Page 1

MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

8:44

1


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

8:44

2


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

8:45

3


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

8:45

4


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

8:45

5


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

8:46

6

Éäéïêôçóßá

ÏÑÉÆÙÍ Åêäüôñéá Óôáõñïýëá ÑåíôæåðÝñç-Ìé÷áëÜêïõ ÅìðïñéêÞ Äéåýèõíóç: Óουζάνα Ðáíáãéùôοðïύëïõ •

9 Editorial 10 Κάρτες 12 Το κόμπλεξ της Δέσμευσης 14-15 Ομορφιά 16-17 Σοκολάτα 18 Forum 20 Μόδα 22 Συνταγή 24 Σχέσεις 26-27 Ερώτηση του Μήνα

28 Έρωτας ης 30-31 Ηλίας Μαμαλάκ λά 32 Περνώ και Μόνη μου Κα 34 Τα Κεφάλια μέσα 36 Η ιστορία του Φραπέ 38-39 Mustήρια 40-41 Global Fantasy 42 Βιβλίο 44 Cinema στα ...Φανερά 46-47 Ραντεβού 48 Έγιναν θα γίνουν η 50-51 Παρουσίασ 52 Εορτολόγιο 54 Sudoku 56-57 Ζώδια α 58 Το Σκίτσο του Μήν ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ • Σε όλα τα Cafe • Video-club’s • Ê.Å.Ð. (Δήμου) • ΑΕΙ -ΤΕΙ (κυλικείο) • Alma sport • Στο κύμα • Cine Center • Hondos-Center • Êùíóôáíôßíïò • Oxygen • Top on Top • Shcerzo • Angelino • Fitness Center • Ρακομελάδικο • ο θείος • Flamingo • Καφενές • Genesis • Enter • Laundry • Joe Weider • Georgio F • Mundial • Παράλλαξη • TypoPrint • Γρηγόρης (μικρογεύματα) • Landmark Diner • Υάδες • Απόλαυση (Μεσσήνη)

Õðåýèõíïò ¸êäïóçò Ðáíáãéþôçò Ìðáìðáñïýôóçò (ðñωôï-must-ïñáò) •

Must-ïñéá οι ερωτιάρες ìáò

Êáôåñßíá Âßãêïõ Στέλλα Θ. Γιούλα Κωνσταντοπούλου

• ο hacker μας Γιώργος Πουλής

• η της μόδας Άννα Σακκά

• η διαβαστερή Ακριβή Καννελοπούλου

• ãéá ôá øõ÷ïëïãéêÜ ìáò Ðáíáãéþôá Ðáðáãåùñãßïõ

• η ψαγμένη Μαρία Καλλικούνη

• ο σκιτσογράφος Σωτήρης Βαρελάς • μελλοντολόγος Κατερίνα Σταυροπούλου

• η συνεντευξατζού Μαρίνα Διονυσοπούλου

• ο σεφ μας Γιάννης Τσιλίκος

• η της έρευνας Χαρά Μπούρα

• η της σοκολάτας Αφροδίτη Λουκάκου

äéáöçìéóôéêü ôìÞìá (spot@mustmagazine.gr) Άντζυ Μπούρα creative team TypoPrint Graphic Art Studio creat@mustmagazine.gr • Ó÷åôéêÜ ìå ôï ðåñéå÷üìåíï ôïõ ðåñéïäéêïý åðéôñÝðåôáé ç åðáíáäçìïóßåõóç ôùí êåéìÝíùí ÷ùñßò Üäåéá ðñùôï-must-ïñá (Ýôóé êáé áëëéþò êáé íá ëÝãáìå üôé áðáãïñåýåôáé êáíåßò äå èá åñ÷üôáí íá æçôÞóåé Üäåéá). • ÅðéêïéíùíÞóôå ìáæß ìáò: Ê. Ãåùñãïýëç 1. ÊáëáìÜôá ÔÇË 27210-22099/97996 FAX:27210-97987 Email: info@mustmagazine.gr


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

8:46

7


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

8:46

8


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

8:46

9

editorial ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ… ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ!

Θυμάστε παλιά που το Φεβρουάριο έρχονταν νέοι φοιτητές; Σίγουρα θα το θυμάστε και εσείς του ΤΕΙ, αλλά και οι Καλαματιανοί, αφού τέτοια εποχή η πόλη γέμιζε ενοικιαστήρια και οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων περίμεναν «με το καλάμι» έξω από το ΤΕΙ για να «τσιμπήσουν» τους νέους. Εν τούτοις, αυτές οι εποχές πέρασαν, μάλλον ανεπιστρεπτί! Πολλοί, βέβαια, ισχυρίζονται ότι αφού κατασκευάζουν εκείνα τα τεράστια κτήρια, το ΤΕΙ θα ανακάμψει. Δυστυχώς, όμως, για εκείνα τα τεράστια κτήρια (όπως τα λέτε) οι μελέτες είχαν εκπονηθεί χρόνια πριν (τότε που δε χωρούσαμε), χωρίς να υπολογιστεί ότι σε μερικά χρόνια ο αριθμός των φοιτητών θα μειωνόταν! Π.χ. η εστία (ναι, ναι, έχουμε και εστία, την «παλεύουν» από τις αρχές του ’90). Για τα τότε δεδομένα του ΤΕΙ ήταν μια χαρά, αργότερα λέγαμε ότι ήταν πολύ μικρή, όμως πλέον είναι σχετικά καλή, αν υποθέσουμε ότι θα τελειώσει κάποτε. Για να μιλήσουμε με νούμερα, όμως, θα αναφέρω τα εξής: Με βάση τα δεδομένα των εισαχθέντων του 2005 στο ΤΕΙ υπήρχαν 1.519 θέσεις (μόνο από τα ημερήσια), οι οποίες και καλύφθηκαν όλες! Το 2007, όμως, υπήρχαν 1.393 θέσεις, από τις οποίες καλύφθηκαν 409 (χωρίς βέβαια να έρθουν όλοι). Να ξεκαθαρίσω ότι ήμουν και είμαι υπέρ της βάσης. Μπορεί η βάση να δημιούργησε την παραπάνω κατάσταση, όμως, όταν πήραν τη σχετική απόφαση, θα έπρεπε τα ΤΕΙ Αθήνας –Θεσσαλονίκης -Πάτρας να κλείσουν ή να μειώσουν κατά πολύ τον αριθμό των εισαχθέντων τους, κάτι που δεν έγινε! Υπάρχει πλέον σωτηρία; Για μένα ναι, και δεν είναι άλλη από το να φέρουν εδώ τμήματα μοναδικά (σε επίπεδο ΤΕΙ), π.χ. λογοθεραπεία, φυσικοθεραπεία. Γενικά, τμήματα που θα είναι ελκυστικά. Η δε μετονομασία που ακούγεται δε νομίζω να αλλάξει τα πράγματα. Τέλος, ελπίδα για την πόλη μας αποτελεί το πανεπιστήμιο, γι’ αυτό ας μην ξαναγίνουν τα λάθη του παρελθόντος. Μη μας βλέπετε ως ευρώ με πόδια. Και εσείς παιδιά έχετε ή ήσασταν φοιτητές. Δε νομίζω πως θα άρεσε σε κανέναν να μένει σε μια γκαρσονιέρα από γυψοσανίδα και να πληρώνει 300 ευρώ. Οι μάσκες έπεσαν πια και το μήνυμα έγινε γνωστό σε όλους. Ας κάνουμε όλη την Καλαμάτα μια φιλόξενη πόλη και ας βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να την αγαπήσουν! Παναγιώτης Μπαμπαρούτσης


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

10

4/2/2008

8:47

10

ΚΑΡΤΕΣ

• Στο ΔΗΠΕΘΕΚ που έφερε την Κική Δημουλά. • Στους πρώτους αποφοίτους της Σχολής ΙστορίαςΑρχαιολογίας, καλή σταδιοδρομία! • Σε ιδιοκτήτρια ψιλικατζίδικου που βρήκε το πορτοφόλι μου και με πήρε τηλέφωνο για να με ενημερώσει! • Στα νέα κτίρια του ΑΕΙ που ’ναι έτοιμα (να ’ναι καλά ο καπετάνιος).

www.mustmagazine.gr

• Στην αφετηρία του Αστ ικού ΚΤΕΛ. Δεν ήταν να φύγει από εκεί; • Στη μη ύπαρξη γραμμή ς για σημαντικούς προορισμούς π.χ. ΚΤΕΛ, ΔΕΗ κ.λπ. • Στα φωτάκια που ξέμεινα ν σε κολώνες.

θα • Στην πεζοδρόμηση που γίνει. Για να βγεις, π.χ., από τον ΟΣΕ στην Αριστομένους, θα πρέπει να κάνεις τον κύκλο του κόσμου. υσείο • Σε εκείνο το κτίριο (μο . λένε) που δε λέει να ανοίξει εις θέσ ν ίνου κλε υς • Σε όσο με καρέκλες-μηχανάκια. Η νέα μόδα είναι να βάζουν γλάστρες. • Στην κατάσταση που επικρατεί στη Δημοτική Βιβλιοτα θήκη, τα τρώει η υγρασία ία. βιβλ


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

8:49

11


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

12

4/2/2008

8:49

12

ΣΧΕΣΕΙΣ

Το κόμπλεξ της δέσμευσης Γιώτα Παπαγεωργίου

και της μοναξιάς

www.mustmagazine.gr

ι εννοούμε με τη λέξη κόμπλεξ; Για τον πολύ κόσμο δεν είναι και τόσο ξεκάθαρη η έννοια, παρ’ όλο που είναι αρκετά διαδεδομένη. Ως κόμπλεξ ορίζεται η εσωτερική σύγκρουση κάποιου ανθρώπου με τον εαυτό του και με το περιβάλλον του. Πρώτος ο Freud έκανε λόγο για τα συμπλέγματα, που δεν είναι άλλο από τα αποτελέσματα της σύγκρουσης που αναφέρθηκε παραπάνω, δηλαδή τα τραύματα που δημιουργούνται, ασυνείδητα πολλές φορές, και συνοδεύουν τα άτομα στην πορεία της ζωής τους. Κάποιος μπορεί να αποκτήσει κόμπλεξ εξαιτίας της συμπεριφοράς των γονιών του, των δασκάλων του, ακόμη και των φίλων του. Το κόμπλεξ της μοναξιάς πλήττει, κυρίως, τις γυναίκες, οι οποίες, σύμφωνα με κάποιους, θα πρέπει να «νοικοκυρευτούν», να κάνουν γάμο και παιδιά. Μάλλον είναι ελληνικής προέλευσης και, παρ’ όλο που τα δεδομένα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται ακόμα. Το βλέπουμε, όμως, και πολύ συχνά σε άτομα που έχουν χωρίσει. Πληγώνονται από την ερωτική μοναξιά τους και ζηλεύουν όλους όσοι τα πάνε καλά με το σύντροφό τους. Αποφεύγουν να πάνε ασυνόδευτοι σε κοινωνικές εκδηλώσεις και αισθάνονται ότι με το να είναι μόνοι τους, αλλά όχι από δική τους επιλογή, δεν εκπλήρωσαν τις προσδοκίες του κοινωνικού περίγυρου ή τις δικές τους. Στον αντίποδα, υπάρχει το κόμπλεξ της δέσμευσης ή, αλλιώς, του αμετανόητου εργένη. Οι άνθρωποι αυτοί ανατριχιάζουν και μόνο στη σκέψη ότι θα περάσουν την υπόλοιπη ζωή τους στο πλάι ενός και μόνο ανθρώπου και, μάλιστα, το διατρανώνουν προς κάθε κατεύθυνση. Χαρακτηρίζουν κοροNδευτικά τη δημιουργία οικογένειας μικροαστική συνήθεια, αλλά η εμπειρία έχει δείξει ότι κάποια χρόνια μετά το μετανιώνουν. Για να μπορέσει κάποιος να ξεπεράσει το αίσθημα κατωτερότητας που ίσως τον διακατέχει, χρειάζεται τη βοήθεια, την αγάπη και τη φροντίδα των δικών του ανθρώπων. Κανείς, ακόμα και αυτοί που τους θεωρούμε τέλειους, δεν αισθάνεται ότι τα έχει όλα. Το μυστικό είναι να μάθουμε να ζούμε με ό,τι ευθύνεται για το κόμπλεξ μας και, για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται στρατηγική. Μπορούμε –και γιατί όχι;- να υποβαθμίσουμε το ελάττωμά μας σε απλή ιδιαιτερότητα ή και να το αναβαθμίσουμε σε προτέρημα. Να τολμήσουμε να το προβάλουμε, θέλοντας να δείξουμε σε όλους και πρώτα από όλα στον εαυτό μας, ότι δεν ντρεπόμαστε για αυτό. Χρειάζεται να δούμε τον εαυτό μας σε άλλη προοπτική και να αποφεύγουμε την αυτοκριτική μια κακή μέρα. Ίσως με αυτές τις μικρές συμβουλές να μάθουμε σιγά σιγά να αγαπάμε τον εαυτό μας και να κάνουμε και τους άλλους να μας αγαπήσουν.

Τ


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

8:49

13


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

14

4/2/2008

8:49

14

ΟΜΟΡΦΙΑ

Hondos Center

Όμορφη και στο γυμναστήριο Το πρόσωπο Ο ιδρώτας και η υπερέκκριση σμήγματος που αναπόφευκτα προκαλούνται κατά τη διάρκεια της άσκησης είναι οι βασικοί εχθροί κάθε προσπάθειας για να διατηρηθεί επιμελές και ανέπαφο το μακιγιάζ. Επιπλέον, ακόμα κι αν επιλέξετε τα κατάλληλα ανθεκτικά προNόντα για το μακιγιάζ σας, σκόπιμο είναι να αποφύγετε τις υπερβολές. Η εμφάνιση ενός τέλεια μακιγιαρισμένου προσώπου, λουσμένου στον ιδρώτα, δείχνει μάλλον άκομψη και κυρίως αταίριαστη με το περιβάλλον του γυμναστηρίου. Μία κρέμα ημέρας με λίγο χρώμα, ένα πιο ανθεκτικό ρουζ σε μορφή κρέμας, αδιάβροχη μάσκαρα και ίσως λίγο λιπγκλός στα χείλη, είναι αρκετά για να αναδείξουν πιο όμορφο το πρόσωπό σας και να ταιριάζουν με την περίσταση. Στην περίπτωση που η επιδερμίδα σας είναι αρκετά λιπαρή και αρχίζει να γυαλίζει δυσάρεστα μετά από λίγες στιγμές άσκησης, μπορείτε να απλώσετε από πριν στο πρόσωπό σας κάποιο ειδικό προNόν που να προλαμβάνει τη λιπαρότητα. Τα μαλλιά Αν ένα κομψό σινιόν ή μια αλογοουρά για όσες έχουν πιο μακριά μαλλιά, είναι ο καλύτερος τρόπος για να ασκηθείτε χωρίς να σας ενοχλούν, το λούσιμο είναι η μοιραία... εξέλιξη προκειμένου να ξαναβρούν τη φρεσκάδα τους και να μυρίζουν το ίδιο όμορφα με πριν. Επιλέξτε για την περίπτωση ένα ιδιαίτερα απαλό σαμπουάν πλούσιο σε ενυδατικά συστατικά, μια και το συχνό λούσιμο αφυδατώνει τα μαλλιά. Αν, όμως, έχετε κοντά μαλλιά, είναι πιο πρακτικό ένα σαμπουάν και αφρόλουτρο 2 σε 1 για τα μαλλιά και το σώμα. Για να μη δείχνουν τα μαλλιά σας ατημέλητα φεύγοντας από το γυμναστήριο, ένα ζελ ή www.mustmagazine.gr

ένας αφρός μπορούν να τα βάλουν σε "τάξη", βοηθώντας σας να τα φορμάρετε στα γρήγορα. Το σώμα Καθώς το ντους αποτελεί τη... μοιραία κατάληξη κάθε έντονης σωματικής προσπάθειας, σκόπιμο είναι να επωφεληθείτε, φροντίζοντας όσο γίνεται καλύτερα το σώμα σας. Γι' αυτό... φροντίστε το αφρόλουτρο-ντους που θα χρησιμοποιήσετε να περιέχει άφθονους ενυδατικούς παράγοντες για να μην αφυδατώνει την επιδερμίδα και να τη διατηρεί απαλή και ελαστική. Να κάνετε συχνά απολέπιση και στο σώμα με κάποιο ειδικό προNόν ή, γιατί όχι, επιλέγοντας ένα αφρόλουτρο-ντους με κόκκους, ώστε να κερδίζετε χρόνο. Ο ιδρώτας και το σμήγμα σε συνδυασμό με τα νεκρά κύτταρα ευνοούν τη δημιουργία ακμής, ακόμα και σε ηλικίες που έχουν περάσει προ πολλού την εφηβεία. Εξάλλου, η απολέπιση εκτός του ότι διατηρεί την επιδερμίδα λεία και απαλή, συμβάλλει στο να απορροφώνται καλύτερα και πιο γρήγορα τα διάφορα προNόντα περιποίησης. Αν χρησιμοποιείτε προNόντα για τοπικό αδυνάτισμα, σύσφιγξη ή κατά της κυτταρίτιδας, η ιδανική στιγμή είναι αμέσως μετά το ντους που ακολουθεί τις σωματικές δραστηριότητες. Για να μη νιώθετε την επιδερμίδα σας να σας "τραβά", μετά το ντους απλώστε ένα ενυδατικό γαλάκτωμα με ευχάριστο, διακριτικό άρωμα. Δοκιμάστε τις ειδικές κρέμες ή σπρέι που ανακουφίζουν τις γάμπες και τα πέλματα, αν τα νιώθετε πρησμένα ή αρκετά καταπονημένα μετά την άσκηση. Αντιμετωπίστε την κακοσμία των ποδιών προλαμβάνοντάς την. Μετά το ντους σκουπίζετε πολύ καλά τα πέλματα αλλά και τα δάχτυλα, ψεκάστε τα ένα αντιδρω-


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

8:49

15

ΟΜΟΡΦΙΑ

τικό, αποσμητικό σπρέι με αντι-βακτηριδιακή δράση ως γνωστόν, αυτά είναι υπεύθυνα για την κακοσμία του σώματος -και φορέστε ένα διαφορετικό ζευγάρι παπούτσια απ'αυτό της άσκησης. Μην ξεχνάτε να αερίζετε καλά τα αθλητικά σας παπούτσια μετά από κάθε χρήση, να τα ψεκάζετε με ειδικά αντιβακτηριδιακά σπρέι και να τα πλένετε όσο πιο συχνά σας είναι εφικτό. Δυστυχώς, είναι αρκετά συχνό το φαινόμενο της μυκητίασης στα νύχια των ποδιών στους χώρους των γυμναστηρίων, εξαιτίας κυρίως των συνθηκών ζέστης και υγρασίας που ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Το μανικιούρ Τα νύχια και τα χέρια αρκετές φορές καταπονούνται ιδιαίτερα με ορισμένες ασκήσεις ή σπορ, επομένως καλό είναι προλάβετε δυσάρεστες εκπλήξεις, όπως ένα σπασμένο νύχι στη μέση του μήκους του, σκληρύνσεις στις παλάμες εξαιτίας της τριβής. Τα μετρίου μήκους νύχια που δεν ξεπερνούν το μισό εκατοστό από την άκρη των δαχτύλων, η χρήση ενός σκληρυντικού βερνικιού και το άπλωμα μίας υδατικής κρέμας στα χέρια μετά το ντους, θα διατηρήσουν απαλή και βελούδινη την επιδερμίδα των χεριών σας και, ταυτόχρονα, θα

15

κρατήσουν ανέπαφο το μανικιούρ σας. Τι να προσέξετε • Φοράτε πάντα βαμβακερές κάλτσες με τα αθλητικά σας παπούτσια και φυσικά σαγιονάρες όσο κινείστε μέσα στα αποδυτήρια -ακόμα και όταν κάνετε ντους. • Ενισχύστε την αντιιδρωτική και αποσμητική σας προστασία με τα κατάλληλα αποσμητικά προNόντα. • Φοράτε πάντα σκουφάκι στην πισίνα. Το χλώριο που περιέχει, εκτός του ότι αφυδατώνει και ξηραίνει τα μαλλιά, αλλοιώνει το χρώμα τους αν είναι βαμμένα. • Αποθηκεύετε τα ρούχα του γυμναστηρίου σε ειδικά πλαστικά σακουλάκια και τα πλένετε ξεχωριστά από τα υπόλοιπα. • Προτιμάτε να φοράτε ρούχα που "αναπνέουν" και απορροφούν τον ιδρώτα, όπως είναι τα βαμβακερά. • Εξασφαλίστε στην επιδερμίδα του προσώπου την απαραίτητη ενυδάτωση με μία δροσερή, υδατική κρέμα πριν ξεκινήσετε τη γυμναστική ή τα σπορ, καθώς το δέρμα έχει πάντα την τάση να αφυδατώνεται όταν ιδρώνουμε. Φροντίστε η κρέμα σας να μην είναι καθόλου λιπαρή αν έχετε μικτή ή λιπαρή επιδερμίδα και προτιμήστε αυτές με βάση το νερό.


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

16

4/2/2008

8:50

16

ΣΟΚΟΛΑΤΑ

Σοκολάτα

Λουκάκου Αφροδίτη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

...απόλαυση ή αμαρτία;

www.mustmagazine.gr

Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου πλησιάζει και οι ερωτευμένοι έχουν αρχίσει να αναζητούν το δώρο που θα εντυπωσιάσει το έτερόν τους ήμισυ. Πολλοί καταλήγουν στον κλασσικό συνδυασμό λουλούδια και σοκολατάκια, που είναι κυριολεκτικά η πιο «γλυκιά» επιλογή. Μια σοκολάτα, λοιπόν, σημαίνει ότι ο βαλεντίνος σας είναι πολύ τρυφερός ή πολύ αναίσθητος που δε σκέφτηκε τη σιλουέτα σας; σοκολάτα αποτελεί ίσως το πιο δημοφιλές τρόφιμο σε όλο τον κόσμο, με φανατικούς οπαδούς όλων των ηλικιών και στα δύο φύλα. Πριν λίγα χρόνια, μάλιστα, πρωτοεμφανίστηκε και ο όρος «chocoholics» για να περιγράψει τα άτομα που έχουν τόσο μειωμένες αντιστάσεις στη σοκολάτα, ώστε να θεωρούνται εθισμένοι σε αυτή. Κατά καιρούς, έχουν ακουστεί διάφορα για τη σοκολάτα και τις επιδράσεις που έχει στην υγεία κα την εμφάνισή μας, με αποτέλεσμα η κατανάλωσή της να έχει ταυτιστεί με το αίσθημα των ενοχών. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων δηλώνουν ότι νιώθουν τύψεις μετά την κατανάλωση μιας σοκολάτας. Τι ισχύει, όμως, τελικά; Η σοκολάτα περιέχει ένα πλήθος χημικών συστατικών που επηρεάζουν τη δράση του νευρικού συστήματος. Ουσίες όμοιες με τα κανναβοειδή επιδρούν στην έκκριση ντοπαμίνης δημιουργώντας το αίσθημα ευφορίας. Η τρυπτοφάνη, ένα απαραίτητο αμινοξύ, που επίσης περιέχεται στη σοκολάτα, μεταβολίζεται σε νιασίνη και σεροτονίνη, η οποία έχει αντικαταθλιπτική δράση. Η φαινυλεθυλαμίνη απελευθερώνει ενδορφίνες, οι οποίες βελτιώνουν τη διάθεση και προκαλούν ευφορία. Τέλος, η σοκολάτα περιέχει θεοβρωμίνη, η οποία έχει μια μικρή διεγερτική δράση. Αυτός ήταν και ο λόγος που από πολύ παλιά η σο-

Η

κολάτα θεωρούνταν ισχυρό αφροδισιακό! Η μαύρη σοκολάτα περιέχει περίπου τριπλάσια ποσότητα θεοβρωμίνης συγκριτικά με τη σοκολάτα γάλακτος. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού καταφεύγει στη σοκολάτα όταν νιώθει στενοχώρια ή έλλειψη ενέργειας. Εκτός, όμως, από την ψυχική μας διάθεση, σημαντικά είναι τα οφέλη της και στην υγεία. Η σοκολάτα περιέχει υδατάνθρακες, λίπη, πρωτεWνη, κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο, νάτριο, χαλκό, βιταμίνη Α, θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, βιταμίνη D, βιταμίνη Ε, σίδηρο, αλκαλοειδή, πολυφαινόλες, συστατικά που της αποδίδουν μια ιδιαίτερη διατροφική αξία. Το ασβέστιο, μαγνήσιο και κάλιο που περιέχει η σοκολάτα έχει βρεθεί ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της υπέρτασης. Επιπλέον, το μαγνήσιο έχει θετική επίδραση στη συγκέντρωση και τη λειτουργία της μνήμης. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η περιεκτικότητα της σοκολάτας σε πολυφαινόλες, που χαρακτηρίζονται για τις αντιοξειδωτικές τους ικανότητες. Συγκριτικά, η μαύρη σοκολάτα έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αυτά τα συστατικά σε σχέση με το πράσινο τσάι, το κρασί και τα λαχανικά. Ωστόσο, η βιοδιαθεσιμότητα αυτών των ουσιών στη σοκολάτα γάλακτος είναι υπό αμφισβήτηση. Η λευκή σοκο-


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

8:50

17

ΣΟΚΟΛΑΤΑ

λάτα δε συνεισφέρει ιδιαίτερα στην πρόσληψη αντιοξειδωτικών ουσιών, καθώς περιέχει πολύ μικρό ποσοστό κακαόμαζας και επιπλέον οι πρωτεWνες του γάλακτος δημιουργούν σύμπλοκα με τα συστατικά αυτά, παρεμποδίζοντας την απορρόφησή τους. Συνεπώς, πρώτη στην ιεραρχία παραμένει η μαύρη σοκολάτα. Είναι ευρέως γνωστό ότι η σοκολάτα έχει αυξημένη περιεκτικότητα σε λιπαρά. Ωστόσο, η μέτρια κατανάλωση σοκολάτας δεν επιφέρει αρνητικές επιδράσεις στα λιπίδια, εφόσον η πρόσληψη ολικού λίπους και θερμίδων κυμαίνονται στα φυσιολογικά όρια. Μάλιστα, η μαύρη σοκολάτα δεν περιέχει καθόλου χοληστερόλη. Μερικά στοιχεία που ίσως δε γνωρίζετε για τη σοκολάτα: • Η ουσία θεοβρωμίνη που περιέχεται στο κακάο της σοκολάτας βρέθηκε να έχει ισχυρή αντιβηχική δράση.

17

• Δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση για τη συσχέτιση κατανάλωσης σοκολάτας και εμφάνιση ακμής, παρ’ όλο που αυτή η άποψη είναι ευρέως διαδεδομένη. • Η σοκολάτα έχει κατηγορηθεί ότι επιδεινώνει τα συμπτώματα στις ημικρανίες. Ωστόσο, τα αμινοξέα τυραμίνη και φαινυλαλανίνη καθώς και η καφε%νη περιέχονται σε πολύ μικρότερο ποσοστό στη σοκολάτα σε σχέση με άλλα τρόφιμα. • Η σοκολάτα από μόνη της δεν παχαίνει. Η μέτρια κατανάλωσή της στα πλαίσια ενός υγιεινού και ισορροπημένου διαιτολογίου είναι επιτρεπτή. • Παρ’ όλο που έχει αυξημένη περιεκτικότητα σε ζάχαρη, έχει μικρότερη επίδραση στην εμφάνιση τερηδόνας σε σύγκριση με τις καραμέλες. Σε έρευνα βρέθηκε ότι ένα κομμάτι σοκολάτα που λιώνει στο στόμα… δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση από ένα παθιασμένο φιλί!

áöñïäßôç êëéíéêüò äéáéôïëüãïò -äéáôñïöïëüãïò áðüö. ×áñïêïðåßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ

Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου ∆ιαιτολόγων - ∆ιατροφολόγων Εργασθείσα στα νοσοκομεία: Ερυθρός Σταυρός, Γενικό Κρατικό Γεννηματά, Σισμανόγλειο, Τζάνειο

Επιστημονική ∆ιατροφική Αντιμετώπιση: Παχυσαρκίας - Ανορεξίας ΜΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ Εξειδίκευση στην αντιμετώπιση κλινικών παθήσεων: Καρδιολογικά, Υπερλιπιδαιμίες (αυξημένη χοληστερίνη, LDL, TGL) σακχαρώδης διαβήτης, νεφρολογικά, γαστρεντερολογικά, νευρολογικά Ειδικά διαιτολόγια για: Εγκυμοσύνη, Θηλασμό, παιδιά, αθλητική διατροφή Μέτρηση βασικού μεταβολισμού-λιπομέτρηση Κολοκοτρώνη 7 • 2ος όροφος • Καλαμάτα Τηλ./Faχ: 27210.90085 • Κιν.: 6945.158639


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

18

4/2/2008

8:50

18

ΦΟΡΟΥΜ

FORUM

Γιώργοςς Πουλής

Ο τρόπος αντιμετώπισης ενός προβλήματος παραμένει ο ίδιος, αυτό που αλλάζει είναι τα μέσα…

www.mustmagazine.gr

αλιά για να βρεις απάντηση στα προβλήματα που σε απασχολούσαν (από το πώς θα πλησιάσεις και θα ανοίξεις κουβέντα στην καινούργια γειτόνισσα μέχρι και το τι θα κάνεις με τον υπολογιστή σου, ο οποίος εντελώς ξαφνικά σταμάτησε να βγάζει ήχο), η λύση ήταν απλή. Μάζευες τους κολλητούς, πηγαίνατε για καφέ και άκουγες όλες τις πιθανές, αλλά και απίθανες, απόψεις τους και διάλεγες, κατά τη γνώμη σου, την καλύτερη. Βέβαια, συχνά η καλύτερη δεν ήταν η σωστότερη, αλλά ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσες

Π

να κάνεις. Σήμερα, με την ευρεία χρήση του διαδικτύου, ο τρόπος είναι ο ίδιος, αυτό που αλλάζει είναι οι «φίλοι» οι οποίοι θα σου βρουν τη λύση. Γιατί χρησιμοποιώντας τις Online κοινότητες, που αποκαλούνται Forum, πολύ περισσότερα άτομα θα δουν το πρόβλημά σου και αρκετά από αυτά θα προσπαθήσουν να σε βοηθήσουν. Στατιστικά, λοιπόν, οι πιθανότητες επιτυχίας είναι αρκετά μεγαλύτερες. Εάν πρέπει να δώσω έναν ορισμό για το Forum, θα έλεγα πως είναι ένας δικτυακός τόπος συγκέντρωσης ιδεών και ανθρώπων. Σε κάθε Forum υπάρχουν πολλές θεματικές κατηγορίες, στις οποίες οι χρήστες ανοίγουν ένα καινούργιο θέμα για να κάνουν μια παρατήρηση, να ανακοινώσουν μια είδηση ή, συνηθέστερα, να θέσουν μια ερώτηση. Οι υπόλοιποι χρήστες του Forum, οι οποίοι βλέπουν το νέο θέμα, μπορούν να αρχίσουν να απαντούν, δημιουργώντας σιγά σιγά μια συζήτηση μη πραγματικού χρόνου. Είναι, λοιπόν, σαν μια συγκέντρωση στην αληθινή ζωή, μόνο που επειδή η τεχνολογία έχει προχωρήσει και οι ρυθμοί πιέζουν, αυτή η συνάντηση γίνεται πλέον από το σπίτι σου.


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

8:50

19


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

20

4/2/2008

8:50

20

ΜΟΔΑ

Η φινέτσα είναι πάντα σιωπηλή Άννα Σακκά

Giorgio Armani {ακόμα και στις εκπτώσεις}

www.mustmagazine.gr

ορτάσαμε! Γιορτές, φαγητά, γλυκά, εξόδους, χρυσά, ασημένια, παγέτες, 12ποντα και γενικώς τα πάντα στην πιο υπερβολική εκδοχή τους, όπως αρμόζει σε κάθε γιορτινή περίοδο, στην οποία τίποτα δεν παρεξηγείται, αλλά και τίποτα δεν περνάει απαρατήρητο. Φτάνει. Καλά ήταν έως εδώ, τώρα καιρός να αναδιοργανωθούμε, και λόγω καιρού και εκπτώσεων να κάνουμε στις καλύτερες τιμές τις καλύτερες αγορές. Με προσεκτικά βήματα, με μια προσεκτική ματιά στην ντουλάπα σας, αγοράστε αυτό που πραγματικά χρειάζεστε και όχι αυτό που βρήκατε σε πολύ καλή τιμή αλλά δεν είστε και σίγουρη ότι θα φορέσετε. Πρώτα να έρχεται στο μυαλό σας η ανάγκη σας, η ποιότητα του ρούχου, του παπουτσιού ή του αξεσουάρ και μετά η τιμή του. Προσφορές και καλύτερες τιμές είναι πιο εύκολο να βρείτε παρά μια καλή εφαρμογή. Αγοράστε πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν καλούς συνδυασμούς ή και να αξιοποιήσουν κάτι που ήδη έχετε. Επενδύστε στα κλασσικά κομμάτια, όπως ένα καλό παλτό, ένα αll time classic σακάκι, ένα απλό τζιν σε κλασσικό μπλε χρώμα, λευκά πουκάμισα (όσα και να έχεις κατά περίεργο τρόπο την ώρα που τα χρειάζεσαι δεν τα βρίσκεις) και γενικά σε αυτά που θα μπορέσετε να φορέσετε τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα. Από την άλλη, στις εκπτώσεις μπορείς να βρεις πραγματικές ευκαιρίες και σε ανοι-

Χ

ξιάτικα—καλοκαιρινά, τα οποία με τους κατάλληλους συνδυασμούς θα σας βγάλουν ασπροπρόσωπη τη μεταβατική εποχή που ακολουθεί μετά το χειμώνα και πριν καλοκαιριάσει. Ψάξτε, δοκιμάστε, πειραματιστείτε με συνδυασμούς και είμαι σίγουρη ότι θα βρείτε πολλά και καλά κομμάτια για την γκαρνταρόμπα σας και σε τιμές που δε χρειάζεται να πείτε, γιατί το στυλ δεν είχε ποτέ τιμή, απλά μεγάλη ή καθόλου έμπνευση!


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

11:11

21


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

22

4/2/2008

8:59

22

MUST EAT!

ρχική μου σκέψη για τη στήλη αυτού του μήνα ήταν να σας παρουσιάσω μια συνταγή ειδικά για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Το μόνο πρόβλημα στην όλη ιστορία, όμως, ήταν η φωνή της λογικής. Από κάπου βαθιά μέσα μου, μου φώναζε: πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι μια συνταγή την οποία θα φτιάξεις μια φορά το χρόνο; Ακολουθώντας τη λογική, λοιπόν, αποφάσισα να σας παρουσιάσω ένα φαγάκι εύκολο και χρηστικό, από αυτά που εγώ ονομάζω «του καναπέ». Κι αυτό, γιατί είναι ιδανικό για να το φας αραχτός στον καναπέ βλέποντας μια καλή ταινία. Ιδού:

Α

food Γιάννης Τσιλίκος - Chef ΜΟΡΦΕΣ RESTAURANT

Ριζότο με κοτόπουλο

Υλικά (για 2 άτομα) 1 στήθος κοτόπουλο (χωρίς πέτσα) 1 μικρό ξερό κρεμμύδι (ψιλοκομμένο) 1 κονσέρβα καλαμπόκι (μικρή) 200 γρ κρέμα γάλακτος Αλάτι-πιπέρι Ελαιόλαδο Τυρί τριμμένο (προαιρετικά) 1 φλιτζάνι ρύζι για ριζότο Εκτέλεση Κόβουμε το κοτόπουλο σε μικρούς κύβους. Βράζουμε το ρύζι σε αρκετό νερό σύμφωνα με το χρόνο που απαιτείται (αφήστε το κρατάει ελάχιστα), το περνάμε από κρύο νερό και το σουρώνουμε καλά. Σε αντικολλητικό τηγάνι βάζουμε ελάχιστο λάδι και σωτάρουμε το κοτόπουλο. Ανακατεύουμε μέχρι να ροδίσει. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και ανακατεύουμε μέχρι να μαλακώσει, προσθέτουμε 2-3 κουταλιές καλαμπόκι και την κρέμα γάλακτος. Όταν αρχίσει να δένει η σάλτσα, προσθέτουμε το βρασμένο ρύζι και αλατοπιπερώνουμε. Το αφήνουμε 1-2 λεπτά ακόμη στη φωτιά μέχρι το ρύζι να απορροφήσει τα υγρά ανακατεύοντας. Το σερβίρουμε ζεστό, πασπαλίζοντας με τριμμένο τυρί.

Συμβουλή: Το σωστό ριζότο πρέπει να είναι λίγο υδαρές, οπότε μην το αφήσετε να στεγνώσει τελείως.

Καλή επιτυχία!

www.mustmagazine.gr


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

8:59

23


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

24

4/2/2008

8:59

24

ΣΧΕΣΕΙΣ

14 Φεβρουαρίου και είσαι πάλι

μπακούρι; Γιούλα Κωνσταντοπούλου

Και εκεί που νόμιζες ότι η νέα χρονιά θα σου φέρει έναν καινούριο έρωτα, να σου ο Φλεβάρης και ο Άγιος Βαλεντίνος μαζί, που σε βρίσκουν πάλι μες τη μοναξιά! Δε νομίζω να στενοχωριέσαι! Πώς; Μα γιατί, καλέ, το παίρνεις τόσο κατάκαρδα; Επειδή, δηλαδή, δε θα έρθει κανείς με ένα αρκουδάκι-καρδούλα να σου πει ότι σ’ αγαπάει και μαζί να σου φέρει σοκολατάκια και λουλούδια; Έλα τώρα!

www.mustmagazine.gr

ροσωπικά, ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν πιστεύουν σ’ αυτή τη γιορτή. Ναι μεν εκείνη την ημέρα οι δεσμευμένοι ερωτευμένοι έχουν την τιμητική τους, τι γίνεται όμως με εκείνους που είναι ερωτευμένοι και δε βρίσκουν ανταπόκριση καμιά; Δεν είναι λίγο έως πολλή γαNδουριά να γιορτάζουν κάποιοι και άλλοι να υποφέρουν από έναν έρωτα χωρίς ανταπόκριση; Και μήπως ο τόσος ντόρος, τελικά, γίνεται για χάρη του κέρδους, το οποίο προέρχεται από την πώληση των δώρων που συνηθίζουν όλοι να αγοράζουν εκείνη την ημέρα; Γι’ αυτό σου λέω! Τι κάθεσαι και σκας που νιώθεις μπακούρι τέτοια μέρα; Άλλωστε, το θέμα είναι να βρεις τον αληθινό έρωτα και αυτόν που πραγματικά σου ταιριάζει. Έπειτα θα καταλάβεις ότι μπορείς να γιορτάζεις κάθε μέρα μαζί με αυτόν που αγαπάς χωρίς

Π

να περιμένεις να έρθει η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Πίστεψέ το και άσε τη μοίρα να κάνει τα γνωστά σε όλους μας παιχνίδια, κι όλα θα έρθουν από μόνα τους… Και να θυμάσαι πάντα 2 πράγματα: 1. Όταν κυνηγάς κάτι πολύ, δεν έρχεται. Τα καλύτερα έρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις! 2. Όταν θέλεις κάποιον και δεν τον έχεις, κάποια στιγμή θα έρθει αυτός σε σένα, γιατί, όπως λέει και ο λαός, «ρόδα είναι και γυρνάει»!


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

8:59

25


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

26

4/2/2008

8:59

26

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Αλήθεια, ποιός είναι ο Άγιος Βαλεντίνος; Στις 14 Φεβρουαρίου, σε κάθε γωνιά της γης, οι ερωτευμένοι γιορτάζουν τον έρωτά τους, ανταλλάσσοντας δωράκια, λουλούδια, καρτούλες, σοκολατάκια στο όνομά του. Αλήθεια, όμως, ποιος είναι ο Άγιος Βαλεντίνος; Υπάρχουν πολλοί θρύλοι γύρω από το όνομά του. Όπως ότι ο Βαλεντίνος ήταν ένας ιερέας που υπηρέτησε κατά τη διάρκεια του 3ου αιώνα στη Ρώμη. Όταν ο αυτοκράτορας Κλαύδιος ο δεύτερος ανακάλυψε ότι μόνο οι άγαμοι στρατιώτες του υπηρετούσαν καλύτερα, τους απαγόρευσε να παντρεύονται. Ο Άγιος Βαλεντίνος, όμως, δε συμβιβάστηκε με αυτήν την άδικη απόφαση και άρχισε να παντρεύει τους στρατιώτες κρυφά. Όταν, ωστόσο, η δράση του αποκαλύφθηκε, ο Κλαύδιος Β΄ εξοργίστηκε τόσο πολύ, που διέταξε αμέσως το θάνατο του ιερέα. Σύμφωνα με έναν άλλο θρύλο, ο Άγιος Βαλεντίνος ήταν φυλακισμένος σε μια από τις ρωμαNκές φυλακές και ερωτεύτηκε την κόρη του δεσμοφύλακά του, γεγονός που τον οδήγησε στην εκτέλεση. Λίγο πριν πεθάνει άφησε στην κόρη του δεσμοφύλακα ένα γράμμα αγάπης με την υπογραφή «from your Valentine» (από τον Βαλεντίνο σου), φράση που έχει μείνει μέχρι και σήμερα. Όσο κι αν οι δυτικές μας, πλέον, συνήθειες επιβάλλουν τη γιορτή του έρωτα στις 14 Φεβρουαρίου, η ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία επιμένει πως ο Άγιος Βαλεντίνος είναι ξενόφερτο "προNόν", αντιπροτείνοντας στους ερωτευμένους τον Άγιο Υάκινθο, ως άγιο των ερωτευμένων που γιορτάζει στις 3 Ιουλίου. Ένας ακόμα θρύλος λέει ότι ο Άγιος Βαλεντίνος γεννήθηκε στην πόλη Terni της Ιταλίας γύρω στο 175 μ.Χ. Έγινε ο πρώτος επίσκοπος το 197 μ.Χ. και πέθανε στις 14 Φεβρουαρίου του 273 μ.Χ. Η παγκόσμια φήμη του γεννήθηκε στις αγγλοσαξονικές χώρες, και λέει ότι συνήθιζε να δωρίζει στους νέους επισκέπτες του ένα λουλούδι από τον κήπο του. Σε δύο απ' αυτούς γεννήθηκε η αγάπη, που τους έφερε σε γάμου κοινωνία και έζησαν τόσο ευτυχισμένοι, ώστε και άλλοι νέοι έκτοτε ακολούθησαν το παράδειγμά τους, επισκεπτόμενοι το Terni. Χαρά Μπούρα

www.mustmagazine.gr

γιού λοβ μι ...αϊ λοβ γιού

?


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

9:00

27

8

14 5 16

11 19

9

10

13 6

4 17

12 18 20

3

24

21

23

13

22

2

1

7

1 Σταύρος: Ναι με τη ζωή (τα έχει με άλλον, ρε φίλε!), 2 Γιάννης: Ναι, 3 Βαγγέλης: Τρελά, 4 Κοσμάς: Ρώτα τη διπλανή μου, Άννη: Θα το σκεφτώ, 5 Βένια: Ναι, με το γάτο του θείου, 6 Αννίτα: Ναι ναι ναι, 7 Αθηνά: Ναι, 8 Αργύρης: Προσπαθώ, Κων/να: Όχι, 9 Ιωάννα: Όχι, 10 Νίκος: Ναι με την Τσέκου, Αγγελική: Ναι με τον Ζαχόπουλο, Γιώργος: Ναι με τη Βροχοπούλου, 11 Έφη: Όχι, Ευρυδίκη: Όχι, είμαι μικρή ακόμα, 12 Δημήτρης: Όχι, όσες πιστές προσέλθετε, 13 Ζένα: Δεν ξέρω 14 ΑγλαWα: Δε σου λέω, Κων/να: Πολύ, 15 Μπορεί, 16 Νίκος: Ναι ανά 5 λεπτά, 17 Βάλια: Ναι ναι ναι, τρελά, 18 Ξερό είμαι, 19 Γιώργος: Ναι είμαι, Βίκυ: Είμαι, είμαι, θα με πάει Πράγα, 20 Μιχάλης: Ναι είμαι, 21 Δεν ξέρω, δεν απαντώ, 22 Full, 23 Γιώργος: Ναι με τη ζωή, 24 Ελένη: Όχι, βέβαια, όχι!

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

28

4/2/2008

9:38

28

ΕΡΩΤΑΣ

Κατερίνα Βίγκου

Έρωτας 2096

www.mustmagazine.gr

τος 2096. Προχωράω στο δρόμο. Τουν-τουν… χτυπάει το «i-love» μου. Η καρδιά μου αρχίζει να χτυπά δυνατά, τα μάτια μου σχεδόν δακρύζουν και νιώθω ένα κάψιμο στο στομάχι… Λες; Λες να είναι αυτή; Κάνω τρία βήματα πίσω. Σταματάω και γυρνάω το κεφάλι μου δεξιά. Τη βρήκα… Το «i-love» μου είχε εντοπίσει μία γυναίκα με δείκτη 100%... Θεέ μου! Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί! Κατεβαίνω στο στομάχι μου. Εκεί είναι το κέντρο ημερήσιου προγραμματισμού. Προγραμματίζω αλλαγή πορείας. Λαμβάνω απευθείας μήνυμα από το αφεντικό: «Η πορεία που επιλέξατε δεν είναι σωστή. Θα αργήσετε τουλάχιστον 10 λεπτά στη δουλειά». Τι να κάνω; 100% συμβατότητα είναι αυτή! Δεν τυχαίνει συχνά! Πρέπει να της στείλω κάτι, ένα μήνυμα… Έχει σταματήσει και αυτή δίπλα μου. Το εξωτερικό της είναι απλό. Πρέπει να είναι και ευρύχωρο, γύρω στα 8 μέτρα ύψος! Πρέπει να είναι κατασκευασμένο από αρίστης ποιότητας ατσάλι. Το κέντρο όρασης εξωτερικού κόσμου πρέπει να βρίσκεται στο πρόσωπό της. Αυτό με γοητεύει! Θα νιώθει πολύ ασφαλής εκεί μέσα. Ξύπνα! Κάτι πρέπει να κάνεις! Πρέπει να τη δω και έξω από το ρουχισμό ασφαλείας της. Να την καλέσω κάπου… Μα πού; Μέσα στο σώμα ασφαλείας μου… Φφφφ! Δεν έχω αγοράσει και φρέσκο οξυγόνο και οι ταμπλέτες φαγητού μού τελειώνουν… Το παίρνω απόφαση και της στέλνω μήνυμα να κατέβει στα πόδια της… Θέλω να τη δω! Θέλω να βγούμε έξω από τα σώματα ασφαλείας… Και ας αναπνεύσουμε διοξείδιο και ας πεθάνουμε! Εμένα μου φτάνει να τη δω! Κατεβαίνουμε στα πόδια και βγαίνουμε

Έ

στο περιβάλλον, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε, αλλά είμαστε ευτυχισμένοι…100% δείκτης συμβατότητας, ποιος το περίμενε ότι θα την έβρισκα κάποτε… Με πιάνει από το χέρι και εγώ νιώθω χαμένος… Μπαίνουμε σε ένα χώρο ελεγχόμενου αέρα… Ρουφάμε οξυγόνο και παραγγέλνουμε νερό! Είμαι τόσο ευτυχισμένος… Ίσως της προτείνω να έρθει να μείνουμε απόψε στο δικό μου σώμα ασφαλείας… Λες να αρνηθεί; Δεν αντέχω, το στήθος μου πάει να σπάσει… Την κοιτάω… Δεν το πιστεύω ότι είναι δίπλα μου… Και ας έχουμε 100% και ας συμφώνησε να μείνει απόψε και ας άλλαξε τον αυστηρό ημερήσιο προγραμματισμό της, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι πραγματικά τη βρήκα και με θέλει. Όσα και αν αλλάξουν σε αυτόν τον κόσμο, μεγαλύτερη αγωνία από αυτή της αγάπης, δεν υπήρχε, δεν υπάρχει και ούτε πρόκειται να υπάρξει!


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

9:00

29


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

30

4/2/2008

9:07

30

ΠΡΟΣΩΠΑ

Ταξίδια με άρωμα γεύσεων από χώρες όλου του κόσμου και ελληνικά παραδοσιακά εδέσματα που αποπνέουν νοσταλγία γεμίζουν την εκπομπή του Ηλία Μαμαλάκη “Μπουκιά και συχώριο”, που παρακολουθούμε κάθε Κυριακή στους δέκτες μας. Μαρίνα Διονυσοπούλου Τ ο must, λοιπόν, είχε τη χαρά να μιλήσει με τον Ηλία Μαμαλάκη, ο οποίος φαίνεται πως έχει βρει την πιο πετυχημένη συνταγή για την εκπομπή του, καθώς έχει τύχει και διεθνούς αναγνώρισης. Αποδείχθηκε φίλος της πόλης και μας

www.mustmagazine.gr

μίλησε για αυτή. Καλή ανάγνωση και καλή όρεξη, γιατί σίγουρα θα σας την ανοίξει. Μετά από 4, 5 χρόνια αμέτρητων ταξιδιών και χιλιομέτρων με την εκπομπή «Μπουκιά και συχώριο», ποιο ταξίδι θα ξεχωρίζατε και γιατί; Δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσω κάποιο. Κάθε ταξίδι έχει το δικό του ενδιαφέρον. Γνωρίζεις τόπους, συνήθειες και, κυρίως, ανθρώπους. Αν μου έχει μείνει κάτι στη μνήμη, είναι οι προσωπικότη-

τες που γνώρισα στο διάβα μου. Και δεν αναφέρομαι σε γνωστά ονόματα, σε ανθρώπους απλούς, που όμως είχαν ψυχή. Τα ντοκιμαντέρ στην ελληνική ιδιωτική τηλεόραση δε χαίρουν ιδιαίτερης προτίμησης, γιατί πιστεύετε ότι το δικό σας έκανε τη διαφορά και αγαπήθηκε τόσο; Πιστεύω ότι αυτό που μέτρησε ήταν η προσέγγιση στα διάφορα θέματα αλλά και η άρτια τεχνική του. Ένα από τα ταξίδια σας περιλάμβανε τη Μεσσηνία. Ποιες ήταν οι εντυπώσεις σας; Θα μας επισκε-


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

9:13

31

ΠΡΟΣΩΠΑ

31

φτείτε ξανά; Έχετε φίλους εδώ; Τη Μεσσηνία την επισκέπτομαι συχνά, γιατί -απαντώντας συγχρόνως και στην επόμενη ερώτηση - έχω καλούς φίλους. Ο Βαγγέλης Γαραντζιώτης, παρ’ όλο που ζει στην Αθήνα, λατρεύει την πόλη του. Σ' αυτόν οφείλω την πρώτη μου επίσκεψη στην Καλαμάτα. Μου έδειξε τον τόπο, μου γνώρισε ανθρώπους. Δεν ήθελα και πολύ, κόλλησα. Θα ξεχωρίζατε κάποιο φαγητό-γλύκισμα, γενικά μια γεύση από τα μέρη μας; Πριν φθάσουμε στα φαγητά, θα πρέπει να μιλήσουμε για το εκπληκτικό λάδι και τις ελιές. Παντού στον κόσμο, όπου έχω ταξιδέψει, δεν υπάρχει αγορά που να διαθέτει διεθνή προNόντα και να μην έχει ελιές Καλαμών (πολλές φορές τύπου Καλαμών). Τόσο ισχυρό generic name έχει η ελιά. Βέβαια και τον καγιανά τιμώ και ωραίο ψάρι τσιλαδιά έχω φάει. Από γλυκά, αδυναμία είναι η γαλόπιτα. Και βέβαια, όποτε βρίσκομαι στην Καλαμάτα, φορτώνομαι με λουκάνικα ντόπια και ολόφρεσκα τραγανά παστέλια. Ποια η γνώμη σας για τις γαστρονομικές συνήθειες των Ελλήνων; Τρώνε υγιεινά; Τι θα τους συμβουλεύατε; Οι γαστρονομικές μας συνήθειες δε διαφέρουν από του υπόλοιπου κόσμου. Κυρίως στις πόλεις, στα σπίτια μαγειρεύουν όλο και λιγότερο. Ο χρόνος, βλέπετε, πιέζει τις γυναίκες, πού τι να πρωτοπρολάβουν. Όταν, λοιπόν, δεν μπει κατσαρόλα σ’ ένα σπίτι, υγιεινό φαγητό δε γίνεται! Βέβαια, αν κρίνω από τον αριθμό συνταγών που μαζεύει κάθε γυναίκα, από το ενδιαφέρον που δείχνουν για κάθε τι που αφορά στη γαστρονομία, είτε τηλεόραση είναι είτε περιοδικός Τύπος, πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα επανέλθουμε σ’ έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής. Ο Ηλίας Μαμαλάκης ποιας κουζίνας είναι λάτρης; Ασφαλώς της Μεσογειακής. Με πολλά λαχανικά, φρούτα, ψάρι και λιγότερο κρέας. Κι όταν λέω Μεσογειακή, εν-

Ο Ηλίας Μαμαλάκης στη Μυλόπετρα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Γιώργο Καραμπάτο και τον πρόεδρο της Ε.Α.Σ. Μεσσηνίας Βασίλη Κοζομπόλη νοώ απ' όλες τις χώρες της Μεσογείου. Ιταλία, Ισπανία και, πάνω απ' όλα, της κρητικής. Ποιες είναι οι αξίες της μεσογειακής κουζίνας, τις ξεχωρίζετε από τις υπόλοιπες; Ακολουθώντας κανείς το μεσογειακό ή, συγκεκριμένα, το κρητικό μοντέλο διατροφής της δεκαετίας του ’50, μπορεί να μεγαλώσει το προσδόκιμο όριο ζωής του. Τουλάχιστον αυτό αποδείκνυε το πείραμα που έγινε σε 5.000 ανθρώπους το 1950 από πολλά σημεία της γης. Τι έτρωγαν οι Κρητικοί; Πολλά δημητριακά, ακόμα περισσότερα λαχανικά, πολύ ελαιόλαδο, γαλακτοκομικά, όσπρια, λίγο κρέας (κατσίκια, πουλερικά, κουνέλια) και ελάχιστο κόκκινο κρέας.

έχει αλλάξει μετά από αυτή τη βράβευση; Δεν ήταν αυτό καθ' εαυτό το βραβείο που με συγκίνησε, ήταν η έκπληξη δημοσιογράφων - κριτών απ’ όλο τον κόσμο, που έβλεπαν για πρώτη φορά ότι η Ελλάδα έχει ενδιαφέρουσα κουζίνα. Έβλεπαν και ξανάβλεπαν τα Demo που είχαμε στείλει. Αυτό με έκανε υπερήφανο! Όσο για το αν έχει αλλάξει κάτι, τίποτε. Συνεχίζουμε την πορεία μας, όπως την είχαμε αρχικά χαράξει. -Τι σας λένε οι φίλοι της εκπομπής όταν σας συναντούν στο δρόμο; "Δώστε μου μια συνταγή". Βγαίνει αυθόρμητα από τα χείλη και το ακούω από μικρούς και μεγάλους.

Έχετε παραγγείλει ποτέ απέξω (delivery); Και βέβαια έχω παραγγείλει. Πώς θα μπορούσα με τους ρυθμούς που ζούμε να αποτελώ εξαίρεση. Όμως, μπορώ να πω ότι είναι η τελευταία επιλογή μου. Το 2006 η εκπομπή σας τιμήθηκε με το βραβείο της καλύτερης εκπομπής στον κόσμο, περιγράψτε μας τα συναισθήματά σας. Τι ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

32

4/2/2008

9:14

32

ΣΧΕΣΕΙΣ

Περνώ και μόνη μου καλά Στέλλα Θ.

Πολλές φορές, ειδικά εμάς τις γυναίκες, μας πιάνει πανικός και μόνο στην ιδέα να μείνουμε μόνες. Συμφωνώ πως το να έχεις έναν άνθρωπο να σε νοιάζεται, να σε καταλαβαίνει και να σ’ αγαπάει είναι πολύ σημαντικό, αλλά αν διαβάζοντας αυτά τα λόγια στο μυαλό σας έρχεται… η κολλητή σας, τότε έχουμε πρόβλημα!

www.mustmagazine.gr

υτό, πρακτικά, σημαίνει ότι το έτερόν σας ήμισυ κάνει μόνο τα βασικά όσον αφορά στο σεξουαλικό κομμάτι και δεν έχει καθόλου αντίκτυπο στην υπόλοιπη ζωή σας! Δε λέω πως δεν είναι σημαντική η σεξουαλική ζωή ενός ζευγαριού, απλά από μόνη της δε συνιστά αυτό που συνηθίζουμε να αποκαλούμε σχέση. Δεν μπορούμε να εγκλωβιζόμαστε σε μια σχέση που δε μας προσφέρει ασφάλεια και ηθική ικανοποίηση! Εκτός και αν γίνεται συνειδητά… Αν, δηλαδή, το μόνο που ζητάμε από τον άλλον είναι το σεξ. Αν όχι, όμως; Δεν πρέπει να βρεις κι εσύ κάποιον που θα σε κάνει ευτυχισμένη; Άλλωστε, το αξίζεις! Κάτσε, λοιπόν, και σκέψου τι θες από μια σχέση και τι σου δίνει αυτή που ήδη έχεις. Αν το αποτέλεσμα δε σε ικανοποιεί, πάρ’ το απόφαση και συνέχισε τη ζωή σου. Μακριά του! Έστω κι αν χρειαστεί να μείνεις για λίγο καιρό μόνη σου. Έστω κι αν χρειαστεί να κάψεις όλες του τις φωτογραφίες και να μεθύσεις τόσο, ώστε να είσαι ένα βήμα πριν τη λιποθυμία. Ξέρεις πως «όλη και όλη σου η στεναχώρια θα κρατήσει δυο τρεις ώρες το πολύ»! Δε θα πεθάνεις κιόλας και το ξέρεις! Πάρε, λοιπόν, τις φίλες σου και άσ’ τες να σε βοηθήσουν! Εκείνες σ’ αγαπάνε! Δεν μπορείς να αρνηθείς πως με τις φίλες σου διασκεδάζεις πολύ περισσότερο! Βέβαια, αν πιστεύεις πως θα σε βοηθούσε περισσότερο λίγη παραπάνω «διασκέδαση», τότε… «διασκέδασε»! Απλά μην το παρακάνεις. Μια κατά-

Α

σταση εναλλαγής εραστών σαν καλσόν δεν πρέπει να αποτελέσει τρόπο ζωής. Παρακάτω υπάρχουν λίγες συμβουλές για το πώς να περάσεις από την κατάσταση της απελπισίας στη φάση της πλήρους ηρεμίας. Πρώτον: Μη σκέφτεσαι μόνο τις καλές στιγμές όπως κάνουμε συνήθως όλες μετά από ένα χωρισμό. Να θυμάσαι τους λόγους που σε οδήγησαν στο να πάρεις αυτήν την απόφαση (είναι πολλοί και σημαντικοί). Δεύτερον: Μη μυξοκλαίγεσαι σε κάθε ώμο που βρίσκεις! Δεν έγινε και τίποτα. Χώρισες, όπως χωρίζουν τόσοι άνθρωποι κάθε λεπτό σε κάθε γωνιά του κόσμου. Τρίτον: Μην κλείνεσαι στο σπίτι (ή στον εαυτό σου). Βγες έξω, διασκέδασε, γνώρισε καινούργια άτομα. Κάνε πράγματα που σε ικανοποιούν και σε ευχαριστούν. Τέταρτον: Ασχολήσου με νέα χόμπυ. Γέμισε τη ζωή σου με δραστηριότητες που δε θα σε αφήνουν να πλήξεις (μαθήματα χορού, γυμναστήριο κ.ά.). Πέμπτον: Κανόνισε καμία χειμερινή «απόδραση» με τις φίλες σου ή επισκέψου μόνη σου κάποια φίλη που σπουδάζει ή δουλεύει σε άλλη πόλη (όσο πιο μακριά τόσο το καλύτερο!). Και τέλος, μια συμβουλή: Αν θες η επόμενη σχέση σου να κρατήσει, φρόντισε πρώτα να έχεις «σβήσει» κάθε παλιά ανάμνηση και κάθε απωθημένο!


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

9:14

33


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

34

4/2/2008

9:14

34

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Ακριβή Καννελοπούλου

Τα κεφάλια μέσα

www.mustmagazine.gr

ρθε ο Φεβρουάριος και μαζί του η εξεταστική, η οποία δεν ήταν τελικά τόσο μακριά όσο νομίζαμε… Ωραίες οι διακοπές των Χριστουγέννων, αλλά τώρα τα κεφάλια μέσα. Υποθέτω ότι ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν ξεκινήσει διάβασμα, ενώ οι περισσότεροι δεν ξέρετε καν το πρόγραμμα (μην αγχώνεστε, θα το βρείτε στο www.mustmagazine.gr!). Προσωπικά, ελπίζω αυτή η εξεταστική να είναι καλύτερη απ’ την προηγούμενη (η οποία, για πολλούς και διάφορους λόγους, ήταν η χειρότερή μου). Ωραία τα cafe και τα clubs της πόλης μας, δυστυχώς, όμως, σπάνια περνάμε μαθήματα από τύχη. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ (έστω και λίγο). Με τι μυαλό, όμως, θα ξεκινήσουμε το διάβασμα; Αν καταφέρουμε να συγκεντρωθούμε, κι αν έχουμε πάρει τα βιβλία, καλό είναι να αρχίσουμε να ψάχνουμε και για σημειώσεις... Όχι και το πιο εύκολο πράγμα, ειδικά αν δεν έχουμε γνωστούς σε κάποια παράταξη ή κάποιον που να παρακολουθεί τις θεωρίες. Αν βρούμε τελικά άτομο που θα θελήσει να μας τις δώσει (χωρίς να μας ζητήσει και λεφτά, γίνονται κι αυτά, δυστυχώς), έχουμε κάνει το πρώτο καλό βήμα… Όσες σημειώσεις κι αν βρούμε, όμως, όσες φωτοτυπίες και να βγάλουμε, δε θα μπουν αυτόματα και στο μυαλό μας… Πρέπει να ξεκινήσουμε να τις διαβάζουμε και να μην περιμένουμε να τις κοιτάξουμε μια μέρα πριν δώσουμε το μάθημα! Είναι σίγουρο πως θα αγχωθούμε και, τελικά, δε θα θυμόμαστε τίποτα! Όσο για την πλειοψηφία των φοιτητών που χρωστάει αρκετά μαθήματα, ας βάλει στόχους… Είναι πολύ δύσκολο να διαβάσεις σε μια εξεταστική 12 ή 13 μαθήματα, ειδικά αν δίνεις 3-4 την ίδια μέρα… Ένας

Ή

καλός τρόπος να περάσεις κάποια από αυτά είναι να διαβάσεις πολύ καλά τα μισά στην πρώτη εξεταστική και τα υπόλοιπα στη δεύτερη… Η εξεταστική του Φεβρουαρίου θεωρώ ότι είναι αυτή στην οποία μπορούμε να περάσουμε τα περισσότερα μαθήματα, αφού είναι διπλή. Επιπλέον, κάνει κρύο έξω, οπότε μείνετε και λίγο μέσα (σκεφτείτε πόσο δύσκολη θα είναι αυτή του Ιουνίου, όταν θα έχουμε αρχίσει τα μπάνια και τις βόλτες στην παραλία)… Γι’ αυτό ας διαβάσουμε λίγο. Όσο για τις βόλτες και τους καφέδες, όλα συνδυάζονται αν προσπαθήσουμε! Κανένας δεν μπορεί να διαβάζει όλη μέρα και δεν είναι και φυσιολογικό. Πρέπει να περνάμε καλά και να μην αφήνουμε κανέναν και τίποτα να μας χαλάει τη διάθεση! Ελπίζω αυτή η εξεταστική να είναι η καλύτερη για όλους μας, και για τους παλιούς και για αυτούς που δίνουν για πρώτη φορά και ίσως είναι πιο αγχωμένοι (απλά χαλαρώστε και διαβάστε σωστά)! Όσο για τους βαθμούς, θα θέλαμε να μην είναι 5άρια στην πλειοψηφία τους! Καλό διάβασμα και καλή επιτυχία σε όλους!


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

9:14

35


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

36

4/2/2008

9:14

36

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΠΕ

Φραπεδούμπα Μαρία Καλλικούνη

Ο μεγάλος σωτήρας του έθνους, εφευρέτης του φραπέ, ακούει στο όνομα Δημήτρης Βακόνδιος και τον ανακάλυψε το 1957, στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη, ως αντιπρόσωπος της ελβετικής εταιρείας Nestle στην Ελλάδα. Ιστορική Εξέλιξη Σε ένα διάλειμμα θέλησε να πιει καφέ, αλλά επειδή δεν έβρισκε ζεστό νερό, σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει το σέικερ για να τον φτιάξει με κρύο. Έβαλε καφέ, ζάχαρη και νερό, τα κούνησε και δημιούργησε τον πρώτο φραπέ της ιστορίας. Μετά από χρόνια δήλωνε ότι δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει πώς ένα απλό πείραμα τον οδήγησε στην εφεύρεση του διασημότερου ροφήματος στην Ελλάδα. Αυτό ήταν. Η επανάσταση είχε αρχίσει… Το προNόν λανσαρίστηκε και έγινε επιτυχία σε όλη την Ελλάδα και καταναλώνεται όλο το χρόνο. Από τη δεκαετία του ’90 είναι το υπ’ αριθμόν ένα ρόφημα και στην Κύπρο, ενώ πίνεται επίσης σε μικρές ποσότητες στην ΤαNλάνδη και τη Μαλαισία. Τα τελευταία χρόνια οι Βαλκάνιοι μετανάστες στην Ελλάδα τον μετέφεραν στην πατρίδα τους, αλλά χωρίς μεγάλη απήχηση και με διαφορές (π.χ. στη Βουλγαρία πολλές φορές χρησιμοποιείται κόκα-κόλα αντί νερού, ενώ στη Σερβία προστίθεται πάντα παγωτό). Το σύμβολο της πίστης του φραπέ Πιστεύω εις έναν φραπέ, αφρώδη, παγοκράτορα, ρουφηχτόν εκ καλάμου σπαστής, εις στομάχους πάντων ερριμένον. Και εις ένα αφρόγαλα, λευκόν, πηχτόν, του καφέ συνοδό, και λιπογενές το δια τον καφέ ποιηθέντα προ πάντων καπουτσίνο. Milk εκ βοδώς, www.mustmagazine.gr

αφρόν αληθινόν, εκ μιξερός ηλεκτρικού χτυπηθέντα, ου γεννηθέντα, ομοχρήσιμου του φραπέ δι’ ου το μάτι ορθάνοιξε. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν εργασίαν φυτρωθέντα εκ καφεοδένδρων και μαζευθέντα εξ άρρενος εργάτου και αγοράσθη εξ εταιρείας και εσυσκευάσθηκε. Αγορασθέντα τε υπό ημών εντός μικρής σακουλίτσας ή κουτιού ή βαζακίου και ετοιμάσθη τας πρώτας ώρας κατά τας πρωινάς. Και εισέπεσε εντός ποτηριού και ζαχαρώθηκε εκ κουταλιάς του γλυκού. Και πάλιν άφρισε μετά δόξης τσίτα κάνων κοιμητούς ώστε χουζουρίου έλθη το τέλος. Και εις το ρεύμα το πάγιον, το χρήσιμον, το μιξεροκινόν, το εκ της ΔΕΗς επαραγόμενον το συν ψυγείου και θηκών συνεργαζώμενο, ώστε παρασκευαζώμενο, παγακίων και υδάτων ψυχρών. Εις μίαν, καφετερίαν, ομαδικήν και φιλικήν φραπεδοποσίαν. Ομολογώ εν τσίμπημα εις μπισκότου εκ του μπολ. Προσδοκώ τασάκι καθαρόν. Και να είναι η ζάχαρη λιωμένη. Αμήν.


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

9:15

37


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

38

ΜΥΣΤΗΡΙΑ

4/2/2008

9:15

38


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

9:15

39

ΜΥΣΤΗΡΙΑ

39


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

40

4/2/2008

9:15

40

GLOBAL FANTASY

Global Fantasy

Μια ξεχωριστή promo team έχει δημιουργεί εδώ και 4 χρόνια στο χώρο του entertainment, με σκοπό να «αναδείξει» και την ελληνική και ξένη μουσική με τα πάρτυ της, και όχι μόνο τη μία ή την άλλη μουσική σκηνή. Ο λόγος για τους Global Fantasy. Τέσσερα χρόνια μετά, μόνο και μόνο τα «ονόματα» που έχουν φέρει, δείχνει ότι την κάνουν καλά τη δουλειά τους. Συνάντηθηκα με τον Γιώργο Φαϊτά ώστε να μάθω περισσότερα για την Global Fantasy Παναγιώτης Μπαμπαρούτσης Πότε ξεκινήσατε; Το Μάρτιο του 2004. Ποιοι; Πριν αναφερθούμε σε ονόματα θα θέλαμε να τονίσουμε ότι κάθε άτομο ερχόμενο στα πάρτυ μας μπορεί να θεωρεί εαυτόν ως μέλος της «οικογένειάς» μας. Ιδρυτικά μέλη της ομάδας είναι ο Γεώργιος ΦαNτάς και ο Γεώργιος Κοντόπουλος. Όμως, από τους πρώτους κιόλας μήνες στον πυρήνα προστέθηκε και ένα τρίτο πρόσωπο, ο Σίμος Καραουλάνης. Βασικά μέλη είναι ακόμη οι: Γιώργος Ψύχας (Τούφας), Μαρία Κ., Νίκος (ζωάκι), Steve, Γιάννης Χ., Σπύρος, Γιώργος (Εργαλείο). Resident dj οι: dj V & dj Paul. Επίσης, μέλη οι: Βίκυ, Γωγώ, Νίκη, Δημήτρης, Βασίλης, Δημήτρης, Σταυρούλα, Ιωάννα, Βιβή, Νίκος, και πολλοί άλλοι/ες! Είστε από εδώ; Πολλοί ναι, πολλοί όχι. Όσοι δεν είστε από εδώ, πώς βρεθήκατε στην Καλαμάτα; Λόγω σπουδών οι περισσότεροι. Τι σας έκανε να μπείτε σε αυτό το χώρο; Η αγάπη για τη μουσική και το clubbing. Να περνάει καλά ο κόσμος όταν βγαίνει. Εμείς, πάντως, θέλουμε να προσφέρουμε κάτι παραπάνω από απλή διασκέδαση. Δυσκολίες; Πάρα πολλές, μέχρι ο άλλος να αναγνωρίσει και να μάθει τη δουλειά σου, μέχρι κάποιος επώνυμος να κρίνει ότι μπορεί να σε εμπιστευτεί. Μη φανταστείτε ότι πάνε όλοι www.mustmagazine.gr

στην επαρχία, ωστόσο, δόξα τω Θεώ, έχουμε κάνει συνεργασίες με πολλούς και αποκλειστικά για την Καλαμάτα. Ονόματα με τα οποία έχετε συνεργαστεί… Valentino, Χαλκούσης, Ναταλία Γερμανού, Ηλίας Ψινάκης, Νίκος Μουρατίδης, Θέμης Γεωργαντάς, Μάγκυ Χαραλαμπίδου, Νίκος Νικολακόπουλος (διευθυντής Sfaira και Nitro), τα παιδιά απ’ το Crystal της Αθήνας, τον Angelo και τον Xarri, Dave Seaman, David Morales, Hiroshi Watanabe, Cj Jeff, Akylla, Mis Lefki, Junior Rush, Nick Varon aka Pitchi. κ. π.α Diva ήταν; Δεν μπορώ να σου πω για Diva , αλλά μπορώ να σου πω όμως, την πιο ακομπλεξάριστη; Η Ματθίλδη Μαγγίρα, η οποία είχε έρθει στο opening του sofa sofa το καλοκαίρι που μας πέρασε. Εκτός από τη dj φάση, ντύθηκε όπως ήταν πέρσι στο «Ελλάδα έχεις ταλέντο», έπαιξε με τον κόσμο, μπήκε μέσα απ’ τις μπάρες, έβαζε σφηνάκια, έδινε αυτόγραφα, γελούσε, έκανε τα πάντα. Ένα άκυρο πες μου… Δεν έχουμε «φάει» άκυρο ποτέ. Ίσα ίσα σε όποιους έχουμε κάνει νύξη, μετά συνεργαστήκαμε, ενώ έχουμε αποκλειστικότητες από καλλιτέχνες στη Μεσσηνία. Κάποιον που θα θέλατε να φέρετε στην Καλαμάτα; Επειδή έχουμε φέρει πάρα πολλούς και τους πιο εμπορικούς, δυσκολευόμαστε στο ποιον θα φέρουμε. Σίγουρα, όμως, θα φέρουμε κάτι πολύ δυνατό για τα 4χρονά μας, που είναι σε ένα μήνα. Ίσως κάποιο μεγάλο όνομα απ’ το


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

9:20

41

GLOBAL FANTASY

εξωτερικό, δεν ξέρω ακόμα να σου πω… Ετοιμάζεται κάτι για του Αγίου Βαλεντίνου; Δεν ξέρουμε κάτι ακόμα. Εσύ γιορτάζεις; Βασικά, κάθε χρόνο γιορτάζω, γιατί ως global έχουμε ερωτευτεί τη νύχτα και το clubbing. Πες μου κάποια μαγαζιά με τα οποία έχετε συνεργαστεί. Έχουμε συνεργαστεί με όλα τα μαγαζιά της Καλαμάτας από θέμα νύχτας. Τώρα είμαστε στο sofa sofa κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Εκεί θα κάνουμε και το party για τα γενέθλιά μας. Ήδη έχουμε κάνει events με Valentino, Angelo από το Crystal της Αθήνας. Έχουμε κλείσει με Νίκο Χαλκούση, Family the label (Ταραξία, Θηρίο, Νίκο Βουρλιώτη) και πολλούς άλλους. Ποιο θεωρείς το πιο πετυχημένο σας party; Από εμπορικής άποψης αυτό με τη Ναταλία Γερμανού πριν 3 χρόνια στο ΤΕΙ Καλαμάτας, καθώς ξεπέρασε τα 2.000 άτομα. Όσο για την ξένη μουσική, το μεγαλύτερο όνομα που έχει έρθει ποτέ στη Μεσσηνία είναι ο David Seaman, πριν 2 χρόνια στη Δυτική Παραλία. Συγκεντρώθηκαν 1.500 άτομα και τους έβλεπες να περνάνε τόσο όμορφα. Η διασκέδαση στην Καλαμάτα; Εγώ ήρθα το 2001, τότε ήταν σχετικά φτωχή, με λίγα club. Τώρα έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Πάρα πολλά cafe, bar και clubs. Καλό θα ήταν, ωστόσο, ο κόσμος να μη στηρίζει μόνο τα events που γίνονται, αλλά να βγαίνει γενικά. Γιατί οι περισσότεροι βγαίνουν μόνο Σάββατο. Ιδανική τιμή εισόδου για ένα club; Τώρα δε θα μιλήσω αντικειμενικά, γιατί εγώ θεωρώ φτηνή πόλη την Καλαμάτα, και στο ποτό και στο φαγητό και στον καφέ και σε όλα. Είναι κάτι που μ’ αρέσει, γιατί έρχονται φίλοι μου από Αθήνα ή αλλού και μου λένε πως είναι πάμφθηνα. Ιδανική τιμή θα ήταν 10 ευρώ μαζί με ένα

41

ποτό. Ανταγωνισμός στο χώρο σας υπάρχει; Εννοείται πως υπάρχει ανταγωνισμός, αν κι εγώ δεν το βλέπω έτσι. Το βλέπω ως συναγωνισμό. Αν κάνει κάποια άλλη ομάδα κάτι καλό, προσπαθείς και εσύ για κάτι καλύτερο, οπότε υπάρχει υγιής ανταγωνισμός. Υπάρχουν και ομάδες σε ενεργητικότητα που είναι εδώ, και διάφορα clubs που κάνουν από μόνα τους parties. Υπάρχουν λεφτά σ’ αυτό το χώρο; Κοίτα, Παναγιώτη, αν πεις ότι έχουμε «βγάλει» 10 δραχμές, τις 8 τις έχουμε «ρίξει» για επένδυση, για να μας μάθει ο κόσμος κ.λπ. Τώρα, μετά από 4 χρόνια, έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι είμαστε καλά. Μας στηρίζει ο κόσμος, περνάει καλά μαζί μας και βλέπει ότι ποτέ δεν κάνουμε αρπαχτή. Κι αυτό είναι ένα απ’ τα λάθη που γίνονται σε αυτό το χώρο. Ο κόσμος το βλέπει και την επόμενη δε σε στηρίζει. Όταν, όμως, αυτό που παίρνεις, το επιστρέφεις στον κόσμο, το σέβεται και στηρίζει τις δουλειές σου. Οι εισακτέοι του ΤΕΙ μειώθηκαν. Βλέπετε αλλαγές; Ναι, το βλέπω στον κόσμο που βγαίνει έξω. Υπάρχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με 3 χρόνια πριν. Βέβαια και αυτοί που είναι εδώ βγαίνουν, αλλά πιο πολύ όσοι είναι στα παλιά εξάμηνα. Τι αλλαγές θέλει η πόλη μας; Τίποτα. Είναι τόσο μεγάλη η ανάπτυξή της και τόσο γοργή, που οι αλλαγές έρχονται πριν τις σκεφτείς. Η γνώμη σου για το περιοδικό μας; Το θεωρώ πρωτοποριακό και πολύ καλό για την Καλαμάτα, για τη νεολαία. Έχει να δώσει, να δείξει και να θίξει πολλά θέματα και χωρίς πλάκα, ένα μεγάλο ατού είναι οι συνεντεύξεις με επωνύμους, καθώς ο κόσμος εδώ δεν μπορεί τους να δει. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

9:21

42

ÂÉÂËÉÏ 42

Απίστευτα αστείο και καθόλου σεμνότυφο, το βιβλίο αυτό είναι ένας αποκαλυπτικός οδηγός γεμάτος πληροφορίες και έξυπνες στρατηγικές για τη μάχη των φύλων που θα σε διαφωτίσουν για τα εξής: πώς οι άνδρες χειραγωγούν τις γυναίκες, ώστε να διατηρούν τη σχέση ανεπίσημη; Τι είναι αυτό που κάνει έναν άντρα να ερωτευτεί τρελά; Πώς μια γυναίκα θα δεχτεί πρόταση γάμου χωρίς να κουνήσει καν το δαχτυλάκι της; Συγγραφέας: ΑΡΓΚΟΦ ΣΕΡΥ Εκδόσεις: ΟΡΦΕΑΣ

Η ανά χείρας έκδοση αποτελεί ένα πανόραμα της κινηματογραφικής πορείας του. Ο Γουντι Άλεν μιλάει για όλες του τις ταινίες και μέσα από αυτές για την κοσμοθεωρία του, για τη ζωή του και τις σχέσεις του. Οι ερωτήσεις του Σουηδού δημοσιογράφου Στιγκ Μπιέρκμαν είναι η αφορμή για να αποκαλυφθεί τόσο ο άνθρωπος όσο και ο δημιουργός. Η έκδοση συνοδεύεται από φιλμογραφία και χρονολογία της ζωής του. Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Tο γέλιο συνεχίζεται: Οι σκανταλιές της πιο απίθανης τρελοπαρέας σε σαράντα πέντε νέες απολαυστικές περιπέτειες, με το ανεπανάληπτο χιούμορ του Pενέ Γκοσινί και τα μοναδικά σκίτσα του Zαν Zακ Σενπέ. Τα παιδιά ανακαλύπτουν τον εαυτό τους και οι μεγάλοι ξαναθυμούνται δικές τους αγαπημένες ιστορίες, γιατί κατά βάθος όλοι κρύβουμε ένα μικρό Νικόλα μέσα μας. Συγγραφέας: ΓΚΟΣΙΝΙ ΡΕΝΕ & ΖΑΝ ΖΑΚ ΣΕΝΠΕ Εκδόσεις: ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Άσμα Ασμάτων Δος μου το στόμα σου να πάρω τα φιλιά σου. Η αγκαλιά σου είναι δυνατό κρασί, άρωμα η ευωδιά σου και τ’ όνομά σου μύρο στα χείλη των κοριτσιών. (απόσπασμα από το πρώτο Άσμα)

Το Άσμα Ασμάτων του Σολομώντα, στην Παλαιά Διαθήκη, είναι ένα ερωτικό βουκολικό ποίημα, στο οποίο παίρνουν μέρος σαν σε αρχαίο δράμα, ο άνδρας, η γυναίκα και ο χορός. Η μετάφραση έγινε από τον αείμνηστο Γεώργιο Παπαδόπουλο, ιατρό και σημαντικό άνθρωπο των Γραμμάτων και Τεχνών. Η εικονογράφηση έγινε από τον Τάκη Κατσουλίδη και η γραμματοσειρά “ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΑ” που χρησιμοποιείται είναι σχεδιασμένη ειδικά γι’ αυτήν την έκδοση από τον ίδιο.

www.mustmagazine.gr


Ï

MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

9:21

43


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

44

4/2/2008

9:21

44

MUST SEE

ΜΟΛΙΣ ΧΩΡΙΣΑ Η Ηλέκτρα είναι μια συνηθισμένη γυναίκα σαν όλες τις άλλες. Μέχρι τη στιγμή που συνέβη το «μοιραίο», δεν είχε καμιά καρμική σχέση με την τραγικότητα που τυλίγει το όνομά της. Η μόνη σχέση που είχε ήταν με τον Πέτρο. Την ημέρα των γενεθλίων της και ενώ οι φίλοι της ετοίμαζαν πάρτυ-έκπληξη, ήρθε και χτύπησε την πόρτα της το κακό. Με ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή. Είδος: Κωμωδία Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος, Άγγελος Φραντζής. Πρωταγωνιστούν: Ζ.Μακρυπούλια, Γ.Τσιμιτσέλης, Ε.Κωνσταντινίδου, Μ.Λεκάκη, Ά.Μονογιού, Γ.Καραμίχος, Σ.Πολυζωίδης, Jean Bernard Fenaille, Μ.Μπακοδήμου, Σ.Χρηστίδου, Τ.Σκλάβος, Κ.Φιορέτος.

ΜΑΪΚΛ ΚΛΕΪΤΟΝ Ο Τζορτζ ΚλούνεU υποδύεται τον Μάικλ Κλέιτον, έναν inside man μεγάλης νομικής εταιρείας: Είναι ο άνθρωπος που καλείς σε βοήθεια, όταν έχεις χτυπήσει και εγκαταλείψει ένα θύμα στο δρόμο, είναι αυτός που προστατεύει τα αφεντικά του από τις «βρωμοδουλειές» τους. Μια σειρά από ενοχοποιητικά στοιχεία, απειλές και βρώμικες αποκαλύψεις, στοιχειώνουν τον ήρωα, σε μια υπόθεση που τα περιθώρια στενεύουν μέρα με την ημέρα. Είδος: Κοινωνική Περιπέτεια Σκηνοθεσία: Τόνι Γκιλρόι. Πρωταγωνιστούν: Τζορτζ ΚλούνεU, Τομ Γουίλκινσον, Τίλντα Σουίντον, Σίντνει Πόλακ. www.mustmagazine.gr

ΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ Η Λόρα έχει μεγαλώσει σε ορφανοτροφείο. Είχε μια πολύ ευτυχισμένη παιδική ηλικία και πολύ καλές σχέσεις με τα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία και θεωρούσε αδέλφια της. Τριάντα χρόνια μετά, αυτή και ο άντρας της μαζί με το γιο τους Σιμόν θα μετακομίσουν στο σπίτι αυτό, στο οποίο η Λόρα είχε μεγαλώσει. Θα αποφασίσει να μετατρέψει το εγκαταλελειμμένο σπίτι σε ορφανοτροφείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Το σπίτι όμως θα ξυπνήσει στον Σιμόν περίεργα συναισθήματα: θα αρχίσει να έχει φανταστικούς φίλους και να παίζει φανταστικά παιχνίδια. Είδος: Θρίλερ Σκηνοθεσία: Χουάν Αντόνιο Μπαγιόνα. Πρωταγωνιστούν: Μπελέν Ρουέδα, Τζεραλντίν Τσάπλιν, Φερνάντο Κάγιο.

ΕΞΙΛΕΩΣΗ Η 13χρονη Βριώνη Τάλις παρακολουθεί τη μεγάλη της αδελφή, Σεσίλια, ενώ εκείνη βουτάει στο σιντριβάνι του σπιτιού τους. Όμως δεν είναι μόνη… Ο γιος του οικονόμου του σπιτιού, Ρόμπι Τέρνερ, φίλος από τα παιδικά χρόνια, παρακολουθεί κι εκείνος τη σκηνή… Μέχρι το τέλος της ημέρας, οι ζωές όλων θα έχουν αλλάξει ριζικά… Ο Ρόμπι και η Σεσίλια γίνονται θύματα της ζωηρής φαντασίας της μικρής Βριώνη και τίποτα πια δεν θα είναι το ίδιο… Το μικρό κορίτσι, άθελά της, διαπράττει ένα ολέθριο έγκλημα, για το οποίο νιώθει ένοχη για το υπόλοιπο της ζωής της… Κατηγορεί έναν αθώο… Είδος: Κοινωνική Σκηνοθεσία: Τζο Ράιτ. Πρωταγωνιστούν: Κίρα Νάιτλι, Τζέιμς Μακ Αβόι, Βανέσα Ρεντγκρέιβ.


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

9:22

45

On Veto ΧΡΩΜ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΜΑΣ ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΟΝ VΕΤΟ ΧΡΩΜ

ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Πλαστικά, ακρυλικά - βερνίκια σε 750 χρώματα, αστάρια ρυπουζίνες, ρολά, πινέλα, σπάτουλες, στόκοι, κόλλες, καθαριστικά, spray

ΜΙΣΟ ΑΙΩΝΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Γιάννης Ηλιόπουλος Θεμιστοκλέους 136 - Καλαμάτα Tηλ: 27210 97255


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

46

4/2/2008

9:22

46

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΑ ...ΦΑΝΕΡΑ

Ραντεβού

Παναγιώτης Μπαμπαρούτσης

στα ...ΦΑΝΕΡΑ

www.mustmagazine.gr

Ένα παιδί αποφασίζει να πάει στο “Ραντεβού στα τυφλά”, εκεί καταλαβαίνει, όπως μας λέει, ότι το παιχνίδι είναι στημένο και τελικά θα κάνει τον κομπάρσο. Η συνέχεια στις επόμενες γραμμές... Πάνο, πες μας λίγο πώς ξεκίνησαν όλα: Δήλωσα συμμετοχή και μετά από τρεις μέρες με πήραν τηλέφωνο. Αφού πήγα εκεί, διαπίστωσα πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Τι σημαίνει αυτο; Αυτό σημαίνει ότι ήταν ψιλοστημένα τα πράγματα, το τι θα πω, το τι θα κάνω. Μου είπαν τις ερωτήσεις και τι πρέπει να απαντήσω στο περίπου, τι κινήσεις να κάνω. Δεν είχα ελεύθερη βούληση. Σου λένε τι να κάνεις ώστε να φανεί πιο τηλεοπτικό.

με τα τρία αγόρια ή μόνος; Με τους τρεις ήμουν. Ας επιστρέψουμε σε αυτό που μου είπες, ότι δηλαδή ήταν όλα στημένα. Πώς το δέχτηκες; Σκέφτηκες να φύγεις; Δυο φορές. Ζήτησα ένα τραγούδι από ένα συγκεκριμένο σημείο και το έβαλαν από αλλού. Και μετά πήγα να φιλήσω την κοπελιά και το έκοψαν. Είπαν πάμε πάλι, και ξαναγυρίσαμε τη σκηνή.

Άρα, χάνεις τον αυθορμητισμό σου. Ακριβώς. Σαν να παίζεις κομπάρσος σε μια σειρά.

Εσύ εξέλαβες αυτό, τα δυο άλλα παιδιά κατάλαβαν κάτι αντίστοιχο; Σίγουρα το κατάλαβαν, αλλά ο νικητής προφανώς δε μίλησε.

Σε ποια πλευρά ήσουν,

Θυμάσαι τις ερωτήσεις που σου έκα-


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

9:22

47

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΑ ...ΦΑΝΕΡΑ

ναν; Ήταν τρεις. Χαρακτηριστική ήταν η τελευταία ερώτηση: στο πρώτο ραντεβού με ρωτάει πόσα λεφτά βγάζω και τι δουλειά κάνω. Εγώ απάντησα πως ό,τι και να κέρδιζα, μαζί σου δε θα το ξόδευα. Αυτό δεν κόπηκε, γιατί προφανώς άρεσε στην παραγωγή. Και η Γερμανού την ψιλοείπε σε εμένα και στο άλλο το παιδί που δε βγήκε, αλλά αυτό κόπηκε, δεν έπαιξ.ε

ζούκια. Έτσι το αποφάσισα.

Γιατί πήγες; Όλα ξεκίνησαν ένα Σάββατο βράδυ, που με δυο φιλαράκια βλέπαμε το «Ραντεβού στα τυφλά». ΚοροNδεύαμε ο ένας τον άλλο, μέχρι που έβαλα στοίχημα, αν πάω, ένα μπουκάλι στα μπου-

Οι κοπέλες εδώ πώς είναι; Ξέρουν να ντύνονται και ξέρουν να μιλάνε, σε αντίθεση με άλλες επαρχιακές πόλεις, αλλά το “παίζουν” πολύ.

Το ταξίδι σε ενδιέφερε; Από τη στιγμή που πήγα εκεί δε με χαλούσε. Θα ξαναπήγαινες; Όχι, βέβαια. Σχέση έχεις; Μόνιμη; Όχι, βέβαια. Πολλές παίζουν αλλά σχέση δεν κάνω, έχω πρόβλημα μεγάλο.

Πώς προσεγγίζεις

47

τις κοπέλες; Εύκολα. Πας κοντά, γεια σου τι κάνεις, μ’ αρέσεις, ποτάκι… Τόσο εύκολα τις ρίχνεις; Ναι, τις πιο πολλές.. Η τελευταία σου “σακούλα”; Με τη Μαρία, μια κοπέλα με την οποία είχα σχέση. Από τότε είπα πως δε θα ξανακάνω. Από τότε δεν έχεις φάει καμία “σακούλα”; Από τότε (2,5 χρόνια) μόνο εγώ ρίχνω, έχω τρελό ρεκόρ Τις φοιτήτριες πώς τις βλέπεις; Εγώ εδώ ήρθα πρόσφατα, δεν έχω πολλές παρέες και δε βγαίνω πολύ.


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

48

4/2/2008

9:22

48

ΕΓΙΝΑΝ ...ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ

Planit ...Cool Η Planit ...Cool ήρθε στην πόλη μας με σκοπό να σας βοηθήσει να οργανώσετε το γάμο σας, τη βάπτιση του παιδιού σας και του παιδικού party, ακόμα και τα εγκαίνια της επιχείρησής σας. Αναλαμβάνει • Την καθοδήγησή σας ώστε να κάνετε πρωτότυπες επιλογές • Το συντονισμό, ώστε να γίνουν όλα στην ώρα τους • Την επίβλεψη, ώστε να γίνουν όλα σωστά • Τον οικονομικό σχεδιασμό και τη μεσολάβηση, ώστε να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα, ξοδεύοντας όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα Χαλαρώστε, λοιπόν, και αφήστε τα πάντα να οργανωθούν από ανθρώπους που θα αυξήσουν τον ενθουσιασμό σας, θα ελαττώσουν το άγχος σας και θα σας κάνουν να απολαύσετε ως καλεσμένος τη δική σας εκδήλωση! Τηλ.: 27210 99395 Κιν :6936400525,

"Delight of Light" αλυσίδα των γνωστών καταστημάτων "Delight of Light" εγκαινιάζει ένα νέο κατάστημα στην πόλη μας. Ανάμεσα στα προNόντα που μπορεί κανείς να βρει, περιλαμβάνονται επίσης: ανδρικά μανικετόκουμπα, κομπολόγια, γραβάτες διακοσμητικά αυτοκινήτου, διακοσμητικά εσωτερικού χώρου, ενώ για τις δεσποινίδες και κυρίες, εκτός από την τεράστια συλλογή κοσμημάτων, μια πλήρη σειρά από μεταξωτά φουλάρια, εσάρπες, μαντήλια κ.ά. αξεσουάρ. Όλα τα προNόντα "Delight of Light" είναι χειροποίητα κατασκευασμένα στην Ελλάδα από κρυστάλλους Swarovski Αυστρίας.

Η

Υπεύθυνοι Καταστήματος: Λούκας Λουκά και Αναστασία Τσαλακουβέρτα Τηλ.: 27210 91332

To ALMA SPORT γιορτάζοντας τα 30 χρόνια λειτουργίας του πραγματοποίησε έναν ξεχωριστό διαγωνισμό με πλούσια δώρα για όλους τους πελάτες των καταστημάτων του. Κατόπιν κλήρωσης που έγινε σε ένα μεγάλο event στις 27/12/2007, οι νικητές του διαγωνισμού παρέλαβαν τα δώρα τους την Πέμπτη 24/01/2008 σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό κατάστημα της οδού Κρήτης 13 στην Καλαμάτα.

e-mail: planitcool@ath.forthnet.gr

15 χρόνια Hondos Center Μαζί με την αλλαγή της χρονιάς το κατάστημα Hondos Center, που βρίσκεται στην οδό Βασ. Αμαλίας και Αριστοδήμου στην Καλαμάτα, γιόρτασε και τα δικά του γενέθλια, κλείνοντας 15 χρόνια παρουσίας στην πόλη μας. Με ένα ολοήμερο πάρτυ, πρόσφερε πλούσια δώρα σε όσους πέρασαν να του ευχηθούν να τα εκατοστήσει.

www.mustmagazine.gr


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

9:22

Peugeot 207 ε το εντυπωσιακό του σχέδιο, τις καμπύλες και τις δυνατές του γραμμές, το Peugeot 207 φαίνεται να κινείται ακόμα και ακίνητο. Το εσωτερικό του 207 είναι μοναδικό. Ο σχεδιασμός, με γραμμές δυνατές, επενδύσεις και διακοσμοτικά από υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες, αποπνέει έναν αυθεντικό και μοντέρνο χαρακτήρα. Στυλ δυναμικό, στυλ λιτό, για να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει περισσότερο. Το πιο σημαντικό στοιχείο του 207 είναι η ασφάλεια η δική σας και των συνεπιβατών σας. Με 5 αστέρια στις δοκιμές ασφαλείας EURONCAP, το 207 είναι από τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα. Ανάλογα με την έκδοση, οι 2 μπροστινοί αερόσακοι, οι 2 πλαNνοί και οι 2 τύπου κουρτίνας ενεργοποιούνται όταν χρειαστεί. Οι 5 ζώνες ασφαλείας με τύμπανο περιτύλιξης και 3 σημεία στήριξης διαθέτουν περιοριστή δύναμης, ενώ οι μπροστινές πυροτεχνικούς προεταντήρες και ρύθμιση σε ύψος. *Με ESP(ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας), με νέας γενιάς ABS με REF (Ηλεκτρονικός Κατανεμητής Πέδησης) και AFU (Υποβοήθηση Απότομης Πέδησης) και ASR(σύστημα αντιολίσθησης τροχών), το 207 έχει απόλυτο έλεγχο φρεναρίσματος. Κινητήρες βενζίνης άμεσου ψεκασμού, με 16 βαλβίδες τελευταίας γεννιάς. Το 207, με κινητήρες 1400 κ.ε. και 1600 κ.ε. , με 90 και 110 ίππους αντίστοιχα, προσφέρει υψηλές επιδόσεις και δυνατές συγκινήσεις.

Μ

49


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

50

4/2/2008

9:23

50

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Soul

εερε την οιξε, έφ υ ο τ έ φ Όταν άν α ση στα κ πανάστα έντρου. ΠαραύΚ Ιστορικο λή επιλο πολύ κα ια ό τ μ ι ο ε π ν έ ο μ ήτ ον καφέ ρώγή για τ νά του χ α τ ν ζω ιάσ ω π σας. Τα υ σας εντ ματα θα … ν σου

DNa

Eνα νέο club ήρ θε για να δώσει το δικό του στίγμα στη νυχτερινή ζωή της πόλης μας

Classigue

Μία νέα πρόταση στην Πλατεία Σιδηροδρ ομικού για τον καφέ, το ποτό και το φαγητό σας

www.mustmagazine.gr


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

9:24

51

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

51

Vintage Ανοιχτό από το πρωί για τον καφέ σας μέχρι αργά το βράδυ. Όπου κάθε Τετάρτη μπορείτε να ακούσετε τους Τρίο

Τρυποκάρυδος

Ένα μαγαζί δι αφορετικό απ ό τα άλλα, ξεχωρίζε ι για τη διακόσ μησή του, αφού κυριαρ χεί το ξύλο, κα ι για τα κυριακάτικα μεσημέρια το υ

Vista

Ένα μικρό κα φέ με το δικό του ξεχωριστό στ υλ.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

52

4/2/2008

9:24

52

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Μην ξεχάσεις! Φεβρουάριος 2008 1 Παρασκευή Τρύφων

6 Τετάρτη

2 Σάββατο

3 Κυριακή

Παναγιώτης, Μαρία

7 Πέμπτη

4 Δευτέρα Ισίδωρος

8 Παρασκευή

9 Σάββατο

Βλάσιος

16 Σάββατο

12 Τρίτη

Θεόδωρος

21 Πέμπτη

13 Τετάρτη

22 Παρασκευή

14 Πέμπτη Βαλεντίνος

Μελέτιος

17 Κυριακή

18 Δευτέρα Λέων

23 Σάββατο

19 Τρίτη

27 Τετάρτη

10 Κυριακή

28 Πέμπτη

15 Παρασκευή Ευσέβιος

20 Τετάρτη

Φιλοθέη

24 Κυριακή

Πολύκαρπος

26 Τρίτη

Αγαθή

Χαράλαμπος

Παρθένιος

11 Δευτέρα

5 Τρίτη

29 Παρασκευή

25 Δευτέρα


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

9:25

53


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

9:25

54

SUDOKU 54

1

8 1 6

6

9

7

7

3

1

8

6

3 2 3

5

9 1

3 4

1

8

7 2

9 1

2

4

5 2

8

2

8

4

3

1

3

9

1 4 7

8 7

7

1

3 6

5 9

8

2

1

1

7

9

4

5

5

9

5 2

3

4

8

2 8

3

3

4

1 8

8 3

5

1 8

2 7 1

9

6 1

4 6

9 7

7

7

1

www.mustmagazine.gr

9 1

4

4

5

2 3

4


U

MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

9:25

55


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

56

4/2/2008

9:25

56

ΖΩΔΙΑ

Άπιστα ζώδια Κατερίνα Σταυροπούλου

Διαβάστε το συνδυασμό που σας ενδιαφέρει και... αποφύγετε τις κακοτοπιές! Κριός

Με έναν Κριό θα είστε γεμάτοι πάθος. Με Ταύρο ή Ζυγό θα χορτάσετε sex. Πίστη σε βάθος σάς δίνει ένας Σκορπιός ή ένας Τοξότης! Σκεφτείτε καλά πριν τα «φορέσετε» σε έναν Αιγόκερω. Με Διδύμους, Παρθένους και Υδροχόους θέλοντας και μη θα απατηθείτε... Όσο για Καρκίνους, Λιοντάρια και Ιχθείς, μάλλον κοιτάτε αλλού…

Ταύρος

Με Κριό το μάτι σας «παίζει», ενώ με Ταύρο ή Υδροχόο δε θα χωράει από την πόρτα κανείς. Με Καρκίνο ή Αιγόκερω είστε πραγματικά ευτυχισμένοι! Δεν μπορείτε τη συντηρητικότητα του Λέοντα. Δοκιμάστε με έναν Παρθένο, αλλά μην τον «πνίγετε». Ένα Ζυγό απατήστε τον και είναι δικός σας, ενώ με Σκορπιό μόνο παράνομα θα συνυπάρξετε. Με Διδύμους, Τοξότες και Ιχθείς μην το επιχειρήσετε…

Δίδυμος Απιστείτε για να σώσετε τη σχέση σας με τον Κριό, ενώ στον Ταύρο για να μην σας κατηγορεί άδικα. Με Δίδυμο, Τοξότη και Υδροχόο κάνετε διαγωνισμό. Με Καρκίνο, Λέοντα, Ζυγό και Σκορπιό εξαντλείτε το κάμα σούτρα. Με τον Παρθένο, μαζί δεν κάνετε και χώρια δεν μπορείτε. Κερατώνετε τον Αιγόκερω, ενώ με Ιχθύ μόνο παράνομα…

Καρκίνος

Με Κριό μόνο καλό κρεβάτι. Με Ταύρους, Διδύμους και Λιοντάρια υπάρχει πάθος. Παρθένοι, Σκορπιοί και Αιγόκεροι σας κάνουν να τους τα «φοράτε». Οι Ζυγοί σάς κυνηγούν μέχρι να σας αποκτήσουν. Φουντώνουν οι ανασφάλειές σας με Τοξότη. Τα προβλήματα λύνονται στο κρεβάτι με Υδροχόο και Καρκίνο. Με Ιχθύ ή πολύ sex ή πολλά κέρατα.

Λέων

Ένας Κριός σάς κερατώνει για επιβεβαίωση, εwww.mustmagazine.gr

νώ από Υδροχόο και Ταύρο δεν το γλιτώνετε. Με Διδύμους, Καρκίνους και Ιχθείς θα εκπληρώσετε όλες τις φαντασιώσεις σας. Ποτέ με Λιοντάρια και Τοξότες, δε θα ξέρετε ποιος κερατώνει ποιον. Στον Παρθένο δεν μπορείτε τη μονοτονία του, όπως και την ψυχρότητα του Αιγόκερου. Αν δώσετε ασφάλεια στον Ζυγό, θα σας κερατώνει. Με έναν Σκορπιό ζείτε ονειρεμένες στιγμές…

Παρθένος

Ο Κριός κοιμάται στο sex, ο Δίδυμος είναι κυκλοθυμικός, στον Παρθένο δεν αντέχετε τα καλούπια του, με Αιγόκερω χάλια sex, ενώ τον Ιχθύ δεν τον αντέχετε. Δοκιμάστε Ταύρους, Υδροχόους και Σκορπιούς, σας κάνουν να ακολουθείτε τις ανήθικες προτάσεις τους. Μην επιχειρήσετε με Καρκίνους, Λιοντάρια, Ζυγούς και Τοξότες, γιατί φουντώνουν τα κέρατα στο κεφάλι σας.

Ζυγός Ζήστε το μεγάλο έρωτα με Τοξότες και Ιχθείς. Κάντε τρελό sex με Διδύμους, και Ζυγούς. Δεν αντέχετε και την κάνετε την απιστία σε Καρκίνους, Λιοντάρια, Σκορπιούς και Αιγόκερους. Μην δοκιμάσετε καν μια σχέση με Κριούς και Παρθένους, δε σας δένει τίποτα, ενώ την πατάτε από Ταύρους και Υδροχόους.

Σκορπιός Τον απόλυτο έρωτα ζείτε με Ταύρο ή Ιχθύ. Σκλάβοι του έρωτά σας θα γίνουν Καρκίνοι, Παρθένοι και Τοξότες, αν βρείτε τα κουμπιά τους. Με Ζυγούς μόνο παράνομα. Δοκιμάστε το sex με Διδύμους και Σκορπιούς και δε θα χάσετε, ενώ θα σας τη φέρουν Ταύροι, Λιοντάρια, Αιγόκεροι και Υδροχόοι.

Τοξότης Με Κριό, Ιχθύ και Ζυγό η σχέση σας θα στάζει μέλι. Με Δίδυμο ενώνετε τα προχωρημένα μυαλά


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

9:41

57

ΖΩΔΙΑ

57

σας, ενώ με Λιοντάρια και Τοξότες υπάρχει υποκρισία και ψέμα με το κιλό. Ερωτική εξάρτηση από έναν Υδροχόο, αλλά μη δοκιμάσετε με Ταύρους, Καρκίνους, Παρθένους, Σκορπιούς και Αιγόκερους, θα κερατώνετε και θα ευχαριστιέστε.

Αιγόκερως Μην χάσετε τον έρωτα με Κριό, Καρκίνο ή Αιγόκερω. Κάντε οπωσδήποτε sex με Παρθένους και Σκορπιούς. Το κέρατό σας θα κάνει το γύρο του κόσμου από Διδύμους, Ζυγούς και Τοξότες. Σε ένα Λιοντάρι και ένα Ψαράκι τούς τα «φοράτε» και σας αρέσει, ενώ με Ταύρους και Υδροχόους είστε αδελφές ψυχές.

Υδροχόος Είστε από τα πιο άπιστα ζώδια… Θα απιστήσετε οπωσδήποτε όταν έχετε δίπλα σας Κριούς, Ταύρους, Λιοντάρια, Ζυγούς και Σκορπιούς. Με Διδύμους και Τοξότες δίνουν και παίρνουν τα κέρατα. Κάνετε, όμως, απίστευτο sex με Παρθένους, Καρκίνους και Αιγόκερους, ενώ τον έρωτα θα βρείτε σε Υδροχόους και Ιχθείς.

Ιχθείς Μην μπείτε στον κόπο με Κριούς, Ταύρους, Ζυγούς, Αιγόκερους, δε θα τα καταφέρετε ποτέ. Δεν μπορείτε να μην κερατώσετε έναν Καρκίνο. Κέρατο διαρκείας θα φάτε α-

πό Διδύμους, Ζυγούς, Ιχθείς και Παρθένους. Δε θα μπορείτε να σηκωθείτε από το κρεβάτι με Λιοντάρι ή Υδροχόο δίπλα σας. Δοκιμάστε μια σχέση ζωής με Σκορπιούς και Τοξότες…


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

58

4/2/2008

9:25

ΣΚΙΤΣΟ

Το Σκίτσο του Μήνα

www.mustmagazine.gr

από τον Σωτήρη Βαρελά

58


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

9:26

59


MUST MAGAZINE TEYXOS 07:Layout 1

4/2/2008

9:26

60

Τηλ.: 27210 99395 Κιν :6936400525, e-mail: planitcool@ath.forthnet.gr

MUST ΤΕΥΧΟΣ 7  

Φεβρουάριος 2008 Ένα ερωτικό τεύχος,κυριαρχούν τα in love άρθρα και η συνέντευξη του Ηλία Μαμαλάκη