Museus Acció Cultural 3

Tarragona, ES

Serveis Territorials de Cultura a Tarragona de la Generalitat de Catalunya Secció Museus i Patrimoni Moble Secció Acció Cultural Programes de divulgació de museus i de patrimoni des dels Serveis Territorials en col·laboració amb entitats i organismes del territori.

http://www.territoriscreatius.cat