Musica Vitae Generalprogram 2020/2021

Page 1

general program musica vitae 2020/2021


Musica Vitae är orkestern som tar livets musik till den enskilde lyssnaren. Med stringent elegans hanterar stråkmusi­ kerna konstmusikens alla världar. Här ryms barock och romantik likväl som modernism och samtida musik från olika genrer. Att lyssna till Musica Vitae är intimt och nära, storslaget och färgsprakande dramatiskt. Från hösten 2020 är Benja­ min Schmid konstnärlig ledare för en­ semblen och tillsammans presenterar vi okonventionella musikaliska kombina­ tioner och arbetar med ledande solister, dirigenter och tonsättare, världen över. 2017 svarade Musica Vitae för musiken vid Nobelprisbanketten och en av orkes­ tern och Malin Bromans senaste skivor, Fanny och Felix, fick strålande recensio­ ner och grammisnominerades 2019. Musica Vitae framträder på små och stora scener i Sverige och utomlands. Internationellt har orkestern välkomnats varmt i bland annat Kina, USA, Grekland, Schweiz, Tyskland och Spanien. Hösten 2018 gjorde orkestern en bejublad turné till Japan, där man spelade inför fullsatta konserthus i Tokyo med omnejd och våren 2021 görs ytterligare en turné i landet. Orkesterns mångsidiga reperto­ ar syns, hörs och recenseras regelbun­ det i media. Musica Vitae har sitt säte i Växjö med hemmascen på Nygatan 6 och är en del av Musik i Syd.

Musica Vitae Chamber Orchestra is the ensemble that brings live music – indeed the music of life – to each and every individual member of the audi­ ence. The vast realm that is art music is handled with the utmost precision and elegance by its string players. The reper­ toire consists of baroque and romantic as well as modernist and contemporary music from a wide variety of genres. Listening to Musica Vitae is intimate and close, magnificent and dramati­ cally colourful. Spearheaded by newly appointed Artistic Director Benjamin Schmid the ensemble presents mu­ sically unconventional constellations, continually forging new ties with le­ ading soloists, conductors and compo­ sers worldwide. In the year 2017 Musica Vitae performed at the Nobel Banquet in Stockholm, and in 2019 the orchestra and Malin Broman released their latest CD, Fanny & Felix, that received a lot of praise as well as a Grammis award nomination. Musica Vitae appear on stages big and small in Sweden and abroad. Interna­ tionally, the orch­estra has been warmly greeted in China, the United States, Greece, Switzerland, Germany and Spain to name but a few countries. In Octo­ ber 2018 Musica Vitae made a highly successful tour to Japan with sold out concerts in Tokyo and around. Their ver­ satile repertoire is regularly seen, heard and reviewed in media. Musica Vitae Chamber Orchestra is ba­ sed in Växjö, Sweden, and is a part of the music institution Musik i Syd.


Benjamin Schmid, ny konstnärlig ledare för Musica Vitae. Läs mer på sidan 6. 3


Kära publik,

Foto: Anders Bergön

Ny konstnärlig ledare, ny konsertsal… och en ny tid… När dessa rader skrivs i början av maj är vi fortfarande mitt uppe i coronapandemin och risken finns att orkesterns verksamhet inte har återgått till det normala när hösten kommer. Men låt oss hoppas att alla de fantastiska konserter vi planerat till säsongen 20/21 blir av för den blir som vanligt fylld med något för alla smaker.

också visa sin stora bredd i Sabina Hanks jazzinspirerade violinkonsert. Malin Broman återvänder två gånger under säsongen och med henne också två uruppföranden; ett av Daniel Börtz och ett av Helen Grime. Att två så etablerade tonsättare väljer att skriva för Musica Vitae är ytterligare ett bevis på det goda rykte orkestern skaffat sig både i Sverige och utomlands.

Efter fem fantastiska år med Malin Bro­ man ser vi nu fram mot att inleda samar­ betet med vår nye konstnärlige ledare, världsviolinisten Benjamin Schmid. Un­ der spelåret kommer han vid tre tillfällen och med sig har han gästerna Christian Lettner, Christian Ihle Hadland och Ariane Haering. Han kommer bjuda på några av de klassiska mästerverken men

Musica Vitae består av musiker på högsta nivå och under säsongen 20/21 får vi möta tre av dem som solister. Konsertmästaren Dorota Siuda är solist i en konsert med enbart polsk musik, där också historikern Dick Harrison medverkar. Senare är Daniel Eklund, stämledare viola, solist i Mozarts Sinfonia Concertante och i januari är det

4


solocellisten Daniel Tengberg som spelar Tjajkovskijs Rokokovariationer. Och innan dess bjuder vi på stämningsfulla julkonserter tillsammans med Växjös egna Karolina Bengtsson. Under våren 2021 gästas orkestern av två av Sveriges mest spännande unga blås­ musiker: Emil Jonason tar oss genom 200 år av klarinett och blockflöjtisten Anna Petrini framför tillsammans med slagverkaren Johan Bridger musik med rötter i folkmusiken. Även om den västerländska konst­ musiken är orkesterns huvudrepertoar så vill vi gärna samarbeta med artister ur andra genrer. Under året som kommer kan man uppleva välkända artister som Sofia Karlsson och Ola Salo tillsammans med Musica Vitae och vi har också ett spännande projekt tillsammans med Christoffer Lundquist, känd från Brain­ pool och Roxette. Dessutom spelar vi film- och dataspelsmusik tillsammans med Östgöta Blåsarsymfoniker.

S ommar konsert

Musica Vitae har alltid en ambition att nå utanför den ordinarie målgruppen och under året kommer vi att ha fyra olika projekt som riktar sig mot barn och unga. Här ingår också ett samar­ bete med Växjö kulturskola. Dessutom inleder vi ett samarbete med ShareMusic där unga musiker med olika funktions­ variationer skapar musik tillsammans med oss. Våren 2021 avslutas sedan med en tur­ né till Japan. Orkestern var där hösten 2018 och spelade för utsålda hus, och nu vill arrangörerna ha tillbaka oss, vilket förstås är både hedrande och roligt! Varmt välkomna till våra konserter! Andreas Lönnqvist, Orkesterchef Musica Vitae

musik i tagaborg Lör 22/8 Tagaborg

En festival för klassisk musik mitt i skogen i sydöstra Småland. Musica Vitae tar med sig härlig sensommar­ musik till konsertladan i Tagaborg. Tillsammans med klarinettisten Svante Wik framför vi musik av Finzi, Liljeholm och Harrison.

5


Benjamin Schmid

ny konstnärlig ledare för musica vitae

Den österrikiske violinisten Benjamin Schmid är från och med hösten 2020 ny konstnärlig ledare för Musica Vitae. I en intervju berättar han om sina visioner för orkestern, sin passion för jazz och sin värdefulla Stradivarius. Text: Axel Lindhe  Foto: Wolfgang Lienbacher

6


Vad tycker du kännetecknar Musica Vitae – vad är din uppfattning om orkestern idag?

Då insåg jag att detta är en fantastisk grupp musiker och att vi skulle kunna åstadkomma något speciellt tillsammans.

Den här orkestern besitter en teknisk och musikalisk kvalitet av första klass, något som är en absolut förutsättning för att kunna spela en roll i dagens musik­liv. Musikerna är skickliga, moti­ verade, nyfikna och mycket flexibla. De är stora personligheter och arbetar gärna under en vänlig och tillmötesgående dis­ ciplin – karakteristiska drag som jag ofta träffar på i Sverige! Enligt min mening är det här en perfekt grupp musiker, både när det handlar om att utforska nya tolkningar av skenbart »kända« mäster­ verk, och när det gäller att spela ny repertoar i olika stilar. Vilka visioner har du för orkestern och vad har du för tankar kring ditt kommande arbete med Musica Vitae?

Vad var det som lockade dig med uppdraget att bli konstnärlig ledare för Musica Vitae?

Orkestern och jag gjorde några oför­ glömliga konserter tillsammans hösten 2018. Jag hade valt repertoar med bred stilistisk spännvidd och orkestern levde upp till kraven på ett helt enastående sätt. Då insåg jag att detta är en fan­ tastisk grupp musiker och att vi skulle kunna åstadkomma något speciellt tillsammans. Dessutom så passar det här uppdraget väl in i mitt liv just nu, som turnerande solist, undervisande profes­ sor och familjefar. Det är både en stor utmaning och en ära att få bygga upp en varaktig musikalisk relation med en så förträfflig kammarorkester.

Vi har ett fulltecknat program för de två följande säsongerna med start hösten 2020 – något som är fantastiskt – jag kan knappt bärga mig att komma igång. Jag kommer främst att leda orkestern som violinist snarare än dirigent; vilket likväl innebär att jag kommer att ha fullt ansvar för repetitionerna och för »tolkningen« av våra framföranden. Jag kommer naturligtvis också att vara solist i många av våra konserter, men vi har också bjudit in andra otroligt bra solister. I merparten av programmen kombinerar vi en etablerad kammar­ orkesterrepertoar med en lite mer okänd och intressant repertoar – både historisk och modern. Till exempel så kommer vi på konserterna i oktober att spela 7


såväl Mozart och Beethoven (det är ju Beethoven-år 2020), som en jazz-violin­ konsert av den österrikiska tonsättaren Sabina Hank – som skrevs för mig – ett fantastiskt verk! Vi planerar också att göra inspelningar de närmaste två säsongerna. Planen är att främst spela in ny repertoar, det finns så mycket nytt att upptäcka. Du spelar på en Stradivarius. Vill du berätta mer om ditt värdefulla instrument?

Den är från 1718, så samma år som jag firade min 50-årsdag kunde jag fira att min violin fyllt 300 år… Många beröm­ da musiker har spelat på instrumentet, till exempel Giovanni Battista Viotti och Arnold Rosé. Numera ägs instrumentet av den österrikiska centralbanken och jag är väldigt tacksam för att jag har fått förmånen att spela på det. Det går inte en dag utan att jag förundras över instrumentets magiska klang – hur är det möjligt att ett instrument kan klinga så makalöst vackert? Varför blir vi så berörda av det? Jag antar att det är en av de hemlighetsfulla sakerna med musik, som alltid består av en kombination av ljud och budskap. Du är ju en väldigt mångsidig musiker, som spelar både klassisk repertoar och jazz. Hur har det blivit så? Är det bara slumpen, eller är det ett medvetet val du har gjort?

På sätt och vis har jag vuxit upp med en musikalisk tvåspråkighet. Klassisk musik har funnits med mig så länge jag kan minnas, och jazzen kom in i mitt liv i sexårsåldern. Min pappa och jag bru­ kade spela jazzlåtar ihop, och givetvis 8

spelade han också skivor, med Stephane Grappelli och många andra artister. På så sätt blev jag påverkad från början av den här annorlunda musiken – jazzens rytm, dess harmoniska universum, och naturligtvis också den ovärderliga för­ månen som det innebär att få improvise­ ra, något jag fortfarande bär med mig. Du bor i Österrike, hur ofta kommer du vara i Växjö och arbeta med orkestern?

Jag kommer att vara i Växjö åtminstone 3 – 4 gånger per år för att arbeta med våra olika projekt. Du turnerar över hela världen och är också professor vid Mozarteum i Salzburg. Finns det rum för något annat än musik i ditt liv?

Jag älskar att läsa (fortfarande mest på papper), att vara i naturen, och att sporta: vandra, åka skidor, cykla, göra gymnastik på hotellrummet. Jag gillar också att laga mat och alltsammans gör jag naturligtvis allra helst tillsammans med mina barn!


POLEN – VÅR OKÄNDA GRANNE SHARE MUSIC BENJAMIN SCHMID SPELAR BEETHOVEN

hösten 2020 FAMILJEKONSERTER SINFONIA MUSIC WITHOUT WORDS JULKONSERTER

9


olen P

vår okända granne

Vi startar med wienklassiska och smäk­ tande tongångar av 1800-talstonsättaren Stanisław Moniuszko. Därefter hörs musik av 1900-talskompositören Bloch, nämligen hans laddade och förtätade verk Layers of Time, och ett nutida mästerverk av Mikołaj Górecki (son till Henryk Górecki). Efter paus få vi bekanta oss med violinvirtuosen och tonsättaren Henryk Wieniawski som var en naturbegåvning 10

och antogs till Pariskonservatoriet som åttaåring. Här får vi njuta av Musica Vitaes egen konsertmästare Dorota Siu­ das spel när hon tar sig an Wieniawskis känslosamma Légende, ett stycke som han skrev som en kärleksförklaring till sin blivande fru Isabella Hampton. Till sist avrundas kvällen med Karłowicz romantiska Serenad för stråkar.

!

Konserten ramas in av Dick Harrison, professor i histo­ ria vid Lunds universitet. Han har skrivit ett sjuttiotal böcker om svensk och in­ ternationell historia och är också känd som sakkunnig i tv och radio. Foto: Katarina Harrison Lindbergh

Text: Axel Lindhe

Visste du att Polen är ett av våra när­ maste grannländer? Mellan sydöstra Skåne och den polska nordkusten är det bara 15 mil. Men trots att Polen dess­ utom är ett land som spelat stor roll i vårt eget lands historia, är det ganska okänt för många av oss. Välkommen att följa med på en spännande resa, där du tillsammans med Musica Vitae och historikern Dick Harrison får chansen att lära känna vårt grannland lite när­ mare genom musikaliska och historiska nedslag i landets rika historia.


musik Stanisław Moniuszko  Sats 1 (Allegro) ur Stråkkvartett nr 1 d-moll Augustyn Bloch  Layers of Time (Warstwy czasu) Mikołaj Górecki  Concerto Notturno Paus Henryk Wieniawski  Légende (arr. Marco Mazzeo) Mieczysław Karłowicz  Serenad för stråkar op. 2

medverkande Musica Vitae Dorota Siuda  violin, musikalisk ledning Dick Harrison historiker

speldatum Fre 18/9  Växjö Nygatan 6  19.00

Dorota Siuda, konsert­ mästare Musica Vitae. Foto: Alexander Mahmoud

11


Foto: Alexander Mahmoud


Foto: ShareMusic & Performing Arts

share music Musica Vitae och ShareMusic & Perfor­ ming Arts, nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering, ska göra ett konstnärligt labb tillsam­ mans. Orkestern kommer att möta musiker från ShareMusic som har helt andra erfarenheter och olika funktions­ förutsättningar. ShareMusics musiker använder sig även av andra typer av instrument som inte är så vanliga i traditionella orkestrar. ShareMusic har genomfört liknande labb med Jönkö­ pings Sinfonietta, GöteborgsOperan och Västmanlandsmusiken. Labben känne­ tecknas av gemenskap och nyfikenhet i ett kreativt experiment där alla är med och bidrar. Samskapande och inklude­ rande är labbens ledord.

ShareMusic är en spjutspets som stän­ digt driver på utvecklingen och delar med sig av kunskap. Genom fokus på samskapande processinriktat arbete, går verksamheten i täten för inkludering inom konst och kultur i Sverige. De samarbetar med såväl kulturskola som scenkonstinstitutioner och fria utövare. Det är ett innovativt arbete som även ut­ forskar de möjligheter som ny teknik och digitalisering kan erbjuda i form av vid­ gat deltagande och skapande i kulturlivet för personer med funktionsnedsättning. Labbet genomförs med stöd av Region Skåne. Läs mer om ShareMusic: sharemusic.se

13


14

Foto: Wolfgang Lienbacher  Text: Axel Lindhe

spelar beethoven

benjamin schmid


musik

medverkande

W. A. Mozart  Eine kleine Nachtmusik K 525 Ludvig van Beethoven  2 Romanzen, op 40 & op 50 (arr. Marco Mazzeo)

Musica Vitae Benjamin Schmid – violin och konstnärlig ledning Christian Lettner – slagverk

Paus Sabina Hank  Violin Concerto – Three songs for an abandoned angel Georg Breinschmid  Musette pour Elisabet Schnabulescu bandini Wien bleibt Krk

2020 är det 250 år sedan en av musik­ historiens störste tonsättare – Beetho­ ven – föddes i Bonn i Tyskland. Natur­ ligtvis vill även Musica Vitae ta tillfället i akt och fira denne tonsättargigant. Vi gör det tillsammans med vår nye konst­ närlige ledare, världsviolinisten Benja­ min Schmid, som med denna konsert gör sitt första framträdande i rollen som konstnärlig ledare för orkestern. Beethoven hyllas genom att Benjamin och Musica Vitae framför tonsättarens två romanser för violin och orkester. De två oerhört känslomässiga romanserna komponerade Beethoven åren runt se­ kelskiftet 1800. En romans var ursprung­ ligen ett sångstycke, men under roman­ tiken blev den instrumentala romansen mäkta populär, och Beethovens smäk­ tande romanser kan ses som föregångare till hans berömda violinkonsert som skulle se dagens ljus några år senare.

speldatum Ons 21/10  Öppen Repetition Nygatan 6  12.00 Tor 22/10  Olofström Folkets hus  19.00 Fre 23/10  Växjö Nygatan 6  19.00 (introduktion 18.15) Lör 24/10  Tingsryd Söderportkyrkan  16.00

Benjamin Schmid är en musiker som kan ståta med en imponerande musika­ lisk bredd. Det är något han verkligen ger prov på i denna konsert, där han förutom klassisk musik också framför den österrikiska pianisten, sångaren och tonsättaren Sabina Hanks jazz­ inspirerade violinkonsert, ett stycke som Hank komponerat speciellt för Schmid. Många tonsättare har skrivit serenader, men ingen är så berömd som Mozarts Eine kleine Nachtmusik. Här får vi ta del av när Benjamin Schmid leder orkestern i detta förtjusande lilla stycke, som Mozart komponerade samtidigt som han arbetade på sin berömda opera Don Giovanni. Konserten avslutas med tre stycken av den österrikiske tonsättaren Georg Breinschmid.

15


Illustration: Iconicbestiary – Freepik.com

musica vitae barn och unga Musica Vitae har varje år flera konserter och projekt riktade till den yngre publiken. Den här säsongen blir det konsert med världsmästaren i munspel Filip Jers, traditionsenlig familjejul i december, samarbete med kulturskoleelever och musikstudenter i projektet Det spirar i plantskolan och en resa från A till Ö.

medverkande Musica Vitae Filip Jers – munspel Niclas Höglind – 8-strängad gitarr Kristofer Johansson – trumset

speldatum Ons 28/10  Växjö Nygatan 6  15.00

16

Världsmästaren i munspel, Filip Jers, är tillbaka! Denna gång blir det en musika­ lisk familjekonsert där även duon Unit, bestående av Niclas Höglind, 8-strängad gitarr och Kristofer Johansson, trumset finns med på scenen tillsammans med Musica Vitae. Munspelsresan börjar i munspelets hemland Tyskland, via svensk folkmusik åker vi över Atlanten och spelar cowboysånger samt svängig jazz och blues.

Foto: Lars Löfvendahl

Munspelsresan


Det spirar i plantskolan musik Per Brandt, Antonio Vivaldi m fl.

medverkande

Foto: Ravi Roshan, Unsplash

Musica Vitae spelar tillsam­ mans med unga stråkar från Växjö Kulturskola och elever från St Sigfrids folkhögskola. Med arrangemang anpassade för alla nivåer framförs musik av bland annat Per Brandt och Antonio Vivaldi.

Musica Vitae Elever från Växjö Kulturskola och St Sigfrids folkhögskola

speldatum Ons 3/3 2021  Växjö Konserthus 19.00

familjejul Kom och sjung in julen med Musica Vitae och programvärd Olle Steimer. I denna juliga föreställning blandas stråkar, tomtar, luciatåg, allsång och pepparkakor, en älskad jultradition för stora och små.

från a till ö

Musica Vitae Olle Steimer – programvärd

A som i Ask, E som i Ek och J som i Jordgubbe. Musica Vitae och Olle Steimer tar oss med på en musikalisk resa genom hela alfabetet med några av Majas alfabetssånger.

speldatum

musik

medverkande

Lör 5/12  Växjö Nygatan 6  15.00

Kerstin Andeby m fl.

medverkande Musica Vitae Olle Steimer – programvärd

skolkonserter Illustration: Freepik.com

2–5 november

17


Sinfonia

18 Foto: Alexander Mahmoud  Text: Axel Lindhe


Vid den här konserten startar vi vårt musikaliska äventyr i 1600-talets Lon­ don, tillsammans med stämningsfull musik av Henry Purcell. Därefter hoppar vi tillsammans med Mozart ombord på diligensen, och följer med honom på en av hans otaliga turnéer mellan Europas musikmetropoler. På denna resa, som gick av stapeln i slutet av 1770-talet, gick turen bland annat till Mannheim och Paris och då tillkom hans härligt melo­ diska och lekfulla Sinfonia Concertante. Mozart var själv en skicklig violinist, men man vet att han också hyste en stor förkärlek för altfiolen, och det var det senare instrumentet han själv ofta valde att traktera i kammarmusikaliska sam­ manhang. Solister i stycket är orkesterns egen stämledare, altviolinisten Daniel Eklund, som spelar tillsammans med orkesterns tidigare konstnärliga ledare Malin Broman.

Efter en välbehövlig rast reser vi vidare till USA tillsammans med den brittis­ kan Sally Beamish, en av vår tids mest uppmärksammade tonsättare. I sin andra Stråkkvartett har hon bland annat inspirerats av Beethoven, samt av en resa till Kalifornien, därav verkets titel: Opus California. Vi avslutar vår resa genom att återvända hem till Sverige i sällskap med en av Sveriges absolut främsta tonsät­ tare, Daniel Börtz. Speciellt för Musica Vitae har han komponerat en Sinfonia för stråkorkester som på denna konsert får sitt uruppförande. Varmt välkommen till en omväxlande konsert som bjuder på spännande musik från fyra olika århundraden!

musik Henry Purcell  Fantazia nr 1, 5, 6, & 12 med mellanspel av Jesper Nordin och Malin Broman W. A. Mozart  Sinfonia Concertante K. 364 (arr. Marco Mazzeo) Paus Sally Beamish  Opus California – Stråkkvartett nr 2 Daniel Börtz  Sinfonia nr 14  uruppförande

medverkande Musica Vitae Malin Broman – violin Daniel Eklund – viola

speldatum Ons 11/11  Öppen repetition Växjö Nygatan 6  12.00 Tor 12/11  Växjö Nygatan 6  19.00 (introduktion 18.15) Lör 14/11  Stockholms Konserthus  15.00 Sön 15/11  Varberg Teatern  19.00

19


Music without words Christoffer Lundquist är en av Sveriges mest anlitade musiker och producenter. Sedan tidigt 90tal – då han slog igenom med bandet Brainpool – har han influ­ erat svensk musik från sin studio The Aerosol Grey Machine på den skånska landsbygden; han har producerat Ulf Lundell, Per Gessle, Bo »Kasper« Sund­ ström, Edda Magnasson och Roxette bland många andra. Han har turnérat många varv runt jorden med Roxette – först som förband med Brainpool, därefter som basist och slutligen som leadgitarrist. Sedan han slutat flyga jorden runt satsar han nu på sin egen musik och sitt eget artistskap. Musiken spänner över ett vitt fält, från singer-songwriterpop (med projektet Ekström & Lundquist) över medita­ tionsmusik, solopoplåtar på svenska 20

och engelska, till progressiv rock med Brainpool – som lever än! I projektet Music Without Words bildar han med dottern Ingrid Lundquist och Julia Jarl (båda från tjejbandet Hedda Hatar) Christoffer Lundquist Trio bestående av trummor, bas och en gigantisk hemmabyggd orgelrigg. Det svänger rejält, det brölar högt och porlar vackert – som livet självt. Den röda tråden är musik som förmed­ lar känslor – utan ord. Musica Vitaes stråkar både förstärker och kontrasterar uttrycken. Music Without Words är »musik med extra allt«. Under komponerandet och repetitio­ nerna inför konserterna spelas ett album in som släpps i samband med konserten: Music Without Words I.


musik Christoffer Lundquist

»Musik med extra allt.«

medverkande Musica Vitae Christoffer Lundquist Trio: Christoffer Lundquist – orgelrigg, sång, multiinstrumentalist Julia Jarl – trummor, slagverk, kör Ingrid Lundquist – bas, keyboards, baspedal, kör

speldatum Fre 27/11  Växjö Konserthus  19.00 Lör 28/11  Malmö Palladium  19.00


Foto: Tore Sjöqvist

musik Alessandro Scarlatti  Julkantat, » Oh di Betlemme altera povertà « Musik av Adolphe Adam, Max Reger, Gustaf Nordqvist m fl.

karolina bengtsson

Musik i juletid Tillsammans med sopranen Karolina Bengtsson bjuder Musica Vitae på en stämningsfull konsert i juletid. Ales­ sandro Scarlattis julkantat komponerad 1695 blandas med välkänd julmusik från Sverige och övriga världen. 22

medverkande

Musica Vitae Karolina Bengtsson – sopran

speldatum Fre 11/12  Växjö Nygatan 6  19.00 Lör 12/12  Tingsryd Söderportkyrkan  16.00 Sön 13/12  Markaryd Musikhuset  16.00 Mån 14/12  Landskrona Teater  19.00


Jul

johann sebastian bach

oratoriet

1734 komponerade Johann Sebastian Bach sitt juloratorium avsett att fram­ föras i juletid. Här presenterar Musica Vitae, Växjö Domkyrkas Oratoriekör, blåsare och solister stycket som är ett av de mest älskade kyrkomusikaliska verken från barocken. Konserten arrangeras av Växjö Domkyrka.

medverkande

Musica Vitae Sten-Inge Petersson – dirigent Växjö Domkyrkas Oratoriekör Blåsare Solister

speldatum Sön 20/12  Växjö Domkyrka  17.00

23


Foto: Alexander Mahmoud


ROKOKO DE STORA MÄSTERVERKEN 200 ÅR AV KLARINETT MED RÖTTER I FOLKMUSIKEN MUSIC PLEASE OLA SALO SINFONIA

våren 2021 KÄNDA OCH OKÄNDA VERK AV MÄSTARE FRAMTIDENS TONSÄTTARE Foto: AnnaReet Gillblad

JAPAN-TURNÉ SOFIA KARLSSON Kulturnattskonsert 30 januari Turné 6 – 9 maj Läs mer på sidan 44.

25


musik

speldatum

Anders Wesström  Stråkkvartett nr 1 B-dur Pjotr Tjajkovskij Rokokovariationer (arr. Andreas Laake)

Fre 15/1  Växjö Nygatan 6  19.00 Lör 16/1  Vänersborgs kyrka  17.00 Sön 17/1  Borås Immanuelskyrkan  16.00 Mån 18/1  Lund Magle Konserthus  19.00

Paus Andrea Tarrodi Rokoko uruppförande Igor Stravinsky  Pulcinella suite (arr. Ingvar Karkoff)

Den ryske tonsättaren Igor Stravinsky växte upp omgiven av musik, hans pappa var nämligen operasångare vid den berömda Mariinskijteatern i Sankt Petersburg. Redan som ung fick han följa med sina föräldrar till operahuset och det är inte omöjligt att han som ung pojke på operan fick se en skymt av Tjajkovskij. Säkert är i alla fall att Stra­ vinsky var en stor beundrare av sin äldre kollega, och i den här konserten får vi höra verk där de båda ryska tonsättarna har inspirerats av 1700-talets musik. Stravinskys Pulcinella är från början balettmusik, och bygger på tongångar av bland annat den italienske tonsät­ taren Pergolesi. Tjajkovskijs virtuosa Rokokovariationer kan sägas vara det närmaste han kom att komponera en cellokonsert. I sitt stycke inspirerades 26

han av sin kanske störste idol, nämligen Mozart. Solist är Musica Vitaes egen solocellist Daniel Tengberg. Men det blir också tongångar av svenska tonsättare. 1700-talstonsättaren Anders Wesström verkade bland annat som vi­ olinist, med turnéer såväl i Sverige som utomlands. Dessutom har vi glädjen att återigen samarbeta med en av Musica Vitaes långvariga samarbetspartners, den hyllade tonsättaren Andrea Tarrodi. Hennes uttrycksfulla musik har bland annat beskrivits som en »veritabel färg­ palett; atmosfärisk, uttrycksstark musik, stundtals gnistrande gul som skarpt solljus.« (Uppsala Nya Tidning), och som en »stimulans för alla våra sinnen … en hisnande resa i en värld av toner.« (Smålandsposten)


medverkande

Foto: Alexander Mahmoud  Text: Axel Lindhe

Musica Vitae Daniel Tengberg – cello

27


de stora ästerverken

M

Efter en konsert med Christian Ihle Hadland i London skrev den engelska tidningen The Independent: »Ingen annan spelar med en sådan kombination av både poesi och kraftfullhet; Hadland har ett unikt magiskt anslag.« I denna konsert får vi uppleva den norske stjärnpianisten spela Mozarts tolfte pianokonsert, en av de första pianokonserterna som tonsättaren skrev som nyinflyttad musiker och tonsättare i Wien. Konsertens gripande andra sats komponerade Mozart som en hyllning till den bortgångne vännen och mentorn Johann Christian Bach. Vi får också vara med om ett sprakan­ de musikaliskt möte när Hadland strålar samman med Musica Vitaes konstnär­ lige ledare Benjamin Schmid i musik av Amanda Maier Röntgen. Röntgen var en svensk violinist och tonsättare som hade 28

stora framgångar på kontinenten under andra halvan av 1800-talet. Hennes namn har varit nästan helt okänt ända fram till 1990-talet, då hon och hennes musik återupptäcktes och de senaste åren har hennes musik glädjande nog blivit allt mer spelad. Edward Elgar känner vi kanske främst som tonsättaren bakom den pampiga marschen Pomp and Circumstance, som framförs vid Last Night of the Proms i Royal Albert Hall i London varje sommar. Men han skrev också mycket annan musik och den intagande och känslomässiga Serenad för stråkar var ett av de första verken han komponerade. Allra sist avslutar vi kvällen med Tjaj­ kovskijs Souvenir de Florence – Minne från Florens – som den ryske tonsätta­ ren komponerade efter en vistelse i den italienska staden.


Edward Elgar  Serenad för stråkar i e-moll op. 20 W.A. Mozart  Pianokonsert nr 12 K 414 A-dur Paus Amanda Maier Röntgen  ur 9 stycken för violin och piano Pjotr Tjajkovskij  Souvenir de Florence op. 70

Foto: Nikolaj Lund  Text: Axel Lindhe

musik

medverkande Musica Vitae Benjamin Schmid – violin, konstnärlig ledning Christian Ihle Hadland – piano

speldatum Fre 5/2  Växjö Nygatan 6  19.00 Lör 6/2  Tingsryd Söderportkyrkan  16.00 Sön 7/2  Kristianstad Kulturkvarteret  16.00

29


200 år av klarinett musik J. M. Kraus  Stråkkvartett g-moll VB2 183 W.A. Mozart  Klarinettkonsert i A-dur K 622 Paus Gerald Finzi  Romans för stråkorkester op 11 Emmy Lindström  Klarinettkonsert – At the Hills of Hampstead Heath

medverkande Musica Vitae Emil Jonason – klarinett

speldatum Tor 18/2  Landskrona Teater 19.00 Fre 19/2  Växjö Nygatan 6  19.00

Foto: Andreas Sander  Text: Axel Lindhe

30


Klarinettisten Emil Jonason har fram­ trätt med Sveriges Radios Symfonior­ kester, Göteborgssymfonikerna och Norrköpings Symfoniorkester och han har även gjort ett flertal bejublade kon­ serter tillsammans med Musica Vitae. Med sitt virtuosa och halsbrytande spel har han också haft stora internationella framgångar. Han har framträtt i ansedda konserthus som Musikverein i Wien och Concertgebouw i Amsterdam, och

2019 blev Jonason en av tre vinnare i den prestigefyllda internationella tävlingen Kaleidoscope instrumental and vocal competition, i Los Angeles. Jonason val­ des ut som en av tolv finalister – av 1 600 sökande från 90 länder. I denna konsert får vi tillfälle att höra Jonason i en repertoar som sträcker sig över två sekel. Före paus får vi njuta av världens mest älskade klarinettkonsert, Mozarts ljuva och romantiska konsert, som han skrev för sin gode vän, den skicklige klarinettisten Anton Stadler. Konserten fick sin premiär i Prag med Stadler som solist, endast en kort tid inn­ an Mozart skulle gå bort 1791. Efter paus blir det Emmy Lindströms klarinett­ konsert At the Hills of Hampstead Heath, komponerad 226 år senare, där hon hämtat inspiration från det stora grön­ området Hampstead Heath i London. Dessutom blir det musik av tysk-­ svenske Joseph Martin Kraus, en tonsät­ tare som var samtida med Mozart och ibland benämns »den svenske Mozart«, samt känslofull musik av den brittiske tonsättaren Gerald Finzi, nämligen hans älskliga Romans för stråkorkester.

31


med rötter i folkmusiken Många av verken i den klassiska reper­ toaren har sitt ursprung i folkmusiken och vid denna konsert hörs musik som har det gemensamt att de har folkliga rötter. Solister är två av Sveriges främsta musiker, Johan Bridger och Anna Petri­ ni. Bridger är en flerfaldigt prisbelönad musiker och har uppträtt på många av världens stora scener, som Mariinskij­ teatern i Sankt Peterburg och Carnegie Hall i New York. Anna Petrini har också erhållit en mängd utmärkelser och har gjort sig känd som en musiker som ägnar sig åt musik från flera olika genrer och tidsperioder. Här får vi höra dessa två skickliga solis­ ter i en varierad repertoar som sträcker sig från folkmusik, till musik från vår egen tid. Janáčeks Idyll för stråkar är ett ungdomsverk, skrivet av en 24-årig 32

Janáček 1878. Nationalromantikern Edvard Grieg är en välkänd tonsättare för Musica Vitaes publik och här hör vi hans stämningsrika nordiska melodier. Rakastava (Den älskade) skrev Sibelius från början för manskör och bearbetade det senare för stråkorkester. Verket blev mycket omtyckt och Sibelius dirigerade det ofta själv på sina konserter på sin tid. Lotta Wennäkoski är en av Nordens mest efterfrågade tonsättare idag. Hon har skrivit musik för bland annat BBC Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic och för Sveriges Radios Symfoniorkester. Hennes verk Zeng har inspirerats av ungersk folkmusik och fick sitt uruppförande i Amsterdam 2019. Framförandet med Musica Vitae innebär Sverigepremiär för Wennäkoskis verk.


Foto: Freddie Sandström

musik Edward Grieg  Två nordiska melodier op. 63 Lotta Wennäkoski Zeng Jean Sibelius Rakastava Paus Trad.  Folkvisor i arr för blockflöjt och marimba Leoš Janáček  Idyll för stråkar

medverkande Musica Vitae Anna Petrini – blockflöjt Johan Bridger – slagverk

speldatum Ons 10/3  Öppen repetition Växjö Nygatan 6  12.00 Fre 12/3  Växjö Nygatan 6  19.00 (introduktion 18.15) Lör 13/3  Tingsryd Söderportkyrkan  16.00 Sön 14/3  Höör Kulturhuset Anders  16.00

Bakgrundbild: Nathan Dumalo Text: Axel Lindhe

33


Music please Den brittiska sopranen Ruby Hughes har gjort sig känd som en oerhört mångsidig artist som verkar såväl i det större for­ matet som i mindre kammarmusikaliska sammanhang. Hughes har tidigare gjort flera succéartade framträdanden med Musica Vitae och vi är mycket glada att återigen få samarbeta med denna skickli­ ga sångerska. Här får vi tillfälle att höra henne i en spännande repertoar, med bland annat musik av Frank Bridge. Bridge hade många privatelever som studerade komposition för honom, och en av dessa var Benjamin Britten, som vi också hör musik av i den här konserten. I Brittens Tre Divertimenti kan man faktiskt höra inflytande just från Frank Bridge. Ralph Vaughan Williams skrev sitt känslofulla och oerhört populära stycke, The Lark Ascending, efter att ha inspirerats av 34

dikten med samma namn av författaren George Meredith. Ruth Crawford Seeger var en ame­ rikansk, inflytelserik tonsättare som var verksam under första halvan av 1900-­talet. Hennes mest kända verk är hennes Stråkkvartett från 1931 som innehåller otroligt fascinerande musik. Speciellt den långsamma andante-satsen har blivit berömd; ja faktiskt så populär att den transkriberats till ett självstän­ digt verk: Andante for Strings. Dessutom bjuder vi på musik av två av vår tids mest hyllade tonsättare – Sally Beamish och Helen Grime. Alltsammans under ledning av Musica Vitaes tidigare konstnärliga ledare Malin Broman, som här uppträder i dubbla roller, som både violinist och altviolinist.


speldatum Fre 26/3  Växjö Nygatan 6  19.00 Lör 27/3  Malmö Palladium  16.00 Sön 28/3  Helsingborgs konserthus  15.00

medverkande

musik

Foto: Phil Sharp  Text: Axel Lindhe

Musica Vitae Malin Broman – violin, viola Ruby Hughes – sopran

Ralph Vaughan Williams  Lark Ascending (arr. Mårten Sundén) Ruth Crawford Seeger  Andante for strings Helen Grime  uruppförande Paus Frank Bridge  3 sånger för viola, piano och sopran (arr. Marco Mazzeo) Sally Beamish  Opus California Stråkkvartett nr 2 Benjamin Britten  3 diverimenti

35


Ola Salo Tillsammans med Musica Vitae bjuder Ola Salo på några av sina favoritlåtar, båda egna alster och sådana skrivna av andra. Missa inte denna möjlighet att uppleva en av Sveriges främsta artister i ett annorlunda musikaliskt sam­ manhang.

medverkande Musica Vitae Ola Salo

speldatum Tor 8/4  Växjö Konserthus  19.00

36

Foto: Morgan Norman

Arrangör av konserten är Växjö Rotaryklubbar i samverkan med Musik i Syd. Det är en välgören­ hetskonsert där hela överskottet går till End Polio Now, Rotary Internationals projekt för att utrota polio.


Mera Musica Vitae! öppna repetitioner, introduktioner och samtal

musica vitae på Musik i syd channel

Musica Vitae är mer än bara konserter, vi gillar att umgås med vår publik och att hitta nya former för musiken. Under hösten 2020 har öppna repe­ titioner, 21/10 och 11/11 och håller intro­ duktion till konserterna i Växjö den 23/10 samt 12/11. Våren 2021 bjuder på öppna repetitio­ ner 10/3 och 14/4 och introduktioner till konserterna i Växjö 12/3 och 16/4.

Musik i Syd Channel är Musik i Syds egen digitala musikkanal med konsert­ upplevelser, reportage och intervjuer. Här finns många inspelningar med Mu­ sica Vitae att ta del av, helt utan kostnad. musikisydchannel.se

växjö konsertförening

musica vitae och kulturkompis

Vi arbetar nära våra vänner i Växjö Konsertförening som är en ideell fören­ ing som arbetar för att stärka intresset för konstmusiken i Växjö med omnejd. Under höstsäsongen samarbetar vi kring konserterna 18/9, 23/10, 12/11, 27/11 och i vårkonserterna 15/1, 30/1, 5/2, 19/2, 12/3, 26/3 och 16/4. vaxjokonsertforening.se

Kulturkompis ger asylsökande, ny­anlända och etablerade svenskar möjligheten att gå på kulturaktiviteter gratis tillsammans i sin stad. Musica Vitae är med i projektet och erbjuder konsertupplevelser ur vårens program.

följ musica vitae i sociala medier

musica vitaes nyhetsbrev

@musicavitaeswe @musicavitae

Hur blir jag kulturkompis? Kulturkompis är en del av Studie­ förbundet Bilda och mer info finns på kulturkompis.nu.

Vårt nyhetsbrev samlar information om aktuella konserter, öppna repetitioner och andra aktuella händelser kring orkestern. Anmäl dig som prenumerant på vår hemsida eller vid någon av våra konserter. musicavitae.com

37


speldatum Ons 14/4  Öppen repetition Växjö Nygatan 6 12.00 Fre 16/4  Växjö Nygatan 6  19.00 (introduktion 18.15) Lör 17/4  Särö Släps kyrka  16.00 Sön 18/4  Laholm Aulan Osbeck, Campus Laholm   17.00

musik Joseph Haydn  Dubbelkonsert för violin och piano Hob xviii:6 Pjotr Tjajkovskij  Serenad för stråkar Paus Felix Mendelssohn  Konsert för piano, violin och stråkorkester d-moll mwv O4

kända och okända verk av mästare 38


medverkande

Tillsammans med sin konstnärliga ledare Benjamin Schmid fortsätter Musica Vitae att framföra den klassiska musi­ kens allra mest älskade stycken. Tjajkov­ skij är väl mest känd för sin fantastiska balettmusik i verk som Nötknäpparen och Svansjön och för sina dramatiska symfonier. Men han skrev också mäng­ der av annan musik och den romantiska Serenad för stråkar ansåg han själv vara något av det bästa han komponerat. Vid sidan av detta spelas musik av ytterligare två av musikhistoriens största mästare, Felix Mendelssohn och Joseph Haydn, men i deras fall är det frågan om lite mer okända verk. Mendelssohn var ett av musikhistoriens främsta under­ barn. Han skrev sin dubbelkonsert endast fjorton år gammal, för att framföras av honom själv och hans fiollärare Eduard Ritz, som Felix även tillägnade konserten.

Text: Axel Lindhe

Musica Vitae Benjamin Schmid – violin, konstnärlig ledning Ariane Haering – piano

I både Mendelssohns konsert och i Joseph Haydn eleganta och virtuosa dub­ belkonsert, har vi glädjen att få lyssna till när Benjamin Schmid musicerar till­ sammans med sin hustru, den flerfaldigt prisbelönade pianisten Ariane Haering. Haering är utbildad i Schweiz och i USA och hon har uppträtt tillsammans med många världsberömda musiker och ensembler, såsom klarinettisten Martin Fröst och violinisten Patricia Kopat­ chinskaja. Tillsammans med Benjamin Schmid har hon också gjort mängder av turnéer över flera av världens kontinen­ ter och paret har även framträtt tillsam­ mans i många ansedda konserthus och på flera stora musikfestivaler.

39


Illustration: Alvaro Tapia

40

FAR AND AWAY är en konsert av Underscore Productions AB.

musik ur Sagan om ringen, Game of Thrones, Skyrim, Harry Potter, Star Wars  m fl.

medverkande Musica Vitae Östgöta Blåsarsymfoniker Orvar Säfström – presentatör Sabina Zweiacker – sopran

speldatum

Foto: Alexander Mahmoud

Följ med på en resa från världsrym­ dens mest avlägsna hörn till sagans länder och fantasins riken tillsammans med Musica Vitae och Östgöta Blåsar­ symfoniker. I denna populärkulturella hyllning till science fiction och fantasy hämtas musiken från de mest älskade filmerna, tv-serierna och spelen med rymd- och fantasytema. Programmet innehåller musik från bland annat Sagan om ringen, Game of Thrones, Skyrim, Harry Potter och Star Wars. Vår guide till dessa fantastiska musikriken är Sveri­ ges främste filmciceron Orvar Säfström och Sabina Zweiacker bjuder på stäm­ ningsfull sång.

Tor 22/4  Växjö Konserthus  19.00 Fre 23/4  Linköping Konsert & Kon­ gress  19.00 Lör 24/4  Norrköping Hörsalen  15.00 & 18.00


framtidens tonsättare tonsättare Sex stycken studenter från Musikhög­ skolan i Malmö, Högskolan för scen och musik Göteborg och Kungl. Musikhög­ skolan Stockholm

medverkande Musica Vitae Michael Bartosch – dirigent

speldatum

Foto: Alexander Mahmoud

Tor 29/4  Växjö Nygatan 6  19.00

Många idag etablerade tonsättares kar­ riärer har tagit sin början i detta projekt som Musica Vitae inledde för nästan ett kvartssekel sedan. Blivande tonsättare vid landets tre största musikhögskolor bjuds in att skriva varsitt verk för orkes­ tern som sedan uppförs i denna konsert. Repetitionerna leds av Michael Bartosch och tonsättarna själva är med under repetitionerna och arbetar tillsammans med orkestern för att kunna bjuda publiken på en konsert med kreativ och nyskapande musik. Fri entré. 41


Sofia

Musica Vitae Sofia Karlsson – sång, gitarr

karlsson speldatum

ör 30/1  Växjö Konserthus  18.00 L Växjö Kulturnatt Tor 6/5   Hässleholms kulturhus  19.00 Fre 7/5   Landskrona teater  19.00 Lör 8/5  Tingsryd Söderportkyrkan 16.00 Sön 9/5   Varberg teater  19.00

I denna konsert får vi möta Musica Vitae tillsammans med en av landets mest älskade sångerskor, den fyrfaldigt gram­ misbelönade Sofia Karlsson. Hon fick sitt stora genombrott 2005 med albumet Svarta ballader som har sålt i 120 000 exemplar och hennes tolkningar av Dan Anderssons dikter tillhör fortfarande hennes mest älskade gärningar och verkar aldrig gå ur tiden. Sedan dess har hon bakom sig ett flertal succéer med utsålda turnéer och bästsäljande skivor. I denna konsert får vi höra ett flertal av hennes mest älskade sånger så som Spela för livet, Briggen Bluebird av Hull, Jag väntar och Flickan och kråkan. 42

Foto: Peter Holgersson

medverkande


japan Turné 2021

Hösten 2018 gjorde Musica Vitae en bejublad turné i Japan med fullsatta konserter i Tokyo med omnejd. Nu är det dags igen och i maj packar orkestern instrumenten och gör sällskap med Vokalharmonin och Fredrik Malmberg och turnérar med ett program fyllt av musik av nordiska tonsättare.

medverkande Musica Vitae Vokalharmonin Fredrik Malmberg – ledare

speldatum 27 maj – 6 juni Kiryu, Takasaki, Kamisu, Nagoya, Fukuoka, Kumamoto, Kanoya, Nobeoka, Yokohama

43


musica vitae violin Dorota Siuda – konsertmästare Mårten Sundén – stämledare Matthijs van Gestel Henrik Gårsjö Vladimir Iourtchik Marco Mazzeo Erika Sävström Engman Victoria Stjerna (vik.)

viola Daniel Eklund – stämledare Marie Ring Anna Widlund (vik.)

cello Daniel Tengberg – solocellist Richard Müller – alternerande stäm­ ledare

kontrabas Joel Larsson

Dorota Siuda konsertmästare Foto: Alexander Mahmoud


Daniel Eklund  viola, stämledare

Henrik Gårsjö violin

Erika Sävström Engman violin

Richard Müller cello, alternerande stämledare


Marco Mazzeo violin

Mårten Sundén  violin, stämledare

46

Marie Ring viola

Joel Larsson kontrabas


Vladimir Iourtchik violin

Matthijs van Gestel violin

Daniel Tengberg  cello, solocellist

47


bra att veta biljetter

om musik i syd

Biljetter till våra konserter i Växjö bokas och köps via nortic.se eller över disk hos återförsäljare Akademibokhandeln, Sandgärdsgatan 15 i Växjö. Du kan också köpa biljetter i receptionen på Nygatan 6 i Växjö som har öppet varda­ gar klockan 11.00 till 14.00. Vi rekommenderar förköp men biljetter kan även köpas på plats på Nygatan 6 ca 45 minuter innan konserten börjar. Betalning med kort eller Swish gäller, det finns inte möjlighet att betala med kontanter. På övriga konsertorter ansvarar våra arrangörer för biljettförsäljningen.

Musica VItae är en del av Musik i Syd, den regionala musikinstitutionen i Skåne och Kronoberg med syfte att ge människor tillgång till levande musikupplevelser. Varje dag och varje vecka på året arbetar Musik i Syd med att presentera och förmedla musik på högsta professionella nivå för en stän­ digt växande publik i alla åldrar. Vi är visionära och innovativa och vårt utbud levandegörs på landsbygden och i tät­ orten, i skolor och konsertsalar, genom stora festivaler men också i de små och intima sammanhangen. Musik i Syd har ett kulturpolitiskt uppdrag och är del av en aktiv kulturpolitik.

konserterna

musikisyd.se

Detta konsertprogram ger dig en överblick över höstens och vårens evenemang. Eventuella ändringar och uppdateringar läggs ut i evene­ mangskalendern på vår hemsida. Du är också välkommen att ringa eller maila produktions­assistent Katrin Johansson.

tillgänglighet Musica Vitaes konserter är för alla. Konsert­salen på vår hemmascen Nygatan 6 i Växjö ligger lätt åtkomlig i entréplan, och handikapp-toalett nås via bred ramp. Salen är utrustad med hörslinga, så att alla kan ta del av våra konsertintroduktioner. Kontakta oss gärna för mer information kring tillgänglighet.


kontakt

Andreas Lönnqvist Orkesterchef andreas.lonnqvist@musicavitae.com 070 – 643 91 20

Foto: Anders Bergön, Alexander Mahmoud

Katrin Johansson Produktionsassistent katrin.johansson@musicavitae.com 070 – 242 12 28

Kajsa Nilsson Kommunikatör/Grafisk formgivare kajsa.nilsson@musikisyd.se 070 – 602 63 23

Adress Nygatan 6 352 33 Växjö

musicavitae.com

På vår hemsida hittar du evenemangs­ kalender med konserter, pressmaterial, kontakt­uppgifter med mera. Följ oss gärna på Facebook och Instagram.

49


Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. Besök vår hemsida för senaste information.

Musica Vitae finansieras av:

Grafisk form: Kajsa Nilsson, Musik i Syd  Omslagsbilder: Wolfgang Lienbacher, Alexander Mahmoud

musicavitae.com