Page 1

MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

1:18 μμ

1


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

4:27 μμ

2


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:51 πμ

3


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

1:57 μμ

4

Éäéïêôçóßá

ÏÑÉÆÙÍ Åêäüôñéá Óôáõñïýëá ÑåíôæåðÝñç-Ìé÷áëÜêïõ ÅìðïñéêÞ Äéåýèõíóç: Óουζάνα Ðáíáãéùôοðïύëïõ

Õðåýèõíïò ¸êäïóçò Ðáíáãéþôçò Ìðáìðáñïýôóçò (ðñωôï-must-ïñáò)

6 Editorial

creative team TypoPrint Graphic Art Studio

8 Κάρτες 10 Αγάπη ή Έρωτας 12 Φοιτητική ζωή

14Τεστ 16 Σχολική χρονιά 18 Ερώτηση μήνα

20 Critical mass 22 Γιάννης Κότσιρας 26 Τουρισμός

28 19.960 30 Ββλιοπαρουσίαση 32 Προσεχώς 34 Συνταγή 36 Mustήρια 38 Market News

40 OMG & 3LOL 44 Ζώδια 46 Σκίτσο

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ • Σε όλα τα Cafe • Video-club’s • Ê.Å.Ð. (Δήμου) • ΑΕΙ -ΤΕΙ (κυλικείο) • Alma sport • Στο κύμα • Cine Center •Hondos-Center • Oxygen • Top on Top • Shcerzo • Angelino • Fitness Center • Flamingo • Joe Weider • Mundial • Παράλλαξη • TypoPrint • Γρηγόρης (μικρογεύματα) • Θείος • Υάδες • Μεσσήνη: Απόλαυση • Απόλαυση cafe

Must-όñéá ãéá ôá øõ÷ïëïãéêÜ ìáò Γéþôá Ðáðáãåùñãßïõ

• η τελειόφοιτη Ακριβή Κανελλοπούλου

• η βιβλιοφάγος Δήμητρα Δημοπούλου

• η δασκάλα Κατερίνα Βίγκου

• ο ποδηλάτης Κων/νος Κουλοχέρης

• ο τουρίστας & σκιτσογράφος Σωτήρης Βαρελάς

• η αστρολόγα Μαρία Κυριαζοπούλου

• η σεξουλιάρα Στέλλα Θ.

• ο σεφ Γιάννης Τσιλίκος

• Ó÷åôéêÜ ìå ôï ðåñéå÷üìåíï ôïõ ðåñéïäéêïý åðéôñÝðåôáé ç åðáíáäçìïóßåõóç ôùí êåéìÝíùí ÷ùñßò Üäåéá του ðñùôï-must-ïñá (Ýôóé êáé áëëéþò êáé íá ëÝãáìå üôé áðáãïñåýåôáé êáíåßò äå èá åñ÷üôáí íá æçôÞóåé Üäåéá).

• ÅðéêïéíùíÞóôå ìáæß ìáò: Ê. Ãåùñãïýëç 1. ÊáëáìÜôá ÔÇË 27210-22099/97996 FAX:27210-97987 Email: info@mustmagazine.gr


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:51 πμ

5


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:51 πμ

6

editorial

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤ ΑΣ 1.276 θέσεις, 247 επιτυχόντ ε

ς

Η ελπίδα για το ΤΕΙ Καλαμάτας είναι τα νέα τμήμ ση 13767, κάτι ατα, όπως φάνη που είχαμε χρόν κε από το Τμήμ ια ή ίσως δεν είχ υπήρχαν. α Λογοθεραπείας αμε δει και ποτέ , που κατάφερε στις σχολές του Αποδείχθηκε, όμ να πετύχει βάΤΕΙ.. Επίσης, συ ως, και κάτι άλλο μπλήρωσε και τις : με το να μετονο και ο λαός μας. 69 θέσεις που Τα παιδιά γύρισ μά ζε ις έν α τμήμα δεν αλλά αν την πλάτη σε ρη να έρχονται ζει κάτι. Γιατί, τι σχολές γενικές να σπουδάζουν Γιάννης- τι Γιανν και αβέβαιες, κα στην πόλη μας ού 10, που «πέταξ άκης, όπως λέει ι, φυσικά, δε θα τε ανθοκομία ούτε ε» πολύ κόσμο δούμε σπουδαστ απέξω, το αντικ φυτική παραγωγή σπουδάσει στη ές από άλλα μέ είμενο των σπου . Σε Σχολή Γεωπονίας αυ τό συ ντέλεσαν: η περιβ δών, ότι δε θα στ και, τέλος, οι δια Το βρίσκω λογικ όητη βάση του είλει ένας γονιό φημίσεις των ιδι ό για ένα 18χρον ς το πα ωτ ιδί του στην Καλα ικών, του στυλ: ο να προτιμήσει μάτα για να τελε «σπουδές στην μάτα να να σπουδάσει στ ιώσει μια Σχολή Αγγλία από την ο AGBDIKWEQSD Γεωπονίας. Όχι απορρόφηση. Αθήνα». ή όπως λέγονται, πως θέλω να υπ οτ πα ιμή ρά σω αυτές τις σχ να έρθει στην Κα Αν θέλουμε να με ολές, αλλά δεν λαίνει το ΤΕΙ ανοιχ έχουν πια ενδια τό, η λύση είναι έχουν αντίστοιχα φέρον και μία και φάνηκε φέ ΑΕΙ, τμήματα σύ το γχ ς: ρο νέ να Μακάρι όλα να α τμήματα! Τμήμ , τμήματα που θα αλλάξουν και να ατα με απορρόφη βγάζουν καταρτ δούμε ξανά γεμά ση, τμήματα που ισμένους και με Και μην ξεχνάτε: το το ΤΕΙ. δεν ζήτηση στην αγορ να βλέπετε τα πα ά πτυχιούχους. ιδιά που σπουδά ζουν στην Καλα μάτα σαν τα δικ ά σας παιδιά. Δε ν είναι ευρώ με πόδια!! Παναγιώτης Μπαμπαρού τσης

6 MUST ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

1:12 μμ

7


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

Μπλε κάρτα Στις πεζοδρομιάρες… που έχουμε πλέον. Πω πω, μπάλα θα παίζουμε στην Αριστομένους, δήμαρχε! Σε όσους κατάφεραν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στη μικρή Ακριβή, που εξελέγη πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού της. Μπράβο, προεδράρα!!!

8 MUST ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20082009

11:51 πμ

8

Κίτρινη κάρτα Στις θέσεις - σκαλάκια του Κάστρου. Αν θες να πας τουαλέτα, κυλικείο ή να φύγεις, πρέπει απλά να πετάξεις, αφού στα σκαλάκια κάθεται κόσμος!

Κόκκινη κάρτα Στις διαδρομές για τους τυφλούς, που έχουν πάνω τους καπάκια της ΔΕΥΑΚ. Τι ειρωνεία είναι αυτή;

Στη δήλωση του προέδρου του ΤΕΙ, ότι σε λίγα χρόνια δε θα επαρκούν τα νέα κτήρια (πολύ αισιόδοξος είσαι, πρόεδρε).

Στο γεγονός ότι και φέτος στο βουνό έγινε πανικός με τα παρκαρισμένα επί του δρόμου αυτοκίνητα.

Στα «δύσκολα» site ΤΕΙ και ΑΕΙ. Δεν είναι τυχαίο που μέχρι σήμερα έχουν κατεβάσει το πρόγραμμα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 1100 άτομα από το δικό μας site.

Στους καλλιτέχνες. Με το που τελείωνε η συναυλία, τους περίμενε αυτοκίνητο πίσω από τη σκηνή και έφευγαν με 1000. Χαλαρώστε, ρε Μαντόνες!


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

1:12 μμ

9


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:51 πμ

10

Αγάπη ή Έρωτας; Το να αγαπάς κάποιον είναι μια πολυσύνθετη πράξη και γι’ αυτό οι έρευνες γύρω από το θέμα της αγάπης είναι δύσκολες στο σχεδιασμό και την υλοποίησή τους. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ορισμοί για την αγάπη, αυτό το τόσο ιδιαίτερο συναίσθημα. Σύμφωνα με κάποιους επιστήμονες, αγάπη σημαίνει ανιδιοτελής προσφορά. Το να μετατρέπω, δηλαδή, τα θετικά μου συναισθήματα σε πράξη μέσω της προσφοράς. Με τον όρο ανιδιοτελής εννοούμε την προσφορά που δεν εξαρτάται και δεν καθορίζεται από δικές μας ανάγκες.

10 MUST ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Για παράδειγμα, το να προσφέρω σε κάποιον επειδή φοβάμαι μήπως μείνω μόνος/η μου δεν μπορεί να θεωρηθεί πραγματική αγάπη προς τον άλλον, γιατί έτσι καλύπτω μια δική μου ανάγκη και δε με ενδιαφέρει ουσιαστικά ο άλλος, αλλά ο εαυτός μου. Επιγραμματικά, θα μπορούσε να αναφερθεί ο εξής ορισμός της αγάπης: «Αγαπώ όταν βάζω τις ανάγκες εκείνου που αγαπώ πά-

νω από τις δικές μου». Σίγουρα, η αγάπη που νιώθουμε για το σύντροφό μας δεν είναι ίδια με αυτή που νιώθουμε για τη μαμά μας. Αλλά ακόμα και στις ερωτικές σχέσεις τα είδη αγάπης διαφέρουν. Ψυχολογικές έρευνες αποδεικνύουν, λοιπόν, ότι η αγάπη διακρίνεται σε τρία βασικά είδη. Τα τρία αυτά είδη είναι η οικειότητα ή συμπάθεια, η απόφαση για δέσμευση ή «κενή αγάπη» και το πάθος ή «ερωτική τρέλα». Όταν αυτά τα είδη συνυπάρχουν, αυτή θεωρείται η τέλεια, η ιδανική αγάπη. Πολλές φορές, όμως, υπάρχουν συνδυασμοί των δύο μόνο χαρακτηριστικών, όπως, για παράδειγμα, η οικειότητα και το πάθος δημιουργούν τη ρομαντική αγάπη, ενώ το πάθος και η απόφαση για δέσμευση δημιουργούν την επιπόλαια και εκρηκτική αγάπη. Οι περισσότεροι έχουν την άποψη ότι ο έρωτας είναι το αρχικό συναίσθημα, που αργά ή γρήγορα θα φύγει και θα αντικατασταθεί από την αγάπη. Πολλοί επιστήμονες επικροτούν αυτή την άποψη θεωρώντας ότι ο έρωτας συμβαίνει ανάμεσα σε ανθρώπους που δε γνωρίζονται μεταξύ τους και έτσι έχουν μια ωραιοποιημένη εικόνα ο ένας για τον άλλον. Υπάρχει, όμως, και μια ανατρεπτική άποψη, που μάλλον είναι και η επικρατούσα, που λέει ότι πρώτα έρχεται η αγάπη για το πρόσωπο ενός ατόμου και στη συνέχεια έρχεται το πιο ιδιαίτερο συναίσθημα, που ξεχωρίζει αυτό τον άνθρωπο από τους υπόλοιπους, και τότε πια μιλάμε για συναισθήματα ερωτικά. Εξάλλου, συνήθως είναι πολλοί οι φίλοι που αγαπάμε, αλλά μία η ερωτική μας σχέση. Με βάση αυτή τη θεωρία, λοιπόν, η πρώτη έλξη είναι ενθουσιασμός και όχι έρωτας.. Γιώτα Παπαγεωργίου Ψυχολόγος


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:51 πμ

11


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:52 πμ

12

Αρχίζει η φοιτητική ζωή… Τέτοια εποχή κάθε χρόνο αρχίζει μια νέα ζωή γι’ αυτούς που τελείωσαν το Λύκειο! Για κάποιους, αρχίζει η επαγγελματική σταδιοδρομία και για άλλους (πιο τυχερούς) η φοιτητική ζωή! Τι είναι, όμως, αυτή η λεγόμενη φοιτητική ζωή; Μόνο όσοι την έχουν ζήσει, ξέρουν και ειδικά όσοι πέρασαν σε πόλη μακριά από το πατρικό τους σπίτι! - Ξαφνικά βρίσκεσαι σε ένα σπίτι μόνος σου, να ξυπνάς και να κοιμάσαι ό,τι ώρα θες, να φεύγεις και να γυρίζεις ό,τι ώρα θες, και γενικά να κάνεις ό,τι θες! Πολλοί, λοιπόν, θέλουν, όσα δεν έκαναν στο παρελθόν, να τα κάνουν τώρα που έγιναν φοιτητές. Το σίγουρο είναι πως όλα μπορούν να συνδυαστούν, και η

12 MUST ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

σχολή και η ζωή έξω από αυτή, που είναι σίγουρα πολύ διαφορετική από την προηγούμενη! - Ξαφνικά βρίσκεσαι χωρίς τη μαμά να σε κυνηγάει να φας το φαH σου, ούτε να σου έχει στρώσει το κρεβάτι ή να έχει πληρώσει τους λογαριασμούς! Είναι πράγματα που πρέπει πια να τα κάνεις μόνος σου, καθώς και τη διαχείριση των οικονομικών σου. Πράγμα που δεν είναι επιστήμη, απλά θέλει καλή διαχείριση, αν δε θες στο τέλος του μήνα να μην έχεις λεφτά ούτε για το εισι-

τήριο του λεωφορείου (έχουν συμβεί και αυτά)! - Ξαφνικά βρίσκεσαι σε μια πόλη χωρίς τους φίλους σου από το σχολείο και πρέπει να κάνεις καινούριες παρέες! Ένα είναι το σίγουρο: κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων θα γνωρίσεις πάρα μα πάρα πολλά άτομα, με κάποια από τα οποία δε θα μιλάς μέχρι να τελειώσεις. Όμως, θα κάνεις και φιλίες που πιθανότατα θα κρατήσουν μια ζωή! Με τους φίλους σου θα ζήσετε μαζί, θα μεγαλώσετε και θα ωριμάσετε μαζί στη διάρκεια αυτών των χρόνων. Θα διασκεδάσετε, θα παρεξηγηθείτε, θα γελάσετε, θα κλάψετε, θα διαβάσετε μαζί! Τα 4 χρόνια (το λιγότερο) που διαρκεί η φοιτητική ζωή θα περάσουν πιο γρήγορα απ’ όσο φαντάζεστε. Εξεταστικές επιτυχημένες ή όχι, πολλά ξενύχτια, μέρες βαρεμάρας, αλλά και μέρες που δε θα σε φτάνει το 24ωρο! Τα χρόνια αυτά πρέπει να τα ζήσετε, γιατί θα είναι τα καλύτερα της ζωής σας, κάτι που λένε όλοι οι φοιτητές! Αν περάσατε (όπως κι εγώ) σε μια πόλη σαν την Καλαμάτα (που δεν έχει πολλές επιλογές, όπως άκουσα χιλιάδες φορές), είστε πολύ τυχεροί! Απολαύστε τα χρόνια που θα μείνετε εδώ και σίγουρα θα τη λατρέψετε! Ακριβή Κανελλοπούλου


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

1:13 μμ

13


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:52 πμ

14

Καλοκαιρινός έρωτας ή αληθινή αγάπη 1. Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΑΣ ΕΓΙΝΕ: α. ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΗΣ ΠΑΡΕΑΣ β. ΣΕ CLUB γ. ΜΕΣΩ INTERNET 2. ΣΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕ: α. ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ β. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΕΣ «ΤΥΧΑΙΕΣ» ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ γ. ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΣ ΕΣΥ 3. ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: α. ΔΕΝ ΕΙΧΑΤΕ ΠΟΛΛΑ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΑΛΛΑ ΥΠΗΡΧΕ ΕΝΤΟΝΟ ΕΡΩΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ β. ΜΙΛΟΥΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΛΛΑ ΗΤΑΝ ΤΟΣΟ… ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟΣ γ. ΣΥΖΗΤΗΣΑΤΕ ΣΧΕΔΟΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ 4. Η ΕΡΩΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: α. ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΑ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΚΑΛΑ β. ΕΙΧΕ ΚΑΙΡΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΣΧΕΣΗ γ. ΜΟΛΙΣ ΕΙΧΕ ΧΩΡΙΣΕΙ 5. ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ: α. ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙΣ ΓΝΩΡΙΣΕΙ β. ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ… ΜΕ ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ γ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΣΤΟΥΚΙΣΩ ΑΛΛΑ… ΧΑΜΟΓΕΛΑΩ 6. ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: α. ΠΟΛΛΑ, ΟΜΩΣ ΑΛΛΑ ΤΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΜΕ β. ΑΡΚΕΤΑ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΨΑΞΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ γ. ΛΙΓΑ, ΑΛΛΑ ΟΥΤΩΣ Ή ΑΛΛΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΕΧΩ ΤΙΣ ΦΙΛΕΣ ΜΟΥ 7. Η ΠΡΩΤΗ «ΕΠΑΦΗ»: α. ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΑΤΕ, ΑΠΛΑ ΣΥΝΕΒΗ β. ΜΕ ΕΙΧΕ ΠΡΗΞΕΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟ «ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ» γ. ΕΓΙΝΕ ΑΜΕΣΩΣ, ΗΤΑΝ ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΗ Η ΕΛΞΗ! 8. ΟΙ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΤΕ ΜΑΖΙ: α. ΠΟΛΛΕΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΡΚΕΤΕΣ β. ΛΙΓΕΣ ΑΛΛΑ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΕΣ γ. ΛΙΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΠΙΤΙ 9. ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΣΟΥ ΑΥΤΟΣ ΦΑΝΤΑΖΕΙ: α. «ΛΙΓΟΣ» β. «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΡΑΣ» γ. ΜΜΜΜΜ… ΔΕΝ ΞΕΡΩ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ. 10. Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ: α. ΕΙΝΑΙ «ΧΑΖΟΓΚΟΜΕΝΟΣ». ΔΕΝ ΣΟΥ ΑΞΙΖΕΙ β. ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΡΙΣΕΙ γ. ΕΛΠΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΚΑΛΟΣ ΟΣΟ ΔΕΙΧΝΕΙ. 14 MUST ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Α

Β

Γ

1

3

2

1

2

2

3

1

3

2

1

3

4

1

3

2

5

2

3

1

6

3

2

1

7

3

2

1

8

3

2

1

9

1

3

2

10

1

2

3

ΑΠΟ 25-30: Αυτή η αγάπη να κρατήσει όσο καμιά άλλη!! Να ’ναι από όλες τις αγάπες σας η πιο μεγάλη. Θέλω να μου στείλετε τα κουφέτα!!! ΑΠΟ 20-25: Αν το θες πραγματικά, θα εξελιχθεί σε μια υπέροχη σχέση. 19 ΚΑΙ ΚΑΤΩ: Πολύ πάθος, αλλά όταν καταλαγιάσει, θα καταλάβεις ότι δεν ταιριάζετε και τόσο. Στέλλα Θ.


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:52 πμ

15


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:52 πμ

16

Καλή Σχολική Χρονιά (Μπορεί να συμβεί και σε σένα!)

Σεπτέμβρης… σου φαίνεται πως ηχεί σαν τη λέξη σχολείο ή, τουλάχιστον, σου δημιουργεί τα ίδια συναισθήματα. Προσωπικά, όσα χρόνια και αν περάσουν, από όταν πήγαινα σχολείο, ο Σεπτέμβρης μου θυμίζει πάντα τον πράσινο πίνακα, τη σχολική μου τσάντα και την αγαπημένη μου δασκάλα. Ίσως να βοηθάει λίγο και η τηλεόραση, που πάντα έχει κάποια διαφήμιση με έναν πράσινο πίνακα ή με μια καινούρια, φανταστική σχολική τσάντα. Το ελληνικό σχολείο… Ξεκινώντας μια πρόταση με αυτές τις λέξεις τρομάζεις, νομίζει κανείς πως θα αρχίσει μια ανάλυση για το εκπαιδευτικό σύστημα, που θα καταλήξει φυσικά σε

16 MUST ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ένα συμπέρασμα του τύπου: «Η νοοτροπία μας φταίει», «Αφού είναι έτσι το σύστημα», «Δε θέλουν και δεν το αλλάζουν». Το Σεπτέμβρη, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, επικρατεί πανικός. Δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια ξεκινούν πάντα με ελλείψεις σε προσωπικό και πολλές φορές σε βιβλία. Η ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση ξεκινά με την εξεταστική ή αλλιώς το απόλυτο χάος! Σε αυτές τις εξεταστικές των ελληνικών ιδρυμάτων έχουμε ακούσει να συμβαίνουν τα πιο απίθανα. Μπορεί να έχεις να δώσεις δύο μαθήματα την ίδια ακριβώς ώρα, να έχεις προετοιμαστεί να δώσεις ένα μάθημα και να διαπιστώνεις

το ίδιο πρωί πως το πρόγραμμα άλλαξε και τελικά άλλο μάθημα δίνεις. Με όποιον φοιτητή και να μιλήσεις, έχει πολλά τέτοια παραδείγματα. Μετά από αυτό το ξεκίνημα, έρχεται η αδικία και η αναξιοκρατία σε όλες πάλι τις βαθμίδες. Από τη δασκάλα του δημοτικού που «κάνει διακρίσεις» μέχρι τον καθηγητή του πανεπιστημίου που διορθώνει με τη μέθοδο του ανεμιστήρα. Για μισό λεπτό, όμως! Έχεις σκεφτεί ποτέ πόσοι σπουδαίοι άνθρωποι έχουν προέλθει από αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα; Ξέρω πολλούς ανθρώπους που έχουν βγει από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, που σε συγκινούν με το χαρακτήρα τους ή σε εκπλήσσουν με τις γνώσεις τους. Δεν προσπαθώ να υποστηρίξω ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι καλό, ούτε ότι δεν είναι. Γενικά, δεν κρίνω το εκπαιδευτικό μας σύστημα με αυτό το άρθρο. Αυτό που θέλω να πω είναι πως από το κάθε τι στη ζωή μας, καλό ή κακό, κάτι μπορούμε να κερδίσουμε. Μια «κακιά» δασκάλα που της αρέσει η τάξη, μπορεί να σου προσφέρει το χάρισμα της οργάνωσης. Ένας «κακός» μαθηματικός, που είναι όμως πολύ καλός άνθρωπος, μπορεί να σου προσφέρει μαθήματα συμπεριφοράς. Ένας καθηγητής πανεπιστημίου που σε «έκοψε» χωρίς λόγο, μπορεί να σου μάθει πως, ακόμα και σε μια απόρριψη, δεν πρέπει να πάψεις να πιστεύεις στον εαυτό σου. Δεν ξέρω αν κατάλαβες τι εννοώ. Μάθε να εκμεταλλεύεσαι τις καταστάσεις και αυτά που βρίσκεις στο δρόμο σου. Είτε είναι θετικά είτε αρνητικά, κάτι έχουν να σου προσφέρουν. Μην τα αφήνεις να φύγουν έτσι και μην γκρινιάζεις πάντα για τα πάντα. Ο Γκρινιάρης είναι στρουμφάκι, όχι άνθρωπος. Καλή σχολική χρονιά. Κατερίνα Βίγκου


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

12:18 μμ

17


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:52 πμ

18

1. Μαρικίτα: Ξεκινούν τα βάσανα.

9. Σοφία: Διακοπές

2. Ηλίας: Βάλε ό,τι θες

10. Ηλίας: Διακοπές

3. Ιωάννα: Χάλια, αρχίζουν τα σχολεία

11. Τέρψη: πούστης μήνας, τι άλλο να πω; Θεσσαλονίκη ή Αθήνα;

4. Σωτήρης: Πατίστα πρωτάθλημα, Σταύρος: Θάλπος

12. Χρήστος: Μήνας “Συμμαζέματος” ...Τα κεφάλια Μέεσαα...

5. Δέσποινα: Θα μπει φθινόπωρο, θα μπει εξεταστική, θα μπει μελαγχολία, θα μπει κρύο, καιρός για δυο

13. Βάσω: Τίποτα

6. Σωτήρης: Τι είναι αυτό;

15. Μπάμπης: Η αρχή του φθινοπώρου και το τέλος του επερχόμενου καλοκαιριού από τις άφθονες διακοπές μου

7. Βικτώρια: Νέα αρχή 8. Νάντια: Εξεταστική που την μισώ 18 MUST ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

14. Παναγιώτης: Μπάλα


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:52 πμ

19

Septemvrios esti... ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 MUST 19


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:52 πμ

20

«Τα ποδήλατα δεν κλείνουν τη κυκλοφορία…

Είναι η κυκλοφορία!» Δ

εκάδες ποδήλατα είχαν κατακλύσει το χώρο μπροστά από τα «ψαράκια». Το πρώτο ηχηρό μήνυμα εστάλη έτσι απλά. Και η επανάσταση άρχισε, μαζί με το πρώτο Critical Mass… «Η πόλη χρειάζεται αμάξι όσο και το ψάρι ποδήλατο», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ντιν Κέιμεν - εφευρέτης του διάσημου ηλεκτρικού πατινιού Segway παραθέτοντας μία σοβαρή αλήθεια και κάνοντας ένα καλό promotion για το οικολογικό του επίτευγμα. Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει με μεγάλη επιτυχία μια συντονισμένη προσπάθεια για την αξιοποίηση των εναλλακτικών και οικολογικών μέσων μετακίνησης σε μεγάλες και μικρές πόλεις της προοδευτικής Ευρώπης. Στην Ελλάδα, η κατάσταση με τα αυτοκίνητα έχει φθάσει σε βαθμό παράνοιας, ακόμα και σε αστικά κέντρα που η πληθυσμιακή τους πυκνότητα δεν τη δικαιολογεί. Από τη μία πλευρά, υπάρχει η επιτακτική ανάγκη των συνεχών μετακινήσεων - κάτι φυσιολογικό δεδομένων και των συνθηκών - και από την άλλη, η γενικότερη συμφόρηση σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, που προκαλεί χρονοτριβή, νεύρα και άγχος (δεν είναι και ό,τι καλύτερο να θες μισή ώρα να πας από το κέντρο της Καλαμάτας στην παραλία…). Το κακό του πράγματος ξεκινά από τη νοοτροπία και τον τρόπο με τον οποίο έχουμε συνηθίσει να λειτουργούμε ως λαός, κάτι που μας θέλει να πηγαίνουμε ακόμα και για τσίχλες με το αυτοκίνητο. Οφείλουμε να παραδεχτούμε, εν τούτοις, πως οι χρήστες ποδηλάτου αυξάνονται κάθε χρόνο, σχεδόν διπλασιάζονται, αλλά ακόμα παραμένουν πολύ μικρή μερίδα των οχημάτων που κινούνται καθημερινά στους δρόμους. Το δίκτυο ποδηλατοδρόμων που υπάρχει σήμερα, σε λίγες μόνο πόλεις, περιλαμβάνει ελάχιστα χιλιόμετρα και σε 20 MUST ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Η επανάσταση ξεκίνησε

από τα ... πεντάλ Ήταν απόγευμα Κυριακής. Δεν ήταν μία οποιαδήποτε Κυριακή. Η διαφορά της από τις υπόλοιπες οφειλόταν, αφ’ ενός, στο ότι ήταν η τελευταία του καλοκαιριού και, αφ’ ετέρου, στο ότι στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας επικρατούσε ένα ασυνήθιστο αδιαχώρητο.


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:55 πμ

21

κάποιες περιπτώσεις δεν είναι λειτουργικό, αφού το τελικό αποτέλεσμα διαφέρει πολύ από τον αρχικό σχεδιασμό. Οι Έλληνες χρήστες του ποδηλάτου θα ήταν σίγουρα πολλοί περισσότεροι αν υπήρχαν καλύτερες συνθήκες στους δρόμους και «χώρος» για το ποδήλατο. Γεγονός είναι ότι πολλοί θα ήθελαν να το χρησιμοποιούν καθημερινά, αλλά φοβούνται τα αυτοκίνητα. Γεγονός είναι, επίσης, ότι ο χρόνος μετακίνησης με ένα ποδήλατο σε αποστάσεις μικρότερες των πέντε χιλιομέτρων είναι αρκετά μικρότερος από τον αντίστοιχο με αυτοκίνητο. Το ποδήλατο δεν «κολλάει» στην κίνηση, παρκάρεται οπουδήποτε και δίνει την αίσθηση της ελευθερίας, που ποτέ δεν μπορούμε να έχουμε με ένα μηχανοκίνητο μέσο. Ακόμα σημαντικότερες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία των ποδηλατών μετακίνησης. Ένας άνθρωπος που πηγαινοέρχεται στη δουλειά με το ποδήλατο, διανύοντας μια συνολική απόσταση 8 χλμ., κάνει καθημερινή αερόβια άσκηση για 35-40 λεπτά και καλύπτει σε ετήσια βάση από 3 έως 4 χιλιάδες χιλιόμετρα, που σε άλλη περίπτωση θα έκανε με το αυτοκίνητο ή με μέσα μαζικής μεταφοράς. Ενδιαφέρον είναι ότι οι χρόνοι μετακίνησης είναι ίδιοι ή μεγαλύτεροι με άλλα μέσα μεταφοράς, με εξαίρεση τα δίτροχα. Η καλύτερη υγεία των ανθρώπων που μετακινούνται με το ποδήλατο είναι δεδομένη, από τη στιγμή που συμπληρώνουν αρκετές ώρες σε εβδομαδιαία βάση με ήπια άσκηση, ενταγμένη στο καθημερινό τους πρόγραμμα.

Το θαύμα του ποδηλατόδρομου στην Καλαμάτα Μια καλή αρχή ή, καλύτερα, ένα σημάδι αλλαγής πλεύσης δόθηκε τον περασμένο Απρίλιο με την ομόφωνη υπερψήφιση της κατασκευής ποδηλατόδρομου στην Καλαμάτα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Χαραγμένη για πάντα στις καρδιές μας έμεινε και θα μείνει η αποσαφήνιση από πλευράς Δημοτικής Αρχής, του αν θα ξεβάφει ο νέος ποδηλατοδρόμος, εν μέσω πολιτικών διαφωνιών ανάμεσα στις παρατάξεις. Το ζήτημα είχε ήδη αρχίσει να μπαίνει στην τελική ευθεία με την παρουσία του Ευριπίδη Στυλιανίδη στην πόλη μας, ο οποίος κατά το πέρασμά του από το Δη-

Το συμπέρασμα που μπορούμε να πούμε πως βγάλαμε με ασφάλεια, είναι πως το ποδήλατο στην Καλαμάτα είναι μάλλον καλοδεχούμενο μέσο και με έναν καλό ποδηλατόδρομο, θα αποτελέσει και ένα καλό όπλο, που αναμένεται να έχει πολλαπλό και θετικό αποτέλεσμα. Πιο ισχυρό, βέβαια, δε θα μπορούσε να είναι άλλο από την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της καρδιάς της πόλης. Ήρθε, λοιπόν, η ώρα να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να αποτινάξουμε το ζυγό του καυσαερίου, καλωσορίζοντας μία νέα εποχή, μία εποχή στην οποία οι τέσσερις τροχοί δε θα έχουν περίοπτη θέση στο πάνθεον των μετακινήσεων… Kωνσταντίνος Κουλοχέρης μαρχείο δεσμεύτηκε για το «σπρώξιμο» της περίπτωσης κατασκευής του έργου στη Καλαμάτα, μιας και τα χρονικά περιθώρια είχαν στενέψει δραματικά. Εν τέλει και χωρίς ιδιαίτερες χρονοτριβές, οι απαραίτητες εγκρίσεις ήρθαν και μαζί τους οι πρώτες μελέτες. Τα 3,7 χιλιόμετρα που θα εκτείνεται το δίκτυο του ποδηλατόδρομου μπορεί να μην καλύπτουν στο έπακρον τις ανάγκες των ποδηλατιστών της Καλαμάτας, ωστόσο θα μπορούσαν να θεωρηθούν μια τρομερά αισιόδοξη αρχή. Βέβαια, τα πράγματα θα είναι πιο ξεκάθαρα όταν τελειώσει, δεδομένων και των δυσκολιών που υπάρχουν.


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:55 πμ

22

Γιάννης Κότσιρας Είναι ένας καλλιτέχνης που έχει γράψει ιστορία με τα ερωτικά του τραγούδια, και σίγουρα όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει κάποιο από αυτά για σχέσεις και έρωτες που είτε «πήγαν» είτε όχι. 23 Ιουνίου… η μέρα που ο Γιάννης Κότσιρας θα τραγουδούσε στην πόλη μας μετά από χρόνια. Μερικές ώρες πριν βγει στη σκηνή τον συναντήσαμε. Ιδιαίτερα προσιτός, χωρίς να δείχνει «δήθεν», μας δέχτηκε με χαρά. Δικός σας! Ξεκινάς το 1990. Πώς ήταν τα πράγματα στην αρχή; Ξεκίνησα το 1990 τραγουδώντας ρεμπέτικα και λαQκά παλιά αλλά και της εποχής. Πρώτη φορά τραγούδησα σε έναν από τους πιο ιστορικούς χώρους της Αθήνας. Στο «Περιβόλι του ουρανού». Σαφώς τότε τα 22 MUST ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

πράγματα ήταν πολύ πιο ξεκάθαρα και ρομαντικά. Αν είχες φωνή, τραγουδούσες. Αν όχι, καθόσουν σπίτι σου. Κι επίσης, ο κόσμος ήταν αυστηρός. Αν δεν ήσουν καλός ή, εν πάση περιπτώσει, αντάξιος των τραγουδιών που έλεγες, σε αποδοκίμαζε. Έπρεπε να αποδεικνύεις σε καθημερινή βάση την αξία σου, το σεβασμό σου, αλλά και την αγάπη σου στη μουσική. 6 χρόνια μετά ακολούθησε ο προσωπικός σου δίσκος. Τι σήμαινε για σένα; Ήταν δική μου επιλογή. Βλέπεις, μου είχαν ήδη κάνει πολλές δισκο-

γραφικές προτάσεις. Οι περισσότερες από αυτές εξαιρετικά εμπορικές. Μάλιστα, κάποιες από αυτές τότε έγιναν χρυσές. Όμως, ήταν εντελώς εκτός της αισθητικής μου. Ανήκαν κυρίως στην κατηγορία της λαQκοπόπ ή τουρκοφόλκ, όπως την αποκαλούν οι Ευρωπαίοι συνάδελφοι. Εγώ ήθελα κάτι άλλο. Κάτι εντελώς διαφορετικό. Έτσι όταν άκουσα την «Αλεξάνδρεια» και το «Λέει, λέει», είπα αυτό είναι. Ήταν όλα μαγικά. Η μουσική, οι στίχοι, οι άνθρωποι... Και από εκεί και πέρα, δε σε σταματά τίποτα. Τι πιστεύεις ότι έκανε τον κόσμο να σε λατρεύει τόσο; Δε μου αρέσουν αυτοί οι όροι... Λατρεία είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Ο κόσμος νομίζω ότι με εκτίμησε, γιατί τα τραγούδια που επέλεξα να πω είχαν πάντοτε αλήθεια. Κι επίσης, ποτέ δεν «ψωνίστηκα». Αυτά σε συνάρτηση με την ποιότητα της συνολικής μου δουλειάς -και το λέω α-


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:56 πμ

23

ναφερόμενος και στις ζωντανές μου εμφανίσεις, αλλά και στις μετέπειτα παραγωγές μου- έδειξαν στον κόσμο πως αγαπώ πολύ αυτό που κάνω, χωρίς να έχω στόχο την αναγνώριση ή τα πολλά φώτα της δημοσιότητας. Και πίστεψέ με, ο κόσμος τα αντιλαμβάνεται όλα πεντακάθαρα. Τραγουδάς για αγάπη, έρωτα, φύλακες αγγέλους, πιστεύεις ότι αυτά τα ιδανικά υπάρχουν στις μέρες μας; Φυσικά και υπάρχουν. Αρκεί να είμαστε ελεύθεροι να τα δούμε και να τα νοιώσουμε. Αυτά δεν εξαφανίζονται ποτέ. Απλά πολλές φορές ο τρόπος ζωής και οι πολιτικοοικονομικές πιέσεις που δεχόμαστε μας αναγκάζουν να τα ξεχνάμε και να τα καταχωνιάζουμε, κοιτάζοντας μόνο την επιβίωσή μας. Όταν, όμως, χρειάζεται, είναι εκεί και βγαίνουν στην επιφάνεια... Η Κατερίνα Κούκα τραγουδά ότι δεν υπάρχουν άγγελοι, εσύ πιστεύεις ότι υπάρχουν; Φυσικά και πιστεύω ότι υπάρχουν. Ίσως να μην είναι λευκοί με φτερά να πετάνε, αλλά υπάρχουν. Εσύ πώς θα χαρακτήριζες εκείνο το δασοπυροσβέστη που έσωσε τρεις οικογένειες πρόπερσι στη Μάκιστο, για παράδειγμα; Υπάρχουν και βρίσκονται μέσα στον καθένα μας. Στο διπλανό μας... Τι σε κάνει και πάλι παιδί; Δυστυχώς, ελάχιστα πράγματα πια. Κυρίως τα παιδιά, η νέα γενιά και η μουσική. Ελάχιστα μεν, πολύ σημαντικά όμως, ευτυχώς. Εσύ που τραγουδάς τόσο για τον έρωτα και την αγάπη, είσαι ερωτευμένος αυτή την περίοδο; Όχι. Δεν είμαι ερωτευμένος και δεν ψάχνομαι καθόλου σε αυτή την κατεύθυνση. Έχω κουραστεί πολύ στη ζωή μου με τέτοια θέματα και δε θέλω άλλη ταλαιπωρία.... Είναι γεγονός ότι με αιφνιδίασες τώρα… Ο Γιάννης Κότσιρας θεωρεί ταλαιπωρία το να είναι ερω-

τευμένος; Κοίταξε. Δεν είμαι από τους τύπους που ερωτεύονται κάθε μέρα. Για μένα κάθε αποτυχημένη σχέση είναι τεράστια ψυχική φθορά. Και ακριβώς επειδή δεν είμαι πλέον πιτσιρικάς και έχω ζήσει πάρα πολλά πράγματα σε αυτόν τον τομέα, πράγματι αυτό το παιχνίδι μού φαίνεται πλέον κουραστικό και βαρετό. Άλλωστε, μου αρέσει ιδιαίτερα η εργένικη ζωή. Όταν τραγουδάς σε μια συναυλία, τι έχεις στο μυαλό σου; Το κυριότερο, να βλέπω ανθρώπους χαρούμενους και ευτυχισμένους. Συναισθηματικά γεμάτους. Αν θέλεις, είναι το δείγμα επιτυχίας μιας συναυλίας. Υπάρχουν κομμάτια που όταν τα

τραγουδάς, έχεις κάποια άτομα στο μυαλό σου; Φυσικά. Είναι κάποια τραγούδια που έχουν συνδεθεί με πρόσωπα και καταστάσεις. Όταν, λοιπόν, τα τραγουδάω, περνάνε όλα αυτά από το μυαλό μου. Νομίζω ότι αυτό είναι και ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της μουσικής. Μια ερώτηση που μου έκαναν όλες, και το θεωρούν δεδομένο, είναι αν είσαι μαζί με τη Ραλλία Χρηστίδου. Φυσικά και είμαι. Σε όλες τις αφίσες, στη σκηνή... Αφού κάνουμε μαζί συναυλίες. Επίσης, είμαι και μαζί με το Μύρωνα Στρατή. Εάν πάλι η ερώτηση είναι προσωπικού περιεχομένου, τότε δεν πρόκειται να πάρετε απάντηση. Δε θα έπρεπε να αφορά κανέναν τι κάνω όταν κλείνω την πόρτα του σπιτιού μου... ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 MUST 23


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

Από πρώτη Ιουλίου απαγόρευση του καπνίσματος, με το τσιγάρο που κρατάς τι θα κάνεις; Νομίζω πως είναι το πιο δήθεν μέτρο που έχει γίνει ποτέ. Απορώ πώς τέτοια ανησυχία ξαφνικά για την υγεία μας. Αν ήταν ειλικρινές, θα έπρεπε να απαγορεύουν μαζί τα κινητά, το ποτό, την καταστροφή των δασών, τη μόλυνση του πόσιμου νερού και τόσα άλλα. Το πιο εύκολο βρήκανε; Αντί να ασχοληθούν με τόσα άλλα σοβαρά θέματα, αποφάσισαν την απαγόρευση του τσιγάρου. Αν ήθελαν, θα έβρισκαν πολύ πιο απλούς τρόπους να το ελέγξουν.

11:56 πμ

24

δεν απαντώ. Με το Facebook ασχολείσαι καθόλου; Καθόλου. Το θεωρώ ιδιαίτερα βαρετό.

Με την τεχνολογία έχεις σχέση; Έχεις ένα πολύ όμορφο site, ασχολείσαι καθόλου; Φυσικά και ασχολούμαι. Έχω ιστοσελίδα από τότε που οι Έλληνες χρήστες ήταν μόλις 2.000. Μου αρέσει το internet. Μπορώ να επικοινωνώ και να ενημερώνομαι πιο άμεσα και πιο αντικειμενικά από οποιοδήποτε άλλο μέσο.

Και τώρα που μιλάω για το internet, το μυαλό μου πάει στα downloads και, κυρίως, στα παράνομα, ποια η άποψή σου; Κοίταξε. Ως Έλληνες ήμασταν πάντα πρωτοπόροι στην κλοπή της πνευματικής ιδιοκτησίας. Παλιότερα με την κασετοπειρατεία κατείχαμε την 3η θέση παγκοσμίως. Όταν βγήκαν τα CD, περάσαμε 2οι. Τώρα, με τα παράνομα downloads, επιτέλους, καταφέραμε την πρωτιά. Είμαστε πρώτοι πάνω από την Τουρκία, την Αλβανία. Ακόμα και από τη Νιγηρία. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές. Ή θα γίνει πραγματική αστυνόμευση στο διαδίκτυο, όπως στην Αμερική και στην Ευρώπη, ή θα βγει καινούριος φορέας ήχου και εικόνας που θα σπάει δυσκολότερα ή θα σταματήσει η παραγωγή καινούριων τραγουδιών. Πάντως, αυτή τη στιγμή στο μόνο που είμαστε πιο κοντά είναι στο τελευταίο. Ήδη πολλοί δημιουργοί έχουν σταματήσει να δίνουν τραγούδια διαμαρτυρόμενοι για αυτή την κατάσταση.

Κάποτε μετά τη συναυλία σου στο κάστρο της Καλαμάτας σου είχα στείλει ένα mail, είχες απαντήσει εσύ, θες να μου πεις; Στα μηνύματα που ρωτάνε ή ζητάνε κάτι συγκεκριμένο, απαντώ προσωπικά. Στα υπόλοιπα, απλά

Μπορεί η πειρατεία να σταματήσει; Φυσικά. Η κλοπή και η απατεωνιά μπορεί να σταματήσουν, αρκεί να το θέλουν. Όλα είναι θέμα παιδείας. Εδώ μπορεί να σταματήσει το τσιγάρο. Η πειρατεία μάς φαίνε-

Τι είδος μουσικής αρέσει στον Γιάννη να τραγουδά; Ροκ, λαIκό, τι; Οτιδήποτε είναι αληθινό. Και Ροκ και ΛαQκό και Ποπ. Ό,τι φτιάχνεται με αλήθεια και ποιότητα. Το τραγούδι δεν έχει ταμπέλες.

24 MUST ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ται δύσκολη; Ο κόσμος λέει ότι τα CD είναι ακριβά όμως. Όλα είναι ακριβά και υποκειμενικά. Είναι ακριβό ένα CD του Χατζιδάκι τη στιγμή που κοστίζει όσο ένα μηνιαίο περιοδικό; Ποιο είναι το ακριβό; Ο Χατζιδάκις ή το περιοδικό; Αν εκτιμάς αυτό που αγοράζεις, τότε θα σου έλεγα πως στην πραγματικότητα τα 18 ευρώ για την πνευματική δουλειά ενός ανθρώπου, που μπορεί να διήρκεσε και ένα χρόνο συνεχούς εργασίας, είναι τσάμπα... Σου έχει συμβεί κάποιο ευτράπελο περιστατικό με πειρατικό CD; Μου έχουν φέρει κάποια στιγμή να υπογράψω. Φυσικά αρνήθηκα... Ποιο τραγούδι ταιριάζει στον Γιάννη; Νομίζω πως το τελευταίο τραγούδι με τίτλο «Και πάλι παιδί» είναι πολύ μέσα μου και με περιγράφει εξαιρετικά. Υπάρχουν δίσκοι σου που πιστεύεις ότι αδικήθηκαν; Όχι. Δεν το πιστεύω. Όλοι μου οι δίσκοι αγαπήθηκαν όσο τους άξιζε και ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό. Το ραδιόφωνο είναι αυτό που απογειώνει ή και «χαντακώνει» τους καλλιτέχνες; Οι καλλιτέχνες από μόνοι τους είτε


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:56 πμ

25

απογειώνονται είτε χαντακώνονται. Όλοι χαράζουν την πορεία τους από τις επιλογές τους και μόνο. Το ραδιόφωνο απλά καταγράφει και αναδεικνύει το αποτέλεσμα. Το από «φωνή…» ισχύει στις μέρες μας; Φυσικά και ισχύει. Πάντα ίσχυε. Απλά τώρα πια, οι όποιες άφωνες ...άρες έχουν μεγάλο συνεργάτη. Την Τηλεόραση, που τις εμφανίζει και τις βάζει στα σπίτια μας. Έχεις αρνηθεί συνεργασία επειδή πιστεύεις ότι δεν ταίριαζε σε σένα; Φυσικά και έχω αρνηθεί. Και μάλιστα, αρκετές και με πολλά χρήματα. Όμως, δεν το μετάνιωσα καμία φορά. Και η άποψή σου για την ελληνική μουσική σκηνή σήμερα; Είμαι αισιόδοξος. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, ακούω και βλέπω πολύ ταλέντο. Κι ας μην το βλέπουμε στην τηλεόραση. Μια βόλτα στις μουσικές σκηνές και στα μπαράκια να κάνεις, βλέπεις τι πραγματικά συμβαίνει. Κατά τη γνώμη μου, εκεί βλέπεις το μέλλον. Όλοι ξέραμε τον Κότσιρα με μακρύ μαλλί, ήταν σαν σήμα κατατεθέν. Πώς αποφάσισες να το κόψεις; Τώρα το ξαναφήνεις από ό,τι βλέπω… Απλά κάποια στιγμή βαρέθηκα, ζεστάθηκα και το έκοψα. Τώρα, επειδή πάλι βαριέμαι να κουρεύομαι συνέχεια, το ξαναφήνω.. Ίσως κάποια στιγμή το κόψω πάλι. Θα δούμε. Γιατί τόσο ενδιαφέρον με τις τρίχες μου πάλι, δεν το καταλαβαίνω... Η κορυφαία σου συνεργασία μέχρι σήμερα; Σαφώς με τον Μίκη Θεοδωράκη στο Άξιον Εστί, με τον Trevor Horn στο Pass the flame και, φυσικά, με τη λατρεμένη Χαρούλα Αλεξίου. Μια συνεργασία που θέλεις πολύ να κάνεις; Θα ήθελα πολύ κάποια στιγμή να τραγουδήσω Κραουνάκη. Έχω μεγάλη αγάπη για τη μουσική του, αλλά και τη συνολική του ιδεολογία

στο χώρο. Νομίζω ότι θα προέκυπτε κάτι πολύ καλό. Είσαι και εσύ Μεσσήνιος, κάτι που δεν ξέρει πολύς κόσμος. Έρχεσαι συχνά στο νομό μας; Η καταγωγή μου είναι από του Χανδρινού. Η αλήθεια είναι πως δεν πάω συχνά. Γενικότερα στη Μεσσηνία, βέβαια, έρχομαι, αλλά κυρίως για περιβαλλοντολογικούς λόγους μαζί με μια τρελοπαρέα που ασχολούμαστε με αυτό. Θες να μας πεις τι κάνετε με την παρέα σου; Η αλήθεια είναι ότι δε θέλω να πω τι ακριβώς κάνουμε. Απλά ασχολούμαστε με διάφορα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή. Πρέπει να ξέρεις ότι η ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας υπήρξε μέχρι το 2006 περιοχή παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Μετά μετατράπηκε σε παγκόσμιο παράδειγμα φυσικής και πολιτιστικής καταστροφής. Έχεις αναφέρει μέχρι τώρα τις λέξεις δάσος, περιβάλλον, φύση. Ποια η σχέση σου με το περιβάλλον; Η σχέση μου με το περιβάλλον είναι η απλούστερη σχέση που μπορεί να έχει ο καθένας μας. Το σέβομαι και το προσέχω για να μπορώ να έχω καλύτερη ποιότητα ζωής από αυτή που έχω. Επίσης, επειδή ακριβώς σε μερικά χρόνια από τώρα δεν προβλέπεται ούτε καν η ύπαρξη πόσιμου νερού, αλλά και άλλων αγαθών, που μέχρι σήμερα θεωρούσαμε δεδομένα, το θεωρώ και λίγο αναγκαστικό, εάν φυσικά

με ενδιαφέρει τα παιδιά των φίλων μου ή και μελλοντικά τα δικά μου, να φτάσουν έστω στην ηλικία μου... Στις προσπάθειες αναδάσωσης στον ΤαNγετο είχαμε μεγάλη αποχή, τι έχεις να πεις στους αναγνώστες; Το θεωρώ πολύ φυσικό ως αποτέλεσμα. Οι μόνιμοι κάτοικοι μιας περιοχής δεν μπορούν να εκτιμήσουν κάτι που έχουν μέχρι να το χάσουν ή, έστω, μέχρι να δουν το αποτέλεσμα αυτού που έχασαν. Επίσης, είναι θέμα παιδείας και ενημέρωσης. Όταν η ΕυρωπαQκή Ένωση, για παράδειγμα, με αφορμή τις μεγάλες πυρκαγιές της Ελλάδας και της Πορτογαλίας, αποφασίζει να κηρυχθούν οι καμένες εκτάσεις σε όλη την Ευρώπη ως δασικές και να αναδασωθούν άμεσα και η μόνη χώρα που αρνείται αυτή την απόφαση είναι η Ελλάδα δια στόματος Ρουσόπουλου, τότε ποια ευαισθητοποίηση ζητάμε από τον απλό κόσμο; Μπορεί να σε δούμε σε μια αναδάσωση στο βουνό μας; Με μεγάλη μου χαρά. Προς το παρόν, ασχολούμαι με τις αναδασώσεις στην Αθήνα, η οποία είναι σχεδόν κατεστραμμένη. Κάτι τελευταίο από σένα... Η συναυλία στην Καλαμάτα ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Απλά μέσα από αυτό το βήμα θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι ήρθαν και μας χάρισαν αυτή τη βραδιά. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Παναγιώτης Μπαμπαρούτσης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 MUST 25


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:56 πμ

26

Σκέψεις για τον Τουρισμό Η Μεσσηνία μας αποτελεί ένα νέο ουσιαστικά προορισμό, που βρίσκεται στη φάση των επενδύσεων και που, λόγω των φυσικών, πολιτιστικών, διατροφικών χαρακτηριστικών της, θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε κάθε είδους θεματικό εναλλακτικό τουρισμό. H ιστορία της Μεσσηνίας κρατάει εδώ και 4.500 χρόνια, με πλήθος αρχαιολογικών χώρων και την Αρχαία Μεσσήνη να αποτελεί τη ναυαρχίδα της όλης προσπάθειας (Επικούριο Απόλλωνα, ανάκτορα Νέστορα κ.ά.), τα κάστρα, τους μανιάτικους πύργους και τα ενεργά μοναστήρια να καλύπτουν κάθε ανάγκη σε πολιτιστικό, θρησκευτικό τουρισμό. Η τοπική μας κουζίνα και τα τοπικά μας προQόντα, που αποτελούν τον πυρήνα της μεσογειακής διατροφής (ελαιόλαδο, σύκα, σταφίδα, τυρί σφέλα, παστέλι, κρασί), ανταποκρίνονται πλήρως στις γαστρονομικές, οινολογικές αναζητήσεις των τουριστών. Για όλα αυ26 MUST ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

τά μπορεί ο καθένας να λάβει εύκολα πληροφόρηση από τη νέα πολύ καλή ιστοσελίδα της Νομαρχίας Μεσσηνίας, για την οποία αξίζουν συγχαρητήρια στους υπευθύνους. Για να καταστήσουμε, όμως, τη Μεσσηνία ποιοτικό τουριστικό προορισμό της Μεσογείου, πρέπει εμείς οι πολίτες να οδηγήσουμε και τις Αρχές του νομού μας σε μια νοοτροπία αριστείας. Να ανταποκριθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να καταστήσουμε τη Μεσσηνία έναν προορισμό που θα ανταποκρίνεται στο τρίπτυχο: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ. Για να τα καταφέρουμε όλα αυτά πρέπει να αποκτήσουμε σταδιακά

τουριστική συνείδηση. Είναι ευθύνη όλων μας να ενεργοποιηθούμε και να συμμετάσχουμε χωρίς εξαιρέσεις στο έργο αυτό. Είναι σημαντικό όλο το κοινό και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της Μεσσηνίας να κατέχουν τα ακόλουθα: • Γνώση της τουριστικής υποδομής και προβολής της Μεσσηνίας • Γνώση της Ιστορίας και του πολιτισμού μας • Γνώση καλής συμπεριφοράς, ευγένειας και σεβασμού προς


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

1:59 μμ

τους επισκέπτες, τους εαυτούς μας, τους συνανθρώπους μας και το φυσικό μας περιβάλλον • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Πρέπει να μάθουμε να παρουσιάζουμε τη Μεσσηνία στους επισκέπτες μας με υπερηφάνεια και αγάπη και να αποφεύγουμε τη δυσφήμηση και τις αλληλοκατηγορίες. Πάντοτε να επιδιώκουμε να βοηθούμε τους επισκέπτες όταν ζητούν τη βοήθεια μας. • Με ευγένεια, χαμόγελο, πρόσχαρο τρόπο, με πνεύμα ειλικρίνειας και αγάπης προς τους επισκέπτες μας • Να φροντίζουμε την περιοχή μας να είναι πάντοτε καθαρή • Να σεβόμαστε το φυσικό περιβάλλον • Να προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες μας με επαγγελματικότητα. Πρέπει να βλέπουμε τους επισκέπτες που έρχονται στη Μεσσηνία ως φιλοξενούμενους και ως οικογενειακούς μας φίλους. Τότε θα έχουμε κάνει την πιο εγγυημένη και κερδοφόρα κοινωνικοοικονομική επένδυση του τόπου μας και θα έχουμε συμβάλει στο στόχο μας, που είναι να αυξήσουμε τους επαναλαμβανόμενους τουρίστες. Όλα αυτά, βέβαια, χρειάζονται και τη στήριξη της Πολιτείας, η οποία με σεμινάρια θα εκπαιδεύσει τους πολίτες και τους εργαζόμενους στο στενό τουριστικό τομέα, κάτι που ξεκίνησε ήδη η Νομαρχία Μεσσηνίας. Σωτήρης Βαρελάς Υπ. Διδάκτωρ Παν. Πειραιά http://sotirisvarelas.blogspot.com/

27


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:56 πμ

28

19.960 H πρώτη των πρώτων 19.960... Αυτά είναι τα μόρια που συγκέντρωσε η πρώτη των πρώτων σε όλη την Ελλάδα. Τη λένε Νατάσσα Κορέντη και κατάγεται από το Βόλο. Αν φαντάζεστε ένα κακόμοιρο κορίτσι - φυτό, με τεράστια γυαλιά, χωρίς κινητό και φίλους, άσχημη, που τη βλέπουν τα αγόρια και γελούν, πέφτετε πολύ έξω, όπως και εγώ. Η Νατάσσα είναι ένα απλό κορίτσι, που δε διαφέρει σε τίποτα από τα υπόλοιπα της ηλικίας της. Τη βρήκα μέσα από το Facebook και με μεγάλη χαρά απάντησε σε ό,τι τη ρώτησα (και με μεγάλη χαρά, επίσης, θα μου έδινε μερικά μόρια. Όμως, είναι πια αργά, Νατάσσα μου, όταν σε ήθελα, δεν ήσουν εδώ). 28 MUST ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:56 πμ

29

19.960, γιατί όχι 20.000 αρχικά; Πού χάθηκαν αυτά τα άτιμα τα 40 μόρια; Θα ήμουν αχάριστη, αν καθόμουν να σκέφτομαι από πού στερήθηκα 40 μόρια, αλλά αφού το ρωτάς, ο ένας βαθμολογητής στην έκθεση μου έβαλε 100, ενώ ο άλλος 96, οπότε ο μέσος όρος διαμορφώθηκε στο 98. Να, λοιπόν, πού χάθηκαν τα 40 μόρια! Πώς είναι να έρχονται τα θέματα και να βλέπεις ότι τα ξέρεις όλα; Μου θυμίζεις εκείνες τις ώρες τώρα. Όταν συνειδητοποιούσα ότι τα ’χω λύσει όλα, ήθελα να φωνάξω «γιούπι»! Ούτε εγώ ξέρω πώς ακριβώς συγκρατούσα τον ενθουσιασμό μου! Γι’ αυτό και δεν καθόμουν ποτέ μέχρι το τέλος των 3 ωρών (πλην της έκθεσης). Πάντα παρέδιδα το γραπτό μου νωρίτερα και αποχωρούσα μέσα στην τρελή χαρά! Μόλις έβγαινα έξω, άρχιζε η εκτόνωση! Τι θυσίες έκανες για να βγάλεις αυτά τα μόρια; Δεν έκανα σχεδόν καμία θυσία. Δε στερήθηκα εξόδους ούτε κλεινόμουν στο σπίτι. Είναι κάτι που οι περισσότεροι αμφισβητούν, αλλά είμαι ειλικρινής. Ήμουν απλώς πάρα πολύ συγκεντρωμένη στο μάθημα και αφομοίωνα εκεί αυτόματα κάθε λέξη. Στο σπίτι, όταν διάβαζα, δε σπαταλούσα πολλές ώρες. Λίγες αλλά γεμάτες, ουσιαστικές. Δε χρειάζεται υπερπροσπάθεια, απλώς ωριμότητα. Και αναμφισβήτητα απαιτείται μια αλληλουχία από την Α΄ ως τη Γ΄ Λυκείου, δηλαδή όχι κενά. Πες μας μια τυπική σου μέρα την προηγούμενη χρονιά. Η μέρα ξεκινούσε με ένα βασανιστικό ξύπνημα στις 7 το πρωί. Πήγαινα στο σχολείο πάντα καθυστερημένη. Οι ώρες εκεί περνούσαν ευχάριστα, γιατί είχα φοβερή παρέα, όπου το γέλιο ήταν άφθονο. Έπειτα γυρνούσα σπίτι, έτρωγα, ακολουθούσαν τα φροντιστηριακά μαθήματα και επέστρεφα σπίτι στις 9 περίπου. Διάβαζα μέχρι τις 11, κι έπειτα ύπνος, που για μένα ήταν το κλειδί στην όλη υπόθεση. Είναι κάτι που πολλοί υποτίμησαν φέτος. Όσοι, λοιπόν, τώρα ξεκινούν, να φροντίσουν να θέσουν ένα στόχο, ώστε να έχουν κάποιο κίνητρο για να μην τα παρατήσουν. Επίσης, δε χρειάζεται να μεγαλοποιούν τα πράγματα, απλά να είναι σε εγρή-

ποτελούν ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Είμαι, λοιπόν, της άποψης ότι, αν κάποιος έχει θέληση, μπορεί να συνδυάσει τα πάντα. Εξάλλου, κατά τη γνώμη μου, καλός μαθητής δεν είναι αυτός που γνωρίζει απ’ έξω κι ανακατωτά ένα βιβλίο, επειδή πολύ απλά όλη μέρα το διαβάζει, αλλά αυτός που έχει την ικανότητα με λίγο διάβασμα να καταλάβει την ουσία και από εκεί και πέρα να μπορεί να αυτοσχεδιάσει.

γορση. Τέλος, πρέπει να μην εξαντλήσουν τον εαυτό τους από την αρχή, αλλά να κρατήσουν δυνάμεις για το Μάιο. Να ξέρετε ότι κερδίζει... ο ξεκούραστος! Αγόρι έχεις; Για καφέ πήγαινες ποτέ; Γενικά, έβγαινες; Είχα μια μακροχρόνια σχέση, την οποία διατήρησα και κατά τη διάρκεια της κρίσιμης αυτής χρονιάς, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη γι’ αυτό. Για καφέ πήγαινα πολλές φορές την εβδομάδα, δηλαδή έβγαινα, απλώς άλλαξα τις ώρες των εξόδων, δηλαδή δεν ξενυχτούσα καθόλου. Φροντιστήριο πήγαινες; Φροντιστήριο έκανα όπως όλοι οι φίλοι μου. Όχι, όμως, ιδιαίτερα. Δε συγκρίνεται το ομαδικό πνεύμα με τη στείρα απομόνωση. Υπάρχει μια παράδοση ότι τα παιδιά με τέτοιους βαθμούς, φοράνε γιαλαμπούκες, δεν έχουν κινητό, δε μιλάνε με κανέναν, δεν έχουν πάει ποτέ για καφέ και ποτό και και… Εσύ, όμως, τα ανατρέπεις. Σχολιάσε το. Αυτή η προκατάληψη για τους καλούς μαθητές είναι κάτι που με στενοχωρεί ιδιαίτερα, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, παντού μας κατατρύχουν προκαταλήψεις. Δεν ξέρω αν, όπως λέτε κάνω την ανατροπή, πιστεύω όμως ότι τα παιδιά που μόνο διαβάζουν και στερούνται τις χαρές και τις τρέλες της ηλικίας αυτής, δεν α-

Με τα μόρια που συγκέντρωσες θα μπορούσες να περάσεις παντού, γιατί επέλεξες το Πολυτεχνείο; Και γιατί όχι το Πολυτεχνείο της πόλης σου; Επέλεξα το Πολυτεχνείο, γιατί ήταν ο στόχος μου εδώ και χρόνια. Η μεγάλη βαθμολογία δε θα άλλαζε τα δεδομένα. Άλλωστε, το ΕΜΠ είναι αντάξιό της. Όσο για την πόλη, επέλεξα την Αθήνα, διότι είναι η μόνη πόλη στην Ελλάδα με ευρωπα|κές ίσως προδιαγραφές, εκεί βρίσκονται όλα. Όσο όμορφος κι αν είναι ο Βόλος, δε θα είχε νόημα να μείνω σε μια μικρή πόλη που γνωρίζω πολύ καλά τόσα χρόνια. Η Αθήνα προσφέρει διαφορετικές ευκαιρίες απ’ ό,τι άλλες πόλεις. Πιο ουσιαστικές θα έλεγα. Κι ειδικότερα το ΕΜΠ, είναι ένα ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών, στο οποίο έχουν επενδύσει. Τώρα ξεκινάς μια νέα ζωή, πώς τη φαντάζεσαι; Τη φαντάζομαι γεμάτη. Θέλω κάθε στιγμή να αξιοποιηθεί. Σκοπεύω να ασχοληθώ με ποικίλες δραστηριότητες, έτσι ώστε, όταν αργότερα θα θυμάμαι αυτά τα χρόνια, να νιώθω καλά με τον εαυτό μου, κι όχι τύψεις επειδή τα χαράμισα. Αισθάνεσαι παιδί - θαύμα; Όχι, προς Θεού. Δεν πετάω στα σύννεφα. Αισθάνομαι απλά ώριμο παιδί και τίποτα παραπάνω. Αυτή η επιτυχία με γέμισε χαρά, αλλά σε λίγο καιρό θα ξεχαστεί. Επομένως, αυτό που κοιτάμε είναι να είμαστε το ίδιο συνεπείς και σωστοί στο μέλλον. Κάτι τελευταίο από σένα; Εύχομαι καλή δύναμη σε όσους τώρα ξεκινούν και σε μας τους φοιτητές μια υπέροχη ακαδημα|κή ζωή. Όλα τώρα αρχίζουν! Παναγιώτης Μπαμπαρούτσης

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 MUST 29


ÂÉÂËÉÏ MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

Θέλω να δείξω στους αναγνώστες ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας για την ημερομηνία 21.12.2012. Η ζωή του ανθρώπου δεν είναι μόνο μια συνάρτηση των κινήσεων των ουρανίων σωμάτων ή της θέλησης του θεού, και αυτός άβουλο θύμα της μοίρας του αφού δεν θα είχε καμία επιλογή για τη ζωή του. Είναι κάτι παραπάνω. Ο άνθρωπος μπορεί να διαμορφώσει μόνος του τη μοίρα του, μπορεί να αλλάξει ακόμη και αυτή τη θέληση του θεού αν κατανοήσει τη θέση που κατέχει στο συμπαντικό γίγνεσθαι. Το έτος 2012 αντιπροσωπεύει μια νέα κοσμογένεση, ένα μεγάλο μετασχηματισμό, και μια μετάβαση από μια παγκόσμια ηλικία σε μια άλλη. Ο κόσμος που ζούμε είναι παραμορφωμένος, βαδίζει ανάποδα προς τη λογική και την φύση και μας οδηγεί στον παραλογισμό. Το ημερολόγιο το δικό μας μετά την 21.12.2012 θα δείξει 22.12.2012 και η ζωή συνεχίζεται...

11:57 πμ

30

Όποιος πίστεψε ότι οι νεκροί του πρώτου βιβλίου είχαν πεθάνει διαψεύσθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όταν γύρισαν όλοι οι «άσωτοι». Καταβεβλημένοι από τα στοιχεία της φύσης, από πάθη και έρωτες που δεν τους σήκωνε η πάνω μεριά της γης, τίναξαν από τον γιακά τους τα χώματα και επέστρεψαν θριαμβικά, για να δειπνήσουν όπως άλλοτε με τους ζωντανούς μια νύχτα κόσμος ολόκληρος και το ανθρώπινο δράμα εν οίστρω, μέχρι να έρθει η σεβαστή εκείνη ώρα, το πρώτο χάραμα, να ημερέψουν και να κρυφτούν ξανά ως όφειλαν στα σκότη. Η έρευνα του βιβλίου στηρίζεται σε αστρονομικά στοιχεία εξομοιωτών πλανηταρίου, σε πανάρχαιες επιγραφές, σε αρχαία ημερολόγια και σε αρχαίες παραδόσεις που υπάρχουν διάσπαρτες σε όλη την επιφάνεια της Γης.

Στην Αφρική, λίγο πριν από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου καριέρες στήνονται και γκρεμίζονται, περιουσίες κερδίζονται και χάνονται, για τη δεκατετράχρονη Ματίλντα ο γάμος με τον πλούσιο μαύρο δικηγόρο σηματοδοτεί το απότομο και βίαιο τέλος της παιδικής της ηλικίας. Όμως η πρώτη σύζυγος και μητέρα των παιδιών του είναι αποφασισμένη να μη δεχτεί αυτή την προσβολή. Η Ματίλντα θα παλέψει για την αξιοπρέπειά της με μόνο στήριγμα το νεαρό Bρετανό αξιωματούχο και την αλκοολική γυναίκα του. Εκείνη θα της μάθει αγγλικά. Εκείνος θα την ερωτευτεί παράφορα. Πέντε ζωές τόσο διαφορετικές, πέντε άνθρωποι από τόσο διαφορετικούς κόσμους, αγαπάνε, ερωτεύονται, πονάνε, ζούνε τη μαγεία της Αφρικής.

Ο Παραμυθοράφτης Αν κάποτε περάσεις από την πόλη του Παραμυθοράφτη, θα συναντήσεις μπαμπάδες, ιππότες, μαμάδες, νεράιδες, γιαγιάδες με φτερά πεταλούδας και παππούδες με ολόχρυση ουρά. Κι αν θέλεις, ζήτησέ του κι εσύ μια φορεσιά να σου χαρίσει, με παραμύθια και όνειρα ραμμένη, με τη χρυσοκλωστή της φαντασίας κεντημένη.

Αριστομένους & Νικηταρά 3Α Τηλ.: 27210 28828 30 MUST ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009


Ï

MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

1:14 μμ

31


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:57 πμ

ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑΣ 16 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΗΛ: 27210.85995 cinecenterkal@yahoo.gr

Ο ΒΙΡΤΟΥΟΖΟΣ Ο αρθρογράφος της εφημερίδας οι Τάιμς του Λος Άντζελες Στιβ Λόπεζ (Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ) βρίσκεται σε αδιέξοδο. Ο γάμος του έχει καταρρεύσει, η σχέση με το γιο του είναι ανύπαρκτη, ενώ έχει χάσει και κάθε ενδιαφέρον για τη δουλειά του. Στην προσπάθειά του να βρει ένα ενδιαφέρον θέμα για τη στήλη του, ανακαλύπτει τυχαία ένα σχιζοφρενή άστεγο άντρα, τον Ναθάνιελ Άντονι Έιρς (Τζέιμι Φοξ), ο οποίος τυγχάνει να είναι ένας πολύ ταλαντούχος μουσικός, υπότροφος της σχολής Τζούλιαρντ… Και αυτό που αρχικά φαντάζει απλώς ως ένα καλό θέμα, εξελίσσεται σε μια δυνατή φιλία που μεταμορφώνει και τους δύο, δίνοντάς τους νέα προοπτική στη ζωή τους. Μια ιστορία για την αξία της φιλίας και τη μοναδική δύναμη της μουσικής…

G.I. JOE: Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ COBRA Η επίλεκτη ομάδα κομάντος των G.I. Joe (Global Integrated Joint Operating Entity), με αρχηγό τον Duke είναι γνωστή στα πέρατα της οικουμένης για τον αγώνα της ενάντια στη διαβολική τρομοκρατική οργάνωση Cobra που καθοδηγείται από ένα σκοτσέζο ντίλερ όπλων και απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο.

32

GAMER Στο εγγύς μέλλον, δε θα ζούμε για να παίζουμε, αλλά θα παίζουμε για να ζούμε… Μια νέα μορφή διασκέδασης θα δημιουργηθεί. Το κοινό παγκοσμίως θα παίζει στο Διαδίκτυο μαζικά παιχνίδια προσομοίωσης με πολλαπλούς παίκτες, πραγματοποιώντας τις πιο κρυφές επιθυμίες και φαντασιώσεις τους. Όλα αυτά είναι εφικτά από τον ιδιοφυή Κεν Καστλ, τον ιδρυτή της K-SOFT, της πιο ισχυρής τεχνολογικής εταιρείας στον πλανήτη, που δημιουργεί το θανάσιμο παιχνίδι - φαινόμενο, όπου πλούσιοι παίκτες ελέγχουν θανατοποινίτες σε μια μάχη επιβίωσης. Ο Κέιμπλ, ο νούμερο 1 παίκτης, έχοντας φυλακιστεί εσφαλμένα, δίνει έναν εντυπωσιακό αγώνα για να ανακτήσει την ελευθερία του, αλλά και να πάρει εκδίκηση από τον εμπνευστή του παιχνιδιού.

ΨΗΛΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ Ο 78χρονος Καρλ Φρέντρικσεν, ένας συνταξιούχος πωλητής μπαλονιών, παίρνει τη μεγάλη απόφαση να πραγματοποιήσει το όνειρο της ζωής του: δένει στο σπίτι του χιλιάδες μπαλόνια και πετάει προς τα άγρια τοπία της Νότιας Αμερικής. Στην πορεία όμως ανακαλύπτει ότι δεν είναι μόνος… Μαζί του βρίσκεται ο μεγαλύτερος «εφιάλτης», ένας 8χρονος λαθρεπιβάτης που ακούει στο όνομα Ράσελ και που θέλει επίσης να εξερευνήσει το άγνωστο. Στο ταξίδι τους θα συναντήσουν τους πιο εξωτικούς και παράξενους χαρακτήρες, σε μια περιπέτεια γεμάτη γέλιο, δράση αλλά και συναίσθημα...

---Ενημερωθείτε για τις καθημερινές προβολές του Cine Center στο www.mustmagazine.gr 32 MUST ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:57 πμ

33


ΣΥΝΤΑΓΗ

MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:57 πμ

34

Ψάρι αλά Σπετσιώτα

Τι θα χρειαστούμε: • • • • • • • • • • • •

4 φιλέτα πέρκα 1 κρεμμύδι 4 σκελίδες σκόρδο 3 μεγάλες ώριμες φρέσκες ντομάτες 1/2 φλιτζάνι κόκκινο κρασί 12 μαύρες ελιές 2 κουτ.. σουπ. ελαιόλαδο 1 φύλλo δάφνης ΜαQντανός Αλάτι Πιπέρι 4 ροδέλες από ντομάτα

Πώς το φτιάχνουμε: 1. Πλύνετε τα φιλέτα της πέρκας, σκουπίστε τα με απορροφητικό χαρτί κουζίνας και αλατοπιπερώστε τα. Καθαρίστε το κρεμμύδι και το σκόρδο και ψιλοκόψτε τα. Ψιλοκόψτε και το μαQντανό. Βγάλτε από τις ελιές το κουκούτσι. Πλύνετε τις ντομάτες και τρίψτε τες στον τρίφτη. 2. Σ’ ένα πυρίμαχο σκεύος ρίξτε τη μισή ποσότητα από το κρεμμύδι, το σκόρδο και το μαQντανό. Τοποθετήστε πάνω τους τα φιλέτα της πέρκας. Στρώστε από πάνω άλλη μια στρώση από το υπόλοιπο κρεμμύδι, το σκόρδο και το μαQντανό. Προσθέστε από επάνω την τριμμένη ντομάτα, το λάδι, το κρασί και το φύλλο δάφνης. Βάλτε πάνω από κάθε φιλέτο μια ροδέλα ντομάτας. 3. Ψήστε τα σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 30 λεπτά. 4. Σερβίρετε σε μερίδες αμέσως μόλις βγάλετε το φαγητό από το φούρνο και γαρνίρετε κάθε πιάτο με τις ελιές.

Καλή σας επιτυχία και καλή όρεξη! Τσιλίκος Γιάννης, Chef Restaurant «ΜΟΡΦΕΣ»

34 MUST ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:57 πμ

35


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

36 MUST ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

9/9/2009

11:57 πμ

36


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:57 πμ

37

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 MUST 37


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

1:41 μμ

38

MarketNews κ.α. MYSTIC Το καλοκαίρι τελείωσε και όλοι θα μεταφερθούμε προς τα βόρεια. Έτσι, η ιδανική πρόταση για όσους θέλουν να club-αρουν, δεν είναι άλλη από το mystic, που και φέτος είναι εδώ και μας υπόσχεται ξεχωριστές βραδιές με ελληνικές και ξένες επιτυχίες.

ΡΙΜΕΣ Θα αποτελέσουν κάτι ξεχωριστό, που έλειπε από την πόλη μας. Συγκεκριμένα, σε λίγο καιρό η Καλαμάτα θα αποκτήσει τη δική της μουσική σκηνή, ένα χώρο πολύ προσεγμένο, που θα φιλοξενήσει ακούσματα όλων των τύπων.

PLAYHOUSE Το πιο παιγνιδιάρικο μαγαζί της πόλης είναι και πάλι κοντά μας. Ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα, το Play House επιστρέφει, έτοιμο να μας βάλει κάτω και να ξεχαστούμε παίζοντας με τα μοναδικά παιχνίδια που μπορεί να προσφέρει. Τα λέμε εκεί λοιπόν!

ΚΟΚΚΟΙ ΚΑΦΕ «Κόκκοι»… ένα ξεχωριστό καφέ στο κέντρο της πόλης, που στα 2 χρόνια λειτουργίας του έχει γίνει στέκι. Ξεχωριστή διακόσμηση, φωτεινά χρώματα, άψογο service και φυσικά ο πεζοδρόμος, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Κοντά μας από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Θα τα πούμε εκεί, λοιπόν. 38 MUST ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

1:42 μμ

39

Ο «Θείος» επιστρέφει Ο «Θείος» επιστρέφει με πολλή διάθεση για τρελά ξεφαντώματα, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει. Έτσι, μη διστάσετε να τα δώσετε όλα και να ανεβείτε και πάνω στο τραπέζι. Κανείς δεν πρόκειται να σας παρεξηγήσει!

40 χρόνια ΤΣΑΜΗ Πριν από μερικές μέρες τα Οπτικά Τσάμη γιόρτασαν, στο κεντρικό τους κατάστημα, τα 40 χρόνια λειτουργίας τους, κάνοντας έκπτωση 40% σε όλα τους τα είδη. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, έγινε ένας όμορφος χαμός.


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:58 πμ

40

OMG & 3 LOL!!! Αλκίνοος Ιωαννίδης! Ασφυκτικά γέμισε το Κάστρο της Καλαμάτας, στη συναυλία του αγαπημένου Αλκίνοου Ιωαννίδη. Κατάφερε να μαγέψει το κοινό που δε σταμάτησε να τον χειροκροτά. Βέβαια, υπήρξαν και αρκετοί δυσαρεστημένοι, αφού δεν κατάφεραν να βρουν εισιτήρια και άκουσαν τη συναυλία από το δρόμο.

Πανικός στον Ρέμο Συναυλία έδωσε στην Πύλο ο Αντώνης Ρέμος και ο κόσμος κατέκλυσε τη μαρίνα, κάτι που έκανε εντύπωση και στον ίδιο τον καλλιτέχνη. Να σημειωθεί ότι η είσοδος ήταν ελεύθερη, κάτι που μας άρεσε. Ελπίζουμε να δούμε αντίστοιχες κινήσεις και στην Καλαμάτα.

Ο μεγάλος Βασίλης

ΣΥ.ΜΕ.Φ. Ο Σύλλογος Μεσσήνιων Φοιτητών αποφάσισε φέτος να αλλάξει λίγο τα δεδομένα και να πραγματοποιήσει ένα διήμερο φεστιβάλ στο χώρο του λιμανιού. Έτσι είχαν την ευκαιρία δημότες της πόλης να έρθουν σε επαφή με τα παιδιά του ΣΥ.ΜΕ.Φ. Μετά το φεστιβάλ, ο σύλλογος συνέχισε με μια εκδήλωσηβράβευση στην Κυπαρισσία.

Απαγορευμένη Άννα

Συναυλία έδωσε πριν μερικές μέρες και ο αγαπημένος Βασίλης. Βέβαια, το όλο θέαμα ήταν λίγο περίεργο, αφού δεν είχαμε συνηθίσει τον Παπακωνσταντίνου να τραγουδά και πίσω από τον κόσμο να υπάρχουν σουβλάκια και λουκουμάδες. Όμως, πάντα υπάρχει η πρώτη φορά. 40 MUST ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Δεν ήταν τυχαίο το ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ στις αφίσες της Άννας Βίσση, γιατί αποδείχθηκε απαγορευμένη και η συναυλία της στην Καλαμάτα, μιας και ακυρώθηκε μια μέρα πριν γίνει. Το γιατί δε διεξήχθη, αποτέλεσε θέμα συζητήσεων. Η επίσημη ανακοίνωση ανάφερε ότι υπήρξε πρόβλημα στη μεταφορά του εξοπλισμού. Πάντως, γράφτηκε ότι στην προπώληση είχαν «φύγει» μόνο 1.300 εισιτήρια.. Αν το τελευταίο ισχύει, είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί δεν έγινε η συναυλία.


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:58 πμ

41

Καλλιστεία στην πόλη μας

Saradopoulos vs Papadoniou

Οι ημιτελικοί των Πελοποννησιακών Καλλιστείων διεξήχθησαν στο λιμάνι της Καλαμάτας, με 19 συμμετάσχουσες, από τις οποίες οι 10 πέρασαν στον τελικό, που έγινε στο Λουτράκι. Τη βραδιά έκλεψε ο κύριος Γκρέκης από το Επιμελητήριο, το οποίο θέσπισε το τίτλο MIS ELIA! Άντε και του χρόνου MIS ΣΥΚΟ!!!

Έγιναν και φέτος τα γνωστά σε όλους μας party, τα οποία έτυχε να συμπέσουν. Μάλιστα, ούτε η βροχή στάθηκε ικανή να τα αποτρέψει. Έτσι πλήθος κόσμου βρέθηκε στη Βέργα στο πάρτυ των Βαγγέλη και Χαράς Σαραντοπούλου, όπως και στη Σάντοβα στους Παναγιώτη και Γιάννη Παπαντωνίου. Και του χρόνου, παιδιά!

Νέο site του ΤΕΙ

Από έξω κούκλα, από μέσα πανούκλα! Όταν είδαμε το νέο site του ΤΕΙ, εντυπωσιαστήκαμε.. Όταν, όμως, προσπαθήσαμε να βρούμε, π.χ., το πρόγραμμα της εξεταστικής, καταλάβαμε ότι πρέπει να έχεις τουλάχιστον τον Βill Gates δίπλα σου για να βγάλεις άκρη. Συγγνώμη κιόλας, κύριοι του ΤΕΙ, αλλά το νέο site δεν είναι χρηστικό!

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 MUST 41


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

12:15 μμ

42

ΕΣΤΙΑ ΕΣΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΝΕΑ ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΤΗΡΙΑ Επιτέλους, έφτασε η ώρα να λειτουργήσει η εστία του ΤΕΙ Καλαμάτας, χωρητικότητας περίπου 300 ατόμων, ένα κτήριο που πάλευαν να τελειώσουν εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Στο μεταξύ, σε μερικές μέρες θα παραδοθούν τα νέα κτήρια του ΤΕΙ, που - όπως δήλωσε ο πρόεδρος - φοβάται ότι σε μερικά χρόνια δε θα επαρκούν! Τα δυο αυτά έργα είναι να παραδοθούν τον Οκτώβριο. Άντε καλορίζικα!

ΜΠΑΜΠΗΣΣΤΟΚΑΣ ΣΤΟΚΑΣΣΤΟ ΣΤΟΚΑΣΤΡΟ ΚΑΣΤΡΟ ΜΠΑΜΠΗΣ

Φεστιβάλ Κέντρου Νέων

Και ο δικός μας Μπάμπης Στόκας τραγούδησε πριν από μερικές μέρες στην Καλαμάτα. Ο κόσμος γέμισε ασφυκτικά το Κάστρο και ο τραγουδοποιός κατάφερε να μας ταξιδέψει στις παλιές καλές εποχές των ΠυξΛαξ και όχι μόνο.

Το πρώτο του φεστιβάλ πραγματοποίησε το Κέντρο Νέων Καλαμάτας στο χώρο του Λιμενικού Πάρκου, σε συνεργασία με τον ΟΠΑΝΑΜ. Σειρά εκδηλώσεων έλαβαν χώρα αυτό το δραστήριο διήμερο.

42 MUST ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:59 πμ

43


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:59 πμ

44

γρήγορες αποφάσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά το σύντροφό σας ή συγγενικά πρόσωπα. Κάντε μικρά ταξίδια. Καρκίνος Τάση ευαισθησίας και κακοκεφιάς. Ένας όχι και τόσο καλός μήνας για εσάς. Τα θέματα της οικογένειας προέχουν, γι’ αυτό δώστε βάση σε αυτά τούτο τον καιρό. Σχεδιάστε κάποια μικρή απόδραση. Θα σας κάνει καλό.

Ζώδια Κριός Θα δείξετε μεγάλη ενεργητικότητα αυτό το μήνα. Η τάση για θυμό με οποιαδήποτε πρόκληση θέλει μεγάλη προσοχή, ενώ η επιθετικότητα θα σας καταλάβει αρκετές φορές.. Ο καιρός για ξεκαθαρίσματα σε φιλικές αλλά και συναισθηματικές σχέσεις μάλλον έφτασε. Ταύρος Αποφάσεις και πράξεις που γίνονται σε αυτή την περίοδο θα 44 MUST ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

έχουν διάρκεια και επιτυχία. Τα οικονομικά θέματα θα σας απορροφήσουν την προσοχή. Ευνο|κή περίοδος σε ό,τι έχει να κάνει με σχέσεις, νέες γνωριμίες αλλά και νέα πρόσωπα. Δίδυμοι Τάση να κάνετε αλλαγές, όπως μετακόμιση, αν και αυτές οι αλλαγές δε μοιάζουν να είναι διαρκείας. Προσοχή γιατί η περίοδος αυτή είναι μεταβατική και καλό είναι να μην πάρετε

Λέων Πράγματα που ξεκινούν για εσάς αυτή την περίοδο διαρκούν. Μεγάλη τάση για δημιουργική δουλειά, που σίγουρα θα σας αποφέρει κέρδη. Ευνοείται η σταθερότητα των υπαρχουσών συναισθηματικών σχέσεων. Όσοι είναι μόνοι, έρχονται στο προσκήνιο νέες γνωριμίες. Παρθένος Θέματα υγείας θα σας απασχολήσουν αυτό το μήνα. Η τάση που θα έχετε για κριτική, ίσως να μη σας βγει σε καλό. Ευνοούνται οι αγορές σας και οι σχέσεις σας. Ασχοληθείτε με πράγματα που θα σας ανεβάσουν τη διάθεση και θα σας κάνουν να νιώσετε όμορφα. Ζυγός Αυτό το μήνα ευνοούνται διαπραγματεύσεις νομικών θεμάτων και συναναστροφές με άτομα που έχουν ίδιες απόψεις. Θα υπάρξει μια αστάθεια σε ό,τι αφορά τις σχέσεις σας.. Περίοδος γαλήνης και αρμονίας για εσάς με τάση για κοινωνικές επαφές. Ενδυνάμωση συζυγικών δεσμών και φιλίας.


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:59 πμ

Σκορπιός Σημαντικά γεγονότα κι αλλαγές για τους Σκορπιούς. Ευνοείται η υπομονή κι ο αυτοέλεγχος. Δεν είναι καλή περίοδος για αγορές ή πωλήσεις. Μην κάνετε βιαστικές κινήσεις. Καλός ο μήνας για εσάς στα αισθηματικά σας, πιθανότατα να κάνετε και κάποιο ταξίδι με το σύντροφό σας. Τοξότης Ευνο|κή εποχή για τα επαγγελματικά σας καθώς και για επαφές με άτομα του κοινωνικού σας κύκλου. Είναι καιρός για τη σχεδίαση μακρινών ταξιδιών, όπως και για κάποια αναθεώρηση στις προσωπικές σας σχέσεις. Προσοχή στις εντάσεις. Αιγόκερως Θέματα σχετικά με την καριέρα και την κοινωνική αναγνώριση είναι η κύρια δραστηριότητα αυτού του μήνα. Στον τομέα των σχέσεων επικρατεί σταθερότητα και πληρότητα. Οι αιγόκεροι που είναι μόνοι πιθανότατα να βρουν κάτι που θα έχει ευτυχή κατάληξη. Υδροχόος Ένας μήνας που γίνονται καινούργιες γνωριμίες και φιλίες, από τις οποίες άλλες μένουν κι άλλες φεύγουν ξαφνικά όπως ήρθαν. Καλή εποχή για λήψη αποφάσεων. Επιθυμίες και φιλοδοξίες σας πραγματοποιούνται. Προσοχή στις γρήγορες δεσμεύσεις, μπορεί να σας ταλαιπωρήσουν. Ιχθύες Ο μήνας αυτός θέλει προσοχή στη λήψη αποφάσεων, γιατί στην ατμόσφαιρα επικρατεί σύγχυση και ίσως οδηγηθείτε σε λάθη. Είναι περίοδος χαλάρωσης για εσάς. Προσοχή στην οικογένεια, μπορεί να σας επηρεάσει αρνητικά σε συναισθηματικές σας επιδιώξεις. Βάλτε στόχους.

Μαρία Κυριαζοπούλου

45


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:59 πμ

46

Το σκίτσο του Μήνα από τον Σωτήρη Βαρελά

http://barelskitsa.blogspot.com 46 MUST ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:59 πμ

47


MUST MAGAZINE 26:Layout 1

9/9/2009

11:59 πμ

48

MUST ΤΕΥΧΟΣ 26  

Σεπτέμβριος 2009 Καλοκαίρι; Μustελειωσε αλλα εμείς δεν μασάμε. Συνεντεύξεις από τον Γιάννη Κότσιρα Και την πρώτη των πρώτων Νατάσσα Κορέντη

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you