Page 1

C

No busqui més!

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Número 30 · Juny 2012

Neix Xenon, l’assegurança d’automòbil més competitiva de Mussap

A Mussap té tot el que necessita…

Mussap: l’entitat asseguradora més propera als mediadors

• Tracte directe i personalitzat • Productes innovadors i a mida • Xarxa assistencial d’alta qualitat • Solvència i qualitat certificada

Revista informativa del grup Mussap

Llar&Lloguer, la nova solució de Mussap per a l’arrendador

Entrevista a Montserrat Fernández, experta en assegurances de vehicles

www.mussap.net Compromesos amb la mediació Mussap recolza i confia plenament en el mediador com a la figura idònia per a comercialitzar els seus productes i assessorar cada client. No deixi passar l’oportunitat de col·laborar amb nosaltres. Sol·liciti la visita d’un comercial perquè li exposi els productes i serveis que podem oferir-li.

Posi’s en contacte amb nosaltres: mussap@mussap.net - Tel. 93 295 63 20

Mútua d’Assegurances i Reassegurances a P.F.

Mútua d’Assegurances i Reassegurances a P.F.


REVISTA30_CAT copia8_revistamussap 12/06/12 20:31 Página 2

Editorial

Hi ha futur!

Posar-se a escriure un editorial i no parlar de la crisi,

tant, tots sabem que, si els fruits del treball i de l’e-

del sistema financer, dels polítics, de la situació de l’e-

conomia se’ls emporta un tercer que no és del país,

conomia i de tot allò que ens pugui afectar a nosal-

res de bo no es queda a casa nostra. El sentit co-

tres, com a sector, resulta ben difícil, ja que tenim el

mú, el seny, sempre té raó.

cap envaït d’aquests assumptes. Posaré, per tant, tots els sentits a no caure en aquest parany i parlaré de

Hi ha futur, i tant, que en tenim, de futur! La innova-

Mussap, la nostra entitat, i de les persones.

ció, l’enginy, la qualitat, la feina ben feta i la solidaritat de les empreses i els seus empresaris, dels comer-

El 25 de maig passat, Mussap va celebrar el vuitantè

ciants i els distribuïdors, dels consumidors i, ben

aniversari amb una colla d’amics. Ens vam trobar amb

entès, de tots els qui formem la gent d’aquest país,

els mediadors de tota la vida, amb els quals hi ha un

ens fa comprendre que sí, que hi ha futur!

autèntic vincle d’amistat des de fa molts anys. I, arran d’aquesta entranyable trobada, puc dir-vos que vaig

Lluís Cañabate Ripollès

percebre que les persones ens hem tornat molt més

Director general de Mussap

sensibles a l’amistat. Són valors humans que avui, molt especialment en aquests moments difícils, apreciem i gaudim amb força intensitat. És ben cert que la impossibilitat de fer-hi res, amb la realitat del món, fa que mirem el nostre entorn i veiem que sempre tenim al costat la família i els amics, que són els éssers més ferms i propers que tenim. I, precisament, vull traslladar aquesta reflexió al nostre entorn professional. Nosaltres som una entitat d’aquí, que treballem per a la gent d’aquí, amb la gent d’aquí i, en el cas de la nostra celebració, per exemple, ens vam trobar en un celler d’un empresari d’aquí, on treballen persones d’aquí i que fa servir productes dels pagesos d’aquí. Aquest és el principi de solidaritat que ens cal enfortir, en aquests moments. Només si tenim clar que hem de preocupar-nos dels més propers, amb fermesa, hi ha futur. Hi ha futur sempre que tinguem clar aquest principi de solidaritat com a poble, com a empresaris, com a ciutadans. Aquesta és una clau de futur que no fan servir gaire els qui governen i depenen d’un sistema neoliberal. El neoliberalisme és contrari a plantejaments com el que proposo. Això no obs-

2 entrepersones


REVISTA30_CAT copia8_revistamussap 12/06/12 20:31 Página 3

Mussap

Mussap: l’entitat asseguradora més propera als mediadors

A diferència de la gran majoria d’asseguradores, els mediadors de Mussap saben que quan han d’efectuar una gestió sempre tindran al costat un professional que els atendrà i resoldrà la seva sol·licitud tan sols marcant un número. Un valor que millora tant l’eficiència com l’atenció a l’assegurat.

M

algrat la dificultat del context econòmic, Mussap continua vetllant per la continuïtat de la seva essència: el tracte directe i personalitzat als mediadors, als quals moltes asseguradores han renunciat en pro de serveis de call center. Aquest és el valor diferencial i el compromís de l’entitat des del primer dia, ara fa 80 anys. Preservar aquest model, altament valorat per la mediació, exigeix treballar quatre aspectes bàsics: la formació interna, una plantilla motivada, un sistema orientat a l’eficiència i a la qualitat, i una plataforma que permeti als mediadors accedir directament a tot el personal de la mútua.

que calen en cada moment i, a efectes pràctics, millorar la seva capacitat i agilitat en la resolució de tot tipus de tràmits. Pel que fa al sistema, orientat a la qualitat i a l’eficiència, Mussap aposta per situar una persona de referència per a cada sinistre, de manera que aquell professional conegui a fons el cas i es responsabilitzi de la seva gestió des del començament fins al final, facilitant en gran mesura el seguiment dels mediadors i accelerant-ne els terminis de resolució. El fet de ser una entitat sense afany de lucre facilita l’orientació al servei de tota l’organització, ja que permet destinar tots els beneficis a la millora contínua. Per arribar a la màxima eficiència del sistema, Mussap destina, a més, una forta inversió econòmica a la plataforma de comunicació amb la mediació, que es veu millorada i actualitzada constantment i permet als mediadors fer tots els tràmits i les gestions online amb tota facilitat.

Coixinet 2012 Disposar d’una plantilla compromesa amb els mediadors i el millor servei és bàsic en aquesta comesa. Els mediadors saben que sempre poden comptar amb l’atenció d’un professional bon coneixedor de l’entitat i de les seves necessitats, capaç de resoldre qualsevol incidència de manera autònoma i àgil. De la mateixa manera, l’aposta per un pla de formació interna d’alt perfil permet tenir tot l’equip humà actualitzat amb els coneixements

El coixinet 2012, a disposició dels mediadors L’accés directe a tot el personal de Mussap és, finalment, un dels signes d’identitat de la mútua: tota la mediació té a les mans l’organigrama funcional de l’entitat, incloent-hi el nom, la funció, el telèfon directe, el correu electrònic i el codi d’usuari de cada empleat de Mussap. Aquest exercici de transparència i d’accessibilitat permet estalviar un temps preciós als corredors a l’hora d’iniciar els tràmits d’un sinistre o de fer qualsevol altra gestió. Contactar amb el professional desitjat amb tan sols una trucada de telèfon, sense haver de passar per call centers o operadors, és, sens dubte, un gran avantatge per als mediadors. Per tal de facilitar encara més el contacte amb els empleats de Mussap, l’entitat produeix de manera periòdica un coixinet per al ratolí de

l’ordinador en el qual es detallen els contactes i les funcions de tots els professionals, així com els telèfons de tots els serveis assistencials de l’asseguradora: més a mà, impossible. El nou coixinet 2012, amb l’organigrama totalment actualitzat, ja s’ha començat a distribuir entre tots els mediadors.

Tracte directe i personalitzat Mussap vol donar als seus serveis l’agilitat de resposta que necessiten els mediadors. Per això disposa d’estructures funcionals no subjectes a pautes de decisió jeràrquiques. Així, procura que el personal que ha d’atendre el mediador disposi dels coneixements i autoritat suficient per poder atendre peticions amb la màxima rapidesa. Tot el personal de gestió, inclòs el de direcció, disposa de telèfon amb una línia personal al servei dels mediadors per facilitar la comunicació i que aquests puguin contactar directament per resoldre un problema o realitzar consultes urgents.

mussap

3


REVISTA30_CAT copia8_revistamussap 12/06/12 20:31 Página 4

P ro d u c t e s

Llar&Lloguer, la nova solució de Mussap per a l’arrendador El nou producte de Mussap reuneix les prestacions de Doble Sostre i Lloguer Protegit configurant una assegurança a la mida del propietari d’un habitatge de lloguer. Llar&Lloguer cobreix els danys al contingut i al continent i garanteix l’abonament del lloguer en casos de morositat: tot en un sol producte i a un preu més competitiu.

C

ada vegada més propietaris desisteixen de vendre el seu habitatge i es decideixen per llogar-lo per obtenirne una rendibilitat, mentre que cada cop més ciutadans opten pel lloguer per la impossibilitat d’accés a un habitatge en propietat. En una conjuntura com aquesta, Mussap ha tornat a innovar per oferir l’assegurança ideal per a l’arrendador en aquests

El propietari pot adequar l’assegurança a les seves necessitats en cada moment, retirant la cobertura de lloguer durant el temps que no tingui inquilins. temps: un sol producte que protegeix tant la llar com el seu lloguer i que, com que és un únic contracte i exclou cobertures no necessàries, resulta en una prima més econòmica que la de dues assegurances independents. En el seu moment, Mussap ja es va avançar llançant Lloguer Protegit, la primera assegu-

4 entrepersones

rança que proporcionava tranquil·litat a l’arrendador en garantir-li el cobrament del lloguer en cas d’impagament de l’inquilí, ajudarlo a recuperar l’habitatge al més aviat possible, compensar-lo pels potencials desperfectes i/o robatoris de contingut i assistir-lo en la defensa jurídica. L’assegurança responia a una necessitat de seguretat creixent després de l’inici de la crisi econòmica i del mercat immobiliari. Tres anys després, Mussap supera aquest producte amb Llar&Lloguer, una pòlissa que, en un sol contracte, cobreix contingut, continent i risc d’impagament. Com que es tracta d’un sol producte i amb una prima més econòmica, resulta molt atractiu en el context actual, ja que permet estalviar al mutualista i proporciona al mediador la possibilitat d’oferir una solució adequada a aquesta necessitat específica. Les cobertures necessàries: ni una més ni una menys Llar&Lloguer suma a Lloguer Protegit moltes de les cobertures de l’assegurança multirisc de la llar, Doble Sostre, per crear un únic producte que cobreix totes les necessitats del propietari d’un habitatge en lloguer. Ni més ni menys. L’assegurança tradicional de la llar està dissenyada per al resident en l’habitatge i inclou, per tant, cobertures que no interessen a un arrendador, com la d’accidents personals a la llar o la d’aliments al frigorífic. Com a resultat, el mutualista ha d’afrontar el pagament d’una prima més important que la que li correspondria si tan sols s’estimessin les cobertures que realment necessita. Llar&Lloguer exclou les prestacions innecessàries fent-ne un producte a la mida exacta de l’arrendador. La nova solució de Mussap disposa de les cobertures principals de Doble Sostre: incendi, explosió o llamp, trencament de vidres, marbres o sanitaris, danys elèctrics, danys estètics, danys per aigua, reconstrucció de jardí, tanques o danys per caiguda d’arbres, responsabilitat civil per danys causats com a propietari i assistència a la llar 24 hores.

Aquestes cobertures se sumen a les de Lloguer Protegit: impagament del lloguer fins a dotze mesos, cobertura per actes de vandalisme o robatori del continent fins a 3.000 euros i defensa jurídica, amb la qual cosa configura un paquet de prestacions complet per proporcionar absoluta tranquil·litat a l’arrendador. Mussap ha dotat, a més, aquest nou producte d’una extraordinària flexibilitat, cosa que suposa un gran avantatge per al mediador a l’hora de proposar-lo als mutualistes. D’aquesta manera, la cobertura de Lloguer Protegit és opcional i es pot incorporar o retirar tantes vegades com es vulgui. Es tracta d’una opció ideal per al propietari, que, d’aquesta manera, pot adequar l’assegurança a les seves necessitats en cada moment, excloent-ne la cobertura de lloguer mentre no tingui inquilins. A més, igual que Doble Sostre, aquest nou producte permet fraccionar el pagament de la prima, una opció molt demandada en l’actual context de falta de liquiditat.


REVISTA30_CAT copia8_revistamussap 12/06/12 20:31 Página 5

P ro d u c t e s

Neix Xenon, l’assegurança d’automòbil més competitiva de Mussap Fruit de la col·laboració amb el Consell Consultiu de la Mediació, ha vist la llum Xenon, el quart producte de la gamma d’assegurances d’automòbil de Mussap. Una assegurança pensada per respondre a les noves necessitats d’un mercat que demanda preus molt competitius.

S

i, fa uns anys, el mercat reclamava assegurances d’automòbil amb un ampli elenc de prestacions i cada cop més completes, avui dia la situació econòmica ha derivat en una guerra de preus per captar un perfil de client que prefereix no gastar més del que és necessari en l’assegurança. Per tal de proporcionar un producte a la mida d’aquest nou perfil de conductor, Mussap ha desenvolupat Xenon, una assegurança d’automòbil que, amb un preu molt

Xenon ofereix una relació excel·lent qualitat - preu i només es diferencia en detalls secundaris de les altres assegurances Mussap. ajustat, aconsegueix oferir una gamma de cobertures superior a la majoria de productes d’aquest segment econòmic.

de les altres assegurances de l’entitat, motiu pel qual és un producte excel·lent, per la relació qualitat - preu. Una assegurança acurada fins a l’últim detall Contra el que es podria esperar d’un producte econòmic, Xenon és una assegurança acurada fins a l’últim detall, que inclou un gran nombre de cobertures, amb totes les modalitats previstes, des de tercers fins a tot risc, i amb lliure elecció de taller. Entre d’altres, cobreix la responsabilitat civil del remolc, els objectes i els animals transportats (des d’equipatge i seients infantils, fins a una indemnització per mort de la mascota), i els danys al vehicle per caiguda d’arbres. Xenon també proporciona subsidi per retirada de carnet, vehicle de cortesia, reclamació de danys i una assistència de viatge molt completa, que, a més d’incloure falta de combustible, error en el subministrament, punxada del pneumàtic i trencament de vidres,

Aquest nou producte té l’aval de la mediació, cosa que garanteix que connecta perfectament amb la demanda del mercat. Es tracta d’una assegurança desenvolupada a petició dels mediadors, que demanaven un producte competitiu en preu, i en col·laboració amb el Consell Consultiu, l’òrgan representatiu de la mediació. Per al disseny d’aquesta assegurança, Mussap ha dut a terme una revisió rigorosa de totes les cobertures dels seus productes d’automòbil, eliminant-ne els detalls que eren secundaris, cosa que ha permès reduir el cost sense afectar la qualitat de la majoria de les prestacions. La pòlissa resultant, per tant, presenta poques diferències respecte

comprèn despeses mèdiques a l’estranger, remolc del vehicle fora de les vies ordinàries, retorn del vehicle reparat in situ, despeses per obtenció de duplicats de documents d’identitat o permisos, trasllat d’ocupants per avaria i avançament de fons a l’estranger.

Com tot producte de Mussap per a l’automòbil, els mutualistes que contractin Xenon podran gaudir d’un servei àgil i de qualitat excel·lent en qualsevol dels més de 700 tallers de la Xarxa de Tallers Concertats Mussap. L’entitat ha escollit a consciència cadascun dels tallers, sota criteris de professionalitat i qualitat, de manera que la majoria dels centres són multimarca i destaquen per les infraestructures i els serveis homologats d’alta qualitat, tant de reparació mecànica com en les especialitats de xapa i pintura, i reposició de vidres. Xenon és la quarta assegurança de Mussap per a l’automòbil i completa una àmplia gamma, per tal que cada conductor trobi el que s’adeqüi més bé a les seves necessitats: Auto Bàsic, Sobre Rodes i Zero Risc, el producte estrella de l’entitat, que permet al mutualista fixar lliurement la quantitat per la qual vol garantir el vehicle. El procés de creació de Xenon és un paradigma de la filosofia de Mussap i posa de manifest el compromís tant per donar resposta a les demandes del mercat com per escoltar i atendre les necessitats expressades per la mediació.

mussap

5


REVISTA30_CAT copia8_revistamussap 12/06/12 20:31 Página 6

E n t re v i s t a

“El principal valor diferencial de Mussap és la proximitat entre mediadors i persones de l’entitat” Montserrat Fernández Maurell, experta en assegurances de vehicles

Després de dirigir durant catorze anys el Departament d’Automòbils de Mussap, i havent fet, prèviament, tasques de producció i sinistres, Montserrat Fernández es va jubilar el 2 de febrer passat, just 45 anys després d’incorporar-se a la mútua. La seva trajectòria i coneixements li han valgut un gran prestigi en el sector de l’assegurança de vehicles, del qual és una autèntica experta.

C

om valora la seva estada a Mussap? Què és el que més destacaria de tots aquests anys? Com pots valorar tota una vida? A la vida hi ha alts i baixos, alegries i tristors. Jo l’he passat tota a Mussap i, com a la vida personal, n’estic satisfeta. No em puc queixar en cap cas. El que més valoraria i destacaria és tot el que he après de les persones amb qui he compartit la feina. El sector assegurador ha canviat molt, en 45 anys. Quines són les principals diferències amb l'actualitat? Els canvis s’han anat produint lentament i, per exemple, els legislatius han tingut molta incidència, però hi ha hagut fets que han comportat un canvi importantíssim. Un va ser la incorporació de la informàtica en la gestió. L’altre va ser la implantació dels convenis per a la gestió dels sinistres. Més recentment, hi ha hagut la incorporació al mercat de les asseguradores de venda directa. Han estat canvis que, per si mateixos, no semblen importants, però amb la perspectiva del temps t’adones que el que hi ha ara no té res a veure amb el que teníem als anys 60. I la funció del mediador, com ha evolucionat aquests anys? Els mediadors també s’han vist afectats pels canvis, en la manera de gestionar la cartera. Abans els assegurats es deixaven aconsellar per la persona de la seva confiança i el media-

6 entrepersones

“En el segment de l’automòbil, hi ha hagut certa tranquil·litat perquè la sinistralitat estava baixant, però ara està repuntant i caldrà adequar les primes.” dor era qui portava tot el tràmit. El client, moltes vegades ni tan sols sabia amb quina asseguradora tenia feta la pòlissa, ell era client del senyor Tal o Qual... Ara, en canvi, rep informació per altres vies. La publicitat d’assegurances és una cosa moderna, abans no calia. És quan apareix la venda directa, basada en el preu, que la publicitat d’assegurances s’imposa, i d’això no fa tants anys... Com veu el sector de l'assegurança avui dia? Penso que la majoria d’entitats actuals estan fent bé les coses, estan sanejades i són solvents. Tots els governs han estat molt atents per mantenir el sector sanejat. Només cal

recordar quantes asseguradores hi havia als anys 70 i quantes en queden, avui. Com tots els sectors, el nostre ha patit la famosa crisi, i això ha obligat tothom a ser més competitiu, a reduir despeses, a gestionar més bé els recursos, a buscar noves línies de negoci, a inventar nous productes, a ser innovadors, però no sé fins on es podrà arribar. I el de l'assegurança de l'automòbil, que ha estat la seva especialitat els darrers catorze anys? Potser és el que s’ha vist més afectat pel tema de la competència, perquè, com que és un producte massa, és a dir, que pel fet de ser obligatori té un gran mercat, tothom hi ha vist possibilitats per competir. Però si el parc de vehicles no creix, perquè no creix!, ens anem passant les carteres d’una asseguradora a una altra. El que perdo jo ho guanya l’altra, i el que guanyo jo ho trec del veí. Com veu el futur d’aquest sector? Si no es posa fi a l’actual guerra de preus, no sé quin serà, el futur. No pot aguantar-se


REVISTA30_CAT copia8_revistamussap 12/06/12 20:31 Página 7

indefinidament una rebaixa de tarifes, perquè els serveis externs no costen menys. Els hospitals no baixen tarifes, els tallers tampoc, les indemnitzacions pugen cada any. S’ha viscut uns anys amb certa tranquil·litat perquè la sinistralitat estava baixant de manera important, però aquest any està repuntant i caldrà adequar les primes per poder fer front a les obligacions, que és el que diu la llei que ha de fer qualsevol asseguradora. Què opina de la incursió de la banca en el món de l’assegurança? Personalment, penso que va ser un error. Però ja està vist que al sector financer li donen tot el que demana, fins i tot els milions que surten de la butxaca de tots. I, per aconseguir fer-se un lloc al mercat assegurador, alguns ho han fet de manera poc ètica. Segurament, el que poden fer les asseguradores es donar més bon servei, més professional, i bona atenció al client. L’empleat del banc o la caixa que és al taulell per obrir llibretes o per fer un pla d’inversions difícilment podrà competir amb els professionals de l’assegurança en coneixements específics del ram. A la llarga, el client haurà de valorar qui li dóna més bon servei i ser lliure per escollir on vol tenir l’assegurança... Ara, algunes vegades no té aquesta llibertat. Quan es va incorporar a Mussap s’havia plantejat, inicialment, que seria una feina temporal. Quins motius la van portar a continuar-hi fins a la jubilació? Quan hi vaig entrar, amb dinou anys acabats de fer, tenia altres projectes, i la feina la vaig agafar com una cosa temporal fins que aconseguís el que pensava que era millor. Això no obstant, el fet de ser una empresa petita feia

“La diferència de Mussap és la proximitat a tots els nivells: entre mediadors, clients i persones de l’entitat. Això poques entitats, ni grans ni petites, poden dir-ho.” que hi hagués molt bona relació entre tots i la feina de seguida em va agradar, i l’ambient de treball també. Vaig tenir responsabilitat i gent al meu càrrec molt aviat. Així va anar passant el temps, i cada vegada tenia més gent col·laborant amb mi. El que considero que ha estat la clau és que sempre he sentit el suport a la meva feina i sempre m’he sentit molt lliure per prendre decisions. Amb el caràcter que tinc, bastant independent, m’hauria costat molt estar en una estructura empresarial de moltes jerarquies. Vostè que coneix tant el sector de l'assegurança, quins trets diferencials destacaria de Mussap respecte a les altres entitats del sector? La millor diferència penso que és la proximitat a tots els nivells, entre els mediadors, els clients i les persones de l’entitat: la facilitat per arribar a les persones que prenen les decisions, la seguretat que qualsevol suggeriment s’escolta, s’analitza i es posa en pràctica, si és possible. El Comitè de Direcció fa que tots els departaments estiguin en connexió i informats de la resta de les actuacions de cadascun. El Consell Consultiu dels Mediadors fa possible que els temes arribin directament a les persones que han de prendre les decisions i s’escolta la veu de tots els mediadors, per mitjà del

portaveu. Això poques entitats, ni grans ni petites, poden dir-ho. Recorda alguna anècdota o fet sorprenent o curiós de l'estada a Mussap que vulgui compartir amb nosaltres? Durant els anys 60, 70, 80 i 90, quan una persona marxava de Mussap se li demanava que, perquè no oblidés mai els companys, ens retrobaríem el dia 2 de febrer de l’any 2000 (2.2.2000), a les dues de la tarda, al centre de la plaça Catalunya de Barcelona. Quan va arribar aquella data, els que encara estàvem a Mussap des d’aquells anys, vam anar a la plaça Catalunya a les dues de la tarda, i allà hi havia alguns dels antics companys (no tots van poder venir), que van recordar el compromís. Va ser molt emotiu veure com gent que feia més de vint anys que havia marxat encara tenia tan bons records de Mussap. Aquest és el veritable valor de Mussap: les persones. Com es planteja la jubilació? Com una nova etapa de la vida. Més tranquil·la, però amb moltes opcions per fer coses que no fas quan estàs en actiu. Viatjar és una activitat que m’agradaria fer, sempre que la salut acompanyi. Potser passaré algunes temporades als Pirineus, on tenim un petit apartament. Segurament, quan hagi paït això de no treballar, faré alguna activitat social o cultural... I, sobretot, faré d’àvia!

mussap

7


REVISTA30_CAT copia8_revistamussap 12/06/12 20:31 Página 8

Serveis

Blog Mussap: una nova aposta per la transparència i la proximitat blog.mussap.net On line des del mes de maig, el Blog Mussap obre un nou canal de contacte amb la societat per mitjà de les xarxes socials, destinat a informar del món de la prevenció i de l’assegurança. Obert a comentaris dels lectors sobre les qüestions proposades, el blog reforça l’aposta de Mussap per la transparència i la proximitat.

M

utualistes, mediadors i qualsevol persona interessada en la prevenció i les assegurances tenen ara un nou canal d’informació a la seva disposició gràcies al nou blog de Mussap, una iniciativa que l’entitat posa en marxa dins de la seva estratègia de contacte i proximitat amb l’usuari per mitjà de les xarxes socials.

En el nou canal, al qual s’accedeix des de la web de Mussap, o amb l’adreça blog.mussap.net, els internautes podran trobar dades d’interès per a la prevenció i la gestió de les assegurances, així com informació corporativa de Mussap, dels seus productes i els seus serveis. Tal com és essencial en un blog, els usuaris, tant si són particulars com professionals, poden fer comentaris i aclariments, o consultar dubtes sobre les qüestions exposades, que Mussap contestarà. Les primeres entrades o posts (tal com s’anomenen en anglès) del blog de Mussap mostren de manera fefaent el tipus de continguts que el canal pretén facilitar. D’aquesta

manera, els primers usuaris ja hi poden trobar dos articles molt pràctics d’informació general: Com pots saber si un familiar que ha mort tenia una assegurança de vida o accident? i Com s’ha d’omplir un comunicat amistós d’accident?

El mediador podrà dirigir els seus clients al blog per conèixer aspectes pràctics sobre la prevenció o la gestió de les seves assegurances. El blog també informarà de l’activitat de Mussap i dels seus productes i, a mesura que vagi incorporant nous continguts, es convertirà en un repositori o arxiu d’informació d’enorme interès per als particulars i els professionals. Per als mediadors, no tan sols és un nou canal que els permet estar al dia, a més d’interactuar amb Mussap, sinó que també suposa un servei que els ajuda a assessorar

més bé els clients. Efectivament, els mediadors tenen la possibilitat de dirigir els clients al blog per conèixer aspectes pràctics que els poden ajudar a prevenir i solucionar problemes relacionats amb les seves assegurances. Igualment, al blog de Mussap els professionals podran aconseguir informació sobre la percepció i les inquietuds dels usuaris, que manifestin als comentaris respecte als diversos temes exposats, una informació de gran valor per tal d’enfocar més bé la venda o millorar el seu servei. A més de la transparència informativa, el nou canal de comunicació té com a objectius augmentar la presència de Mussap a la xarxa, en una aposta per les noves tecnologies, avançar cap al Mussap 2.0 i reforçar-ne la presència als nous mitjans de comunicació social, que ja es va iniciar el 2010. Tres canals de contacte en xarxes socials Amb aquesta iniciativa de Mussap, ja són tres les xarxes socials en les quals l’entitat té presència. El gener del 2010, Mussap va obrir una pàgina a Facebook, un canal en el qual manté contacte permanent amb els seus fans i en què proporciona informacions de gran diversitat, des de curiositats o dades d’interès general fins a nous productes i activitat corporativa, tant en forma de posts, com de fotos o vídeos. D’aquesta manera, a www.facebook.com/ mutuamussap, els usuaris poden trobar informació pràctica per a l’assegurat, tant si és relativa a vehicles, com a propietats immobiliàries o mascotes, entre d’altres; seguir l’activitat corporativa i social de Mussap, o ser els primers a conèixer els seus nous productes al mercat. A més, poden participar, amb comentaris i suggeriments, en el desenvolupament de noves assegurances. La pàgina de Facebook de Mussap també és la plataforma per a la convocatòria del concurs anual de fotografies d’estiu, amb premis ben interessants per als guanyadors. Per la seva banda, el canal de Twitter, accessible a http://twitter.com/mussap_es, és una opció més per rebre totes aquestes informacions i seguir al minut l’activitat de la mútua.

8 entrepersones


REVISTA30_CAT copia8_revistamussap 12/06/12 20:31 Página 9

Mediació

El Consell Consultiu de Mussap renova part dels seus membres

E

ls mediadors Carme Carrera, Josep Maria Verdaguer i Joan Torrent s’han incorporat al Consell Consultiu de la Mediació en substitució de Joaquim Casas, Josep Hilari i Santi Monsó, que s’acomiaden de l’organisme després de quatre anys de tasca intensa en representació del col·lectiu de mediadors de Mussap. Aquest relleu compleix el mandat dels estatuts del Consell, que insta a la renovació periòdica d’una part dels seus membres, cosa que afavoreix l’estabilitat i el rigor en la seva activitat. El Consell Consultiu és un òrgan de representació de mediadors pràcticament únic en el sector. Nascut com a expressió de la voluntat de Mussap de caminar juntament amb la mediació i d’escoltar i atendre’n les necessitats, actua com a enllaç entre l’entitat i els professionals, i és un canal de diàleg, anàlisi i proposta de nous productes. Per mitjà del Consell, Mussap consensua les línies d’actuació futura de l’entitat, mentre que els mediadors proposen les millores que entenen que s’han d’incorporar per a un fun-

cionament òptim amb la mútua. Es tracta d’una fórmula que permet als mediadors que se’ls escolti, i a Mussap adaptar-se a les necessitats reals del mercat, transmeses a partir de l’experiència diària del mediador en contacte amb el mutualista. La nova assegurança d’automòbils Xenon, llançada recentment, és una demostració del nivell de diàleg aconseguit. El Consell Consultiu té una eficàcia extraordinària per diverses raons. En primer lloc, el rigor amb el qual s’han desenvolupat els seus estatuts, que facilita una mecànica de funcionament sòlida i estable, un factor al qual s’afegeix el compromís que la mútua adquireix d’incorporar el màxim de propostes possibles. Però, a més, entre els seus membres compta amb mediadors de diferents àrees geogràfiques i de variada envergadura, cosa que garanteix opinions plurals i assegura una àmplia visió del sector a l’hora de proposar nous productes o serveis. La mútua agraeix als mediadors sortints l’esforç i el compromís i desitja als nous membres sort i encert en el repte que inicien.

Els mediadors sortints

Els mediadors entrants

mussap

9


REVISTA30_CAT copia8_revistamussap 12/06/12 20:31 Página 10

Dia a dia

Mussap ofereix la millor plataforma on line per formar autèntics especialistes en assegurances

T

reballar en un àmbit tan complex com és el de l’assegurança exigeix disposar d’una base de coneixements excel·lent, així com actualitzar-los de manera periòdica per tal d’incorporar-hi les novetats tant en productes com en legislació. Aquesta és la clau per ser un autèntic especialista i assessor d’assegurances, capaç de recomanar a cadascun dels mutualistes la millor opció en funció de les circumstàncies i les necessitats.

Més que mai, la mediació necessita diferenciar-se dels intermediaris d’assegurances, la primera finalitat dels quals és captar negoci, deixant en segon terme la filosofia d’assessorar bé els clients. Aquí rau el punt fort del mediador, i Mussap, en el seu compromís amb la mediació, posa a la seva disposició la millor plataforma de formació, a partir del campus on line, que, des del començament del 2012, inclou també tota l’oferta formativa de CECAS, el centre d’estudis de més prestigi en l’àmbit assegurador. No en va, l’entitat es dedica de manera exclusiva a la formació i el reciclatge de mediadors i futurs mediadors.

La Fundació acidH rep el suport de Mussap

M

ussap continua col·laborant amb les entitats que, sense afany de lucre, treballen per millorar la qualitat de vida dels col·lectius que es poden considerar més dèbils. D’aquesta manera, el març passat, la mútua va lliurar una desena d’ordinadors i diversos equipaments informàtics a la Fundació Privada Tutelar acidH, de Barcelona.

L’oferta formativa de la plataforma de Mussap comprèn la formació inicial per a l’obtenció de l’acreditació Grup B, Grup C i formació continuada, englobades dins d’una proposta formativa. Mussap estudiarà i valorarà la possibilitat de concedir ajudes a la formació en funció de la producció de cada mediador.

Arriba Estiu 2012, la tercera edició del Concurs de Fotografia de Mussap

10 entrepersones

D

esprés de l’èxit de les dues primeres edicions, un any més, tots els fans de la pàgina de Facebook de Mussap estan cridats a participar en el concurs de fotografia organitzat per la mútua, que convida a posar en comú les experiències estivals per mitjà d’imatges. El mecanisme de participació és molt senzill: només cal triar una o diverses fotos de les vacances i publicar-les al mur de Mussap. A diferència de les dues edicions anteriors, en què les imatges les votaven els admiradors de la pàgina, aquesta vegada serà un jurat format per Mussap i els guanyadors d’anys anteriors els qui triïn la millor proposta. Les millors fotografies, escollides segons criteris de qualitat, creativitat i originalitat, es premiaran amb regals ben atractius.

La Fundació forma part d’acidH, una organització que engloba dues entitats (l’Associació i la Fundació Tutelar), creades per tal de millorar la qualitat de vida de les persones amb intel·ligència límit. L’objectiu principal d’ambdós organismes és vetllar pels drets i promoure la plena autonomia d’aquestes persones en els àmbits social i laboral. Es consideren persones amb intel·ligència límit aquelles que tenen un coeficient intel·lectual situat entre 70 i 85, per sota de la mitjana (85-115) que l’Organització Mundial de la Salut considera dins de la normalitat. Això no obstant, per mitjà d’una ajuda adequada, aquest dèficit no impedeix gaudir d’un grau elevat d’autonomia en la vida diària. Amb aquesta aportació de material, Mussap vol reafirmar la seva responsabilitat social corporativa i contribuir a la integració social d’aquest col·lectiu.


REVISTA30_CAT copia8_revistamussap 12/06/12 20:31 Página 11

Dia a dia

La Cabrerès BTT fa 20 anys i consolida el compromís mediambiental En la vintena edició, la marxa ciclista patrocinada per Mussap demostra un cop més la bona salut acollint 2.800 ciclistes que, malgrat la crisi, no es van voler perdre el mític esdeveniment de la BTT. Mentrestant, la Cabrerès NET, la iniciativa per a la recollida de residus, va superar l’èxit de la primera convocatòria.

L

a població de l’Esquirol va acollir, el 26 i el 27 de maig, la vintena edició de la Cabrerès BTT, la mítica pedalejada popular que congrega, cada any, ciclistes de diversos països a la subcomarca del Cabrerès (Barcelona), i que compta amb el patrocini de Mussap. Malgrat el difícil context econòmic, la prova continua sent una de les preferides pels amants de la BTT i, enguany, hi van participar 2.800 ciclistes. El 50 per cent dels participants també van prendre part en la segona edició de la Cabrerès NET, que va arribar a la xifra de 1.400 i va superar, d’aquesta manera, l’èxit del 2011. La iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó L’Esquirol i la botiga online Retto té l’objec-

tiu de recuperar al màxim els residus que els ciclistes generen durant la marxa. Amb aquesta finalitat, juntament amb la documentació, l’organització va donar a cadascun dels participants una bossa de plàstic que havien de fer servir per recollir tots els residus produïts al llarg de la cursa i que havien de dipositar a l’arribada. La bellesa incomparable de l’entorn natural en què discorre la prova ha estat clau, sens dubte, per situar-se com una cita imprescindible per als amants de la bicicleta de muntanya, els últims vint anys. També s’hi ha sumat sempre l’al·licient de proporcionar activitats per a tots els públics. En efecte, joves, adults, infants i fins i tot famílies senceres tenen l’oportunitat de participar en les

La segona edició de la Cabrerès NET va superar l’èxit del 2011: més de 1.400 participants van recollir els residus. activitats que se succeeixen al llarg del cap de setmana, des de la Mini Cabrerès-BTT o el Concurs de Fotografia fins a l’exhibició d’acrobàcies, globus aerostàtics i inflables. Un any més, tots els participants van rebre material promocional de Mussap, que, com a patrocinador habitual, també va ser present a l’Esquirol.

Bicigrino: l’assegurança que el cicloturista necessitava

M

ussap es torna a avançar al mercat amb el llançament de Bicigrino, una assegurança adaptada a les necessitats particulars dels cicloturistes que garanteix poder gaudir de la pràctica d’aquest esport amb tota la tranquil·litat. Desenvolupada amb la col·laboració de Bicigrino.com, la pàgina web dirigida als pelegrins ciclistes del Camí de Sant Jaume, l’assegurança dóna resposta a totes les inquietuds relatives a la seguretat de les bicicletes i dels ciclistes que fan el pelegrinatge, però també és adequada per a la pràctica de qualsevol altra activitat cicloturística.

El nou producte, únic al mercat, proporciona assistència tant a la persona com a la bicicleta mateix, per mitjà d’un complet conjunt de cobertures i serveis. Es tracta d’una pòlissa flexible que s’emmotlla a la mida de cada contractant, ja que parteix d’una cobertura bàsica d’assistència en viatge que es pot completar amb fins a set cobertures opcionals. Bicigrino és un exemple més de l’extraordinària capacitat de Mussap per desenvolupar assegurances totalment emmotllades a les necessitats dels assegurats en col·laboració amb la mediació, un tret clarament diferenciador que aporta un valor afegit excepcional.

Revista Entre Persones. Edita: Grup Mussap, Via Laietana, 20 · 08003 Barcelona · Tel. 932 956 300 · Fax 932 956 314 · e-mail: mussap@mussap.net Consell de redacció: Ramon Verdaguer, Germán Reverter, Marc Carrasco i David Sanclemente. Direcció i coordinació de producció: DS Comunicació. Equip de redacció: David Sanclemente, Rosa Querol i Mercè Moreno. Assessorament Lingüístic: Elisabet Kamal. Disseny i maquetació: Estudi Guillem Vidal. Impressió: F&P Institut Gràfic S. A. Entre Persones no comparteix necessàriament les opinions signades pels seus col·laboradors. Prohibida la reproducció total o parcial de la publicació, per qualsevol mitjà, sense autorització de l’editor.

mussap

11


C

No busqui més!

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Número 30 · Juny 2012

Neix Xenon, l’assegurança d’automòbil més competitiva de Mussap

A Mussap té tot el que necessita…

Mussap: l’entitat asseguradora més propera als mediadors

• Tracte directe i personalitzat • Productes innovadors i a mida • Xarxa assistencial d’alta qualitat • Solvència i qualitat certificada

Revista informativa del grup Mussap

Llar&Lloguer, la nova solució de Mussap per a l’arrendador

Entrevista a Montserrat Fernández, experta en assegurances de vehicles

www.mussap.net Compromesos amb la mediació Mussap recolza i confia plenament en el mediador com a la figura idònia per a comercialitzar els seus productes i assessorar cada client. No deixi passar l’oportunitat de col·laborar amb nosaltres. Sol·liciti la visita d’un comercial perquè li exposi els productes i serveis que podem oferir-li.

Posi’s en contacte amb nosaltres: mussap@mussap.net - Tel. 93 295 63 20

Mútua d’Assegurances i Reassegurances a P.F.

Mútua d’Assegurances i Reassegurances a P.F.

Revista Entre Persones juny 2012  
Advertisement