{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Bestuursverslag Stichting Euro+ Songfestival 2014


Bestuursverslag Stichting Euro+Bestuursverslag Songfestival 2014 Stichting Euro+ Songfestival 2014

p3


1. SAMENSTELLING BESTUUR

IN

HO

UD

SO

PG

0.

AV E

2. REALISATIE VAN DE VOORGENOMEN PRESTATIES 3. TALENT VOOR VRIJHEID NA NU OF NOOIT 4. VERLIES 5. MUSIC GENERATIONS EN DE STEDEN 6. DIVERSITEIT 7. CODE CULTURAL GOVERNANCE


Het bestuur bestaat uit een vaste kern van drie leden: Voorzitter Ger Tielen is opinieleider in de discussie over ouderenparticipatie en het belang van goede relaties tussen generaties van de samenleving. Zijn hele professionele leven is hij werkzaam op dit gebied. Voorheen als directeur van het Nederlands Platform Ouderen en Europa, als secretaris bij de Taskforce Ouderen en Arbeid, de Jan Brouwer Conferentie van de Koninklijke Maatschappij voor de Wetenschappen die jaarlijks over ouderenbeleid gaat en als zelfstandig ondernemer in zijn DEMIN voor demografie en innovatie. Penningmeester Freddy May is vooral in het Rotterdamse zeer bekend als

BE

ST

UU

R

1.

directeur van Stimulans, een organisatie die zich jarenlang sterk maakt voor de sociale, culturele en arbeidzame participatie van Rotterdammers met een migratie-achtergrond. Secretaris Ingeborg Wegter heeft haar roots in de Kunstbende vanwaar zij projectleider werd bij Netwerk CS, het culturele diversiteitsnetwerk geïnitieerd vanuit het ministerie van OC&W. Tegenwoordig werkt zij bij Pameijer aan productontwikkeling en buurtcirkels voor mensen met een verstandelijke beperking. Directeur/programmamaker: Conny Groot is sinds 2000 bij de start van het programma Euro+ Songfestival en de verzelfstandiging van de stichting betrokken. Zij werkt – net als de rest van het team van MusicGenerations – zelfstandig vanuit de overtuiging dat korte lijnen met de deelnemers en resultaatgerichtheid qua effectiviteit en impact het vruchtbaarst zijn. Met enige regelmaat werkt Conny voor andere stichtingen als voorheen Kosmopolis Rotterdam en stichting ART-AGE, altijd aan verbindingen tussen culturen en generaties.

9


Bestuur en directie zoeken gedurende 2015 twee nieuwe bestuursleden die continuïteit en vernieuwing kunnen bieden aan het veelbelovende resultaat van 15 jaar werken aan intergenerationele ontwikkeling.

1.1 DATA VAN AAN- & AFTREDEN Voorzitter Ger Tielen:

Secretaris Ingeborg Wegter:

Aantreden 26 juni 2010

Aantreden 8 maart 2012

t/m tweede termijn 25 juni 2016

t/m 8 maart 2020

Penningmeester Freddy May: Aantreden 28 maart 2013 t/m 28 maart 2021

1.2 ANDERE TEAMLEDEN Muzikaal leider Paul Mayer werkt eveneens als ZZP’er voor de stichting sinds 2007. Hij is uitvoerend musicus en leraar aan de producers opleiding van het Albeda College. Het kernteam bestaat verder uit twee stagiaires, een kantoormanager, collega’s voor de PR en lokale programmaleiders die lokale werving, communicatie en organisatie op zich nemen.

MusicGenerations

* Stichting Euro+ Songfestival valt niet onder de WNT. 10

11 p11


In 2014 zijn alle voorgenomen prestaties, zoals audities, kennismakingsdagen, workshops, masterclasses en concerten behaald en zelfs overtroffen. Landelijk bleven de deelnemersaantallen echter achter bij de ambities. Dit als gevolg van een tweetal oorzaken: Na twee jaar voorbereiding haperde de samenwerking met het Kunstbedrijf Arnhem en kwam deze vervolgens tot stilstand als gevolg van interne problemen bij het Kunstbedrijf. Het veelbelovende Groningse programma ondervond de nadelen van een moeizame start door allerlei

RE

AL

IS

AT IE

2.

complicaties van organisatorische en menselijke aard. Uiteindelijk bleek het Groningse programma gelukkig meer dan de moeite waard vanwege het sterke lokale accent en vanwege de toegevoegde waarde van de inhoud en onderzoek door het lectoraat Life Long Learning in Music. Euro+ realiseerde, over het geheel genomen, met drie concerten in Oost Turkije en Istanbul, ÊÊn in Eindhoven en een veelbelovende start in Friesland, negentig procent van de beoogde deelnemersaantallen. Het programma in Rotterdam overtreft het aantal activiteiten en bewijst zijn duurzaamheid, de start in Amsterdam Nieuw West is veelbelovend mede door het grote aantal activiteiten, publiek en deelnemers dankzij de lokale infrastructuur m.b.t. talentontwikkeling van jongeren. Positieve ervaringen dus met de nieuwe partners in Amsterdam, namelijk: Gebiedscommissie van Nieuw West – Theater de Meervaart en het buurtnetwerk, waar Euro+ kon inspelen op de bijzondere kenmerken van de demografische opbouw van de bevolking, welke hoge eisen stelt aan de kwaliteit van de relaties tussen generaties.

13


De Meervaart is als faciliterend theater en qua draagvlak een sterke partner. Heel prettig dat MusicGenerations hier, met steun van de gebiedscommissie, een tweede jaar mag doorwerken. Het verbinden van de betekenis van vrijheid met muzikaal diverse uitingen is thematisch gezien krachtig en vruchtbaar gebleken. Iedereen beleeft vrijheid anders; het belang van vrijheid is universeel. De vrijheidsfondsen Landelijke ComitĂŠ 4/5 mei, het V-Fonds, VSB Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds en de ouderenfondsen RCOAK en Sluyterman van Loo plus de structurele steun vanuit Fonds voor Cultuurparticipatie en het Rotterdamse Cultuurplan, maken het met hun bijdragen mogelijk om in 20142015 een substantiĂŤle verdieping te geven aan het thema vrijheid in de interactie van de muzikale generaties onderling en in de uitwisseling met het publiek. De vertaling ervan naar talentontwikkeling en presentatie van talent is de kerncompetentie van Euro+. Wij zullen die in 2015 verder tonen.

2.1 ACTIVITEITEN 2014

MusicGenerations 14

15


MOHAMMED ALLATI Auditie en masterclass Amazigh 21 feb Theater Zuidplein

CONNIE DE JONGH Auditie en masterclass 28 feb Zaal de Unie

MING Auditie en workshop pop 16 apr World Music and Dance Centre

MUSICGENERATIONS Bevrijdingsfestival 5 mei Optreden

SVETLANA Auditie en workshop Armeens 9 mei Zaal de Unie

MUSICGENERATIONS Optreden 9 okt Tijd voor Max

RO NI N DE 1 EL 00 GEN NE M ER S

MG MUSICI NADIA VISSER EN GULE MAYERA Concerten 30 jul + 2 aug Munzur Festival Turkije

G

RO TT DE 4 ERD EL 84 AM NE M ER S LUCIA KIEL Auditie en workshop 14 feb Zaal de Unie

PAULO BOUWMAN Auditie en workshop Cabo fusion 22 mrt Kaapverdiaans consulaat

GER BEUKENKAMP EN PAUL MAYER Masterclass singer-songwriter 18 mei Zaal de Unie

MUSICGENERATIONS Auditie 28 mrt Prins Claus Conservatorium

SHIRMA auditie en masterclass gospel 25 mei Zaal de Unie

MUSICGENERATIONS Optreden 20 jul Rotterdam Unlimited

TYPHOON (*) Auditie voor masterclass 12 sep Gouvernestraat 133

TYPHOON Masterclass 14 sep Rotown

TYPHOON Concert 14 sep Rotown

ZAZA MET GULE MAYERA Auditie en masterclass 6 nov Theater Zuidplein

MUSICGENERATIONS Auditie & workshop Zangtechnieken 29 mrt Prins Claus Conservatorium MUSICGENERATIONS Auditie 11 apr Prins Claus Conservatorium

MG MET GULE MAYERA concert 9 nov Theater Zuidplein MARIKE VAN DER MEIJ Auditie en workshop 12 apr

EMMA REKERS EN SKVR SKVR vocal sessie 20 dec WMDC + Gastoptreden Fanatics van SKVR 5 x p/m WMDC

MUSICGENERATIONS Auditie 10 mei Prins Claus Conservatorium


DE

EI

ND

HO 5 EL 0 VEN NE M ER S

MUSICGENERATIONS Concert 21 jun Prins Claus Conservatorium

MUSICGENERATIONS Concert 4 mei Theater de Meervaart

MUSICGENERATIONS Munzur festival ZO Turkije 30 juli

LOULOU HAMELEERS Auditie en workshop 22 februari Talentenhuis AMAZIGH CROSS-OVERS MOHAMMED ALLATI 24 mei Auditie en workshop Talentenhuis

TYPHOON Auditie en masterclass 1 juni Talentenhuis

NTJAM ROSIE Auditie en masterclass 13 april Talentenhuis

GULE MAYERA Zingen voor Kobane, auditie en masterclass 11 november Talentenhuis

SHARON DOORSON Concert 30 november Theater de Meervaart

MUSICGENERATIONS Munzur Festival 2 augustus

MUSICGENERATIONS Zingen voor Kobane concert 12 november Theater de Meervaart

MERAL POLAT Auditie en masterclass 9 maart Talentenhuis

31 aug Noorderzondag (10 januari 2015, asielzoekerscentrum ter Apel) Workshop praten en zingen over de bevrijding 19 sep Woonzorgcentrum Gagelbosch

MUSICGENERATIONS Buitenconcert 19 juni Theater de Meervaart

IN TE RN AT IO DE 2 NA EL 0 NE AL M ER S

ST ER DE DA 1 1 EL 8 M NE M ER S

AM IZALINE CALISTER Auditie en masterclass 11 mei Prins Claus Conservatorium

SHARON DOORSON Auditie en masterclass 29 november Theater de Meervaart

MUSICGENERATIONS Cultureel centrum Istanbul 23 december eind 2014 vocal sessie EMMA REKERS Talentenhuis

MUSICGENERATIONS Tandem bijeenkomsten Grundtvig vrijwilligersprogramma 2012 - 2014 Rotterdam/Leuven

1 Ook Provincie en Kunstraad Groningen, Actiz voor Eindhoven en bijdragen in kind van de theaters de Meervaart en Zuidplein. Het Turkse programma is goed afgesloten met een positief resultaat uit onder anderen steun van het Gundtvig Life Long Learning programma van het Europees Platform. 2 Vaak gaat er een auditie aan een masterclass vooraf, dit is efficiĂŤnt mbt gebruik van te huren ruimten en inzet van dagdelen medewerkers.


2.2 PUBLIEKSBEREIK Wat betreft het publieksbereik scoorde MusicGenerations vooral met de vele popup optredens en met de concerten in samenwerking met de ‘masters,’ die ook hun eigen publiek genereren d.m.v. gedeelde PR op facebook, twitter en websites. Voor de beeldvorming rond diversiteit van culturen en generaties zijn de grote festivals en buitenoptredens cruciaal gebleken. Rotterdam: 1460 bezoekers De optredens op 5 mei, Rotterdam Unlimited en 24 Uur Cultuur waren op kleinere podia in de middag waarbij de gastfestivals bescheiden zijn bezocht. Voor 2015 wordt hier een aanzienlijke verbetering verwacht. Amsterdam: 3500 bezoekers Onder meer door het succesvolle Smaakboulevard van Theater de Meervaart en de goede bezoeken aan de theaterconcerten. Groningen: 580 bezoekers Concerten in Noorderzon, Conservatorium en in de asielzoekerscentra. Eindhoven: 50 deelnemers In een kleine setting van woonzorgcentrum. Vorm: Zang en Gesprek over de vrijheid en met de bewoners. Turkije Munzur festival: 10.500+ bezoekers Dit festival werd bezocht met een kleiner gezelschap zangers en muzikanten dan voorgaande jaren, maar wel weer op basis van zingende generatieduo’s en begeleidende musici. Tijd voor Max: kijkerspubliek ± 500.000 Interview en optreden.

MusicGenerations

De aantallen zijn gebaseerd op schattingen van de organisatie. 20

21


TU CI RKI EN JFE JE EM RS EN TE N EV

D CI ERL EN JFE AN EM RS D EN TE N EV

NE

GRONINGEN 100 deelnemers 6 events 580 bezoekers

MUNZUR (DERSIM) 20 deelnemers 2 events 10.500+ bezoekers AMSTERDAM 118 deelnemers 12 events 3500 bezoekers

INSTANBUL 1 deelnemer 1 event

EINDHOVEN 1 deelnemers 1 events

ROTTERDAM 484 deelnemers 18 events 1460 bezoekers

De aantallen zijn gebaseerd op schattingen van de organisatie. 22

23


De Euro+ zangers onder leiding van muzikaal leider Paul Mayer en programmamaker Conny Groot hebben in de periode 2012-2013, veel geleerd van het werken aan het muziektheaterstuk Nu of Nooit. Het was inspirerend en stimulerend om dit theaterstuk uit te voeren voor een divers publiek in de theaterzalen en met de televisiekijkers die de documentaire hebben bekeken. Al werkende aan deze productie bleek dat de urgentie die het artistieke team voelt bij de noodzaak van goede relaties tussen generaties, voorbij gaat aan de waarneming van een deel van de deelnemende talenten. Degenen die hierdoor wel worden geraakt zijn vaak al diepgravend met het onderwerp bezig. De anderen,

Voor 2014-15 bleek – naar een idee van documentairemaker Paul de Bont – dat vrijheid en muzikale uitingsvormen van vrijheid, meer relevantie hebben voor de meeste oude en nieuwe deelnemers. Dit maakt het werken aan Talent voor Vrijheid des te meer een zaak van cross-overs en co-creatie. De samenwerking met een aantal grote voorbeelden zoals Ntjam Rosie, Meral Polat, Typhoon en Shirma is in de voorbereiding goed uit te werken. Deze masters werken met veel plezier met de deelnemers samen aan nummers die voor iedereen de beleving van vrijheid vertolken.

UI

TV O

ER

IN

G

3.

zij zingen lekker door en laten bevlogen beschouwingen voor wat ze zijn.

25


26


Shirma Talent voor Vrijheid 28


Typhoon Talent voor Vrijheid 37


Verlies hoort bij het werken met oudere mensen. In maart 2014 moest Euro+ afscheid nemen van multi-talent Jeanne Verstift. Gelukkig stelde zij alle betrokken deelnemers in staat om naar behoren afscheid te nemen. Ontroerend en onvergetelijk was haar uitvaart in de kathedraal van Weesp waar een lied uit Nu of Nooit ten gehore werd gebracht: 'Zing mijn ziel omhoog'. Kort na Jeanne Verstift stierf Wim Kalkman, een tweede talent van het eerste uur. Het gemis wordt diep gevoeld en de crew van Euro+ is dankbaar dat ze zich door hen mocht laten inspireren. De talent scouts van Euro+ ontdekten in Amsterdam een koor van Surinaams-

VE

RL

IE

S

4.

Nederlandse ouderen die zich inzetten om Surinaams muzikaal erfgoed te behouden. Dit hele koor onder leiding van Florence Accord besloot mee te doen aan Talent voor Vrijheid. Helaas moest Euro+ in december ook van Florence, haar kennis en onvergetelijke generositeit afscheid nemen. Samenwerken in MusicGenerations is gestoeld op: ‘practice as you preach’ , intens en gericht op diep gevoelde interactie tussen culturen en generaties. Het afscheid van deze drie toppers heeft niemand onberoerd gelaten. Maar het leven gaat door. Nieuwe talenten nemen de fakkel over en breken zelfs professioneel en artistiek door op tal van terreinen. Mogen we dat ook zien als een gepast eerbetoon.

39


Wim Kalkman Tineke Kalkman

Florence Accord 40

41 p41


Music Generations

Jeanne Verstift 42

43 p43


Het expliciete doel van het programma MusicGenerations is om generaties en culturen in hun talenten, vreugden en verdriet met elkaar te verbinden. Het pionieren, consolideren en overdragen maakt deel uit van een noodzakelijke cyclus. Om zoveel mogelijk mensen op zoveel mogelijk plekken te tonen dat integratie beter werkt dan segregatie op grond van leeftijd, cultuur of bezit. Daarom is er in 2014 opnieuw gewerkt op zoveel mogelijk locaties in binnen- en buitenland. Het lukt natuurlijk niet altijd: de lange aanloop met het Kunstbedrijf in Arnhem resulteerde helaas niet in een daadwerkelijke samenwerking

LO

CA TIE

S

5.

op intergenerationele talentontwikkeling. Maar volgehouden inzet in Groningen leidde ondanks een trage start, vanwege de sterke combi met het lectoraat Life Long Learning in Music, tot een grote progressie in concerten en deelnemers. Amsterdam Nieuw West in combinatie met Theater de Meervaart, wijknetwerken en het Talentenhuis blijkt veelbelovend, vooral vanwege de setting waarin betere relaties tussen generaties urgent en evident zijn. De jongeren en hun ouders van zeer diverse herkomst verhouden zich moeizaam tot de van origine overwegend Amsterdamse ouderen. Hoe bescheiden de vonk van het samen musiceren ook lijkt, het kan het begin zijn van meer warmte tussen de culturen. Euro+ is blij met de steun van de gebiedscommissie welke een tweede jaar ontwikkeling in 2015 mogelijk maakt. Het vaste voornemen is om een slag dieper te gaan om uiteindelijk ook maatschappelijke impact te realiseren. Het zeer diverse Rotterdam, geboortestad van het Euro+ programma, liet een constructieve samenwerking zien met grote festivals en evenementen. We mochten er een tandje bijzetten, dankzij masters als Typhoon en Shirma, waardoor de meeste evenementen redelijk zijn bezocht. Een leerervaring is wel dat middagpodia van grote evenementen vanwege het tijdstip bescheiden bezoekersaantallen trekken.

45


Dat drukt het publieksbereik, onverlet zeer goed bezochte workshops, masterclasses en concerten van MusicGenerations. Het werken met ervaren musici zoals Meral Polat, Typhoon, Shirma, Loulou Hameleers, Ming en vele anderen in de masterclasses zorgde ervoor dat we − naast veel nieuwe deelnemers − ook veel publiek bij de masterclasses mochten begroeten. Engagement koppelen aan hoogwaardige concerten door begaafde musici blijkt ook goed aan te sluiten bij Euro+ en bij behoeften in de samenleving. Medeleven tot uitdrukking brengen tijdens benefietconcerten heeft meerwaarde voor muzikanten, voor het publiek en vooral degenen naar wie het mededogen uitgaat. In Rotterdam en Amsterdam werden dit jaar twee collectes gehouden voor de mensen in het bezette Kobane. Opgetreden werd samen met Koerdische gastmusici met wie MusicGenerations in de loop der jaren een goede band heeft opgebouwd. Deze concerten waren in Rotterdam uitverkocht en Amsterdam vrijwel. Betrokkenheid en muziek blijken een goede combinatie. Dankzij het Europese Grundtvig programma (Een leven lang leren) hebben Euro+ musici in 2014 opnieuw opgetreden tijdens het Munzur Festival in Zuid-Oost Turkije, wat opnieuw onvoorstelbaar grote bezoekersaantallen opleverede. Tienduizend per avond. Ook een vervolgconcert van het jonge Euro+ talent Nadia Visser, die zich één van de Koerdische talen eigen heeft gemaakt in Istanbul, op radio en tv, heeft grote aantallen kijkers opgeleverd.

Meral Polat Talent voor Vrijheid 46

47


Euro+ beoogt culturele diversiteit vanaf haar eerste uur in 2001. Het waarderen van muziek als cultureel erfgoed uit verschillende generaties en culturen in een levendige uitwisseling met elkaar, behoort tot het DNA van ons programma. Daarom is diversiteit terug te vinden in de samenstelling van ons bestuur, het team dat geheel uit stagiaires, vrijwilligers en ZZP-ers bestaat en de deelnemers die in Rotterdam en Amsterdam voor meer dan 50% van origine afkomstig zijn uit Noord-Afrikaanse, Turkse en Caraïbische invloeden. De zoektocht naar de lokale verduurzaming van de investering van fondsen en overheden in ons programma leidt ook naar een op diversiteit

Het bestuursmodel is dat van een bestuur op afstand dat de directie adviseert en controleert. (Er is geen Raad van Toezicht) Er is een directiereglement. De directie legt driemaal per jaar – aanvullend op de jaarrekening en daarin ondersteund door administratiekantoor stichting ASK – verantwoording af over resultaten en financiële stand van zaken.

RS

ITE

IT

6.

gerichte aanpak en oplossingsrichting.

DI

VE

6.1. CCG EN CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP Meer en meer slaagt MusicGenerations erin om haar talenten ook elders op te laten treden getuige de samenwerking met onder andere ABOUT FREEDOM film en festivals waar haar talent vaste gasten zijn in 2014-15. Verder veelal tijdens evenementen en op locaties die inhoudelijk matchen met de doelstellingen en missie. De honorering voor deze activiteiten is soms rechtstreeks, soms in een uitwisseling van faciliteiten en gedeelde communicatie. Het moet gezien het succes van de generatiecombinaties zeker mogelijk zijn om in de toekomst meer eigen inkomsten te genereren uit deze bemiddeling.

49


6.2 TRANSITIE

mogen zich daarin geen beperkingen opleggen. Bij de overdracht van MusicGenerations in 2015-2016 hoort daarom een symposium over ‘superdiversiteit’ dat in de diepte en de breedte de rol van leeftijd in de

MusicGenerations is in transitie. Na vijftien jaar passievol werken aan intergenerationele banden vanuit een vanzelfsprekend intercultureel kader, op tal van plaatsen met tal van organisaties, sleutelfiguren, talenten en publiek, is het tijd om de op gang gebrachte beweging los te laten. Die kan en moet zichzelf onderhouden.

samenleving op confronterende en constructieve wijze onderzoekt. Dit symposium zal plaats vinden op 1 oktober in Theater De Meervaart. In samenwerking met de Hanzehogeschool van Groningen, de Hogeschool van Amsterdam zijn naast films uitmuntende sprekers geboekt, waaronder Prof. Dr Jan Blommaert van de Universiteit van Tilburg, Phil Wood van de Intercultural European Cities, Dr Eltje Bos lector

De kracht van Euro+ en MusicGenerations kon zich manifesteren dankzij het opbouwen van betekenisvolle banden tussen de mensen in de wijken die de grote gesubsidieerde instellingen niet of nauwelijks frequenteren, en degenen die daar wel kind aan huis zijn. Daar zit de sleutel tot het culturele, sociale en maatschappelijke rendement.

Maatschappelijk Vorming van de Hogeschool van Amsterdam en externe evaluator van MusicGenerations: Dr. Sandra Trienekens, van Urban Paradoxes. In combinatie met dit symposium is een dag van gesprekken met studenten, beleidsmakers, kunstenaars en vertegenwoordigers van kunstinstellingen over dit onderwerp gepland (in samenwerking met de gemeente Rotterdam en de Hogeschool van Rotterdam).

Het werken met een kleine crew op veel locaties brengt veel nieuwe inzichten en contacten, maar tegelijkertijd vergt dit zoveel inzet dat de persoonlijke en duurzame relatie met talenten en het aan hen verbonden publiek onder druk komt te staan. Het oplossen van die spanning tussen een betrokken werkhouding en weerbarstige culturele omgevingen zal onderwerp kunnen zijn van nieuwe inspanningen vanuit een basisvisie op diversiteit en vanuit nieuwe vormen van de heel persoonlijke dialoog van de talenten met de muziek, zang, rap, hiphop, rijm en ritme.

6.3. MONITORING EN EVALUATIE DOOR URBAN PARADOXES Een dergelijke overgangsperiode moet intern en extern begeleid en gemonitord worden. Voor de lange termijn 2014-15 werkt de stichting met dr. Sandra Trienekens van Urban Paradoxes, specialist op het

De niet hiërarchische op de flowervaring gebaseerde benadering van MusicGenerations was en is nauw verbonden met de opvatting dat generaties onderdeel dienen te zijn van diversiteitsbeleid. In plaats van de dichotomie van marketing en subsidievoorwaarden voor jong aan de ene kant en oud aan de andere kant van het spectrum is afstemming nodig op een ruimere range van generaties en hun onderlinge – zorgzame – relaties. Kunst en cultuur en daaraan gerelateerde ontmoetingsplaatsen

gebied van inclusiviteit, diversiteit en cultuurparticipatie. Dr. Trienekens levert daarbij belangrijke input voor het symposium AGE INCLUDED en bijbehorende publicatie met evaluatieverslag. Zij volgt Talent voor Vrijheid heel 2015, monitort resultaten, deelnemersverwachtingen en bovenal de ontwikkeling van het programma in relatie tot de generaties onderling en de veranderende beeldvorming van deelnemers en publiek rond leeftijd en talentontwikkeling. Dr. Trienekens brengt lijn in

Csikszentmihalyi, Mihaly; Robinson, Rick E. The Art of Seeing: An Interpretation of the Aesthetic. Encounter. Getty Center for Education in the Atts, Los Angeles,. 50


de 15 jarige ontwikkeling van aandacht voor muziek als cultureel erfgoed van migrantenouderen naar een intergenerationeel programma met een passie voor diversiteit en kwaliteit. Het onderzoek door het lectoraat Life Long Learning in Music van de Hanzehogeschool van Groningen met betrekking tot de start van MusicGenerations in een andere demografie dan in de Randstad ziet eveneens het licht in 2015. Hier volgt Dr Trienekens opzet:

MusicGenerations 52

53


1. ONDERZOEK NAAR DE GESCHIEDENIS EN CONTEXT VAN MUSICGENERATIONS Evaluatie van de begrippen. MusicGenerations is het (voorlopige) eindresultaat van een ontwikkeling die begon met Euro+ Songfestival tijdens Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001. In de tussenliggende tijd vond er een interessante ontwikkeling in uitgangspunt en centrale begrippen plaats. In 2001 ging het om het cultureel erfgoed van migranten, bij MusicGenerations 2015 om (super)diversiteit,

EV AL

UA TIE

7.

leeftijd, cultuur en vrijheid. De analyse van de afgelopen 15 jaar biedt een unieke kans om te traceren hoe deze begrippen onderling verbonden zijn geraakt en om de meerwaarde en voordelen van deze verbinding te begrijpen. Om tot een goed begrip te komen, worden de ontwikkelingen in de afgelopen 15 jaar afgezet tegen de ontwikkelingen in het denken over (super)diversiteit, leeftijd en kunst in het cultuurbeleid Ên tegen het academisch gedachtegoed in diezelfde periode. De overeenkomsten en verschillen zijn informatief voor alle drie de terreinen: theorie, beleid en praktijk. Een confrontatie van deze terreinen vergroot ons begrip van de waarde van een project als MusicGenerations. Omgekeerd beidt een scherpe lezing van de ontwikkeling die in MusicGenerations resulteerde handvatten om theorie en beleid door te ontwikkelen. Het onderzoek voorziet in een: - Gedegen literatuurreview en beleidsanalyse afgezet tegen de ontwikkelingen van Euro+ Songfestival 2001 tot MusicGenerations 2015. MusicGenerations in de context van intergenerationele, culturele programma’s MusicGenerations is niet het enige programma dat gericht is op een leeftijd en muziek. Een internationale verkenning leert dat intergenerationele uitwisseling zowel in Europa als in de VS op de agenda staat. Wat draagt de

55


specifieke kennis die wordt opgedaan in MusicGenerations bij aan de kennis

Het evaluatieonderzoek voorziet in een:

van deze internationale praktijken? Omgekeerd, wat kan MusicGenerations

› Kwalitatief onderzoek (interviews, kwalitatieve vragenlijstjes, groepsge-

van deze praktijken leren?

sprek met deelnemers, observaties). › De MusicGenerations-organisatie voert bij inschrijving een nulmeting uit

Het onderzoek voorziet in een Beschrijvende vergelijking met andere pro-

met informatie over achtergronden en verwachtingen. Voor het begin

gramma’s zoals de Mehrgenerationenhäuser.

van de concerten en producties, vindt een meting plaats en deze wordt

› In Duitsland en projecten uit EU-programma’s als European Approaches to

herhaald na afloop van het programma. Deze gegevens worden in het

Inter-Generational Lifelong Learning en AGE Platform Europe.

onderzoek geanalyseerd.

› Met het Berlijnse interculturele theatergezelschap Theater der Erfahrungen, dat is verbonden aan de Univeristy for Applied sciences van Berlijn, bestaat

› Ook worden de kwantitatieve cijfers – in de vorm van aantallen deelnemers per bijeenkomst – geïntegreerd.

reeds een samenwerkingsverband en wederzijdse inspiratie. › Vergelijkende inhoudsanalyse beeldmateriaal: inhoudsanalyse van video’s

Evaluatie beleving publiek

als Now or Never (MusicGenerations), Young@Heart (VS), en andere

Wat doe MusicGenerations met het publiek? Na afloop van de concerten

video’s van nog te selecteren intergenerationele, culturele initiatieven.

wordt het publiek bevraagd op basis van een variant van ’the most significant

Als Theater der Erfahrungen.

change’-methode: wat was voor de bezoeker de meest significante verandering in zijn/haar denken over leeftijd en intergenerationele uitwisseling na het zien van het concert? En: wat was de meest significante indruk die het

2. EVALUATIE MUSICGENERATIONS 2015

concert in het algemeen op de bezoeker maakte? Het evaluatieonderzoek voorziet in een: › Publieksonderzoek op basis van most-significant change/impression vragen.

Evaluatie van de beleving van deelnemers Dit deel van het onderzoek betreft de evaluatie van de MusicGenerationspraktijk. Het draait daarbij om vragen als: Wat betekenen de centrale begrippen van MusicGenerations voor de deelnemers? Heeft deelname aan MusicGenerations een verandering voor de deelnemers betekend op deze terreinen? Wat betekent MusicGenerations voor het plezier van samenwerken tussen generaties? Is er een toename van het begrip tussen de deelnemers van verschillende generaties aan te tonen? Wat betekent MusicGenerations voor de muzikale ontwikkeling van de deelnemers?

Evaluatie van methodiek Dit deel van het onderzoek heeft als doel lessen te leren uit de aanpak van MusicGenerations om deze door te kunnen geven aan de partijen waar MusicGenerations toekomstig wordt ingebed. Hoe vertaald de MusicGenerations-organisatie haar doelen naar de methodiek? Hoe ziet de uitvoeringspraktijk eruit? Wat kunnen we concluderen over de methodiek in het licht van het gestelde doel en de uitkomsten van de deelnemers- en publieksevaluatie? Het evaluatieonderzoek voorziet in een: › Methodiekbeschrijving en -evaluatie

56

57


NB Relatie tot onderzoek lectoraat Groningen. Zowel bij de evaluatie van de waardering van het programma door deelnemers en publiek, als bij het methodiekvraagstuk (inzetten biografisch perspectief van ouderen en jongere deelnemers om activiteit tot succes te maken), zal afstemming plaatsvinden met het lectoraat wat het Groningse deelproject onderzoekt. We streven naar (gedeeltelijke) overlap in onderzoeksmethode en vraagstelling, om tot vergelijkbare gegevens voor alle locaties te komen.

3. BIJDRAGE AAN CONFERENTIE 1 OKTOBER 2015 Deel van het onderzoek vormt het meedenken met de MusicGenerationsorganisatie over de sprekers en de inhoud van de MusicGenerationsconferentie op 1 oktober 2015. Indien gewenst geef ik een presentatie op de conferentie. De inzichten uit de conferentie worden verwerkt in de publicatie (zie onder 4).

4. PUBLICATIE MUSIC, AGE AND CULTURE. EXPERIENCES AND INSIGHTS FROM 2001 TO 2015 We ronden het onderzoek niet af met een onderzoeksrapport maar met een Engelstalig artikel. Dit stelt de organisatie in staat om internationaal haar opgedane kennis en ervaringen te delen. Onder meer op haar eigen conferentie op 1 oktober 2015 en op andere internationale conferenties. Zoals gezegd staat in de publicatie het begrip van MusicGenerations tegen het licht van theorie, beleid en praktijk centraal: wat leert het ons over de

59


waarde van een project als MusicGenerations en welke handvatten biedt MusicGenerations voor het door ontwikkelen van theorie en beleid? In het geval van extra middelen kan het artikel als booklet worden uitgegeven.

60 p61


COLOFON Ontwerp cover & binnenwerk www.studiokattekwaad.nl Fotografie Sterk Werk - Antoinette van Oort Bosse Beckers Muzikale leiding Nederland Paul Mayer Muzikale leiding Turkije Gule Mayera Stagiaires Arevik Torkomyan, Evelien Leijtens, Mart Leeuwenstein, Stefan Visser Regie Bart Oomen Organisatorische ondersteuning Kevin Hoogenboezem PR Esther den Breejen en Ingrid Adriaanse Idee en directie Conny Groot


Profile for MusicGenerations

Music generations jaarverslag 2014  

Music generations jaarverslag 2014  

Advertisement