Page 1

BALKAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES BALKAN SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Balkan Journal of Social Sciences is a peer-reviewed international journal published twice a year (January and July). The journal encourages interdisciplinary and comparative research, critical scholarship and a diversity of perspectives on social sciences. It serves as a forum for review and discussion based on past and present theoretical or policy-relevant studies, preferably on the Balkan region. You may reach to information about Editorial, Advisory and Scientific Boards, via the links "About the Journal" and then "Journal History" . Balkan Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez yayımlanan (Ocak ve Temmuz), hakemli bir uluslararası dergidir. Dergi sosyal bilimler alanlarında interdisipliner ve karşılaştırmalı araştırmalar, eleştirel çalışmalar ve alternatif yaklaşımları desteklemektedir. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Balkan coğrafyası başta olmak üzere hem teorik hem de uygulamaya yönelik, çalışmaların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi açısından bir forum teşkil etmektedir. Yazı İşleri, Danışma ve Bilim Kurullarıyla ilgili bilgiye "Hakkında" sayfasında, "Dergi Geçmişi" adımından erişebilirsiniz. İndekslendiği Kaynaklar:

2016: INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, 2016 ARALIK İÇINDEKILER ARTICLES BAŞARISIZ BİR ANAYASA YAPIM SÜRECİ: TBMM MECLİS ANAYASA KOMİSYONU’NA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Mustafa Demirkol

PDF

PETROL FİYATLARI, ALTIN FİYATLARI VE HİSSE SENEDİ GETİRİSİ İLİŞKİSİ Hasan Ayaydın, Abdulkadir Barut

PDF

MUSUL OPERASYONUNUN STRATEJİK ÖNEMİ ÜZERİNE Ensar Nişancı

PDF

THE FINANCING OF TECHNICAL INFRASTRUCTURE SYSTEMS EUROPEAN UNION PRACTICES AND TURKEY Abdullah YİNANÇ

PDF (ENGLISH)

KENTSEL ALTYAPI MODELLERİ VE BU MODELLERİN FARKLİ SEKTÖRLER İÇİNDE KARŞILASTIRILMASI Osman Şimşek, Abdullah Yinanç

PDF

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMALARINA GENEL BAKIŞ VE EKONOMİK ETKİLERİNİN YORUMLANMASI Abdullah Emre KELEŞ

PDF

OSMANLI KADINININ “TEŞEBBÜS” KAVRAMINA YAKLAŞIMI “KADINLAR DÜNYASI DERGİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Hatice Baysal, Ahmet Sait Özkul

PDF

ISSN: 2146-8494


BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi International Congress of Management Economy And Policy,

A FAILED PROCESS OF MAKING A NEW CONSTITUTION:AN EVALUATION ON THE CONSTITUTIONAL RECONCILIATION COMMISSION Yazar / Author:

i

Abstract

The constitution and its political reflections are very important in the countries in which the democratization process is not completed, such as Turkey. Time to time, the political debates in Turkey were seen on the constitutional area. When Turkish political history was considered, it can be clearly seen that the constitutions of Turkey were not based on a social consensus. It is one of the reasons that Turkey could not reach a democratic and civil constitution. This constitutional situation creates an undemocratic pressure on the Turkish politics. That is why it is necessary to make a civil and democratic constitutional situation in Turkey. The purpose of this study is to underline of the necessity of a new, democratic and civil constitution for Turkey. Within this scope, the Constitutional Reconciliation Commission that was founded in the Turkish Grand National Assembly and its causes of failure will be underlined.

Key Words: Civil Constitution, Turkish Democracy History, Constitutional Reconciliation Commission

zet ar zaman zaman

elzemdir.

Anahtar Kelimeler: Komisyonu Bu

26-

Nam , mustafademirkol@nku.edu.tr.

1

International Congress of Management . , Siyaset Bilimi ve ,


BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi International Congress of Management Economy And Policy,

1.

olan

kara

-

h

2.

2


BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi International Congress of Management Economy And Policy,

kirse anayasalar, anayasal krizler

ba

kiye Cumhuriyeti

(Yaz

referand -104).

-

Osmanl

Her ne kadar Kanun-

3

-


BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi International Congress of Management Economy And Policy,

cunta

2.1. toplumun hemen her

1998: 10.).

-

Meclis

-

2.2.

2011

4


BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi International Congress of Management Economy And Policy,

Kurulu, 2011).

198

hepsinin yeni an

yapabilme potansiyaline sahiptir.

istikrardan

3. i TESEV).

(https://yenianayasa.tbmm.gov.tr/uyeler.aspx.)

3.1.

5


BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi International Congress of Management Economy And Policy,

(https://anayasa.tbmm.gov.tr/calismaesaslari.aspx).

sivil anayasa

2809131200.html).

m/atilla-kart-ilk-4-maddeyi-degistirmek-mi-istiyor-

tart 6


BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi International Congress of Management Economy And Policy,

yasi partinin iki

anay

7


BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi International Congress of Management Economy And Policy,

Komisyon

4.

Komisyon ilk toplant

4.1.

8


BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi International Congress of Management Economy And Policy,

-sivil

2

11

Toplam

:

13

43

20

Toplam

63

Mu

5

Yasama:

Toplam Mutab

23

28

:

0

12

Toplam

12

:

Toplam

9

12

21

:

1

9

34


BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi International Congress of Management Economy And Policy,

Toplam

35

Mutab

60

GENEL TOPLAM:

112

Toplam

172

Anayasalar en temel anlamda bireyler

veya nedenleri nelerdi?

imparatorluktan

anayasa yapm inde

10


BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi International Congress of Management Economy And Policy,

partilerin komisyonu b

eakademi.org, 13.10.2014).

-

-

-

https://yenianayasa.tbmm.gov.tr/uyeler.aspx. https://anayasa.tbmm.gov.tr/calismaesaslari.aspx http://odatv.com/atilla-kart-ilk-4-maddeyi-degistirmek-mi-istiyor-2809131200.html -2), 131-147

Turhan, M. (1995). Anayas

-413 11


BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi International Congress of Management Economy And Policy,

Tarihi: 13.11.2013. http://setav.org/tr/yeni-anayasa-surecindeneredeyiz/etkinlikler/14156 Keane, J. (1991) The Media and Democracy, Polity Press, Anayasa, SETA, Ankara

12

BAŞARISIZ BİR ANAYASA YAPIM SÜRECİ: TBMM MECLİS ANAYASA KOMİSYONU’NA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME  

BAŞARISIZ BİR ANAYASA YAPIM SÜRECİ: TBMM MECLİS ANAYASA KOMİSYONU’NA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

BAŞARISIZ BİR ANAYASA YAPIM SÜRECİ: TBMM MECLİS ANAYASA KOMİSYONU’NA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME  

BAŞARISIZ BİR ANAYASA YAPIM SÜRECİ: TBMM MECLİS ANAYASA KOMİSYONU’NA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Advertisement