Page 1

Eğitimde Değişim ve Dönüşüm Zehra SAYIN – eTwinning UDS


İşbirliği becerisi Dijital okuryazarlık

Problem çözme becerileri

Eleştirel düşünme becerileri

21. Yüzyıl Becerileri

Bağımsız öğrenme becerileri

İletişim becerileri

Yaratıcılı k becerileri


Bilgi Toplumu Stratejisi (DPT – 2020) Bilgi toplumu stratejisinde “sosyal dönüşümün sağlanması”,

“bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş dünyasına nüfuzunun arttırılması”, “vatandaş odaklı hizmetlerin dönüşümü”, “kamu yönetiminde rekabetçi bilgi teknolojileri sektörünün oluşturulma” ve

“küresel, rekabetçi, yaygın ve ucuz iletişim altyapı ve hizmetlerin sağlanması” hedeflenmiştir.


9. Kalkınma Planı 593. Madde : "Bilgi çağının geçiş döneminde ihtiyaç duyulan insan gücü eğitimi için aktif olacak, derslerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını sağlayacak yöntemler geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır”.


Türkiye Hakkında Bazı Bilgiler Asya ile Avrupa kıtaları arasında bir köprü

814.578 kilometre kare yüzölçümü (karasal)

2672 kilometre kıyı şeridi

Kara deniz, Marmara ve Akdeniz ile çevrilmiştir

Yaklaşık 74.000.000 insan yaşamaktadır

Nüfus- Yaş Dağılımı 0 – 14 yaş

29 %

15 – 64 yaş

65%

65+ yaş

6%


Teşekkürler

Eğitimde dönüşüm  
Eğitimde dönüşüm  
Advertisement