Page 1

GRATİS ADVİESDİENST Wij geven dienstverlening aan de Belgische gemeenschap waar veel vragen over zijn. Het team van deze adviesdienst bestaat uit advocaat, pedagoog, psycholoog. Ze zijn elk deskundig op hen eigen terrein. Zij zullen adviezen geven op de algemene vragen die er zijn.

OPVOEDING BEGINT IN DE FAMILIE De oudervereniging leeft voor en door de kinderen, ouders en de vrijwilligers die de activiteiten

NAAM

FONKTIE

DAG

UUR

Tülay Öz

Pedagoog,

Dinsdag

10-12

Mustafa Teke

Ouder begeleider

Dinsdag

13-15

Hatice Uysal Sevda Karşıkaya Kader İrbık

Psycholoog,

Woensdag

10-12

Advokaat

Vrijdag

15-17

Vrijdag

15-17

Songül Genç

Pedagoog,

ondersteunen. Dus jullie steun, aanwezigheid of helpende handen zijn de voedingsbron ter volbrenging van onze missie.

Lambermontlaan 434, 1030 Schaarbeek voor meer informatie over de werkdagen /uren van de deskundigen vindt u in onze website. www.tovap.be

LIDMAATSCHAP Om gebruik te kunnen maken van onze activiteiten kunt u gratis lid van turkse oudervereniging worden. Lidmaatschapformulier is af te halen op ons adres of in te vullen via ons website www.tovap.be Na bevestiging door Raad van Bestuur bent u actief lid bij de Turkse oudervereniging

Tel: 02-2454170 Web: www.tovap.be e-mail: info@tovap.be Adres: Lambermontlaan 434, 1030 Brüksel


HOE KUNNEN WE U HELPEN?

www.tovap.be

www.facebook.com/tvb.tovap

www.twitter.com/tvbtovap

Aarzel niet, wacht niet te lang af, maak gebruik van onze deskundigen om samen een oplossing voor te vinden

Turkse Oudervereniging van Belgie De noden en behoeften van de allochtone kinderen, jongeren en ouders vaststellen en hiervoor een dienstverlening verzorgen en een oplossing trachten te vinden vooral op het terrein van opvoeding, cultuur, onderwijs en Ouders informeren over het onderwijssysteem in België.

Missie De oudervereniging wil meewerken aan een positief opvoedend klimaat. . De oudervereniging wil ook een forum zijn waar informatie tussen de ouders enerzijds en de school (coördinator, leerkrachten, en andere medewerkers) in een constructieve sfeer wordt uitgewisseld. Ze verleent advies omtrent thema’s waarover hen om raad wordt gevraagd, of geeft op vraag van ouders uiting aan gemotiveerde voorstellen of bekommernissen m.b.t. thema’s die het welzijn van het kind op school kunnen beïnvloeden of bepalen

Activiteiten van onze vereniging 

GRATİS ADVİES DİENST

ORGANİSATİE VAN VORMİNGSAVONDEN EN FESTİVİTEİTEN

SOCİAAL/KULTUREEL AKTİVİTEITEN

ORGANİSATİE VAN REİZEN

SPORTİEVE AKTIVITEITEN

EDUCATİEVE CURSUSSEN

LEERLİNGEN ONDERSTEUNEN

Visie De oudervereniging is gericht op de samenwerking tussen de ouders en de school met het oog op het onderwijs en het welbevinden van de jongeren. Met open geest alles wat de ouders en hun opgroeiende kinderen bezig houdt te bespreken

www.tovap.be www.facebook.com/tovap.tvb www.twitter.com/tvbtovap

Lütfen çevremizi temiz tutalım. Broşürü yere atmayalım. Yayın no: 002 01-04-2012 m.teke

Coordinator: Mustafa Teke Gsm:0484.54.22.47 Coordinatrice de projet: Tulay Oz Gsm:0487.02.60.58 Secrétaire Générale: Nuray SAGSOZ Gsm:0485.91.86.48

tovap  

tovap,turk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you