Page 1


Éäéïêôçóßá

ÏÑÉÆÙÍ

Περιεχόμενα

Åêäüôñéá Óôáõñïýëá ÑåíôæåðÝñç-Ìé÷áëÜêïõ ÅìðïñéêÞ Äéåýèõíóç: Óουζάνα Ðáíáãéùôοðïύëïõ •

Õðåýèõíïò ¸êäïóçò Ðáíáãéþôçò Ìðáìðáñïýôóçò (ðñωôï-must-ïñáò) •

9 Editorial 10 Κάρτες 12 Χριστούγεννα και Κατάθλιψη 14 Προετοιμασία για το Ρεβεγιόν 16 Διαιτολόγος 18 Δώρα Χριστουγέννων 20 Πρόσωπα: Μάκης Τσέλιος 22 Η Κατεργάρα των Χριστουγέννων 24-26 Συνέντευξη: Χριστίνα Σούμπλη 28-29 Έρευνα 30 Περί Τροφής 32-33 Έθιμα απ’ όλο τον κόσμο 34-35 Αποδράσεις 36-37 Ανασκόπηση 38 Οι καλύτερες ταινίες 40 FORWARD 42-43 Βραδινές Πτήσεις 44 Sudoku 46 Σκίτσο

Must-ïñéá ç ταξιδιάρα Êáôåñßíá Âßãêïõ

ç ôçò äßáéôáò - äéáôñïöÞò Áöñïäßôç ËïõêÜêïõ

η της μόδας A.S.

ãéá ôá øõ÷ïëïãéêÜ ìáò Ðáíáãéþôá Ðáðáãåùñãßïõ

ο σεφ Γιάννης Τσιλίκος

ο σκιτσογράφος Σωτήρης Βαρελάς σκανδαλιάρα

Σ.Θ. memory girl Ακριβή Κανελλοπούλου

cinemaniac Τάκης Αργυράκης

εθιματζού Χαρά Μπούρα

παραμύθω Κατερίνα Σταυροπούλου

Μακιγιέρ Χαρά Σαραντοπούλου

Περιηγητής Γιώργος Φουρτούνης

Forward Χαμένη στη μετάφραση

äéáöçìéóôéêü ôìÞìá (spot@mustmagazine.gr) Γιώτα Λουκαρέα Άντζυ Μπούρα creative team TypoPrint Graphic Art Studio •

Που θα μας βρείτε • Σε όλα τα Cafe • Video-club’s • Ê.Å.Ð. (Δήμου) • ΑΕΙ -ΤΕΙ (κυλικείο) • Alma sport • Στο κύμα • Cine Center • Hondos-Center • Êùíóôáíôßíïò • Oxygen • Top on Top • Shcerzo • Angelino • Fitness Center • Ρακομελάδικο • ο θείος • Flamingo • Καφενές • Genesis • Enter • Laundry • Joe Weider • Georgio F • Mundial • Απόλαυση (Μεσσήνη) • Παράλλαξη • TypoPrint • Γρηγόρης (μικρογεύματα) • Landmark Diner • Υάδες ή μπορείτε να μπείτε στο site μας

(www.mustmagazine.gr) και να το κατεβάσετε.

www.mustmagazine.gr

Ó÷åôéêÜ ìå ôï ðåñéå÷üìåíï ôïõ ðåñéïäéêïý åðéôñÝðåôáé ç åðáíáäçìïóßåõóç ôùí êåéìÝíùí ÷ùñßò Üäåéá ðñùôï-must-ïñá (Ýôóé êáé áëëéþò êáé íá ëÝãáìå üôé áðáãïñåýåôáé êáíåßò äå èá åñ÷üôáí íá æçôÞóåé Üäåéá). • ÅðéêïéíùíÞóôå ìáæß ìáò: Ê. Ãåùñãïýëç 1. ÊáëáìÜôá ÔÇË 27210-22099/97996 FAX:27210-97987 Email: info@mustmagazine.gr


EDITORIAL

Ν

9

αι, λοιπόν, είναι γεγονός, το 2007 φεύγει! Ένας χρόνος με πολλούς γάμους (07/07/07), πολλές φωτιές, καταλήψεις, εκλογές, πολύ Λαζόπουλο και πολλή Βροχοπούλου, χαρές, λύπες και, φυσικά, γκρίνια (χαρακτηριστικό του Έλληνα). Λένε ότι αυτές τις τελευταίες μέρες πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό της χρονιάς που φεύγει και να βάζουμε στόχους για το νέο έτος. Δεν ξέρω τι στόχους έχει ο καθένας από εσάς, αλλά να βάλετε ψηλά τον πήχυ! Ένας στόχος, πχ., που πρέπει να βάλουμε όλοι (όσοι καπνίζουμε), είναι να πετάξουμε αυτή την αυτοκαταστροφή μας από το χέρι μας. Για μένα, παρ' όλα όσα έγιναν στην Ελλάδα και το οικείο περιβάλλον μου, αυτή η χρονιά σημαδεύεται από το must, αφού μετά από χρόνια επανήλθε στη ζωή της πόλης μας. Το μόνο που θέλω να γράψω είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ στην εκδότριά μου, στη φανταστική Σουζάνα, στους αρθρογράφους, στους γραφίστες, στη διορθώτρια, σε όσους έχουν κάτι για το περιοδικό και, φυσικά, να ευχαριστήσω όλους εσάς που το έχετε αγκαλιάσει. Κι ένας από τους στόχους (όπως έγραφα πριν) για το 2008 είναι να γίνεται όλο και καλύτερο το must. Και μην ξεχνάτε, το must είναι για εσάς. ΤΟΛΜΗΣΤΕ, ΓΡΑΨΤΕ! Χρόνια πολλά και να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται αυτές τις μέρες. Παναγιώτης Μπαμπαρούτσης

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007


10

ΚΑΡΤΕΣ

Κόκκινη κάρτα

Μπλε κάρτα • Στο στολισμό της πόλης • Στον ΜάκηΤσέλιο, που είνια πολυ προσιτός! • Στις 2 πεζογέφυρες, ήταν απαραίτητες • Επιτέλους, θα έρθουν τα ιδιόκτητα δίκτυα παροχής adsl

www.mustmagazine.gr

Κίτρινη κάρτα

• Στο δέντρο μας, σαν κατ άρτι πλοίου είναι! • Σε όσους ακλουθούν πισ τά τη μόδα! Έχετε και λίγη προσωπικότητα • Σε όσους παρκάρουν στη θέση για ΑΜΕΑ στην Αριστομένους. • Σε όσους ζητούν στάσεις από το Ασπρόχωμα έως το ΚΤΕΛ ενώ γυρνούν από Αθή να.

• Στην ουρά που κυριαρχεί πάντα στην Εθνική Τράπεζα. • Στη σήμανση των Κρήτης και Αύρας! α• Στους κάδους που καμ Κρή ν στη α μέσ ρώνουν της • Στα καμένα φωτάκια που ήταν από την αρχή στο δέντρο της πλατείας.


12

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Επιμέλεια: Γιώτα Παπαγεωργίου

Χριστούγεννα και κατάθλιψη

www.mustmagazine.gr

Είστε από αυτούς που περιμένουν τα Χριστούγεννα από τις αρχές του Σεπτεμβρίου ή ανήκετε στην ομάδα που θα προτιμούσε να κοιμηθεί και να ξυπνήσει στις 2 Ιανουαρίου; οια είναι η εικόνα που σας έρχεται στο νου όταν ακούτε τη λέξη “χριστουγεννιάτικες διακοπές»; Ένα στολισμένο έλατο με καλοτυλιγμένα δώρα, κάλαντα, πιατέλες με γλυκά, οικογενειακές και φιλικές συγκεντρώσεις; Ή μήπως πάλι σκέφτεστε τον αγώνα δρόμου για να αγοράσετε δώρα και την παντελή έλλειψη διάθεσης που νιώθετε για να βρεθείτε σε απαιτητικές κοινωνικές συγκεντρώσεις με συγγενείς και φίλους; Σύμφωνα με πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα, η εμπειρία των χριστουγεννιάτι-

Π

κων διακοπών συμπεριλαμβάνει αυξημένο στρες για παιδιά και μεγάλους. Ακόμα, για πολλούς ανθρώπους η χριστουγεννιάτικη περίοδος είναι μια περίοδος αυτοκριτικής, αξιολόγησης του εαυτού και του τι έχει κάνει κανείς, σκέψεις για περασμένα λάθη και χαμένες ευκαιρίες και άγχος για ένα αβέβαιο μέλλον. Μια μελαγχολική διάθεση, λοιπόν, χαρακτηρίζει πολλούς από εμάς κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, το οποίο επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης και της προσωπικότητας του κάθε ατόμου. Ανάμεσα στους παράγοντες που το προκαλούν, συγκαταλέγονται το στρες, η κούραση, οι υπέρμετρες ή μη ρεαλιστικές φιλοδοξίες και προσδοκίες, οι οικονομικές δυσκολίες και η δυσκολία του να βρεθεί κανείς με συγγενείς και φίλους, για διάφορους λόγους, που μπορεί να περιλαμβάνουν θάνατο ή αρρώστια των προσφιλών ατόμων, απόσταση ή ρήξη στις σχέσεις. Επιπλέον, οι απαιτήσεις που σχετίζονται με τα ψώνια, τα πάρτυ και τις φιλικές και οικογενειακές συγκεντρώσεις συνεισφέρουν στα συναισθήματα έντασης κι εκνευρισμού. Εξάλλου, επιστημονικά δεδομένα έχουν δείξει ότι κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, όταν η διάρκεια της ημέρας είναι μικρότερη και συνεπώς η ηλιοφά-


ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

νεια λιγότερη, μια μερίδα ανθρώπων τείνει να εμφανίζει συμπτώματα κατάθλιψης. Η κατάθλιψη αυτή που προξενείται από ένα φυσικό φαινόμενο μπορεί να ενταθεί με το επιπρόσθετο στρες που φέρνουν μαζί τους οι χριστουγεννιάτικες διακοπές και οι ανάλογες απαιτήσεις τους. Αλλά και αν ακόμα κάποιος δεν αναπτύξει ολόκληρη τη συμπτωματολογία της κατάθλιψης, είναι πιθανό να εμφανίσει κάποιες άλλες αντιδράσεις στο στρες, όπως πονοκεφάλους, κατάχρηση

τσιγάρων, αλκοόλ και φαγητού, και δυσκολίες στον ύπνο. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει και μια μερίδα ανθρώπων που εμφανίζει τη μεθεόρτια μελαγχολική διάθεση. Στην κυριολεξία κατόπιν εορτής, κάποια άτομα εμφανίζουν συμπτώματα κατάθλιψης αφού τελειώσουν οι γιορτές. Όπως και να ’χει, όμως, σκεφτείτε ότι θα πρέπει να περάσει ένας ολόκληρος χρόνος για να ξαναζήσουμε τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, οπότε ας εκμεταλλευτούμε τη φετινή στο έπακρον!!!

Μια μελαγχολική διάθεση, λοιπόν, χαρακτηρίζει πολλούς από εμάς κατά τη διάρκεια των γιορτών

13


14

ΟΜΟΡΦΙΑ

Επιμέλεια: Χαρά Σαραντοπούλου

Προετοιμασία για το ρεβεγιόν

www.mustmagazine.gr

Η μεγάλη βραδιά πλησιάζει και εσείς έχετε βάλει στόχο να εντυπωσιάσετε τους πάντες. Θέλετε να δείχνετε όμορφη, λαμπερή και sexy. Οι προετοιμασίες όμως για ένα τέλειο αποτέλεσμα πρέπει να αρχίσουν αρκετά νωρίτερα. ια αρχή αποφασίστε τι θα φορέσετε. Κάντε μία έρευνα στην ντουλάπα σας. Εάν βρείτε κάποιο κομμάτι κατάλληλο για την περίσταση φροντίστε να το πάτε στο καθαριστήριο, διαφορετικά, βγείτε για μια βόλτα στα μαγαζιά νωρίς και μην το αφήσετε για τις τελευταίες ημέρες. Φροντίστε επίσης και για τα αξεσουάρ και βεβαιωθείτε ότι έχετε προμηθευτεί δύο ζευγάρια καλσόν για να είστε καλυμμένες σε περίπτωση ατυχήματος. Σε περίπτωση που θέλετε να επισκεφθείτε αισθητικό, να φτιάξετε τα μαλλιά σας ή να περιποιηθείτε τα νύχια σας, κλείστε ραντεβού αρκετές ημέρες νωρίτερα. Μία εβδομάδα πριν το ρεβεγιόν μπορείτε να κάνετε κάποια αλλαγή στα μαλλιά σας (κούρεμα, βαφή, ανταύγιες ) και θα έχετε έτσι χρόνο για να "στρώσουν", ενώ το χτένισμα αφήστε το για την ίδια ημέρα. Επιλέξτε ένα ιδιαίτερο χτένισμα που να δίνει μια αίσθηση φυσική. Στον αισθητικό να πάτε τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα από τη μεγάλη βραδιά για να εξαφανιστεί κάθε ίχνος ερεθισμού από το δέρμα σας και περιποιηθείτε τα νύχια σας μία ημέρα νωρίτερα ή και την ίδια ημέρα για να μην ξεφλουδίσει το βερνίκι. Νωρίς, το βράδυ του ρεβεγιόν κάντε ένα αφρόλουτρο με χλιαρό νερό (όσο μπορείτε) για να μην χαλάσει το χτένισμα από τους υ-

Γ

δρατμούς. Κάντε αποτρίχωση και ένα απαλό peeling στο δέρμα. Μετά απλώστε άφθονο boby lotion και…ήρθε η ώρα του μακιγιάζ. Αφού απλώσετε το make up, πάνω από την ενυδατική κρέμα, βεβαιωθείτε ότι έχετε καλύψει και τις δύσκολες περιοχές, όπως είναι στις ρίζες των μαλλιών, στα αυτιά, στον λαιμό. Στη συνέχεια πάρτε μπροστά τις παλλέτες σας. Η βραδιά επιβάλλει έντονο μακιγιάζ σε ιριδίζουσες αποχρώσεις.Τα must χρώματα του χειμώνα είναι: καφέ, γκρι, μαύρο, μωβ, πετρόλ, ενώ για τα χείλη επιλέγουμε γυαλιστερά lip gloss σε χρώμα ροζ, μπεζ ή τελείως διάφανο. Ωστόσο, η επιλογή των χρωμάτων πρέπει να είναι ανάλογη με το ντύσιμο και τα χρώματά σας. Δηλαδή, εάν επιλέξετε να φορέσετε μαύρο φόρεμα μπορείτε να παίξετε με τα χρώματα, ενώ εάν φορέσετε ένα κόκκινο φόρεμα οι επιλογές είναι περιορισμένες. Ας πούμε, μπορείτε να περάσετε ανοιχτόχρωμη σκιά στα μάτια, αρκετή μάσκαρα και μία λεπτή γραμμή eyeliner στο κινητό βλέφαρο και να βάψετε τα χείλη κατακόκκινα. Να θυμάστε τον κανόνα που λέει ότι, όταν τα μάτια είναι έντονα τα χείλη πρέπει να είναι απαλά, και το αντίστροφο. Τέλος, μην ξεχάσετε το consealer για να δώσετε φωτεινότητα στα μάτια και το ρουζ. Για τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί ταμπονάρετε με πούδρα. Εν συνεχεία, ντυθείτε προσεκτικά και βάλτε δυο-τρεις σταγόνες από ένα ωραίο άρωμα. Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι υπερβολικό και το ρούχο το επιτρέπει μπορείτε να βάλετε εντυπωσιακά κοσμήματα. Είστε έτοιμες να καταπλήξετε τα πλήθη!


16

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ

Χριστούγεννα Επιμέλεια: Αφροδίτη Λουκάκου

και στο τραπέζι μας! σο οι γιορτές πλησιάζουν, αρχίζει να μας διακατέχει αυτή η γνωστή εορταστική διάθεση και ο ενθουσιασμός των ημερών, που έχουν μια απίστευτη δύναμη να μην επιτρέπουν σε τίποτα να μας πτοήσει. Όλα αντιμετωπίζονται πιο αισιόδοξα και παρ' όλο που οι υποχρεώσεις αυξάνονται και τα έξοδα πολλαπλασιάζονται, αυτό που υπερισχύει είναι το γνωστό: «ε, δεν πειράζει.Χριστούγεννα είναι!». Όλος αυτός ο δυναμισμός, λοιπόν, μας ωθεί να φτιάξουμε, γεμάτοι αποφασιστικότητα, τη γνωστή λίστα με τους στόχους για το νέο έτος. Για ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού η λίστα ξεκινάει κάπως έτσι: 1) να χάσω μερικά κιλά! Το οποίο βέβαια σημαίνει ότι τις γιορτινές μέρες θα ξεδώσουμε, αφού

Ό

Χριστουγεννιάτικα φαγητά και Τρόφιμο 1 μελομακάρονο 50 γρ. 1 κουραμπιές 50 γρ. 1 δίπλα 50 γρ Γαλοπούλα ή κοτόπουλο 90 γρ. Γέμιση ½ φλιτζάνι 120 γρ. Βασιλόπιτα 100 γρ. Ξηροί καρποί 1 κουταλιά της σούπας Σοκολάτα 50 γρ. Κρασί κόκκινο 1 ποτήρι 120 ml Κρασί λευκό γλυκό 1 ποτήρι 120 ml Κρασί λευκό αφρώδες 1 ποτήρι 120 ml Ουίσκι, τζιν, κονιάκ 60 ml

www.mustmagazine.gr

ο στόχος ξεκινά από το νέο έτος. Αυτό είναι ίσως και το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε. Η σωστή διατροφή πρέπει να μας ακολουθεί όλο το χρόνο και όχι με την έννοια της πείνας και του αποκλεισμού, αλλά με τις σωστές και ισορροπημένες επιλογές. Οποιαδήποτε επιλογή σε φαγητά ή γλυκά και αν κάνουμε, ακόμη και τα θερμίδες παραδοσιακά, μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα υγιεινό διατροΘερμίδες φικό πλάνο. Χαρακτηριστικό των ε180 ορτών είναι η υπέρμετρη κατανά230 λωση φαγητών, γλυκών και αλκο145 όλ, με αποτέλεσμα η διατήρηση 165 του σωματικού βάρους σταθερού 210 360 να αποτελεί την εξαίρεση στον κα45 νόνα. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια 260 των εορτών η αύξηση του σωματι81 κού βάρους κυμαίνεται από 0,5 - 2 110 κιλά για το μεγαλύτερο ποσοστό 90 των ανθρώπων και σύμφωνα με έ130 ρευνες, τα κιλά αυτά συνήθως δε


ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ

χάνονται μετά τις γιορτές, με αποτέλεσμα να προστίθενται από χρόνο σε χρόνο. Ας πρωτοτυπήσουμε, λοιπόν, φέτος, ξεκινώντας τους στόχους μας πριν φτάσει το νέο έτος, προσπαθώντας να αποφύγουμε την αύξηση του βάρους μας κατά τις μέρες των εορτών. Όσο ουτοπικό και αν φαντάζει σε κάποιους, είναι εφικτό αν χρησιμοποιήσουμε ορισμένα απλά "τρικ" για τις δύσκολες περιστάσεις! Πρώτα απ' όλα, προσπαθούμε να κρατήσουμε μια ισορροπία στη διατροφή μας. Ξεχνάμε τη λογική δε θα φάω τίποτα όλη μέρα για να φάω στο γιορτινό δείπνο. Είναι γνωστό πλέον πως τη στέρηση ακολουθεί η υπερβολή. Δυστυχώς, ένα άδειο στομάχι έχει τη δύναμη να υπερνικήσει οποιαδήποτε φιλότιμη προσπάθεια κάνει η λογική μας για αυτοσυγκράτηση μπροστά σε ένα τραπέζι γεμάτο εδέσματα. Οπότε, κατά τη διάρκεια της ημέρας επιλέγουμε κάποια μικρογεύματα χαμηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες και λιπαρά. Μια σαλάτα ή ένα φρούτο πριν το γιορτινό τραπέζι μπορούν να περιορίσουν το αίσθημα της πείνας και έτσι θα μπορούμε να απολαύσουμε τα φαγητά περισσότερο συγκρατημένοι. Αποφεύγουμε τη γνωστή παγίδα του "τσιμπολογήματος". Αν είμαστε καλεσμένοι αποφεύγουμε να επισκεφθούμε τον μπουφέ με τα ορεκτικά, ξηρούς καρπούς, πατατάκια, σνακ κ.λπ. Πριν ξεκινήσουμε το φαγητό κάνουμε μια επιλογή από τα φαγητά που μας αρέσουν περισσότερο και ετοιμάζουμε ένα πιάτο με ένα μικρό κομμάτι από το καθένα, φροντίζοντας πάντα να γεμίζουμε το μεγαλύτερο μέρος με κάποια λαχανικά. Έτσι αποφεύγουμε άσκοπα τσιμπολογήματα και έχουμε μια εικόνα της μερίδας που καταναλώσαμε. Επιλέγουμε τρόφιμα με μικρό-

τερη περιεκτικότητα σε λιπαρά. Είναι προτιμότερο, για παράδειγμα, να επιλέξουμε γαλοπούλα ή κοτόπουλο αντί για μοσχάρι ή χοιρινό. Αν ετοιμάζουμε εμείς το γεύμα φροντίζουμε τα φαγητά να μην είναι επιβαρυμένα με πολλά λιπαρά. Αποφεύγουμε ή περιορίζουμε το βούτυρο, τα πλήρη γαλακτοκομικά προjόντα και γενικά τα λίπη. Αποφεύγουμε τις υπερβολές στην ποσότητα του φαγητού. Μπορεί η γεμιστή γαλοπούλα και η βασιλόπιτα να έχουν την τιμητική τους μια φορά το χρόνο, αλλά δεν το χρησιμοποιούμε ως δικαιολογία για να φάμε. μέχρι του χρόνου. Συνοδεύουμε απαραίτητα κάθε μας γεύμα με λαχανικά ωμά, βρασμένα ή ψητά. Θέτουμε εφικτούς στόχους στην κατανάλωση γλυκών. Η νοο-

17

τροπία «δε θα φάω καθόλου γλυκά» είναι ανώφελη καθώς αποτελεί για τους περισσότερους απραγματοποίητο στόχο. 1-2 γλυκά ημερησίως είναι επιτρεπτά τις μέρες των εορτών, αλλά ολόκληρη η πιατέλα με τα μελομακάρονα ή το κουτί με τα σοκολατάκια είναι σαφώς υπερβολή. Καλό είναι, επίσης, όταν γνωρίζουμε ότι μετά το γεύμα ακολουθεί κάποιο γλυκό ως επιδόρπιο, να περιορίζουμε λίγο την ποσότητα από τα υπόλοιπα φαγητά. Ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις μέρες χρειάζεται και η κατανάλωση αλκοόλ, το οποίο περιέχει αρκετές θερμίδες. Σίγουρα είναι δύσκολο να το αποφύγουμε, ωστόσο είναι απαραίτητο να έχουμε τον έλεγχο της ποσότητας. Η κατανάλωση κόκκινου κρασιού, το οποίο περιέχει και αντιοξειδωτικά στοιχεία, αποτελεί μια καλή επιλογή. Οτιδήποτε όμως και αν επιλέξουμε, φροντίζουμε να αποφύγουμε τις καταχρήσεις. Βέβαια εξίσου σημαντικό με τα παραπάνω είναι να μην παραμελήσουμε τη σωματική μας άσκηση. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να "καούν" οι παραπανίσιες θερμίδες του ρεβεγιόν. Αυξήστε σε καθημερινή βάση τη φυσική σας δραστηριότητα και απολαύστε τα γιορτινά εδέσματα με λιγότερες ενοχές! Ας απενοχοποιήσουμε, λοιπόν, τα Χριστούγεννα και τα γιορτινά εδέσματα για την εκδήλωση οποιασδήποτε υπερφαγικής μας τάσης. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να απολαύσουμε τη διατροφική ιδιαιτερότητα των ημερών χωρίς να "προδώσουμε" τις υγιεινές διατροφικές μας συνήθειες. Ακολουθήστε τα απλά αυτά βήματα και απολαύστε το γιορτινό τραπέζι με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, χωρίς στερήσεις και ενοχές, αλλά και χωρίς να επιβαρύνετε το σώμα ή την υγεία σας. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007


18

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΩΡΑ

Γιορτινά δώρα Επιμέλεια: Κατερίνα Βίγκου

Οι βιτρίνες των καταστημάτων φοράνε αμπιγιέ συνολάκια, το βράδυ έχουμε πιο πολύ φως από ποτέ με τα χιλιάδες λαμπάκια, η Καλαμάτα μας γεμίζει κόσμο. Τι μυρίζει; Τι μυρίζει; Χριστούγεννα! Μια από τις αγαπημένες γιορτές του χρόνου. Κουραμπιέδες, μελομακάρονα, έλατο, Αϊ-βασίλης και δώρα… ΔΩΡΑ; ι δώρα; Δώρα για την οικογένεια, τους φίλους και το άλλο μας μισό! Όχι, όχι, όχι… αφού τα έχουμε πει πόσες φορές: Το δώρο δε μετράει τόσο, όσο η σκέψη, επομένως δε χρειάζεται να πάρετε τίποτα σε κανέναν και εδώ τελείωσε το άρθρο μου! Αααααααα! Και αν το

Τ

διαβάσουν ο μπαμπάς και η μαμά μου το άρθρο και δεν μου πάρουν τίποτα φέτος; Αααα! Όόόόχι! Ακούστε με προσεκτικά: Η σκέψη μετράει σίγουρα, αλλά ακόμα και οι μάγοι δεν πήγαν με άδεια χέρια και τη σκέψη τους στη γέννηση του Κυρίου, είχαν και το δωράκι τους!!!!

Electron Είδος κάρτας:

για το μπαμπά:

για τη μαμά:

www.mustmagazine.gr

(Για εσάς θα διαλέξω δωράκια μέχρι 50 ευρώ)

Έχετε παρατηρήσει ότι δεν αντέχει άλλο την γκρίνια της μαμάς σας/πεθεράς του; Είστε μεγάλα παιδιά πλέον, πρέπει να τον καταλάβετε και να του αγοράσετε έναν εξοπλισμό αντιμουρμούρας! Θα το εκτιμήσει πιστέψτε με. Στην καρτούλα μην ξεχάσετε να γράψετε ότι δεν μπορεί να το φοράει όταν του μιλάτε εσείς!!! 9,95 ευρώ Μπορεί να έχει περάσει το όριο των –άντα και να οδεύει προς τα –ήντα, αλλά ακόμα δεν είναι σίγουρη τον τύπο του δερματός της! Ένας αναλυτής δέρματος, λοιπόν, βοηθάει να το βρίσκει ανά πάσα στιγμή! 24,95 ευρώ

Το Must είναι και πάλι εδώ για να σας βοηθήσει να διαλέξετε τα πιο πρωτότυπα δώρα και μάλιστα για κάθε πιστωτική κάρτα στην τσέπη δεν πιστεύω να έχει κανείς λεφτά πλέον…. Προτιμάτε τους τοπικούς επιχειρηματίες για τα χριστουγεννιάτικα ψώνια σας!

Mastercard

Gold

(Τι έχουμε εδώ; Νομίζω πως μέχρι 200 ευρώ θα τα δίνατε για ένα δωράκι)

(Ααα! Εδώ είμαστε! Κατ’αρχάς, εσείς όλοι θα πάρετε ένα δωράκι σε εμένα και μάλιστα αξίας 500 ευρώ)

Χμμμ! Δεν μπορεί μπαμπάς είναι θα έχει λίγα κιλάκια παραπάνω έτσι; Και φυσικά δεν πηγαίνει γυμναστήριο και κάθεται όλη την ώρα. Η λύση είναι μία: η καρέκλα που γυμνάζεσαι ενώ κάθεσαι!

Λίγοι έχουν ένα καλό πουκάμισο συνδυασμένο με μία καλή γραβάτα! Ε, φέτος και ο δικός σας μπαμπάς! Προτιμήστε γαλάζιο πουκάμισο για λευκό δέρμα-μπαμπά και λευκό για σταρένιο δέρμα-μπαμπά! Συμβουλή: Αν πρόκειται να συνδυάσετε ριγέ πουκάμισο με ριγέ γραβάτα, φροντίστε τα δύο μοτίβα να μην έχουν το ίδιο πάχος και την ίδια πυκνότητα!

129,95 ευρώ

Περίπου 300 ευρώ Ένα παιχνιδιάρικο κολιέ! Να την κάνετε να ξανανιώσει… Να μην είναι πολύ βαρύ ώστε να μπορεί να το φοράει συχνά! Αυτά τα δώρα χαιρόμαστε περισσότερο!!! Περίπου 150 ευρώ

Μία πολύ καλή τσάντα που πάντα ήθελε, αλλά ποτέ δεν της την πήρε ο μπαμπάς σας… Προσοχή! Όταν αγοράζουμε μια ακριβή τσάντα προσέχουμε να είναι διαχρονική, κλασική. Επιλογές σε μαύρο και σε καμηλό θεωρούνται οι πιο ασφαλείς! Περίπου 400 ευρώ


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΩΡΑ

για τον αδερφό:

για την αδερφή:

για το άλλο μας μισό:

Χωρίς κανένα υπονοούμενο απλά επειδή ξενυχτάς συνεχώς, αδερφούλη, ένα μοναδικό ξυπνητήρι για κοιμισμένους οδηγούς…! Με το που θα γείρεις λίγο το κεφάλι σου αυτό χτυπάει μέχρι να ξυπνήσεις!!! 29,95 ευρώ

Λατρεύει το camping αλλά ντρέπεται να πάει με την κοπέλα του γιατί ποτέ του δεν έμαθε να στήνει σκηνή. Βγάλτε τον από τη δύσκολη θέση με μια πτυσσόμενη σκηνή! 146,30 ευρώ

Δε φτάνει που σου παίρνει τα μανό, θέλει να της φυσάς και τα νύχια να στεγνώσουν…Ε, λοιπόν μια μαAμού στεγνωτήρας νυχιών θα κάνει όλη τη δουλειά από εδώ και πέρα! 9,95 ευρώ

Επειδή σε έχει ζαλίσει ότι ο δικός της, την απατάει…Ο κατάσκοπος πληκτρολογίου είναι η λύση σου! Της το χαρίζεις, το βάζει στον υπολογιστή του φίλου της και…ησύχασες!!! 99,95 ευρώ

Ένα ολοκληρωμένο σετ εσωρούΈνα αδιάβροχο ράδιο παπάκι για χων, θα το ευχαριστηθείς περισνα κάνετε μαζί το μπάνιο σας και σότερο εσύ παρά αυτή όταν τη με τη μουσική σας!!! βλέπεις να το φορά… 19,95 ευρώ

Περίπου 150 ευρώ

19

Χμμμ….Τι θα λέγατε για ένα κράνος; Αν δεν έχει μηχανή τότε ένα δερμάτινο σπορ μουφάν! Θα το λατρέψει… Περίπου 400 ευρώ

Ένα καλό μαύρο φορεματάκι! Όσα και να έχει θα ξετρελαθεί – πιστέψτε με! Περίπου 300 ευρώ

Ένα καλό ρολόι! Κάτι που να γυαλίζει θα της αρέσει σίγουρα! Κάτι με χρονογράφο και σπορ σχεδίαση αρέσει στους περισσότερους! Περίπου 300 ευρώ


20

ΠΡΟΣΩΠΑ

Μάκης Τσέλιος Το Shopping City γιόρτασε πριν λίγο καιρό τα πρώτα του γενέθλια. Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν διάφορες εκδηλώσεις, αλλά η πιο φανταχτερή ήταν η επίδειξη του σχεδιαστή Μάκη Τσέλιου, ο οποίος με τα ρούχα του έντυσε διάσημα μοντέλα της ελληνικής πασαρέλας. Επ’ ευκαιρίας της παρουσίας του στην Καλαμάτα, είπε και δυο λόγια στο must:

Για ακόμα μια φορά στην Καλαμάτα… Έρχομαι συχνά στην Καλαμάτα, έχω φίλους εδώ, ενώ ετοιμάζουμε και ένα ακόμη show για το καλοκαίρι.

Τι χρώματα θα φορεθούν

www.mustmagazine.gr

φέτος; Το χειμώνα παίζουν πολύ τα σκούρα χρώματα, ενώ το καλοκαίρι θα πάμε στα πιο φωτεινά.

Το ντύσιμο των Καλαματιανών το παρατηρήσατε; Φυσικά και το παρατήρησα, είναι ενδιαφέρον, προσέχουν το ντύσιμό τους και γενικά έχουν ωραίο τύπο.

Οι Έλληνες σχεδιαστές πώς πάνε στο εξωτερικό; Αυτή τη στιγμή προχωράμε καλά. Εγώ δουλεύω πολλά χρόνια με το εξωτερικό, αλλά και οι νέοι σχεδιαστές πάνε πολύ καλά.

Μια ευχή; Να είστε καλά εσείς και οι αναγνώστες σας και χρόνια πολλά.


22

ΚΑΤΕΡΓΑΡΑ

Η Κατεργάρα Επιμέλεια: Στέλλα Θ.

των Χριστουγέννων Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και εσύ είσαι ακόμα μόνη σου. Τι κάνεις; α) Στέλνεις απανωτά γράμματα στον Άγιο Βασίλη β) Παρηγορείς τον εαυτό σου τρώγοντας ό,τι γλυκό βρεθεί μπροστά σου γ) Προετοιμάζεις σχέδιο «αποπλάνησης ενηλίκου» για το ρεβεγιόν Η σωστή απάντηση θα πρέπει να είναι το Γ.

Ε, ναι, λοιπόν, ο στόχος κάθε single τις άγιες αυτές μέρες θα πρέπει να είναι να βρει κάποιον να φιλήσει κάτω από το γκυ και να μη βρεθεί μόνη της το πρώτο πρωινό του νέου χρόνου. Δυστυχώς, όμως, αν τα περιμένεις όλα από τον Άγιο Βασίλη, θα απογοητευτείς! Κι αυτό, γιατί δε νομίζω να ήσουν πολύ φρόνιμη το χρόνο που μας πέρασε!

Μερικές χρήσιμες συμβουλές για να συνεχίσεις να είσαι «άτακτη» 1ον Μην «τρελαθείς» στους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα, έτσι ώστε να είσαι όσο το δυνατόν πιο elegant και να νιώθεις άνετα, όσο κολλητό κι αν είναι το φόρεμα που θα διαλέξεις. 2ον Άρχισε το window shopping από νωρίς, έτσι ώστε η επιλογή του φορέματος (γιατί δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές) να είναι η δυνατόν καλύτερη. Μερικά tips που θα βοηθήσουν: θα πρέπει το φόρεμα να είναι σέξι αλλά όχι πρόστυχο (ή αλλιώς sluty ή αλλιώς kich), να www.mustmagazine.gr

κρύβει τα ελαττώματά σου και να αναδεικνύει τα «δυνατά» σου σημεία (!) και, τέλος, να σιγουρευτείς ότι «το φοράς και δε σε φοράει»! 3ον Να κανονίσεις να έχεις πάνω από δύο προτάσεις για ρεβεγιόν εκείνο το βράδυ. Και να τις τιμήσεις όλες! Μόνο έτσι θα μπορέσεις να βρεις τον καλύτερο υποψήφιο για αποπλάνηση! Μην ξεμείνεις πάλι με κανέναν μακρινό βλαχοξάδερφο. 4ον Να είσαι ευδιάθετη αλλά όχι χαζοχαρούμενη! Μη γίνεις ένα με την «παλιοπαρέα». Αν θες να σε πλησιάσει κανένας normal τύπος. Μπορείς ακόμα να δείχνεις και κάπως απόμακρη. Όμως, μην το παρατραβήξεις για να μη σε περάσουν για καμία snob. 5ον Κάνε πως έχεις ζαλιστεί λίγο από το ποτό, αλλά μην πιεις πάνω από 2-3 ποτήρια σαμπάνια. 6ον Μη δώσεις την εντύπωση ότι ψάχνεσαι. Μάλιστα «παίξ' το» κάπως δύσκολη! Οι άντρες θέλουν να νιώθουν πως εκείνοι σε έριξαν, αλλά παράλληλα να μην κουραστούν και πολύ για να το καταφέρουν. Αυτές είναι λεπτές ισορροπίες, που θα πρέπει πάντα να τηρείς! Α, και τέλος μην ξεχάσεις με τίποτα το έθιμο που θέλει εμάς τις γυναίκες να φοράμε κόκκινο εσώρουχο το βράδυ της Πρωτοχρονιάς! Μακράν το έθιμο με τα καλύτερα αποτελέσματα!


24

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΟΥΜΠΛΗ

Στο λαμπερό κόσμο του κοσμήματος Τι σχέση έχει η Χριστίνα Σούμπλη, δημιουργός-σχεδιάστρια κοσμημάτων της οποίας τα κομμάτια κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο, με την Καλαμάτα; Ο πατέρας της, λοιπόν, είναι από την πόλη μας. Αυτό στάθηκε μια από τις αφορμές για να τη συναντήσουμε στο ατελιέ της στο Κολωνάκι και να μιλήσουμε για το «χρυσό της κόσμο». Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση

Χριστίνα, πού γεννήθηκες και μεγάλωσες; Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα.

Με την Καλαμάτα τι σχέση έχεις; Είναι ο μπαμπάς μου από την Καλαμάτα, ενώ όλα μου τα καλοκαίρι από μικρό παιδί έως τώρα τα περνώ εκεί! Την αγαπώ πολύ.

Σου λείπει; Ναι, για αυτό, άλλωστε, έρχομαι πολύ συχνά.

Τι σου αρέσει στην Καλαμάτα; Μου αρέσει που συνδυάζει θά-

www.mustmagazine.gr

Η Χριστίνα Σούμπλη στο ατελιέ της


25

ΠΡΟΣΩΠΑ

λασσα και βουνό (όταν το λέει κολλά και σκέπτεται το μαύρο Τα{γετο), αλλά και οι χαλαροί ρυθμοί της.

φορα στάδια. Παίρνω το χρυσό, τον λιώνω, τον κάνω σύρμα ή πλάκα και δημιουργώ διάφορα μοντέλα μέχρι να καταλήξω στο κομμάτι που με ικανοποιεί.

Ποτέ εισχωρεί στη ζωή σου το “μικρόβιο” με το κόσμημα;

Όλο αυτό πόσο χρόνο χρειάζεται;

Από πολύ μικρή, αφού οι γονείς μου ασχολούνται με αυτό το χώρο και έτσι είχα πολλές παραστάσεις. Γύρω στα 16 ήθελα να ασχοληθώ με κάτι καλλιτεχνικό, και ήμουν μεταξύ ζωγραφικής και κοσμήματος. Επέλεξα το δεύτερο, ήταν κάτι που μου «βγήκε» πολύ φυσικά.

Ανέφερες τη λέξη ιδέα. Πώς προκύπτει αυτή η ιδέα;

Πού σπούδασες; Σπούδασα στο Λονδίνο στο Central Saint Martins College of Art & Design.

Η καταξίωση πότε ήρθε; Αρχικά, όταν είχα βραβευτεί με το Worshipful Company of Goldsmiths Αward κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, καθώς και όταν έγινε το άνοιγμα στο εξωτερικό και έδωσα κομμάτια μου στο Λονδίνο. Τα κοσμήματά μου βρίσκονται σε μόνιμη έκθεση, στο Harvey Nichols και στην Electrum Gallery, από το 2001. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία και εκεί πίστεψα ότι μπορώ να κάνω κι άλλα πράγματα.

Δεν είναι δεδομένο, αφού έχει σημασία το σχέδιο και αν έχω φτιάξει κάτι παρόμοιο.

Η ιδέα ουσιαστικά είναι η έμπνευση και προκύπτει από διάφορα. Μπορεί να είναι από τη φύση, από μια βόλτα, από ένα ρούχο, από οτιδήποτε. βριο, η οποία διήρκεσε ένα μήνα.

Είναι αλήθεια ότι σχεδίασες το κύπελλο της Super League; Ναι, ήταν τη χρονιά που άλλαξε η διοργανώτρια Αρχή. Αποφάσισαν να σχεδιαστεί το κύπελλο, υπέβαλα κάποιες προτάσεις και έγιναν δεκτές. Το κύπελλο κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου στο χέρι και είναι από ασήμι. Το βάρος του είναι 10 κιλά και φέρει την υπογραφή μου, ενώ βρίσκεται στο μουσείο του Ολυμπιακού, εφόσον αυτός το κέρδισε.

Χρυσός ή ασήμι; Χρυσός!

Υπάρχουν συνεργασίες με το εξωτερικό δηλαδή;

Δεν ξέρουμε πώς φτιάχνεται ένα κόσμημα, μπορείς να μας πεις τη διαδικασία;

Ναι, συνεργάζομαι με Λονδίνο καθώς και Παρίσι (όπου έκανα ατομική έκθεση το Νοέμβριο του 2003), Γερμανία, Κολονία, Σεούλ, Βενετία. Επίσης, έκανα μια έκθεση στη Νέα Υόρκη, στο Bergdorff & Goodman, πέρυσι το Σεπτέμ-

Μου έρχεται μια ιδέα, κάνω ένα μικρό σκίτσο για να την αποτυπώσω (όλα τα σκίτσα είναι στο χέρι, καθόλου pc), μετά πάω στο εργαστήριο και προσπαθώ να την υλοποιήσω. Βέβαια, το τελικό αποτέλεσμα αλλάζει πολύ, αφού για να γίνει ένα κόσμημα περνά από διά-

Για πες μου την τελευταία σου, για παράδειγμα. Έβλεπα spaghetti, μακαρόνια δηλαδή, και εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ένα κολιέ πώς θα είναι πάνω σε μια γυναίκα.

Η Καλαμάτα σε έχει εμπνεύσει για να φτιάξεις ένα κόσμημα; Ναι, έχω φτιάξει μια σειρά με βότσαλα.

Σου αρέσει να δουλεύεις με πέτρες; Φυσικά, δουλεύω με πολύτιμες αλλά και με ημιπολύτιμες π.χ. αμέθυστο, φεγγαρόπετρες, τουρμαλίνες κ.ά., τις οποίες εισάγω από το εξωτερικό.

Υπάρχει κάποιο κόσμημα που μπορείς να πεις ότι λατρεύεις; Κάθε φορά είναι το τελευταίο. Για παράδειγμα, τώρα είναι ένα κολιέ, πριν μια εβδομάδα ήταν ένα δαχτυλίδι.

Ποιο κόσμημα σου αρέσει πιο πολύ; Το δαχτυλίδι, επειδή πιστεύω ό-

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007


26

ΠΡΟΣΩΠΑ

θνή έκθεση της Βασιλείας στην Ελβετία, όπου θα πάρω μέρος για έβδομη συνεχή φορά.

Μπορεί να έρθει ο καθένας στο ατελιέ σου; Ναι, φυσικά, απλά θα πρέπει να κλείσει ένα ραντεβού πρώτα. Όταν έρθει, θα μπορεί να δει εμένα, τη δουλειά μου και να εκφράσει μια επιθυμία του για ένα κόσμημα.

τι τα χέρια είναι πολύ εκφραστικά όταν μιλάμε. Τα κουνάμε και έτσι βλέπουμε όσα φοράμε, σε αντίθεση με τα σκουλαρίκια, για παράδειγμα, που δε βλέπουμε.

Τα πολλά δαχτυλίδια στο χέρι πώς σου φαίνονται; Αν δένουν μεταξύ τους μου αρέσει, αν και ιδανικό θεωρώ ένα μεγάλο στο κάθε χέρι. Ακόμα μου αρέσει το δαχτυλίδι στο μικρό δάχτυλο, το βρίσκω πολύ κομψό.

Ο κόσμος πώς βλέπει τα κοσμήματά σου; Πιστεύω ότι απευθύνονται και αρέσουν σε συγκεκριμένο κόσμο.

Σε τι κόσμο, δηλαδή, απευθύνεσαι; Απευθύνομαι σε όλες τις ηλικίες, αλλά κυρίως από 25 έως…

Με τις βέρες τι γίνεται; Έχουν σταματήσει τα ζευγάρια πια να φορούν; Δε νομίζω ότι ισχύει αυτό που λες, ειδικά τα νέα ζευγάρια φορούν.

Φτιάχνεις κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο εσύ; Ναι. Η βέρα που φορά ο ένας έ-

www.mustmagazine.gr

χει μια εσοχή και η βέρα που φορά ο άλλος έχει μια εξοχή: έτσι μπαίνει η μία μέσα στη άλλη. Ειναι18 ή 22 καρατίων.

Ποια είναι η άποψή σου για τη μόδα ως επαγγελματίας αλλά και ως γυναίκα; Εδώ και 2 χρόνια συνεργάζομαι με τη σχεδιάστρια ρούχων Λουκία, δημιουργώντας κοσμήματα για τις επιδείξεις της. Έχουμε κάνει μαζί 4 επιδείξεις. Μου αρέσει η μόδα γενικά, αρκεί κάποιος να μη γίνεται θύμα της. Μου προκαλεί αηδία η ομοιομορφία κι αυτό δείχνει ότι τα άτομα δεν έχουν προσωπικότητα.

Εσύ πώς ντύνεσαι; Ανάλογα με τη διάθεσή μου. Μου αρέσουν πολύ τα έντονα χρώματα, αλλά και το μαύρο, γενικά είμαι πολύ ανοιχτή στο ντύσιμο, δηλαδή θα φορέσω και ψηλά τακούνια και αθλητικά.

Άμεσα σχέδιά σου; Επειδή πλησιάζουν οι μέρες των γιορτών, θα έχω πολλή δουλειά, καθώς ανοίγω το ατελιέ μου στις 13 Δεκεμβρίου. Πιστεύω ότι τα κοσμήματά μου βρήκαν πια το σπίτι τους. Μετά τις γιορτές θα έχω την προετοιμασία για τη διε-

Μπορεί να σου ζητήσει κάτι που δεν ταιριάζει στη νοοτροπία της Χριστίνας αλλά εσύ να φτιάξεις; Όχι δε θα το κάνω, θα κάνω κάτι που θα βασίζεται σε δικό μου κομμάτι, απλά θα έχει κάποιες αλλαγές.

Για το 2008 τι έχεις φτιάξει; Κάποιο γούρι ίσως; Το γούρι μου για το 2008 είναι ένα κλειδί, του οποίου οι τρύπες σχηματίζουν το 8.

ΜΕΡΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ • Οδηγεί ένα Fiat Seicento • Αθλείται κάνοντας Pilates • Δε θα παρατούσε το κόσμημα αφού δεν το βλέπει σαν δουλειά • Κυκλοφορεί στο Κολωνάκι, το Γκάζι και το Θησείο • Δε μας απάντησε αν έχει σχέση • Δε βλέπει πολλή τηλεόραση • Στην Καλαμάτα θα τη συναντήσεις το καλοκαίρι στο Memphis, κάπου στη Βέργα ή για μπάνιο στο Hobo, ενώ το χειμώνα στο bar-bar


áöñïäßôç êëéíéêüò äéáéôïëüãïò -äéáôñïöïëüãïò áðüö. ×áñïêïðåßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ

Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου ∆ιαιτολόγων - ∆ιατροφολόγων Εργασθείσα στα νοσοκομεία: Ερυθρός Σταυρός, Γενικό Κρατικό Γεννηματά, Σισμανόγλειο, Τζάνειο

Επιστημονική ∆ιατροφική Αντιμετώπιση: Παχυσαρκίας - Ανορεξίας ΜΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ Εξειδίκευση στην αντιμετώπιση κλινικών παθήσεων: Καρδιολογικά, Υπερλιπιδαιμίες (αυξημένη χοληστερίνη, LDL, TGL) σακχαρώδης διαβήτης, νεφρολογικά, γαστρεντερολογικά, νευρολογικά Ειδικά διαιτολόγια για: Εγκυμοσύνη, Θηλασμό, παιδιά, αθλητική διατροφή Μέτρηση βασικού μεταβολισμού-λιπομέτρηση Κολοκοτρώνη 7 • 2ος όροφος • Καλαμάτα Τηλ./Faχ: 27210.90085 • Κιν.: 6945.158639


28

ΕΡΕΥΝΑ

Ο Αj-Βασίλης ξανάρχεται... Την παραμονή των Χριστουγέννων, σ' ολόκληρο τον κόσμο, τα παιδιά κρεμούν τις κάλτσες τους και περιμένουν με λαχτάρα τον Αj-Βασίλη... Προικισμένος με εξαιρετικές δυνάμεις, δεν έχει τους ανθρώπινους περιορισμούς, μπορεί να κάνει το γύρο του κόσμου μέσα σε μία και μόνη νύχτα και δεν έχει καμία δυσκολία να βρίσκεται ταυτόχρονα σε αμέτρητα μέρη. Όλοι τον περιμένουμε και κυρίως τα παιδιά, αφήνοντας δίπλα στο τζάκι γάλα και μπισκότα για να γλυκαθεί και να ξανάρθει του χρόνου. Γνωστός ως Πατέρας Χριστούγεννα στους Άγγλους, Περ Νοέλ στους Γάλλους, Σίντερκλάους στους Ολλανδούς. Οι Γερμανοί τον ονομάζουν Χριστκίντλ. Οι Κινέζοι έχουν το δικό τους Λαμ Κουνγκ Κουνγκ, που σημαίνει Καλός γερο-Πατέρας, ενώ οι Ιάπωνες έχουν τον Χοτέισο, που έχει μάτια και μπροστά και πίσω από το κεφάλι και φέρνει μια μεγάλη σακούλα με παιχνίδια. Στην Ιταλία, η καλή μικρή μάγισσα Μπεφάνα κατεβαίνει από την καμινάδα καβάλα σε μια σκούπα και γεμίζει με παιχνίδια τα παπούτσια των καλών μικρών Ιταλών και Ιταλίδων. Και για εμάς, είναι ο χοντρούλης γεράκος με τα άσπρα γένια και τα κόκκινα ρούχα που όλοι περιμένουμε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς να τον ακούσουμε να κατεβαίνει από την καμινάδα, για να αφήσει στο δέντρο το δώρο που του είπαμε να μας φέρει... Η ύπαρξή του μπορεί να είναι παραμύθι, αλλά όλοι θέλουμε να πιστεύουμε σε αυτόν, γιατί έτσι κάνει τις γιορτές μας πιο χαρούμενες και ευχάριστες. και με μια νότα μαγείας! Α, να μην ξεχάσουμε να του στείλουμε το γράμμα μας για τον επόμενο χρόνο!

Ναι εγώ είμαι

Υπάρχει

Άγιος Βασίλης;

Κατερίνα Σταυροπούλου

www.mustmagazine.gr

- Ναι, είναι στην φιλανδία - Φυσικα και υπάρχει

- Σταυρούλα: Ναι - Γιώτα: Όχι Δεν υπάρχει και δε θα μου φέρει κάτι


ΕΡΕΥΝΑ

29

- Βάσια: Ναι αλλά είναι μπαμπάς μου - Αθηνά: Υπήρχε οταν είμαστε μικρά - Δημήτρης: Υπάρχει - Γιάννα: Ναι - Κωνσταντίνα: Ναι, υπάρχει

- Γιάννα: Υπάρχει - Μαρία: Όχι - Βασιλική: Υπάρχει

Νάσος:Φυσικά και υπάρχει

- Γεωργία: Φυσικά και υπάρχει

- Ιωάννα: Και βέβαια - Τέρψη: Υπάρχει

- Κυριάκος: Νομίζω ναι

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007


30

ΣΥΝΤΑΓΗ

Περί

τροφής ο λόγος

ταν μου ζήτησαν να γράψω μια συνταγή με γαλοπούλα για τους αναγνώστες του must, αμέσως το μυαλό μου έτρεξε σε κάποια από τις πατροπαράδοτες συνταγές, ξέρετε τώρα, ολόκληρη η γαλόπουλα αχνιστή επάνω στο τραπέζι, ροδοκόκκινη, με τη γέμιση να ξεχειλίζει! Μμμμμμ! Λοιπόν, έχουμε και λέμε, θέλουμε μια ωραία μεγάλη γαλοπούλα, σταφίδες, κάστανα, ρύζι και άλλα πολλά! Θα μαζέψουμε τα υλικά μας, θα μπούμε στην κουζίνα μας και σε 3 με 4 ώρες θα έχουμε ένα φαγάκι τρέλα! 3 με 4 ώρες; ”NO WAY”, δεν υπάρχει καμία περίπτωση εγώ και εσείς να χάσουμε 3 με 4 χριστουγεννιάτικες ώρες γιορτής σε μια κουζίνα! Ξεχάστε τα όλα. Πάμε από την αρχή. Κάτι εύκολο, γρήγορο και νόστιμο; Μα φυσικά! Πάμε λοιπόν:

Ό

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΜΕ ΣΩΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Υλικά για 2 άτομα 1 Στήθος γαλοπούλας (οικονομία…τα κόκαλα δεν τρώγονται) 1 Πορτοκάλι (χειμώνας είναι, έχουμε) 1 Σφηνάκι λευκό κρασί (στο ψυγείο είναι, βρες το) 200 gr κρέμα γάλακτος Λίγο ηλιέλαιο ΕΚΤΕΛΕΣΗ Κόβουμε το στήθος της γαλοπούλας σε μικρά φιλετάκια πάχους 1 cm. Τα χτυπάμε λίγο με το σφυράκι του κρέατος να πλατύνουν και τα αλατοπιπερωνουμε ελαφρά. Βάζουμε σε ένα αντικολλητικο τηγάνι, λίγο ηλιέλαιο και όταν κάψει προσθέτουμε την γαλοπούλα. Την ψήνουμε ελαφρά και από τις δυο πλευρές. Ρίχνουμε λίγο κρασί (προς θεού μη φουντώσετε) και στύβουμε μέσα το χυμό από το πορτοκάλι (χωρίς τα κουκούτσια πάντα). Όταν μειωθούν τα υγρά στο μισό, ρίχνουμε μέσα την κρέμα και λίγο ξύσμα από το πορτοκάλι που στύψαμε. Όταν δέσει η κρέμα το φαγητό μας είναι έτοιμο. Σερβίρετε με αχνιστό ρύζι μπασματι και ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΟΡΕΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΙΚΟΣ (CHEF RESTAURANT “ΜΟΡΦΕΣ”)

www.mustmagazine.gr


ΘΕΜΑ

Επιμέλεια: Xαρά Μπούρα

32

Έθιμα απ’ όλο τον κόσμο Τα έθιμα διαφέρουν από χώρα σε χώρα, και κάθε λαός υποδέχεται τα Χριστούγεννα με τις δικές του παραδόσεις, που κρατούν από πολύ παλιά

τη Σικελία οι χωρικοί βγάζουν τα μεσάνυχτα των Χριστουγέννων νερό από τα πηγάδια και ραντίζουν τα ζώα τους, γιατί πιστεύουν ότι το νερό αυτό είναι αγιασμένο, επειδή την ίδια ώρα γεννιέται και ο Σωτήρας του κόσμου. Στη Σαρδηνία πιστεύουν ότι όποιος γεννηθεί τη νύχτα των Χριστουγέννων και μάλιστα τα μεσάνυχτα, φέρνει την ευλογία του Θεού, όχι μόνο στους δικούς του, αλλά και στους γείτονες των εφτά σπιτιών που βρίσκονται πιο

Σ

www.mustmagazine.gr

κοντά στο δικό του! Στη Γιουγκοσλαβία πάλι, οι νοικοκυρές έχουν ένα ευγενικό αλλά βρώμικο έθιμο: ραντίζουν τα τραπεζομάντιλά τους με κρασί για να μη ντραπούν οι φιλοξενούμενοι αν λερώσουν και στη Ρωσία είχαν τη συνήθεια, τη νύχτα των Χριστουγέννων, να ντύνουν στ' άσπρα μια κοπέλα του σπιτιού και να τη βάζουν να παριστάνει την Παναγία! Στην Αγγλία, από την άλλη, όταν σκοτεινιάσει, οι αγρότες πηγαίνουν στα περιβόλια, σχηματίζουν παρέες γύρω από τα παλαιότερα δέντρα και πίνοντας μπύρα τραγουδούν τα κάλαντα και πυροβολούν στα κλαριά, για να διώξουν τα κακά πνεύματα. Σε μερικές επαρχίες της Σουηδίας οι κάτοικοι των χωριών συνηθίζουν ανήμερα τα Χριστούγεννα να ρίχνουν έξω από τα σπίτια και τα χωράφια τους σιτάρι, για να γιορτάσουν μαζί τους και τα πουλιά. Βέβαια και εμείς εδώ έχουμε έθιμα. Σε μερικά χωριά, όταν πλένονται το πρωί της Πρωτοχρονιάς, αγγίζουν το πρόσωπό τους μ' ένα κομμάτι σίδερο, για να είναι όλο το χρόνο... "σιδερένιοι"! Με την Πρωτοχρονιά είναι συνδεδεμένες και πολλές προλήψεις. Τη μέρα αυτή αποφεύγουν να πληρώνουν χρέος, να δανείσουν λεφτά, να δουλέψουν ή να δώσουν φωτιά, γιατί λένε πως ό,τι κάνει και πάθει


ΘΕΜΑ

κανείς αυτή τη μέρα, θα συμβαίνει όλο το χρόνο! Στις Κυκλάδες θεωρούν καλό οιωνό να φυσάει βοριάς την Πρωτοχρονιά, καθώς και αν έρθει στην αυλή τους περιστέρι. Επίσης, το έθιμο του ροδιού της Πρωτοχρονιάς διατηρείται και σήμερα: την ώρα που αλλάζει ο χρόνος πετάνε στην εξώπορτα του σπιτιού και σπάνε ένα ρόδι, ενώ μπαίνουν στο σπίτι με το δεξί κάνοντας το ποδαρικό, ώστε ο καινούργιος χρόνος να τα φέρει όλα δεξιά, καλότυχα. Οι πιστοί στις παραδόσεις από την παραμονή των Χριστουγέννων μέχρι τα Θεοφάνεια, που φεύγουν οι καλικάντζαροι, δεν τρώνε ελιές, φασόλια και σύκα για να μην

33

κάνουν κάλους! Την παραμονή των Χριστουγέννων "παντρεύουν", σε πολλά μέρη της Ελλάδας, τη φωτιά. Παίρνουν ένα ξύλο με θηλυκό όνομα, π.χ. κερασιά, και ένα άλλο με αρσενικό όνομα, ας πούμε πλάτανος, και ο νοικοκύρης λέει: "Παντρεύω σε φωτιά για το καλό της νοικοκυράς”.


ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

www.mustmagazine.gr

Η περίοδος των Χριστουγέννων για πολλούς σημαίνει χειμερινές εξορμήσεις και ολιγοήμερες διακοπές στην Ελλάδα. Είτε με την οικογένεια είτε με το amore σας. Εμείς επισκεφτήκαμε πρόΖαγοροχώρια

Επιμέλεια: Γιώργος Φουρτούνης

Αποδράσεις

34

α πανέμορφα και ξακουστά Ζαγοροχώρια είναι ένα δίκτυο από 46 χωριά σκορπισμένα πάνω στα βουνά, βορειοανατολικά από την πόλη των Ιωαννίνων Eίναι φημισμένα για την απίστευτη φυσική ομορφιά τους, την ξεχωριστή αρχιτεκτονική τους και τη μακρά ιστορία τους. Και φυσικά όχι άδικα, αφού το συγκλονιστικό φυσικό τοπίο, η γραφικότητα κάθε χωριού ξεχωριστά και οι απεριόριστες δυνατότητες εξορμήσεων και παντός τύπου δραστηριοτήτων πραγματικά μαγεύουν και εντυπωσιάζουν. Το μόνο που μπορούμε να πούμε στα σίγουρα είναι ότι δε θα πιστεύετε στα μάτια σας!

Τ


ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

35

σφατα δύο από τους όμορφους προορισμούς και σας τους προτείνουμε, τα φημισμένα Ζαγοροχώρια και τον παραδοσιακό Ξενώνα Αυγερινού - Συρράκου, που απέχει μόλις 80χλμ. από Καλαμάτα Παραδοσιακός Ξενώνας Αυγερινού-Συρράκου

ν είσαι λάτρης της φύσης, της ξεκούρασης, της περιπέτειας και της γαστρονομίας, θα ξετρελαθείς. Η επισκέψη και διαμονή σας στον ξενώνα θα σας μείνει αξέχαστη. Άλλωστε, μην ξεχνάς οτι θα βρεθείς σε μια από τις ιστορικότερες περιοχές της Ελλάδας, κι αυτό από μόνο του λέει πολλά. Μπορείτε να φάτε στην ταβέρνα που διαθέτει ο ξενώνας και να δοκιμάσετε παλιές τοπικές συνταγές. Επίσης μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε: Τον περίφημο Ναό του Επικούριου Απόλλωνα, το Λαογραφικό Μουσείο και τη βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας

Α

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007


36

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Μία στα γρήγορα Π

οιά γεγονότα μάς απασχόλησαν τη χρονιά που τελειώνει σε λίγες ημέρες; Τι βλέπαμε στην τηλεόραση και τι συζητούσαμε στις παρέες; Ας θυμηθούμε μαζί τι έγινε στο χώρο της showbiz, και όχι μόνο, το 2007!

Επιμέλεια: Ακριβή Κανελλοπούλου

Ιανουάριος: Το «Παρά Πέντε» είναι για δεύτερη χρονιά το αγαπημένο σίριαλ και σημαντικός λόγος να μένουμε στο σπίτι τις Δεύτερες, ενώ δύο νέες σειρές στο ίδιο κανάλι κάνουν τη διαφορά. Απ' τη μια, η «Μαρία η άσχημη» και, απ' την άλλη, το «Μαζί σου», με τον καθόλου άσχημο Αποστόλη Τότσικα. Ο μήνας κλείνει δυσάρεστα, αφού στις 30 Ιανουαρίου φεύγει απ' τη ζωή ο Νίκος Κούρκουλος.

www.mustmagazine.gr

Φεβρουάριος: Όλοι χορεύουμε στον ρυθμό 3 τραγουδιών, αυτών που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία επιλογής για το τραγούδι της Ελλάδας στη Eurovision. Κοινό και κριτική επιτροπή επιλέγουν το «Γεια σου, Μαρία» και ο Sarbel παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό. Η Κύπρος κάνει απευθείας ανάθεση σε Ευρυδίκη και Κοργιαλά, που τραγουδούν «Comme ci comme ca».

Μάρτιος: Ένας μήνας κατά τον οποίο η Ελλάδα πρωταγωνιστεί διεθνώς. Στους κινηματογράφους προβάλλονται οι «300» και όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη Σπάρτη. Σημαντική θέση, επίσης, στη βραδιά των Oscar έχει το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο ΠΟΠ Καλαμάτας, αφού μαζί με αυτό της Σητείας Κρήτης αποτελούν τα δώρα των 300 VIP καλεσμένων της διοργάνωσης.


ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Απρίλιος: Πάσχα και Πάσχα για την εγχώρια showbiz =Μύκονος και Κέρκυρα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και το 2007, τα δύο αυτά νησιά κατακλύστηκαν από διάσημους. Ένα τραγικό γεγονός, όμως, συνέβη ανοιχτά της Σαντορίνης, αφού το κρουαζιερόπλοιο «Sea Diamond» βυθίστηκε τη Μ. Πέμπτη. Μάιος: Στις 3 του μηνός διοργανώνονται τα καλλιστεία του ΑΝΤ1 και Σταρ Ελλάς στέφεται η Δούκισσα Νομικού. Πρεμιέρα κάνει η πρώτη κινηματογραφική απόπειρα του Σάκη Ρουβά στις 10, ενώ δύο μέρες μετά διεξάγεται ο τελικός της Eurovision, με νικήτρια τη Σερβία και το δικό μας Sarbel να κατακτά την 7η θέση. Ιούνιος: Η διοργάνωση των βραβείων MAD, ο γάμος της Πέγκυ Ζήνα με τον αγαπημένο της Γιώργο Λύρα, ο γάμος του Ζήση Βρύζα (παίκτη της Εθνικής Ελλάδος) και η αιφνίδια εισαγωγή του Αρχιεπίσκοπου Χριστόδουλου στο Αρεταίειο είναι τα θέματα που απασχολούν το μήνα αυτό την TV. Ιούλιος: Μπορεί να χαρακτηριστεί μήνας θρησκευτικών μυστηρίων, α-

37

φού πραγματοποιούνται δύο λαμπεροί γάμοι και μία βάφτιση!! Την αρχή κάνουν οι «δικοί» μας Νίκος Χατζής και Νίκη Κάρτσωνα, ακολουθούν η Μαριλένα Παναγιωτοπούλου με τον αγαπημένο της, ενώ ο Θοδωρής Ζαγοράκης με τη σύζυγό του Ιωάννα Λίλη βαφτίζουν την κορούλα τους.

Οκτώβριος: Πώς καταλαβαίνουμε ότι μπαίνει αυτός ο μήνας; Ξεκινούν τα νέα προγράμματα των καναλιών. Ο Λάκης Λαζόπουλος κάνει τη διαφορά ενώ ξεχωρίζουν και αρκετά σίριαλ. Ο μήνας αυτός, όμως, έχει και το χρώμα του, το ροζ, αφού θεωρείται Μήνας Πρόληψης Κατά Του Καρκίνου του Μαστού.

Αύγουστος: Η Δέσποινα Βανδή γεννάει το δεύτερο παιδάκι της. Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος φεύγει για θεραπεία στο Μαjάμι. Οι τελευταίες μέρες αυτού του μήνα θα μείνουν για πάντα στο μυαλό των Ελλήνων. Όλη σχεδόν η Ελλάδα καίγεται, ενώ στη χειρότερη θέση βρίσκεται η Πελοπόννησος, καθώς όλοι οι νομοί της έχουν πληγεί απ' τις πυρκαγιές. Εκτός απ' τα δάση χάνονται ανθρώπινες ζωές κι αυτό είναι κάτι που δεν αλλάζει.

Νοέμβριος: Εκτός από το γάμο της κυρίας Όλγας Τρέμη, που είναι κάτι το διαφορετικό, όλη η Ελλάδα παρακολουθεί Λάκη Λαζόπουλο κάθε Τρίτη, με αποτέλεσμα η τηλεθέαση να χτυπάει κόκκινο, ενώ 2 κυρίες, η Ρούλα Βροχοπούλου και η Πόπη Μαλλιωτάκη, φιλοξενούνται σχεδόν καθημερινά στα τηλεοπτικά παράθυρα!

Σεπτέμβριος: Ο μήνας των συζητήσεων στα παράθυρα της τηλεόρασης: Γιατί συνέβη αυτό; Ποιοι έχουν ευθύνες; Τι θα γίνει στο μέλλον; Μέχρι που έρχονται οι εκλογές στις 16 του μήνα και οι συζητήσεις συνεχίζονται στους ίδιους ρυθμούς.

Ο Δεκέμβριος έχει ήδη μπει, το τηλεοπτικό σκηνικό παραμένει το ίδιο, αν και όλοι θα θέλαμε να γίνει πιο γιορτινό και χαρούμενο! Το ιδανικό θα είναι, έστω για αυτές τις γιορτινές μέρες, να κλείσουμε τις τηλεοράσεις και να περάσουμε καλά! Σίγουρα έχω ξεχάσει κάποια γεγονότα, αλλά ένα μυαλό το έχω κι εγώ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007


38

ΤΑΙΝΙΕΣ

Οι δημοφιλέστερες ταινίες του 2007

Επιμέλεια: Τάκης Αργυράκης

Το 2007 ήταν μια χρονιά με αρκετές ταινίες, επειδή όμως δε γίνεται να τις γράψουμε όλες αφού θα ξεχάσουμε σίγουρα κάποιες, θα σας παρουσιάσω τις πιο δημοφιλείς! Ταινίες που ακουστήκαν πολύ και κατάφεραν να γεμίσουν τις αίθουσες των κινηματογράφων και μετά να παίξουν στο dvd σας.

• • • • • • • •

HAIRSPRAY Μιούζικαλ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΝΗ Φαντασίας Ο ΡΑΤΑΤΟΥΗΣ Κινούμενα Σχέδια ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ Ντοκιμαντέρ ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ ΚΙ ΕΓΩ Κινούμενα Σχέδια BEOWULF Περιπέτεια EL GRECO Ιστορική RESIDENT EVIL, Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ Περιπετεια

www.mustmagazine.gr

• • • • • • • •

ELIZABETH Εποχής ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙ ΑΜΝΩΝ Κοινωνική ΠΡΟΣΟΧΗ, ΠΟΘΟΣ Θρίλερ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΝΟΝΟΣ Κωμωδία ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Κοινωνική ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Κωμωδία 30 ΜΕΡΕΣ ΝΥΧΤΑΣ Τρόμου ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ Κωμωδία


40

FORWARD

Things That Make Life Easier... Or Not Επιμέλεια: Η χαμένη στη μετάφραση

Ιδανικό για όσους χάνουν συνέχεια το κοντρόλ. Ή για τη γιαγιά σας!

Ψαλίδι για να τον κόβεις στα ίσα

www.mustmagazine.gr

Ποτέ πια πατημένες μπανάνες στις τσάντες σας

Παντόφλες προς αποφυγή ατυχημάτων

Πετσέτα πειστήριο φόνου

Ρολόι για να μην ...χάνετε τη μέρα σας

Καινούργιος σερβιτόρος/ρα; ό,τι καλύτερο

Μετακινούμενο παγκάκι για να μην πλήττεται

Για να πίνετε τα ποτάκια σας με την ησυχία σας

Για να σταματήσει το γαjδούρι να κατουράει το καπάκι

Διάφανη τοστιέρα για να μην ξανακαεί το τοστ ποτέ

Κούπα καφέ με θέση για τα αγαπημένα σας κουλουράκια


42

ΠΤΗΣΕΙΣ

Πτήσεις Β Ρ Α Δ Ι Ν Ε Σ

Ήρθε για να μας αναστατώσει με πολλά happenings και events με guest dj’s από την Clobal Fantasy

Sofa-Sofa

Bar-Bar Ένα διαχρονικό μαγαζί που το χαρακτηρίζει η jazz μουσική και η διακοσμησή του

www.mustmagazine.gr


ΠΤΗΣΕΙΣ

43

Ισως το πιό μικρό bar της πόλης αλλά με πολύ καλή διάθεση και ατμόσφαιρα

Bussolaki Μία εναλλακτική πρόταση για τον καφέ και τη μπύρα σας

Έξις

Το γνωστό σε όλους Traffic επανήλθε στη νυχτερινή ζωή της Καλαμάτας

Traffic Gold ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007


SUDOKU 44

ÐÁÉ×ÍÉÄÉÁ

1

3 6 9

6

7 8

4 2

2

8

7

5

3

6

1

7

4

8

9 3 8

3

5

5 4 2

1 1

2

5

9

6

6 3

9

7 4

1

4

1

9

4

8

3

6

7 4

3

5

7

3

8

2

1

6

2

2

3 8

4 1 9

8

2 1

3

4

5

2

8

7

1

9

3

4

4

2 3

7 6

3

5

6

5

7

6

3

8

3

9

9

6 8

1

2

1

2

www.mustmagazine.gr

8

5

1

9

6

9 9

5

7

1

3


6

ΣΚΙΤΣΟ

Éäéïêôçóßá

Περιεχόμενα

ÏÑÉÆÙÍ Åêäüôñéá Óôáõñïýëá ÑåíôæåðÝñç-Ìé÷áëÜêïõ ÅìðïñéêÞ Äéåýèõíóç: Óουζάνα Ðáíáãéùôοðïύëïõ •

Õðåýèõíïò ¸êäïóçò Ðáíáãéþôçò Ìðáìðáñïýôóçò (ðñωôï-must-ïñáò) •

8 Ευχές 10 Κινητή εξάρτηση 12-13 Μόδα 14-15 Ερώτηση: Τι θες να σου φέρει το 2008 16 Άρωμα 18 Dialer: Πως να προστατευτούμε 20 Δίσεκτα έτη 22 Βιβλίο 24-28 Πρόσωπα: Ρούλα Βροχοπούλου 30-31 Μυστήρια

32 Προσεχώς

34 Greenpeace 38 Μας στείλατε 40-41 Ταξίδι Λονδίνο

42-43 Extreme Sports 44-45 Ετήσια πρόβλεψη ζωδίων 46 Σκίτσο

Must-ïñéá ç ταξιδιάρα ìáò Êáôåñßíá Âßãêïõ

• ο hacker μας Δημήτρης Πανταζής

• η της μόδας Άννα Σακκά

• ãéá ôá øõ÷ïëïãéêÜ ìáò Ðáíáãéþôá Ðáðáãåùñãßïõ

• η ψαγμένη Μαρία Καλλικούνη

• ο σκιτσογράφος Σωτήρης Βαρελάς • μελλοντολόγος Γιούλα Κωνσταντοπούλου

• spiderman Γιώργος Μάλαμας

äéáöçìéóôéêü ôìÞìá (spot@mustmagazine.gr) Γιώτα Λουκαρέα Άντζυ Μπούρα creative team TypoPrint Graphic Art Studio creat@mustmagazine.gr •

Που θα μας βρείτε • Σε όλα τα Cafe • Video-club’s • Ê.Å.Ð. (Δήμου) • ΑΕΙ -ΤΕΙ (κυλικείο) • Alma sport • Στο κύμα • Cine Center • Hondos-Center • Êùíóôáíôßíïò • Oxygen • Top on Top • Shcerzo • Angelino • Fitness Center • Ρακομελάδικο • ο θείος • Flamingo • Καφενές • Genesis • Enter • Laundry • Joe Weider • Georgio F • Mundial • Απόλαυση (Μεσσήνη) • Παράλλαξη • TypoPrint • Γρηγόρης (μικρογεύματα) • Landmark Diner • Υάδες

Ó÷åôéêÜ ìå ôï ðåñéå÷üìåíï ôïõ ðåñéïäéêïý åðéôñÝðåôáé ç åðáíáäçìïóßåõóç ôùí êåéìÝíùí ÷ùñßò Üäåéá ðñùôï-must-ïñá (Ýôóé êáé áëëéþò êáé íá ëÝãáìå üôé áðáãïñåýåôáé êáíåßò äå èá åñ÷üôáí íá æçôÞóåé Üäåéá). •

ή μπορείτε να μπείτε στο site μας

(www.mustmagazine.gr) και να το κατεβάσετε.

www.mustmagazine.gr

ÅðéêïéíùíÞóôå ìáæß ìáò: Ê. Ãåùñãïýëç 1. ÊáëáìÜôá ÔÇË 27210-22099/97996 FAX:27210-97987 Email: info@mustmagazine.gr


d d d

d

Σταυρούλα Ρεντζεπέρη Εύχομαι στους αναγνώστες και μη του περιοδικού, το 2008 να είναι ένα έτος γεμάτο υγεία, ευτυχία και επιτυχίες. Σουζάνα Παναγιωτοπούλου: Θέλω το 2008 να βλέπω ευτυχισμένα πρόσωπα γύρω μου. Καλή χρονιά! Παναγιώτης Μπαμπαρούτσης: Εύχομαι σε όλους τρέλα, χαμόγελα και να μην γκρινιάζετε! Ακριβή Καλογεροπούλου: Εύχομαι το 2008 να είναι γεμάτο χρώμα και ευτυχία! Μπάμπης Δημητριάδης: Εύχομαι σε όλους το 2008 να σας φέρει ό,τι επιθυμείτε!

Ευχόmustε

d d

d d

Κατερίνα Βίγκου: Σας εύχομαι αυτό το χρόνο να σας συμβούν τα πιο αναπροζή, ζεριφοσά και κλέριμα πράγματα...με άλλα λόγια σας εύχομαι αυτός ο χρόνος να είναι υπέροχα διαφορετικός. Κάνω την αρχή για τον πιο ξεχωριστό χρόνο με την πιο ξεχωριστή ευχή μου - και μην πει κανείς ότι την έχει ξανακούσει! Μαρίνα Διονυσοπούλου: Ελπίζω το 2008 να 'ναι το πιο δημιουργικό, ανατρεπτικό και ευτυχισμένο έτος της ζωής σας... Ακριβή Κανελλοπούλου: Η νέα χρονιά να σας φέρει ό,τι επιθυμείτε, να σκέφτεστε θετικά και φυσικά να διαβάζετε must!! Δημήτρης Πανταζής: Εύχομαι να έχετε όλοι μια καλή χρονιά, με υγεία και αγάπη γιατί χωρίς αυτά δεν μπορούμε να ζήσουμε, μια χρονιά γεμάτη χαρές κι επιτυχίες και όλα να πάνε όπως τα θέλετε. Άντε και το MUST να γίνει πανελλαδικό... Να προσέχετε! Στέλλα Θ.: Εύχομαι σε όλο το κόσμο, αναγνώστες και μη του Mustmagazine, το 2008 να εκπληρωθούν όλα σας τα όνειρα... Ακόμα και αυτά που δεν έχετε κάνει. Εύχομαι επίσης να βρούμε όλοι μας την ηρεμία και την γαλήνη που μας λείπει στην αγκαλιά των δικών μας προσώπων. Τέλος, εύχομαι το βασικό στοιχείο αυτού του χρόνου να είναι η ευτυχία και η αγάπη. Καλές Γιορτές, Καλά Χριστούγεννα και Καλή Πρωτοχρονιά. Με αγάπη. Κατερίνα Σταυροπούλου: Χρόνια Πολλά. Εύχομαι να περάσουμε όλοι όμορφες και οικογενειακές γιορτές και το νέο έτος να μας φέρει πρωτίστως υγεία, ευτυχία και να μας πραγματοποιήσει όλα μας τα όνειρά! Καλά Χριστούγεννα με το καλό να έρθει το νέο έτος και να είναι δημιουργικό για όλους μας. Γιούλα Κωνσταντοπούλου: Εύχομαι το νέο έτος να χαρίσει σε όλους ό,τι δίστασε να δώσει το 2007. Καλές Γιορτές! Χαρά Μπούρα: Στη θέση μιας συνηθισμένης ευχής πλάστε το δικό σας όνειρο για το νέο έτος και εγώ απλά σας εύχομαι να το πραγματοποιήσετε. Παναγιώτης Βούρος: Περισσότερο χαμόγελο για να ξεκουράζεται η καρδιά και η σκέψη σας. Πιο χαρούμενο το 2008. Σωτήρης Βαρελάς: Το 2008 να γίνουμε όλοι ήρωες στη γελοιογραφία της ζωής μας. Αφροδίτη Λουκάκου: Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια γεμάτα υγεία, ευχές για μια γλυκιά χρονιά γεμάτη ευτυχία. Παναγιώτα Παπαγεωργίου: Ευχές πολλές για περισσότερες γλυκές στιγμές, το 2008 να επιφυλάσσει σε όλους μας τουλάχιστον ένα ανεπανάληπτο γεγονός!

d

d


10

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Επιμέλεια: Γιώτα Παπαγεωργίου

«Κινητή εξάρτηση»;

www.mustmagazine.gr

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να γίνουν τόσο εθιστικά όσο η κατανάλωση έτοιμης τροφής ή το κάπνισμα. Είστε μήπως εξαρτημένος από το κινητό σας; ταχύτατη αύξηση των φορητών τεχνολογικών μέσων (κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές) γεννά έντονη ανησυχία σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζουν στη ζωή μας, καθώς πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι όχι μόνο έχουμε καταληφθεί από φρενίτιδα απόκτησής τους, αλλά έχουμε αναπτύξει εξάρτηση σε αυτά, σαν να ήταν ισχυρό ναρκωτικό. Έχουν παρέλθει περίπου δύο δεκαετίες από τότε που εμφανίστηκαν τα πρώτα κινητά τηλέφωνα στην αγορά. Πρώτοι τα χρησιμοποίησαν κάποιοι επαγγελματίες με σκοπό να τους διευκολύνουν στην εργασία τους. Από τότε και μέσα σε λίγα χρόνια το κινητό έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας πάρα πολλών ανθρώπων. Σήμερα αντιστοιχούν περίπου 3 συσκευές σε κάθε σπίτι και το κάθε μέλος μιας οικογένειας έχει το δικό του κινητό. Ασφαλώς αυτή η εξέλιξη ήταν θέμα χρόνου, αφού, όσα αγαθά παρέχονται στον άνθρωπο, τόσες καταλήγουν να είναι και οι ανάγκες του, και το κινητό έχει πραγματικά εξελιχθεί σε ανάγκη και έχει ανεπίσημα μπει στη λίστα των πρώτων αναγκών. Συνηθίσαμε να έχουμε αυτή τη διευκόλυνση και τώρα μας είναι απαραίτητη. Πέρα, όμως, από την παρεχομένη διευκόλυνση, υπάρχει ακόμη ένας παράγοντας ο οποίος οδήγησε στη σημερινή τόσο διαδεδομένη χρήση του. Είναι η ανασφάλεια που αισθάνεται λίγο-πολύ ο καθένας από εμάς και που μοιάζει να ξεπερνιέται κάθε φορά που ακούμε το κινητό μας να χτυπάει ή κάθε φορά που αντιλαμβανόμαστε, από το χαρακτηριστικό ήχο, ότι μας έχουν στείλει ένα γραπτό μήνυμα. Αισθανόμαστε ανακούφιση και επιβεβαίωση που κάποιος μας θυμήθηκε. Αυτό το γεγονός ενι-

Η

σχύει την εξάρτησή μας από το κινητό. Μας δίνει, ακόμα, την ασφάλεια ότι τα αγαπημένα πρόσωπα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας και να μας βρουν οποτεδήποτε το επιθυμήσουν και οπουδήποτε κι αν βρισκόμαστε. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, η αυξανόμενη εξάρτηση των ανθρώπων από τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα σε εκατομμύρια άτομα. Κάποιοι χρήστες, επίσης, παρουσίασαν συμπτώματα εξάρτησης όταν δεν πραγματοποιούσαν κλήσεις ή δε δαχτυλογραφούσαν μηνύματα, όπως είναι η ανησυχία, η έλλειψη αυτοπεποίθησης και η στέρηση ύπνου. Ας χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνο, καθώς και κάθε άλλη διευκόλυνση που μας παρέχει η τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά ας βάζει ο καθένας μας το προσωπικό του μέτρο στη χρήση του κάθε πράγματος, ώστε να παραμένει χρήστης και να μην καταλήγει ο ίδιος «συσκευή»!


12

ΜΟΔΑ

C O C O

C H A N N E L

Τίποτα δεν είναι στη μόδα... Επιμέλεια: Άννα Σακκά

αν δεν κατεβαίνει στο δρόμο

www.mustmagazine.gr

όσες φορές δεν έχουμε κοιτάξει τι φοράει ποιος, πώς το συνδυάζει κι αν αυτό που φοράει είναι «της μόδας». Όλοι κοιτάμε πρώτα γύρω μάς, στο δρόμο, και μετά αποφασίζουμε τι θα αγοράσουμε και με ποιον τρόπο θα το φορέσουμε, για να ταιριάζουμε κι εμείς με το σύνολο. αν κι αυτό είναι τελείως λάθος, γιατί η κάθε γυναίκα, κοντή, ψηλή, γυμνασμένη ή μη, έχει το δικό τής στυλ και τη δική τής προσωπικότητα. Καλό είναι, λοιπόν, να «συμβουλευόμαστε» το κάθε look που βλέπουμε στο δρόμο, να του προσθέτουμε τα δικά μας χαρακτηριστικά, και όχι να το αντιγραφούμε. Γιατί να ξέρετε μια κακή αντιγραφή είναι πολύ χειρότερη από ένα πολύ κακό πρωτότυπο. Και φέτος όμως, αυτό που αναφέρει η channel, γίνεται πράξη από τους ιδίους τους σχεδιαστές, το κυρίαρχο look λοιπόν του φετινού χειμώνα έχει να κάνει κυρίως με το στυλ «των δυο τροχών».

Π

φορέστε δερμάτινα τζάκετ, χαμηλές μπότες, ή συνδυάστε, θανατηφόρα highheels, με biker τζάκετ και κοντά φουστάκια. Συμφιλιώστε το μαύρο με έντονες αντιθέσεις και σπάστε τη μονοχρωμία. Βινύλ, φτερά, δέρμα και γούνα, συμπληρώνουν την εμφάνισή σας σε total


ΜΟΔΑ

look ή σε λεπτομέρειες. Τα πλεκτά πουλόβερ φορέματα είναι το νέο trend, είναι πολύ πρακτικά και πολύ εύκολα στο συνδυασμό των αξεσουάρ. Παίξτε με τα καινούργια χρώματα και αποχρώσεις του μπλε, του μελιτζανί, το κόκκινο του κρασιού και γενικά με ό,τι θυμίζει χρώμα πολύτιμου λίθου. Αγοράστε στην τελική ό,τι σας κάνει κέφι και φορέστε το όπως εσείς το αισθάνεστε καλλίτερα, με μόνο πραγματικό στόχο τη δική σας ευχαρίστηση. Απολαύστε τις φετινές γιορτές κάνοντας μικρές καταναλωτικές αμαρτίες και αξιοποιήστε τες με τον καλλίτερο τρόπο. Νιώστε λαμπερή ξεφεύγοντας από το γρήγορο ντύσιμο της καθημερινότητας δίνοντας λίγο παραπάνω χρόνο στον εαυτό σας. Στόχος η δική σας ευχαρίστηση πέρα από οποιοδήποτε κλισέ. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι το σημείο “G” της γυναίκας έχει βρεθεί πια, και είναι φυσικά το τελευταίο γράμμα της λέξης “SHOPPING”!!!

13


14

ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι θες να σου φέρει

2008

www.mustmagazine.gr


ΕΡΩΤΗΣΗ

1 Ελένη: Να μου πραγματοποιήσει τις ευχές μου. Ματίλντα: Ένα αυτοκινητάκι δε θα ήταν κακό! 2 Τάσος: Να με αγαπά ο Ζυμαρούλης μου. Κατερίνα: Μια κρασοκανάτα χωρίς τέλος 3 Μια όμορφη και γερή μπέμπα 4 Γιώργος: Καλό πτυχίο 5 Δημήτρης: Το θείο κουρεμένο και κατανόηση στον πλανήτη γη 6 Γιώτα, Γιάννα: Ό,τι καλύτερο 7 Πασχαλίνα: Υγεία 8 Ένα cabrio 9 Κων/νος: Τον απόλυτο έρωτα

15

10 Παύλος: Όχι άλλο κάρβουνο 11 Δώρα: Να πίνω άφθονο κρασί. Κυριακή: Υγεία και λεφτά. Αλεξία: Ένα κότερο 12 Γεωργία: Ένα παιδί 13 Βίκυ: Υγεία 14 Ένα playstation 3 15 Ρένα: Λεφτά, ένα γκόμενο normal 16 Πέγκυ: Υγεία και πολλά λεφτά. Άντζυ: Ευτυχία και χαρά 17 17 Γιάννης: Ένα καλό πτυχίο, Παναγιώτης: Υγεία και 19 -αρες ζάντες


16

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Άρωμα Hondos Center

Πως θα βρείτε αυτό που σας ταιριάζει; Από τα πιο δημοφιλή κλασικά μέχρι εκείνα που μόλις κυκλοφόρησαν, η επιλογή ενός νέου αρώματος δεν είναι πάντα εύκολη. Το σίγουρο είναι πως για να βρείτε το κατάλληλο θα πρέπει να ψάξετε αρκετά, εκτός αν με τις σωστές συμβουλές κατευθυνθείτε προς τη σωστή κατεύθυνση καταλήγοντας ευκολότερα και με επιτυχία στο ιδανικό για σας άρωμα. • Ξεκινήστε τη διαδρομή προς τη σωστή κατεύθυνση, διαλέγοντας ποια κατηγορία αρωμάτων είναι αυτή που σας αρέσει συνήθως :πιο θηλυκά λουλουδάτα αρώματα, αυτά με νότες φρούτων που αποπνέουν δροσιά, εκείνα με ανατολίτικες επιρροές και αισθησιακό χαρακτήρα, όσα είναι πιο πικάντικα ή μήπως τα ανάλαφρα καλοκαιρινά αρώματα που δεν περιέχουν οινόπνευμα στη σύνθεση τους; Αφού εντοπίσετε την κατηγορία που προτιμάτε, αρχίστε να δοκιμάζετε από τη συγκεκριμένη, θέτοντας έτσι κάποια όρια στη αρωματική σας περιπλάνηση. • Ποτέ μη δοκιμάζετε περισσότερα από 34 αρώματα κάθε φορά. Επίσης για ξεμπερδέψετε την όσφρηση σας από το περίπλοκο έργο της, οι ειδικοί συνιστούν να μυρίζετε ενδιάμεσα κόκκους καφέ. Η μυρωδιά του καφέ βοηθά την όσφρηση να μη συγχέει τα αρώματα μεταξύ τους, μεταφέροντας ξεκάθαρα τα ερεθίσματα στον εγκέφαλο που στη συνεχεία τα επεξεργάζεται, προκειμένου να καταλήξει σε αυτά που προτίμα. • Δοκιμάστε τα υποψήφια αρώματα στα σημεία που χτυπά σφυγμό σας, όπως το www.mustmagazine.gr

εσωτερικό των καρπών και των αγκώνων. • Ποτέ μην τρίβετε το άρωμα που μόλις ψεκάσατε στο δέρμα σας για να στεγνώσει γρηγορότερα αν θέλετε να έχετε μια σαφή εντύπωση για το αν σας αρέσει. Αφήστε το να εξατμιστεί από μονό του γιατί η τριβή θα αλλοιώσει το πραγματικό άρωμα του. Φροντίζετε να δοκιμάζετε ένα καινούργιο άρωμα σε καθαρή επιδερμίδα όπου δεν υπάρχει ίχνος όχι μονό από άλλο άρωμα, αλλά και κάποιο άλλο γαλάκτωμα σώματος ή αποσμητικό, τα οποία είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσουν την ευωδία του. • Αν σας αρέσει πολύ ένα άρωμα, βρίσκετε όμως ότι δεν διαρκεί όσο θα θέλατε ή θα το θέλατε εντονότερο, φορέστε το σε συνδυασμό με το γαλάκτωμα σώματος από τη σειρά που το συνοδεύει ή προτιμήστε την eau de parfum εκδοχή του. Αντίθετα αν κάποιο σας φαίνεται πολύ δυνατό, προτιμήστε το γαλάκτωμα σώματος και το αποσμητικό του. Θα αφήσει μια πιο διακριτική μυρωδιά στην επιδερμίδα σας και το αποτέλεσμα θα είναι προτιμότερο και πιο ασφαλές, καθώς αποπνέετε μια διακριτική και απαλή αύρα.


18

DIALER

Dialer: Τι είναι και Επιμέλεια: Δημήτρης Πανταζής

πώς να προστατευτούμε σοι χρησιμοποιούμε internet, έχουμε λίγο - πολύ ακούσει για κάποιους που έπιασαν dialer και ο λογαριασμός τηλεφώνου ήρθε φουσκωμένος. Τι είναι, όμως, ο dialer; Ο dialer είναι ένα "ύπουλο" πρόγραμμα, το οποίο χωρίς να το γνωρίζει ο χρήστης, σταματά τη σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω του παρόχου του και εκτρέπει τη σύνδεση σε μια διεθνή γραμμή, κάτι που τις περισσότερες φορές έχει ως αποτέλεσμα υπέρογκους λογαριασμούς τηλεφώνου. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν ο χρήστης επισκεφθεί μια ιστοσελίδα με ύποπτο ή πορνογραφικό περιεχόμενο ή αναξιόπιστες ιστοσελίδες. Ένας dialer μπορεί, επίσης, να εισέλθει σε έναν υπολογιστή μέσω spam. Ο dialer δεν μπορεί να βλάψει τον υπολογιστή μας ή τα αρχεία μας.

Ό

Πώς θα καταλάβω ότι έχω κολλήσει έναν Dialer; Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να καταλάβετε ότι έχετε κολλήσει έναν dialer όταν σας έρθει ο λογαριασμός του τηλεφώνου και ενώ δεν έχετε πραγματοποιήσει διεθνείς κλήσεις, να υπάρχουν χρεώσεις για διεθνείς κλήσεις. Ένας άλλος τρόπος είναι να τον εντοπίσει το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για την προστασία του υπολογιστή σας και να τον απομακρύνει. Τέλος, αν ο υπολογιστής αποσυνδεθεί απότομα από το internet και κάνει επανασύνδεση αυτόματα χωρίς να έχει επιλεγεί από εσάς, τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάποιος dialer βρίσκεται στον υπολογιστή σας.

Πώς προστατεύομαι από τους dialers; Ένα καλό πρόγραμμα antivirus είναι πάντα χρήσιμο και μπορεί να μας σώσει αρwww.mustmagazine.gr

κεί να του κάνουμε συχνές ανανεώσεις (update). Φυσικά, προσέχουμε τις ιστοσελίδες που επιλέγουμε να μπούμε. Σελίδες πορνογραφικού περιεχομένου, σελίδες ύποπτου περιεχομένου όπως οι σελίδες αναζητήσεως παράνομων κωδικών (serials) για εφαρμογές είναι πάντα υψηλού κινδύνου. Η πιο χρήσιμη προστασία έρχεται, όμως, από τον ΟΤΕ ζητώντας τη φραγή των διεθνών κλήσεων. Έτσι όταν μια νέα σύνδεση εγκαθίσταται μέσω του dialer, δεν μπορεί να συνδεθεί. Μια πολύ καλή λύση είναι να κάνετε μία σύνδεση ADSL. Με μερικά ευρώ παραπάνω έχετε όσο internet θέλετε, μεγαλύτερες ταχύτητες και χωρίς τον κίνδυνο των dialers, μιας και οι συνδέσεις αυτού του τύπου δεν κάνουν κλήση σε κάποιον αριθμό για να συνδεθούν. Η προστασία μας από τους dialers είναι καθαρά δικό μας θέμα. Αν προσέχουμε, δε θα βρεθούμε ποτέ στη δυσάρεστη θέση να πληρώσουμε λογαριασμούς που να φτάνουν ακόμα και μερικές χιλιάδες ευρώ.


19


20

ΔΙΣΕΚΤΑ ΕΤΗ

Δίσεκτα έτη ια παράδειγμα, με το σύστημα μέτρηΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΕΡΙΕΡΓΑ σης του χρόνου που χρησιμοποιείται • Κάθε δίσεκτο έτος γίνονται οι Ολυμπιακοί ασήμερα στο Δυτικό κόσμο (Γρηγοριανό γώνες. Αλλά τα δίσεκτα έτη ο λαός μας τα ημερολόγιο), κάθε έτος διαρκεί περίπου έξι θεωρούσε παλιότερα γρουσούζικα και γι’ ώρες παραπάνω από 365 ημέρες, με αποτέαυτό απόφευγε να κάνει στη διάρκειά τους λεσμα κάθε τέσσερα έτη να δημιουργείται σημαντικές ενέργειες, και κυρίως γάμο. Αυσφάλμα της τάξεως της μίας ημέρας. Έτσι, τό, αν και γενικά έχει ξεπεραστεί σήμερα, σε στο ίδιο σύστημα έχει προστεθεί μία ημέρα μερικές περιοχές έχει εφαρμογή. στο έτος ανά τέσσερα χρόνια, ώστε το σφάλ- • Όσο και αν ψάξετε στα ληξιαρχεία δε θα μα των έξι ωρών να «απορροφάται». Η ημέβρείτε ούτε έναν Έλληνα που να έχει γεννηρα που προστίθεται στο έτος είναι η 29η Φεθεί 16-28 Φεβρουαρίου το 1923 και αυτό όχι βρουαρίου. γιατί δεν υπήρξε καμία γέννα σε διάστημα Ο τρόπος για να υπολογίσετε ποια έτη είναι 13 ημερών, αλλά η χρονιά αυτή είχε μόνο δίσεκτα είναι να διαπιστώσετε αν διαιρούνται 352 μέρες!! Ο λόγος έχει να κάνει με τον ακριβώς με το 4. Εξαιρούνται όσα διαιρούπροσδιορισμό του έτους και τα ημερολόγια. νται με το 100 αλλά όχι με το 400. πχ. Το έ- • Κάθε τέσσερα χρόνια το ημερολογιακό έτος τος 1700 δεν είναι δίσεκτο, ενώ το 2000 είναι. είναι πίσω κατά ένα πλήρες σχεδόν 24ωρο. Το 24ωρο αυτό το προσθέτουμε στο δίσεκτο έτος, γιατί αν δεν το προσθέταμε, θα έΚατά το 452 π.Χ. οι άρχοντες της φτανε κάποια εποχή που το Γενάρη θα είχαΡώμης μετέθεσαν το Φεβρουάριο με καλοκαίρι και τον Ιούνιο χειμώνα. από το τέλος του έτους μετά τον • Τη φήμη περί γρουσουζιάς την είχαν καθιεΙανουάριο, και έτσι έγινε δεύτερος ρώσει οι βασιλείς κ.λπ., έτσι ώστε να γίνομήνας. Αρχικά είχε τριάντα μέρες, νται αποκλειστικά βασιλικοί γάμοι τα δίσετο Ιουλιανό ημερολόγιο όμως ακτα έτη. φαίρεσε μία. Επί αυτοκράτορα Αυ• Στην Αγγλία, ο δίσεκτος χρόνος σήμαινε την γούστου αφαιρέθηκε ακόμη μία ευκαιρία των γυναικών να κάνουν πρόταση μέρα και προστέθηκε προς τιμή γάμου στους αγαπημένους τους. του αυτοκράτορα στο μήνα Αύ• Η παρανόηση του λαού ότι τα δίσεκτα έτη γουστο. Έτσι ο Φεβρουάριος παείναι «γρουσούζικα», ίσως να προέρχεται αρέμεινε με 28 μόνον ημέρες. πό τη λανθασμένη αντίληψη της ετυμολοΗ περίσσια, λοιπόν, μέρα προστίγίας και ορθογραφίας της λέξης δίσεκτο. θεται στο τέλος του Φλεβάρη, ο οΑντί, δηλαδή, του σωστού δις (που σημαίνει ποίος στο δίσεκτο έτος έχει 29 μέδυο φορές) να εννοείται λανθασμένα το ρες αντί για 28. προθεματικό μόριο δυσ-, που έχει την έννοια της δυστυχίας, της δυσκολίας και της κακής κατάστασης.

Γ

Λ Ι Γ Η

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

Επιμέλεια: Μαρία Καλλικούνη

Δίσεκτο ονομάζεται ένα έτος κατά το οποίο μετράται μία παραπάνω ημέρα με σκοπό τη διόρθωση σφαλμάτων που προκαλούνται από το μη ακριβή υπολογισμό της διάρκειας της ημέρας στη μέτρηση του ηλιακού έτους.

www.mustmagazine.gr


ÂÉÂËÉÏ 22

MUST READ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

Για τους μικρούς μας φίλους

Ο Αy-Βασίλης στη φυλακή με τους 83 αρουραίους «Χο... χο... χο!! Φτάσαμε!! γέλασε πρόσχαρα ο Αj-Βασίλης και ήταν έτοιμος να πηδήξει από το έλκηθρο για να παραδώσει τα πρώτα δώρα της βραδιάς, όταν μια αυστηρή φωνή του έκοψε τη φόρα. - Δε μου λέτε, κύριε... Τι κάνετε εκεί; - Τι κάνω; απόρησε ο Αj-Βασίλης και αντίκρισε ένα βλοσυρό αστυφύλακα να πλησιάζει απειλητικά...» Συγγραφέας: Τριβιζάς Ευγένιος Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα

Τα Χριστούγεννα του τεμπέλη Ο μαστρο-Παυλάκης είναι πολύ τεμπέλης και δεν αγαπάει τη δουλειά. Προτιμάει να περνά όλη την ημέρα στο καπηλειό και να δέχεται κεράσματα, αφού λεφτά δεν έχει! Που να τα βρεί αφού δεν δουλεύει. Τα νοίκια τα χρωστά, η οικογένεια του δεν έχει φαί να φάει και η γυναίκα του τον έδιωξε από το σπίτι. Ο ήρωας μας αυτά τα Χριστούγεννα θα καταλάβει οτι δεν είναι πάντα εύκολη και ευχάριστη η ζωή για τους τεμπέληδες...Το Χριστουγεννιάτικο διήγημα του μεγάλου συγγραφέα μας διασκευάστηκε και εικονογραφήθηκε με εμπνευσμένο τρόπο για παιδιά από 8 χρόνων. Συγγραφέας: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Εικονογράφος: Νικόλας Ανδρικόπουλος Εκδόσεις: Παπαδόπουλος

Άυπνος Ουρανός Tις Καλέπορτες του Διδυμότειχου τραγουδούσε ο Τούρκος τον αμανέ για την όμορφη χήρα, τη Θεοδοσία. Μα εκείνη, ολάκερη ζωή, πρόσμενε τα παιδιά της κάθε φορά που σφύριζε το τρένο στο σταθμό. Συγγραφέας: Καρατζά Κάλη Εκδότης: Μοντέρνοι Καιροί

www.mustmagazine.gr

Στήμονες οι ηδυπαθείς Mία ποιητική συλλογή της Καλαματιανής Ευαγγελίας Κόσσυβα. Συγγραφέας: Ευαγγελία Κόσσυβα Εκδόσεις: Πλανόδιον


Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση

24

ΠΡΟΣΩΠΑ

Ρούλα Βροχοπούλου Ρούλα και τηλεόραση! Όταν μέχρι πριν λίγο καιρό ακούγαμε αυτές τις δύο λέξεις, το μυαλό μας πήγαινε στην Κορομηλά! Όμως, τώρα πια υπάρχει μια Ρούλα η οποία έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον τηλεοπτικό χρόνο και την τηλεθέαση της Κορομηλά! Ποια είναι αυτή; Μα, η Ρούλα Βροχοπούλου φυσικά! Η ιστορία της γνωστή: στην αρχή στο The wall, μετά ο γάμος της με τον κατά 28 χρόνια μικρότερό της Αλβανό Φραν και τώρα τα παρακάλια να γυρίσουν αυτός και ο γιος που την εγκατέλειψαν.

www.mustmagazine.gr


25

ΠΡΟΣΩΠΑ

η συνάντησα στην Αθήνα και μας μίλησε για όλα. Ποιο είναι το συμπέρασμα; Αυτή η γυναίκα είναι πανέξυπνη και όλο αυτό αποτελεί ένα παιχνίδι! Το τι επιδιώκει, το αφήνω στη δική σας κρίση.

Τ

The wall. Τι σας θυμίζουν αυτές οι 2 λέξεις; Μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, η οποία με έκανε καλύτερη ως άνθρωπο.

Γιατί μπήκατε; Κατ' αρχάς δεν μπήκα για την εμπειρία του παιχνιδιού, γιατί ήμουν ήδη έμπειρη γυναίκα. Ο μοναδικός λόγος που μπήκα ήταν το έπαθλο, το οποίο ήθελα να προσφέρω στα παιδάκια των Χωριών SOS και στα παιδάκια με καρκίνο.

Ασχολείστε καιρό με τον εθελοντισμό αυτού του είδους; Ασχολούμαι από τότε μου ήμουν αεροσυνοδός, γύρω στα 25-30 χρόνια δηλαδή.

Όταν αποφασίσατε να μπείτε στο παιχνίδι πώς το πήραν οι γύρω σας; Ο μόνος άνθρωπος που έχω είναι ο γιος μου, ο οποίος τότε με είχε αποτρέψει.

Είχε μείνει μόνος του; Τότε ήταν 14 χρόνων και για 4 μήνες που ήμουν στο παιχνίδι, πήγε στον πατέρα του.

Για αρκετό καιρό χαθήκατε από το χώρο της τηλεόρασης και ξαφνικά προέκυψε ο γάμος. Πώς γνωρίσατε το Φραν; Τον γνώρισα στην παραλία της Γλυφάδας, μου τον έφερε ένας πατριώτης του για να μου φτιάξει τα αλουμίνια. Είναι αλουμινάς.

Σας αγάπησε πιστεύετε;

Δε θα του επέτρεπα ούτε το χέρι να μου αγγίξει, αφού εγώ είμαι γυναίκα της παλιάς σχολής

Όχι, δε με αγάπησε ποτέ και ποτέ δε μου το είπε κιόλας. Απλά εκτίμησα την ειλικρίνειά του. Μου είπε δε σε αγαπώ, απλά θα σε παντρευτώ για μια καλύτερη ζωή. Μου το είπε ξεκάθαρα.

Και εσείς δεν αντιδράσατε; Όταν μου είπε ότι με θέλει μόνο για τα λεφτά μου, του είπα ναι αλλά θα πάρει και την καρδιά μου. Για αυτό το λόγο τού ξεκαθάρισα ότι μέχρι να ανέβουμε και να κατέβουμε τα σκαλιά της εκκλησίας δε θα του επέτρεπα ούτε το χέρι να μου αγγίξει, αφού εγώ είμαι γυναίκα της παλιάς σχολής.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008


26

ΠΡΟΣΩΠΑ

Μετά το γάμο υπήρξε τρυφερότητα; Ναι, υπήρξε, καθώς και εκτίμηση προς το πρόσωπό μου. Περνούσαμε όμορφα, θα ήμουν εντελώς χαζή να τον κρατούσα ως σύζυγο αν δεν ένιωθε και τελείως τίποτα.

Πώς βλέπατε αυτό το γάμο; Προσπαθούσα με νύχια και δόντια, αφού δεν έχω μπει ακόμα στην κλιμακτήριο, να κάνω ένα παιδάκι με εξωσωματική. Κάθε μήνα παρακαλούσα, προσευχόμουν, έτρεχα σε εκκλησίες, άναβα κεριά, έκανα ό,τι μπορούσα για να τον κρατήσω.

Τελικά εξωσωματική κάνατε; Όχι, δε δέχτηκε ο σύζυγος, γιατί προφανώς σκόπευε να με εγκαταλείψει! Ο αντικειμενικός σκοπός του ήταν μόνο να περάσει καλά μαζί μου. Πήγαμε Παρίσι, Μόντε Κάρλο, Μάλτα, δηλαδή από τους 10 μήνες, τους 2 λείπαμε σε ταξίδια.

Τελικά, τι στράβωσε; Πιστεύω ότι μπήκαν τρίτοι. Από το συγγενικό του περιβάλλον νομίζω. Είχα πάρει 8 μήνες τη μητέρα του και τα 3 αδέλφια του στο σπίτι μου και μέναμε όλοι μαζί! Έγινε, όμως, κατάχρηση, ειδικά από το μικρό του αδελφό, π.χ. 3.500 ευρώ στο 090 ή 1.000 ευρώ στο ρεύμα.

Γιατί τους πήρατε στο σπίτι σας; Ο σύζυγος ήταν προστάτης της οικογένειας, έτσι ήθελα να έχει κοντά του τα μικρά αδέλφια του.

Δηλαδή, μένατε όλοι μαζί συν το γιο σας; Ναι, όλοι μαζί, αλλά ο γιος μου δεν το άντεξε και έφυγε. Βέβαια, στην πορεία τούς νοίκιασα ένα άλλο σπίτι και έτσι το παιδί μου γύρισε.

Η σχέση πατριού και γιου; Πολύ καλή. Ο Φραν είναι 28 και ο γιος μου 18, οπότε ήταν κοντά στην ηλικία. Είχαν μια σχέση σεβασμού www.mustmagazine.gr

Η Ρούλα με καμάρι μά ς δείχνει φωτογραφίε ς με τον Φραν

Έγινε κατάχρηση, ειδικά από τον αδελφό του, π.χ. 3.500 ευρώ στο 090 ή 1.000 ευρώ στο ρεύμα

και αποδοχής.

Η δημοσιοποίηση έκανε κακό στο γάμο σας;

Παρά πολύ κακό. Γύρισε μπούμερανγκ. Του Αγίου Βαλεντίνου θέλησα να μοιραστώ τη χαρά μου με όλο τον κόσμο. Μετά, όμως, άρχισα να καταλαβαίνω, σαν έξυπνη γυναίκα, τις εξωσυζυγικές σχέσεις του άντρα μου.

Ήταν πολλές δηλαδή; Τρεις.

Πώς τις ανακαλύψατε; Τις βρήκα από το κινητό του, μπορώ να σας το δείξω κιόλας. (έχει μηνύματα από τρεις διαφορετικούς αριθμούς, τα οποία και μας δείχνει)

Θεωρείτε σωστό που ψάξατε το κινητό του; Όχι, ήταν πολύ λάθος.

Μέχρι τότε δεν είχατε καταλάβει κάτι; Είχα καταλάβει! Αργούσε το βράδυ, με απέφευγε. Κατάλαβα ότι ο άνδρας μου ήταν αλλού. Ειδικά αυτό το κατάλαβα στις 19 Σεπτεμβρίου, που έφυγε από το σπίτι.

Πιστεύετε ότι θα γυρίσει; Ναι!

Εσείς θέλετε να γυρίσει; Ναι.

Τον αγαπάτε ή φοβάστε τη μοναξιά; Και τα δυο.


27

ΠΡΟΣΩΠΑ

Σε όλο αυτό το θέμα έχετε κάνει λάθη; Ναι, αρκετά, αλλά το σημαντικότερο ήταν η τεράστια δημοσιοποίηση που έδωσα.

Σας είχε πει να μη βγείτε στην τηλεόραση γενικά μετά τις 14 Φεβρουαρίου που είχατε εμφανιστεί πρώτη φορά; Ναι, γιατί ήθελε να πετύχει μάλλον τους δικούς του σκοπούς. Να μη φαίνεται ότι δεν είμαστε καλά, για να πάρει τα ακίνητα και να φύγει.

Με την οικογένειά του έχετε επαφές τώρα; Με τη μητέρα του μιλάω μόνο. Όχι, όμως, πολύ.

τη συνέντευξη οmustορας λίγο πριν Η Ρούλα και ο πρωτ

Πότε μιλήσατε τελευταία φορά; Χθες.

Εμένα με ενδιαφέρει ο κόσμος μου.

για να είμαστε μαζί...

Σπίτι στην Αλβανία θα φτιάξετε;

Σας αγαπά πιστεύετε;

Το δικό του θα φτιάξω, όχι δικό μου. Ό,τι και να γίνει, εγώ θα πάω και θα του φτιάξω την ταράτσα να μην τρέχει νερά.

Πιστεύω πως ναι, μα κι αν δε με αγαπά, νιώθει οίκτο. Εγώ βλέπω τι γίνεται.

Θα τα πάρει. Δικά του δεν είναι; Με μέτρο, βέβαια, για να μη μείνουμε και στο δρόμο στο τέλος.

Πόσες φορές έχετε πάει επάνω; Έχω πάει 3 φορές.

Η ζωή πώς είναι εκεί; Απλή, όμορφη, ωραία χωριά και υπέροχα παραθαλάσσια μέρη.

Πρωτοχρονιά πού θα σας δούμε; Εδώ ή στην Αλβανία; Εδώ. Θα πάω Χριστούγεννα, αλλά Πρωτοχρονιά θα επιστρέψω.

Θα πάτε στους δικούς του; Στους συγγενείς του θα πάω. Αν ο γιος μου, μου έκανε τη χάρη και έμενε μαζί μου, δε θα πήγαινα, αλλά θα φύγει με τον πατέρα του στο εξωτερικό.

Τα ΜΜΕ πιστεύετε ότι είναι μαζί σας αυτή τη στιγμή; Όλα γίνονται για την τηλεθέαση!

Ό,τι και να γίνει, εγώ θα πάω και θα του φτιάξω την ταράτσα να μην τρέχει νερά

Αν ερχόταν αυτή τη στιγμή ο Φραν έξω;

Θα πάθαινα ανακοπή και εγκεφαλικό μαζί απ' τη χαρά μου και θα ερχόταν το ΕΚΑΒ να με πάρει!!

Αν ερχόταν, λοιπόν, και σας έλεγε θέλω Χ ευρώ

Με το γιο σας τι γίνεται αυτή τη στιγμή; Δεν είμαστε στα καλύτερά μας.

Τελευταία φορά πότε μιλήσατε; Έχουμε να μιλήσουμε μια εβδομάδα. Μόλις αναγνωρίσει τον αριθμό το κλείνει, με απόκρυψη δεν το σηκώνει.

Τώρα πού βρίσκεται; Βρίσκεται στο Ρέθυμνο, όπου σπουδάζει στη Φιλοσοφική.

Ήταν από την αρχή αρνητικός; Ναι. Δεν ήρθε ούτε στο γάμο παρά έφερε τη διαθήκη (την έχω κάνει πριν το γάμο και εξασφαλίζω και το παιδί και το σύζυγο) στην εκκλησία.

Η διαθήκη έχει αλλάξει; Δεν έχει αλλάξει και θα παραμείνει ως έχει μέχρι την έκδοση του διαζυγίου. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008


28

ΠΡΟΣΩΠΑ

παράδειγμα προς αποφυγή και όχι προς μίμηση.

Επαγγελματικές προτάσεις υπάρχουν; Δε θα ήθελα να ασχοληθώ. Κάτι είχε πει ο Ανδρέας Μικρούτσικος, αλλά νομίζω πως δεν το εννοούσε. Όλα είναι μια χαρά μεταξύ μας.

Δώστε μας μερικές συμβουλές. Μακριά από καζίνο, μακριά από τζόγο, μακριά από ναρκωτικά, μακριά από κάπνισμα και μηχανάκια.

Η Ολυμπιακή πάει για λουκέτο. Ένα σχόλιο.

εί Η Ρούλα την ώρα που αποχωρ

Θα του δώσετε διαζύγιο; Εγώ δε δίνω διαζύγιο.

Για τη ζωή σας φοβάστε; Όχι. Μακάρι να πεθάνω κι αύριο το πρωί.

θα συγκινηθεί ο σύζυγος και θα επανέλθει σπίτι. Αν όμως δεν επανέλθει, θα του ευχηθώ κάθε ευτυχία, γιατί πιστεύω ότι έκανα κάθε δυνατή προσπάθεια, ασχέτως αν έπεσε στο κενό. Δε νομίζω ότι

Θα πάνε, όμως, αρκετά χρήματα εκεί. Ας πάνε. Ο γιος μου, έτσι κι αλλιώς, δεν τα θέλει τα χρήματα και έχει πει ότι θα αποποιηθεί της περιουσίας. Είναι σπάνιο παιδί ο γιος μου. Έχει αποφοιτήσει από το Κολλέγιο Αθηνών και μερικές φορές αναρωτιέμαι και λέω: εγώ έκανα αυτό το παιδί;

Φωτογραφία του άντρα σας έχετε μαζί; Μία; Ολόκληρο άλμπουμ έχω. (δείχνει τις φωτογραφίες, η πεθερά είναι 8 χρονιά νεότερη)

Η στάση του Φραν σε σχέση με το παιδί ποια ήταν; Είχε πρόβλημα που είχατε παιδί; Όχι. Είναι παρά πολύ σωστός.

Η Ρούλα τώρα τι θα κάνει; Θα πάει Αλβανία πιστεύοντας ότι www.mustmagazine.gr

Το απεύχομαι. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. εύχομαι να παραμείνει έστω μισή μισή. Δεν πρέπει να κλείσει.

Μια ερώτηση λίγο προσωπική: είχατε κάνει ποτέ έρωτα σε αεροπλάνο; Εδώ δεν κάναμε στη γη, θα κάναμε στο αεροπλάνο;

Ισοπεδώθηκα ως άνθρωπος, ως γυναίκα, αλλά δε μετανιώνω

Με ποιους διάσημους είχατε πετάξει μαζί; Με όλους τους πολιτικούς, με ηθοποιούς, τραγουδίστριες, την κυρία Χαρούλα Αλεξίου.

μπορεί μια γυναίκα να κάνει περισσότερα από αυτά που έκανα εγώ και να εξευτελιστεί τόσο πολύ ως άνθρωπος. Έφτασα στο τελευταίο σκαλί, έφτασα στο ναδίρ. Είχα γράψει και ένα βιβλίο «Απ' το ναδίρ στο ζενίθ» και τώρα γίνεται το ανάποδο. Ισοπεδώθηκα ως άνθρωπος, ως γυναίκα, αλλά δε μετανιώνω. Έχασα ό,τι πολυτιμότερο είχα όμως. το γιο μου. Είμαι

Με τη Δήμητρα Λιάνη ήσασταν μαζί εκείνη την εποχή; Ναι. Είναι, βέβαια, 3 χρόνια νεότερη. Ήταν άψογη κυρία και πολύ καλή συνάδελφος.

Για τους Αλβανούς γενικά υπάρχει μια προκατάληψη, εσείς είχατε ποτέ πρόβλημα; Ποτέ δεν είχα πρόβλημα, γιατί πιστεύω ότι σε κάθε φυλή και σε κάθε έθνος θα βρούμε και καλούς και κακούς ανθρώπους.


30

MUSTΗΡΙΑ

www.mustmagazine.gr


MUSTΗΡΙΑ

31

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008


32

MUST SEE

Η ΜΑΓΕΜΕΝΗ (ENCHANTED) Η ΟΜΙΧΛΗ (THE MIST) Ύστερα από μια σφοδρή καταιγίδα, ο καλλιτέχνης Ντέιβιντ Ντρέιτον και οι κάτοικοι μιας μικρής πόλης θα έρθουν αντιμέτωποι με μια άγρια επίθεση πλασμάτων που τριγυρνούν προς αναζήτηση της λείας τους εν μέσω πυκνής ομίχλης! Έχοντας βρει καταφύγιο σε ένα τοπικό σούπερ-μάρκετ, ο Ντρέιτον και οι υπόλοιποι κάτοικοι θα ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν έναν εχθρό που... δεν μπορούν ούτε καν να δουν! Είδος: Θρίλερ Σκηνοθεσία: Φρανκ Ντάραμποντ Πρωταγωνιστούν: Τόμας Τζέιν, Μάρσια Γκέι Χάρντεν, Ουίλιαμ Σάντλερ, Λόρι Χόλντεν.

RESIDENT EVIL: Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ (RESIDENT EVIL: EXTINCTION) Χρόνια μετά την καταστροφή του Raccoon City η Alice βρίσκεται μόνη της καθώς έχει αντιληφθεί πλήρως ότι θέτει σε κίνδυνο την ζωή οποιουδήποτε βρίσκεται γύρω της. Μόνη της αγωνίζεται να επιβιώσει και να κατατροπώσει την Umbrella Corporation της οποίας ηγείται ο σατανικός Albert Wesker. Είδος: Περιπέτεια Τρόμου Σκηνοθεσία: Ράσελ Μαλκάχι Πρωταγωνιστούν: Μίλα Γιόβοβιτς, Όντιντ Φερ, Ασάντι. www.mustmagazine.gr

ELIZABETH: Η ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ (ELIZABETH: THE GOLDEN AGE) Έχοντας επίγνωση των θρησκευτικών και πολιτικών αλλαγών στην κεντρική Ευρώπη στα τέλη του 16ου αιώνα, η Ελισάβετ συνειδητοποιεί ότι η εξουσία της απειλείται ευθέως από τον Ισπανό Βασιλιά που συμμαχεί με τη ξαδέρφη της, Μαίρη Στιούαρτ. Κι ενώ ετοιμάζεται να κηρύξει τον πόλεμο για να υπερασπιστεί την Αυτοκρατορία της, τα τρυφερά αισθήματα που νιώθει για τον Σερ Ουόλτερ Ρέιλι, δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση… Είδος: Εποχής Σκηνοθεσία: Σεκάρ Καπούρ Πρωταγωνιστούν: Κέιτ Μπλάνσετ, Κλάιβ Όουεν, Τζέφρι Ρας, Σαμάνθα Μόρτον. ΑΛΙΕΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΥΝΗΓΟΥ 2 (ALIENS VS. PREDATOR 2) Η φυλή των Aliens εξακολουθεί να βρίσκεται σε πόλεμο με τη φυλή των Predators και η μάχη μεταφέρεται στη γη. Οι κάτοικοι μιας μικρής πόλης θα βρεθούν στη μέση της αιματηρής διαμάχης ανάμεσα στις δύο φονικές εξωγήινες φυλές και θα πρέπει να ενωθούν για να καταφέρουν να επιβιώσουν. Είδος: Θρίλερ Σκηνοθεσία: Κόλιν & Γκρεγκ Στράους Πρωταγωνιστούν: Τζον Ορτίζ , Στίβεν Πασκουάλε, Τζόνι Λιούις, Ρέικο Έιλσουορθ, Σαρίκα Επς.

Μία σατανική βασίλισσα εξορίζει την πριγκίπισσα Ζιζέλ από τη μαγική γη της στην γκρίζα πραγματικότητα του Μανχάταν. Σοκαρισμένη από το καινούριο της περιβάλλον που δεν είναι ακριβώς... ένας επίγειος παράδεισος, η Ζιζέλ περιφέρεται σαστισμένη στον χαοτικό κόσμο, αναζητώντας μαγεία και όνειρο... Είδος: Ρομαντική Κομεντί Σκηνοθεσία: Κέβιν Λίμα Πρωταγωνιστούν: Έιμι Άνταμς, Πάτρικ Ντέμπσεj, Τζέιμς Μάρντσεν, Σούζαν Σάραντον.

AMERICAN GANGSTER Κανένας δεν ήξερε τον Φρανκ Λούκας, τον οδηγό ενός από τους κυρίαρχους Νονούς της πόλης, μέχρι που βρίσκει την ευκαιρία, να χτίσει τη δική του αυτοκρατορία και να ζήσει το δικό του ;oνειρο. Προμηθεύοντας τους δρόμους με ανόθευτα ναρκωτικά σε χαμηλή τιμή, αποκτά τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών. Ο Ρίτσι Ρόμπερτς από την άλλη, είναι ένας αστυνομικός με τέτοιες διασυνδέσεις που ουσιαστικά ελέγχει τον υπόκοσμο των ναρκωτικών, δίχως να «λαδώνεται». και βάζει σκοπό να συλλάβει τον Λούκας. Είδος: Περιπέτεια Σκηνοθεσία: Ρίντλεj Σκοτ Πρωταγωνιστούν: Ράσελ Κρόου, Ντένζελ Ουάσινγκτον, Κούμπα Γκούντινγκ Τζ., Τζος Πρόλιν, Αρμάν Ασάντε, Τσιούετελ Ιτζάιφορ.


34

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

την Ελλάδα η παραγωγή ενέργειας βασίζεται κυρίως σε ρυπογόνα καύσιμα όπως ο λιγνίτης και το πετρέλαιο. Περίπου 40 εκατομμύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα απελευθερώνονται κάθε χρόνο στην ατμόσφαιρα από την ενέργεια που καταναλώνουμε κυρίως για φωτισμό, ψύξη,

Σ

θέρμανση, παραγωγή ζεστού νερού κλπ, στα ιδιωτικά, εμπορικά και δημόσια κτίρια. Πολλές από τις παραπάνω εκπομπές μπορούν να μειωθούν δραστικά αν σταματήσουμε να είμαστε σπάταλοι ενεργειακά. Η πιο καθαρή ενέργεια είναι ... αυτή που δεν καταναλώνουμε. Οι

Ζεσταθείτε... οικολογικά Ρυθμίστε το θερμοστάτη σε μία λογική θερμοκρασία, καθώς μία διαφορά ενός μόλις βαθμού μπορεί να μειώσει το λογαριασμό σας μέχρι και 10%. Συντηρείστε συστηματικά τον καυστήρα-λέβητά σας. Μη χρησιμοποιείτε άσκοπα τα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα που είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα. Εξαερώνετε και μη σκεπάζετε τα καλοριφέρ. Κλείνετε τα πατζούρια και τις κουρτίνες τα βράδια του χειμώνα. Μονώστε!

Σταματήστε τις διαρροές ενέργειας Οι συσκευές σε αναμονή εξακολουθούν να καταναλώνουν ενέργεια. Κλείστε τις από τον κεντρικό διακόπτη ή βγάλτε τις από την πρίζα. Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα η διαρροή ενέργειας από την κατάσταση αναμονής είναι υπεύθυνη για περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ σε φουσκωμένους λογαριασμούς και για την ετήσια έκλυση 600.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Προσέξτε τι συσκευές αγοράζετε Πολλές ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες) οφείλουν να αναγράφουν την ενεργειακή τους απόδοση. Προτιμήστε συσκευές που ανήκουν στην κατηγορία Α ή Β. Ενημερωθείτε σχετικά με την κατανάλωση μίας συσκευής που σκέφτεστε να αγοράσετε. Μήπως τελικά σας κοστίσει μία περιουσία σε λογαριασμούς ηλεκτρικού;

Αλλάξτε τα φώτα σας Αντικαταστήστε τους συμβατικούς λαμπτήρες με λάμπες εξοικονόμησης. Μόνο το 10% της ενέργειας που καταναλώνουν οι κοινές λάμπες πυρακτώσεως χρησιμοποιείται για φωτισμό. Το υπόλοιπο 90% της

www.mustmagazine.gr

πολίτες που κάνουν συνετή χρήση ενέργειας κερδίζουν οικονομικά και συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας μπορούν να μετρηθούν σε ευρώ που κερδίζουμε και σε κιλά διοξειδίου του άνθρακα που δεν εκλύονται στην ατμόσφαιρα.

ενέργειας γίνεται θερμότητα και χάνεται. Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού χαμηλής κατανάλωσης χρειάζονται 4 έως 5 φορές λιγότερη ενέργεια και διαρκούν 8-12 φορές περισσότερο.

Αφήστε τον ήλιο να σας κεράσει ένα ντους Η τοποθέτηση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα μπορεί να περικόψει το λογαριασμό του ηλεκτρικού περίπου 20-25% κατά μέσο όρο.

Δροσιστείτε ανέξοδα Ένας ανεμιστήρας οροφής έχει χαμηλό αρχικό κόστος ενώ μόλις που καταναλώνει την ενέργεια που χρειάζεται ένας κοινός λαμπτήρας. Τοποθετήστε εξωτερικά σκίαστρα. Αερίστε τα δωμάτια τη νύχτα. Φυτέψτε φυλλοβόλα δέντρα.

Επενδύστε στον ηλιακό ηλεκτρισμό Τα φωτοβολταjκά συστήματα μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρισμό, αντικαθιστώντας τις κιλοβατώρες που προμηθευόμαστε από το δίκτυο της ΔΕΗ και που παράγονται κυρίως από λιγνίτη ή από πετρέλαιο.

Ανακυκλώστε. Προστατεύετε και το κλίμα. Κάθε προjόν που αγοράζουμε παράγεται με τη χρήση ενέργειας, κάθε μονάδα της οποίας στη χώρα μας επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με ένα κιλό διοξειδίου του άνθρακα. Η παραγωγή προjόντων από ανακυκλωμένο υλικό απαιτεί λιγότερη ενέργεια από την παραγωγή τους από πρώτες ύλες. Συνεπώς, ένα από τα πολλαπλά οφέλη της ανακύκλωσης είναι ότι εξοικονομεί ενέργεια.


38

ΜΑΣ ΣΤΕΙΛΑΤΕ

υ, ας στα χεριά μο ώτο τεύχος σα α αλήν πρ Αθ το ι ην σε στ πέ ζω t, έτυχε να σπουδά Αγαπητό mus ην Καλαμάτα te).Μπορεί να την από την που ήμουν στ άζω από το si ω φωτό από Τον Αύγουστο χάσει τεύχος σας(τα διαβ της Καλαμάτας, να βλέπ την οθόνη ό απ σα μέ ω νέα ι κάπου εκεί ότ , πό τότε δεν έχ σας μπορώ να διαβάζω ρώ ξε να μπορώ site λά μέσω του ίπει και γενικά ι να δημιουρυ τόσο μου λε ετε καταφέρε έχ κά . νι γε άς ι εσ πόλη μου, πο κα ό πολύ καλά άρξει κάτι απ και τα έχετε πάει του pc μου υπ περιοδικό, αν πόλη μας. υ μέχρι τώρα ν μο τη α μη γι ώ ο γν ιο τρόπο στο στ πο ρι κά χά ευ Κατά τη με ι χω κα συμμετάσ αφορετικό γήσετε κάτι δι τήσω αν μπορώ και εγώ να ηνά. Αθ ρω ην να στ ι α ελ μα εί ήθ Θα ο αφού είναι δύσκολ γνωρίζω ότι ο σας. όν χρ το α γι Ευχαριστώ πούλου νουν δύΝίκη Μετζελο ούν και μας δί είπες μας τιμ υ πο τά αυ σου λόγια, ό Νίκη, η και τρέλα! ν) για τα καλά ό είναι ανοιχτ ραπάνω όρεξ κ μέρος όλω ι το περιοδικ πα (ε ι υ ότ ώ κα σο στ σω α ια ώ ρι ίδ εν ερ χα ν ίμ Ευ τη ενημ έλνεις τα κε νεχίσουμε με άφεις, να σε είς να μου στ ορ μπ ναμη για να συ υ μου είπες ότι θες να γρ ού αφ πο στην Αθήνα, Όσο για αυτό άς που είσαι και μην κολλ ενο σου. να ίμ θέ κε t-ορας κα ω ον άσ στ αβ Ο πρωτο-mus εριμένω να δι Π l. ai m eις ει μέσω έχ οσ ine.gr πρ ς και να @mustmagaz Να χαμογελά ο e-mail: info στ τα μα άμ γρ τα δικά σας Περιμένουμε


40

ΤΑΞΙΔΙ

Αν ήμουν η Ντάλια (από το Παρά Πέντε) θα πεταγόμουν κάθε Σαββατοκύριακο, αν ήμουν η Victoria (από τα Spice Girls) θα είχα και ένα σπίτι εκεί, επειδή όμως είμαι η Κατερίνα (από το Μελιγαλά), απλά θα σας γράψω πώς μπορείτε να γεμίσετε μια μέρα σας, σε μία από τις πιο σημαντικές πρωτεύουσες του κόσμου… το Λονδίνο!

Λονδίνο

Επιμέλεια: Κατερίνα Βίγκου

ε θα προλάβουμε να το δούμε όλο, αλλά δε θα χάσουμε τον αιγυπτιακό πολιτισμό και, φυσικά, τον ελληνικό! Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το πρωτότυπο μουσείο της Madame Tussaud’s, όπου μπορούμε να φωτογραφηθούμε με τους περισσότερους από τους διάσημους ανθρώπους που ζουν ή ζούσαν στον πλανήτη μας, αλλά και να φτιάξουμε το κέρινο ομοίωμα του δικού μας χεριού! Περνάμε έξω από το Buckingham Palace και επειδή είμαστε τυχεροί, μόλις γίνεται η αλλαγή φρουράς! Θαυμάζουμε λίγο τους αστυνομικούς πάνω στα άλογά τους και πάμε στους κήπους του παλατιού για μια σύντομη βόλτα. Τα μικρά σκιουράκια που κυκλοφορούν παντού ελεύθερα, η βλάστηση, οι λιμνούλες, τα ποταμάκια, οι οικογένειες που κάνουν πικ-νικ και οι πλανόδιοι ζωγράφοι συνθέτουν μία υπέροχη ατμόσφαιρα! Έφτασε μεσημέρι και πεινάσαμε; Το Λονδίνο, ωσάν πολυπολιτισμική πρωτεύουσα, έχει μεγάλη γκάμα γεύσεων να σας παρουσιάσει! Στην China Town, λοιπόν, μπορούμε να απολαύσουμε ένα υπέροχο κινέζικο γεύμα, εναλλακτικά θα πρότεινα το «μαγαζάκι φαγητών» Baker and Spice (54-56 Elizabeth Street, Belgravia), για ένα πρωτότυπο-βιολογικό γεύμα, με πραγματικά υπέροχες σαλάτες και

Δ

www.mustmagazine.gr

εκπληκτικά γλυκά! Για αυτούς που θέλουν τοπική κουζίνα, ας δοκιμάσουν το γνωστό fish and chips σε μία pub! Στη συνέχεια, μπαίνουμε σε ένα black cab και πάμε ολοταχώς στο Big Ben για να βγάλουμε τις απαραίτητες αναμνηστικές φωτογραφίες και από εκεί στην Oxford str ή στο περίφημο Harrod’s για τα ψώνια μας… Και επειδή λίγη Καλαμάτα παντού θα συναντήσεις, μάθετε ότι στο Harrod´s πωλούνται λάδι και μαύρες ελιές Καλαμάτας! Ξεκινάμε για την ανοικτή αγορά στο Covent Garden, όπου μπορούμε να βρούμε πολύ ωραίους πίνακες και πολλά άλλα είδη, χειροποίητα και μη, τα οποία θα αγοράσουμε με παζάρι σε πολύ καλές τιμές! Κουρασμένοι πλέον καταφθάνουμε στην Tower Bridge και μένουμε πραγματικά άφωνοι… Τα παστέλ χρώματα


ΤΑΞΙΔΙ

και η ομίχλη που έχει συνήθως το Λονδίνο κάνουν την ατμόσφαιρα μαγική! Η ώρα πήγε 6 και έπρεπε ήδη να είμαστε στο παλάτι για να πάρουμε το τσάι μας με τον πρίγκιπα William, αν είναι να αργήσουμε, καλύτερα να μην πάμε, βλέπετε η Elizabeth είναι αυστηρή με το πρωτόκολλο! Τέλος, θα επισκεφτούμε το London Eye για να θαυμάσουμε το Λονδίνο από ψηλά. Μέσα σε μισή ώρα μπορούμε να δούμε 55 από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του Λονδίνου-ιδανικό για πρόταση γάμου και ανακοινώσεις σημαντικών αποφάσεων! Το βραδάκι καλό θα ήταν να έχουμε αγοράσει εισιτήρια για κάποιο θέατρο-μιούζικαλ… Θα πρότεινα το Φάντασμα της Όπερας ή τους Άθλιους (και οι δύο εκπληκτικές παραστάσεις). Βγαίνοντας από το θέατρο κοιτάμε και στο δρόμο υπάρχουν τρίκυκλα-ποδήλατα χωρητικότητας τριών ανθρώπων, τα οποία οδηγούν άνθρωποι με πολύ γυμνασμένα πόδια- πιστέψτε με! Πραγματικά τους λυπάμαι-έχω βάλει και κάτι κιλάκια τελευταία- αλλά θα νοικιάσουμε ένα, έτσι για να το δούμε και αυτό. Σκεπαζόμαστε με την κουβερτούλα και κατευθυνόμαστε σε μια περιοχή ιδανική για τους λάτρεις της νυχτερινής διασκέδασης, το Picadilly. Εδώ απλά ακολουθήστε το κύμα κό-

41

Το Λονδίνο σε 4 ερωτήσεις Πώς θα πάω; Olympic Airlines, British Airways, Easy Jet Πόσο θα κοστίσουν τα εισιτήρια; Από 104 ευρώ ως και 350 ευρώ. Όσο πιο νωρίς, τόσο πιο φτηνά.

σμου που προχωρά και έτοιμη η μπαρότσαρκά σας! Για αυτούς πάλι που τους έλειψε ήδη η Ελλάδα, στο Royal Cafe διοργανώνονται συχνά πάρτυ από την ελληνική κοινότητα του Λονδίνου! Αν σε όλα αυτά προσθέσεις την καταπληκτική λονδρέζικη προφορά, το χριστουγεννιάτικο τοπίο και καλή παρέα, μόλις σας έφτιαξα μία ιδανική μέρα…

1. National Gallery Για πραγματικούς λάτρεις της τέχνης. Μία από τις μεγαλύτερες συλλογές ευρωπαjκής ζωγραφικής! Εδώ θα δούμε έργα από τους Botticelli, Leonardo da Vinci, Rembrendt, Turner, Cezzanne και Van Gogh!

2. Tate Modern Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης δίπλα στον Τάμεση θα σας αφήσει άφωνους με έργα των Matisse, Picasso και πολλών νέων καλλιτεχνών!

3. Natural History Museum Εδώ, εκτός από τη μόνιμη έκθεση δεινοσαύρων, θα δείτε και τα μεγαλύτερα και σπανιότερα ζώα του κόσμου. Μη χάσετε τη μπλε-φάλαινα, τη 40 εκατομμυρίων (!) ετών αράχνη και τον εξομοιωτή σεισμών.

4. Science Museum Το μεγαλύτερο μουσείο επιστήμης στον κόσμο. Δες και άγγιξε τα σημαντικότερα επιτεύγματα των 300 τελευταίων ετών.

Πού θα μείνω; Εδώ θέλει λίγο ψάξιμο! Επειδή το Λονδίνο είναι αρκετά μεγάλο, είναι καλύτερο να μείνετε κάπου κεντρικά. Επιλέξτε κάπου κοντά σε Oxford str, Bond str, Tottenham court rd, Kings Cross, Baker str, Marble Arch. Πόσο θα κοστίσει η διαμονή μου; Από 20 ευρώ έως και… αφήστε το καλύτερα. Πάντως μία καλή τιμή για hostel είναι 40 ευρώ το βράδυ και για ξενοδοχείο γύρω στα 100 ευρώ. Για αυτούς που θα πάρουν καλό δώρο Χριστουγέννων, θα συνιστούσα ανεπιφύλαχτα το Thistle Marble Arch Hotel, με τιμή γύρω στα 230 ευρώ το βράδυ. Στο www.airtickets.gr μπορείτε να βρείτε πτήσεις με διάφορες αεροπορικές εταιρείες (με ενδιάμεσους σταθμούς οι τιμές ξεκινούν από 211 ευρώ). Χρήσιμες διευθύνσεις: www.easyjet.com, www.thistlehotels.com, www.hostelworld.com, www.hotels.com, www.olympicairlines.com., www.britishairways.com

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008


42

EXTREME SPORTS

Επιμέλεια: Γιώργος Μάλαμας

extreme S

P

O

R

T

S

Το βουνό είναι ένα καταπληκτικό, ονειρικό, άγνωστο περιβάλλον, το οποίο είναι παρεξηγημένο και που- σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα- για να ασχολείται κάποιος με αυτό είναι παλαβός. ία, όμως, επαφή είναι αρκετή για να σε κάνει να θέλεις να ενσωματωθείς με αυτό. Η δημοφιλέστερη μορφή της ορειβασίας και, κατ' επέκταση, του βουνού είναι η αναρρίχηση. Η ελεύθερη αναρρίχηση είναι μια διαδικασία σύνθετη, καθώς περιέχει τα στοιχεία της έντονης αθλητικής προσπάθειας, σε ενα μοναδικό συνδυασμό γυμναστικής, πολεμικών τεχνών και χορού και πνευματικής άσκησης σαν μια παρτίδα σκακιού που παίζεται με το σώμα μας. Ένα από τα σημαντικότερα θέλγητρα της αναρρίχησης είναι η πρόκληση του βράχου, για μια αναμέτρηση με τον ίδιο μας τον εαυτό. Από τη στιγμή που θα έρθεις σε επα-

Μ

www.mustmagazine.gr

φή με το βράχο ξεκινάει μια θαυμάσια τριλογία ανάμεσα σε σένα, το βράχο και την κορυφή.Τα πατήματα και τα πιασίματα που, αν είσαι τυχερός, θα βρείς πάνω στον βράχο είναι οι καλύτεροί σου φίλοι.Το μόνο που σε ενδιαφέρει τη στιγμή εκείνη είναι όχι να μην πέσεις, αλλά να μην κατέβεις.Οι αναρριχητικές διαδρομές βαθμολογούνται με μια κλίμακα δυσκολίας, η οποία μας παρέχει τη δυνατότητα να διαπιστώνουμε άμεσα την πρόοδό μας και να επιζητούμε νέες δυσκολότερες προκλήσεις μέσα από μια διαρκή διαδικασία προσωπικής αναζήτησης και βελτίωσης των δεξιοτήτων μας. Πέρα βέβαια από τις προσωπικές επιδιώξεις η αναρρί-


EXTREME SPORTS

χηση είναι ενα ιδιαίτερα κοινωνικό άθλημα, και για να συμμετάσχεις σε αυτό θα πρέπει να γνωρίζεις ότι η ζωή σου δε βρίσκεται μόνο στα δικά σου χέρια, αλλά και στου σχοινοσυντρόφου σου. Κατα έναν παράξενο τρόπο γίνεστε ο ένας το μισό του άλλου. Σε καμία άλλη περίπτωση δε θα εμπιστευόταν κάποιος τη σωματική του ακεραιότητα τόσο εύκολα. Η αναρρίχηση διεξάγεται στο φυσικό χώρο και συνήθως σε τοπία υψηλής αισθητικής αξίας. Πάνω από όλα. όμως. η αναρρίχηση οδηγεί στις κορυφές. Σ'αυτές τις απρόσιτες, αιχμηρές απολήξεις των ονείρων και οραματισμών.

43


ΖΩΔΙΑ

Προβλέψεις ζωδίων 2008

44

www.mustmagazine.gr

ΚΡΙΟΣ: Το 2008 φέρνει άνοδο και χρήμα… Το 2008 είναι ένας χρόνος δημιουργίας και ανάπτυξης, ιδιαίτερα στα οικονομικά και στην επαγγελματική και κοινωνική σας αναγνώριση. Ο Κρόνος στην Παρθένο υπογραμμίζει την ανάγκη να φροντίσετε με συνέπεια τη φυσική σας κατάσταση και θέματα εργασίας. Όσον αφορά στις σχέσεις, το 2008 στο μεγαλύτερο βαθμό του μπορεί να χαρακτηριστεί «πρακτικό», αφού θα είναι λιγότερο ανοιχτό σε… τρέλες και περιπέτειες ερωτικής φύσεως, χωρίς όμως να είναι και φτωχό. Τέλος, στα οικονομικά σας φέτος θα μπορέσετε να ενεργήσετε πιο εύκολα και με μεγαλύτερο κέρδος. Ακόμα και στους πιο αδιάφορους η φετινή θέση του Δία μπορεί να εμφυσήσει ένα πιο πρακτικό πνεύμα και να τους κάνει πιο συνετούς στη διαχείριση των χρημάτων.

ΤΑΥΡΟΣ: Καλύτερες προοπτικές παντού Φέτος θα μπορέσετε να κάνετε πιο γρήγορα και πιο αποφασιστικά στις διάφορες… υπερβάσεις σας και έτσι θα επωφεληθείτε σαφώς περισσότερο. Το 2008 σας βρίσκει πιο πραγματιστές και πιο συνειδητοποιημένους στις σχέσεις σας, όπως και περισσότερο απρόθυμους να αναγορεύετε στη ζωή σας κάποιους άλλους πάνω από εσάς. Ωστόσο, το 2008, παρ’ ότι δε σας στερεί την αποκατάσταση και την επιτυχία στα επαγγελματικά, θα είναι μάλλον σφιχτό στις οικονομικές παροχές ή κάποιες δικές σας επιλογές μπορεί να κοστίσουν αρκετά. Μην ενεργήσετε υπό το κράτος πανικού και σπασμωδικά.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Απαιτούνται προσπάθεια και συνέπεια Το 2008 ευτυχώς σας αφαιρεί την έπαρση, μια που ο Δίας δε βρίσκεται κόντρα σας και έτσι θα μπορέσετε να βλέπετε την όποια πραγματικότητα όπως ακριβώς είναι. Αντιμετωπίστε τις όποιες δυσκολίες σαν πρόκληση και μη χάνετε το κέφι σας. Τώρα, η ανάγκη να αράξετε σε πιο απάνεμο και σίγουρο λιμανάκι θα κάνει κάποιους ζωηρούς να στραφείτε σε έναν και μόνο άνθρωπο. Αν όμως ζούσατε συμβατικά με ένα άτομο χωρίς χαρά, είναι πιθανό να θελήσετε να ξεφύγετε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο από αυτή την κατάσταση. Τέλος, το 2008 είναι μια απρόβλεπτη χρονιά και θα πρέπει να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά. Το άγχος και η κούραση θα σας αναγκάσουν να αμελήσετε κάπως την εμφάνισή σας. Μην αφεθείτε!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Σχέσεις και συνεργασίες επί τάπητος Ο Ιανουάριος του 2008 είναι ο πρώτος μήνας που προσφέρεται για πιο σωστές εκτιμήσεις και αποτιμήσεις. Με πιο καθαρή εικόνα τόσο για το τι θέλετε και τι μπορεί να γίνει όσο και για το τι δε θέλετε πια σας βρίσκει το 2008. Τα θετικά φέτος μπορεί να προκύψουν από τις ιδέες ή την όλη προσφορά στενών συνεργατών, συνεταίρων, συμβούλων κάθε τύπου. Όμως, το καλό για φέτος είναι ότι θα μπορέσετε να κάνετε καλύτερη αξιολόγηση των αναγκών σας, να συμπιέσετε τα έξοδα αλλά και όταν αυτά γίνονται, να πιάνουν πραγματικά τόπο.

ΛΕΩΝ: Κλείστε εκκρεμότητες, ανοίξτε δρόμους Οι ευκαιρίες να διορθώσετε- ό,τι μπορεί να διορθωθεί- προηγούμενες και όχι τόσο επιτυχημένες επιλογές ή λάθη θα είναι περισσότερες. Θα είναι πιο εύκολο να κάνετε σωστότερες επιλογές και συνδυασμούς. Στα αισθηματικά σας φέτος θα είστε περισσότερο απελευθερωμένοι από αρνητικές καταστάσεις, φόβους, ανησυχίες κι έτσι θα μπορέσετε να κάνετε πιο ουσιαστικές και ικανοποιητικές σχέσεις. Τέλος, θα πρέπει να προσέξετε περισσότερο σε οικονομικές επενδύσεις ή αγοραπωλησίες και βέβαια σε δανεικά χωρίς κάποιες εγγυήσεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Επιτυχία μετά από σκληρή δουλειά Η ωριμότητα ή η ενηλικίωση για αρκετούς από εσάς έχει ήδη αρχίσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι φέτος θα ενισχύσετε τόσο την αντικειμενικότητά σας όσο και το αίσθημα δικαιοσύνης. Και αυτό γιατί θα αποφύγετε υπερβολές και λάθη. Τέλος, περιορίστε τις καταναλωτικές σας ορέξεις, καθώς το 2008 είναι μια δύσκολη αλλά και διδακτική χρονιά, που θα αποζημιώσει μόνο αυτούς που θα εργαστούν σκληρά. Μη σας λυγίζουν οι δυσκολίες, στο τέλος θα έρθει η επιτυχία.


ΖΩΔΙΑ

45

ΖΥΓΟΣ: Φυσάει αέρας ανανέωσης! Μπορείτε να καθοδηγήσετε ανθρώπους, να τους συμβουλέψετε ή ακόμα και να μεσολαβήσετε για ξένα συμφέροντα. Το 2008, όμως, έρχεται για να αποκαταστήσει την ερωτική σας ζωή. Θα χρειαστεί να αφιερώσετε λίγο χρόνο παραπάνω, αλλά και να προσπαθήσετε περισσότερο. Τέλος, φέτος ο τομέας των οικονομικών φαίνεται πιο ευνοημένος σε σχέση με πέρσι. Η χρονιά αυτή ευνοεί την πρακτική και οικονομική αναδιοργάνωση για πολύ κόσμο. Γι’ αυτό χρειάζεται να είστε προνοητικοί και ταυτόχρονα προσεκτικοί.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Χρονιά μεγάλων αποφάσεων Το 2008 θα αναγκαστείτε να πάρετε αποφάσεις που θα σημαδέψουν τη ζωή σας τουλάχιστον για την επόμενη τετραετία, ενώ θα σας βοηθήσει να αποστασιοποιηθείτε από δεσμεύσεις του παρελθόντος. Φέτος, προβλέπεται περισσότερο εμπειρική περίοδος. Οι νεότεροι από εσάς προχωράτε άφοβα σε κάποιες καινοτομίες στα αισθηματικά σας. Τέλος, αυτή η χρονιά είναι πιο αισιόδοξη, γι’ αυτό και έχετε την τάση να κάνετε περιττά έξοδα, τα οποία όμως μπορεί να μην μπορέσετε να ελέγξετε αφού απαιτείται προσοχή.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με σύμμαχο την τύχη! Στο εργασιακό σας περιβάλλον απαιτούνται αγώνες και κόποι, θυσίες και προσαρμογή. Όσον αφορά στα συναισθηματικά σας, παρόλο που φέτος οι προσφορές είναι πολλές, το ξεκίνημα της νέας χρονιάς δεν είναι και πολύ αισιόδοξο. Το 2008 σας δίνονται όλες οι δυνατότητες να καταφέρετε να κάνετε πράγματα τα οποία θα ξεπεράσουν τις προσδοκίες σας. Προσέξτε μόνο μην εμπλακείτε σε αντιθέσεις. Τέλος, ανακαλύπτετε τη «μαγική συνταγή» για μια καλύτερη οικονομική πορεία. Ό,τι και να κάνετε φέτος αργά αλλά σταθερά, σας φέρνει χρήμα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Αντίο μοναξιά μου! Φέτος, εστιάστε την προσοχή σας σε ό,τι λείπει από τη ζωή σας και μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχετε σημειώσει σημαντική πρόοδο. Γενικά, όμως, φαίνεται ότι το 2008 βλέπετε με άλλο μάτι τόσο τον εαυτό σας όσο και την ανθρώπινη φύση και τον κόσμο γύρω σας. Όσον αφορά, τώρα, στις σχέσεις σας, φαίνεται ότι και οι πιο μποέμ από εσάς βλέπουν με άλλο μάτι τη λέξη «δέσμευση». Οι ευκαιρίες που προσφέρει ο Δίας στο ζώδιό σας επηρεάζουν θετικά και αλλάζουν τα αισθηματικά σας. Τέλος, αυτή τη χρονιά αρκετά έξοδα μπορεί να προκύψουν είτε από ένα γάμο είτε από ξεκίνημα δικής σας δουλειάς. Γι’ αυτό πρέπει να δείξετε σύνεση όσον αφορά στη διαχείριση των χρημάτων σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Δημιουργικές αναζητήσεις… Αυτή τη χρονιά θα έχετε σημαντικές ευκαιρίες να υπερπηδήσετε εμπόδια, να διώξετε φοβίες, άγχη και ανασφάλειες του παρελθόντος. Το 2008, όμως, ξεκαθαρίζει και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείτε τις προσωπικές σας σχέσεις και ευνοεί το ερωτικό παιχνίδι. Τέλος, παρά την αστάθεια στη διαχείριση των χρημάτων δε λείπουν και οι ευχάριστες εκπλήξεις από έξτρα εισοδήματα, όπως δεύτερη δουλειά ή και κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

ΙΧΘΥΕΣ: Η τύχη σας κλείνει το μάτι Φέτος προτιμήστε να εκφράζεται ευθέως τη δυσαρέσκειά σας καθώς είναι ο μόνος τρόπος να χτίσετε υγιείς σχέσεις με τους γύρω σας. Στα αισθηματικά σας αυτή τη χρονιά η καρδιά σας θα χτυπάει δυνατά. Μια σειρά από θετικές και αρνητικές επιρροές ορίζουν μια καινούρια σελίδα στη ερωτική σας ζωή. Τέλος, τα οικονομικά σας είναι άρρηκτα συνδεδεμένα φέτος με τα επαγγελματικά σας, γι’ αυτό ξεχάστε τα ρίσκα! Συμβουλή του 2008 για την ισορροπία των οικονομικών σας: Μπορείτε να δοκιμάσετε την τύχη σας στον τζόγο, αλλά όχι και την περιουσία σας!

Επιμέλεια: Γιούλα Κωνσταντοπούλου

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008


MUST MAGAZINE ΤΕΥΧΗ 5-6  

Δεκέμβριος 2007-Ιανουάριος 2008 Ένα διπλό τεύχος, με δύο ανάποδα εξώφυλλα &ουσιαστικά δύο ανεξάρτητα τεύχη,στο δεύτερο τεύχος δεσπόζει η Ρού...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you