Page 1

Feel the Heat In dit nummer

Clubblad Mercury Club Nederland Jaargang 3 Nummer 1 Januari / Februari / Maart 2009

Voorwoord

Voorwoord

1

Seizoensopening “meerdaagsecruise”

3

Verjaardagen

7

Towncarstory

8

Promotiemateriaal (merchandising)

8

Openingscruise seizoen 2009

9

Mercury Forums

10

3rd Lincoln meets Mercury

11

Contributie 2009

13

Clubpas 2009

13

Kidspagina

14

Verslag All American Sunday 21 september 2008

15

Cruise en gezamelijk bezoek aan All American Sunday 20 September 2009

17

De geschiedenis van Mercury…… De Villager

18

Voor jullie ligt alweer de eerste uitgave van de derde jaargang van ons clubblad. Zo aan het begin van het jaar is het de tijd om terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te blikken naar het komende jaar. Nieuwjaarsreceptie

You Tube

20

En zeker in het begin van het jaar is het de periode van de nieuwjaarsrecepties, zo ook bij onze club onze nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op zondag 11 januari 2009, ten tijde dat deze uitgave in jullie mailbox valt hebben jullie inmiddels hierover alle informatie ontvangen en heb ik hopelijk vele positieve reacties binnen gekregen van de leden die zich hebben aangemeld voor de nieuwjaarsreceptie.

E-Mail

20

Terugblik

2nd Cruise of the Season “Drive the Target”

21

Forum

23

Flyers

23

Puzzel

24

Oplossing vorige puzzel

24

Evaluatieseizoen 2008

25

Mercs on Route

27

Shop and Greet Nieuwjaarsreceptie / Borrel

40

Twaalf vragen aan ……… Bram Pater

42

Sluitingsdata Copy

42

Meet the Mercs at……….

43

Huishoudelijk reglement

45

Rode Kruis Rally 2009

46

Interessante websites

46

April 2012

46

All Mercs Goes Cruising

47

Update Feel the Heat

49

Nieuwsbrief 1 / 2007

51

Cruise en gezamenlijk bezoek aan de King Cruise

54

Overige meetings

55

PR Werkzaamheden

56

T-shirt

57

Ledenlijst

57

Reacties Feel the Heat

57

Agenda 2009

58

Tot slot

59

Colofon

59

Als ik terugkijk op het afgelopen jaar en dan met name naar het cruising seizoen denk ik persoonlijk dat we veel last gehad hebben van de extreem hoge brandstofprijzen welke wij afgelopen zomer in Nederland gehad hebben en dat de opkomst bij de diverse meetings daardoor wat aan de lage kant was. Helaas hebben we ook enkele meetings moeten afblazen mede door dezelfde oorzaak ben ik bang voor en ook de druk die de maatschappij tegenwoordig met zich mee brengt, de meetings welke we gehad hebben daar kijk ik met volle tevredenheid op terug ondanks dat we af en toe een wat lagere opkomst hadden dan ik vanuit het eerste seizoen gewend was, waren deze meetings in mijn ogen allemaal geslaagd, en ik heb ze stuk voor stuk beleefd als gezellige dagen. Zaterdagen Op de agenda van het afgelopen jaar stonden ook enkele meetings en dergelijke gepland op de zaterdag, maar ben er wel achter gekomen dat de zaterdag binnen onze club niet echt een geschikte dag is om wat te organiseren.

Uit de aanmeldingen of eigenlijk meer uit de afmeldingen is gebleken dat het voor veel van de leden van onze club, de zaterdag of een gewone werkdag is of dat men andere verplichtingen heeft. Wat dat betreft was onze eerste nieuwjaarsborrel cq nieuwjaarsreceptie welke we wel op een zaterdag georganiseerd hadden een uitzondering, al met al hadden we hier toch snel een 18 deelnemers aan. Zondagen Om eventuele meetings en andere zaken die wij binnen onze club organiseren van te voren wat meer kans van slagen te geven en zeker gezien het feit dat gebleken is dat de zaterdag geen echte optie is voor onze club hebben we voor wat betreft de meetings en overige zaken welke we in het jaar 2009 organiseren besloten, tijdens de algemene ledenvergadering deze op de zondagen te plannen. Het zou natuurlijk kunnen dat we leden binnen onze club hebben die hier principieel bezwaar tegen maken, dat hoor ik dan graag van deze leden zodat we dat mee kunnen nemen naar de volgende algemene ledenvergadering. (welke hoogstwaarschijnlijk ook op een zondag georganiseerd gaat worden) Zodat we dan kunnen gaan bekijken hoe we hier verder mee om moeten gaan in de toekomst en dan heb ik het in principe voor het seizoen 2010. Meetings 2009 Voor het seizoen 2009 hebben we al diverse meetings gepland en voorlopig op de agenda geplaatst, in deze uitgave kunnen jullie zien hoe het seizoen qua meetings er uit komt te zien. Opkomst Zoals ik al eerder aangegeven heb was de opkomst van de diverse evenementen ten opzichte van het jaar ervoor minder

groot, maar als we het procentueel gewijs gaan bekijken en tegen het aantal leden bekijken dan was het op zich eigenlijk helemaal niet slecht, ik heb voorbeelden gehoord van verenigingen met enkele honderden leden welke bij een meeting ook slecht enkele tientallen leden treffen, alleen valt het binnen onze club natuurlijk wat meer op. Afscheid genomen. Aangezien we een autoclub zijn, en auto’s nu éénmaal nog wel eens verwisselen van hun eigenaren, hebben we ook aan het einde van dit seizoen afscheid moeten nemen van enkele leden, dit is geen schrikbarend beeld dit hadden we vorig jaar ook en uiteindelijk hebben er zich door het jaar heen ook weer diverse nieuwe leden gemeld. Van de volgende leden hebben we afscheid genomen, Maarten van Calcar heeft zijn lidmaatschap opgezegd omdat hij zijn Mercury verkocht heeft, en hij niet denkt dat er in de toekomst snel weer een Mercury bij hem voor de deur komt te staan. Marcel Barriel heeft zijn lidmaatschap opgezegd omdat hij ook niet meer in het bezit is van een Mercury, hij is inmiddels de trotse eigenaar van een Lincoln en heeft zich zowel bij de Lincoln Club Nederland als de Nederlandse Chapter van de Amerikaanse Lincoln club aangemeld, hem zullen we in de toekomst zeker nog wel tegenkomen. Ook hebben we afscheid genomen van Jordi Timmer, hij heeft zijn Capri verkocht omdat hij van baan is veranderd en dat bij zijn nieuwe baan een auto van de zaak hoorde. Deze oud leden hebben aangegeven geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid van het buiten gewone lidmaatschap.

1


Voorwoord vervolg Nieuwe leden werven.

Seizoen 2009

Forum

Zoals gezegd hebben aan het einde van het jaar 2007 en het begin van 2008 ook van enkele leden afscheid genomen en uiteindelijk als we het ledenaantal rond de datum van de ledenvergadering met elkaar vergelijken was er een stijging het ledenaantal te zien.

Tot zover even het seizoen 2009, ten tijde dat ik dit artikel schrijf kan (15 december 2008) zijn er diverse leden bezig met het één en ander te regelen voor de meetings en de evenementen welke er op het programma staan, tegen de tijd dat deze uitgave klaar is voor verzending zal ik van diverse zaken wat meer informatie hebben en dat kunnen jullie dan ook lezen verderop in deze Feel.

Zoals de meeste hopelijk in hun mailbox hebben kunnen lezen heb ik op het afgesloten gedeelte van ons forum een topic geopend over ons clubblad, ik hoop dat er hier een discussie gaat ontstaan en dat er diverse opmerkingen, aanmerkingen aanvullingen en ideeën worden gespuid zodat we mogelijk in de toekomst een blad kunnen uitbrengen welke nog meer aansluit bij de wensen van de leden, al zal het natuurlijk moeilijk zijn om iedereen overal in tevreden te stellen.

We zullen aan het begin van dit jaar net zoals vorig jaar wel even een dipje hebben in het totale ledenaantal van de club maar ik ben ervan overtuigd dat we net zoals het afgelopen jaar het ledenaantal weer terug kunnen brengen naar de stand van november 2008. Ik wil hierbij wel aangeven dat het niet te doen is om de kwantiteit van de club maar puur om de kwaliteit hierbij bedoel ik we hoeven geen club te worden van honderden leden, we streven er aan alle kanten naar een gezellige club te zijn voor en door de leden, waarbij persoonlijk contact nog de normaalste zaak van de wereld is. Maar om nou te voorkomen dat het ledenaantal blijft krimpen en uiteindelijk een keer op een punt uitkomt waarbij het bijna niet meer verantwoord is om als club door te gaan, al zie ik dat persoonlijk niet snel gebeuren, zullen we wel wat meer met z’n allen onze club bij potentiële leden moeten promoten om toch te zorgen dat we het leden aantal een beetje gelijk houden, en een kleine groei in het ledenaantal kan ook geen kwaad, we hebben nu eenmaal geen merk waarvan je er op elke straathoek er één van ziet staan, naar mijn mening gelukkig niet. Eén van de meetings waar we het afgelopen jaar goede zaken hebben gedaan qua nieuwe leden was de eerste Meets the Mercs at Caddys waarbij we twee nieuwe leden hebben mogen begroeten, zowel de winnaar van de Mooiste Mercury van Nederland 2008 (Johnny Molenaar) als de derde prijs (Frits de Vree) hebben zich naar aanleiding van deze meeting bij onze club aangemeld. Maar dat hebben jullie in één van de vorige uitgave van de Feel inmiddels kunnen lezen, waarbij we jullie ook altijd op de hoogte blijven houden van de nieuwe leden. Dit ondanks de wat lage opkomst van onze eigen clubleden, ik hoop zeer zeker tijdens de tweede meets the mercs at meerdere leden te mogen begroeten zeker gezien de PR waarde van deze meeting, over de tweede meets kunnen jullie verderop in deze uitgave meer lezen. Persoonlijk denk is als we met z’n allen wat meer onze club promoten dat we er met elkaar voor kunnen blijven zorgen dat onze club een gezonde basis blijft houden.

Algemene Ledenvergadering Zoals hopelijk bij alle leden bekend hebben wij op zondag 14 december 2008 onze tweede algemene ledenvergadering gehouden. De opkomst was wat aan de lage kant, als gevolg van ziektes en mensen die moesten werken en andere verplichtingen hadden, maar het was naar mijn mening een zeer vruchtbare vergadering, en niet alleen naar mijn mening zondagavond 14 december ben ik gebeld door Branko en die dacht er op precies dezelfde manier over. Mede door deze vergadering denk ik dat we aan de vooravond staan van een geweldig en gezellig seizoen, en dat we de toch wat tegen vallend seizoen 2008 ten opzichte van de opkomst en de weinige reacties van de leden al snel weer zullen vergeten, en vol goede moed aan het nieuwe jaar gaan beginnen.

Verder in deze uitgave In deze uitgave vinden jullie naast de informatie over de meetings en evenementen van het seizoen 2009, ook een artikel van Arie de Groot welke de All American Sunday in Wognum bezocht heb, uiteraard treffen jullie alle gebruikelijke artikelen weer aan aangevuld met enkele andere artikelen. Nieuw in deze uitgave is dat er bij de jarigen een e-mail adres vermeld staat dit was uit de vergadering naar voren gekomen, waarbij men aangaf het leuk te vinden om de leden die jarig zijn een mailtje te kunnen sturen om deze te feliciteren, tevens vinden jullie enkele nieuwe artikelen. Tot slot

Vanaf deze plaats wil ik dan ook de deelnemers aan de algemene ledenvergadering heel hartelijk bedanken voor hun inbreng en inzet tijdens deze vergadering en het was kan ik inmiddels wel zeggen weer echt een samenkomst van de Mercury Club Nederland qua gezelligheid, want daar wil ik ook alle deelnemers welke het afgelopen jaar een één van de meetings hebben deelgenomen voor bedanken we hebben naar mijn mening echt een zeer gezellige club en we kunnen inmiddels wel spreken van de echte Mercury Gezelligheid.

Wens ik iedereen en zijn naasten de allerbeste wensen toe voor het komende jaar en dat we maar mogen gaan genieten van een Cruising 2009 Hopelijk tot ziens op de nieuwjaarsreceptie of één van de andere meetings van de club. En last but not least veel leesplezier bij de eerste uitgave van de derde jaargang van ons clubblad. Groet and keep on Cruising,

Wij als bestuur proberen dit jaar de notulen eerder naar jullie toe te sturen via de mail, we trachten dit in één van de eerste drie maanden van het jaar voor elkaar te krijgen, aangezien het bestuur eerst de statuten goed moet keuren zal er tenminste één bestuursvergadering aan vooraf moeten gaan.

Jeroen

Naast de statuten zullen jullie ook een huishoudelijk reglement toegestuurd krijgen, met daarin enkele afspraken welke we gemaakt hebben tijdens de algemene leden vergadering. Ook zullen in deze uitgave enkele zaken behandelen welke tijdens de algemene ledenvergadering naar voren gekomen zijn, zodat de leden die niet aanwezig waren tijdens de vergadering van deze zaken op de hoogte gesteld worden.

2


Seizoensopening “Meerdaagse Meeting” Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering is er besloten dat we dit jaar opnieuw gaan proberen om het cruising seizoen gezellig met elkaar te openen doormiddel van een meerdaags evenement zodat we aan het begin van het seizoen wat meer tijd met elkaar kunnen doorbrengen en met elkaar weer eens van de echte Mercury Gezelligheid kunnen gaan genieten. Voor deze meerdaagse meeting waren er twee ideeën naar voren gekomen welke beide besproken zijn, en er is gekozen om voor dezelfde optie te gaan welke we ook in de planning hadden voor de eerste meerdaagse meeting, welke om verschillende redenen uiteindelijk niet is door gegaan, nu zal niet iedereen meer weten wat dit was en ook voor de leden die in het jaar 2008 lid geworden zijn weten niet wat dit was dus we zullen het één en ander even uit een zetten.

Wij bieden een full-service hotel met inbegrip van gratis Wi-Fi internet access. Sommige kamers hebben zelfs een flatscreen televisie en de kamers worden dagelijks schoongemaakt. Een buffet ontbijt wordt geserveerd in onze klassieke ontbijtruimte, en in onze gezellige bar kunt u genieten van een hapje of een complete maaltijd. Ons restaurant en het terras staat tot uw beschikking. In het centrum van Retie, u kunt ook een maaltijd in de Passe-Vite bistro. Wil je een aantal sporten, kunnen wij u een tennisbaan, tafeltennis en minigolf. U kunt ook wandelen en fietsen. In ons huis is er de kinderspeelplaats ook.

De datum is wel afhankelijk van de beschikbaarheid van de locatie. De locatie: De locatie welke wij op het oog hebben is: Corsendonk Hotels- Eurovillage Ardennes De Linde Kasteelstraat 67 B-2470 • RETIE België Kijk voor meer informatie over deze locatie ook eens op hun website welke je kan bezoeken op de volgende link: www.delinde.be

Hotel Corsendonk De Linde is gelegen in Retie, die ligt op 10 km van Turnhout, omgeven door natuur en biedt alle mogelijkheden voor alle soorten reizigers tegen een redelijke prijs. Alle 64 geluidsdichte kamers zijn onlangs gerenoveerd en bieden alle gemakken is voorzien. Elk van de kamertypes bieden verschillende mogelijkheden en is geschikt voor maximaal 5 personen.

Uiteraard zijn dit alleen de kosten voor het arrangement, de kosten voor de brandstof, de persoonlijke uitgaven en de lunches enz. komen hier nog bij.

We kunnen het ons zeer goed voorstellen dat de kosten vrij hoog zijn om in eenmaal te voldoen, we willen dan ook de mogelijkheid bieden aan de leden die hier behoefde aanhebben om de betaling van het arrangement te spreiden over enkele maanden we denken hierbij dan aan de volgende constructie,

Arrangement: De keuze voor dit hotel is mede en eigenlijk hoofdzakelijk gevallen voor het arrangement welke dit hotel aanbied, dit arrangement een zogenaamd motorweekend hadden we voor de eerste meerdaagse meeting ook op het oog en kan ook worden geboekt door autoclubs, dus degene die geen motorrijbewijs hebben hoeven niet even snel een motorrijbewijs te halen.

Bij het gebruik van een tweepersoonskamer, met een bezetting van twee personen: € 47,50 per persoon te betalen in begin februari € 47,50 per persoon te betalen in begin maart € 47,50 per persoon te betalen in begin april Hierbij er wel vanuit gaande dat de prijs voor het arrangement nog hetzelfde is als op de website vermeld staat.

Wat houdt dit arrangement in: Het is een arrangement van twee nachten, en we krijgen bij dit arrangement het volgende aangeboden: -

Twee overnachtingen Tweemaal een ontbijtbuffet Tweemaal diner Tweemaal een drankenforfait allin van 18.00uur tot 1.00 uur. (uitgezonderd sterke dranken, welke we wel mee mogen nemen en dan ter plaatse worden uitgeschonken, mocht hier eventueel behoefte aan bestaan)

Voor de leden die alleen deelnemen aan deze meeting zullen de kosten dan als volgt zijn: € 62,50 per persoon te betalen in begin februari € 60,00 per persoon te betalen in begin maart € 60,00 per persoon te betalen in begin april

Kosten:

Uiteraard is dit slechts een voorstel andere constructies kunnen ook besproken worden, om de kosten te drukken zal er geen annuleringsverzekering worden afgesloten, dit houdt in dat als men zich opgeeft men ook daadwerkelijk verzocht wordt de kosten te voldoen en de ingelegde gelden niet worden terug betaald indien men op het laatste moment besluit toch niet deel te nemen aan deze meeting, tenzij wij als bestuur met de locatie kunnen regelen dat we de kosten niet hoeven te voldoen voor de niet afgenomen arrangementen.

De kosten voor dit arrangement zijn volgens de website van het hotel € 142,50 per persoon, en er geldt hier wel een toeslag voor een éénpersoonskamer van € 40,00

Het is ook mogelijk om de kosten in eenmaal te voldoen, de uiterste betaaldatum zal zodra wij hierover meer informatie hebben van de locatie aan de deelnemers worden kenbaar gemaakt.

De prijs is wel onder voorbehoud, indien er voldoende belangstelling voor bestaat zal het bestuur contact opnemen met de locatie en deze prijs verifiëren.

De eventuele boeking en administratiekosten zullen door de club worden betaald.

Het grote voordeel van dit arrangement vinden we dat afgezien van de lunch en consumpties overdag, we alles inclusief hebben voor één prijs, en dat we voor de avonden ook overal vanaf zijn wat dat betreft, en we denken hierdoor een zeer gezellig weekend te kunnen aanbieden. Hieronder een stukje welke ik van het internet we hebben gevonden op internet:

Daarnaast kunnen we nog een korting krijgen van 4% op dit arrangement indien we met een groep gaan die groter is dan 25 personen.

Gespreide betaling:

Datum van de meeting: Als datum voor deze meeting hebben we gekozen voor het weekend van 17 april, deze datum valt precies tussen de paasvakantie en de meivakantie en we hopen hiermee de eventuele plannen van de leden niet de dwarsbomen.

Dit lijkt een hele hoop geld maar gezien het geen er geboden wordt waren de aanwezige leden tijdens de vergadering er unaniem over eens als je dat tegen de prijs afzet dat het een zeer mooi arrangement is, welke zeker niet te duur is.

3


Seizoensopening “Meerdaagse Meeting” Reisverzekering Aangezien er veel mensen tegenwoordig een doorlopende reisverzekering hebben zal er door de club in principe geen reisverzekering worden afgesloten, en dienen de deelnemers zelf voor een reisverzekering te zorgen, indien blijkt dat er onder de deelnemers behoefde bestaat een collectieve reisverzekering bestaat zal het bestuur hierna informeren, we verzoeken de deelnemers dit bij het aanmelden kenbaar te maken.

(vervolg)

Als we deze dag geen last hebben van al te veel opstoppingen zullen deze deelnemers rond 15.00uur aankomen bij: Mc Donalds / AC Restaurant & Hotel Meerkerk Energieweg Hoogblokland (afrit 25 A27)

Vrijdag 17 april 2009 Aangezien we er een gezellig weekend voor de club van willen maken willen we op deze dag via verschillende verzamelplaatsen langzaam afzakken naar de locatie. Wij denken dat het wel zo gezellig is om achter elkaar aan te rijden naar de locatie in plaats van elkaar daar te ontmoeten, uiteraard is men niet verplicht om naar een verzamelplaats te gaan iedereen kan er ook voor kiezen om rechtstreeks naar de locatie te gaan.

Voor de leden uit Zuid Holland en de omgeving Rotterdam hebben we gekozen voor de volgende verzamelplaats:

Verzamelplaats Amersfoort Voor onze leden uit het midden van het land en het noorden enz. hebben we gekozen voor de volgende locatie om te verzamelen: Mc Donalds Maanlander 30 Amersfoort (afrit 13 A1) (voor de leden van het eerste uur dit is de Mc Donalds waar de allereerste cruise van onze club van start ging.)

Verzameltijd: 14.15 uur Het is de bedoeling dat de deelnemers die ervoor kiezen hier te verzamelen om 14.30 uur vertrekken in de richting van Hoogblokland / Meerkerk

-

A 1 richting knooppunt Hoevelaken A28 richting Utrecht A 27 richting Breda Afrit 25

Als we deze dag geen last hebben van al te veel opstoppingen zullen deze deelnemers rond 15.05 uur aankomen bij:

Voor onze leden uit de provincie Noord Holland hebben we gekozen voor de volgende locatie om te verzamelen: Mc Donalds IJdoornlaan 1001 Amsterdam (S114) Verzameltijd: 14.00 uur Het is de bedoeling dat de deelnemers die ervoor kiezen hier te verzamelen om 14.15 uur vertrekken in de richting van Hoogblokland / Meerkerk Route: -

Als we deze dag geen last hebben van al te veel opstoppingen zullen deze deelnemers rond 15.55 uur aankomen bij:

Verzamelplaats Dordrecht

Route: -

Verzamelplaats Amsterdam

A 27 richting Breda A 58 richting Tilburg Afrit 11

Mc Donalds Mina Krusemanweg 4 Tilburg (Afrit 11 A58)

Indeling van het weekend Om het even over iets anders te hebben dan alleen het kostenplaatje zullen we een overzicht geven hoe wij dit weekend voor ogen hebben, zodat er ook te zien is wat men nu eigenlijk kan verwachten voor hun geldt.

Route: -

Mc Donalds / AC Restaurant & Hotel Meerkerk Energieweg Hoogblokland (afrit 25 A27) Verzamelplaats Meerkerk De deelnemers van de verzamelplaatsen Amsterdam en Amersfoort zullen bij Meerkerk verzamelen, ook kunnen hier de leden zich bij de stoet voegen die uit de omgeving komen van Meerkerk. (zie bovenstaande locatie)

Mc Donalds Rijksstraatweg 32 Dordrecht (afrit 20 / A 16) Verzameltijd: 15.00 uur Het is de bedoeling dat de deelnemers die ervoor kiezen hier te verzamelen om 15.15 uur vertrekken in de richting van Tilburg. Route: -

A16 richting Breda A27/A58 richting Tilburg Afrit 11

Als we deze dag geen last hebben van al te veel opstoppingen zullen deze deelnemers rond 15.50 uur aankomen bij: Mc Donalds Mina Krusemanweg 4 Tilburg (Afrit 11 A58) Verzamelplaats Tilburg Dit is de laatste verzamelplaats van de heenweg van deze dag, hier komen de deelnemers van de overige verzamelplaatsen samen. Als verzamelplaats hebben we gekozen voor de bovenstaande Mc Donalds. En dan is er koffie………….. De deelnemers aan deze meeting krijgen hier van de club wat te drinken aangeboden, en we zullen hier een korte tussenstop houden om de deelnemers de gelegenheid te geven alvast wat bij te praten enz. enz.

We willen hier zo rond 15.15 uur gaan vertrekken in de richting van Tilburg.

A10 A2 richting Utrecht A 27 richting Breda Afrit 25

4


Seizoensopening “Meerdaagse Meeting”

(vervolg)

Mercury’s Goes to Belgium

Fillingstation

We zullen vanaf de Mc Donalds in Tilburg rond 16.30 uur vertrekken in de richting van Retie:

Nadat we het eerste gedeelte van de cruise gereden zullen we rond 12.50 uur aankomen bij:

Route: -

The Filling Station Tournebride 53 Lanaken

N630 richting Poppel / Turnhout N12 richting Weelde N118 richting Arendonk N118 richting Retie

Als we deze dag geen last hebben van al te veel opstoppingen zullen deze deelnemers rond 17.10 uur aankomen bij:

Dit is een Amerikaans restaurant, we zullen hier stoppen voor de lunch (uiteraard voor eigen kosten) kijk voor meer informatie over dit restaurant (DINER) op www.fillingstation.be Tweede gedeelte van de cruise

Corsendonk Hotels- Eurovillage Ardennes De Linde Kasteelstraat 67 B-2470 • RETIE België Deelnemers per verzamelplaats: De deelnemers aan deze meeting worden verzocht wel even aan te geven of ze gebruik willen maken van de mogelijkheid om gezamenlijk te verzamelen, en van welke verzamelplaats men dan gebruik wenst te maken, dit om onnodig wachten op elkaar te voorkomen. Per verzamelplaats zal dan ook een vrijwillige coördinator worden verzocht die kijk of alle deelnemers daadwerkelijk aanwezig zijn voordat men vertrek, ook zal een lijst worden verstrekt aan alle deelnemers waarop staat wie waar zal verzamelen.

Nadat een ieder genoten heeft van zijn of haar lunch zullen we rond 14.00uur gaan vertrekken voor het tweede gedeelte van de cruise: Het tweede gedeelte van de cruise ziet er in grote lijnen als volgt uit: -

Vertrek vanuit Lanaken Veldwezel Beverst Stokrooie Heusden-Zolder

Wheel’s cafe Nadat we het tweede gedeelte van de cruise hebben gereden lijkt het ons leuk om met elkaar wat te drinken, we hebben hiervoor de volgende locatie op het oog:

Vrijdag 17 april vervolg Vanaf 17.10 uur inchecken Het is de bedoeling dat we dan om 18.00uur gezamenlijk gaan dineren en aansluitend gaan naborrel tot ……….. en er een gezellige avond met elkaar van gaan maken.

Wheel’s Cafe Terlamen 4 Heusden-Zolder (gelegen op het circuit Zolder) Dit is een Amerikaans themacafé voor meer informatie neem ook eens een kijkje op hun website welke je vind op www.wheelscafe.be.

Zaterdag 18 april Deze dag zullen we gaan beginnen met een ontbijt vanaf hoe laat dat kan dat weten we op dit moment nog niet maar dat zal of ter plaatse worden door gegeven of indien mogelijk in het informatiepakket worden vermeld welke de deelnemers toegestuurd krijgen. Cruising around in Belgium We willen deze dag een cruise gaan rijden door België welke we toepasselijk “Cruising around in Belgium” we hebben deze cruise in enkele delen opgedeeld om er een zo gezellig mogelijke dag van te maken. We zullen om 11.00uur gaan starten met de cruise. Eerste gedeelte van de cruise Het eerste gedeelte van de cruise zal er in grote lijnen als volgt uitzien: -

Vertrek vanuit Retie Mol Peer Bree Neerhoven Lanaken.

We zullen hier rond 15.00 uur aankomen, de deelnemers aan deze meeting krijgen hier een consumptie aangeboden van de club. Nadat we hier enige tijd gezellig met elkaar vertoefd hebben en van de Belgische gastvrijheid genoten hebben zullen we om 16.00uur gaan starten met het derde gedeelte van de cruise.

5


Seizoensopening “Meerdaagse Meeting”

(vervolg)

Derde gedeelte van de cruise: Het derde en laatste gedeelte van de cruise ziet er in grote lijnen als volgt uit: -

Vertrek vanuit Heusden / Zolder Beringen Meerhout Geel Retie

Mogelijk zullen we onderweg nog een extra stop inlassen, maar dat is net wat de deelnemers aan deze meeting willen, het is de bedoeling dat deze meeting voornamelijk voor de gezelligheid is en het saamhorigheid binnen de club, indien we geen extra stop inlassen zullen we rond 17.10uur aankomen bij De Linde

Back to Holland Cruise We zullen deze dag een cruise rijden welke opnieuw is opgedeeld in enkele delen, deze delen zijn zo gekozen dat een ieder op een voor zijn of haar ideale locatie ten opzichte van de woonplaats afscheid kan nemen, uiteraard is iedereen vrij om aan deze cruise deel te nemen men kan er natuurlijk ook voor kiezen om rechtstreeks vanuit Retie zijn of haar weg naar huis te vervolgen, maar ook is iedereen vrij om de gehele cruise mee te rijden tot aan het eindpunt van deze dag.

Vervolg zaterdag 18 april Het eerste gedeelte van de cruise We willen zo rond 18.00 uur weer gezamenlijk gaan dineren, en vervolgens deze cruise dag gezellig met elkaar afsluiten met een drankje tot……….

Nadat we hebben ontbeten en hebben uitgecheckt willen we om 11.00 uur gaan starten met het eerste gedeelte van de cruise. Het eerste gedeelte van de cruise gaat vanuit Retie in de richting van Vuren, waarbij de deelnemers uit bijvoorbeeld de omgeving van Rotterdam er voor kunnen kiezen om hun weg vanuit hier richting hun woonplaats te vervolgen, ook kan men er voor kiezen om gezellig verder mee te cruisen vanuit hier. Het eerste gedeelte van de cruise ziet er in grote lijnen als volgt uit: -

Vertrek vanuit Retie Turnhout Merkplas Baarle Hertog Baarle Nassau Alphen Molenschot Rijen Dongen Kaatsheuvel Waalwijk Oud Heusden Rijswijk Brakel Vuren

De Goudreinet Vuren Zoals eerder gezegd zullen we de eerste stop houden in Vuren, en wel bij: De Goudreinet Vuren Zeiving 11 in Vuren www.goudreinet.nl Gelegen aan de A 15 (Rotterdam-Nijmegen)

Zondag 19 april Aan alle leuke dingen komt een eind zegt men wel eens, en zo zal ook aan deze meerdaagse meeting een eind komen, maar om dit nou gelijk na het ontbijt te doen dat lijkt ons niet zo gezellig we willen de deelnemers aan deze meeting dan ook nog een programma aanbieden waaraan men kan deelnemen op deze dag, om het toch gezamenlijk af te sluiten. Hoe zien wij deze dag dan voor ons, nadat we ontbeten hebben zullen we uitchecken en gaan starten met een cruise welke we voor de gelegenheid de “Back to Holland Cruise” genoemd hebben.

We zullen hier als we niet al te veel last hebben van opstoppingen en dergelijke zo rond 13.15 uur aankomen. Deze locatie zullen we dan tevens gebruiken om de lunch te gebruiken, welke uiteraard voor eigen rekening is. Nadat we wat hebben gegeten en gedronken zullen we om 14.00 uur gaan starten met het tweede gedeelte van de cruise.

6


Seizoensopening “Meerdaagse Meeting” Tweede gedeelte van de cruise Het tweede gedeelte van de cruise gaat vanuit Vuren in de richting van Veenendaal, waar we opnieuw een tussenstop zullen houden. De route van het tweede gedeelte ziet er in grote lijnen als volgt uit: -

(vervolg)

Eindpunt van de Cruise en van de meeting Zoals eerder gezegd komen aan alle leuke dingen een eind. Als eindpunt voor deze cruise en de meeting is gekozen voor de volgende locatie: De Witte Bergen Rijksweg 2 in Eemnes (gelegen aan de A1)

Vertrek vanuit Vuren Heukelum Geldermalsen Erichem Buren Kesteren Rhenen Veenendaal

De Goudreinet Veenendaal Het tweede gedeelte van deze cruise zal eindigen bij: De Goudreinet Veenendaal Rondweg-West 256 in Veenendaal Gelegen aan de snelweg A12 (Den Haag – Arnhem) We zullen hier als alles goed loopt zo rond 15.15 uur aankomen.

We zullen hier zo rond 16.50 uur aankomen, dit restaurant is gelegen in de oksel van het knooppunt Eemnes, vanuit hier kan men gemakkelijk in alle richtingen zowel via de A 1 als de A 27 of de op een kleine 15 kilometer verderop gelegen A 28 de weg richting huis vervolgen. Uiteraard kunnen de deelnemers er ook voor kiezen om hier nog wat te nuttigen voor eigen rekening uiteraard. Seizoensopening. We hopen hierboven een klein beetje uiteen gezet te hebben hoe wij dit weekend voor ons zien, uiteraard kan er nog aan het programma gesleuteld worden.

We zullen hier een consumptie nuttigen welke de deelnemers aangeboden krijgen van de club, hierna kunnen de deelnemers er opnieuw voor kiezen hun weg naar hun woonplaats te vervolgen of mee te rijden aan het derde en laatste gedeelte van de cruise van deze dag. Derde en laatste gedeelte van de Cruise Het derde en laatste gedeelte van de Cruise gaat vanaf Veenendaal in de richting van Eemnes. De route van het derde en laatste gedeelte ziet er in grote lijnen als volgt uit. -

Vertrek vanuit Veenendaal Renswoude Scherpenzeel Woudenberg Leusden Amersfoort Soest Baarn Eemnes

Wij vinden het voornaamste dat we een gezellig weekend met elkaar doorbrengen en op deze wijze het seizoen op een in onze ogen waardige manier openen. Ook denken we doormiddel van dit weekend een start te kunnen maken aan een geweldig seizoen alweer het derde seizoen in het bestaan van onze club. Deelnemers Zoals altijd is deze meeting ook weer toegankelijk voor het gehele gezin, ongeacht of de partners en / of kinderen lid zijn van onze club. Het is echter wel een meeting welke exclusief wordt georganiseerd voor de leden van de club. Aanmelden

Indien mogelijk verzoeken wij de leden om toch uiterlijk eind januari even door te geven of men wenst deel te nemen aan deze cruise, zodat wij als bestuur rond deze periode een keer kunnen afreizen naar de locatie om het één en ander te gaan bespreken. Tijdsnood We kunnen ons voorstellen dat er wellicht leden zijn die niet in de gelegenheid zijn om het gehele weekend deel te nemen, maar het bijvoorbeeld wel leuk vinden om aan de cruise van de zaterdag of zondag deel te nemen, we willen deze leden de mogelijkheid bieden die bijvoorbeeld andere verplichtingen geen vrij kunnen nemen aan één van de twee cruises of aan beide cruises deel te nemen, deze leden worden ook verzocht dit even aan Jeroen door te geven, zodat deze leden de informatie welke hier betrekking op hebben toegestuurd krijgen, helaas zullen deze leden dan niet kunnen deelnemen aan het aangeboden arrangement welke De Linde aanbied. Tot slot Mocht het bovenstaande nog vragen en of opmerkingen opleveren stel deze dan en laat het geen belemmering zijn om niet deel te nemen aan deze cruise, jullie kunnen hiervoor altijd contact opnemen met Jeroen. Voor de deelnemers aan deze meeting zal er van te voren een informatiepakketje worden samengesteld, welke van te voren zal worden toegestuurd.

Verjaardagen De volgende leden zijn jarig in de maanden januari, februari en maart Zoals besproken in de vergadering hebben we van de namen van deze leden een link gemaakt naar hun e-mail adres. Nick Dijkman

21 januari

Regina van der Zeep

22 januari

Frank Toren

25 januari

Arie de Groot

4 februari

Anita Toren

28 maart

Wij willen iedereen vanaf deze dag alvast van harte feliciteren en wensen ze een hele fijne dag toe.

Zoals jullie zullen begrijpen zit redelijk wat werk aan de organisatie van een dergelijk evenement, maar we moeten ook rekening houden met de beschikbaarheid van het hotel, vandaar dat we de leden die aan deze meeting willen deelnemen verzoeken om zo spoedig mogelijk een reactie te geven aan Jeroen, zodat hij met de rest van het bestuur ondermeer achter de locatie kan aangaan.

7


Towncarstory Door : Branko Teuwen

In april 1997 solliciteerde ondergetekende bij Van Delden Limousine Service te Amsterdam. Na een korte proeftijd ging ik rijden in o.a. Chevrolet Caprice Classic, Mercury Grand Marquis LS, Lincoln Continental, Cadillac Fleetwood Broughham Stretch en diverse Chevrolet/GMC Limo Bussen, ja ja zoals de "A team" maar dan anders... Zo'n beetje medio 1998 viel mijn oog op een zojuist geleverde 1997 Lincoln Towncar Signature Series. Hij was een jaartje in bezit geweest van Harry de Winter, toendertijd directeur van IDTV. Op de een of andere manier kreeg ik al snel in de gaten, dat dit bijzondere voituur niet voor alle chauffeurs was weg gelegd. Vreemd genoeg werd de auto niet op gas gezet, en werd ie maar mondjesmaat ingezet. Overigens had ik geen klagen, mijn vaste dienstauto was toen een 1996 Mercury Grand Marquis LS, in baby blauw metallic. Inderdaad met de 4.6 V8 215 pk Police Interceptor van de Ford Crown Victoria. Totdat Peter, mijn baas met een voorstel kwam, "an offer I could'nt refuse".......of ik de 1e chauffeur van het Koninklijk Concert Gebouw Orkest wilde worden, en dat impliceerde het volgende: dienstauto: juist ja, de Towncar opdracht: hoofdzakelijk de chef dirigent van A naar B rijden.

En zo geschiedde... Repetities, concerten, belangrijke besprekingen, etc. Eigenlijk zat ik in die tijd meer in die auto te wachten, dan dat ik er daadwerkelijk mee heb gereden. Alle tijd om een instruktieboekje te lezen, en zodoende steeds meer informatie te verzamelen. Uiteindelijk in het tweede seizoen, werd het drukker: Maastricht, Brussel, Keulen, Frankfurt en ga zo nog maar even door. Buiten de stad was mijn dienstwagen dus de Towncar en in de stad reden we met een Mercedes E Class 2.0 TD automatic, ook niet verkeerd... Ergens had ik in die tijd, met name als ik stond te wachten, zoiets van: Hey, zo'n kar wil ik ooit wel eens rijden, maar dan prive...ach hou toch op man, zei het andere stemmetje, get a life sukkel, dat kan je toch niet betalen... Tot dat ik in 2000 mijn eerste serieuze Amerikaan kocht, een 1974 Lincoln Continental Mark IV.......oftewel: Buffalo Leer, Ford 7.5 liter V8, vetter dan vet...alleen helaas...twee deurs...daar had ik dus effe niet goed over na gedacht...niet te gebruiken als limo...helaas pindakaas.

In 2004 kocht ik de 1995 Mercury Grand Marquis LS waarmee ik tot eind september 2007 voornamelijk prive heb gereden, toen werd deze auto in mijn straat door een vrachtwagen uit BelgiĂŤ in elkaar gereden, hijs fijn. En zo zie je maar weer, ik was die Towncar allang vergeten, ik had em allang los gelaten, totdat mijn baas een zgn. bezemkarretje zocht voor onze autoloze chauffeurs. En hij zoiets had van: als jij em nou overneemt, dan blijft ie tenminste nog een beetje in de familie...en zodoende heeft ondergetekende zich ontfermt over het oudste paard van stal, zucht... Ik ga daar natuurlijk niet iedere dag in rond rijden, want dat kost moppies, gewoon af en toe:... "go in style...for a while" Alhoewel ik laatst met vrouw en kind naar Sneek ben gereden, en met 90 km met ingestelde cruise deed ie: 1 op 12 !!! goede morgen allemaal...ken ik effe vangen moppie? Laten we hopen dat deze auto oud mag worden bij mij voor de deur, O ja een oproep aan alle tom tom bezitters: "BY A MAP"

In 2003 kocht ik mijn eerste sedan: een 1983 Lincoln Towncar in erbarmelijke staat, met die auto ben ik met vrouw en kind in de greppel terecht gekomen op weg naar Wijk aan Zee, alle drukgroepen vielen uit, aiiiiiii...hup...exit Rooie Ben...afvoeren die hap...ajuuu parapluuu...auf Wiener Schnitzel...

hahaha

Keep on cruising Branko Teuwen

Promotiemateriaal (merchandising) Uit de ledenvergadering is naar voren gekomen dat mensen het wel leuk zouden vinden dat we wat meer merchandisingartikelen zouden hebben, zoals bijvoorbeeld een baseball cap en dergelijke, ook is er een vraag gekomen over bumperstickers, dit laatste zullen we binnen het bestuur verder gaan onderzoeken of het mogelijk is wat stickers te laten drukken voor een redelijke prijs. Wat betreft de overige merchandising zullen op korte termijn even geen stappen ondernemen, omdat we niet precies weten waar er vraag naar is en met welke aantallen we rekening moeten houden, dit doen we dus even uit financiĂŤle overwegingen, ik zal trachten door het komende seizoen heen een beetje inzicht te krijgen waar er vraag naar is en op welke aantallen we dan kunnen rekenen, mogelijk dat we dan in de toekomst inderdaad wat meer merchandisingartikelen kunnen aanschaffen. Voor de mensen die voor het komende seizoen het leuk vinden om wat te laten maken bijvoorbeeld bij Vistaprint of een ander soort bedrijf die kunnen dan contact opnemen met Jeroen, hij zal er dan voor zorgen dat er een logo jullie kant op komt die jullie hiervoor kunnen gebruiken.

Wij gaan er hierbij wel vanuit dat het logo van onze club alleen gebruikt gaat worden, waarvoor deze is ontworpen, ik bedoel hier eigenlijk mee dat een logo van de club niet op bijvoorbeeld een T-shirt of iets dergelijks wordt geplaatst waarbij bijvoorbeeld ook een aanstootgevende of op een andere wijze kwetsende tekst vermeld staat, dus kortom het is niet de bedoeling dat onze club in verlegenheid gebracht wordt door de reclame-uitingen en uitingen een enkel clublid, maar ik vermeld dit alleen maar, hier ben er persoonlijk niet bang voor dat dit ook daadwerkelijk voor zou komen, tenminste dat kan ik me niet voorstellen voor zover ik de leden ken. Mochten er onder de leden mensen zijn die zich willen inzetten voor de merchandising en wat meer informatie wat dat betreft willen inwinnen zodat we ook weten indien we besluiten over te gaan op merchandising via de club dan houden wij ons als bestuur van harte aanbevolen, dit geldt ook voor adressen waar men tegen een redelijke prijs kleine aantallen weerbestendige en weervaste (bumper) stickers kan drukken, ik denk dat we het dan over een aantal van een kleine 50 stickers hebben.

Om een voorbeeld te geven zelf heb ik het afgelopen jaar een baseball cap laten drukken bij Vistaprint, alleen adviseer ik jullie niet indien jullie ook hiertoe besluiten om de pet in het zwart te nemen, het lijkt dan net alsof de pet al diverse malen is uitgewassen. Maar misschien zijn er natuurlijk wel mensen die dit wel mooi vinden, die keuze is dan geheel aan hun.

8


Openingscruise van het seizoen 2009 Nadat we halverwege april het seizoen hopelijk op een geweldige wijze tijdens de meerdaagse meeting hebben geopend, zullen we het cruising seizoen ook officieel gaan openen met een cruise.

Tevens zullen we een routebeschrijving mailen naar het Veerhuis in Bokhoven, voor degene die besluiten rechtstreeks naar deze locatie te rijden.

We hebben deze cruise op de volgende datum in de planning staan: Zondag 24 mei 2009 De cruise Deze cruise willen we wat speciaals doen, omdat het de eerste cruise van het jaar is, en dat we dan het cruisingseizoen gaan openen. Deze cruise is uit vijf gedeeltes opgebouwd. 1ste Gedeelte verzamelen en gezamenlijk koffie drinken of iets dergelijks. 2de Gedeelte cruisen naar eerste stop 3de Gedeelte gezamenlijk stoppen en wat eten en/of drinken in een toepasselijke locatie. 4de Gedeelte cruisen naar het eindpunt 5de Gedeelte gezamenlijk deze dag afsluiten doormiddel van een etentje.

Eerste gedeelte van de Cruise

We kunnen hier van +/- 12.45uur tot 14.30 uur genieten van de Belgische gastvrijheid.

Om 11.00 uur zullen we gaan starten met het eerste gedeelte van de cruise van deze dag, aangezien dat het de openingscruise zal de cruise wat groter zijn dan jullie normaal van ons gewend zijn, dit heeft ook te maken met hetgeen we willen gaan aanbieden deze dag.

Uiteraard is de locatie wel onder voorbehoud van de openingstijden van de locatie en of de locatie nog bestaat, de gegevens die wij gebruik hebben hiervoor komen van hun internetsite welke we rond september 2009 hebben bezocht.

We vertrekken vanuit Bokhoven en de route zal er in het kort als volgt uit zien:

Maar dit geldt voor alle locaties welke wij aandragen bij de meetings, zeker gezien de tijd waarin we nu leven.

We zullen door of langs de volgende plaatsen en plaatsjes komen:

Tweede gedeelte van de Cruise

Verzamelpunt We hebben voor het volgende verzamelpunt gekozen: Café en Partyboederij “Het Veerhuis” Bokhovense Maasdijk 12 5221 BP te Bokhoven (gelegen in de buurt van Den Bosch) Voor meer informatie verwijzen wij jullie naar de internetsite: www.het-veerhuis.nl Het is de bedoeling dat we hier gezamenlijk koffie gaan drinken. (De koffie wordt door de club aangeboden) Hier worden ook de routeboeken uitgedeeld voorde cruise van deze dag. Bij mooi weer kunnen we hier heerlijk op het terras met elkaar zitten Deze locatie is ons geattendeerd door Pieter Ouborg, welke hier de tussenstop zou gaan houden tijdens de cruise die hij uitgezet had en op het laatste moment geen doorgang vond. We zijn toen met Pieter naar deze locatie gereden en het is in mijn ogen een geweldige locatie, zeker als we het weer mee hebben. Het is de bedoeling dat we hier verzamelen tussen 10.00uur en 10.30 uur We zullen hier vandaan vertrekken op 11.00uur Omdat het mogelijk wat moeilijk te vinden is zullen we tussen 9.30 uur en 9.45 uur verzamelen bij de Mc Donalds in Waardenburg, gelegen aan de A-2 waar vandaan we dan naar deze locatie zullen gaan rijden. We zullen hier om 9.45 uur vertrekken. De deelnemers worden wel verzocht van te voren even door te geven van welke verzamelplaats ze gebruik gaan maken, dit om onnodig wachten te voorkomen.

• • • • • • • • • •

Vlijmen Helvoirt Oisterwijk Spoordonk Middelbeers Vessem Knegsel Eersel Bergeijk Via de N69 rijden we dan België binnen Neerpelt

We zullen vanaf de Rodeo Saloon om 14.30 uur vertrekken voor het tweede gedeelte van de cruise. We vertrekken vanuit Neerpelt en de route zal er in het kort als volgt uit zien: We zullen door of langs de volgende plaatsen en plaatsjes komen

Het eerste gedeelte van de cruise zal voornamelijk door de provincie Noord Brabant voeren, en zoals jullie inmiddels gewend zijn, zullen we geen snelwegen opnemen in de route van deze cruise, omleidingen uitgesloten uiteraard.

• • • • • • • • • •

In Neerpelt houden we de eerste stop We zullen hier om ongeveer 12.45 uur aankomen.

• • •

Het eerste gedeelte van de route is +/78km lang. Tussenstop / Lunch Voor de tussenstop hebben we gekozen voor de volgende locatie: Rodeo Grill Restaurant Hamonterweg 142 3910 te Neerpelt (België) Voor meer informatie verwijzen wij jullie naar de internetsite: www.saloon-rodeo.be Hier kan een ieder wat eten en / of wat drinken uiteraard voor eigen rekening.

Overpelt (België) Lommel (België) Gompel (België) Mol (België) Hodonk (België) Dessel (België) Retie (België) Oud Turnhout (België) Turnhout (België) Baarle Hertog / Baarle Nassau Alphen Riel Tilburg

Het tweede gedeelte van de cruise gaat voor een groot gedeelte door België, de deelnemers dienen hier wel rekening mee te houden. (Groene kaart / paspoort) In Tilburg zal het eindpunt zich bevinden waar het de bedoeling is dat we deze dag zullen gaan afsluiten. Het tweede gedeelte van de cruise is +/83 km lang en zal een kleine 2 uur in beslag nemen. Naar gelang hoe snel het één en ander allemaal gaat zullen we tijdens het tweede gedeelte van de cruise nog ergens een tussenstop houden, dit omdat we pas vanaf 17.00uur terecht kunnen bij de locatie van het eindpunt.

9


Openingscruise van het seizoen 2009

(vervolg)

Eindpunt We hebben gekozen voor het volgende eindpunt, waar we deze dag kunnen gaan afsluiten doormiddel van een etentje (uiteraard tegen eigen kosten) The 7Hill Ranch Zevenheuvelenweg 30 5048 AN • Tilburg Voor meer informatie neem een kijkje op hun website www.7hillranch.nl We willen hier rond 17.00 uur aanwezig zijn om gezien de tijd de dag toch een beetje op tijd te kunnen afsluiten. We kunnen hier bijvoorbeeld van het volgende arrangement gebruik maken: 3 uur onbeperkt dineren met ijs en drank de kosten hiervoor waren in september 2008 volgens de website van dit bedrijf € 35,- voor volwassenen per persoon.

Maar we gaan er niet vanuit dat we tijdens deze cruise introducés zullen hebben en dat we weer een dagje van de echte Mercury Gezelligheid kunnen gaan genieten. Naam voor deze cruise en flyer Ik heb nog geen naam voor deze cruise, wellicht weten jullie een leuke en pakkende naam voor deze cruise, en het zou dan helemaal mooi zijn als er ook nog iemand is die er een mooie flyer voor kan ontwerpen, waarop uiteraard staat Members Only, zodat we deze op onze website kunnen plaatsen, en op deze wijze via deze cruise net weer een beetje extra PR hebben. Aanmelden voor deze cruise. We begrijpen dat het nu nog vrij vroeg in het jaar is om door te geven of men wel of niet wil of kan deelnemen aan deze cruise, maar aangezien er toch wel wat organisatie aan deze cruise zit, waaronder het een keer van te voren rijden, daarom zullen we rond halverwege februari begin maart een mailing de deur uitdoen waarin we een ieder vragen om zo spoedig mogelijk door te geven of men er wel of niet bij is. Tevens wordt men dan verzocht om aan te geven of men van de mogelijkheid gebruik wenst te maken om na afloop bij The 7 Hill Ranch wil blijven eten, zodat we dan eventueel kunnen reserveren bij dit restaurant zodat we er niet naast grijpen. Het is uiteraard niet verplicht om na de cruise te blijven eten, men kan er ook voor kiezen om alleen aan de cruise deel te nemen.

Als we dan van deze mogelijkheid gebruik maken dan zullen we rond 20.00uur wegrijden van deze locatie en dan kunnen we al dan niet in colonne onze weg naar huis vervolgen.

Mochten er leden zijn die nu al weten of ze wel of niet kunnen deelnemen dan verzoeken wij die dit ook zo spoedig mogelijk even aan Jeroen door te geven

Omdat wij de gezelligheid binnen onze eigen club belangrijk vinden is deze cruise uiteraard weer voor het gehele gezin van de leden van de Mercury Club, tijdens deze cruise zullen we in principe geen introducés toelaten, uitgezonderd mensen die zeer geïnteresseerd zijn in onze club en die net dat zetje nodig hebben om lid te worden.

Mercury forums We willen jullie graag op de hoogte brengen van enkele forums welke wij gevonden hebben over ons merk, dit ook naar aanleiding van een vraag tijdens de algemene ledenvergadering.

Het volgende forum is opnieuw een Engelstalig forum, dit forum (autoforum) kunnen jullie vinden op: http://autoforum.classifieds1000.com/Mer cury

Naast ons eigen forum natuurlijk, welke naar mijn mening best wat beter bezocht kan worden maar daarin is een ieder natuurlijk vrij.

Het volgende forum is van de IMOA International Mercury Owners Association dit opnieuw Engelstalige forum kunnen jullie vinden op: http://www.mercuryclub.com/forums

Het eerste forum welke wij gevonden hebben is een Engelstalige forum van Carforums.net welke jullie kunnen vinden op: http://www.carforums.net/forumdisplay.p hp?f=79 Het volgende forum waar we jullie op willen attenderen is het forum van automotiveforums.com, dit is opnieuw een Engelstalig forum, maar deze is ook nog eens op gesplist naar de diverse modellen van ons merk, dit forum vinden jullie op: http://www.automotiveforums.com/vbullet in/f758

Het forum van Autotropolis heeft ook een apart gedeelte voor Mercury (uiteraard weer in het engels) dit kunnen jullie vinden op: http://www.autotropolis.com/cs/forums/de fault.aspx?GroupID=30 Een zeer uitgebreid forum welke geheel gewijd is aan ons merk is het forum van Mercuryforum.com, de naam zegt het eigenlijk al, dit forum heeft ruim 4000 leden uiteraard in het engels, je kan deze vinden op: http://www.mercuryforum.com

Het volgende Engelstalige forum gaat over auto’s met alternatieve brandstoffen, en aangezien Mercury tegenwoordig ook een hybride auto op de makt brengt is er ook een apart gedeelte voor ons merk dat kan je vinden op: http://forums.greencarplanet.com/fmercury-hybrid-forum-10.html Dit zijn slechts enkele van de vele forums die we gevonden hebben, we hopen dat jullie er wat aan hebben indien er behoefte aan is willen we in de volgende uitgave van de Feel the Heat nog wel enkele forums gaan behandelen, voor degene die hierin geïnteresseerd zijn worden verzocht dit even aan Jeroen te laten weten.

En uiteraard last but not least ons eigen forum welke jullie kunnen vinden via onze website of direct via: http://mercury.computerdokter.eu/forum2 Ook hebben wij als club een aparte website voor onze meetings Meets the Mercs at…….. welke ook is voorzien van een forum welke jullie kunnen vinden op: http://www.hotforum.nl/forum/mercury

10


3rd Lincoln meets Mercury Tijdens de afgelopen Lincoln meets Mercury hebben we met de Jur de Jong de toenmalige voorzitter van de Lincoln club afgesproken dat we van deze meeting een traditie zouden gaan maken, en vandaar dit voorstel voor deze dag. We hebben inmiddels weer contact gehad met Jur de Jong over deze meeting, en de datum voorlopig vastgesteld

Eerste gedeelte van de cruise vanaf Gorinchem naar Veerpont in Culemborg We zullen deze cruise een gedeelte van de Waterlinieroute gaan rijden, hij is wel op enkele plaatsen wat aangepast.

-

Zondag 14 juni 2009 Ook hebben we deze meeting uiteraard geplaatst op ons eigen forum welke je kan vinden op de volgende link: http://mercury.computerdokter.eu/forum2 /viewtopic.php?f=6&t=205

-

En op de Hyves van onze club welke je kan vinden op de volgende link: http://mercuryclubnederland.hyves.nl/eve nts/3186374/3rd_Lincoln_meets_Mercury/ ?pageid=3KL2P84FU2W4GG00K We hopen op gezellige meeting, en we hebben het volgende plan opgevat voor deze dag, het één en ander is nog wel onder voorbehoud, onder andere omdat de route nog een keer gereden moet worden, de route is namelijk van achter het scherm gemaakt, en dient dus nog wel een keer gecontroleerd te worden.

-

-

-

Deze dag is als volgt opgebouwd: -

Verzamelen Daarna eerste gedeelte van de cruise Overtocht met een pontje (voor eigen kosten deelnemers) Tweede gedeelte van de cruise Tussenstop Daarna derde gedeelte van de cruise Aansluiten bij de King Cruise in Muiden.

Tweede gedeelte van de cruise vanaf de Veerpont naar de tussenstop

De route zit er in grote lijnen als volgt uit: -

Hij heeft deze meeting inmiddels ook als topic geplaatst op in zijn woorden het enige echte Lincoln forum zie de volgende link: http://lincoln.computerdokter.eu/viewtopi c.php?f=40&t=982

Voor de overtocht met het pontje houden we rekening met een vertraging van 15 minuten We zullen dus om 11.30 de cruise met deel twee vervolgen.

-

-

-

Verzamelpunt:

-

Mc Donalds / Mc Drive Franklinweg 3 4207 HX • GORINCHEM

-

Gelegen aan de A-15 afrit 28 GorinchemOost

-

Als verzamelpunt hebben we eigenlijk weer voor een standaard verzamelpunt gekozen, namelijk een Mc Donalds, deze hebben over het algemeen ruime parkeerplaatsen en daar kunnen de deelnemers voor afgaand aan de cruise eerst een kop koffie of iets anders nuttigen, uiteraard voor eigen kosten, maar dat lijkt ons een mooi begin voor deze dag.

-

10.30 uur vertrek vanaf de Mc Donalds Gorinchem in de Richting van Dalem Door Dalem heen richting de Waaldijk Over de Waaldijk richting Vuren, we rijden nu langs fort Vuren. In Vuren slaan we op de Waaldijk linksaf de Petersweg op Aan het einde van de Petersweg slaan we linksaf de Graaf Reinaldweg (N830) op Op de Graaf Reinaldweg slaan we de eerste straat rechtsaf de Molenweg op We rijden de Molenweg helemaal uit en slaan aan het einde rechtsaf de Zuiderlingedijk op Op de Zuiderlingedijk slaan we de 2de straat rechtsaf de Nieuwe Zuiderlingedijk op in de richting van Asperen. In Asperen rijden we over het water heen en gaat de Nieuwe Zuiderlingedijk over in de Meerdijk. Aan het einde van de Meerdijk slaan we rechtsaf de Diefdijk op. We steken de rotonde recht over en blijven de Diefdijk volgen. De Diefdijk gaat met een bocht naar rechts en vervolgens met een bocht naar links we blijven de Diefdijk constant volgen. De Diefdijk maakt nog enkele bochten en gaat vervolgens met een viaduct over de Snelweg A-2 heen. Bij de rotonde rijden we rechtdoor en blijven de Diefdijk volgen Aan het einde van de Diefdijk slaan we rechtsaf de Goilberdingedijk op in de richting van Culemborg. We blijven de Goilberdingedijk constant volgen. Aan het einde van de Goilberdingedijk slaan we linksaf de Kleine Buitenom op en rijden onder het spoor door. Aan het einde van de Kleine Buitenom slaan we linksaf de Veerweg op Hier zit het eerste gedeelte van de cruise erop en nemen we de veerpont in de richting van Tull en het Waal.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

We hebben nu een kleine 31 kilometer gereden, en hebben er een kleine ¾ uur opzitten.

-

-

+/- 11.30 uur vertrek vanaf de veerpont, mochten niet alle auto’s die deelnemen aan deze cruise in één keer kunnen worden overgezet, dan zullen we ergens een plaatsje zoeken waar we kunnen wachten op de rest van de deelnemers, deze plaats ligt wel op de route, dus mocht het iets verderop zijn dan routebeschrijving volgen. Vanaf de veerpont slaan we rechtsaf de Lekdijk op Op de Lekdijk slaan we de tweede straat linksaf de Provinciale weg op in de richting van Houten In Houten slaan we rechtsaf de Rondweg op. We slaan op de Rondweg de 2de straat rechtsaf het Oostromsedijkje op in de richting van Werkhoven. Aan het einde van het Oostromsedijkje slaan we linksaf de Achterdijk op in de richting van Odijk Op de Achterdijk slaan we de 1ste straat rechtsaf Burgweg op in de richting van Odijk. Aan het einde van de Burgweg slaan we linksaf de Schoudermantel (N229) op in de richting van Bunnik. We rijden onder de snelweg A12 door Bunnik binnen. Over het spoor gaat de Schoudermantel over in de Stationsweg Over het spoor slaan we de 3de straat rechtsaf de Koningin Julianalaan in de richting van Zeist. De Koningin Julianalaan gaat over in de Sportlaan en vervolgens na een bocht naar rechts en een bocht naar links over in de Koelaan (Zeist) Aan het einde van de Koelaan slaan we rechtsaf de Hernhuttersingel op De Hernhuttersingel gaat na een bocht naar links over in de Karpersingel Op de Karpersingel de 1ste linksaf de Zinzendorflaan op Op de Zinzendorflaan de 1ste rechtsaf de Nassau Odijklaan op Nassau Odijklaan rechtdoor oversteken en Het Rond oprijden. Op Het Rond de 1ste linksaf de 1e Dorpstraat in De 1e Dorpstraat gaat met een bocht naar rechts en een bocht naar links over in de Utrechtseweg in de richting van Utrecht / De Bilt Op de Utrechtseweg slaan we bij de stoplichten na het v/d Valk hotel rechtsaf de Bilt in de Soestdijkseweg Zuid op.

11


3rd Lincoln meets Mercury(vervolg) Vervolg tweede gedeelte van de cruise. -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Op de Soestdijkseweg Zuid 4de straat linksaf de Groenekanseweg op in de richting van Groenekan De Groenekanseweg in de bocht naar links rechtsoor blijven volgen in de richting van Groenekan. Aan het einde van de Groenekanseweg (onder de snelweg A27 door) rechtsaf de Koningin Wilhelminalaan (N417) op in de richting van Hollandsche Rading. Koningin Wilhelminalaan gaat over in de Tolakkerweg De Tolakkerweg gaat in Hollandsche Rading over in de Utrechtseweg In Hollandsche Rading bij de rotonde de Utrechtseweg verlaten in de richting van Loosdrecht (linksaf slaan), de Noodweg op. Aan het einde van de weg in Loosdrecht rechtsaf de rading op en direct weer linksaf en de Noodweg verder volgen. Aan het einde van de Noodweg rechtsaf de Oud Loosdrechtsedijk op Rotonde rechtdoor rijden en de Oud Loosdrechtsedijk verder volgen. Rotonde rechtdoor rijden en de Oud Loosdrechtsedijk verder volgen. Aan het einde van de Oud Loosdrechtsedijk rechstaf de Horndijk op in de richting van Kortenhoef. De Horndijk gaat in een bocht naar rechtsaf in het Moleneind (Kortenhoef) Aan het einde van Moleneind rechtsaf slaan en direct linksaf naar de stoplichten Bij de stoplichten linksaf slaan de Zuwe (N201) op in de richting van Vreeland / Aalsmeer De N201 bij de eerste rechtsaf slaan de Gabrielweg af in de richting van Nederhorst den Berg. Aan het einde van de Gabrielweg rechtsaf over de brug de weg verder vervolgen in de richting van Nederhorst den Berg. Deze weg gaat een paar keer over in een andere naam Net buiten de bebouwde kom van Nederhorst den Berg bevindt zich aan de rechterkant Charley’s Diner de locatie van de tussenstop

We hebben nu vanaf de veerpont +/- 57 kilometer gereden en in het totaal +/- 88 km.

Tussenstop We hebben de tussenstop gepland bij de inmiddels bekende locatie Charley’s Diner, we zullen hier rond 13.50 uur aankomen. De deelnemers kunnen hier wat nuttigen voor eigen kosten. Het is de bedoeling dat we hier om 14.30 uur vertrekken.

Tot zover onze plannen wat betreft de route, maar zoals eerder gezegd is de route nog wel even onder voorbehoud. De route zal in grote lijnen over één komen zoals deze is vermeld, maar hij zal rond die tijd een keer door mij gereden gaan worden, om te kijken of deze route inderdaad een leuke route is om te rijden, en dat het wel mogelijk is om deze route te rijden tijdens een cruise (dat de wegen onder andere niet te smal zijn.)

Maar heb er toch voor gekozen om het idee van de route hier alvast te plaatsen zodat jullie een klein beetje een idee hebben wat we deze dag van plan zijn. King Cruise We zullen rond 14.50 uur aankomen bij de King Cruise.

Derde en het laatste gedeelte van de cruise van Charley’s naar de King Cruise in Muiden. -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vertrek vanaf Charley’s en vervolg de Dammerweg Sla aan het einde van de Dammerweg linksaf de Gooilandseweg (N236) op in de richting van Weesp Sla bij de stoplichten linksaf Weesp in de C.J. van Houtenlaan in De C.J. van Houten gaat na een bocht naar links over in de Prinses Irenelaan De Prinses Irenelaan gaat over het water over in de Caspasruslaan Sla een het einde van de Casparuslaan rechtsaf de Jan Tooropstraat in Sla aan het einde van de Jan Tooropstraat rechtsaf de M.Nijhoffstraat in De M.Nijhoffstraat gaat over in de Herensingel De Herensingel gaat na een bocht naar links over in de Stationsweg Blijf de Stationsweg volgen en rijdt onder het viaduct door Sla bij de rotonde rechtsaf de Korte Muiderweg op in de richting van Muiden en de Snelweg A 1 De Korte Muiderweg gaat over in de Weesperweg Rij bij de rotonde rechtdoor onder de snelweg door Muiden binnen. Sla onder de snelweg door direct linksaf de Maxisweg op Blijf de Maxisweg volgen Sla linksaf de Pampusweg op We zijn nu aangekomen bij de King Cruise

Mogelijk kunnen we regelen met de organisatie dat ze een plekje vrijhouden voor ons zodat we bij elkaar kunnen staan. Indien om welke reden dan ook de King Cruise niet georganiseerd wordt zullen we op zoek gaan naar een ander eindpunt en de route hierop aanpassen.

Waarom de keuze voor deze datum: We hebben voor deze datum gekozen, om de volgende redenen: Het is in de maand juni, het is inmiddels traditie dat we deze meeting in deze maand organiseren. Indien de King Cruise volgend jaar weer georganiseerd wordt, gaan we ervan uit dat deze dan net zoals dit jaar op de 2de zondag van de maand wordt georganiseerd, en de King Cruise lijkt ons een mooi eindpunt voor deze cruise, dit heeft ook met de voorkeur te maken van de leden van de Lincoln club, deze eindigen het liefst bij een evenement na een cruise. Al we deze meeting een week later zouden organiseren dan zitten we gelijk met vaderdag, wat dan waarschijnlijk weer voor een hoop mensen andere verplichtingen betekenen.

We hebben nu vanaf Charley’s +/- 14 kilometer gereden en de totale cruise is hiermee +/- 102 kilometer lang.

12


3rd Lincoln meets Mercury(vervolg) Open meeting

Aanmelden

Deze meeting staat open voor alle Mercury en Lincoln bezitters, ongeacht of men lid is van een van de clubs.

In de loop van het jaar zullen we alle leden een mailing sturen over deze meeting, zodat we dan toch een beetje inzichtelijk krijgen op hoeveel van onze leden we kunnen rekenen.

Deze meeting zien we dan ook als een mooi PR instrument voor onze club, en we hopen dan ook dat we veel van onze leden zullen ontmoeten tijdens deze cruise.

.

Dus mochten jullie nog Mercury of Lincoln bezitters tegen komen wijs ze dan even op deze meeting. Aangezien het een open meeting is zullen we deze meeting ook bekend gaan maken op de diverse sites die hiervoor bedoeld zijn, en zullen we ook een mailing de deur uit doen naar de bij ons bekendstaande Mercury bezitters, deze mailing zullen we zo rond januari / februari de deur uit doen.

Contributie 2009 Eén van de zaken die ook altijd bij het begin van het jaar horen is het innen van de contributie. Tijdens de afgelopen ledenvergadering is de contributie vastgesteld op de volgende bedragen: Full members € 40,00 Buiten gewone leden € 20,00 Partner leden € 20,00 Jeugdleden € 10,00 Zoals jullie zien zijn wij ondanks dat alles duurder wordt niet met onze contributie omhoog gegaan. Betaling in tweemaal In de vergadering hebben we ook afgesproken dat we de leden die deze bedragen te hoog vinden om in één keer te betalen, de mogelijkheid willen bieden om de contributie in tweemaal over te maken, om zo de kosten te besparen, we kunnen ons heel goed voorstellen dat de leden bij wie het hele gezin lid is of waarvan de partner ook lid is van deze mogelijkheid gebruik willen maken.

Clubpas 2009 Ons voorstel is om dan het eerste gedeelte in de maand januari over te maken, en het tweede gedeelte voor de maand juni over te maken op onze bankrekening.

Zoals in het vorige artikel reeds vermeld krijgen onze leden nadat we hun contributie hebben ontvangen een nieuwe clubpas.

Mocht je van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan kan je daar even contact over opnemen met onze penningmeester Elisah.

Nieuwe clubpas uit twee gedeeltes

Overmaken contributie De contributie kan worden overgemaakt op onze rekening, onder vermelding van je naam en contributie 2009, voor degene die gebruik maken van de betaling in tweemaal verzoeken we tevens erbij te vermelden dat het om het eerste gedeelte gaat van de contributie. We verzoeken een ieder zijn contributie over te maken voor 1 februari 2009. Zodra we de contributie van jullie ontvangen hebben zal er een nieuwe persoonlijke clubpas worden toegestuurd.

We zijn bezig om de clubpas uit twee gedeeltes te gaan maken, en deze ook wat meer persoonlijker te maken, waarbij de pas zal komen te bestaan uit een vastgedeelte (persoonlijk gedeelte) en een gedeelte welk elk jaar zal worden vernieuwd, het zogenaamde jaarlijkse gedeelte. Persoonlijk gedeelte Zoals gezegd willen we de clubpas wat meer persoonlijk gaan maken, en dit wil zeggen dat we een persoonlijk gedeelte willen gaan maken met een pasfoto erop. Wij denken zo een persoonlijker tintje aan de clubpas te kunnen geven.

Aangezien we uiteraard van niemand een pasfoto hebben verzoeken wij een ieder een pasfoto te mailen naar Jeroen. Dit persoonlijke gedeelte zal een gedeelte worden welke niet elk jaar vervangen zal gaan worden. Jaarlijkse gedeelte Zodra we de contributie binnen gekregen hebben krijgen jullie het jaarlijkse gedeelte, welke een jaar geldig is. De geldigheid van dit jaarlijkse gedeelte loopt tot 31 januari van het daarop volgende jaar. Voor de leden die van de mogelijkheid gebruik willen maken om de contributie in twee maal te betalen zullen in eerste instantie een jaarlijks gedeelte krijgen welke geldig is tot 1 juli 2009, en zodra we de volledige contributie binnen hebben volgt er het jaarlijkse gedeelte welke geldig is tot 31 januari 2010.

Ook gaan we ervan uit dat dit ook makkelijk is voor de bedrijven waar wij de kortingen bedongen hebben. Er waren namelijk bedrijven bij die de korting echt exclusief aan onze leden willen geven, en dit toch op één of andere wijze willen controleren, duidelijker dan dit kunnen we ze het niet maken denken wij.

Op deze wijze sturen we de leden elk jaar een nieuw jaarlijks gedeelte toe.

Ondanks dat de kortingen alleen gelden voor de Full Members krijgen de buiten gewone leden ook een persoonlijke clubpas welke ook voorzien is van een foto.

Verspreiding nieuwe clubpassen Zodra we jullie pasfoto en jullie contributie hebben ontvangen zullen jullie de nieuwe clubpas zo spoedig mogelijk via de post 13 toegestuurd krijgen.

Op dit jaarlijkse gedeelte komt ook te staan wat voor soort lid men is, dit heeft er mee te maken dat iemand die zijn Mercury verkocht heeft in het daarop volgende jaar automatisch buitengewoon lid wordt.


kidspagina Ook in deze uitgave van ons clubblad hebben we weer aan de kids gedacht. Jullie kunnen de ingekleurde kleurplaat weer inleveren bij Elisah dit kan via de mail of via de post naar het volgende adres: Soesterweg 184 3812 BE • AMERSFOORT Voor degene die de mooiste kleurplaat gemaakt heeft ligt er een leuk prijsje klaar. Veel succes

Deze kleurplaat is gemaakt door: Naam Leeftijd

14


Verslag All American Sunday 21 september 2008 Door: Arie de Groot

Zondag 21 September All American Sunday te Wognum, N-Holland. De weersvoorspellingen gaven al meerdere dagen achtereen goed weer aan voor zondag 21 september 2008.

Eén van de bijzonderheden van deze meeting is dat hier bij vertrek het maken van een Burn-outs wordt aangemoedigd voor muscle cars.

De echte pronkstukken worden bij aankomst begroet met een applaus van de omwonenden. Ik moest het applaus er zelf bij denken, is mijn Mercury niet mooi genoeg of was ik gewoon te vroeg ☺

Sommige bestuurders kunnen niet wachten en vermaken het publiek reeds met veel rook en de lucht van verbrand rubber al wachtend in de rij bij aankomst.

Hoewel het flesje van Budweiser er leuk uit ziet is het slechts een heel eenvoudig biertje zonder echte smaak of karakter. Maar niet zeuren het hoort er gewoon bij, en verder heeft (bijna) niemand gezien dat Ronald en ik af en toe een blikje Hertog Jan uit de koelbox in de kofferbak pakten (echte Hollanders ☺).

De derde zondag van september, dat betekent de traditionele All American Sunday. Marquis Brougham 1972

Mede vanwege het mooie weer stroomde het terrein steeds voller en voller. Marquis Brougham 1974 Montclair 1965

Deze meeting wordt jaarlijks gehouden in Wognum, een klein dorpje langs de A7 in Noord Holland, enkele kilometers ten noorden van Hoorn.

Ik zie een Grand Marquis staan en besluit dat ik daar tegenover ga staan om zo een Mercury poort te vormen voor al het andere dat nog langs gaat komen. Arie zijn Marquis Brougham 1977

Voor mij is dit bijna een thuiswedstrijd. Ik stond te trappelen van ongeduld, rond half elf reed ik en mijn zoon Ronald de Mercury Marquis Brougham uit ’77 uit de stalling, richting Wognum onder het genot van het geronk van de V8 en het ietwat krakende geluid van Crosby, Stills, Nash en Young uit de originele 8-Track speler.

Het viel mij op dat er dit keer relatief veel Mercury’s aanwezig waren, meestal kom ik er slechts enkele tegen op een meeting.

Zoals gezegd, lekker op tijd aanwezig en dus alle gelegenheid om een mooi plekje uit te kiezen, en lekker makkelijk manoeuvreren nu het nog niet druk is. Grand Marquis U9 1994

De band was inmiddels ook warm en speelde lekkere rock muziek, bij de cover van Saturday Night van Herman Brood moest ik mezelf inhouden om niet te gaan dansen.

Ik heb er foto’s van gemaakt die door Jeroen hopelijk tussen deze tekst gefrommeld gaan worden.

Cougar Convertible 1968

Grand Marquis 1977

Even later ben ik al aan de praat met de trotse eigenaar uit Friesland en we komen tot de ontdekking dat onze “rides” beide geboren zijn op 28 februari 1977.

Bobcat 1977

Uiteraard wat aan PR gedaan en mensen aangesproken en geattendeerd op het bestaan van onze Mercury Club Nederland.

Verder waren er de nodige marktkramen, alle koopwaar uiteraard gericht op de Amerikaanse auto liefhebber. Ook voor de (kleinere) kinderen is er een springkussen en zelf een draaimolen. Cougar XR-7 1975

Monterey 1963

De meeting begint om 12:00 uur, kom je met een Amerikaanse auto dan kun je vanaf 11:00 uur het terrein op. Bij aankomst wordt je ontvangen door een aantal “streng” kijkende “High Patrol Cops” in volledig tenue. Zij controleren of je “ride” wel All American is.

Vanaf ons plekje hebben we goed zicht op de weg langs het veld waar het steeds drukker wordt met Amerikanen. De mensen die langs deze weg wonen zitten veelal buiten en de meeste hebben een Amerikaanse vlag gehesen, de sfeer zit er goed in.

Cougar Villiger 1977

Natuurlijk ontbreken ook de Hot dogs, Hamburgers en Budweiser niet in Wognum.

Op deze dag was het weer handig geweest om een stapeltje visite kaartjes van onze MCN op zak te hebben om die aan de Mercury bezitters uit te delen, een agendapuntje voor de leden vergadering (die al geweest is als jullie dit lezen). Zo tegen vieren schoven er steeds meer wolken voor de zon waardoor het behoorlijk afkoelde.

15


Verslag All American Sunday 21 september 2008

(vervolg)

Tijd om de V8 te starten, het gat in de ozonlaag iets op te rekken, en huiswaarts te rijden.

Grand Marquis 1978

Alles bij elkaar een hele mooie dag gehad, zeker aan te bevelen voor volgend jaar, mits het droog is. Bij (veel) regen verandert het weiland in een grote modderbende en dan is de pret een stuk minder.

Marquis 1978

Dus onthoudt: de derde zondag van september, All American Sunday in Wognum. Keep on cruising, Arie de Groot Arie bedankt voor deze bijdrage, het is me alleen niet gelukt om alle foto’s in de tekst te frommelen, vandaar dat er hierna nog enkele foto’s volgen.

16


Cruise en gezamenlijk bezoek aan ALL AMERICAN SUNDAY 20 september 2009 In plaats van de King Cruise in Muiden tweemaal een bezoek te brengen met onze club, hebben we er voor gekozen een andere meeting voor USA cars, gezamenlijk te gaan bezoek na afloop van een cruise zeker gezien dat we bijna alle wegen die naar Muiden leiden inmiddels wel een keer gereden hebben, en dat de overigens mooie meeting van de King Cruise bij de meeste leden wel bekend is. We hebben er voor gekozen een bezoek te gaan brengen aan de All American Sunday in Wognum (Noord Holland), zelf ben ik hier nog nooit geweest maar de verhalen die ik hiervan gehoord heb moet dit ook een mooie meeting zijn. Zie verder de website van deze meeting www.allamericansunday.nl

Verzamelplaats Mc Donalds / Mc Drive Verzetslaan 2 1447 XX • PURMEREND Voor de meeste beter bekend als de Mc Donalds welke bij het helaas gesloten Caddy’s Diner gelegen is

Verzameltijd Het is de bedoeling dat we hier gaan verzamelen tussen 10.00uur en 10.30 uur, we zullen hier dan een kop koffie met elkaar gaan drinken. Cruise

En ook hebben jullie in het vorige artikel een verslag kunnen lezen over deze meeting welke dit jaar bezocht is door ons clublid Arie de Groot. Indeling van deze dag. Hoe zit deze dag er dan uit, omdat we er voor gekozen hebben dat deze dag in het teken staat van het brengen van een bezoek aan de All American Sunday, willen we een cruise gaan uitzetten vanaf een verzamelpunt waar we dan eerst met elkaar een kop koffie zullen gaan drinken. (koffie wordt door de club aangeboden)

Om 11.00 uur zullen we gaan starten met de cruise, de cruise zal er in grote lijnen als volgt uitzien: -

Purmerend Ilpendam Broek in Waterland Zuiderwoude Monnickendam Katwoude Katham Volendam Edam Zeevang Etersheim Schardam Scharwoude Hoorn Wognum

Deze cruise is 58 kilometer lang en zal naar verwachting minder dan anderhalf uur in beslag nemen. De route van de cruise is wel onder voorbehoud en zal pas definitief worden vastgesteld bij het definitief doorgaan van de cruise. De route zal dan een keer worden gereden, om te kijken of deze route geschikt is voor de cruise. We zullen dan rond 12.30 uur aankomen in Wognum, indien we hiernaar toe gaan met een redelijk aantal auto’s minimaal 10 zullen we contact opnemen met de organisatie om te kijken of het mogelijk is dat ze op het terrein een stukje vrij kunnen houden voor ons waar we dan bij elkaar kunnen staan.

Exclusief Mercury Club Nederland In principe proberen we de meeste meetings en evenementen welke we organiseren exclusief voor de leden van onze club te houden, buiten de drie meetings welke we jaarlijks organiseren voor alle Mercury bezitters, dit doen we voornamelijk omdat we vinden dat de leden hun contributie niet voor niets betalen. We kunnen er voor deze meeting ook voor kiezen om deze ook toegankelijk te maken voor alle Mercury bezitters, alleen ben ik dan wel van mening dat we de koffie dan niet uit de clubkas gaan betalen, of alleen voor onze leden een kop koffie betalen, maar dit is misschien ook niet geheel gastvrij.

Minimum aantal deelnemers voor het doorgaan van deze meeting Zoals bij alle meetings van onze club hebben we ook voor deze meeting weer een minimum aantal deelnemers gesteld van tenminste 4 deelnemende auto’s indien we deze niet halen is het nog mogelijk om naar deze meeting te gaan en wellicht is het dan ook leuk om er gezamenlijk heen te gaan, er zal echter geen georganiseerde cruise naar toe uitgezet worden, in verband met de organisatie welke hieraan vast zit, en ook zal er geen koffie uit de clubkas worden aangeboden, omdat we dit dan niet zien als een officiële meeting van onze club. Uiteraard is organiseren we deze meeting weer voor het gehele gezin en is iedereen van harte welkom.

Indien we besluiten om deze meeting voor alle Mercury’s toegankelijk te maken dan zullen we hier extra reclame voor maken door een mailing te versturen naar de bij ons bekendstaande Mercury bezitters waarin we ook de overige meetings en evenementen vermelden. Aan de ene kant is het natuurlijk wel weer een extra reclame en PR voor onze club en levert ook weer de nodige Good Will op. Tevens kunnen we ervoor kiezen om ook de Lincoln Clubs te benaderen om te vragen of ze ook interesse hebben om naar deze meeting met ons mee te gaan, maar het zal zeker geen vervangen worden van de 3rd Lincoln meets Mercury. We zullen hierop in de loop van het jaar op terug komen, maar we willen graag alle meningen welke jullie hierover hebben graag van jullie horen. Aangezien het nog ruim ¾ jaar weg is hebben we op dit moment nog geen beslissing genomen of we deze meeting alleen voor onze leden houden. Meer informatie over de All American Sunday Mensen met een USA car mogen inclusief twee personen gratis het terrein op, de entree voor de overige bezoekers is € 5,00 (prijzen site 2008) en kinderen onder de meter hebben gratis toegang.

Sluiting inschrijving Om de organisatie toch de tijd te geven de cruise uit te zetten en wellicht contact op te nemen met de organisatie van deze meeting en er eventueel reclame voor te maken naar de overige Mercury bezitters is er voor gekozen om uiterlijk zaterdag 18 juli 2009 te beslissen of we deze meeting als club te gaan bezoeken, indien we dan de beoogde vier deelnemende auto’s niet gehaald hebben zullen we er verder niet mee doorgaan als clubmeeting, uitzonderingen bij uitval van de deelnemers daar gelaten natuurlijk. In de volgende uitgave van de Feel the Heat zullen we zeker nog een keer terug komen op deze meeting. Uiteraard hangt het één en ander wel samen met het definitief doorgaan van de All American Sunday, maar dat hebben wij niet in de hand.

17


De geschiedenis van Mercury…………. De Villager (1993 – 2003) In deze uitgave zullen we de geschiedenis van de Mercury Villager gaan behandelen. Het ontstaan van de Mercury Villager. In het verleden ver voor het SUV tijdperk waren de grote brandstofverslindende stationcars, het aangewezen vervoersmiddel voor de groeiende Amerikaanse gezinnen om dwars door de Verenigde Staten te reizen, maar de energiecrisis in de jaren 70 van de vorige eeuw waarbij de brandstofprijzen stegen, was een reden om voor veel consumenten op zoek te gaan naar een alternatief.

Men was op zoek naar een ruim vervoermiddel, welke zuiniger waren dan de brandstofverslindende stationcars.

Gemakshuwelijk De Mercury Villager en de Nissan Quest waren twee nagenoeg identieke modellen welke zijn voortgekomen uit en samenwerking tussen de Ford Motor Company en de Nissan Motor Company.

De modellen hadden enkele cosmetische verschillen, zo was de Villager ondermeer voorzien van een andere grill, welke was voorzien van de in de begin negentiger jaren door Mercury geïntroduceerde lightbar, welke we ondermeer ook konden vinden op de Sable.

De joint venture was er een die was gebaseerd op het gemak van de beide bedrijven. Ford had het geld om een assemblagefabriek te openen, maar niet de techniek van andere modellen om te gebruiken voor de Villager, terwijl Nissan wel de techniek en de motoren had welke gebruikt konden worden voor dit model. Dit model stond op een Ford VX 54 platform, een platform welke speciaal was ontwikkeld voor de Villager en de Quest, een platform wat in feite een gemodificeerde versie was van het Nissan J30 platform.

De eerste generatie De eerste generatie Villager is van 1993 - 1998 op de markt geweest. Villager 1995

De door de Ford’s Schotse designer Moray Callum ontworpen modellen zijn in 1992 geïntroduceerd op de North American International Motorshow in Detroit, en zijn in twee generaties op de markt geweest tussen 1993 en 2002.

Chrysler kwam in 1983 hierom met de Voyager op de markt, het antwoord van Ford op het succes van dit model was de op een bestelwagen gebaseerde Aerostar.

Nissan Quest 1993 - 1995

Van de Nissan Quest is sinds 2004 een derde generatie op de markt, welke niet is voortgekomen uit deze samenwerking, en we dus verder in dit artikel dan ook niet zullen behandelen, voor de mensen die in geïnteresseerd zijn in de derde generatie van de Nissan Quest adviseren wij een kijkje te nemen op wikipedia via de volgende link: http://en.wikipedia.org/wiki/Nis san_Quest In dit artikel zullen we ons ook alleen beperken tot de Mercury Villager.

De Aerostar was inmiddels verouderd en zijn opvolger de Windstar was nog niet klaar om geïntroduceerd te worden, en om toch mee te kunnen spelen op de markt werd de Mercury Villager een 7 persoons MPV. geïntroduceerd.

De eerste generatie was er in drie verschillende uitvoeringen: -

De basisversie de GS uitvoering. De luxueuzere de LS uitvoering. De topuitvoering de Nautica Special Edition, welke standaard was uitgevoerd in een twotone kleurstelling.

Geïnspireerd op de zee De auto’s werden gebouwd in de Ford fabrieken in Avon Lake in Ohio, terwijl de motoren werden gebouwd bij Nissan in Smyrna Tennessee. Nissan had een overeenkomst met Ford dat ze de auto zouden assembleren in de Verenigde Staten en dat Ford op zijn beurt de auto doormiddel van rebadge op de markt zouden brengen als de Mercury Villager.

Afhankelijk was de Aerostar een succesvol model, maar met het groeien van de minivans (MPV), werden er steeds meer moderne op personenauto gebaseerde modellen uit Japan in Amerika op de markt gebracht.

Zo kon de bagageruimte vergroot worden, of door het uitnemen van de middelste bank (of de twee captainchairs) worden omgebouwd naar een 5 persoonsauto, of door het doorschuiven van de bank tegen de voorstoelen kon de bagageruimte nog verder worden vergroot.

De voorwiel aangedreven modellen waren op de markt gezet om een plaats te verwerven in de steeds groter groeiende minivan markt, in ons land beter bekend als MPV modellen, de modellen waren strakker gestileerd dan de op dat moment op de markt zijnde modellen van de naaste concurrenten. De modellen werden ontworpen om gepositioneerd te worden tussen de Chrysler Voyager (Dodge Caravan) en de Chrysler Grand Voyager (Dodge Grand Caravan). Veel interieurdelen waren afkomstig van de Ford fabrieken waaronder de radio, verwarmingspaneel deze waren al eerder gebruikt in de Ford Aerostar.

Innovatie De meeste MPV van die tijd hadden achterin stoelen of banken welke zeer onhandig waren, te verwijderen om de bagageruimte te vergroten. Een van de meest in het oogspringende detail van de Villager was de unieke constructie van de achterste bank, welke opgeklapt kan worden en doormiddel van de geïntegreerde rails gemakkelijk verschoven kon worden.

Hadden de vroegere stationwagons vooral het formaat van een jacht, in de verkoopdocumentatie van het topmodel van de Villager was te lezen “Inspired by the Sea”.

Aandrijving De auto’s werden aangedreven door een dwars voorin staande 2962cc 3.0L 153pk (114kw) sterke V6 Nissan motor type VG30E, deze in 1984 geïntroduceerde motor werd ondermeer ook gebruikt werd in de Nissan 300ZX, Nissan 200SX, Nissan Maxima en de Infiniti M30, via viertraps automatische versnellingsbak werden de voorwielen aangedreven. Maar voordat deze motor gebruikt werd stelde Ford aan Nissan de voorwaarde dat ze de motor op enkele punten aangepast moest worden. Zo moest er onder andere een olieniveausensor worden aangebracht, en ook diende het oliefilter op een andere plaats gemonteerd te worden, om deze beter bereikbaar te maken. Ook moest de motor zodanig worden aangepast dat de kans op schade aan de kleppen, zo minimaal mogelijk zou zijn.

18


De geschiedenis van Mercury…………. De Villager (1993 – 2003) Vervolg eerste generatie.

Vijfde modeljaar 1997

De viertraps automatische versnellingsbak was eerder ook te vinden in de Nissan Maxima.

De veranderingen in het vijfde modeljaar waren dat de in de LS uitvoering optionele, en standaard aanwezige captain chairs in de luxueuze Nautica uitvoering voor de achterpassagiers van dat jaar ook als optie leverbaar waren voor de basis GS uitvoering.

De auto had een topsnelheid van 169 km/h en deed er 14,5 seconde over om vanuit stilstand de 100 km/h te bereiken. De auto was ondermeer standaard uitgerust van gemotoriseerde schoudergordels voor de voorstoelen, en hadden de achterpassagiers de beschikking over een eigen audiosysteem. Het model is ook als cargo uitvoering op de markt geweest.

(vervolg)

De eerste generatie in film en televisieproducties

Zesde modeljaar 1998 In het zesde en laatste modeljaar van de eerste generatie werden geen wijzigingen meer aangebracht.

De Villager van de eerste generatie heeft ook diverse malen zijn opwachting gemaakt in televisie en filmproducties. Zo was er een 1996er Villager te zien in een aflevering van de televisieserie The Sopranos waarin de auto door de karakters Anthony “Tony” Soprano (James Gandolfini) en Peter Paul “Paulie Walnuts” Gualtieri (Tony Sirico) werd gebruikt tijdens een trip in Maimi.

Maten en gewichten Lengte:

4.823 mm 4.831 mm

(modeljaar 93–95) (modeljaar 96 –98)

Breedte:

1.872 mm 1.875 mm

(modeljaar 93–95) (modeljaar 96–98)

Hoogte:

1.717 mm 1.715 mm 1.674 mm

Verandering per model jaar: Tweede modeljaar 1994 In het tweede modeljaar krijgt de Villager een nieuwe airbag voor de bestuurder (een passagiersairbag was niet leverbaar), en werd de luxueuze Nautica Special Edition geïntroduceerd, welke ondermeer was voorzien van vier captainchairs (in plaats van een tweezitsbank) en was de bekleding voorzien van leer in plaats van de stoffen bekleding in de overige modellen. Derde modeljaar 1995 In het derde modeljaar werden er geen specifieke wijzigingen aan het model doorgevoerd.

(modeljaar 93–95) (modeljaar 96 –98, GS Cargo uitvoering) (modeljaar 96–98, GS uitvoering) (modeljaar 96 –98, LS & Nautica uitvoering)

1.666 mm

1.730 kg (USA)

Daarnaast werd de Villager van de eerste generatie in meerdere films en televisieproducties gebruikt voor korte scènes en was het model op de achtergrond in diverse televisie en filmproducties te bewonderen.

Gewicht

1.780 kg (NL)

Wielbasis:

2.850 mm

De tweede generatie

Spoorbreedte voor:

1.610 mm

De tweede generatie is van 1999 – 2002 op de markt geweest.

Spoorbreedte achter:

1.610 mm

Draaicirkel

12,0 meter

Inhoud bagageruimte:

500 – 3568 liter

In 1999 werd de tweede generatie geïntroduceerd, een compleet gerestyld model, welke een betere gestroomlijnd uiterlijk had dan zijn voorganger.

Nieuwprijs in Nederland in per 1 april 1997: Villager 3.0 GS 7 pers. Villager 3.0 LS 7 pers.

Ook werd de tweede generatie standaard uitgevoerd met een schuifdeur aan de bestuurderskant.

€ 35.322,€ 40.547,-

Ter vergelijking enkele nieuwprijzen van concurrerende modellen, uit die tijd: Villager 1995

Vierde modeljaar 1996 In het vierde modeljaar kreeg de Villager een ander dashboard en werden ook airbags voor de passagiers leverbaar. De kenmerkende gemotoriseerde schoudergordels kwamen te vervallen. Ook kreeg het model een facelift, zo werden er ondermeer nieuwe bumper gemonteerd, kwam de kenmerkende lightbar in de gril te vervallen en werd vervangen door een chromen gril en werden er ook nieuwe achterlampen gemonteerd.

Chevrolet Transsport 3.4 aut. Chrysler Voyager 3.3 LE aut. Ford Windstar 3.0 aut. Pontiac Transsport 3.8 V6 aut.

€ 35.372,€ 42.385,€ 33.543,€ 29.473,-

Ten opzichte van de modellen binnen ons eigen merk zat hij qua prijs tussen de Grand Marquis en de Sable Wagon in:

De tweede generatie was leverbaar in drie uitvoeringen: -

De Base De Estate De Sport

Ondanks dat de wielbasis gelijk bleef namen alle exterieurmaten met enkele centimeters toe. Ook werd als optie leverbaar voor de tweede rij een dubbel geïntegreerd veiligheidskinderzitting. Grand Marquis 4.6 LS aut. Sable Wagon 3.0 LS aut.

€ 37.950,€ 42.896,-

Aandrijving De 3.0 liter motor uit de eerste generatie werd vervangen door een 3.275cc 3.3L 180 pk (134kw) sterke V-6 Nissan motor van het type VG33E, deze motor kwam opnieuw uit de Nissan fabrieken uit Smyrna in Tennessee.

Villager 1996

19


De geschiedenis van Mercury…………. De Villager (1993 – 2003) Vervolg tweede generatie.

Vierde modeljaar 2002

Deze in 1996 geïntroduceerde motor werden ook gebruikt in ondermeer de Nissan Pathfinder en de Infiniti QX4, via een viertraps automatische versnellingsbak werden de voorwielen aangedreven. Verandering per model jaar: Tweede modeljaar 2000 In het tweede modeljaar werd een video entertainment systeem als optie leverbaar voor de achter passagiers, inclusief een videorecorder, 6,4 inch neerklapbaar LCD scherm en een multikanaal audiosysteem. Vanaf dit jaar werd de driepersoonszitbank voor de tweede rij een optie welke zonder meerkosten te verkrijgen was, op de Base en de Sport modellen, de geïntegreerde optionele kinderzittingen op de tweede zitrij waren niet meer verkrijgbaar als optie, alle modellen werden voorzien van veiligheidsaansluitingen voor kinderzittingen. Op alle modellen werd een op afstand bedienbare vergrendeling in combinatie van een alarmsysteem standaard. Derde modeljaar 2001 In het derde jaar werden de gril en achterklep gerestyld, tevens kregen de Sport en Estate modellen andere wielen.

In het vierde modeljaar waren er geen veranderingen, alleen werden de diverse optiepakketten nu aangeboden als aparte uitvoeringen, in het vierde en laatste modeljaar waren er de volgende uitvoeringen: -

Hoewel de naam Villager in het verleden op meerdere Mercury’s is opgedoken, hebben we het in deze uitgave alleen gehad over het model Villager welke van 1993 tot en met 2002 op de markt is geweest.

Maten en gewichten Lengte:

4.945 mm 4.950 mm

Breedte:

1.902 mm

Hoogte:

1.785 mm

Gewicht

1.789 kg

Wielbasis:

2.850 mm

(1999 & 2000) (2001 & 2002)

Tot zover de geschiedenis van Mercury voor deze uitgave, voor de komende uitgave zijn we weer op zoek naar de geschiedenis van een bepaald model of gewoon een stukje geschiedenis van ons merk. Weet je een hoop van een bepaald model, en je vind het leuk om hierover te schrijven laat het me dan even weten.

De tweede generatie in film en televisieproducties Ook de tweede generatie dook op in diverse films zo was er een 1999 Villager te zien als achtergrond auto in de film Something’s Gotta Give uit 2003

E-mail

Veel kijkplezier gewenst.

De volgende wat langere filmpje betreft een autotest uit 1974 van de Mercury Cougar en de Oldsmobile Cutlass http://nl.youtube.com/wat ch?v=VsaBB_JMxVM

Het eerste filmpje is een roadtest van de Ford Taurus en de Mercury Sable uit 1996 http://nl.youtube.com/wat ch?v=zWPZ6lPTqBI

Het volgende filmpje is een film met een Mercury Meteor uit 1963 in de hoofdrol http://nl.youtube.com/wat ch?v=qIT1rmzDJCQ

Het volgende filmpje is weer een filmpje van de Ford Taurus en de Mercury Sable uit 1992 het betreft nu opnieuw een test en een preview van deze auto’s http://nl.youtube.com/wat ch?v=EL2X1JhR4iA&NR=1

Het volgende filmpje is een commercial van de Mercury Grand Marquis uit 1994 http://nl.youtube.com/wat ch?v=u8pJGt-TDdw

Het volgende filmpje is van een Mercury Parklane uit 1966, het is een combinatie van een diavoorstelling en videobeelden, met muziek. http://nl.youtube.com/wat ch?v=0qk4Z8zuNmc

Na het vierde modeljaar werden zowel de Mercury Villager en Nissan Quest van dit model van de markt gehaald, dit naar aanleiding van teruglopende verkoopcijfers, ten opzichte van de Grand modellen van de directe concurrentie was de Villager gewoonweg te klein geworden. De Mercury Villager werd in 2004 opgevolgd door de Mercury Monterey.

Value Popular Sport Sport Plus Estate Estate Premium

You Tube Ook in deze uitgave hebben we weer enkele filmpjes gevonden op You Tube welke we met jullie willen delen.

(vervolg)

De volgende is opnieuw een commercial deze is van de 1969 Mercury Marquis http://nl.youtube.com/wat ch?v=HUBETSqA1SM&NR= 1 Het volgende filmpje is van een Mercury Montclair Turnpike Cruiser uit 1958 http://nl.youtube.com/wat ch?v=WxHLiEQ5HAQ

Het volgende filmpje is een commercial uit 1957 van de Mercury Convertible Cruiser http://nl.youtube.com/wat ch?v=j0ayQNjAmJ8& Het volgende en laatste filmpje van deze uitgave is opnieuw een commercial uit 1970 van de Mercury Comet http://nl.youtube.com/wat ch?v=E2S-cGa1tHQ& Mochten jullie ook leuke filmpjes zijn tegen gekomen op You Tube welke leuk zijn om te delen met de rest van onze leden stuur dan de link even door naar Jeroen

Reageren op emails, dit is de laatste keer dat wij dit onderwerp aanhaal, maar het is helaas nog steeds een feit dat er nog steeds leden zijn die nog wel eens vergeten te reageren op de emails welke verzonden worden. Waarom vragen wij om een reactie, dit doen wij voornamelijk als we iets organiseren, zodat we van te voren een klein beetje weten waar we aan toe zijn, ook voor de overige mensen die wat organiseren vragen wij hierom, omdat wij weten wat een tijd het kost om iets te organiseren, en wij het zonde van de tijd vinden als blijkt dat er geen behoefte aan een dergelijke meeting of evenement is.

Vanaf dit jaar zullen we proberen de meeste mails waarin om een antwoord gevraagd wordt met een ontvangst en leesbevestiging gaan versturen, zodat we weten dat een mail aankomt, het is namelijk al een paar keer voorgekomen dat een mail niet aangekomen is. Mochten jullie in de toekomst nou een mail binnen krijgen met het verzoek om even te reageren, neem dan even de moeite om een antwoord te geven, het is een kleine moeite en een groot plezier. Wij hopen hierin op ieder zijn medewerking. Het bestuur.

20


2nd Cruise of the Season “Drive the Target” Op zondag 5 juli 2009 wordt de tweede cruise georganiseerd door onze club. Deze tweede cruise is voor onze club een nieuw soort evenement of meeting net hoe je het wilt noemen, we zijn van plan om deze dag een puzzelrit te organiseren. Deze meeting hebben we de naam “Drive the Target” gegeven. Waarom een puzzelrit. Er zijn meerdere redenen waarom wij van plan zijn om een puzzelrit te organiseren, wat deze redenen zijn zullen we hieronder proberen duidelijk te maken. Het lijkt ons leuk om een keer een andersoortige meeting te organiseren, dan een cruise waarbij we achter elkaar aan rijden. We denken dat een puzzelrit een echt gezinsevenement is, en dat het hele gezin meer betrokken is bij de meeting dan tijdens een cruise, bij een cruise is eigenlijk alleen de bestuurder bezig met de meeting, terwijl bij een puzzelrit het gehele gezin kan helpen, we denken dat de rest van de inzittenden van een auto om deze reden dan ook meer plezier zullen beleven aan deze meeting. Naast de Full Members welke onze club kent, hebben we ook diverse Buiten gewone leden, welke niet in het bezit zijn van een Mercury, we denken met deze meeting dat het voor deze leden ook leuker is om aan deze meeting mee te doen, ze vallen immers minder op dat ze niet in een Mercury rijden, omdat elke deelnemer apart aan deze meeting mee zal doen, en dus niet een stoet Mercury’s achter elkaar aan zal rijden. Ook zijn wij ervan overtuigd dat er een gezonde competitiedrang zal zijn tussen de diverse teams, wat de gezelligheid zeker ten goede zal komen, hoewel we het natuurlijk altijd gezellig hebben binnen de club denken we doordat de teams de resultaten onderling zullen vergelijken, zonder dat het een echte wedstrijd zal worden.

Waar wordt de puzzelrit georganiseerd. Zonder al te veel op de detail in te gaan, want het is immers een puzzelrit en de route zal dus aan de hand van een puzzel gereden moeten worden, zullen we toch even uitleggen in welke omgeving we de puzzelrit willen gaan uitzetten en waarom we voor deze omgeving gekozen hebben. De puzzelrit zal gereden worden in de omgeving van Amersfoort, we hebben voor deze omgeving gekozen om meerdere redenen welke we hieronder nader zullen toelichten. De eerste reden waarom we voor deze locatie hebben gekozen is, dat het voor Jeroen makkelijker is om een puzzelrit uit te zetten in deze omgeving, omdat hij daar zelf vandaan komt en aangezien het uitzetten van een puzzelrit een stuk meer tijd zal kosten dan het uitzetten van een cruise is dit wel zo gemakkelijk. Daarnaast denken we door de puzzelrit in deze omgeving uit te zetten, meer leden te kunnen bereiken, aangezien Amersfoort zo goed als in het midden van het land ligt, is het voor een ieder dus gemakkelijk te bereiken. Ook denken we dat de omgeving van Amersfoort zich heel goed leent voor het uitzetten van een cruise, de omgeving is zeer divers wat het rijden van een puzzelrit weer zeer aantrekkelijk maakt.

We hebben het aantal deelnemende aan deze puzzelrit op minimaal acht auto’s gesteld, hiervoor hebben we om meerdere redenen gekozen, ten eerste zal het uitzetten van een puzzelrit een hoop meer tijd in beslag nemen, dat het niet interessant is om deze meeting uit te zetten voor een klein groepje auto’s, ook denken we dat een puzzelrit met minder dan acht auto’s voor de deelnemers ook niet leuk zal zijn, het competitie element zal hierdoor zo goed als nihil zijn, en dat maakt een puzzelrit toch een van zijn successen. Het doorgaan van deze puzzelrit zal afhangen of het minimale aantal deelnemers, uiterlijk vier weken (zondag 7 juni 2009) voor de puzzelrit zich hebben aangemeld, dit om de organisatie de tijd te geven de puzzelrit tijdig voor te kunnen bereiken, en de laatste puntjes op de i te kunnen zetten. Naast het standaard cruisereglement welke we nu gebruiken zal er een aangepast reglement gelden voor deze meeting, waaronder meer in opgenomen zal zijn dat deze meeting geen snelheidsrit is en dat het geen wedstrijd is enz. enz.

Aangezien een puzzelrit een andersoortige meeting is dan een cruise hebben we wel wat extra voorwaarden aan deze meeting gesteld, welke dit zijn zullen we hieronder nader toelichten.

Er zal een competitie verband aanzitten zonder direct echt een wedstrijd te worden. Ondanks dat we niet achter elkaar zullen aanrijden zal de saamhorigheid en de gezelligheid bij de tussenstop en het eindpunt naar verwachting groter zijn dan tijdens een cruise, de teams zullen onderling de vragen met elkaar willen vergelijken om te kijken hoe men er voor staat. De deelnemers zal onderweg een simpele lunch worden aangeboden van de club, iets wat we tijdens een standaard cruise over het algemeen niet doen. Bij het eindpunt zal er een prijsuitreiking zijn, waarbij er eventueel een wisselbeker zal worden uitgereikt aan het team welke de meeste punten bij elkaar heeft weten te sprokkelen.

De puzzelrit zal door team gereden dienen te worden, het is niet toegestaan dat alleen een bestuurder deelneemt aan de puzzelrit, aangezien het ons voor de verkeersveiligheid geen goede zaak lijkt dat een bestuurder naast zijn aandacht op het verkeer te houden, ook nog eens het routeboek moet lezen en aan de hand van het routeboek zijn route bij elkaar moet puzzelen, een team moet dan ook uit minimaal twee personen bestaan. We hebben besloten dat we tijdens deze meeting geen introducés zullen toestaan als bestuurders, een introducé mag alleen deelnemer als teamlid van een clublid van onze club.

Extra voorwaarden.

Om op de juiste manier van a naar b te komen zal een team zelf zijn route moeten, uitvinden doormiddel van de aanwijzingen die men krijgt, men moet er dus wat meer voor doen dan een cruise waarbij over het algemeen de voorste auto zich alleen bezig houdt met het in de gaten houden van de juiste route.

Waardoor onderscheid een puzzelrit zich van een standaard cruise zoals we gewend zijn. Het is een echte familiemeeting, of een meeting waar een team zich mee bezig houdt, iedereen in een team zal kunnen deelnemen aan deze meeting.

Zoals eerder gezegd denken wij dat een puzzelrit ook voor de leden welke niet over een Mercury bezitten een leuk evenement zal zijn, het valt immers niet of nauwelijks op dat men geen Mercury heeft, als is het binnen onze club geen voorwaarde aan de leden dat ze over een Mercury moeten bezitten als ze willen deelnemen aan een meeting, denken we dat deze meeting juist voor de Buiten Gewone leden extra interessant zal zijn. We hopen hierboven een klein beetje uitgelegd te hebben hoe wij een dergelijke meeting voor ons zien.

21


2nd Cruise of the Season “Drive the Target”

(Vervolg)

Indeling van de dag.

Start van de puzzelrit

Tussenstop.

Zoals gezegd zal deze meeting in of rondom Amersfoort worden uitgezet, we zullen hieronder uitleggen hoe de dag er verder uit zal zien, zonder dat we al te diep op de details zullen ingaan, aangezien het een puzzelrit is en het de bedoeling is dat de deelnemers zelf achter de details komen tijdens deze puzzelrit.

Nadat de routeboeken en de rest van de bescheiden zijn uitgereikt zullen de teams vanaf 11.20uur gaan starten met de puzzelrit.

Nadat men het eerste gedeelte van de route heeft uitgestippeld of nadat men door de envelop de route verder gereden heeft zal men aankomen bij de tussenstop.

Verzamel en startpunt. Aangezien het een puzzelrit is welke rondom Amersfoort zal worden uitgezet zal het verzamelpunt en startpunt bij Elisah en Jeroen zijn.

De teams zullen niet gelijktijdig starten maar met tussenpozen van 5 á 10 minuten van start gaan, dit om het competitieverband te versterken, en te voorkomen dat het alsnog een cruise zal worden waarbij een ieder achter elkaar aanrijdt. De teams welke nog niet van start gegaan zijn kunnen dan nog even genieten van een consumptie.

Hiervoor hebben we gekozen omdat de teams niet gelijktijdig van start zullen gaan, en wij denken dat de teams dan op hun gemak een kop koffie of iets dergelijks kunnen drinken, ook sparen we als club op deze wijze kosten uit welke we als we zouden kiezen voor bijvoorbeeld een restaurant wel zouden hebben, en ook denken we op deze wijze de gezelligheid en saamhorigheid te stimuleren we zullen niet op gaan in de drukte van een horecagelegenheid.

Het is de bedoeling dat uiterlijk 12.45uur het laatste team van start gaat, maar we gaan ervan uit dat dit veel eerder zal zijn.

Het startpunt is dus: Soesterweg 184 3812 BE in Amersfoort

Uiteraard zullen we er hier niet verder op in gaan om het karakter van de puzzelrit niet te verliezen.

Verzameltijd en verdere indeling van het eerste gedeelte van de dag. Het is de bedoeling dat de teams tussen 10.45uur en uiterlijk 11.15 uur aanwezig zijn op het startpunt. De teams krijgen dan een kop koffie of een andere consumptie aangeboden. Om 11.15 uur krijgen de teams uitleg over deze dag en zullen ze het routeboek, voor het eerste gedeelte van de route uitgereikt, tevens krijgen de teams een gesloten envelop met daarin het adres van het tussenpunt uitgereikt.

Eerste gedeelte van de puzzelrit. Het eerste gedeelte van de puzzelrit waarin de teams al puzzelend de route moeten uitstippelen naar de tussenstop zal ongeveer een kleine anderhalf uur in beslag nemen, onderweg zullen er ook nog diverse vragen worden gesteld.

Voor degene die om welke reden dan ook de weg helemaal kwijt zijn, kunnen ervoor kiezen om de bijgesloten gesloten envelop te openen en op deze wijze naar de tussenstop te rijden. (uiteraard krijgen de teams die de envelop geopend hebben we strafpunten)

De aankomsttijd van de teams zullen worden genoteerd, en de teams die te vroeg aankomen (en dus te snel gereden hebben) zullen hiervoor strafpunten krijgen. De teams krijgen bij de tussenstop een simpele lunch uitgereikt, welke bijvoorbeeld zal bestaan uit een patatje met een kroket en wat te drinken of iets dergelijks. De teams zullen ongeveer een half uur moeten vertoeven op de locatie van de tussenstop, en zullen vervolgens weer met tussenpozen van start gaan. De tijd die men aan het wachten is kan men bijvoorbeeld gebruiken om er achter te komen hoe men er voor staat ten opzichte van de andere deelnemende teams.

er over doet om de route te rijden worden genoteerd.

dergelijks zijn weg naar zijn of haar huis vervolgen.

De organisatie zal voor zowel het eerste als het tweede gedeelte van de cruise bepalen hoe lang het duurt om een bepaalde route te rijden met inachtneming van de geldende verkeersregels en de geldende maximum snelheden.

Tussentijdse controles

Uiteraard zullen we hier ook niet dieper ingaan op het tweede gedeelte van de route, die zullen jullie zelf bij elkaar moeten puzzelen. Het tweede gedeelte zal opnieuw zo’n kleine anderhalf uur in beslag nemen. Eindpunt Het eindpunt zal opnieuw een locatie zijn welke in de omgeving van Amersfoort ligt of wellicht in Amersfoort zelf, maar dat is natuurlijk strikt geheim. Bij het eindpunt krijgen de deelnemers een drankje aangeboden, de overige kosten welke men hier maakt zijn voor eigen rekening. Mogelijk wordt het een eindpunt waarbij men na afloop met elkaar onder het genot van een hapje en een drankje kan terugkijken op deze dag.

Tweede gedeelte van de puzzelrit Het tweede gedeelte van de puzzelrit zal op dezelfde wijze worden uitgezet als het eerste gedeelte en zal dan ook op dezelfde wijze verlopen, alleen zal de route nu naar het eindpunt leiden. We denken wel dat de deelnemers tijdens het tweede gedeelte fanatieker zullen zijn, ze hebben immers contact gehad met de andere teams tijdens de tussenstop. Maar het is uiteraard niet de bedoeling dat het een snelheidswedstrijd zal worden, daarom zal ook in het tweede gedeelte de tijd die men

Zodra de laatste deelnemers binnen zijn zal de organisatie van deze rit de ingeleverde antwoordformulieren beoordelen en de benodigde tijd van de teams gaan vergelijken, zodat er een echte uitslag komt van deze dag. Hierna zal er een prijsuitreiking volgen met heuse prijzen voor de deelnemers waaronder mogelijk een echte wisselbeker. (wie o wie mag zich de puzzelritkoning 2009 van onze club noemen.) Hierna zal het officiële gedeelte van deze dag teneinde zijn, en kan men eventueel na een afsluitend etentje of iets

De mogelijkheid bestaat dat de teams onderweg gecontroleerd worden, door een “vliegende”tijdwaarne ming / controleur, waarbij gecontroleerd wordt hoelang men over een bepaald gedeelte van de route. Tevens zal men hier een stempel of iets dergelijks krijgen, zodat we kunnen zien of de deelnemende teams de uitgezette route inderdaad goed hebben kunnen bepalen, het is natuurlijk mogelijk dat men onderweg ergens de weg kwijt geraakt is, maar op een later tijdstip de route weer hebben kunnen oppakken.

STOP CONTROLE

De stempel of wat men ook uitgereikt krijgt van deze controleur zullen dan ook weer extra punten opleveren voor de deelnemende teams. Extra aanwijzingen Ook bestaat de mogelijkheid dat de teams extra aanwijzingen moeten verzamelen welke op de route zijn aangebracht, om zo extra punten te kunnen behalen. Alleen dat weten we nu nog niet, dit ligt aan de route maar daar willen we nu nog niets over kwijt. Dat wijst zichzelf wel als het over is, en dan is het vroeg zat om jullie hierover in te lichten.

22


2nd Cruise of the Season “Drive the Target” Vrijwilligers gezocht. Zoals jullie in het bovenstaande hebben kunnen lezen komt er bij een dergelijke meeting wat meer organisatie om de hoek kijken dan tijdens een standaardcruise. We zijn dan ook op zoek naar vrijwilligers we hebben minimaal twee extra mensen of teams nodig met een eigen auto die willen mee helpen om deze dag tot een succes te maken. We zijn op zoek naar iemand die op de locatie van de tussenstop de teams willen ontvangen, en te zorgen dat het daar allemaal naar behoren verloopt, tevens zal hij of zij eventuele aanwijzingen onderweg naar de tussenstop aanbrengen, en op een later tijdstip weer te verwijderen. Ook bestaat de mogelijkheid dat deze vrijwilliger de tussentijdse controles uitvoert. We zijn op zoek naar iemand die op de locatie van het eindpunt de teams willen ontvangen, en te zorgen dat het daar allemaal naar behoren verloopt, tevens zal hij of zij eventuele aanwijzingen onderweg naar het eindpunt aanbrengen, en op een later tijdstip weer te verwijderen. Ook bestaat de mogelijkheid dat deze vrijwilliger de tussentijdse controles uitvoert. De vrijwilligers worden verzocht zich aan te melden bij Jeroen hoe we de taken precies gaan verdelen daar zullen we dan op een later tijdstip wel op terug komen. De vrijwilligers zullen er wel rekening mee moeten houden dat ze verzocht worden op de dag zelf wat eerder aanwezig te zijn, en mogelijk tijdens de aanloop naar deze dag toe een keer verzocht worden om een keer langs te komen om het één en ander te bespreken en of voor te bereiden.

(Vervolg)

Mocht het je niet lukken om een team te kunnen samenstellen, laat dit dan geen reden zijn om je niet aan te melden, we zullen je dan indelen bij een ander team, want wellicht zijn er meerdere leden die geen team kunnen samenstellen en dan kunnen we deze leden bij elkaar zetten. Minimum aantal teams Zoals we reeds eerder gezegd hebben zal deze puzzelrit alleen doorgaan indien er zich tenminste acht teams hebben aangemeld. Mocht het nou zo zijn dat het aantal leden van onze club in de loop van het jaar zal dalen tot 12 of minder dan, wat ik me totaal niet kan voorstellen, dan zal het minimum aantal deelnemers op 50% van de leden gesteld worden. Mochten we het aantal deelnemers niet halen dan kunnen we met de geïnteresseerden deze dag ook gaan cruisen met elkaar. Inschrijven Iedereen die geïnteresseerd is in deze puzzeltocht dringend verzocht om dit uiterlijk zondag 7 juni 2009 aan Jeroen door te geven, bij voorkeur eerder zodat de organisatie meer tijd heeft om het één en ander te organiseren. Bij het inschrijven wordt tevens verzocht even aan te geven met hoeveel mensen je denkt deel te nemen, dit in verband met inslaan van de boodschappen bij het verzamelpunt, en het eventueel reserveren van een locatie. Rond april of mei zullen alle leden nog een mailing krijgen over deze meeting, mocht het nou zo zijn dat je in een puzzelrit totaal niet geïnteresseerd bent zou je dat dan per ommegaande willen laten weten, mogelijk blijkt daar dan al uit dat er onder onze leden totaal geen interesse bestaat voor een puzzelrit, dit zal een hoop voorbereidingstijd kunnen schelen, indien ruim van tevoren mocht blijken dat er geen interesse bestaat aan een puzzelrit binnen onze club, dan zal er op deze datum een gewone cruise worden georganiseerd.

De teams Tot slot Deze puzzelrit wordt in principe alleen georganiseerd voor de leden van onze club. De bestuurder (aanvoerder) van elk team dient dan ook één van onze clubleden te zijn. De samenstelling van de teams dienen tenminste uit twee personen te bestaan, er is geen maximum gesteld aan het aantal leden van een team, de leden kunnen dus hun gehele gezin meenemen. Mocht je geen gezin hebben, of de rest van je gezin hebben geen interesse om deel te nemen aan deze dag, dan mag je uiteraard ook deelnemen met een kennis, buurman, de leuke buurvrouw van de overkant, het meisje van de bloemenwinkel of weet ik veel wie dan ook.

We hopen jullie hiermee een nieuw soort meeting aan te bieden, waarbij de gezelligheid hoog in het vaandel staat. En dat we jullie hiermee naast de gebruikelijke cruises ook wat meer afwisseling kunnen aanbieden. Mochten er nog vragen zijn over deze meeting dan hoor ik dat graag van jullie, ook al je op- of aanmerkingen zijn natuurlijk van harte welkom. Graag tot 5 juli, Jeroen

Forum Onze club heeft al een hele poos een eigen forum, welke zeer regelmatig wordt bezocht door andere Mercury bezitters, alleen loopt het de laatste tijd niet zo storm meer op het forum. Kijk we kunnen niemand zeggen dat ze wat vaker op het forum moeten, maar een levendig forum nodigt potentiële leden sneller uit wat meer informatie op te vragen dan een forum wat nagenoeg aan het slapen is. Tevens is het forum natuurlijk ook een aangewezen plaats om de onderlinge contacten, hetzij dan wel virtueel de contacten te onderhouden. We willen het forum nog niet gaan gebruiken als een vervanging van de mails, maar we zullen de mededelingen welke we in de mails verzonden hebben ook op het besloten gedeelte van het forum gaan plaatsen, zodat het ook mogelijk is om over bepaalde onderwerpen te discussiëren.

Zo staat er nu op het besloten gedeelte onder andere een topic over ons clubblad “Feel the Heat” Om op het besloten gedeelte te kunnen inloggen is het van belang dat je op het forum de status krijgt van Mercury Club lid, dit kan je zien aan de forumleden met een naam in het geel. Mocht je op het forum staan en je naam staat niet in het geel vermeld neem dan even contact op met Jeroen hij zal jullie status dan wijzigen in Mercury Club lid, voor de leden welke nog geen lid zijn van het forum en dat wel worden (geheel vrije keuze uiteraard) geef dan even je naam welke je heb op het forum door aan Jeroen. Om op het besloten gedeelte te kunnen inloggen is het volgende passwoord noodzakelijk, het passwoord is SPRINGTIME Veel plezier op het forum.

Flyers Zoals jullie in deze uitgave kunnen lezen hebben we diverse meetings op de planning staan. Nu lijkt het ons leuk om de meetings wat meer in de schijnwerpers te plaatsen door een flyer voor te maken, en dan zou het leuk zijn om voor de diverse meetings een aparte flyer te maken. Zodat we deze dan ondermeer op onze website kunnen plaatsen, de Hyves van onze club enzovoort, een flyer spreekt net iets meer aan dan een stukje tekst.

Wellicht zitten er onder jullie enkele creatieve breinen die een flyer willen ontwerpen, lijkt het je leuk om een flyer te ontwerpen voor een van onze meetings laat het dan even weten. Mocht je hiervoor een logo nodig hebben of wat anders laat het dan ook even weten. Ook hiervoor kunnen jullie contact opnemen met Jeroen

23


Puzzel Ook in deze uitgave treffen jullie weer een puzzel aan en nog wel twee stuks namelijk één Suduko en een woordzoeker. Hieronder vinden jullie de vragen welke bij de onderstaande puzzel horen: De oplossing vinden jullie in de volgende uitgave.

Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag Vraag

SUDUKO

2 6 9 5 9 3 1 2 1 9 3 8 2 2 6

8 7 6 1 5 6 4 8

9 3 4 2 8 4 6 1 7 3 4 1

1: Locatie van de nieuwjaarsreceptie 2: Meeting in Muiden 3: Romeinse God 4: Dorp in Noord Holland 5: Clublid in het bezit van een Marquis Brougham uit 1977 6: Plaats in Noord Brabant 7: Locatie meerdaags evenement 8: Plaats waar Charley’s Diner gevestigd is 9: Overleg orgaan Nederlandse en Belgische USA car clubs 10: Merk welke de Quist op de markt bracht 11: Merknaam waarmee Ford de Sierra en de Scorpio op de Amerikaanse markt bracht 12: Sponsor Meets the Mercs at Caddys 13: Mercury model welke gelijk is aan de Ford Contour 14: Autoverhuurbedrijf welke eigendom van Ford geweest is 15: Mercury model welke in Australie gebouwd is 16: Ford model welke gelijk is aan de Mercury Mountainer

13

2

10

5

17 8 19

22

20

24

8

6

13

7

3

25

10 11

21

15

23

17

20

5

25

6

13

16 1

2

3

4

b

16

5

6

3

4

6

23

13

14

14

1

12

1

11

10

15

9

12

21

5

8

26

12

3 4

3

9

14

24

15

19

1

18 2

11

2

7

8

9

10 11 12 13

o

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

De oplossing van deze puzzel staat in de gele balk, antwoord vinden jullie in de volgende uitgave. Ook wordt er 1 letter niet gebruikt welke letter is dit ?

De oplossing van de vorige puzzel was: Uit welke provincie komen de meeste leden. Het antwoord is Zuid Holland

24


Evaluatie seizoen 2008 Aan het begin van het nieuwe jaar is de tijd om nog éénmaal achterom te kijken, naar het seizoen (jaar) welke we inmiddels weer achter ons hebben liggen. Algemeen De opkomst bij de meetings welke we in het afgelopen seizoen gehad hebben, lag wat aan de lage kant, ik denk dat hier meerdere zaken debet aan zijn. De meeste meetings welke wij organiseren worden in de zomer georganiseerd, en de afgelopen zomer waren de brandstofprijzen dusdanig hoog dat ik me heel goed kan voorstellen dat het deelnemen aan een meeting even op een laag pitje wordt gezet. Daarnaast denk ik als we de opkomst in verhouding tot het aantal leden gaan afzetten, dat we zeker niet mogen klagen, we zijn immers een kleine club, en als we dan de verhoudingen van de opkomst bekijken tegen het aantal leden, dan denk ik dat er diverse clubs jaloers op ons zullen zijn. Wat ook meespeelt dat we in het eerste seizoen eigenlijk alleen bij de eerste meeting en de Lincoln meets Mercury een grotere opkomst gehad hebben dan we dit seizoen gemiddeld gehad hebben. Uiteraard zal het leuk zijn in de toekomst dat we een wat grotere opkomst hebben tijdens de meetings. We zullen hieronder even in het kort het gehele afgelopen seizoen doornemen. Nieuwjaarsborrel De eerste meeting begon vorig jaar al vroeg in het jaar, op zaterdag 10 januari 2008 hebben we voor de eerste keer de nieuwjaarsreceptie / nieuwjaarsborrel georganiseerd.

Deze eerste meeting werd georganiseerd in het Den Hartog Ford Museum in Hillegom.

Meets the Mercs at Caddys

Ondanks enkele afzeggingen op het laatste moment vanwege ziekte, waren we tijdens deze meeting toch met 18 personen, een zeer hoge opkomst mag ik wel zeggen.

Deze meeting heeft onze club geen geld gekost, Arie had voor sponsering gezorgd, waarmee we deze meeting Deze meeting hebben we kostendekkend hebben dit jaar georganiseerd bij kunnen afsluiten. Caddy’s Diner in Purmerend en hadden we voor de gelegenheid de naam Meets the Merc’s at Caddys meegegeven.

De meeting startte met een rondleiding door het museum, waarbij er zelf een modelbouwer aanwezig was die zijn gehele verzameling van Mercury modellen had meegenomen en tentoongesteld, na een rondleiding van ruim een uur zijn we naar het restaurant van het museum gegaan voor een hapje en een drankje.

Het hapje en het drankje waren naar mijn mening goed verzorgd het enige wat naar mijn mening tegenviel was dat er voor de kinderen geen gereduceerde prijs was, en dat deze gewoon het volle pond moesten betalen, iets wat waarmee we in de toekomst zeker rekening gaan houden als we weer op zoek gaan naar een locatie. En tijdens het afrekenen hebben we betaald voor een persoon die er op het laatste moment niet bij was, helaas maar ondanks deze kleine minpuntjes zullen we in de toekomst deze meeting zeker vaker gaan organiseren.

Op 18 mei 2008 stond voor de eerste keer de Meets the Merc’s at…….. op de planning, een meeting voor alle Mercury bezitters.

Deze meeting is naar mijn mening zeer goed bezocht zeker omdat het de eerste keer was dat we deze meeting georganiseerd hebben, we hadden op een kleine 14 deelnemende Mercury’s gerekend, en ik denk dat we in het totaal wel tussen de 20 en 25 verschillende Mercury’s voorbij hebben zien komen.

Johnny Molenaar en Frits de Vree zijn na deze meeting lid geworden van onze club.

Deze meeting zullen we een vaste plaats op onze agenda geven en zoals jullie verderop in deze uitgave kunnen lezen hebben we deze meeting inmiddels alweer op de planning staan. First Cruise of the Season

Op zondag 25 mei stond de eerste cruise van het Persoonlijk vond ik het seizoen op het jammer dat de opkomst programma, ondanks dat van onze eigen leden niet alle leden wat tegenviel, had juist gereageerd hadden of ze voor deze meeting zouden deelnemen aan gehoopt op een wat deze cruise was de grotere opkomst zeker opkomst in eerste ook omdat het de eerste instantie voldoende om meeting was die in het de cruise te laten seizoen georganiseerd doorgaan, we hadden de werd, en het een minimum gestelde 20% meeting is welke zeer leden gehaald, welke op goed is voor de PR van dat moment op 5 leden onze club, uiteindelijk lag, dit lijkt weinig maar waren er in totaal vier ik kan me de tweede auto’s van onze leden cruise van het eerste aanwezig. jaar herinneren waar we slechts met vier auto’s Tijdens deze eerste een leuke dag gehad meeting hebben we een hebben, dus het aantal verkiezing gehouden van auto’s doet er niet zo de Mooiste Mercury van zeer toe maar we vinden Nederland 2008, welke toch wel dat we een gewonnen is door Johnny minimum aan het aantal Molenaar, dit na een deelnemers moeten zeer zwaar juryoverleg stellen, en dit is gelegd van de juryleden ☺ op 20% van het aantal (Branko, Frank en leden, op zich denk ik Jeroen) dat een mooi percentage is ik denk dat mening Deze meeting heeft onze autoclub er trots op zou club twee nieuwe leden zijn als ze 20% van de opgeleverd, leden bereiken voor een meeting,

alleen valt het bij andere club niet zo zeer op omdat de meeste clubs natuurlijk een stuk groter zijn dan onze toch wel exclusieve club qua leden. Maar terug naar deze eerste cruise, er was naar mijn mening wat ik ervan gezien heb een mooie cruise uitgezet door Pieter Ouborg, welke van start ging bij de Mc Donalds in Waardenburg en vervolgen door de provincies Gelderland en Noord Brabant zou gaan met een tussenstop bij een gelegenheid in Bokhoven (onder de rook van Den Bosch) waar we heerlijk op het terrasje zouden kunnen plaatsnemen, echter op de dag zelf kreeg ik een telefoontje van één van de deelnemers dat hij een lekke band had en dat zijn auto slechts was uitgerust met een thuisbrengertje en dat het voor hem geen optie was om met een thuisbrengertje deel te nemen aan deze dag, wat in mijn ogen zeer begrijpelijk was, dus op dat moment ging ik er nog vanuit dat we deze dag zouden rijden met vier auto’s en wellicht nog wel een clublid die zich niet aangemeld had maar spontaan op deze dag zou afkomen, op dat moment in mijn ogen nog geen vuiltje aan de lucht. In Waardenburg aangekomen begon bij mij direct de twijfel al toe te slaan, op de parkeerplaats stond alleen Pieter en waren de overige twee deelnemers in geen velden of wegen te bekennen, met Pieter heb ik op dat moment afgesproken dat we eerst maar een kop koffie zouden drinken bij de Mc Donalds en dat we als er dan nog niemand zou zijn we rechtstreeks naar de tussenstop zouden rijden.

25


Evaluatie seizoen 2008

(vervolg)

Aangezien we iedereen per mail een de indeling van de dag gestuurd hadden en wellicht hadden de mensen het startpunt niet kunnen halen qua tijd. In Bokhoven hebben we nog maar even een kop koffie gedronken en gewacht totdat de officiële tijd dat we aan zouden komen hier voorbij was, en nog een klein kwartiertje langer, waarna ik in overleg met Pieter besloten heb om de cruise voor deze dag maar af te blazen, waarvan ik persoonlijk zeer erg baalde, zeker ook naar Pieter toe ik weet immers wat een tijd het kost om een cruise uit te zetten, wel heb ik met Pieter afgesproken dat we op en later tijdstip deze cruise zeker nog een keer zouden gaan rijden want hetgeen wat ik ervan gezien heb moet het wel een hele mooie cruise zijn. Achteraf is gebleken dat de overige twee deelnemers aan deze cruise in mijn ogen hele goede redenen hadden om niet aanwezig te kunnen zijn en dat het voor hun niet mogelijk en of vergeten zijn af te melden, één van de deelnemers moest op het allerlaatste moment werken en was hierdoor niet in de gelegenheid om deel te nemen, en het afmelden was voor hem s’morgens zeer vroeg verder ook geen optie en de andere deelnemer had op dat moment te horen gekregen dat er een vriend van hem was omgekomen bij een verkeersongeval, ik kan me dan heel goed voorstellen dat je dan wel wat anders aan je hoofd heb dan je af te melden voor een cruise.

De opkomst voor deze tweede meeting viel mij geheel niet tegen zeker omdat we geen minimum aantal deelnemers van onze club hadden bepaald waren er uit mijn hoofd toch vier van onze leden aanwezig en een kleine 10 Lincolns, wat qua opkomst percentage naar het aantal leden van de twee clubs toch wel in ons voordeel geëindigd is aangezien de Lincoln club op dat moment meer dan 70 Lincolns in zijn ledenbestand had.

Zondag 13 juli cruise gezamenlijk bezoek aan de King Cruise Op zondag 13 juli hadden we de eerste cruise en gezamenlijk bezoek gepland staan aan de King Cruise in Muiden. Ondanks dat de vakantieperiode in Nederland inmiddels in enkele regios begonnen waren hadden we toch nog een opkomst van 4 auto’s en zijn we vanaf het startpunt welke hetzelfde was als tijdens de tweede lincoln meets mercury naar de King Cruise gereden, we hadden uiteraard wel een aangepaste route uitgezet. Ondanks dat de opkomst niet al te hoog was maar dat hebben we nu eenmaal met een wat kleinere club zoals de onze was de dag naar mijn mening toch geslaagd, en opnieuw hebben we kunnen genieten van het heerlijke weer deze dag.

Het was naar mijn mening een geslaagde dag, waarin het alleen jammer was dat ik tijdens het proefrijden van de cruise over het hoofd gezien had dat het centrum van Muiden op zondagen niet toegankelijk is voor autoverkeer, en we dus het laatste stukje van de cruise noodgedwongen over de snelweg moesten rijden, ook het weer zat onze deze dag weer mee, maar daar hebben we het hele seizoen niets over te klagen gehad.

2nd Lincoln meets Mercury

14 september tweede cruise en bezoek aan de King Cruise

Op zondag 8 juni stond voor de tweede keer de Lincoln meets Mercury op het programma, een meeting welke wij samen met de Stichting Lincoln Club Nederland organiseren voor alle Mercury en Lincoln bezitters.

Op 14 september stond de tweede cruise naar de King Cruise op het programma deze cruise werd wederom bezocht door vier van onze leden en was op zich weer gezellige dag welke van start ging bij Charley’s.

Tijdens deze tweede meeting hebben we verzameld op de parkeerplaats van de Mc Donalds / Spotterplaats bij Schiphol.

Tot Slot

Met Jur de Jong (de toenmalige voorzitter van de Stichting Lincoln Club Nederland) heb ik tijdens deze meeting afgesproken dat we hier een jaarlijks terugkerende meeting van maken, ik heb inmiddels weer contact gehad met Jur de Jong die op dit moment bezig is met het opzetten van een Nederlandse Chapter van de officiële Lincoln Club uit de Verenigde Staten, we hebben een datum geprikt en zullen deze meeting dan ook weer voor de derde keer gaan organiseren.

Tot zover de evaluatie van het vorige seizoen, ik heb hierin alleen de algemene ledenvergadering niet behandeld, maar dit kunnen jullie binnenkort terug lezen in de statuten welke jullie via de mail toegestuurd krijgen. Persoonlijk kijk ik terug op een leuk en gezellig seizoen en ik hoop dat we dat dit jaar zeker dunnetjes zullen overdoen.

Vanaf deze startplaats hebben we een cruise gereden naar de King Cruise in Muiden waar we met de organisatie geregeld hadden dat er een gedeelte voor ons afgezet zou zijn waar we met elkaar zouden kunnen staan, wat door de organisatie dan ook netjes geregeld was. Onderweg hebben we net zoals de eerste Lincoln meets Mercury een tussenstop gehouden bij Charley’s in Nederhorst den Berg.

26


Mercs on route Zoals ik de vorige uitgave vermeld had leek het me wel leuk om een nieuwe rubriek te introduceren, een rubriek die we met zijn allen kunnen vullen.

Deze weg constant blijven volgen, deze gaat met een bocht naar links langs het station Roosendaal.

In deze rubriek wil ik leuke en mooie routes gaan behandelen welke men gereden heeft en welke wellicht ook interessant zijn voor de overige leden van onze club, dus heb je een leuke route gereden of weet je een leuke route laat het dan even weten. Om deze rubriek toch alvast wat leven in te blazen zal ik het spits afbijten met deze rubriek, ik in deze uitgave een route behandelen, welke we met de club al een keer gedeeltelijk gereden hebben, maar waar niet al te veel leden aan deelnamen en welke tijdens de cruise zelf ook nog aangepast is, deze route voert vanaf Roosendaal naar België en komt gedeeltelijk door Zeeland en eindigt vervolgens net buiten Bergen op Zoom, deze route is zo’n 134 kilometer lang en naar mijn mening een echte aanrader zeker bij mooi weer. Ik heb dit artikel zo opgesteld dat ik de route beschrijving verwerkt heb in wat met informatie over de route zelf zoals over de dorpen waar men doorheen komt, de bezienswaardigheden enz. Aan het einde van het artikel staat de gehele routebeschrijving omschreven zonder de extra informatie. Startpunt Als startpunt voor deze route zijn we uitgegaan van de Mc Donalds in Roosendaal, welke aan de snelweg A 58 is gelegen afrit Roosendaal Oost. Als men vanaf de snelweg komt en geen behoefte aan een bezoek aan de Mc Donalds heeft kan men aan het einde van de afrit rechtsaf slaan in plaats van naar links richting Mc Donalds, om hier te gaan starten met de route. Ik zal vanaf deze stoplichten beginnen met de routebeschrijving, dus vanaf de snelweg bekeken rechtsaf, deze weg constant blijven volgen tot aan de grote rotonde bij de Super de Boer, bij deze rotonde rechtsaf slaan (eerste afrit rotonde)

Vervolg route vanaf station Roosendaal Sla bij de tweede stoplichten vanaf station Roosendaal af naar links in de richting van de snelweg, en blijf deze weg constant rechtdoor volgen, ook de rotondes rechtdoor oversteken. Sla onder het viaduct onder de snelweg door rechtsaf, we rijden nu langs Rosada Outlet Center.

Station Roosendaal werd geopend met de ingebruikname van de spoorlijn Antwerpen Lage Zwaluwe op 23 juni 1854. Op 3 mei 1855 werden de verbindingen naar Breda en naar Moerdijk geopend (in 1872 verlengd naar Dordrecht – Rotterdam). Roosendaal behoorde buiten de steden in het westen en midden van Nederland tot de eerste plaatsen die een spoorverbinding kregen en was de eerste stad van NoordBrabant met een station. In 1863 kwam de verbinding met Bergen op Zoom tot stand, in 1868-1872 werd de Zeeuwse Lijn verlengd naar Vlissingen. Het eerste stationsgebouw van Roosendaal was verwant aan de nog bestaande stations van Oudenbosch en Zevenbergen. In 1866 en 1887 werd het met zijvleugels vergroot. In 1907 werd het gebouw vervangen door het huidige gebouw naar een ontwerp van D.E.C. Knuttel en G.W. van Heukelom. In de Tweede Wereldoorlog raakte het gebouw zwaar beschadigd, waarna het in 1949 werd herbouwd onder leiding van Sybold van Ravesteyn. De architect handhaafde het ontwerp uit 1905 grotendeels, maar creëerde wel een nieuw, soberder uitgevoerd entreegebouw. Vanaf het begin is het station van Roosendaal een belangrijk grensstation tussen Nederland en België. Sinds de opening van de lijnen naar Rotterdam en Vlissingen is Roosendaal een belangrijk spoorwegknooppunt in het zuidwesten van Nederland. Van hieruit rijden treinen in de richtingen Rotterdam – Amsterdam, Bergen op Zoom – Vlissingen, Antwerpen – Brussel en Breda – 's-Hertogenbosch – Arnhem. Als de HSL-Zuid in gebruik komt zal Roosendaal als grensstation sterk aan belang inboeten.

Rosada is een Factory Outlet Center in de Nederlandse stad Roosendaal in Noord-Brabant. Het is het derde outletcentrum van Nederland en heeft een capaciteit van 82 winkels waarvan er 57 bezet zijn. Rosada werd geopend op 1 november 2006. Rosada is een controversieel project van de Amerikaanse McMahon Development Group (MDG) en heeft binnen en buiten de Roosendaalse gemeenschap veel discussie opgeleverd. Rosada is 7 dagen per week geopend van 10.00 tot 18.00. Dit outlet center is de locatie waar wede nieuwjaarsreceptie van 2009 gehouden hebben. We verlaten nu Roosendaal en gaan verder in de richting van Kruisland.

TIP Voor mensen die echt de tijd willen nemen voor deze route kunnen bijvoorbeeld een bezoek brengen aan het centrum van Roosendaal met het raadhuis welke op de markt gevestigd is, of in de zomer op één van de talrijke gezellige terrasjes wat drinken, ook een bezoek aan het outlet center is de moeite waard.

Roosendaal is een stad en gemeente in de provincie Noord-Brabant, in deze gemeente wonen 77.533 mensen op een oppervlakte van 107,21 km², waarvan 0,61 km² water (Stand 1 juli 2006, bron: CBS). Roosendaal is daarmee de zesde stad van NoordBrabant. Door zijn ligging op de spoorlijn (Amsterdam-) RotterdamAntwerpen (-Brussel-Parijs) vervult Roosendaal een belangrijke logistieke grensfunctie. Roosendaal is het laatste station op Nederlands grondgebied voor de grens met België. Als de HSL-Zuid eenmaal in bedrijf is genomen zal deze functie voor een groot deel worden overgenomen door Breda, dat ook voor het autoverkeer (A16/E19) al een belangrijke grensfunctie vervult. De gemeente Roosendaal is ontstaan op 1 januari 1997 door samenvoeging van de voormalige gemeenten Roosendaal en Nispen en Wouw. Voor de naam Roosendaal zijn er twee verklaringen. De naam zou volgens sommigen een symbolische betekenis hebben. Het ‘dal der rozen’ zou verwijzen naar de Heilige Maria, aan wie de eerste kapel te Roosendaal oorspronkelijk was gewijd. Pas later werd Sint Jan de Doper de patroonheilige. Maria werd in de Middeleeuwen vaak door bloemen gesymboliseerd. Zo stond de witte lelie voor zuiverheid en de roos was het symbool van volmaaktheid. Erg plausibel lijkt deze complexe verklaring niet. Anderen verklaren de naam Roosendaal als rietdal: risse is een andere naam voor riet. Dat is meer aannemelijk. De locatie was oorspronkelijk een bijna drooggevallen moeras tussen de zandruggen of donken, dat in de zomer vol riet stond (volgens Jan Cartens, Voetsporen van mijn moeder. Kroniek van een provinciestad, Roosendaal 2002). Door de spelling onderscheidt de naam zich van Rozendaal bij Arnhem, al werd ook Roosendaal in het verleden wel eens zo gespeld. Rozendaal (Frans: Rosendaël) was daarnaast ook een dorp bij de Franse stad Duinkerke en vormt daar thans een wijk van. Tenslotte bestaat er nog het Vlaams-Brabantse Roosdaal.

27


Mercs on route Vervolg Roosendaal

Roosendaal kent een rijke geschiedenis, die teruggaat tot de twaalfde en dertiende eeuw. In 1268 duikt de naam Rosendaele voor het eerst op in een akte. Van oudsher maakte Roosendaal deel uit van het hertogdom Brabant. In de Middeleeuwen was er sprake van een zekere bloei door de opkomst van de turfstekerij. De turf diende als huisbrandstof. Er ontstond een levendige handel. De turf werd via de Roosendaalse haven uitgevoerd naar Holland, Zeeland, Vlaanderen en Antwerpen. De Vliet stond toen nog in open verbinding met de Noordzee. De Roosendaalse schippers ondernamen ook regelmatig tochten overzee naar Engeland en Frankrijk. De Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648) maakte een einde aan de vooruitgang. Roosendaal en Wouw hadden zwaar te lijden van de rondtrekkende troepen. Plunderingen en brandstichtingen waren heel gewoon. Tientallen jaren was het WestBrabantse platteland vrijwel geheel verlaten. Onder Lodewijk Napoleon werd Roosendaal in 1809 tot stad verheven, met als motivatie ‘de uitgestrektheid en de volkrijkheid’. Met de invoering van de gemeentewet van 1851 kwam de politieke modernisering op gang. In het begin veranderde er desondanks nog weinig. Een kleine groep notabelen bepaalde de conservatief-katholieke koers. Het algemeen kiesrecht van 1919 bracht een kleine doorbraak teweeg. Maar het zou nog tot 1970 duren voordat de traditionele patronen echt werden doorbroken en de ontzuiling vat kreeg op Roosendaal.

(vervolg) Landelijke partijen deden meer hun intrede. Met de samenvoeging van de gemeenten Wouw en Roosendaal en Nispen ontstond per 1 januari 1997 de huidige gemeente Roosendaal. Bezienswaardigheden

• •

• • •

Het Raadhuis van Roosendaal stamt uit de 16e eeuw. In het Tongerlohuys (1762) bevindt zich het stedelijk museum. Molen De Hoop De watertoren Rucphense Bossen

Vervolg route vanaf Rosada Outlet Center. De route voert langs het Outlet center en gaat verder in de richting van Kruisland, we rijden nu op de Wouwse baan. Sla de eerste straat rechtsaf in de richting van Kruisland, dit is tegenover het chauffeurscafé “Het Anker” welke aan de linkerkant van de weg is gevestigd. We rijden nu op de Boeiinksestraat een weg door agrarisch gebied, en na een kleine vijf kilometer rijden we het dorp Kruisland binnen. Kruisland; Een vriendelijk dorp met ongeveer 2.500 inwoners en een hecht verenigingsleven. In 1987 vierde het haar 500-jarig bestaan. Gelegen tussen Roosendaal en Steenbergen heeft het z'n eigenheid behouden. Een bijzonder actieve heemkundige kring heeft veel van de geschiedenis van Kruisland vastgelegd. Kruisland 1487 ~ heden; De grote polder Kruisland werd in 1487 ingedijkt.

Kruisland heeft zelfs enige jaren een eigen bestuur gehad. Het oprichten van een schepenbank voor Kruisland werd reeds in de bedijkingsakte van 1487 in het vooruitzicht gesteld; hij trad in 1491 voor het eerst op. Het bestuur bestond uit een schout en zes schepenen. De eerste schout van het zelfstandige dorp met een eigen kerk, school, molen en raadskamer was Engelbrecht van Etten. Van Etten benoemde Jan van den Dycke tot zijn stadhouder (plaatsvervanger). De Kruislandse schepenbank werd in 1583 opgeheven; sinds dat jaar hadden in de schepenbank van Steenbergen twee schepenen voor Kruisland zitting. De R.K. parochie ontstond tegelijk met het dorp in 1487. Tegen het einde der 16e eeuw kreeg het protestantisme vaste voet in Steenbergen. Dat heeft geleid tot de stichting van een Nederlandse Hervormde gemeente in de stad waarmee die van Kruisland aanvankelijk gecombineerd was. Later werd Kruisland evenwel een afzonderlijke protestante gemeente. In 1747 stonden de Fransen voor de stad Steenbergen en nog eens in 1795. Zij plantten de vrijheidsboom en verjoegen het plaatselijk bestuur. Bestuurlijk kwam Steenbergen in rustiger vaarwater. De Franse tijd bracht vrijheid van godsdienst, maar het duurde zeker nog vijftig jaar vooraleer de katholieken hun achterstand hadden ingehaald. De landbouw werd hoofdmiddel van bestaan.

Dat wijst er op, dat het tijdperk, waarin de landbouw hier het voornaamste bestaansmiddel was, ten einde loopt. Vervolg van de route in Kruisland Sla in Kruisland rechtsaf op de Markt (dit wijst zich vanzelf het is in het midden van het dorp) op de hoek bevind zich Café Restaurant De Commerce waar zich zomers een groot terras buiten staat, wellicht een tip om even de route te onderbreken en te genieten van de Brabantse Bourgondische gastvrijheid. Blijf de weg volgen in de richting van Oud Gastel. Sla na een kleine vier kilometer links af en rij Oud Gastel binnen. Oud Gastel is een dorp in de gemeente Halderberge in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Vóór de gemeentelijke herindeling van 1997 vormde Oud Gastel samen met Stampersgat de gemeente Oud en Nieuw Gastel. Het dorp staat bekend om de Campina zuivelfabriek (eerst onder de naam Vacca, later Menken Dairy Food), de 15e eeuwse kerktoren van 72 meter hoog en de jaarlijkse triatlon die in het laatste weekend van juni georganiseerd wordt door werkgroep Sport 't Veerke. Ook de Marterij staat bekend als een groot dorpsfestijn. Verder is er een groot aantal activiteiten die georganiseerd worden door de KPJ Oud Gastel. Ook het beachweekend is een evenement dat Oud Gastel in de wijde omtrek op de kaart zet, net als de Autocross op het terrein van Van Schilt.

Het dorp Oud Gastel is een heus lintdorp, de lengte (zuid-noord) is 4 km, de breedte is een stuk minder (oostwest 1 km). De belangrijkste straten zijn de Roosendaalsebaan, Moleneind, Kerkstraat, Markt, Dorpsstraat, Rijpersweg. deze straten sluiten op elkaar en zorgen voor de oude tramverbinding van Roosendaal naar Willemstad en vice versa. De bebouwing aan de westelijk kant van deze straat is tegen een dijk aangebouwd op de grens van zand en klei. Op sommige punten is het verschil in hoogte 1 meter. Hoe dichter bij de kerk, hoe groter het verschil wordt.

Vervolg van de route In Oud Gastel de weg constant rechtdoor blijven volgen, de weg gaat over in de Markt, Dorpstraat en uiteindelijk in de Rijpersweg. Sla aan het einde van de weg rechtsaf en daarna direct linksaf de Provinciale weg de N268 op in de richting van Stampersgat / Fijnaart, blijf deze weg constant volgen. Sla na een kleine vier kilometer rechtsaf richting het dorp Fijnaart. (De woonplaats van Frans Bauer, welke er op bekend staat mensen een kop koffie aan te bieden ☺)

28


Mercs on route

(vervolg)

De weg door dit dorp heen loopt op een dijk. Blijf deze weg constant volgen en sla aan het einde na ongeveer tweeënhalve kilometer rechtsaf de Blaaskedijk op. Ga met de bocht mee naar links de Barlaaksedijk op en blijf deze volgen, de weg gaat met een bocht naar rechts. Rij onder de snelweg door het dorp Standaarbuiten binnen. De plaats Standdaarbuiten (gemeente Moerdijk) bestaat sinds 1529. Standdaarbuiten en het nabijgelegen Noordhoek zijn agrarische kerkdorpen, waar vlas een belangrijke bestaansbron was. De rivieren de Mark en de Dintel kruisen elkaar in dit dorp.

blijf de weg constant volgen en rij Standaarbuiten uit.

Sla bij de rotonde rechtsaf de Marktweg op, en sla vervolgens aan het einde van de Marktweg rechtsaf de Oudlandsedijk op. Sla de eerste linksaf de Bornhemweg op, via deze weg rijdt de route het dorp Oudenbosch binnen. Oudenbosch (Brabants: Ouwebos) is een dorp in het westen van de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het ligt niet ver van Etten-Leur en Roosendaal. Oudenbosch is vooral bekend vanwege de grote Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara die er tussen 1865 en 1892 gebouwd is en die een verkleinde kopie van de Sint-Pietersbasiliek in Rome is.

Etymologie Er zijn twee verklaringen voor de herkomst van de naam Standdaarbuiten. De eerste zoekt het bij de Sint-Elisabethsvloed in 1421, toen zich ten noorden van het land van Gastel en Barlebosch buitendijks nieuw land in het water begon af te tekenen. Dit nieuwe land, een grote zandbank, werd aangeduid als "'t sant er buyten" of "'t sant daer buyten". Op oude kaarten uit de tweede helft van de 15e eeuw werd deze zandbank reeds beschreven als het Stantderbuyten. De tweede verklaring is dat een baken voor de scheepvaart een 'standaert' werd genoemd. Op de zandbank zou een paal hebben gestaan, die werd aangeduid als een Standaert-buyten. Standdaarbuiten is het eerste dorp in Nederland dat een eigen EHBO-post heeft. Sinds 2005 is deze gevestigs aan de Sportstraat in Standdaarbuiten. Het is een post waar mensen in de avond, weekenden en feestdagen als de huisarts geen dienst heeft, terecht kunnen voor eerste hulp. Carnaval Een jaarlijks terugkerend evenement in Standdaarbuiten is de carnavalsoptocht op zaterdagavond, waar een verlichte stoet van kleine en grote praalwagens het middelpunt vormt. Zwammegat, de carnavalsnaam van Standdaarbuiten, vindt zijn oorsprong in de champignonteelt die na de verdwijning van de vlasteelt ontstond in de oude vlasserijwerkplaatsen. Vervolg van de route door Standaarbuiten in de richting van Oudenbosch Standaarbuiten rijden we binnen via de Oude Kerkstraat, deze gaat met een bocht naar links over in de Hoogstraat welke weer over gaat in de Molenstraat, uit.

Oudenbosch is een voormalige "vlek" en voormalige gemeente; de gemeente ging in 1997 op in de gemeente Halderberge. Te Oudenbosch staat het gemeentehuis van de nieuwe gemeente. Geschiedenis In 1275 schonken Arnout van Leuven en zijn echtgenote Elisabeth, Heer en Vrouwe van Breda, het Baerlebosch en tweehonderd bunder moeras aan de abdij van de Cisterciënzers van Sint Bernard bij Antwerpen. De monniken lieten het gebied ontginnen, en aan de verbinding tussen de Dintel en de Mark werden nederzettingen gesticht. De nederzetting Nieuwenbosch werd al snel verlaten wegens de ongunstige ligging, maar Oudenbosch groeide uit tot een dorp. Oudenbosch behoorde vanaf 1287 tot de Heerlijkheid Bergen op Zoom (vanaf 1533 Markiezaat van Bergen op Zoom), en was de hoofdplaats van het oostelijk deel daarvan (Oostkwartier, een van de districten waarin het Markiezaat was verdeeld) en de zetel van een drossaard en een rentmeester. Van de Heren van Bergen op Zoom ontving Oudenbosch verschillende voorrechten, o.a. het recht van een vrije weekmarkt, waardoor het dorp zich gunstig ontwikkelde. Ook de veerdienst, die van hier op de handelsstad Dordrecht werd ingesteld, kwam Oudenbosch ten goede. Het werd een pleisterplaats en een verkeersknooppunt, vanwaar heirbanen voerden naar Antwerpen en Bergen op Zoom.

Na de Sint-Elisabethsvloed kwamen grote delen van het gebied ten noorden van Oudenbosch onder water te staan, en legden de schepen uit Dordrecht in Oudenbosch aan op de plaats, die nog heden ‘de Haven’ heet, en waarvan de reizigers per diligence verder naar Antwerpen reden. In de 16de eeuw kwamen er in het grote water langzamerhand zandbanken op, waarvan de eerste, vóór Oudenbosch gelegen, aanvankelijk ‘'t Sand daer buyten’ heette, wat naderhand, toen al het water weg en de uitdrukking dus onverstaanbaar was, tot Standdaarbuiten werd vergemakkelijkt. Al het tussenliggende land werd nu echter niet door de nog al eens "luie" Brabanders, maar door de actiever boeren der Hollandsche eilanden ingepolderd en bevolkt. Aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog werd Oudenbosch geplunderd door de watergeuzen. In 1604-1605 stierf de bevolking vrijwel uit als gevolg van de pest, en in 1625 volgde een tweede pestepidemie. Op 3 maart 1649 moesten de katholieken hun kerk afstaan aan de protestanten; in 1684 kregen ze toestemming een schuurkerk te bouwen. Door de Franse bezetters werd de oorspronkelijke kerk op 5 juli 1799 weer aan de katholieken toegewezen, op basis van het aantal parochianen. Rond 1825 begon de plaatselijke economie te groeien. Oudenbosch ligt op de overgang tussen zand en klei, en de bodem bleek gunstig voor boomkwekerijen. De opleving op geestelijk gebied manifesteerde zich ook in de bouw van een indrukwekkende nieuwe parochiekerk naar het voorbeeld van de Sint Pieter in Rome (maar met een gevel naar de St. Jan van Lateranen). In 1865 werd ermee begonnen en vijftien jaar later kon de kerk in gebruik genomen worden. Op initiatief van pastoor Willem Hellemons werd tussen 1865 en 1892 de basiliek gebouwd die een verkleinde kopie is van de Sint-Pieterskerk te Vaticaanstad. Oudenbosch was verzameldepôt voor de katholieken die meevochten aan de kant van de Paus Pius IX, in de in 1861 opgerichte garde der Zouaven. Ter herinnering aan hen is bij de kerk een monument opgericht. In de Tweede Wereldoorlog bleef de gemeente voor grote rampen gespaard. Zonder bloedvergieten en zonder verwoestingen werd zij op 30 oktober 1944 door de Amerikaanse Timberwolf Divisie bevrijd. Het was in de tijd tussen de beide wereldoorlogen, dat Oudenbosch met de ernstige gevolgen van de algemene economische crisis werd geconfronteerd. Ook in andere opzichten was van groei nauwelijks sprake. Evenals in andere gemeenten eiste ook in Oudenbosch de oplossing van de woningnood grote aandacht. De eerste uitbreiding na de oorlog had plaats ten noorden van de oude kern in het Oudland. Daarna volgden de wijken Pagnevaart en Velletri in het oosten, een tweede uitbreiding in noordelijke richting en de wijk het Spui in het westen.

29


Mercs on route Vervolg Oudenbosch

Thans wordt ten zuiden van de spoorlijn het bestemmingsplan Albano gerealiseerd. Het streekplan WestBrabant, dat in 1970 door het provinciaal bestuur werd vastgesteld, kende aan Oudenbosch een belangrijke woonfunctie toe.

(vervolg) Musea In Oudenbosch bevind zich een Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum. Oudenbosch kent ook een zouavenmuseum. Het Nederlandse contingent zouaven met ongeveer 3200 man was het grootste. Economie

Demografie In 1860 telde de gemeente Oudenbosch ongeveer 3000 inwoners; op 31 december 1922 werd het aantal van precies 6000 bereikt. Daarna liep het inwonertal weer achteruit en tot 1941 schommelde het tussen 5700 en 5900. Met de stedenbouwkundige uitbreiding ging een flinke groei van de bevolking gepaard. Sinds 1945 verdubbelde het aantal inwoners. Een mijlpaal werd bereikt op 3 december 1979, toen de 12.000e inwoner werd ingeschreven. Op 1 januari 2008 werd het aantal van 12.148 inwoners genoteerd. Bezienswaardigheden

Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara, verkleinde kopie van de Sint-Pieterskerk in Rome Instituut SaintLouis, het voormalige internaat van de Broeders van Oudenbosch Arboretum Oudenbosch

Naast de vele roomsKatholieke gebouwen is in Oudenbosch ook een klein protestants Waterstaatskerkje te vinden in de Fenkelstraat. Verder een protestantse pastorie (Fenkelstraat 26) uit het jaar 1562.

De economische bedrijvigheid werd na 1860 sterk bevorderd door de opbloei van de suikerindustrie in WestBrabant. In Oudenbosch werden drie suikerfabrieken opgericht, die aan velen werk verschaften. In het begin van de twintigste eeuw werden deze weer gesloten. De Oudenbossche bierbrouwerijen profiteerden van het drukke reizigersverkeer, waardoor bovendien dankzij de bieraccijnzen de gemeentekas werd gevuld. De levendige handel in rijshout en granen verschafte velen een bestaan. Na de Tweede Wereldoorlog kon het grote probleem van het structurele tekort aan werkgelegenheid aan te pakken. Dank zij de politiek van de overheid, die op regionale spreiding van de arbeidsplaatsen was gericht, kon het gemeentebestuur een actief beleid voeren. Er werden industrieterreinen aangelegd en industriehallen gebouwd, waardoor diverse bedrijven werden aangetrokken. In de jaren 1953-1956 kon Oudenbosch profiteren van de extra faciliteiten, die van rijkswege werden verleend om de industrialisatie te stimuleren. Tevens kwamen voorzieningen tot verbetering van het leefklimaat tot stand, zoals accommodaties in de sociaal-culturele sector.

Al ging het welvaartspeil van Oudenbosch omhoog, het bleef niet voor tegenslagen gespaard. Het begin van de twintigste eeuw bracht de ondergang van de suikerfabrieken, die het slachtoffer werden van de centralisering in deze industrie. De boomkwekerijen leden ernstige verliezen in de eerste wereldoorlog, toen de export naar verschillende afzetgebieden stagneerde. Veel grond werd toen in gebruik genomen voor de tuinbouw, een bedrijfstak die zich sindsdien in de agrarische sector een belangrijke plaats heeft verworven.

TIP Neem eens de tijd om een bezoek te brengen aan de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara, dit is echt de moeite waard. De Basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara is een roomskatholieke kerk te Oudenbosch. De kerk werd gebouwd tussen 1867 en 1880 en werd in 1912 tot basiliek verheven. De kerk is een verkleinde kopie van de Sint-Pietersbasiliek en de Sint-Jan van Lateranen te Rome. De architecten zijn P.J.H. Cuypers en G.J. van Swaay.

gotische kerk van Oudenbosch. Hellemons had in Rome gestudeerd en was daar onder de indruk geraakt van de kerkelijke architectuur. Als blijvende herinnering aan de zouaven werd de Basiliek gebouwd met een standbeeld van de zouaven op het voorplein. Hoewel de pastoor een afkeer had van gotiek en neogotiek was het juist P.J.H. Cuypers, bij uitstek de architect van de neogotiek, die de opdracht kreeg om de nieuwe kerk te ontwerpen. Cuypers vertrok hiervoor naar Rome om daar met name de Sint-Pieterskerk te bestuderen. De koepel nam hij over van de Sint-Pieterskerk, maar het later aangebouwde schip en de voorgevel zijn die van de Sint-Jan van Lateranen. Het gebouw is een vreemd element in het oeuvre van de architect omdat zowel de stijl als de uitvoering tegen zijn denkbeelden ingingen. Qua stijl benadert de kerk dicht het door Cuypers verfoeide neoclassicisme. Hetzelfde geldt voor het interieur, waar met name veel met marmerpatronen beschilderd hout werd gebruikt. Omdat nergens de hand van Cuypers te herkennen is, is vaak betwijfeld of hij de kerk wel echt ontworpen heeft. Diverse documenten, waaronder bouwtekeningen, dragen echter zijn handtekening. Alleen de voorgevel werd niet door Cuypers ontworpen. Deze gevel, die pas in 1892 werd gebouwd, werd ontworpen door G.J. van Swaay naar voorbeeld van de gevel van de Sint-Jan van Lateranen te Rome. Interieur

Stijlperiode Pastoor Willem Hellemons gaf opdracht tot de bouw van de kerk, ter vervanging van de

Het interieur is rijkelijk versierd met plafondschilderingen en beelden. Langs de wanden in de zijbeuken hangen schilderijen die de kruistocht van Jezus voorstellen.

In de rechter zijbeuk staat een kopie van de Pietà van Michelangelo. In het middenschip staan in de nissen van de pilaren grote beelden van de apostelen. Onder de kansel bevindt zich het beeld van St. Petrus in zittende houding. Er is een tombe-altaar met een goudkleurig baldakijn. Tegen de schuine zijden van de vier hoofdpilaren staan beelden van de kerkvaders H.H. Athanasius, Ambrosius, Augustinus en Johannes Chrysostomus. Koepel De basiliek is 81 meter lang, 55 meter breed en het hoogste punt van de koepel is 63 meter. Er is één grote koepel (20 meter doorsnede en 51 meter hoog) en diverse kleinere koepels. De koepel is via een smalle trap te beklimmen en de schilderingen aan de binnenkant van de koepel zijn zo van dichtbij te bekijken. Via de koepeltrap naar beneden komt men in de winkel. Altaar Het sacramentsaltaar is ontstaan onder pastoor Rovers in 1903. Er staan grote beelden van de kerkleraren Gregorius de Grote, Basilius, Gregorius van Nazianze en Hieronymus voor. Naast het altaar staat links het beeld van Bonaventura en rechts het beeld van Thomas van Aquino. Deze zijn gemaakt door de Vlaamse beeldhouwer J.F. de Vriendt. In de goudkleurige achterwand van het altaar zit een gebrandschilderd raam met een duif (het zinnebeeld van de Heilige Geest).

30


Mercs on route

(vervolg)

Vervolg Oudenbosch

Dichtbij het altaar staat het beeld van Maria met kind. In de nissen aan de wanden van de voorkerk staan beelden van de evangelisten Lucas en Marcus, de apostelen Petrus en Paulus, van de heiligen Norbertus, Juliana, MargarethaMaria Alacoque en Johannes Nepomucenus. Orgel Het orgel is gebouwd door Ludwig König in 1772. Op 3 augustus 1773 wordt het orgel in gebruik genomen. In 1941 is het orgel door Jan Vermeulen uit Alkmaar omgebouwd en uitgebreid naar een elektropneumatisch systeem. De orgelkas is voorzien van twee engelen met het wapen van Paus Pius X. Dit is de basiliek welke op 9 mei 2008 volop in het nieuws was, vanwege de bruiloft van Frans Bauer en zijn Mariska welke hier getrouwd zijn. Verder in de richting van Bosschenhoofd. Blijf in Oudenbosch de weg volgen en sla bij de stoplichten bij de basiliek linksaf. Sla vervolgens de tweede straat links af in de richting van Bosschenhoofd. Na een tweeënhalve kilometer rijdt men Bosschenhoofd binnen.

Bosschenhoofd is een dorp in de gemeente Halderberge in de Nederlandse provincie NoordBrabant.

Het dorp wordt ook wel Seppe genoemd, zoals het nabij gelegen (sport-)vliegveld Seppe Airport. Voor de gemeentelijke herindeling van 1997 behoorde Bosschenhoofd tot de gemeente Hoeven

Bosschenhoofd was vanaf het einde van de dertiende eeuw een grondgebied dat bij Hoeven behoorde. Het land van Breda omvatte aanvankelijk bijna het geheel huidige West-Brabant. Ook Bosschenhoofd behoorde hiertoe. Na het kinderloos overlijden van Arnout van Leuven in 1287 werd het Land van Breda gesplitst in twee Heerlijkheden: Breda en Bergen op Zoom. Bosschenhoofd bleef in het bezit van beiden, totdat in 1458 Bosschenhoofd, na een verdeling, tot het Markiezaat van Bergen op Zoom behoorden. In West-Brabant was veel turf en moer aanwezig. Reeds in 1301 was de levering van turf in volle gang. Reeds in 1301 werd de Vaart in Oudenbosch genoemd. Hier moet toen al turf gegraven zijn, die wellicht via de Bossche-Vaart werd vervoerd.. Deze Bossche-Vaart zou vroeger ook verbonden zijn met Pagnevaart en de haven van Oudenbosch. Rond 1300 moeten hier een paar mensen gewoond hebben. In 1840 telde Bosschenhoofd 269 en in 1860 361 inwoners. Ten zuiden van Oudenbosch was in 1301 een gebied van ongeveer 300 hectare moer uitgegeven, bekend als het Bossche-Laag. Aan de rand van het BosscheLaag werd een nieuw turfhoofd aangelegd, dat het BosscheHoofd werd genoemd. Het verdere ontstaan van Bosschenhoofd verliep langzaam maar moet omstreeks de veertiende eeuw zijn geweest. Toen er nog geen voldoende voorzieningen waren tegen de overstromingen en daardoor de lagere vlaktes de regenperiodes regelmatig onder water stonden, zocht men het hoogste punt in de omgeving. Een gedeelte Oudenbosch lag op de grens van het huidige Bosschenhoofd bij de Zwarthoofdseweg. Men bouwde hier huisjes en woonden veilig op het hoofd van Oudenbosch. Uit bovengenoemde feiten is de naam Bosschenhoofd ontstaan. Rijksweg Koning Willem I liet een met keien bestrate Rijksweg aanleggen tussen Breda en Roosendaal. Hier werd mee begonnen in 1820 en in 1838 was de aanleg afgerond. Enkele jaren later legde Oudenbosch, zonder subsidie, een klinkerweg naar Bosschenhoofd en verbond deze met de Rijksweg.

Voor Oudenbosch was dit toen belangrijk i.v.m. het ontginningsbedrijf annex boomkwekerij "Maple Farm", van Henricus van der Bom uit Oudenbosch. In 1931 werd de Rijksweg Breda-Roosendaal een tweebaansweg van beton en in 1977 werd de vierbaansweg (tegenwoordig A58) met het viaduct "Postbaan" bij Bosschenhoofd geopend. Het kruispunt bij Maple Farm kreeg een nieuw aanzicht en ook de naam Maple Farm verdween. Hoe ontstond de naam Seppe? Op de Noordoostelijke hoek van het voormalige kruispunt Maple Farm stond een oude boerderij. Deze oude boerderij was omstreeks 1847 een uitspanning van Jacobus Sep, geboren 1815. De herberg van Jacobus Sep was een pleisterplaats. Het was toen een Brabantse gewoonte om een naam te geven aan een bepaalde plaats of streek of aan iemand die er woonde. De mensen die aan de spoorweg Breda-Roosendaal werkte, gingen in de herberg van Jacobus Sep eten en bleven er overnachten. De spoorwegen gaven ook aan het station in Bosschenhoofd de naam van iemand die goed bekend was, dus Seppe. De aanleg van de spoorlijn was in 1854/1855. De personentrein stopte in 1938 voor het laatst op het station Seppe, de goederentrein in 1969. Het station gebouw staat er nog en is nu een bloemenwinkel. De naam Seppe kreeg algehele bekendheid in Nederland. Er kwam een vliegveld Seppe en vele verenigingen dragen de naam van Seppe. Ook in de film van Merijntje Gijzen in 1936 is op het kruispunt Maple Farm op een plaatsaanduidingsbord de naam Seppe te zien., De groei van Bosschenhoofd ging niet zo snel en pas na 1860 kreeg Bosschenhoofd wat meer inwoners. Zo kwam er pas in 1882 de eerste school (openbare school). Dat ook de gemeente Hoeven met de naam Seppe niet goed op de hoogte was, blijkt uit een officieel stuk van 10 juni 1884' waarop de naam Seppe staat vermeld terwijl de naam Bosschenhoofd de originele naam was.

Eerste Kerk Vier jaar na de opening van de school is in 1886 de eerste kerk in gebruik genomen. De initiatiefnemer was Johannes van Breugel. De parochie kreeg de naam van H.Hart van Jezus. De Pastoor van Breugelstraat is naar de eerste pastoor vernoemd. Bij de oprichting van de parochie had Bosschenhoofd 600 parochianen en iedereen was Katholiek. De bouw van de kerk met een kleine kosterswoning en vrijstaande pastorie plus architect ¬en toezichtkosten bedroeg totaal 21.000.-gulden. In de eerste jaren ging bijna iedereen naar de zondagsmis. In 1971 waren er 2150 parochianen. Het kerkbezoek was teruggelopen tot 35%. In 1982 nog 20% en nu in 2005 geen 10% meer. De derde pastoor Dr. Andreas J.Smits was hier het langst pastoor n.l. van 1910 tot 1938 Hij was een rijk man. Hij vond het kerkje te klein en bouwde een grotere kerk met veel eigen middelen. In 1919 had hij de eerste auto van Bosschenhoofd, een WiIIis Knigt. Toen hij vanwege zijn leeftijd Bosschenhoofd verliet had hij de kerk van alle lasten vrijgemaakt. Aan de Pastoor van Breugelstraat is in 1912 een fors Retraitehuis gebouwd. De paters Redemptoristen hadden de leiding. De behoefte voor de doelstelling van het Retraitehuis is verdwenen. Het bosgebied en fraaie bomen bij het gebouw zijn gekapt. In het gebouw zijn woningen gemaakt evenals rondom het gebouw zijn fraaie/luxe woningen gebouwd. Zonneheuvel Achter de kerk ligt een 12 hectare groot bosgebied "De WiIdert".Er is nu een camping De Wildert genaamd. In 1884 heeft een rijke meneer Jean Escheiier uit Oudenbosch tussen de bossen er een ruim landhuis gebouwd. De vereniging van Gezondheidskoloniën te Gouda kocht in 1905 het bosgebied met landhuis aan en er kwam toen een herstellingsoord voor kinderen. Het landhuis kreeg de naam "Zonneheuvel. In ]932 is het landhuis als kindertehuis afgekeurd. Het werd een rusthuis voor ouderen van de Protestantse Godsdienst. In 1959 is het een camping geworden.

31


Mercs on route Vervolg Bosschenhoofd

Pagnevaart Dit is 24 hectare groot natuurgebied dat binnen de parochiegrens van Bosschenhoofd ligt. De turfvaart heeft ook gebruikgemaakt van Pagnevaart. In de bodem van het ven moet zich nog het wrak van een Spaans schip bevinden. Van hogere instanties is daar in 1895 een onderzoek gedaan. Er is niets gevonden. Klooster Het noviciaat St. Stanislaus is in 1954 gebouwd aan de Pastoor van Breugelstraat. Het was voor kloosterlingen in proeftijd. Het is een luxe hotelaccommodatie geworden. Achter het hotel is een groot tenniscomplex. Vliegveld Seppe Aan de Pastoor van Breugelstraat is na de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog door A. van Campenhout het vliegveld tot stand gekomen.

Jodenhoek Dit was een rijtje met oude arbeiderswoningen, vlak aan de Pastoor van Breugelstraat, die in de volksmond de naam had verworven van Jodenhoek omdat deze waren gebouwd door de heer Levie, hij was jood, uit Etten/Leur.

(vervolg)

Op de plaats van de Jodenhoek is het gemeenschapshuis de Schakel, het 'Vit Gele Kruisgebouwen bejaardenwoningen gebouwd. Herindeling Op 1 januari 1997 is Bosschenhoofd door de herindeling van de gemeentes (bestaande uit vijf kerkdorpen, Oudenbosch, Oud Gastel, Stampersgat, Hoeven en Bosschenhoofd), opgegaan in de nieuwe gemeente Halderberge. Voorheen vormden Bosschenhoofd en Hoeven samen de gemeente Hoeven. In 1982 is in Bosschenhoofd het jubileumfeest 100 jaar onderwijs en het 700 jaar Hoeven/Bosschenho ofd gevierd. Burgemeester Osterloh was de laatste burgemeester van Hoeven/Bosschenho ofd en is nu burgemeester van de nieuwe gemeente Halderberge. Met de herindeling kwam er bij Bosschenhoofd een grenscorrectie, wat betekende dat het grondgebied over het viaduct bij de gemeente Rucphen ging behoren, inclusief de monumentale Heimolen. In Bosschenhoofd is het inwoneraantal, mede door de herindeling, niet gestegen. In 2005 woonden in Bosschenhoofd 2131 inwoners. Toen de periode van turfsteken voorbij was kwamen er kleine boerderijtjes. Deze hadden als bijverdiensten het binden van bezems en buntgras steken voor de productie van borstels, etc. De kleine boerderijtjes werden keutelboerkes genoemd.

Van 1910 tot 1975 konden vele arbeiders hun boterham verdienen op de steenfabrieken, de landbouw en trokken velen naar de polders in Holland. Door de betere ontwikkelingen en het vruchtbaarder maken van de schrale gronden kwamen er betere en grotere boerderijen. De land- en tuinbouw floreerden goed. Zo rond 1975 zijn deze kostwinningen zo goed als verdwenen Inwoners gingen rond 1960 werken in de woningbouw en velen hebben zelf hun eigen huis gebouwd en nadien verkochten verschillende van hen na enkele jaren hun woning aan mensen van boven de Moerdijk, die hogere prijzen wilden betalen. Mede daardoor is de grootste reden dat veel mensen van elders in Bosschenhoofd zijn komen wonen. Vrouwenarbeid was hier voor de Tweede Wereldoorlog bijna niet. Ook dit is veranderd, tegenwoordig werken zowel de man en vrouw. Het centrum van dit dorp is 63 hectare groot. Landgoed Maple farm De naam Maple Farm is sinds 2005 weer terug te vinden in Bosschenhoofd. En wel in de vorm van een Landgoed nieuwe stijl Natuurschoonwet 1928. Het landgoed omvat totaal 11 hectare landerijen en bos. Het bos maakt deel uit van een groter bos de Hoezaar (40 hectare) wat geheel in particulieren handen is.

Het landgoed bevindt zich ongeveer op de plaats waar de voormalige boomkwekerij Maple Farm was gevestigd. Op een deel van het landgoed is NV de Beeldenstorm gevestigd. Een beeldentuin en galerie die voornamelijk hedendaagse realistische en figuratieve kunst exposeert. Het landgoed is tijdens de openingsuren van de beeldentuin opengesteld. (Landgoed Maple Farm Roosendaalsebaan Bosschenhoofd) We gaan verder in de richting van Sint Willebrord Neem bij de rotonde aan het einde van het dorp de derde afrit richting vliegveld Seppe. Misschien een tip bij mooi weer om even lekker van het zonnetje te genieten op het terras van restaurant de Cockpit, welke langs de start en landingsbaan gelegen is van vliegveld Seppe, en hier te kijken naar de vliegbewegingen van dit vliegveld. Blijf de weg langs het vliegveld volgen, deze weg gaat met een bocht naar links en wordt een ventweg langs de snelweg A58 aan de ene kant en het vliegveld aan de andere kant. Aan het einde van deze weg rechtsaf slaan en over de snelweg de weg vervolgen in de richting van Sint Willebrord. Sint Willebrord is een kerkdorp in de gemeente Rucphen in de provincie Noord-Brabant.

Op 1 januari 2008 had het dorp 9312 inwoners. Sint Willebrord (oorspronkelijk Sint Willibrord) is de naam die in 1841 werd gegeven aan de nederzetting Het Heike ('t Heike). Geschiedenis Het Heike (Latijn Erica; Grieks Ereike = heideveld) is van oorsprong (alvorens er sprake was van een nederzetting) een toponiem waarmee een klein onbewoond heidegebied van circa 400 bunders werd aangeduid welke was gelegen aan de oostzijde van de Rucphense Achterhoek, de noordwestzijde van de Sprundelse Luienhoek, de westzijde van de Ettense Hoge Donk en de Zuidelijke hoek van de Hoevense Heul (Bremstraat). Het Heike was door haar ligging verdeeld in vier kleinere “Heikes”:

Het Rucphens Heike (onderdeel van de Achterhoek) Het Sprundels Heike (onderdeel van de Luienhoek) Het Ettense Heike / Ettense hoek (onderdeel van (onder) de (Hoge) Donk/ Donkskwartier / Luienhoek) De Bremstraat (onderdeel van de Heul)

Andere schrijfwijzen waren: ’t Hyke (1831), ’t Heijke (1741), ’t Eijke (1768), ’t Hijke (1773)

In 1841 was de nederzetting uitgegroeid tot circa 100 woningen met circa 500 inwoners. Nadat er in 1841 een parochie werd gesticht en een kerk werd gebouwd trad er verdichting van de bebouwing op. Het dorp is na 1940 sterk gegroeid. Sinds 1885 is Sint Willebrord een filiaalbedevaartplaat s van Lourdes. In dat jaar werd een Lourdesgrot gebouwd. In 1925 werd een nieuwe kerk gebouwd, gebaseerd op het silhouet van de Basiliek van Lourdes. Het oorspronkelijke ontwerp van pastoor Bastiaansen werd uitgewerkt door architect J.H.H. van Groenendael. Vanuit Sint Willebrord gaat de route verder in de richting van Sprundel Rij in Sint Willebrord bij de eerste rotonde rechtdoor, en sla de vijfde straat linksaf de Vijverstraat in welke overgaat in de Pastoor Bastiaansensingel. Aan het einde van deze weg rechtsaf slaan de Dorpstraat in, welke overgaat in de Noorderstraat, blijf deze weg constant rechtdoor volgen, ook bij de rotondes. Deze weg komt uit in het dorp Sprundel. Sprundel is een dorp in de gemeente Rucphen in de provincie NoordBrabant. Het dorp had in 2007 zo'n 5100 inwoners.

Vanaf circa 1700 raakte dit heidegebied geleidelijk bewoond.

32


Mercs on route

(vervolg)

Vervolg Sprundel

Sprundel is een oud dorp, zo werd de plaats al in 992 genoemd in een oude akte, toen nog onder de naam Castellum Sprundelheim. Het is ook het oudste kerkdorp van de gemeente Rucphen. Sprundel was tot 1810 bestuurlijk verdeeld: er bestond, analoog aan de situatie in Baarle, een Sprundel-Nassau en een Sprundel-Hertog. Het Nassau-gedeelte was in de Middeleeuwen onder de heren van Breda, de graven van Nassau komen te vallen, en het Hertog-gedeelte viel onder de bezittingen van de hertog van Brabant. In 1810 ontstond de gemeente Sprundel, die ook Rucphen omvatte en tegenwoordig de naam van het buurdorp draagt. Bezienswaardigheden Het dorp kent een aantal bezienswaardigheden. De kerk met de toren uit 15e eeuw, de molen De Hoop, net ten zuidoosten van het dorp aan het natuurgebied De Pannenhoef (dit valt onder gemeente Zundert).

De gemeente bestaat uit de volgende kernen: Zundert, Achtmaal, Klein-Zundert, Rijsbergen en Wernhout. Door de gemeente stromen de Aa of Weerijs, de Kleine Beek, de Moersloot, de Raamloop en de Bijloop. Geschiedenis De naam Zundert komen we voor het eerst tegen in een akte van 1157, waarbij de bisschop van Luik de schenking van tienden van Sunderda bevestigt. De gemeente Zundert is aangesloten bij het Regionaal Archief West-Brabant. Het archief en fotocollectie zijn hier ondergebracht. Al het materiaal staat gratis ter beschikking van ieder die onderzoek wil doen naar zijn stamboom of naar de geschiedenis van Zundert of het omliggende gebied. De beroemdste inwoner van Zundert ooit is de schilder Vincent van Gogh.

• • •

Abdij Maria Toevlucht. Van Goghhuis De Akkermolen, een standerdmolen aan de Akkermolenweg.

De oorsprong van een plaats ligt vaak in het duister. De naam Zundert komen we voor het eerst tegen in een akte van 1157, waarbij de bisschop van Luik de schenking van tienden van Sunderda bevestigt. Evenementen

• •

Bloemencorso Zundert; het grootste dahliacorso ter wereld, jaarlijks op de eerste zondag in september. Autour de Vincent; jaarlijks cultureel gebeuren bij het standbeeld van Vincent en zijn broer Theo van Gogh. Dit evenement is in 2004 nog eenmaal gehouden ter ere van Vincent van Goghs geboortejaar. Stichting Rotor is de organisator van het festival. Op dit moment houden zij zich bezig met kleinere culturele activiteiten. Carnaval in Zundert; Sinds 2003 vindt er in Zundert weer een carnavalsviering plaats. Zundert heeft op zaterdagmiddag een optocht door het centrum en de burgemeester overhandigt de sleutel op het bordes van het indrukwekkende bordes van het gemeentehuis aan de Markt, tegenover de plaats waar het voormalige geboortehuis van Vincent van Gogh heeft gestaan. Zundert heet tijdens de carnaval Banaonblussersrijk (sinds 2003, vroeger was de carnavalsnaam het Maonblussersrijk).

Geboren in Zundert

Carnaval

Richting Zundert Sla in Sprundel de zesde straat linksaf, de Waterstraat in en blijf deze constant volgen, de naam van deze weg veranderd een paar keer van naam en komt door het gehucht Klein Zundert. Deze weg loopt voor een gedeelte door een bosrijk gebied.

Tijdens carnaval heten de kernen Achtmaal, Rijsbergen, Wernhout en Zundert resp. Goudpoepersrijk, Aopelaand, Zaanthaozelaant en het Banaonblussersrijk. Zundert is een plaats in de Nederlandse gemeente Zundert, in de provincie NoordBrabant. De plaats telt ongeveer 7714 inwoners (2007). Bezienswaardigheden

Vanuit Klein Zundert de weg blijven vervolgen in de richting van Zundert.

Zundert is een gemeente in NoordBrabant. Op 30 juni 2008 had deze gemeente 21.060 inwoners (bron: CBS). De gemeente beslaat een oppervlakte van 119,84 km², waarvan 0,24 km² water.

• •

N.H. Kerk, uit 1806, hier was onder andere de vader van Vincent van Gogh predikant. Rooms Katholieke kerk St. Trudo, dit is een neoromaanse kerk naar een ontwerp van Jan Stuyt uit 1927. Gemeentehuis, neoclassicistisch gebouw uit 1830, herbouwd in 1966.

Vincent van Gogh 30 maart 1853, schilder. Op de plaats van zijn geboortehuis (Markt 29) gedenkt een gevelsteen zijn geboorte. Het huis is inmiddels afgebroken, maar het standbeeld van Vincent en zijn broer Theo van Gogh siert het Vincent van Gogh-plein. Het standbeeld is gemaakt door de Franse kunstenaar Ossip Zadkine. Het beeld staat voor de kerk waar de vader van Vincent en Theo dominee was. In het Cultureel Centrum Van Gogh komt de jeugd van Vincent aan bod.

Het Van Goghhuis is een kunstcentrum gewijd aan de Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh, op de plek van het geboortehuis van de schilder in Zundert. Het Vincent van GoghHuis staat recht tegenover het gemeentehuis, aan de Markt 26 en 27, waar in 1853 de kunstschilder werd geboren. Het werd officieel geopend op 12 september 2008.

33


Mercs on route Het centrum komt voort uit een samenwerkingsverb and van de Brabantse Van Gogh-plaatsen Zundert, Etten-Leur, Tilburg en Nuenen. Ook het Noordbrabants Museum in 'sHertogenbosch maakt er deel van uit. Vincent van GoghHuis Markt 27 4881 CN Zundert Openingstijden: Woensdag tm vrijdag van 10 tot 17 uur Zaterdag + zondag van 12 tot 17 uur (gesloten op nieuwjaarsdag, 1e paasdag, koninginnedag, corsozondag en 1e kerstdag) Entree:

(vervolg)

In 1794 werd stadhouder Willem V, als Baron van Breda, eigenaar. In 1830, na afschaffing van de molendwang, werd de molen particulier eigendom. Nadat in 1950 de bovenas afbrak en het wiekenkruis door de val vernield werd, was de toekomst voor de Akkermolen lange tijd onzeker. In 1959 kocht de gemeente Zundert de molen om deze in 1961 te restaureren. Na een restauratie in 1991/2 is de molen opnieuw maalvaardig. De buitenroede is een borstroede van hout; de vlucht bedraagt 23 meter. In de molen bevindt zich 1 koppel 17der kunststenen.

Volwassen: € 5,Rabopas/ 65+/ CJP: € 3,50 13-18 jr/ Studentenkaart/ CKV/ Onderwijsgroep: € 2,012 jr/ 13-18 jr uit Zundert/ CKVdocenten/ ICOM/ Museumkaart/ Vrienden Van Gogh & Zundert: gratis De Akkermolen aan de Akkermolenweg in Zundert is een open standerdmolen. De molen stamt uit 1625 en staat op een plaats waar al sinds ca. 1550 een windmolen staat. De eerste molen op deze plek verving een watermolen die tussen ZundertNassau en ZundertHertog stond. Het was een dwangmolen die eigendom was van de markies van Bergen op Zoom.

Sla in Wuustwezel rechtsaf de N133 in de richting van Kalmthout, en blijf deze weg volgen. Deze weg rijdt Kalmthout binnen.

Kalmthout is een Kempense gemeente in België in de provincie Antwerpen met ruim 17.500 inwoners, waarvan 1589 inwoners met een Nederlandse nationaliteit. Hier bevindt zich het natuurreservaat de Kalmthoutse Heide dat een onderdeel vormt van het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide. Dit natuurgebied loopt door tot aan de Nederlandse dorpen Ossendrecht en Huijbergen. In Kalmthout bevindt zich ook het Suske en Wiskekindermuseum, gevestigd in het huis waar striptekenaar Willy Vandersteen woonde. Kalmthout bevat 4 dorpskernen: Kalmthout dorp, Heide, Achterbroek en Nieuwmoer.

Door Zundert in de richting van België In Zundert vanuit Klein Zundert gaat de route verder in de richting van Wernhout / Wuustwezel. Sla rechtsaf de N263 de Bredaseweg op en blijf deze constant volgen, na een kleine zeven kilometer gaat deze weg over in de N1, en gaat de grens over België in, we rijden nu Wuustwezel binnen.

Kalmthout was samen met Essen en Roosendaal (Nederland) vroeger een deel van de parochie Nispen (Nederland) en vormde later met Essen en Tongerloos Huijbergen (Nederland) een heerlijkheid. Het wapen en de vlag van Kalmthout bestaan ieder uit twee torens met drie verdiepingen met een staf. De torens staan symbolisch voor de heerlijkheid (Kalmthout, Essen en Huijbergen) die onder leiding stond van de

Paters van Tongerlo; de staf stelt de abtsstaf voor. Het wapen staat op alle documenten van de gemeente Kalmthout. Bezienswaardighe den

• • • •

het arboretum Arboretum Kalmthout het Bijenteeltmuseu m het park van Kalmthout, het Strijboshof het natuureducatief centrum De Vroente de Kalmthoutse Heide (natuurdomein in het Westen) het Klein Schietveld (natuurdomein/ militair domein aan de grens met Brasschaat)

Het Arboretum Kalmthout te Kalmthout is één van de oudste en meest gevarieerde bomen- en plantentuinen in Vlaanderen. De kwekerij van Charles van Geert lag rond 1850 aan de basis van dit arboretum. Van Geerts opvolgers, Antoine Kort en Robert & Jelena de Belder zorgden voor een uitbreiding met vele zeldzame houtige gewassen. De kracht van Arboretum Kalmthout is de eigenheid waarmee de wetenschappelijke plantencollectie in de architectuur van de tuin is opgenomen. De schikking van de bomen en planten is zo opgevat dat het gehele jaar door men geniet van een afwisseling van kleuren en geuren.

Het vroegere zomerverblijf van Van Geert, het Vangeertenhof, is een parkvilla die werd gerenoveerd en dienst doet als tentoonstellings- en evenementenruimte Binnen de rijke plantenverzameling zijn de toverhazelaars het meest beroemd. In januari en februari vinden de Hamamelisfeesten plaats om de unieke winterbloei van de oude en breed uitgegroeide toverhazelaars te vieren. De Kalmthoutse Heide is een natuurgebied in de provincie Antwerpen, nabij het dorp Kalmthout. Het is onderdeel van het grensoverschrijdend e Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide, dat 3750 ha natuurgebied omvat. Dit park wordt beheerd door een bijzondere commissie waarin zowel Vlaamse als Nederlandse organisaties zijn vertegenwoordigd. Natuur Een heidelandschap is een half-natuurlijk landschap. Dit wil zeggen, dat zonder het ingrijpen van de mens in de natuurlijke processen, de heide als biotoop zou verdwijnen. Om de heide te behouden en verbossing tegen te gaan, moeten bepaalde delen systematisch worden gekapt en geplagd. Plaggen is het weghalen van de humusrijke bovenlaag.

Het is een zeer arbeidsintensieve klus. De plaggen werden tot 1920 gebruikt als brandstof en als bodembedekking in de potstal.Ook nu wordt nog steeds geplagd, maar dan wel in het kader van natuurbehoud. Hierdoor krijgt de typische heidevegetatie, dit zijn planten die graag een voedselarme bodem hebben, zoals struikhei, dophei, zonnedauw, ... volop kansen om zich te ontwikkelen. Ook schapen en Galloway-runderen helpen, door begrazing, de heide in stand te houden. Zij eten opschietende boompjes, heideplanten en grassen en houden het landschap zo open en zorgen voor variatie in de plantengroei. Bij langere periodes van zeer warm en droog weer is de heide grotendeels ontoegankelijk vanwege het brandgevaar. Soms breekt er wel eens brand uit, waardoor een deel van de heide en van het bos wordt vernield. Hoe raar het ook klinkt, dankzij een heidebrand krijgen de heide-planten terug meer kansen om te groeien. De laatste grote brand vond in 1996 plaats, toen werd ca. 7 km² in de as gelegd. Doden vielen er niet en er werden geen huizen vernietigd of beschadigd door het vuur, maar enkele brandweerlieden raakten wel gewond toen hun wagen defect raakte, ze omsingeld werden door het vuur en door de vlammen moesten vluchten. 34


Mercs on route

(vervolg)

Vervolg Kalmthout

Vanuit Kalmthout naar Essen

Naast heide kent het grenspark uitgestrekte zandverstuivingen (o.a Kambuusduinen, Vossenbergen), vennen (o.a Groote Meer, Putse Moer en Stappersven) en bossen op landduinen (o.a Staartse Duinen, Gemeentebossen, Bieduinen).

Sla in Kalmthout rechtsaf de Dorpsstraat in richting Essen en blijf deze weg constant volgen. Sla aan het einde linksaf de N117 op in de richting van Roosendaal

Een bijzonderheid in de Nederlandse bossen is de aanwezigheid van de Zeeden die hier haar noordelijkste groeiplaats heeft. Grote delen van de bossen worden overigens gekapt om meer ruimte te maken voor heide en een meer natuurlijke vegetatie. De Kalmthoutse Heide is gedurende het hele jaar een toeristisch trekpleister. Vooral in de weekends kan het op bepaalde paden redelijk druk zijn. Andere delen, die verder van de parkings weg liggen (met name in Nederland), worden minder bezocht. Voor de natuurliefhebber is er in ieder seizoen wel iets te beleven. In de winter is de Heide prachtig als ze bedekt is met een witte laag sneeuw. Het hoogtepunt van de schoonheid van de Kalmthoutse Heide is echter tussen half augustus en half september, wanneer de bloempjes van de struikhei de Heide omtoveren in een paars tapijt. Bescherming Op 18 februari 1941 werd de Kalmthoutse Heide voor het eerst geklasseerd als landschap, omwille van zijn esthetische en wetenschappelijke waarde. Bij koninklijk besluit van 24 september 1968 werd de Kalmthoutse Heide tot staatsnatuurreservaat verheven. Ook internationaal werd het belang van de Kalmthoutse Heide erkend: in 1984 werd in het kader van de Ramsar-conventie het gebied aangeduid en beschermd als waterrijk gebied van internationale betekenis. Als doorgangsgebied voor trekkende regenwulpen is de Kalmthoutse Heide van zeer groot belang.

Sla na ongeveer anderhalve kilometer linksaf in de richting van Essen centrum de N133 op en blijf deze volgen. De route rijdt nu Essen binnen. Essen is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Antwerpen. De gemeente telt ruim 17.000 inwoners. De gemeente ligt tegen de grens met Nederland.

Trivia De Suske en Wiske-albums Het geheim van de Kalmthoutse heide , De belhamel-bende, Het rijmende paard en De formidabele fantast'spelen zich af in dit gebied.

Carnaval (de grootste stoet van de Noorderkempen) Kermisconcerten op het Heuvelplein (tweede weekend van september)

TIP Aan het einde van de weg maakt de weg een bocht naar links, deze bocht is dient genomen te worden indien men de route wilt volgen. Maar als men in de bocht rechtdoor rijdt dan bevind zich aan de rechterkant naast de kerk Taveerne Torenhof, dit is een aanrader om even een rustpauze in te lassen, en even te genieten van alles lekkers wat België te bieden heeft.

Essen werd in 1159 als allodium door Berner van Rijsbergen geschonken aan de abdij van Tongerlo, die de grondheerlijke rechten echter moest delen met de hertogen van Brabant. Het werd samen met het zuidelijker gelegen Kalmthout en het Tongerloose deel van Huijbergen (Nederland) één heerlijkheid, die tot de Franse Revolutie onderhorig was aan de abdij. In 1795 werd Essen een zelfstandige gemeente en in 1801 werd het ook een zelfstandige parochie (voorheen ressorteerde het onder Nispen). In 1542 werd het dorp geplunderd door de troepen van Maarten van Rossum en in 1583 door de troepen van maarschalk Armand de Gontaut-Biron. Op 21 november 1830 vond er een treffen plaats tussen Belgische opstandelingen en Nederlandse militairen. Essen heeft geen deelgemeenten. Naast het dorpscentrum liggen op het grondgebied wel nog enkele wijken en gehuchten. De wijk Hemelrijk-Heikant sluit aan op het westen van de dorpskern. Iets verder westwaarts ligt het landelijk woonlint Essen-Hoek. Ten oosten van het centrum ligt het gehucht Horendonk. In het zuiden van de gemeente ligt het dorp Wildert. Bezienswaardigheden

• • •

het Karrenmuseum de Bakkersmolen de Sint-Antonius van Paduakerk door architect Jules Bilmeyer

Evenementen Op Europees vlak werd de Kalmthoutse Heide in 1988 erkend als Speciale Beschermingszone voor Vogels (Vogelrichtlijngebied). In 1996 werd het gebied toegevoegd aan de lijst van Habitatrichtlijngebieden als een zone die omwille van haar bijzondere levensgemeenschappen zeker moet behouden blijven.

• • • • • • •

GP Rouwmoer, een rit voor de GvA Trofee Veldrijden Hoekse Kermis, eerste weekend in juli, met de traditionele volksspelen op maandag. Wildertse Kermis Uilse Kermis (4 dagen in september, afgesloten met volksspelen) Ambachtendag (laatste zondag van augustus) De Ronde van Essen (laatste volle week van augustus) Kerstbierfestival met internationale uitstraling (half december)

Vervolg van de route richting terug naar Nederland Zoals gezegd gaat de route verder met de bocht naar links dit is de N125 Stationsstraat een winkelstraat in Essen. Blijf deze weg volgen en sla aan het einde linksaf en rij over het spoor heen en blijf de N125 constant volgen. Hou na vijf kilometer bij de splisting rechts aan in de richting van Huijbergen en na een kleine tweehonderd meter rijden we Nederland weer binnen in het dorp Huijbergen.

Huijbergen is een dorp in de gemeente Woensdrecht (provincie Noord-Brabant, Nederland). Het dorp telde op 1 januari 2005 ongeveer 2.180 inwoners. Ligging: 10 kilometer ten zuidoosten van Bergen op Zoom: 18 kilometer ten zuidwesten van Roosendaal; 25 kilometer ten noorden van Antwerpen (stad). Tot eind 1996 was Huijbergen een zelfstandige gemeente. In het kader van grote herindelingen in Noord-Brabant werd het toen toegevoegd aan de gemeente Woensdrecht. De gemeente Huijbergen had een oppervlakte van 10,64 km². In de 19e eeuw was de gemeente overigens groter en hoorde het naburige Hoogerheide bij Huijbergen. Niet voor lang overigens want dit dorp ging (naar men zegt vanwege cultuurverschillen) spoedig over naar de gemeente Woensdrecht. In de voormalige gemeente ligt het dorp Huijbergen en de buurtschappen Eiland, Vossenhol en Overberg.

35


Mercs on route

(vervolg)

Vervolg Huijbergen

Ethymologie van de naam Huijbergen De plaats Huijbergen is officieel sinds 1263 bekend. De plaatsnaam Huijbergen is mogelijk afgeleid van de woorden hoi (Germaans voor waterig gebied) en bergen (wat duidt op een heuvelachtig gebied). Landschap van Huijbergen Huijbergen ligt in de Zoom van Brabant, een hooggelegen zandgebied dat gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van een uitgebreid duinencomplex met overwegend dennenbossen (Grove Den en Zeeden) en plaatselijk zandverstuivingen, heidevelden en vennen. Deze natuurgebieden nemen ruim de helft van de voormalige gemeente in. Het overige deel bestaat uit bebouwing, weilanden en akkers. Twee kilometer ten noorden van het dorp ligt de Wouwse Plantage (Gemeente Roosendaal), een fraai landgoed met beukenlanen waarin nog een barokke sterrebosstructuur te ontdekken valt. Direct ten zuiden ligt het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide (Nationaal Park) dat doorloopt tot Kalmthout in België. Hier liggen heuvelachtige bossen en heidegebieden. Vennen zijn te vinden op Landgoed Kortenhoeff en ook liggen hier de Groote en Kleine Meer. Direct ten westen van het dorp Huijbergen ligt een landduinenrij die als een boog (parabool) rondom het dorp loopt. Deze heuvels zijn 25 tot 34,7 meter hoog. De Nootjesberg, Bremberg (of Tiesteberg), Heksenberg en Pilberg (of Burgemeestersduin) zijn al van verre zichtbaar. Korte geschiedenis van Huijbergen De geschiedenis van Huijbergen wordt gedomineerd door de Wilhelmieten van het klooster Bazeldonk uit 'sHertogenbosch. Het gebied van het dorp Huijbergen werd door Elisabeth, de opvolgster van Hendrik IV (overleden in 1268) geschonken aan voornoemde orde in 1277.

De Wilhelmieten hadden door de eeuwen heen veel grensgeschillen met de Abdij van Tongerlo (België) die de aangrenzende gebieden van Essen en Kalmthout in bezit had. De grens tussen Tongerlo en het Markiezaat van Bergen op Zoom bleek dwars door Huijbergen te lopen. Het Wilhelmietenklooster lag, met uitzondering van de kapel, geheel op Tongerloos gebied (heerlijkheid Essen (België)Kalmthout-Huijbergen).Pas bij de vorming van de provincies Antwerpen en Noord-Brabant (Koninkrijk der Verenigde Nederlanden) is de grens vastgelegd. Alle door de Wilhelmieten ontgonnen gronden zijn bij Noord-Brabant gevoegd. Hierdoor heeft de grens bij Huijbergen een wat grillig verloop, als het ware in een boog om het dorp heen. Bij de afsplitsing van België (1830) is deze grens de staatsgrens geworden waardoor Huijbergen, anders dan bijvoorbeeld Putte (Kempen), geheel in Nederland ligt. Na het vertrek van de laatste Wilhelmiet in 1847 gingen alle rechten naar de kloosterorde Christelijke Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van de Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria (kortweg: "Broeders van Huijbergen"). Zij begonnen met een weeshuis dat later uitgroeide tot een bekend internaat, genaamd 'Ste. Marie'. Een groot deel van het dorp (waaronder het klooster en de dorpskerk) is in 1944 verwoest door terugtrekkende Duitsers. De dorpskern bezit dan ook weinig vooroorlogse gebouwen. Van het oude Wilhelmietenklooster rest slechts het poortgebouw, thans Wilhelmietenmuseum. Het klooster werd na de oorlog herbouwd. Het internaat werd in de periode 1970-1980 gefaseerd gesloten. Enkele gebouwen werden gesloopt. De Broeders van Huijbergen hebben een nieuw Moederhuis gekregen aan de Boomstraat. Het oude kloostergebouw is omgevormd in appartementen en de voormalige sportvelden zijn bebouwd met villa's. Heden ten dage is Huijbergen een welvarend forensendorp. Route vanaf de grens naar Hoogerheide Sla rechtsaf de Dorpsstraat van Huijbergen in en na ongeveer tweehonderd meter linksaf de Boomstraat in.

Blijf deze straat volgen en ga bij de rotonde rechtdoor, de weg gaat hier over in de Westerstraat. Rij bij de rotonde rechtdoor, de weg gaat nu over in de Huijbergseweg in het dorp Hoogerheide.

Hoogerheide is een dorp in de zuidwesthoek van de provincie Noord-Brabant, Nederland. Het dorp behoort samen met de dorpen Woensdrecht, Huijbergen, Ossendrecht en Putte tot de gemeente Woensdrecht. Het dorp dankt zijn naam aan het feit dat het is gelegen op de Brabantse Wal. Geografie Het dorp ligt op de Brabantse Wal. Ten westen ligt Zeeland, ten noorden Bergen op Zoom en in het zuiden de Woensdrechtse polders die grenzen aan België. Hoogerheide vlak bij de A4/Rijksweg 58 en daarmee op het kruispunt van de routes tussen Antwerpen, Zeeland en Noord-Brabant. Vanaf een hogergelegen uitkijkpunt in het aangrenzende buurdorp Woensdrecht is het water van de Oosterschelde te zien. Vanuit de polders is duidelijk waar te nemen waar het dorp zijn naam, Hoogerheide, aan te danken heeft. De Brabantse Wal heeft het dorp drooggehouden tijdens de watersnood van 1953. Geschiedenis Hoogerheide wordt voor het eerst vernoemd in 1339, als een leengoed op die hoeghe heide. Gerard Hermanszoon was de belener. Veertien jaar later kreeg het leengoed de status van heerlijkheid. In 1761 kocht de laatste markies van Bergen op Zoom de rechten zodat de heerlijkheid volledig deel uitmaakte van het Verdronken land van het Markiezaat van Bergen op Zoom. Na 34 jaar werd Hoogerheide een gemeente.

Later ging Hoogerheide over naar de gemeente Woensdrecht waartoe in 1996 ook Huijbergen ging behoren. Tweede Wereldoorlog Vanwege haar ligging op de Brabantse Wal, nabij waterwegen, belangrijke landverbindingen, havens en een militair vliegveld was Hoogerheide van groot strategisch belang voor de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het gebied is dan ook zwaar gevochten. Bombardementen en huis tot huis-gevechten hebben veel leed en schade veroorzaakt. In 1944 is de bevolking ontzet door voornamelijk Canadese troepen. Er zijn in de gehele regio verschillende monumenten te vinden. Sommigen ter ere van de gevallenen, sommigen ter ere van de Maagd Maria die het gebied beschermd zou hebben tegen geweld. Cultuur In Hoogerheide wordt carnaval gevierd. Het dorp draagt tijdens deze festiviteiten de naam Wjeeldrecht. Sinds de Tweede Wereldoorlog is het goed gebruik om met carnaval oude kleren en vitrage te dragen. Overige evenementen die (onder andere) in het dorp plaatsvinden zijn:

• •

Lentefeesten RoPaRun

Monumenten en bezienswaardigheden In Hoogerheide bevindt zich het landgoed Mattemburgh, met een neoclassicistische villa uit 1847, bijgebouwen en een park met een Engelse en een Franse tuin. Aan het landgoed grenst natuurgebied Het Markiezaat. De Onze-Lieve-VrouwHemelvaartkerk is in neogotische stijl gebouwd.

In de 19e eeuw werd Hoogerheide bij de gemeente Huijbergen ingelijfd.

36


Mercs on route Vervolg Hoogerheide

Economie Het centrum bestaat uit één winkelstraat. Oorspronkelijk bestond het dorp dan ook uit niet meer dan deze ene straat. Onder andere de vliegbasis Woensdrecht heeft ervoor gezorgd dat er zich meer mensen zijn gaan vestigen. Ook inwoners van Bergen op Zoom hebben zich in Hoogerheide gevestigd om de stadsdrukte te ontvluchten, waarmee Hoogerheide deels een forensendorp is. Hoogerheide heeft één industriegebied, De Kooi, vernoemd naar de verloren gegane activiteit van het eendenvangen. Ten noorden van het industriegebied is de vliegbasis gelegen. De Onze-Lieve-VrouwHemelvaartkerk van Hoogerheide stamt uit 1888 en is in neogotische stijl gebouwd op de plek waar eerst een oudere kerk uit 1769 stond. Boven de ingang is een beeld van Maria te zien. De tuin van de voormalige pastorie is heden ten dage in gebruik als parkeerplaats. De pastorie zelf is inmiddels verbouwd tot hotelrestaurant. Hoogerheide richting Woensdrecht. Blijf in Hoogerheide de weg constant volgen, en sla aan het einde linksaf en direct weer rechts de N289 Scheldeweg op in de richting van Woensdrecht. Sla de tweede straat linksaf de Nieuweweg Woensdrecht in. Woensdrecht is een dorp in de gelijknamige gemeente Woensdrecht, in de provincie NoordBrabant. Woensdrecht is niet de hoofdplaats van de gemeente, dat is het grotere Hoogerheide.

(vervolg) Het dorp Woensdrecht kende in 2007 1.589 inwoners. De naam Woensdrecht is afkomstig van de oppergod Wodan uit de Germaanse mythologie. Daarmee heeft ze dezelfde etymologie als Woensel en woensdag. Geschiedenis De plaats komt als Wunsdrech op 29 april 1249 voor in akte van de goederen en rechten der abdij van Sint Michiels in Antwerpen die werd van bevestiging door paus Innocentius IV. De plaats ontstond op een hoog gelegen uitloper van de Brabantse Wal. Het lag hier aan de oever van de Schelde, een restant hiervan is kreek De Agger, die nog altijd bestaat. Het dorp viel van oorsprong onder het heerlijkheid Breda, maar bij de splitsing van de heerlijkheid in 1287 werd Woensdrecht bij Bergen op Zoom ingedeeld. Tussen de vijftiende eeuw en zeventiende eeuw was Woensdrecht een vrij welvarende plaats, door de scheepvaart op de Schelde. Maar tijdens Tachtigjarige Oorlog viel Woensdrecht fors terug. Net als veel dorpen ten zuiden van Bergen op Zoom raakte het zo goed als ontvolkt en diverse dorpen werden gedeeltelijk platgebrand tijdens krijgsgebeurtenissen van 1583. De bevolking keerde pas na een tiental jaren later terug. In deze tijd werd ook de Stompe Toren gebouwd.

In 1795 werd de heerlijkheid Woensdrecht omgezet naar een gemeente. 15 jaar later werden daar de poldergebieden Zuidgeest en Hinkelenoord aan toegevoegd.

Woensdrecht zou doorslaggevende betekenis hebben voor de toegang tot ZuidBeveland, dat op zijn beurt toegang tot de Schelde en het gebruik van de haven van Antwerpen inhield.

Op 17 augustus 1819 werd bij Koninklijk Besluit ook het dorp Hoogerheide deel van de gemeente Woensdrecht.

Pas op 24 oktober en na zware verliezen wonnen de Canadese troepen het gevecht en waren Woensdrecht en omgeving bevrijd.

Deze herindeling werd officieel van kracht op 1 januari 1821. Het is pas van later tijd dat Hoogerheide steeds meer het centrum werd van de gemeente. In 1868 werd het nieuwe gemeentehuis van de gemeente door de centrumverschuiving niet in Woensdrecht maar in de steeds belangrijker wordende Hoogerheide gevestigd. Die beslissing heeft nog lang voor nijd tussen de twee dorpen gezorgd. Maar naarmate Hoogerheide groter werd viel dit langzaam weg. Wel is het opmerkelijk te noemen dat bij de herindeling van 1 januari 1997, waarbij de gemeente Woensdrecht samenging met drie andere gemeentes, Woensdrecht de naam voor de nieuwe gemeente werd. Van juli 1868 tot mei 1938 had de plaats ook een gelijknamig spoorwegstation Woensdrecht aan de lijn Roosendaal-Vlissingen. Tweede Wereldoorlog Tijdens de Tweede Wereldoorlog vond in oktober 1944 de "Slag om Woensdrecht" plaats waarbij Woensdrecht en Hoogerheide nagenoeg geheel platgelegd werden. Tussen 16 en 24 oktober werd er hevig gevochten tussen de Duitse troepen en de Canadese, waaronder de Royal Hamilton Light Infantry.

Voor deze slag en de slachtoffers ervan zijn een drietal monumenten opgericht, deze zijn te vinden rond het "Driehoekje" van de Nederheide, Nieuweweg en Onderstal. De Stompe Toren was een 16e eeuwse kerktoren in Woensdrecht. Over de toren was vroeger een versje bekend: Heel Woensdrecht kan vergaan, maar de Stompe Toren zal blijven bestaan De toren werd in 1944 opgeblazen door de Duitsers, evenals de uit 1883 stammende grote kerk van Woensdrecht. Wat er nu nog herinnert aan de toren is een straat met de naam 'Stompetorenlaan' en een afbeelding bij het oude kerkhof. Woensdrecht richting Zeeland (Oesterdam) Sla in Woensdrecht de tweede straat linksaf de Nieuweweg in, deze gaat over in de Dorpsstraat, blijf deze weg constant volgen deze weg verlaat het dorp Woensdrecht weer.

de Oesterdam (N689) op in de richting van Tholen. De Oesterdam is een dam tussen Tholen en Zuid-Beveland in het oosterlijke deel van de Oosterschelde. De dam is met 10,5 kilometer lengte de langste dam van de Deltawerken. De Oesterdam is samen met de Markiezaatskade, de Philipsdam, de Grevelingendam en de Volkerakdam aangelegd om de Zeeuwse en de ZuidHollandse wateren onder te verdelen in compartimenten, ten behoeve van de zoetwaterhuishouding en de scheepvaart. De bouw van de Oesterdam droeg bij aan het ontstaan van het Zoommeer en een getijdenloze ScheldeRijnverbinding. De bouw van de Oesterdam begon in 1979 met de aanleg van een werkeiland. Dit eiland was in 1980 klaar. In etappes werd vervolgens de Oesterdam aangelegd. In 1986 was de gehele dam klaar. Enkele jaren later, in 1989 toen ook de weg over de dam af was, werd deze officieel geopend door de Commissaris van de Koningin van Zeeland.

Sla aan het einde na ongeveer drieenhalve kilometer linksaf de N289 Reimerswaalpark op. Sla de tweede straat linksaf de Nieuweweg Woensdrecht in. Blijf deze weg constant volgen, deze weg rijdt de provincie Zeeland in. Sla over het viaduct rechtsaf (na ongeveer zes kilometer)

37


Mercs on route

(vervolg)

Oesterdam vervolg van de route Sla aan het einde van de Oesterdam rechtsaf in de richting van Tholen. Sla over het viaduct de eerste straat rechtsaf de Noorder Kweekweg op in de richting van Halsteren. Sla aan het einde linksaf de Tholenseweg op en blijf deze weg volgen, rij bij de rotonde rechtdoor en blijf de weg volgen in de richting van Halsteren. Sla bij de volgende rotonde na ongeveer vijfhonderd meter de eerste afrit af (rechtsaf) in de richting van Bergen op Zoom. Aan het einde van deze weg linksaf slaan dit is de randweg om Bergen om Zoom heen. Blijf deze weg volgen in de richting van de A58 dit is het eindpunt van deze route.

TIP Om deze route af te sluiten is het wellicht een tip om een hapje te gaan eten bij van de Valk de Wouwse Tol, deze bevindt zich op de snelweg A58 richting Roosendaal vanaf Bergen op Zoom de eerste afslag.

Het bezit omvatte natuurlijk vele gronden en de namen Vrouwemadestraat en Vrouwenhoflaan spreken duidelijke taal. In 1501 komt het hele bezit van de Heerlijkheid Roosendaal aan de Heer van Breda en later van de Prins van Oranje, bij de domeinen van Roosendaal Het hof is een historische plaats. Prins Maurits heeft het als jachtslot gebruikt, het is vrijwel zeker dat de eerste onderhandelingen hier zijn gehouden die geleid hebben tot de vrede van Munster in 1648. De befaamde Antwerpse kunstenaar Nicolaas Rockox, bouwer van het in de Scheldestad zo vermaarde Rockoxhuis, heeft het Vrouwenhof in bezit gehad en trok zich na zijn politieke loopbaan terug. En de grote vriend van Rockox was niet minder dan Peter Paul Rubens, de schilder en diplomaat, die onder Roosendaal bezittingen had en die op het hof zeker vaak is geweest en daar mogelijk ook heeft gewerkt.

Richting Roosendaal - Breda volgen. Eerste afslag nemen. (Roosendaal afrit 24) Op kruising linksaf onder viaduct (Zuidpoort) door. Bij de tweede stoplicht linksaf. Uiteraard zijn dit slechts enkele tips, voor de mensen die deze route willen afsluiten met een etentje zijn er in deze omgeving legio mogelijkheden zowel in Roosendaal, Bergen op Zoom en bijvoorbeeld ook in het nabij gelegen België. Routebeschrijving. Hieronder volgt een beknopte routebeschrijving van deze route. 0.0 km

Vertrek vanaf Mc Donalds (Roosendaal) sla linksaf het parkeerterrein af in de richting van de stoplichten.

0.1 km

Sla bij de stoplichten linksaf de Beethovenlaan op en rijd onder de snelweg door Roosendaal binnen.

1.6 km

Sla bij de Rotonde (bij Super de Boer) de eerste afrit af (rechtsaf) De Brugstraat in richting Station Roosendaal

3.4 km

Maar zij verhuizen naar Essen in België en verkopen het hof via een N.V. tenslotte aan Joseph Portocarero. Een in 1918 uit België gevluchte veekoopman, die daar ter dood was veroordeeld.

Sla bij het tweede stoplicht vanaf het station linksaf de Burgemeester Feijterslaan in en blijf deze constant volgen.

4.9 km

Onder de snelweg door bij de stoplichten linksaf slaan, de Wouwsebaan op de route rijdt nu langs Rosada outletcenter

Na de Tweede Wereldoorlog in 1946 neemt het rijk het hof in beslag en vestigde er een kantoor.

6.2 km

De eerste straat rechtsaf slaan richting Kruisland.

Via diverse eigenaren, die aan het hof verbouwenden, sloopten en bijbouwden, is rond 1850 in het bezit gekomen van belastingcontroleur Scholten van Aschat, naar wie de Scholtenboslaan is genoemd, die huwde met Louisa, enige dochter van Heer Woldringh en baronesse Louisa van Heeckeren van Kelt, tot dan eigenaar. Na hem komt er een suikerfabrikant op, die het weer verkoopt aan Maximiliaan Gallenkamp uit Haarlem, wiens dochter gehuwd was met Mr. Aloysius van Gilse uit Roosendaal een daar zeer bekende familie en dan komt het hof bij de van Gilse.

Een andere tip die ik nog mee wil geven is voor de mensen die van Chinees / Indisch houden, in Roosendaal bevind zich een heel goed Chinees / Indisch restaurant in een monumentaal pand in een park gelegen.

Route Vanaf Bergen op Zoom:

In 1964 koopt de gemeente Roosendaal het hof. Na vele mislukte pogingen wordt het tenslotte het huidige gerenommeerde restaurant.

11.1 km

In Kruisland in het midden van het dorp op de Markt rechtsaf slaan, en blijf deze weg volgen, deze gaat over in de Molenweg.

15.5 km

Sla linksaf Oud Gastel in de Kerkstraat richting het centrum van Oud Gastel, en blijf deze weg constant volgen, deze gaat over in de Markt, Dorpsstraat en uiteindelijk in de Rijpersweg

18.1 km

Aan het einde van de Rijpersweg rechtsaf slaan.

18.2 km

Sla aan het einde linksaf in de N268 Dinteloordseweg op in de richting van Stampersgat / Fijnaart

22.4 km

Sla rechtsaf in de richting van Fijnaart de Molenstraat op, deze gaat over in de Kadedijk.

24.9 km

Aan het einde van de Kadedijk rechtsaf slaan de Blaasedijk op

Restaurant Vrouwenhof Scholtenboslaan 1 4701 EH • ROOSENDAAL Het Vrouwenhof De naam stamt van Haydewijch van Strijen, die de tweede vrouw was van Nocolaas van Reimerswaal en die de vrouwe van Roosendaal wordt genoemd, een titel die nu nog voorkomt in de lange rij van titels van de Koningin Rond 1300, dus al heel gauw na de eerste officiële bestaansbron van Roosendaal uit 1268, moet het eerste hof daar zijn gebouwd.

38


Mercs on route

(vervolg) Vervolg Routebeschrijving

25.7 km

27.9 km

Ga met de bocht mee naar links de weg gaat over in de Barlaaksedijk, blijf deze constant volgen, gaat met een bocht naar rechts. Rijdt onder de snelweg door Standaarbuiten binnen de Oude Kerkstraat op, deze gaat met een bocht naar links over in de Hoogstraat en vervolgens in de Molenstraat, blijf deze weg constant volgen en rij Standaarbuiten weer uit.

88.8 km

Nederland

90.0 km

In Huijbergen rechtsaf de Dorpsstraat in slaan

90.2 km

Sla linksaf de Boomstraat in en blijf deze volgen, rij bij de rotonde rechtdoor de weg gaat over in de Westerstraat

91.6 km

Bij de rotonde recht doorrijden de weg gaat over in de Huijbergseweg Hoogerheide

94.4 km

Aan het einde van de weg linksaf slaan en direct rechtsaf slaan de N289 Scheldeweg op in de richting van Woensdrecht.

95.3 km

Tweede straat linksaf slaan de Nieuweweg Woensdrecht deze weg gaat over in de Dorpsstraat, deze weg constant blijven volgen, is een vrij lange weg.

98.6 km

Sla aan het einde van de weg linksaf de N289 Reimerswaalpark op in de richting van Zeeland

29.6 km

Sla bij de rotonde af bij de eerste uitrit (rechtsaf) de Marktweg op.

30.3 km

Sla aan het einde van deze weg rechtsaf de Oudlandsedijk op

31.1 km

Eerste straat linksaf slaan de Bornhemweg op in de richting van Oudenbosch

33.0 km

De weg rijdt Oudenbosch binnen en gaat vervolgens over in de Beatrixlaan, de Wilhelminaplein, Julianalaan en het Sint Annaplein.

104.6 km

Blijf de N284 volgen en sla over het viaduct rechtsaf de N659 de Oesterdam op in de richting van Tholen.

33.4 km

Sla bij de stoplichten bij de basiliek rechtsaf de Markt op.

119.5 km

33.7 km

Sla de tweede straat linksaf de Molenstraat in en blijf deze volgen, deze gaat over in de Vaartweg.

Aan het einde van de Oesterdam N659 rechtsaf slaan de N286 (Nieuwe Postweg) op en blijf deze volgen

123.1 km

36.1 km

Rij het dorp Bosschenhoofd binnen via de Pastoor Breugelstraat en blijf de weg volgen.

Sla over viaduct heen de eerste rechts af in de richting van Halsteren.

124.1 km

38.0 km

Neem bij de rotonde de derde afrit (linksaf) in de richting van restaurant De Cockpit / Vliegveld Seppe, blijf deze weg volgen, dit wordt een ventweg langs de snelweg aan de ene kant en het vliegveld aan de andere kant.

Sla aan het einde van de weg linksaf de Tholenseweg op

126.0 km

Rij bij de rotonde rechtdoor en blijf de Tholenseweg volgen in de richting van Halsteren

126.5 km

Sla bij de rotonde rechtsaf (1ste uitrit) de N259 Halsterseweg op in de richting van Halsteren

127.6 km

Bij de stoplichten linksaf slaan de randweg rond Bergen op Zoom blijven volgen in de richting van de A 58

130.3 km

Rij de A 58 op in de richting van Roosendaal

133.8 km

Verlaat de snelweg bij de eerste afrit, dit is de afrit naar de Wouwse Tol het eindpunt van deze route.

41.0 km 41.3 km

Sla aan het van deze weg rechtsaf de Heistraat op in de richting van Sint Willebrord. Rijd bij de rotonde in Sint Willebrord rechtdoor en blijf de weg volgen.

42.3 km

Sla de vijfde straat linksaf, de Vijverstraat in, deze gaat over in de Pastoor Bastiaansensingel.

42.6 km

Sla aan het einde van de weg rechtsaf de Dorpsstraat in, deze gaat vervolgens over in de Noorderstraat. Blijf deze straat constant rechtdoor volgen, ook bij de rotondes in de richting van Sprundel

44.2 km

Ga in Sprundel bij de rotonde rechtdoor (2de uitrit) de Vorenseindseweg in.

45.0 km

Sla bij de zesde straat linksaf de Waterstraat in, en blijf deze constant volgen deze straat veranderd een paar keer van naam en gaat door het gehucht Klein Zundert.

53.4 km

Sla in Zundert rechtsaf de N263 Bredaseweg op in de richting van Wernhout / Wuustwezel en blijf deze constant volgen, deze weg voert door Wernhout in de richting van België

60.0 km

De grens met België de N263 gaat over in de N1 Wuustwezel

64.8 km

Sla in Wuustwezel zelf af naar rechts de N133 op in de richting van Kalmthout, de Kalmthoutsesteenweg.

73.0 km

Sla in Kalmthout rechtsaf de N122 de Dorpsstraat in richting Essen

79.8 km

Aan het einde van de weg linksaf slaan de N117 op in de richting van Roosendaal

81.3 km

Sla linksaf de N133 op de Kapelstraat in de richting van Essen centrum

82.3 km

Ga met de bocht mee naar links.

83.6 km

Aan het einde van de weg linksaf slaan richting het viaduct en rij over het spoor heen en blijf de N125 volgen.

88.6 km

Sla bij de splitsing rechtsaf in de richting van Huijbergen

Alle opgegeven afstanden zijn slechts ter indicatie. Tot slot De gegevens van deze route zijn van september 2007, eventuele wijzigingen en omleidingen zijn niet in deze route opgenomen. Persoonlijk vind ik dit een zeer mooie route, welke mogelijk te groot is om in één keer te rijden zeker als je echt van de Bourgondische gastvrijheid van dit mooie stukje Brabant en België wilt genieten, maar de route is zeker in één dag te rijden, wij hebben deze route tijdens het uitzetten ook twee keer gereden en het was te doen. Hou er wel rekening mee dat in Brabant veel festiviteiten worden georganiseerd in de zomer en dat er dan diverse wegomleidingen zijn. Alle informatie welke ik in deze rubriek heb gebruik komt van het internet, de gegevens zijn niet gecontroleerd op de waarheid, en dienen dan ook alleen ter informatie gebruikt te worden. Nieuwe rubriek Tot zover de eerste aflevering van deze nieuwe rubriek, zoals jullie zullen begrijpen kan deze rubriek alleen blijven bestaan door medewerking van een ieder die een leuke route weet. Ik kan me voorstellen dat de hoeveelheid informatie mogelijk mensen afschrikken om een artikel voor deze rubriek in te leveren, maar als jullie alleen een route inleveren dan zoeken we zelf de informatie er wel bij, uiteraard mogen jullie die informatie wel geven. Hopelijk is dit artikel het begin van een nieuwe rubriek van ons clubblad. 39


Mercs on route

(vervolg)

Overzichtskaart van de route

Zoals op de bovenstaande overzichtskaart te zien valt is de route zo gemaakt dat het mogelijk is om de route in meerdere keren te rijden vanuit Roosendaal. Roosendaal ligt wat dat betreft echt midden in de route en de route kan hierdoor op verschillende punten worden ingekort. Toen deze route als cruise gereden is vanuit de club hebben we de route vanaf het terras in Essen in gekort en hebben we het laatste stuk van de route niet gereden en zijn we hiervandaan rechtstreeks naar Roosendaal gereden.

Mochten er leden zijn die de route willen rijden en meerdere kaarten willen ontvangen dan kunnen ze een mail sturen naar Jeroen, hij zal dan de kaarten welke we tijdens deze cruise gebruikt hebben naar jullie mailen. Voor degene die deze route een keer willen gaan rijden wens ik nog heel veel cruising plezier en geniet van het mooie dat deze route te bieden heeft.

Shop and Greet Nieuwjaarsreceptie / Nieuwjaarsborrel. Zoals jullie weten organiseren wij op zondag 11 januari 2009, voor de tweede keer onze nieuwjaarsreceptie / nieuwjaarsborrel. Aangezien de meeste mensen de mail al enige tijd geleden ontvangen hebben zullen we hier nogmaals aangeven hoe wij deze dag voor ons zien. Naam van deze receptie: We hebben de receptie / borrel de volgende naam meegegeven

“Shop and Greet” Hiervoor hebben we gekozen omdat wij denken dat deze naam helemaal aansluit op de locatie waar wij deze receptie organiseren.

Locatie: We hebben besloten om deze receptie / borrel te organiseren in een op de Amerikaanse stijl opgebouwd winkelcentrum, een factory outlet, waar wij een op een uit de zestiger jaren geïnspireerde Amerikaanse Diner hebben gevonden. Deze diner (fastfood restaurant / lunchroom) bevind zich in het volgende outletcenter: Rosada Factory Outlet Wouwbaan / Rosada 4703 TB • Roosendaal www.rosada.nl Het adres voor navigatie systeem: Wouwbaan 4703 TB Roosendaal

Stel je voor: 15.000 vierkante meter met schoenen, tassen, sieraden, mode en sportkleding en het hele jaar door uitverkoop! In Roosendaal staat Nederlands jongste Outlet Centre, Rosada Factory Outlet. Alles is daar een stuk goedkoper dan in de ‘gewone’ winkels. Niet normaal toch?!

verkopen op Rosada hun overproducties, restanten en monstercollecties met een minimum korting van 30%! Kom een dagje funshoppen op Rosada laat je verrassen door het aanbod en de scherpe prijzen! A17 AFSLAG 19 OF A58 ROOSENDAAL-WEST

Het derde Outlet Centre van Nederland biedt hoogwaardige kleding, schoenen en accessoires met hoge kortingen. Bijna 80 nationale en internationale merken, o.a. Calvin Klein Underwear, Converse, Dr. Adams, Dyrberg/Kern, Gant Footwear, Gsus, Inwear, Jackpot & Part Two, Nike, Oakley, Puma, River Woods, Society Shop, Suit Supply, United Colors of Benetton,

40


Shop and Greet Nieuwjaarsreceptie / Nieuwjaarsborrel. In dit outletcenter bevind zich het volgende restaurant / lunchroom Food Factory Rosada 72 Roosendaal http://www.vermaatgroep.nl/horecaformul es/foodfactory/index.html

dus mocht je nog geen reactie gegeven hebben en je wilt toch komen geef het dan even snel door, dit voorkomt teleurstellingen. Voor het gehele gezin: We hopen jullie hiermee een locatie te bieden waarvan wij denken dat het leuk is om met het gehele gezin te bezoeken, want uiteraard is het gehele gezin van harte welkom bij deze receptie. Uit het aantal aanmeldingen welke we op dit moment reeds binnen hebben zijn er inmiddels drie gezinnen van de party naast de leden die zelf naar deze receptie komen. Herkenbaarheid:

Receptie: De nieuwjaarsreceptie zal gehouden worden in de hierboven genoemde Diner. Aanvang nieuwjaarsreceptie: 14.00uur Maar gezien de grote en opzet van het outletcenter adviseren wij een ieder hier wat eerder heen te gaan en eens een kijkje te nemen in dit outletcenter.

Aangezien we niet de enigste zijn in dit outletcenter en in de Foodfactory (de clubkas liet het niet toe om het gehele outletcenter af te huren ☺)

Is het misschien een idee om je clubpas op te spelden, zodat we elkaar beter kunnen herkennen. Dit is uiteraard geheel vrijwillig.

Zeker omdat we ervan uit gaan dat niet iedereen regelmatig hier in de buurt komt. Het Outletcenter is op deze dag geopend van 10.00uur tot 18.00uur

Parkeren: Rosada heeft bij opening meer dan 1600 parkeerplaatsen gerealiseerd, verdeelt over 4 ruimtes. P1 is te vinden aan de voorkant van Rosada langs het kanaal en heeft 315 parkeerplaatsen. P2 is aan de linkerzijkant van het centrum en heeft ruimte voor 267 auto's. P3 ligt achter Rosada en heeft 420 plaatsen. Tevens is er gratis parkeerruimte beschikbaar op P4, een externe parkeerplaats naast de Stok, hier bevinden zich 637 parkeerplaatsen. Het parkeertarief is € 2,00 per dag. Ook kunt u bij de parkeerautomaat ter inlevering van 75 Club Points een uitrijdkaart aanschaffen. Gratis parkeren voor invaliden op vertoon van invalidenkaart. Denk er wel aan als u weg gaat: eerst betalen, dan auto halen! Tot slot: We weten dat deze locatie voor de meeste leden wat verder weg gelegen is, maar we denken zeker dat het een toplocatie, en om jullie tegemoet te komen hebben we daarom ook besloten om jullie die vijf consumptiebonnen vanuit de clubkas aan te bieden, dit om de brandstofkosten wat te compenseren. Dit tot tegenstelling van het afgelopen jaar waarbij de kosten per persoon op € 18,lagen en ook exclusief brandstofkosten waren.

Consumptiebonnen: We hebben besloten dat we iedereen tijdens de nieuwjaarsreceptie 5 consumptiebonnen geven. (kinderen t/m 12 jaar 3 consumptiebonnen)

Clubpas:

Aanmelden: Wij verzoeken een ieder die het leuk lijkt om deel te nemen aan deze nieuwjaarsreceptie, dit zo spoedig mogelijk door te geven aan Jeroen Zodat we weten waar we een beetje rekening mee kunnen houden, maar de meeste leden hebben inmiddels een reactie gegeven, we gaan er eigenlijk vanuit dat een ieder die in deze receptie geïnteresseerd is inmiddels een reactie heeft gegeven, en we zullen met het aantal consumptiebonnen dan ook rekening houden met het aantal deelnemers welke we op dit moment hebben,

Over de clubpas gesproken, we verzoeken de leden die deze dag aanwezig zijn om een pasfoto mee te nemen zodat we deze kunnen gebruiken voor de nieuwe clubpassen welke na betaling van de contributie vanaf het einde van de maand verspreid zullen gaan worden. Zonder Mercury:

Uiteraard zijn alle inkopen die jullie in dit centrum doen en alle overige kosten die jullie maken geheel voor jullie eigen rekening ☺

Nogmaals waarschijnlijk ten overvloede het is niet noodzakelijk dat jullie naar deze receptie komen met jullie Mercury, we weten ook dat rond deze tijd van het jaar de meeste zeker oudere auto in de stalling staan. Het maakt ons niet uit met welke auto jullie komen, het gaat er gewoon om dat we een gezellige middag met elkaar doorbrengen, en of dat nou met een Mercury is of een Peugeot of een Volvo om zo maar eens wat te noemen dat maakt ons niets uit.

41


Twaaf vragen aan……… Bram Pater Ook voor deze uitgave hebben we weer een clublid bereid gevonden voor het beantwoorden van de twaalf vragen in deze rubriek.

12. Wat wil je verder nog aan ons

kwijt ? dat ik hoop dat er volgend jaar bij elke meeting 10 auto’s of meer zijn……….

In deze uitgave worden de vragen beantwoord door ons nieuwste clublid Bram Pater Bram is sinds 20 september 2009 lid van onze club en is de trotse bezitter van een Mercury Grand Marquis uit 1994

Tot zover de antwoorden van Bram, vanaf deze plaats willen wij hem graag bedanken voor de medewerking aan deze rubriek.

6. Hoe lang heb je deze Mercury

al in je bezit ? vanaf maart 2008 7. Hoe ben je aan de Mercury

gekomen ? gekocht via marktplaats bij n autohandelaar in drimmelen. 1. Waarom een Mercury ?

stomme vraag, omdat er nix anders fatsoenlijks te koop is…..:-) 2. Is dit jouw eerste Mercury ?

nee natuurlijk niet, mijn 3e de eerste was n Mercury Zephyr van 1977 met n kapotte 5.0 motor waar we n ford ltd 6.4 in hebben gehangen. 3. Wat vind je bijzonder aan een

Mercury ? in de eerste plaats omdat t een ford is, in de tweede plaats omdat t de luxe uitvoeringen van de fabriek zijn en in de 3e plaats gewoon….. omdat t een mercury is he!!!!! 4. Wordt jouw volgende auto weer

een Mercury ? als t ff kan wel maar dat hangt van de financiële crisis af. 5. Heb je nog meer auto’s zo ja

wat voor een auto’s heb je nog meer ? n Ford courier voor mijn werk.

8. Wat is het leukste dat je

meegemaakt heb met je Mercury ? dat is niet voor kinderogen bestemd ☺ 9. Wat is het vervelendste wat je

heb meegemaakt met je Mercury ? euhh tanken???? 10. Wat vindt je van onze club ?

So far so good…… 11. Heb je naast deze hobby ook

nog andere hobby’s ? volop, motorrijden, auto/motorsport, computer, tuinieren, vakantie’s, bbq, party’s en zo kan ik nog wel ff doorgaan.

Uiteraard zijn we weer op zoek naar een ander clublid welke zich via deze plaats vragen nader aan ons wil voorstellen, de volgende leden gingen jullie al voor in deze rubriek: Arie de Groot Branko Teuwen Ronald Bresser Mees Visser Pieter Ouborg Sander Tinnemans Patrick Hein

Sept/ Okt / Nov Sept/ Okt / Nov Jan / Feb / Mrt Apr / Mei / Jun Apr / Mei / Jun Jul / Aug / Sept Okt / Nov / Dec

2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008

Wil je ook in dit lijstje komen te staan stuur Jeroen dan een mailtje en hij stuurt jullie de twaalf vragen toe zodat jullie deze vragen in alle rust kunnen beantwoorden. (het liefst met enkele foto’s) Jullie doen hier zowel Jeroen als de rest van de leden een groot plezier mee, want uit de reacties welke ik binnen gekregen heb, is dit een populaire rubriek.

Sluitingsdata copy Het is dit jaar ook weer de bedoeling om vier maal een Feel the Heat uit te geven. Hieronder vinden jullie de sluitingsdata voor het insturen van copy, ik hoop dat ik dit jaar een hoop copy toegestuurd krijg zodat we ons clubblad samen een beetje leuk kunnen maken. Feel the Heat Jaargang 3 nummer 2 Sluitingsdatum insturen copy: 18 maart 2009 Verschijningsdatum: Rond 5 april 2009 Feel the Heat Jaargang 3 nummer 3 Sluitingsdatum insturen copy: 21 juni 2009 Verschijningsdatum: Rond 5 juli 2009 Feel the Heat Jaargang 3 nummer 4 Sluitingsdatum insturen copy: 21 augustus 2009 Verschijningsdatum: Rond 5 september 2009 Feel the Heat Jaargang 4 nummer 1 Sluitingsdatum insturen copy: 22 december 2009 Verschijningsdatum: Rond 5 januari 2010 Al de copy voor ons clubblad kan gestuurd worden naar Jeroen

42


Meet the Mercs at …………. Na afgelopen jaar voor het eerst een voorzichtige start gemaakt te hebben met onze meeting voor alle Mercury bezitters “meet the mercs at” bij Caddys Diner in Purmerend, willen deze meeting dit jaar opnieuw gaan organiseren. Naar onze mening is deze meeting voor ons als club van zeer groot belang, zeker qua PR naar aanleiding van de vorige en eerste “meets the mercs at” hebben we er twee nieuwe leden bij, en hebben heel wat meer naamsbekendheid gekregen. Niet dat het bestuur te doen is om een hele grote club te worden, maar voornamelijk om de continuïteit binnen onze club te waarborgen, als we bijvoorbeeld kijken naar het afgelopen jaar hebben er tenminste drie van onze leden afscheid genomen van hun Mercury, vandaar dat we deze meeting van groot belang vinden voor onze club.

waarbij we er ook vanuit gaan dat er wat meer van onze eigen leden op deze meeting afkomen, de afgelopen meeting was helaas door onze eigen leden wat magertjes bezocht, waarbij wel opgemerkt dient te worden dat de meeste leden om verschillende redenen afwezig waren. Hieronder zullen we in hoofdlijnen uiteenzetten hoe we de tweede meet the mercs at voor ons zien. Datum We willen deze meeting op zondag 3 mei 2009 gaan organiseren, deze datum valt precies tussen de vakanties in en is een datum aan het begin van het seizoen, wat mogelijk interessant is voor potentiële nieuwe leden, om lid te worden, ze hebben dan immers nog een heel seizoen voor zich om van hun lidmaatschap te genieten. Locatie

Ten opzichte van dit jaar hebben we alleen een probleem met de locatie voor deze meeting sinds augustus dit jaar is Caddys gesloten, in verband met te weinig inkomsten, dus we zullen op zoek moeten naar een andere locatie. Een andere eventuele locatie welke voor deze meeting zeer geschikt zou zijn was Big Daddys in Nieuwegein, maar ook deze locatie is sinds augustus dit jaar gesloten als gevolg van een faillissement, welke veroorzaakt werd door een bepaalde groep mensen die het deze locatie onmogelijk maakte op een normale manier hun bedrijf te voeren, een zeer kwalijke zaak. We hebben ook zitten denken aan de voor ons als club inmiddels bekende locatie van Charley’s Diner in Nederhorst den Berg, maar we zijn aan één kant bang dat deze locatie te klein is wat betreft de parkeerruimte voor deze meeting, verder is het een perfecte locatie.

Het belangrijkste wat we in eerste instantie nodig hebben is een locatie waar we deze meeting kunnen gaan organiseren. Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering hebben we het hierover gehad, en we hebben voor deze meeting op dit moment twee locaties op het oog, één locatie waar we contact mee op gaan nemen mocht de locatie van onze eerste keuze geen toestemming geven, of om welke reden dan ook niet door kan gaan, deze locatie bevindt zich in Poortugaal onder de rook van Rotterdam. De eerste locatie waar we contact mee gaan opnemen en waarvan we hopen dat deze locatie toestemming geeft is: Den Hartogh Ford Museum Haarlemmerstraat 36 2181 HL • HILLEGOM www.fordmuseum.nl

De ervaring van ons is dat de parkeerruimte van deze locatie met een auto of 15 wel aardig volstaat, maar mogelijk kunnen we bij Charleys nog wel wat anders regelen, indien we toch besluiten voor deze locatie. De afgelopen “meets the mercs at” is over de gehele dag bezocht door zo’n kleine 20 à 25 mercurys, en we hopen dit jaar toch wat meer auto’s te mogen begroeten op deze dag,

en de locatie is voorzien van meer dan voldoende parkeer gelegenheid. Daarnaast lijkt ons deze locatie wel toepasselijk, het is namelijk het Ford Museum, wat uiteindelijk toch het moederbedrijf is van ons merk, het enige wat jammer is dat er ter plaatse in het museum zelf geen Mercury’s te bewonderen zijn. Ook beschikt deze locatie over een horecagedeelte waar de deelnemers aan onze meeting dan wat kunnen eten en/of drinken. Tevens bestaat er voor de deelnemers de mogelijkheid tot een bezoek aan het museum, wellicht dat we hierin nog wat kunnen regelen, en een bezoek aan het museum houdt de mensen dan weer wat langer bij de meeting.

We hopen dit jaar op een kleine 30 deelnemers, meer mag natuurlijk altijd ook, maar al zijn het er weer 20 dan zijn we ook tevreden, maar onze doelstelling hebben we gelegd op 30 deelnemers, en wellicht dat de keuze van deze locatie hieraan kan meewerken, de deelnemers kunnen hun deelname immers samen laten vallen met een bezoek aan het museum.

Mogelijk kunnen we het zo regelen dat de deelnemers kunnen deelnemen aan een begeleid bezoek door het museum op vaste tijden, en dat ze dan een rondleiding krijgen. Gezelligheid Ook denken we dat deze locatie vanuit alle uithoeken van het land goed te bereiken is, en dat dit een locatie is welke mogelijk een hoop potentiële deelnemers zal gaan trekken. Mocht dit niet lukken dan zullen we contact gaan opnemen met de locatie in Poortugaal, wat volgens de leden die de locatie kennen ook een zeer geschikte locatie is voor deze meeting. Daarnaast hebben we als tweede alternatief hebben we Charley’s Diner in Nederhorst den Berg, maar we hopen niet dat we deze tweede locatie nodig zullen hebben qua ruimte het is verder een toplocatie. Maar aangezien we dit tweede alternatief voor de opzet van deze meeting niet geheel ideaal vinden hopen we dat er onder de leden nog ideeën zijn voor een eventueel tweede alternatief, die goed te bereiken zijn voor alle deelnemers uit Nederland, en het liefst een locatie is met net dat beetje extra. Aantal deelnemers

Deze locatie is bij ons bekend als de locatie waar we de eerste Nieuwjaarsborrel hebben gehouden,

Daarnaast zullen we alle ons bekend zijnde Mercury bezitters benaderen door een mail te sturen (dit zijn mensen die in het verleden een keer contact opgenomen hebben met onze club en de oud leden enz.)

We hopen dit jaar toch op nog wat meer deelnemers dan vorig jaar, we hopen dit te bereiken door wat meer deelnemers onder onze eigen leden te mogen verwelkomen.

We staren ons niet blind op het aantal deelnemers, want ook voor deze meeting geldt dat de gezelligheid bovenop staat en of dat nou met bijvoorbeeld twaalf auto’s is of met vijftig auto’s dat maakt ons niets uit. Wij willen gewoon weer een gezellige dag organiseren door en met de leden van onze club, voor alle Mercury bezitters of ze wel of geen lid zijn van onze club. En uiteraard is het gehele gezin weer van harte welkom bij deze meeting.

Verkiezing Mooiste Mercury van Nederland We zullen tijdens deze meeting dan ook weer op zoek gaan naar de mooiste Mercury van Nederland, en bij voldoende deelname kunnen we dit dan zelfs uitbreiden met een verkiezing van de mooiste Mercury uit diverse klasse’s welke we dit jaar niet gehouden hebben in verband met te weinig deelname in de diverse klasse’s.

43


Meet the Mercs at …………. De verkiezing kan er dan als volgt uit zien • • • • •

De mooiste Mercury en 50er jaren De mooiste Mercury De mooiste Mercury De mooiste Mercury De mooiste Mercury tot heden.

uit de 30er, 40er uit uit uit uit

de de de de

60er 70er 80er 90er

jaren jaren jaren jaren

Uit al deze categorieën wordt dan uit de winnaars de Mooiste Mercury van Nederland 2009 gekozen.

(vervolg) Waarop dan de gegevens van de auto vermeld staan enz., maar of dit haalbaar is dat zal de praktijk moeten uitwijzen. Vrijwilligers Aangezien er aan een dergelijke meeting wat meer organisatie vast zit dan aan een standaard cruise zijn we ook op zoek naar enkele vrijwilligers, mogelijk dat we de dag zelf er dan ook wat anders uit kunnen laten zien. Jury

We denken doordat we diverse categorieën hebben we wellicht meer deelnemers krijgen op deze meeting, een bezitter met een vrij jonge Mercury hoeft dan immers niet bang te zijn geen kans te maken, omdat er ook oudere Mercury’s meedoen, en hij bang is dat hij geen kans maakt tegen deze deelnemers. We zullen dan ook weer een paar bekers laten maken voor de winnaars.

Uiteraard zijn we op zoek naar een jury welke de auto’s zullen beoordelen, de juryleden zelf zijn uitgesloten van deelname aan de verkiezing van de mooiste Mercury van Nederland. Wellicht dat hier een taak is weg gelegd voor de buiten gewone leden die niet of tijdelijk niet in het bezit zijn van een Mercury. We zitten te denken aan een jury welke bestaat uit 3 of 5 leden, mogelijk dat we iemand van het Den Hartogh Ford Museum kunnen vragen om plaats te nemen in de jury, staat wel zo leuk als extra promotie bijvoorbeeld de jury onderleiding van ……….. van het Den Hartogh Ford Museum. Of bijvoorbeeld iemand die beroepsmatig bezig is met auto’s en dan bijvoorkeur ons merk, mochten jullie hier ideeën over hebben dan horen we dat uiteraard heel graag.

Dit is echt de uitgelezen meeting om onze club te promoten. Parkeerwachters / Ontvangstcommissie Aangezien we hopen meer deelnemers te ontvangen is het misschien een idee om enkele parkeerwachters aan te stellen, zodat we op een leuke wijze een stukje geschiedenis van ons merk in beeld te brengen, door bijvoorbeeld de diverse types en bouwjaren, categorieën bij elkaar te plaatsen. Deze mensen zijn eigenlijk de ontvangstcommissie van deze meeting of eigenlijk de gastheren en gastdames van onze club. Algemene organisatie En mensen die deel willen nemen in de algehele organisatie van deze meeting, of op een andere wijze hun steentje willen bijdragen aan deze meeting. We denken dat de mensen die zich opgeven voor de algehele organisatie qua tijd moeten rekenen op één of twee vergaderingen, er kan tegenwoordig namelijk een hoop via de mail en desnoods telefoon geregeld worden. Willen jullie helpen tijdens deze meeting laat het ons dan even weten, uiteraard mogen ook de gezinsleden van onze leden zich op geven om te helpen tijdens deze meeting. Indien jullie willen helpen bij deze meeting neem dan even contact op met Branko of Jeroen, we hopen op veel respons van jullie kant, en dat we er een gezellige meeting van kunnen maken met z’n allen.

Open lucht Mercury Museum Eén een ander plan dat we hebben opgepakt is om bij voldoende deelnemers, een soort open lucht Mercury museum te maken, dit houdt in dat we de auto’s die deelnemen aan deze meeting willen proberen zo te laten parkeren dat er een chronologische overzicht komt van de diverse Mercury modellen uit de diverse bouwjaren.

Sponsoring Aan een dergelijk evenement zitten natuurlijk ook wat kosten verbonden, wellicht is het mogelijk dat we net zoals het afgelopen jaar een sponsor of enkele sponsoren kunnen vinden voor deze meeting, om zo in ieder geval kostendekkend te werken, en er wellicht nog wat aan over kunnen houden.

Het lijkt ons wel een mooi gezicht om de Mercury’s van de diverse types bij elkaar te zien oplopend van bouwjaar zodat ook duidelijk de verschillen te zien zijn, maar dit kan alleen bij voldoende deelname en de hulp van vrijwilligers ter plaatse.

Tijdens de eerste mercs meets at……. Heeft Arie de Groot voor de sponsor gezorgd hij heeft voor de eerste Merc Meets at… Galvano van Wolferen benaderd voor de sponsoring, wellicht zijn er onder de leden ook wel mensen die nog een sponsor weten, neem hiervoor dan even contact op met Branko of Jeroen.

Promotieteam

We weten niet of het haalbaar is maar mogelijk kunnen we dan zelf iets van informatiebordjes maken.

Uiteraard hopen we ook op spontane promotie van onze aanwezige leden.

Daarnaast zijn we op zoek naar een soort van promotieteam, mensen die onze club willen promoten bij de deelnemers aan deze meeting, het afgelopen jaar hebben we ook wel wat promotie kunnen maken, maar naar onze mening kan dat nog beter, dus wellicht een promotie team van 3 tot 5 van onze leden of partners van onze leden, een vrouw doet het vaak beter in promotie dan een man.

Wat we de sponsoren kunnen bieden is wat reclame op de dag zelf en een wat grotere sponsor (hoofdsponsor) een reclame-uiting op bijvoorbeeld de flyer. Ook zullen de sponsoren genoemd worden in de uitgave van ons clubblad waarin we een artikel schrijven over deze meeting, waarin deze sponsoren dan tevens een artikel in mogen plaatsen ter promotie van hun bedrijf.

44


Meet the Mercs at …………. We zijn echt niet op zoek naar sponsoren welke direct duizenden euro’s sponsoren, elk bedrag is van harte welkom, hoe groot of hoe klein dan ook. Het gaat er ons voornamelijk om dat we uit de kosten komen, we hoeven geen winst te maken op deze meeting. Promotie van de meeting Zoals gezegd zullen we deze meeting promoten door een mailing uit te sturen naar de mensen welke een keer contact hebben opgenomen met onze club en waar we het e-mail adres van hebben. Ook verzoeken wij alle leden deze meeting te promoten, met z’n allen ontmoeten we immers meer Mercury bezitters dan een paar man, en zo heel veel Mercury bezitters zijn er toch niet in Nederland. We zullen deze meeting ook plaatsen op de website van V-8 Meetings, Onderling Overleg en meer van dat soort sites, ook zullen we proberen deze meeting bij meer media bekend te maken.

Net zoals tijdens de eerste meeting zullen we ook weer een aparte site voor deze meeting trachten te ontwikkelen, en ook op de hyves pagina van onze club zullen we deze meeting promoten, evenals op onze eigen site en forum, maar weten jullie nou andere sites, forums enz. promoot deze meeting daar dan, zodra de locatie definitief is gaan we beginnen met deze promotieactie. Hebben jullie idee hoe we deze meeting nog verder kunnen promoten geef dit dan ook even aan ons door. Flyer Zoals je al eerder hebben kunnen lezen zou het leuk zijn dat we een flyer ontwerpen voor deze meeting, we hopen op enkele creatieve leden die voor deze meeting een gelikte flyer willen ontwerpen,

(vervolg)

zodat we deze ook kunnen gebruiken voor wat extra promotie van dit evenement. Tevens kunnen we deze flyer dan gebruiken om deze meeting wat meer onder de aandacht te brengen op de diverse sites waarop we de meeting gaan promoten. Ook is het voor de eventuele sponsoren interessanter om een reclame-uiting te hebben op de flyer. Hoe ziet de dag er zelf uit We willen deze dag in grote lijnen als volgt indelen: Tijdstip 11.00 uur

Wat Organisatie aanwezig

11.30 uur

Leden MCN aanwezig

12.00 uur

Opening meeting

12.00 uur

Auto’s op de juiste plaats laten parkeren

12.30 uur

Mensen enthousiast maken voor onze club (promotieteam)

14.00 uur

Rondleiding door het museum (indien mogelijk)

15.00 uur

Jury gaat auto’s langs voor de verkiezing van mooiste Mercury van Nederland

16.00 uur

Het lijkt ons in ieder geval wel handig dat onze eigen leden wel wat eerder aanwezig zijn, zodat de deelnemers aan deze meeting die geen lid zijn wel het idee hebben dat ze wel op een beetje meeting zijn aangekomen in plaats van dat ze aankomen op een terrein waar slechts enkele auto’s staan, dan valt de meeting ook geheel in het niets ben ik bang voor. Ook hier blijkt het belang van een grote opkomst van onze eigen leden weer uit. Promotie club. Wellicht kunnen we als club een aandenken laten maken aan deze meeting welke we dan aan alle deelnemers uitreiken, en op deze manier weer wat extra reclame kunnen maken voor onze club. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een sticker of iets dergelijks wellicht een mooie taak voor onze PR commissie in samenspraak met de sponsorcommissie. Mogelijk kunnen we ook iets van een promotiemapje samenstellen over onze club welke het promotieteam dan weer kan gebruiken, het afgelopen jaar hadden we dit ook, maar mogelijk valt dit nog wat te verbeteren te professionaliseren. Ook de mensen die hierin willen meedenken worden verzocht dit even kenbaar te maken.

Rondleiding door het museum (indien mogelijk)

17.00 uur

Prijsuitreiking Mooiste Mercury van Nederland

18.00 uur

Sluiting van de meeting Naam van deze meeting

Uiteraard is dit de indeling welke nog verder uitgewerkt dient te worden, het is de bedoeling dat we dit met de leden die zich aanmelden voor de algemene organisatie van deze dag nog verder gaan verfijnen.

Het afgelopen jaar was de naam van deze meeting “Meets the Mercs at Caddys” als mogelijke naam voor deze meeting zitten we te denken aan

“Meet the Mercs at Den Hartogh” wat mogelijk weer een stimulatie is voor de locatie om deze meeting hun kant op te halen, maar de uiteindelijke naam hangt uiteraard af van de locatie waar deze meeting uit eindelijk georganiseerd gaat worden.

Tot slot We hopen hiermee wat inzicht gegeven te hebben hoe wij deze in onze ogen belangrijke meeting voor onze club zien, uiteraard zijn alle ideeën op- en of aanmerkingen van harte welkom, evenals de hulp van de leden om deze tweede meeting ook tot een slagen te maken, en wellicht ten opzichte van dit jaar verder te verbeteren. Voor alle op- of aanmerkingen voor deze meeting kunnen jullie contact opnemen met Branko of Jeroen Zodra de locatie definitief bekend is krijgen jullie dit zo spoedig mogelijk van ons te horen. We hopen jullie in grote getallen te mogen ontmoeten op 3 mei. Huishoudelijk Reglement Zoals jullie in het voorwoord al hebben kunnen lezen, hebben we tijdens de algemene ledenvergadering besloten een huishoudelijk reglement op te stellen. Hiertoe hebben we besloten omdat dit statutenwijzigingen voorkomt, wat weer een hele hoop rompslomp met zich meebrengt, en de statuten dit ook toelaten. Tevens kunnen we dit huishoudelijke reglement makkelijker aanpassen, uitbreiden enz. dan de statuten. In eerste instantie zullen er slechts een paar zaken in vermeld staan welke tijdens de vergadering naar voren zijn gekomen, we zullen jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering dit huishoudelijk reglement tegen het licht houden en aanpassen, uitbreiden enz, daar waar nodig is. Het bestuur is op dit moment bezig met het verwerken van de notulen en dit huishoudelijk reglement zodra deze klaar zijn zullen we deze aan jullie toesturen. Namens het bestuur Jeroen

45


Rode Kruis Rally 2009 Iets wat ik jullie toch ook nog even onder de aandacht wil brengen is het volgende bericht dat we via de mail hebben binnen gekregen. We zullen aan deze rally niet als club deel gaan nemen, maar wellicht zijn er leden die geïnteresseerd zijn om aan deze rally deel te nemen, het zou dan helemaal leuk zijn als ze er een verslag van maken voor een uitgave van ons clubblad.

RODE KRUIS REGIORALLY UTRECHT 2009 Na de succesvolle rally in 2008, organiseert het Rode Kruis Utrecht Midden ook in 2009 weer haar Rode Kruis Regiorally Utrecht; en wel op 28 juni 2009. Uiteraard voor oldtimerbezitters met een auto die minstens 25 jaar oud is. We hebben een pittig traject uitgezet langs het prachtige Vechtgebied en door de mooie omgeving van de Utrechtse Heuvelrug met stops op unieke plaatsen. De start gaat vanaf Peugeot Experience in Breukelen op weg naar een opmerkelijke locatie bij Zeist voor een smaakvolle lunch. Daarna volgt een uitdagende route met tussenstop naar de finish in Kasteel de Haar, Grand Lavage (Haarzuilens) met prijsuitreiking en borrel. De formule is uniek: Een rally waarbij het aankomt op behendigheid en zorgvuldige navigatie en waarbij dus iedere deelnemer evenveel kans heeft om te winnen. Maar u doet natuurlijk vooral mee om te genieten. En voor het goede doel! In 2009 willen we geld bij elkaar rijden voor de inrichting van een goed geoutilleerde hulppost die we gaan inzetten bij de vele (sport-)evenementen waar wij als Rode Kruis hulp verlenen! Een tent voorzien van ‘tip-top’hulpverleningsmaterialen. Daar gaan we voor. De rally 2008 was dankzij de medewerking van deelnemers, sponsors, vrijwilligers en vooral ook het prachtige weer, een enorm succes. Waarschijnlijk is hiermee een nieuwe traditie geboren! Een heel divers scala van voertuigen van een prachtige Isotta uit 1926 tot een Maserati uit 1981 reden mee. Veel deelnemers ook, die voor het eerst een klassiekerrally reden en meteen met het rally-virus zijn besmet.

Interessante websites Foto’s Rally 2008 Natuurlijk zijn er ook veel foto’s gemaakt van de rally in 2008. Foto’s vindt u op http://www.rkum.nl/gallery/Regio rally-2008 Voor 2009 al aanmelden? Men kan zich aanmelden via onze rallywebsite: http://www.rkum.nl/rally via het digitale formulier of per post naar: Rode Kruis Utrecht Midden, t.a.v. Rode Kruis Regiorally Utrecht 2009 Koningsweg 2 3582 GE Utrecht. (030-2520134) Ik heb ook enkele foto’s van de website gehaald van deze rally van 2008 zodat je alvast een idee hebben wat deze rally inhoud.

Ook voor deze uitgave is het ons weer gelukt naar enig speurwerk enkele interessante sites te vinden. De volgende website is een link naar een Mercury brochure uit 1966 http://web.comhem.se/~u63807539/brochure/index.html De volgende is naar een site met veel archief materiaal over Mercury http://mercuryarchive.com De volgende link is een link naar de site over Mercury light and heavy trucks http://www.mercurypickup.com De volgende link is van een automuseum waarop ook enkele Mercury’s vermeld staan waarvan er enkele te koop staan. Tevens bied deze site de mogelijkheid op de tekst te vertalen. http://www.volocars.com/index.php Tot slot kreeg ik de volgende link toegestuurd van ons clublid Sander Tinnemans

GM lovers moeten nu hun kans grijpen: http://www.bornrich.org/entry/gm-to-auction-cars-from-itsprivate-heritage-collection/ Groet, Sander Tot zover de interessante website voor deze uitgave, mochten jullie zelf nou ook een interessante of leuke site tegen gekomen zijn laat het dan even weten.

April 2012 Jullie zullen bij de kop van dit artikel waarschijnlijk wel denken waar hebben ze het nu weer over, het jaar 2009 is nog maar net begonnen en ze hebben het hier alweer over april 2012. 15 april 2007 Onze club is officieel op 15 april 2007 opgericht, dit is ook de reden dat we het nu reeds hebben over april 2012, in die maand vieren we namelijk ons eerste lustrum. Ook al is het nog een hele poos weg willen we er wel vast langzaam aan gaan denken, we willen dit feit namelijk niet zomaar voor bij laten gaan. Ideeën We hebben tijd zat om er met zijn allen over na te denken hoe we dit feit moeten gaan vieren.

Dus mochten jullie ideeën hebben over hoe we dit jubileum kunnen vieren laat dit dan even weten, we kunnen er ook aan gaan denken om een jubileumcommissie samen te stellen die zich met dit eerste lustrum gaat bezig houden. Om maar een voorbeeld te geven we kunnen dit feit bijvoorbeeld vieren met een internationale Mercury meeting, alleen zit hier heel veel voorbereidingen aan de Mercury clubs en bezitters moeten opgespoord worden, benaderd worden enz, tevens dienen we hier dan een uitgebreid programma voor te hebben enz. Laat jullie gedachten eens gaan over ons eerste jubileum, we zullen hier zeker in de toekomst op terug komen, zowel in ons blad en op de algemene ledenvergadering.

46


All Mercs Goes Cruising Het is de bedoeling dat we in het laatste weekend van september de laatste officiële cruise van het seizoen gaan organiseren, hierna volgt dan nog de seizoensafsluiting in oktober en de surprisecruise in december, bij voldoende belangstelling uiteraard. Datum Deze cruise willen we gaan organiseren op:

De Cruise Deze cruise zal rondom het Midden van Nederland georganiseerd worden, en zal door twee nationale parken gaan, we zullen over de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug gaan rijden. De Route

Eerste gedeelte van de Cruise Om 12 uur zullen we met het eerste gedeelte van de cruise gaan starten, het eerste gedeelte is het langste gedeelte en ziet er in grote lijnen als volgt uit: -

Zie voor een overzicht van deze route de volgende link:

-

http://www.routeyou.com/rout e/view/58630/autoroute-enmotorroute-rondje-veluwe-enutrechtse-heuvelrug.nl

-

Zondag 27 september 2009 We denken dat dit een mooie datum is om deze cruise te organiseren, aangezien het de laatste jaren tijdens de maand september over het algemeen nog goed weer was, tijdens de eerste cruise welke we in het laatste weekend van september georganiseerd hebben op zondag 23 september 2007, het was toen weliswaar het één na laatste weekend van september, maar we hebben toen werkelijk heerlijk weer gehad, één van onze leden had de kap van zijn auto naar beneden, en we hebben die dag driemaal van het zonnetje genoten op een terrasje. Helaas kunnen we van te voren nooit het weer voorspellen maar we hopen zeker op weer zo’n mooie dag. Ook valt het laatste weekend van september een beetje aan het einde van het echte cruise seizoen, en hier willen we dan ook graag een graantje van meepikken.

De route welke jullie op deze link vinden is alleen nog op papier indien we de cruise gaan rijden zal de route van te voren een keer gereden gaan worden om te kijken of deze route wel geschikt is voor de cruise.

-

-

We denken een hele bijzondere route uitgezet te hebben.

-

Deze dag is in verschillende gedeeltes opgebouwd namelijk:

-

-

Verzamelpunt Eerste gedeelte van de Cruise Tussenstop Tweede gedeelte van de Cruise Eindpunt van de Cruise Eventueel aansluitend etentje

Hier onder zullen we het per gedeelte wat meer toelichten

-

Vertrek vanaf de Mc Donalds in de richting van De Klomp / Ede We rijden vervolgens langs Ede en komen langs de Ginkelse Hei (Hoge Veluwe) We rijden hier vandaan richting Arnhem en komen ondermeer langs Papendal We zullen een klein stukje door Arnhem rijden in de richting van Oosterbeek We rijden nu verder door in de richting van Renkum, Wageningen en Rhenen In Rhenen zullen we over de Grebbeberg onze weg vervolgen in de richting van Elst. Vanaf Elst zullen we weer in de richting van Veenendaal rijden. We rijden een klein stukje door Veenendaal om in de richting van Overberg te gaan In Overberg is het eindpunt van het eerste gedeelte van de cruise.

Tussenstop

We hebben deze cruise de volgende naam meegegeven.

“All Mercs Goes Cruising” Open Cruise De laatste cruise willen we ook gaan gebruiken om wat reclame te maken voor onze club, deze cruise staat namelijk open voor iedereen die in het bezit is van een Mercury, we hopen hiermee weer wat nieuwe leden te werven. Het zal dan ook leuk zijn als we op deze dag veel van onze eigen leden mogen begroeten, we zullen dan ook aan de hand van het aantal reacties van onze eigen leden een mailingcampagne gaan opzetten, aangezien we zoveel mogelijk Mercury bezitters willen bereiken zal het prettig zijn van jullie op een vroeg stadium een bericht te krijgen of jullie geïnteresseerd zijn in deze cruise.

Deze cruise zal van start gaan vanaf: Mc Donalds / Mc Drive Nieuweweg Noord 266 3905 LX • VEENENDAAL

Tweede gedeelte van de Cruise Het tweede gedeelte van de cruise is zoals gezegd een stuk korter dan het eerste gedeelte, dit hebben we gedaan om dat naar onze mening de mensen nadat ze een stop gehad hebben het over het algemeen prettig vinden dat het volgende gedeelte een stuk korter is. Tevens gaan wij ervan uit dat we tijdens de stop een gezellig uurtje gehad hebben en dat we dit willen vervolgen, de gezelligheid bedoel ik dan. We zullen vanaf de Brasserie “De Holle Boom” om 14.30 uur gaan starten met het tweede gedeelte van de cruise welke er in grote lijnen als volgt uitziet: -

-

Het eerste gedeelte van de cruise is een kleine 68 kilometer lang en we schatten er een kleine anderhalf uur over te rijden.

Verzamelpunt Naam van de cruise

anders zoeken we een gelijkwaardige locatie, in de buurt van deze locatie, zodra we zeker weten dat deze cruise doorgaat zullen we dan ook contact opnemen met deze locatie.

In Overberg zullen we rond 13.30 uur aankomen bij: Brasserie “De Holle Boom” Dwarsweg 63 3959 AE • OVERBERG www.holleboom.nl

Dit restaurant is gelegen aan de snelweg A12 afrit 23 Veenendaal

-

Vanaf Overberg rijden we over de Amerongse Berg heen Amerongen binnen Vanaf Amerongen zullen we onze weg verder vervolgen in de richting van Doorn Vanaf Doorn zullen we door de bossen heen door Driebergen en vervolgens langs Austerlitz gaan. Waarnaar we bij het eindpunt aankomen.

Het tweede gedeelte van de cruise is een kleine 24 kilometer lang en we schatten hiermee een kleine drie kwartier onderweg te zijn. Eindpunt van de Cruise Na het tweede gedeelte van de cruise zullen we rond 15.15 uur aankomen bij het eindpunt van deze dag: De Pyramide van Austerlitz Zeisterweg 98 3937 MG • WOUDENBERG www.pyramidevanausterlitz.nl

Het is de bedoeling dat we hier gaan verzamelen tussen 11.00uur en 11.30 uur Hierna zullen we met elkaar een kop koffie gaan drinken.

Hier zullen we een klein uurtje vertoeven waar een ieder (uiteraard voor eigen rekening) wat kan eten en of drinken, hopelijk zit het weer ons deze dag mee en kunnen we hier lekker op het terras zitten. We zijn er bij het plannen van deze cruise er dan wel vanuit gegaan dat deze locatie op deze dag geopend is, anders

We zullen hier proberen met de parkeerwacht te regelen, dat hij een stuk van de parkeerplaats reserveert voor de deelnemers aan deze cruise.

47


All Mercs Goes Cruising

(vervolg)

Waarnaar we hier nog een poosje met elkaar kunnen doorbrengen op het grote terras dat hier aanwezig is, voor de eventuele deelnemende kinderen is hier een grote speeltuin en een klein lunapark aanwezig.

Afsluitend etentje

Familiedag

Misschien is het een idee om deze hopelijk gezellige dag met elkaar af te sluiten met een etentje in stijl.

We denken met deze dag ook weer een cruise uitgezet te hebben voor het gehele gezin, zeker gezien het eindpunt, waar de kinderen zich goed kunnen uitleven.

In het nabij gelegen Woudenberg bij: Ribhouse Texas Stationsweg West 33 – 35 3931 EK • WOUDENBERG www.ribhousetexas.nl

Dus ook hier geldt weer neem gezellig je hele gezin mee, hoe meer zielen hoe meer vreugd, maar dit geldt uiteraard voor alle meetings en evenementen welke de cruise organiseert uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Deelname zonder Mercury De leden van onze club kunnen uiteraard weer deelnemen zonder een Mercury, het enigste verzoek wat we aan de leden hebben die niet met een Mercury deelnemen is dat ze achter aan de stoet aansluiten.

Ook kan men ervoor kiezen om het monument wat hier door de troepen van Napoleon gebouwd is te gaan bezichtigen namelijk de Pyramide.

Indien er hiervoor gekozen wordt zullen we rond 16.45 uur vertrekken vanaf de Pyramide van Austerlitz, we zullen dan een klein kwartiertje later aankomen bij het bovenstaande restaurant. Vanaf het alternatieve eindpunt zal de afstand naar dit ribhouse ongeveer gelijk zijn.

Indien het weer ons deze dag niet mee zit, zullen we kiezen voor een alternatief eindpunt welke een kleine 8 kilometer verderop is gelegen, dit eindpunt is naar onze mening alleen interessant indien het weer mee zit en we op het terras kunnen zitten. Vanaf hier kan een ieder zijn weg weer naar zijn of haar huis vervolgen, de snelwegen A 12 / A 28 liggen beide binnen de 10 kilometer vanaf hier. Mocht het weer het niet toelaten dan zal het alternatieve eindpunt zijn: Restaurant Oud Leusden Vlooswijkseweg 1 3832 RG • LEUSDEN (op de grens van Amersfoort) www.restaurantoudleusden.nl

We hebben voor deze tijd gekozen zodat het voor een ieder mogelijk is om toch rond een beetje normale tijd weer op huis aan te gaan, aangezien onze leden door heel het land verspreid wonen. We gaan er vanuit dat aan dit afsluitende etentje alleen de leden van onze club zullen deelnemen, we gaan er niet vanuit dat de mensen, die voor de eerste keer vrijblijvend aan deze cruise zullen deelnemen ook gelijk mee gaan eten, ook lijkt het ons leuk om dit etentje exclusief voor onze leden te houden, de leden betalen immers contributie en mogen zeker wat dat betreft wat privileges hebben. Open Cruise Zoals reeds eerder gezegd betreft dit een open cruise waaraan dus alle bezitters van een Mercury mogen deelnemen. Wij hopen hier weer wat goodwill te krijgen bij andere Mercury bezitters en willen daarom het belang aangeven dat we wel met voldoende clubleden deelnemen aan deze cruise, zodat men een goed beeld krijgt van onze club. En ook het reclame maken voor onze club, is in principe een taak voor alle leden denken wij en we verzoeken de leden die deze dag aanwezig zijn de potentiële leden enthousiast te maken over onze club.

Deze locatie hebben we ook bezocht tijdens onze allereerste cruise in mei 2007, toen begon het na een hele mooie dag ook aan het einde van de cruise te regen en zijn we ook naar deze locatie uitgeweken, en er werd toe gelijk een zaaltje voor ons geregeld.

We hopen dan ook dat het geen belemmering is om deel te nemen indien men om wat voor een reden dan ook tijdelijk of niet de beschikking heeft over een Mercury, we willen de leden graag een gezellig dag aanbieden. Reclame maken voor deze open cruise Aangezien we deze cruise evenals de overige open evenementen graag onder de aandacht willen brengen bij zoveel mogelijk Mercury bezitters is het van belang dat we hiervoor al vrij vroeg reclame gaan maken, zo kunnen we het ondermeer plaatsen op de agenda van www.v8meetings.nl en het onderling overleg www.onderlingoverleg.nl tevens zullen we deze meeting op meerdere agenda’s plaatsen op het internet. Ook zullen een mailing uit doen naar de bij ons bekendstaande Mercury bezitters en / of Mercury liefhebbers. We zullen dan ook kijken dat we van deze meeting, en uiteraard ook de andere meetings een flyer ontwerpen. Maar voordat we dit gaan doen is het van heel groot belang dat we eerst boven water krijgen of er voor deze meeting binnen onze eigen club voldoende belangstelling bestaat, we weten dat het nog een heel eind weg is, maar toch willen onder de leden zo spoedig mogelijk polsen of men überhaupt geïnteresseerd is in deze meeting, zodat we geen onnodige reclame gaan maken, of reclame maken en dat we als puntje bij paaltje komt de meeting moeten annuleren want dat is natuurlijk een hele slechte reclame. We verzoeken dan ook alle leden om uiterlijk zaterdag 17 januari 2009 even aan te geven of men geïnteresseerd is in deze cruise, we begrijpen heel goed dat er in de maanden daarna veel dingen kunnen gebeuren wat de deelname eventueel kan belemmeren, maar het gaat er om dat we op 17 januari boven water halen of het een haalbare kaart is dat we hier überhaupt mee doorgaan en er daadwerkelijk ook reclame voor gaan maken.

48


All Mercs Goes Cruising

(vervolg)

Minimum aantal deelnemers

Definitieve aanmelding

Tot Slot

Voor deze cruise geldt natuurlijk helemaal een minimum aan aantal deelnemers we hebben dit gesteld op een voor deze cruise magere 4 deelnemende auto’s van onze leden, we hopen uiteraard op meerdere deelnemers.

De mensen die geïnteresseerd zijn in deelname aan deze cruise worden verzocht dit uiterlijk drie weken van te voren kenbaar te maken, zodat de organisatie dan ook weet waar men aan toe is dus voor 6 september 2009, en men wordt dan gelijk verzocht om ook aan te geven of men wenst deel te nemen aan het afsluitende etentje zodat we kunnen reserveren, aangezien het een populair restaurant is en we hier geen week van te voren kunnen reserveren, dus indien mogelijk gelieve iets eerder reageren dan de uiterlijke datum van 6 september zodat we ook wat eerder kunnen gaan reserveren.

Indien deze meeting doorgaat hopen we ook op de medewerking van de rest van de leden van onze club, dat wil zeggen door reclame te maken voor deze cruise, we zullen kijken of het een haalbare kaart is dat we wat reclame flyers gaan maken, welke we onder de leden zullen verspreiden zodat men deze aan collega Mercury bezitters kan uitdelen.

De interesse voor deze cruise hebben we aan een iets hoger minimum gesteld, dat wil zeggen het aantal leden dat positief op deze cruise reageert voor 17 januari 2009, dit hebben we gesteld op 6 leden, dit hebben we hoger gesteld omdat we ervan uitgaan dat er in de maanden die volgen waarschijnlijk nog wel enkele leden zullen afvallen. Maar nogmaals dit is een belangrijke meeting voor onze club.

We zullen alle leden rond juli / augustus dan ook nog een herinneringsmail sturen over deze cruise.

We hopen tijdens deze cruise het officiële cruising seizoen gezellig en in stijl te kunnen afsluiten, en nog éénmaal van de typische Mercury gezelligheid te kunnen genieten. Voordat we dan toch weer in een soort winterslaap terecht zullen komen, dus komt allen en enjoy this cruise.

Op deze flyers zullen we dan al onze “open”evenementen vermelden, deze flyers indien we hiervan gebruik gaan maken zullen dan tegen het einde van januari / begin februari verspreid gaan worden zodat we ze het hele seizoen kunnen verspreiden. Ideeën voor deze flyer zijn van harte welkom.

Update Feel the Heat Dit is alweer het eerste nummer van het derde jaargang van ons clubblad, in het totaal zijn er vanaf het begin dat ik ben gaan kijken of er behoefte bestond een club op te richten voor het merk Mercury inmiddels alweer 14 uitgegeven, en deze pagina welke ik nu aan het vullen ben is alweer de 217de pagina van ons clubblad en dat voor een club welke nog geen twee jaar bestaat, het vullen van die pagina’s was me niet gelukt zonder de bijdrage welke ik van de diverse leden binnen gekregen heb.

hij is hier op de volgende manier aangekomen; Mercury is Engels voor Mercurius, de planeet welke het dichts bij de zon staat (hitte = heet). Mercury is ook Engels voor Kwik, dit zat vroeger in thermometers, die gebruiken we om de tempratuur te meten. Temperatuur kunnen we voelen en vandaar Feel. Misschien een wat hele cryptische omschrijving, maar persoonlijk vind ik de naam leuker en beter klinken dan het gewone Nieuwsbrief.

Feel the Heat

De nieuwsbrief / Feel the Heat heeft diverse opmaken gehad, de huidige opmaak welke gebruikt wordt sinds de zesde uitgave is de opmaak welke we in principe zullen blijven gebruiken, of er moet vanuit de leden naar voren komen dat ze liever een andere opmaak hebben, dan zullen we de opmaak aanpassen.

In eerste instantie onder de naam Nieuwsbrief en vanaf september 2007 onder de naam Feel the Heat, een naam welke Arie de Groot heeft aangedragen. Omdat er sinds september 2007 toch weer enkele nieuwe leden bij onze club gekomen zijn, zullen we hier nogmaals uitleggen hoe Arie bij de naam Feel the Heat is gekomen.

Opmaak

Ook is het mogelijk dat we de opmaak in de toekomst wellicht zullen veranderen om de kwaliteit van het blad te verhogen.

Enquête In de vorige uitgave van de Feel the Heat stond een enquête over ons clubblad, ik heb helaas geen ingevulde enquêtes binnen gekregen, aangezien het een blad is voor en door de leden van onze club vind ik jullie mening zeer belangrijk, vandaar dat we op ons forum een topic geopend hebben achter het besloten gedeelte waar jullie al jullie op- of aanmerkingen kunnen plaatsen, ook kunnen jullie hier eventuele tips achterlaten. Het zou leuk zijn als er op deze topic een levendige discussie ontstaat over ons clubblad, waarmee we mogelijk “nog” beter aan de verwachtingen van de leden kunnen voldoen. Artikelen Ons clubblad heeft inmiddels al diverse vaste artikelen, zoals de twaalf vragen aan………., De geschiedenis van Mercury en zo zijn er nog wel meer vaste artikelen welke jullie in elke uitgave kunnen terug vinden. Deze artikelen kunnen niet bestaan zonder de inbreng van jullie,

ook hebben we artikelen welke slechts af en toe geplaatst worden zoals de rubriek even voorstellen, en de rubriek Mercury-tjes deze rubriek kan alleen geplaatst worden met de inbreng van jullie. En als het goed is komen er in de toekomst ook andere vaste artikelen te staan in ons clubblad, daar zijn we op dit moment mee bezig. Om in de toekomst ook een afwisselend clubblad te kunnen blijven maken zijn we afhankelijk van de copy welke we van jullie toegestuurd krijgen, het kunnen naast de copy voor de vaste artikelen ook andere artikelen zijn welke jullie aan ons kwijt willen, het wordt voor de redactie ook steeds lastiger om het blad te blijven vullen en we zijn dan ook zeer blij met alle copy welke we van jullie binnen krijgen. Nieuwe vaste artikelen Zoals jullie in deze uitgave hebben kunnen lezen zijn we begonnen met een nieuwe rubriek Mercs on Route het is de bedoeling dat we deze rubriek ook in de toekomst blijven plaatsen,

maar dit kunnen we niet alleen en daarvoor hebben we de hulp van jullie nodig, dus weet je een mooie of interessante route stuur dan even een mail naar Jeroen zodat hij deze route voor een volgende uitgave kan gebruiken. Uiteraard hoeft dat artikel niet zo uitgebreid te zijn als jullie in deze uitgave hebben kunnen lezen, het mag natuurlijk wel maar al krijgen we alleen een route binnen eventueel aangevuld met wat tips van bijvoorbeeld een leuk terras of iets dergelijks dan zijn we al heel erg blij, de overige informatie voor zover mogelijk zoeken we er zelf dan wel bij. We zijn op dit moment ook bezig met een column te plaatsen in de volgende uitgave van ons clubblad, hiervoor heeft Branko Teuwen zich aangemeld, hij zou gaan kijken wat hij hierin kan betekenen, dus wellicht wordt ons volgende clubblad opgefleurd met een heus column.

49


Update Feel the Heat

(vervolg)

“Verdwenen artikelen” In het verleden hebben we regelmatig de rubriek “even voorstellen” geplaatst, maar helaas hebben we hier de laatste paar uitgave al geen copy meer voor ontvangen, we zouden het leuk vinden om deze rubriek in de toekomst weer te kunnen plaatsen. Ook de rubriek Mercury-tjes een vraag en antwoordrubriek (of advertentierubriek) kan niet altijd geplaatst worden, we zullen deze rubriek plaatsen zodra we hier copy voor krijgen, maar we willen jullie wel wijzen op de mogelijkheid om onder de leden een oproep te plaatsen via ons clubblad.

Mocht in de toekomst de oplage vergroot worden, dan zullen we opnieuw gaan onderzoeken of het rendabel is om ons clubblad te gaan drukken en via de post te gaan verspreiden, maar we zitten dan wel te denken aan een minimale oplage van 40 bladen, dit houdt dus ook in dat we minimaal 40 leden nodig zullen hebben, of meerdere indien onder de 40 leden ook partnerleden bevinden, maar het is zeker niet onze doelstelling om een hele grote club te worden, bij ons staat de gezelligheid bovenop en die denken we meer te kunnen bereiken met een wat kleinere club.

De copy kan naar op verschillende wijze worden ingeleverd:

Eerdere uitgave

Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de redactie een artikel wat uitbreid met wat extra informatie, of dat er foto’s bij worden geplaatst, of dat er indien er zeer veel foto’s aangeleverd worden er een keuze gemaakt wordt uit de aangeleverde foto’s.

Nieuw Vanaf deze uitgave is het mogelijk om de diverse leden rechtstreeks te benaderen via de mail, we hebben bij diverse artikelen een hyperlink geplaatst naar het e-mail adres van de betreffende leden, zoals bijvoorbeeld in de rubriek verjaardagen, we denken hiermee het blad wat meer interactief te maken.

Voor de leden die het leuk vinden kunnen ook de eerste uitgave van ons clubblad ontvangen, leden die hierin geïnteresseerd zijn kunnen hiervoor contact opnemen met Jeroen, geef dan even aan welke uitgave je graag zou ontvangen, het is uiteraard ook mogelijk om alle uitgave opnieuw aan te vragen. Exclusief voor de leden

Het aantal pagina’s Het aantal pagina’s welke ons clubblad bevat hangt geheel samen met het aantal copy welke we hebben, en zoals bijvoorbeeld in deze uitgave het aantal informatie wat wij hebben over bijvoorbeeld de meetings en cruises waar we mee bezig zijn, het kan dus voorkomen dat het blad bij een volgende uitgave een stuk dunner is, maar daar kunnen we met z’n allen wat aan doen. Verschijning Sinds vorig jaar verschijnt ons clubblad viermaal per jaar, in het eerste jaar was de verschijningsfrequentie een stuk hoger maar het was toen zeker in het begin dan ook meer een nieuwsbrief dan echt een clubblad, en bevatte soms ook maar een pagina of drie, hieronder hebben we de allereerste uitgave van onze nieuwsbrief nog een keer geplaatst om het verschil te laten zien, aangezien er slechts drie leden zijn die deze nieuwsbrief hebben ontvangen. We denken met een verschijningsfrequentie van viermaal per jaar, een gevarieerd aanbod aan artikelen te kunnen aanbieden.

Zoals de meeste van onze leden inmiddels wel weten wordt ons clubblad exclusief voor onze leden uitgegeven, bij het opzeggen van het lidmaatschap ontvangt men ook geen clubblad meer, we hebben al van diverse oud leden het verzoek gekregen of ze wel het clubblad mochten blijven ontvangen…….. maar helaas voor hun dit blad wordt alleen voor de leden van de Mercury Club Nederland uitgegeven, hieruit blijkt wel de populariteit van ons blad. Copy Zoals jullie eerder in deze uitgave hebben kunnen lezen zijn de uiterste inleverdata voor de uitgave van dit jaar reeds bekend, en we hopen dit jaar dan ook op vele bijdrage van de leden. Foto’s Ook zijn we altijd op zoek naar foto’s om de artikelen aan te kleden, dus zijn jullie op een meeting van de club geweest, en jullie hebben foto’s gemaakt mail deze dan even door zodat we deze kunnen gebruiken voor ons clubblad.

Verspreiding Ons clubblad is tot op één nummer na altijd via de mail verspreid, dit zal voorlopig zeker zo blijven, aangezien de drukkosten en de portokosten zeer hoog zijn, en we het geld uit de clubkas liever voor andere zaken gebruiken dan alleen voor ons clubblad. Nou zouden we de druk en portokosten kunnen opvangen door het plaatsen van advertenties, maar aangezien we een zeer lage oplage hebben is het voor de meeste bedrijven niet interessant om in ons clubblad te adverteren, daarnaast denken we dat de kwaliteit van het blad er ook niet op vooruit zou gaan, in de praktijk blijkt dat om een clubblad rendabel te maken dat een clubblad zeker voor 50% gevuld dient te zijn met advertenties, en of we daar nou op zitten te wachten ?

Ook foto’s van andere meetings zijn natuurlijk van harte welkom, het liefst met een artikel, zie artikel van Arie de Groot over zijn bezoek aan de All American Sunday in Wognum.

-

Per mail Per post Inleveren tijdens een evenement

De voorkeur gaat uit om de copy per mail aan te leveren zodat we de copy rechtstreek kunnen gebruiken, maar de andere mogelijkheden zijn natuurlijk ook mogelijk. De redactie behoud zich wel het recht een artikel aan te passen of in te korten.

Dit aanpassen moet niet gezien worden als een censuur, wij gaan ervan uit dat onze leden zelf weten wat wel en wat niet kan. Indien er zeer veel copy wordt aangeleverd kan het zijn dat een artikel niet gelijk geplaatst gaat worden, maar dat deze in een latere uitgave geplaatst gaat worden, om zo de copy wat te verspreiden, uiteraard wordt wel de actualiteit van een artikel in de gaten gehouden. Tot slot Tot zover even een update over ons clubblad, we maken dit blad met veel plezier en hopen dat het ook met veel plezier wordt gelezen. Eventuele reacties op deze Feel the Heat en de volgende uitgave zullen we in de toekomst ook gaan plaatsen, in een rubriek welke we dan bijvoorbeeld “Feed Back” kunnen noemen, mochten jullie een leukere naam voor deze rubriek weten laat het dan ook even weten. Dat zullen niet de reacties zijn, van dat jullie het blad ontvangen hebben, want dat komt elk uitgave terug want we willen namelijk graag ter controle even van jullie weten of jullie de Feel the Heat ontvangen hebben. Hieronder treffen jullie zoals gezegd de allereerste nieuwsbrief van onze club aan, om het verschil van het blad in de loop van de tijd aan te geven.

Redactie Ondanks dat er meerdere leden regelmatig een stuk in het blad plaatsen en dat er tijdens de eerste algemene ledenvergadering van 2007 een redactie geplaatst is, zal het redactieadres bij Jeroen zijn dit omdat het makkelijker is om alle copy op één adres te verzamelen.

50


Zaterdag 10 februari 2007 Pagina 1 Nieuwsbrief Zoals beloofd zou ik jullie op gezette tijden op de hoogte houden over de stand van zaken van onze club in oprichting. Ik wil je hierbij even op de hoogte brengen in de vorm van een nieuwsbrief.

Naam van de club Zolang we nog niet officieel bestaan als club, wou ik de volgende naam gebruiken. Mercury Club Nederland.

Aanmeldingen

E-Mail

Ik ben op zaterdag 27 januari 2007 begonnen met het opzetten van de website, om te kijken of het mogelijk was / is om een club op te richten voor bezitters van een Mercury.

Ik heb deze nieuwsbrief naar jullie allemaal apart gestuurd, dit heeft er mee te maken, dat ik niet weet of jullie er bezwaar tegen hebben dat de andere leden jullie e-mail adres verkrijgen.

In eerste instantie was ik wat sceptisch over het halen van het door mij aantal gestelde minimaal belangstellende van 25 leden.

Indien er mensen moeite mee hebben dan hoor ik dat graag, maar tijdens de officiële oprichting van de club is het de bedoeling de officiële naam bekend te maken, dus de naam kan nog veranderen.

Maar nu na 14 dagen dat de site in de lucht is ben ik er positief over dat we het gaan halen, op dit moment hebben er zich 7 leden aangemeld, dus ik ga ervan uit dat we de 25 leden zullen halen.

Indien er mensen een idee hebben voor een naam dan verneem ik dat graag van ze, zodat we tijdens de oprichtingsbijeenkomst de naam kunnen bepalen.

Misschien is het gestelde aantal van 25 leden toch wat te hoog gegrepen van mij, daarom zou ik graag van jullie horen wat jullie een mooi aantal vinden om de club te starten.

Leden

Nog even terugkomend op de aanmeldingen tot nu toe. De leden die zich tot nu toe hebben aangemeld wonen op één na allemaal in Nederland, het andere lid woont in België, wat ik zelf zeer leuk vind dat de leden niet alleen uit Nederland komen, maar ook uit andere landen, ik stel daarom voor om de club toegankelijk te maken voor iederéén die er maar in geïnteresseerd is binnen en buiten Nederland.

De volgende mensen hebben zich inmiddels aangemeld als lid. 1 2 3 4 5 6 7

André de Bruin Gerrit van Loo Werner Ron Gielen René van Achteren Branko Teuwen Jeroen Dijkman

En ik heb enkele mensen een mail terug gestuurd die eventueel geïnteresseerd waren, en zit nog op reactie van deze mensen te wachten.

Ik zou graag van jullie vernemen of jullie er wel of geen moeite mee hebben dat jullie e-mail adres bekend wordt bij de andere leden. Alvast bedankt Jeroen

Gezocht Ik denk namelijk wel als de club éénmaal bestaat en evenementen en dergelijke organiseert dat het ledental vanzelf zal gaan groeien.

De gemiddelde leeftijd van de auto’s die zich tot nog toe hebben ingeschreven is +/- 23 jaar, ik ben hierbij uitgegaan van het bouwjaar en 2007. Dit vind ik zelf heel leuk dat het tot nu toe al een club is voor zowel nieuwe model als oude modellen van Mercury.

Ron Gielen zoekt voor zijn Cougar uit 1970  een achterbumper  raamrubbers René van Achteren zoekt voor zijn Villager uit 1995  een uitlaat Is er iemand die hun hieraan kan helpen, of mogelijk een adres weet waar ze verder geholpen kunnen worden. Laat het mij dan even weten. Jeroen

MSN Misschien is het leuk om af en toe van gedachten te wisselen enz. via de MSN, of gewoon om even op een makkelijke manier elkaar even bij te praten. Daarom wil ik voorstellen om voor degene die hierin geïnteresseerd zijn om elkaar toe te voegen op MSN, let wel dit is geheel vrijblijvend en alleen voor de mensen die dit willen, dit is absoluut geen must. Ik heb hier zelf een apart MSN adres voor geopend, mijn adres hiervoor is mercury_jeroen@msn.com Degene die het willen mogen mij toevoegen.

51 Laat het mij maar weten of je hier wel of niet geïnteresseerd in bent via de mail.


Zaterdag 10 februari 2007 Pagina 2 Evenement ???? Het lijkt mij leuk om een keer een toertocht te houden voor degene die hierin geinteresseerd zijn. Dit lijkt me een evenement welke ook georganiseerd kan worden op het moment dat we nog niet officieel een club zijn, maar gewoon een gezellig samenzijn en om elkaar alvast wat beter te leren kennen. Hoe zie ik dit, elkaar ontmoeten bij een makkelijk te vinden horecagelegenheid, denk hierbij aan een Mc Drive of iets dergelijks. Met elkaar een kopje koffie drinken of wat men ook maar wil, dan met elkaar achter elkaar aan een route te gaan rijden, welke voornamelijk over binnenwegen zal voeren. Onderweg nog één of twee keer een stop te houden waar we met elkaar wat kunnen gaan drinken, of iets dergelijks. Aan het einde stoppen bij een horecagelegenheid waar een ieder vrij is om te gaan en te staan waar hij wil, en eventueel voor degene die het willen een hapje met elkaar te gaan eten. Voor wie is dit evenement in eerste instantie bedoeld, voor de leden die zich tot op dit moment hebben aangemeld met hun gezin. We kunnen dit eventueel aanvullen met mensen die ook een Mercury bezitten maar nog geen lid zijn, en op deze manier trachten wat zieltjes te winnen, maar het besluit hierover laat ik aan jullie over wat jullie hier van vinden. Wat betreft de kosten, voor zover ik nu kan zien lijkt het mij dat er geen kosten aan dit evenement gebonden zijn, een ieder is deze dag zelf verantwoordelijk voor zijn eigen natje en droogje. Ik heb al een beetje zitten kijken en heb in het klad al twee routes geprobeerd uit te zetten, De eerste route bevindt zich in het midden van het land, het is de bedoeling dat deze start en eindigd in de buurt van Amersfoort. De tweede route bevindt zich in zuidwest brabant, en zal starten en eindigen in de omgeving van Roosendaal / Bergen op Zoom. Deze route gaat gedeeltelijk ook door België.

Het betreft nog wel routes in het klad, indien dit evenement doorgaat zal ik de route welke uiteindelijk door jullie wordt uitgekozen zelf van te voren gaan rijden om te kijken of het een mooie route is en of er geen belemmeringen zijn in de route. Ik heb ook al een beetje zitten kijken naar een geschikte datum voor dit evenement, het lijkt mij persoonlijk het beste om dit evenement op een zondag te laten plaats vinden, maar misschien ben ik wel de enige die daar zo over denkt. Ik heb hieronder drie mogelijke data genoteerd het is mijn bedoeling hieruit de datum te kiezen waarneer de meeste mensen kunnen, de data zijn de volgende:  Zondag 29 april  Zaterdag 5 mei  Zondag 20 mei Ik hoop een beetje uiteen gezet te hebben wat ik bedoel met dit evenement, ik heb nu alleen een paar vragen aan jullie: 1) 2) 3) 4) 5)

Lijkt het je wat dit evenement ? Zo ja welke route lijkt je dan het leukst ? Welke datum heeft je voorkeur ? Welke datum komt je beslist niet uit ? Heb je zelf nog ideeën of opmerkingen laat het mij dan even weten. 6) Voor wie moet dit evenement bedoeld zijn, alleen voor leden van onze club, of ook voor andere Mercury bezitters. Ik zou het fijn vinden als jullie deze vragen willen beantwoorden, dan weet ik of dit een evenement wordt of dat er geen behoefte aan is. Het lijkt mij leuk dit evenement te organiseren als er minimaal 4 leden bij aanwezig zijn, liefst meer natuurlijk. Zouden jullie het mij voor vrijdag 23 februari willen laten weten of jullie interesse hebben in dit evenement, dan laat ik jullie uiterlijk zondag 25 februari weten of en waarneer en waar het evenement wel of niet zal plaatsvinden. Laat het me even weten via de mail, dat is de makkelijkste manier. Alvast bedankt, Jeroen

52


Even voorstellen Het lijkt me leuk om deze rubriek te gebruiken om elkaar aan elkaar voor te stellen. Ik zal bij deze het voortouw nemen, maar ik hoop dat in de volgende nieuwsbrief één van jullie zich voorstelt. Ik ben Jeroen Dijkman, ik ben 35 jaar en getrouwd met Elisah. Sinds maart 2006 ben ik in het bezit van een Mercury Villager uit 1995, en deze auto bevalt mij prima. Het is de eerste Amerikaanse auto welke ik bezit, maar ik weet zeker dat er meer zullen volgen, mocht de Villager ooit aan vervanging toe zijn. Hetgeen mij leuk lijkt aan de club is andere Mercury liefhebbers te ontmoeten en samen met de hobby bezig te zijn. En dit samen te doen met me vrouw. Wij zijn zeer te spreken over onze auto, en in het begin van dit jaar is onze auto gekeurd door Autoweek voor hun rubriek klokje rond, er kwamen helaas wel enige zaken naar voren, die niet in orde waren. Maar de meeste gebreken zijn inmiddels allemaal door de garage (handelaar) waar wij de auto gekocht hebben hersteld.

(hierboven zie je een foto van onze auto) Wat ook leuk is aan deze auto zijn de reacties van de mensen, en zeker van de mensen die met je meerijden. Ik heb altijd positieve reacties gehad. In de toekomst hoop ik ooit een keer een echte klassieker te bezitten, maar voorlopig houd ik het bij deze fantastische auto. Voor zover een stukje over mij, ik ben benieuwd wie zich hier de volgende keer voorstelt.

Site Ik heb getracht voor onze club een site te bouwen, zelf ben ik er redelijk tevreden over, maar ik kan me voorstellen dat jullie nog wat zaken missen op de site. Mocht dat zo zijn laat het mij dan even weten, dan zal ik kijken of het me lukt de site aan te passen, ik weet niet of het gaat lukken, het is voor mij de eerste keer dat ik een site gebouwd heb, maar ik zal dan in ieder geval mijn best gaan doen. Deze site is een voorlopige site, ik denk als de naam van de club bekend is dat we dan kunnen gaan kijken naar een site met een .nl adres die meer op de club slaat. Op dit moment heeft de site twee adressen http://mercury.onzeclub.com en http://mercuryclub.tk Ook ben ik bezig geweest om de site op verschillende manieren te promoten zo staan we op meerdere startkabels, en ben ik via een forum op de site van autoweek bezig de site te promoten. Kijk hiervoor eens op de volgende link http://www.autoweek.nl/forum/read.php?6,2703442 en laat een berichtje achter bij dit forum, dan blijft hij een beetje boven in de lijst staan en dat trek weer bezoekers naar onze site.

Tot slot Ik hoop op deze manier jullie allemaal weer wat op de hoogte te hebben gebracht over de stand van zaken over onze club. Ik zal proberen op gezette tijden een nieuwsbrief te doen uitgaan naar jullie mochten er mensen zijn die iets hebben wat ze graag in deze nieuwsbrief zouden zien laat het mij dan weten.

Mochten er verder nog vragen, opmerkingen enz. zijn laat het mij dan weten. Jeroen 033 – 4723039 / 06 – 28467137 (liefst na 17.00uur) mercury@onzeclub.com dijkman@casema.nl Of via MSN mercury_jeroen@msn.com

53


Cruise en gezamelijk bezoek aan de King Cruise We willen bij voldoende belangstelling onder de leden van de club, weer een cruise gaan uitzetten naar de King Cruise in Muiden, net zoals we dat afgelopen jaar ook hebben gedaan.

We hebben er dit keer voor gekozen om een route door het Gooi uit te zetten, voor de leden van het allereerste uur zal een groot gedeelte van deze route bekend voorkomen, deze route hebben we grotendeels ook gereden tijdens de eerste cruise.

Data King Cruise De King Cruise wordt in 2009 op de volgende zondagen georganiseerd: • • •

12 april 10 mei 14 juni (we zullen de King Cruise dan bezoeken tijdens de 3rd Lincoln meets Mercury)

• • •

12 juli 9 augustus 13 september

Maar we willen de leden toch de mogelijkheid bieden om op een gezellige wijze de King Cruise te bezoeken voorafgegaan door een kop koffie en een cruise. Verzamelplaats Restaurant Eemlust Eemweg 72 3741 LC • BAARN www.restauranteemlust.nl Gelegen vlakbij de afrit van 11 (Baarn) van de A-1 dus voor een ieder goed te bereiken.

Verzameltijd Het bovenstaande restaurant gaat volgens hun site op zondag om 11.00uur open, we willen hier dus tussen 11.00uur en 11.30 uur gaan verzamelen. We zullen hier dan een kop koffie gaan drinken, welke aangeboden wordt door de club. Datum Cruise en gezamenlijk bezoek Cruise Aangezien we een vrij druk programma hebben, en we niet te veel dingen in één maand willen organiseren, hebben we het er tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering over gehad om deze cruise en gezamenlijk bezoek eventueel te plannen op 9 augustus, aangezien we in augustus verder nog geen meetings en evenementen in de planning hadden staan. We realiseren ons heel goed dat juli en augustus normaal gesproken de maanden zijn waarin de meeste mensen op vakantie gaan, zelf weet ik nog niet precies waarneer ik op vakantie ga, het kan dus zijn dat ik 9 augustus zelf ook op vakantie ben, maar toch willen we de interesse polsen bij jullie of er voldoende leden zijn die op 9 augustus aan deze cruise en gezamenlijk bezoek willen deelnemen.

Om 12.00uur zullen we gaan starten met de cruise. De cruise zal er in grote lijnen als volgt uitzien. -

Baarn Langs Anna’s Hoeve Hilversum Laren Blaricum Huizen Naarden-Vesting Bussum Weesp Muiden

Mocht je graag een keer de King Cruise willen bezoeken, en hieraan voorafgaand een cruise willen rijden, maar je bent 9 augustus verhinderd geef dit dan ook even door en dan wel het liefst met de data welke je eventueel wel zou kunnen, wellicht zijn er wel meerdere leden die op dezelfde data kunnen en valt er over te denken om de datum te verzetten, echter we hopen niet dat dit tot de consequentie heeft dat de andere meetings en evenementen hieronder te lijden hebben.

Deze cruise is een kleine 50 kilometer lang en we schatten in dat we er iets meer dan een uur over zullen rijden.

Hieronder zullen we verder de plannen uit één zetten welke we eventueel 9 augustus hebben, voor het gemak gaan we nog maar even van deze datum uit.

Indien we voldoende deelnemers (minimaal 8 auto’s) hebben zal er geprobeerd worden, om contact op te nemen met de organisatie om te kijken of het mogelijk is dat we bij elkaar kunnen staan, maar hierin kunnen we geen toezeggingen doen.

Om toch weer een wat andere route hiernaar toe uit te zetten, iets wat bijna onmogelijk is zullen we een ander startpunt kiezen dan we eerder gedaan hebben. Het is helaas niet mogelijk om een route uit te zetten welke een redelijke afstand heeft +/- 50 kilometer en waar we als club nog geen gedeelte van gereden hebben, de King Cruise is namelijk maar vanaf 1 kant legaal te bereiken.

King Cruise We zullen rond 13.15 uur aankomen bij de King Cruise in Muiden, waar we kunnen gaan genieten van een terrasje of het vele moois wat hier te zien is.

Minimum aantal deelnemers Zoals voor alle meeting geldt ook voor deze meeting weer een minimum aantal deelnemers voordat het als een officiële meeting van onze club georganiseerd gaat worden, dit is opnieuw vastgesteld op 4 auto’s Indien we dit aantal auto’s niet halen, is het altijd mogelijk om gezamenlijk naar de King cruise te gaan maar dan zal er geen cruise worden uitgezet.

54


Cruise en gezamelijk bezoek aan de King Cruise Geïnteresseerden in deze cruise en gezamenlijk bezoek aan de King Cruise We verzoeken degene die dit jaar geïnteresseerd zijn in deze cruise en gezamenlijk bezoek aan de King Cruise, om dit even aan Jeroen door te geven, zodat hij weet of hij de cruise ook daadwerkelijk moet gaan uitzetten. Geef dan ook even aan mocht je op 9 augustus niet kunnen welke data je wel uitkomen, zodat we ook in beeld krijgen mocht het de 9 augustus niet haalbaar zijn welke datum we deze meeting eventueel wel kunnen gaan organiseren, aangezien de eerste King Cruise al op 12 april wordt georganiseerd worden de geïnteresseerden verzocht uiterlijk halverwege maart even een reactie aan Jeroen te geven.

(Vervolg)

Voor de mensen die hier nog nooit geweest zijn is het zeker een keer een aanrader om een keer een kijkje te nemen bij de King Cruise. Meer informatie over de King Cruise kunnen jullie vinden op hun website: www.kingcruise.nl of op hun eigen Hyves pagina http://kingcruise.hyves.nl De Maxis terreinen liggen direct aan de Snelweg A1 Amsterdam – Amersfoort.

PR We denken zeker als we met een redelijke club komen aanrijden bij de King cruise dat deze meeting weer een mooie gelegenheid is om onze club weer eens in het zonnetje te zetten. Zeker als we dan ook nog eens bij elkaar kunnen staan en eventueel ons club t-shirt aanhebben of iets dergelijks.

Overige Meetings Naast de meetings welke we reeds besproken hebben in deze uitgave, hebben we nog twee meetings in de planning staan en een algemene leden vergadering, maar deze zijn nog zolang weg dat we er in deze uitgave verder niet op in gaan, we zullen alleen vermelden welke meetings het zijn en in het kort een beetje de ideeën er achter vermelden. Seizoensafsluiting Indien er voldoende belangstelling voor bestaat willen, wij het seizoen gaan afsluiten met een seizoensafsluiting, wat jullie ook kunnen beschouwen als een jaarfeest.

Sluiting inschrijving Indien we ervoor kiezen om deze meeting op 9 augustus te gaan organiseren, dan verzoeken we een ieder om uiterlijk zaterdag 25 juli even een reactie te geven.

Overige Meetings

Tot slot We hebben deze meeting onder voorbehoud opgenomen in onze agenda van 2009, omdat er gebleken is dat de King Cruise onder de leden een populaire meeting is, en wij onze leden door er een cruise er aan vast te knoppen net wat extra’s willen bieden, het wel of niet doorgaan van deze cruise en gezamenlijk bezoek hangt dan ook helemaal af van het aantal aanmeldingen welke we binnen krijgen. Mocht het zo zijn dat we op 9 augustus deze cruise gaan rijden, Jeroen en zijn gezin zijn op vakantie hoeft dat geen belemmering te zijn voor het door te laten gaan van deze cruise, indien de deelnemers zich op tijd aanmelden zorgt hij er dan voor dat de routeboeken bij de deelnemers terecht komen, zodat ze deze cruise kunnen gaan rijden. Om met de woorden van de King Cruise te beëindigen: “Take your car to the King Cruise”

We hebben het ook geprobeerd dit afgelopen jaar te organiseren, maar toen was de belangstelling niet al te groot welke ondermeer veroorzaakt werd door de dag waarop we deze meeting hadden gepland dat was op een zaterdag, en uit de praktijk is gebleken dat de zaterdag voor onze club geen goede dag om iets te organiseren, vandaar dat we besloten hebben om deze seizoensafsluiting eventueel te organiseren op zondag 18 oktober. In de volgende uitgave van ons clubblad komen we hier nog op terug. Surprisecruise Of deze cruise überhaupt georganiseerd gaat worden is een groot twijfel geval, het is de bedoeling dat dit een cruise wordt welke in het teken staat van sinterklaas en om deze cruise in de teken van dit een datum te geven zitten we toch al snel op 6 december, een dag na pakjesavond dus, vandaar dat het niet zeker is dat deze cruise doorgaat, wij verwachten dat een hoop mensen sinterklaas op deze dag in de familiesfeer vieren. Maar uiteraard zullen we in de loop van het jaar jullie polsen of er interesse bestaat voor deze cruise, waarover in de volgende uitgave meer. Algemene Leden Vergadering

King Cruise wat is dat eigenlijk ? Ik kan me voorstellen dat de leden die nog nooit op de King Cruise zijn geweest wat de King Cruise precies inhoudt. De King Cruise wordt van april tot september elke tweede zondag van de maand georganiseerd op de terreinen van de Maxis in Muiden. Er komen honderden Amerikaanse auto’s op deze meetings af, het lijkt dan ook wel op een open lucht automuseum. Naast de vele auto’s die er te bewonderen zijn, staan er ook diverse kraampjes en wordt er ook gedacht aan de inwendige mens.

Tijdens de afgelopen ledenvergadering is het idee geopperd om de algemene ledenvergadering in de toekomst gelijk te laten vallen met de nieuwjaarsreceptie, het bestuur zal dit in het komende jaar gaan onderzoeken, en we komen hier zeker op terug. Ideeën Mocht je zelf ideeën hebben voor een meeting laat dit dan even weten, dan kunnen we gaan kijken of er interesse voor bestaat onder onze leden. Dit geldt ook voor eventueel een meetingbezoek of iets dergelijks, waarvoor ons forum uiteraard ook een heel mooi medium is om te kijken of er nog meer leden naar een meeting gaan.

55


PR Werkzaamheden Zoals ik het voorwoord al vermelde is het zaak dat onze club constant actief op zoek blijft gaan naar nieuwe potentiële leden, dit is niet omdat we een club willen worden met een groot ledenbestand. Ledenbestand. Het ledenaantal van onze club, is heel erg wisselt dit heeft er voornamelijk mee te maken dat we een autoclub zijn, en dat auto’s nog wel eens van eigenaar verwisselen. Dus zullen we elk jaar moeten kijken dat we het aantal leden waarvan we afscheid genomen hebben, ook weer proberen aan te trekken in het aantal nieuwe leden, het mooiste zou zijn als we een constant ledenbestand zouden hebben van ongeveer dertig leden.

dat lijkt ons de gezelligheid niet ten goede komen. Mercury rijder gespot Alleen is het voor ons als bestuur onmogelijk om alle eventuele potentiële leden te benaderen, daar hebben we de hulp voor nodig van alle leden, dus komen jullie een keer een Mercury bezitter tegen, wijs hem dan op het bestaan van onze club en maak hem enthousiast over onze club, dat werkt een stuk beter dan als de mensen alleen een informatiepakketje toe gestuurd krijgen naar aanleiding van een bezoek aan onze website. Dus hebben jullie een Mercury rijder gespot, maak hem dan enthousiast over onze club.

Op dit moment (woensdag 7 januari 2009) ziet ons ledenbestand er als volgt uit: 13 Full members 4 Buiten gewone leden 3 Partnerleden 3 Jeugdleden Op zichzelf geen alarmerend laag aantal, in het bezig van 2008 hadden we ook een dip in het aantal leden, het aantal was toen nog lager dan op dit moment, maar het aantal leden was in de rest van 2008 gegroeid tot iets meer dan we hadden aan het einde van 2007. Wel moeten we opmerken dat er de mogelijkheid bestaat dat het aantal nog iets zal slinken, naar aanleiding van de contributie welke in deze maand betaald dient te worden. We hoeven en willen geen grote club, ons streven is een gezellige en kleine club te zijn waarin men elkaar nog persoonlijk kent, zonder dat we tijdens een meeting bijvoorbeeld met een naamplaatje moeten gaan oplopen omdat we zo groot zijn,

Folders We willen ook gaan kijken dat we iets van folders kunnen gaan samenstellen met meer informatie over onze club, en deze dan onder de leden te verspreiden, zodat het werven wellicht nog makkelijker wordt, binnen het bestuur zullen we over deze folders gaan brainstormen, maar ook al jullie ideeën in deze zijn van harte welkom. Op dit moment hebben we nog geen folders, het enige dat we nu kunnen gebruiken zijn de visitekaartjes van de bestuursleden, we zullen deze dan ook aan de aanwezige leden uitdelen tijdens de eerste meeting dat we elkaar weer treffen, zodat we toch iets hebben.

Forum Ook denken we dat een actief forum meer mensen naar onze club zullen treffen, het forum ligt nu zo goed als stil, en ik kan me voorstellen dat dit de eventuele nieuwe leden dit afschrikt om lid te worden, er is geen activiteit te bespeuren, kan me dan voorstellen dat de potentiële leden dan zullen denken waarom zou ik van die club lid worden, daar gebeurt helemaal niets.

Ook hebben we om de bereikbaarheid van onze site te verhogen twee nieuwe URL namen vastgelegd, welke we in de toekomst zullen doorlinken naar de bestaande site. De nieuwe URL namen zijn www.mercury-club.nl en www.mercuryclub.eu we denken hiermee de bereikbaarheid van onze site te verhogen.

Hyves

Ook komen er regelmatig berichten binnen van Mercury rijders die op zoek zijn naar informatie op het forum, welke we ook als potentiële leden kunnen zien, maar als daar maar weinig op gereageerd wordt zou ik zelf ook niet staan te trappelen om lid te worden van de club.

Ook heeft onze club een eigen Hyves pagina, welke jullie kunnen vinden op http://mercuryclubnederl and.hyves.nl

Tevens hebben jullie op het forum toegang tot het besloten gedeelte welke alleen toegankelijk is voor de leden, en als de mensen zien dat hier regelmatig gepost wordt zal dat weer nieuwsgierigheid opwekken, en hebben de mensen weer een extra reden om lid te worden van onze club.

En als jullie dan toch lid zijn van de mercury club hyves laat dan af en toe ook eens een krabbel achter zodat andere mensen met een Mercury nieuwsgierig worden naar onze club, we hebben op de Hyves pagina inmiddels al leden die nog geen lid zijn van onze club.

Dus eigenlijk bedoel ik hier neem eens wat vaker een kijkje op ons forum. Website

Advertenties marktplaats en dergelijke Het bestuur zal ook weer gaan kijken of er advertenties geplaatst kunnen gaan worden op de diverse marktplaatsen die er zijn, op deze wijze hebben we zeker in het begin de meeste leden geworven, echter het is al een hele poos geleden dat we nieuwe advertenties geplaatst hebben. Ook zal Jeroen weer regelmatig een reactie achterlaten op de advertenties van Mercury bezitters die op zoek zijn naar bijvoorbeeld onderdelen. Overige Forums

Dus voor de mensen die Hyves hebben wellicht een idee om ook deze Hyves toe te voegen aan hun eigen Hyves pagina.

We denken dat Hyves een heel goed uithangbord is voor onze club, op dit moment (woensdag 7 januari 2009 om 16.00uur) telt Hyves 8.021.395 leden.

Wat waarschijnlijk ook zal helpen is dat we onze website wat meer actueel houden, door het plaatsen van foto’s van meetings welke we gehad hebben. Daarom wil ik nogmaals een ieder verzoeken die foto’s gemaakt heeft tijdens een meeting om deze door te mailen zodat we deze dan kunnen plaatsen op onze site.

Meetings

Tevens zullen we op onze website de agenda plaatsen van de meetings en evenementen van onze club zodat de eventueel potentiële leden kunnen zien dat we een club zijn waarin volop leven zit.

-

Ook willen we jullie het belang aan geven van de open evenementen welke we als club organiseren, dat we daar ook met een mooi aantal clubleden aanwezig zijn.

Ook is het misschien een idee voor de mensen die lid zijn van meerdere forums welke betrekking hebben op auto’s en dan in het bijzonder Amerikanen, om hier ook wat reclame te maken voor onze club, door bijvoorbeeld onder aan je berichten de website van onze club te vermelden, een ieder is hier natuurlijk vrij in. Informatiepakket Ook zal het informatiepakket welke nu naar de potentiële leden verstuurd worden via de mail nog eens nader onder de loep genomen worden, en zullen we kijken waar we deze kunnen verduidelijken. Ook zullen we een aantal informatiepakketten uitdraaien zodat we deze tijdens de meetings ook aan de potentiële leden kunnen geven. Maximum ledenaantal

De open evenementen welke we dit jaar willen gaan organiseren voor alle Mercury bezitters zijn:

-

Meets the Mercs at……… 3rd Lincoln meets Mercury All Mercs Goes Cruising

We weten van diverse leden dat ze groot voorstander zijn van een gezellige kleine club in plaats van een grote onpersoonlijke club, hier zijn we het als bestuur dan ook voor de volle 100% mee eens.

56


PR Werkzaamheden

(vervolg)

Tevens hebben we vernomen dat een explosieve groei ook tot een tweedeling binnen de club kan gaan leiden, een voorbeeld hiervan is de Stichting Lincoln Club Nederland, waar het ledenaantal zeer snel groeide en als snel boven de 100 leden was, terwijl deze club ongeveer gelijk gestart is met ons, maar door deze explosieve groei was er wel tweedeling ontstaan binnen deze club en hebben zich een aantal leden zich afgescheiden van deze club en zijn bezig om zich aan te sluiten bij de Internationale Lincoln Club, om hier een chapter van te worden. Dit willen wij koste wat het kost zien te voorkomen.

We denken dat een club met 50 leden nog net klein genoeg is om de gezelligheid hoog in het vaandel te hebben staan.

Maar aan de andere kant zijn we niet bang dat we door het meer actiever werven van leden dat we een club zullen krijgen van honderden leden, we hebben daarom voor als nog geen maximum gesteld aan het aantal leden.

Het is zeker niet de bedoeling dat jullie het bovenstaande zien als een schreeuw om hulp en dat we als bestuur aan de noodklok trekken, we zijn en blijven een gezonde gezellige en kleine autoclub.

Maar zodra het ledenaantal tegen de 50 leden loopt zullen we het werven op een laag pitje gaan zetten, niet dat we ervan uit gaan dat we dit ledenaantal binnen enkele maanden zullen gaan bereiken.

T-shirt

Uiteraard zullen we de 51 en 52 aanmelding enz. niet weigeren als lid. Indien blijkt dat we inderdaad door deze actievere wervingscampagne heel snel de 50 leden te boven gaan zal het zeker een agendapunt worden voor de volgende algemene leden vergadering, om eventueel een maximum ledenaantal af te spreken. Continuïteit en zeker geen NOODKLOK !!!!

We halen dit alleen aan omdat het belangrijk is dat we continuïteit behouden in onze club, en we denken dat alleen te kunnen bereiken door er met zijn allen aan te werken, en allemaal wat meer ons best te doen met het werven van leden,

Ledenlijst

wat al op een hele makkelijke manier kan zoals bijvoorbeeld het iets actiever bezoeken van ons forum en de Hyvespagina. Ook willen we vermelden dat een ieder natuurlijk geheel vrij is om mee te helpen met het werven van nieuwe leden, het moet niet als moeten gezien worden. We halen dit artikel alleen maar aan omdat regeren vooruit zien is en dat we ook aan de toekomst moeten blijven denken, tevens vind het bestuur het belangrijk om alle leden overal bij te betrekken en zo hopen we de leden op de hoogte te brengen wat betreft de PR werkzaamheden waar we mee bezig zijn. Het enige wat er eigenlijk veranderd is dat we iets actiever gaan werven, eigenlijk zoals we als club in 2007 zijn begonnen. Tot zover, we zullen jullie via de volgende uitgave van de Feel the Heat op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het ledenbestand.

Reacties Feel the Heat

Zoals de meeste van jullie inmiddels weten hebben alle leden van onze club een T-shirt ontvangen.

We zijn bezig met het samenstellen van een nieuwe ledenlijst, het was de bedoeling om deze eerder naar jullie toe te zenden.

Misschien staan er in deze uitgave wel artikelen waarop je wilt reageren, dan is dat altijd mogelijk.

Er zijn echter nog enkele leden die het Tshirt nog niet ontvangen hebben op dit moment hebben vijf leden hun T-shirt nog niet ontvangen, omdat ik deze nadat we de T-shirt hebben aangeschaft nog niet ben tegengekomen.

Het is de bedoeling dat we de ledenlijst aan het einde van deze maand klaar of uiterlijk begin volgende maand klaar hebben, we weten dan ook de meest actuele stand van zaken met betrekking tot het aantal leden, aangezien we ervan uit gaan dat aan het einde van de maand de meeste leden hun contributie hebben overgemaakt.

We zullen indien we reacties krijgen op deze Feel the Heat er in de volgende uitgave een aparte rubriek voor maken, zodat we ons clubblad wat interactiever maken, zoals reeds vermeld in het artikel over ons clubblad.

We zullen de leden het T-shirt toesturen tegelijk met de nieuwe clubpas welke we aan het einde van januari willen gaan verzenden zodra de contributie is ontvangen. Tevens zullen we de T-shirts meenemen naar de nieuwjaarsreceptie, en krijgen de leden die aanwezig zijn en nog geen T-shirt hebben ontvangen daar hun T-shirt uitgereikt. Het heeft even iets langer geduurd voordat alle leden hun T-shirt hebben ontvangen, waarvoor onze verontschuldigen, maar alle leden krijgen het T-shirt vanzelf toegestuurd of uitgereikt. Dit geldt in eerste instantie alleen voor de leden die tot nog toe lid zijn van onze club, we weten nog niet of we de nieuwe leden die zich dit jaar aanmelden ook een T-shirt gaan geven, hierover moet het bestuur nog een beslissing nemen.

Indien jullie nog wijzigingen hebben voor de ledenlijst dan verzoeken wij dit dan ook zo spoedig mogelijk door te geven aan Jeroen zodat hij deze wijzigingen direct kan verwerken en dat we jullie de meest actuele lijst kunnen toesturen via de mail. Rond juni / juli zullen we bekijken of het noodzakelijk is om een nieuwe lijst te verzenden, dit heeft te maken met het aantal mutaties welke er in de maanden hier aan voorafgaand plaats vinden.

Jullie kunnen al jullie reacties, op- en of aanmerkingen sturen naar het Redactieadres, via de link of via de post naar: Soesterweg 184 3812 BE • AMERSFOORT Zijn de op- en of aanmerkingen niet bedoeld voor plaatsing in de volgende uitgave vermeld dit dan ook even, zodat we hierover geen misverstanden krijgen. We hopen op vele reacties van jullie kant.

We streven erna om tweemaal per jaar een nieuwe ledenlijst te verzenden onder de leden. Dus hou aan het einde van je maand je mailbox in de gaten.

57


Agenda 2009 Zondag 11 januari 2009

“Shop and Greet” Nieuwjaarsreceptie / Nieuwjaarsborrel Locatie: Rosada Factory Outlet Roosendaal Aanvang receptie: 14.00uur Aanmelden voor: ZO SPOEDIG MOGELIJK

Vrijdag 17 april t/m zondag 19 april 2009

“Meerdaagse Meeting” De seizoensopening van de Mercury Club Nederland Verzamelen op diverse verzamelplaatsen. Locatie: Retie België Aanmelden: ZO SPOEDIG MOGELIJK

Zondag 3 mei 2009

“Meets the Mercs at ……….” Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk

Zondag 24 mei 2009

“Openingscruise van het seizoen” Nadere informatie volgt per mail rond halverwege februari / begin maart Startpunt: Bokhoven Eindpunt: Tilburg

Zondag 14 juni 2009

“3rd Lincoln meets Mercury” Open cruise voor alle Lincoln en Mercury bezitters, in samenwerking met één van de Lincoln clubs. Nadere informatie volgt Startpunt: Gorinchem Eindpunt: King Cruise in Muiden

Zondag 5 juli 2009

“Drive the Target” Puzzelrit in de omgeving van Amersfoort Nadere informatie volgt. Aanmelden uiterlijk zondag 7 juni 2009

Zondag 8 augustus 2009

“Cruise en gezamenlijk bezoek aan de King Cruise” Startpunt: Baarn Eindpunt: King Cruise in Muiden Nadere informatie volgt

Zondag 20 september 2009

“Cruise en gezamenlijk bezoek aan All American Sunday” Startpunt: Purmerend Eindpunt: All American Sunday in Wognum

Zondag 27 September 2009

“All Mercs Goes Cruising” Open meeting voor alle Mercury bezitters Startpunt: Veenendaal Eindpunt: Austerlitz / Woudenberg (Leusden) Nadere informatie volgt Gelieve zo spoedig mogelijk even laten weten of men geïnteresseerd is in deze cruise.

Alle hier boven genoemde meetings en evenementen zijn onder voorbehoud van voldoende belangstelling, behalve de Nieuwjaarsborrel en de Lincoln meets Mercury welke doorgaan.

58


Tot Slot Dit was alweer de eerste uitgave van het derde jaargang van ons clubblad. Deze uitgave heeft wat meer pagina’s dan jullie normaal gewend zijn, dit heeft onder andere te maken dat we aan het begin staan van weer een nieuw seizoen, en we graag alle meetings en evenementen in deze uitgave wouden behandelen. We kunnen niet garanderen dat de volgende uitgave weer zo dik wordt, dit hangt voor een heel groot deel af van de hoeveelheid copy we ontvangen.

Voorzitter / President Ledenadministratie

Vanaf deze plaats wil ik een ieder die een bijdrage hebben geleverd aan deze uitgave bedanken. Graag tot zondag 11 januari a.s. tijdens de nieuwjaarsborrel, of tijdens een van de andere meetings en evenementen van dit jaar. We hopen ook dit jaar weer op een jaar waarin een ieder veel van de inmiddels unieke “Mercury Gezelligheid”kan gaan genieten. Groet and keep on Cruising,

Jeroen Dijkman Soesterweg 184 3812 BE • AMERSFOORT

Ik hoop dat de nieuwe rubrieken en de inmiddels bekende rubrieken jullie veel leesplezier hebben opgeleverd.

Jeroen

 +31 (0) 33 – 472 30 39  +31 (0) 6 – 28 46 71 37 Vice Voorzitter / Vice President Frank Toren

 +31 (0) 36 – 534 86 52  +31 (0) 6 – 25 45 71 78 Secretaris / Secretary Branko Teuwen Skagerrak 32 1501 AZ • ZAANDAM

 +31 (0) 75 – 642 79 40  +31 (0) 6 – 44 14 18 12 Tweede Secretaris / 2nd Secretary

Anita Toren

 +31 (0) 36 – 534 86 52 Penningmeester / Treasurer Elisah Dijkman

 +31 (0) 33 – 472 30 39  +31 (0) 6 – 51 43 07 54 Opgericht: 15 april 2007 te Amersfoort Club voor liefhebbers en bezitters van het automerk Mercury

Rabobank Amersfoort e.o. Rek.nr.: Internationaal Bic.nr.: Iban nr.:

1409.99.582 RABONL2U NL95RABO0140999582

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi & Eemland onder nummer: 32156211

Soesterweg 184 3812 BE • AMERSFOORT Tel.:+31 (0)6 – 28 46 71 37 www.mercuryclub.nl 59 info@mercuryclub.nl

Feel the Heat 2009 Volume 1  

Clubblad van Mercuryclub Benelux

Feel the Heat 2009 Volume 1  

Clubblad van Mercuryclub Benelux

Advertisement