Page 1


ÅRSRAPPORT 2012 Dette er en kort og punktvis redegjørelse for hva Musikkregionprosjektet har fått til de knapt 10 første månedene av prosjektet. Takket være samarbeid med aktive eiere (de fem kommunene i regionen og Oppland fylkeskommune), gode samarbeidspartnere i musikklivet, i det øvrige næringsliv og institusjoner som MØST, Kulturnett Oppland, Mjøsmuseet og Rikskonsertene og ikke minst et arbeidsfelleskap med regionrådet, næringsrådet og turistkontoret for Gjøvikregionen har vi fått til mye. Nå gjelder det å holde trykket og fortsatt bidra til ”Mer og bedre musikk til flere”.

1. Prosjektplan for 2012 – 15 utarbeidet og vedtatt. Når prosjektet ble startet opp igjen 5. mars 2012, måtte det startes på nytt. Etter at den første prosjektlederen ble syk, var det nødvendig å starte arbeidet med å få på plass en ny prosjektplan. Denne kom fort på plass og har fungert som et beslutningsgrunnlag for prosjektet. 2. Styringsgruppe på plass Styringsgruppen har bred kompetanse fra det feltet Musikkregionen arbeider innenfor. Gruppen har godt grep om prosjektet og består av leder Tore Hagebakken, nestleder Benedikte Narum Jenssen, Grethe Steensen, Nils Harald Mæhlum, Gerd Wang, Sigmund Hagen, Randi Thorsen, Unni Heimdal,

Trygve Rønningen og Arne Jørgen Skurdal. 3. Avtale om Websted a. Det er gjort avtale med Kulturnett Oppland som sikrer oss: Kunstnerdatabase, bransjedatabase, database over det frivillige musikklivet, enkel hjemmesideløsning med nyheter og arrangementskalender, presentasjonssider for musikere og bransje b. Kulturnett Oppland gir vesentlig lavere utgifter enn å lage nettsidene fra bunnen av. Dessuten vil de ulike basene være tilgjengelig nasjonalt og nå ut til et bredere marked. For musikerne og bransjen er det snakk om å registrere seg en gang. 4. Tilskudd til musikkproduksjon Det er etablert en ordning for produksjons- org turnestøtte for profesjonelle musikere. Det kom inn 11 søknader. Prosjektene til Mattis Myrland og Kristin Fjellseth fikk støtte. Fristin Fjellseth og Mattis Myrland ga minikonsert i Søndre Land rådhus

MUSIKKREGION GJØVIK

5. Kunstnerisk råd Det er opprettet et kunstnerisk råd med medlemmer som ikke er fra Gjøvikregionen: Musikkprodusent i Oppland Thor Kvande, leder av Turneorganisasjonen for Hedmark Håkon Skoge, kulturskolerektor i Etnedal Bente Hemsing og teatersjef Janne Langaas. Rådet gjennomgår


8. Musaikkambassadører Musikkregionens utnevnte sine første ambassadører 3. november 2012 under en gallaforestilling i Gjøvik olympiske Fjellhall. Trond Nagell Dahl, Eli Kristin Hansveen og Ellen Andrea Wang ble utnevnt som de første tre ambassadørene. Ambassadørenes priser gikk til Korpus, Tove Lundborg og til Søndre Land kulturskoles korprosjekt. Valgene av ambassadører

9.

10.

11.

12.

13.

og ambassadørenes priser er godt mottatt. Kulturskolene Vi har startet samarbeidet med kulturskolene om opplegg for tiltak rettet mot talenter og om utredning av ventelistegaranti for kulturskolene. Bransjeråd Det er opprettet et bransjeråd som blant annet har hatt ansvar for 4 bransjetreff høsten 2012. Rådet består av musiker og lydtekniker Nils Harald Mæhlum, musiker Sissel Morken Gullord, musiker Geir Åge Johnsen, musikk-kjedekoordinator Per Olav Hagen arrangør og produsent Kjersti Linnerud og arrangør og festivalarbeider Ingelin Sørbo. Samarbeid med MØST Musikkregionen har hatt samarbeid med Musikknettverk Østlandet (MØST) om 2 seminarer høsten 2012. Pop- og rockutstilling Vi har tatt initiativ til en utstilling om pop- og rockhistorien fra regionen. Mjøsmuséet er svært interessert i at en slik utstilling blir realisert. Arbeidsplasskonserter I samarbeid med Næringsrådet for Gjøvikregionen, Rikskonsertene og Oppland fylkeskommune har vi i november gjennomført 10 arbeidsplasskonserter i Gjøvikregionen. Arbeidsplassonsert på Mustad næringshage med Lisa Dillan

Spring Peeper i friscena – en av flere som fikk gratis scene

søknadene om produksjons- og turnestøtte og gir råd om hvordan ordningene kan utvikles videre. 6. Gjennomgang av musikklokaler Det er avtalt prosjektstart vinteren 2012/13 for en gjennomgang av scener og arenaer for musikk i regionen. Alle kommunene deltar og prosjektet vil være en pilot for slike gjennomganger i Innlandet. Norsk musikkråd deltar med sin kompetanse på dette området. 7. Gratis sceneleie Musikkregionen leier de nedre kulturarenaene ved det regionale kulturhuset i Gjøvik torsdag fredag og lørdag fra høsten 2012. Arrangører og musikere vil da ha billig og enkel tilgang på tilrettelagte lokaler for konserter, produksjon og øving. Ordningen har blitt meget godt mottatt og det har blitt en markant økning i konserter fra etablerte artister og unge talenter.

14. Tre og akustikk Det har vært møte mellom Trevekst Oppland, Høgskolen i Gjøvik og Musikkregionen for å vurdere et


Atle Sponheim og Arve Tellefsen med Gjøviksinfonietta

16. Dagskonferanse for musikere En planlagt Musikkonferanse på Gjøvik 6. og 7. november 2012 i samarbeid med Oppland fylkeskommune ble dessverre avlyst. I stedet er musikkbransjen invitert til en regional dagskonferanse 13. desember. 17. Rockeklubb Det har vært arbeidet for å få på plass en rockeklubb som kan ta ansvar for å arrangere konserter med unge og etablerte band i Gjøvikregionen. En slik klubb blir stiftet 22.11.12. 18. Låtskrivercamp Låtskrivercamp for unge låtskrivere 16 – 26 er planlagt, med Hege Øversveen som leder og inspiratør. 19. Sommeravisa for 2012 Musikkregionen presenterte seg

gjennom en dobbeltside i Sommeravisa for Gjøvikregionen ved en felles presentasjon av det store tilbudet på rundt 200 arrangementer i Gjøvikregionen. Flere av arrangørene møttes der for første gang. De største sommeraktørene samles for første gang

prosjekt om tre og akustikk. Det er fortsatt kontakt og det vil arbeides for å finne innfallsvinkler til dette prosjektet som er interessante for alle tre partene. 15. Et orkester for Innlandet Det har vært gjennomført møter med Eidsiva og Gjøvik sinfonietta om finansiering og utvikling av sinfoniettaen i retning av et fleksibelt ensemble for Innlandet. Hedmark og Oppland fylkeskommuner er positive til dette initiativet og har støttet et forprosjekt våren 2013. Musikklivet i Hedmark og Oppland har vært løpende orientert - allerede på idéstadiet og vil fortsatt involveres.

20. Stor oppmerksomhet Prosjektets aktiviteter har skapt oppmerksomhet også utenfor Gjøvikregionen. Mange presseoppslag og innslag på radio og TV. 21. Sosiale medier Musikkregionen er aktiv på sosiale medier. Vi har etablert gruppe på Facebook og vi informerer også på Twitter. Dokumenter fra Musikkregionen blir publisert på issuu.com. 22. Rådgiving Vi er samarbeidspartner og samtalepartner i flere prosjekter, bla.a. strategiplanarbeid Ungdoms-OL2016, Turistkontoret for Gjøvikregionen og kommunene i regionen. 23. Samlokalisering av kulturnæringer Samarbeid med Østre Toten kommune og Kapp næringshage om nettverk og samlokalisering av kulturnæringene. 24. Utvikler nye arbeidsmetoder Vi er bevisst på at vi utvikler nye arbeidsmåter og inntar en ny og aktiv rolle som regional fasillitator innenfor musikkfeltet, her utvikles metoder som kan være modell for andre kulturprosjekter.

Årsapport 2012  

Musikkregionen har gjennomført sine 10 første driftsmåneder, siden ny oppstart 5. mars 2012.

Advertisement