Page 1

27. juuni 2013

Nr 4

www.mustvee.ee

Linnapea Max Kaur: Mustvee linnal on hea tulevik ga omavalitsus seisab ikka ja jälle silmitsi küsimusega, kust leida vahendeid, et toetada neid, kes vajavad abi. Kas tõesti on nii, et mitte midagi pole võimalik teha, sest raha ei ole? Otsida tuleks reserve omavalitsuse enda seest, meie näiteks müüsime liigsed autod. Kes kopikat ei korja, see rublat ei saa! Aga hoides kokku, saime kohe asuda sünnitoetuse ning koolimineku ehk ranitsatoetuse juurde! Näiteks, siiamaani oli Mustvee linna sünnitoetus 150 eurot. Aeg oli teha ka Mustvee

I

linna poolt tõsised käigud, mis tulevikus aitaks parandada meie demograafilist olukorda. Linnavalitsus toetas Mustvee linnavolikogu majanduskomisjoni ettepanekut tõsta Mustvees sünnitoetus Tallinna tasemele ehk 320 euroni. Sünnitoetus võiks olla kõikidel Mustvee kodanikel, kelle perre sünnib laps. Toetust saaks tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2013, ehk kõik 2013. aastal sündinud lapsed saavad 150 eurot ning 2014. aastal saavad lisaks veel 170 eurot toetust. Mustvee linnapeana arvan, et me peame

mõtlema ka teiste sotsiaalsete gruppide toetamisele. Peaksime julgemalt toetama meie linna pensionäre. Mustvee linn peab näitama, et hoolib neist, kes kõige rohkem vajavad toetust. *** änavu, kui tähistame linna juubelit ja õnnitleme meie vastsündinuid ning nende vanemaid, oleme õnnelikud, et Mustvees, Peipsi pealinnas kasvab peale noor põlvkond. Linnavalitsus toetab traditsiooniliselt rahalise preemiaga gümnaasiumi 12. klassi lõpetajaid. Hiljuti koostöös 9. klassi lõpetajate vanematega avastasime aga, et 9.

T

klassi lõpetajad jäid “tänu” eelmistele linnajuhtidele ilma toetuseta. Linnavalitsus reageeris kiiresti ja leidsime vahendid, et premeerida 9. klassi lõpetajaid väärikalt. Kool on läbi ning paljud Mustvee noored naudivad juba suve noortelaagrites, seda tänu linnavalitsuse toetusele. *** Sotsiaalvallas on veel palju ära teha. Oleme küll juba toetanud peresid, kes vajavad ravi ja ravimeid, samuti aitame Tšernobõlis kannatada saanuid. Ometi pole siin kaugeltki kõik veel tehtud. Linnavõim peab olema linnarahva teenistuses. Üheskoos saame luua oma linnale helge tuleviku.

Mustvee hiilguse taastamise teel Tänavu 13. juulil tähistab Mustvee linnapäeva, 520. aastat Mustvee esmamainimisest. Mustvee linnaõiguste saamise 75. aastapäeval on hea meenutada, et linnaõigused saadi tänu president Konstantin Pätsile. Eesti riigi rajaja oli Mustveesse armunud ning oli meie linna külaline nii mõnigi kord. Peipsi kallas ning Mustvee kaupmehed ja kalurid läksid Pätsile hinge. Tartu Ülikooli õigusteaduskonna kasvandikule oli Mustvee ja Peispi-äärne tuttav ilmselt juba ammusest ajast. Fakt on see, et ka prantsuse keelt rääkiv Konstantin Päts jõudis Vene impeeriumis isiklikku aadliseisusesse, kuna andis ära ohvitserieksamid ja sai tsaariarmee ohvitseriks. Konstantin Päts oli seega hästi valmis kandma Eesti riigi rajaja rolli. Vabariigi presidenti võisid imetleda Eesti Vabariigi ajal ka Mustvee linna kodanikud. Panime loo juurde pildi, kust selles ise veenduda võite. Pildil on auväärne president oma saatjaskonnaga, autod vuramas eelmise sajandi 30ndate aastate Mustvee tänavatel. Mustvee oli siis rikas ja rahulik linn. Ees seisid aga rasked ajad ja sõda. Iseseisvuse kättevõitlemise järel laulvas revolutsioonis oleme alles alustanud Mustvee hiilguse taastamist. Selleks on vaja sadamat, selleks on vaja toimivat infrastruktuuri. Mustvee peab kätte võitlema staatuse, mis talle õigusega kuulub - Peipsi pealinn. Täna algab Mustveest Eesti ja Euroopa Liit!

Му тве должен ве нут е е лое п оцвет ние

Allkiri vaja!

Мэ о од М к К у : Му т еэ ожид ет хо о ее уду ее

Д

л

л о о о од е д о то т оп о ,к к т едт о л у по о у д . И еу ел де т тел о е о ел подел т ? у , то е д о о. е е у о к т о оуп ле, , п е , п од л л то о л . Копе к у л е е ет! о, ко о, у ол е т допол тел е оп о по о л о подде ке. К т т , по о е по о де е е к о оде у т е до по о т л ло е о. т ло е п едп т о оду у т е е е е , кото е уду е по о ут улу т е де о е кое поло-

е е. подде л , п едло е е ко о е ко ко , ео о о , по т по о е по о де е е к у ое Т лл , то е т до е о. о о е по о де е е к ол полу т е тел у т е , е е кото о д ет е е ок. о о е пл ло од , д у ло , е од е оду дет полу т по о е е о, оду е е допол тел о 7 е о. К к о од у т е т , то дол ду т о подде ке д у о л упп, дол елее подде т пе о е о ео о од . о од у т е о

пок т , то от т о те , кто ол е е у д ет подде ке. *** то оду от е е ле о од по д л е о о о де од теле . д , то у т е , тол е уд , тет олодое поколе е. л т о од п о л пу к ко - о кл де е по ое е под к . ед о е от уд е т е од тел пу к ко 9- кл о о у л , то пу к к 9- кл о , « л од » укоод тел о од , о т л е по о . о уп оте о л т о л

ед т до то у подде ку пу к ко 9 кл . кол око е , оо олоде у т е , л од подде ке о уп , л д ет ол е лет е л е е. А о е ,п е о од ет оту о ет олодё . *** дел т о л о е е п ед то т е е о ое. у е ок е подде ку е , кото е у д т ле е лек т , поо е т к е по т д е о ле. о то ее дел о е е д леко е е. о од к л т дол лу т тел о од . е е те о е о д т е у о оду етлое уду ее.

л . . у т е от ет т « е о од », -лет е пе о о упо 7 -лет полу е т ту о од о о о по т , то то п о о ло л од п е де ту Ко т т у т у. О о тел Э то ко о о уд т л л ле о од е кол ко е о по е л. у т е уд е , пу к к д е ко о кул тет Т ту ко о у е тет л ко , д о, у е д о. И е те кт, то о о т к е поу к Ко т т т полу л по е ое д о т о о ко пе , по кол ку д л о е к е к е т ло е о ко .Т к о о , Ко т т т л о о о ото к ол уко од тел Э то ко о о уд т . Л о т п е де то е пу л к о е е пе о Э то ко е пу л к ол тел о од у т е .К т т е п л е ото , кото по о ет то у ед т . ке до топо те п е де т о ое то , едут по ул у т е - одо п о ло о ек . То д у т е л поко о т о одо . А пе ед д л т ел е од о . о ле о т о ле е о т Э то , п одолл те о о т л т ко о ку у т е . л то о у е по т, дл то о у де т у т укту . у т дол е ое т т ту , п дле е у по п у, – тол уд . е од у т е ет Э то опе к о !


lk 2

Nr 4 27. juuni 2013

MUSTVEE LINNA LEHT

Ж

дл кт о от о од – е по ех !

у т е п одол ет о е т о од к е олет пе од. ет к д, отп л коллект отпу к, полу л о е п т у о о т о то , то о т ет д л е от т ое д , то у е по т о. л ко о ко у л одо , пе у о е ед отопле ,п то е е е, то п о е е п о еде пл о е о т от удет е е те отопле от е о т о о од о к ле до по е е е дл отк т то о дет ко упп дл то о, то ко е т о т оту е о дет ко о у е е де тол ко од о поло е до . л уе , то од дет к упп у е о ет пе ее т от е о т о е по е е у е к е ед е ут теку о од . уко од т о о од о ет дл ект о о у к о о до кол о о у е е де к т допол тел е ед т дл е о т кто о о л , де кт п о

Mustvee gümnaasiumi 9. klass. Pildil vasakult: Mark Kornev, Sigrid Laurikainen, Anastasia Sokolova, Keit Saar, klassijuhataja Marianne Kivimurd-Tarelkina, Germo Mänd, Mirjam Kivi, Kristin Hanst, Kati Ots.

Мо кл

Mustvee gümnaasiumi 12. klass.

Mustvee vene gümnaasiumi 9. klass.

ё од у е од подо ёл к ко у, то е д под еде е то о ле о то , кто о , то о п е ут тот о , те е , т е ле . е е кл е пу к ко , у т е к у к о ет о д т , пото у то у ед л т : ету о , опк т , л к , уко к то . к уо под о ее. Да ья Пету ова – е лет у л тол ко «отл о». О л д ет о то о . о ед тел о епу л к к уе д ол п д по те т ке, , оло , т к е то ко у л ко у ку. то е т ло е е т кол о о е, кт о у т от п о еде кол е е о . п ек о ет т е, оту е кол ко лет у к л о коле. « , до ,

– о

От ёт п т е ед т о, о е т о т , кото е от т т до т о. К д о до т дел о до т е , тот, к т , е т л кл е е . то оду у пу кко , ет е о кото ко л колу ед л : ету о , т опк , л к – « олото», то уко к – « е е о». дее , то уду е пе окл к , у удет , т ут до то о е о ту е т . е под ел у е к – кл о ! ото те т О о ук

о до т !

от ет т е , ко д е под едёт»,- т к о о т о е у тел . Ана та я Топк на – пе о о кл у л тол ко « ». о то еуд тел о, ед е е у к , , тёт – пед о . оп о у , под ед ! т у т уе д ол п д по те т ке то ко у ку, е о л ол п д по од о у ку. О кт о л оле оло , л о т е о о ко д кол . ел кол о о е ко л у т е ку у к л у колу по кл у о теп о. т отк т у е е е е ело ек, то о , е оо о ет от . Да ья Сля кая – у т е пу л к к ол п д по то ко у ку уе д ол п д по л ко у ку. е од пел кол о о е кт о у т ол п о еде кол е е о . От ет т е ело ек, е л до е е кл к . - ело-

Ре ул т т п ед п

Mustvee vene gümnaasiumi 12. klass.

о о ло п о од т е тол ко то е т е е е оп т , о т т ко , п о од т ео од еу е е т . лет пе од о од пл о л пол т т о п едп п тел о о деп т е т у т т едо ет , ле е у ко . у т е , то коле у т о т о е по о то к е д е е дл о е пе е е оп о т . л е о т до о . е ол о е е о под ото т к е о ту леду е о од к е

ле

де : к д о к те те Л лу, о о о , ло к л кл ; Леп ло л , олк кто , к е , лек ее л , к кл ; тк ле кл ; к , Ко о о -Э л кл ; Ко т о лё кл ; уко к е кл ; к ек кл ; у л , к о Ок , Шуку о д е кл . Школ е по л ел т полу л у е ко , к к по ете, пе еле е ё ёт о ,

,

до о : ул. е, пе ек ё ток около пол , ул. е ул. , по ле е о пл ует п туп т к о о тел о у е о ту т о тел т у ул : К т К . еко т ук о е доо е от удут т к е ул : . о уп ле е п то д по е о о кото к то о од удут о ле ко ку п о еде е п оект о текту о-ко т ук о е е е д по т . у т е п оект о о от о тел е от од е от по у лу ле к топот , по т о к е о ту п ло , оло , т о тел т е т дл к , лодо о о п л еке, п ко к дл то о ле к о , д д у от. О е т о то о т д по т е о од о- т о тел от олее е о. у е е , Л К ОЛ К , це. Му т е

ек еп о то уд о , о е поте е л де ело ду т е у ое у уду е у. Антон Жуков к – у тк уе д ол п д по л ко у ку. то по то о е л о е о о т е кол о о о ко д по оле олу, ет ут оло . е ко е , пок л о уд т е е к е , лп т ее у е ое еде е . ё , уд теле , е л – т кое т ео кте . е у пу к ко од теле ет о е д у .О т под ото ко к по туплее п о е ол еу е е еде . Хо ет по ел т е до о п л е е , уд у пе о . к де т , е т ! Кла

уко од тел кла а Л ЮЛь Л

о о од оо е е , о о у пе о по до л у теле , од теле . О о о до т о т е дл л ет о е е кл . е т у е дё т е ое , те олее, то коллект кл ол т у е к кол Ло у уу К лл те. Школ ёт, ле од, / , т ет о до т е . л од о е т у оту е е у е о е о е у теле , от ко кол , у е ко , од теле . Ад т ац я Му т е ко у ко а


Nr 4 27. juuni 2013

Lugupeetud Mustvee linna kinnistute omanikud! Kuna on väga palju pöördumisi olnud Mustvee linnavalitsuse poole seoses korraldatud jäätmeveoga, siis toome siinkohal välja mõningad sagedamini korduma kippuvad küsimused. Kes on jäätmevedaja Mustvee linnas? Alates 01.10.2011–30.09.2016 on Mustvee linnas segaolmejäätmete vedaja AS RagnSells (infotelefon 15155, www.ragnsells.ee). Mis jäätmed on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud? Segaolmejäätmed. Mis on segaolmejäätmed? Segaolmejäätmed on kodumajapidamises ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud olmejäätmete sortimisel järele jäänud füüsiliselt eraldamatu segunenud jäätmete mass ehk kõik jäätmed, mis ei kuulu vanapaberi ja papi, pakendite, biolagunevate, ehitus- või ohtlike jäätmete hulka. Kas liitumine korraldatud jäätmeveoga on kohustuslik? Jah. Jäätmevaldaja loetakse liitunuks elu- või tegevuskohajärgses veopiirkonnas sõltumata sellest, kas ta on sõlminud jäätmeveolepingu jäätmevedajaga või ei ole seda teinud. Leping on vajalik enda õiguste ja kohustuste teadmiseks ning vajadusel ka erikokkulepeteks. Kui tihti jäätmevaldaja on kohustatud kogumismahuteid tühjendama? Mustvee linnas on minimaalne tühjendussagedus 1 kord 4 nädala (28 päeva tagant) jooksul. Sellest harvemat tühjendussagedust ei ole võimalik kasutada. Kuidas käituda, kui jäätmevaldaja soovib lisatühjendust või soovib konteinerit tühjendada sagedamini? Selleks tuleb helistada AS Ragn-Sellsi infotelefonile 15155 ja tellida lisavedu või muuta graafik sagedasemaks, nt iga kahe nädala tagant. Mis saab siis, kui graafikujärgsel päeval ei ole jäätmevaldaja konteinerit välja pannud? Sellisel juhul läheb kirja tühisõit ja jäätmevaldajale esitatakse arve tühisõidu kohta. Mis on tühisõit? Tühisõit tekib siis, kui jäätmevaldaja ei ole võimaldanud jäätmevedajale graafikujärgsel päeval juurdepääsu konteinerile või konteineris on mittevastavad jäätmed (nt konteinerisse on pandud ehitusjäätmeid vms) Kes saab taotleda vabastust korraldatud jäätmeveost? Korraldatud jäätmeveost vabastust on võimalik taotleda neil, kes üldse ei kasuta kinnistut ja kinnistul ei ela. Perioodilist vabastust saab taotleda ka suvila omanik. Sel juhul loetakse suvila omanik liitunuks perioodil 1. maist 30. septembrini. Kuhu saab ära anda teisi jäätmeid? Pakendijäätmete konteinerid asuvad Mustvee rannaäärses parklas, Narva tn 9d parklas ja Tartu tn 7a taga. Ohtlikud jäätmed saab viia Narva tn 9d, ehitusjäätmed Torma prügilasse jne. Mustvee linnavalitsus

Уважаемые собственники недвижимых участков в городе Муствеэ! Поскольку очень много обращений к Муствеэской горуправе связано с организованным вывозом отходов, то приводим некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов. Кто занимается вывозом отходов в городе Муствеэ? С 01.10.2011 г. до 30.09.2016 г. вывозом смешанных бытовых отходов в городе Муствеэ занимается AS RagnSells (клиентский телефон 15155, www.ragnsells.ee). Каких отходов касается организованный вывоз отходов? Смешанных бытовых отходов Что такое смешанные бытовые отходы? Смешанные бытовые отходы – отходы, оставшиеся после сортировки отходов в бытовых хозяйствах, торговле, обслуживании или других местах. Это физически неразделимая масса отходов, то есть все отходы, которые не являются макулатурой и картоном, упаковкой, биоразлагающимися отходами, строительными или опасными отходами. Обязательно ли присоединение к организованному вывозу отходов? Да. Владелец отходов считается присоединившимся в районе вывоза по месту жительства или деятельности вне зависимости от того, заключал он договор или нет. Договор необходим, чтобы знать свои права и обязанности, а при необходимости – заключать специальные договоренности. Как часто владелец отходов обязан опорожнять ёмкости сбора? Минимальная частота опорожнения в городе Муствеэ – 1 раз за 4 недели (через 28 дней). Частоту опорожнения реже вышеуказанной применять нет возможности. Что делать, если владелец отходов хочет провести дополнительное опорожнение или опорожнять контейнер чаще? Тогда нужно позвонить на клиентский телефон AS Ragn-Sells 15155 и заказать дополнительную транспортировку или увеличить частоту графика, напр., через каждые две недели. Что случится, если в положенный по графику день владелец отходов не выставит контейнера? В таком случае фиксируется порожний пробег, и владельцу отходов выставляется счет за порожний пробег. Что такое порожний пробег? Порожний пробег возникает, если в предусмотренный графиком день владелец отходов не обеспечил перевозчику отходов доступа к контейнеру или в контейнере находились непредусмотренные отходы (напр., в контейнер поместили строительные отходы или пр.). Кто может ходатайствовать об освобождении от организованного вывоза отходов? Ходатайствовать об освобождении от организованного вывоза отходов могут те, кто недвижимым участком не пользуются вообще и там не живут. О периодическом освобождении могут также ходатайствовать собственники дач. В таком случае считается, что собственник дачи подсоединяется на период с 1 мая до 30 сентября. Где можно сдать другие отходы? Контейнеры упаковок находятся на парковке у пляжа Муствеэ, на парковке Narva tn 9d и за Tartu tn 7a, опасные отходы – Narva tn 9d, строительные отходы – на свалке в Торма и т.д. Горуправа Муствеэ

lk 3

MUSTVEE LINNA LEHT

Viis aastat on Mustvee linnas toiminud korraldatud jäätmevedu Vastavalt Ragn-Sells AS-i ja MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus vahel sõlmitud lepingule nr 1 kogub alates 01.10.2011 segaolmejäätmeid Ragn-Sells. Leping kehtib kuni 30.09.2016.a. Jäätmeseadusest tulenevalt (jõustus 01.05.2004): • peab kohalik omavalitsus korraldama oma haldusterritooriumil olmejäätmete ehk prügi kogumist ja vedu (§ 66 lg 2); • kohustab omavalitsust kas üksi või koostöös teiste omavalitsustega korraldama ühtset korraldatud jäätmevedu oma haldusterritooriumil (Mustvee linn on alates 30.10.2007.a MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse liige); • kohaliku omavalitsuse üksusele, mille haldusterritooriumil elab vähem kui 1500 inimest (§ 135 lg 2), korraldatud jäätmeveo korraldamise kohustus ei laiene. Sel hetkel, kui konkurss toimus, elas Mustvee linnas rohkem kui 1500 elanikku ning sellest tulenevalt tekkis kohustus korraldatud jäätmeveo korraldamiseks; • jäätmevaldaja (jäätmetekitaja või muu isik või riigi või kohaliku omavalitsuse asutus,

kelle valduses on jäätmed), loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas (§ 69 lg 1). Mustvee linnas on kogu linna haldusterritooriumil liitumine korraldatud jäätmeveoga kohustuslik. Tulenevalt Mustvee linnavolikogu 20.04.2011 määrusest nr 5 “Mustvee linna jäätmehoolduseeskiri” ja 20.04.2011 määrusest nr 6 “Korraldatud jäätmeveo tingimused”: • Mustvee linna haldusterritooriumil on korraldatud jäätmevedu; • liitumine korraldatud jäätmeveoga on kohustuslik; •jäätmevaldaja (jäätmetekitaja või muu isik või riigi või kohaliku omavalitsuse asutus, kelle valduses on jäätmed) loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses veopiirkonnas sõltumata sellest, kas ta on sõlminud jäätmeveolepingu valitud jäätmevedajaga või ei ole seda teinud; • lisaks eelpool toodule on ka jäätmevaldajaks korteriühistu, selle puudumisel aga kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum;

• veopiirkonnas asuval või elaval jäätmevaldajal on õigus esitada Mustvee linnavalitsusele kirjalik taotlus korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks lugemiseks, kui: 1) kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata; 2) jäätmevaldaja viibib oma kinnistul vaid suveperioodil (suvilaomanikud). Sel juhul loetakse jäätmevaldaja liitunuks korraldatud jäätmeveoga perioodil 1. maist 30. septembrini. • korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigiks on segaolmejäätmed; • jäätmevaldaja esitab järgmise aasta 20. jaanuariks kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel või tähtajaliselt elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Kui vastavat kinnitust ei esitata, loetakse kinnistu korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

Viie aasta jooksul on suur osa Mustvee linna elanikke jätnud kas jäätmeveolepingu sõlmimata, jätnud taotluse mitteliitumise kohta esitamata (kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata või jäätmehooldaja viibib oma kinnistul vaid suveperioodil),

О о о отходо Му т е де т ует пят лет оот ет т кл е е ду Rag Sells AS MTÜ Ida-йesti щäät ehoolduskeskus до оо о № , . . . е е то е от од о ет Rag -Sells. о о о де т ует до . 9. . ходя ко о отход х туп л лу . . .: • е т ое оуп лее дол о ое д т т о те то о о т о о то от одо , т.е. у о . т. ; • е т ое оуп лее о ует о л от уд е т е д у оуп ле о о т ед о отодо ое д т т о те то о од Му т е . . . од т о т MTÜ Ida-йesti щäät ehoolduskeskus ; • под деле е е тоо оуп ле , дт т о те то кото о о п о ет е ее ело ек . т. , о о т о о от одо е п о т ет . о е т п о еде ко ку о оде Му т е п о ло олее ело ек , од то о, о кло о тел т о о о о оо о от одо ; • л деле от одо то о к о е от одо , л д у ое л о, л у е де е о уд т е о о л ет оо оуп ле , о л де кото о о од т от од , т ет п оед -

ко о оо у от одо о е о по е ту тел т л де тел о т . т. 9 . о оде Му т е п оед е е к о о о у о у от одо о тел о е д т т о те то о од . ходя по т о ле я Го од ко о о ет Му т е № от . . . «П л о ще я отход о оде Му т е » по т о ле я № от . . . «У ло я о о оо о отходо »: • д т т о те то о од Му т е о о о от одо ; •п оед е е к о о о у о у от одо о тел о; • л деле от одо то о к о е от одо , л д у ое л о, л у е де е о уд т е о о л ет оо оуп ле , о л де кото о о од т от од , т ет п оед ко о оу о у от одо о е о по е ту тел т л де тел о т е о т от то о, подп л о пе е о ко от одо до о о о о е от одо л то о е дел л; •к о е е ло е о о л дел е от одо л ет т к е к т ое то е т о, п е о от ут т – о т е к ед оо у тк , кото о од тд , лое л ко е е кое по е е е; • л деле от одо , од л у о е у

о , т т п е еоп

еет п о п едо уп у Му т е ое од т т оо еп оед ко о оу о у от одо оп еделе ок, е л : ед о у тке е ут л ед у тко е пол у т ; о т е к ое ед о у тке п е ет тол ко лето о т е к д . т ко лу е л деле от одо т ет п оед ко о о у о у от одо тол ко пе од до е т . •о е о о о о от одо до т т е е тое от од ; • л деле от одо к леду е о од п ед т л ет п е ое подт е де е, то ед о у тке те е е од л оп еделе ок е л , ед у ток е пол о л . л оот ет т у ее е е е п ед т ле о е удет, то л деле от одо т ет п оед ко о о у о у от одо . З п т лет ол т теле о од Му т е л е кл л до о о о о е от одо , л е п ед т л од т т о п еп оед е л ед о у тке е ут, л ед у ток е пол у т, л л деле

jätnud arve maksmata, jätnud reageerimata korduvarvetele. Ragn-Sells on pea kaks aastat Mustvee linnas olmejäätmeid vedanud, pidevalt teavitanud nii jäätmevaldajaid kui ka linnavalitsust probleemidest. Kuna korduvate meeldetuletustega ei ole võlgnikke vähemaks jäänud, võib vedaja esitada võlgnevuse inkasosse, mille tulemusel suureneb võlgnevus mitmekordselt. Selleks, et saada jäätmeveost vabastust (kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata või jäätmehooldaja viibib oma kinnistul vaid suveperioodil) tuleb teil ühendust võtta Mustvee linnavalitsusega. Li sa ks p a lu m e tei l ü l e vaadata teie isikuga seotud jäätmeveo info, sh konteineri tühjenduspäevad, arvete info jms. Seda saate teha, kui sisenete ID-kaardiga Ragn-Sellsi iseteenindusse (eeldab isikukoodi olemasolu Ragn-Sellsi süstemis) www.ragnsells.ee/ iseteenindus või küsige infot klienditeeninduse lühinumbril 15155. Täname! MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus

о оде от одо од т ое ед о у тке тол ко лет пе од , е опл т л ет, е от е о л по то е ет . Rag -Sells о т то е от од о оде Му т е по т д од по то о е л о п о ле л дел е от одо , о уп у. По кол ку о ок те по е л кол е т дол ко , то пе е о к о ет пе ед т дол е о т у по к дол о , е ул т те е о дол е о т тет е кол ко . Что полу т о о о де е от о от одо е л ед о у тке е ут, л ед у ток е пол у т, л л деле от одо од т ое ед о у тке тол ко лет пе од , у оо т т о уп у Му т е . П о т к е п о от ет о о о е от одо , у л о, т. . д опо о е, о о ет т.д. Это о ете дел т , е л по ID-к то ке о дете оо лу е Rag Sells п едпол ет л ел о о код те е Rag -Sells www.rag sells.ee/ isetee i dus, л е п оте о по кл е тко у о е у . л од ! MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus


lk 4

MUSTVEE LINN LEHT

Nr 4 27. juuni 2013

ENAMPAKKUMISTEADE Käesolevaga teatame, et keskkonnaminister on otsustanud müüa avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Mustvee linna haldusterritooriumil Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad järgmised kinnisasjad: 1. Jõgeva maakond Mustvee linn Jõe tn 29b kinnisasi (48501:007:0007; 0,1012 ha; (E) alghind 800.-, tagatisraha 80.-;

Käsitöö on alati hinnas Eelmisel õppeaastal ilmus kaks uut ja huvitavat ainet: majandus ja ettevõtlus. Neid aineid õpetab Mustvee Vene Gümnaasiumis Natalja Pavlova. Neis tundides saime teadmisi majandusest, õppisime raamatupidamise aluseid. Kõige raskem ja huvitavam protsess oli äriplaani väljatöötamine. Kõik need teadmised ja oskused aitasid meid oma õpilasfirma loomisel. Firma loomises osaleda soovijaid sai üha rohkem. Alguses oli viis inimest, nüüd aga 9 inimest (Karina Kulkova, Uljana Baburina, Oksana Baškirova, Jana Hein, Riina Kriskamägi, Jekaterina Morozova, Nadežda Ležneva, Roman Bõstrov ja Stanislav Maspanov). Meie firma “Handmade Art” (“Käsitöö kunst”) tegeleb käsitööga, mida alati hinnatakse väga kõrgelt. Firma valmistab postkaarte, laekaid, raamatu järjehoidjaid, bloknoote ja täiendab pidevalt oma toodete valikut. Jah, alguses ei olnud meil piisavalt kogemusi, kuid me omandasime vilumusi ja nüüd võime oma toodete üle uhked olla, need ju kingivad inimestele rõõmu. 2013. aasta eelõhtul saime esimese suure tellimuse “PRITŠUDJE” kultuuriühingu esimehelt Zinaida Palgilt. Oleme talle tänulikud võimaluse eest oma ideid ellu viia.

9. veebruaril 2013 toimus Tallinnas Kristiine kaubanduskeskuses Eesti kõige suurem koolifirmade laat. Selles osales üle 150 firma mitmest riigist: Eestist, Rootsist, Soomest ja Valgevenest. Me otsustasime sellest laadast osa võtta. Tallinnasse sõitmiseks oli aga raha vaja, seepärast hakkasime otsima sponsorit. Me oleme tänulikud Paul Kärbergile, kes meid materiaalselt toetas, tegi teoks meie soovi osaleda Tallinna laadal. Laadaks ettevalmistuse käigus tegime kodulehekülje Facebookis, kus kliendid võivad näha meie toodangu näidiseid ning infot selle kohta, kus ja millal oma toodangut müüme. Kõik meie firma töötajad avaldavad tänu kooli direktorile Jaan Rahukülale, kunstiõpetajale Riina Müürsepale ja muidugi majandus- ja ettevõtlusõpetajale Natalja Pavlovale osavõtlikkuse, toetuse ja hindamatu abi eest õpilasfirmas “Handmade Art”. 3. juulil 2013 toimus Mustvee Vene Gümnaasiumis firma “Handmade Art” praktilise töö kaitsmine. Oma töös rääkisime üksikasjaliselt sellest, millist materjali kasutasime oma toodangu valmistamiseks (kasutati suurt hulka ümbetöödeldud vanapaberit, vanu postkaarte, kangast, linte jms). Meie firma kaastöötajad esitasid täies ulatuses aruande aasta jooksul tehtud tööst, samuti finantsaruande. Osa firma tegevusest saadud kasumist andis finantsdirektor Oksana Baškirova pidulikult üle MTÜ-le Päikesekiir, mis on loodud Mustvee Vene Gümnaasiumi juures. Loodame, et meie firma poolt algatatu kedagi huvitab ja firma jätkab oma tegevust. KARiNA KuLKoVA, Õpilasfirma “Handmade Art” direktor

2. Jõgeva maakond Mustvee linn Kivi tn 38a kinnisasi (48501:005:0015; 0,1082 ha; (E)) alghind 1 290.-, tagatisraha 120.-.

SPorDIST 22. ja 23. mail toimusid Jõgevamaa noorte kergejõustiku meistrivõistlused. Mustvee Vene Gümnaasium saavutas gümnaasiumide hulgas 4. koha. 1. juunil toimusid Jõgeval Jõgevamaa 19. suvemängud. Naiste võrkpallis saavutas Mustvee linna naiskond 1. koha Jõgeva valla ja Torma valla naiskonna ees. Naiskonnas mängisid Ljudmila Topkina, Olesja Kudina, Merlin Paas ja Uljana Baburina. Mustvee linna jalgpallimeeskond jäi jagama 5.-6. kohta Jõgeva vallaga. JAAN RAHuKÜLA

Enampakkumise korraldajaks on määratud Maa-amet. Elektrooniline enampakkumine lõpeb 13.08.2013 kell 11.00. Täpsemat infor matsiooni müüdavate kinnisasjade, enampakkumise läbiviimise ja müügitingimuste kohta saab Maaameti kodulehelt interneti aadressil www.maaamet. ee rubriigis “RIIGIMAA MÜÜK” ning Maa-ameti oksjonikeskkonnast aadressil www.maaamet.ee/ maaoksjon. Elektroonilisel enampakkumisel olevatele müügiobjektidele saab pakkumisi teha vaid läbi Maa-ameti oksjonikeskkonna. Infot ehitusõiguste ja planeerimisvõimaluste kohta saab Mustvee linnavalitsusest. Täiendavate küsimuste korral helistada telefonidel 665 0782, 665 0781, 665 0749, 675 0126. Mustvee linnavalitsus

23. juunil leitud Mustvee bussijaamast ABIELUSÕRMUS. Info tel. 5661 2186.

Mustvee linna leht juunis 2013(4)