Page 1

Memòria 2017

MUSEU DELS SANTS

OLOT CULTURA 1


Número 178 del Registre de Museus de Catalunya

Museu membre de la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona

El Museu dels Sants d’Olot neix amb la voluntat de presentar la producció d’imatgeria religiosa, una indústria típica de la ciutat. Així mateix vol ampliar la seva mirada a la resta d’oficis artesans i dedicar una especial atenció a la cultura popular i tradicional i a l’obra i la vida de Marian Vayreda, qui visqué amb la seva família a la casa que avui ocupen les instal—lacions del Museu.

2


INDEX

1. RESUM DE VISITANTS PER EXPOSICIONS I ACTIVITATS 2. EXPOSICIONS TEMPORALS 3. ACTIVITATS 4. CONSERVACIÓ I DOCUMENTACIÓ 5. MOVIMENT D’OBRES 6. SERVEIS PEDAGÒGICS DELS MUSEUS D’OLOT 7. COMUNICACIÓ ALS MUSEUS D’OLOT 8. FORMACIÓ

3


1. RESUM DE VISITANTS PER EXPOSICIONS I ACTIVITATS. RESULTATS OBTINGUTS

TOTAL USUARIS 2017

Museu dels Sants

7.847

TOTAL

7.847

VISITANTS EXPOSICIÓ PERMANENT Exposició permanent Museu dels Sants

3.733

TOTAL

3.733

VISITANTS EXPOSICIONS TEMPORALS EXPOSICIÓ

Nº VISITANTS

Mostra Pessebres 2016 - 2017

241

Relarts

605

Diversitat de creences

2.490

Mostra Pessebres 2017 - 2018

TOTAL

778

4.114

4


PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS DEL MUSEU DELS SANTS 2017 L’any 2017 el Museu dels Sants va fer 10 anys. Amb motiu d’aquesta efemèride es van programar diferents accions i activitats que recollim agrupades a continuació i que es desenvoluparan en el seu apartat corresponent. 1. Adaptació de la marca i el logotip del Museu amb motiu de la celebració.

2. Exposició “Un sant al mes”.

3. Festa de celebració dels 10 anys del Museu. 4. Beca d’investigació a l’entorn dels tallers d’imatgeria religiosa d’Olot.

5


1. EXPOSICIONS TEMPORALS ÉS NAT EN UNA ESTABLIA? Dates exposició: Lloc: Organitzen:

Amb el suport de: Assistents:

Del 6 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017 Sala d’exposicions temporals Museu dels Sants d’Olot, Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, Agrupació de Pessebristes d’Olot i la Garrotxa i Institut Municipal de Promoció d’Olot. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Diputació de Girona 241 persones

Davant la pregunta: on va néixer Jesús?, la resposta sembla senzilla: en una establia a Betlem. Ho aprenem des de nens en celebrar el Nadal i ho cantem tots els anys al voltant del pessebre. No obstant això, en analitzar amb deteniment el Nou Testament descobrim que no és tan fàcil fixar ni la ciutat del naixement de Jesús, ni l’espai, ni l’ambient, per això moltes vegades l’escena del naixement es representa en un espai buit sense cap referent. Mateu i Lluc ens diuen que Jesús va néixer a Betlem, mentre que els altres dos evangelistes, Marc i Joan, pressuposen que la seva vinguda al món va ocórrer a Natzaret. És més versemblant que la veritat històrica es trobi en la segona tradició: Jesús hauria nascut a Natzaret i només després, quan es va creure fermament que era el Messies, es va compondre la història del seu naixement a Betlem. La idea va sorgir d'un corrent de tradició jueva que afirmava que el Messies naixeria en aquesta ciutat, segons la profecia de Miquel: «I tu, Betlem d’Efrata, ets petita per a ser comptada entre els clans de Judà, però de tu sortirà el qui ha de governar Israel. Els seus orígens vénen d'antic, vénen de l'eternitat.» L’exposició abordà tots aquests temes a partir de textos i documents.

6


UN SANT AL MES Dates exposició: Lloc: Organitzen:

Tot l’any 2017 Hall d’entrada del Museu Museu dels Sants d’Olot i Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Diputació de Girona

Amb el suport de:

Activitat vinculada a la celebració dels 10 anys del Museu dels Sants Amb l’objectiu de presentar diferents santes i sants des del Museu s’impulsà “Un sant al mes” , l’exposició d’una peça d’un sant o santa que se celebrava el mateix mes d’exposició. A part de difondre aspectes relacionats amb la iconografia i hagiografia també volíem presentar la història del taller o artista, sempre d’Olot o la Garrotxa, que ha fet la imatge. Per exemple el mes de febrer es va presentar santa Apol—lònia, amb una imatge produïda per l’Art Cristià, primer taller d’imatgeria de la ciutat. Aquesta fou la planificació per aquest any 2017: MES

IMATGE

TALLER / ARTISTA

COL—LECCIÓ

Febrer

Santa Apol—lònia

Taller El Arte Cristiano

Dipòsit del Museu

Març

Sant Josep

Desconegut

Col—lecció Museu

Abril

La Setmana Santa a Olot

Martí Casadevall / Taller El Renacimiento. Castellanas, Serra i Casadevall S.A.

Dipòsit Museu

Maig

Sant Isidre

Desconegut

Col—lecció Museu

Juny

Sagrat Cor de Jesús

Taller El Immaculado Corazón de María

Col—lecció privada

Juliol

Mare de Déu del Carme

Ignasi Buxó

Col—lecció Museu

Agost

Assumpció de Maria

Celestí Devesa

Col—lecció Museu

Setembre

Mare de Déu del Tura

Desconegut

Octubre

Francesc d'Assís

Leonci Quera

Novembre

Cecilia Cristiana

Josep Berga i Boada

Col—lecció Museu

Desembre

Sant Esteve

Josep Clarà

Col—lecció Museu

Gener 2018

Sant Sebastià

Taller El Arte Cristiano

Dipòsit Museu

Col—lecció Particular Col—lecció Particular

7


RELARTS. DE LA TRADICIÓ ARTESANA A LA INNOVACIÓ CONTEMPORÀNIA Dates exposició: Lloc: Organitzen:

Amb el suport de: Assistents:

De l’11 de març al 28 de maig de 2017 Sala d’exposicions temporals Museu dels Sants d’Olot, Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici, Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Diputació de Girona 605 persones

Relarts presentava mitjançant un diàleg agosarat i suggeridor, l’artesania del passat i la creació contemporània. Tradició, història i immutabilitat enfront d’ innovació i canvi. Les peces o instal—lacions que es mostraren a l’exposició sintetitzaven tant les variades tècniques, com els motius d'inspiració més freqüents en les produccions artesanes del nostre país al llarg de la història. Aquí, cada obra és irrepetible i ha nascut gràcies a la creació única d'un home o una dona d'ahir o d’avui. El diàleg directe entre present i passat, necessàriament ha de reforçar un futur ple d’objectes meravellosos, de vegades útils, de vegades no, però sempre extraordinaris. Per què dipositem, sense cap mena de recança, valors de qualitat, excel—lència, admiració, virtuosisme, etc. sobre la peça antiga i en canvi no ho fem sobre la contemporània? Aquesta frontera és la que convida a creuar l’exposició: vol fer visible el que avui és l’artesania, la qual enfonsa les seves arrels en els valors de les obres, la saviesa dels oficis i les tècniques de fa milers d’anys.

8


Activitats relacionades - Dissabte 8 d’abril, a les 18 h “Artesania. Productes d’excel—lència”. Conferència de Gemma Amat. Assistents: 12 persones. - Dissabte 20 de maig a les 18 h Visita guiada amb el comissari de l’exposició . Assistents: 10 persones Continguts de l’exposició en català. Activitats amb interpretació al llenguatge de signes. Exposició coproduïda per la FAAOC, el Museu dels Sants i el Museu Etnogràfic de Ripoll. L’exposició va ser itinerant a Barcelona i a Ripoll.

CREENCES I RELIGIONS LLIBERTAT, DIVERSITAT I CONFLICTE Dates exposició: Lloc: Organitza:

Amb el suport de: Assistents:

Del 18 de juny de 2017 al 28 de gener de 2018 Sala d’exposicions temporals Museu dels Sants d’Olot, Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, Institut Municipal d’Educació, Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, i Diputació de Girona 1.845 persones (fins a 31 de desembre de 2017)

L’any 2016 des del Museu es va començar una sèrie d’exposicions dedicades a treballar els drets civils a partir de la nostra col—lecció i el seu àmbit d’investigació. Aquesta iniciativa està directament relacionada amb la voluntat política de millorar la convivència a la ciutat a partir del respecte a la diversitat. Fa dos anys es va treballar la diversitat sexual i de gènere, i l’any 2017 s’ha treballat la diversitat de creences. 1. Marc conceptual La diversitat de creences és una riquesa, un patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Creure no és ni bo, ni dolent. Creure és una manera de pensar, d'obrir-nos al món. Des de l’Adminstració hem de garantir la igualtat de tracte i el respecte a la llibertat de creences com a dret fonamental tot reconeixent la diversitat i sense perdre de vista el marc comú de drets i deures per al conjunt de la ciutadania, institucions i agents socials. 2. Objectius de l’itinerari 1. Reconèixer les creences com a inherents a l’ésser humà. 2. Afavorir el respecte a la diversitat de creences i les seves manifestacions com a dret fonamental. 3. Trencar prejudicis i estereotips a l’entorn del fet religiós. 4. Analitzar i fer reflexionar sobre l’impacte de les religions en la nostra quotidianitat.

9


3. Marc d’actuació Programar promovent el respecte, sense provocar, incentivant el diàleg i sense estereotips ni prejudicis. 4. Concepte expositiu: L’exposició es va plantejar com una invitació a la reflexió entorn de les creences des d’un punt de vista sociològic, amb la voluntat d’afavorir el diàleg per millorar la convivència. El comissari de la mostra va ser Jordi Puig, sociòleg especialitzat en sociologia de les religions i dinamitzador del Grup de Diàleg Interreligiós d’Olot. A l’exposició es van poder veure peces procedents de col—leccions públiques i privades i també peces de la pròpia col—lecció del Museu. El projecte es va inaugurar el mes de juny i s’allargà fins al mes de gener de 2018. 3. Àmbits expositius: Àmbit 0: Introducció Espai per a la contextualització de l’exposició i perquè el visitant comprengui els objectius del projecte. Àmbit 1: Silencis En aquest espai presentem l’ésser humà com a essencialment creient. No podem no creure. Des del principi dels temps sempre hem cregut. Avui no som menys creients, senzillament tenim altres creences. S’abordaren temes com la creació, la vida i la mort, les ciències versus les paraciències, supersticions, llegendes, astrologia, horòscops, mitjans de comunicació...

Àmbit 2: Paraules Aquest espai el vam dedicar a parlar pròpiament del fet religiós i s’organitzà en tres subàmbits: religions antigues, religions tradicionals i religions modernes. L’objectiu era fer palès que les religions neixen, es desenvolupen i desapareixen. Per això els objectes relacionats amb els continguts feien referència a religions antigues com l’egípcia, l’ibera o la greco-romana, a les religions tradicionals com el judaisme, el catolicisme, sikhisme o islamisme i a les religions modernes representades amb el llibre de Mormó, Llibre dels Esperits de Kardec o la Dianètica dels cienciòlegs.

10


Àmbit 3: Crits Aquest és pròpiament l’àmbit en el qual s’abordà la implicació de la religió en la nostra quotidianitat, i es va fer a partir de tres subàmbits: l’art, el conflicte i l’acció social.

4. Activitats relacionades 4.1. Itinerari Olot Cultura Aquesta exposició formà part de l’itinerari d’Olot Cultura que tractà temes de diversitat de creences i que es desenvolupà al llarg del segon semestre de l’any 2017. Un itinerari és un tema que es tracta de forma transversal a tots els equipaments culturals de la ciutat. D’aquesta manera el Teatre Principal, la Sala El Torín o l’Arxiu Comarcal van incloure en les seves programacions activitats on s’analitzaven des de diferents punts de vista aspectes relacionats amb les creences i les religions. Els espectacles es classificaren segons la seva temàtica, coincidint amb els àmbits de l’exposició (silencis, paraules i crits). - Biblioteca Marià Vayreda Guia de lectura dedicada a la diversitat de creences. Habilitació d’un espai on es destacaven publicacions relacionades amb la diversitat de creences des d’un punt de vista científic, sociològics, psicològic o de ficció. Hora del conte. Mantellines amb Dolors Arqué. Lectura d’un conte per a infants. 6 de novembre de 2017. Assistents públic infantil: 23 persones. Hora del conte. Històries de Nasrudin amb Halil Bárcena. Lectura d’un conte per a infants. 13 de novembre de 2017. Assistents públic infantil: 32 persones. - Teatre Principal d’Olot Boscos de Wajdi Mouawad amb La Perla 29 – 17 de novembre a les 21 h. Assistents: 283 persones.

11


Un obús al cor de Wajdi Mouawad amb La Perla 29 – 23 de novembre a les 21 h. Assistents: 130 persones. Nadia de Nadia Ghulam amb La conquesta del pol sud – 15 de desembre a les 21 h. Assistents: 176 persones. - Sala El Torín – Música Salt Lake Vocal Artist. Un cor arribat d’Estats Units que dona veu a nous compositors internacionals – 23 de juliol a les 19.30 h a l’església dels Caputxins d’Olot. Assistents: 380 persones. Lídia Pujol, La cerimònia de la llum. Basat en el Llibre Vermell de Montserrat i altres textos és un treball d'investigació històrica i posterior adaptació artística, que té com epicentre un espectacle musical – 6 d’octubre a les 21 h a l’església del Carme d’Olot. Assistents: 103 persones. Altres accions organitzades per equips externs a l’Àrea de Cultura de la ciutat d’Olot: - Iftar popular, 10 de juny de 2017. Joves musulmans expliquen què és el Ramadà, conviden a un Iftar (moment del dia en què, coincidint amb la posta de sol, es trenca el dejuni). - La nit de les Religions, 8 de juliol de 2017, ruta d’activitats als centres de culte de les diferents comunitats religioses d’Olot. - Festes del Tura d’Olot, setembre 2017: Festa Holi. Estretament lligat a la comunitat Sikh, amb la voluntat de fer participar la ciutat en una festa de color en favor de la diversitat de creences.

- Xerrada 5 cèntims de Wajdi Mouawad. Oriol Broggi i un dels traductors de l’escriptor al català parlen d’un dels autors més commovedors d’avui dia. 15 de novembre a la Sala la Carbonera. - Festival Veus. VEUS és el punt de trobada de tot un moviment social i cultural al voltant dels grups vocals. En la seva programació hi destacaven grups vinculats a la música espiritual que també es relacionaven amb l’itinerari – Del 7 al 10 de desembre de 2017. www.festivalveus.cat 4.2. Conferències Conferències amb interpretació a la llengua de signes. - “A la recerca del sentit: noves formes d’espiritualitat en la societat contemporània” 28 d’octubre de 2017 – Assistents: 27 persones Conferència a càrrec de Mar Griera, directora del Centre d'Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR) i professora del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

12


4.3. Visites guiades Visites amb interpretació al llenguatge de signes. - Visites guiades a l’exposició a càrrec del seu comissari (Jordi Puig). - Per a l’Associació d’Ensenyants de la Garrotxa. 5 d’octubre de 2017 – Assistents: 40 persones

- Amb motiu de la Fira de Sant Lluc d’Olot. 14 d’octubre de 2017 – Assistents: 37 persones

- Visites a l’exposició amb membres de diferents col—lectius religiosos. L’objectiu d’aquesta activitat era visualitzar els punts de trobada de les diferents religions així com també els àmbits de treball conjunt. L’activitat es va realitzar amb la col—laboració del Grup de Diàleg Interreligiós d’Olot. Leila El Gamouchi (musulmana) + Mossèn Lluís Solà (catòlic) – 7 d’octubre de 2017 – Assistents: 23 persones.

13


- Jaskirat Singh (sikh) + Josep Maria Martínez (evangèlic) – 18 de novembre de 2017 – Assistents: 21 persones. 4.4. Cicle de cinema - Amb col—laboració del Cineclub Olot i de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, organitzada per la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya amb la participació de la Filmoteca de Catalunya i la col—laboració de l’Ajuntament de Barcelona. Presentació de la pel—lícula El fill de Saül a càrrec de Meius Ferrés. 16 de novembre de 2017, a les 21.30h, al Saló de descans del Teatre Principal. Assistents: 20 persones.

4.5. Xarxes Socials - En aquest projecte les xarxes socials no només s’utilitzaren per a la funció comunicadora si no que foren les plataformes de dinamització de l’exposició i el canal de comunicació amb el visitant. - Instagram: es va utilitzar per donar a conèixer les peces exposades i la relació amb les diferents religions amb presència a la ciutat. - Twitter: com a espai de difusió per a les diferents festivitats religioses que es presentaren al calendari intereligiós de la UNESCO. - Facebook: espai on es va donar a conèixer les obres exposades, els autors, la religió o creença que representa així com la seva relació amb els continguts sociològics de l’exposició. - Pinterest: espai per exposar imatges de les obres exposades i també fotografies del muntatge expositiu. 4.6. Activitats educatives 4.4.1. Per a escoles Activitat per als claustres de professors dels Instituts i personal de l’administració Octubre 2017

14


Sessió d’una hora d’un tècnic de la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya que van tractar aquests temes: 1. Diversitat religiosa a la Garrotxa 2. Regulació de la llibertat religiosa 3. Diversitat religiosa a l’escola: 3.1. Festivitats i celebracions 3.2. L’alimentació 3.3. Indumentària i signes religiosos 3.4. Currículum educatiu 4. Recursos per aprofundir En total es van visitar cinc claustres de professors de les següents escoles i centres de secundària d’Olot: IES Bosc de la Coma, Cor de Maria, Escola Llar, Morrot i Montsacopa, arribant a 225 docents. Es va fer una formació específica per a monitors de menjador, a la que assisteixen 20 monitores i una formació per a personal de l’administració pública, a la qual van assistir 45 professionals. Activitat per a alumnes dels centres educatius L’activitat es va oferir a escolars de secundària d’Olot i la Garrotxa, de forma gratuïta. Objectius: - Aprendre a viure la diversitat com un valor positiu i enriquidor - Sensibilitzar sobre l’antirreligiositat - Trencar estereotips en relació a les creences i religions Metodologia: L’activitat es va dividir en tres parts: - Acció prèvia a l’aula: una tècnica comunitària del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa assistia a l’aula on introduïa als alumnes conceptes teòrics en relació a la diversitat de creences. - Acció a l’exposició: els educadors dels Serveis Educatius dels Museus d’Olot incentivaven la reflexió dels alumnes en relació als continguts i els objectes exposats per tal de conscienciar sobre la riquesa de la diversitat. - Acció posterior a l’aula: moment per a les conclusions a l’hora de tutoria de les aules. En base a un qüestionari produït pel Museu, conèixer l’altre a partir de les seves creences o a partir de la base de l’educació que han rebut.

15


Han visitat l’exposició un total de 722 alumnes de centres educatius. 5. Publicació - catàleg El Museu dels Sants d’Olot, l’Institut Municipal de Cultura d’Olot i la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya van produir l’edició d’aquest catàleg que vol ser una publicació de referència per a la investigació en l’àmbit de la sociologia de les religions. El catàleg es divideix en els mateixos eixos que l’exposició i consta dels següents continguts: Introducció • Jordi Puig – La força de la vida. Desenvolupament de la tesi presentada a l’exposició. Ampliació dels continguts esbossats a l’espai del Museu. Silencis • Eugeni Garcia – El silenci, l’ànima del diàleg • Mar Griera – Creure, buscar i experimentar: la religió en l’era del consum • Ignasi Llorente – La postveritat sota el microscopi Paraules • Clara Fons - Les religions a Catalunya, avui • Teresa Guardans – L’espiritualitat laica. Un fenomen plural Crits • Joffre Villanueva – Repensar la laïcitat • Joan Gómez – Religió: font de conflicte o boc expiatori? • Cristina Monteys – Religions i feminisme: Rellegir per alliberar • Francesc Torradeflot – El diàleg interreligiós i cultura de pau

MOSTRA DE PESSEBRES A OLOT Dates exposició: Lloc : Organitza: Amb el suport de: Assistents:

Del 2 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018 Primera planta del Museu Museu dels Sants d’Olot, Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot i Agrupació Pessebrista d’Olot i la Garrotxa Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, i Diputació de Girona 778 persones (Fins a 31 de desembre de 2017)

16


Un any més el Museu dels Sants s’encarregà de la coordinació de la Mostra de Pessebres a Olot, un esdeveniment que, iniciat l’any 1992, està completament consolidat en el teixit social de la ciutat. Les exposicions que s’organitzen amb motiu d’aquest esdeveniment intenten actualitzar i posar en valor la representació tradicional del pessebre.

A la planta baixa del Museu dels Sants d’Olot, l’artista olotí David López va fer un muntatge a partir d’algunes peces de la col—lecció Renart que custodia el Museu, presentant un pessebre popular olotí.

Des del Serveis pedagògics dels Museus d’Olot s’oferien visites guiades a la Mostra de Pessebre, seguint un itinerari a les diferents seus. Un total de 292 alumnes de centres escolars van participar d’aquest servei. Paral—lelament a la Mostra el Museu organitza diferents activitats pel públic escolar i familiar en col—laboració amb altres entitats de la ciutat com l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, l’Institut Municipal de Promoció d’Olot, l’Escola Municipal d’Expressió, l’Associació de Pessebristes d’Olot i la Garrotxa, entre altres. Vinculades amb la Mostra de Pessebres a Olot aquest any s’han celebrat les activitats següents: - Taller d’aperitius nadalencs per quedar bé: en col—laboració amb l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa. 9 de desembre de 2017, a les 18h. Assistents: 35 persones. - Taller de postals de Nadal. 16 de desembre de 2017, a les 11h i a les 12h. Per a infants a partir de 3 anys. Assistents: 16 persones. - Taller de fanalets de reis. 30 de desembre de 2017 a les 12h. Per a infants a partir de 3 anys. Assistents: 15 persones.

17


2. ACTIVITATS A part de les activitats complementàries de les exposicions temporals, des dels Museus d’Olot es va oferir altres activitats que es detallen en aquest apartat. Totes les activitats que es van oferir des dels Museus són gratuïtes.

2.1. PER A TOTS ELS PÚBLICS OLOT X 2 Dates activitat: Lloc : Organitza: Amb el suport de: Assistents:

18 i 19 de febrer de 2017 Museus d’Olot Museus d’Olot, Institut Municipal de Promoció d’Olot Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, i Diputació de Girona 121 persones

Els Museus d’Olot es vinculen en diferents activitats que organitza la ciutat. Una d’elles és OlotX2, una promoció que ofereix diferents activitats lúdiques i culturals, allotjaments, àpats... al preu de dos per un. En aquesta ocasió els Museus d’Olot van fer jornades de portes obertes els dies 18 i 19 de febrer. També es va fer una visita guiada el dissabte dia 18, en la que hi van participar 6 persones. Els assistents podien compartir totes les activitats i promocions a través de les xarxes socials amb el coixinet #olotx2.

ANIVERSARI DEL MUSEU Data activitat: Lloc : Organitza: Amb el suport de: Assistents:

Divendres 10 de març de 2017 Museu dels Sants Museu dels Sants d’Olot i Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, i Diputació de Girona 142 persones

Es va celebrar l’aniversari del Museu dels Sants d’Olot amb la presència de totes les persones que han estat vinculades amb el projecte des dels seus inicis. L’acte de celebració va tenir aquesta estructura:

18


- Parlaments institucionals a càrrec dels representants polítics. - Conferència de Xavier Roigé a l’entorn de la importància de les institucions museístiques avui. - Actuació de dansa amb el grup local LesNenes. Espectacle creat per a l’ocasió. - Actuació musical a càrrec del grup Nus. I finalment pastís i cava per celebrar els primers 10 anys del museu.

CONCERTS D’ESTAR PER CASA – XEBI SF Dates activitat: Lloc : Organitza: Amb el suport de: Assistents:

18 de març de 2017 Primera planta del Museu dels Sants Museu dels Sants, Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot i Festival El Mini Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, i Diputació de Girona 38 persones

El Mini vol oferir un cicle de concerts d'artistes que habitualment es presenten acompanyats del seu grup de músics i que no acostumen a actuar en solitari. Això fa del mini un festival únic a Catalunya. Degut al format intimista o petit dels concerts és necessari disposar de diferents espais de mida mitjana o petita. Per sort, la ciutat d'Olot compta amb molts espais que compleixen amb aquest requisit: Sala El Torín, Ateneu Central, Orfeó Popular, Teatre Principal, Museu dels Sants... El requisit bàsic del festival és que tots els artistes han d'actuar en solitari per potenciar la connexió entre músic i públic.

19


Els “Concerts d’estar per casa” que ofereix El Mini són concerts per a un número molt reduït de persones que tenen lloc en cases singulars de la ciutat. L’any 2017 fou la segona edició en la qual hi participà el Museu dels Sants amb un concert de Xebi SF.

PRESENTACIÓ NOVA EDICIÓ DE SANG NOVA Dates activitat: Lloc : Organitza: Amb el suport de: Assistents:

Abril 2017 Museu dels Sants d’Olot Museu dels Sants, Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot i Diputació de Girona Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura 16 persones

Presentació de la nova edició de la novel—la Sang Nova editada per la Diputació de Girona i amb pròleg de Margarida Casacuberta. Amb la participació de Margarida Casacuberta, Albert Piñeira, Josep Berga i Lluís Muntada.

20


DINAMITZACIÓ CLUBS DE LECTURA Dates activitat: Lloc : Organitza: Amb el suport de: Dinamitzacions:

A convenir Biblioteques de Catalunya Museu dels Sants, Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot i Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, i Diputació de Girona 1 dinamització a Olot

Amb l’objectiu de difondre la vida i l’obra de Marian Vayreda el Museu dels Sants forma part d’Espais Escrits. Xarxa del patrimoni Literari Català, que amb més de 70 associats conforma un espai de relació entre les institucions que desenvolupen tasques de difusió d’autors clàssics catalans. En col—laboració amb aquesta xarxa el Museu ofereix la dinamització dels clubs de lectura de les biblioteques de Catalunya amb les obres La punyalada de Marian Vayreda, El roure dels penjats (un recull de contes de l’autor olotí) i Els records de la darrera carlinada. L’any 2017 es va demanar la dinamització d’un club de lectura que es va realitzar a la Biblioteca Marià Vayreda d’Olot a l’entorn de l’obra Records de la darrera carlinada. La dinamització ha anat a càrrec de Margarida Casacuberta, professora de literatura contemporània de la Universitat de Girona.

21


DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS Dates activitat: Lloc : Organitza: Amb el suport de: Assistents:

20 i 21 de maig de 2017 Museu dels Sants Museus d’Olot, Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, i Diputació de Girona 62 assistents

Jornada de portes obertes als Museus d’Olot Durant tot el cap de setmana l’entrada als Museus va ser gratuïta i es van oferir una visita guiada a l’exposició temporal “Relarts” (assistents: 10 persones). L’any el Dia Internacional dels Museus va estar dedicat als Museus i històries controvertides: dir el que no es pot dir als museus.

PREMIS LITERARIS CIUTAT D’OLOT Dates activitat: Lloc : Organitza: Amb el suport de: Assistents:

10 juny 2017 Museu dels Sants Museu dels Sants i Institut Municipal de Cultura d’Olot Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, i Diputació de Girona 70 persones

L’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot presenta els Premis Literaris Ciutat d’Olot. Enguany fou la 51a edició pel premi Marian Vayreda de Prosa Narrativa i el Joan Teixidor de Poesia i la 48a pel Premi de Novel—la Juvenil. Fins al dia 1 de març de 2017, els autors podien presentar les seves propostes a la convocatòria, seguint les indicacions corresponents a cada categoria. El veredicte es va fer públic el mes de juny en l’acte que es va organitzar des del Museu dels Sants. El Premi Marian Vayreda de Prosa Narrativa té una dotació de 10.000 euros i l’Editorial Empúries publica l’obra; el Premi Joan Teixidor de Poesia –per a reculls d’haikus- té una dotació de 2.000 euros i Viena edició publica el recull, i el Premi de Novel—la Juvenil, és de 4.500 euros i la publicació de l’obra és a càrrec de Llibres del Segle. L’any 2017 fou la quarta edició que els premis s’entreguen al Museu dels Sants, casa on van viure Marian Vayreda i la seva família fins al final de la seva vida.

22


JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI A CATALUNYA Dates activitat: Lloc : Organitza: Amb el suport de: Assistents:

7 i 8 d’octubre de 2017 Museu dels Sants d’Olot Museus d’Olot i Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, i Diputació de Girona 98 persones

Amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya l’any s’han proposat diferents accions: - Jornada de portes obertes als Museus d’Olot. Assistents: 75 persones. - Visita guiada a l’exposició “Creences i religions. Llibertat, diversitat i conflicte” amb Laila El Gamouchi (musulmana) i mossèn Lluís Solà (catòlic). Assistents: 23 persones. Aquestes activitats s’han organitzat per difondre aspectes del patrimoni que gestiona el Museu dels Sants d’Olot.

23


FIRA DE SANT LLUC Dates activitat: Lloc : Organitza: Amb el suport de: Assistents:

14, 15 i 18 d’octubre de 2017 Museu dels Sants d’Olot Museus d’Olot, Institut Municipal de Cultura d’Olot i Institut Municipal de Promoció d’Olot Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, i Diputació de Girona 238 persones

Durant la Fira de Sant Lluc, especials:

els Museus d’Olot van oferir les següents activitats

Jornada de portes obertes, al Museu de la Garrotxa, al Museu dels Volcans i al Museu dels Sants. El Museu dels Sants va rebre un total de 201 visitants. Visita guiada a l’exposició “Creences i religions. Llibertat, diversitat i conflicte” a càrrec de Jordi Puig, comissari de l’exposició i sociòleg especialista en sociologia de les religions. Assistents: 37 persones.

24


ESCAPE ROOM Dates activitat: Lloc : Organitza: Amb el suport de: Assistents:

31 d’octubre i 2 de novembre de 2017 Museu dels Sants d’Olot Museus d’Olot, Institut Municipal de Cultura d’Olot, Institut Municipal d’Educació i joventut i Dinàmic-co Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, i Diputació de Girona 126 persones

L’Escape Room del Museu dels Sants es va basar en una història real protagonitzada per la màfia d’Estats Units, la qual era clienta habitual d’un taller de Sants de la ciutat d’Olot. Cada any els encarregava una quantitat considerable de busts del Crist de Limpias que utilitzaven per amenaçar les persones que extorsionaven. Encarregaven figures de diferents mides: com més gran era, més important era l’amenaça. En relació amb aquesta història, els grups de participants havien de desxifrar vuit enigmes per aconseguir la clau i poder sortir de l’edifici. Tenien seixanta minuts per aconseguir-ho. Un plànol de l’edifici els indicava l’ordre del recorregut per les diferents sales on es trobaven els enigmes, allà havien de consultar un vídeo a través d’un codi QR ubicat a la sala en qüestió que els plantejava l’enigma a resoldre. Un cop aconseguit, podien passar a la següent sala. L’activitat va generar molt d’interès a la ciutat i també a fora, més de cinquanta persones van voler inscriure’s un cop cobertes totes les places dels tres torns que es van programar. També una empresa privada va demanar una sessió especial per als seus treballadors per tal de millorar la seva relació fora de l’àmbit de treball, aquesta sessió es va fer el dia 2 de novembre a porta tancada. En tractar-se de la primera vegada que es programava una activitat d’aquestes característiques es va fer una enquesta als participants que va donar els següents resultats:

25


Algunes imatges de l’activitat:

26


PRESENTACIÓ DE LA 14a EDICIÓ DEL VxL A OLOT Dates activitat: Lloc : Organitza: Amb el suport de: Assistents:

16 de novembre de 2017 Museu dels Sants d’Olot Museus d’Olot, Institut Municipal de Cultura d’Olot, Consorci per la Normalització Lingüística-Servei de català d’Olot Consorci per la Normalització Lingüística-Servei de català d’Olot 38 persones

La 14 edició de la presentació de parelles lingüístiques, període de tardor 2017, promogut pel Voluntariat per la Llengua, va començar amb un taller dins el marc de l'exposició "Creences i religions. Llibertat, diversitat i conflicte", al Museu dels Sants. En acabar el taller, les parelles es van conèixer mentre visiten aquesta exposició i, en acabar, al mateix Museu dels Sants, hi va haver un berenar intercultural. Assistents: 38 persones.

ALTRES ACTIVITATS ON EL MUSEU CEDEIX L’ESPAI El 16 de desembre de 2017, a les 18h, el Museu dels Sants fou l’escenari de la presentació del volum 3 de les obres completes de Josep Berga i Boix, L’estudiant de la Garrotxa. La presentació fou a càrrec de Mita Casacuberta. Assistents: 12 persones.

27


3. CONSERVACIÓ I DOCUMENTACIÓ A partir del consens que des de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya es busca en la basant de la terminologia utilitzada en el programa Museumplus. I amb la intenció de penjar a Internet els fons dels Museus d’Olot sota unes directrius estàndards, es va contractar una empresa especialista en documentació (Nubilum) per adaptar i revisar el fons documental dels Museus. Quantitat d’objectes que constitueixen les col—leccions del Museu: 7381 peces. La quantitat total d’objectes registrats és de 7990 (609 elements eren majoritàriament dipòsits que s’han anat retirant amb el temps). D’aquest total de 7990 peces actualment n’hi ha 7358 que ja disposen de registre digitalitzat mitjançant el programa Museumplus, repartits en tres col—leccions: - 5.649 corresponen al Museu de la Garrotxa - 379 corresponen al Museu dels Sants - 1.326 corresponen al Museu dels Volcans 3.1 ACCIONS DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ Aquest any 2017 s’ha pogut restaurar una peça, la “Verge Milagrosa” del taller Can Castellanas.

Es preveia fer diferents accions de restauració i conservació en la col—lecció del Museu dels Sants però no va ser possible per qüestions pressupostàries. Cada any, amb motiu de la Mostra de Pessebres a Olot s’aprofitava el pressupost destinat a aquesta activitat per restaurar algunes de les peces de la col—lecció Renart que després s’exposaven en el pessebre popular del Museu. Degut a la retallada del 50% del pressupost per a la Mostra aquesta acció ha hagut de ser cancel—lada.

3.2 DOCUMENTACIÓ DE LA COL—LECCIÓ L’any 2017 el Museu va iniciar una nova fase en els treballs de documentació en l’àmbit dels tallers d’imatgeria de la ciutat d’Olot i de les peces de la pròpia col—lecció. Es va fer gràcies a l’aportació econòmica de la comissió de documentació de la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona. La tasca de documentació s’ha realitzat en 23 peces de la col—lecció, algunes exposades i les altres a reserva i en la localització d’un total de 52 tallers amb nom, raó social i data. Els treballs es van encarregar a Keta Capdevila, doctora en història de l’art per la Universitat Autònoma de Barcelona.

28


4. MOVIMENT D’OBRES

EXPOSICIÓ CREENCES I RELIGIONS. LLIBERTAT, DIVERSITAT I CONFLICTE Recollida i retorn de 27 peces procedents de diversos Museu, biblioteques i particulars per a formar part de l’exposició Creences Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú Amulet egipci Cabreta de Malpartida, Segle II aC Hent-Tany, Uixebti egipci Ca 1085-935 aC Buda Amitayus, Segona meitat segle XVIII Museu Etnològic i de Cultures del Món. Barcelona H''amsa Penjoll d’àgata Estela de Visnu i Lakshmi, Nepal. Segles XVIII – XIX Biblioteca de Catalunya. Barcelona L’origen de les espècies, Charles Darwin. Londres, 1901 Alcorà manuscrit , Marroc. Segle XIX-XX Le Livre des esprits, Allan Kardec. París, 1860 Lo Nou Testament de Nostre Senyor Jesu Christ, Societat Inglesa i Estrangera de la Biblia en la estampa de Samuel Bagster. Londres, 1832 Museu del Joguet de Catalunya, Figueres El gran tarot esotérico, 1976 Museu de l’Empordà, Figueres Demèter, Deessa grega de l’agricultura. Segle V aC Lèkythos , Contenidor d’olis d’ús funerari. 480-400 a.C Museu de Terrassa Guandi, Déu de la guerra. Segle XX Shouxing, Déu de la immortalitat. Dinastia Qing (1644–1911) Parròquia de Sant Esteve d’Olot Llibre de cant gregorià Comunitat Sikh d’Olot Khanda i Chakram, objectes per a la litúrgia Sikh Museus d’Olot Naixement, atribuït a Ramon Amadeu, segle XIX Via San Calixto, Quim Domene, 1978 Fired Bible, Araki Takako, 1986 Biblioteca Carles Rahola , Girona Time, juliol 2013 Col—lecció particular

29


Sistema armil—lar Col—lecció particular Llibre de Mormó. Barcelona, 1981 Col—lecció particular Dianètica, L. Ronald Hubbard, llibre de la Cienciologia Col—lecció particular Calendari interreligiós, 2016 Col—lecció particular Cristianisme i justícia, segle XX

EXPOSICIÓ UN SANT AL MES Per a l’exposició UN SANT AL MES que ha tingut lloc al Museu dels Sants del 24 de febrer al 28 de maig de 2018, s’ha mogut mensualment una peça de procedències diverses. Dues estaven al propi Museu, set han vingut del Museu de la Garrotxa i tres de col—leccions privades olotines. MES

IMATGE

TALLER / ARTISTA

Gener

Sant Sebastià

Taller El Arte Cristiano

Febrer

Santa Apol—lònia

Taller El Arte Cristiano

Març

Sant Josep

Cap i pota

Abril

Dolorosa

Cap i pota

Maig

Sant Isidre

Taller El Renacimiento

Juny

Sagrat Cor de Jesús

Taller El Immaculado Corazón de María

Juliol

Verge del Carme

Ignasi Buxó

Agost

Assumpció de Maria Celestí Devesa

COL—LECCIÓ Dipòsit Museu dels Sants Dipòsit Museu dels Sants Col—lecció Museu de la Garrotxa Col—lecció Museu de la Garrotxa Col—lecció Museu de la Garrotxa Col—lecció privada Col—lecció Museu de la Garrotxa Col—lecció Museu de la Garrotxa

Taller El Arte Cristiano

Col—lecció privada

Octubre

Mare de Déu del Tura Francesc d’Assís

Leonci Quera

Novembre

Cecilia Cristiana

Josep Berga i Boada

Desembre

Sant Esteve

Josep Clarà

Col—lecció privada Col—lecció Museu de la Garrotxa Col—lecció Museu de la Garrotxa

Setembre

MUSÉE CASA PAIRAL LE CASTILLET DE PERPINYÀ 30


Sortida de 12 peces de pessebre dels fons del Museu per a participar del pessebre que aquest 2017-18 s’ha muntat al Museu de Perpinyà.

GREMI D’ARTESANS DE CATALUNYA Retorn de 7 peces que han format part de l’exposició “Peça única” que s’ha pogut veure al Gremi d’Artesans de Barcelona durant l’any 2017.

MUSEU ETNOLÒGIC DE RIPOLL Préstec de 7 peces per a l’exposició “Peça Única” que ha acollit l’exposició aquest 2017 a les sales d’exposicions temporals del Museu de Ripoll.

31


5. SERVEIS PEDAGÒGICS DELS MUSEUS D’OLOT MARC DE REFERÈNCIA I NORMATIU DELS SERVEIS PEDAGÒGICS: Projecte Educatiu dels Museus d’Olot (PEDMO) Projecte Educatiu de Centre. Document marc elaborat per tot l’equip dels Museus d’Olot el 2011 com a instrument per orientar la tasca educativa, unificar criteris a favor d’una coherència funcional i difondre els trets d’identitat dels museus. Projecte Estratègic de gestió dels Museus d’Olot Document marc que regeix el funcionament estratègic dels Museus d’Olot (2016 – 2019). Projecte educatiu de ciutat (PEC) El PEC és un instrument de caràcter transversal. Neix per, des de l’educació, donar resposta als nous reptes de la ciutat. Per tant, des de tots els àmbits, dotant-los d’una perspectiva educativa, es donen respostes davant els reptes de la ciutat. El projecte es va presentar el novembre de 2010. Carta de les ciutats educadores És un compromís que recull els principis bàsics per a l’impuls educatiu de les ciutats. Es fonamenta en la Declaració Universal de Drets Humans (1948), en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (1966), en la Convenció sobre els Drets de la Infància (1989), en la Declaració Mundial sobre Educació per a Tothom (1990) i en la Declaració Universal sobre la Diversitat Cultural (2001). PRESENTACIÓ DEL SERVEI Els museus tenen cada vegada més un gran potencial per estar -amb les seves exposicions, programes i activitats- al servei de les necessitats de la ciutadania, en un context inclusiu, participatiu i d’estímul a l’educació al llarg de tota la vida. Tothom veu en els museus una finestra oberta des d’on poder observar el passat, el present i el futur de la humanitat i això és gràcies al potencial que tenen d’oferir i proporcionar la possibilitat d’aprendre. El que a darrera instància justifica la institució dels museus és el seu compromís permanent amb l’educació. L’educació és consubstancial als museus, entenent educació en un sentit ampli d’enriquiment capaç de combinar la diversió amb l’aprenentatge. En els darrers temps es va veient cada vegada més que la gent va als museus a aprendre i a entretenir-se, a passar una estona agradable, etc. Els museus són cada vegada més un interessant camp d’experimentació de molts tipus de públics diferents, no només els escolars i els familiars, si no també dels interessats en omplir el seu temps d’oci amb activitats creatives i de coneixement. Els Serveis Pedagògics dels Museus d’Olot són un servei consolidat i el seu creixement i consolidació és, sens dubte, el resultat del treball i l’esforç que es porta fent per part del Museu des de ja fa uns quants anys. Els Museus d’Olot disposen d’activitats variades dirigides no només als alumnes de tots els nivells educatius – des de cicle infantil fins a batxillerat, cicles formatius i estudiants universitaris – sinó també a altres grups i col—lectius (gent gran, familiars, nous col—lectius...), als centres de formació no reglada i al públic en general. Es tracta de visites guiades i tallers de les exposicions permanents i temporals. Les activitats pedagògiques dels Museus d’Olot estan incloses dins del:

32


a) Programa d’activitats pedagògiques dels Museus d’Olot b) Recursos educatius de l’Institut Municipal d’Educació d’Olot (IME) c) Programa INDIKA de la Diputació de Girona (Cultura i Acció Social) OBJECTIUS ESTRATÈGICS DELS SERVEIS PEDAGÒGICS DELS MUSEUS D’OLOT: 1. Crear ponts de comunicació i col—laboració entre els Museus d’Olot i els altres equipaments culturals de la ciutat i la comunitat educativa 2. Fer més visible l’oferta educativa 3. Fer extensible i ampliable aquesta oferta a nous col·lectius (públic familiar, gent gran, joves, persones amb necessitats educatives especials, amb diversitat funcional, altres col·lectius ( persones immigrades, etc.) 4. Ampliar les oportunitats d’aprenentatge de les persones 5. Propiciar mecanismes per a la participació en l’accés de la cultura 6. Impulsar propostes educatives transversals 8. Promoure l’ús de les noves tecnologies així com integrar-les en el procés d’ensenyament i aprenentatge 9. Promoure la col·laboració i coordinació entre àrees i institucions UN SERVEI COMARCAL GRATUÏT PER A LES ESCOLES D’OLOT I DE LA COMARCA Els Serveis Pedagògics dels Museus d’Olot ofereixen un servei comarcal, gratuït per a les escoles i centres docents (d’educació formal i no formal), que s’assumeix des del Museu dels Sants i l’ Institut Municipal de Cultura d’Olot i també gràcies al suport de la Diputació de Girona, en estar algunes de les activitats pedagògiques incloses en els programes INDIKA, que subvenciona part del cost del monitoratge de les activitats que realitzen les escoles de les comarques de Girona. Els Museus d’Olot ofereixen uns serveis pedagògics gratuïts als centres educatius d’Olot i de la Garrotxa: - A la comarca de la Garrotxa comptem amb 50 centres educatius dels quals 23 estan situats a la ciutat d’Olot. Els altres 27 centres queden repartits per tota la comarca. - A Olot hi ha 9 centres d’Educació Infantil (primer cicle) tant públics com privats i també n’hi ha 9 d’Educació Infantil (segon cicle) i Primària (7 de públics i 3 de concertats) i 6 centres de Secundària. - Els centres d’educació infantil i primària es reparteixen tant a Olot com a la resta de la comarca. - Els Centres de Secundària són tots a Olot exceptuant l’IE Salvador Vilarrassa de Besalú. Els Museus també ofereixen serveis gratuïts als Centres d’ensenyaments artístics: - Escola Municipal d’Expressió d’Olot: amb una programació d’activitats adreçada a tota les franges d’edat (educació no formal) - Escola Municipal de Música Xavier Montsalvatge d’Olot: amb una oferta formativa general i una altra d’alternativa (educació no formal) - Escola d’Art d’Olot: on s’imparteix el Batxillerat d’Arts, CFGM i el CFGS d’Arts Plàstiques i Disseny, Graus en Disseny i Cursos Monogràfics.

33


MUSEU DELS SANTS: El Museu dels Sants ofereix un programa d’activitats pedagògiques al visitant per tal que aquest pugui aprofundir en el coneixement de l’equipament. Disposa d’un programa d’activitats pedagògiques dirigides al públic que visita les seves instal—lacions, tant per escolars, com per jubilats i públic en general. El Museu dels Sants té la missió de fomentar la difusió, l’ensenyament i la investigació dels continguts del museu i del patrimoni cultural d’Olot i la Garrotxa. Els continguts de les activitats pedagògiques estan adequats als diferents nivells educatius, infantil, primària, ESO, EPO, adults i jubilats. En les visites guiades als diferents museus la ràtio màxima és d’un educador per cada 25 alumnes. En les activitats de mitja jornada i de jornada sencera la ràtio màxima és d’un educador per cada 20 alumnes. En les activitats amb taller la ràtio màxima és d’un educador per cada 20 alumnes. En les activitats adreçades a Educació Infantil la ràtio màxima és d’un educador per cada 15 alumnes. • Objectius de les activitats pedagògiques dels Museus d’Olot: Segons les edats, les activitats que proposem tenen l’objectiu d’ajudar a: Educació infantil (2n cicle) i cicle inicial de primària Interioritzar valors, continguts, coneixements Estimular la fantasia, i per tant l’empatia Estimular la sociabilització de l’infant Generar efectes emotius, despertar la imaginació i la creativitat. Ser crítics: provocar i establir diàlegs de descoberta de l’art i el pensament Cicle mitjà i superior de primària Interioritzar valors, continguts, coneixements Generar efectes emotius, despertar la imaginació i la creativitat. Propiciar l’empatia Ser una eina per tal d’interpretar i estimular en els àmbits de les ciències humanes i Socials, i en el de les arts. Coneixement del patrimoni de la comarca de la Garrotxa. Ser crítics: provocar i establir diàlegs de descoberta de l’art i el pensament Educació Secundària Obligatòria i Post obligatòria Ser crítics: provocar i establir diàlegs de descoberta de l’art i el pensament Ser una eina per tal d’interpretar i estimular en els àmbits de les ciències humanes i socials, i en el de les arts. Coneixement del patrimoni de la comarca de la Garrotxa. Adults Ser crítics: provocar i establir diàlegs de descoberta de l’art i el pensament Ser una eina per tal d’interpretar i estimular en els àmbits de les ciències humanes i socials, i en el de les arts. Coneixement del patrimoni de la comarca de la Garrotxa. Les activitats educatives que ha ofert el Museu aquest any 2017 són: 1. Descobreix el Museu dels Sants: es tracta d’una activitat que s’ofereix a tots els nivells educatius i que s’adapta a través de la visita i els materials utilitzats segons el grup. L’objectiu de la visita és l’apropament al museu i al patrimoni que custodia, es

34


posa especial atenció al treball artesanal típic de la ciutat d’Olot i es fa referències a l’evolució d’aquest ofici al llarg dels anys. Han realitzat aquesta activitat: Alumnes de centres escolars: 415 Altres públics: 373 persones 2. La Faràndula olotina: és una activitat destinada a alumnes de primària. En el cicle inicial els alumnes poden fer una altra activitat dedicada a faràndula al Museu de la Garrotxa, on es coneix la cultura popular des d’un vessant més màgic. En aquest cas es presenten els diferents elements de la faràndula olotina que formen part de l’exposició permanent i s’explica què és la cercavila sempre d’una manera participativa i lúdica sense oblidar els continguts educatius. Han realitzat aquesta activitat: Alumnes de centres escolars: 263 3. El taller de Marian Vayreda: activitat per alumnes de primària i secundària en el qual es treballen diferents competències. Un taller per conèixer la història de Marian Vayreda, la seva vida i la seva obra literària. Una visita guiada a través de les diferents sales que formen l'exposició permanent del Museu dels Sants, posant una atenció especial a la vivenda de Marian Vayreda, un taller de color i creació literària i plàstica. Proposta iniciada el curs escolar 2016-17 i que es manté. Han realitzat aquesta activitat: Alumnes de centres escolars: 51 4. Mostra de pessebres: des del Museu dels Sants es coordina la Mostra de Pessebres Olot i és per això que s’ofereix aquesta visita on la cultura popular nadalenca és explicada des d’un punt de vista de tradició i no de vinculació religiosa. Han realitzat aquesta activitat: Alumnes de centres escolars: 309 Altres públics: 23 persones 5. Diversitat de creences: en relació a l’exposició temporal (veure Apartat Exposicions)

35


6. COMUNICACIÓ ALS MUSEUS D’OLOT Amb la voluntat d’optimitzar recursos humans i econòmics, els Museus d’Olot treballem en xarxa. Des del Museu dels Sants es treballa, de manera coordinada amb l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot (ICCO), com a departament de comunicació dels Museus d’Olot. L’any 2014 des de l’Institut de Cultura es va redactar una “Guia d’usos i estil a les xarxes socials” per a tots els equipaments que en formen part. IMATGE CORPORATIVA La imatge corporativa dels Museus d’Olot es va crear l’any 2012 per unificar de manera gràfica els museus de la ciutat. La marca està formada per un logotip i un símbol per a cada museu, i la suma de símbols i un logotip per la marca Museus d’Olot. Marques:

36


XARXES SOCIALS Els Museus d’Olot, conscients de la importància de crear una comunitat a l’entorn de les seves col—leccions que ajudi a la difusió i a la creació d’un diàleg entre els seus usuaris, té una presència activa i planificada a les xarxes socials. Tots els perfils oberts a les xarxes es creen sota el nom de Museus d’Olot. (3267 seguidors): La planificació anual feta des del departament de comunicació dels Museus d’Olot per a l’actuació a Facebook preveu el tractament de les següents temàtiques i accions: 1. Presentació de les activitats dels Museus d’Olot. 2. Presentació de les col—leccions dels Museus d’Olot 3. Participació en diades importants a partir de peces de la col—lecció (Dia Internacional del Treballador, Diada de Sant Jordi, Dia Mundial de Infància...) 4. Participació en accions generals de la xarxa proposades per altres institucions, per exemple el dia de la poesia a Internet, entre d’altres. 5. Interconnexió amb altres institucions. Utilitzant el recurs “m’agrada” o bé comentant els posts d’altres Museus o centres culturals 6. Consulta als nostres seguidors sobre diferents opcions de disseny en alguns elements de comunicació o selecció d’obres per a exposicions. 7. Presentació d’informacions, notícies referents a àmbits relacionats amb la nostra institució. Aquest any s’ha iniciat la promoció d’alguns posts en aquesta xarxa social amb l’objectiu d’augmentar el seu impacte, això ha fet que no només augmentés l’impacte en els posts promocionats si no que s’augmentés també el nombre de seguidors.

37


Les línies bàsiques d’actuació a Twitter segueixen les empreses en el pla de comunicació digital. Les accions volen ampliar la relació amb els usuaris virtuals dels Museus d’Olot i participar d’accions específiques d’aquest espai com pot ser per exemple #askacurator o #MuseumWeek amb l’objectiu que els tècnics dels Museus donin resposta a les preguntes dels seguidors i es comuniqui el dia a dia de les tasques professionals d’aquests tècnics.

Les actuacions en aquesta xarxa social responen a les línies que es detallen en el Pla d’estratègia digital dels Museus d’Olot i al llibre d’estil per a xarxes socials de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot. En aquest any 2017 han seguit el Twitter del Museus d’Olot 1.492 persones.

Les accions dels Museus d’Olot a Instagram es fan coordinadament des del compte de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot. És un espai a través del qual es difonen imatges de les principals activitats culturals de la ciutat. Hi participen el Teatre Principal, la Biblioteca Marià Vayreda, els Museus d’Olot i l’Arxiu Comarcal a més del mateix Institut de Cultura. Actualment té 1.523 seguidors.

38


La presència a Google Plus és purament testimonial i les actuacions són de poca intensitat. L’estratègia rau en la importància de formar-ne part per tal de poder tenir un bon posicionament en el buscador més important de la xarxa, Google. Des de l’Institut de Cultura es disposa un canal de Youtube en el qual es pengen els vídeos que s’editen de les diferents activitats culturals enregistrades. Actualment compta amb 206 seguidors. Els Museus d’Olot hi participem amb l’edició de vídeos de les exposicions i activitats que organitzem. Així mateix l’utilitzem com a suport per a l’accés a continguts de diferents temàtiques per part dels nostres usuaris, tant en exposicions com en altres tipus d’activitats (entrevistes a artistes, comissaris, accés a vídeos relacionats amb peces de la col—lecció...).

39


L’any 2014 els Museus d’Olot vam obrir un perfil a la xarxa social Pinterest. En aquests moment s’han publicat 270 imatges en diferents taulers referents als diferents museus i a les seves exposicions temporals. Actualment compta amb 179 visitants mensuals: - Museu dels Volcans: imatges del Museu i el patrimoni material i immaterial que gestiona. - Josep Berga i Boix. Els inicis del paisatgisme a Catalunya: imatges de l’exposició, de les peces exposades i de fotografies històriques de l’artista. - Retrats d’artistes: retrats i autoretrats d’artistes que formen part de la col—lecció dels Museus d’Olot. - Gegants. 125 anys: imatges de l’exposició i dels visitants amb els Gegants d’Olot. - Cambra de meravelles: imatges de l’exposició i de diferents activitats relacionades. - Cadàver exquisit. El cos truncat: imatges de l’exposició i de diferents activitats relacionades. - Marian Vayreda. Llum i ombres: imatges de l’exposició i de diferents activitats relacionades. - Miquel Plana. Arquitecte del llibre: imatges de l’exposició i de diferents activitats relacionades. - Art a Olot durant la II República: imatges de l’exposició i de diferents activitats relacionades. - L’Unicorn a Olot: imatges de l’exposició i de diferents activitats relacionades. - Identitats ImPossibles. Gènere, desig i iconografia: imatges de l’exposició i de diferents activitats relacionades. - Miquel Blay. Sentiment olotí: imatges de l’exposició i de diferents activitats relacionades. - Creences i religions. Llibertat, diversitat i conflicte - “日本の陶器 日本の陶器 Ceràmica japonesa. Estiu Japó 86. Cooperativa Coure d'Olot” - Exposició ORIGEN. Jordi Isern. Part III. Recorda on vas. - Museu de la Garrotxa - Museu dels Sants - On estem/donde estamos/where we are - Museu de la Garotxa. Renovació 2017 - Cartells Cigarrilos París

40


ELEMENTS DE COMUNICACIÓ IMPRESA - Fulletó dels Museus d’Olot Fulletó que resumeix les col—leccions que es poden veure a cada un dels Museus d’Olot i en el qual es pot trobar la informació bàsica per fer la visita (horaris i dies d’obertura, localització, temàtica...). Es tracta d’un sol fulletó on les informacions es poden trobar en català, castellà, anglès i francès.

41


- Fulletons específics de cada exposició Per a cada exposició s’editen diferents tipus d’elements de comunicació, en general el més utilitzat és el fulletó explicatiu on es fa una descripció breu dels continguts de la mostra i de les activitats que hi estan relacionades.

- Fulls de sala amb idiomes El Museu dels Sants compta amb fulls de sala traduïts en diferents idiomes que contenen els continguts de totes les sales d’exposició permanent per tal que els visitants estrangers puguin accedir a les explicacions que es desenvolupen al llarg de l’itinerari. Els continguts es poden adquirir de forma gratuïta i un cop acabada la visita el visitant se’ls pot endur. Es poden trobar en castellà, anglès i francès.

42


- Audiovisual de l’exposició permanent: abans d’iniciar el recorregut a l’exposició permanent del museu es recomana als visitants que visualitzin un audiovisual de vuit minuts que contextualitza la producció d’imatgeria religiosa a la ciutat i en destaca la seva importància en el desenvolupament socioeconòmic d’Olot des del moment de la seva implantació. Aquest audiovisual es pot veure en català, castellà, anglès i francès.

ALTRES RECURSOS DIGITALS En col—laboració amb l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot s’utilitzen diferents recursos digitals amb l’objectiu de difondre totes les activitats. Aquests recursos són: E-plafó: es tracta d’un recurs que s’envia a través del correu electrònic a totes aquelles persones que formen part de la base de dades dels Museus d’Olot i a aquelles que estan interessades en algunes tipologies d’activitats (conferències, activitats familiars...). Es tracta d’un servei de comunicació coordinat i centralitzat des de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot que s’envia una vegada a la setmana.

Agenda Olot Cultura: totes les activitats dels Museus es comuniquen a través de l’Agenda que es gestiona des de l’Institut de Cultura i que està vinculada al mateix temps amb l’agenda web de l’Ajuntament d’Olot.

43


Whatsapp: amb l’objectiu d’arribar directament als dispositius mòbils dels contactes dels Museus d’Olot, alguns dels elements de comunicació que editem en paper o de forma digital s’adapten per tal de poder-los reenviar a través de l’aplicació mòbil de missatgeria instantània whatsapp, la més utilitzada en aquests moments.

Aplicació Visit Museum de la Xarxa Territorial de museus de les comarques de Girona: amb l’objectiu de promocionar turísticament els museus i a través e la Xarxa Territorial de museus de les comarques de Girona s’ha tirat endavant un projecte, iniciat des de la Xarxa de Museus de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona, que consisteix en la creació d’una aplicació que permeti als usuaris poder fer una visita a les instal—lacions dels museus que hi participen i poder ampliar la informació d’algues de les peces exposades. Els Museus d’Olot formem part de la comissió encarregada per la xarxa per tirar endavant aquest projecte que es va presentar l’any 2017 al públic.

44


Aquest any el Museu ha sol—licitat ampliar els continguts de l’aplicació mòbil amb una audioguia.

Mapa Literari Català: conté més d’un miler de fragments d’obres literàries, acompanyats d’un important contingut multimèdia, amb fotografies, vídeos i locucions dels textos amb veus tant reconegudes com les de Pere Arquillué, Carles Sales, Rosa Cadafalch o Mercè Managuerra. Igualment, l’MLC ofereix la possibilitat de recórrer rutes literàries, tant virtuals com practicables.

App Mapa Literari: Espais Escrits ha creat la primera APP que permet consultar les rutes literàries dels escriptors associats a Espais Escrits per a dispositius mòbils. L'aplicació que porta per nom Mapa Literari Català compta amb una trentena de rutes literàries d'arreu dels Països Catalans. Amb aquest projecte posem la literatura i el

45


territori al servei del visitant/ lector, que podrà interactuar amb la geografia real a partir de la informació literària servida per la nova aplicació.

Pantalles tàctils per a enquestes als visitants: Aquest any 2017, des dels Museus d’Olot, s’ha treballat en la voluntat d’implantar un sistema d’enquestes de satisfacció del visitant per conèixer quina és l’opinió dels nostres usuaris un cop feta la visita als museus o bé un cop acabada una activitat educativa o cultural. Per tal de facilitar el recull de dades i el buidatge de les mateixes s’ha dissenyat un suport per a unes pantalles tàctils a través de les quals, i amb un sistema molt senzill de preguntes i respostes, es realitzarà una enquesta. En aquests moments estem treballant en la conceptualització de l’enquesta, valorant quins són els continguts que ha de tenir i quines són les informacions que més ens interessa per poder millorar la nostra programació. El projecte inclou tres pantalles, dispositius tàctils de 10 polzades, una per a cada un dels Museus d’Olot amb enquestes adaptades per a cada museu. Aquesta informació s’enviarà a una base de dades. La consulta d’aquestes es podrà fer a través d’un servidor remot a través d’Internet només amb un nom i paraula de pas.

46


PÀGINA WEB Amb l’objectiu de millorar la presència dels Museus d’Olot a la xarxa aquest any hem estat treballant en la web dels Museus d’Olot, que va estar operativa a partir del mes d’abril. Aquest any, amb motiu del desè aniversari del Museu dels Sants i de la renovació de l’exposició permanent del Museu de la Garrotxa preveiem fer la presentació oficial. La pàgina web dels Museus s’ha presentat en català i compta amb 2.383 visitants i un total de 8.737 pàgines visitades, amb una mitjana de temps de 2 minuts i 29 segons. Captura de pantalla de la home page dels Museus d’Olot:

47


Captura de pantalla de la home page de cada un dels Museus:

48


Captura de pantalla de la pĂ gina de publicacions:

49


Captura de pantalla de la web d’una exposició:

50


7. PROGRAMA DE FORMACIÓ

MÀSTER EN GESTIÓ CULTURAL – UNIVERSITAT DE BARCELONA Dates activitat: Lloc : Organitza:

7 d’abril de 2017 (4 hores) Universitat de Barcelona. Facultat d’Economia i Empresa Universitat de Barcelona – Màster en Gestió Cultural

En el si de l’assignatura “Disseny estratègic de projectes culturals” del Màster en Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona, el Museu dels Sants d’Olot ha estat convidat, un any més, a impartir el seminari “El control d’una exposició”. L’objectiu del seminari és que els alumnes coneguin quins són els agents que intervenen en el procés de producció d’una exposició des del moment que neix una idea fins al procés d’avaluació de resultats. Tots els casos que s’utilitzen per explicar el procés de producció són casos reals que s’han presentat o bé en els quals s’està treballant des del Museu.

51


GRAU EN COMUNICACIÓ CULTURAL – UNIVERSITAT DE GIRONA Dates activitat: Lloc : Organitza:

24 de maig de 2017 (3 hores) Universitat de Girona. Facultat de Lletres Universitat de Girona – Grau en comunicació cultural

Presentació de la política d’activitats i exposicions relacionades amb els Drets Civils en el marc d’una assignatura del Grau en Comunicació Cultural dedicada a la gestió de projectes culturals. La professora Mita Casacuberta va convidar el Museu valorant la relació que s’estableix entre cultura i acció social en els projectes desenvolupats els darrers anys. Es van presentar les exposicions i les activitats següents: - Identitats ImPossibles. Gènere, desig i iconografia. Projecte de ciutat dedicat a la difusió de la llibertat sexual i de gènere. - Creences i religions. Llibertat, diversitat i conflicte. Projecte de ciutat dedicat a la difusió de la llibertat de culte.

TAULA RODONA OBSERVATORI DELS PÚBLICS Dates activitat: Lloc : Organitza:

24 de maig de 2017 (3 hores) Universitat de Girona. Facultat de Lletres Universitat de Girona – Grau en comunicació cultural

Participació a la taula rodona organitzada al final de les jornades de formació dedicades a anàlisi de públics digitals “Coneixent els públics virtuals dels museus” de l’Observatori dels Públics de Catalunya. A la taula, moderada per Conxa Rodà del Museu Nacional d’Art de Catalunya, hi van participar Eduard Bech, responsable de comunicació dels Museus d’Olot i tècnic del Museu dels Sants, Sònia Blasco, responsable de màrqueting de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Josep Blat, professor del Departament de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra i Jesús Navarro, director del Museu d’Art Jaume Morera de Lleida.

52

Profile for Museus Olot

Memòria Museu dels Sants 2017  

Memòria d'activitats del Museu dels Sants d'Olot de l'any 2017

Memòria Museu dels Sants 2017  

Memòria d'activitats del Museu dels Sants d'Olot de l'any 2017

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded