Page 1

BİLGİSAYAR 2

2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi

İletişim Şekli: Grup 3: Çarşamba – Saat: 11:00 – 12:00 Grup 5: Çarşamba – Saat: 15:00 – 16:00 Grup 4: Cuma – Saat: 11:00 – 12:00 Her zaman: balaym@yahoo.com

Öğr. Gör. Mustafa BALAY


Haftal覺k Ders Program覺:


Dersin Tanımı: 

 

 

Microsoft Excel Microsoft Power Point İnternet kullanımı Bilgisayar ve etik Bilgisayarların eğitimde ve okullarda kullanımı.


Dersin Amaç ve Hedefleri: Öğrenciye, bilişim teknolojileri kavramlarını tanıtmak, öğretmek ve bu araçların eğitimde nasıl kullanılabileceği konusunda bilgi sahibi yapmaktır.


Ders için temel kaynak:

•Aylık süreli yayınlanan bilgisayar dergileri


Değerlendirme:

Derse Katılım: %10 Ara Sınav : %40 Bitirme Sınavı : %50 Ara sınavlar ve bitirme sınavları Web üzerinden on-line yapılacaktır.

Lütfen bütünleme veya yaz okulu düşünmeyin!

Bilgisayar II 2013-2014  
Bilgisayar II 2013-2014  

Ders Öğretim Programı Formu

Advertisement