Page 1

Der er en stærk musiktradition her på skolen, og når de ældre elever ofte optræder med musik, bliver de yngre elever inspireret.

Nr. 6, maj 2019, 70. årgang

Fagblad for musikundervisere

DANSK SANG

≈≈


Nr. 6, maj 2019 ISSN 0107-7538

GÆT en sang og GÆT et instrument Læs siderne 15 og 16

Dansk Sang udgives af Musiklærerforeningen c/o DC Norden Skifervej 2, 4990 Sakskøbing Redaktion: Stefan Teilmann Laub Nielsen og Søren Bechmann (ansvarshavende) Dansk Sang Skifervej 2, 4990 Sakskøbing Tlf. 5070 2667, admin@dansksang.dk

Stof indleveret efter deadline kan ikke påregnes optaget. Adresseændring, bestilling og o ­ psigelse af abonnement, ind- og udmeldelse af Musiklærerforeningen: musiklærerforeningen.dk admin@dansksang.dk, tlf. 5070 2667 Annoncer: Dansk Sang annonceafdelingen Søren Bechmann Egevej 47, Vemmedrup, 4632 Bjæverskov Tlf. 2161 9217 Læs mere om annoncering på dansksang.dk/blad

Layout: Mus & Mand, Henrik Flagstad, Silkeborg Illustrationer side 2, 5, 15 og 16: Alberte Flagstad Tryk: Skive Offset, Oddense Løssalg: Pris kr. 80,-. Tlf. 5070 2667 Musiklærerforeningen musiklærerforeningen.dk Formand: Karen Kjær Johansen Enghavevej 4, 3200 Helsinge Tlf. 2062 1658, karen.sindberg@mail.dk Næstformand: Heine Juul Warming Højrisvej 18, Rom, 7621 Lemvig Tlf. 2128 4430, heinejuul@gmail.com Manuskript: Alle indlæg sendes som e-mail til: Stefan Teilmann Laub Nielsen: stefan@dansksang.dk

UDGIVELSESPLAN 71. ÅRG. – 2019/2020 Nr. deadline (indl. ann.) udkommer 1 2/8-19 30/8 19 2 4/9-19 11/10-19 3 16/10-19 22/11-19 4 11/12-19 31/1-20 5 5/2-20 27/3-20 6 1/4-20 29/5-20 DANSK SANG 72. ÅRG. – 2020/2021 Nr. deadline udkommer 1 3/8-20 Primo sept. 20 Forsiden: Fra artiklen Musik som valgfag Foto: Michael Mielke Hejl


Side 6

5 Pulsen Denne gang om musik som multifag. 6 Det giver selvtillid at spille og synge sammen I forrige blad talte Dansk Sang med en af kordanmarks ”grand old men” – John Høybye. Denne gang taler Dansk Sang med en knap så ”old”, men bestemt ”grand man” – Jens Johansen. 12 Tikke Takke – et hav af nye børnesange Andreas Ugorskij har udgivet børnesangbogen Tikke Takke – gakkede sange fra verdenshavet. Dansk Sang har mødt ham til en snak om musikalsk opvækst, at undervise i musik, at skrive børnesange m.m.

Side 12

15 Gæt en sang Gæt titlen på en af vores danske fælles sange. 16 Takt og tone Gæt og grimasser! Det berømte tv-program hvor man nu skal vise instrumenter med fagter og grimasser, mens andre gætter. 17 Gearkassen Denne videoartikelserie er til dig, som har brug for et godt råd til indkøb, vedligehold eller bare hjælp til at udvide din viden om forskelligt gear, du har i dit musiklokale. Denne gang handler det om REALBEAT, trommemaskine og sampler i ét. 18 Sangen i midten Denne gang sangen Ulven i forklædning fra Dansk Sangudgivelsen Syv fabelagtige sange.

Side 20

20 Musik som valgfag i udskolingen Dansk Sang har talt med Thomas Bech Budolfsen, der underviser i musik som valgfag. Udskolingseleverne kommer bl.a. til at spille på spillestedet Train i Århus. 26 De 5 musikdage Du kan stadig nå at tilmelde dig årets ugekursus på Bjerringbro Højskole. 28 Sagde de virkelig det?  Denne gang får Carl Orff, Zoltan Kodály, Bernhard Christensen, Knud Romer og Jørgen Christiansen fra læreruddannelsen i Roskilde ordet. 30 IT i musikundervisningen er et redskab, der styrker faget Dansk Sang har talt med Dansk Sang… dvs. Dansk Sang har talt med Dansk Sangs projektleder for undervisningsportalen dansksangdigital.dk om IT som redskab i musikundervisningen. 33 Aktivitetsnøglen De aktuelle aktivitets- og kursustilbud fra Musiklærerforeningen og lokalforeningerne. 34 Nyt på pulten Erik Lyhne omtaler to nye udgivelser. 35 Forlagsklummen Det var nu bedre i gamle dage ...

Side 28


Nr. 5, marts 2019, 70. årgang

DS5_18-19_HFR_21marts_LISE.indd 1

Nr. 4, februar 2019, 70. årgang

DS4_18-19_KORREKTURRETTET_EH.indd 1

Der er en stærk musiktradition her på skolen, og når de ældre elever ofte optræder med musik, bliver de yngre elever inspireret.

Nr. 6, maj 2019, 70. årgang

DS6_18-19.indd 1

25/03/2019 09.22

04/02/2019 12.02

Læs den fulde artikel: Bliv medlem af Musiklærerforeningen, og få bladet tilsendt 6 gange om året . . . Link: www.musiklaererforeningen.dk

Fagblad for musikundervisere

DANSK SANG

Faktisk så samlede jeg en flok kammerater hjemme i gården på Nørrebro og fik dem til at synge ’Elverskud’ i cykelkælderen

Fagblad for musikundervisere

Muossa Diallo

DANSK SANG

Musik er kærlig, og jeg er sikker på, at den dag, der ikke er musik i verden, så bliver det vores undergang.

Fagblad for musikundervisere

DANSK SANG

≈≈

≈≈

≈≈

13/05/2019 11.38


Pulsen er udarbejdet af Claus Dragsbæk for pædagogisk udvalg i Musiklærerforeningen

Musik er multifaglig

På skolerne rundt omkring bliver der planlagt tvær-

Pulsen

Madeleine” eller design af hjemmeside om en kunst-

faglige forløb for at give eleverne en mere sammen-

ner. Er det så samtidig Rammstein eller Bruno Mars,

hængende viden; men rigtig meget af tiden foregår

bruger vi sprogfagene i forståelsen af teksterne, for

i de enkelte fags egen verden. I kontrast til det er

er grunden til, at man kan lide en kunstner, tekstens

musik, der faktisk er multifaglig, da vi i musik “invi-

indhold eller musikken - eller er det kombinationen,

terer” de andre fag indenfor som en naturlig del af

der giver en større helhed?

undervisningen. Som musiklærere trækker vi på hver

Når vi arbejder med rap kommer danskfaglige di-

vores faglige bagage i inddragelsen af de andre fag.

scipliner som grammatik og ordstilling i spil. Lyrikken

Noget af det mest oplagte er kristendomskund-

og dens måde at åbne ind til sjælen giver mig ind­

skab, hvor salmetraditionen dækker det meste af

imellem en lykkefølelse, der kan sprede sig helt ud i

bibelhistorien og i et sprog, der varierer fra et meget

venstre storetå, og det vil jeg gerne afslutte denne

højtideligt gammeldags til nutidigt. For nylig sang jeg

artikel med et par eksempler på.

“Den blå anemone” med en klasse, og den blev ud-

En af mine yndlings-sprogblomster “Hjertets skat-

gangspunkt for en historisk snak om både friheds-

skab” stammer fra “De små børns smil”, og til sidst får

kamp gennem ord og 2. verdenskrig i Danmark. En

I 1. vers af Eva Chortsen og Niels Bystrups sang “Kom

elev havde også brug for at få præciseret, hvor det

vil du være min bedste ven?”

nu er, at Lolland ligger henne. Når vi laver folkedans og andre danseaktiviteter,

Kom vil du være min bedste ven?

dækker vi både musikkens og idrættens fagområder

Jeg kan li’ dig en kæmpe smule,

og kan samtidig sætte dansen ind i et historisk og

og i min mave, der flyver nu

kulturelt perspektiv - og nogle gange er det jo bare

flere sværme af små sommerfugle.

sjovt at lave fagter og danse til en sang.

Kanelbjørn og Påfugleøje

Nogle af fagområderne i natur/teknologi kommer

slår vingerne ud bag min trøje,

i spil via årstids- og krible/krable sange som “Lille

hvor hjertet det sad engang.

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG 6 • 18/19

5


Interview med Jens Johansen ... af Erik Lyhne VIA University college, læreruddannelsen i Aarhus

6

Det giver selvtillid at spille og synge sammen

Jens Johansen f. 1952 har været omgivet af musik hele livet. Lige fra den spæde barndom i Risskov gennem skoletiden og nu som lektor på Musikvi­ denskab på Aarhus Universitet gennem 33 år. Jens Johansen dannede Vocal Line i 1991 og har siden været korets faste dirigent og omdrejningspunkt. Vocal Line startede ud fra et ønske om at skabe et vokalensemble, der kunne lægge sig i spidsen for udviklingen af rytmisk korsang i Danmark. I dag er Vocal Line og Jens Johansen kendt i korkredse mange steder i verden. Jens Johansen er en meget efterspurgt underviser og korinstruk­ tør, og han har holdt kurser og seminarer for korsangere og dirigenter i mange lande, herunder alle de nordiske lande samt Tyskland, Holland, Spanien, Italien, Ungarn, Taiwan, Japan, USA, Au­ stralien og Brasilien.

Jens Johansen har sammen med Vocal Line op­ trådt i mange sammenhænge bl.a. sammen med Bobby McFerrin, TV-2, Tina Dickow og ikke mindst The Rolling Stones på Roskilde Festivalen i 2014. Jens Johansen har gennem både skoleog gymnasietiden været så heldig, at hans musiklærere har set hans talenter og påvirket ham til at vælge musikken som levevej. FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG 6 • 18/19


Jens Johansen til undervisning hos fløjte- og musiklærer Hans Ejlskov. Ca. 1966, Risskov Skole.

Risskov Skoles blokfløjteorkester. Riggi Michelsen tv, Jens Johansen tv. for mikrofonstativ. Radiooptagelse. Orkesterdyst fra kyst til kyst, 1964

Hvordan har din musikalske opvækst været?

ligheder for at udfolde sig. Det er det allervigtigste.

Musikken har været der helt fra starten og har fyldt

Samtidig med at de har haft en pædagogisk tilgang

rigtig meget. I første omgang i kraft af min far, som

til musikken og taget hånd om mig og sørget for min

gav mig min første musikundervisning, blandt andet

udvikling, har de også vist en professionel tilgang til

i blokfløjte og klaver. Han var korleder på skolen,

musikken, som jeg har prøvet at leve op til og følge

og helt fra min tidlige barndom var jeg ofte med til

sidenhen.

korets koncerter. Jeg syntes, det lød fantastisk, og var pavestolt af ham. Han deltog sammen med ko-

Fremsynet skoleinspektør

ret i sangerdyst fra kyst til kyst og vandt præmier

Hvordan oplevede du det at deltage i konkurren-

i Radiohusets koncertsal. Jeg var med til dette og

cer med både kor og blokfløjteensembler?

syntes, det var helt vidunderligt. I folkeskolen var

Selve konkurrencemomentet var vildt fedt og

jeg så heldig at have nogle fantastiske musiklærere,

spændende at følge med i, navnlig når vi selv kom

blandt andre Riggi Michelsen, som er mor til Julie,

til tops. Det gav os mere motivation til at øve. På

Anne Dorte og Mads Michelsen. Hun var leder af

skolen var der skemalagte musiktimer, og derudover

det første blokfløjteorkester, jeg var med i. Senere

havde vi mulighed for at spille musik frivilligt. De fri-

fik jeg den unge lærer Hans Ejlskov, som jeg så me-

villige musiktimer var meget vigtige; det var der, tin-

get op til, og som lærte mig rigtig meget. Han gav

gene skete og udviklede sig. Vi øvede meget mere,

mig mulighed for at lære at spille guitar og var des-

end skolelæreren fik timer for, og på skolen havde

uden leder af blokfløjteensemblet. Det blev siden-

vi en fremsynet skoleinspektør, Grue Sørensen, som

hen et virkelig godt amatør renæssance-ensemble,

ville noget med musikken. Det var altafgørende for

som vandt orkesterdysten kyst til kyst i Radiohuset

vores musikalske udvikling, at nogen troede på os

fem år i træk. Så der har været masser af musik hele

og investerede tid og energi i os.

≈≈ Vi øvede meget

mere, end skolelæreren fik timer for, og på skolen havde vi en fremsynet skoleinspektør, Grue Sørensen, som ville noget med musikken. Det var altafgørende for vores musikalske udvikling, at nogen troede på os og investerede tid og energi i os.

vejen igennem min barndom. Der var meget mere musik i skolen dengang end i dag.

Hvordan oplevede du som teenager at skulle spille blokfløjte?

I barndommen var du omgivet af en del voksne

Det havde jeg det rigtig godt med. Jeg ved godt,

med interesse for musik. Hvilken indflydelse har

hvilket syn mange har på blokfløjten; men jeg var

det haft for din videre musikalske udvikling?

enormt stolt over at spille på den. Faktisk havde jeg

Det handler om at have nogle forbilleder at se op

ikke noget problem med at stille mig op i klassen og

til. Nogen, som tager hånd om én og giver én mu-

spille for de andre, og de syntes, det var vældig fint, - - -

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG 6 • 18/19

7


... af Heine Juul Warming

Tikke Takke

– Et hav af nye børnesange

Find bogen i butikken på dansksang.dk

Andreas Ugorskij har sammen med fortælleren Hans Laurens skabt et hav af nye børnesange – sange skrevet i dialog med børn. Det er børnenes egne historier, der er i centrum, og det er der kommet interessante sange ud af.

Med familiære rødder i Sankt Petersborg og en far-

jeg kom ind på konservatoriet, havde jeg ikke

bror som koncertpianist i Europa har Andreas Ugor-

en særlig interesse for formidling til børn; jeg

skij haft en bevidsthed om, at musikken kunne være

var et helt andet sted på det tidspunkt. Gen-

en vej frem i tilværelsen. Igennem sin opvækst er

nem årene, og i særdeleshed efter at jeg selv

han blevet støttet af familien igennem musikunder-

blev far, ændrede mine interesser sig. I dag

visning, fra han var ganske lille. Men det var først i

beskæftiger jeg mig med en bred vifte af di-

midten af teenageårene, at han opdagede og blev

scipliner inden for musikkens verden, og ‘bør-

betaget af den rytmiske musik.

nemusik’ er en naturlig vigtig del af mit virke.

Jeg gik på Sankt Annæ Gymnasium fra 3. kl. til

De skabende processer og den formidlende del er

3. g. Det var min første musikuddannelse. Jeg

en stor del af Andreas' virke som kunstner i dag.

troede, at jeg skulle være pianist, og fik klaverundervisning i en række år; men i 7.-8. kl.

Det har altid været vigtigt for mig at spille sam-

skete der noget. Jeg opdagede den rytmiske

men med andre og indgå i skabende sammen-

musik og begyndte at spille elektrisk guitar.

hænge. Det at skrive musik er en stor del af

Jeg var betaget af at spille et instrument, man

mig. Helt tilbage til folkeskolen har jeg skrevet

kunne tage med sig. På gymnasiet gik jeg med

musik til de bands og sammenhænge, jeg ind-

en lang række spirende musiktalenter og fik et

går i. Når jeg ikke er optaget af Tikke Takke,

spark bagi i den retning. I løbet af de første 14

arbejder jeg med forskellige jazz/world-orke-

dage i 1. g. havde jeg allerede gang i en masse

stre, blandt andet Klezmofobia og Papa Kotji.

bands og projekter. Det var en spændende tid.

Jeg har skrevet musik til og medvirket i talrige teaterstykker. Jeg er fast komponist/instruk-

12

Efter gymnasiet kom Andreas ind på almen musiklæ-

tør på den årlige teaterforestilling på Munke-

reruddannelsen på konservatoriet som kun 19-årig.

gårdsskolen i Vangede.

Det var uhørt tidligt, jeg startede. Men jeg

Andreas har været tilknyttet mange forskellige ste-

skulle bare i gang og have den uddannelse. Da

der som underviser, bl.a. i grundskolen. FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG 6 • 18/19

---


Nr. 5, marts 2019, 70. årgang

DS5_18-19_HFR_21marts_LISE.indd 1

Nr. 4, februar 2019, 70. årgang

DS4_18-19_KORREKTURRETTET_EH.indd 1

DANSK SANG

Der er en stærk musiktradition her på skolen, og når de ældre elever ofte optræder med musik, bliver de yngre elever inspireret.

Nr. 6, maj 2019, 70. årgang

DS6_18-19.indd 1

Hvis man kigger på mit CV, er det 2-3 år samme

Et af de stærke venskaber er med fortælleren Hans

sted – og så videre til det næste. Det har givet

Laurens. Et venskab,

mig en stor alsidighed inden for musikkens ver-

der har fuld power

den. Jeg har arbejdet 3 år som skolelærer. Her

og skaber en masse

opdagede jeg det interessante i at være sam-

musik og fortælling –

men med en større gruppe børn på samme tid.

og ikke mindst Tikke

Det gav mig mange værdifulde oplevelser og

Takke.

indsigter, bl.a. en stor respekt for alle de dygti-

Tikke Takke - Gakkede sange fra verdenshavet har

13/05/2019 11.38

25/03/2019 09.22

04/02/2019 12.02

ge lærere, der til daglig underviser på en skole.

Fagblad for musikundervisere

Muossa Diallo

Faktisk så samlede jeg en flok kammerater hjemme i gården på Nørrebro og fik dem til at synge ’Elverskud’ i cykelkælderen

Fagblad for musikundervisere

DANSK SANG

Musik er kærlig, og jeg er sikker på, at den dag, der ikke er musik i verden, så bliver det vores undergang.

Fagblad for musikundervisere

DANSK SANG

≈≈

≈≈

≈≈

≈≈ Det har altid været

vigtigt for mig at spille sammen med andre og indgå i skabende sammenhænge. Det at skrive musik er en stor del af mig.

Hans og jeg mødtes på tidspunkt i vores re-

Læs den fulde artikel: spektive liv, hvor vi havde brug for, at der skulle ske noget nyt. Heldigvis, kan man sige – det gav

været en inspirerende og sjov proces. DetBliv er kuli hvert ekstra kraft på de ting, vi lavede. Det medlem af fald Musiklærerforeningen, minationen på mange års erfaring og arbejde med

første vi lavede, var en sommercamp på Ama-

mange andre børneprojekter.

ger Strand, hvor vi fandt ud af, at det var sjovt

og få bladet tilsendt 6 gange om året . . .

at lave noget sammen. I første omgang lavede For syv-otte år siden blev jeg tilknyttet Børne-

jeg underlægningsmusik til Hans’ egne fortæl-

hvor jeg spillede en række koncerter og holdt

alle mulige kulturer rundt om i verden, hvor han

nogle workshops. På et tidspunkt havde de

har samlet fortællinger op, når han har mødt

brug for en pedel, og det blev mig. Det gjorde,

dem. Derfor er hans fortællinger heller ikke ty-

at jeg kom til at kende huset rigtigt godt og på

pisk danske, men en skøn blanding og meget

flere niveauer. Det var rigtigt fedt for det betød

interessante. Han er fabelagtig til at få børn

blandt andet, at jeg fik et indtryk af, hvad de

med ud på et ocean af fantasi. Han arbejder

andre kunstnere på stedet lavede. Der opstod

med dialogisk fortælling, hvor det er børnenes

nogle virkelig værdifulde venskaber i den peri-

fortælling, der er i centrum.

Link: www.musiklaererforeningen.dk kulturhus Ama’r. I første omgang som kunstner, linger. Hans’ fortælleunivers er en blanding fra

ode. Venskaber, der stadig har stor betydning for mig. FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG 6 • 18/19

Idéen til Tikke Takke udspringer uden tvivl af mit møde med Hans. Vi var begge to tilknyttet

13


Gæt og grimasser med musikinstrumenter

Takt & Tone

&

Spil gæt og grimasser med musikinstrumenter. Spillet træner ele-

Vinderen

vernes evne til at genkende musikinstrumenter, og det kan samti-

♦ Spillet stoppes efter x antal runder eller efter x antal minutter.

dig være en underholdende – og lærerig – anledning til at tale om

♦ Vinderen er det hold, der har fået flest point.

de enkelte instrumenters konstruktion og spillemåde. Musikinstrumenter Inden spillet

Følgende musikinstrumenter kan eksempelvis indgå i spillet:

♦ Klassen deles op i hold på 4-6 personer.

Banjo, basguitar, basun, blokfløjte, bongotrommer, bratsch, cello,

♦ Læreren skriver 20-40 forskellige musikinstrumenter op på små

claves, congas, didgeridoo, elektrisk guitar, flygel, hammondorgel,

sedler. Sedlerne blandes i en åben beholder.

harmonika, harpe, håndbækkener, mundharpe (jødeharpe), kirkeorgel, klaver, klokkespil, koklokke, kontrabas, maracas, mund-

Spillets forløb

harmonika, olietønde, panfløjte, pibeorgel, piccolofløjte, rytmeæg,

♦ Et tilfældigt hold starter spillet.

saxofon, shaker, spansk guitar, sækkepibe, tamburin, triangel, trom-

♦ En person fra holdet stiller sig midt på gulvet og har nu 60

mesæt, tuba, tværfløjte, ukulele, violin og xylofon.

sekunder til at mime så mange musikinstrumenter som muligt. Personen trækker en seddel fra beholderen. Hvis holdet gæt-

Alternativ variation af sidste afsnit, hvis det er grimt med oplist-

ter musikinstrumentet eller melder pas, trækkes en ny seddel.

ningen af instrumenter:

♦ Holdet må gætte så mange gange, de vil. For hvert korrekt gæt gives 1 point. Når tiden er gået, lægges alle sedler tilbage i be-

Musikinstrumenter

holderen, og turen går videre til næste hold.

♦ Find idéer til spillets musikinstrumenter på www.musikipedia.

♦ Spillet kan varieres ved, at deltagerne beskriver musikinstru-

dk/instrumenter.

menterne med ord frem for at mime dem. Deltagerne må ikke mime, og instrumentnavnene må ikke nævnes.

16

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG 6 • 18/19


Gearkassen . . .

Har du købt en trommemaskine? Du gør dig selv arbejdsløs!

dksang.dk/gea

r12

Det sagde min far engang til mig. I den bedste mening selvfølgelig. Jeg havde købt en trommemaskine for mine hårdt tjente penge. Jeg forsøgte forgæves

deres egne beats, mens de samtidig fik synliggjort,

at forklare ham, at det handlede om at få en bedre

hvad underdelinger kan være for noget. Det er en

lyd på mine indspilninger. Han så den mere som en

virkelig god app, som kan bruges både som pause

fjende af den rigtige musik. Denne gearkasse skal

app i musiktimen, og så sandelig også som et vær-

handle om en trommemaskine. Nærmere bestemt

difuldt og meningsfyldt stykke læringssoftware. Så i

den app, der hedder Realbeat (til iOS). Kort fortalt

stedet for at gøre mig arbejdsløs, så var trommema-

er det en trommemaskine og sampler i et. Man kan

skinen faktisk med til at give mig en større forståelse

optage sine egne lyde og bruge dem til at program-

af, hvad underdelinger er, og hvordan man grafisk

mere trommebeats. Det, der er rigtig fedt ved denne

kan afbilde dem.

app, er, at det er det og ikke andet, den kan. Det

Så denne gearkasse er nok lidt nørdet – men det

gør den meget let at bruge. Så let at jeg har testet

skal altså ikke afskrække dig. ;-)

Gearkassen er til dig, som har brug for et godt råd til indkøb, vedligehold eller bare hjælp til at udvide din viden om forskelligt gear, du har i dit musiklo­kale.

den af på mine egne børn, da de var små (6-7 år), og med et minimum af introduktion kunne de lave

Rigtig god fornøjelse

... af Anders Boysen

KORLEDERSTEMMEN

EFTERUDDANNELSE FOR KORLEDERE I

STEMMEBRUG OG VOKALT ARBEJDE I KORPRØVEN Uddannelsen henvender sig til korledere for både børneog voksenkor, musiklærere og musikstuderende fra hele landet.

TID: 04.10.2019-07.03.2020 STED: ODENSE PRIS: 5.500 KR. TILMELDINGSFRIST: 16.09.2019 FOR INFORMATION OG TILMELDING, SKRIV TIL KURSUS@FUK.DK ELLER LÆS MERE PÅ FUK.DK FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG 6 • 18/19

17


Ulven i forklædning Musik og tekst: Thomas Larsen C

4 & 4œ œ 1. Hvad var F

& œ

œ

G

ul - ven u - de på?

For-klædt som får fra top til tå.

Han var hos en få - re - flok.

C

œ

œ

œ œ œ

Ul - ven tænk - te: Det går nok. A‹

œ œ œ œ œ œ œ œ

‰ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ

A‹

& ˙

œ

œ œ

Åh

åh

uh

F

œ

Œ

G

˙

œ

Åh

åh

Œ

œ

uh

œ

åh.

œ

Œ

Ó

Musik og tekst: Copyright © 2019 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag

åh.

1. Hvad var ulven ude på? Forklædt som får fra top til tå. Han var hos en fåreflok. Ulven tænkte: Det går nok. Åh åh uh åh. Åh åh uh åh. 2. Ulven sagde til sig selv: Nu kan jeg slå et får ihjel. Jeg kan dræbe, når jeg vil. Dag og nat og en gang til. Åh åh uh åh. Åh åh uh åh. 3. Hyrden sku’ ha’ fåresteg og sagde højt: Jeg slagter dig. Ulven blev ikk’ særlig glad. Han blev hyrdens aftensmad. Åh åh uh åh. Åh åh uh åh.

Syv fabelagtige sange • ISBN 978-87-7178-074-1 • © 2019 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag


Nr. 5, marts 2019, 70. årgang

DS5_18-19_HFR_21marts_LISE.indd 1

Nr. 4, februar 2019, 70. årgang

DS4_18-19_KORREKTURRETTET_EH.indd 1

DANSK SANG

Der er en stærk musiktradition her på skolen, og når de ældre elever ofte optræder med musik, bliver de yngre elever inspireret.

Nr. 6, maj 2019, 70. årgang

DS6_18-19.indd 1

Hvis man kigger på mit CV, er det 2-3 år samme

Et af de stærke venskaber er med fortælleren Hans

sted – og så videre til det næste. Det har givet

Laurens. Et venskab,

mig en stor alsidighed inden for musikkens ver-

der har fuld power

den. Jeg har arbejdet 3 år som skolelærer. Her

og skaber en masse

opdagede jeg det interessante i at være sam-

musik og fortælling –

men med en større gruppe børn på samme tid.

og ikke mindst Tikke

Det gav mig mange værdifulde oplevelser og

Takke.

indsigter, bl.a. en stor respekt for alle de dygti-

Tikke Takke - Gakkede sange fra verdenshavet har

Hans og jeg mødtes på tidspunkt i vores re-

Læs den fulde artikel: spektive liv, hvor vi havde brug for, at der skulle ske noget nyt. Heldigvis, kan man sige – det gav

været en inspirerende og sjov proces. DetBliv er kuli hvert ekstra kraft på de ting, vi lavede. Det medlem af fald Musiklærerforeningen, minationen på mange års erfaring og arbejde med

første vi lavede, var en sommercamp på Ama-

mange andre børneprojekter.

ger Strand, hvor vi fandt ud af, at det var sjovt

og få bladet tilsendt 6 gange om året . . .

at lave noget sammen. I første omgang lavede For syv-otte år siden blev jeg tilknyttet Børne-

jeg underlægningsmusik til Hans’ egne fortæl-

hvor jeg spillede en række koncerter og holdt

alle mulige kulturer rundt om i verden, hvor han

nogle workshops. På et tidspunkt havde de

har samlet fortællinger op, når han har mødt

brug for en pedel, og det blev mig. Det gjorde,

dem. Derfor er hans fortællinger heller ikke ty-

at jeg kom til at kende huset rigtigt godt og på

pisk danske, men en skøn blanding og meget

flere niveauer. Det var rigtigt fedt for det betød

interessante. Han er fabelagtig til at få børn

blandt andet, at jeg fik et indtryk af, hvad de

med ud på et ocean af fantasi. Han arbejder

andre kunstnere på stedet lavede. Der opstod

med dialogisk fortælling, hvor det er børnenes

nogle virkelig værdifulde venskaber i den peri-

fortælling, der er i centrum.

Link: www.musiklaererforeningen.dk kulturhus Ama’r. I første omgang som kunstner, linger. Hans’ fortælleunivers er en blanding fra

ode. Venskaber, der stadig har stor betydning for mig. FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG 6 • 18/19

13/05/2019 11.38

25/03/2019 09.22

04/02/2019 12.02

ge lærere, der til daglig underviser på en skole.

Fagblad for musikundervisere

Muossa Diallo

Faktisk så samlede jeg en flok kammerater hjemme i gården på Nørrebro og fik dem til at synge ’Elverskud’ i cykelkælderen

Fagblad for musikundervisere

DANSK SANG

Musik er kærlig, og jeg er sikker på, at den dag, der ikke er musik i verden, så bliver det vores undergang.

Fagblad for musikundervisere

DANSK SANG

≈≈

≈≈

≈≈

Idéen til Tikke Takke udspringer uden tvivl af mit møde med Hans. Vi var begge to tilknyttet

≈≈ Det har altid været

vigtigt for mig at spille sammen med andre og indgå i skabende sammenhænge. Det at skrive musik er en stor del af mig.


Interview med Thomas Bech Budolfsen

m o s k i s u M G L A V

... af Erik Lyhne VIA University college, læreruddannelsen i Aarhus

20

Thomas Bech Budolfsen er musiklærer på Ellevangskolen i Risskov. Han er uddannet musiklærer i 2003 fra Aarhus Dag- og Aftenseminarium. Thomas har i en lang årrække undervist på valghold i udskolingen og ser frem til, at musikfaget nu kan tilbydes som et toårigt forløb med afsluttende eksamen. Et af de områder, der er stor fokus på i musikundervisningen på valgholdene, er, at eleverne bliver gode til at optræde. Gennem forløbet er der ”Spil Dansk”, julekoncerter, dimissionskoncerter og ikke mindst et stort samarbejde med musikstedet Train, der munder ud i en stor koncert for familie og venner. FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG 6 • 18/19


G A F G

n e g n i l ­ o k s d

iu

Hvor stor er interessen blandt eleverne for at

eleverne ja-hatten på og ønsker at bidrage mest

vælge musik som valgfag?

muligt med det, de kan.

Jeg har haft musik som valgfag de sidste 12-13 år. Lige nu er der en enorm interesse for at vælge mu-

Arbejder I med andet end sammenspil?

sik. Jeg har to hold – et med 7. klasses elever og et

Det er hovedsageligt sammenspil, der er i centrum;

med elever fra 8.-9. klasse. Der er i alt 30 elever på

men vi arbejder eksempelvis også med lydafvik-

holdene tilsammen. Hvis eleverne ønsker det, kan

ling. Når vi optræder på skolen, er eleverne med til

de dermed fortsætte med musik gennem alle tre år.

at stille op og er på den måde ansvarlige for den

De fleste elever har jeg også i 6. klasse, hvor jeg

samlede koncert. De er lige så meget ’stage hands’,

står for den obligatoriske musikundervisning, og de

som de er musikere. Ved at hjælpe til med at sætte

elever vælger ofte at gå videre med musik som valg-

instrumenterne til og lave lyden, arbejder vi for ek-

fag i de ældre klasser. Der er en stærk musiktradition

sempel med, hvilket lydbillede bassen har i forhold

her på skolen, og når de ældre elever ofte optræder

til guitaren, om vi skal lave flerstemmige arrange-

med musik, bliver de yngre elever inspireret.

menter og så videre. På den måde er eleverne også

≈≈ Vi har et rigtigt

godt samspil, og for det meste er eleverne meget medgørlige og motiverede.

med til at instruere musikken. Generelt dyrker vi meHvad arbejder I med i musiktimerne?

get et refleksionsniveau i forhold til musik, hvor vi

Det er primært sammenspil og koncertafvikling. Ind-

taler om musikken på et overordnet plan – det kan

holdet af musikundervisningen er eleverne selv

eksempelvis være dynamikken i musikken, outro, in-

med til at forme; så det er ofte et stof, som de ken-

tro og selve arrangementet som helhed.

der på forhånd. Vi plejer at lave en liste med elevernes forslag, og så taler vi sammen om, hvad der kan

Samarbejde med Train

lade sig gøre, og hvad der er realistisk. Jeg prøver

Du siger, at I arbejder meget med performance – i

at være meget åben over for, hvad eleverne ønsker,

hvilke sammenhænge spiller I for andre?

og derfor kan vi også godt finde på bare at prøve

Vi spiller mange koncerter her på skolen. Hvert år

noget af og så se, hvor det bærer hen. Nogle gange

medvirker vi blandt andet i ’Spil Dansk’-dagen. Her

viser det sig så at kunne lade sig gøre, mens det

på skolen har vi valgt, at vi optræder med et ’Spil

andre gange ikke kan, og det er der en vigtig læring

Dansk’-arrangement for udskolingen. Derudover

i. Vi har et rigtigt godt samspil, og for det meste er

har vi en årlig julekoncert, hvor eleverne optræder

eleverne meget medgørlige og motiverede. En gang

med forskellige julesange – både de rockede og de

imellem kan vi have nogle, som føler sig lidt utrygge

mere klassiske, og vi spiller årligt til dimission og til

ved at stå på en scene; men det meste af tiden har

sidste skoledag.

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG 6 • 18/19

---

≈≈ Når vi optræder på

skolen, er eleverne med til at stille op og er på den måde ansvarlige for den samlede koncert.

21


Hvis du er frisk taste på r stad ne er der

ig l plads edige er!

De 5 musikdage 2019 28. juli - 3. august

De fem musikdage afholdes igen i år på Nørgaards Højskole i Bjerringbro. Musiklærerfore­ ningens ugekursus er for alle, der underviser i musik, både for dig, der er ny i faget, og for dig, der har undervist i mange år. På kurset får du mulighed for at dygtiggøre dig på dit niveau, og du får materialer og inspiration med hjem til et helt skoleår. Kurset er sammensat, så det dækker musikfagets elementer, musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. Der er fire workshops pr. dag, som er målrettet indskoling, mellemtrin og udskoling. Du vælger selv, hvilke workshops du vil følge igennem ugen. Kor, fællesdans, jam og erfaringsudveksling er også en stor del af kurset.

Kom til en fantastisk og energisk uge med masser af andre musiklærere! På aftenholdene er du som musikunderviser i centrum og kan udfolde dig på dit eget instrument sammen med de andre kursister :-) Du kan se beskrivelser af de forskellige workshops på musiklaererforeningen.dk Kursusafgift: Medlemmer

2.800,- (rabat kr. 1000,- er fratrukket)

Ikke-medlemmer 3.800,Studerende

GRATIS - begrænset antal pladser

Rabatten gælder for medlemmer af Musiklærerforeningen eller andre musiklærerforeninger som f.eks. DMpF eller Gymnasieskolernes Musiklærerforening. Medlemsskab kan tegnes på musiklaereforeningen.dk Ophold på højskolen Fuld kost og logi: kr. 3.955,Lærerstuderende Lærerstuderende har i begrænset antal mulighed for at sove på madrasser i klasselokaler for blot kr. 1.600 inkl. fuld kost og logi. Selve kurset er gratis. Dokumentation sendes med seminarielærerens påtegning til Bjørn Ringgaard på br@illerhuse.dk Andre oplysninger Der vil på kurset være mulighed for at købe og bestille undervisningsmaterialer i forlaget Dansk Sangs udstilling. Tilmelding Foretages via musiklaererforeningen.dk - tilmeldingsfrist senest 15. april, men meget ger­ ne før. Holdene fyldes op efter først-til-mølle-princippet Yderlige oplysninger kontakt Karen Johansen på karen@musiklaererforeningen.dk musiklaererforeningen.dk

26

dansksang.dk

kortlink.dk/defemmusikdage/sfnd FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE ©© DANSK DANSK SANG SANG • 66 • 18/19


Kursusprogram:

Bjarne List Nissen Morgensang Bjarne List Nissen Børnekor Bjarne List Nissen Skriv musik - dine børn er komponister Bjarne List Nissen Sangskrivning Bjarne List Nissen Hiphop sammenspil Lena Gregersen Trommer, sang og dans - en samlet pakke Lena Gregersen Fællesskabende rammer Lena Gregersen Nordisk-globalt dansebal

Jesper Vinther Petersen Jesper Vinther Petersen Jesper Vinther Petersen Jesper Vinther Petersen

Chirstine Dueholm Christine Dueholm Christine Dueholm Christine Dueholm

Fede folkedanse, seje sanglege, rim og remser Harmonika-kravlegården “Spil” spillemand Nordisk-globalt dansebal På spanden - stompsammenspil for mellemtrinnet På spanden 2 - stompsammenspil for udskolingen På stikkerne - elementært trommespil Stomp og stemme

Heine Juul Warming Arrangement for begyndere Heine Juul Warming Kvalitet i skolemusicals Heine Juul Warming Stadionrock Kim Barkenskjold Andersen Kim Barkenskjold Andersen Kim Barkenskjold Andersen Kim Barkenskjold Andersen

Ukulele med det hele Temakor for lige stemmer Sammenspil med 4 akkorder Fælleskor

Birgitte Schade Trivsel, fællesskab og faglig udvikling i indskolingen (Mere musik, mindre skældud) Birgitte Schade Kom godt i gang med at spille Birgitte Schade – Musikalsk rodekasse for undervisere

Stefan Teilmann Laub Nielsen "Musik fra 84"

På aftenholdene er du som musikunderviser i centrum og kan udfolde dig på dit eget instrument sammen med de andre kursister!  Du kan se beskrivelser af de forskellige workshops på musiklærerforeningen.dk FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG •6 6• •18/19 18/19

27


IT skal jo ikke ind og overtage, hvor der lige så godt kunne være en lærer, der gør tingene. Det skal ses som et redskab, der kan udvikle og uddybe faget. Men det helt afgørende er lærerens aktive valg af brugen af det. Nr. 4, februar 2019, 70. årgang

DS4_18-19_KORREKTURRETTET_EH.indd 1

DANSK SANG

Men risikerer vi slet ikke at miste noget af faget?

Nr. 6, maj 2019, 70. årgang

DS6_18-19.indd 1

I virkeligheden viser det spørgsmål meget godt, hvor Nr. 5, marts 2019, 70. årgang

kort vi er kommet i forståelsen af IT. Det er jo bare et DS5_18-19_HFR_21marts_LISE.indd 1

Der er en stærk musiktradition her på skolen, og når de ældre elever ofte optræder med musik, bliver de yngre elever inspireret.

Fagblad for musikundervisere

Muossa Diallo

Faktisk så samlede jeg en flok kammerater hjemme i gården på Nørrebro og fik dem til at synge ’Elverskud’ i cykelkælderen

Fagblad for musikundervisere

DANSK SANG

Musik er kærlig, og jeg er sikker på, at den dag, der ikke er musik i verden, så bliver det vores undergang.

Fagblad for musikundervisere

DANSK SANG

≈≈

≈≈

≈≈

≈≈

25/03/2019 09.22

Det kan jo altså virke temmelig uoverskueligt og 13/05/2019 11.38

skræmmende for mange. Hvordan skal man som musiklærer gribe det an?

redskab. Man ville jo aldrig stille spørgsmålet: ”Risike-

Jeg tror, det er rigtig vigtigt ikke at være teknolo-

rer vi at miste noget ved, at vi inddrager blyanten som

giforskrækket, og så er det rigtig vigtigt at man ka-

et redskab i musikundervisning?” Det kommer jo helt

ster sig ud i det.

04/02/2019 12.02

bliver Hvis an på, manhvordan kig- du bruger nogleredskabet. virkelig værdifulde Det er et alt venskaber for Man i den pe-nødt ger forenklet på mit CV, spørgs-

at gå på opriode. tilVenskaber,

ermål deti 2-3 forhold år til,

dagelse i det og der stadig har stor

samme hvad detsted egentlig

betydning e r, se på, forhvad mig. det

– at ogITsåkan, videre fordi det

egentlig er, det

til det næste. Det har givet mig en er stor så alsidigmangeartet.

kan, det her. Et af de stærke ven-Er

hed inden for musikkens verden. Jeg har arbej-

der skaber D u der er noget, med for-

det 3 år som skolelærer. Her opdagede kan godt jeg det udbyg-

tælleren g e lugter Hanslidt Lau-af

≈≈ Det har altid været

vigtigt for mig at spille sammen med andre og indgå i skabende sammenhænge. Det at skrive musik er en stor del af mig.

som en eleverne synes er spændende, så må interessante i at være sammen med dit sangrepertoire en større ved rens.atEtbenytte venskab, IT. Du derkan harogså fuld udpowermusik, og skaber

Læs den fulde artikel:

sætte sig ned og prøve sig frem. Udviklingen gruppe børn på samme tid. Det gavvikle mig din mange viden ommasse musikhistorie musik og eller fortælling udbygge– dine og ikkeman mindst Tikke værdifulde oplevelser og indsigter,kompetencer bl.a. en stor i at Takke. skabe musik ved at arbejde med

sker så hurtigt, at man ikke bare kan sidde og vente

respekt for alle de dygtige lærere, IT, derog til sådan daglig det jo hele igennem. Du kan gå på, at der kommer en og giver en manual på, hvorBliv er medlem afvejen Musiklærerforeningen, underviser på en skole.

det virker. alle punkterne igennem Hans i Fælles og jeg Målmødtes og se, at påselvføltidspunktdan i vores re- Man bliver nødt til at tage hul på det

og få bladet tilsendt 6 gange om året . . .

ogskulle se, hvor det kan føre musikundervisningen gelig kan du bruge ITspektive i dem alle. liv,Men hvordu vi havde skal jobrug vide,for, selv at der hen.– det gav Tikke Takke - Gakkede sange fra verdenshavet hvad det erhar for nogle skeområder, noget nyt. du Heldigvis, vil bruge kan IT i, og man sige været en inspirerende og sjov proces. du skal Det er have kul-gjort dig i hvert didaktiske fald ekstra overvejelser kraft på de over, ting, vi lavede. Det

Link: www.musiklaererforeningen.dk

minationen på mange års erfaring og hvorfor arbejde ogmed hvordanførste de skal vi lavede, bruges. var Mange en sommercamp af de Fællesskabet på Ama- og det at være sammen om noget er mange andre børneprojekter.

en af helt grundlæggende elementer i musikfamaterialer, der ligger ger tilgængeligt, Strand, hvor er skabt, vi fandt fordi udman af, at det vardesjovt get. Mon ikke der er mange, der er nervøse for, at kan, eller fordi man syntes, at lavedet noget var sammen. sjovt at lave. I første Det,omgang lavede

netopfortældette går tabt i takt med, at udviklingen går For syv-otte år siden blev jeg tilknyttet der her Børneer musiklærerens jeg underlægningsmusik vigtigste opgave, er attilfinde Hans’ egne retning af kulturhus Ama’r. I første omgang som ud kunstner, af, hvordan han kan linger. bruge Hans’ den fortælleunivers her lille app, der er en iblanding framere IT i undervisningen? Jeg hvor kan sagtens forstå tanken. Jeg kan godt forstå, hvor jeg spillede en række koncerter benytter og holdt loops, til et alle didaktisk muligeforløb, kulturer så rundt det kommer om i verden, han nogen frygter at miste noget af fællesskabet, fordi nogle workshops. På et tidspunkt til at havde give mening de i 4. har klasse. samlet Manfortællinger må spørge sig op,selv: når han har mødt fagetikke jo handler om, at vi spiller og er sammen. Men brug for en pedel, og det blev mig.”Hvad Det gjorde, er det, den kan? dem. Hvad Derfor er det er for hans nogle fortællinger faglige heller tykanmeget også bruges til, at vi skaber noget sammen. at jeg kom til at kende huset rigtigtmål, godt jegogvilpå opnå medpisk det? danske, - og hvordan men enskal skøndeblanding så IT og for eksempel fire elever sammen med Gaflere niveauer. Det var rigtigt fedt for arbejde det betød med den?” interessante. Han er fabelagtig tilSidder at få der børn blandt andet, at jeg fik et indtryk af, hvad de

32

andre kunstnere på stedet lavede. Der opstod

rageBand og hver deres rolle, så adskiller det sig jo med ud på et ocean af fantasi. Han arbejder FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG 6 • 18/19


Aktivitetsnøglen

Find aktuelle aktivitets- og kursustilbud fra Musiklærerforeningen og andre samarbejdspartnere. Gå ind på musiklærerforeningen.dk, og link dig videre herfra.

Emne Få boostet din indre musiklærer (Aarhus)

Emne: På Spanden - stompkursus

GRATIS: Kursusdag på Læreruddannelsen i Århus

Tid Tirsdag d. 18. juni 2019, kl. 09.00-15.00 Sted Præstemarksskolen, Kvottrupvej 9, Søften, 8382 Hinnerup

Info kortlink.dk/x6ut

Emne Musik i midt

Tid Torsdag d. 22. august kl 09.00 - lørdag d. 24. august, kl 13.30 Sted Klejtrup Musikefterskole, Musikbakken 2, 9500 Hobro

Tid Lørdag d. 26. oktober 2019 kl. 10.00–ca. 15.00 Sted VIAUC - Læreruddannelsen i Aarhus

Arrangør Musiklærerne – VIA/LIÅ, Århus Musiklærerforening og Forlaget Dansk Sang Mere Info http://kortlink.dk/xw9b Tilmeld Bi@via.dk inden 18. oktober 2019

Info kortlink.dk/x6uv

Emne Musik i øst (De sjællandske lokalforeninger + Bornholm)

Tid Torsdag d. 22. august, kl. 9.00 - lørdag d. 24. august, kl. 12.00 Sted Sejergårdens musikefterskole, Sejergårdsvej 2,

4340 Tølløse

Emne Signaturkursus: Go musik let at spille - Anders Møller (Herning)

Tid Tirsdag d. 19. november, kl. 9.00 - 15.30

Sted Lind Skole, Skolevænget 17, 7400 Herning

Info kortlink.dk/x6uw

Info kortlink.dk/uma8

Emne Musik i nord - efteruddannelse for musiklærer

Tid Torsdag d. 29. august, kl. 11.30 - lørdag d. 31. august, kl. 12.00 Sted Højskolevej 7, 9440 Aabybro, Aabybro Efterskole

Info kortlink.dk/xp7f FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG 6 • 18/19

Løsning på "Gæt en sang": Danmark nu blunder den lyse nat

33


Nyt på pulten Erik Lyhne omtaler to nye bøger

Lars Busk Sørensen og Klaus Brinch

JEG SENDER GUD

EN SMS

Jeg sender Gud en sms

Bevægelse og Jazz

12 salmer for børn og unge.

- om Astrid Gøssels liv og arbejde

... af Lars Busk Sørensen og Klaus Brinch

... af Gerd Gøssel

Publikations nr.: 1300-B-IT

Kr. 187,50 inkl. moms – dertil kommer forsendelse

ISBN: 978-87-7178-075-8

Bogen kan købes hos

Kr. 180,-

Anja Dalhoff: Mail: anja@danishdoc.dk

Forlaget Dansk Sang 2019 12 salmer for børn og unge

I Skolens Arbejde og i Musikopdragelsen….. kan vi

18/03/2019 10.37

Lars Busk Sørensen har skrevet 12 salmer til børn og

karakterisere de to opfattelser, der står overfor

unge, og Klaus Brinch har skrevet melodierne dertil.

hinanden saadan: I den ene bestemmer Barnet

I forordet skrives: ”Hvordan skriver man salmer for

Fællesskabet og Musikken gennem producerende

børn og unge mennesker, tekster og melodier, som

Arbejde…. I den anden bestemmer Musikken Fæl-

de kan identificere sig med? Ja, men man kan prøve,

lesskabet og Barnet igennem Efterligning af Forbil-

og det er så det, vi har gjort. Vi har givet et bud

ledet.

på nogle salmer, som de kan genkende deres egen

(Fra indledning til Astrid Gøssels foredrag i New Educa-

virkelighed i, og de problemer, der optager dem.”

tion Fellowship i Helsingfors 1938 p . 81)

Jeg husker fra min ungdom, at Povl Dissing sang sangen ”Frøken giv mig himlens nummer”, der oprin-

Astrid Gøssels datter Gerd Gøssel (f. 1926) har udgivet

deligt er skrevet i 1941. Her ønsker en dreng at komme

sin personlige fortælling om sin mor liv og virke. Astrid

i telefonisk kontakt med sin afdøde mor gennem dati-

Gøssel (AG) (1891 – 1975) blev opdraget med musik helt

dens elektroniske medie.

fra barnsben og gik til klaverspil i fødebyen Kolding.

I den nye udgivelse skriver Lars Busk Sørensen i

Allerede som barn elskede hun at improvisere og lege

salmen ”Der er så meget”:

med klaveret; men klaverlærerinden mente, at der var

Jeg sender Gud en SMS

for mange unoder; så hun fik klaps over fingrene, når

med al min angst og stress

det blev for fantasifuldt. Den form for pædagogik hu-

og tænker lidt på evigheden

skede AG resten af livet, og måske var dette allerede

Han inddrager børn og unges kommunikations-

grundstenen til hendes eneståede arbejde med børn.

midler som redskab i kontakten med Gud, og skriver

I mellemkrigstiden var der grøde i mange intellektuelle

videre i salmen om de oplevelser, der påvirkes os som

kredse overalt i Europa. Arkitekter, psykologer, lærere,

mennesker – både børn, unge og voksne.

filosoffer, forfattere mv. ville reformere og udvikle sam-

I salmen "Gud sparer ikke på sit forår" fortsætter

fundet og se arbejdet inden for deres felter på nye

Lars Busk Sørensen, hvor han slap i udgivelsen fra

måder. I Danmark udgav man f.eks. tidsskriftet ”Kritisk

2017 ”10 forårssange + 1” og beskriver, hvordan foråret

Revy" i 1926 – og her proklamerede man: frigørelse for

skabes, og opfordrer os alle til at synge, gynge og

det borgerlige samfunds snævre og stivnede va-

stråle af sol. Man kan da ikke andet end blive glad

netænkning indenfor arkitektur, kunst, børneopdra-

over den tekst. Her er højt til himlen.

gelse, kønsroller mv. For AG betød mødet med disse

Klaus Brinch har sat melodi til salmerne, og for at

strømninger, at hun så musik- og bevægelsespæda-

bruge Lars Busk Sørensens egne ord fra før – så er de

gogik i en ny og større kulturel sammenhæng. Her be-

dejlige at synge, det kommer til at gynge og stråle af

gyndte hendes studier af børns spontane musik og

sol, når vi gør det.

bevægelser, som resten af livet optog hende – og var

Den unge kunstner Alberte Flagstad har lavet de

genstand for konstant udvikling. Der foreligger således

mest vidunderlige illustrationer til bogen.

nedskrevne noder fra hendes hånd af børnenes egne Erik Lyhne

34

melodier allerede sidst i 1920’erne. FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG 6 • 18/19

---


Musik er kærlig, og jeg er sikker på, at den dag, der ikke er musik i verden, så bliver det vores undergang. Muossa Diallo

AG var banebrydende i dette arbejde, som var skelsættende i datiden – og har på mange måder banet

≈≈

Faktisk så samlede jeg en flok kammerater hjemme i gården på Nørrebro og fik dem til at synge ’Elverskud’ i cykelkælderen

Foto: Søren Hytting

DANSK SANG

≈≈

DANSK SANG

DANSK SANG

Forlagsklummen ≈≈

Der er en stærk musiktradition her på skolen, og når de ældre elever ofte optræder med musik, bliver de yngre elever inspireret.

... af Stefan Teilmann Laub Nielsen. Musiklærer på læreruddannelsen i Roskilde og bladredaktør på Dansk Sang.

vejen for, at man i dagens Danmark helt naturligt lytter sesmønstre i det pædagogiske arbejde.

Fagblad for musikundervisere

til børns spontane sange og bruger deres bevægel-

Fagblad for musikundervisere

Det var nu bedre i gamle dage …

En af AG’s vigtige grundsætninger var: fællesskab er

Nr. 6, maj 2019, 70. årgang

grobund for skabende arbejde. AG pointerede gen-

Læste man til lærer i 1990,erne eller cirka deromkring, havde man udover de pæ-

nem hele livet, at hendes arbejde ikke var et ”system”,

dagogisk-didaktiske fag to års grundfag og to års linjefag (nu undervisningsfag).

Fagblad for musikundervisere

men et arbejdsfelt om bevægelse og musik, som aldrig

kunne afsluttes. AG lavede gennem livet mange an-

Nr. 5, marts 2019, 70. årgang

DS6_18-19.indd 1

13/05/2019 11.38

Grundfagene bestod af dansk, matematik, historie-samfundsfag, naturfag, kristen-

DS5_18-19_HFR_21marts_LISE.indd 1

25/03/2019 09.22

domskundskab (har nået at skifte navn en 17-18 gange siden da) og to praktisk-mu-

satser til at skrive en bog om sit arbejde – men hun

siske fag ud af tre: musik, idræt og billed-brugskunst. Man havde et år med hvert

var i stadig udvikling – og derfor så hun hele tiden sin

af disse fag, hvilket vil sige, at i princippet havde 2/3 af alle lærerstuderende et års

skriftlige produktikon forældet, nåede Hvis man kigger påsom mit CV, er detinden 2-3 ården samme

Et af musik de stærke (med soloundervisning venskaber er med i støtteinstrument, fortælleren Hansfx klaverDet ellerhar guitar), 2/3været havde et altid

Nr. 4, februar 2019, 70. årgang

DS4_18-19_KORREKTURRETTET_EH.indd 1

04/02/2019 12.02

at sted udkomme. – og så videre til det næste. Det har givet mig GerdenGøssel beskriver inden AG’s historie gennem hele stor alsidighed for musikkens verlivet og skildrer AG’s barndom, mødet med muden. Jeg hari bogen arbejdet 3 år som skolelærer. Her sikken i barndommen, mødet med andre ligesindede opdagede jeg det interessante i at være sam- i 30’erne – Vilfred Sven Møller Kristensen, Bernhard men med en Kjær, større gruppe børn på samme tid. Christensen, Poulmange Henningsen, Akseloplevelser Schiøtz, Herman Det gav mig værdifulde og D. Koppel m.fl.bl.a. en stor respekt for alle de dygtiindsigter, ge Ligeledes AG’sunderviser møde med på jazzen, bl.a. om lærere,beskrives der til daglig en skole. at hun mødte Louis Armstrong ved koncerter i 1934 og 1935, AG’s aktivitet sange som artikelskriver til mange Tikkesamt Takke - Gakkede fra verdenshavet har

års idræt og 2/3 et års billed-brugskunst. Laurens. Et venskab,

≈≈

vigtigt for mig at spille sammen med andre og Alle færdiguddannede lærereog fraskaber den tiden havde masse således sunget, spillet, danset, stået indgå i skabende sampå hænder, lavet leg og bevægelse, musik ogtegnet, fortælling malet, – filtet etc., i to år – Det selvom de ikke menhænge. at skrive tog et praktisk-musisk fag på oglinje. ikkeDet mindst var et Tikke stort plus for det kommende daglige musik er en stor del af lærerarbejde, i emne- og temauger, Takke. projektopgaver, musicals mig. etc. at alle lærere havder har fuld power

de en praktisk-musisk erfaring med sig. De havde haft sved på panden, maling på Hans tøjet og spillet jeg mødtes en A7. på tidspunkt i vores re-

Læs den fulde artikel: spektive liv, hvor vi havde brug for, at der skulle ske Sådan noget er det nyt. ikke Heldigvis, i dag. kan Detman er godt sige20 – det år siden, gav at grundfagene blev afskaffet, og

forskellige af datidens tidsskifter og ikke Det mindst det været en inspirerende og sjov proces. er kuli tankevækkende, hvert ekstra kraft at der påsendes de ting, lærere vi lavede. ud Det fx til indskolingen, som måske ikke har Bliv medlem af fald Musiklærerforeningen, store bidrag på ”Børn og musik” i Oluf Andersen og Sofie minationen mange års erfaring og arbejde med

første beskæftiget vi lavede, sig med var en praktisk-musiske sommercamp på fagAmasiden gymnasie- eller ligefrem folkesko-

Rifbjergs bog: Alt om børn. mange andre børneprojekter.

ger letiden. Strand, Til hvor gengæld vi fandt er de udgodt af, atopflasket det var sjovt med videnskabsteori, akademisk opga-

og få bladet tilsendt 6 gange om året . . .

Gerd Gøssel skriver levende og engageret og kom-

at veskrivning lave nogetog sammen. lignende. I første Læreruddannelsen omgang lavede ændres med jævne mellemrum - ofte

merFor også med mange anekdoter egne oplevelser syv-otte år siden blev jeg fra tilknyttet Børne-

jeg medunderlægningsmusik gode initiativer og til idéer Hans’ foregne at give fortælde bedst mulige forudsætninger for de

dog lidt upræcist, hvoren der mangler årstal påog deholdt temaer hvor jeg spillede række koncerter

alle de er mulige et tab. kulturer Forrige rundt årtusinds om i verden, læreruddannelse hvor han havde sine fejl og mangler – men

ognogle oplevelser, der beskrives. skal den omfattenworkshops. På etRoses tidspunkt havde de

har også samlet sine indlysende fortællinger fordele. op, når Der hanvar harmere mødtmusik, akro- og batik. Der var mere

debrug litteraturhenvisning ogdet detblev store persongalleri for en pedel, og mig. Det gjorde,og

dem. sangstøtte, Derfor er kolhans og malerbøtte. fortællinger Der heller varikke mere ty-fis, gøgl og gak og måske lidt mindre

deat mange personlige fortællinger, der oprulles i bogen. jeg kom til at kende huset rigtigt godt og på

pisk akademikersnak. danske, men Og en det skøn gjorde blanding ikke og alene meget lærerseminariet, som det hed dengang,

Enflere bog niveauer. jeg roligt Det kan var anbefale tænker, den vil rigtigtog fedt for detatbetød

interessante. til et mere spraglet Han ersted fabelagtig – jeg er til overbevist at få børn om, at børnene også nød godt af det,

have stor interessere for fik alle,etder er interesseret hvor blandt andet, at jeg indtryk af, hvadi,de

med som ud lærerne på etfikocean med. af fantasi. Han arbejder

deandre musikpædagogiske strømninger kommer fra, og kunstnere på stedet lavede. Der opstod

med dialogisk fortælling, hvor det er børnenes

hvordan den historiske udvikling har været nogle virkelig værdifulde venskaber i denindenfor peri-

fortælling, Alting var der ikkeerbedre i centrum. i gamle dage. Men ved du hvad – en ting eller to kunne man

Link: www.musiklaererforeningen.dk som barn i det Gøsselske hjem. Vissesom steder desværre kulturhus Ama’r. I første omgang kunstner, linger. kommende Hans’ lærere. fortælleunivers Men fraværet er enafblanding de praktisk-musiske fra fag for alle lærerstuderen-

feltet. Jeg slugte dender selvstadig råt. har stor betydning ode. Venskaber, for mig. FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG 6 • 18/19

Erik Lyhne

godt Idéen ønske til Tikke sig tilbage. Takke udspringer uden tvivl af mit møde med Hans. Vi var begge to tilknyttet

35


”Det betyder alt, at børnekorledere er uddannede, så de har overskud til at arbejde på en kreativ, associationsrig, spændende og sjov måde, så korsang bliver en leg for børnene.” Pia Boysen

Børnekor Basis Sæson 2019/2020 Undervisningsdatoer Børnekor Basis Aarhus Tid: Mandage 9/9/19, 21/10/19, 18/11/19, 20/1/20, 9/3/20, 20/4/20 Sted: Fredenskirken, Rosenvangs Allé 51, 8260 Viby, Aarhus Undervisere: Anne Lise Quorning, Merethe Lammert Køhl Hansen

Børnekor Basis Roskilde Tid: Mandage 23/9/19, 11/11/19, 25/11/19, 20/1/20, 24/2/20, 23/3/20 Sted: Sjællands Kirkemusikskole, Allehelgensgade 19, 4000 Roskilde Undervisere: Susanne Wendt og Marlene Lollike Deltagerpris : kr. 3.000,-/ 2.000,-*

*særpris for medl. af Musiklærerforeningen eller Folkekirkens Ungdomskor

Info og tilmelding: skriv til tilmelding@bornekorakademiet.dk senest den 16.august 2019 Børnekorakademiet er støttet af Augustinus Fonden

www.bornekorakademiet.dk

annonce_BKA.indd 1

25/02/19 10.56

Profile for Dansk Sang

Dansk Sang 6 18-19 WEB  

Dansk Sang 6 18-19 WEB  

Profile for musogmand