Page 1

Strategia


Missio

Music Finland edist채채 suomalaisen musiikin elinvoimaisuutta ja kansainv채listymist채.


Visio

Music Finland on suomalaisen musiikin lipunkantaja ja paras asiantuntija. Music Finland on mukana rakentamassa musiikkialalle menestystarinoita, uusia toimintamalleja ja mahdollisuuksia.


Music Finland on tiedon lähde ja keskustelun avaaja.

Music Finland tuottaa ja kokoaa tietoa suomalaisesta musiikista ja musiikkialasta sekä kannustaa sidosryhmiään tiedon aktiiviseen käyttöön. Music Finland on aloitteentekijä ja aktivoi alaa keskusteluun suomalaisen musiikin elinvoimaisuudesta ja kansainvälistymisestä.


Music Finland on toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn parantaja.

Music Finland edistää suomalaisen musiikin ja musiikkialan toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä kotimaassa ja kansainvälisesti. Music Finland tunnistaa mahdollisuuksia ja on mukana rakentamassa alalle uusia toimintatapoja ja -malleja.


Music Finland on suomalaisen musiikin näkyvyyden tekijä.

Music Finland kasvattaa suomalaisen musiikin ja musiikkiammattilaisten tunnettuutta sekä suomalaisen musiikin käyttöä Suomessa ja ulkomailla. Viestintää ja promootiota tehdään tavoitteellisesti eri kanavissa ja monipuolisilla välineillä.


Music Finland on musiikkiviennin kasvun edistäjä

Music Finland tukee suomalaisen musiikin viennin ja vientiyritysten kasvua ja on aktiivisesti läsnä eri kohdemarkkinoilla. Music Finlandin kattava kansainvälinen verkosto on suomalaisen musiikkialan hyödynnettävissä.


Music Finland on kansainv채listen menestystarinoiden syntymisen tukija

Music Finland tunnistaa potentiaaliset menestyj채t ja osallistuu kansainv채lisen menestyksen kasvattamiseen.


e

iikin e

e

us

l i o

n

m

ym i s t盲 t s

n

i m aa j a

m

vo n

s

mala o i u

se


Music Finland kuuntelee ja palvelee musiikkialaa

Pidämme ääntä suomalaisesta musiikista Viestimme suomalaisesta musiikista sekä tekijöistä ja ilmiöistä sen takana monipuolisesti eri kanavissa ja välineillä. Seuraamme aikaamme ja tunnistamme trendit. Olemme myös aktiivisesti henkilökohtaisessa yhteydessä kansainväli-

siin avaintoimijoihin sekä mediaan.­ Viestinnän tueksi tuotamme promoäänitteitä sekä muita julkaisuja. Välitämme suomalaista kustantamatonta partituurimusiikkia kotimaassa ja

kansainvälisesti. Kehitämme säveltäjä- ja kustantaja-asiakkaille sekä musiikin esittäjille tarjottavia palveluita. Kannustamme suomalaisen musiikin käyttöön ja tarjoamme neuvontaa ja

ohjelmistokonsultointia mm. kansainvälisille festivaaleille ja muille toimijoille. Tärkeimmät viestintä­ välineemme ovat Music Finlandin internet-sivut, omat uutiskirjeemme ja sosiaalisen median kanavat.


Music Finland kuuntelee ja palvelee musiikkialaa

Autamme kansainvälistymään Vauhditamme suomalaisen musiikin ja musiikkiyritysten kansainvälistymistä sekä suomalaisen musiikin viennin kasvua.

tamme eri asiakasryhmille suunnattuja ja eri markkinoille kohdistuvia yhteisvienti- ja kansainvälistymishankkeita.

Teemme asiakas- ja ­yrityskohtaista neuvontaa, kanavoimme tukia ja toteu-

Kansainvälisten markkinoiden ja verkostojen asiantuntemuksemme on koko

musiikkialan käytössä. Kanavoimme valtionavustusta ja muita tukia suoraan toimijoille mm. julkaisukiertue- ja showcasetuen, teosvientituen, kärkihankkeen tukien ja erilaisten matkatukien muodossa.


Music Finland kuuntelee ja palvelee musiikkialaa

Vahvistamme alaa ja sen toimintaedellytyksiä Selvitämme ja seuraamme musiikkialan muutoksia. Tunnemme alan rakenteet, mittarit ja trendit ja välitämme tietoa koko kentän hyödynnettäväksi. Parannamme alan toiminta­edellytyksiä ja

luomme uusia mahdollisuuksia menestymiselle yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa varainhankinnan, erilaisten kehittämishankkeiden sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoin.

Toimimme aktiivisesti kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa suomalaisen musiikkitoimialan menestymisen ja kansainvälistymisen edistämiseksi.


malaise

n m

o su

.

us

o

m ty

i s t채

iikin elinv

im

aa

ja

men e

www.musicfinland.fi

s

Music Finland – Strategia  

Music Finland edistää suomalaisen musiikin elinvoimaisuutta ja kansainvälistymistä.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you