Page 1

Musikkens Dag 2009 torsdag den 23. april


sådan gør du:

Koncert med indsamlingsbøsse 4 | Vis hvad du kan

5 | Gør en forskel 2 | Få lov

1 | Få en god ide

3 | Indtast koncerten på stud.musikkensdag.dk


sådan gør du:

Koncert med kontrakt

4 | Vis hvad du kan

2 | lav en kontrakt

1 | Få en god ide

5 | Gør en forskel

3 | Indtast koncerten på stud.musikkensdag.dk


deltag i musikkens dag torsdag den 23 april 2009

På Musikkens Dag, torsdag den 23. april, spil-

du bare arrangere en koncert og donere hono-

ler konservatoriestuderende fra alle landets

rar eller indsamlede midler til projektet.

seks konservatorier cirka 200 koncerter på

Det er nemt og sjovt at deltage, og du bidra-

gader, pladser, banegårde, institutioner, biblio-

ger til at øge offentlighedens kendskab til

teker og virksomheder, mens der samles ind

talentmassen på konservatorierne, mens du

til musikalsk humanitær hjælp i samarbejde

gør en stor forskel for børn og unge i tredje-

med Dansk Røde Kors. For at være med skal

verdenslande.

Læs mere om Musikkens Dag på sitet for konservatoriestuderende: www.stud.musikkensdag.dk.

Musikkens Dag illustration  

Sådan gør du! Tegneserie, der udleveres til alle konservatoriestuderende i begyndelsen af marts 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you