Page 1

i s Joc tes con

Nountingut co

9

museus en un territori!

M’o

xarxa de museus d’osona

OFERTA

PEDAGÒGICA Troba’ns també a:

www.museusosona.cat


TA U L A R E S U M D E L E S A C T I V I TAT S D I D À C T I Q U E S

2

EDUCACIÓ AMBIENTAL

HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

CULTURA I ART

LITERATURA

TECNOLOGIA I OFICIS

JOCS I CONTES

La ruta de l’aigua

Una majoria invisible. Les dones a la fàbrica.

Drau o de com van arribar els castanyers a Catalunya

Aigua, fonts, llegendes i poesia

L’ofici de ferrer en el món medieval

Sibil·la, l’anguila i Eduard, el barb.

Descobrint el bosc a través dels sentits

Entra en un graner medieval a l’Àrea de Recerca Experimental Arqueològica

Viatge per la pell del món

Ruta literària de Miquel Martí i Pol

L’ofici de pintor medieval

La pellufa i el príncep

El sòl no es fa sol. Del món mineral a la fertilitat de la terra

Taller d’antropologia física. Els antics habitants de l’Esquerda

Vine a conèixer el món medieval

Joc d’infants i poesia

Els oficis artesans

El Canigó de Verdaguer, una història gegant

El Ter a Manlleu: cultura i natura

Coneix un poble romà: el camp de les lloses

El museu ve a l’escola. Taller de baldufes

Verdaguer, la vida a l’època del poeta

L’ofici d’arqueòleg

Els contes del museu: Nadal, Sant Jordi i geometries

Recorregut botànic a l’Esquerda

Serrallonga i el fet bandoler

Les ombres al museu de l’art de la pell

Ruta literària de Verdaguer a Folgueroles

La colònia tèxtil de Borgonyà

Líquid. Joc de recerca

Observem els peixos i altres habitants del riu

Un itinerari per l’edat mitjana

Les estacions al MEV

Ruta literària de Verdaguer a la Plana de Vic

Vida quotidiana a l’època romana

Les fabuloses històries de l’Esquerda

Les plantes remeieres. La farmaciola del bosc

L’Esquerda: poblat ibèric i medieval

Llegim els símbols en l’art romànic

Ruta literària de Verdaguer a Vinyoles i a la Gleva

El museu i la fàbrica del coure

El conte del coure. “El coure: un conductor de la història. Un amic per tota la vida”

Investiguem l’estat de salut del riu

Coneix el naixement d’un poble medieval: el pla del castell de Tona

Observació i anàlisi d’obres romàniques i gòtiques

Verdaguer: Els dos campanars

Tecnologia hidràulica: la força de l’aigua

Berk, l’iber

Museu Episcopal de Vic

Casa Museu Verdaguer

Àrea Experimental Arqueològica de l’Esquerda

Centre d’Interpretació Arqueològica del Camp de les Lloses

Museu de la Torneria

Museu Industrial del Ter

Museu de l’Art de la Pell

Centre Cultural Europeu de la Natura

Museu del Coure

3


01

EDUCACIÓ AMBIENTAL

LA RUTA DE L’AIGUA

4

La ruta de l’aigua és una caminada per un paisatge humanitzat creat al llarg del temps, amb un fil conductor: l’aigua. Començarem amb els típics turons testimoni fets de margues grises eocèniques, antics sediments d’origen marí. Dels romans del Camp de les Lloses als balnearis dels s.XIX.XX, passant pels forns ibèrics i els monuments del nostre passat medieval (el Barri, el Pla del Castell). Acabem el recorregut al barri residencial Roqueta on gaudirem de les cases modernistes i baixarem al pou de l’antic balneari i olorarem les aigües sulfhídriques i medicinals del poble. CENTRE D’INTERPRETACIÓ ARQUEOLÒGICA DEL CAMP DE LES LLOSES Nivell educatiu: Tots/Adaptat Durada: 4h Grups: Classe Preu: 3 €/alumne

DESCOBRINT EL BOSC A TRAVÉS DELS SENTITS Descobrirem diferents boscos del Parc Natural del Montseny a partir dels nostres sentits: vista, olfacte, tacte, oïda i gust. Quatre petites activitats a partir de l’autopercepció, ens connectaran amb l’entorn que trepitgem. Una paleta de colors, un passeig amb els ulls tancats,la confecció d’un còctel d’olors i escoltar els sons del bosc ofereixen un dia sorprenent i diferent al Montseny. CENTRE CULTURAL EUROPEU DE LA NATURA Espais Temàtics de l’Aigua i de l’Arbre Nivell educatiu: Tots/Adaptat Durada: Mitja jornada Grups: De 12 a 20 alumnes Preu: 10 €/alumne

ELS SÒL NO ES FA SOL. DEL MÓN MINERAL A LA FERTILITAT DE LA TERRA. Coneixerem alguns boscos a partir del sòl que els suporta. A la primera part realitzarem una gimcana per treballar els conceptes de roca i mineral a partir de la utilització del mètode científic i la pròpia experiència treballant diferents roques i minerals que podem trobar al Montseny. Color, duresa, reacció a l’àcid clorhídric... són algunes de les observacions. A la segona part farem una sortida a un bosc proper per observar els diferents tipus de sòl, tot analitzant els diferents elements que el composen i les relacions que es produeixen (clima, situació, descomponedors...) Hi ha la possibilitat de confeccionar un mural resum. CENTRE CULTURAL EUROPEU DE LA NATURA. Espais Temàtics de l’Aigua i de l’Arbre Nivell educatiu: A partir de Cicle superior de primària i ESO Durada: Mitja jornada Grups: De 12 a 20 alumnes Preu: 10 €/alumne

EL TER A MANLLEU: CULTURA I NATURA

RECORREGUT BOTÀNIC A L’ESQUERDA

Farem un recorregut històric i naturalístic a peu pel passeig del Ter, seguint el curs del riu. Coneixerem el Canal Industrial de Manlleu; perquè es va construir, quin aprofitament es feia i es fa avui dia de l’aigua del canal, etc. També descobrirem l’ecosistema fluvial; la geomorfologia, la vegetació de ribera, els ocells, etc. Aquesta sortida, també es pot fer des de l’estació del tren fins al Museu, ampliant així la llargada i la durada de la sortida (1h45min). *Amb aquesta opció podreu gaudir de l’oferta de bitllet combinat de tren + Museu Industrial del Ter.

Ofereix al visitant la possibilitat de conèixer la vegetació natural de la zona i la seva evolució des d’èpoques antigues fins a l’actual. El riu Ter, que envolta la península de l’Esquerda, té una influència directa sobre la vegetació de l’entorn. També es poden contemplar les plantes que creixen als camps de conreu experimentals, reproduïts a partir de llavors documentades arqueològicament al jaciment.

MUSEU INDUSTRIAL DEL TER Nivell educatiu: A partir de cicle mitjà d’educació primària Durada: 1h15 Ed. primària 1h45 Ed. Secundària Grups: Classe Preu: 4 €/alumne

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE L’ESQUERDA Nivell educatiu: ESO i Batxillerat Durada: 1h30 Grups: Classe Preu: 3,5€/alumne

OBSERVEM ELS PEIXOS I ELS ALTRES HABITANTS DEL RIU Descobrirem quins són els animals i plantes que viuen al riu. Farem un petit recorregut a la vora del Ter per identificar amb els binocles els ocells i les plantes que puguem veure. Després, entrarem al laboratori i farem una observació directa de peixos de riu en aquaris per estudiar com són, com es mouen, com respiren i quines adaptacions tenen per poder viure a l’aigua. Aquest taller, per a ESO, es centra sobretot en les problemàtiques ambientals dels peixos de riu. Es treballaran els conceptes de xarxa tròfica, connectivitat ecològica, cabals de manteniment i espècies invasives. MUSEU INDUSTRIAL DEL TER Nivell educatiu: Tots/Adaptat Durada: 1h15 Grups: Classe Preu: 4 €/alumne

LES PLANTES REMEIERES. LA FARMACIOLA DEL BOSC

INVESTIGUEM L’ESTAT DE SALUT DEL RIU

Joc de pistes pels boscos de Viladrau. Durant el recorregut alguns personatges relacionats amb les plantes remeieres, metge, bruixot, trementinaire,... ens explicaran alguna de les plantes que ens ofereix el bosc, quines són les seves parts i quin procediment cal seguir en el seu ús com a planta remeiera. Un món fascinant des de la prehistòria fins als nostres dies.

Adoptarem el paper d’investigadors i descobrirem els petits animals que viuen a l’aigua. Anirem a la vora del riu i agafarem una mostra dels invertebrats aquàtics, entrarem al laboratori i amb les lupes binoculars els identificarem. Finalment en farem un recompte i esbrinarem quin és l’estat de salut del riu.

CENTRE CULTURAL EUROPEU DE LA NATURA Espais Temàtics de l’Aigua i de l’Arbre Nivell educatiu: Tots/Adaptat Durada: Mitja jornada Grups: De 12 a 20 alumnes Preu: 10 €/alumne

MUSEU INDUSTRIAL DEL TER Nivell educatiu: Tots/Adaptat Durada: 1h15 Grups: Classe Preu: 4 €/alumne

5


02

HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

UNA MAJORIA INVISIBLE. LES DONES A LA FÀBRICA.

6

En el procés d’industrialització tèxtil les dones van tenir un paper destacat. Van ser la mà d’obra principal de les fàbriques tèxtils catalanes i del Ter. Malgrat ser majoria, el treball femení ha restat invisible per a la nostra societat. El taller que realitzarem a l’exposició “La Societat Industrial” ens ajudarà a reflexionar sobre les seves condicions laborals i de vida. Perquè han estat oblidades? Què suposà per a les dones entrar a treballar a la fàbrica...? MUSEU INDUSTRIAL DEL TER Nivell educatiu: 2n Cicle d’ESO i Batxillerat Durada: 1h15 Grups: Classe Preu: 4 €/alumne

ENTRA EN UN GRANER MEDIEVAL A L’ÀREA DE RECERCA EXPERIMENTAL ARQUEOLÒGICA DE L’ESQUERDA L’Àrea de Recerca Experimental Arqueològica de l’Esquerda és un laboratori a l’aire lliure on s’hi investiga sobre agricultura medieval: els sistemes de conreu, les espècies conreades, les eines que s’utilitzaven i els sistemes d’emmagatzematge de les collites. Hi podreu veure les sitges “in situ” i un graner construït a partir de les dades proporcionades per l’arqueologia. Treballarem el dossier didàctic “Pagesos, constructors i ferrers d’època medieval” MUSEU ARQUEOLÒGIC DE L’ESQUERDA Nivell educatiu: Tots/Adaptat Durada: 2h30 Grups: Classe Preu: 3,5 €/alumne

TALLER D’ANTROPOLOGIA FÍSICA. ELS ANTICS HABITANTS DE L’ESQUERDA A través de l’antropologia física sabem com eren els nostres avantpassats: quina esperança de vida tenien, com s’alimentaven, quines malalties patien. Aquest taller explica quines són les principals observacions i mesures que es prenen sobre les restes òssies i proposa algunes pràctiques que condueix una antropòloga. Es complementa amb la visita al jaciment. MUSEU ARQUEOLÒGIC DE L’ESQUERDA Nivell educatiu: ESO i Batxillerat Durada: 1h30 Grups: Classe Preu: 3 €/alumne

CONEIX UN POBLE ROMÀ: EL CAMP DE LES LLOSES

SERRALLONGA I EL FET BANDOLER

UN ITINERARI PER L’EDAT MITJANA

L’ESQUERDA: POBLAT IBÈRIC I MEDIEVAL

El camp de les lloses és un jaciment romanorepublicà nascut en una cruïlla de camins antiquíssima de les darreries del s.II AC. A través de la col·lecció del museu coneixerem com vivia el dia a dia una comunitat molt romanitzada (vestuari, higiene, bellesa), l’agençament de les cases i els tallers (mobiliari), així com aspectes sobre la comunicació , l’oci, i les creences (escriptura, jocs i rituals). La passejada pel jaciment us permetrà descobrir l’arquitectura dels seus edificis i els seus equipaments, així com l’urbanisme de caràcter itàlic.

Coneixerem la història d’en Serrallonga a través d’un joc en petits grups que ens portarà a La Sala, impressionant mas emmurallat i casa natal d’en Serrallonga. Pel camí ens trobarem amb personatges de l’època que ens aproparan a la realitat social del barroc català. I en arribar a la casa us explicarem històries i llegendes del famós bandoler i del fenomen que va suposar el bandolerisme del barroc català. Una forma lúdica d’estudiar la història.

Amb aquest recorregut descobrim el llegat d’obres dels s.XII al s.XV que hi ha a les col·leccions del Museu. Davant d’obres significatives aprofundim en el coneixement de la societat i la cultura medievals. Amb una visió àmplia ens disposem a fer un viatge a través del temps per endinsar-nos en la mentalitat medieval.

Junts farem un recorregut per totes les èpoques del jaciment de l’Esquerda. Serà un viatge per 2500 anys d’història on podrem conèixer de prop el món del treball arqueològic de l’Esquerda, visitar el jaciment seguint un ruta ben senyalitzada amb punts d’informació que inclouen restitucions de les principals estructures del jaciment: fortificació, carrers i tallers d’època ibèrica; església, cementiri, plaça, graner i ferreries medievals.

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL CAMP DE LES LLOSES Nivell educatiu: Tots/Adaptat Durada: 2h30 Grups: Classe Preu: 3 €/alumne

CENTRE CULTURAL EUROPEU DE LA NATURA Espais Temàtics de l’Aigua i de l’Arbre Nivell educatiu: A partir d’educació primària i ESO Durada: Mitja jornada Grups: De 12 a 20 alumnes Preu: 10 €/alumne

MUSEU EPISCOPAL DE VIC Nivell educatiu: ESO i Batxillerat Durada: 1h Grups: Classe Preu: 60 €/grup

Treballarem el dossier didàctic “L’Esquerda, un jaciment ibèric i medieval al cor de la comarca d’Osona”. MUSEU ARQUEOLÒGIC DE L’ESQUERDA Nivell educatiu: Tots/Adaptat Durada: 2h30 Grups: Classe Preu: 3,5 €/alumne

CONEIX EL NAIXEMENT D’UN POBLE MEDIEVAL: EL PLA DEL CASTELL DE TONA L’excursió al turó del Castell permet gaudir del paisatge de la plana de Vic i conèixer els orígens marins de les margues eocèniques dels turons testimoni. El poble de Tona es va formar a partir d’una església parroquial i d’un castell documentats des de l’any 888 i situats en un turó que domina el territori. Des del nucli del Barri i església de Santa Maria del Barri, situats a la falda del turó, al cim del pla del Castell hi ha un desnivell de 100 metres. Tot passejant farem un recorregut pel paisatge, la història medieval, l’art romànic i gòtic i la cultura a terres osonenques. CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL CAMP DE LES LLOSES Nivell educatiu: Tots/Adaptat Durada: 4h Grups: Classe Preu: 3 €/alumne

7


03

CULTURA I ART

DRAU O DE COM VAN ARRIBAR ELS CASTANYERS A CATALUNYA

8

Us proposem un joc on diferents personatges de l’època dels romans ens acompanyaran fins al Castanyer de les Nou Branques, un dels castanyers emblemàtics de Viladrau i del Montseny. L’explicació del conte d’en Drau, un esclau romà de ficció, ens aproparà a descobrir en clau lúdica un fet històric de com varen arribar els castanyers a Catalunya. Una matinal de conte al bell mig de castanyers. CENTRE CULTURAL EUROPEU DE LA NATURA Espais Temàtics de l’Aigua i de l’Arbre Nivell educatiu: Tots/adaptat Durada: Mitja jornada Grups: De 12 a 20 alumnes Preu: 10 €/alumne

VIATGE PER LA PELL DEL MÓN

VINE A CONÈIXER EL MÓN MEDIEVAL

EL MUSEU VE A L’ESCOLA. TALLER DE BALDUFES

LES OMBRES AL MUSEU DE L’ART DE LA PELL

Cada nen i nena es convertirà en viatger del món amb un passaport propi. Els contes, jocs de pistes i cançons els transportaran al bell mig de les cultures més llunyanes i els seus objectes i tradicions més diversos. Realitzaran un viatge per la pell del món.

La proposta, que es porta a terme a les sales de romànic i de gòtic, fa un recorregut amb objectes lúdics, a través de les característiques dels estils d’aquesta època. Durant el temps de la visita, es van intercalant jocs i activitats plàstiques, d’expressió i observació. Per a aquest recorregut s’han triat cinc obres representatives de l’etapa medieval.

El Museu de la torneria ve a la vostra escola. Veureu la col·lecció de baldufes i trompitxols del museu. Cada alumne/a tindrà la seva baldufa, podrà personalitzarla, aprendrà a fer-la ballar i farem un joc en equip.

La llum, el color, la música, la veu i el moviment són alguns dels elements que faran reviure tota una col·lecció de peces de teatre d’ombres tailandeses.

MUSEU DE L’ART DE LA PELL Nivell educatiu: ESO Durada: 1h Grups: Classe Preu: 60 €/grup

MUSEU EPISCOPAL DE VIC Nivell educatiu: Educació primària Durada: 1h30 Grups: Classe Preu: 60 €/grup

EL MUSEU DE LA TORNERIA Nivell educatiu: Educació primària Durada: 2h Grups: Classe Preu: 2,5 €/alumnes (grups de 20 a 25) 2 €/alumnes (grups de 50)

Us proposem que feu una figura de teatre d’ombres a l’escola i vingueu a descobrir l’art de les ombres! MUSEU DE L’ART DE LA PELL Nivell educatiu: Educació primària Durada: 1h Grups: Classe Preu: 60 €/grup

LES ESTACIONS AL MEV Línia lúdica que amb l’acompanyament d’un educador dóna a conèixer el Museu des de diferents punts de vista i des de múltiples disciplines. Una proposta nova per a cada estació de l’any. En cada activitat es visita una part del Museu en relació a les col·leccions. Les sessions es porten a terme entre les sales d’exposició i la sala de didàctica. Totes finalitzen amb una experimentació pràctica i es complementen amb un dossier de suggeriments per fer a l’escola després de l’activitat. MUSEU EPISCOPAL DE VIC Nivell educatiu: Educació primària Durada: 1h30 Grups: Classe Preu: 60 €/grup

LLEGIM ELS SÍMBOLS EN L’ART ROMÀNIC La simbologia en l’art és importantíssima i mitjançant l’art romànic descobrirem i interpretarem els símbols en les obres romàniques. Ens adonarem, mitjançant la comparació, que aquest llenguatge el podem trobar en d’altres cultures i fins i tot en les imatges contemporànies. MUSEU EPISCOPAL DE VIC Nivell educatiu: ESO i Batxillerat Durada: 1h Grups: Classe Preu: 60 €/grup

OBSERVACIÓ I ANÀLISI D’OBRES ROMÀNIQUES I GÒTIQUES Amb unes obres prèviament seleccionades aprofundim en l’anàlisi formal i estilístic de la pintura i l’escultura romànica i gòtica. Una oportunitat per gaudir amb les obres directament. Observant i comparant aconseguim desvetllar els principals trets que caracteritzen cada estil tot contextualitzant el marc històric i cultural. Una informació artística molt útil per fer servir en les proves de Selectivitat. Recomanada per Batxillerat. MUSEU EPISCOPAL DE VIC Nivell educatiu: Batxillerat Durada: 1h Grups: Classe Preu: 60 €/grup

9


04

10

LITERATURA

AIGUA, FONTS , LLEGENDES I POESIA

RUTA LITERÀRIA DE MIQUEL MARTÍ I POL

Passejant per boscos propers a Viladrau descobrirem entre d’altres la font de les Paitides, la font del ferro i la font del noi gran. Tastos d’aigua i lectures de textos d’en Guerau de Liost, Marià Manent... ens aproparan de forma lúdica a una nova percepció de l’entorn. Treballarem les llegendes, poesies i prosa escollits segons els indrets i l’època de l’any, per tal observar la muntanya i les descripcions que n’han fet els literats que han convertit el Montseny en la Muntanya escrita.

Un seguit d’espais i de paisatges de Roda de Ter que estan íntimament relacionats amb la vida del poeta. A cadascun d’aquests llocs podran escoltar, i també llegir, poemes o narracions que tenen una relació directa amb aquell indret: la casa natal, l’escola, la fàbrica on va treballar, els carrers i les places per on passejava quan era un adolescent, les cases on va viure, o la Biblioteca Bac de Roda on hi ha dipositat el seu llegat. La ruta literària de Miquel Martí i Pol us proposa fer un tomb per Roda unint la poesia amb la vida del seu autor.

CENTRE CULTURAL EUROPEU DE LA NATURA Espais Temàtics de l’Aigua i de l’Arbre Nivell educatiu: Adaptat a tots els nivells Durada: Mitja jornada Grups: De 12 a 20 alumnes Preu: 10 €/grup

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE L’ESQUERDA Nivell educatiu: Tots/Adaptat Durada: 2h30 Grups: Classe Preu: 35 €/grup

JOC D’INFANTS I POESIA Després de visitar la Casa Museu Verdaguer tot passejant s’arriba al Jardí Brins d’Espígol de la Damunt i es fan activitats de dinamització per conèixer els jocs dels infants a l’època del poeta, exercicis per desvetllar la sensibilitat i apropar-se a la literatura a través de la natura. CASA MUSEU VERDAGUER Nivell educatiu: Infantil i Primària Durada: 1h Grups: Classe Preu: 2,50 €/alumne

VERDAGUER, LA VIDA A L’ÈPOCA DEL POETA La casa on va viure el poeta Jacint Verdaguer els dos primers anys de la seva vida permet conèixer aspectes molt interessants de la vida quotidiana de l’època. Com es cuinava, com es dormia, de què es vivia, a què es dedicava el lleure i com el futur poeta es va introduir al món de la fantasia i de la literatura. CASA MUSEU VERDAGUER Nivell educatiu: Infantil i Primària Durada: 1h Grups: Classe Preu: 2,50 €/alumne

RUTA LITERÀRIA DE VERDAGUER A FOLGUEROLES

RUTA LITERÀRIA DE VERDAGUER A LA PLANA DE VIC

RUTA LITERÀRIA DE VERDAGUER A VINYOLES I A LA GLEVA

La ruta consisteix en fer un recorregut que inclou la visita a la Casa Museu i segueix per diversos punts del municipi vinculats amb la vida i l’obra de l’autor: les cases familiars, l’església i diversos indrets d’una gran bellesa paisatgística com les Alzines sureres, l’ermita de la Damunt i el jardí Brins d’espígol (espai molt adient per quedar-s’hi a dinar). La guia que acompanya el grup, explica i contextualitza cada lloc de la visita i recita textos de Verdaguer.

La ruta consisteix a fer un recorregut que inclou la visita a la Casa Museu, segueix per diversos punts del municipi i s’estén cap a la Plana de Vic passant pels camps que Verdaguer conreava amb el seu pare, la Font del Desmai on el poeta feia les cèlebres esbartades amb els seus amics i l’ermita de Sant Jordi on celebrà la primera missa. La guia que acompanya el grup, explica i contextualitza cada lloc de la visita i recita textos del poeta.

La visita s’inicia dins el terme municipal de Masies de Voltregà, el recorregut passa per l’església romànica de Vinyoles on Verdaguer va exercir de capellà, a continuació es visita el santuari de la Gleva –un dels santuaris més bonics del barroc catalài la cambra on el poeta va passar el període més dramàtic de la seva vida i des d’on va escriure En defensa pròpia. La guia que acompanya el grup, explica i contextualitza cada lloc de la visita i recita textos de Verdaguer.

CASA MUSEU VERDAGUER Nivell educatiu: Tots/Adaptat Durada: 2-3h Grups: Classe Preu: 6 €/alumne

CASA MUSEU VERDAGUER Nivell educatiu: Tots/Adaptat Durada: 2-3h Grups: Classe Preu: 7 €/alumne

CASA MUSEU VERDAGUER Nivell educatiu: Adaptat a cada nivell Durada: 2h Grups: Classe Preu: 6 €/alumne

VERDAGUER: ELS DOS CAMPANARS La visita a la Casa Museu Verdaguer ens permetrà visitar la llar del poeta, introduir-nos a la seva vida i a poder interpretar poemes lírics com “Vora el mar”. A l’activitat “Els dos campanars” es treballa el poema des del punt de vista del context històric –l’edat mitjana- i també el context de producció i recepció de l’obra –la Renaixença-. Es presenta el lèxic amb aclariments sobre la llengua literària de Verdaguer, la mètrica i el contingut global del poema. L’exposició Paisatges traçats per Verdaguer ens ajuda a entendre el mètode de treball de l’autor de Canigó. *Es pot fer als centres CASA MUSEU VERDAGUER Nivell educatiu: Batxillerat Durada: 2h Grups: Classe Preu: 6 €/alumne

11


05

12

TECNOLOGIA

L’OFICI DE FERRER EN EL MÓN MEDIEVAL

L’OFICI DE PINTOR MEDIEVAL

Al jaciment de l’Esquerda s’hi van excavar les restes d’una ferreria medieval. Al seu interior hi havia algunes de les eines que s’utilitzaven, el tipus de fornal per a forjar ferro, un forn per a fondre metalls i els productes que s’hi fabricaven.

Activitat participativa que ens aproxima al coneixement de l’ofici de pintor medieval. La proposta es realitza integrament a les sales d’exposició de les obres realitzades entre els segles XII i XV. Utilitzant objectes de mostra, un educador del museu promou un diàleg entreles obres i els nois i noies. Junts descobrim com podien viure els pintors de les èpoques en què es va desenvolupar la pintura romànic i gòtica. Davant d’unes obres seleccionades parlem dels colors, materials, tècniques, estils i temes iconogràfics emprats per uns artistes moltes vegades desconeguts.

A l’Àrea de Recerca Experimental Arqueològica (ÀREA) de l’Esquerda hem reproduït una fornal medieval molt simple que serveix per poder elaborar diferents eines de ferro. MUSEU ARQUEOLÒGIC DE L’ESQUERDA Nivell educatiu: Tots/Adaptat Durada: 2h30 Grups: Classe Preu: 3,5 €/alumne

MUSEU EPISCOPAL DE VIC Nivell educatiu: ESO i Batxillerat Durada: 1h Grups: Classe Preu: 60 €/grup

ELS OFICIS ARTESANS

L’OFICI D’ARQUEÒLEG

Els adobers, els boters, els sabaters, els basters, etc... són alguns dels oficis que s’han perdut o han canviat la seva manera de treballar.

Us proposem afegir a la visita del parc arqueològic un taller d’arqueologia. Descobrirem el passat amb ulls d’arqueòleg identificant materials de diferents èpoques tot seguint el fil històric de Tona. D’una manera lúdica aprendrem les tasques arqueològiques, des del treball de camp, l’excavació del jaciment i interpretació de les estructures, fins a la documentació i estudi dels materials. Activitats: · Diferenciem materials ceràmics, lítics, metalls i ossis · Joc d’identificació de peces de les vitrines · Llegim mides amb el nivell òptic

Durant l’activitat i seguint les peces del museu descobrirem diferents gremis d’artesans i les eines que utilitzaven en el seu treball diari. MUSEU DE L’ART DE LA PELL Nivell educatiu: Primària Durada: 1h Grups: Classe Preu: 60 €/grup

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL CAMP DE LES LLOSES Nivell educatiu: Adaptat a tots els nivells Durada: 1h Grups: Classe Preu: 3 €/alumne

LA COLÒNIA TÈXTIL DE BORGONYÀ

VIDA QUOTIDIANA A L’ÈPOCA ROMANA

EL MUSEU I LA FÀBRICA DEL COURE

TECNOLOGIA HIDRÀULICA : LA FORÇA DE L’AIGUA

Visitarem la colònia tèxtil d’origen escocès de Borgonyà, una de les colònies industrials més importants de Catalunya. Entrarem al recinte de l’antiga fàbrica Fabra i Coats, per veure “in situ” la xemeneia, les calderes, etc. i posteriorment recorrerem a peu els carrers de la colònia, visitarem el teatre, la casa bressol i entrarem en un habitatge obrer.

Us proposem afegir a la visita del parc arqueològic un taller de vida quotidiana. Els estudiants participen de forma lúdica en petites activitats que ens acosten al dia a dia d’una comunitat molt romanitzada que va viure fa 2100 anys a l’assentament. Activitats: · Parem una taula a la romana · Juguem com els romans

Us proposem una visita guiada al Museu del Coure i la foneria de La Farga Lacambra.Estudiarem la història de la metal·lúrgia, observarem que el coure és el primer metall de la humanitat que ha tingut un ús instrumental, a més a més d’utilitzar-se com a ornament. El coure ha estat present a l’orígen de la metal·lúrgia en pràcticament totes les civilitzacions. Podrem viure de prop el seu procés productiu visitant la foneria i la trefileraia de La Farga Lacambra.

Visitarem “La fàbrica de riu” centrant-nos en l’energia hidràulica. Comprovarem l’entrada del canal a la fàbrica, veurem el funcionament d’una de les turbines més antigues del Ter -la turbina Fontaine de 1860-, la turbina Francis, l’alternador i la maqueta del canal industrial de Manlleu.

MUSEU INDUSTRIAL DEL TER Nivell educatiu: 4t/5è Primària, ESO i Batxillerat Durada: 2h30 Grups: Classe Preu: 5,5 €/alumne

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL CAMP DE LES LLOSES Nivell educatiu: Adaptat a tots els nivells Durada: 1h Grups: Classe Preu: 3 €/alumne

MUSEU DEL COURE Nivell educatiu: ESO i Batxillerat Durada: 1h30 Grups: Classe Preu: 3€/alumne

MUSEU INDUSTRIAL DEL TER Nivell educatiu: 3r/4t ESO i Batxillerat Durada: 1h15 Grups: Classe Preu: 4 €/alumne

13


06 SIBIL·LA, L’ANGUILA I EDUARD, EL BARB

14

Observarem l’entorn del riu Ter i els seus habitants. Al museu, podrem veure anguiles, barbs i bagres. Farem un joc per entendre la importància d’estalviar aigua i no embrutar-la. Finalment, explicarem el conte de l’anguila i ens n’emportarem un record a casa. MUSEU INDUSTRIAL DEL TER Nivell educatiu: Cicle infantil i primer cicle de primària Durada: 1h15 Grups: 15 alumnes Preu: 4 €/alumne

JOCS I CONTES LA PELLUFA I EL PRINCEP La Pellufa és una pandereta màgica. Quan un nen o nena la bufa es pot transformar en moltes coses. Així és com va poder ajudar el seu amic príncep. La pellufa dorm dins d’una arqueta del museu. Veniu a despertar-la! I us explicarà les seves aventures. MUSEU DE L’ART DE LA PELL Nivell educatiu: Cicle Infantil Durada: 1h Grups: Classe Preu: 60 €/grup

EL CANIGÓ DE VERDAGUER, UNA HISTÒRIA GEGANT Amb el títol “Una història gegant” apropem els infants a una de les obres més significatives de la literatura catalana: Canigó de Jacint Verdaguer. La Gibet Ramon ha construït un llibre gegant amb els trets essencials de la història que parla del naixement de Catalunya com a nació, recreant-se en els aspectes més màgics i imaginatius com són les fades que viuen a la muntanya i encisen al jove Gentil. La caro Von Arend amb el llibre gegant i la seva guitarra ens explica la història d’aquest cavaller que per amor a Griselda va abandonar la vigilància del castell de Rià. CASA MUSEU VERDAGUER Nivell educatiu: Infantil i Primària Durada: 1h Grups: Classe Preu: 2,5 €/alumne

ELS CONTES DEL MUSEU: NADAL, SANT JORDI I GEOMETRIES Els nens i les nenes descobreixen el Museu, tot relacionant les narracions orals amb les imatges. De la mà d’un educador, observen, escolten i participen, per aprendre des de ben aviat que els objectes i les imatges ens parlen. Totes les propostes es complementen amb un dossier de suggeriments per fer a l’escola després de l’activitat. Propostes: el cel i la terra; el cavaller, la princesa i el drac; formes i colors. MUSEU EPISCOPAL DE VIC Nivell educatiu: Ed. Infantil Durada: 1h Grups: Classe Preu: 60 €/grup

LÍQUID. JOC DE RECERCA Us proposem una activitat lúdica de recerca d’informació en els interactius, audiovisuals, maquetes... dels sis àmbits que presenten els Espais Temàtics de l’Aigua i de l’Arbre. Aquest joc proposa un treball de recerca d’informació en petits grups que afavoreix una immersió dins la complexitat de dos elements tan claus per al Parc Natural del Montseny, Reserva de la Biosfera com són l’aigua i arbre. Fotografies en 360º, espais sonors, espais visuals... conformen una proposta sorprenent. El joc es complementa amb una sortida per conèixer les adaptacions de l’alzinar. CENTRE CULTURAL EUROPEU DE LA NATURA Espais Temàtics de l’Aigua i de l’Arbre Nivell educatiu: A partir de cicle superior de primària i ESO Durada: Mitja jornada Grups: De 12 a 20 alumnes Preu: 10 €/alumne

LES FAUBLOSES HISTÒRIES DE L’ESQUERDA En Floduc, el bufó més tafaner i simpàtic que hagueu conegut mai, us explicarà totes les històries que coneix sobre l’Esquerda i la gent que hi vivia. Aquest divertit personatge us transportarà al passat utilitzant diferents recursos visuals i sonors. Una manera divertida d’entendre el nostre passat. MUSEU ARQUEOLÒGIC DE L’ESQUERDA Nivell educatiu: Tots/Adaptat Durada: 1h30 Grups: Classe Preu: 3,5 €/alumne

EL CONTE DEL COURE. BERK, L’IBER “EL COURE: UN CONDUCTOR DE LA HISTÒRIA. UN AMIC Berk, el fill de Berkalnetin, PER A TOTA LA VIDA” ens ha portat a crear una història de ficció propera El conte del coure és una als nois i noies que visiten activitat destinada a alumnes el jaciment. d’infantil i primària. Se’ls hi explica el conte i es fa una Berk es converteix en un nen volta per la fàbrica perquè que va viure fa exactament puguin veure el procés de 2100 anys al poblat . fundició i transformació del L’empatia dels nois i noies coure. amb el Berk facilita que, A més, el conte del coure esta aquests tot jugant amb pensat perquè els alumnes el titella que l’identifica, hi puguin pintar. A dins del s’endinsin en el coneixement conte també hi ha un joc: d’aquella època. El gran joc del coure!, que Berk els acompanya l’alumne podrà jugar a casa. a la visita pel centre i al jaciment els ajuda També hi ha més activitats a descobrir les cases on relacionades amb el conte: vivien. una sopa de lletres per a primària, el joc de pintar el Berk tenia aleshores protagonista, en Cu, pels més una família, uns germans, petitons, el gran joc del coure uns amics, una llengua i preguntes. pròpia, uns costums i jocs, Després de la visita anhels... s’obsequiarà a cada alumne amb un dels contes. CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL CAMP DE LES LLOSES MUSEU DEL COURE Nivell educatiu: Infantil Nivell educatiu: Infantil Durada: 1h i Primària Grups: Classe Durada: 1h Preu: 3 €/alumne Grups: Classe Preu: 4 €/alumne

15


16

La Casa Museu Verdaguer, un museu literari que ens descobreix l’univers del poeta de Folgueroles. L’escriptor romàntic i figura cabdal de la Renaixença que, amb la seva obra, va posar les bases de literatura catalana moderna.

El conjunt del Camp de les Lloses està format per un jaciment en procés d’excavació: un vicus de caràcter militar molt vinculat a la construcció d’una via romana del s. II aC. El jaciment disposa d’un museu on s’explica la manera de viure dels seus pobladors a través de la col·lecció arqueològica.

CASA MUSEU VERDAGUER C/ Major, 7 - 08519 - Folgueroles - Tel.-Fax 93 812 21 57 info@verdaguer.cat - www.verdaguer.cat

CENTRE D’INTERPRETACIÓ ARQUEOLÒGICA DEL CAMP DE LES LLOSES C/ Pau Casals, 2 - 08551 - Tona - Tel. 93 812 52 34 campdeleslloses@e-tona.net - www.campdeleslloses.cat

El Museu Industrial del Ter és una antiga fàbrica de riu convertida en un museu entregat a la recerca, l’estudi, la conservació i la difusió del patrimoni industrial i natural. El MIT acull el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis, dedicat a la divulgació i a la recerca sobre el patrimoni natural fluvial.

El Museu de la Torneria s’ubica a la Torneria Vidal (1898). El Museu interpreta el procés històric de la torneria en fusta i banya des de l’època preindustrial. Es mostren els avenços tecnològics des del torn de ballesta fins al control numèric, més de 200 objectes fabricats, les eines, les fustes i l’entorn.

MUSEU INDUSTRIAL DEL TER Passeig del Ter, 2 - 08560 - Manlleu Tel. 93 851 51 76 - Fax 93 851 27 35 mit@mitmanlleu.org - www.mitmanlleu.org

MUSEU DE LA TORNERIA C/ de la Pau, 14 - 08570 - Torelló - Tel. 93 850 54 98 info@museudelatorneria.cat - www.museudelatorneria.cat

El Museu Arqueològic de l’Esquerda és un museu dedicat al jaciment ibèric i medieval de l’Esquerda. Recull, conserva i difon els materials procedents d’aquest jaciment pioner en la recerca arqueològica i també en l’arqueologia experimental.

Un edifici contemporani, en ple centre històric de Vic, acull l’extraordinari fons d’art medieval. El Museu, d’interès nacional, conserva una de les col·leccions de pintura i escultura romàniques més importants del món. Les més de 24.000 obres s’exposen en espais per viure una experiència única.

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE L’ESQUERDA C/ Bac de Roda, 6 - 08510 - Roda de Ter - Tel. 93 854 02 71 m.a.esquerda@rodadeter.cat - www.lesquerda.cat

MUSEU EPISCOPAL DE VIC Plaça Bisbe Oilba, 3 - 08500 - Vic - Tel. 93 886 93 60 -Fax 93 886 93 61 informacio@museuepiscopalvic.com - www.museuepiscopalvic.com

17


El Museu de l’Art de la Pell és un museu d’arts decoratives aplicades a la pell, amb una vessant etnològica. El museu agrupa un conjunt de peces elaborades totalment o parcialment amb pell, de gran valor artístic i cultural, que mostren una gran varietat de tècniques del treball de la pell. MUSEU DE L’ART DE LA PELL C/ Arquebisbe Alemany, 5 - 08500 - Vic Tel. 93 883 32 79 - Fax 93 885 07 62 mapvic@interausa.com - www.museuartpell.vic.cat

18

Equipament municipal sorprenent i innovador al Parc Natural del Montseny, Reserva de la biosfera que es projecta com un focus d’investigació, educació i comunicació en tres qüestions clau: l’aigua, els boscos i la sostenibilitat. Audiovisuals, interactius, espais sonors, imatges en 360º… un espai per descobrir. CENTRE CULTURAL EUROPEU DE LA NATURA Espais Temàtics de l’Aigua i de l’Arbre C/ Migdia, 1- 17406 - Viladrau- Tel.-Fax 93 884 80 35 info@ccenviladrau.org - www.ccenviladrau.org

Aquest museu es troba en una antiga torre de principis del XX, situada al costat de les instal·lacions industrials de l’empresa, La Farga Group. La Farga Group porta treballant el metall del coure des de 1808 fins avui. Com el coure és un metall essencial per a la nostra societat, la Fundació La Farga ha desenvolupat el Museu del Coure. MUSEU DEL COURE Ctra. C´17 km. 73,5 - Colònia Lacambra, s/n 08508 - Les Masies de Voltregà - Tel. 93 859 56 37 - Fax 93 859 46 54 info@museudelcoure.com - www.museudelcoure.com

La XMO és una xarxa de museus molt diversa, situada a la comarca d’Osona , formada per 9 museus que reuneixen uns trets distintius de qualitat, diversitat, creativitat, i, sobretot de vocació CIÓ A T educativa, units amb la voluntat d’esdevenir un referent per a EN S E les escoles de Catalunya. PR Volem ser una eina de treball complementària als programes d’estudi i de les activitats que es fan a les escoles. Les nostres activitats didàctiques- tallers, rutes, sortides i visites- han estat dissenyades per educadors especialitzats en l’àrea temàtica que us proposem. Aquesta és una oferta educativa pensada per aprofundir en la història, l’art, la literatura, la cultura, la natura, l’arqueologia, la tecnologia , els oficis i la creativitat. Esperem que la proposta us serveixi per descobrir, experimentar, gaudir i viatjar al nostre passat històric i al nostre entorn des d’una perspectiva actual. Permeteu que us acompanyem en aquest viatge on les emocions i les sensacions us ompliran tots els sentits. 19

Osona, maig de 2011

Depenent del museu que visiteu o l’origen de la vostra escola, algunes de les activitats proposades poden ser subvencionades. Si desitgeu més informació poseu-vos en contacte amb el museu on voleu realitzar l’activitat i us n’informaran.

AJU SUBV DES ENCI ONS

Important: Per a la informació i reserva de les activitats didàctiques caldrà que us poseu en contacte amb el museu que fa l’activitat.


C-17 Torelló Museu de la Torneria Museu del Coure Masies de Voltregà Manlleu Museu Industrial del Ter Roda de Ter Museu Arqueològic de L’Esquerda Folgueroles Casa Museu Verdaguer Vic Museu Episcopal Museu de l’Art de la Pell

C-25

C-25 Tona Centre d’Interpretació arqueològica del Camp de les Lloses

Viladrau Centre Cultural Europeu de la Natura

C-17

M’o

xarxa de museus d’osona

Amb la col·laboració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Oferta Pedagògica 2011-XMO  

Nova oferta educativa conjunta dels 9 museus de la comarca d'Osona. Activitats,tallers,sortides i visites actualitzades! i ara amb un nou co...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you