Page 1

Grundlæggende lydtekniker kursus

Hvad er lyd? Grundlæggende Lyd kan vi opfatte med ørerne. Lyd opstår ved at noget bringes til at svinge. Hvis man f.eks. knipser en guitarstreng, vil den svinge frem og tilbage. Slår man med en hammer på en jernplade, vil der komme en lyd ud af det. Det er en kædereaktion der sker, da det ikke bare er jernpladen selv der svinger, men også luften omkring jernpladen, luften bliver ”trukket med” af pladens vibrationer. Denne uro i luften forplanter sig til alle sider og når disse vibrationer når vort øre, omsættes det til noget som vi opfatter som lyd. En højtalers papkegle bevæger sig frem og tilbage i takt med det signal, den får fra sin forstærker og papkeglen sætter vibrationer i gang i luften og ved disse vibrationer opfatter vi lyden. Lyd er altså vibrationer der kan forplante sig i luft.

Lydhastighed Lydens hastighed igennem luft er på 340 m/s. Frekvens Et klaver har mange tangenter, hvor nogle toner er dybe og andre er høje. For at beskrive tonehøjden benytter vi ordet ”frekvens”. Frekvensen er det antal svingninger pr. sekund, som det svingende system foretager (evt. en guitarstreng). I stedet for at sige svingninger pr. sekund, så bruger men enheden Hertz, som forkortes Hz. Hvis der er 1000 svingninger pr. sekund er frekvensen 1000 Hz eller 1 kHz (kiloHertz).  

Hyletonen i fjernsynet er Klartonen i telefonen er Dybeste tone man kan høre Højste tone man kan høre

1000 Hz 440 Hz = kammertonen = enstrøget A (midt på klaveret) 20 Hz ca. 20 kHz

Frekvens = Antal svingninger pr. sekund Nu ved vi at det tager tid for lyd at komme fra et punkt til et andet og frekvensen har noget at gøre med hvor hurtigt ”lydgiveren” svinger, så skal vi se på hvad bølgelængden er for noget i forhold til frekvensen. Vi ved at lydens hastighed er 340 m/s, dvs. at en frekvens på 1 Hz har bølgelængden 340 m. og det ændre sig proportionalt. Frekvensen 1 Hz har bølgelængden 340 meter. Frekvensen 10 Hz har bølgelængden 34 meter. Frekvensen 20 Hz har bølgelængden 17 meter. Frekvensen 100 Hz har bølglængden 3,4 meter. Frekvensen 1 kHz har bølglængden 34 cm. Frekvensen 10 kHz har bølgelængden 3,4 cm. Frekvensen 20 kHz har bølgelængden 1,7 cm.

The rock production

Side 1 af 8


Grundlæggende lydtekniker kursus

Lydtryk Lydtryk er trykvariationer i luften. Desto større trykbølger, eller trykvariationer, desto kraftigere er lyden. Lydtryk måles i enheden Pascal (Pa) men når der er snak om lyd bruger vi enheden deciBel (dB). deciBel Lydstørrelsen er ikke lineær, men logaritmisk. Dvs. at forskellen mellem 1 Pa (pascal) til 2 Pa opfattes som større end afstanden fra 2 Pa til 3 Pa. Men afstanden fra 2 Pa til 4 Pa opfattes som det samme som fra 1 Pa til 2 Pa. Det betyder, at hver gang lydenergien (lydeffekten) bliver fordoblet, øges dB-indekset med 3. En fordobling af lydtrykket svarer til 6 dB. Skalaen er opbygget på den måde, fordi det menneskelige øre opfatter lyden som logaritmen til lydtrykket snarere end som selve lydtrykket. Dog opfatter det menneskelige øre ikke nødvendigvis stigninger på 3 eller 6 dB som en fordobling af lydstyrken. Ofte skal der mere til - op til 10 dB, før vi opfatter lyden som dobbelt så høj.

The rock production

Side 2 af 8


GrundlĂŚggende lydtekniker kursus

Her er et skema over forskellige dB niveauer:

The rock production

Side 3 af 8


Grundlæggende lydtekniker kursus

Mikrofoner Dynamisk mikrofon Shure 58, eller Shure 58 beta er rigtig gode solist mikrofoner der er meget robuste.

Kondensator mikrofon Bliver brugt som Overheads til trommer. Til fløjte, træblæsere og saxofon og lign. Kan også bruges som kor mikrofoner. Dog er det ofte et problem at trommerne går i disse mikrofoner, så man høre trommerne mere end man høre sangerne igennem dem. Disse mikrofoner skal have 48 volt strøm (phantom) fra mikseren.

Stik og kabler Jack-kabel Et jack kabel bruges fra bas og el-guitar til forstærker og evt. fra bas/guitar-forstærker til en linieforstærker (DI boks) hvis lyden skal igennem mikseren. Fra linieforstærkeren og til mikseren er det XLR kabel der bruges. På langt de fleste el-klavere er der også jack udgang og her skal de også ud til en DI boks og videre til mikseren. Mono Jack kabler er ubalancerede, hvilket kan medføre støj. Der findes også stereokabler som er balancerede, de kan dog ikke bruges til guitar og klaver. XLR kabel XLR kabel bruges fra mikrofoner til mikseren og fra DI boks til mikseren. Dog er det ofte sådan at man har et multikabel fra mikseren til scenen, så det er i XLR indgangene i den at man sætter kablerne i. XLR kabler er balancerede, altså støjsvage.

The rock production

Side 4 af 8


Grundlæggende lydtekniker kursus

Multikabel - stagebox Et multikabel går fra mikseren til scenen. Ofte stilles den tæt på trommerne, hvis der skal mikrofoner på dem, da trommerne ofte tager de første 8 kanaler. På sceneboksen på multikablet er der numre og stik nr. 1 skal også være sat i indgangskanal nr. 1 på mikseren osv., da man derved har et godt overblik over hvilke kanaler hvert enkelt instrument/mikrofon er koblet til. Det er der god grund til, specielt hvis der ikke er signal fra en mikrofon, så kan man hurtig skifte ledning, eller mikrofon og derved finde fejlen. Det kan også være at ledningen i multikablet ikke fungere pga. slitage. Nedenunder kan man se fordelingen af instrumenterne ind i mikseren. Som det ses på billedet er der her 8 Aux udgange. Det er lyden fra mikseren der kan sendes tilbage gennem multikablet til monitor og fronthøjtalere. Dog skal man huske at man IKKE må sende forstærket lyd gennem et multikabel. Problemet opstår hvis man har en powermikser, altså en mikser med forstærker i. Her skal lyden gå i et separat skærmet kabel til hver højtaler.

Multikabel - mikser Kablerne i multikablet er nummereret og skal sættes i mikseren i den ovennævnte rækkefølge. Pas på at du ikke hiver for meget i ledningerne, sådan at de går i stykker. Sørg for at en del af den tykke ledning ligger oppe foran mikseren.

The rock production

Side 5 af 8


Grundlæggende lydtekniker kursus

Mikseren Kanaler og placering af instrumenter På en mikser har man forskellige kanalindgange og her er der en uskrevet regel om hvilken rækkefølge instrumenterne bliver sat ind i mikseren. Normalt vil det være instrumenterne først og så vokalerne. Dog kan der være undtagelser, da stereokanalerne som man bruger til klaver og orgel er de sidste kanaler på mikseren.

Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4 Kanal 5 Kanal 6 Kanal 7 Kanal 8 Kanal 9 Kanal 10 Kanal 11 Kanal 12 Kanal 13 Kanal 14

= BD, bigdrum, stortromme. = SD, snaredrum, lilletromme. = Hihat = Tam I = Tam II = Tam III = OH I, venstre overhead. = OH II, højre overhead. = Bas = Guitar = Vokal = Vokal = Klaver. Det er en stereokanal (Har dog ingen phantom) = Orgel, synth, eller ligende. Det er en stereokanal. (Har dog ingen phantom)

The rock production

Side 6 af 8


Grundlæggende lydtekniker kursus

Kanalgrupper Når man har indstillet niveauet på trommerne, så kan man gruppere dem sådan at man kan skrue op og ned for hele trommesættet på 2 fader/volumekontrol. Det gøres ved at man trykker alle gruppe 1-2 knapperne ned ved trommerne. Disse knapper er normalt ved faderen på hver enkel kanal. Master faderen for gruppe 1 og 2 er oftest ved siden af master faderen nederst til højre på mikseren. Der er 2 fadere til hver gruppe for at bevarer stereoeffekten. På mikseren ovenover ses det som SUB 1 og SUB 2.l Aux/monitor På mikseren er der normalt min. 2 Aux kanaler. Aux er kanaludgange der sender lyden tilbage til monitor på scenen. Hvis man har 2 Aux kanaler, så kan man lave monitor miks til sangerne og et til musikerne. For at indstille hvordan monitormikset skal være, så skruer man op for Aux knappen på den pågældende kanal. Altså hvis sangeren vil have mere klaver i sin monitor, (sangerens monitor er på Aux 1) så går man hen på kanalen hvor klaveret er sat i mikseren og skruer op for Aux 1 på denne kanal. Sådan gøres det for alle instrumenter som sangerne vil have i monitoren. Aux 1- vokalister og klaver/tangenter Normalt vil vokalister have en del guitar og klaver/tangenter og man kan med fordel tage lidt bas med i mikset, sådan at de har en tydelig grundtone. Aux 2 – resten af bandet Hvis man har resten af bandet her, så skal de selv være tydeligt i monitoren. Dvs. at bas og guitar skal være tydelige. Vokal og klaver skal så på et niveau så de kan høres, så resten af bandmedlemmerne har noget at gå ud fra. Aux 3 Hvis der er 3 monitorkanaler kan man inddele bandet sådan: Sangerne for sig selv. Guitar og klaver/tangenter sammen. Bas og trommer sammen. Klang Klang/FX er en utrolig vigtig ting for at få en god lyd. Med et billedligt sprog kan man sige at hvis der ikke er noget klang, så er lyden tør, men hvis der er klang, så bliver det fyldig/levende. Dog er det vigtigt at man ikke mudre lydbilledet til, så klangen skal bruges med måde. Hvilke klange skal man bruge? Det afhænger selvfølgelig af hvad det er til og i hvilket rum musikken bliver spillet i. Normalt bruger jeg Rom II og en Delay. Niveauet på klangen sættes først på kanalen hvor instrumentet er sat i, men husk først at skrue op på masteren/hoved volumekontrollen for den pågældende klang. Da denne bestemmer hvor meget der kommer videre og ud til lydbilledet.

The rock production

Side 7 af 8


Grundlæggende lydtekniker kursus

Eq Eq bliver indstillet på hver enkelt kanal. Her handler det om at finde det som lyder godt i instrumentet og trække det frem. Det gøres oftest ved at tage de dårlige lyde væk og kun skrue lidt op for det der lyder godt. Hvordan finder man de gode lyde? Erfaring hjælper til at man ved hvor der er behov for at skrue op for og ned i de forskellige frekvenser. Ellers er det vigtigt at bruge øret og høre efter hvornår det lyder godt. Her er det meget subjektivt hvad man kan lide og ikke lide. På en mikser er der normalt 3-4 forskellige knapper til at indstille Eqen. En knap til at indstille diskanten. En knap til at indstille mellemtonen. Til mellemtonen kan der være en knap hvor man kan bestemme præcis i hvilken frekvens man vil skrue op eller ned. En knap til at indstille bassen. På nogle miksere er der Low cut. Det er en knap hvor man kan fjerne frekvenserne under 80 Hz. Den sidder oftest lige over diskantknappen.

Opstilling De vigtigste punkter i forbindelse med opstillingen af et P.A. anlæg. Fronthøjtalere Fronthøjtalere i hver side af rummet. Eller på hver side af scenen hvis rummet er meget bredt. Mikrofonerne til solisterne er oftest de forreste på scenen, her er det vigtigt at de er bag ved fronthøjtalerne, da der ellers let kommer en hyletone. Det sker ved at lyden køre rundt fra mikrofon til mikser til højtalere til mikrofon. Når dette sker begynder det at hyle. Hvis man har aktive, altså højtalere med egen forstærke i, skal man sætte lydniveauet på højtaleren til det niveau som man max har behov for. Monitor Monitor skal være placeret så lyden kommer op til øret. Du har sikkert sæt at monitor altid står skrå, men nogle gange er de ikke skrå nok, så de peger lige op i benene, i stedet for op til hovedet som den skal. Hvis man kun har 2 Aux, altså monitorkanaler på mikseren og 4 monitor, så kan man parallelkoble monitor. Det vil sige at man sender lyden ind i monitoren og videre til den næste med præcis det samme signal. Der er en indgang og en udgang til dette i langt de fleste monitors.

Lydniveau Som lydtekniker har du meget magt. Magten som man har, kan man bruge og misbruge. Du kan som lydmand til en lovsangsaften, styre om du får folk med eller ej. Det er vigtigt ikke at begynde på et for højt niveau, men et niveau hvor folk kan høre sig selv. Efter folk er kommet med og synger med kan man skrue op hvis det passer ind og der skal være gang i den.

The rock production

Side 8 af 8

Grundkursus i lyd  

Et grundkursus i det at styre og opstille lyd

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you