Page 1

Kom til en fantastisk og energisk uge med masser af andre musiklærere og dygtige instruktører og få materiale og inspiration med hjem til et helt skoleår. De fem musikdage 29. juli-4. august på Nørgaards Højskole i Bjerringbro

Nr. 4, februar 2018, 69. årgang

Fagblad for musikundervisere

DANSK SANG

≈≈


Nr. 4, februar 2018 ISSN 0107-7538

Læs artiklen 10 spilleregler for musik ... eller 11 ... på side 32

UDGIVELSESPLAN 69. ÅRG. – 2017/2018 Nr. deadline (indl. ann.) udkommer 1 2/8-17 1/9-17 2 6/9-17 6/10-17 3 25/10-17 24/11-17 4 21/12-17 2/2-18 5 21/2-18 4/4-18 6 18/4-18 25/5-18 DANSK SANG 70. ÅRG. – 2018/2019 Nr. deadline 1 1/8-18

Dansk Sang udgives af Musiklærerforeningen c/o DC Norden Skifervej 2, 4990 Sakskøbing Redaktion: Stefan Teilmann Laub Nielsen og Søren Bechmann (ansvarshavende) Dansk Sang Skifervej 2, 4990 Sakskøbing Tlf. 5070 2667, admin@dansksang.dk Layout: Mus & Mand, Henrik Flagstad, Silkeborg Illu side 2, 5, 10, 24 og 32: Alberte Flagstad Tryk: Skive Offset, Oddense Løssalg: Pris kr. 80,-. Tlf. 5070 2667 Musiklærerforeningen musiklaererforeningen.dk Formand: Gertrud Garcia Arozarena Neshøj 73, 9000 Aalborg Tlf. 3027 6508, gertrudmusik@gmail.com Næstformand: Karen Kjær Johansen Enghavevej 4, 3200 Helsinge Tlf. 2062 1658, karen.sindberg@mail.dk Manuskript: Alle indlæg sendes som e-mail til: Stefan Teilmann Laub Nielsen: stefan@dansksang.dk

udkommer 31/8 18

Stof indleveret efter deadline kan ikke påregnes optaget. Adresseændring, bestilling og o ­ psigelse af abonnement, ind- og udmeldelse af Musiklærerforeningen: musiklaererforeningen.dk admin@dansksang.dk, tlf. 5070 2667 Annoncer: Dansk Sang annonceafdelingen Søren Bechmann, Egevej 47, Vemmedrup, 4632 Bjæverskov Tlf. 2161 9217 Annoncemateriale leveres i trykklar form – elektronisk. Film: positiv/spejlvendt. 60 linjer. Tryk: Offset. Priser (ekskl. moms): 1/1 Bagsiden 210 x 2 50 7.200,1/1 side 183 x 2 42 5.600,Spalte + margin (højf.) 112 x 242 4.200,1/2 side tværformat 183 x 1 18 3.200,1/3 side tværformat 183 x 7 8 1.500,Spalte + margin (tværf.) 112 x 7 8 1.200,Lille enspaltet 87 x 1 05 900,Andre formater efter aftale. Tillæg for flere farver. Tillæg for tryk til kant: + 10 % Forsiden: Fra artiklen: De fem musikdage Foto: Elsborg


Side 6

5 Pulsen Pulsen handler denne gang om flid, fedt og … snyd! 6 Fællesskabet er det bærende element Carsten Kolster underviser i musik og er samtidig professionel musiker. Læs om hans historie, virke som musiklærer og tanker om musikundervisning m.m. 10 Takt og tone Hvordan husker man tonenavnene på noder mellem linjerne? På linjerne? Og for de faste fortegn. I dette nummer giver Takt og tone bud på forskellige toneremser.

Side 16

12 Musik til de mørke måneder Sisse Skovbakke har skrevet sange til tiden mellem jul og fastelavn – nemlig Kyndelmisse. I dette interview fortæller Sisse om tankerne bag lysmessesangene, inspirationen til musik og tekster og om børnekor. 15 Gearkassen Denne gang handler det om strenge til elguitaren.  Videoartikelserien er til dig, som har brug for et godt råd til indkøb, vedligehold eller bare hjælp til at udvide din viden om forskelligt gear, du har i dit musiklokale. 16 Så syng da, Danmark - Interview med kulturministeren Mette Bock fortæller om sin opvækst med og sit syn på sang og musik og kommer omkring musikskolesamarbejde, oplysning, talentarbejde, PISA-undersøgelser m.m.

Side 40

22 Sangen i midten: Udsagnsord Fra Thomas Larsens nye udgivelse Dansk i Musik 24 Solsikken tredje vers Clea Frederiksen fra Brenderup og Omegns Realskole har digtet et ekstra vers til en populær børnesang. 24 Gæt en sang Gæt titlen på en vore gamle vintersange 28 Sagde de virkelig det? Denne gang om pilotprojektet De fire vinde, en ny masteruddannelse i musikpædagogisk praksis, huskunstnerprojekt samt musik og inklusion. 30 De fem musikdage 2018 Næste års femdagesinternatkursus bliver 29. juli-4. august i Bjerringbro. Læs kursusbeskrivelserne her. 32 10 spilleregler for musik … eller 11 … Pædagogisk udvalg arbejder på en række ”spilleregler” for musikundervisning. I samarbejde med lokalforeninger og hovedbestyrelsen sættes fokus på spillereglerne. Karen Kjær Johansen fortæller om arbejdet og tankerne bag.

38 Lydcollage med Jakob Høgsbro Jacob Høgsbro laver lydcollage med børn. Læs om, hvordan de spiller på klassiske instrumenter, arbejder med skabende processer og indspiller en cd m.m.

36 Ny uddannelse: Master i musikpædagogisk praksis

40 Musikalsk læring på tværs I Esbjerg blev der afholdt konference om Musikalsk læring på tværs 4.-5. januar. Vores journalist rapporterer fra konferencens oplæg, debatter, workshops og koncerter.

37 Aktivitetsnøglen  De aktuelle aktivitets- og kursustilbud fra Musiklærerforeningen og lokalforeningerne

42 Pulten I dette nummer har Lone Mølle, Lene Strands og Erik Lyhne kigget på udgivelser til musikundervisning


MIX Abonnement

Dansk Musik Dansk i Musik er et bud på,

Ordklasser for fuld

Dansk i Musik er elleve sange

om ordklasserne.

Dansk

+

val

e

LETTE KORSATSER FOR BØRN

g

Manner Peschcke -Køedt Kirsten Juul Seidenfad og en

VI VIL UD

i Musik er bevægelseslege. Med bevægelseslege, der passer til sangene, giver Dansk i Musik kroppen kan være med et bud på, hvordan i arbejdet med ordklasserne.

SANG, DANS OG SPIL FOR BØRN 5-8 ÅR

Stefan Teilmann

Sange for børn og bigband

Som musiklærer kender man det sikkert alt for godt, når der står Man farer rundt for at hjælpe eleverne med sammenspil på skemaet: toner, osv. Dansk i Musik er et bud på, at sammenspil tempo, fingersætning, greb, rytmer, noder sveddryppende endda, ikke nødvendigvis behøver at være så for: ✔ alle sangene er hver især bygget op af fire akkorder, som spilles igen i både vers, omkvæd, om og om mellemspil osv. ✔ når eleverne scanner QR-koderne til sangene smartphone, bliver og instruktionsvide de på den måde deres oerne med deres egen lærer. SMART! Sangene, bevægelseslegene og sammenspilsvid eoerne findes på www.ordklasser. dk Thomas Larsen er dansk- og musiklærer i folkeskolen.

Laub Nielsen

Stavspil Og Sang 2

• Gode ideer til klaverakko mpagnementerne • Grundig becifrings vejledning

Akustisk sammenspil mellemtrin

788771

780437

or ik er

Thomas Larsen

1269-B-IT_DanskIMusik_OMS

LAG.indd 2-3

11/10/2017 11.06

Indeholder:

noder og akkorder, lydfiler og spændende opgaver

Digital sangbank

ng

1249-B-IT_LigeIOeSyngerKor

_OMSLAG.indd

3

Sy

= kr. 600,(+ moms og forsendelse)

B-IT-1269

ISBN 978-87-7178-043-7

9

!!

bøger e i r f

Sange af Helle Henning & Martin Granum

hvordan man kan arbejde musikundervisningen med ordklasserne i i indskolingen og på dansk- og mellemtrinnet.

Dansk i Musik er sammenspil.

musik

Fi r

Som MIX-abonnent får man:

10/10/2017 13.55

1267-B-IT_ViVilUd_OMSLAG.

indd 3

13/10/2017 11.14

1245-B_SOS2_OMSLAG.indd

1

10/10/2017 15.27

+ flere særlige rabatmuligheder

5 grunde til at tegne et MIX Abonnement på skolen

 Medindflydelse på valg af bøger  Adgang for hele skolen til sangbanken på dansksangdigital.dk

 Mulighed for tilkøb af lagerførte bøger med 50% i rabat*

 Mulighed for mængderabat på 50 % på udvalgte nye titler

 Særlige gaver i forbindelse med messer og events

Læs mere og bestil på dansksang.dk

* (kun et eksemplar af hver bog og kun i forbindelse med bogpakken)

dansksang.dk admin@dansksang.dk Tlf. 5070 2667


Pulsen er udarbejdet af pædagogisk udvalg i Musiklærerforeningen

FLID, FEDT OG SNYD

Hvem mindes Gotha Andersen med hans Flid, fedt og snyd? TV-serien er fra 1981. I denne udsendelse lærer

Pulsen

sovende til. Det er hårdt arbejde. Time efter time har vi øvet og øvet. Det er et håndværk.

Gotha Andersen, hvordan man kommer gennem sin

Vi bliver også brugt til en mangfoldighed af skoleak-

skoletid ved hjælp af flid, fedt og snyd.

tiviteter. Følgende bemærkning kommer fra en tilfældig

Denne udgave af PULSEN handler hverken om

skoleleder et sted i landet: ”Til afslutningen på torsdag,

fedt eller snyd, men derimod om flid. Et gammeldags-

kan en af klasserne ikke lige synge en sang?” Jo det

udtryk, der betyder evne og vilje til at arbejde ener-

kan de godt. De fleste kan heldigvis godt lide at op-

gisk og vedholdende; det at være flittig.

træde, og de har i timerne udøvet flid; så selvfølgelig

PU har p.t. som arbejdsopgave at arbejde med

er der lige en sang, vi kan synge. Men der er forskel på

emnet 10 spilleregler for god musikundervisning?

timerne og ”syng for andre”. Så lidt mere flid skal der til,

I det emne ligger der mange gode diskussioner og

så vi er helt sikre med sangen til afslutningen.

samtaler. Diskussioner og samtaler som forhåbentlig

Og lad mig dvæle lidt ved elevernes flid. Gang på

aldrig ophører.

gang må man imponeres af elevernes evne til flid,

Et af buddene på denne diskussion handler om

når de skal arbejde med musik. F.eks. til skolefesten

flid. For man kommer ikke sovende til sit arbejde som

eller til Lucia. Eleverne øver og øver! Og lytter og

musiklærer. Det gør man såmænd heller ikke i skolens

lytter og tager imod instruktion. Om og om igen. Jeg

andre fagrækker.

bliver imponeret hver gang. Varm langt ned i maven.

Som lærerstuderende var musikeksamen nok den

Har I nogen sinde tænkt over mængden af sange

mest krævende. Af den simple årsag, at der var flest

og sanglege, vi har lagret i vores hoved? Sange, vi

deldiscipliner. Som musiklærer synes jeg stadig, at det

enten spiller eller synger? Og der er stadig plads til

er det fag, hvor jeg har flest bolde i luften på en gang!

flere sange. Vi lærer nye hele tiden. Igen er det fliden,

Det er ikke en negligering af de andre fag. Tværtom.

vi tyr til, når der skal øves tekst, noder eller arrange-

Det er ikke ofte, jeg som matematiklærer får at

res. Vi får ikke lov til at hvile på laurbærrene.

vide, at jeg er god til at regne. Men når det handler

Som en gammel talemåde siger: Flid lønner sig. Ved

om musik, er det en anden sag. Hvor mange kender

at være flittig og energisk kommer vi langt med vores

ikke nedenstående bemærkning?

skønne unger. For de sætter pris på vores viden og

”Du spiller så godt klaver. Bare jeg havde dine evner”. ”Tak,” siger jeg efterfulgt af: ”Men jeg har såmænd også siddet mange timer bag et klaver og øvet.”

kunnen. Men lidt snyd skal der vel også til. For selvfølgelig kan vi genbruge vores arrangementer og undervisningsmaterialer. Nogle ting er bare for gode til kun at blive brugt en gang. Og det rygtes blandt eleverne:

Og det at kunne spille eller håndtere så mange in-

”Glæd jer, til I skal arbejde med …” Men det er vel ikke

strumenter, som vi kan, er ikke noget, man kommer

snyd!

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 17/18

5


Interview med Carsten Kolster ... af Erik Lyhne. VIA University college, læreruddannelsen i Aarhus

6

Fællesskabet

er det bærende element

Carsten Kolster har optrådt på de skrå brædder, siden han var 12 år. Han er opdraget i en musikalsk familie, hvor musikken smittede. Han blev inspireret af sin storebrors musikalske udfoldelser. Har spillet i Fenders og var backinggruppe i det danske melodi Grand Prix i 1987 hvor Anne Cathrine Herdorf og ”En lille melodi” vandt. Dannede i 1992 Nice Little Penguins sammen med sin storebror. Har siden 1999 arbejdet som musiklærer på forskellige folkeskoler. Den professionelle karriere som musiker går hånd i hånd med jobbet som musiklærer.

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 17/18


Tracks 1977-78. Carsten bag trommerne

Hvordan kom musikken ind i dit liv?

der ligger i at synge anden- og tredjestemme. Det

Musik har altid været en del af min opvækst. Mine to

har jeg brugt sidenhen i min musikkarriere, blandt

store søskende begyndte at spille guitar i en tidlig

andet i Nice Little Penguins, hvor musikken er båret

alder, og jeg stod uden for døren og bankede på

meget af vokalklange.

med min lille tromme om maven. Senere begyndte mine større søskende også at høre meget Beatles

Du begyndte meget tidligt med at spille i orkester.

og Stones. På den måde er jeg vokset op med de

Hvordan kom du i gang med det?

store kunstnere fra 1960’erne. Samtidig har vi en

Vi var så heldige, at mine forældre købte en gård

mor, som både spiller og har undervist i klaver samt

med en ekstra længe, hvor vi fik et øvelokale. Med

haft et kor i sit hverv som skolelærer, og en far som

dette som base dannede min storesøster, to fra

altid har sunget meget på hobbyplan. Så vi er vok-

hendes parallelklasse og jeg vores første band. På

set op med deres måde at høre og spille musik på,

den måde kom jeg også til at spille til mit første fest-

hvilket har været en stærk kilde til inspiration. Vi har

bal, allerede da jeg var 12 år gammel. Senere spillede

altid haft klaver i huset, og musik har altid fyldt me-

jeg med Fenders, hvor vi endte med at vinde Melodi

get fra morgen til aften.

Grand Prix i 1987. Det var virkelig en sjov oplevelse, som kastede en masse arbejde af sig; så vi spillede

Hvordan var musikundervisningen i din folkesko-

til flere hundrede jobs rundt omkring i landet.

letid? Jeg husker tydeligt musikundervisningen, som pri-

”Flying” komponeret på læreruddannelsen

mært bestod af sang og en triangel, hvis man var

Hvordan var det at opleve sit første store hit?

heldig. Der var en lærerinde, som spillede klaver, og

I 1992 dannede vi Nice Little Penguins, og allerede

så skulle eleverne synge med. Gennem skolen kom

året efter fik vi en single som ugens uundgåelige

jeg til at synge i kor og fik da også nogle solostem-

på P3. Det var dog først i 1994, at det for alvor tog

mer med min høje, klare drengerøst, inden min stem-

fart, da vi udgav ”Flying”. Det nummer opstod fak-

me gik i overgang, så jeg ikke kunne være med i ko-

tisk, da min bror skulle til eksamen i musik på lærer-

ret længere. Sang og kor var det primære musikalske

uddannelsen i Aarhus. Han skulle selv komponere

virkemiddel på min skole; men det var jeg også glad

en sang, og i den forbindelse skrev han ”Flying” på

for, ikke mindst på grund af den musikalske læring,

ukulele. Den endte dog i en skuffe, ... ... ...

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 17/18

Carsten er født i 1963. 1974–1975 – Får de første trommestikker og derefter det første trommesæt. Begynder at spille til fester og kroballer som 12-årig. 1981-1983 - Underviser i trommer på div. musikskoler og sideløbende professionel musiker. 1985 - Kommer med i Fenders. Deltager bl.a. i Dansk Melodi Grand Prix to gange, 1986 og 87 Arbejder sideløbende som trommeunderviser på musikskoler i Vejle og studiemusiker – indspiller bl.a. trommer på De Nattergales ”The Julekalender” 1992 - Danner orkestret Nice Little Penguins, der bl.a. har udgivet ”Flying” (1994). Spiller ud over Danmark i store dele af Europa og Asien. 1999 - Begynder at undervise som uuddannet lærer og starter efter nogle år med at læse dansk som linjefag og tager efterfølgende Uddannelse på Aarhus Dag- og Aftenseminarium som meritlærer med linjefagene dansk og musik. Spiller ud over lærergerningen hvert år en masse koncerter/ spillejob som trommeslager i både Nice Little Penguins og festorkestret De Spildte Talenter.

7


Takt & Tone

Huskeremser til nodelære

w

w

w ww w w & w

w

& w

Lad det være sagt med det samme: Den læringsmæssige værdi af at bruge huskeremser til indlæring af noder er omdiskuteret. Ikke desto mindre er metoden vidt udbredt både indenlands og udenlands, og her følger således et bud på en række let anvendelige huskeremser. Noderne på linjerne i g-nøglen kan huskes med remsen ”en gås har dejligt fedt”.

w

Noderne i mellemrummene i g-nøglen kan huskes med remsen ”frøken andersen cykler elegant”:

& w

w

w w w & ww w ? w & w w w &w w w w w w w ww w w w & w w w w & & w w w w w w w w ? w ? w w w w w w w & enw gåsw har& w w w w dejligt fedt frøken andersen cykler elegant w w w ww w ? w w w & w & w w w w & w w w w? w w # # #w# # # w ? w w w # w w & w w & w w w ? w w w w ?& w ww ww w ? w ww w w w w w# # #w# # ?w w ? #### ## ? w # # w w & # w w w ? # ## # w w w ? w w w ? w ww w w# # # & # w # #flotte # # #citroner er b b bguleb w# # # #agurker ? # #alle ?gartner hansen w dyrker w & bbb & # # w #### ## ?# # # # w w w & ? # # # ## # # & ##w # # ## b b b# ## # ? bb b b ? # # # b # # # # # & bbb & bbb #### ## ? # b# # # # # # ?&# # # ## # b b b b#b b & # bbb b ? bb b b ? #### ## b & b bbb b # bbb b ? b# # b# # # # b & ? b b bb bb & b bb b b#b bbb ? b b b b b

w

& w

w

w

Noderne på linjerne i f-nøglen kan huskes med remsen ”gartner hansen dyrker flotte agurker”. Noderne i mellemrummene i f-nøglen kan huskes med remsen ”alle citroner er gule”:

Rækkefølgen af faste kryds-fortegn kan huskes med remsen ”far cykler gennem døren af et hus”. Rækkefølgen af faste b-fortegn kan huskes med remsen ”her er alle de glade chokolade-frøer”:

Det kan være en sjov øvelse at lade eleverne finde på deres egne huskeremser. Hvis du er heldig – og træt af tonenavnet h – får du så måske et par gode bud på remser, der gør brug af tonenavnet b.

10

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 17/18


Fra artiklen Musik kan noget særligt

≈≈

Det ene øjeblik er der fokus og koncentration – det andet grin og smil i det musikalske fællesskab. Man kunne kalde det faglighed og fordybelse kombineret med fællesskab og fest. Se billederne fra De fem musikdage 2017

Fagblad for musikundervisere

Nr. 1, september 2017, 69. årgang

Nr. 3, december 2017, 69. årgang

DS3_17-18_OK_FINAL.indd 1

DANSK SANG

De fem musikdage 29. juli-4. august på Nørgaards Højskole i Bjerringbro

Søg på “XX”

Søg på “XX”

DS1_17-18_OK.indd 1

Kom til en fantastisk og energisk uge med masser af andre musiklærere og dygtige instruktører og få materiale og inspiration med hjem til et helt skoleår.

Nr. 4, februar 2018, 69. årgang

DS4_17-18.indd 1

Fagblad for musikundervisere

Dorte Nørgaard

44 år som lærer, forfatter og redaktør. Efter 1200 udgivelser takker Ib Thorben Jensen fra Dansk Sang af.

Fagblad for musikundervisere

Vores danske børnesange er en vigtig del af vores fælles kulturarv. Jeg blev helt vemodig, da jeg for nylig hørte, at ”Se, den lille kattekilling” er ved at gå i glemmebogen, fordi man ikke bruger den mere. Det er rigtig ærgerligt, hvis den og andre gamle børnesange forsvinder. Det er jo historie, som jeg synes er vigtigt at bevare.

DANSK SANG

DANSK SANG

≈≈

≈≈

30/01/2018 10.58

28/08/2017 12.21

20/11/2017 11.06

Læs den fulde artikel: Bliv medlem af Musiklærerforeningen, og få bladet tilsendt 6 gange om året . . . Link: www.musiklaererforeningen.dk

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 17/18

11


... af Bodil Gormsen

Kyndelmisse – lysmesse - musik til de mørke måneder

Sisse Skovbakke har skrevet sange til tiden mellem jul og fastelavn – nemlig kyndelmisse. I dette interview fortæller Sisse om tankerne bag lysmessesangene, inspirationen til musik og tekster og om børnekor

I 2017 udkom sang- og korbogen ”Kyndelmisse –

gøre både tekst og melodi enkle, og det er faktisk

Lysmesse”. Det er Sisse Skovbakke, der har skre-

ikke så let. Jeg finder nogle inspirerende figurer, ak-

vet både tekster og melodier og arrangeret dem for

kordsammensætninger eller akkordrundgange, som

børnekor. Sisse har et børnekirkekor i Lemvig; koret

jeg synes klæder teksten. Melodierne kan antage

er organiseret som tre små kor på hver deres skole.

mange former og genrer, inden jeg lægger mig fast.

Børnene i de tre kor mødes en gang om måneden

Jeg pusler ved klaveret med tekstlinjerne, og nogle

og synger til gudstjeneste.

gange kommer slutningen af melodien først. Når jeg

Sisse savnede sange til tiden mellem jul og som-

har den første melodifrase, så har den en retning

mer; så det var oplagt at lave noget til kyndelmis-

mod et højdepunkt og arbejder sig så hjem igen.

se. Kyndelmisse er oprindelig fejring af Verdens Lys,

Sådan er det f.eks. i sangen ”Stjernehimlen”.

Kristus; men lyset kan også forstås i mange andre

Et andet eksempel er sangen ”Korte dage”. Her en

sammenhænge. Sangene er lavet med tanke på

meget nem form for tostemmighed. Det er to ostinater,

hendes eget kor, men også som inspiration for an-

hvor børnene i det ene kor synger det ene ostinat,

dre. Sangene er ikke strengt kirkelige, men holdes

og det andet kor lærer det andet ostinat, og de skal

på et alment niveau, så også andre end kirkekor

synges samtidigt; det fungerer, og det er helt enkelt.

kan synge dem. Korhæftet er bygget progressivt op,

Det sværeste er parallelstemmer, for her skal man

så det starter med en nem form for tostemmighed,

være sikker i intonationen. De skarpeste ører kan

og så udvikler tekster og melodier og flerstemmig-

skelne stemmerne fra hinanden, og så har man som

heden sig til at blive mere krævende.

korleder fundet de bedste sangere. I sangen ”Sløret sol” tager jeg fat i den form for tostemmighed.”

Arbejdsproces

12

Sisse fortæller: ”Jeg vidste, inden jeg startede, hvad

Inspiration

sangene skulle handle om. Jeg begynder som regel

Sisses tekster er fyldt med sanselighed. Der er far-

med at lave teksterne. Der skal helst være et forløb

ver, dufte og beskrivelser fra naturen. Hun fortæller:

i en tekst, så man lettere kan huske den og lære den

”Jeg får inspiration fra naturen, jeg går lange ture og

udenad. Når teksterne er færdige, sætter jeg mig ved

snuser til luften og mærker, om det er grødevejr eller

klaveret og improviserer. Jeg arbejder meget med at

snevejr eller noget helt andet. Jeg lægger mærke til ... ... ... FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 17/18


Fra artiklen Musik kan noget særligt

≈≈

Det ene øjeblik er der fokus og koncentration – det andet grin og smil i det musikalske fællesskab. Man kunne kalde det faglighed og fordybelse kombineret med fællesskab og fest. Se billederne fra De fem musikdage 2017

Fagblad for musikundervisere

Nr. 1, september 2017, 69. årgang

Nr. 3, december 2017, 69. årgang

DS3_17-18_OK_FINAL.indd 1

DANSK SANG

De fem musikdage 29. juli-4. august på Nørgaards Højskole i Bjerringbro

Søg på “XX”

Søg på “XX”

DS1_17-18_OK.indd 1

Kom til en fantastisk og energisk uge med masser af andre musiklærere og dygtige instruktører og få materiale og inspiration med hjem til et helt skoleår.

Nr. 4, februar 2018, 69. årgang

DS4_17-18.indd 1

Fagblad for musikundervisere

Dorte Nørgaard

44 år som lærer, forfatter og redaktør. Efter 1200 udgivelser takker Ib Thorben Jensen fra Dansk Sang af.

Fagblad for musikundervisere

Vores danske børnesange er en vigtig del af vores fælles kulturarv. Jeg blev helt vemodig, da jeg for nylig hørte, at ”Se, den lille kattekilling” er ved at gå i glemmebogen, fordi man ikke bruger den mere. Det er rigtig ærgerligt, hvis den og andre gamle børnesange forsvinder. Det er jo historie, som jeg synes er vigtigt at bevare.

DANSK SANG

DANSK SANG

≈≈

≈≈

30/01/2018 10.58

28/08/2017 12.21

20/11/2017 11.06

Læs den fulde artikel: Bliv medlem af Musiklærerforeningen, og få bladet tilsendt 6 gange om året . . . Link: www.musiklaererforeningen.dk

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 17/18

13


Fra artiklen Musik kan noget særligt

≈≈

Det ene øjeblik er der fokus og koncentration – det andet grin og smil i det musikalske fællesskab. Man kunne kalde det faglighed og fordybelse kombineret med fællesskab og fest. Se billederne fra De fem musikdage 2017

Fagblad for musikundervisere

Nr. 1, september 2017, 69. årgang

Nr. 3, december 2017, 69. årgang

DS3_17-18_OK_FINAL.indd 1

DANSK SANG

De fem musikdage 29. juli-4. august på Nørgaards Højskole i Bjerringbro

Søg på “XX”

Søg på “XX”

DS1_17-18_OK.indd 1

Kom til en fantastisk og energisk uge med masser af andre musiklærere og dygtige instruktører og få materiale og inspiration med hjem til et helt skoleår.

Nr. 4, februar 2018, 69. årgang

DS4_17-18.indd 1

Fagblad for musikundervisere

Dorte Nørgaard

44 år som lærer, forfatter og redaktør. Efter 1200 udgivelser takker Ib Thorben Jensen fra Dansk Sang af.

Fagblad for musikundervisere

Vores danske børnesange er en vigtig del af vores fælles kulturarv. Jeg blev helt vemodig, da jeg for nylig hørte, at ”Se, den lille kattekilling” er ved at gå i glemmebogen, fordi man ikke bruger den mere. Det er rigtig ærgerligt, hvis den og andre gamle børnesange forsvinder. Det er jo historie, som jeg synes er vigtigt at bevare.

DANSK SANG

DANSK SANG

≈≈

≈≈

30/01/2018 10.58

28/08/2017 12.21

20/11/2017 11.06

Læs den fulde artikel: Bliv medlem af Musiklærerforeningen, og få bladet tilsendt 6 gange om året . . . Link: www.musiklaererforeningen.dk

14

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 17/18


Gearkassen . . .

... af Anders Boysen

Uden strenge går det bare ikke … scn.my/gear4

Gearkassen er til dig, som har brug for et godt råd til indkøb, vedligehold eller bare hjælp til at udvide din viden om forskelligt gear, du har i dit musiklo­kale.

Strengelegen, æggedeleren, hegnet, spaden, øksen… Ja, kært barn har mange navne. Den elektriske guitar er helt sikkert kommet for at blive. Men selv rockens ikon number one har en gang imellem brug for lidt kærlig pleje. Eller i hvert fald som minimum nye strenge. Nogle orker bare ikke at skifte strenge på guitaren og skifter kun, når der springer en. Men nye strenge kan altså mere end blot sørge for, at eleverne ikke får revet deres fingre til blods, når de spiller. I denne gearkasse skal vi kigge lidt på forskellige strenge til elguitaren, og hvordan man skifter dem

Basser (og tenorer)

Basser (og tenorer) Bassersøges (og tenorer) til søges tiltil Vestjysk Koncertkor søges Vestjysk Koncertkor Vestjysk Koncertkor Har du lyst til også at synge Har du lyst til også værker, at synge de store klassiske demuligheden store klassiske værker,Koncertkor. så har du nu i Vestjysk så har du nu muligheden i Vestjysk Koncertkor.

Har du lyst til også at synge Vi øver 9 lørdage om året i Holstebro eller Herning. til at fikse strengene i løbet af sommerferien. Men de9 lørdage storeom klassiske værker, Vi øver året i Holstebro eller Herning. hvad gør man, når nu der ikke er en lokal musikbutik i nærheden, og den musiklærer, der plejer atså skifte har duFind nuflere muligheden i Vestjysk Koncertkor. oplysninger på vestjyskkoncertkor.dk på en god og nem måde. Det letteste er jo at smide sine guitarer ned til den lokale musikbiks og få dem

strenge, er på orlov. Ja, så må man jo gøre det selv. Men hvad skal man så være opmærksom på, når man skal skifte strenge, og hvilke skal man vælge?

Vi øver 9

Kig med her, og få hjælp til at få lært det selv. Rigtig god fornøjelse.

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 17/18

Find flere oplysninger på vestjyskkoncertkor.dk og/eller ring til formanden og/eller ring tilAndersen formanden Inge Marie Ingeåret Marie Andersen 5364 i6450 lørdage om Holstebro eller 5364 6450

Herning.

Find flere oplysninger på vestjyskkoncertkor.dk

15


Kulturminister Mette Bock er opvokset med musikken. Den har fulgt hende gennem hele livet. Mette Bocks tre børn spiller på klaver og orgel, cello og trommer og har desuden alle sunget i kor. Når familien er samlet, synges der ofte flerstemmigt. Musikglæden er grundlagt på et tidligt tidspunkt. Mette Bock tror på en kæmpe renæssance for den danske sangskat netop fordi, at vi efter hendes mening har været ved at tabe denne del af vores kulturarv, og at der nu er øget bevidsthed om at få sangskatten foldet ud. På hendes ønskeliste står bl.a. et meget tættere samarbejde mellem folke-, fri- og musikskolerne.

... af Erik Lyhne. VIA University college, læreruddannelsen i Aarhus

Interview med Mette Bock

Så syng da, Danmark

16

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 17/18


≈≈

Min oplevelse er, at når musikglæden grundlægges tidligt, så kan man have stor glæde ved musik ved siden af ens professionelle arbejdsliv.

Hvad betyder musik for dig?

Hvorfor er det vigtigt, at vi har en god musikun-

Musik fylder rigtig meget i mit liv, og det har det gjort

dervisning i folkeskolen?

altid. Min mor var meget optaget af musik, og der-

Det er det, fordi musikken åbner vore sanser for

for begyndte jeg som ganske lille i en musikskole,

andre dele af vores liv. Hvis vi lærer at åbne vores

hvor vi hørte ’Tubaen Tubby’ og derigennem fik

ører, kan musik udtrykke nogle dybe, menneskelige

den elementære rytme- og nodeforståelse. Derefter

indsigter. Sorg, glæde, liv, død, sanselighed, ånd –

blev jeg kirkesanger og har sunget mange år i kor.

alle de stærke følelser, som rører os alle sammen

Musikken har også fyldt hos mine egne tre børn,

gennem et helt menneskeliv, kan udtrykkes på en

som alle spiller et instrument, ligesom vi ofte syn-

helt særlig måde i musikken. Samtidig giver det os

ger flerstemmigt i familien. Min oplevelse er, at når

et særligt fællesskab at synge sammen med hinan-

musikglæden grundlægges tidligt, så kan man have

den. Mennesket er ikke skabt til at være alene, og

stor glæde ved musik ved siden af ens professio-

selv i en individualiseret tid nyder børn og voksne

nelle arbejdsliv. Både mine børn og jeg nyder musik,

at være sammen, hvad enten omdrejningspunktet

og mit yngste barnebarn på tre år går nu også på

er idræt, leg eller musik og sang.

musikskole i København; så på den måde føres tråden videre.

Hvad tænker du om den danske sangskat og musikundervisningen i folkeskolen?

Mette er født i 1957 Uddannelser: Cand.phil. i filosofi 1982, cand.scient.pol. 1986 og mag.art. i filosofi 1989. Ansættelser: Direktør, Muskelsvindfonden, fra 1992 til 1997; journalist, Morgenavisen Jyllands-Posten, 1998; programchef, SIMI og Lisberg Management, fra 1999 til 2001; administrerende direktør JydskeVestkysten, fra 2002 til 2007, Prorektor, Aarhus Universitet, 2007 og direktør, DR, fra 2008 til 2010. Politik: Folketingsmedlem fra september 2011 og kulturminister og kirkeminister fra november 2016. Udmærkelser: Modtager af Veuve Clicquots pris Årets erhvervskvinde 2006

Kan du huske nogle oplevelser med musik fra din

Jeg tror, at vi kan forvente en kæmpe renæssance

skoletid?

i de kommende år. Jeg mærker tydeligt, at vi står

I min skoletid havde vi en musiklærer, som var me-

over for en generation af forældre, som oplever at

get glad for den danske sangskat. Derfor lærte vi

være gået glip af noget i deres egen skolegang og

sangene nærmest fra ende til anden både i høj-

oplever, at her er noget, de rigtigt gerne vil have, at

skolesangbogen og i salmebogen. Det er en særlig

deres egne børn får med. Babysalmesang er blevet

rigdom, som man måske ikke helt forstår som barn,

et stort tilløbsstykke, også for forældre, som ikke

men som udgør en vigtig del af ens rygsæk resten

ellers har deres gang i folkekirken, men som ger-

af livet. Instrumenterne fyldte ikke så meget i sko-

ne vil have, at deres børn får musikken ind under

len, men gennem privatundervisning ved siden af

huden allerede på et meget tidligt tidspunkt. I for-

lærte jeg både at spille klaver, guitar og fløjte, så jeg

hold til musikskolerne og den måde, de agerer på,

har været vidt omkring.

fornemmer jeg også en vilje til at se på tingene på ... ... ...

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 17/18

Læs mere: Mette Bock: kortlink.dk/sdd4 Kulturministeriet: kum.dk Rapport ”Musikskolerne I Danmark”: kortlink.dk/sdd2

17


Fra artiklen Musik kan noget særligt

Det ene øjeblik er der fokus og koncentration – det andet grin og smil i det musikalske fællesskab. Man kunne kalde det faglighed og fordybelse kombineret med fællesskab og fest.

Søg på “XX”

Se billederne fra De fem musikdage 2017

Fagblad for musikundervisere

Nr. 1, september 2017, 69. årgang

Nr. 3, december 2017, 69. årgang

DS3_17-18_OK_FINAL.indd 1

DANSK SANG

De fem musikdage 29. juli-4. august på Nørgaards Højskole i Bjerringbro

Søg på “XX”

≈≈

DS1_17-18_OK.indd 1

Kom til en fantastisk og energisk uge med masser af andre musiklærere og dygtige instruktører og få materiale og inspiration med hjem til et helt skoleår.

Nr. 4, februar 2018, 69. årgang

DS4_17-18.indd 1

Fagblad for musikundervisere

Dorte Nørgaard

Fagblad for musikundervisere

Vores danske børnesange er en vigtig del af vores fælles kulturarv. Jeg blev helt vemodig, da jeg for nylig hørte, at ”Se, den lille kattekilling” er ved at gå i glemmebogen, fordi man ikke bruger den mere. Det er rigtig ærgerligt, hvis den og andre gamle børnesange forsvinder. Det er jo historie, som jeg synes er vigtigt at bevare.

DANSK SANG

DANSK SANG

≈≈

44 år som lærer, forfatter og redaktør. Efter 1200 udgivelser takker Ib Thorben Jensen fra Dansk Sang af.

≈≈

30/01/2018 10.58

28/08/2017 12.21

20/11/2017 11.06

Læs den fulde artikel: Bliv medlem af Musiklærerforeningen, og få bladet tilsendt 6 gange om året . . . Link: www.musiklaererforeningen.dk

20

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 17/18


MASTER MUSIKPÆDAGOGISK PRAKSIS INFOMØDER/ 30/1 KL. 19.00 PÅ DJM og 7/2 KL. 19.00 PÅ VIA ANSØGNINGSFRIST/

19. MARTS 2018 SE MERE PÅ WWW.MUSIKKONS.DK master.indd 1

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 17/18

21/12/2017 16.23

21


27 elever, forskellige instrumenter og høj volumen Hvil ørerne i et par lektioner med meditationsmusik ...

Musikfaget Svaret findes nederst på side 34

24

Prøv gratis på clioonline.dk FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 17/18


Åh, jeg længes Melodien blev skrevet til salmen Alle vegne hvor jeg vanker som del af et projekt om Brorson, som ikke blev ført videre. Teksten blev senere skrevet i samarbejde med Sys Bjerre. Det var tanken at skrive om Jul og sne og som prikken over i’et begyndte der pludselig at dale store snefnug ned udenfor vinduet, mens teksten blev skrevet.

Musik: Maria Elizabeth Hersing Tekst: Maria Elizabeth Hersing & Sys Bjerre

q = 75

C

F

C

4 &4 œ œ œ œ œ œ œ œ

A‹

1. Reg - nen si - ler mens jeg hå - ber

5 &4

F

D‹

G

C

A‹

œ œ œ œ œ œ œ œ

D‹

F

G

œ œ œ œ œ œ œ

5 4

At de man- ge tun - ge drå - ber Snart vil hø - re op må - ske

3 ™ Den 4 Ukuleleskole j nye 4 Sådan œ œkommer œ œ 4du˙i gangÓmed masser af hits œ œ

G

œ œ œ œ œ œ œ

Åh, jeg læn - ges ef - ter sne

Åh, jeg

C

/b

/a

/g

læn - ges ef - ter 44 sider sne kr. 149,00

Musik og tekst: Copyright © 2017 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag

C

F

C

1. Regnen siler mens jeg håber Am

Dm

G

C

Køb bogen i din musikbutik eller på www.guf.biz

2. Solen gemmer sig bag skyen Det er gråt ind over byen Et uend’ligt kuldegys Åh jeg længes efter lys Åh, jeg længes efter lys

4. Sneen hvirvler rundt i vinden Mens den lægger sig på kinden Og som frakke på en fugl Åh, jeg længes efter Jul Åh, jeg længes efter Jul

Sange og jul Am Dmtil F vinter G At de mange tunge dråber Snart vil høre op måske

Maria Elizabeth Hersi ng

Vintersange og Jules almer

F Bb Vintersange og Julesalmer

3. Alt er koldt, alt er i dvale 5. Tanken flyver over landet Hvor er nu min sommersvale? Længes efter mer’ og andet 2. Jeg kan mærke luften Åh,Elizabeth jeg længes efter sne … af Maria Hersing Når jeg cykler af sted Vintstjerne Frosten gør min krop så stiv Hvilken ersangeviser vej? Hele vej’n til skolen og Julesa Denne samling af salmer sig til korsang ogefter fællessang lmerdig G 9 Bakke /b /a egner /g Åh, jeg længes liv i og uden Åh, jeg længes efter op ogog nedCsange Blomster, træer og biler på min vej for skolen. Sangene er enkle og stemningsskabende i vintermånederne. Åh, jeg længes Åh, jeg længes efter liv Åh, jeg længes efter dig Smiler efter mens de sne vinker lidt til mig Denne samling af sangbare og iørefaldende sange og salmer egner sig til korsang og fællessang. Maria Elizabeth Hersing er uddannet samt Manhattan School ved Det Jydske Musikkonservatorium of Music i New York hvorfra hun har en Master’s degree. Maria er aktiv sanger, sangskriver og klassisk guitarist, og hendes blevet flittigt spillet sange er på radioen i Danmar k og resten af Skandina Hendes albums streames vien. og downloades i seks forskellige lande. Følg Maria Elizabeth Hersing på www.ma riaelizabeth.dk

Enkelte af sangene er allerede udgivet på cd’er og digitale platforme. Det’ en go’ dag

Med• sange og tid og kærlighed Kr. 112,- (140,-) • 1266-B ISBN 978-87-7178-040-6 Bli’r det en go’ dag Og du er min ven Vil du vær’ med? Ja, du er min ven Så vil du være med?

B-1266

ISBN 978-87-717

8-040-6

9

1266_B-IT_VintersangeOgJul

esalmer_OMSLAG.indd

788771

780406

2-3

11/10/2017 13.32

3. Det er hvidt derude Synger vi igen End’lig kan vi lege Rundt i sneen Det er mørkt og koldt når hjem vi går Men december elsker vi jo for: ||: Det’ en go’ Jul Med sange og tid og kærlighed Bli’r det en go’ Jul Og du er min ven Vil du vær’ med? Ja, du er min ven Så vil du være med? :|| Musik og tekst: Maria Elizabeth Hersing

Vintersange og Julesalmer · ISBN 978-87-7178-040-6 · © 2017 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 17/18 1266_B-IT_VintersangeOgJulesalmer_INDMAD.indd 25

dansksang.dk admin@dansksang.dk 25 Tlf. 5070 2667

25 11/10/2017 13.13


NYHED

Redigeret af Vagn Nørgaard, Jens Povlsen og Jakob Faurholt

Sangbogen 5 SANGBOGEN 5 indeholder mere end 320 sange inden for kategorierne: DANSK TRADITION (salmer, sange, viser og evergreens) – JUKEBOX – DANSK OG INTERNATIONAL BEAT·ROCK·POP Hovedvægten er lagt på det danske repertoire, hvoraf mere end 70 sange aldrig har været udgivet på noder før. Som det gør sig gældende for Sangbogen 1-4, er der tale om repertoire, der ikke har været bragt i tidligere bind af serien. Becifret melodilinje med underlagt tekst.

Vejl. pris kr. 449,00 inkl. moms

Sangbogsserien har i mere end 20 år været toneangivende i dansk musikliv og er blevet brugt af solister, familier, foreninger, folkelige forsamlinger og i utallige undervisningssammenhænge. Hvert bind har sine særlige kvaliteter, men bag dem alle ligger et fælles ønske om at knytte befolkningen tættere til den danske og udenlandske sangtradition.

SANGBOGEN 5 INDEHOLDER SANGE AF BL.A.: MADS LANGER – ADELE – MEDINA – MARIE KEY – TV2 – ALPHABEAT – RASMUS SEEBACH – MICHAEL BOJESEN – BIG FAT SNAKE – BURHAN G – SEBASTIAN – SHAKA LOVELESS – COLDPLAY – DIRE STRAITS – FALLULAH – JACOB GROTH – GNAGS – PHILLIP FABER – HOTEL HUNGER – LARS H.U.G. – ROLLING STONES – JENS UNMACK – SPIDS NØGENHAT – JOHNNY REIMAR – KAHMIR – KIM LARSEN – LOVE SHOP – PHARELL WILLIAMS – TOMMY SEEBACH – SUNLEIF RASMUSSEN – TIM CHRISTENSEN – TURBOWEEKEND – BISSE – OG MANGE FLERE ...

NYHED

UDKOMMER 10. november 2017

Redigeret af Vagn Nørgaard, Jens Povlsen og Jakob Faurholt


Se mere på webshop.ewh.dk

NYHED

NYHED

Af Linda Vilhelmsen og Annelise Dahlbæk

Vejl. pris kr. 179,00 inkl. moms

Hvem tæller for? … når musik i åben skole skal finde takten Hvem tæller for? er en ’hands-on’-bog, der i teori og praksis tager hånd om det faktum, at åben skole-samarbejdet i musik rummer store udfordringer både fagligt, didaktisk, pædagogisk, samarbejdsmæssigt, organisatorisk og ledelsesmæssigt. Indhold • Folkeskolers musiklærere og skolepædagoger. • Musikskolers undervisere inden for alle områder. • Ungdomsskoler. • Konservatorier og professionshøjskoler. • Fri- og efterskoler. • Skolebestyrelser, kommunalbestyrelser, forældre og andre med interesse for åben skole i musik.

240 sider Vejl. pris kr. 299,00 inkl. moms

Af Ole Skou

Sammenspilsledelse for viderekomne Sammenspilsledelse for viderekomne henvender sig til musikledere og musikstuderende og indeholder en række artikler, der sætter fokus på såvel praktiske udfordringer i konkrete sammenspilssituationer, ligesom mere overordnede metodiske og pædagogiske overvejelser tages op. Der er lagt vægt på konkrete anvisninger og løsninger, hvorved brugere af bogen umiddelbart vil kunne løse de typiske problemer og udfordringer, der naturligt opstår i sammenspilssituationen. Kapiteloversigt • Tre perspektiver på læring • ’vejgreb’ og ’hjulspind’ • Hjælp, mit hold larmer! • Hjælp, der er mange på mit sammenspilshold • Hjælp, der er mange på mit hold • ’skal’- og ’kan’-områderne i den enkelte rolle • Hjælp, det er ikke de samme der dukker op hver gang • Tempo • Lineær tid, cyklisk tid og gentagelsernes tid • Konservatorier og professionshøjskoler. • Fri- og efterskoler. • Skolebestyrelser, kommunalbestyrelser, forældre og andre med interesse for åben skole i musik.

Af Linda Vilhelmsen

Har du øvet dig? Bogen er et kærligt frispark til den traditionelle musikskoleundervisning med særlig fokus på håndtering af relation, kommunikation, motivation og præstation. Bogen udfordrer den traditionelle musikundervisning og er nyskabende i sin måde at betragte solo- og holdundervisning på. Den henvender sig til alle instrumentfaggrupper.

Vejl. pris kr. 299,00 inkl. moms


Foto: Elsborg

r.

De fem musikdage 2018 ...

29. juli-4. august

De 5 Musikdage afholdes på Nørgaards Højskole i Bjerringbro. Kom til en fantastisk og energisk uge med masser af andre musiklærere og dygtige instruktører og få materiale og inspiration med hjem til et helt skoleår.

Kursusprogram

Bjarne List Nissen Kor er cool - Bjarnes næste - indskoling/mellemtrin Bjarne List Nissen Sangskrivning - også for børn - mellemtrin/udsk/valgfag Bjarne List Nissen Yo dér - hiphop og spoken words - mellemtrin/udsk/valgfag

Jesper V. Petersen Folkemusik fra nær og fjern - aftenhold Anders Møller Så’ der bas - for musiklæreren Anders Møller Så’ der guitar - for musiklæreren Anders Møller God musik let at spille - mellemtrin Anders Møller Motown Bjerringbronx Soul Club - aftenhold

Heine Juul Warming

Stadionrock – aftenhold

Kirsten J. Seidenfaden Skabende processer - indskoling

Lene Nørgaard

Sang - for dig der elsker at synge

Kirsten J. Seidenfaden Harmonika for begyndere

Lene Nørgaard

Stå op for den krop - krop og stemme

- for musiklæreren til indsko/mellemtr

Lene Nørgaard Fælleskor - obligatorisk for alle kursister

Kirsten J. Seidenfaden Lige i øret synger kor - indskoling

Lene Nørgaard Aftenkuller med krop og trommer

Kirsten J. Seidenfaden Pop-Pop - aftenhold

- aftenhold Lena Gregersen Pop-Up-Krop - indsk/mellemtrin/udsk/valgfag Lena Gregersen Sang, dans og trommer i skolen - indsk/mellemtr/udsk/valgfag Lena Gregersen Aftenkuller med krop og trommer - aftenhold

Anders S. Boysen Boysens musiktime - nu med morgensange mellemtrin Anders S. Boysen Nodeskrivning og arrangement - hvordan kommer jeg igang - for musiklæreren Anders S. Boysen Elektromusik og lydbilleder mellemtrin/udskoling Anders S. Boysen BRF - Boysens Reggae Færge - aftenhold

Jesper V. Petersen Fede folkedanse - indskoling/mellemtrin Jesper V. Petersen Lydmandskursus for begyndere - førstehjælp til musiklæreren

På aftenholdene er du som musikunderviser i centrum og kan udfolde dig på dit eget instrument sammen med de andre kursister :-)

Morgensang varetages på skift af instruktørerne.

30

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 17/18


Foto: Elsborg

Kurset henvender sig til alle, som beskæftiger sig med musikundervisning, og er sammensat, så det dækker musikfagets elementer, musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. Kor, fællesdans, jam og erfaringsudveksling er også en stor del af kurset. Kursusafgift:

Selve kurset er gratis. Dokumentation sendes med seminarielære-

Medlemmer

Kr. 2800,-

Ikke medlemmer

Kr. 3800,-

rens påtegning til Bjørn Ringgaard på br@illerhuse senest 1.april 2018.

Studerende

GRATIS - begrænset antal pladser

Andre oplysninger Der vil på kurset være mulighed for at købe og bestille undervis-

Rabatten gælder for medlemmer af musiklærerforeningen eller

ningsmaterialer i forlaget Dansk Sangs udstilling.

andre musiklærerforeninger som f.eks. DMpF eller Gymnasieskolernes musiklærerforening.

Tilmelding

Medlemskab kan tegnes på musiklaererforeningen.dk

Foretages via musiklaererforeningen.dk - tilmeldingsfrist senest 15.april, men meget gerne før. Holdene opfyldes efter først-til-møl-

Ophold på højskolen

le-princippet

Fuld kost og logi: kr. 3799,-

Yderlige oplysninger kontakt Karen Johansen på karen.sindberg@gmail.com

Lærerstuderende

musiklaererforeningen.dk

Lærerstuderende har i begrænset antal mulighed for at sove på

dansksang.dk

madrasser i klasselokaler for blot 1600 kr inkl. fuld kost og logi.

kortlink.dk/defemmusikdage/sfnd Kirsten J. Seidenfaden

Bjarne List Nissen Lene Nørgaard

Jesper V. Petersen

De fem musikdages instruktører

2 x Anders: Boysen og Møller Heine Juul Warming

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 17/18

Lena Gregersen

31


Fra artiklen Musik kan noget særligt

≈≈

Det ene øjeblik er der fokus og koncentration – det andet grin og smil i det musikalske fællesskab. Man kunne kalde det faglighed og fordybelse kombineret med fællesskab og fest. Se billederne fra De fem musikdage 2017

Fagblad for musikundervisere

Nr. 1, september 2017, 69. årgang

Nr. 3, december 2017, 69. årgang

DS3_17-18_OK_FINAL.indd 1

DANSK SANG

De fem musikdage 29. juli-4. august på Nørgaards Højskole i Bjerringbro

Søg på “XX”

Søg på “XX”

DS1_17-18_OK.indd 1

Kom til en fantastisk og energisk uge med masser af andre musiklærere og dygtige instruktører og få materiale og inspiration med hjem til et helt skoleår.

Nr. 4, februar 2018, 69. årgang

DS4_17-18.indd 1

Fagblad for musikundervisere

Dorte Nørgaard

Fagblad for musikundervisere

Vores danske børnesange er en vigtig del af vores fælles kulturarv. Jeg blev helt vemodig, da jeg for nylig hørte, at ”Se, den lille kattekilling” er ved at gå i glemmebogen, fordi man ikke bruger den mere. Det er rigtig ærgerligt, hvis den og andre gamle børnesange forsvinder. Det er jo historie, som jeg synes er vigtigt at bevare.

DANSK SANG

DANSK SANG

≈≈

44 år som lærer, forfatter og redaktør. Efter 1200 udgivelser takker Ib Thorben Jensen fra Dansk Sang af.

≈≈

30/01/2018 10.58

28/08/2017 12.21

20/11/2017 11.06

Læs den fulde artikel: Bliv medlem af Musiklærerforeningen, og få bladet tilsendt 6 gange om året . . . Link: www.musiklaererforeningen.dk

36

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 17/18


Aktivitetsnøglen

Find aktuelle aktivitets- og kursustilbud fra Musiklærerforeningen og andre samarbejdspartnere. Gå ind på musiklaererforeningen.dk, og link dig videre herfra.

Emne Infomøde om Master i Musikpædagogisk Praksis

Nu også med populære titler af Larsen og Lilho lt

Tid Onsdag d. 7. februar 2018, kl. kl 19.00 Sted VIA, lokale B2.15, Campus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C

Info www.musikkons.dk

Emne Børnekor Basis 2 i Odense

Tid Fredag d. 9. februar 2018, kl. 10.00-14.00 Sted Odense Domkirke (Sct. Knuds Salen), Klosterbakken 2, 5000 Odense C

Info kortlink.dk/qx9q

Emne Børnekorledelse for viderekomne

Tid Fredag d. 23. februar 2018, kl. 11.00-16.00 Sted Jægersborg Kirke, Søndersøvej 5, 2820 Gentofte

Info kortlink.dk/qx9q

Emne Det spiller - rytmisksammenspil.dk med hele klasser

Tid Onsdag d. 28. februar 2018, kl. 09.00-15.00 Sted Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

Link ucc.dk/videreuddannelse/rytmesammenspil med-hele-klasser

Emne KorEnergiDagen med Anders Møller (Fynmus)

Tid Onsdag d. 28. ferbruar 2018, kl. 09.00-14.30 Sted Ringe Fri- og efterskole Info kortlink.dk/qxa2

Emne Lyt af og lav dine egne arrangementer (Aarhus Musiklærerforening)

Tid Torsdag d. 1. marts 2018, kl. 14.00-17.00 Sted Rundhøjskolen, Holmevej 200, 8270 Højbjerg

Info kortlink.dk/rbvk

Emne Børnekor Basis 2 i Odense

Tid Fredag d. 2. marts 2018, kl. 10.00-14.00 Sted Odense Domkirke (Sct. Knuds Salen), Klosterbakken 2, 5000 Odense C

Info kortlink.dk/qx9q

Emne Børnekor Basis 1 i Århus

Tid Mandag d. 5. marts 2018, kl. 10.00-14.00 Sted Fredenskirken, Rosenvangs Allé 51, 8260 Viby J

Info kortlink.dk/qx9q

Emne Kordag for 3.-5. klasse (Normus)

Tid Torsdag d. 15. marts 2018, kl. 08.45-16.30 Sted Filstedvejens Skole, Vejgaard, 9000 Ålborg

Info kortlink.dk/rbvg FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 17/18

g n a S

k n ba

Gå ind på dansksangdigital.dk og tegn et gratis prøveabonnement, så får du adgang til Sangbanken, hvor eleverne via små film kan synge til et akkompagnement samt se teksten.

Musik af Bodil Heister Dramatik og bevægelse

Mister Magimuk cd Aktivitetsideer til rytmik, dramatik og bevægelse for børn fra 3-10 år. Tilbud: 80,- + moms og porto.

Jul på Slottet cd og noder for kor eller orkester.

Jul på slottet-suite findes for børnekor og voksen blandet kor samt symfoniork., harmoniork., brassband og skoleorkester. Al musikken fra julekalenderen kan købes på cd.

H.C.Andersen Sanghæfte

Rosenknoppen 10 sange af H.C.Andersen, 1 af Piet Hein, 4 af Sigfred Pedersen. Med klaverarr. og becifr. Betragtninger Johannes Møllehave. Tilbud: 60,- + moms og porto.

H.C.Andersen Korhæfte

Rosenknoppen, 6 sange for blandet kor Pris 10,- pr stk + moms for bestil. over 10 stk.

Se hjemmeside: www.bodilheister.dk bodil@bodilheister.dk

37


... af Bodil Gormsen

Jakob Høgsbro og

Lydcollager I artikelserien om samarbejdet mellem folkeskolen og musikskolen skriver jeg denne gang om et spændende forløb, som Gentofte Kulturskole tilbyder. Forløbet hedder ”Lydcollager”, og underviseren er Jakob Høgsbro. Gentofte Kulturskole tilbyder kulturpakker med forskelligt indhold. Der er forfattertilbud, computermusik, male/tegne-forløb m.m. En af kulturpakkerne er ”Lydcollager”

I forløbet ”Lydcollager” introduceres børnene til de klassiske instrumenter og symfoniorkesteret. De kommer selv til at spille, de lytter til symfonisk musik, og de oplever, hvad det vil sige at spille i et orkester. De bliver del af en skabende proces, hvor de udtrykker sig i musik over en historie, som enten Jakob eller de selv har digtet. Børnene spiller på de klassiske instrumenter (violin, cello, trompet, trombone, klarinet, forskelligt slagtøj og i øvrigt de klassiske instrumenter, der er til rådighed fra Kulturskolen). Klassen tager opstilling som et symfoniorkester og går i gang med at spille under ledelse af dirigenten, Jakob. Undervejs indspiller klassen også en cd.

38

”Lydcollager” henvender sig til 3. årgang og stræk-

viser jeg, hvordan man skal spille på det. Så placeres

ker sig over to dage. Det koster et symbolsk beløb

klassen som et rigtigt symfoniorkester med violiner-

at deltage, og der er god søgning – ja ligefrem ven-

ne til venstre, celloerne til højre, trompeterne bag

teliste – til denne musikpakke. For mere information

ved osv. Nu er der kaos i fem minutter, og så begyn-

se Skolemix.dk. I det følgende fortæller Jakob om

der jeg at dirigere hele orkesteret.

”Lydcollage” Dirigent og direktion Instrumenterne

Jeg er meget tydelig i min direktion, og i løbet af

”Vi har to intense dage med musik, når vi laver ”Lyd-

meget kort tid får jeg organiseret lyd ud af orke-

collager”. Børnene kommer ud på Kulturskolen; for

steret. Derefter går vi længere ind i det at følge en

her har vi instrumenterne og pladsen til at spille i

dirigent, for jeg siger f.eks. til violinerne ”På mit tegn

orkester. De er forberedt, når de kommer; for hjem-

skal I knipse på Emilie-strengen”. Jeg viser tydeligt

mefra har de lært om symfoniorkesteret og dets in-

med en optakt og et n e d s l a g, og så knip-

strumenter. De ved, de skal spille i orkester, og ofte

ser de lige præcist alle samtidigt på nedslaget. Den

har de også digtet en historie, som vi skal bruge i

fornemmelse af samtidighed og sammenspil er stor;

forløbet.

det er virkelig en musikalsk oplevelse. Andre eksem-

Den første dag begynder med, at jeg præsenterer

pler fra dirigenten er, at celloerne f.eks. skal knipse

instrumenterne. Jeg viser, hvordan man trutter i en

på Carl-strengen, trompeterne skal spille en lang

trompet, hvordan man sætter læberne, når der skal

grim tone eller en kort fin tone. Her har jeg allerede

blæses i en klarinet, og jeg viser dem strengene på

forskellige muligheder at lege med, og jeg behøver

violinen og celloen, og de lærer strengenes navne.

ikke sige det, hver gang de skal spille den grimme

Jeg har en historie om, at den tykke mand er Gun-

eller den fine tone. Som dirigent har jeg tegn, så alle

nar (den dybeste streng på violinen). Han har en

ved, hvad de skal gøre. Børnene oplever en dirigent,

lille tynd ven, der hedder Dennis. Dennis er gift med

der tager ansvar og kræver noget, og de oplever at

Anna, og de har en lille datter Emilie, G D A E - så

blive behandlet, som var de et orkester. Der er ty-

kan de strengenes navne.

delige rammer, og vi flytter os musikalsk og udtryks-

Når alle instrumenter er præsenteret, laver bør-

mæssigt. Det skønne ved det her er, at børnene er

nene en prioriteret liste over, hvilket instrument de

super opmærksomme og lyttende, og de laver mu-

gerne vil spille på. Ikke skriftligt, men bare inde i de-

sik meget hurtigt, og de er en del af musikken; den

res hoveder, og så peger de på deres instrument.

kommer simpelthen ind i kroppen på dem, og de er

Jeg fordeler instrumenterne, og når de udleveres,

til stede i musikken. Man kan nemt fortælle om et ... ... ... FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 17/18


Fra artiklen Musik kan noget særligt

≈≈

Det ene øjeblik er der fokus og koncentration – det andet grin og smil i det musikalske fællesskab. Man kunne kalde det faglighed og fordybelse kombineret med fællesskab og fest. Se billederne fra De fem musikdage 2017

Fagblad for musikundervisere

Nr. 1, september 2017, 69. årgang

Nr. 3, december 2017, 69. årgang

DS3_17-18_OK_FINAL.indd 1

DANSK SANG

De fem musikdage 29. juli-4. august på Nørgaards Højskole i Bjerringbro

Søg på “XX”

Søg på “XX”

DS1_17-18_OK.indd 1

Kom til en fantastisk og energisk uge med masser af andre musiklærere og dygtige instruktører og få materiale og inspiration med hjem til et helt skoleår.

Nr. 4, februar 2018, 69. årgang

DS4_17-18.indd 1

Fagblad for musikundervisere

Dorte Nørgaard

44 år som lærer, forfatter og redaktør. Efter 1200 udgivelser takker Ib Thorben Jensen fra Dansk Sang af.

Fagblad for musikundervisere

Vores danske børnesange er en vigtig del af vores fælles kulturarv. Jeg blev helt vemodig, da jeg for nylig hørte, at ”Se, den lille kattekilling” er ved at gå i glemmebogen, fordi man ikke bruger den mere. Det er rigtig ærgerligt, hvis den og andre gamle børnesange forsvinder. Det er jo historie, som jeg synes er vigtigt at bevare.

DANSK SANG

DANSK SANG

≈≈

≈≈

30/01/2018 10.58

28/08/2017 12.21

20/11/2017 11.06

Læs den fulde artikel: Bliv medlem af Musiklærerforeningen, og få bladet tilsendt 6 gange om året . . . Link: www.musiklaererforeningen.dk

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 17/18

39


... af Bodil Gormsen

Musikalsk læring på tværs

– glimt fra en konference ger børn og unge ud af komfortzonen og giver dem mod til at prøve noget nyt. Finn Holst Finn Holst, ph.d og cand.pæd., var næste foredragsholder. Han har forsket i samarbejdet mellem musikskole og folkeskole. Han redegjorde for det ’tredje rum’, der opstår, når samarbejdet mellem musikpædagogen og folkeskolelæreren er et partnerskab og et professionssamarbejde, som foregår dialogisk. Ifølge musikpædagogiske forskere forudsætter musikalsk læring motivation, korrespondens, stemthed og resonans. Finn Holst kalder det ’tredje rum’ et resonansrum. Resonansrummet er et rum for musikalsk læring; her giver musik mening, for her er mulighed for at eksperimentere, og der er et højt

Den 4. og 5. januar blev der afholdt en konference ”Musikalsk læring på tværs” i Esbjerg. Arrangørerne var Syddanmarks Musikkonservatorium og UC Syd med Martin Gade, vicerektor ved Syddansk Musikkonservatorium, og Else Marie Okkels, tidligere lektor ved UC Syd, som initiativtagere og planlæggere. Det overordnede emne var det tværprofessionelle og tværfaglige samarbejde mellem de uddannelsesinstitutioner, der uddanner og underviser i musik, og programmet vekslede melem foredrag og workshops.

40

350 deltog i konferencen, og desværre måtte man

niveau af engagement og motivation hos eleverne.

sige nej til ca. 50 på grund af pladsmangel, fortæller Martin Gade. Martin Gade mener, at der er tale om

Workshops

en vis ’silo-tænkning’ inden for musikuddannelses-

Efter frokost kunne deltagerne vælge mellem for-

feltet, fordi det er så separeret, og han fortæller, at

skellige workshops omhandlende æstetiske pro-

formålet med konferencen bl.a. er at slå hul i disse

cesser i dagtilbud, om guidelines i samarbejdet

siloer, så viden løber på tværs, og netværk udvikles

mellem musikskole og folkeskole, om musik med

mellem musikkonservatorier og læreruddannelser,

indskolingsbørn, sammenspil med større børn, vio-

og også på praktikerniveau mellem musikskole og

linundervisning i en strygerklasse og om ’den åbne

folkeskole. Han fortsætter: ”Når ambitionen er, at

skole i praksis’.

mange flere børn skal modtage musikundervisning, så kræver det, at der også udvikles nye tværfaglige

Dorothy Conaghan

kompetencer for musikundervisere.”

Samme eftermiddag holdt Dorothy Conaghan et foredrag om instrumentalundervisning (violin) på

Konferencens program – torsdag

klassebasis. Dorothy Conaghan er violinist og so-

Søren Østergaard

ciolog og ansat ved Dublin Universitet. Hun arbejder

Søren Østergaard, ph.d. i teologi og leder af Center

især med at udvikle instrumentalundervisning til hele

for Ungdomsstudier, var første foredragsholder. Han

klasser, så så mange børn som muligt får kendskab til

kom med perspektiver på børne- og ungdomsliv i

at spille i et samarbejde mellem musikskole og folke-

en præstationskultur. Han mener, at ungdomskultu-

skole. Hun understreger, at det at give børn samme

ren i dag går fra en tilstedeværelse til tiltideværelse.

betingelser for at lære at spille, dvs. samme mulighe-

Unge vokser op i en hurtigt foranderlig verden,

der for at øve sig, at få et instrument, at få opbak-

hvor de skal finde deres ståsteder. I denne kom-

ning og støtte er en meget mere robust tilgang til at

plekse verden kan musikudøvelse være meget kon-

lære at spille end blot at give børn samme muligheder

kret: Her skal man øve sig for at kunne mestre, her

(f.eks. at kunne vælge at gå i en musikskole).

er målene konkrete. Ungdomslivet i dag er indivi-

Senere på eftermiddagen var der igen work-

dualiseret samtidig med, at unge lever i en main-

shops som tidligere nævnt. Og efter netværksmid-

streamkultur. Her spiller musik også en vigtig rolle,

dagen var der en fantastisk koncert med Henrik

idet den byder ind med glæde og fællesskab og ta-

Goldschmidt og Anders Singh. ... ... ... FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 17/18


Fra artiklen Musik kan noget særligt

≈≈

Det ene øjeblik er der fokus og koncentration – det andet grin og smil i det musikalske fællesskab. Man kunne kalde det faglighed og fordybelse kombineret med fællesskab og fest. Se billederne fra De fem musikdage 2017

Fagblad for musikundervisere

Nr. 1, september 2017, 69. årgang

Nr. 3, december 2017, 69. årgang

DS3_17-18_OK_FINAL.indd 1

DANSK SANG

De fem musikdage 29. juli-4. august på Nørgaards Højskole i Bjerringbro

Søg på “XX”

Søg på “XX”

DS1_17-18_OK.indd 1

Kom til en fantastisk og energisk uge med masser af andre musiklærere og dygtige instruktører og få materiale og inspiration med hjem til et helt skoleår.

Nr. 4, februar 2018, 69. årgang

DS4_17-18.indd 1

Fagblad for musikundervisere

Dorte Nørgaard

44 år som lærer, forfatter og redaktør. Efter 1200 udgivelser takker Ib Thorben Jensen fra Dansk Sang af.

Fagblad for musikundervisere

Vores danske børnesange er en vigtig del af vores fælles kulturarv. Jeg blev helt vemodig, da jeg for nylig hørte, at ”Se, den lille kattekilling” er ved at gå i glemmebogen, fordi man ikke bruger den mere. Det er rigtig ærgerligt, hvis den og andre gamle børnesange forsvinder. Det er jo historie, som jeg synes er vigtigt at bevare.

DANSK SANG

DANSK SANG

≈≈

≈≈

30/01/2018 10.58

28/08/2017 12.21

20/11/2017 11.06

Læs den fulde artikel: Bliv medlem af Musiklærerforeningen, og få bladet tilsendt 6 gange om året . . . Link: www.musiklaererforeningen.dk

FAGBLAD FOR MUSIKUNDERVISERE © DANSK SANG • 4 • 17/18

41

Dansk sang 4 17 18 web  
Dansk sang 4 17 18 web