Museus Acció Cultural 3

Museus Acció Cultural 3

Tarragona, Spain

Serveis Territorials de Cultura a Tarragona de la Generalitat de Catalunya

Secció Museus i Patrimoni Moble

Secció Acció Cultural

Programes de divulgació de museus i de patrimoni del Serveis Territorials en col·laboració amb entitats i organismes del territori.

www.territoriscreatius.cat