Page 1

9A<I>J8E>JaSIVT)($‚i`^\bli[`jb&[Xejb\I\nXeI`bfd\e\i#Xk_Xe_Xifg]le[\k\eepdlj`b^\ei\%L[X]_\]k`^\[XeZ\$Y\Xkj#iXg# 8]AXbfY<[lk [Xejbcpi`bf^kiX[`k`fe\cc\bli[`jb\]iXj\i`e^\ifgjk‚i^\ei\eË?\d\i\e^Ë$i\^eYl\jg\bki\k% =Xif^jµe]fi\e\idlj`b]iX<lifgXf^ D\cc\dµjk\e%I\nXeI`bfkm% f^_Xej ]Xi#>Xi\JXqbXi#_Xil[^`m\keldd\i\k ÉN\i\N\i\PXi\É#[\i]fi\e\im\jkc`^ [XeZ\dlj`bd\[bli[`jbYa\i^jXe^% =FKF1B@D;¥JJ@E>

F

ørste single "Were Were Yare", som løst oversat betyder "Kom, kom min elskede", er færdigproduceret, og det er med blandet stolthed og nervøsitet, at Rewan Riko sætter nummeret i gang på computeren i AB Studio i Århus. Selvom Rewan har hørt nummeret igen og igen i snart et år, lytter han alligevel intenst, mens dancebeatet fylder lokalet. Flydende synth, rap og ikke mindst den karakteristiske kurdiske vokal leveret af hans far, Gare Sazkar, blander sig. Rewan nikker anerkendende. Han virker klar til, at resten af verden nu skal præsenteres for gruppen Li Dîne og deres internationale genreleg.

Bfdd\iZ`\ckbip[j]\ck Den utraditionelle band-konstellation, der udover far og søn også består af en lang række af sangere, rappere og musikere af mange oprindelser i en fritflydende løs konstruktion, har tidligere optrådt ved [REAL]-arrangementer på Musikcafeen i Århus. Det har været med til at (-

sikre dem en plads på dette års SPOT Festival, og en aftale med filmselskabet Frontier, der har tilbudt at producere en musikvideo til Li Dînes første single. Musikken lægger sig genremæssigt i krydsfeltet mellem kurdisk folkemusik, amerikanske rap og r'n'b-traditioner og dansk pop. En genre, som duoen kalder 'Hemering' - det kurdiske ord for spektret af farver i regnbuen. Rewan Riko, der er idémageren bag projektet, er selv meget sikker på projektets succes: ”Jeg tror, at vores musik henvender sig bredt. Både til unge og ældre og til danskere og kurdere. Jeg tror både, den kan virke på P3 og danske diskoteker, men også blandt kurdere over hele verden. Mange har tidligere forsøgt sig med at blande kurdisk tradition med vestlige rytmer, men de har aldrig gjort det med den rigtige feeling og respekt for begge stilarter. Det er det, jeg føler, at jeg kan.” Rewan ser selv et stort kommercielt potentiale i at producere musik, der bygger på

mange traditioner, og derfor også har mange aftagere over hele verden. Han føler, at han med 'Hemereng'-genren byggere videre på den musiktradition, som han har fået hjemmefra.

Dlj`b`Xck Rewans far, Gare Sazkar, der i dag er 54 år, kom til Danmark i 1985 som kurdisk flygtning. Førhen havde han levet et liv som kendt og feteret musiker og spillet mange steder i Iran, Irak, Syrien og Tyrkiet. Gare var vokset op med folkemusikken og den kurdiske bjergsang og brugte som ung mand i 70'erne folkemusikkens sjælfulde tekster til at beskrive det politiske billede og kampen for et samlet Kurdistan. Den politiske aktivitet fortsatte også efter at Gare blev bosat i Danmark, men efterhånden som Regionen Kurdistan opnåede en højere grad af selvstyre i starten af 90'erne, blev de politiske tekster udskiftet med den traditionelle bjergsang og folklore ved festlige lejligheder. ”Jeg mener, at der er musik i alting. Jeg har

MUSIKEREN


>‚g‚df[f^i\Xc`jd\

I\nXeI`bf\imfbj\kfg`\k_a\d#_mfibli[`jbdlj`bf^G)ËjbcXjj`jb\j\e[\ÕX[\^`b_‚e[`_‚e[%BfdY`e\i\kd\[I\nXej\^\ejdX^ ]fi_‚i[ifZb#gfg#_`g$_fgf^IËeË9#_Xi_XejbXYk^\ei\eË?\d\i\e^Ë#jfd_Xe_‚Y\ijc‚i`^\ee\d`;XedXibf^YcXe[kbli[\i\`_\c\ m\i[\e% B@D;¥JJ@E>

spillet musik så længe, jeg kan huske, og jeg har læst rigtig meget om mange typer musik. I mit hjem kører der altid en radio med musik et eller andet sted,” forklarer Gare Sazkar, der ved siden af musikerkarrieren i Danmark arbejdede som lærer og tolk.

RI<8CT ›@dXa#ale`f^alc`m`cDLJ@B<I<EYp[\g‚ ki\Xik`bc\i#_m`j]´cc\je´me\i\i#Xk[\kX^\i l[^Xe^jglebk`wi_lj$gifa\bk\kRI<8CT% ›Gifa\bk\kgi´j\ek\i\jX]Dlj`bZX]„\e` wi_ljd\[jkµkk\]iXJkXk\ejBlejki‚[jXdk \ei´bb\jXdXiY\a[jgXike\i\#f^jkpi\jX] \eYX^^ile[j^ilgg\jXdd\ejXkX]]fcb]iX dlj`bd`caµ\kd\[Y‚[\[Xejbf^Õ\iblckli\c YX^^ile[% ›RI<8CT_‚Y\iXk`ejg`i\i\dlj`b\i\f^ bfeZ\ikXiiXe^µi\i#[\c\\i]Xi`e^\if^jbXY\ \kk´kk\i\jXdXiY\a[\d\cc\d[Xejb\f^ Õ\iblckli\cc\Xbkµi\i`dlj`bc`m\k% ›@cµY\kX])''0$)'('gi´j\ek\i\iRI<8CT (,bfeZ\ik\id\[l[^Xe^jglebk`jg\Z`Ôbb\ \ke`jb\dlj`bkiX[`k`fe\i#f^µejb\k\iXk µ^\k`c^´e^\c`^_\[\eX]dlj`b#[\if]k\jk `bb\Ôe[\im\ak`c[\\kXYc\i\[\blckli`e$ jk`klk`fe\i#f^_\id\[Y`[iX^\Y‚[\jfd `ejg`iXk`fejb`c[\jXdkjbXY\\e\jk‚\e[\ dlj`bfgc\m\cj\i% ›<em´j\ekc`^d‚cj´ke`e^]fiRI<8CT\iXk µ^\[\blckli\cc\k`cYl[]fi[\k\bj`jk\i\e[\ bfeZ\ikglYc`bld#jXdkXk_\em\e[\j`^k`c [\d#[\i`d`e[i\^iX[Y\epkk\i[\f]]\ek$ c`^kjkµkk\[\blckli`ejk`klk`fe\i%G‚c´e^\i\ j`^k\i[\k_\ej`^k\eXkm`[\i\]fid`[c\ RI<8CTbfeZ\gk\kf^[\im\[[\c\\i]Xi`e^\i d\[Xe[i\`ek\i\jj\i\[\jg`cc\jk\[\if^ blckli`ejk`klk`fe\i% D\i\`e]fidXk`feg‚i\Xc%dlj`bZX]\\e%[b

EI%-ALE@)'('

Det var derfor også naturligt, at Gares fire børn alle skulle i musikskole og tilegne sig den klassiske musiks grundlæggende viden. ”Der er syv grundtoner, ligesom der i de gamle persiske religioner er syv engle. Jeg føler, at musikken går igen i alt, hvad vi foretager os, så derfor mente jeg, at jeg blev nødt til at give musikken videre til mine børn, selvom jeg aldrig har forlangt af dem, at de skulle blive professionelle musikere.” Og farens kærlighed til musikken blev hurtigt overtaget af sønnen Rewan. Han tog musikken til sig, og følte sig lige godt hjemme i den kurdiske og den europæiske musik. ”Jeg har det godt i begge de musikalske verdener. Jeg er vokset op med blandingen af de to derhjemme, og det har gjort, at jeg synes, jeg har en forudsætning for at kæde dem sammen på en måde, som jeg ikke har set andre gøre det før,” forklaren Rewan Riko. Han nævner selv populære danske lyrikere som Steffen Brandt, Thomas Helmig og Poul Krebs som sine inspirationskilder i dansk musik, og især den underliggende humor, der findes i selv alvorlige og dybe tekster, synes Rewan, han genkender fra den kurdiske musik. ”Det var på tide at kaste sig over et projekt, der blandede de to stilarter. Jeg turnerede med min far med den kurdiske musik, da jeg var 15 år gammel sammen med nogle af de bedste kurdiske musikere, og jeg var i England og arbejdede med at producere musik i 2008. Nu er jeg tilbage i Århus og klar med min egen stil,” forklarer Rewan.

Den blot 21-årige sangskriver og producer er dog ikke bleg for at erkende, at det store internationale gennembrud langt fra er en selvfølge. ”Nu har vi arbejdet på Li Dîne i et år. Vi har materiale liggende til en cd med 12-13 numre, og vi har snart både single og video klar. Det er det, jeg har villet i lang tid, og jeg håber, at det bliver taget godt imod. Gør det ikke det, er der altid en plan b. Så må jeg jo bare kaste mig over noget andet inden for musikken. Jeg mener, at hvis man har de rette ambitioner og holdninger og sørger for at komme i kontakt med de rigtige mennesker, så kan man nå langt i sit arbejde for at få succes.” Og både ambitioner og netværksevner fejler ikke noget hos Rewan Riko. Lige efter Li Dînes koncert på SPOT Festivalen, må han hoppe på et fly til København, da han er blevet udvalgt til at skrive musik med Brian Michael Cox og Sam Thomas, der tidligere har skrevet hits for bl.a. Usher, Chris Brown, Mary J. Blige og popdivaen Mariah Carey. Men selvom muligheden for at gå i krig med helt andre musikalske projekter eksisterer, er der ingen tvivl om, at Li Dîne er Rewan Rikos hjerteblod og hans musikalske indspark i en multifacetteret verden af musik: ”Der findes så meget fantastisk musik fra hele verden, og hvis man respekterer musikken og dens forskelle, kan man få noget helt nyt og interessant ud af at blande stilarterne. Jeg er vokset op med to musiktraditioner, som jeg kender og elsker, og det vi laver i Li Dîne er min måde at føre den bedste musik fra begge verdener videre på.” Q

>Xi\JXqbXi_Xiklie\i\k`_\c\D\cc\dµjk\ejfdjXe^\i#f^ jfdYcfk(,$‚i`^bfdjµee\eI\nXed\[g‚klie„%;\ebli[`jb\ jXe^kiX[`k`fe#_mfi_`jkfi`\]ficµYf^]fik´cc`e^\il[jg`cc\ij`^`\e cXe^_pde\#_XiI\nXeI`bfel]fijµ^kXkfdj´kk\k`cdf[\ie\ [Xejb\f^\e^\cjb\_`kj% =FKF1B@D;¥JJ@E>

(.

Bjergsang i Aarhus  
Bjergsang i Aarhus  

Artikel i fagbladet Musikeren nr. 6, juni 2010