Page 1

26. september 2013

Nr 5

www.mustvee.ee

Linnapea Max Kaur: peame rohkem toetama pensionäre ustvee peab võtma eeskuju Tallinnast, kus pensionäridele osutatakse suur tähelepanu. Seda ka lisatoetuste näol, sotsiaal- ja tervisetoetuste kõrval. Meie põlvkond peaks olema tänulik eakate põlvkonnale, kes

M

oma igapäevases töös on saavutanud suuri tulemusi, mille vilju saame meie täna nautida. Mustvee linna sotsiaalvallas on veel palju ära teha. Oleme küll juba toetanud peresid, kes vajavad ravi ja ravimeid, samuti aitame Tšernobõli kannata-

jaid ning jagame küttetoetusi. Ometi pole siin kaugeltki kõik veel tehtud. Mustvee linnapeana arvan, et me peame mõtlema ka teiste sotsiaalsete gruppide toetamisele. Ning peaksime julgemalt toetama eeskätt just meie linna pensionäre. Mustvee linn peab näitama, et hoolib neist, kes kõige rohkem vajavad toetust.

Siinkohal on oodatud ka linnaelanike ettepanekud, kuidas seda kõige õigemini ja efektiivsemalt teha. Kõigepealt loome linnavalitsuse juurde Eakate Kogu. Koostöö võimuga alaku rohujuure tasandilt. Linnavõim peab olema linnarahva teenistuses. Ainult üheskoos saame luua oma linnale helge tuleviku.

Mustvee Linnavolikogu kandidaatide koondnimekiri Valimisliit Ühistulevik nr 101 PAVEL KOSTROMIN nr 102 JAAN RAHUKÜLA nr 103 EVDOKIA ABAKANOVA nr 104 ANNA LAGUTINA nr 105 VEERA AGANITŠ nr 106 LJUDMILLA SMIRNOVA nr 107 ANTONINA GRUDKINA nr 108 ANNA KOLPAKOVA nr 109 LADA PÄRN nr 110 LIIDA DEMIDOVA nr 111 KONSTANTIN TOPKIN

Valimisliit Pähklid

Tallinna pensionäride klubi külaskäik Mustvee linna. Таллиннский клуб пенсионеров посетил город Муствеэ.

Мэр города Макс Каур: мы должны больше поддерживать наших пенсионеров

Г

ород Муствеэ должен брать пример с Таллинна, где пенсионерам уделяют большое внимание. Это и серьёзная поддержка дополнительно к пенсии со стороны Таллинна в день рождения, и сильная социальная и медицинская поддержка. Уверен, наше поколение должно быть благодарно нашим пенсионером,

которые своим ежедневным трудом добились больших успехов которыми мы сегодня можем пользоваться. В социальной политика города Муствеэ надо ещё много сделать. Хотя сегодня мы уже помогаем семьям необходимой медицинской поддержкой, поддерживаем наших пострадавших на Чернобыльской АС, поддержива-

ем дотациями на отопления. Конечно много в этой области надо ещё сделать. Как мэр Муствеэ уверен, что мы должны расширить социальную поддержку. И должны смелее поддерживать прежде всего наших дорогих пенсионеров. Город Муствеэ должен показать, что заботится о тех кто больше всего нуждается в поддержке. Здесь

важно прислушиваться к мнению пожилых горожан, как лучше организовать социальную поддержку пенсионерам. Есть предложения создать при мэрии города совет пенсионеров, который всегда сможет дать ценный совет городской власти. Городская власть должна служить людам. Только вместе сможет сделать жизнь в городе лучше.

Tarkus tuleb tasapisi, tuleb tasahilju Tarkuselt ei tasu loota kohe valmis vilju. Pole tarkus ladvaubin, mida haarad käega Ei saa tarkust pähe panna võimu ega väega. Olivia Saar

Муствеэская русская гимназия Наш 1-ый класс

Mustvee Gümnaasiumis alustasid kooliteed:

Да я л ко а К е я Ф ткул а а та я Кле е ок ад К о оо Да л М тт Д т М тт лек Му а лья П ошк тал а С ят кая К лл аде а дел а Ушако а

Ariana Krivonogov Kenet Kuusik Rafael Kuusik Kahro Oja Kaire Paluoja Karl-Holger Rebane Harald Reisenbuk Kristo Saar Klassijuhataja: Aale Sildaru

Кла ая уко од тель ца — Л я а о а Ка ьк

nr 112 ALEKSANDR APOLINSKY nr 113 TATJANA KUDINA nr 114 LEELO AGANITŠ nr 115 ANATOLIA LUNINA nr 116 ARTUR AGANITŠ nr 117 EHA RAJA nr 118 NONA KOLPAKOVA nr 119 ASTA PAJU nr 120 GRIGORI BORISOV nr 121 ALEKSANDR KAŠNIKOV nr 122 VIKTOR ŽULIN nr 123 MIHHAIL GRINKIN nr 124 ZLATA HOLLAT nr 125 ZINAIDA KLEMM nr 126 JELENA AGANITŠ nr 127 IVAN SMIRNOV nr 128 MIHKEL KALJUMÄE nr 129 NADEŽDA BORISSOVA nr 130 VLADIMIR TATARNIKOV nr 131 NATALIJA KLIMOVA nr 132 TAAVI PÄRN nr 133 MIHHAIL RATMAN nr 134 NATALJA NIKOLAJEVA nr 135 JELENA KLIMOVA nr 136 SVETLANA MASPANOVA nr 137 IRINA TINT nr 138 INNA MALÕŠEVA nr 139 PJOTR GRINKIN nr 140 LEONIDA SUVOROVA nr 141 VALDA MESI

Valimisliit Meie Mustvee nr 142 RIINA PAJULA nr 143 MATI KEPP nr 144 ANU OTS nr 145 LAIDI ZALEKEŠINA nr 146 VIKTOR GUSSEV nr 147 KRISTA PIRK-BIRK nr 148 KRISTI VÄITS nr 149 REILI TOOMING nr 150 OKSANA PERM nr 151 EENOK HAAMER nr 152 SERGEI ULEKSIN

Eesti Keskerakond nr 153 MARIANNE KIVIMURD-TARELKINA nr 154 LEMBIT KIVIMURD nr 155 RITA SORGINA nr 156 VASSILI JAZÕKOV nr 157 SIRET LAURIKAINEN nr 158 HEIKI TUPPITS nr 159 MALLE MÄGI nr 160 IVAN TARELKIN nr 161 PEETER KUUS nr 162 ALLA AGANITŠEVA nr 163 TOOMAS VIITAK nr 164 AINO VIITAK nr 165 VALDEKO SIRGE nr 166 ANDRES REBANE nr 167 JULIA REINUS nr 168 GALINA AGANITŠ nr 169 MATI HINDRIKUS nr 170 TATJANA RESIK nr 171 RAUL ANSLAN

Üksikkandidaat nr 172 KARINA KAŠNIKOVA


lk 2

Nr 5 26. september 2013

MUSTVEE LINNA LEHT

Raamatukogupäevad Mustvee linnaraamatukogus

10.10. – 13.10.2013 Toimub eelhääletamine maakonna valimiskomisjoni määratud jaoskonnas. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00. 10.10. – 16.10.2013 Elektrooniline hääletamine algab 10. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni hääletamise lõpuni 16. oktoobril kell 18.00. 14.10.- 16.10.2013 Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sealhulgas valija asukohas ning kinnipidamiskohas. Aadressil Tartu 12, kultuurikeskuse ruumides. Info telefonil 772 6161. 20.10.2013 VALIMISPÄEV! Hääletamine toimub kell 9.00 - 20.00. Aadressil Tartu 12, Kultuurikeskuse ruumides. Toimub ka kodus hääletamine.

Mustvee linnavalitsuse 14. augusti 2013 istungil - väljastati kaks kasutusluba eramute kasutusele võtmiseks; - eraldati reservfondist 270 eurot Kalevipoja VIII Rulluisumaratoni korraldamiseks; - kinnitati pakkumismenetluse korraldamine Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostööprogrammi 2007-2013 suuremahulise infrastruktuuriprojekti “Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond” Mustvee linna kinnistule Pihkva tn 1a paadisadama põhiprojekti ning Mustvee sadamaa-ala põhjakai Pihkva tn 2u rekonstrueerimise projekti koostamine; - eraldati raha täiendavate sotsiaaltoetuste maksmiseks (I klassi õpilase toetus ja küttetoetus); - anti luba avaliku ürituse Mustvee koolilaat läbiviimiseks; - määrati linnas asuvatele maaüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed ning nõustuti katastriüksuste moodustamisega ja maa riigi omandisse jätmisega riigi reservmaana: lähiaadressiga Raudtee tn 4, Mustvee linn, sihtotstarbega ärimaa; lähiaadressiga Tartu tn 18a, sihtotstarbega elamumaa; - määrati valimiskomisjoni asukohaks Tartu tn 28, Mustvee linn; - arutati läbi Mustvee kultuurikeskuse ja Peipsi harrastuskalastajate klubi esitatud avaldused. 28. augusti 2013 istungil - otsustati toimetulekutoetuse maksmine 7 isikule summas 744.55 eurot; - otsustati hooldajatoetust maksmine 24 isikule summas 521.61 eurot; - pakkumistulemuste kinnitamine alla lihthanke piirmäära jääva hanke “Mustvee reisisadama kai rekonstrueerimisprojekti ja paadisadama põhiprojekti koostaja leidmiseks”; - väljastati kirjalik nõusolek abihoone püstitamiseks Pihkva tn 105 kinnistule; - muudeti linnavalitsuse korraldust nr 155; - anti luba kaubanduse korraldamiseks kultuurikeskuses 30. augustil; - moodustati Mustvee linnas valimiste korraldamiseks 1 alaline valimisjaoskond nr 1, mille hääletusruum asub Mustvee kultuurikeskuse hoones Tartu tn 12; - anti nõusolek täiskasvanule eestkoste vormistamiseks; 12. septembri 2013 istungil - anti luba avaliku ürituse sügislaat läbiviimiseks 13. oktoobril 2013; - arutati SA Mustvee Tervis taotlust raha eraldamiseks; - muudeti Mustvee gümnaasiumi koosseisusid, lisati 1,0 kokaabi kohta alates 16.09.2013.a. kuni teise koka tööle naasmiseni; - otsustati hanke “Mustvee sadama paadisadama ehituse korraldamine”, määrati hankedokumendi koostaja ja hankekomisjon.

Augustikuus istungeid ei toimunud 20. septembri 2013 istungil 1. Moodustati Mustvee linna valimisjaoskonna komisjon: esimees Mare Kivimurd, liikmed Antonina Prusakova, Valentina Žukovskaja, Ene Tooming, natalja Jermoškina, Janek Romanovitš ja Elle Palm ning asendusliikmed Rein Puusepp ja Irina Marmõš. 2. Arutati linnavalitsuse küttepuudetoetuse eraldamisi. Sotsiaalnõunik, Anneli Kaasik informeeris volikogu liikmeid avalduste menetlemise käigust ja selle rikkumistest, väljamaksetest, sh sularahas ning ootel olevatest avaldustest (üle 50). Otsuste tegemisel ei arvestatud nõuniku ettepanekuid ja märkusi. Sotsiaal- ja eelarvekomisjoni esimees Mati Kepp nentis, et avalduste läbivaatamisel on komisjonist mööda mindud; tekitatud olukorrast on keeruline välja tulla; eelarve koostamisel oli arvestatud kuni kuuele inimesele erandkorras küttetoetuse võimaldamisega, eraldatud on 36-le, avaldusi tuuakse kogu aeg juurde, aga eelarves maksmiseks vahendeid ei ole. Saadikud avaldasid arvamust, et linnavalitsuse koosseis ei tööta nagu peab, sularahaga opereerimine on finantsdistsipliini rikkumine. Tuleks kindlasti nõuda kuludokumente. Kahetsusväärne on see, et linnavalitsus on tekitanud olukorra, kus suurel hulgal linnakodanikest on tekkinud õigustatud ootus toetust saada, aga linna eelarves kattevahendeid taotluste rahuldamiseks ei ole. 3. Kuulati ära informatsioon reservfondi kasutamisest. 2013.aasta reservfondist on eraldatud MTü-le Mustvee Vanausuliste Koduloomuuseum 483 eurot, Mustvee vene gümnaasiumile 410.40 eurot, Kalevipoja VIII Rulluisumaratoni korraldamiseks 270 eurot ja SA Mustvee Tervis 1700 eurot. Küsimusi tekitas 12.09 toimunud linnavalitsuse istungil vastu võetud otsus eraldada 1700 eurot SA-le Mustvee Tervis. Esiteks, miks nii ootamatult (taotlus laekus alles 12.09 tööpäeva lõpus); teiseks eraldati maksimummäär; kolmandaks eraldati raha päästeameti selliste ettekirjutuse täitmiseks, mis kõigil Mustvee linna hallatavatel asutustel täitmata (pingelise 2013.a eelarve pärast otsustati neid täita 2014.aastal). Linnapea teavitas volikogu liikmeid, et kui ta 13.09 õppepuhkuselt tagasi tuli ja “öise istungi” ootamatust otsusest teada sai, peatas ta otsuse jõustumise kuni järgmise linnavalitsuse istungini. 4. Muudeti Mustvee linnavalitsuse koosseisu. Max Kaur tegi ettepaneku vabastada linnavalitsuse liikme kohustustest Aleksandr Apolinsky, Eha Raja ning Ignati Aganitš ja kinnitada uuteks linnavalitsuse liikmeteks Kulno Pajula, Ljudmilla Smirnova, Veera Aganitš ja Sergei Borodin. 5. Linnapea lubati ajavahemikul 03.09.2013 kuni 02.10.2013. õppepuhkusele (osade kaupa, Sankt Peterburgi Riiklikus Majandusülikoolis). Volikogu istungi päevakorrast jäi seoses ettekandjate haigestumisega välja järgmiste teemade arutamine: 1) Ülevaade olukorrast Mustvee kultuurikeskuses (ettekandja: Nadežda Borissova); 2) ülevaade olukorrast Mustvee Linnavara Oü-s; 3) Vastus arupärimisele 28.08.2013 Mustvee Linna Lehe (Peipsi Pealinna Leht) kohta; 4) Informatsioon käivatest projektidest (p 2-4 ettekandja: Aleksandr Apolinsky) Volikogu istungilt puudusid Anatolia Lunina, Andrus Eiser, Artur Aganitš, Tatjana Kudina, Valentina Jazõkova.

nagu igal aastal oktoobrikuus, nii ka sel aastal on oktoobrikuu raamatukogus natuke rahvarohkem kui võibolla tavaliselt. 20.-30. oktoobrini toimuvad raamatukogupäevad “Kohtume raamatukogus”. Meie plaanid sel aastal on järgmised: TEEKLUBI avaüritus toimus Mustvee kultuurikeskuses 24. septembril. Külalisena viibis kohal linnapea Max Kaur.

Tule, mõistus, koju …. Paljude Mustvee linna inimeste postkastidesse jõudsid augusti- ja septembrikuu jooksul infokiri nr 1 ja lendleht, mis sisaldasid allakirjutanud isikute erinevate faktide tõlgendusi, mõtteavaldusi ja solvanguid. Juba siis oli soov inimesed mõistusele kutsuda. Kuid laskuda samale tasandile tundus liiga labane. Kirjutama sundis mind alatu tegu: majandusühistu kaupluse seinale tekkinud kirjutis, mis Vooremaas avalikustati. Kuid ennekõike oli masendav ikkagi see, kuidas see minu lähedastele ja tuttavatele mõjus. Olen kindel, et leidub selliseid, kes praegu kodus rõõmustavad ja tunnevad kahjurõõmu selle üle, kuidas minu nime käänatakse. Ei välista ka seda, et neid on ka kuskil minu kõrval. Kuid miks nad arvavad, et mängimine nimede kirjapildiga vabastab moraalsest vastutusest solvatud inimeste, nende perede, lähedaste, tuttavate ja kolleegide ees. Põhikooli riiklikus õppekavas on öeldud, et 9. klassi lõpetaja peab “…olema suuteline hindama inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast; toimima teadliku ja vastutustundliku kodanikuna; teadma ning järgima ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate keskkon-

dade reegleid; tegema koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerima inimeste erinevusi ning arvestama neid…” Seda taotlevad koolis õpetajad ja ootab riik 15-aastastelt noorukitelt. Kuidas aga suhtute teie nendesse saadikutesse, kes, tundub, ei tea nendest väärtuspädevustest midagi? Kahjuks pole neile isegi kõrgkoolis midagi külge jäänud, sest nad on oma TEGUdE üle veel uhkedki, pannes oma kirjutistele nimed alla. Haridus ja haritus on kaks erinevat mõistet ja sodimised linna maja seintele ning plankudele näitavad ainult nende inimeste madalat kultuuritaset. Me elame väikelinnas ja teame naabrite tegemistest rohkem kui naabrid ise. Mis ajast on meie linnas suhtlemiseks valitud lendlehed? Tuletage meelde! Miks me lubame sellel juhtuda? Miks arvatakse, et see on normaalne ja lubatud? Ikka sellepärast, et neil on õnnestunud mustveelasi mõjutada. Isegi kui mõni ütleb praegu, et teda küll mitte, siis ma ei nõustu sellega. Linnas alanud lendlehtede kampaania ja avalikud solvangud on sihikindel tegevus valijate mõjutamiseks. Kuidas suhtuda “kirjanike” valimisliidukaaslastesse, jüngritesse ja toetajatesse, kelle vaiksel nõusolekul see

kõik toimub. Hakkavad ju just nemad valimiste ajal neile hääli korjama ja nii mõnigi linnaelanik annab 20. oktoobril oma hääle sellise tegevuse heakskiiduks ja toetamiseks. Tänu sellisele toetusele, jätkavad need samad volikokku kandideerijad oma räpast mängu ja teiste inimeste mustamist ka edaspidi, saades volikogu liikmeteks. Kooli direktori ja volikogu esimehe näol on tegemist avaliku elu tegelasega, mistõttu on mõistetav avalikkuse kõrgendatud tähelepanu minu isiku suhtes. Milles aga seisnes minu “ebaeetiline poliitiline käitumine”? Kas selles, et ma ei kuulu ja pole kuulunud ühtegi erakonda? Kindlasti mitte. Arvan, et selles, et mul on oma arvamus ja omad tõekspidamised ja et julgesin neid välja öelda. Selles, et ma ei sõltu mitte kellestki ja ühinen nende mõtetega, milliseid õigeks ja mõistlikeks pean! Mind on nii kasvatatud ja ma olen selle üle uhke. Mind teeb aga murelikuks, et energia, mis võiks olla suunatud positiivsusele, on suunanud kaaslinlaste mustamisele ainsal eesmärgil – tagada endale kindel võit eelseisvatel valimistel. MARIAnnE KIVIMURdTARELKInA, oma vanemaid armastav tütar ja hetkel veel Mustvee linnavolikogu esimees

“Что написано пером – не вырубишь топором.” Взяться за перо я решила только после того, как была нанесена порча городскому хозяйству. Ведь выкрасить стены свежей краской в незапланированное время – это незапланированные траты городских денег, которые могли бы пойти на действительно благое дело. После появления в городе так называемых инфолистков, где уже предпринимались попытки затронуть честь и достоинство моё, многих моих коллег, я решила не вступать в ненужную полемику, в моей жизни слишком много интересного и полезного. Я всегда стараюсь быть открытой новым веяниям в профессии, я точно знаю, что жизнь - это учёба и борьба, поэтому я на всё, что происходит вокруг, имею свою точку зрения, которую не боюсь отстаивать. Безусловно, это может не нравиться. Но я так воспитана и горжусь этим. Политика – это лишь одна из ипостасий жизни, которая даёт возможность попробовать свои силы в чём-то новом. Это моё решение – когда придти к политической деятельности и когда оставить это занятие. Поэтому, на мой взгляд, политические противники должны вступать

в полемику друг с другом, а не оказывать моральное давление на близких. Это уже не искусство политики, это политиканство – низшее проявление данного искусства. И когда методы моих оппонентов достигли бульварного уровня и стали сказываться на здоровье моих родителей и близких, я решила – молчать больше не буду. Вспомнился исторический пример: на время Олимпийских ирг прекращались войны. У наших восточных соседей официально перед выборами объявляется день тишины, когда политические противники складывают копья. Нет! Сегодня я не буду повторять слова знаменитого мультгероя: “Ребята! Давайте жить дружно!” Тем более 17 сентября в трубку телефона я услышала недвусмысленные слова предыдущей главы горсобрания: “Ты хотела войны? Ты её получишь!” Я войны не хотела и не хочу! Я хочу оградить своих близких от грязных инсинуаций в свой и их адрес. Да, я знаю, что найдётся немало жителей Муствеэ, которые сейчас радуются, злорадству-

ют, смокуют всё, что творится вокруг моего имени! Я просто по-человечески призываю опомниться людей, пришедших в политику (а значит на службу народу), остановиться, подумать, вспомнить, что мы живём в одном, очень маленьком городе, который для всех нас является родным домом. У нас у всех случались заблуждения, мы совершали ошибки. Но мы все должны будем и после 20 октября смотреть друг другу в глаза, улыбаться, возможно собираться за одним праздничным столом. Лучше это делать с чистой совестью и лёгкой душой. Мы все с вами связаны с рождения и до кончины, узами более крепкими, чем власть. Мои оппоненты - это тоже чьи-то дети, родители, братья, сёстры, многие из которых также проходили через подобное чистилище. Я просто хочу попросить Вас, уважаемые сограждане, давайте беречь друг друга и постараемся хотя бы ради самих себя же стать хоть чуточку добрее. С уважением МаРИаННЭ КИВИМУРД-ТаРеЛКИНа

21. oktoobril – Ettelugemispäev Armastatud lastekirjanik Ellen niit tähistas tänavu oma 85 aasta juubelit ja tema kirjutatud raamatu “PilleRiini lood” sünnist möödub 50 aastat. Sellepärast loeme terve päeva jooksul raamatut “Pille-Riini lood”. 22. oktoobril kell 16.00 – “Tervislik toitumine – see on imelihtne” Ter visenõustaja Anu Oll räägib piimast ja piimatoodetest ning õpetab valmistama tervislikke võileivamäärdeid. Tutvustame ka uuemaid tervisliku toitumise raamatuid. 23. oktoobril – Anname paberile uue elu! Meisterdamisraamatute abil valmistame lastega paberist vahvaid kodukujunduselemente. 24. oktoobril kell 16.00 – “Olla või mitte olla” Tuntud eesti näitleja Ants Eskola eluloost tegi filmi tema lapselaps Kristjan-Paul Virve, kes räägib oma vanaisast ja filmi sünniloost. Vaatame ka katkendeid filmist. 28. oktoobril – Tuntud inimene raamatukogus Sellel päeval on meie raamatukogus laenutajateks mitmed meie linna tuntud inimesed. Tule laenutama! 29. oktoobril – Kodulinn läbi ajalooprisma 2013. aasta on pärandkultuuri aasta. Selle puhul heidame koos Mustvee gümnaasiumide 4. klasside õpilastega pilgu meie linna kirikute pikka ajalukku. näitused ja raamatute väljapanekud on oktoobrikuus samuti ajaloohõngulised. Laenutusosakonnas on raamatuväljapanek “Siin Peipsi kaldal...” inimestest ja nende raamatutest, kelle tegevus on läbi ajaloo olnud seotud Mustveega. 27. oktoobril tähistatakse ülemaailmset kaisukarupäeva. Lasteosakonnas on oktoobrikuus üleval näitus kaisukarudest. Tulge vaatama! Kohtume ikka raamatukogus! LAIdI ZALEKEšInA Mustvee linnaraamatukogu direktor Mustvee muusika- ja kunstikool alustas uut õppeaastat 35 õpilasega ja 8 õpetajaga. Muusikaosakonnas õpib 27 õpilast, nendest 11 kitarri erialal ja 24 klaveri erialal, ning kunstiosakonnas 8 õpilast. Kahjuks jäi õpikohtade puudumise tõttu uut õppeaastat ootama veel neli kitarri erialal õppida soovijat. Õppima ei saanud asuda ka Lohusuu ja Kasepää vallast pärit õpilased, sest vallad ei soovinud tasuda õpilaskoha maksumust. Kool tuletab lapsevanematele meelde, et edukaks koolitöö korralduseks tuleb õppemaks tasuda õigeaegselt jooksva kuu eest vastavalt arvel näidatud summas. RIInA MüüRSEPP, direktor


Nr 5 26. september 2013

Kokkuvõte Mustvee gümnaasiumi 2012./2013. õppeaastast Uus kooliaasta on alanud ja sobiv aeg teha kokkuvõtet eelmisest. Kevadel lõpetas meie kooli 67. lend. Gümnaasiumi lõputunnistuse sai 13 õpilast, hõbemedaliga lõpetas Thomas Soosaar. Medali oleks saanud veel kaks noormeest – Juko Pappe ja Renaldo Vengri –, aga kahjuks oli neil tunnistusel kolm nelja. Mitmel õpilasel oli tunnistusel neljade-viite hulgas üks kolm ja seegi saadud 10. klassis, kui ei osanud veel võib-olla õppimist ning teadmisi väärtustada. Koolieksamid sooritati samuti edukalt. Lõpetanutest kõige kõrgema riigieksamite keskmise tulemuse saavutas 70,2 punktiga Juko Pappe, kes sooritas viis riigieksamit. Parim riigieksamite keskmine tulemus oli inglise keeles – 67,9 punkti; kõrgeimad punktid selles võõrkeeles olid järgmistel õpilastel: Marek Kiik - 92 p; Keidy Maasing - 89 p; Juko Pappe - 81 p. Lihtsalt võrratu tulemus, ja seda, muidugi, ka tänu inglise keele õpe-

tajale Natalja Randojale. Suur tänu kõikidele õpetajatele, kes valmistasid õpilasi riigieksamiteks ette. Kõik lõpetajad on asunud õppima erinevatesse kõrg- ja kutsekoolidesse. Edu ja õnne neile! Põhikooli lõpetajaid oli 8, ainekiituskirjaga autasustati 4 õpilast, kiituskirja sai Sigrid Laurikainen. Meie koolis anti välja 13 kiituskirja 1. klassi õpilastele väga tubli õppimise eest ja 30 kiituskirja 2.-9. klassi õpilastele ja peale nende tublide õppurite õppis hinnetele „4“ ja „5“ 21 õpilast. Kõiki nelja-viielisi autasustati kooli tänukirjaga. Juba seitsmendat aastat saavad kooli tänukirjad kõik õpilased, kes on esindanud kooli olümpiaadidel, üritustel ja teinud oma tegevusega ka teistel koolis käimise huvitavamaks. Ilusat ja töökat kooliaastat kõigile! AdE-LIIS SooSAAR Mustvee gümnaasiumi õppealajuhataja

Sügisene tervisepäev Mustvee gümnaasiumi tänavusügisene tervisepäev toimus 16. septembril aaretejahi vormis. 5.-11. klassi õpilased jagati kümnesse meeskonda. Iga meeskond pidi leidma kirjelduse järgi seitse erinevat kultuuriloolist objekti. Kes kirjelduse järgi ära ei tundnud, sai vihje nutitelefoni QR-koodi abil. Koodi kasutamine omakorda vähendas saadavate punktide arvu. Kas olid ülesanded liiga lihtsad või tunnevad meie õpilased Mustveed nii hästi, aga koodiümbrikke oli avatud vaid paaril korral. Igatahes olid kõik õpilased väga tublid nii objektide leidmises kui ka igal objektid ülesannete lahendamises – aarde said kommipaki kujul kõik kätte.

lk 3

MUSTVEE LINNA LEHT

Maksimumpunktid ja kiireima aja sai meeskond nr 8, kuhu kuulusid: Seliin Lisett Tomson, Anna Aganitš, Joosep Postov, Sharon Ihaste, Tauno-Taimar Tamm ja Maria-Elisabeth Vooder. Lisaks said maksimumpunktid ka meeskonnad nr 5 ja 7: Ken-Alex Kittask, Anne-Maria Jazõkov, Mark Kihu, Kevin Kuusik, Eleanor Lainjär v, Rene Rohtla; Avely Tamm, Tim- Jürgen Tamm, Anton Resik, Karl-Emil Kase, Peter Kallaste, Erik Tarelkin Teised meeskonnad jäid üsna maksimumi lähedale. Tänu ja kiitus 12. klassile (Ainar Aruväli, Heidi Hanst, Pille Kase, Tõnis Korts, Leana Veskimets, Silver Simson), kes võttis selle ürituse korraldada. N. KooK

Новый друг, это хорошо! В прошлую пятницу, 20 сентября, ребята 6 класса встречали гостей из Таллинна. Наведён мост дружбы между шестиклассниками русской гимназии города Муствеэ и Эхтеской и Карьямааской гимназиями города Таллинна. В роли инициатора выступила бывшая выпускница Муствеэской средней школы – Зинаида Павловна Пальк (Петухова, 1957 года выпуска). Она же и организовала детям экскурсию по Причудью. После теплой встречи в нашей гимназии, ребята отправились на экскурсию в Калласте и Колкья. К этой встрече мои ребята готовились основательно. Артем Амелькин накануне испек хлеб, чтобы встретить гостей по-русски хлебосольно, Дана Колпакова встречала гостей с хлебом-солью на пороге школы в русском народном костюме. Ника Колпакова и Маша Сорокина провели экскурсию по школе, показали наши технически оснащённые рабочие кабинеты. В спортивном зале встречал гостей наш директор. После посещения спортивного зала у учителей возникла идея: «Не провести ли нам вместе Веселые старты?». Все были «За». Встреча закончилась обменом подарков и сувениров. Шестиклашки Муствеэской русской школы были рады огромному

красивому медовому торту с надписью от друзей. Ребята обменялись контактными данными, и теперь мы готовимся к новой встрече в Таллинне. Наши новые друзья ждут нас на Рождество. МАРиНА иВАНОВНА ЭбеРТ, Классный руководитель 6-ого класса Муствеэской русской гимназии

Дорогие выпускники, учителя, работники гимназии разных лет! Очередная общая встреча, приуроченная к 165 году существования русской школы города Муствеэ, соберёт нас 26 октября 2013 года. 165 лет – это хороший срок, чтобы утвердиться в статусе качественного образовательного заведения, чтобы обрести имя, оценённое временем. Наша школа устояла в годы лихолетий, выдержала удары и нападки недоброжелателей и продолжает прокладывать дорогу к знаниям сотням мальчишек и девчонок маленького городка. Среди выпускников школы врачи и учителя, инженеры и юристы, музыканты и архитекторы… Нам есть чем гордиться и к чему стремиться! Программа праздничных торжеств насыщена и обширна. Каждый может найти в ней что-то близкое ему.

Уважаемые выпускники! По финансовым вопросам, связанным с юбилеем, просим обращаться к Надежде Борисовой (тел. 53335290, 7726285).

.....Памятуя о Плутархе без малого уже восемь лет прошло с тех пор, как начало свою деятельность предприятие Mustvee Õmblus OÜ. Не самые легкие времена пришлось пережить, особенно 2009 году, когда предприятие оказалось без заказов и с большим долгом перед налоговым департаментом. Но огромное желание и воля помогли выйти из трудного положения, правда, ценой потери рабочих мест и сокращения работников. За это время предприятие было вынуждено браться за любые заказы, становясь более гибким. Не без гордости можно отметить и участие в осуществлении проекта по изготовлению народных костюмов для

ансамбля города Муствеэ. и на будущее фабрика готова помогать в подобных мероприятиях. В настоящее время у нас нет проблем с заказами, нас знают, нам доверяют, к нам обращаются с предложениями о работе. Но те цены, по которым мы вынуждены производить продукцию, нас не устраивает, так как нет возможности платить нормальную, достойную зарплату, иметь возможность обновлять оборудование и создать хорошие условия труда для коллектива. Работники предприятия - это очень трудолюбивые женщины, которые остались верны своей нелегкой профессии, им в среднем от 45 до 50 лет, то есть

Программа юбилейных торжеств 26 октября 2013 года 9.00. Колокольный звон церквей. 9.15. – 13.00. Экскурсия по школе. Выставки (для желающих). 10.00. Волейбольный турнир выпускников разных лет – спортивный зал. 11.00. Открытие памятника, посвящённого погибшим в годы мировых войн. Освящение креста Платона Цабы, возвращённого на своё историческое место (на берегу, на месте бывшей церкви «Всех скорбящих Радость») 12.00. Презентация 3-ей школьной книги «Ученики – наша гордость» - Дом Культуры 13.00. Возложение цветов на могилы учителей (делегация выпускников). 14.00. Регистрация гостей. Продажа книг и сувениров – Дом Культуры. 15.00. Торжественный акт – Дом Культуры. 18.30. Кофейный стол, праздничный торт, прогулка по классным помещениям – «белая» школа. 20.00. Ретро-дискотека – Дом Культуры до пенсии работать немалый срок. Надо отдать должное предприятию за то, что оно все еще представляет легкую промышленность, о чем было сказано в СЭС издательсва 1990года. Разбогатеть можно двумя способами: меньше тратить или больше зарабатывать. Фирма живет очень скромно, значит надо больше зарабатывать. На сегодняшний день вижу два пути для дальнейшего развития предприятия (увеличение доходности производства): выход напрямую (без посредников) на заказчика; возможное объединение с аналогичным производством с целью расширения технологических мощностей. А в будущее Муствеэ я верю. Неправда, что у нас ничего не

меняется. Хорошеет город, становится современнее, привлекательнее для гостей (особенно летом), интереснее для инвестиций (строительство порта может послужить сигналом для бизнеса). Удалось отстоять гимназическое образование на обоих языках, и я не исключаю уменьшение оттока молодежи из Причудья. и закончить хочу словами древне-греческого писателя и историка Плутарха: “...Что до меня, то я живу в небольшом городке, и чтобы не сделать его еще меньше, собираюсь в нем жить и дальше.” АНАТОлия лУНиНА, действующий депутат городского собрания Муствеэ руководитель Mustvee Õmblus OÜ


lk 4

MUSTVEE LINN LEHT

Nr 5 26. september 2013

Mustvee kultuurikeskuses oli 31. augustil NOORTEMUUSIKAL “MERINEITSI”.

Mustvee linna leht septembris 2013(5)  
Mustvee linna leht septembris 2013(5)  
Advertisement