Page 1

a tav s n o Inn hto ine o n isoj r ine o u m N ittä Keh


y he ! u o y

Sinä 18–29-vuotias nuori, joka: » Sinä etsit työtai opiskelupaikkaa 18–29-vuotias nuori, joka: » etsit työssäoppimispaikkaa »» etsit työ- tai opiskelupaikkaa » haluat lisää työkokemusta »» etsitsaada työssäoppimispaikkaa

» haluat selventää tulevaisuudensuunnitelmiasi »» haluat saada lisää työkokemusta » haluat vahvistaa työelämävalmiuksiasi »» haluat selventää tulevaisuudensuunnitelmiasi » haluat tutustua järjestön tarjoamiin »» haluat vahvistaa työelämävalmiuksiasi mahdollisuuksiin »» haluat tutustua järjestön tarjoamiin » haluat tutustua uusiin ihmisiin mahdollisuuksiin »» haluat tutustua uusiin ihmisiin

HAE INK-TIIMIIN! WWW.MUSICAGAINSTDRUGS.INFO WWW.MUSICAGAINSTDRUGS.INFO


TARTU TYÖELÄMÄÄN INK-TIIMISSÄ Music Against Drugs ry tarjoaa eri taustoista tuleville 18–29-vuotiaille nuorille tiimiharjoittelujaksoja, joiden kestot ja sisällöt räätälöidään nuorten omien tavoitteiden ja elämäntilanteiden mukaisesti. Tiimiharjoittelun voi suorittaa esimerkiksi työkokeiluna, osana opintoja tai vapaaehtoisena. Tiimijakson aikana autamme mm. työnhaussa, työelämätaitojen kehittämisessä ja tulevaisuuden suunnitelmien selkeyttämisessä. Tiimijakson aikana nuori pääsee osallistumaan sekä yksilö- että ryhmävalmennuksiin ja kehittämään osaamistaan tiimimuotoisesti toteutettavissa projekteissa. •

• •

MEDIA- JA VIESTINTÄTIIMI suunnittelee ja tuottaa erilaisia av-projekteja ja painomateriaaleja sekä tekee organisaatioviestintää. PELITIIMI ideoi ja toteuttaa peliaiheista toimintaa. YMA-TIIMI suunnittelee yhteiskunnallisen markkinoinnin kampanjan nuorten terveyden, hyvinvoinnin tai osallisuuden teemasta. OHJAUS- JA TAPAHTUMATIIMI suunnittelee ja järjestää erilaisia ryhmänohjaustuokioita sekä tapahtumia. BÄNDITIIMI harjoittelee yhdessä musiikin tekemistä musiikkialan ohjaajien valmennuksessa.


Ink-tiimissä viikkosi voi näyttää esimerkiksi tältä...

Viikkotoiminta viikkostartti TIIMITYÖSKENTELY

TIIMITYÖSKENTELY

TIIMITYÖSKENTELY

TIIMITYÖSKENTELY

TIIMITYÖSKENTELY

TIIMITYÖSKENTELY

TIIMITYÖSKENTELY

VIERAILU TIIMITYÖSKENTELY

TIIMITYÖSKENTELY

TIIMITYÖSKENTELY

aamustartti Tiimipalaveri

TIIMITYÖSKENTELY

TIIMITYÖSKENTELY

TIIMITYÖSKENTELY

TIIMITYÖSKENTELY

TIIMITYÖSKENTELY

TIIMITYÖSKENTELY

TIIMITYÖSKENTELY

TIIMITYÖSKENTELY

HYVÄ OLO

polku

Yhteispalaveri

VIERAILU

TIIMITYÖSKENTELY

aamustartti

HYVÄ OLO Tulevaisuuden liikunta

TIIMITYÖSKENTELY

Tulevaisuuden polku

liikunta

TIIMITYÖSKENTELY

TIIMITYÖSKENTELY

YKSILÖVALMENNUS Säännöllisissä tapaamisissa oman valmentajasi kanssa saat tukea omien tavoitteidesi toteuttamiseen ja jatkopolkusi selkiyttämiseen. MUU YHTEISTOIMINTA Rentoa tunnelmaa luovat satunnaiset teemalevyraadit, kuukausittainen yhteisruokailu ja tiimileiri.


Startit Viikkostarteissa käydään läpi eri projekteja ja tiimin yhteistä viikkotoimintaa. Aamustartit ovat innostavia ja toiminnallisia keskustelutuokioita.

VIERAILU

Tulevaisuuden polku

aamustartti

Työelämävalmiudet Vierailujen kautta tutustutaan eri osallistumismahdollisuuksiin ja verkostoidutaan. Tulevaisuuden polku -tuokiot tarjoavat tietoa ja tukea työnhakuun ja vuorovaikutuskoulutusta. Lisäksi laaditaan digitaalinen portfolio.

Kehittäminen Yhteispalaverit ovat dialogisia treenejä yhteisoppimiselle ja -kehittämiselle. Tiimipalavereissa kokoonnutaan liiderin johdolla kartoittamaan projektien etenemistä.

HYVÄ OLO

viikkostartti

Yhteispalaveri Tiimipalaveri

Hyvinvointi Hyvä olo -tuokioissa pohditaan oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Lisäksi kokeilemme viikoittain yhdessä eri liikuntalajeja, kuten suppausta, joogaa, parkouria tai jalkapalloa tiimin toiveiden mukaisesti.


TIEDUSTELE: VIESTINTÄ

HARJOITTELUHAKU

HANKE

Reeta Nitovuori 050 345 6350

Anssi Kosonen 050 411 1672

Sari Auhtola 050 343 8190

etunimi.sukunimi@musicagainstdrugs.info

Matarankatu 4, 3 krs. 40100 Jyväskylä

Music Against Drugs ry on valtakunnallisesti lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä yhteiskunnallista osallisuutta edistävä ehkäisevän päihdetyön järjestö. Seuraa meitä somessa!

Ink-tiimitoiminnan esite 2018  
Ink-tiimitoiminnan esite 2018  
Advertisement