Page 1

Forår og sommer 2017

MAGASINET Nr. 44

TRJEK FARVE

rabranet ... % 0 5 lemme

d til me ide 10 s

50 %

til MIX-a rabat b on nen ter ... side 14

www.dansksangdigital.dk

Undervisningsportalen til faget musik har fået endnu mere indhold og kan nu også tilgås via Gyldendals fagportaler, side 3 Indhold Om forlaget … 2 Målgruppeindeks … 3 Efterårsnyhederne … 4 Hvis jeg får en stige (John Høybye/Eva Chortsen) … 8 Medlemskab af Musiklærerforeningen … 10 MIX Abonnement … 14

admin@dansksang.dk www.dansksang.dk Tlf. 5070 2667


Magasinet

Om forlaget ...

Så er Skolemessen slut for denne gang. Pallen blev en del mindre. Forlaget takker alle, som kiggede forbi. Redaktionen er på plads igen i Aarhus d. 18.-19. april 2018 med nye spændende tilbud. (f.v. Jørgen, Ib, Søren og Louise)

Samarbejde med Gyldendal Dansk Sang har indgået et samarbejde med Gyldendal om salg af licenser til www.dansksangdigital.dk Aftalen har ingen betydning for forlagets eksisterende abonnementer; men med en øget udbredelse har forlaget lettere ved I DANSK SANG MAGASINET NR. 44 præsenteres efterårets

at gøre en god læringsportal endnu bedre.

nyheder 2017 fra Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag.

Gyldendal er et etableret og innovativt forlag, hvor flere

Mere end 1250 titler er det blevet til siden forlagets etablering

dygtige sælgere er i dialog med kommuner og forvaltninger om

i 1981, og forlaget er stadig i offensiven med nye musikpæda-

udvikling og salg af samlede fagpakker. Herved kan skolerne

gogiske materialer.

fremadrettet vælge at abonnere på portalindhold via et Dansk

Som MIX-abonnent er det nu blevet endnu lettere at væl-

Sang MIX Abonnement, hvor der også indgår bøger, eller via

ge bøger og lave ekstrabestillinger med store rabatter. Det

Gyldendals fagportaler, hvor www.dansksangdigital.dk kan indgå

kræver kun få museklik og kan klares på et øjeblik – så er der

på lige fod med alle Gyldendals andre fagportaler.

mere tid til musik. Læs om det nye MIX-modul på s. 15.

På forlaget ser vi i den grad frem til samarbejdet.

2

www.dansksang.dk • admin@dansksang.dk • Tlf. 5070 2667


Om forlaget ...

Magasinet

Ny projektleder er startet på redaktionen i dette forår. Brug QR-koden/linket og mød Anders Groth

scn.my/andersgroth

MÅLGRUPPEINDEKS

Børnehaver og SFO Skoler 9 4-13 Skole/kirke 12-13 Musikskole 11

Webshop På www.dansksang.dk har man mulighed for at søge på titler, emner og forfattere/komponister. Her kan man både se og høre lydeksempler, inden man køber. I redaktionen arbejder vi i øjeblikket med en ny webshop, som vi glæder os meget til at lancere. Her vil bl.a. søgemulighederne og betalingsmodulet have fået et løft.

DIGITALT EN DEL UDGIVELSER ER DIGITALE i form af DVD’er, CD’er og net-

MIX Abonnement

baserede PDF- eller MP3-filer samt små instruktionsfilm med mu-

Dansk Sangs MIX Abonnement er et enkelt og let gennemsku-

lighed for downloads eller streaming. Stadig flere af Dansk Sangs

eligt abonnement, som består af www.dansksangdigital.dk og 4

udgivelser er rent digitale og netbaserede. Læs om Dansk Sangs

selvvalgte bøger fra GAVELISTEN. Dansksangdigital.dk er en ny

nye undervisningsportal på side 16. Ofte vil en udgivelse fortsat

læringsportal, som udbygges løbende i dialog med brugere og

være en kombination af noget analogt og noget digitalt. Det kan

kommuner.

fx være en bog med tilhørende internetunderstøttelse.

MIX-abonnenter kan tilkøbe udvalgte nye bøger i klassesæt

50 % I RABAT TIL MEDLEMMER

med 50% i rabat fra KLASSEKASSEN. Herudover kan MIX-abonnenter tilkøbe et eksemplar af alle lagerførte bøger fra

DANSK SANG, MUSIKLÆRERFORENINGENS FORLAG har i mange år

www.dansksang.dk med 50% i rabat fra RODEKASSEN. I maj og

været drevet som en aktiv og sund virksomhed. Hovedbestyrel-

oktober udsendes mail med link og login-oplysninger til MIX-mo-

sen i foreningen har besluttet, at dette skal komme medlemmer-

dulet, hvor både GAVEKASSEN, KLASSEKASSEN og RODEKASSEN

ne, som også er forlagets ejere, til gode. Alle medlemmer tilbydes

nemt betjenes med få krydser. MIX Abonnement koster 600,- pr.

fortsat 50 % i rabat. Skoler og andre institutioner kan ikke benyt-

halvår (+moms og forsendelse).

te sig af tilbuddet. Ordningen gælder alle Dansk Sangs lagerførte

MIX Abonnement kan købes året rundt på www.dansksang.dk

udgivelser. Læs mere på side 10.

eller ved henvendelse direkte til admin@dansksang.dk

www.dansksang.dk • admin@dansksang.dk • Tlf. 5070 2667

3


præsenterer Peter Mikkelsen og Ken Dolva

Sammenspil med QR-kod

er 3

Sammenspil med QR-koder 3 ... af Ken Dolva og Peter Mikkelsen Sammenspil med links til instruktionsfilm. Didaktik, metodik og praksis med afsæt i QR-koder. Bog med internetunderstøttelse. I en tid, hvor der stilles stadig større krav til musiklæreren i

Lette numre (3.-6. klasse)

form af større klasser, mindre tid og samtidig implementering af IT i undervisningen kommer

Med links til instruktionsfilm

her en ny og motiverende metode, der tager højde for disse betingelser for musikundervisningen. Metoden gør brug af QR-koder, der skannes med smartphones og tablets og fører eleven direkte til instruktionsfilm med de forskellige band-roller. Et selvinstruerende materiale, der tager det pres af, man som musiklærer ellers kan opleve, når et sammenspils-

1241-B-IT_SAMMENS

PIL-QR-3_OMSLAG.ind

d 1

nummer skal indstuderes. 4 lette sammenspilsnumre, som er beregnet for 3.-4. klasse:

18/04/17 10.33

Million, Joey Moe – Så’n er det, Bjarne List Nissen – Blaffersangen, Kim Larsen – Midt om natten, Kim Larsen. B-IT-1241. Kr. 272,- (340,-) ISBN 978-87-7178-014-7

Midt om natten

Musik og tekst: Kim Larsen

Intro

4 & 4

œ

œ

Vers 4

F

A‹

œ

œ

j œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

& ™™ œ œ œ

ven - te - de

1. & 2.

ky - le - de

F

œ

œ œ

gas

gen - nem

A‹

& œ œ œ

œ

œ œ œ

vin - du - er - ne,

œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ i

y/12 Link 41b499 y/1241b4 : scn.m Link: scn.m

A‹

Œ

& œ œ œ

œ

Œ

& Ó

œ œ

& œ œ œ

34

lys

og med

œ vand.

‰ œj Og

œ œ œ œ œ œ

œ

Œ

Ó

_INDMAD.indd 34

IL-QR-3 1241-B-IT_SAMMENSP

A‹

Œ & œ œ

œ œ

Midt om

gen.

30

vel

kom - mer stris - ser - ne

der

-7 •

næp - pe

F

Ó

Ó

œ œ

be - søg

Œ

i

forlag

œ œ

œ œ

Midt om

œ œ

nat - ten.

F

Ó

Ó

Œ

œ œ

Midt om

Link: scn.my/1241b45

Kan søges på Youtube

y/1 Link y/ : scn.m Link: scn.m

y/12 Link 41b466 y/1241b4 : scn.m Link: scn.m

San (o Sangg(or

Link: scn.my/1241b51

Link: scn.my/1241b50

Cla ves Claves

Mu lje balje rerba Murer

Kan på søges spå Kansøge

18/04/17 09.06

Prøv en lytter

Midt om

Œ

Xy on lofon Xylof

temaa Syn ertem sizer thesiz Synthe

Sang (original)

y/12 Link 41b444 y/1241b4 : scn.m Link: scn.m

-

Xylofon

Claves

Murerbalje

nat - ten. A‹

Œ

Ó

Ó

Olafssongs

œ

rerforeningens © 2017 Dansk Sang, Musiklæ

F

Œ

tilladelse af Musikforlaget

œ œ œ œ œ

r 3 • ISBN 978-87-7178-014

Sammenspil med QR-kode

A‹

& w

F

t © K. L. A. P. S. Trykt med

Musik og tekst: Copyrigh

A‹

Omkvæd

G

26

får

2. Det 3. De

Midt om nat - ten.

F

23

3.

A‹ œ œ Œ ‰ j ™™ œ œ œ œ œ œ œ med se rel jeg nok et væ

Ó

Gu itarr Guita

y/12 Link y/124 : scn.m Link: scn.m

Link: scn.my/1241b48

y/12 Link 41b477 y/1241b4 : scn.m Link: scn.m

Link: scn.my/1241b46

Link: scn.my/1241b44

nat - ten.

Midt om

Œ Ó

œ œ

Ó

Œ

œ œ

œ œ

ja.

A‹

F

19

Œ

Ó

w

-

Å

stu - er - ne.

Kla del l ver1.1.de Klaver

Omkvæd G

F

15

Synthesizer tema

Klaver 1. del

tril - le - de

de

tå - rer - ne

Link: scn.my/1241b47

Link: scn.my/1241b49

A‹

12

De

nat - ten.

om på den i - gen. Midt

og min ba - by, vi var

mig

del)

Guitar

Bas

Trommer 1. del

Œ ‰ œj

Ó

Ó

Œ

œ œ

œ œ

œ

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

& œ

de Basrs (1. l l n med QR-koBa de om 1.1.na dter il Mi mm dette SpTro er mm Tro

F

A‹

A‹

™™

Œ ‰ j œ

nat - ten.

dem. Midt om

F 8

œ

œ

œ

Ó

Ó

Œ

œ œ

œ œ

œ

j œ œ F

A‹

œ œ œ

œ œ

kom, før vi

1. Stris - ser - ne

œ

œ

F A‹

del)) od -k er (1.(1.del QR oder ed -k m QR n tte ed m na n om tte t na id M om il Sp Spil Midt

F

A‹

y/12 Link 41b511 y/1241b5 : scn.m Link: scn.m

y/12 Link 41b500 y/1241b5 : scn.m Link: scn.m

nat - ten.

4

www.dansksang.dk • admin@dansksang.dk • Tlf. 5070 2667 -7 • © 2017 Dansk Sang,

r 3 • ISBN 978-87-7178-014

Sammenspil med QR-kode

forlag Musiklærerforeningens

45


5. og 6. klasse

tes i øtte, hvor e lærer

Syng og spil med

an r har vist et.

præsenterer

rien:

Syng og spil-se

øret 1 + cd Syng og spil på r (D og A7) Sange med 2 akkorde øret 2 + cd Syng og spil på 3 akkorder med G-dur og Bygger videre

Syng og spil

klasse . og 6. med 5

og 2 til Vejledning til 1 isninger og forslag Metodik med spilleanv undervisning cd - med noder + Syng og spil 3 efter noder til lærer at spille Sange som man + metodik cd + noder Lav numre med Syng og spil 4 noder. Lav og arranger Spil til sange efter numre + metodik blokfløjte + cd Syng og spil med angementer, lette og lidt Sange med fløjtearr sværere stemmer og rytmer + cd pil med kor Syng og spil Rock og rytmisk sammens Numre til sang

Jesper Gilbert Jespersen

Syng og spil med 5.-6. klasse

på øret + cd Syng og spil mer’ G, A7 m.m.) , der virker (D, Flere enkle sanghits r + cd Syng og spil Korkestesange til klassen, kor og ige En- og flerstemm orkester cd + de store Syng og spil med bl.a. musical med 5.-6. klasse, Ideer til musik

... af Jesper Gilbert Jespersen

stilling. it: ”Vores t.

Sjove og inspirerende sange til den nye musikundervisning. Leg og læring, rytmik, enkel puls og

+ cd frem Syng og spil selv selv på eget niveau Hvert barn øver spil mod fælles sammen

re og nyere ystem. gt

cd let og sjovt med Syng og spil – kor og sammenspil med Enkle sange til ion niveaudelt progress cd på noderne med rituaSyng og spil med sus. Sange til timens Det lille nodekur ler. Lærernes idesider

sammenspil. Moderne metodik med tips og ideer til organisering, progression og individuel mål-

g tablets

sætning mm. Musikudøvelse, musiklære og skabende musikalske aktiviteter.

1. og 2. klasse Syng og spil med r med cd og QR-kode kompetencemål m.m. med Metodik til musik

det enkelte sine egne mål.

3. og 4. klasse Syng og spil med m.m. med QR-koder med kompetencemål Metodik til musik

En metodik, der gør det enkelt for læreren at lave en musikundervisning, hvor man kommer godt

5. og 6. klasse Syng og spil med m.m. med QR-koder med kompetencemål Metodik til musik

r: Af samme forfatte cd ix + af store Nisse Grandpr cal, som kan spilles Munter julemusi

rundt om de nye kompetencemål. Reformens friske tanker giver f.eks. mulighed for faglig fordy-

og små

belse og øvning derhjemme og i træningstiden i skolen. Bogen indeholder en blanding af nye aktiviteter og velafprøvede sange tilrettelagt til det målrettede arbejde med musik i 5.-6. klasse. 10/04/17 08.24

Sange, der har vist sig som successer, fremstår i forenklede arrangementer, lige til at spille. En del af Syng og spil-serien, men kan fint bruges uafhængigt af de andre hæfter. Bogen er 3. del af en trilogi til den obligatoriske musikundervisning i den nye skole. Bog med internetunderstøttelse. Mulighed for at lytte til musikeksemplerne via QR-koder. B-IT-1246. Kr. 272,- (340,-) ISBN 978-87-7178-019-2

Elev

Til party

Prøv en lytter

Elev 1. Find toner/ greb Til party 2. Øv grebskift

Elev

Til party

4 4 |Am |Am |Em |Em |

Rundgang

Intro

Tekst og musik: Jesper Gilber

Omkv. Vi skal til party. Dy di dy di dy, di di di. Mmm, til party. Dy di dy, di di di. (2x) 1. Så’ der fest igen, min ven. Det’ på tid’, vi ta’r og gør os klar, for vi ve’, det vil ske igen, igen; dem der kommer, alles ammen har taget flot tøj på, været ude at stå foran spejlet, gejlet op ved at tænke på, hvem der tænder på deres overlækre krop. Man har vær’t i bad, og man har spist mad, man er glad . Det er nu i dag, vi ska’ ud og fyr’ den af! Omkv. Vi skal til party. Dy di dy di dy, di di di … 2. Vi har gået og glædet os. Hele ugen har vi varmet op. Og vi snakkede om, hvem det var der kom. Det var næst en ikke til at stop’. Vi blev ved og ved, til vi fik besked, og nu står man, som til bal med et tjekket hår, så man ved det står med et helt natu rligt fald. Nu’ det hele klart, man har gjort sig smart, er parat. Ta’r humøret med, sidste tår og så af sted! Omkv. Vi skal til party. Dy di dy di dy, di di di … Solo Mellemspil med brea kkor og impro. svarkor 3. Vi er fromme, kommer ind. Skrider frem og med et lille gys må vi gå, hilse på med kind mod kind, hen mod salen s discokuglelys. Der er høj musik, det slår næsten klik, tjekker alle tjekk er ud. Finder hen et sted, nog’n at snakke med, mærker duft en fra din hud. Dansen er i gang, mærker kroppens trang og en sang , der vil lokke én ud på gulv et og i gang! Omkv. Vi er til party. Dy di dy di dy, di di di. Mmm, til party. Dy di dy, di di di.. (4x) Omkv. Party til party ... (rep)

4

1

➙ 3

2

3

4

Grundslag

Elguitar 1 (efterslag)

Spil elguitar

2

1

Am

(3)

Elguitar 2 Am

e b g

( 3 )4

d a e

Elguitar 1

Em

T A B

Œ

5 5 5 7 5

2 0

0. bå nd

(

nd bå

Spil solo

nd

h

c g 3.

g d a e

. . .

a

5

a

5

a

5

a

5 3

a

5

a g

. 5

a

a

5

a

5

. . .

0

a

a c

. . . .

Em

5

a

5

a

5

3

g

d

a

. . .

Em 3

5

0

e

0

e

Em

. . . .

0

e

0

e

0

e

0

e

e

0

5

e d

0

e

0

e

. . . .

1.-2.

0

e

0

e

0

e

3

g

0

e

..

0 3

e g

..

Elguitar 2 (

3.

0

e

Form v

1 Intro 4 t. Omkv. 1. vers, omkv. 2. vers, omkv. Mell emspil 16 t. 3. vers, omk v. Omk 3 v. Outro 16 t. Syng og spil med 5. og

94

6. klasse · ISBN 978-877178-019-2 · © 2017 Dansk Sang, Musiklærerfore ningens forlag Musik og tekst: Copyrig ht © Dansk Sang, Musiklæ rerforeningens forlag

6. klasse · ISBN 978-877178-019-2 · © 2017 Dansk Sang, Musiklærerfore ningens forlag Musik og tekst: Copyrig ht © Dansk Sang, Musiklæ rerforeningens forlag

3

Spil bas www.dansksang.dk • admin@dansksang.dk • Tlf. 5070 2667

7 5

d

h 4

a

5

5 5 5

ån

h 3

5

T A B

b 5.

h

. . .

Am

T A B

(3)

Am 5

2

Am e b g d a e

( 3 )4

ån

v >

v

..

T A B

Elguitar 2 . . . Am ..

d a 5.

2

7. bånd

b 0.

h >

g d a e

1

Spil elguitar

7.

5.

Bas g d a e

4

1

11 1

Spil bas

3

7 8 7

Em

1

3

Œ

7 8 7

Elguitar 2 (powerakkord)

Am 3

2

Em

5 5 5

1

11 1

Eftersla ➙

4.EmSpil rytme

Am

Intro 4 t. Omkv. 1. vers, omkv. 2. vers, omkv. Mell emspil 16 t. 3. vers, omk v. Omkv. Outro 16 t. Syng og spil med 5. og

92

Elguitar 1

2

nd

h 2

h

1

h 1

X

23

2

Efterslag

7.

h

1 3

(

v

23 23

Grundslag

4. Spil rytme

d

4

h

h

1

23 3

ån

()

v >

11

Am

2

b 5.

3

X

h

h

1

nd

2

h

h

11

Am

Em

t Jespersen

Em

Guitar Am

3. Spil ruEmndgang

3. Spil rundgang

1

Form

 

h h >

Ukulele

Tekst og musik: Jesper Gilber

Ukulele

2. Øv grebskift

t Jespersen

5.

 

h h

1. Find toner/greb

4 4 |Am |Am |Em |Em |

Rundgang

Bas g d a

g d a e

c

T A B

..

. . .

Am 5

a

5

a

5

a

5 3

a g

5. 5

a

. . 5

a

5

a

5

3


p a d i d u D p a d i d Du

Syv nye korsange for Sangene er vele børn gnede fra 2.-5 . klasse

præsenterer

Korhæfte

Slip hjerne n fri, og syn g med!

Himmel & how do you do

Vers 2 Vers 2

al vær’ som det sk er lt A sk det al vær’ t blå som er er Altdu d dig ud i ide yn Sk ay ok å bl t de fra 2.-5. klasse. og Syv nye korsange som velegnede g erud d di ynbørn, Skfor ay n og grin ok er er us br du er og lg bø hvoreksistens, oli og grin p Korværk med humor, ansvar, glæde, energi og skønhed. am tr er i us p br ho er or bølgftig vandmelon hv li–nhey o p am tr i p t de ho Iørefaldende ogsp let is udfordrende med melodiøseo og lette andenstemmer. Scan en sa melodier rt æ n sv r’ el m and af de som kanr’ svært – hey viPad saftigse sprisvien QR-koder med din r og lyt til indspilninger af sangene, t de detæ afop tegi ndenellersudin høsmartphone nke-tankeeststra r dr se su en tegi streames både med og uden tekst. Fås i en version som korhæfte og i en version som nd ra vi r gi hø te tanke stra op tænke-tank dr op tænkegi te ra st pdf-partitur meddr instrumentstemmerne. stop drop tænke-tanke p sto B-IT-1255. Kr. 128,-st (160,-) opISBN 978-87-7178-029-1 ’ hjernennfrfri i gi og p sto i nen fr og gi’ hjerne og gi’ hjer i fr n ne og gi’ hjer ... Musik: Jakob Ve Høgsbro rs 1

1 Martin Gerup Vers og ... Tekst: Dorte Schou

Godt du

sagde JA

P

e

r

f

e

k

Det bedste der

t

ku’ ske

Skibet skal sejle på how do

Du er ikke alene i verden

you do

B-IT-12 ISBN 978-87-7178-02 55 9-1

Dudidap

1255-B-IT_HimmelOgH

ow_OMS.indd

2-3

15/11/16 07.43

ædap kvid uOmd DOm kvæd

ligt Ja tag dettro t ro lig ro de t g de ta g Ja hold fri ligt Ta t lig ro t blåi og ’ Tagdigde Alt er som det skal vær fri i detfr udld hold Skynd ho og på og og du er okay t ser de er bru i bølg grin fr r o og hvo tr n ld oli ho mp tra ogenpå hop i elon dm van t ig t saft de de hey – spis rt på svæ o o tr der’ trhør vinden suser t af det de p tænke-tanke strategi du kan li’ på dro o tr tegi drop tæn li’ kake-tnankli’e stra duøvkaatn se stop du stop kan li’ pr og gi’ hjernen fri du og gi’ se atfrise øvhjernen prøv at pr eudidap se din idD prøv at din ideesusende din ide Ja tag det roligt mm ko nt idesuogse rolig i Tag detdi rb fo fride holdn mm&e Csu∑ sen∑ de∑ ko kofrimme sutrose og hold forbi på det e d n i e du kan rb m tro på det fo m ko li’ du kan li’ i rb fo prøv at se prøv at se dap i d du din ide œ œ œ din ide œ e ™™ end da sus i me d kom du i & p komme susende forb œ Vers 2

Vers 1

Disco light

Omkvæd

q = 102

Intro

G7

A¨7

A‹

C

Mellemstykke

& Du di dap Du di dap Du di dap bah Du di dap bah di dappbbah Du di dap bapD u dap ah bah dap da ap Du diida b p d Du di dap bappbahbap bah dap& Du di dap Du– dudi da di dap bap bah

Mellemstykke

12

1.+2.

15

1.+2.

Rep ad lib

Du di dap bah – du – du di dap du di dap Du di dap bap bah dap

med sang

7 Dudidap goo.gl/Nh4z0d

38

Rep ad lib Rep ad lib

A

& Œ

œ

œ

œ E‹

D‹

œ

Ó

stop

gi

-

œ

og

gi'

œ

stra - te

dap

hjer - nen

œ

Œ

1.+2.

Ӝ

œ

œ

œ

œ

œ

Omkvæd

27

F mf

1.+2.

Tag

det ro - ligt

og hold

tro

fri

œ

1.

40

™Ó 2. & ¢ ™

58

G

du

det

1.

38 38

Musiklærerforeningens do © 2016 Dansk Sang, Himmel & how do you

du 2.

forlag

15/11/16 08.01

ens forlag g, Musiklærerforening do © 2016 Dansk San ou forlag Sch ens te Himmel & how do you ning Dor ore ion: rerf trat iklæ Illus . Sang, Mus Høg sksbro 6 Dan Gerup, © 201 doou, youSch dosik: og mu ag Tek&st how ou forl Sch ens te Himmel ning Dor siklærerfore . Illustration:

g, Mu SanGer skou, up, Høgsbro Dan st ©sik: Sch og mu ag Tekst Tek siklærerforeningens forl Tekst © Dansk Sang, Mu

6

www.dansksang.dk • admin@dansksang.dk • Tlf. 5070 2667 .indd 38

immelOgHow_INDMAD

G7

° & œ

kan li’

_INDMAD.indd 40

1255-B-IT_HimmelOgHow

° ™ & ™œ .

dap

fri

Prøv en lytter 7 Dudidap ap4z0d didNh Du.gl/ 7goo goo.gl/Nh4z0d

D‹7 mp

54

œ

D‹

G

d

du C

[C]

[C]

G7

& œ œ

1.

2.

1.

23

& œ . 50

˙™

˙

D‹7

46

1.

hør af

G

œ

D‹7

&

1.

tan - ke

F

œ

Dudidap sty

lon grin

œ

tæn - ke

drop

15/11/16 08.01

_INDMAD.indd 38

œ

Œ

Œ

me og

F‹

ser hey

˙

œ -

-

-

vand lin

-

Œ

& œ

38

j œ œ

j œ œ

1.

34

p bah ∑ di˙ dap ba Ó ™™ ˙ ah Du di dapp––du b p ba p da i d & du Du di da p bap bah – du diida bah Du di dappbbah p bapda da d du iœ daœ pœ Ó ah –ah p duœ d da i d Du diida du – p da Œdi dap œ pœ du p bap b& ah œ œJdÓ i da œ œ pœ – œdu Du d ™™ œ ‰ da J J b p ba p da i Du d

Tekst og musik: Schou, rerforeningens forlag Tekst © Dansk Sang, Musiklæ

1255-B-IT_HimmelOgHow

su svært

den der'

-

tig po

F

˙

˙

˙

˙ vin det

saf tram -

G

Gsus4

F‹/a¨

ger er

-

bøl du

at

prøv

˙

A‹

j œ

j j œ œ œ

en i

spis hop

ser kay

-

bru o

G7

˙

œ

hvor og

j œ œ

˙

forlag Musiklærerforeningens

do © 2016 Dansk Sang, Himmel & how do you ion: Dorte Schou Gerup, Høgsbro. Illustrat

med sang med sang

˙

Œ

blå vær'

det skal

i det

A¨7

F

Ó

œ

C

G

E‹

19

1.+2.

ud som

dig er

Skynd Alt

A‹

C7/e

C mp

1.+2.

forbi dapstykke dudi em Mell

C

œ

& œ

1.+2.

1.+2.

Vers 1 & 2

9

E‹7

31

Høgsbro, Musik og tekst: Jakob Gerup Dorte Schou og Martin

¢&

˙


MIX Abonnement Magasinet

Evas sange

Eva Chortsen

I denne sangbog er samlet nogle af de allerbedste plukket fra udgivelser af Eva Chortsens gennem flere årtier; tekster trykt før, og der der er sange, som er helt spritnye: aldrig har været årstidssange, fabulerende sprogligt legende, fortællende, sjove og sprælske sange, og alvorlige sange, naturen, de vigtige sange om skabelsen, og magiske ting i livet. Teksterne er tilsat melodier af Bjarne John Høybye, Korsgaard, Bodil Povl Chr. Balslev, Heister, Sten Lerche, Erik Johanne Korsgaard Salting, Finn Jørgensen Sommer, Grete Granerud, og Christian Dyrst. Der er sange for alle: de yngste, de større børn, de unge og de voksne. Det er bare at gå i gang.

Sangbog med

Eva Chortsen

60 af Eva Chortsens

allerbedste sange

Illustrationer: Mai-Britt Schultz

Lyt til Luther

Lyt til Luther indeholder 12 fortrinsvis Luther som gennemgåen nye sange og salmer med de reference. Sangene er særlig oplagte i forbindelse med reformationsjubilæet; men har også potentiale til efterfølgende at leve videre i både skole og kirke. Alle 12 sange og salmer er forsynet med baggrundste forslag til inddragelse kster i en undervisningssituation. og små Brug f.eks. sangene i historie og kristendoms om Luther, i forbindelse kundskab, til en fagdag med et kirkebesøg, til et selvkompone dramastykke, i konfirmation ret sforberedelse almindelige musikunderv n eller blot i den isning.

12 salmer Syng sange og spilogmed med liv og lyst5. og 6. klasse

Metodik til musik, der gør det enkelt for læreren at lave kommer godt rundt en musikundervisni om kompetencemåle ng, hvor man ne. Nye aktiviteter sig som successer, og velafprøvede sange, fremstår i forenklede arrangementer, lige der til at spille på mellemtrinet.har vist

del af vores historie og vedrører os alle!

5. og 6. klasse

Luther er en væsentlig

Syng og spil Lette numre (3.-6. klasse)

Jesper Gilbert Jespersen

Med links til instruktionsfilm

Musikforståelse Oplæg til at lave foredrag eller gruppearbejde historie. Det lille omkring emner fra nodekursus introducerer musikkens ældre og nyere musikkens grundlæggende Lærernes idesider til klasserumsledels notationssystem. e, aflytning af et nummer interesserede elever om at spille på tangenter, og sider til særligt guitar, bas og fløjte. QR-koder QR-koder giver eleverne direkte adgang til i undervisningen, at øve til sangene træningstiden og fra smartphones og tablets derhjemme. Kompetencemål og evaluering Bidragydere: Rubrics er en moderne form for individuel Sigurd Barrett, John målfastsættelse og barn opnår maksimalt Høybye, evaluering, hvor det læringsudbytte ved Niels Erik Nielsen, 10/04/17 11.14 enkelte i samarbejde med Stefan T. L. Nielsen, læreren at sætte 1241-B-IT_SAMMENSPIL-QR Eva Chortsen, Erik sine egne mål. -3_OMSLAG.indd Bogen er 3. del af Sommer, Jesper Gottlieb, 1 en trilogi til musik i den nye Anne Vad, Maria skole. E. Hersing, Sys Bjerre, Kis og Hans Holm, QR-koder i bogen Sten Lerche, Poul giver adgang til indspilninger Pedersen, N.F.S. Grundtvig på internettet. og Martin

B-1268

Syng og spil-serien: Syng og spil på øret 1 + Sange med 2 akkorder cd (D og A7)

= kr. 600,-

Syng og spil på øret 2 + cd Bygger videre med G-dur og 3 akkorder

Vejledning til 1 og 2 Metodik med spilleanvisninger og forslag til undervisning Syng og spil 3 - med noder + cd Sange som man lærer at spille efter noder + metodik til

(+ moms og forsendelse)

Syng og spil med blokfløjte + cd Sange med fløjtearrangementer, lette og lidt sværere stemmer Syng og spil Rock og rytmer Numre til sang og rytmisk + cd sammenspil med kor Syng og spil mer’ på øret + cd Flere enkle sanghits, der virker (D, G, A7 m.m.) Syng og spil Korkester + cd En- og flerstemmige sange til klassen, kor og orkester Syng og spil med de store + cd Ideer til musik med 5.-6. klasse, bl.a. musical Syng og spil selv + cd Hvert barn øver selv på eget niveau frem mod fælles sammenspil

iT

Produceret 100 % bionedbrydeligt af KLS PurePrint A/S

med 5. og 6. klasse

Syng og spil 4 Lav numre med noder + cd Spil til sange efter noder. Lav og arranger numre + metodik

Syng og spil-serien fås ved henvendelse til forlaget. Tlf. 5070 2667. www.dansksang.dk

ISBN 978-87-7178-042-0 Ud over Luther selv bidrog især bogtrykkerkunsten i samme periode til at revolutionere verden. Som et forsøg har Dansk Sang valgt at trykke denne udgivelse i 100 % nedbrydelige materialer - bogen kan i bogstaveligste forstand spises!

Sange og aktiviteter til opvarmning, kor, bevægelse og rytmer. Spillesange med niveaudelt progression, så hver stimuleres til selv elev spiller på at gå videre. Enkel visuel selvinstruerende sit eget niveau og Passende udfordringer notation. til den enkelte. Alle indstuderingen, imens bidrager på det niveau, eleverne arbejder de er. Læreren lettes og hjælper hinanden. der er mest behov. i Undervisningsdif Læreren er fri til ferentiering med at støtte, hvor noget nyt på forskellige en hel klasse i praksis, instrumentgrupp hvor alle lærer er samtidig. Musikalsk skaben Mange slags aktiviteter: Prøv kollektiv lydimprovisation Bliv inspireret til eller at skrive at lave ”fremmedartet” musik eller brug opskriften sange på bestilling. nummer”. Lær om tekstskrivning, akkorder, på at lave et hit: ”Vores Eller at lave musik rundgange, solospil, på iPad med GarageBand. form, arrangement.

Jesper Gilbert Jespersen. Kursusinstruktør. Musiker. Har undervist i folkeskole, højskole, friskole, musikskole og på musikkurser. Kor- og musikstævner for børn.

SLAG.indd 1

k

Peter Mikkelsen og Ken Dolva

Sammenspil med QR-koder 3

Musikudøvelse

1247-B_EvasSange_OM

dansksangdigital.d

g

Syng og spil med

B-1247

ISBN 978-87-7178-020-8

e

val

!!

bøger e i r f

Seks sange for børnekor

Evas sange

+

Fi r

Som MIX-abonnent får man:

18/04/17 10.33

Luther. Sisse Skovbakke

Sammensat og redigeret af: Søren Bechmann, Jørgen Andresen og Ib Thorben Jensen

Syng og spil – let og sjovt med cd Enkle sange til sammenspil med kor og niveaudelt progression Syng og spil med på noderne med cd Det lille nodekursus. Sange til timens ritualer. Lærernes idesider Syng og spil med 1. og 2. klasse med cd og QR-koder Metodik til musik med kompetencemål Syng og spil med 3. og 4. klasse med QR-koder Metodik til musik med kompetencemål Syng og spil med 5. og 6. klasse med QR-koder Metodik til musik med kompetencemål

B-IT-1246 ISBN 978-87-7178-019 -2

m.m.

m.m.

m.m.

Af samme forfatter: Nisse Grandprix + cd Munter julemusical, som kan spilles af store og små

1246-B_SyngOgSpil_5og6_O

MSLAG.indd 1

10/04/17 08.24

+ flere særlige rabatmuligheder

5 grunde til at tegne et MIX Abonnement på skolen

 Medindflydelse på valget af bøger  Adgang for hele skolen til læringsportalen dansksangdigital.dk

 Mulighed for tilkøb af lagerførte bøger med 50% i rabat*

 Mulighed for mængderabat på 50 % på udvalgte nye titler

 Særlige gaver i forbindelse med messer og events

Læs mere og bestil på www.dansksang.dk

* (kun et eksemplar af hver bog og kun i forbindelse med bogpakken)

www.dansksang.dk • master@dansksang.dk • Tlf. 5070 2667

www.dansksang.dk admin@dansksang.dk Tlf. 5070 2667

7


Hvis jeg får en stige q = 120

#4 Π& 4

E‹

A‹9

œ œ œ

1. Hvis jeg får

&

#

E‹

œ

op

# & Œ

œ i

œ

œ

Ϫ

en

sti

A‹9

œ

œ

him - len,

œ

œ

-

B7b9

Œ

Œ

Œ

œ

œ

sku - e

&

E‹

œ

se

œ

œ

œ

A‹9

œ

œ œ ˙

det kæm - pe - sto - re

hav,

œ

Ó

Œ

o - ver

œ œ œ

li G²

œ

F©Ø

Se en skor - stens - fe - jer

#

œ

Œ

ge

-

œ

œ œ œ

og

œ

og en dreng, som B7b9

j œ ˙

Ϫ

vil jeg krav - le D9

Musik: John Høybye Tekst: Eva Chortsen

E‹

œ

œ œ œ

ge,

jeg kan F²

œ œ œ

j œ œ

œ œ œ

hvor

Sangen er fra den nye udgivelse Evas sange, som indeholder 60 af Eva Chortsens allerbedste sange.

B7b9

œ

Œ

land.

œ

Ó

le - ger,

œ œ œ œ œ œ

E‹

ko - ner - ne, som fin - der

rav.

œ

Œ

Ó

Musik og tekst: Copyright © 2013 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag

1. Hvis jeg får en stige, vil jeg kravle lige op i himlen, hvor jeg kan skue over sø og land. Se en skorstensfejer og en dreng, som leger, se det kæmpestore hav, konerne, som finder rav.

3. Bed med georginer, pigebørn, som hviner, bedstemor i liggestol varmet af den glade sol. Se en spand med buler, børn, der bygger huler, løbehjul og gyngehest, liv, når det er allerbedst.

2. Folk, som står og smiler, sæbekassebiler. Se en kat, som er på rov, pigerne med sjippetov. Se et skib på vandet og en mark på landet, se en mand, der lapper dæk, fugle i en bøgehæk.

Illu.:Mai-Britt Schultz

Evas sange ISBN 978-87-7178-020-8⋅© 2017 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag

8

www.dansksang.dk • admin@dansksang.dk • Tlf. 5070 2667


præsenterer Evas sange ... af Eva Chortsen

Eva Chortsen

I denne sangbo g er samlet nogle af de allerbedste plukket fra udgive af Eva Chortsens lser gennem flere tekster årtier; der er sange, trykt før, og der er helt spritnye: som aldrig har årstidssange, fabule været sprogligt legend rende og spræls e, fortællende, ke sange, sjove og alvorli ge sange, sange naturen, de vigtige om skabelsen, og magiske ting i livet. Teksterne er tilsat melodier af Bjarne John Høybye, Korsgaard, Bodil Povl Chr. Balsle Heister, v, Sten Lerche, Johanne Korsg Erik Sommer, aard Salting, Finn Grete Granerud, Jørgensen og Christ ian Dyrst. Der er sange for alle: de yngste, de større børn, de unge og de voksne. Det er bare at gå i gang.

Evas sange Sangbog med

Eva Chortsen

60 af Eva Chort

sens allerbedste

sange

Illustrationer: Mai-Britt Schult z

I denne sangbog er samlet nogle af de allerbedste af Eva Chortsens tekster, plukket fra Evas sange

udgivelser gennem flere årtier. Der er sange, som aldrig har været trykt før, og der er helt spritnye: Årstidssange, fabulerende og sprælske sange, sprogligt legende, fortællende, sjove og alvorlige sange, sange om skabelsen, naturen, de vigtige og magiske ting i livet. Teksterne er tilsat melodier af Bjarne Korsgaard, Bodil Heister, John Høybye, Sten Lerche, Erik Sommer, Grethe Granerud, Johanne Korsgaard Salting, Finn Jørgensen og Christian

ISBN 978-87-71

B-1247

78-020-8

Dyrst. Der er sange for alle: De yngste, de større børn, de unge og de voksne. 1247-B_EvasSange_OM

SLAG.indd 1

B-1247. Kr. 176,- (220,-) ISBN 978-87-7178-020-8 10/04/17 11.14

Manden med fløjten

53

F

& b 42 j œ œ œ œ œ

1. Der

F/a

Mit hus har sorte vindu er

# & #c j œ œ œ œ œ œ œ œ œ D

A

1. Mit hus har sor - te vin - du - er om

# Asus4 & # ˙™

A7

bi.

&

##

G

œ

j

Det

D/f#

D

j

œ œ™

œ

nat - ten.

/d

Em

G

j œ œ™

A7

œ œ œ œ œ œ œ œ det bli’r gan - ske ro - ligt

øj - ne - ne

D

˙™

D

D

-7

œ

œ

j

ht © Dansk Sang, Musiklæ

œ œ œ™ œ

dø - re - ne

1. Der sad en mand og fløjte de det bløde mørke frem, og overalt i husene stod dørene på klem.

3. En ivrig klovn stak næse n frem, skønt den var tynd og lang og hørte fløjten digte på en dæmpet aftensang.

at

in - den - i.

Musik og tekst: Copyrig

fløj - te - de det

D7/f#

2. En lille dreng forlod sin leg og stod med åben mund så undrende som groet fast i skovens fløjelsbund.

Det kan du se, hvis du går her for -

A/c#

mær - ker,

luk - ker

Em

‰ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ

og

og

Musik: Bjarne Korsgaa rd Tekst: Eva Chortsen

D/f©

œ œ œ œ œ œ œ œ

står

hu - se - ne stod

om natten

-7

Gm

&b œ œ œ œ

œ œ œ œ

sad en mand og

Gm

Ϫ

Gm

C7

U F

œ œ œ™ œ œ™

Musik: Bjarne Korsgaa rd Tekst: Eva Chortsen

/a

Fine

blø - de mør - ke frem,

œ

j œ œ œ œ

og

o - ver - alt

i

C7 Musik og tekst: Copyrig ht © 2016 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag

på klem.

4. En kæmpe, som gik aften tur, gik tankefuld i stå, og katten glemte alt om mus, den ellers kunne få. 5. Hvert træ. Hver gren. Hvert strå. Hver sten blev ny og gådefuld. I mørket stod hver tone klar og lysende som guld. (6.) Der sad en mand og fløjtede det bløde mørke frem.

rerforeningens forlag

1. Mit hus har sorte vind uer om natten. Det kan du se, hvis du går her forbi. Det står og lukker øjnen e og mærker, at det bli’r ganske roligt indeni. 2. Jeg tror, at alle træerne skal sove, for de er vokset op den hele dag, har druk ket vand og talt en masse skyer og hørt en flagstang prale med sit flag.

3. Jeg tror, at alle mus i muse huller har spist den sidste ost og lagt sig ned og hvisker ganske sagte til hinanden. Om hvad er det kun muse ne, der ved.

4. Jeg tror, at alle børn har leget færdig og trukket hver sin drøm ud af et bundt, og der er børn, som ler i deres drømme, – jeg håber rigtig mange – jorden rundt!

Evas sange ISBN 978-87-7

178-020-8⋅© 2017 Dansk

Sang, Musiklærerforeni

ngens forlag

77

1247-B_EvasSange_INDM

AD.indd 77 10/04/17 11.05

Evas sange ISBN 978-87-7

178-020-8⋅© 2017 Dansk

Sang, Musiklærerforeni

ngens forlag

15

1247-B_EvasSange_INDM

AD.indd 15 10/04/17 11.04

www.dansksang.dk • admin@dansksang.dk • Tlf. 5070 2667

9


Bliv medlem af Musiklærerforeningen Som personligt medlem af Musiklærerforeningen opnår du indflydelse, faglighed og fællesskab via en række konkrete fordele:

50

i rabat til personl% ige medlemmer af Musiklærerfore ningen

◆ Medlemsbladet Dansk Sang 6 gange pr. år ◆ 50% rabat på alle lagerførte bøger* ◆ Kursustilbud ◆ Indflydelse på skole- og uddannelsespolitiske spørgsmål ◆ Info om lokalforeningen ◆ Medindflydelse på forlag og udgivelser ◆ Særlige gaver i forbindelse med messer og events

Læs mere om ra batten på www.dansksa ng.dk *Kun

Hvis du endnu ikke er medlem af Musiklærerforeningen: Du indmelder dig i Musiklærerforeningen ved at klikke på ind- og udmeldelse

ét eksemplar af hver bog.

på Musiklærerforeningens hjemmeside www.musiklaererforeningen.dk Benyt evt. QR-koden herunder ...

50% 10

www.dansksang.dk • admin@dansksang.dk • Tlf. 5070 2667


præsenterer Lad os mød

es i sang

er det femte hæfte i udgivelsesræk ken Mellem kori børnekoret, i musiktimen og og fællessang, der til morgensamlin gen samt som opvarmsigter mod den begyndende flerstemmighed ningsindslag for Hæftets hovedb det mere rutiner estand ede kor. ne melodiske figurer del er satser, der, som i seriens første , hvilket giver muligh ed for hurtig indlær udgivelse Ostinat, helt eller delvist ing og stort oversk er bygget op af Målgruppe: 2.-10. gentagud til at lytte til klasse samt voksne de øvrige stemm er.

Mellem E 7 og fællessang ° kor-

Scan QR-koder

Lad os&mødes i sang

med din smartp

hone/tablet eller

1.

œ #œ #œ œ œ œ .... af Carsten som - Borbye Nielsen me

indtast vedstående

link; og lyt til indspil

MELLEM KO

ninger af sangen

e.

œ

R- OG FÆLL

Lad os møde

ESSANG V

s i sang

Carsten Borb ye Nielsen Almen musikp ædago Har siden underv g (AM’er) fra Det Fynske Musikk ist onservatorium arrangør i mange i musik på efterskole og højsko 1985. le samt været sammenhænge, korled bl.a. i forbindelse Instruktør ved børne- og ungdom med TV2-program er og skorstævner samt for musiklærere. met Fra 1997 semina ved efteruddannel AllStars. rielærer på Den Har tidligere på seskurser frie forlaget Dansk Sang udgivet børnek Lærerskole i Ollerup. og Mellem korog fællessang 1, 2, 3, 4 med undert orsmetodikken Kor-trappen og Talekor. Desud itlerne Ostinat, en korfortælling Kanon, Quodlibet en Ea og Aiwan undervisningsmetod for børne- og ikken Træning i ungdomskor samt fællesskab.

g musik a kys - og fællessang œ™peger tilbageA ‹på de tidligere : Carste Mellem korudgivelser, ser h f - ten - so5. Opsamling, der n a

Tekst o n dem Borbye - lens Nielsen bort, m bræn G så de forskellige kategorier herfra repræsenteret, men med nye sange. Det femte ens er dan - den sen de e hæfte i udgivelsesrækken Mellem kor- og fællessang, bål. sigter mod den begynden der går. 3. ig dende flerstemmighed i vbørnekoret, i musiktimen og til morgensamlingen samt som ud o opvarmningsindslag for det mere rutinerede -kor. Hæftets hovedbestanddel er satser, ver ha der som i seriens første udgivelse Ostinat helt eller delvist er bygget op af gentagne vet. M melodiske figurer, hvilket giver mulighed for hurtig indlæring og stort overskud til at å ger n e 1 . Util lytte øvrige stemmer. dede skri på hav et, hvo danser 2.-10. r skib Målgruppe: samt voksne, skoler og musikskoler. en hav klasse ger. e ne s fr r -

&

2.

˙

œ

¢&

œ J ˙ 1250-B-IT_M

ellemKorOgFaellessang

œ

Ϫ

j œ œ

#Ϫ

Œ

_OMSLAG.indd

B-IT-1250

ISBN 978-87-71

78-023-9

2-3

j œ ˙™

˙

˙™

Carsten Bor bye

Nielsen Mellem kor- og

fællessang V – Lad

os mødes i sang

• ISBN 978-87-7178-0

23-9 © 2017 Dansk

Sang, Musiklærerfore

ningens forlag

11 18/04/17 14.00

Œ

˙

Œ

Havfru ejl r u u einternetunderstøttelse. d imod for at høre sangene på internettet. ns bejl e ømt med eMulighed Bog og med e s fje in bejl r , hvis hu der da e r i som rne eksotisk n n s e få r B-IT-1250. Kr. 192,ISBN 978-87-7178-023-9 r et (240,-) s em me o m par dr åber p vinden, kær raftensolens ål, å kind t brænd e g ner en, kys 2. Bølg ser ha havfruens fr ende bål. en går n dem o , bølge Bølgen bort, m dige hår, går, bø n går, evig u ens da lgen gå d over nsen d en går. r, evig 3. Måg ud ove havet. erne s r h a v k e r t. ige M Måger åg rne ne skrSTr.RA sEN D iger. M eN k r ig e r . ågerne skriger .

scn.my/1250b5

° b 4 1. & b b 4

C‹

œ œ œ œ

œ

sid - der på den

b & b b 44 œ œ œ œ

llem ko

2.

r- og fæ

da - me

llessan

gV – L

og

b & b b 44 Ó

3.

hvi - de

œ

j ‰

œ œ

strand og

œ œ

mand

i

det

≈œ œ œ œ œ

F

œ œ œ œ

œ

kig - ger ud

4.

Bøl

-

b 4 j ¢& b b 4 ‰ œ œ ™ En

ger - ne

œ œ

Œ

pi - ge har

Jeg sidder på den hvide

lidt for kol - de

Œ

ha

C‹

-

vet.

œ œ œ J ‰

œ

De si'r

uh,

vand.

Ó

œ œ

Bølgerne ruller langsomt

C‹

œ œ œ œ œ œ œ Nu skal du hø œ

Œ

Œ

˙

‰ œ reningen œ œ œ s forlœ ag

˙

mod

-

digt

stran

i det lidt for kolde vand.

Der er

en

œ

-

œ œ œ

˙ den.

Ó

ba - de - dyr.

Musik og tekst: Copyrig

t. Nu skal du høre, hvad

j

Der er en speed - båd!

˙

gen - stri

œ

‰ œ nœ œ J

œ œ œ œ œ œ™ Ó

Œ

med et

Nielsen

Jeg

UH!

˙

far - ligt hyr

ser!

uh,

sk- Ssomt ang, M ind usiklære j rfo

F

˙™

- re, hvad jeg

œ

strand og kigger ud på have

Der er en speedbåd! Der

Tekst og musik: Carsten Borbye

G‹7

j

j

‰ œ œ™ J

œ

-9 © 2 œ œ 017 D rul an ler lang

et

Der er en dame og en mand

En pige har et farligt hyr

œ nœ œ œ

œ ødes i Der er en speed - båd! sang • b ISBN 9 & b b 44 78-87-7Œ j 178-02 œ ™ œ™ œ œ 3

ad os m

5.

en

œ

ht © 2016 Dansk Sang,

Musiklærerforeningens

jeg ser!

forlag

19

De si’r uh, uh, UH!

er en speedbåd!

ind mod stranden.

med et genstridigt badedyr.

14 Mellem kor- og fællessang 1250-B-IT_MellemKorOg

V – Lad os mødes i sang

• ISBN 978-87-7178-023-9

© 2017 Dansk Sang, Musiklæ

rerforeningens forlag

Faellessang_INDMAD.ind

d 14

Mellem kor- og fællessang

V – Lad os mødes i sang

• ISBN 978-87-7178-023-9

© 2017 Dansk Sang, Musiklæ

rerforeningens forla

18/04/17 08.57

Mellem kor- og fællessang V Lad os mødes i sang Mellem kor- og fællessang V ––Lad ISBN 978-87-7178-023-9 os mødes i sang ••ISBN 2017 Dansk Sang, Musiklæ 978-87-7178-023-9 ©©2017 rerforeningens forlag Dansk Sang, Musiklærerfore ningens forlag 1250-B-IT_MellemKorOg

Faellessang_INDMAD.ind

d 15

15 15 18/04/17 08.57

www.dansksang.dk • admin@dansksang.dk • Tlf. 5070 2667

11


præsenterer

Dage, man kan mærke

15 mærkeda

Dage man kan mærke

ge

.... af Søren Bechmann

ISBN 978-87-7

Sange og idée r til

15 mærkedage

Søren Bechmann

Sange og idéer til 15 mærkedage

Dage, man kan mærke

Dage, man kan mærke

Sange og idéer til

Bogen giver indsigt i 15 af årets særlige dre kendte sange, mærkedage samt som knytter sig både kendte og hertil. Bogen kan minhvor materiale bruges som et opslags og sange til hver mærkedag kan værk, det øvrige indhol læses og anvend d. Alle sange fremst es uafhængigt af år med noder med dag indledes med en præsentation, becifring. Hver mærkeder henvender fulgt af mere uddyb sig direkte til elevern ende baggrundsvid e efterHertil kommer en for læreren eller en række tips til den lidt ældre elev. undervisningen. med en overskuelig Mange af sangen spillestemme, der e er forsynet eller blokfløjte. egner sig til keyboard, Herudover indgår xylofon, klokke flere elevark, som i klassen. Bogen spil evt. er først og fremm est relevant i musiku kan printes og deles ud med fordel også inddrages tværfag ndervisningen, men kan ligt i dansk, histori Herudover egner e og kristendomsk bogen sig til alle undskab. kulturelle samme er i live. nhænge, hvor mærke dagene Bogen udkommer i forlængelse af Julesang i skolen julesange giver indsigt (2015), som gennem i de juletraditioner 24 kendte , som hvert år knytter sig til julen. B-1251

178-024-6

Tredje bog i emneserie. Sange og idéer til 15 mærkedage, som spænder lige fra påske til arbejdernes kampdag. Mærkedage skal ikke være mærkelige dage, men dage, som kan gøre en mærkbar Søren Bechman

forskel for elevernes liv og læring. Udgivelsen bygger på en intention om hen over året at bruge

n

mærkedagene til dels at aktualisere nye og ældre sange og dels give en dybere indsigt i kulturelle traditioner. Bogen introduceres med artiklen ’Mærkedage og små mærkværdigheder’, men 1251-B_DageManKanM

aerke_2_OMSLAG.ind

d 1

er ellers først og fremmest skrevet som et opslagsværk, hvor de tilhørende forslag til undervis-

19/04/17 11.23

ningsaktiviteter til hver sang kan læses og anvendes uafhængigt af de andre sange. Kyndelmisse, valentinsdag, fastelavn, påske, store bededag, pinse, Kristi himmelfartsdag, arbejdernes internationale kampdag, Danmarks befrielse, mors dag, grundlovsdag/fars dag, valdemarsdag/genforeningen, sankthans, halloween og mortensaften. Jul har i forvejen fået en bog for sig selv. Målgruppen er elever fra 3. klasse og opefter. Herudover kan bogen bruges i alle sammenhænge, hvor interessen for traditioner udleves. B-1251. Kr. 192,- (240,-) ISBN 978-87-7178-024-6

E PÅSK 22. marts og 25. april

Vi skal ha’ ferie, ferie,

Mellem

ferie

(Referencenr. 10)

b B± # 4 j & # 4 œ. nœ ˙

Intro til eleverne

Elevark

rød en lyse ve på At svæ

sky

&

• ISBN 978-87-7178-024

± œ.

j nœ ˙

1. Det 2. Vi

&

##

& s port

6 D9

##

&

œ

&

œ

er gå der Syn - ge lidt

œ œ

jeg det in - den - i. ind - til klok - ken ti. Em7/a

##

œ

D9

#

œ

j œ œ œ œ A7

Fe - rie, fe

100

-

rie,

œ

det er min fan

og i

som - mer - glæ - de, tæn - der ly - set Em7

œ

j œ fe

mær - ker u - de,

Em7

j œ œ œ œ.

œ

Ju - ni brin - ger Ju - ni må - ned

j œ

œ œ œJ œ

F m7

j œ œ œ œ.

-

Œ

Em7

Hm7

œ

Kom

rie.

Musik og tekst: Copyrigh

Dage,

H7

for - di, - ta - si,

Ó œ œ Œ

D

vi og

Men nu Le - ge

j œ

j œ œ œ œ.

Em7

si - den sidst, se vi har,

-

den vi to. her til lands.

-

œ

Œ ‰ œj œ œ

/a

et et år om de hek

at tro; Sankt Hans.

til til

œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

ik - ke bå - let

6

##

D9

/a

sten de

-

Em7

hin - an vi vil

œ

˙

6

er næ skal tæn

Em7/a

A7

Ó

A7sus4

œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ

D9

##

&

31

6

Ó

j œ œ œ œ.

så fred

ger At få vin

himmelfartsdag: du skal lave på Kristi Skriv ganske kort, hvad

Dage, man kan mærke

b

# & # .. œ

At forsvinde i den blå luft

ingens forlag

B

Em7

d lykken nær ve At være

Musiklærerforen -6 © 2017 Dansk Sang,

##

œ œ œ

Ó

Ó

˙

œ œ œ

Ó

Bossa Nova

æg at gøre. t med enten lam eller ler om påske, har noge og alt det Stort set alt, som hand noget med kirken at gøre, verselinjer der rimer. at alt det med lam har ne og undersøg, hvilke ses igen, es tinge Vi skal Groft sagt kan man sige, til bland e en gang tekst Nogle at gøre. Læs kirken for uden livet Detommer i sangen: forek er ud. som ord, spring med æg har noget med og rimede trer r bloms Note hele t fødes noget nyt. Det symboliogså sammen. Med foråre rens hårde skal. Alt det en bryder igennem vinte male æg, er som om, at livet i natur mulige måder. Man kan alle på n påske i kan indgå mad, løbe ægge serer et påskeæg, som en spise for at få et påskeæg, e ebrev gækk lave haren puste æg, trille æg, æg i haven, som påske kyllinger eller lede efter påske med pynte er på vej. løb, nye ægge at foråret og alt det en traditioner, som viser, , som red Jesus måske har gemt. Alt samm om n llinge påsken er også fortæ og lam, Guds for Jesus kaldes ofte og hængt op på Han blev fanget, pint han hurtigt upopulær. folk hurtigt kunind i Jerusalem. Her blev det ikke unormalt, at . For 2000 år siden var graven, og det et kors, hvor han døde fra t Jesus forsvunde n. Men efter få dage var vigtig ne blive dømt til døde e fortælling er stadig n og genopstod. Denn døde andt overv han n. Normalt fortælles, at dage, som indgår i påske givet navn til de hellig ikke og lam i kirken, og historien har som ent folk, der var blide tyve og røvere – sjæld korsfæstede man kun nde udtryk: t. noge ning og brug af følge rigtig havde gjort Samtal parvis om betyd

2015 Musik: Anders Smith Boysen, 2015 Tekst: Anders Smith Boysen,

6

D9

978-87-7178-024 man kan mærke • ISBN

j ‰ œ œ

œ

vi skal ha’: og vi får:

A7 j œ œ œ œ

nu jeg

t © 2015 Dansk Sang,

-6 © 2017 Dansk Sang,

er

j œ

klar.

Musiklærerforeningens

forlag

Musiklærerforeningens

forlag

19/04/17 09.21 erke_INDMAD.indd 31

19/04/17 09.21

1251-B_DageManKanMa

erke_INDMAD.indd 100

1251-B_DageManKanMa Dage, man kan mærke

54

• ISBN 978-87-7178-024

-6 © 2017 Dansk Sang,

Musiklæ

rerforeningens forlag

19/04/17 09.21 erke_INDMAD.indd 54

1251-B_DageManKanMa

12

www.dansksang.dk • admin@dansksang.dk • Tlf. 5070 2667


Tolv af Holms bedste til skolen Opga

Seks sange for børneko r

eks sange for børn i skolek or m jul og foråre ts højtider. narligt forår med al den er er sange om lyset, orm af den lille dreng,

Kyndelmisse Lysmesse

præsenterer

ve afsendt fra redaktionen: Søndag den 1. marts Layout: Henrik Flagstad Adresser: Forfatter: Erling Lindgren Alahärmävej 19 7620 Lemvig Erling Lindgren <erlinglindgren@ doks.dk> Noder: Morten Nybo Slej, Joensuuvej 44, 4000 Roski lde. 32 60. morten.slej@mMobil: 21 44 Illustration: Ingen ac.com Format: H: 28 cm – B: 21 cm Farver : Indmad: 1 + 1 Omslag: 4 + 0 Indbinding: Hæfte Manusomfang: 40 sider Tekst: De fleste vers skal scannes eller nysættes. Dog foreligger der digital tekst til et par sange. Noder: Morten modifi cerer Lindgrens finalefiler efter Henriks formatbestillinger. Layout: Hver sang bestå r af 1. titel 2. kreditering, Musik: Lindgren og neden Erling under Tekst: [diverse forfattere] 3. noder med becifring og 1. vers stavelsesde lt 4. sangteksten i versblokke (også vers 1) 5. klaver/orgel sats Fint, hvis hver salme fylder et opslag. Korrektur: Mindst 3 korrek turer. · Første korrek tur som samle t tekst-, nodeog layoutkorrek tur

Kyndelmisse – Lysmesse

assetrin, så de er lette at ken løfter dem lidt over de ne brugbare

Seks sange for børnekor

ukke melodier, energiske ellem hinand en. e flerstemmigh ed og dfoldelsesmu ligheder. såvel som becif ringer, e en fin, harmo nisk bund.

.... af Sisse Skovbakke

eller din Ipad, og lyt til

men med indspi lningerne,

6 sange for børnekor i form af skolekor og kirke-

kor i den lange tid mellem jul og forårets højtider.

Der er både kirkelige og ikke-kirkelige sange.

B-IT-1252

ISBN 978-87-7

178-025-3

så de er lette at lære og lette at huske, mens

10/04/17 11.51

musikken løfter teksterne lidt over de første klas-

setrin, og også gør sangene brugbare på mellemtrinnet. Her er eftertænksomme sange, smukke melodier, energiske omkvæd og ørehængere blandet mellem hinanden. Her er enkle satser til den allerførste flerstemmighed og strofiske sange med lidt forskellige udfoldelsesmuligheder. Alle satser har udskrevet klaversats og becifringer, som kan hjælpe koret på vej og lægge en fin harmonisk bund. Bog med internetunderstøttelse. Mulighed for at høre sangene på internettet. B-IT-1252. Kr. 104,- (130,-) ISBN 978-87-7178-025-3

Lyt til Luther

Seks sange for børneko r

e og salmer med nce.

mationsjubilæe t; eve videre i

12 sange og salm er med liv og lyst

Lyt til Luther 12 sange og salmer med liv og lyst … redigeret af Søren Bechmann, Jørgen Andresen og Ib Thorben Jensen

stekster og små tuation.

Skole/kirkeudgivelse i anledning af Martin Lu-

ab, til en fagda g elvkomponeret blot i den

ther-jubilæet. I 2017 er det 500 år siden, at Martin

ie

Luther slog sine 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg – den begivenhed som startede Bidragydere:

Produceret 100 % bionedbryde ligt af KLS PurePrint A/S

rkunsten e verden. t trykke aterialer d spises!

Teksterne er tilpasset de første klasser i skolen,

Sisse Skovba kke

Sigurd Barrett, John Høybye, Niels Erik Nielse n, Stefan T. L. Nielsen, Eva Chortsen, Erik Sommer, Jesper Gottlieb, Anne Vad, Maria Kis og Hans Holm, E. Hersing, Sys Bjerre, Sten Lerche, Poul Pedersen, N.F.S. Grundtvig og Martin Luthe r.

Sisse Skovba kke

Sammensat og redigeret af: Søren Bechma nn, Jørgen Andres en og Ib Thorben Jensen

reformationen. ’Lyt til Luther’ indeholder 12 fortrinsvis nye sange og salmer med Luther som gennemgående reference. Sangene er særlig oplagte i forbindelse med reformationsjubilæet; men har også

potentiale til efterfølgende at leve videre i både skole og kirke. Alle 12 sange og salmer er forsynet med baggrundstekster og små forslag til inddragelse i en undervisningssituation. Brug f.eks. sangene i historie og kristendomskundskab, til en fagdag om Luther, i forbindelse med et kirkebesøg, til et selvkomponeret dramastykke, i konfirmationsforberedelsen eller blot i den almindelige musikundervisning. B-1268. Kr. 80,- (100,-) ISBN 978-87-7178-042-0

www.dansksang.dk • admin@dansksang.dk • Tlf. 5070 2667

13


MIX Abonnement – både det digitale og det analoge Dansk Sangs MIX Abonnement er et enkelt og let gennemskueligt abonnement, som består af www.dansksangdigital.dk og 4 selvvalgte bøger fra GAVELISTEN. Dansksangdigital.dk er en ny læringsportal, som udbygges løbende i dialog med brugere og kommuner. To gange om året modtager MIX-abonnenterne en nyhedspakke med 4 bøger fra GAVELISTEN samt adgang til www.dansksangdigital.dk ◆ MIX-abonnenter kan tilkøbe udvalgte nye bøger i klassesæt med 50% i rabat fra KLASSEKASSEN ◆ MIX-abonnenter kan tilkøbe et eksemplar af alle lagerførte bøger fra www.dansksang.dk med 50% i rabat fra RODEKASSEN ◆ Alle udgivelser er testet grundigt i praksis ◆ Alle materialer er i et gedigent, smukt og brugsrigtigt design ◆ Et MIX Abonnement kan opsiges til enhver tid og med øjeblikkelig virkning I maj og oktober udsendes mail med login-oplysninger til forlagets helt nye MIX-modul, hvor både GAVEKASSEN, KLASSEKASSEN og RODEKASSEN nemt betjenes med få krydser. MIX Abonnement kan købes året rundt på www.dansksang.dk eller ved henvendelse direkte til admin@dansksang.dk ... Udlevering af kode tager kun et øjeblik.

Evas sange

Eva Chortsen

I denne sangbog er samlet nogle af de allerbedste plukket fra udgivelser af Eva Chortsens gennem flere årtier; tekster trykt før, og der der er sange, som er helt spritnye: aldrig har været årstidssange, fabulerende sprogligt legende, fortællende, sjove og sprælske sange, og alvorlige sange, naturen, de vigtige sange om skabelsen, og magiske ting i livet. Teksterne er tilsat melodier af Bjarne John Høybye, Korsgaard, Bodil Povl Chr. Balslev, Heister, Sten Lerche, Erik Johanne Korsgaard Salting, Finn Jørgensen Sommer, Grete Granerud, og Christian Dyrst. Der er sange for alle: de yngste, de større børn, de unge og de voksne. Det er bare at gå i gang.

Sangbog med

Eva Chortsen

5. og 6. klasse

del af vores historie og vedrører os alle!

Jesper Gilbert Jespersen. Kursusinstruktør. Musiker. Har undervist i folkeskole, højskole, friskole, musikskole og på musikkurser. Kor- og musikstævner for børn.

Syng og spil med

Luther er en væsentlig

12 salmer Syng sange og spilogmed med liv og lyst5. og 6. klasse

Metodik til musik, der gør det enkelt for læreren at lave kommer godt rundt en musikundervisnin om kompetencemåle g, hvor man ne. Nye aktiviteter sig som successer, og velafprøvede sange, fremstår i forenklede arrangementer, lige der til at spille på mellemtrinet.har vist

Musikudøvelse

Peter Mikkelsen og Ken Dolva

Syng og spil Lette numre (3.-6. klasse)

Jesper Gilbert Jespersen

Med links til instruktionsfilm

Syng og spil 4 Lav numre med noder + cd Spil til sange efter noder. Lav og arranger numre + metodik

(+ moms og forsendelse)

Syng og spil Rock og rytmer Numre til sang og rytmisk + cd sammenspil med kor Syng og spil mer’ på øret + cd Flere enkle sanghits, der virker (D, G, A7 m.m.)

Produceret 100 % bionedbrydeligt af KLS PurePrint A/S

Ud over Luther selv bidrog især bogtrykkerkunsten i samme periode til at revolutionere verden. Som et forsøg har Dansk Sang valgt at trykke denne udgivelse i 100 % nedbrydelige materialer - bogen kan i bogstaveligste forstand spises!

Syng og spil Korkester + cd En- og flerstemmige sange til klassen, kor og orkester Syng og spil med de store + cd Ideer til musik med 5.-6. klasse, bl.a. musical

Kompetencemål og evaluering Rubrics er en moderne form for

Sigurd Barrett, John individuel målfastsættelse barn opnår maksimalt Høybye, og evaluering, hvor læringsudbytte ved Niels Erik Nielsen, 10/04/17 11.14 det enkelte i samarbejde med Stefan T. L. Nielsen, læreren at sætte 1241-B-IT_SAMMENSPIL-QR Eva Chortsen, Erik sine egne mål. -3_OMSLAG.indd Bogen er 3. del af Sommer, Jesper Gottlieb, 1 en trilogi til musik Anne Vad, Maria i den nye skole. E. Hersing, Sys iTBjerre, Kis og Hans Holm, QR-koder i bogen Sten Lerche, Poul giver adgang til indspilninger Pedersen, N.F.S. Grundtvig på internettet. og Martin Luther.

Sisse Skovbakke

Sammensat og redigeret af: Søren Bechmann, Jørgen Andresen og Ib Thorben Jensen

= kr. 600,-

Syng og spil-serien:

Syng og spil på øret 1 + Sange med 2 akkorder cd (D og A7)

Syng og spil på øret 2 + cd Bygger videre med G-dur og 3 akkorder

Vejledning til 1 og 2 Metodik med spilleanvisninger og forslag til undervisning

Syng og spil med blokfløjte + cd Sange med fløjtearrangementer, lette og lidt sværere stemmer

QR-koder QR-koder giver eleverne direkte adgang til i undervisningen, at øve til sangene træningstiden og fra smartphones og tablets derhjemme.

Bidragydere:

B-1268

ISBN 978-87-7178-042-0

med 5. og 6. klasse

Syng og spil 3 - med noder + cd Sange som man lærer at spille efter noder + metodik til

Musikforståelse Oplæg til at lave foredrag eller gruppearbejde historie. Det lille omkring emner fra nodekursus introducerer musikkens ældre og nyere musikkens grundlæggende Lærernes idesider til klasserumsledels notationssystem. e, aflytning af et nummer interesserede elever om at spille på tangenter, og sider til særligt guitar, bas og fløjte.

Syng og spil-serien fås ved henvendelse til forlaget. Tlf. 5070 2667. www.dansksang.dk

LAG.indd 1

k

Sammenspil med QR-koder 3

Sange og aktiviteter til opvarmning, kor, bevægelse og rytmer. Spillesange med niveaudelt progression, så hver stimuleres til selv elev spiller på at gå videre. Enkel visuel selvinstruerende sit eget niveau og Passende udfordringer notation. til den enkelte. Alle indstuderingen, imens bidrager på det niveau, eleverne arbejder de er. Læreren lettes og hjælper hinanden. der er mest behov. i Undervisningsdif Læreren er fri til ferentiering med at støtte, hvor noget nyt på forskellige en hel klasse i praksis, instrumentgrupp hvor alle lærer er samtidig. Musikalsk skaben Mange slags aktiviteter: Prøv kollektiv lydimprovisation Bliv inspireret til eller at skrive sange at lave ”fremmedartet” på bestilling. musik eller brug nummer”. Lær om opskriften på at lave tekstskrivning, akkorder, et hit: ”Vores Eller at lave musik rundgange, solospil, på iPad med GarageBand. form, arrangement.

1247-B_EvasSange_OMS

dansksangdigital.d

e

Lyt til Luther

Evas sange

+ B-1247

allerbedste sange

!!

bøger e i r gf val

Seks sange for børnekor

Lyt til Luther indeholder 12 fortrinsvis Luther som gennemgåen nye sange og salmer med de reference. Sangene er særlig oplagte i forbindelse med reformationsjubilæet; men har også potentiale til efterfølgende at leve videre i både skole og kirke. Alle 12 sange og salmer er forsynet med baggrundstek forslag til inddragelse ster i en undervisningssituation. og små Brug f.eks. sangene i historie og kristendomsk om Luther, i forbindelse undskab, til en fagdag med et kirkebesøg, til et selvkompone dramastykke, i konfirmation ret sforberedelse almindelige musikunderv n eller blot i den isning.

ISBN 978-87-7178-020-8

60 af Eva Chortsens

Illustrationer: Mai-Britt Schultz

Fi r

Som MIX-abonnent får man:

Syng og spil selv + cd Hvert barn øver selv på eget niveau frem mod fælles sammenspil

18/04/17 10.33

Syng og spil – let og sjovt med cd Enkle sange til sammenspil med kor og niveaudelt progression Syng og spil med på noderne med cd Det lille nodekursus. Sange til timens ritualer. Lærernes idesider Syng og spil med 1. og 2. klasse med cd og QR-koder Metodik til musik med kompetencemål Syng og spil med 3. og 4. klasse med QR-koder Metodik til musik med kompetencemål

B-IT-1246 ISBN 978-87-7178-019

-2

Syng og spil med 5. og 6. klasse med QR-koder Metodik til musik med kompetencemål

m.m.

m.m.

m.m.

Af samme forfatter: Nisse Grandprix + cd Munter julemusical, som kan spilles af store og små

1246-B_SyngOgSpil_5og6_OM

SLAG.indd 1

10/04/17 08.24

+ flere særlige rabatmuligheder

14

www.dansksang.dk • admin@dansksang.dk • Tlf. 5070 2667


MIX Abonnement – både det digitale og det analoge Smut forbi MIX-modulet på www.mix.dansksang.dk og sæt dine 4 krydser. Hvis du som MIX-abonnent ikke melder tilbage med valget af de fire bøger inden 3 uger efter udlevering af login-oplysninger, får du foruden adgang til www.dansksangdigital.dk følgende 4 bøger: Sammenspil med QR-koder 3 ... af Ken Dolva og Peder Mikkelsen

Peter Mikkelsen og Ken Dolva

Sammenspil med QR-koder 3

Syng og spil med 5. og 6. klasse

Syng og spil med 5. og 6. klasse Metodik til musik, der gør det enkelt for læreren at lave en musikundervisning, hvor man kommer godt rundt om kompetencemålene. Nye aktiviteter og velafprøvede sange, der har vist sig som successer, fremstår i forenklede arrangementer, lige til at spille på mellemtrinet. Musikudøvelse Sange og aktiviteter til opvarmning, kor, bevægelse og rytmer. Spillesange med niveaudelt progression, så hver elev spiller på sit eget niveau og stimuleres til selv at gå videre. Enkel visuel selvinstruerende notation. Passende udfordringer til den enkelte. Alle bidrager på det niveau, de er. Læreren lettes i indstuderingen, imens eleverne arbejder og hjælper hinanden. Læreren er fri til at støtte, hvor der er mest behov. Undervisningsdifferentiering med en hel klasse i praksis, hvor alle lærer noget nyt på forskellige instrumentgrupper samtidig.

Med links til instruktionsfilm

bert Jespersen. truktør. Musiker. rvist i folkeskole, friskole, musikå musikkurser. usikstævner for

Syng og spild 5. og 6. klasse Syng og spil med 5.-6. Klasse Syng og spil-serien:

Lette numre (3.-6. klasse)

Syng og spil på øret 1 + cd Sange med 2 akkorder (D og A7)

Syng og spil på øret 2 + cd Bygger videre med G-dur og 3 akkorder

... af Jesper Gilbert Jespersen

me

Jesper Gilbert Jespersen

Vejledning til 1 og 2 Metodik med spilleanvisninger og forslag til undervisning

Syng og spil 3 - med noder + cd Sange som man lærer at spille efter noder til + metodik Syng og spil 4 Lav numre med noder + cd Spil til sange efter noder. Lav og arranger numre + metodik Syng og spil med blokfløjte + cd Sange med fløjtearrangementer, lette og lidt sværere stemmer

Musikalsk skaben Mange slags aktiviteter: Prøv kollektiv lydimprovisation eller at skrive sange på bestilling. Bliv inspireret til at lave ”fremmedartet” musik eller brug opskriften på at lave et hit: ”Vores nummer”. Lær om tekstskrivning, akkorder, rundgange, solospil, form, arrangement. Eller at lave musik på iPad med GarageBand.

Syng og spil Rock og rytmer + cd Numre til sang og rytmisk sammenspil med kor Syng og spil mer’ på øret + cd Flere enkle sanghits, der virker (D, G, A7 m.m.)

Musikforståelse Oplæg til at lave foredrag eller gruppearbejde omkring emner fra musikkens ældre og nyere historie. Det lille nodekursus introducerer musikkens grundlæggende notationssystem. Lærernes idesider til klasserumsledelse, aflytning af et nummer og sider til særligt interesserede elever om at spille på tangenter, guitar, bas og fløjte. QR-koder QR-koder giver eleverne direkte adgang til at øve til sangene fra smartphones og tablets i undervisningen, træningstiden og derhjemme. Kompetencemål og evaluering 1241-B-IT_SAMMENSPIL-QR-3_OMSLAG.indd 1 Rubrics er en moderne form for individuel målfastsættelse og evaluering, hvor det enkelte barn opnår maksimalt læringsudbytte ved i samarbejde med læreren at sætte sine egne mål.

I denne sangbog er samlet nogle af de allerbedste af Eva Chortsens tekster plukket fra udgivelser gennem flere årtier; der er sange, som aldrig har været trykt før, og der er helt spritnye: årstidssange, fabulerende og sprælske sange, sprogligt legende, fortællende, sjove18/04/17 og alvorlige sange, sange om skabelsen, 10.33 naturen, de vigtige og magiske ting i livet.

QR-koder i bogen giver adgang til indspilninger på internettet.

Syng og spil – let og sjovt med cd Enkle sange til sammenspil med kor og niveaudelt progression

Evas sange ... af Eva Chortsen

Syng og spil med 1. og 2. klasse med cd og QR-koder Metodik til musik med kompetencemål m.m. Syng og spil med 3. og 4. klasse med QR-koder Metodik til musik med kompetencemål m.m.

Det er bare at gå i gang.

Syng og spil med 5. og 6. klasse med QR-koder Metodik til musik med kompetencemål m.m.

Lad os mødes i sang

Lad os mødes i sang ... af Carsten Borbye Nielsen

Af samme forfatter: Nisse Grandprix + cd Munter julemusical, som kan spilles af store og små

Evas sange

B-IT-1246 ISBN 978-87-7178-019-2

er det femte hæfte i udgivelsesrækken Mellem kor- og fællessang, der sigter mod den begyndende flerstemmighed i børnekoret, i musiktimen og til morgensamlingen samt som opvarmningsindslag for det mere rutinerede kor. Hæftets hovedbestanddel er satser, der, som i seriens første udgivelse Ostinat, helt eller delvist er bygget op af gentagne melodiske figurer, hvilket giver mulighed for hurtig indlæring og stort overskud til at lytte til de øvrige stemmer.

10/04/17 08.24

Vælg dine bøger direkte i MIX-modulet. Se en lille introduk­ tionsvideo.

MELLEM KOR- OG FÆLLESSANG V

Målgruppe: 2.-10. klasse samt voksne

Lad os mødes i sang

Scan QR-koder med din smartphone/tablet eller indtast vedstående link; og lyt til indspilninger af sangene.

Carsten Borbye Nielsen B-1247

ISBN 978-87-7178-020-8

Almen musikpædagog (AM’er) fra Det Fynske Musikkonservatorium 1985. Har siden undervist i musik på efterskole og højskole samt været korleder og arrangør i mange sammenhænge, bl.a. i forbindelse med TV2-programmet AllStars. Instruktør ved børne- og ungdomskorstævner samt ved efteruddannelseskurser for musiklærere. Fra 1997 seminarielærer på Den frie Lærerskole i Ollerup. Har tidligere på forlaget Dansk Sang udgivet børnekorsmetodikken Kor-trappen og Mellem kor- og fællessang 1, 2, 3, 4 med undertitlerne Ostinat, Kanon, Quodlibet og Talekor. Desuden korfortællingen Ea og Aiwan for børne- og ungdomskor samt undervisningsmetodikken Træning i fællesskab.

B-IT-1250

ISBN 978-87-7178-023-9

Carsten Borbye Nielsen

1247-B_EvasSange_OMSLAG.indd 1

10/04/17 11.14

11

Mellem kor- og fællessang V – Lad os mødes i sang • ISBN 978-87-7178-023-9 © 2017 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag

1250-B-IT_MellemKorOgFaellessang_OMSLAG.indd 2-3

Link: scn.my/17mix

18/04/17 14.00

Øvrige bøger fra gavelisten: Korhæfte

klasse

dag indledes med en præsentation, der henvender sig direkte til eleverne efter-

Sangene er forskellige i stil og indhold. Nogle er uddybende udfordrende i sig selv, andre fulgt af mere baggrundsviden for læreren eller den lidt ældre elev. er helt enkle og kan gentages som processionssange ellertips bygges op og Hertil kommer en række til undervisningen. Mange af sangene er forsynet ud efter lyst og behov. Alle er forsynetmed med becifringer og udskrevet enbåde overskuelig spillestemme, der egner sig til keyboard, xylofon, klokkespil klaverakkompagnement, så børneneseller stemmer kan få et harmonisk blokfløjte. Herudover indgår flereunderlag elevark, som evt. kan printes og deles ud i klassen. er førsttil ogafremmest relevant i musikundervisningen, men kan uden at blive overdøvet. Nogle af satserne er Bogen velegnede capella-udøvelse, med fordel også inddrages tværfagligt i dansk, historie og kristendomskundskab. så akkompagnementet er ikke obligatorisk.

Bogen udkommer i forlængelse af Julesang i skolen (2015), som gennem 24 kendte

julesange giver indsigt i de juletraditioner, En enkel øvelse i 2-stemmighed – to små ostinater, et bevægeligt og etsom lidt hvert år knytter sig til julen. roligere. Til at begynde med synges og gentages de hver for sig, og siden B-1251 ISBN 978-87-7178-024-6 lægges det ene oveni det andet. Rytmen er enkel, så der er god mulighed for at give de rytmiske lifts noget opmærksomhed.

Søren Bechmann

Herudover egner bogen sig til alle kulturelle sammenhænge, hvor mærkedagene er i live.

Kyndelmisse - Lysmesse er seks sange for børn i skolekor og kirkekor til den lange tid mellem jul og forårets højtider. Her er ikke-kirkelige sange om snarligt forår med al den grøde og vækst, vi håber på, og der er sange om lyset, som blev sendt til verden og os i form af den lille dreng, vi lige har sunget om i julen. Teksterne er tilpasset de første klassetrin, så de er lette at lære og lette at huske, mens musikken løfter dem lidt over de første klassetrin og også gør sangene brugbare Sange og idéer til 15 mærkedage på mellemtrinnet. Her er eftertænksomme sange, smukke melodier, energiske omkvæd og ørehængere blandet imellem hinanden. Her er enkle satser til den allerførste flerstemmighed og strofiske sange med lidt forskellige udfoldelsesmuligheder. Alle satser har udskrevet klaversats såvel som becifringer, som kan hjælpe koret på vej og lægge en fin, harmonisk bund.

Kyndelmisse Lysmesse

Dage, man kan mærke

Scan QR-koder med din smartphone eller din Ipad, og lyt til indspilninger af sangene. Lær sangene ved at lytte, syng sammen med indspilningerne, eller lyt for din fornøjelses skyld. God fornøjelse med korarbejdet!

Jeg bruger selv satsen som processionssang. Børnene synger den, mens de evne til at holde fokus på sangen, mens de er i bevægelse eller orienterer sig i rummet. Prøv også at lade dine sangere illustrere teksten i hvert ostinat med B-IT-1255 bevægelser ellerISBN tegn-til-tale. Det skærper præcisionssans og hukommelse. 978-87-7178-029-1

Sangene er særlig oplagte i forbindelse med reformationsjubilæet; men har også potentiale til efterfølgende at leve videre i både skole og kirke. Alle 12 sange og salmer er forsynet med baggrundstekster og små forslag til inddragelse i en undervisningssituation.

og vedrører os alle!

ISBN 978-87-7178-025-3

Sisse Skovbakke

En lille sang om at lægge nakken tilbage på en stjerneklar nat, kigge derud i evigheden hvor lyset er meget langt væk, og føle sig både meget stor og 15/11/16 07.43

Go’e sange ...

... dejlige at synge 2

L! RS E R N ADSVTAET PÅ BØ

Sigurd Barrett

1252-B-IT_Kyndelmisse_OMSLAG.indd 2-3

B-1268

19/04/17 11.23 ISBN 978-87-7178-042-0

Ud over Luther selv bidrog især bogtrykkerkunsten i samme periode til at revolutionere verden. 1226-B-IT_Alle42SangeFraSigDkhist_OMSLAG.indd Som et forsøg har Dansk Sang valgt at trykke denne udgivelse i 100 % nedbrydelige materialer - bogen kan i bogstaveligste forstand spises!

1

Produceret 100 % bionedbrydeligt af KLS PurePrint A/S

1251-B_DageManKanMaerke_2_OMSLAG.indd 1

Illustration: Ingen Format: H: 28 cm – B: 21 cm Anders Møller er komponist og arrangør af udgivelserne i serien: Go´ musik – let at spille 1-3, samt korbogen Go’e sange – dejlige at synge 1 og nu denne bog. Farver : 12 sange og salmer Efter at have været lærer på Giersings Realskole i Odense, startede Anders Møller i Indmad: 1 + 1 2013 firmaet Audio Solutions, som bl.a. arbejder med lydmiljøer og høreskadeforemed liv og lyst Omslag: 4 + 0 byggelse på skoler og institutioner, samt tinnitusbehandling og hjælp til demente Indbinding: borgere – med lyd som udgangspunkt. Anders Møller er underviser på efteruddannelses- og inspirationskurser for bl.a. Hæfte Musiklærerforeningen, UCL og UCN. Derudover er han lærer på SDMK – Manusomfang: Syddansk Musikkonservatorium i faget teoretisk pædagogik og psykologi. 40 sider Anders Møller er aktiv musiker i forskellige sammenhænge – bl.a. i bandet Ørehængerne, som årligt spiller et hav af koncerter for børn. Tekst: De fleste vers skal scannes eller nysættes. Dog foreligger der digital tekst til et par sange. Noder: Morten modificerer Lindgrens Endnu et korhæfte med dejlige sange, skrevet til børn. Teksterne er skrevet af tekstforfatter finalefiler efter Henriks Mette Møller, som udover at være gift med komponisten, er mor og derigennem inspireret til formatbestillinger. at skrive om det, børn har på hjerte. Teksterne er alle skrevet med udgangspunkt i børnenes Layout: hverdag. Alle er de nærværende og vedkommende, og man genkender let situationerne. Hver sang består af Nogle af sangene har et glimt i øjet, mens andre omhandler mere alvorlige emner, som netop 1. titel børn kan forholde sig til – fra den almindelige hjemlige diskussion om oprydning og pligter, til 2. kreditering, Musik: Erling pigefnidder og skænderier med sine søskende – feberdisco og feriestemning. Lindgren og nedenunder I det hele taget meget varieret i stilart og indhold. Tekst: [diverse forfattere] 3. noder med becifring og 1. Sangene er udsat for børnekor for 2.-7. klasse, – eller deromkring. vers stavelsesdelt 4. sangteksten i versblokke Alle satserne er arrangeret for både 2 og 3 stemmer. Der er rig mulighed for variation ved bl.a. (også vers 1) at lade solister synge melodistemmerne ind imellem. 5. klaver/orgelsats Fint, hvis hver salme fylder et opslag. Rigtig god fornøjelse B-1226 Korrektur: ISBN 978-87-7612-986-6 Mindst 3 korrekturer. · Første korrektur som samlet tekst-, node- og layoutkorrektur 10/04/17 11.51 Bidragydere: Sigurd Barrett, John Høybye, Niels Erik Nielsen, Stefan T. L. Nielsen, Eva Chortsen, Erik Sommer, Jesper Gottlieb, Anne Vad, Maria E. Hersing, Sys Bjerre, Kis og Hans Holm, Sten Lerche, Poul Pedersen, N.F.S. Grundtvig og Martin Luther.

SANGBOG

Søren Bechmann Luther er en væsentlig del af vores historie

B-IT-1252

Stjernehimmel

ALLE 42 SANGE FRA

SIGURDS

DANMARKSHISTORIE Lyt til Luther

Seks sange for børnekor 32 60. morten.slej@mac.com

Lyt til Luther indeholder 12 fortrinsvis nye sange og salmer med Luther som gennemgående reference.

Brug f.eks. sangene i historie og kristendomskundskab, til en fagdag om Luther, i forbindelse med et kirkebesøg, til et selvkomponeret dramastykke, i konfirmationsforberedelsen eller blot i den almindelige musikundervisning.

do you do bevæger sig rundt mellem hinanden eller på plads i lokalet, og træner deres

Opgave afsendt fra redaktionen: Søndag den 1. marts Layout: Henrik Flagstad

Danmarkshistorien vedkommer os alle. Hvem er vi, hvad kommer vi af, og Adresser: Forfatter: hvor skal vi hen? SIGURD BARRETT har skabt en danmarkshistorie i ord og Erling Lindgren toner, og her er sangbogen med alle 42 sange fra projektet, så man kan Alahärmävej 19 synge sig gennem danmarkshistorien, lige fra neandertalerne 7620 Lemvigi istiden og til vores egen tid og fremtiden. Nogle af dem er alvorlige og dybtfølte, Erling Lindgren andre er sjove og med et glimt i øjet. Alle afspejler de<erlinglindgren@doks.dk> hver sin tidsperiode, Noder: og tilsammen danner de en række nedslagspunkter iMorten vores fælles historie. Nybo Slej, Joensuuvej Det er fællessang med substans – tilsat skæg og ballade for store og små. 44, 4000 Roskilde. Mobil: 21 44

SIGURDS DANMARKSHISTORIE

Derfor har jeg taget Kyndelmisse eller Lysmesse op i form af seks sange til årstiden, både som den tager sig ud i naturen og som den tager sig ud indeni os, mens vi venter på lys og varme. Dage, man kan mærke Kyndelmisse er ikke kun en dato, 2. februar, ogsåtil en15 gammel. kristen Sange det og er idéer mærkedage højtid hvor vi besynger det lys, som kom til verden i skikkelse af den lille dreng, som stort set alle julens salmer handler om.giver indsigt i 15 af årets særlige mærkedage samt både kendte og minBogen Lyset i menneskeskikkelse er nok værd beskæftige sigknytter med,sig ligeså dreat kendte sange, som hertil.tidløst Bogen kan bruges som et opslagsværk, det er, og det er skønt at beskæftige sig et åndeligt i børnehøjde - og anvendes uafhængigt af hvormed materiale og sangeindhold til hver mærkedag kan læses det kan der komme mangen en fordomsfri og meningsfuld samtale udmed af. noder med becifring. Hver mærkedet øvrige indhold. Alle sange fremstår

ALLE 42 SANGE FRA

I tiden efter jul og indtil foråret rigtig kan besynges, har jeg ofte manglet sange med et meningsfuldt indhold. Når der ikke ligger sne i driver (vi er jo i Danmark), og glade børn med røde kinder derfor heller ikke kan kælke og slås i sne, kan det være svært at besynge de brune og sorte marker, tågen, kulden og regnen og de alt, alt for korte dage.

Korte dage

Tolv af Holms bedste til skolen

Seks sange for børnekor

Forord:

Dage, man kan mærke

dap

Hvert barn øver selv på eget niveau frem mod fælles sammenspil

Illustrationer: Syng og spil med på noderne med cd Det lille nodekursus. Sange til timens ritua- Schultz Mai-Britt ler. Lærernes idesider

yng med!

le på how

Syng og spil med de store + cd Ideer til musik med 5.-6. klasse, bl.a. musical

Der er sange for alle: de yngste, de større børn, de unge og de voksne.

OMSLAG.indd 1

ske

med 60 af Eva Chortsens allerbedste sange

Evas sange Eva Chortsen Syng og spil selv + cd

Teksterne er tilsat melodier af Bjarne Korsgaard, Bodil Heister, John Høybye, Povl Chr. Balslev, Sten Lerche, Erik Sommer, Grete Granerud, Johanne Korsgaard Salting, Finn Jørgensen og Christian Dyrst.

Bogen er 3. del af en trilogi til musik i den nye skole.

iT

Syng og spil Korkester + cd En- og flerstemmige sange til klassen, kor og orkester Sangbog

Eva Chortsen

pil-serien fås ved lse til forlaget. 2667. ksang.dk

Sisse Skovbakke

Sammensat og redigeret af: Søren Bechmann, Jørgen Andresen og Ib Thorben Jensen

TE

27/11/16 10.52

B-1238 ISBN 978-87-7178-011-6

Anders Møller

B-1238_GodMusikLetAtSynge2_OMS.indd 2-3

28/09/16 12.51

Sådan gør du! 1. Søg www.mix.dansksang.dk 2. Indtast brugernavn og adgangskode (DSA-login). Jeres kodeord til www.dansksangdigital.dk og MIX-modulet kan anvendes af alle skolens musikundervisere. Spørgsmål kan rettes til admin@dansksang.dk eller tlf. 50702667. 3. Udfyld svarkuponen ONLINE. Spørgsmål kan rettes til admin@dansksang.dk eller tlf. 50702667.

www.dansksang.dk • admin@dansksang.dk • Tlf. 5070 2667

15


dansksangdigital.dk Undervisningsportal til faget musik Dans

Spil

Lyt Bestil e t 30 da g prøvea bonnem es ent på admin@ dansks ang.dk

Syng

dansksangdigital.dk ◆ Digitale undervisningsaktiviteter og en sangbank med bl.a. akkompagnement-funktion ◆ Instruktionsvideoer og audiofiler ◆ Fokus på Fælles Mål Få adgang til dansksangdigital.dk med et MIX Abonnement eller via Gyldendals fagportaler. www.dansksang.dk admin@dansksang.dk Tlf. 5070 2667

Dansk Sang Magasin 44  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you