Page 1

mustadautoline.com

When

battling nature

who needs more hassles?

Utforsk mulighetene!

Autoline Coastal™ System • • • • •

Førsteklasses kvalitet på fisken - maksimal salgsverdi Ferskt agn - økt antall krok i sjøen Høy effektivitet - bedre sikkerhet ombord Mindre arbeidskrevende operasjoner Passivt fiskeri - selektivt og bærekraftig

- A better way to fish


“Linebåter som benytter Mustad Autoline™ Systemet er kostnadseffektive. Mindre arbeidsintensive operasjoner og fangst av utmerket kvalitet påvirker bunnlinjen. “

- A better way to fish

Christian Hedløv Engh, administrerende direktør Mustad Autoline


Autoline Coastal™ System Mustad Autoline utvikler og leverer teknologi til verdens linefiskeflåte. Linefiske er en miljøvennlig fangstmetode som også sørger for førsteklasses kvalitet på fisken. Vi i Mustad Autoline jobber hele tiden med nye og innovative løsninger, slik at mere fisk kan fanges med krok og line. Automatisering Egning, kveiling og bruk av lineutstyr ble gjort for hånd frem til tidlig på 70 tallet, da Mustad lanserte Mustad Autoline System som mekaniserte hele linefiskeprosessen. I dag håndterer systemet hele prosessen fra egning, setting og haling av lina, krokrensing og lagring av line og krok. Mindre arbeidskrevende operasjoner og fangst av utmerket kvalitet gir bedre resultat på bunnlinjen. Markedsleder verden over Norge ses på som det naturlige sentrum for fiskeri og fiskerirelatert industri i Nord Europa. Mer enn 700 båter rundt om I verden er utstyrt med Mustad Autoline System. Mustad Autoline er med dette markedsleder i sitt segment og forsyner lineflåten over hele verden. Russland, USA, Island, Færøyene, Grønland, Spania, Frankrike, Chile, Argentina, Korea, New Zealand og Australia er våre hoved markeder, i tillegg til Norge. Agenter og distribusjonsnettverk Mustad Autolines hovedkontor og fabrikk ligger på Gjøvik i Norge. I tillegg til våre salgskontorer i Ålesund (Norge) og Seattle (USA), er vi representert med agenter og distributører i våre hovedmarkeder. Kompetanse, forskning og utvikling Basert på erfaring, kunnskap og tradisjoner utvikler vi løsninger som er innovative og som holder mål under selv de tøffeste forhold. Vi arbeider tett med våre kunder i utvikling, prosjektering og service gjennom hele produktets levetid. Vi bestreber oss på å lære av våre kunder for bedre å forstå linefiske og de daglige utfordringene ombord, dette for å være i stand til å levere forbedrede løsninger og for å møte morgendagens fiskeri. Vi fokuserer på hele prosessen, ikke bare tekniske og mekaniske løsninger, men også helse, sikkerhet og

Innhold Om Mustad Autoline Våre produkter Autoline Coastal™ System Funksjoner og fordeler Beskrivelse av komponentene Tekniske spesifikasjoner Tegning av et system om bord Kontakt informasjon

Page 1 1 2 3 3 4-5 6

miljø har stor betydning både innenfor vår organisasjon og om bord i båten.

Våre produkter De fleste båtene I dagens linefiskeflåte bruker Mustad Autoline teknologi. Med solide og velutprøvde produkter og vårt globale service nettverk, tilbyr vi de beste garantier for en lønnsom og trygg drift av linefiske. Autoline DeepSea™ System Høyteknologisk, state of the art og toppmodellen av Mustad Autoline systemer. Skreddersys til båter fra 70 fot. Setter og haler 30-65.000 krok pr dag på dypt farvann. Autoline Coastal™ System Er et solid og vel utprøvd system for båter fra ca 30 fot, avhengig av stabilitet og dekksplass om bord. Setter og haler fra 8 - 25000 krok i kystnære områder ofte med utfordrende bunnforhold. Autoline SelectFish™ System Er utviklet og tilpasset for å gjøre linefiske enda mer driftsvennlig og effektivt. Det er et nytt og fleksibelt trommelbasert system med en enkel påklipsings og avklipsings teknologi. Krok med forsyn og klips lagres på separate magasiner for enkel lagring og håndtering, mens hovedlinene spoles på tromler. Utstyret setter og haler fra 8 - 16000 krok i kystnære områder Ideelt for båter fra 35 fot.


Autoline Coastal™ System Autoline Coastal™ System er designet for båter fra ca 30 fot, avhengig av stabilitet og dekksplass om bord, som setter og haler fra 8 - 25000 krok i kystnære områder ofte med utfordrende bunnforhold. Systemet krever liten plass og er pålitelig og enkelt å vedlikeholde.

De største fordelene • Optimal kvalitet på fisken - best pris • Reduserte egnekostnader • Mindre arbeidskrevende operasjoner • Motivert mannskap • Et solid og vel utprøvd system • Lave vedlikeholdskostnader • Selektivt, Passivt og bærekraftig fiskeri

Funksjoner Setting, haling og lagring Fiskeprosessen med et Autoline Coastal System kan deles inn i tre prosesser: sette prosessen, hale prosessen og lagrings prosessen. Setting av line Når den første bøyen og ankeret er kastet over bord, blir linen dratt ut fra lagringsmagasinene og krokene går fortløpende gjennom egnemaskinen og egnes før de settes i sjøen. 3 krok pr sekund Coastal egnemaskinen har en settehastighet på opp til 3 krok pr sekund, avhengig av hastigheten på fartøyet og avstanden mellom krokene på lina. Et patentert egnesystem sikrer presis egning av kroken. Egnemaskinen betjenes av en person som mater maskinen med agn. Haling av lina Ved hjelp av halestasjonen blir lina halt opp av sjøen,

over rekkerullen og gjennom en krokrenser. Fisken blir tatt av kroken før line, krok og forsyn går gjennom krokrenseren for spyling og rengjøring. Bruket dras videre gjennom rør til splittemaskinen. Lagringssystem Splittemaskinen SP2000 separerer krok og forsyn raskt og effektivt fra hovedlina, og leder automatisk krokene inn på magasiner hvor skadet krok kan rettes eller erstattes. Hovedlina kveiler seg og blir hengende under magasinet, og magasinene lagres for eks. i et Coastal MagPacker system. Splittemaskinen opererer synkront med haleenheten. Effektivt og brukervennlig Fiske med Autoline Coastal System tilrettelegger for et godt arbeidsmiljø for mannskapet om bord. Det er ingen håndtering av tunge stamper med håndegnet krok og generelt mindre arbeidskrevende operasjoner om bord. Økt sikkerhet og effektivt fiske gir grunnlag for motivert manskap, og enklere rekrutering. Kostnadseffektivt Fiske med Autoline System reduserer den totale arbeidsmengden betydelig, der bl.a. bortfall av utgifter til håndegning fører til reduserte drifts og bemanningskostnader. Flere krok blir satt i sjøen, og erfaringsmessig vil forbruket av agn bli redusert pr. krok ved bruk av egnemaskin. Dette, sammen med fangst av beste kvalitet, gir fiske med Autoline system muligheter for økte inntekter. Bærekraftig fiskeri Linefiske er en selektiv, passiv og bærekraftig fiskemetode. Havbunnen blir ikke ødelagt og innvirkningen på økosystemet er minimal.


- a better way to fish Autoline Coastal System er en solid og vel utprøvd løsning utviklet og produksert i Norge.

Komponentene CoastalBaiter™ Coastal egnemaskinen har et kompakt design, krever liten plass, og er designet med Mustad Autolines pålitelige og patenterte egne system: RotoBaiter™. Maskinen egner krok fra størrelse 11/0 til 15/0 med en hastighet opp til 180 krok pr minutt, og betjenes av en person. CoastalHauler™ CH V med integrert krokrenser Halestasjonen drar bruket opp fra havet, over rekkerull, gjennom avangler og krokNEW renser. Bruket hales videre gjennom rør som leder til splittemaskinen. Halestasjonen kan leveres med standard børster eller roterende børster for krokrensing. Splittemaskin SP2000 Hovedfunksjonen for splittemaskinen er å separere krokene fra hovedlina og føre dem inn på magasiner. Dette gjøres automatisk og i takt med at bruket hales ombord. Den spesialdesignede krok guiden reduserer slitasje på utstyret og sikrer effektiv lagring. Splittemaskinen har innebyggede høytrykksdyser for rengjøring av krok og line. Coastal MagPacker™ MagPacker™ Coastal lagringssystem er utviklet med vekt på sikkerhet og funksjonalitet. En person betjener stasjonen, og magasinene kan flyttes til sette- og haleposisjon med enkle håndbevegelser. Opbevaringssystemet for magasinene ombord tilpasses etter behov. Coastal HandyMag™ Et enkelt og funksjonelt lagringssystem for krok og line, designet for båter med begrenset lagringsplass for magasiner. RotoCleaner™ / Standard krokrenser Ved bruk av haleutstyr uten innebygget krokrenser, anbefaler vi RotoCleaner™ krokrenser som renser krok

og line, selv når du bruker agn med seigt skinn. Autoline standard krokrenser er et alternativ.

Technical specifications Båt : fra 30 fot, avhengig av stabilit og dekksstørrelsen Krok: EZ 11/0 - 15/0 og sirkel 12/0 - 14/0 Line: Ø 5.5 - 11.5mm

CoastalBaiter™

Vekt: 140 kg (311 lbs) Strømkilde: Hydraulisk Egne prosent min. 90% Trykkfall:110/70 bar Oljeflyt: 16/28 l/min Egne hastighet: opp til 3 krok/sek.

CoastalHauler™ CH V

Vekt: 280 kg (622 lbs) Halehastighet: 120 m/min Trykkfall: maks. 180 bar/nom

Hook separator SP2000

Halekraft: maks. 495 - 990 kg Oljeflyt: 43 - 86 l/min

Vekt: 300kg (667 lbs) Trykkfall: 35-40 bar Hale hastighet: 111 m/min

Hydraulikkmotor:160 ccm Oljeflyt: 16 l/min

Coastal MagPacker™

For standard og justerbare NYHET magasin

Vekt: 220 kg (489 lbs)*

*(10 magasin/ 3 m, uten krok og line)

Magasin lengde: 2.0 - 4.0 m Antall magasin per enhet: 7 - 20 magasin

RotoCleaner™

Weight: 180 kg (400 lbs.) Hydraulic motor: 80 ccm (4.88 in3) x 4 Pressure drop: 90 bar (1300 psi)

Standard krokrenser

Vekt 156 kg / (347 lbs)

Motor speed: 30 rpm Oil flow:8 l/min (2,1gal/min) 4 rotating brushes

3 sett m børster


Autoline Coastal™ System Eksempel på Autoline Coastal™ System om bord på båten.

Coastal MagPacker™

Egnemaskin: CoastalBaiter™

Splittemaskin SP2000-03

Hale enhet: CoastalHauler™ CH V


«Utstyret er effektivt og enkelt i bruk. Båten vår holder den Islandske rekkorden i fangst på en dag; 20.6 tonn - det taler vel for seg selv!» Arnar Ragnarson Captain of “Ragnar”

Signer for Mustad Autoline Service avtale Årlig inspeksjon av utstyr Rabattavtaler Utvidet support Worldwide leveringsservice

Kontakt oss for mer informasjon

- A better way to fish

• • • •


Headquarters Mustad Autoline AS Postbox 41 / N-2801 Gjøvik Raufossveien 40 /2815 Gjøvik Norway

Web: mustadautoline.com Phone: +47 70 10 75 80 E-mail: mail@mustadautoline.com

Sales office Norway Mustad Autoline AS - Ålesund Web: mustadautoline.com Gangstøvikvegen 4 Phone: +47 70 10 75 80 6009 Ålesund E-mail: mail@mustadautoline.com Norway Sales office USA Mustad Autoline inc. Web: mustadautoline.com 4240 Gilman PL W, Bay B Phone: +1 206 284 4376 Seattle, WA 98199 E-mail: mail@mustadautoline-usa.com USA

- A better way to fish

mustadautoline.com

Contact information:

Our distributor:

Mustad Longline AS reserve themselves against any printing errors and make reservation for changes in the instructions, specifications and designs. The brochure contains indicative information. For the latest updates we refer to our website: mustad-autoline.com 2014-01

2014 Autoline Coastal System - norwegian  

Linefiske er en miljøvennlig fangstmetode som også sørger for førsteklasses kvalitet på fisken. Vi i Mustad Autoline jobber hele tiden med n...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you