Page 1

Didàctica de la música a partir d’un conte Hansel & Gretel

ALUMNES: ALMENDRO, I., CACHINERO, A. i VERDERA, S. FACULTAT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT GRAU D’EDUCACIÓ INFANTIL PROFESSOR: JOSEP MARIA MAYOL


INTRODUCCIÓ

El present treball ens vol mostrar un seguit d’activitats didàctiques musicals adreçades a Educació infantil, concretament al segon cicle (P-3 a P-5), dins d’un conte. En aquest cas, hem escollit l’adaptació de Josep Francesc Delgado del conte de Hansel & Gretel “la caseta de xocolata” dels Germans Grimm. Les diferents activitats han estat plantejades per a que es vagin realitzant a mesura que s’explica el conte. És per això, que en les pàgines on apareixen els fragments que hem relacionat amb la música, hem indicat veure l’activitat corresponent adjuntades al final d’aquest document. Cal a dir, doncs, que no pretenem que el conte sigui explicat en un sol dia realitzant totes les activitats sinó que, el conte pot ser llegit en diferents dies realitzant les activitats o bé, escollir algunes activitats i explicar el conte. Cada mestre/a haurà d’organitzar-se de la millor manera per tal que els infants desenvolupin el màxim les seves capacitats. Totes les activitats han estat dissenyades per treballar els diferents aspectes musicals presentats a continuació: A. So –silenci

G. Pulsació

B. Altura

H. Audició

C. Durada

I. Cançó

D. Intensitat

J. Instruments

E. Timbre

K. Ritme i moviment

F. Tempo

Les activitats per tant, estan ordenades seguint l’argument del conte. Però, és interessant saber que en cadascuna d’aquestes s’explicita quin aspecte musical es pretén treballar de manera que a qui els interessi treballar uns aspectes en concret, pot escollir les activitats que s’ajustin als objectius plantejats i alhora, en les mateixes trobem la pàgina amb la que relacionem l’activitat per tal de facilitar la feina.


ABANS DE COMENÇAR A EXPLICAR EL CONTE, VEGEU L’ACTIVITAT Nº 1


VEGEU L’ACTIVITAT Nº 2


VEGEU ACTIVITAT Nยบ 3


VEGEU ACTIVITAT Nยบ 4


VEGEU ACTIVITAT Nยบ 5


VEGEU ACTIVITAT Nยบ 6


VEGEU ACTIVITAT Nยบ 7


VEGEU ACTIVITAT Nยบ 8


VEGEU LES ACTIVITATS Nยบ 9 I 15


VEGEU ACTIVITAT Nยบ 10


VEGEU ACTIVITAT Nยบ 11


VEGEU ACTIVITAT Nยบ 12


VEGEU ACTIVITAT Nยบ 13


VEGEU ACTIVITAT Nยบ 14


VEGEU ACTIVITAT Nยบ 16


Hansel & Gretel la casa de xocolata. Resum: Hansel i Gretel són dos germans que són abandonats al bosc perquè la seva família és molt pobre. Perduts, troben una caseta de xocolata i dolços en la que viu una velleta que els convida a passar. Els nens es queden, el que no saben és que la velleta és una bruixa i tanca al nen en una gàbia per engreixar-lo i després poder-se’l menjar mentre, la nena ha de fer feines. Enganyen a la bruixa fent-li creure que el nen no engreixa i així, aconsegueixen més temps. Li ensenyen un os de pollastre com si fos el dit de l’infant. La bruixa però, es farta i decideix menjar-se’l igualment. Li demana a la nena que prepari el forn. La nena fa com si no sàpigues encendre’l i quan la bruixa es dirigeix a ajudar-la l’empeny dins i la crema. Els infants aconsegueixen fugir i trobar el camí que els condueix a casa amb el seu pare.


Activitat 1 Títol de l’activitat: A quin costat els posem? Aspecte musical treballat: So-Silenci Relació amb el conte: Abans de començar a explicar el conte farem una reflexió sobre les diferències entre so i silenci. Algunes preguntes introductòries: Per la nit es pot fer soroll?, Perquè?, Si estem a la biblioteca, com hem de parlar?, On no cal fer silenci? Objectius: -

Aprendre a escoltar als demés.

-

Desenvolupar la comprensió del llenguatge oral

-

Utilitzar gestos per comunicar-se

Continguts: -

Concepte so – silenci

-

Descoberta d’un mateix i dels altres o Joc i moviment o Autonomia personal i relacional

-

Descoberta de l’entorn o Experimentació i interpretació o Raonament i representació

-

Comunicació i llenguatges o Observar, escolta i experimentar

Temporització: Aquesta habilitat es treballarà just abans de començar l’activitat. Espai: A l’aula Metodologia: Amb el grup partit experimentarem i classificarem en dos espais dividits per una corda, els materials que fan soroll i els que no.


Posarem a l’abast dels infants una sèrie d’objectes de diferents materials. Dividirem el grup en 2 parts. Amb el grup partit, experimentarem i classificarem els objectes. Posarem d’un costat els materials que fan soroll i, a l’altra banda els que no. Fer el ritual de silenci per començar a explicar el conte i relacionar-ho amb el so-silenci. Aquest ritual el començarem ensenyant dues cartolines, una portarà dibuixada un sol i l’altre una lluna. Els infants hauran de relacionar que quan surt el sol i és de dia sortim al carrer, parlem, juguem, fem soroll... En canvi quan surt la lluna és moment de fer silenci, tranquil·litat i anar a dormir, per tant no hi ha soroll. La mestra utilitzar aquest recurs per mostrar als infants quan vol que facin silenci per començar alguna activitat o quan poden parlar, per exemple mentre juguen.

Materials necessaris: -

boles de drap

-

boles d’escuma

-

cubs de fusta

-

pedres

-

Llaunes

-

Imatges del sol i la lluna


Activitat 2 Títol de l’activitat: Ens escoltem? Aspecte musical treballat: So-Silenci Relació amb el conte: Els pares de Hansel i Gretel parlen per abandonar als fills al bosc perquè no els poden donar de menjar. Els fills escolten tota la conversa perquè la casa està amb silenci. Objectius: -

Desenvolupar les habilitats del diàleg.

-

Identificar el so i el silenci

-

Participar activament en l’activitat

Continguts: -

Concepte so - silenci

-

Respectar el torn de diàleg

-

Aprendre a conviure i habitar en el món

-

Descoberta d’un mateix i dels altres o Joc i moviment o Relacions afectives i comunicatives

-

Comunicació i llenguatges o Observar, escoltar i experimentar o Interpretar, representar i crear

Temporització: Aquesta activitat es durà a terme durant uns 10 minuts, fins que els infants interioritzin els conceptes so –silenci. Espai: A l’aula Metodologia: Aquesta activitat es durà a terme mentre expliquem el conte de Hansel & Gretel. Els infants estaran asseguts a terra, juntament amb l’educadora. Quan llegeixi el fragment que els dos germans escolten el que diuen els pares, els hi farem


aquestes preguntes: Per què han escoltat la conversa dels pares? Que hi havia silenci? O hi havia molt de soroll?. Els infants contestaran i l’educadora proposarà fer una prova. Els dirà que quan ella digui, començaran a parlar tots a la vegada. M’heu escoltat el que he dit? (Lògicament no escoltaran res perquè hi havia molt de soroll). Seguidament, els farà fer silenci i l’educadora explicarà quelcom. I ara, m’heu escoltat, oi? (Aquest cop si que han escoltat perquè estaven tots callats). Per acabar, els farem una mica de reflexió. Quan algú parla la resta hem d’estar callats, així escoltarem el que ens vol dir, però si parlem amb el company del costat, no escoltarem. (respectar els torns de paraula i de diàleg).

Materials necessaris: -

conte de Hansel & Gretel.


Activitat 3 Títol de l’activitat: Descobrim la pulsació Aspecte musical treballat: Pulsació Relació amb el conte: Quan en Hansel va llençant les pedres a terra per no perdre’s pel bosc. Objectius: -

Identificar les pulsacions en diferents cançons

-

Ser capaç d’inventar una pulsació

-

Aprendre d’altres companys

-

Divertir-se

Continguts: -

Concepte de pulsació

-

Descoberta d’un mateix i dels altres o Autoconeixement i gestió de les emocions o Joc i moviment

-

Comunicació i llenguatges o Observar, escoltar i experimentar o Interpretar, representar i crear

Temporització: L’activitat es podrà dur a terme durant uns 30 minuts, depenent el que la mestra vulgui complicar-la. Espai: Al pati o la mateixa aula Metodologia: Mentre els expliquem el conte, i arribem a la part en que el Hansel llença les pedretes a terra, els podem fer un seguit de preguntes com: Com sonen aquestes pedretes quan cauen a terra? El so és seguit? O amb una temporització més llarga? Ho provem de llençar pedretes avera que escoltem? Després d’haver fet aquestes petites preguntes, els infants, de manera individual, experimentaran amb diferents pedres llençant-les a terra. Quan escoltin els petits


sorolls, agafarem dos infants a l’atzar i ens ho hauran d’ensenyar com ho han experimentat. D’aquesta manera veurem que el la temporització del so no es igual, perquè un infant les haurà tirat més juntes i en canvi l’altre de manera més seqüenciada. A continuació, per a que quedi clar el concepte de temporitzacions, ho provarem de fer amb els nostres peus. La mestra anirà picant en una caixa una pulsació i així els infants hauran de fer la trepitjada a terra al mateix temps. Ho farem de manera que algunes vegades vagin molt lents caminant i d’altres que vagin més ràpid. Per acabar l’activitat, els podrem pujar un grau més la dificultat. Prèviament haurem d’haver buscat diferents músiques conegudes per a ells i depenent la pulsació de la cançó hauran de picar de peus (caminant) més ràpid o més lents. Materials necessaris: -

Una caixa

-

El llibre de Hansel & Gretel

-

Diferents cançons conegudes pels infants.


Activitat 4 Títol de l’activitat: Ho recordem? Aspecte musical treballat: Pulsació Relació amb el conte: Els dos germans escolten com el pare que pica llenya però veritablement és una trampa. Objectius: -

Reconèixer el concepte de pulsació

-

Identificar si són temporitzacions curtes o llargues

-

Divertir-se

Continguts: -

Concepte de pulsació

-

Descoberta d’un mateix i dels altres o Autoconeixement i gestió de les emocions o Joc i moviment

-

Comunicació i llenguatges o Observar, escoltar i experimentar o Interpretar, representar i crear

Temporització: Aquesta activitat ens podrà dur a terme durant 15 minuts Espai: A l’aula Metodologia: Anteriorment haurem treballat la pulsació. A continuació farem una activitat de reforçament per acabar de tancar i entendre el concepte. Els anirem llegint el llibre i just quan arribem en el moment en que els germanes escolten picar en un arbre, els preguntarem si el fet d’escolar seguidament uns cops els sona del que podria ser. Una vegada reconeguin que és la pulsació, tots junts imitarem el soroll de la falç tallat una fusta. Quan tot s haguem trobat la pulsació exacta, la mestra llegirà el conte de nou i els infants hauran de simular la pulsació de la falç.


Materials necessaris: -

Conte Hansel & Gretel


Activitat 5 Títol de l’activitat: Ens escoltaran? Aspecte musical treballat: Intensitat Relació amb el conte: Hansel & Gretel han estat abandonats al bosc, però el germà ha sigut prou llest i ha llençat unes pedres pel camí. D’aquesta manera tornen a casa sense fer soroll per no despertar a les feres del bosc. Objectius: -

Reconèixer un soroll fort

-

Reconèixer un soroll fluix

-

Saber la diferència entre els dos conceptes

Continguts: -

Concepte de fort i fluix

-

Descoberta d’un mateix i dels altres o Relacions afectives i comunicatives

-

Descoberta de l’entorn o Raonament i representació

-

Comunicació i llenguatges o Observar, escoltar i experimentar o Parlar, expressar i comunicar o Interpretar representar i crear

Temporització: Aquesta activitat es durà a terme durant uns 30 minuts aproximadament Espai: A l’aula Metodologia: Quan arribem en el moment del conte que els dos germans busquen el camí per arribar de nou a casa, plantejarem la següent activat.


Simularem a l’aula un bosc, portant diferents fulles per llençar-les a terra. A continuació farem dos grups; uns seran els germans i els altres les feres. El grup dels germans aniran caminant pel bosc i les feres dormiran entre elles. Tot seguit els grup dels germans hauran de caminar per sobre les fulles: molt a poc a poc i sense fer soroll per no despertar les feres i fent molt de soroll per a despertar-les. D’aquesta manera hauran d’identificar el soroll for i el soroll fluix. Quan tinguem el concepte interioritzat farem el canvi de grup. Els que eren feres seran els germans i viceversa. Per concloure l’activitat, els posarem la cançó Fort i fluix de la Dàmaris Gelabert del cd de la unitat didàctica, que ens parla sobre quan hem de cridar i quan hem de parlar fluixet. Materials necessaris: -

Fulles d’arbres

-

Cançó nº 3 del Cd: http://www.goear.com/listen/dd5a5e0/fort-i-fluix-damarisgelabert


Activitat 6 Títol de l’activitat: Com sona? Aspecte musical treballat: Ritme Relació amb el conte: En Hansel va llençant molles de pa, però un ocell es va menjant les molles amb ritme. Objectius: -

Desenvolupar la capacitat d’expressió musical.

-

Identificar el so curt i llarg

-

Recordar el ritme escoltat.

Continguts: -

Concepte del ritme

-

Descoberta d’un mateix i dels altres o Relacions afectives i comunicatives

-

Descoberta de l’entorn o Exploració de l’entorn o Raonament i representació

-

Comunicació i llenguatges o Observar, escoltar i experimentar o Interpretar, representar i crear

Temporització: Dedicarem una sessió sencera per fer l’activitat. Espai: Aula de música Metodologia: Per tal de dur a terme l’activitat haurem de repartir un instrument a cada infant. A continuació un dels infants haurà de fer un ritme inventat i tot seguit els seus companys hauran de de repetir-lo. Quan tinguin assolit el primer nivell, li afegirem una grau de dificultat. Als infants els dividirem en petits grups per tal de que s’inventin un ritme i arribin entre ells a un


acord. Tot seguit cada grup haurà de mostrar aquest ritme a la resta de companys i aquests l’hauran de repetir.

Materials necessaris: -

Instruments de l’aula de musica (pandereta, xilòfon, triangle, caixa xinesa)


Activitat 7 Títol de l’activitat: Què sona? Aspecte musical treballat: timbre Relació amb el conte: Fragment on els dos germans es troben sols al bosc i senten sorolls de feres. Objectius: -

Reconèixer els sons

-

Donar nom al timbre escoltat

-

Aprendre el concepte de timbre

-

Divertir-se

Continguts: -

Concepte de timbre

-

Descoberta d’un mateix i dels altres o Joc i moviment o Relacions afectives i comunicatives

-

Descoberta de l’entorn o Exploració de l’entorn o Experimentació i interpretació o Raonament i representació

-

Comunicació i llenguatge o Observar, escoltar i experimentar o Parlar, expressar i comunicar

Temporització: Aquesta activitat tindrà una durada aproximadament de 30 minuts. Espai: Aquesta activitat es realitzarà a l’aula Metodologia: L’activitat esta pensada per portar-la a terme durant l’explicació del conte. Concretament, en el fragment on els dos germans temorosos, intenten tornar cap a casa i senten els sorolls.


Els infants haurien d’estar asseguts en cercle escoltant la història. Un cop explicat el fragment la mestra posarà un CD amb diferents sons d’animals, de feres, de fulles, del vent... Els infants hauran de reconèixer el so amb l’animal o l’element de la natura que sona, així doncs, hauran de posar nom al timbre dels sons. La mestra haurà d’anar parant el CD cada cop que aparegui un nou so. Alhora, els preguntarà als infants amb què el relacionen, a què els recorda aquell so, si sabrien imitar-lo amb la veu i en el cas dels animals podem convertir-nos en animals tot reproduint el so i l’animal que hem escoltat. Materials necessaris: -

Conte de Hansel & Gretel

-

Cançó nº 9, 11 i 12 del Cd o Animals salvatges: http://www.youtube.com/watch?v=BfSHSLstmf8 o

So de fulles seques: http://www.youtube.com/watch?v=aMdSJJzSBU

o So del vent: http://www.youtube.com/watch?v=hzUfrJz07Ks


Activitat 8

Títol de l’activitat: Quin animal escoltem a l’audició? Aspecte musical treballat: audició Relació amb el conte: Fragment on els dos germans es troben sols al bosc i senten sorolls de feres. Objectius: -

Estimular l’escolta

-

Potenciar aspectes del llenguatge musical

-

Conèixer instruments

-

Provocar respostes: tranquil·litzar (relaxació) i l’estimulació

-

Reconèixer un so

-

Identificar el so d’un animal

-

Donar nom a l’animal escoltat

-

Divertir-se

-

Imitar l’animal

-

Utilitzar diferents materials per a reproduir el so d’una mateixa família d’animals, els ocells.

Continguts: -

Descoberta d'un mateix i dels altres o Joc i moviment o Relacions afectives i comunicatives o Autonomia personal i relacional

-

Descoberta de l'entorn o Exploració de l'entorn o Experimentació i interpretació

-

Comunicació i llenguatges o Observar, escoltar i experimentar o Parlar, expressar i comunicar


Temporització: 45 minuts aproximadament Espai: Aula Metodologia: Aprofitant l’activitat anterior on hem treballat el timbre d’alguns animals, la mestra posarà una audició en la qual s’escoltarà una cançó. En aquesta, els infants hauran reconèixer l’ animal que sona. La mestra deixarà un marge de temps per tal que tots els infants siguin capaços de identificar l’animal de manera individual. Un cop transcorreguts 5 minuts la mestra pararà la cançó i preguntarà si han escoltat algun animal, segons el que responguin els infants la tornarà a posar o no, segons el nombre dels infants que hagin escoltat el so. Quan tots els alumnes sàpiguen de quin animal es tracta, tots es convertiran en ocellets imitant els diferents sons. La mestra tot seguit els oferirà alguns animals per a reproduir el so d’aquests animals. Materials necessaris: -

Cançó amb so d’algun animal de fons. Aquí deixo una mostra d’una cançó on apareixen ocells de fons. http://www.youtube.com/watch?v=kE0pwJ5PMDg

-

Instruments per a reproduir l’animal, en aquest cas: o Ocarina o Xiulet de ceràmica (imita soroll ocell) o Campanetes afinades o Reclam (rossinyol) o Flauta d’èmbol


Activitat 9 Títol de l’activitat: Pugem o baixem? Aspecte musical treballat: Altura Relació amb el conte: Un ocellet els guia cap a la caseta de xocolata Objectius: -

Conèixer un nou aspecte musical

-

Diferenciar agut i greu

Continguts: -

Descoberta d'un mateix i dels altres o Autoconeixement i gestió de les emocions o Joc i moviment o Relacions afectives i comunicatives o Autonomia personal i relaciona

-

Descoberta de l'entorn o Experimentació i interpretació o Raonament i representació

-

Comunicació i llenguatges o Observar, escoltar i experimentar o Parlar, expressar i comunicar o Interpretar, representar i crear

Temporització: 45 minuts aproximadament Espai: Aula de música. L’espai haurà d’estar habilitat per a que els infants puguin moure’s amb llibertat. Metodologia: Aquesta activitat es realitzarà en el fragment on els dos germans segueixen a l’ocellet que els guiarà a la casa de xocolata.


Els infants relacionen el so greu amb baix i el so agut amb alt. Aquest tipus de relació be donada pels sons greus i aguts d’una escala musical. Tenint en compte aquest aspecte, en aquesta activitat demanarem als infants que es posin dempeus. La mestra utilitzarà el piano per reproduir els diferents sons. Quan els infants escoltin els sons aguts tots farem veure que agafem quelcom del cel (intentem agafar l’ocell del conte). En canvi, quan sonin sons greus picarem de peus ja que és una extremitat inferior. Un cop dominin aquest exercici els hi afegirem un grau més de complexitat. Els infants hauran de caminar de puntetes i picar amb les mans alçades als sons aguts i, quan sonin sons greus, hauran de caminar amb els talons tot picant amb les mans a baix.

Materials necessaris: -

Conte

-

Piano / flauta d’èmbol / flauta travessera


Activitat 10 Títol de l’activitat: Caminem a tempo! Aspecte musical treballat: Tempo Relació amb el conte: Quan comencen a menjar dolços de la caseta, comencen a poc a poc i acaben menjant molt i ràpid perquè fa molts dies que no mengen. Objectius: -

Conèixer el tempo (ràpid i lent)

-

Expressar-se vocal i rítmicament utilitzant les tècniques i elements del llenguatge artístic

-

Vivenciar la música a través de la cançó

-

Localitzar i distingir els sons a través del moviment i dels instruments

Continguts: -

Descoberta d'un mateix i dels altres o Autoconeixement i gestió de les emocions o Joc i moviment o Relacions afectives i comunicatives o Autonomia personal i relacional

-

Descoberta de l'entorn o Experimentació i interpretació o Raonament i representació

-

Comunicació i llenguatges o Observar, escoltar i experimentar o Parlar, expressar i comunicar o Interpretar, representar i crear

Temporització: 45 minuts aproximadament Espai: Aula de psicomotricitat on els infants puguin moure’s lliurement


Metodologia: Aquesta activitat es durà a terme en el moment on el fragment on els dos germans veuen la caseta de xocolata i comencen a tastar-la ja que tenen molta gana i acaben agafant molt de menjar. Per aquesta activitat utilitzarem una cançó titulada “El danubio azul”. Els explicarem als infants que els dos germans al principi agafen un trosset molt a poc a poc però com tenen tanta gana van menjant cada cop més i més ràpid. Per reproduir el ràpid i el lent, els demanarem als infants que es posin dempeus. La mestra posarà la cançó i començarà a caminar al tempo que indica, els infants hauran de seguir a la mestra. Com que el tempo va variant, la mestra anirà cada cop més de pressa o més lent segons indiqui la música. Un cop realitzada l’activitat, la mestra demanarà als alumnes que seguin i que els expliqui que ha succeït, perquè anaven més ràpids i més lents, què canviava en la música... Un cop hagin arribat a la conclusió que la música els marca el ritme, la mestra demanarà als infants que ho tornin a fer però aquest cop sense l’ajuda de la mestra. Així doncs, la mestra posarà la cançó i els infants hauran de caminar al tempo que marqui la música. Si és necessari, la mestra podrà marcar el tempo picant de mans. Materials necessaris: -

Fragment de la cançó de “El danubio Azul” (fins al minut 2.50 aproximadament).

-

Cançó nº 5 del Cd http://www.youtube.com/watch?v=4FcTYF0OBSg


Activitat 11 Títol de l’activitat: Ens fem molt grans o molt petits Aspecte musical treballat: Intensitat Relació amb el conte: Els dos germans dormen tranquil·lament a casa la velleta quan aquesta els desperta i se n’adonen que es una bruixa dolenta. Objectius: -

Interès per l’entorn sonor més pròxim

-

Diferenciar de les qualitats del so: to, intensitat

-

Divertir-se

-

Expressar-se vocal i rítmicament utilitzant les tècniques i elements del llenguatge artístic

-

Vivenciar la música a través de la cançó

-

Localitzar i distingir els sons a través del moviment i dels instruments

Continguts: -

Descoberta d'un mateix i dels altres o Autoconeixement i gestió de les emocions o Joc i moviment o Relacions afectives i comunicatives o Autonomia personal i relacional

-

Descoberta de l'entorn o Experimentació i interpretació o Raonament i representació

-

Comunicació i llenguatges o Observar, escoltar i experimentar o Parlar, expressar i comunicar o Interpretar, representar i crear

Temporització: 45 minuts aproximadament.


Espai: Aula de psicomotricitat, espai ampli per a que els infants puguin moure’s lliurement Metodologia: Aquesta activitat està plantejada en el fragment del llibre on els infants dormen tranquil·lament a casa de la bruixa i de cop els desperta i se n’adonen de que la velleta no és una velleta bona sinó una bruixa dolenta. Per a treballar aquest moment utilitzarem per una banda el joc de la Partitura humana. Aquest treballa la reacció corporal amb un estímul mitjançant el moviment. Quan se sent un so fluix l’infant s’ajup i quan sent un so fort es posa dret amb les manes obertes. Per a realitzar aquest exercici utilitzarem l’obra de Vivaldi, les quatre estacions on es reprodueixen constantment canvis d’intensitat. Primerament, escoltarem la cançó tots junts i anirem identificant els diferents canvis. Un cop els tinguem presents posarem en marxa el nostre cos. Així doncs, ens posarem dempeus i quan sentim el fragment on el so es fluix ens ajupirem i quan sonin sons forts ens posarem drets amb les mans ben obertes. Un cop hagin assimilat els moviments la mestra els conduirà per a que observin que els sons no canvien de fort a fluix de manera instantània sinó que fan un procés i augmenten i disminueixen. Així doncs, podem seguir amb el joc que tracta d’anar creixen o no depenent del que l’infant sent, és a dir tornem a posar la cançó i reproduirem els diferents canvis creixent fins a fer-se plantes enormes i després ens farem petits. Materials necessaris: - Audició “Les quatre estacions” – Vivaldi, nº 13 del Cd http://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA


Activitat 12 Títol de l’activitat: Fem de cuiners Aspecte musical treballat: cançó Relació amb el conte: Quan la velleta tanca als dos germans a la caseta per poder menjar-se’ls. Objectius: -

Potenciar l’ús de la cançó

-

Desenvolupar la psicomotricitat fina

Continguts: -

Descoberta d'un mateix i dels altres o Autoconeixement i gestió de les emocions o Joc i moviment o Relacions afectives i comunicatives o Autonomia personal i relacional

-

Descoberta de l'entorn o Experimentació i interpretació

-

Comunicació i llenguatges o Observar, escoltar i experimentar o Parlar, expressar i comunicar o Interpretar, representar i crear

Temporització: L’activitat es durà a terme en diferents dies, ja que portarà una llarga durada la memorització de la lletra de la cançó. Espai: A l’aula


Metodologia: Quan llegíssim la part del conte que correspon, els preguntaríem als nens i nenes si saben alguna cançó per cuinar o relacionada amb la cuina. Desprès de fer una petita pluja d’idees els presentarem la cançó preparada. Però abans de cantar-la els farem fer un barret de cuinar amb diferents materials. El barret el farem amb cartolina la base i amb paper Pinotxo la part superior per tal que quedi amb volum.

A continuació quan tinguem els petits cuiners, els ensenyarem la cançó que trobem a continuació. Ho farem d’una manera pausada i amb l’ajuda de diferents moviments.

Sóc un cuiner que remena les cassoles. Faig bon menjar i tothom se’n llepa els dits.

Les cassoles en el foc, van bullint a poc a poc, i fregeixo les verdures, les patates i els fesols.


Materials necessaris: -

Cartolines

-

Paper Pinotxo de color blanc

-

Llapis

-

Cola

-

Grapadora

-

Cançó “Sóc un cuiner”, nº 1 del Cd: http://www.youtube.com/watch?v=6yocTkxz-s0


Activitat 13 Títol de l’activitat: Fem “merengue” Aspecte musical treballat: durada Relació amb el conte: Quan la Gretel fa el menjar per al seu germà. Surten tot d’aliments que els podem utilitzar per crear debats. Objectius: -

Reconèixer algun ritme molt conegut.

-

Identificar sons llarg i curts.

-

Identificar expressions produïdes per la musica: alegria, tristesa, etc.

Continguts: -

Descoberta d'un mateix i dels altres o Joc i moviment o Autonomia personal i relacional

-

Descoberta de l'entorn o Experimentació i interpretació o Raonament i representació

-

Comunicació i llenguatges o Observar, escoltar i experimentar o Parlar, expressar i comunicar o Interpretar, representar i crear

Temporització: Dedicarem una sessió sencera per fer l’activitat. Espai: Aula de música Metodologia: Amb el grup sencer repassarem les imatges del conte i visualitzarem i analitzarem els elements amb que està feta la casa i altres imatges del llibre. Dividirem el grup en dos parts i ficarem les clares de 3 ous a un recipient. Farem entre tots una merengada batent per torns. Com que és molt cansat veurem que alguns


faran “tandes” curtes i d’altres més llargues (especialment la mestra). Una vegada estiguin ben batudes les clares, els hi deixarem provar el gust i la seva consistència als infants. Establirem una conversa per presentar als infants un tipus de música anomenada merengue, típica de països llatins. Visualitzarem una mostra d’aquest ball i descrivírem quin emoció/sensació ens transmet (http://musica-y-baile.practicopedia.lainformacion.com/merengue/como-bailar-elpaso-basico-de-merengue-3291) Materials necessaris: -

clares d’ou

-

sucre

-

plats

-

batedores manuals o forquilles.


Activitat 14 Títol de l’activitat: El tortell Aspecte musical treballat: cançó Relació amb el conte: Fem al·lusió als pastissos i dolços que apareixen al conte Objectius: -

Sincronitzar moviments de peus i mans al ritme de la música

-

Ser capaç de reproduir cançons senceres

Continguts: -

Descoberta d'un mateix i dels altres o Joc i moviment o Relacions afectives i comunicatives

-

Descoberta de l'entorn o Experimentació i interpretació o Raonament i representació

-

Comunicació i llenguatges o Observar, escoltar i experimentar o Parlar, expressar i comunicar o Interpretar, representar i crear

Temporització: La representaran i cantaran durant les sessions que treballem el conte. Espai: Al mateix on es realitzen les activitats. Metodologia: cançó d’El tortell Deixa’m coure en el teu forn Un tortell rodó i ben gran. Serà dolç, tindrà crocant,


I amb ametlles pel voltant Ben farcit de crema, Ben farcit de crema, I amb cireres roges Que em diran: mengeu-me! Si vols coure en el meu forn Un tortell rodó i ben gros, Me n’hauràs de donar un tros Que puguem berenar tots dos Ben farcit de crema...

Materials necessaris: -

Cançó nº 2 del Cd http://www.goear.com/listen/eaefee5/el-tortell-p3


Activitat 15 Títol de l’activitat: Pica-soques Aspecte musical treballat: Velocitat - Tempo Relació amb el conte: A partir del cant dels ocells, aprendrem la cançó del Pica-soques Objectius: -

Aprendre la diferència entre ràpid i lent

-

Gaudir del treball amb instruments

-

Desenvolupar la coordinació psicomotriu

Continguts: -

conceptes ràpid lent i tempo

-

Descoberta d'un mateix i dels altres o Joc i moviment o Autonomia personal i relacional

-

Descoberta de l'entorn o Experimentació i interpretació o Raonament i representació

-

Comunicació i llenguatges o Observar, escoltar i experimentar o Parlar, expressar i comunicar o Interpretar, representar i crear

Temporització: Dedicarem una sessió sencera per fer l’activitat. Espai: Aula de música Metodologia: Aquesta activitat es realitzarà amb el grup sencer. Realitzarem una primera audició de la cançó per tal de familiaritzar-nos amb ella. A continuació, amb piques i panderetes cantarem la cançó de Pica-soques variant la seva velocitat per reduir o accelerar la pulsació i treballar aquesta característica de la música. Com a variant proposarem caminar per l’espai de l’aula seguint la pulsació de la cançó.


Al pati de l’escola Hi havia un ocellet Ohé, ohé, Es deia pica-soques I feia el seu niuet, Ohè, ohè Pica-soques, pica soques Pica-soques, pica soques (bis)

Materials necessaris: -

piques

-

panderetes.

-

Cançó nº 8 del Cd http://www.goear.com/listen/dc78901/pica-soques-cancopopular


Activitat 16 Títol de l’activitat: Cançó Hansel & Gretel Aspecte musical treballat: Dansa Relació amb el conte: Amb motiu del retrobament dels infants amb el seu pare, els alumnes aprendran a ballar i a cantar aquesta cançó. Objectius: -

Aprendre a expressar-se mitjançant el llenguatge corporal

-

Memoritzar la coreografia proposada

-

Aconseguir ballar al ritme de la melodia

Continguts: -

Conceptes ràpid lent i tempo

-

Descoberta d'un mateix i dels altres o Joc i moviment

-

Comunicació i llenguatges o Observar, escoltar i experimentar o Parlar, expressar i comunicar o Interpretar, representar i crear

Temporització: dedicarem una sessió sencera per fer l’activitat. Espai: Aula de música Metodologia: Col·locats en rotllana i per parelles hauran de fer una coreografia que inclou el molinet entre tots dos membres de la parella seguit del balanceig individual mirant al company a la primera estrofa i, novament el molinet i agafar-se de les mans formant la rotllana gran a la segona estrofa. Hansel & Gretel Van junts a jugar

Molinet


Hansel & Gretel

Balanceig

A casa van tornar Hansel & Gretel

Molinet

es van perdre al bosc Hansel & Gretel van sempre junts tots dos

Materials necessaris -

Cançó Hansel & Gretel nº 4 i 7 del Cd

-

Instruments

Rotllana gran


Activitat 17 Títol de l’activitat: maketu etu e papa Aspecte musical treballat: cançó - altura Relació amb el conte: Podem realitzar aquesta activitat sempre que parlem de l’altura. Per exemple quan els dos germans caminen a poc a poc pel bosc per no despertar a les feres. Objectius: -

Desenvolupar la capacitat d’escolta i observar

-

Saber identificar les diferents intensitats de la cançó.

-

Gaudir de l’activitat tot cantant i ballant

Continguts: -

Desconcerta d’un mateix i dels altres o Joc i moviment o Relacions afectives i comunicatives

-

Descoberta de l’entorn o Exploració de l’entorn o Experimentació i interpretació

-

Comunicació i llenguatges o Observar, escoltar i experimentar o Interpretar, representar i crear

Temporització: L’activitat pot durar uns 30 minuts Espai: En un espai prou gran on podem cabre tots els nens i nenes en una rotllana. Metodologia: Haurem de posar a tots els infants en rotllana per tal que la mestra els pugui explicar la història d’un noi que es deia Maketu. I diu així... Hi havia una vegada, un noi molt petit que vivia amb la seva família i un bon dia van decidir obrir una fàbrica per fer conguitos. Així doncs, va reunir a molta gent del poble per tal d’ensenyar la cançó per elaborar els conguitos. La cançó deia així:


MAKETU METU MEPAPA MAKETU METU MEPA MAKETU METU MEPAPA MAKETU METU MEPA.

DUDUE DUDUEDA DUDUE DUDUEDA DUDUE DUDUEDA DUDUE DUDUEDA

IENE IENE IENE IE IENE IENE IENE IE Però això, no acabava aquí. Mentre es cantava la cançó s’havien de fer un seguit de moviments amb les mans. A la primera estrofa havien d’arrodonir el cacauet i fer moviments circulars. A continuació, quan tenien el cacauet ben rodó, havien de posarlo a dintre de les bossetes per poder-los vendre. Així doncs en una mà tenien la bossa i amb l’altre agafaven els cacauets un per un cantant, “dudue dudueda”… I per últim, havien de tancar la bosseta i ho feien com si estiressin un fil tot cantant l’última estrofa. Però aquest poble va anar creixen i pobles del costat els van demanar per vendre’n, així cada cop els feien més grans i els moviments els costava cada vegada més.

La història s’acaba aquí, i el que la mestra ha d’anar fent es exagerar cada vegada més els moviments i en proporció alçar la veu o fer-la d’agut a greu, ja que els últims cacauets els feien els gegants. Els infants hauran d’imitar els moviments i anar cantant la cançó que es curta i fàcil per a ells. Materials necessaris: - Cançó maketu etu e papa nº 6 del Cd


Didàctica de la música a partir del conte Hansel i Gretel "la caseta de xocolata"  

En aquest document trobareu un recull d'activitats que tracten diferents aspectes musicals. Totes aquestes van dirigides a al segon cicle d'...

Advertisement