Page 1

Musik er kærlig, og jeg er sikker på, at den dag, der ikke er musik i verden, så bliver det vores undergang.

Nr. 4, februar 2019, 70. årgang

Muossa Diallo

Fagblad for musikundervisere

DANSK SANG

≈≈


≈≈

... i 2019 bliver folkeskolen måske igen en kampplads ...

Dansk Sang udgives af Musiklærerforeningen c/o DC Norden Skifervej 2, 4990 Sakskøbing Redaktion: Stefan Teilmann Laub Nielsen og Søren Bechmann (ansvarshavende) Dansk Sang Skifervej 2, 4990 Sakskøbing Tlf. 5070 2667, admin@dansksang.dk

Læs Pulsen side 5

Stof indleveret efter deadline kan ikke påregnes optaget. Adresseændring, bestilling og o ­ psigelse af abonnement, ind- og udmeldelse af Musiklærerforeningen: musiklaererforeningen.dk admin@dansksang.dk, tlf. 5070 2667 Annoncer: Dansk Sang annonceafdelingen Søren Bechmann, Egevej 47, Vemmedrup, 4632 Bjæverskov Tlf. 2161 9217 Læs mere om annoncering på dansksang.dk/blad

Layout: Mus & Mand, Henrik Flagstad, Silkeborg Illustrationer side 2, 5, 9, 37 og 39: Alberte Flagstad Tryk: Skive Offset, Oddense Løssalg: Pris kr. 80,-. Tlf. 5070 2667 Musiklærerforeningen musiklaererforeningen.dk Formand: Karen Kjær Johansen Enghavevej 4, 3200 Helsinge Tlf. 2062 1658, karen.sindberg@mail.dk Næstformand: Heine Juul Warming Højrisvej 18, Rom, 7621 Lemvig Tlf. 2128 4430, heinejuul@gmail.com Manuskript: Alle indlæg sendes som e-mail til: Stefan Teilmann Laub Nielsen: stefan@dansksang.dk

UDGIVELSESPLAN 70. ÅRG. – 2018/2019 Nr. deadline (indl. ann.) udkommer 1 1/8-18 31/8 18 2 29/8-18 5/10-18 3 24/10-18 23/11-18 4 12/12-18 1/2-19 5 6/2-19 29/3-19 6 10/4-19 31/5-19 DANSK SANG 71. ÅRG. – 2019/2020 Nr. deadline udkommer 1 2/8-19 1/9-19 Forsiden: Fra artiklen: De største øjeblikke er i momenterne Foto: Jacob Crawfurd


5 Pulsen – et nyt år truer Om læreruddannelsen, nedskæringer, valgfag, folketingsvalg m.m.

45 Aktivitetsnøglen De aktuelle aktivitets- og kursustilbud fra Musiklærerforeningen og lokalforeningerne.

6 Musik i Nord I en lang årrække har internatkurset Musik i Nord givet ideer og inspiration til materialer og metoder til musiklærere. Dansk Sang bringer en reportage set med deltagernes øjne.

46 En serie om musikdidaktik Dansk Sang har talt med Annelise Dahlbæk – forfatter til en række didaktikudgivelser – om didaktik, kobling mellem teori og praksis, musikundervisning med mening, lærerfaglighed m.m. Det er blevet til en lille serie i dette og næste nummer.

9 Takt og tone Denne gang får du et rytmedominospil – her er der både leg og læring på spil. 10 De største øjeblikke er i momenterne Dansk Sang har mødt den dansk-afrikanske musiker, historiefortæller og igangsætter Moussa Diallo til en samtale om musikalsk opvækst, det at spille for børn, levende musik i skolen m.m. 15 Gearkassen Denne videoartikelserie er til dig, som har brug for et godt råd til indkøb, vedligehold eller bare hjælp til at udvide din viden om forskelligt gear, du har i dit musiklokale. Denne gang handler det om at skifte skind på din conga.

50 Nyt på pulten Denne gang omtaler Ghita Johansen tre bøger og Erik Lyhne en ny Cirkeline-CD. 51 Forlagsklummen Denne gang om de digitale platforme i musikundervisning.

Side 22

16 Lommefilosoffer i Omvendtland Jacob Høgsbro, Dorthe Schou og Martin Gerup har udgivet deres tiende børnekorhæfte. Dansk Sang har mødt dem til en samtale om samarbejdet, børn og musik m.m. 20 Mere musik i folkeskolen? På Rytmisk Center i København blev der i efteråret 2018 afholdt en debatdag med repræsentanter fra en lang række forskellige områder inden for musikundervisning, kultur, dagtilbud m.m. 22 IT i musikundervisningen skal tages mere alvorligt Underviser i musik på læreruddannelsen UCC Gorm Bülow giver i denne artikel sit bud på IT i musikundervisningen i skolen, på læreruddannelsen og ridser udfordringer og problematikker op.

Side 9

26 Sangen i midten Denne gang Fiskeskolen fra udgivelsen Tikke Takke med musik af Andreas Ugorskij og tekst af Hans Laurens. 30 Sagde de virkelig det? Denne gang om samarbejdet mellem folke- og musikskole, symfoniorkester på Flakkebjergskole, musik som valgfag og et udviklingsprojekt i Egedal kommune. 32 Værdier bag tre musikpædagogiske metoder For 30 år siden bragte Dansk Sang en artikelserie om tre musikpædagogiske hovedstrømninger i det 20. århundrede. De er nu blevet genskrevet, opdaterede, udvidede, og indeholder praksiseksempler. Sidste gang var det om Kodály – denne gang om Carl Orff. 39 Gæt en sang Gæt titlen på en af vores fælles sange. 40 Når vi synger og spiller sammen – opstår der noget større Dorthe Jørgensen fortæller i dette interview om æstetisk tænkning, det poetiske sprog m.m. i forhold til børn.

Side 32


Musik er kærlig, og jeg er sikker på, at den dag, der ikke er musik i verden, så bliver det vores undergang. Muossa Diallo

Det uge ntlige inp kontinu itet, hvo ut af sang og mu som en r børnen sik ska fast bes e opstår tandde oplever musik ber en ud af l af live og san det, er t. Den g så skø glæde, n at se! der Lone Sonn e

Nr. 6, maj 2018, 69. årgang

Fagblad for musikundervisere

≈≈

Fagblad for musikundervisere

Nr. 4, februar 2019, 70. årgang

DS4_18-19_KORREKTURRETTET_EH.indd 1

Nr. 3, november 2018, 70. årgang

DS3_18-19_EH.indd 1

19/11/2018 15.39

Læs den fulde artikel: Bliv medlem af Musiklærerforeningen, og få bladet tilsendt 6 gange om året . . . Link: www.musiklaererforeningen.dk

Fagblad for musikundervisere

Sang er en vej til gode og kreative børneliv. Sangglad arbejder for mere sang i børns hverdag, fordi sang skaber nærvær, fællesskab og glæde ... læs s. 44

DANSK SANG

DANSK SANG

DANSK SANG

≈≈

≈≈

04/02/2019 12.02


Pulsen er udarbejdet af Henrik Juul Konge for pædagogisk udvalg i Musiklærerforeningen

Et nyt år truer

Julen står i skrivende stund for døren, og i læsende stund vil den netop være overstået. Og hvilken dejlig årstid det nu engang er. Men lige netop julen

Pulsen

må nok forvente, at der igen igen kommer nogle ændringer. Hvordan det så kommer til at påvirke musikfaget, bliver spændende at se. En ændring,

må også siges at være en af de travleste tidspunk-

vi dog allerede kender til, er kravet om, at der nu

ter at være musiklærer. Det er her, vi for alvor får

skal tilbydes valgfag i overbygningen i de prak-

vist, hvad musikfaget også kan. Der laves kryb-

tisk-musiske fag, hvilket vil kræve flere musiklærere

bespil, julekoncerter, luciaoptog, morgensamlinger

ude i skolerne. Der er allerede akut mangel på ud-

med julesange, musik til klippedage og til juleaf-

dannede musiklærere mange stedet i landet. Semi-

slutning og mange, mange andre spændende ting.

narierne oplever nedgang i ansøgere og kæmper

Der løbes lige lidt hurtigere, og der tages nogle

samtidig med store nedskæringer gennem årene.

lidt længere dage (hvilket vi jo faktisk ikke må) for

Flere seminarier udbyder efterhånden slet ikke

at få tingene til at hænge sammen. Alt sammen for

musik som linjefag, og de steder, der gør, oplever,

at få sluttet året og julen af på bedste og mest

at uddannelsen er blevet skåret meget ned. Dette

musikalske vis.

resulterer i, at nogle nye musiklærere kommer ud

Når pulsen så er faldet ned igen, og roen be-

fra seminarierne og oplever at stå med følelsen af

gynder at sænke sig, kan man begynde at se frem

ikke at slå til. Især i forhold til nu også at skulle ud

mod det nye år, der venter, samt de kommende år.

og undervise i overbygningen.

Og dette må siges at være en fremtid, der byder

Så med en reform, som stadig ikke er i mål, ned-

på mange nye udfordringer for musikfaget gene-

skæringer både i folkeskolen og på lærersemina-

relt. Vi står over for et kommende folketingsvalg,

rierne og desuden et folketingsvalg i sigte, hvor

hvor meget tyder på, at folkeskolen endnu en

folkeskolen måske igen bliver en kampplads, så må

gang bliver et valgtema. Vi kæmper stadig med de

det siges at være et spændende år for skolen, og

sidste indgreb og ændringer, så hvad vil det mon

herunder også musikfaget, vi går i møde. Forhå-

føre med sig denne gang. Her i efteråret blev der

bentlig kan man ved denne tid næste år læse her i

bl.a. skrevet om, at nogle partier ønskede færre

Pulsen om et helt forrygende år, hvor alt bare faldt

understøttende undervisningstimer samt kortere

på plads ... men jeg ved ikke helt, hvor optimistisk

skoledage igen. Om det bliver gennemført, ved vi

jeg er. Det bliver i hvert fald spændende at se, og

jo af gode grunde ikke endnu, og heller ikke hvilke

vi får sikkert også nok at se til i dette nye år.

andre tiltag der kommer op i valgkampen; men vi FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 18/19

5


... af Rita Toth og Louise Møller Vejen

d r o N i k i s Mu

Anders Møllers Motown Soul club

De festligt udklædte kursusledere i anledning af 30-års-­jubilæum er Mia Kuch Svenningsen og ­Louise LIndegaard Duch: Kælenavn: KUCH og DUCH

Musik i Nord afholdes næste gang d. 29.831.8 2019. Læs her en 4.-års-studerende og en erfaren undervisers fortælling om deres oplevelser fra kurset i 2018.

Sensommer – bonus

Efter en kort kaffepause går det løs ...

Skoleåret er skudt i gang, og overalt på skolen summer det af liv og børnestemmer.

Vi har forud for kurset valgt 3 forskellige moduler ud

Vi er kommet godt i gang efter sommerferien med

fra, hvad der giver bedst mening i forhold til hverda-

de forskellige klasser; men selvom vi kun har været i

gens musikklasser og opgaver. Jeg skal starte hos

sving i få uger, slipper vi børnene for en stund, - for

Jesper med rytme, bevægelse/dans, rap og stomp.

vi skal nemlig på kursus.

Efter kort introduktion er vi i gang. Kroppen skal

Et kursus, vi har glædet os til længe. Ja faktisk

bruges som rytmeboks, munden med, og vi er alle

siden vi fik lov til at tilmelde os endnu en gang. Vi-

på holdet fuldt ud fokuseret på Jespers instruktio-

karmaterialet er lavet og afleveret, bilerne er pakket

ner og forklaringer. Der er smil på læben over hele

med forskellige instrumenter, og vi læsser dem med

linjen, og vi følger med så godt, vi kan, med alver-

en hel flok musiklærere. Vi har fået lov at komme af

dens gode ideer til at arbejde med netop denne del

sted både lærere og de pædagoger, som har med

af musikken på forskellige klassetrin. Og det går ikke

musik at gøre i hverdagen. Stemningen er høj og

stille for sig. Det er herligt.

forventningerne ligeså, da vi næsten alle har været af sted før, enten i Vrå, Aabybro eller begge steder.

Efter en pause fortsætter vi med andet modul. Jeg skal danse med Lena, og det er noget helt andet.

6

Vi ankommer i god tid; for vi ved, at vi skal slæbe

Kroppen skal nu bevæges til mere sydlandske ryt-

instrumenter og have gjort værelserne klar og have

mer, og vi hilser på det nye hold på forskellige må-

spist en let frokost inden vi skal i gang med fælles-

der, med både krop og stemme. Der er ikke tegn

sang. I år er det et særligt år for Musik i Nord. Det

på, at deltagerne føler sig hæmmet eller holder sig

er 30 år siden, det første kursus løb af stablen, og

tilbage, trods det at vi er blandt fremmede ansigter.

der er derfor ekstra underholdning efter fællessang.

Alle lever sig ind i aktiviteterne og er med.

Den gode stemning fortsætter, og vi er enige om, at

På begge moduler taler vi om, hvordan aktivi-

fællessang, som altid, er en skøn måde at starte på.

teterne kan moduleres i niveau, afhængigt af hvil-

Den gode energi spredes i det store rum.

ket klassetrin vi skal bruge det til. Der bliver taget - - FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 18/19


Musik er kærlig, og jeg er sikker på, at den dag, der ikke er musik i verden, så bliver det vores undergang. Muossa Diallo

Det uge ntlige inp kontinu itet, hvo ut af sang og mu som en r børnen sik ska fast bes e opstår tandde oplever musik ber en ud af l af live og san det, er t. Den g så skø glæde, n at se! der Lone Sonn e

Nr. 6, maj 2018, 69. årgang

Fagblad for musikundervisere

≈≈

Fagblad for musikundervisere

Nr. 4, februar 2019, 70. årgang

DS4_18-19_KORREKTURRETTET_EH.indd 1

Nr. 3, november 2018, 70. årgang

DS3_18-19_EH.indd 1

19/11/2018 15.39

Læs den fulde artikel: Bliv medlem af Musiklærerforeningen, og få bladet tilsendt 6 gange om året . . . Link: www.musiklaererforeningen.dk

Fagblad for musikundervisere

Sang er en vej til gode og kreative børneliv. Sangglad arbejder for mere sang i børns hverdag, fordi sang skaber nærvær, fællesskab og glæde ... læs s. 44

DANSK SANG

DANSK SANG

DANSK SANG

≈≈

≈≈

04/02/2019 12.02


Musik er kærlig, og jeg er sikker på, at den dag, der ikke er musik i verden, så bliver det vores undergang. Muossa Diallo

Det uge ntlige inp kontinu itet, hvo ut af sang og mu som en r børnen sik ska fast bes e opstår tandde oplever musik ber en ud af l af live og san det, er t. Den g så skø glæde, n at se! der Lone Sonn e

Nr. 6, maj 2018, 69. årgang

Fagblad for musikundervisere

≈≈

Fagblad for musikundervisere

Nr. 4, februar 2019, 70. årgang

DS4_18-19_KORREKTURRETTET_EH.indd 1

Nr. 3, november 2018, 70. årgang

DS3_18-19_EH.indd 1

19/11/2018 15.39

Læs den fulde artikel: Bliv medlem af Musiklærerforeningen, og få bladet tilsendt 6 gange om året . . . Link: www.musiklaererforeningen.dk

Fagblad for musikundervisere

Sang er en vej til gode og kreative børneliv. Sangglad arbejder for mere sang i børns hverdag, fordi sang skaber nærvær, fællesskab og glæde ... læs s. 44

DANSK SANG

DANSK SANG

DANSK SANG

≈≈

≈≈

04/02/2019 12.02


Takt & Tone

Spil domino med rytmer Rytme-domino træner elevernes evne til at genkende nodeværdier og klappe rytmer, og det kan samtidig være en sjov – og lærerig – variation af undervisningen. Inden spillet

&

 En g-nøgle kan kun lægges op mod en anden g-nøgle. Noder

og pauser skal læses med halsen vendende opad, men brikkerne kan lægges i vilkårlig retning.

 Spillerne klapper i fællesskab rytmen på en brik, efter den er lagt på bordet.

 Hent spillebrikkerne via linket – kortlink.dk/w7pd – og print dem ud.  Tag eventuelt brikker med svære rytmer ud af spillet.  Del klassen op i grupper på 2-5 personer. Grupperne spiller hver

 Hvis

 Giv hver gruppe et sæt brikker, og fordel brikkerne, så hver spiller

Vinderen

en spiller ikke har en matchende brik, skal spilleren tage

en brik fra bunken på bordet. Turen går derefter videre til næste spiller.

for sig.

har 7 brikker.

 Læg resten af brikkerne i en bunke på bordet med bagsiden opad. Spillets forløb

 Den yngste spiller lægger en brik på bordet.  Spilleren til venstre for lægger en brik i forlængelse heraf. De to felter, der berører hinanden, skal have samme sum af nodeværdier og pauser.

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 18/19

 Vinderen er den spiller, der først har opbrugt alle sine dominobrikker.

 Hvis spillet er nået til et punkt, hvor ingen spillere har anvendeli-

ge brikker tilbage, er vinderen den spiller, der har færrest brikker tilbage.

 Hvis to spillere har samme antal brikker tilbage, er vinderen den spiller med den sammenlagt mindste sum af nodeværdier og pauser på sine brikker.

9


Interview med Moussa Diallo ... af Jane Wejlemann, Højbo Friskole og Erik Lyhne, VIA uc, læreruddannelsen i Aarhus

10

De største øjeblikke er i momenterne Børnene sidder tryllebundne foran Moussa Diallo’s trio på gulvet i multisalen på Højbo Friskole. Moussa fortæller historier og spiller sange, der inddrager børnene i at klappe, danse og tælle til ti på hans eget barndomssprog. Han starter koncerten med at fortælle om, at han ikke selv ville starte i skole, men at hans bedstemor fortalte historien om den tapre mariehøne Kimi Komo, der var dygtig i skolen. Eventyret fik Moussa til at ville være dygtig selv, og han gik derfor på trods i skole. Moussa inddrager hele tiden børnene i fortællingerne og musikken – og koncerten går op i en højere enhed – tiden står stille.

Moussa Diallo er dansk-afrikansk musiker, historiefortæller og igangsætter. Han er født i Paris i 1955, men voksede fra 2-års-­ alderen op i Mali. Som 17-årig flyttede han i 1973 til Danmark, hvor han siden har spillet med Sneakers, Anne Linnet/Marquis de Sade, Hanne Boel, Savage Rose, Palle Mikkelborg og mange flere. Moussa Diallo har udgivet tolv soloalbums, bl.a. "Diallo" fra 1992 og “333 Saints" fra 2013. Han er lige nu aktuel med musik til ”Cirkeline og Coco rejser til Afrika”. Moussa Diallo har turneret på skoler og givet børnekoncerter i de skandinaviske lande. Han tryllebinder børnene med beretninger fra Afrika. I 2001 lavede Moussa Diallo sammen med Robert Grant Larsen en dokumentarfilm om rejsen tilbage til rødderne i Mali. Filmen har været vist på både dansk og fransk TV. Moussa Diallo modtog i 2006 Ken Gudman Prisen, i 2008 den nationale pris i Go Global World Music Award 2008, en Dansk Music Awards World både i 2003 og i 2011, samt i 2018 DJBFAs hæderspris. Moussa Diallo har udgivet ”Der var engang ... Fortællinger fra Mali” på Dansk Sang. Se mere på: moussadiallo.com og facebook.com/moussadiallobas FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 18/19


Foto: Svend Withfelt

Hvornår begyndte du at spille for børn?

nene gennemskuer det, hvis de ikke synes, at det

Jeg spillede første gang for børn i slutningen af

er sjovt at være der, eller når dine tanker er et andet

1990’erne. Mit første skolekoncertprojekt var rettet

sted. Faktisk synes jeg, at spille for børn har hjulpet

mod de større børn i udskolingen, hvor jeg arbejde-

mig til at blive bedre til at spille for voksne.

de sammen med nogle musikere, jeg havde inviteret fra Mali. I år 2004 spillede jeg stadig som hyre-bas-

Ind i kroppen fra barnsben

sist for blandt andet Hanne Boel og Savage Rose,

Hvordan har din egen musikalske opvækst været?

og jeg syntes, at der skulle til at ske noget andet.

Jeg kommer fra en familie i Mali, hvor musik ikke

Derfor skrev jeg børnebogen ”Der var engang ...

var i centrum, men alligevel var omkring os. Da jeg

Fortællinger fra Mali”, som jeg selv udgav (den er

som 15-16-årig pludselig ville spille musik, syntes min

senere udgivet på Dansk Sang), samt indspillede

familie ikke, at det var en særlig god idé. Heldigvis

en tilhørende CD. Det var noget af en chance at

befandt jeg mig i et samfund, hvor der er en me-

tage; men heldigvis blev det et hit. Levende Musik i

get stærk musikkultur. Mali er blandt andet kendt

Skolen (LMS) tog den til sig, og det var et materiale,

for grioterne, der er Malis musikere. Derfor blev der

som skoler kunne bruge både musikalsk og fagligt.

konstant slået på trommer i mine omgivelser, og jeg

Jeg var meget glad, da det gav mig chancen for et

er opvokset med de klassiske rytmer. Der var derfor

ønsket karriereskift, hvor jeg nu kunne arbejde med

ikke en decideret introduktion til musik eller instru-

børn og musik. Vi fik fantastisk travlt, og fra 2004-

ment i min opvækst; men det var der omkring mig.

2008 spillede vi op til 120 jobs om året både i Dan-

Musik er en integreret del af opvæksten i Mali, og

mark og Norge.

for eksempel var eventyrfortællinger altid akkom-

≈≈ Hvis børn keder sig,

så mærker man det med det samme. At spille musik for børn handler i meget høj grad om at være på og lade børnene mærke ens energi og til­stedeværelse.

pagneret af sange og klap, mens der i landsbyen var Hvad er anderledes ved at spille for børn i

lege med sang og klap. På den måde er musikken

forhold til voksne?

kommet ind i kroppen fra barnsben.

Børn er meget umiddelbare og spontane. Jeg synes, at jeg er blevet en bedre entertainer af at spille

Lærer børn i Mali typisk at spille musik ved at gå til

for børn, fordi de reagerer hurtigt – og det er både

det, eller er det en del af deres opvækst?

i positiv og negativ forstand. På den måde er der

Der findes ikke musiktimer i skolen; så den musi-

umiddelbar feedback. Hvis børn keder sig, så mær-

kalske læring, der finder sted, er typisk ved, at man

ker man det med det samme. At spille musik for børn

er sammen i musikken, og at musikken er en del

handler i meget høj grad om at være på og lade

af dagligdagen. Det foregår ude på gaderne, hvor

børnene mærke ens energi og tilstedeværelse. Bør-

folk slår på tromme, spiller på kora, ngoni, balafon

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 18/19

---

11


Musik er kærlig, og jeg er sikker på, at den dag, der ikke er musik i verden, så bliver det vores undergang. Muossa Diallo

Det uge ntlige inp kontinu itet, hvo ut af sang og mu som en r børnen sik ska fast bes e opstår tandde oplever musik ber en ud af l af live og san det, er t. Den g så skø glæde, n at se! der Lone Sonn e

Nr. 6, maj 2018, 69. årgang

Fagblad for musikundervisere

≈≈

Fagblad for musikundervisere

Nr. 4, februar 2019, 70. årgang

DS4_18-19_KORREKTURRETTET_EH.indd 1

Nr. 3, november 2018, 70. årgang

DS3_18-19_EH.indd 1

Fagblad for musikundervisere

Sang er en vej til gode og kreative børneliv. Sangglad arbejder for mere sang i børns hverdag, fordi sang skaber nærvær, fællesskab og glæde ... læs s. 44

DANSK SANG

DANSK SANG

DANSK SANG

≈≈

≈≈

04/02/2019 12.02

19/11/2018 15.39

Læs den fulde artikel: Bliv medlem af Musiklærerforeningen, og få bladet tilsendt 6 gange om året . . . Link: www.musiklaererforeningen.dk

14

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 18/19


Gearkassen . . .

”Man skal ikke skifte skindet, før bjørnen er skudt”

dksang.dk/gear10

Gearkassen er til dig, som har brug for et godt råd til indkøb, vedligehold eller bare hjælp til at udvide din viden om forskelligt gear, du har i dit musiklo­kale.

Du har et sæt congas i dit musiklokale. Du har pas-

Thomas viser, hvordan man tager mål, så man får

set på dem; for du ved, at hvis de går i stykker, så

fat i det rigtige skind, og andre detaljer, som jeg ikke

kan du ikke selv lave dem. Nu har der været over-

lige var klar over. Så når du har set denne gear-

nattende gæster på skolen, og de har valgt at spille

kasse, så er du helt sikkert også i stand til at få

på dine congas … med jernspyd! Du går i panik!

fikset den conga, du har stående, som nu har været

I denne udgave af gearkassen skal vi have skiftet

i stykker længe. Det er slet ikke så svært. Se selv

skind på en conga. Det lyder jo ikke så farligt, og det

med i denne udgave af gearkassen. Du kan læse

er det heller ikke – når bare man ved, hvordan man

meget mere om Thomas på hans hjemmeside www.

skal gøre.

trommerum.dk

... af Anders Boysen

Det er faktisk en af de ting, som jeg aldrig selv har prøvet, så derfor har jeg igen haft besøg af Thomas

Rigtig god fornøjelse.

Ousager, som ved rigtig meget om bl.a. congas. derfor, at jeg gør en dyd ud af at arbejde med at

fortælle historier og fortsat udarbejder nye fortæl-

Uddannelse til organist, kirkesanger, kirkekorleder og klokkenist. Undervisning tilbydes på såvel forberedende basislinjer som eksamenslinjer. Desuden tilbydes efteruddannelse i hovedfag, herunder individuelt aftalte forløb.

Eksamenslinjerne på skolerne omfatter uddannelserne til • kirkemusiker med orgel og korledelse (den tidligere PO-uddannelse) • kirkemusiker med sang • kirkemusiker med sang og korledelse Skolerne arrangerer endvidere kortere kursusforløb.

Tilmeldingsfrist til skoleåret 2019-2020: d. 1. marts Løgumkloster Kirkemusikskole: lkms@km.dk tlf: 74 74 40 70 Sjællands Kirkemusikskole: sjkms@km.dk tlf. 46 32 03 08 Vestervig Kirkemusikskole: vvkms@km.dk tlf. 97 94 16 85

Se yderligere information på: www.kirkemusikskole.dk

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 18/19

15


... af Bodil Gormsen

Lommefilosoffer i Omvendtland er det 10. børnekorhæfte fra Jakob Høgsbro, Dorte Schou og Martin Gerups hånd. De tre har gennem 10 hæfter (det første Tro, håb og lakridskonfekt udkom i 2002) haft et eminent samarbejde om at skrive tekster og musik til børnekorsange, der egner sig til børnekorstævner og til emneuger på skoler, hvor sangene også kan dramatiseres og sættes sammen til en slags korteater ...

Jakob, Dorte, Martin og børnekorhæfterne

Når Dorte og Martin laver tekst

... De fortæller, at de, inden de går i gang med et

Martin og Dorte skriver i google docs, og på den

nyt hæfte, snakker om, hvad sangene skal handle

måde arbejder de sig frem i processen sammen.

om, de bliver enige om en overordnet ramme, og

Dorte fortæller: ”En dag arbejder jeg måske med fire

undervejs i processen snakker de sammen om både

linjer eller har en ide til et vers. Måske er det lidt

musik og tekst. Det er Jakob, der komponerer mu-

rodet; så kan Martin kigge på det og lave noget

sikken, og Dorte og Martin, der skriver teksterne;

struktur i det. Når vi har lavet noget, vi begge kan

men det foregår i et tæt samarbejde.

stå inde for, sender vi det til Jakob. Han ser nogle

Hvert hæfte har et samlende emne af eksisten-

muligheder i teksten, og hvad der kan lade sig gøre

tiel karakter. For som Jakob siger: ”Børn tænker jo

musikalsk. Måske er der noget tekst, som ikke pas-

ligesom voksne over, hvorfor er vi her, hvad er det,

ser til den musik, han har tænkt, og så retter vi tek-

vi skal, og hvor skal vi hen? De tænker også over,

sten til og ser på, om meningen træder tydeligt frem.

hvad deres rolle i familien, i klassen, i koret m.m. er.”

Vi har hele tiden en løbende dialog om tekst og

Martin og Dorte siger: ”Hæfterne handler om et take

musik. Til sidst mødes vi et par dage og får tekst og

på verden. Dermed skaber vi en ramme for os selv

musik færdig. Det er en god proces; for der, hvor jeg

at skrive teksterne i; det giver en frihed med en te-

selv stopper og synes, at resultatet er ok, kommer

matisk ramme, for vi kan se fra sang til sang, hvad

der en Martin eller Jakob og siger, jamen det kunne

det er, vi ikke er kommet rundt om endnu.

stadig godt være bedre.”

Vores sange og historier tager alvorlige emner

16

op og adresserer den angst og utryghed, der kan

Når Jakob laver musik

opstå i den forbindelse med det, og vender det til

Efter de tre har besluttet, hvilke tekster der skal

en god historie med håb og muligheder.”

bruges til et hæfte, begynder Jakob at skrive me- - - FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 18/19


Musik er kærlig, og jeg er sikker på, at den dag, der ikke er musik i verden, så bliver det vores undergang. Muossa Diallo

Det uge ntlige inp kontinu itet, hvo ut af sang og mu som en r børnen sik ska fast bes e opstår tandde oplever musik ber en ud af l af live og san det, er t. Den g så skø glæde, n at se! der Lone Sonn e

Nr. 6, maj 2018, 69. årgang

Fagblad for musikundervisere

≈≈

Fagblad for musikundervisere

Nr. 4, februar 2019, 70. årgang

DS4_18-19_KORREKTURRETTET_EH.indd 1

Nr. 3, november 2018, 70. årgang

DS3_18-19_EH.indd 1

Fagblad for musikundervisere

Sang er en vej til gode og kreative børneliv. Sangglad arbejder for mere sang i børns hverdag, fordi sang skaber nærvær, fællesskab og glæde ... læs s. 44

DANSK SANG

DANSK SANG

DANSK SANG

≈≈

≈≈

04/02/2019 12.02

19/11/2018 15.39

Læs den fulde artikel: Bliv medlem af Musiklærerforeningen, og få bladet tilsendt 6 gange om året . . . Link: www.musiklaererforeningen.dk

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 18/19

17


... af Line Rosenlund

Mere musik i folkeskolen? Panelets argumenter for musik: Alle børn skal hav e adgan g til kunstne riske og kulturell aktivite e ter. Børn både sk møde k a l unst did aktisk o æstetis g k - og h er skal der profess ionelle kunstnere til.

ik Mus r be ska er. kab s s e fæll

Børn skal m øde d et profe ssion elle udtry k.

I september var der inviteret til debat på Rytmisk Center i København. Oplægget til debatten var spørgsmålet: ”Mere musik i folkeskolen?” Der var repræsenteret en bred vifte af kompetencer i debatpanelet.

kan Musik s r ø nene åbne b be og ska sanser glæde

der ven ærkk i s pm Mu m in so . ene iver de lser n e r bø gg plev krav o o e hed gle risk som nstne llet no ver i u e t k s opl e se ten iver ikk når de sen er l bl ne, eve . Der rne opl ø e elv b v s l ti Sel sig . i k i i mus n værd e

En kort håndsoprækning viste, at der i salen med

at vi indbyrdes i musikfaglige kredse kan blive enige

omtrent 50 deltagere næsten udelukkende var re-

om, at musik kan noget. Vi ser det, hver gang vi står

præsenteret folk, der i en eller anden form arbejde-

i diskussionen og frustrationerne som musiklærere,

de med musik og børn. Da det var klarlagt, gik der

i Musiklærerforeningen, som kulturudbyder og mu-

ikke mange minutter, før debatten ændrede karak-

sikskoler. De fleste af os beskæftiger os med det

ter. Det var ikke længere et spørgsmål om, hvorvidt

hver dag, og vi får lov til at se meget af det positive,

der skulle være mere musik i folkeskolen. ”Det er

musik kan medføre. Vi skal ikke overbevises. Men

ikke nødvendigt at begynde at tale om, om musik

vi skal kunne sætte ord på det, når der kommer en

er vigtigt, for det ved vi det er.” lød det fra mo-

fra et andet udgangspunkt og spørger os, hvad det

derator Jens Christian Madsen. I det forum var der

egentlig er, det skal gøre godt for. I sådan et tilfælde

ingen protester. Dog er det ikke første gang, denne

hjælper argumentet om, at musik danner fællesskab

debat har været taget op, og ej heller første gang,

ikke alene. Blandt musiklærere og andre fagfolk bli-

det har været nødvendigt at besvare det spørgsmål.

ver argumentet om musik som fællesskabende ele-

Panelet fik lov til at komme med forskellige korte

ment benyttet så ofte, at det af den grund falder til

konkrete svar på, hvorfor de mente, musik var vig-

jorden i det øjeblik, det bliver brugt.

tigt, men det fik ikke lov til at fylde meget af tiden.

”Musik danner fællesskab” er blevet en sovepu-

I stedet gik debatten på, hvordan musikken i dens

de. Som professionelle må og skal vi kunne komme

forskellige former kunne få større politisk bevågen-

med bedre argumenter. Derfor havde det også væ-

hed. Af netop denne årsag ville det være væsentligt

ret væsentligt at benytte tiden til sammen at finde

at benytte de faglige kompetencer, der var til stede,

ud af, hvad musik kan. Hjælpe hinanden til at kunne

til at få argumentationen på plads.

tale om det, således vi kan give professionelle svar til dem, som spørger interesseret, og som har en

20

Vi skal kunne argumentere for at blive hørt

stemme et andet sted. Det er lettest at brokke sig

Handling og argumentation var begge to stærke

over, at vi ikke har en stor nok stemme i samfundet,

komponenter i debatten om den politiske bevågen-

eller at vi ikke bliver taget så seriøst, som vi gerne

hed. ”Vi har brug for en, der sidder højt oppe, der

vil. Derfor kan vi starte med at finde ud af, hvad det

kan argumentere på deres sprog.” Det er ikke nok,

er, vi kan og vil med musikken. FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 18/19

---


Musik er kærlig, og jeg er sikker på, at den dag, der ikke er musik i verden, så bliver det vores undergang. Muossa Diallo

Det uge ntlige inp kontinu itet, hvo ut af sang og mu som en r børnen sik ska fast bes e opstår tandde oplever musik ber en ud af l af live og san det, er t. Den g så skø glæde, n at se! der Lone Sonn e

Nr. 6, maj 2018, 69. årgang

Fagblad for musikundervisere

≈≈

Fagblad for musikundervisere

Nr. 4, februar 2019, 70. årgang

DS4_18-19_KORREKTURRETTET_EH.indd 1

Nr. 3, november 2018, 70. årgang

DS3_18-19_EH.indd 1

Fagblad for musikundervisere

Sang er en vej til gode og kreative børneliv. Sangglad arbejder for mere sang i børns hverdag, fordi sang skaber nærvær, fællesskab og glæde ... læs s. 44

DANSK SANG

DANSK SANG

DANSK SANG

≈≈

≈≈

04/02/2019 12.02

19/11/2018 15.39

Læs den fulde artikel: Bliv medlem af Musiklærerforeningen, og få bladet tilsendt 6 gange om året . . . Link: www.musiklaererforeningen.dk

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 18/19

21


... af Heine Juul Warming

IT i musikundervisningen skal tages mere alvorligt

Lektor på læreruddannelsen Campus Carlsberg Gorm Bülow mener, at IT i musikundervisningen ikke i tilstrækkelig grad tages alvorligt. Det er vi nødt til at gøre på alle niveauer for at sikre, at undervisningen kan følge med udviklingen og dermed gøre den mere relevant for eleverne.

≈≈

Man kan tale om, at de studerende er digitale indfødte, mens mange undervisere er digitale immigranter.

22

Gorm Bülow har i en årrække fulgt udviklingen af IT

her felt i forhold til andre områder i uddannelsen.

i musikundervisningen, og der er sket meget, siden

Hos os synes jeg, at f.eks. praktisk musikledelse har

han startede som underviser på læreruddannelsen.

meget plads. Man kan også se i udgivelserne fra

"Da jeg startede i det her, var der ikke mange af

Dansk Sang, at det er noget, der er prioriteret over

mine kollegaer, der interesserede sig for området,

den seneste årrække. Det resulterer så også i, at når

og dermed heller ikke mange med kompetencer

vores studerende kommer ud i skolerne, er det no-

til at undervise i det. Der var måske også kun 10-

get, de føler sig trygge i. De kan lede hele klasser i

20  % af de studerende, der havde erfaringer med

sammenspil, og de er gode til det. Men det sker jo

IT og musik. Nu er der langt flere studerende, der

på bekostning af bl.a. inddragelse af IT. Det handler

har erfaringer med, når de kommer på læreruddan-

også om, at der skal være de rette kompetencer til

nelsen, men stadig ikke mange, der kan undervise i

stede, og jeg har i lang tid været den eneste her på

det. Man kan tale om, at de studerende er digitale

stedet, der har kunnet varetage den del af under-

indfødte, mens mange undervisere er digitale im-

visningen.

migranter. Men jeg tror ikke, at det kun er her, det

Der findes gode argumenter for, at man via sam-

er sådan. Jeg forestiller mig, at det er det generelle

menspil og praktisk musikledelse vil kunne dæk-

billede også ude i folkeskolen."

ke alle fagets kompetenceområder, fordi det er så komplekst. Det vil jeg også tro, at man kunne gøre

På læreruddannelsen forsøger Gorm at få IT inddra-

med IT som omdrejningspunkt; men det er ikke sik-

get i den eksisterende undervisning; men med et

kert, vi skal gøre det. Jeg synes bare, det er ærger-

mere og mere begrænset antal lektioner til uddan-

ligt, hvis det ikke er en del af musikundervisningen.

nelsen, bliver det en konkurrence med andre ele-

Jeg tror, mange børn vil opleve, at musikundervis-

menter af musikundervisningen.

ningen ikke er vedrørende og relevant, hvis ikke

"Jeg ser måske, at vi har mistet lidt terræn på det

den del er med."

--FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 18/19


Musik er kærlig, og jeg er sikker på, at den dag, der ikke er musik i verden, så bliver det vores undergang. Muossa Diallo

Det uge ntlige inp kontinu itet, hvo ut af sang og mu som en r børnen sik ska fast bes e opstår tandde oplever musik ber en ud af l af live og san det, er t. Den g så skø glæde, n at se! der Lone Sonn e

Nr. 6, maj 2018, 69. årgang

Fagblad for musikundervisere

≈≈

Fagblad for musikundervisere

Nr. 4, februar 2019, 70. årgang

DS4_18-19_KORREKTURRETTET_EH.indd 1

Nr. 3, november 2018, 70. årgang

DS3_18-19_EH.indd 1

Fagblad for musikundervisere

Sang er en vej til gode og kreative børneliv. Sangglad arbejder for mere sang i børns hverdag, fordi sang skaber nærvær, fællesskab og glæde ... læs s. 44

DANSK SANG

DANSK SANG

DANSK SANG

≈≈

≈≈

04/02/2019 12.02

19/11/2018 15.39

Læs den fulde artikel: Bliv medlem af Musiklærerforeningen, og få bladet tilsendt 6 gange om året . . . Link: www.musiklaererforeningen.dk

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 18/19

23


Musik er kærlig, og jeg er sikker på, at den dag, der ikke er musik i verden, så bliver det vores undergang. Muossa Diallo

Det uge ntlige inp kontinu itet, hvo ut af sang og mu som en r børnen sik ska fast bes e opstår tandde oplever musik ber en ud af l af live og san det, er t. Den g så skø glæde, n at se! der Lone Sonn e

Nr. 6, maj 2018, 69. årgang

Fagblad for musikundervisere

≈≈

Fagblad for musikundervisere

Nr. 4, februar 2019, 70. årgang

DS4_18-19_KORREKTURRETTET_EH.indd 1

Nr. 3, november 2018, 70. årgang

DS3_18-19_EH.indd 1

Fagblad for musikundervisere

Sang er en vej til gode og kreative børneliv. Sangglad arbejder for mere sang i børns hverdag, fordi sang skaber nærvær, fællesskab og glæde ... læs s. 44

DANSK SANG

DANSK SANG

DANSK SANG

≈≈

≈≈

04/02/2019 12.02

19/11/2018 15.39

Læs den fulde artikel: Bliv medlem af Musiklærerforeningen, og få bladet tilsendt 6 gange om året . . . Link: www.musiklaererforeningen.dk

24

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 18/19


Musik i Øst

(2-dages internatkursus)

22.-24. August 2019

Musik i Øst er et 2-dages internatkursus for alle der underviser i musik i grundskolen. Kurset er både for dig som har mange års erfaring som musiklærer, for dig som er ny musiklærer og for dig som siger ”hjælp jeg har musik på skemaet”. Kurset er sammensat, så du kommer omkring sammenspil, skabende aktiviteter, dans og bevægelse samt sang og instrumentalspil. Undervisere på Musik i Øst: idenfaden: Kirsten Juul Se lingen ocesser i indsko pr de en ab Sk ) 1a r i øret synger i ko 2a) Lige atten og Brygmann 3a) Lex, Kl

Stefan Teilmann Laub Nielsen: 1b) Det spiller – rytmi sk sammenspil med he le klasser 2b) Akustisk sammens pil – xylofon og klokk es pilsfest 3b) Lærerband på nul-k omma-fem

Kim Barkenskjold Andersen: 1c) Ukulele med det hele 2c) Syng og dans 3c) Sammenspil med 4 akkorder

Udover ideer til din egen musikundervisning vil du få udvidet dit netværk og være en del af fællessang, kor, jam, hygge og erfaringsudveksling. Kurset arrangeres af Musiklærerforeningens lokalforeninger i Østdanmark og afholdes fra torsdag d. 22. aug. til lørdag d. 24. aug. 2019 på Sejergårdens Musikefterskole Sejergårdsvej 2, 4340 Tølløse. Pris: Studerende: kr. 850,- (begrænset antal pladser) Medlemmer af Musiklærerforeningen: kr. 2800,Ikke-medlemmer af Musiklærerforeningen: kr. 3200,Du kan følge med på Musiklærerforeningens FB-side, hvor kurset er oprettet som begivenhed Musik i Øst og på musiklaererforeningen.dk hvor der er åbnet for tilmelding. Vi glæder os til at se dig og dine musikkolleger Kontaktperson: Karen Johansen karen@musiklaererforeningen.dk

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 18/19

25


Fiskeskolen

Musik: Andreas Ugorskij Tekst: Hans Laurens

Dybvandsrumba 110 q = 125

## 4 & 4 j œ œ

B‹

1. I

&

##

E‹

E‹

vets

-

&

œ

bunds

&

##

& & &

##

&

Œ

œ

j œ œ

Ó

‰ œ œ œ J Vi

går

i

j œ œ œ œ œ A7

i

blo - dig

B‹

œ œ œ œ œ piz - za - vul - kan,

vrag,

Œ

j œ œ œ

E‹

i

D

Œ œ œ

Œ

G7

œ œ der

be - sty - res - af

en

Vi

til

F©7

sil - de - sti - mer om

Œ

j œ

til

Œ

tal.

œ œ

vrag,

hvor pi -

E‹

j œ œ œ œ œ

ha - vets

bund

B‹

œ œ

far - lig

går

j œ œ œ œ œ œ

F©7

œ œ œ œ œ

haj.

j œ œ

œ

kamp.

‰ œj œ œ

j œ œ

et gam - melt

j œ

F©7

B‹

œ œ œ œ œJ œ

en

G7

og reg - ner

sko - le

Œ

er

œ œ Œ

-

j œ œ œ

der sank til

œ œ œ œ

zig - zag - stri - bet gyl - te

ske - nes

-

B‹

en mus - lin - ge - skal

faldt

B‹

j œ Ó

œ œ œ œ

œ

œ

E‹

fly - ve - fi

E‹

œ

en

œ œ œ œ œ

2. Læ - re - ren

œ œ œ œ œ œ œ œ j ‰ Œ œ

lig - ger

B‹

fisk,

B‹

œ

et gam melt

brag.

B‹

i

i

Œ

j œ œ

E‹

ra - ter

##

sko - le

B‹

et kæm - pe

œ œ œ œ

ti - me

##

i

F©7

un - der - lig

##

går

j œ œ œ œ

E‹

œ œ

j œ œ œ œ œ œ

F©7

med

œ œ œ

E‹

œ œ œ œ œ œ œ œ

G7

B‹

ko - ral - kla - re vand

F©7

regn - bu' - far - ved' land. Vi

##

j œ œ

j œ œ œ œ

Stil - le - ha

F©7

œ œ

Œ

er

Œ

der

en

brand - mand.

Musik og tekst: Copyright © 2018 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag

26

Tikke Takke

· ISBN 978-87-7178-063-5 · © 2018 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag


1. I Stillehavets koralklare vand ligger flyvefiskenes regnbu’farved’ land. Vi går i skole i et gammelt vrag, der sank til bunds med et kæmpe brag.

3. Når skibets klokke endelig ringer ud, kommer blåhvalebussen og henter os alle. Nu går turen ned til havets bund. Vi leger gemme i et oldtidsfund.

2. Læreren er en underlig fisk, en zigzag-stribet gyltehaj. Vi går til time i en muslingeskal og regner sildestimer om til tal.

4. Når maven knurrer og siger som en hval, er det tid til en rød goplejuice. Vi tager til havfruens tangburgerbar og slapper af i Bennys badekar.

Vi går i skole i et gammelt vrag, hvor pirater faldt i blodig kamp. På havets bund er der en pizzavulkan, der bestyres af en farlig brandmand.

Tikke Takke

Vi går i skole ... Tekst: Hans Laurens

· ISBN 978-87-7178-063-5 · © 2018 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag

Bobby, Tikke Takke Kuglefisken Kalle Klovn, Edderkoppen kan du rocke og swinge med

Tikke Takke

I denne udgivelse Alle teksterne er lavet i intens sjove dyr, du møder i sangene. er Aben Koko – og de mange andre indspillet uden sang. Sangene år, og musikken findes også dialog med børn i alderen 6-9 sjove og lette opgaver til hver ukulele eller klaver og der er dialonemme at lære at spille på guitar, selv kan arbejde med børn og der et forslag til, hvordan du enkelt sang. Afslutningsvis er gisk sangskrivning. af sangene samt fire koncertvideoer. og link adgang til indspilninger Bogen giver gennem QR-kode musiktjenester. er også mulig gennem gængse Streaming og download af musikken

Gakkede sange fra verdenshavet … af Andreas Ugorskij og Hans Laursens 10 sjove og gakkede sange for børn og deres voksne til brug i indskolingen. Rock og swing sammen

Andreas Ugorskij – komponist og musiker fra denne bog. som spiller de gakkede sange

Takke, Andreas har skabt bandet Tikke ium og optræder fra Det Kongelige Danske Musikkonservator Han er uddannet musiklærer t Papa Kotji. rede guitarspil i gypsy-jazzbande med sit originale Django Reinhardt-inspire fra Mexico til Kina. Grammy Klezmofobia, der turnerer globalt Medgrundlægger af worldbandet teaterforestillinger, i 2008. Komponist af musik til Award-modtager for bedste world-cd i forbindelse med sangskriver og kreativ drivkraft musicals og egne bands. Tekstforfatter, og institutioner. skoler biblioteker, på kulturhuse, børnekoncerter og workshops

med Kuglefisken Kalle Klovn, Edderkoppen Bobby, Aben Koko – og mange andre sjove dyr, som kan have et eller andet med havet at gøre. Teksterne afspejler erfaring med dialogisk sangskrivning med børn.

Hans Laurens – forfatter og fortæller Et fortælleteater for på Vesterbro i København 2000.

Grundlagde fortælleteatret BestTellers systematisk med fortælling og aktivt. Har siden 2003 arbejdet voksne, som stadig er levende har han afholdt og organiseret børnekultur”. Fra 2003-2016 ud fra teorierne om “medskabende af egne historier for Danmarksmesterskaberne i fortælling fortællekonkurrencen Gi en Historie. for børn fra 4-8 år (bog metoden “Dialogisk Kreativ Fortælling” elever i 5. klasse. Har udviklet elever fra 8-16 år (Alinea 2005). “Gi en historie-metoden” for om emnet kommer 2019) og i konferencer og deltagelse børnefortælling, bl.a. ved Har et godt kendskab til international og Indien. Tyskland, Mexico, Bali, Vietnam Rumænien, Thailand, bl.a. i festivaler 1288-B-IT

Sangene er nemme at akkompagnere på guitar, ukulele eller klaver, og der er sjove og lette opgaver og aktivitetsforslag til hver sang. Herudover indgår forslag til, hvordan der generelt kan arbejdes

ISBN 978-87-7178-063-5

9

788771

780635

med dialogisk sangskrivning sammen med børn. Bogen suppleres med adgang til digitale 1288-B-IT_TikkeTakke_OMSLAG.indd

09/10/2018 10.10

2-3

ressourcer med videoer til udvalgte sange samt mulighed for at lytte til alle sange med og uden vokal. Kr. 160,- (200,-) • 1288-B-IT • ISBN 978-87-7178-063-5

dansksang.dk admin@dansksang.dk Tlf. 5070 2667

27


De 5 musikdage 2019 28. juli - 3. august De fem musikdage afholdes igen i år på Nørgaards Højskole i Bjerringbro. Musiklærerforeningens ugekursus er for alle, der underviser i musik, både for dig, der er ny i faget, og for dig, der har undervist i mange år. På kurset får du mulighed for at dygtiggøre dig på dit niveau, og du får materialer og inspiration med hjem til et helt skoleår. Kurset er sammensat, så det dækker musikfagets elementer, musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. Der er fire workshops pr. dag, som er målrettet indskoling, mellemtrin og udskoling. Du vælger selv, hvilke workshops du vil følge igennem ugen. Kor, fællesdans, jam og erfaringsudveksling er også en stor del af kurset.

Kom til en fantastisk og energisk uge med masser af andre musiklærere! På aftenholdene er du som musikunderviser i centrum og kan udfolde dig på dit eget instrument sammen med de andre kursister :-) Du kan se beskrivelser af de forskellige workshops på musiklaererforeningen.dk Kursusafgift: Medlemmer

2.800,- (rabat kr. 1000,- er fratrukket)

Ikke-medlemmer 3.800,Studerende

GRATIS - begrænset antal pladser

Rabatten gælder for medlemmer af Musiklærerforeningen eller andre musiklærerforeninger som f.eks. DMpF eller Gymnasieskolernes Musiklærerforening. Medlemsskab kan tegnes på musiklaereforeningen.dk Ophold på højskolen Fuld kost og logi: kr. 3.955,Lærerstuderende Lærerstuderende har i begrænset antal mulighed for at sove på madrasser i klasselokaler for blot kr. 1.600 inkl. fuld kost og logi. Selve kurset er gratis. Dokumentation sendes med seminarielærerens påtegning til Bjørn Ringgaard på br@illerhuse.dk senest 1. april 2019. Andre oplysninger Der vil på kurset være mulighed for at købe og bestille undervisningsmaterialer i forlaget Dansk Sangs udstilling. Tilmelding Foretages via musiklaererforeningen.dk - tilmeldingsfrist senest 15. april, men meget gerne før. Holdene fyldes op efter først-til-mølle-princippet Yderlige oplysninger kontakt Karen Johansen på karen@musiklaererforeningen.dk musiklaererforeningen.dk

28

dansksang.dk

kortlink.dk/defemmusikdage/sfnd FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 18/19


Kursusprogram:

Bjarne List Nissen Morgensang Bjarne List Nissen Børnekor Bjarne List Nissen Skriv musik - dine børn er komponister Bjarne List Nissen Sangskrivning Bjarne List Nissen Hiphop sammenspil Lena Gregersen Trommer, sang og dans - en samlet pakke Lena Gregersen Fællesskabende rammer Lena Gregersen Nordisk-globalt dansebal

Jesper Vinther Petersen Jesper Vinther Petersen Jesper Vinther Petersen Jesper Vinther Petersen

Chirstine Dueholm Christine Dueholm Christine Dueholm Christine Dueholm

Fede folkedanse, seje sanglege, rim og remser Harmonika-kravlegården “Spil” spillemand Nordisk-globalt dansebal På spanden - stompsammenspil for mellemtrinnet På spanden 2 - stompsammenspil for udskolingen På stikkerne - elementært trommespil Stomp og stemme

Heine Juul Warming Arrangement for begyndere Heine Juul Warming Kvalitet i skolemusicals Heine Juul Warming Stadionrock Kim Barkenskjold Andersen Kim Barkenskjold Andersen Kim Barkenskjold Andersen Kim Barkenskjold Andersen

Ukulele med det hele Temakor for lige stemmer Sammenspil med 4 akkorder Fælleskor

Birgitte Schade Trivsel, fællesskab og faglig udvikling i indskolingen (Mere musik, mindre skældud) Birgitte Schade Kom godt i gang med at spille Birgitte Schade – Musikalsk rodekasse for undervisere

Stefan Teilmann Laub Nielsen "Musik fra 84"

På aftenholdene er du som musikunderviser i centrum og kan udfolde dig på dit eget instrument sammen med de andre kursister :-)  Du kan se beskrivelser af de forskellige workshops på musiklaererforeningen.dk FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 18/19

29


... af Bodil Gormsen

Sagde de virkelig det? Sagt om musikfaget i folkeskolen

torier, som måske kan åbne for, at de konservatorieuddannede i højere grad har lyst til at kaste sig ud i musikundervisning med klasserumsledelse, og som måske kan åbne for deltidsstillinger for musikere i folkeskolen. Mette Bock, kulturminister, mener, det vil give stor værdi for folkeskolerne at få konservatorieuddannede musikundervisere ind i folkeskolen, da det vil kunne være med til at styrke den musikalske fagligMed det lovmæssige krav fra 2014 om, at folkeskoler

hed i folkeskolen.

og musikskoler skal samarbejde, og med problemet

Musikeren, 3. december 2018

med, at der er for få, der vælger musik som undervisningsfag på læreruddannelsen med mangel på

Hvis man vil styrke musiklærerens faglighed, var det

uddannede musiklærere til følge, er der gennem de

måske en ide at styrke læreruddannelsen. Her er

sidste par år virkelig kommet opmærksomhed på mu-

undervisning i de håndværksmæssige færdigheder

sikfaget i folkeskolen. Det være sig fra politisk side,

skåret gevaldigt ned.

fra uddannelsesinstitutionernes og fra forskningens side. Tænk på Else Marie Okkels' undersøgelse om

Et skoleniveau

samarbejdet mellem musikskolelærer og folkeskole-

For mange konservatorieuddannede bliver job i fol-

lærer og Finn Holsts undersøgelser, hvoraf der også

keskolen en mulighed; for med reformen fra 2014 er

refereres til en i denne artikel. Tænk på uddannel-

et nyt arbejdsmarked opstået. Hvordan forbereder

sesinstitutionernes samarbejde, hvor lærerstuderen-

konservatorierne så de studerende til denne virke-

de og konservatoriestuderende kan læse et modul

lighed? Hanne Grønlund, leder af Musik- og Billed-

sammen, og den nye uddannelse ”Master i musikpædagogisk praksis”, som udbydes af Det Jyske Mu-

Bertel Haarder

kunstskolen i Varde og nyvalgt formand for aftagerpanelet på Syddansk Musikkonservatorium, er ikke

sikkonservatorium i tæt samarbejde med lærer- og

i tvivl om, hvad hun først og fremmest ønsker sig

pædagoguddannelsen ved VIA University College.

på grunduddannelserne på konservatoriet: ”Praktik, praktik, praktik” en øget praktik bør være obligato-

Et politisk niveau

risk. Gerne en praktikperiode på seks til otte uger,

Regeringen skal i det nye år (2019) udarbejde ny

som bliver en del af uddannelsen. Det handler om,

musikhandlingsplan, hvor netop musikskolerne og

at komme ud i felten, være med til at bygge et team

særligt deres samarbejde med folkeskolerne igen

op og selv stå for det.” siger Hanne Grønlund.

er i fokus. Bertel Haarder, Venstres kulturordfører,

Musikeren, 3. december 2018

mener, ”at det er helt afgørende, at musiklivet på skolerne løftes. Musikundervisning er lige så vigtig

Fra en skolesynsvinkel kunne man måske have øn-

som litteraturundervisning, for musikken skal åbne

sket didaktik, pædagogik og praktik som en forbe-

børns ører, ligesom litteraturen skal åbne for børns

redelse til en skolevirkelighed. De praktiske tiltag

følelser.” Bertel Haarder er fortaler for et større samarbejde mellem professionshøjskoler og konserva-

30

og de håndværksmæssige færdigheder gør det ikke Mette bock

alene.

--FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 18/19


Musik er kærlig, og jeg er sikker på, at den dag, der ikke er musik i verden, så bliver det vores undergang. Muossa Diallo

Det uge ntlige inp kontinu itet, hvo ut af sang og mu som en r børnen sik ska fast bes e opstår tandde oplever musik ber en ud af l af live og san det, er t. Den g så skø glæde, n at se! der Lone Sonn e

Nr. 6, maj 2018, 69. årgang

Fagblad for musikundervisere

≈≈

Fagblad for musikundervisere

Nr. 4, februar 2019, 70. årgang

DS4_18-19_KORREKTURRETTET_EH.indd 1

Nr. 3, november 2018, 70. årgang

DS3_18-19_EH.indd 1

Fagblad for musikundervisere

Sang er en vej til gode og kreative børneliv. Sangglad arbejder for mere sang i børns hverdag, fordi sang skaber nærvær, fællesskab og glæde ... læs s. 44

DANSK SANG

DANSK SANG

DANSK SANG

≈≈

≈≈

04/02/2019 12.02

19/11/2018 15.39

Læs den fulde artikel: Bliv medlem af Musiklærerforeningen, og få bladet tilsendt 6 gange om året . . . Link: www.musiklaererforeningen.dk

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 18/19

31


... af Benedicte Riis

Værdier bag 3 musikpædagogiske metoder

Carl Orff

Anden artikel af tre om værdierne bag tre musikpædagogiske metoder. Det drejer sig om Kodály-metoden (se Dansk Sang 3, 18-19), Orff-metoden her i dette blad og Den rytmiske metode (bringes i Dansk Sang 5, 18-19), grundlagt her i Danmark af Bernhard Christensen.

Hermed bringer vi anden artikel i serien om hoved-

det godt betale sig at lappe med gummislange og

strømninger i musikpædagogikken. Første artikel

filt, for lydene er sprøde og organiske og minder

handlede om Kodálys analytiske musikpædagogik,

om Caribien eller stillehavsmusik. En form for økolo-

som skelner skarpt mellem musikkens forskellige

gisk afslappende sound, som virker motiverende på

discipliner. Hans arbejdsmetode er strengt systema-

børnene. Nogen steder bruges Orff-instrumentari-

tisk og benytter sig næsten udelukkende af intel-

et sammen med elektriske instrumenter, og derved

lektuelle læringskanaler. Stemmen er langt hen ad

glemmes den bløde sound. For Orff-instrumentariet

vejen eneste instrument, og ellers suppleres der

er udviklet og konstrueret af en helt bestemt grund

med klassiske instrumenter. Kodály skelner skarpt

og med klare musikpædagogiske intentioner. Det er

mellem god og dårlig musik, og han lader musikken

på en gang egnet til rytmisk og melodisk musikud-

komme til børnene udefra, idet barnet, som han ud-

førelse og passer i størrelse og udformning såle-

trykker det, ikke selv har musikideer. Vejen til me-

des, at børnene kan se og mærke, hvordan lyden

sterværket går gennem mesterværket.

skabes og varieres. Orff-instrumenterne er specielt udviklede til musik og bevægelse, improvisation og

I denne artikel præsenterer vi et andet musikpæ-

sammenspil, de er nemme at flytte med og bevæge

dagogisk synspunkt. Det er komponisten og kunst-

sig omkring, og så har de den dejlige fordel, som

neren Carl Orff, der samtidig med Kodály, men under

Orff ikke kunne understrege nok: De skal slås på,

andre forhold, udarbejdede et stort metodisk værk,

og kræver køller!

som har dannet skole i det meste af verden, Orff Schulwerk, eller The Orff Approach.

Carl Orff Carl Orff (1895-1982) bliver født i Tyskland i den sen-

32

Der findes ikke mange musiklokaler i Danmark som

romantiske periode, hvor humanismen blomstrer

ikke har et Orff-instrumentarium: Xylofoner, metal-

med store ideer om menneskets iboende talenter.

lofoner, klokkespil, trommer, triangler, claves, bjæl-

Børnene betragtes som energifyldte blomsterfrø:

der og maracas. Hvis det bare står og forfalder, kan

Blot de vandes og gødes af pædagoger, bliver de - - FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 18/19


Musik er kærlig, og jeg er sikker på, at den dag, der ikke er musik i verden, så bliver det vores undergang. Muossa Diallo

Det uge ntlige inp kontinu itet, hvo ut af sang og mu som en r børnen sik ska fast bes e opstår tandde oplever musik ber en ud af l af live og san det, er t. Den g så skø glæde, n at se! der Lone Sonn e

Nr. 6, maj 2018, 69. årgang

Fagblad for musikundervisere

≈≈

Fagblad for musikundervisere

Nr. 4, februar 2019, 70. årgang

DS4_18-19_KORREKTURRETTET_EH.indd 1

Nr. 3, november 2018, 70. årgang

DS3_18-19_EH.indd 1

Fagblad for musikundervisere

Sang er en vej til gode og kreative børneliv. Sangglad arbejder for mere sang i børns hverdag, fordi sang skaber nærvær, fællesskab og glæde ... læs s. 44

DANSK SANG

DANSK SANG

DANSK SANG

≈≈

≈≈

04/02/2019 12.02

19/11/2018 15.39

Læs den fulde artikel: Bliv medlem af Musiklærerforeningen, og få bladet tilsendt 6 gange om året . . . Link: www.musiklaererforeningen.dk

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 18/19

33


Interview med Dorthe Jørgensen ... af Johanne Hempel og Erik Lyhne, VIA uc, i Aarhus

40

Når vi synger og spiller Indlevelse i musik kan også praktiseres gennem nærværende samtale, udvidet tænkning og poetisk bearbejdning

Dorthe Jørgensen (DJ) (f. 1959), der gennem 35 år har publiceret 188 bøger og artikler, er dr.phil. i filosofi og idéhistorie, dr.theol. i systematisk teologi, ph.d. i idéhistorie og cand.mag. i idé- og litteraturhistorie. DJ’s første disputats består af de to bøger ”Skønhedens metamorfose” (2001) og ”Historien som værk” (2006), og hendes anden disputats består af ”Den skønne tænkning” (2014). DJ har været på længerevarende forskningsophold ved Columbia University i New York, Det Danske Institut i Rom og Det Danske Institut i Damaskus og studerede som ung ved Freie Universität i Berlin. l 2003 modtog DJ Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Videnskabspris, i 2014 blev ”Den skønne tænkning” nomineret som Årets Danske Forskningsresultat og tildelt prisen Hædrende Omtale, og i 2016 modtog DJ Dansk Forfatterforenings Faglitterære Pris. FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 18/19


sammen – opstår der noget

større

Du opfordrer til, at vi i højere grad skal have fokus

æstetiske tænkning er i sig selv inddragende, fordi

på æstetisk tænkning. Hvad betyder det at tænke

man med den ikke genstandsgør noget, men selv

æstetisk?

inddrages i den helhed, som det erfarede er en del

Æstetisk tænkning er udvidet tænkning. Det er en

af. Derfor vil en lærer, der står i et klasseværelse og

måde at tænke på, som favner videre end den for-

tænker æstetisk, automatisk inddrage sine elever i

standsstyrede tænkemåde, vi almindeligvis gør brug

sin tænkning og dermed gøre dem medtænkende.

af og bliver skolet til i uddannelsessystemet. Æste-

Samtidig er det også centralt, at vi giver eleverne

tisk tænkning indebærer en mere holistisk måde at

noget at tænke over. Fælles fordybelse er et vigtigt

tænke på, hvor man i tanken formår at være flere

element i æstetisk fællestænkning. Man kan fx have

steder på én gang. I det daglige, herunder de mo-

et musikalsk fænomen, som man sammen fordyber

derne videnskaber, har vi tendens til at sætte ting

sig i og bearbejder til et æstetisk udtryk. Dette ud-

i modsætning til hinanden. Den æstetiske måde at

tryk kan både skabes gennem praktisk musiceren

tænke på er derimod modsætningsopløsende, fordi

og gennem den samtale, som man kan have om mu-

den favner mere end én ting ad gangen. Den favner

sikken. Det er især i sidstnævnte tilfælde, at æstetisk

faktisk også mere end to, fordi det ikke kun handler

tænkning er vigtig. En musiklærer vil ofte let kunne

om at se ting fra både ens eget og en andens per-

agere æstetisk i sin praktiske musiceren, men kan

spektiv, men også om i tanken at overskride begge

komme i bekneb, når det kommer til samtalen om

positioner. Dette er en vigtig pointe, fordi det er så-

det æstetiske. Samtalen er en svær disciplin, for lige

dan, den æstetiske tænkemåde opløser modsætnin-

så snart man starter en samtale om sang og musik,

ger, altså gennem overskridelse.

forsøger man sprogligt at nærme sig noget, det er svært at nå med sproget, og man føler let, at noget

Hvordan kan man inddrage den æstetiske tænk-

går tabt. Det er vigtigt, at man ikke genstandsgør

ning i arbejdet med børn?

sangen og musikken, men forsøger med sproget

Den æstetiske tænkning er vigtig i arbejdet med

som medium at leve sig ind i dem.

≈≈

Den æstetiske tænkning er vigtig i arbejdet med børn, fordi vi bør have større fokus på ikke at skole hinanden til altid at tænke i modsætninger. Den æstetiske tænkning kan imidlertid ikke læres ved bare at høre om den, men skal derimod læres ved at blive praktiseret – det er gennem øvelse, man bliver mester i at tænke æstetisk. Derfor er det første skridt i skolesammenhænge, at underviseren selv formår at tænke æstetisk og gør det sammen med sine elever.

børn, fordi vi bør have større fokus på ikke at skole hinanden til altid at tænke i modsætninger. Den

Det poetiske sprog

æstetiske tænkning kan imidlertid ikke læres ved

Kan man sprogliggøre uden at skabe afstand?

bare at høre om den, men skal derimod læres ved

I dag er der en tendens til at være bange for det tab,

at blive praktiseret – det er gennem øvelse, man bli-

som det angiveligt indebærer at sætte ord på noget

ver mester i at tænke æstetisk. Derfor er det første

æstetisk, fordi vi generelt opfatter sprog og æstetik

skridt i skolesammenhænge, at underviseren selv

som noget, der står i modsætning til hinanden. Det

formår at tænke æstetisk og gør det sammen med

er da også rigtigt nok, at lige så snart der sprog-

sine elever. Ved selv at praktisere æstetisk tænk-

ligt reflekteres over noget, så skabes der en vis

ning demonstrerer læreren for eleverne, hvad den-

afstand. Det tænkte er ikke identisk med det ople-

ne måde at tænke på består i og indebærer. Den

vede. Men vi glemmer, at der samtidig også skabes

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 18/19

41


Musik er kærlig, og jeg er sikker på, at den dag, der ikke er musik i verden, så bliver det vores undergang. Muossa Diallo

Det uge ntlige inp kontinu itet, hvo ut af sang og mu som en r børnen sik ska fast bes e opstår tandde oplever musik ber en ud af l af live og san det, er t. Den g så skø glæde, n at se! der Lone Sonn e

Nr. 6, maj 2018, 69. årgang

Fagblad for musikundervisere

≈≈

Fagblad for musikundervisere

Nr. 4, februar 2019, 70. årgang

DS4_18-19_KORREKTURRETTET_EH.indd 1

Nr. 3, november 2018, 70. årgang

DS3_18-19_EH.indd 1

Fagblad for musikundervisere

Sang er en vej til gode og kreative børneliv. Sangglad arbejder for mere sang i børns hverdag, fordi sang skaber nærvær, fællesskab og glæde ... læs s. 44

DANSK SANG

DANSK SANG

DANSK SANG

≈≈

≈≈

04/02/2019 12.02

19/11/2018 15.39

Læs den fulde artikel: Bliv medlem af Musiklærerforeningen, og få bladet tilsendt 6 gange om året . . . Link: www.musiklaererforeningen.dk

44

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 18/19


Aktivitetsnøglen

Find aktuelle aktivitets- og kursustilbud fra Musiklærerforeningen og andre samarbejdspartnere. Gå ind på musiklaererforeningen.dk, og link dig videre herfra.

Emne Musikfagets dag i Syd- og Sønderjylland (Vejmus)

Tid Tirsdag d. 19. februar 2019, kl. 08.30-16.00 Sted Herrestedgade 6-8, 6520 Toftlund –

Emne Fedt sammenspil — hvor svært ka'e vær'? (Vendsyssel)

Musik og Teaterhøj­skolen i Toftlund

Info kortlink.dk/ude4

Tid Torsdag d. 11. april 2019, kl. 09.00-15.00 Sted UCN Center for Undervisningsmidler, Skolevangen 45, 9800 Hjørring

Info kortlink.dk/wbmr

Emne Stomp-stævne for 4.-6.-klasser (Fynmus)

Emne Dansedag (Sydvestmus)

Tid Mandag d. 25. februar 2019, kl. 09.00-14.30

Sted  Rosengård Skolen i sig Odense, Stærmosegårdsvej 51, Hvordan adskiller musikfaget fra andre fag i skolen?

5230 Odense M

Info kortlink.dk/um9z Musikfaget har et kæmpe potentiale gennem det

Tid Torsdag d. 25. april 2019, kl. 9.00-13.00 Sted Fourfeldskolen Bohr, Nordre Fovrfeldtvej 1, 6710 Esbjerg V

Info kortlink.dk/ude6

umiddelbart fællesskabsstiftende, der er ved musik

Emne Dansedag for spiller 4.-klasser (Sydvestjylland) og sang. Når vi synger og sammen, opstår der

Emne Musik i øst (Vestmus, Vestsjælland)

Tid Mandag 25. marts kl. tilhørsforhold 09.00-13.00 noget større, og vi d.oplever et 2019, stærkt

Uundværlig i f norsk og sv

Tid Torsdag d. 22. august, kl. 9.00 - lørdag d. 24. august, kl. 12.00

dem, Sted  Nordre og Fovrfeldtvej 1, 6710 Esbjerg V i ét til vi synger spiller med – vi går ligesom

Sted  musikefterskole, Sejergårdsvej 2, terer en udfordring med sit Sejergårdens store fokus på, at der

- Fourfeldskolen Bohr sammen ind i nomed hinanden, og vi går dermed

4340 Tølløse kommer en eksakt og målbar læring ud af skole-

større. Info kortlink.dk/ude6 get Dette fællesskab og denne overskridelse

systemet Info kortlink.dk/uma8 forløbet. Det stresser og gør det vanske-

er ikke lige så let tilgængelig i andre fag. Når elever

ligt at finde det frirum, der skal til, for at æstetisk

Emne Kordaganalyserer for mellemtrinet (Normus) taler om historie, et digt eller løser mate-

tænkning kan opstå og integreres i alle fag. Dette MAX Tid opgaver, Torsdagvild.følelsen 28. marts kl. 08.45-15.30 matiske af2019, fællesskab og over- at noget er svært er Dansk imidlertid etSang dårligt argument ... skolesangens kanon Sted  Filstedvejens Filstedvej 16, 9000 Ålborg skridelse ikke opstå lige Skole, så naturligt. Jeg ved dog, at for ikke at forsøge det. En måde at få mere æste Info kortlink.dk/vhhw det kan finde sted, for jeg har selv oplevet det. Det tisk tænkning ind i skolen kanSang være MAX ved, at lærere Dansk findes i alle fag bliver bedrei 3 til versioner at synliggøre dens værdi arbejdet Emne med Minikordag for 1.-3. klasse (Sydvestmus) et filosofisk materiale, og det har ud- og benytte sig af de muligheder, den giver. Derfor Melodibogen Tid d. 30. marts 2019, hvor kl. 10.00-15.00 viklet sig tilLørdag en skabende samtale, vi alle følte handler musikfaget ikke kun om, at eleverne skal Indbundet bog med noder, inddraget Sted  Spangsbjerg 310, 6705 Esbjerg — os og løftet. Møllevej Den erfaring repræsenterer lære at mestre et instrument. Det æstetiske element becifringer og 1. vers Esbjerg Gymnasium og HF underog noderne. en verbal analogi til det, der sker mere umiddelbart af musik er lige så vigtigt, ved at fokusere på Alle vers i tekstblokke. Info kortlink.dk/ude5 inden for musikken. Det er altså ikke sproget som denne del kan musiklærerne give eleverne noget, Kr. 288,- (360,-). 1132-B sådant, der er problemet, men den måde vi alminde- der rækker ind i andre fag i skolen. Der er noget ISBN 978-87-7612-866-1 Emne Stomp og på. dans (Normus) ligvis omgås sproget Det,for vi 4.-klasser er vant til at forstå poetisk i musikken, som klinger med det poetiske i har eksempelvis været med studerende, hvor vi har

Sangbo gen inde 490 san ge – 393 holder danske 97 uden og landske

Tid samtale Fredagi d. april 2019, kl. kan 09.00-13.30 ved en et 5.klasselokale, spænde ben danskundervisningen,Klaverspiralen og noget skønt, som stemSom Melodibogen, men i Sted  V ester Mariendal skole, Stjernevej 1-5, er 9200 for den æstetiske erfaring af fællesskab; men det i Ålborg mer med det skønne ved matematiske ligninger. Hvis Info så fald ikkekortlink.dk/vhhw samtalen som sådan, men vor forståelse af, hvad det vil sige at samtale, der er problemet.

Emne Hjælp — jeg har fået musik (Fynmus)

Tid frirum Tirsdag d. 9. april 2019, kl. 09.00-14.30 Æstetisk Hvordan Sted  Spurvelund i Odense inddrages detSkolen æstetiske bedst i skolen –

et større format og med spiralryg. i deres egne fagligheder kunne finde sammen Kr. 448,(560,-). 1133-B-Spå tværs af fagene og samarbejde om at få denne del ISBN 978-87-7612-867-8 undervisere med afsæt i den æstetiske dimension

profileret og dermed få vist dens styrke som noget

Tekstbogen Indbundet bog med alle vers Info kortlink.dk/um9z skal det være et fag i sig selv, eller skal det gå på stå meget stærkere, end de gør i dag. Uden noder. i tekstblokke. tværs af eksisterende fag og dermed være en del Kr. 128,- (160,-) 1134-B. Emne STOMP - dansedag for 4.-klasser (Vendsyssel) ISBN 978-87-7612-868-5 af det hele? helt Tid optimale Onsdagville d. 10.være, april hvis 2019,æstetisk kl. 09.00-13.30 Det tænkning Sted  UCN, Skolevangen 45, 9800 Hjørringfå del kunne integreres hele vejen rundt og dermed

i alleInfo kortlink.dk/wbms fag i skolen. Det ville indebære den fulde re-

tankeudvidende, ville de æstetiske fag komme til at

læs mere på dansksang.dk admin@dansksang.dk Tlf. 5070 2667

alisering af potentialet i den æstetiske tænkemåde. Målbarheds- og evalueringsparadigmet repræsenFAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 18/19

Løsning på "gæt en sang": Sneflokke kommer vrimlende

45


Illustrationer: Laila Bell

... af Bodil Gormsen

En serie om musikdidaktik

I dette og næste nummer af Dansk Sang bringes to artikler på baggrund af en samtale med Annelise Dahlbæk. Annelise har udgivet fire bøger i serien om musikdidaktik på forlaget Dansk Sang: ”Progression i musikundervisningen” og ”Organisering af musikundervisningen” begge udkommet i 2009, ”Evaluering af musikundervisningen” i 2010 og ”Differentiering i musikundervisningen” i 2012. Tilsammen er de på 1229 sider! Mange sider med sikker gevinst: Man bliver klogere på almen didaktik, musikdidaktik og lærerprofessionalitet i det hele taget. Hensigten med de to artikler er ikke at gennemgå bøgerne bind for bind, men at få en slags helikopterperspektiv på musikfaget, den gode musiklærer, den gode musikundervisning, musiklærerfaglighed i grundskolen, didaktikkens nødvendighed og andre relevante musikdidaktiske emner.

46

En ildsjæl

at bidrage med didaktiske temaer til det, der blev

At møde Annelise er at møde en ildsjæl, og med et

til fire bøger.

glimt i øjet siger hun da også, at hun simpelthen al-

”De materialer, vi tidligere brugte på læreruddannel-

tid som musikunderviser, det være sig i folkeskolen

sen, omhandlede enten teori eller praksis. Ofte i en

eller på læreruddannelsen, har følt sig som ansat

meget adskilt form. Jeg oplevede, at de studerende

i en højere sags tjeneste – nemlig musikkens og

havde brug for materialer, der omsatte didaktiske be-

musik- og almendidaktikkens sag. Det, der har dre-

greber til praksis. Min strategi i skriveprocessen af de

vet hende, er, at didaktikken er hendes hjertebarn.

fire bøger har været at forsøge at omsætte det pæ-

Hun fortæller, at hun altid har haft stor lyst til at

dagogisk/didaktiske teoretiske stof til praksis ved at

læse både musikpædagogisk og almenpædago-

forklare og eksemplificere, hvorfor og hvordan dette

gisk litteratur. Yderligere har hun en god portion

stof er vigtigt i forhold til at være en god musiklærer

nysgerrighed over for andre faggruppers littera-

i folkeskolen. Læseren skal kunne forstå, hvordan di-

tur f.eks. på læreruddannelsen. De studerende har

daktiske begreber kan blive omsat til praksis i under-

også været en central inspiration og motivator. Når

visningen, og forstå, hvad det gør ved børns læring.

de gav udtryk for, at det var svært at koble teori til

Jeg har hørt studerende sige: ”Hvorfor skal vi ikke bare

praksis, eller når de kom tilbage fra praktikken og

have det sjovt”. Musik skal da også være sjovt; men

havde oplevet, at f.eks. klasseledelse var en svær

der skal være substans i det, vi laver i skolen, lærerne

størrelse at arbejde med, og savnede viden og

skal have en viden om fag og skole, og de skal i den

handlemuligheder om dette og hint – så tændtes

grad have argumenterne for den gode undervisning i

engagementet sammen med lysten og energien til

orden. Det er det, jeg har været drevet af.” FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 18/19

---


Musik er kærlig, og jeg er sikker på, at den dag, der ikke er musik i verden, så bliver det vores undergang. Muossa Diallo

Det uge ntlige inp kontinu itet, hvo ut af sang og mu som en r børnen sik ska fast bes e opstår tandde oplever musik ber en ud af l af live og san det, er t. Den g så skø glæde, n at se! der Lone Sonn e

Nr. 6, maj 2018, 69. årgang

Fagblad for musikundervisere

≈≈

Fagblad for musikundervisere

Nr. 4, februar 2019, 70. årgang

DS4_18-19_KORREKTURRETTET_EH.indd 1

Nr. 3, november 2018, 70. årgang

DS3_18-19_EH.indd 1

Fagblad for musikundervisere

Sang er en vej til gode og kreative børneliv. Sangglad arbejder for mere sang i børns hverdag, fordi sang skaber nærvær, fællesskab og glæde ... læs s. 44

DANSK SANG

DANSK SANG

DANSK SANG

≈≈

≈≈

04/02/2019 12.02

19/11/2018 15.39

Læs den fulde artikel: Bliv medlem af Musiklærerforeningen, og få bladet tilsendt 6 gange om året . . . Link: www.musiklaererforeningen.dk

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 18/19

47


Nyt på pulten

Go’e sange ...

... dejlige at synge 3

I dette nummer anmelder Ghita Johansen og Erik Lyhne

ør i udgivel1-4 samt nge 1-2 og

pilsbogen

nge som er lavet til ge 3 stemmer. d er som altid med agebageri og ikke er igen præcist og

nnet rammen om

deromkring.

L! RSÅ EBØRN P ADVTA ET TE S

som indeholder stemmer samlet. e musiktjenester.

Anders Møller

10/04/2018 08.41

Korhæfte

Musik

Tekst

SchouGerupHøgsbro

sind tanker

nd

ang til down-

le

1274-B-IT ISBN 978-87-7178-048-2

9 9

788771 788771

780482 780482

22/03/2018 10.41

Go’e sange - dejlige at synge 3

sofi er ikke umiddelbart det lettest tilgængelige, men

Korsatser

Dorthe Schou klarer fint at formidle både svære eller

... af Anders Møller

bare private tanker i et enkelt og inviterende sprog.

Dansk Sang 1275-B-IT. Kr. 144,- ekskl. moms.

Melodier og satser er af den gode, solide kaliber, som

Mangler du lige nogle sange til koret eller klassen?

klarer et besøg i musiklokalet også med præpub-ele-

Dette hæfte præsenterer 7 sange i 2- eller 3-stem-

ver, som ikke synes, det fedeste er at synge. Syng

mige versioner, og de kan bruges som sange eller

dem enstemmigt eller med den flerstemmighed, der

som satser. De er i øvrigt også udgivet som spillesat-

kan lade sig gøre. De yngste elever vil elske variatio-

ser (Go’ musik - let at spille 4).

nen og ”Lapn dup oh yeah”.

Anders Møller har ikke taget stilling til genrerne i

I hæftet findes dels tekstsider til eleverne, dels be-

hæftet; men de bevæger sig fra stille ballede i ”Ud i

cifrede spillesatser til læreren. På den tilhørende res-

det blå” til upbeat reggae i ”Snap” og hård rock i ”Vild

sourceside kan man finde numrene indspillet både

med dig”. Tekstmæssigt bevæger sangene sig fra ly-

med sang og i en version uden. Desuden findes der

risk naturoplevelse til teenagekærlighed og -proble-

egentlige partiturer på ressourcesiden. Siden tilgås

matik. Der er mobiler, snapchat, ondt i maven og glad

med QR-koder eller et pc-link fra materialet. Det giver

bagning. Teksterne appellerer nok mest til de større

mulighed for fx at sende en øvegruppe med mobil,

børn. Aldersgruppen er angivet til 2.-7. klasse - ”eller

tekst & QR af sted for at lære på egen hånd - god

deromkring”. Det er klart ambitiøst at prøve at spæn-

læring.

de så langt aldersmæssigt, men man må jo vælge ud

Ghita Johansen

og nøjes med enstemmighed til en start. Alle sange

met som korm partitur med blevet til i Peter .

Jens Nielsen og Peter Lindhardt Toft

endeligt opm vi bruger til at på koncertproe tekstafsnit med oksenkor.

en, Gertie ng Toft Bro, ndhardt Toft. sen, men der er d vinden), ) og

Voksenkor

Mere

side online, som ed klaversatser.

i kirken

2-4-stemmige

sats

er

er becifrede, og formen er angivet med kasser under

Mere voksenkor i kirken

satsen. Det giver et godt overblik. Sangene er det,

2-4-stemmige satser

jeg vil kalde ”god dansk skolesang”: vedkommende

... af Jens Nielsen og Peter Lindhardt Toft

tekster og enkel musik lige til at gå til. Og så er illu-

Dansk Sang 1278-B-IT. Kr. 208,- ekskl. moms.

strationerne af Jørgen Eivind Hansen skrigsjove og

I denne udgivelse bliver man virkelig taget ved hånden.

farveglade. Ressourcesiden giver adgang til en ind-

De to forfattere, Peter Lindhardt Toft og Jens Niel-

spilning af alle sangene, dels den samlede korsats,

sen har skrevet musikken til de fleste af sangene, og

dels de enkelte stemmer til øvning - alt med akkom-

dertil leverer de et festfyrværkeri af indspillede akkom-

pagnement.

pagnementer med alle stemmer til egen øvning for Ghita Johansen

07/09/2018 12:36

Plakat.indd 1

50

sangerne. Det er SÅ let at gå til. Forfatterne er velkendte i Dans Sang-sammenhæng og har lang erfaring som

10/04/2018 10.13

Lommefilosoffer i Omvendtland

kirkemusikere, dirigenter og instruktører. Det mærkes.

Korhæfte

Som bonus indleder forfatterne bogen med ”Korisk

... af Schou, Gerup, Høgsbro

stemmedannelse”, ”Koncertvenlig opvarmning” og

Dansk Sang 1274-B-IT. Kr. 128,- ekskl. moms.

”Ideer til form og metodik”. Selv for en erfaren korrot-

Denne udgivelse har undertitlen: Sange om de store

te er der nye ideer og vinklinger. Hvad med fx ”sta-

ting i livet for børn i 2.-6. klasse. Den indeholder 8 san-

fet-sang”?

ge, fx ”Er jeg mig” og ”Titusind tanker”, og det er det,

Hvis man som korleder er velfunderet i korteori

det handler om: filosofi i børnehøjde.

og -metodik, går man direkte til de veloplagte sange

Hæftet er 10. udgivelse fra Schou, Gerup og Høgs-

med tekster fra ni forskellige tekstforfattere. Teksterne

bro, og der er samme gode, gedigne kvalitet som altid:

er tænksomme, filosofiske eller kristne, og som titlen

gennemarbejdede sange med sangbare satser kryd-

fortæller, er de alle relevante i kirkesammenhæng. Alle

ret med talekor og klapperytmer. Genrerne er rock,

sangene er becifrede og er i genrerne ’rytmisk’ og

swing, reggae og calypso. Der er en fantastisk frisk-

’dansk sang’. Satserne er 2-4-stemmige.

hed over legen med tekst i dette hæfte. Emnet filo-

Bogen har en ressourceside, hvor man enten med - - FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 18/19


Musik er kærlig, og jeg er sikker på, at den dag, der ikke er musik i verden, så bliver det vores undergang. Muossa Diallo

Det uge ntlige inp kontinu itet, hvo ut af sang og mu som en r børnen sik ska fast bes e opstår tandde oplever musik ber en ud af l af live og san det, er t. Den g så skø glæde, n at se! der Lone Sonn e

Nr. 6, maj 2018, 69. årgang

Fagblad for musikundervisere

≈≈

Fagblad for musikundervisere

Nr. 4, februar 2019, 70. årgang

DS4_18-19_KORREKTURRETTET_EH.indd 1

Nr. 3, november 2018, 70. årgang

DS3_18-19_EH.indd 1

Fagblad for musikundervisere

Sang er en vej til gode og kreative børneliv. Sangglad arbejder for mere sang i børns hverdag, fordi sang skaber nærvær, fællesskab og glæde ... læs s. 44

DANSK SANG

DANSK SANG

DANSK SANG

≈≈

≈≈

04/02/2019 12.02

19/11/2018 15.39

Læs den fulde artikel: Bliv medlem af Musiklærerforeningen, og få bladet tilsendt 6 gange om året . . . Link: www.musiklaererforeningen.dk

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 18/19

51


MIX Abonnement Som MIX-abonnent får man:

I denne udgivelse kan du rocke og swinge med Kuglefisken Aben Koko – og de mange andre Kalle Klovn, Edderkoppe sjove dyr, du møder dialog med børn n Bobby, i sangene. Alle i alderen 6-9 år, teksterne er lavet og musikken findes nemme at lære i intens også indspillet at spille på guitar, uden sang. Sangene ukulele eller klaver enkelt sang. Afslutnings er og der er sjove vis er der et forslag og lette opgaver gisk sangskrivni til, hvordan du til hver ng. selv kan arbejde med børn og dialoBogen giver gennem QR-kode og link adgang til indspilninge Streaming og download r af sangene samt af musikken er fire koncertvide også mulig gennem oer. gængse musiktjene ster.

Her er jeg

EN KONCERTFO RTÆL FRA SYRIEN LING

Anna Kjærsgaard er uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Anna har dertil uddannet sig som børneyoga- og mindfulnes sinstruktør ved Blå Himmel Yoga, og har en 200 timers Hatha yogalæreruddannelse fra Indien. Anna afholder kurser i musik og yoga for børn rundt i landet og underviser til daglig på musikskoler. Find mere information på annakjaersgaard.com

1288-B-IT_TikkeTa

kke_OMSLAG.indd

9

788771

780635

QR-kode og link adgang til indspilninger af til videoer med undervisnin sangene med og uden gssituationer fra de vokal enkelte sange. og download af musikken er også mulig gennem gængse musiktjenes ter. 1290-B-IT_RundtO

mTove_OMSLAG.i

ndd 1

Gottlieb

Digital sangbank

af Jesper G ottlieb

VIND

Jesper

Gottlieb Født 1962. Cand.mag. Studielektor Universitet og producent på Musikvidenskab, i LMS – Levende Aarhus Musik i Skolen. Prof. og tekstforfatter. Har musiker, komponist siden midten af 1980’ erne haft en vidtfavnende omfattende koncertmusikkarriere med og pladeaktivitet såvel live som i radio og originale kompositione TV, primært med r. De senere år har egne han udgivet en stor teret materiale, bl.a. mængde fællessangsori salmesamlingen Salmeregn en(Det Kgl. Vajsenhus' af Simon Grotrian), Forlag, 2007, tekster påskeantologien Korsvejen (SyngNyt, 2017, tekster Smedegaard), sangbogen af Lisbeth Hov, tiden løber (Dansk Sang, 2010, tekster og Døgnet rundt med af Jette Buchanan) Halfdan (Dansk Sang, 2015, tekster af Halfdan Derudover har han Rasmussen). udgivet et utal af salmemelodie r og sange til skole-, anden brug, bl.a. i samarbejde med Iben højskole- og Krogsdal.

Bogen giver gennem

1288-B-ITog adgang ISBN 978-87-7178 -063-5 Streaming

med melodier

DEN MØRKE

Anna Kjærsgaard

fast struktur, hvor man til leg og bevægelse. skal synge og bevæge Nogder i andre af sangene sig efter det, der bliver er plads til improvisati

Hans Laurens

– forfatter og fortæller sunget, mens on og sange er der forslag Grundlagde fortælletea til samarbejds- og koncentrati medskabelse for både lærer og elever. tret BestTellers Udover de 11 ro og fokus i undervisnin på Vesterbro i onsøvelser, som viser voksne, som stadig København 2000. hvordan yoga kan bidrage er levende og gen. Et fortælleteater aktivt. Har siden ud fra teorierne til Bogen henvender sig for 2003 arbejdet om “medskabe systematisk med til musiklærere, idrætslærere nde børnekultur fortællekonkurrencen fortælling undervisnin ”. Fra 2003-2016 og andre lærere, der g. Gi en Historie. har han afholdt gerne vil bruge yoga Danmarksmesterskabe og organiseret elever i 5. klasse. i deres Er yoga nyt for dig? Har udviklet metoden rne i fortælling af egne historier Så fortvivl ej. Der følger “Dialogisk Kreativ om emnet kommer forsom Fortælling” for 2019) og “Gi en lyd-, illustrations- og vejleder dig sikkert børn fra 4-8 år historie-metoden” Har et godt kendskab videoinstrukser med gennem øvelserne. (bog for elever fra 8-16 til bogen, til international Derudover finder du sangene, samt undervisnin år (Alinea 2005). børnefortælling, festivaler i bl.a. en række ekstraøvelser, g i yoga og mindfulnes bl.a. ved deltagelse Thailand, Rumænien, der passer til i konferencer og s. Tyskland, Mexico, Bali, Vietnam og Indien.

DITLEVSEN

DITLEVSEN med melodier af Jesper

Rundt om Tove

20 DIGTE AF TOVE

20 DIGTE AF TOVE

Her er jeg – sang, musik og yoga

Den mørke vind er en koncertf ortælling skabt Kirsten Juul Seidenfa af børnebogsforfatt den i samarbe er Cecilie Eken jde med over og komponist 100 børn på mellemt rinnet. Drengen Rafiq fra Syrien får vendt op og ned hans del af landet. på hele sin tilværels Hans far tager e, da borgerkr til hovedstaden indkaldt, men igen kommer Damaskus for familien til at forsøge at sin far i det krigshæ mister kontakten med ham, slippe for at blive og Rafiq begiver rgede land. Vil sig alene af sted det lykkes for ham? for at finde Den mørke vind fortæller en spænde formidler hovedpe nde og vedkomm rsonens tanker ende historie med indlagte og følelser. Material med indstude sange, der ringen og eleverne et indeholder også oplæg til s forforståelse. skoleklasse (3.-6. arbejdet Koncertfortælling klassetrin) eller en kan opføres en årgang ved sammenhænge, af en enkelt en koncert, men der involverer kan også bruges musikskoler, børneIndspillede versione i større og ungdomskor, r af både historien bands eller orkestre gen eller til koncerte og sangene kan . fungere som n. hjælpemidler i undervisninMålet er, at børn oplever glæden ved at formidle fællesskab med en gribende historie andre børn og musikere. og indgå i et musikals k Bogen giver gennem QR-kode og link med og uden Anna adgang Kjærsgaard til indspilninger vokal. Streamin af historien i afsnit g og downloa musiktjenester. d af musikken og af sangene er også mulig gennem gængse Her er jeg – sang, musik og yoga

+

Andreas Ugorskij

– komponist og musiker Andreas har skabt bandet Tikke Takke, som spiller de Han er uddannet gakkede sange musiklærer fra fra denne bog. Savner du ro og koncentrati Det Kongelige med sit originale Danske Musikkonse Django Reinhardt-i on fra dine elever i rvatorium og optræder nspirerede guitarspil musiktimerne? Er eleverne ned i gear? Måske kan Medgrundlægger i gypsy-jazzbandet af worldbandet du finde nogle hjælpemidl meget urolige og svære Klezmofobia, der Papa Kotji. Award-modtager er i denne bog til at at Her er jeg er et materiale turnerer globalt for bedste world-cd styrke ro og koncentrati fra Mexico til Kina. til musikundervisning i 2008. Komponist musicals og egne Grammy og yoga på on. i indskolingen, hvor af musik til teaterfores bands. Tekstforfatt samme tid. Bogen der arbejdes med sang, er, sangskriver tillinger, indeholder 11 sange, børnekoncerter og kreativ drivkraft musik og workshops stillinger og yogaøvelser der fører lærer og elever på kulturhuse, i forbindelse med . Sangene er melodiske gennem en række yogabiblioteker, skoler og fantasifulde og appellerer le af sangene har en og institutione r.

Tove Ditlevsen (1917-1976 ) formåede om nogen og dybe længsler at sætte ord på vores , og hendes digte inderste fik usædvanlig samtid. Den livskunds stor folkelig udbredels tanker kendetegner hendes kab, inderlighed og intense vekslen e i hendes poesi, vinder stadig mellem lys og mørke, læsere. den dag i dag stor der genklang og mange nye Denne sangbog indeholde r et udvalg på 20 digtsamlinger fra digte fra hendes perioden 1939-61, fem centrale alle med iørefalde komponisten Jesper nde nye melodier Gottlieb. af Som Tove Ditlevsen s eget stemninger og følelsesu liv rummer både ordene og tonerne et væld af skiftende musikalsk udforskni dsving og inviterer med deres umiddelbarhed til ng af denne centrale ny digterkunst. figur i det 20. århundred es danske Cecilie Eken og Kirste Bogen indeholde n Juul Seide r både tekst og noder nfaden hver af de fem digtsamli til sangene, nger, en kort suppleren biografiske optaktstekster lydindspilninger om de tekst om hver (med og uden sang) sang, samt link af det let at synge til sig ind i Tove Ditlevsensamtlige 20 sange - alt sammen for at gøre s spændende univers. Bogen giver gennem QR-kode og link adgang til indspilni med og uden vokal. Streaming og download nger af sangene både musiktjenester. af sangene er også mulig gennem gængse

Foto: Henrik Nilsson

F

ir e

ie bøger !! Rundt om Tove

Tikke Takke

fr valg

1290-B-IT ISBN 978-87-7178

-065-9

baggW

2-3

1294-B-IT 78-069-7

08_DenMørkeVind_s.

24-25

09/10/2018 10.10

ISBN 978-87-71

9

788771

28/09/2018 09.31

780697

1291-B-IT 1294-B-IT_Den

ISBN 978-87-7178-

MoerkeVind_O

066-6

9

1291-B-IT_HerErJE

G_OMSLAG.indd

788771

MSLAG.indd

VERDENS VIND

E1

2-3

- sang, musik og yoga

780666

04/10/2018

14.17

1

flere særlige rabatmuligheder

= kr. 600,-

28/09/2018 07.16

(+ moms og forsendelse)

5 grunde til at tegne et MIX Abonnement på skolen ●

Frit valg af 4 nye bøger

Adgang for hele skolen til digital sangbank

● ●

Altid 50 % på lagerførte bøger*

Læs mere

mix.dansksang.dk

Mulighed for mængderabat på 50 % på udvalgte nye titler Særlige gaver i forbindelse med messer og events

* (kun

f hver

ét e

lar a ksemp

bog)

dansksang.dk admin@dansksang.dk

Tlf. 5070 2667

Profile for Dansk Sang

Dansk Sang 4 18-19 Web  

Dansk Sang 4 18-19 Web  

Profile for musogmand