hasenatlarınızı kabul etsin! ramazan çaMlıca eğitimci yazar Ocak 2018

11


muş EĞİTİm vE kaLkındıRma vakfı YÖnETİm kuRuLu

BAȘKANLARIMIZ M Zihni Kalsın, M. Mesut Rençber, Selçuk Sadır, Orhan Sami Gültekin.

Kültürel değerlerimizi koruma ve ifa etmeyi

KÜTÜPHANE

bir borç olarak bilmekteyiz

M

uş eğitim ve kalkındırma Vakfı, azim ve alın teri ile bu ülkede kazanılanın bir kısmını, bunda payı olduğuna inandıkları insanları ve okumak isteyen gençleriyle paylaşmak üzere ve Muş’u temsil etmek adına 1995 yılında hayırsever hemşerilerimiz tarafından istanbul’da kuruldu. Vakfımızın Şubat 2014’te yenilenme projesi tamamlandı. Vakfımız; 5 katlı ve 700 m2’lik alanında kütüphanesinden

12 Ocak 2018

toplantı salonuna, yemekhanesinden birçok sosyal alanına kadar Muşlulara hizmet etmekte olan bir kuruluştur. Bizler bu amaçla; kültürel değerlerimizi korumada, çağımızın misyonunu ifa etmeyi bir borç olarak bilmekteyiz Vakfımız milli ve manevi değerlere saygılı, eğitim seviyesi yüksek nesiller yetiştirmeyi gaye edinmiştir. insanlar arasındaki maddi ve manevi eşitsizliğin giderilmesi sadece devletin görevi

olmadığı gibi, devletin üstlendiği görevlerin yanında; varlıklı ve müteşebbis insanlarımızın vakıflar kurarak yardımcı olmaları gerekmektedir. işte bu inançla, Muş’a hizmet etmek, Muş ve ilçelerinde yetenekli gençlerin yüksek öğrenim yapmalarında ve kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak, insani dayanışmayı ve yardımlaşmanın devamlılığını sağlamak suretiyle çalışmalarımızı yürütmekteyiz.


KONFERANS SALONU

BAHÇE

Ocak 2018

YEMEKHANE

13


faaLİYETLERİmİZ

“Vakfımızın amacı ilimizin bütün ihtiyaçlarına

maddi ve manevi cevap vermek”

V

akfımızın temel görevi ilimiz dışında eğitim gören Muşlu talebelerin maddi manevi ihtiyaçlarına yardımcı olmak, memleketimizin kalkınmasına ve tanıtımına yardımcı olabilmektir. tüm imkânları araştırmak olan vakfımızın Vakıf binamızın tadilatından sonra 138 olan eğitim bursumuzu 700’e çıkarmış bulunmaktayız. ramazan Bayramında yardım sever hemşerilerimizin sayesinde 10.000 aileye bayram hediyesi dağıtıldı. kurban bayramında 107 hisselik kurbanlarımızı Muş‘ta vekalet vererek kestirdik ve ihtiyaç sahiplerine dağıttık. ileriki yıllarda da bu hizmetlerin artarak devamını tüm hayır14 Ocak 2018

sever hemşerilerimizden rica ediyoruz. Vakıf bünyesinden Varto ilçesinde 50 talebelik yurt yapımına katkıda bulunduk. sungu ilçesine, imam hatip ortaokul inşaatının yapımını tamamladık. Bulanık ilçesine mobil cenaze yıkama aracı hediye ettik. yine vakfımızda hafta içi öğrencilerimiz ile sohbetler düzenlemekteyiz elimizden geldiğince maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarına cevap vermek arzusundayız. istanbul’un önemli akademisyen ve bürokratlarını vakfımıza davet ediyor, öğrencilerimiz ile tecrübe ve deneyimlerini paylaşmaktayız. ikinci görevimiz Muş’un kalkınması ile ilgi katkı sağlamak şükürler olsun bu konuda da önemli

adımlar attık. ramazan ayında istanbul ticaret odası Başkanı ve yönetim kurulunu Muş‘ta misafir ettik ve 2 gün boyunca ilimizin tanıtımını yaptık. tüm emeği geçen arkadaşlarıma ve hayırsever hemşerilerimize sonsuz teşekkürler. yine Muş alparslan üniversitesi’nin daveti üzerine Muş’ta düzenlediğimiz Muş çalıştayı ve sağlık üzerine toplantılarımız çok verimli geçti. Bugün baktığımızda Muşlular olarak çok önemli yerlerde hemşerilerimizin olmasından gurur duymaktayız. Bu yaptığımız bütün çalışmalarla yarının bürokratları yarının önemli insanlarını yetiştirmek amacındayız. Bu çalışmalarımıza katkı sağlayan bütün hemşerilerimize sonsuz teşekkürler ediyoruz.


buRs kOmİsYOnu

Vakfımızın verdiği burslar

V

akfımız geçmişten günümüze nesil yetiştirme gayesiyle Muşlu üniversite öğrencilerine kucak açmış, onları hem maddi hem manevi olarak destekleyip hayatın her adımında yanlarında durmuştur. Vakfımız, maddi ihtiyaç sahibi ve derslerinde başarılı üniversitelerde okuyan öğrencilerin yükseköğrenimlerine katkıda bulunmak amacıyla karşılıksız yükseköğrenim bursu veriyor. Vakfımızın asli görevlerinden biri olan ihtiyaç

sahibi yükseköğrenim öğrencilerine öğrenim süreçleri boyunca maddi destekte bulunmak ilkesince; yönetim kurulu olarak göreve geldikten sonra hayırseverlerin desteği ile 2013-2014 öğrenim yılında aylık 100-tl’den 178 öğrenciye, 2014 -2015 öğrenim yılında ise 125-tl’den 284 öğrenciye, 2015-2016 yılında ise 135-tl’den 400 öğrenciye 2016-2017 yılında ise 500 öğrenciye 150-tl’den burs verilmiştir. 2017-2018 dönemi içerisinde ise 175-tl’den 700 öğrenciye burs verilmektedir. Burslar her

ay öğrencilerimizin hesaplarına düzenli bir şekilde yatırılmaktadır. Burslara yapılan başvuruların değerlendirilmesi, mülakatların yapılması, dosyaların ve başvuru formalarının incelenmesini her yıl vakıf yönetim kurulumuz tarafından seçilen burs ve eğitim komisyonumuz tarafından yapılmaktadır. Başvuruların değerlendirilmesi süreci, yönetim kurulumuzun oluşturduğu burs başvuru yönetmeliğinde belirtilen kriterlere göre yürütülmektedir.

Ocak 2018

15


buRs TabLOmuZ

16 Ocak 2018


Ocak 2018

17


mEsLEk GRuPLaRı vE kanaT ÖndERLERİ TOPLanTıLaRımıZ

Memleketimizin proje ve eksikleri vakfımızda dile getirildi

Vakfımızın düzenlemiş olduğu programlar çerçevesinde önemli yerlere gelmiş memleketimize hizmetleri bulunan siyaset, bürokrasi, sanayi ve ticaret oda başkanları, ekonomide önemli vazifeler yapan hemşerilerimiz, memleketimizin sorunlarına değinmişlerdir. Eksiklikler dile getirilerek vakfımız takipçisi olmuştur.

18 Ocak 2018


MÜSİAD inşaat sektör kurulunu vakfımızda kahvaltıda ağırladık. Vakıf başkanımız Dr. Orhan Sami Gültekin kendilerine vakfımızın faaliyetlerini ve Muş’un sosyo-ekonomik durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Tıp öğrencilerimiz kahvaltıda buluştular Vakfımızda kahvaltıda bir araya gelen Muşlu Tıp öğrencilerine, Vakıf Başkanımız Dr. Orhan Sami Gültekin, Prof. Dr. Vahit Özmen, Dr. Nevin Özmen, Vakıf 2.Başkanımız K.Serhat Kalsın ve yönetim kurulu üyemiz Mehmetşah Dursun eşlik ettiler.

Ocak 2018

19


kOnfERansLaR

Memleketimiz İçin Varız Ve Bir Aradayız... Muş Vakfı eğitim gören üniversiteli gençleri hayata daha iyi hazırlamak için seminer ve konferanslar düzenlemektedir... Geleceğimizin teminatı gençlerimizin iyi yetişmesi için yıl boyunca alanında uzman şahısları, değerli yazar, düşünür ve profesörleri vakıf merkezine davet ederek öğrencileriyle buluşturan Muş Vakfı, düzenlediği konferans ve oturumlarla onların ufuklarını açmakta ve eğitimlerine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, memleketimizin parlak geleceği gençlerimizin iş hayatlarında da başarılı olmaları için, mesleklerinde önemli başarılar elde eden ihtisas sahibi Muşlu bürokrasi, iş adamı ve akademisyenlerle gençlerimiz bir araya getirilmektedirler. Vakfımız düzenlediği programlarla; öğrencilerimizin kariyer hayatlarına ışık tutmakta, gençlerimize tecrübeli yönetici ve girişimcilerden değerli tecrübe ve öğütlerini alabilme imkanı sunmakta, İş hayatına hazırlık kapsamında düzenlenen konferans etkinlikleri vasıtasıyla güçlü bir vizyonla hayata atılmalarını sağlamaktadır.

Vakfımızda “Başarının tanımı ve Kariyer” söyleşisi gerçekleşti Vakfımızda Vakıf Başkanımız Dr. Orhan Sami Gültekin ve Başhan Tarımsal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Memiş tarafından” Başarının tanımı ve Kariyer” söyleşi gerçekleşti.

Prof. Dr. Vahit Özmen öğrencilere azim ve başarıyı anlattı Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Muş Eğitim ve Kalkınma Vakfı Genel Kurul Üyesi Vahit Özmen, vakfın düzenlediği öğrenci buluşmasında, katılan öğrencilere başarı konusunda tecrübelerini aktardı.

20 Ocak 2018


Muş eğitim ve kalkındırma Vakfı akademi çalışmaları kapsamında bursiyer öğrencilerimize yönelik, aylık periyodlarla düzenlediğimiz seminerlerimizin Mayıs ayı konu ve konuğu ”sosyal Medya Ve algı yönetimi” söyleşisi ile (usMed) uluslararası sosyal Medya derneği Başkanı said ercan idi. Muş Vakfı Merkezinde düzenlenen söyleşide ercan, sosyal medya nedir? sosyal medya mecralarının dünyada ve ülkemizdeki kullanım grafikleri, sosyal medyanın günümüz ve gelecekteki önemi konularında bilgi verdi. ayrıca sosyal medyanın günümüzde bir algı aracı olarak kullanıldığını ve toplumsal olaylarda özellikle olumsuz anlamda kullanıldığına dikkat çekti. sosyal medya kullanmamanın bir yarar sağlamadığı aksine bu mecralarda olmamanın kötü niyetli insanlara yol açtığına da değindi. söyleşi soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.

Prof.Dr.Mehmet KARACA öğrencilerimiz ile bir araya geldi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr.Mehmet KARACA vakfımızın Vefa’daki genel merkezinde öğrencilerimizle bir söyleşi gerçekleştirdi.

Ocak 2018

21


Sohbetler

V

akıf merkezimin salonunda, konularında ihtisas sahibi ilim adamlarımız tarafından, üniversiteli gençlerimize ve iştirak eden davetlilerle, haftada bir veya ihtiyaç duyulduğu zamanlarda olmak üzere ilmî sohbetler yapılmakta ve günümüze ait önemli meseleler görüşülerek çare ve çözüm yolları dile getirilmektedir. düşünmeyenlerin büyük soruları olmaz; amma düşünen her insan, er ya da geç, bir gün sorar: Ben neyim; nereden geldim, nereye gideceğim? Başsız ve sonsuz olan bu âlem neden var oldu ve ben niçin yaratıldım? Bu soruların cevabını bulanlar mes’uddur, huzurludur, onlar için her şey yerli yerindedir. fakat hayatın akıp giden seli içinde, bir lâhza durup düşünen ve hilkatin derin sırlarını çözebilen, açmazlarına çâre, derdine devâ bulan kaç bahtlı vardır? işte, en son ve en yüce dinin anlatıldığı, bütün hemşerilerimizi sevgi ve şefkatle kucaklayan vakfın sohbet iklimi bize hakikatin yolunu gösteriyor. günlük hayatın içinden, küçük hâdiselerden büyük neticeler çıkararak ufkumuzu aydınlatıyor. öyle ki en çapraşık meseleler kolayca çözülüyor ve bizi kendi gerçeğimizle yüz yüze getiriyor.

22 Ocak 2018


TaZİYELERİmİZ

Taziyelerimiz

V

akfımız, yakınlarını kaybeden hemşerilerimizin acılarına ortak olmaktadır. ‘acılar paylaşıldıkça azalır’ sözünden yola çıkan vakıf yönetimi, vefat haberini alınır alınmaz kederli aileye başsağlığı dileklerini iletilmektedir. Vakfımız taziye ve vefat bildirimlerini hemşerilerimize mesaj ve web sitemiz yolu ile yapmaktadır. Vakıf binamız, vefat eden hemşerilerimizin ailelerinin, başsağlığı ve taziye ziyaretlerini kabul edebileceği, gerekli her türlü ikramın yapılabileceği bir mekan olarak acılı aileye üç gün için tahsis edilmektedir. Bu vesile ile, istanbul gibi metropol şehirde böyle bir taziye mekanının bulunması, taziye günlerinde de hemşerilerimizin bir araya gelmesini sağlamakla çok önemli bir hizmet ifa edilmektedir.

Ocak 2018 23


ÇaLışTaYLaR

Temel Gayemiz Muş’un kalkınmasına katkı sağlamak ve yarının önemli insanlarını yetiştirmek

Bugün baktığımızda Muşlular olarak çok önemli yerlerde hemşerilerimizin olmasından gurur duymaktayız. Bu yaptığımız bütün çalışmalarla yarının bürokratlarını yarının önemli insanlarını yetiştirmek amacındayız. İstanbul Ticaret Odası Başkanı ve Yönetim Kurulunu Muş‘ta misafir ettik ve 2 gün boyunca ilimizin tanıtımını yaptık. Yine Muş Alpaslan Üniversitesinin daveti üzerine Muş’ta düzenlediğimiz Muş çalıştayı ve sağlık üzerine toplantılarımız çok verimli geçti.

Ekonomiden sorumlu Başbakan yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek vakfımızı ziyaret etti Ekonomiden sorumlu Başbakan yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek’i Vakfımızda ağırladık. Toplantıya vakfımıza maddi-manevi destek veren hemşerilerimiz iştirak ettiler.

ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı düzenlendi düzenlenen “ünidap uluslararası Bölgesel kalkınma konferansı”nın; sosyal kalkınma, kültür ve turizm, tarım ve hayvancılık, enerji, eğitim ve sanayi alanlarında toplam 22 oturum halinde sunumlar gerçekleştirildi. alanlarında uzman birçok akademisyen bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak birçok konu hakkında bilgi verdi. Vakıf Başkanımız, dr. orhan sami gültekin’in konuşmacı olduğu “sağlık ve kalkınma” konulu konferans , Vali yardımcısı ercan öter başkanlığında yapılan ve istanbul tıp fakültesi genel cerrahi aBd öğretim üyesi prof. dr. Vahit özmen, gazi tıp fakültesi Biyokimya aBd öğretim üyesi doç. dr. cengiz karakaya panelde konuşmacı olarak yer aldılar. 24 Ocak 2018


ÇaLışTaYLaR

Muş’a büyük yatırım atağı Muş valiliği, Muş Vakfı ve daka ortaklığında yapılan yatırımcılara yönelik 23 ili kapsayan cazibe Merkezleri programı bilgilendirme toplantısında istanbul’daki iş dünyası bir araya geldi. Muş’un hedefi büyük, toplantıya, ak parti Muş Milletvekili Mehmet emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı feyat asya, Muş alpaslan üniversitesi rektörü dr. fethi ahmet polat, istanbul sanayi odası Başkanı erdal Bahçıvan, istanbul Muşlu iş adamları ve birçok sivil toplum kuruluşu katıldı. “VAKFIMIZIN AMACI İLİMİZİN BÜTÜN İHTİYAÇLARINA MADDİ VE MANEVİ CEVAP VERMEK”

açılış konuşmasında söz alan Muş eğitim ve kalkındırma Vakfı Başkanı dr. orhan sami gültekin, öncelikle vakfımızın temel görevi ilimiz dışında eğitim gören Muşlu talebelerin maddi manevi ihtiyaçlarına yardımcı olmak, memleketimizin kalkınmasına ve tanıtımına yardımcı olabilmektir.

tüm imkânları araştırmak olan Vakfımızın yönetim kurulundaki kıymetli arkadaşlarımla birlikte yönetmekteyiz. Bu süre zarfında yaptığımız çalışmalar zarfında desteklerini esirgemeyen değerli hemşerilerimize teşekkürlerimi iletiyorum, dedi.

Muş Ovası Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı Muş Valiliği, Muş alparslan üniversitesi, gıda, tarım ve hayvancılık il Müdürlüğü ve daka ortaklığıyla düzenlenen ‘Muş ovası tarım ve hayvancılık çalıştayı’na vakıf başkanımız dr orhan sami gültekin ve beraberindeki heyet katıldı. Muş alparslan üniversitesi kongre ve kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve 2 gün boyunca devam edecen çalıştaya; Muş Valimiz seddar yavuz, Belediye Başkanı feyat asya, gıda tarım ve hayvancılık Bakanlığı Müsteşar yardımcısı Mehmet hadi tunç, Muş alparslan üniversitesi rektörü prof. dr fethi ahmet polat, Muş Vakfı Başkanı dr. orhan sami gültekin, istanbul sanayi odası Başkanı erdal Bahçıvan ve istanbul ticaret odası Başkan yardımcısı gökhan Murat kalsın ve beraberindeki heyet, farklı enstitülerden çok sayıda öğretim görevlileri, stk ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ile çok sayıda davetli katıldı. programın ilk oturumu katılımcılara sertifika törenin ardından sona erdi. çalıştaydan sonra vakıf başkanımız dr orhan sami gültekin Vakfımız aracılığı ile memleketimize yapılan lale camii ve külliyesi ile sungu imamhatip ortaokulunu gezdi. heyetimiz Muş’taki kurum ve kuruluşları da yerinde ziyaret etti. Ocak 2018 25


RamaZan YaRdımLaRımıZ

Bu Ramazan’da Muş Garip Kalmasın

R

amazan ayında Muş ilimizde on binlerce fakir aileye gıda yardımı yapılmaktadır. tüm bu hizmetlerin sebebi siz, vesilesi biz oluyoruz. istanbul’da merkezi bulunan ve binlerce gönüllüsüyle insani yardım çalışmaları yürüten Muş Vakfı mübarek ramazan ayı için de hazırda bekliyor. ‘Bu ramazan garip kalmasın’ sloganıyla yola çıkan Muş Vakfı; içerisinde nohut, pirinç, bulgur, salça, reçel, şeker, yağ, çay, tuz, un gibi temel gıda ürünlerinin olduğu kumanya bağışlarınızla destek olup, bir

26 Ocak 2018

ailenin mutfak ihtiyacını karşılamak için yardımda bulunabilirsiniz. zekât ve fitrelerinizle memleketimizde kimsesizlerin, muhtaçların ve yetimlerin yüzlerini güldürebilir; ailenizle yaşadığınız iftar sevincini bir başka ailenin de yaşaması için nakdi ve ayni iftar bağışı gerçekleştirebilirsiniz. Vakfımız her yıl olduğu gibi bu yılda 10 binden fazla gıda yardımını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. yönetimimiz süresince her yıl ramazan gıda kolilerimizi Muş’ta dağıttık.

2014 yılında 6.500 Koli, 2015 yılında 9.000 Koli, 2016’da 12.000 Koli, 2017’de 10.000 Koli,

gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık.


kuRban YaRdımLaRımıZ

Kurbanlarımızı Muş’ta Kesiyoruz

H

er yıl olduğu gibi bu yıl da Muş Vakfı olarak kurbanlarımızı Muş’ta kestik. istanbul’daki hayırsever iş adamlarımızın ve vakıf yönetim kurulu üyelerimizin himmetleriyle topladığımız 107 hissenin kesim ve dağıtımını Muş lale camii külliyesi’nde yaptık. dağıtımına vakfımızın görevlileri nezaret etti. ayrıca savaş nedeniyle ülkemize sığınmış memleketimizde bulunan suriyeli mültecileri de unutmadık. zor şartlarda yaşamlarını sürdüren bu insanlara da kurban dağıttık.

Ocak 2018

27


muş dERnEkLERİ İLE kORdİnasYOn

Temel amacımız hemşeri

M

uş Vakfı, derneklerle koordinasyon içerisinde bir çatı olmuştur. Muş Vakfı’nın ev sahipliğinde Muş dernekleri istişare toplantıları düzenlemektedir. Muş ili adına kentte faaliyet gösteren dernekler yapılan toplantılarda yapılacak çalışmalarla ilgili çözüm önerileri görüşülmüştür. Vakfımız, Muşluların her zaman ortak paydada buluşması gerektiğini farklılıkları gözetmeksizin hep birlikte olması gerektiğini fikrini benimsemiştir.

28 Ocak 2018


dayanışması olmuştur

Ocak 2018 29


TamamLanan PROJELERİmİZ

Maddi ve manevi bütün ihtiyaçlara cevap vermek arzusundayız

-tüm imkânları araştırmak olan vakfımızın, vakıf binamızın tadilatından sonra 138

LALE CAMİİ

30 Ocak 2018

olan eğitim bursumuzu 700’ye çıkarmış bulunmaktayız.

-ramazan Bayramında yardımsever hemşerilerimizin sayesinde 10.000 aileye bayram hediyesi dağıtıldı. -kurban bayramında 107 hisselik kurbanlarımızı Muş‘ta vekalet vererek kestirdik ve ihtiyaç sahiplerine dağıttık. ileriki yıllarda da bu hizmetlerin artarak devamını tüm hayırsever hemşerilerimizden rica ediyoruz. -Vakıf bünyesinden Varto ilçesinde 50 talebelik yurt yapımına katkıda bulunduk. -sungu ilçesine, imam hatip ortaokul inşaatının yapımını tamamladık. -Bulanık, korkut, yaygın ilçesine mobil cenaze yıkama araçları hediye ettik. -yine vakfımızda hafta içi öğrencilerimiz ile sohbetler, hafta sonları belirli periyotlarla konferanslar verilmektedir. elimizden geldiğince maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarına cevap vermek arzusundayız.

KIZ KURAN KURSU


Sungu İmam Hatip Ortaokulu açılışını gerçekleştirdik

V

akfımız tarafından sungu beldesinde yaptırılan 8 derslikli sungu imam hatip ortaokulunun açılışı yapıldı.

sungu beldesinde yaptırılan 8 derslikli sungu imam hatip ortaokulunun açılış törenine Vali seddar yavuz, ak parti Muş Milletvekili Mehmet emin Şimşek, Belediye Başkanı feyat asya, Muş alparslan üniversitesi rektörü fethi ahmet polat, Vakfımız yönetim kurulu Başkanı dr.orhan sami gültekin, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Ocak 2018

31


ZİYaRETLERİmİZ

Vakfımıza ve memleketimize hizmet eden hemşerimizin yanında olmayı borç bildik Memleket sevdalısı gören tüm hemşerilerimiz ve hayırsever işadamlarımızın yanında olduk. Zaman zaman Muş’ta bir araya gelerek orada faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile görüşmelerimiz oldu. Memleketimizin sorunlarını dile getirdik, çalışmaları yerinde gördük. Vakfa desteklerini esirgemeyen hemşerileri desteklerinden ötürü hem Muş Vakfı hem de burs alan öğrencilerimiz adına teşekkür ziyaretlerimiz oldu.

Muş Vakfı Yönetim Kurulunun İstanbul Valisi Sayın Vasip Şahin’e Nezaket Ziyareti Vakıf Başkanımız Dr.Orhan Sami Gültekin yönetim kurulu üyelerimiz K.Serhat Kalsın, Ulvi Eroğlu,Nurettin Bulut’tan oluşan heyetimiz İstanbul Valisi Sayın Vasip Şahin’e nezaket ziyaretinde bulundular. İstanbul Valiliği’nde gerçekleşen ziyaret samimi bir havada gerçekleşti. Vakıf yönetim kurulumuz sayın valimizle, Muş Vakfı’nın faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı.

32 Ocak 2018


Ocak 2018 33


kÜLTÜREL faaLİYETLERİmİZ

Öğrencilerimiz ile Boğaz turu gerçekleştirdik

2016-2017 öğretim yılında Muş vakfı akademik çalışmaları sonrası istanbul’da okuyan bursiyerlerimiz ile Boğaz turu gerçekleştirdik. yaklaşan sınavlar öncesi bu tur öğrencilerimize iyi moral olduğu gibi öğrencilerimizin de birbirlerini daha yakında

tanımalarına aralarındaki samimiyetin daha da artmasına vesile oldu.tura 2.Başkanımız k.serhat kalsın,genel sekreterimiz Şemsettin Memiş ve diğer yönetim kurulu üyelerimiz de eşlik ettiler. istanbul’un tanıtımını 2.başkanımız k.serhat kalsın yaptı.

“Lale’nin Yolculuğu” sergisi yapıldı Vakfımız ve istanbul ticaret odası katkılarıyla düzenlenen “lale’nin yolculuğu” isimli fotoğraf sergisinin açılısını, bütün hemşerilerimizin katılımıyla coşkuyla yaptık. yeni camii hünkar kasrı’nda gerçekleştirdiğimiz “lale’nin yolculuğu” sergimizde fotoğraf sanatçıları kenan demir ve celalettin tosun’un Muş’a özgü fotoğraflarından oluşan ve 8 nisan’a kadar açık olacak sergimiz büyük ilgi gördü.

34 Ocak 2018


“Muş İçin Çal” Projesi tamamlandı Vakfımız ve Muş alparslan üniversitesi tarafından ortak yürütülen “Muş için çal” projesi alparslan üniversitesi ve rektörü prof. dr. fethi ahmet polat’ın destekleriyle tamamlandı. proje kapsamında ilimiz ve 5 ilçesinin tanıtımı için sağlık kültür ve spor daire Başkanlığı Şube Müdürü fırat aykan yönetmenliğinde çekilen klipte, aralarında rektör yardımcımız prof. dr. abdüllatif tüzer, kültür-sanat uygulama ve araştırma Merkezi Müdürü yalçın dicle, ünlü halk Müziği sanatçısı cengiz özkan ve bir televizyon kanalında yayınlanan ses yarışmasında birinci olan hemşerimiz dodan özer, yaşar Büte, Murat dora, Bülent ak, ahmet Vecihi Bingöl, sıla yılmaz duman, necdet evren, duygu yazgın kazemi, yunus Büyüközer, dilek Şahin, kemal süzgeç, çimen yalçın, yaseri Bozkurt, orhan dilanar, yunus teke, serdar solmaz, akdeniz teke, ömer faruk günay, ismail Biter, özgür akkuş, fehmi güler, Mustafa tuncer, irem Büte, ramazan Başaran ve saadettin Bahçıvan’ın bulunduğu müzisyenler tarafından yemen türküsü, lavuko Mele isa, Mektebin Bacaları isimli Muş’a ait türküler seslendirildi. üniversitemiz kampüsünün ve Muş’un; yıldızlı han, hacı Şeref camii, Murat köprüsü, ulu camii, Malazgirt kalesi, karasu nehri, kale parkı, çar çayı, Meryem ana kilisesi, sungu kent Meydanı, alaaddin Bey camii, Muş Bağları gibi birbirinden güzel doğal ve tarihi mekânlarında muhteşem kış manzaraları üniversitemiz halay ekibi eşliğinde 18 ayrı çekim yapıldı.

“Büyük Muş Harafane-Piknik Şenliğimizi” gerçekleştirdik 14 Mayıs pazar günü güngören Belediyesine ait kemerburgaz aziz paşa mesire alanında Vakfımız, Muş il ve ilçe dernekleri ile beraber Muş dernekleri federasyonuyla gerçekleştirdiğimiz şenliğe hemşerilerimiz büyük ilgi gösterdi. program memleketimizin yöresel müzikleri ile başladı. Muşlu sanatçılar sahne aldılar. hemşerilerimiz de yöresel oyunlar ile sanatçılarımıza eşlik ettiler. Ocak 2018 35


basında muş vakfı


Özlemlerimiz – İdeallerimiz •Vakfımızın giderlerini karşılayabilmek için sabit gelir kaynakları oluşturmak.(otopark, büfe işletme vs.) •Vakfımız bünyesinde en az 1000 öğrenciye burs verebilmek. •İstanbul’da Muşlu öğrencilerimizin barınacağı bir yurt yaptırmak. •Muş’ta bulunan külliyemizde özel dersler ve eğitimler vermek. •Yine Muş’ta bulunan külliyemizde yardıma muhtaç olan vatandaşlarımıza her gün yemek dağıtımı yapmak. •Bulanık ve Varto’nun istediği yüksek eğitim ve öğretim kurumlarına kavuşturulması. •Muş ovası tarımsal arazilerinin çiftçilerimizce daha verimli işletilir hale getirilmesi ve 65.000 dönüm TİGEM arazisinin işletilmesinin Muşlu iş adamlarımız tarafından işletilmesini sağlamak. •Muş ilimizin çıkışında, sanayiye yakın bölgede 24 dersanelik,3 atölye kapasiteli her yıl 1000 talebeyi eğitecek endüstri meslek okulunun yapılamasına yardımcı olmak. •Malazgirt ilçemizi, tarihi ve Turistik bir bölge haline getirmek. •Tüm Muş derneklerinin ve Sivil toplum örgütlerinin Muş Vakfı çatısı altında aynı ideale doğru birleşmelerini sağlamak.

38 Ocak 2018


Ocak 2018 39


GELECEĞİMİZİ BİRLİKTE KORUYALIM

BAĞIŞ HESABI:

VAKIFBANK ŞEHREMİNİ ŞUBESİ iBan:tr940001500158007302227508 BURS HESABI: iBan : tr200001500158007286009179 GARANTİ BANKASI UNKAPANI ŞUBESİ iBan:tr38 0006 2000 1600 0006 299 290 VAKIFBANK USD HESABI iBan:tr040001500158048011858719 VAKIFBANK EURO HESABI iBan:tr940001500158048012092518 iletiŞiM Bilgileri Molla hüsreV Mah. Vefa cad. no: 43 Vefa/fatih – istanBul tel : 0212 513 26 60 / 513 17 52 / faX : 0 212 520 53 37 / gsM : 0 533 961 90 49 e-Maıl : musvakfi@gmail.com / www.musvakfi.org.tr

Profile for musvakfi34

Muş eğitim ve kalkındırma vakfı 2018  

www.musvakfi.org.tr

Muş eğitim ve kalkındırma vakfı 2018  

www.musvakfi.org.tr

Advertisement