Issuu on Google+

mustadautoline.com

When

battling nature Foto: Rune Kr. Ellingsen

who needs more hassles?

Autoline SelectFish™ System • • • • •

Automatisert linefiske utstyr for all type linefiske Mobilt for vekselbruk - fleksibelt for sesong og fiskefelt Driftes med både monofilament- og tauline Passivt fiskeri - selektivt og bærekraftig Førsteklasses kvalitet på fisken - premium verdi

- A better way to fish


“Linebåter som benytter Autoline SelectFish™ Systemet er kostnadseffektive. Mindre arbeidsintensive operasjoner og fangst av utmerket kvalitet påvirker bunnlinjen. “

- A better way to fish

Christian Hedløv Engh, administrerende direktør Mustad Autoline


Autoline SelectFish™ System Mustad Autoline utvikler og leverer teknologi til verdens linefiskeflåte. Linefiske er en miljøvennlig fangstmetode som også sørger for førsteklasses kvalitet på fisken. Vi i Mustad Autoline jobber hele tiden med nye og innovative løsninger, slik at mere fisk kan fanges med krok og line. Automatisering Egning, kveiling og bruk av lineutstyr ble gjort for hånd frem til tidlig på 70 tallet, da Mustad lanserte Mustad Autoline System som mekaniserte hele linefiskeprosessen. I dag håndterer systemet hele prosessen fra egning, setting og haling av lina, krokrensing og lagring av line og krok. Mindre arbeidskrevende operasjoner og fangst av utmerket kvalitet gir bedre resultat på bunnlinjen. Markedsleder verden over Norge ses på som det naturlige sentrum for fiskeri og fiskerirelatert industri i Nord Europa. Mer enn 700 båter rundt om I verden er utstyrt med Mustad Autoline System. Mustad Autoline er med dette markedsleder i sitt segment og forsyner lineflåten over hele verden. Russland, USA, Island, Færøyene, Grønland, Spania, Frankrike, Chile, Argentina, Korea, New Zealand og Australia er våre hoved markeder, i tillegg til Norge. Agenter og distribusjonsnettverk Mustad Autolines hovedkontor og fabrikk ligger på Gjøvik i Norge. I tillegg til våre salgskontorer i Ålesund (Norge) og Seattle (USA), er vi representert med agenter og distributører i våre hovedmarkeder. Kompetanse, forskning og utvikling Basert på erfaring, kunnskap og tradisjoner utvikler vi løsninger som er innovative og som holder mål under selv de tøffeste forhold. Vi arbeider tett med våre kunder i utvikling, prosjektering og service gjennom hele produktets levetid. Vi bestreber oss på å lære av våre kunder for bedre å forstå linefiske og de daglige utfordringene ombord, dette for å være i stand til å levere forbedrede løsninger og for å møte morgendagens fiskeri. Vi fokuserer på hele prosessen, ikke bare tekniske og mekaniske løsninger, men også helse, sikkerhet og

Innhold Om Mustad Autoline Våre produkter Autoline SelectFish™ System Funksjoner og fordeler Beskrivelse av komponentene Tekniske spesifikasjoner Tegning av et system om bord Kontakt informasjon

Side 1 1 2 3 3 4-5 6

miljø har stor betydning både innenfor vår organisasjon og om bord i båten.

Våre produkter De fleste båtene I dagens linefiskeflåte bruker Mustad Autoline teknologi. Med solide og velutprøvde produkter og vårt globale service nettverk, tilbyr vi de beste garantier for en lønnsom og trygg drift av linefiske. Autoline DeepSea™ System Siste generasjon Mustad Autoline system, Autoline DeepSea™ System, er beregnet for båter på 70 fot eller større som setter og haler 30-65.000 krok daglig i dypere farvann. Autoline Coastal™ System Er en solid og vel utprøvd løsning for båter fra ca 35 fot, avhengig av stabilitet og dekksplass om bord, som setter og haler fra 8 - 25000 krok i kystnære områder ofte med utfordrende bunnforhold. Autoline SelectFish™ System Autoline SelectFish™ er utviklet og tilpasset for å gjøre linefiske enda mer driftsvennlig og effektivt. Det er et nytt og fleksibelt trommelbasert system med en enkel påklipsings og avklipsings teknologi. Krok med forsyn og klips lagres på separate magasiner for enkel lagring og håndtering, mens hovedlinene spoles på tromler. Utstyret setter og haler fra 8 - 16000 krok i kystnære områder ofte med utfordrende bunnforhld. Ideelt for båter fra 35 fot.


Autoline SelectFish™ System Mustad Longline AS har utviklet et «state of the art» autoline system designet for mindre fiskefartøyer fra ca. 35 fot. Det nye, kompakte og brukervennlige Autoline SelectFish™ Systemet.

Oppdag de mange fordelene • Førsteklasses kvalitet - maksimal salgsverdi • Ferskt agn, høy egneprosent og økt antall krok i sjøen gir bedre fangst • Mindre arbeidskrevende operasjoner og forbedret sikkerhet ombord gir motivert mannskap • Fleksibel bruk både med monofilament og tauline • Leverandør med lang erfaring og gode rutiner for service og ettermarked gir grunnlag for en sikker investering • Minimal innvirkning på øko-systemet, ingen ødeleggelser av havbunnen • Selektivt, passivt og bærekraftig fiskeri med tanke på fremtiden! Funksjon Autoline SelectFish™ systemet er et automatisert og driftssikkert linefiske utstyr som håndterer både monofilament line Ø3 mm og tauliner opp til Ø5,5 mm. Dette gjør systemet meget fleksibelt til bruk for forskjellige fiskemetoder, både fløytline og bunnline. Den innovative Autoline SelectFish™ teknologien baseres på et robust klips og kule system som automatisk skiller forsyn og line fra hverandre under haling og setting. Under setting blir forsyn og krok automatisk klipset på kulene på hovedlinen og under haling blir krok og forsyn frigjort og adskilt fra linen. Krok med forsyn føres automatisk inn på separate magasiner for plassbesparende lagring, mens linen blir spolet på tromler. Systemet er kompakt og brukervennlig Automatisert linefiske gir grunnlag for et mindre

arbeidskrevende og effektivt arbeidsmiljø om bord sammenlignet med konvensjonelt linefiske. Ingen tunge løft av linestamper og mindre arbeidskrevende operasjoner om bord skaper bedre arbeidsmiljø og gir motivert mannskap. Det kreves kun to personer i tillegg til skipper for effektivt å kunne operere og drifte et Autoline SelectFish™ systemet. Autoline SelectFish™ systemet er designet for å være plassbesparende, fleksibelt og robust. Systemet er konstruert for enkel installasjon på forskjellige typer fartøyer, og er oppdelt i 5 grunnenheter som kan plasseres fritt. Dette gjør monteringen fleksibel, og det er lett å oppnå en jevn vekt fordeling over dekket. Den totale vekt inkl. ca. 100 magasiner er ca. 1400kg, pluss liner og krok. Kystflåten som velger Autoline SelectFish™ systemet blir mer kostnadseffektive. Egnemaskinen om bord besørger ferskt agn på kroken i tillegg til høy egneprosent og økt antall krok i sjøen og gir totalt bedre fangst. Man egner kun den kroken som settes i sjøen. Betydelige kostnader for håndegning av krok og logistikk på land blir borte. Linefiske er en selektiv, passiv og bærekraftig fangstmetode som ikke ødelegger den naturlige faunaen og dyrelivet på havbunnen. Øko-systemet bevares intakt, og fiskeri bedrives i takt med naturen.


- a better way to fish Mustad SelectFish System er et nytt og fleksibelt trommelbasert system som kan kombineres med forskjellige fangstmetoder og utstyr, alt avhengig av fiskesesong og områder. SelectFish™ systemet er utviklet og tilpasset for å gjøre linefiske enda mer driftsvennlig og effektiv. Komponentene som inngår Sette enhet med påklipser, egnemasking og uthaler klipser automatisk forsyn og krok på hovedlinen, kutter agnet og egner kroken, med en hastighet på opp til 180 krok/min.

Tekniske spesifikasjoner Total vekt: Ca 1400 kg (3100 lbs)

Hale enhet med Spill SF V315, rekkerull og krokLine kapasitet per trommel: renser haler linen fra sjøen over rekkerullen og opp 9.000 meter Ø3 mm (29520 fot ø 0.12 “) i båten. Fisken blir automatisk frigjort fra kroken og 4.500 meter Ø5.5 mm (14750 fot ø 0.22 “) kroken fortsetter gjennom krokrenseren som vasker og renser krok og forsyn. Utstyret blir så ledet Magasin: gjennom rør til splitte og avklipser. Krok kapasitet per magasin: 120 Visste du at det kreves kun 2 vekt: 3 kg (6.6 lbs) personer for å Inntrekker enhet med splittemaskin og avklipser Materiale: extrudert aluminium operere et skiller og avklipser krok med forsyn fra hovdeAutoline linen, og fører disse inn på magasinet for Type krok: SelectFish™ System lagring med en hastighet på ca 30 krok/min. Beskrivelse: EZ 11/0 Materiale: Rustfritt stål Separat lagring av krok og line Magasinene er laget av ekstrudert aluminium som Type line: minimerer vekten og gjør magasinene enkle å håndMonofilament Ø3.0 mm (0.12 “) tere om bord. Hvert magasin har en lagringskapasitet Tauline Ø5.5 mm (0.22 “) på 120 krok, og er designet for å låse fast krok, forsyn Kontakt oss for andre dimensjoner og typer. og klips så de ikke faller av og at forsyn vaser seg. Ny krok kan enkelt mates inn på magasinet ved behov. Avstand mellom krokene på hovedlinen: Separat lagring av krok, forsyn og hovedline gjør det 1.70 m (67 “) mulig å lagre et større antall krok på båten. Kontakt oss for andre avstander. Lagring av magasin tilpasses etter mulighetene på den enkelte båten. Egne hastighet: Maks 180 krok per minutt. Linen oppbevares på plassbesparende tromler som enkelt kan byttes både forfra og bakfra i tromHastighet spill SF V315: mel enhenten. Hver trommel kan romme opp til Maks 125 m/min. 9.000 meter monofilament line, Ø3mm, eller 4.500 meter polyester line, Ø5.5mm. Systemet er hydraulisk Krav til hydraulikk: drevet og er styrt via hydrauliske proporsjonal ventil1. Minimum 70 liter / min (18.5 gallons) variabel pumer for å gi en flytende og stabil drift. pe med 120 bar (1740 psi) konstant trykk. Systemet fjerner risikoen for linevaser, og fartøyet 2. (Spill) Minimum 35 liter / min (9.25 gallons) konkan effektivt lagre flere tromler om bord, alt avhengig tinuerlig pumpe, 200 bar (2900 psi) konstant trykk. av ønsket kapasitet.


Autoline SelectFish™ System Eksempel på Autoline SelectFish™ System om bord på båten. Sette enhet

Splittemaskin

• påklipser • egnemaskin • uthaler

Trommel enhet

avklipser

Magasiner

Eksempler på magasinlagringsenheter


“Å jobbe på havet er en stor nok utfordring - uten at jeg skal bekymre meg for utstyret i tillegg”

Hale enhet

rekkerull Krokrenser

- A better way to fish

• •


Hovedkontor Mustad Autoline AS Postbox 41 / N-2801 Gjøvik Raufossveien 40 /2821 Gjøvik Norge

Web: mustadautoline.com Phone: +47 70 10 75 80 E-mail: mail@mustadautoline.com

Salgskontor Norge Mustad Autoline AS - Ålesund Web: mustadautoline.com Gangstøvikvegen 4 Phone: +47 70 10 75 80 6009 Ålesund E-mail: mail@mustadautoline.com Norge Sales office USA Mustad Autoline inc. Web: mustadautoline.com 4240 Gilman PL W, Bay B Phone: +1 206 284 4376 Seattle, WA 98199 E-mail: mail@mustadautoline-usa.com USA

- A better way to fish

mustadautoline.com

Kontakt informasjon:

Mustad Autoline AS reserve themselves against any printing errors and make reservation for changes in the instructions, specifications and designs. The contents in this brochure are indicative informajson. For the latest updates we refer to our website: mustad-autoline.com 2014-01


Mustad Autoline SelectFish - norwegian